Academie Contract. Training & Opleidingsgids Academie voor Psychiatrie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academie Contract. Training & Opleidingsgids Academie voor Psychiatrie"

Transcriptie

1 Academie Contract Training & Opleidingsgids Academie voor Psychiatrie

2 Academie voor Psychiatrie De Academie voor Psychiatrie in Amsterdam bestaat sinds De Academie verzorgt in de eerste plaats opleidingen voor verpleegkundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Naast deze studies biedt de Academie op verschillende niveaus cursussen en trainingen voor (voormalig) psychiatrische clienten. De Academie voor Psychiatrie is opgericht door de zorginstellingen InGeest, HVO-Querido en Arkin (Amsterdam), GGZ Dijk en Duin (Castricum), RIBW-KAM (Haarlem) en GGZ Noord-Holland-Noord (Heiloo) samen met ROC ASA, onderdeel van Amarantis onderwijsgroep. Sindsdien hebben vele andere instellingen zich aangesloten bij dit initiatief. De Academie is ontstaan vanuit de dringende behoefte van het GGZ-veld aan meer branchegericht opgeleid personeel. Verpleegkundigen die de brede beroepsopleiding hebben gevolgd blijken slechts beperkt inzetbaar te zijn bij instellingen voor psychiatrische gezondheidszorg. Dit heeft te maken met het feit dat het huidige stelsel van opleidingen voor verzorgende en verplegende beroepen gebaseerd is op de wens dat verpleegkundigen van alle markten thuis zijn en daardoor breed inzetbaar. De huidige opleiding tot verpleegkundige omvat de terreinen van alle voormalige inservice opleidingen (A, B en Z) alsmede de kraam- en kinderverpleegkunde. Maar deze brede beroepsopleiding blijkt te algemeen om te voldoen aan de specifieke verpleegkundige deskundigheid die vereist is voor het werken in GGZ-instellingen. Met de oprichting van de Academie en het branchegericht opleiden werd een ommekeer teweeggebracht in het verpleegkundig onderwijs. Bij branchegericht opleiden staat niet het curriculum voorop (zoals in het klassieke theorieonderwijs), maar juist de maatschappelijke werkelijkheid van de geestelijke gezondheidzorg. De behoefte aan deskundigheid die door de GGZ-branche gevraagd wordt, bepaalt mede de optimale opleidingsbreedte. Dit houdt in dat de behoeften binnen de zorginstellingen in nauw overleg met de Academie worden vertaald in opleidingsprogramma s. Hierin is vastgelegd over welke competenties en beroepsvaardigheden de toekomstige verpleegkundigen moeten beschikken en hoe die bereikt en getoetst kunnen worden. Het streven is en blijft om de inzetbaarheid van onze studenten in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten. De Academie maakt als opleidingscentrum deel uit van de Amarantis Onderwijsgroep. Amarantis heeft een duidelijke visie en toetsstenen. Manager Academie Contract is Bart de Haas. Sinds de oprichting van de Academie voor Psychiatrie is hij verantwoordelijk voor het geven van trainingen en opleidingen en de acquisitie. Hij is daarnaast het aanspreekpunt voor alle vragen over de bedrijfsscholing. Bart de Haas is bereikbaar op of

3 Academie Contract De centrale doelstelling van Academie Contract is het aanbieden van leertrajecten voor medewerkers in de zorg, de welzijnssector en justitiele instellingen op mbo en (post)-hbo-niveau. Wij bieden een breed scala aan bij- en nascholingstrajecten op maat binnen het GGZ-veld. Daarnaast verzorgt Academie Contract communicatie- en competentietrainingen en teambuildingsessies. Ook zijn wij gespecialiseerd in opleidingen voor de verpleeg- en verzorgingshuissector en realiseren wij deelopleidingen voor verzorgenden en helpenden. Deze staan ook open voor herintreders. Academie Contract adviseert instellingen desgevraagd met betrekking tot het ontwikkelen en uitvoeren van het opleidingsbeleid. Voor een aantal contractactiviteiten werken wij nauw samen met het opleidingscentrum van het VU Ziekenhuis, de Amstel Academie in Amsterdam. Basistraining klinisch redeneren voor verpleegkundigen Verpleegkundige/groepsbegeleider op een afdeling binnen de psychiatrie of verstandelijk gehandicapten zorg. Binnen uw takenpakket bevindt zich het PB-schap /Mentoraat/Eerst verantwoordelijke verpleegkundige. U moet regelmatig verpleegplannen ontwerpen en implementeren In staat zijn om een verpleegplan te ontwerpen aan de hand van een anamnese. Diagnostiek kunnen formuleren, zorgresultaten kunnen opstellen en interventies kunnen formuleren. 3 dagen Definitie verpleegkunde Verpleegkundige diagnostiek Verpleegkundige zorgresultaten Verpleegkundige interventies Oefenen met casuïstiek Maximaal 12 Klinisch redeneren voor verpleegkundigen Verpleegkundige op een afdeling binnen de psychiatrie of verstandelijk gehandicapten zorg. U bent goed op de hoogte van de klinische (psychiatrisch) ziektebeelden. Binnen uw takenpakket bevindt zich het PB-schap / Mentoraat/Eerst verantwoordelijke verpleegkundige. U moet regelmatig verpleegplannen ontwerpen en implementeren In staat om een beredeneerd verpleegplan te ontwerpen volgens de standaarden. Het resultaat zal verder afhangen van de gekozen groep syndromen (zie hieronder) 5 dagdelen Er wordt gewerkt binnen de volgende probleemgebieden: Psychotische stoornissen Angststoornissen Stemmingsstoornissen Ontwikkelingsstoornissen (cluster B en C) Gedragsproblematiek Dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen Maximaal 12 Veiligheidsbeleid op een afdeling in de Psychiatrie U werkt als verpleegkundige/groepsbegeleider op een afdeling binnen de psychiatrie of verstandelijk gehandicapten zorg. U komt regelmatig in aanraking met verbale en non-verbale, onveilige patiënt/ cliënt interacties. U bent in staat om de veiligheidssituatie op de afdeling te analyseren via een conceptueel model. U bent in staat een verbeterplan op te stellen naar aanleiding van deze analyse. 4 dagen Er worden vier concepten besproken en uitgewerkt: Preventie Beheersing Opvang Registratie Uitschrijven van de vier concepten naar de eigen situatie op de afdeling (mogelijkheden en onmogelijkheden) Presenteren analyse en verbeterplan Maximaal 12

4 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Werkbegeleiding Deze training is bedoeld voor (toekomstige) werkbegeleiders die studenten/stagiaires (gaan) begeleiden en beoordelen tijdens hun Beroeps Praktijk vorming. Werkbegeleiders zijn beroepskrachten die naast hun taak om zorg te verlenen ook bijdragen aan het opleiden van studenten. Zij doen dat in de rol van werkbegeleider waarbij zij studenten en stagiaires begeleiden en beoordelen tijdens de Beroeps Praktijk Vorming. Na deze training heeft u voldoende handvatten om begeleiding te bieden bij competentie gericht opleiden. 4 dagdelen van 3 uur Competentiegericht opleiden Leerstijlen/leervoorkeuren Inwerkprogramma Creëren van een optimale leeromgeving Begeleiden tijdens het leerproces Feedback geven en ontvangen Slechtnieuws gesprek Portfoliogesprekken Proeve/beoordelingsgesprek Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers Hulpverlenend gesprek In gesprekken geven hulpverleners graag directe of indirecte adviezen aan een ander. Hulpverleners hebben er over het algemeen veel in de aanbieding. Toch missen ze vaak hun doel of wat hun doel zou moeten zijn; de creativiteit van de cliënt stimuleren om anders met het probleem om te gaan. U bent in staat een hulpverlenend gesprek te voeren. In het hulpverlenend gesprek worden door de gespreksleider geen ongevraagde adviezen gegeven, wel worden vragen gesteld zodanig dat de cliëntbewust wordt van eigen kennis en handelen. 3 dagdelen Luistervaardigheden Vragen stellen Herkaderen Ankeren Overdracht/tegenoverdracht Minimaal 8 maximaal 16 deelnemers Luister- en gesprekvaardigheden Deze training is bedoeld voor hulpverleners werkend in de gezondheidszorg die de communicatieve vaardigheden beter willen hanteren. Een goed gesprek met een cliënt begint met luisteren De cursist kan de volgende communicatieve vaardigheden hanteren: aandachtgevend gedrag, het stellen van vragen, parafraseren van de inhoud, reflecteren van gevoelens en samenvatten. 2 dagdelen Rapport maken Aandachtgevend gedrag Stellen van vragen Parafraseren van de inhoud Reflecteren van gevoelens Samenvatten Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers

5 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Motiverende gespreksvoering Gedragsverandering gaat niet zo maar. Mensen die hun gedrag willen veranderen doorlopen een proces. Daarin denken ze na over de noodzaak het gedrag te veranderen, een keuze te maken voor veranderen en deze verandering tenslotte daadwerkelijk toepassen. Bij motiverende gespreksvoering worden een aantal stadia onderscheiden: voorbeschouwing, overpeinzing, beslissing, actie en terugval. De technieken die gebruikt worden bij motiverende gespreksvoering zijn non-verbale technieken, basistechnieken en complexe technieken. Na de training bent u in staat motiverende gesprekken te voeren. 2 dagdelen van 3½ uur Rapport maken Herkaderen Stadia van gespreksvoering Non-verbale technieken Basistechnieken Complexe technieken: - Positief etiketteren - Provoceren - Columbo techniek Minimaal 8, maximaal 16 Confronterende gespreksvoering Als feedback geven niet het gewenste resultaat oplevert, dan schakel je over naar confronteren. Hierbij geef je aan dat je de relatie wilt behouden én dat de cliënt zijn gedrag echt moet veranderen. Confronteren is de zwaarste vorm van aanspreken op gedrag. De meeste mensen gaan confrontaties het liefst uit de weg. Met confronteren bied je de ander duidelijkheid en de mogelijkheid zijn/ haar gedrag te veranderen. Het geeft transparantie en specificatie van doel en afspraken. Het zorgt voor duidelijkheid en deëscalatie van problematische situaties. 2 dagdelen van 3½ uur : Rapport maken Drie fasen van confronteren: - Confronteren - Gebruik maken van reacties om informatie te verkrijgen - Oplossen Overdracht/tegenoverdracht Minimaal 8, maximaal 16 deelnemers Omgang met morele dilemma s Zorgverleners in psychiatrie, ziekenhuizen, verzorging- en verpleeghuizen en thuiszorg. De deelnemer kan op effectieve wijze omgaan met morele dilemma s op de werkvloer. De deelnemer heeft inzicht in zijn eigen morele attitude Minimaal 1 dagdeel. Meerdere dagdelen zijn mogelijk. Beschrijving van een moreel dilemma Bestudering literatuur Theorie morele gespreksvoering Bespreking casuïstiek Minimaal 6, maximaal 12

6 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Omgaan met probleemgedrag Verpleegkundigen, verzorgenden binnen de psychiatrie en verstandelijk gehandicapten zorg U kent de achtergronden van probleemgedrag en kan de eigen reactie hierop veranderen. U kan bij de omgang meer uitgaan van de belevingswereld van de cliënt en kan probleemgedragingen analyseren en daardoor mogelijke oorzaken achterhalen 2 dagen De eerste trainingsdag heeft het karakter van intervisie. De tweede dag wordt, aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek, geoefend in het omgaan met lastig gedrag en agressie. Minimaal 12, maximaal 18 Injecteren Verpleegkundigen en verzorgenden die hun kennis en vaardigheid in injecteren willen hernieuwen en uitbreiden. Ook voor agogisch/pedagogische beroepsbeoefenaren. U kan kan de consequenties van de wet BIG in relatie tot zijn tot zijn beroepsmatig handelen benoemen U kan de algemene theorie injecteren benoemen U kan volgens het geldende protocol een injectie klaar maken en toedienen. ( intramusculair, subcutaan intracutaan) 3 dagdelen : Wet BIG/ voorbehouden handelingen Handelingsschema injecteren Vaardigheid oefenen Proeve van bekwaamheid Minimaal 12, maximaal 18

7 Opleiding & Trainingsgids Academie Contract Medicatietoediening Hulpverleners in de gezondheidszorg die medicamenten moeten verstrekken. U bent op de hoogte van: Verschillende groepen medicatie Bijwerkingen Kennis van de toedieningsvormen Kennis van de vitale functies U bent in staat relevante informatie uit het repertorium te halen 2 dagdelen : 1e dagdeel Kennis nemen van de meest voorkomende groepen medicatie Werking van de geneesmiddelen 2e dagdeel: Bijwerking van de geneesmiddelen De toedieningsvormen Repertoriumgebruik : Minimaal 10, maximaal 20 Rehabilitatie Rehabilitatie methoden helpen cliënten met ernstig psychisch lijden bij hun herstel. Rehabilitatie heeft al doel cliënten met succes naar eigen tevredenheid in de samenleving te laten functioneren. Die doelen kunnen op elk levensterrein liggen. U bent in staat om via methodiek de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) de begeleiding vorm te geven. 2 dagdelen Rehabilitatie Reïntegratie Herstel Taken voor cliënt en begeleiders Motiverende gesprekstechnieken Minimaal 6, maximaal 15 deelnemers Woonbegeleiding Woonbegeleiding wordt gevraagd in de verschillende woonvormen, in opvangcentra en bij zorginstellingen Woonbegeleiding wordt geboden met betrekking tot opvang en zorg, het stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en gedragsbeïnvloeding. Kennis en vaardigheden op het gebied van: Vraaggerichte zorg, leefplan Groepen, groepsdynamica Oplossen en beargumenteren van dilemma s 2 dagdelen De veranderende visies in de zorg Vraaggericht begeleiden Opbouw en onderhoud van sociale netwerken Taken voor cliënten en begeleiders Minimaal 6, maximaal 15 deelnemers

8 Opleidings & Trainingsgids Aanbod Academie Contract Supervisie : Werkwijze Het leertraject supervisie stelt zich ten doel om het professioneel en zelfstandig functioneren van de (middle) manager te vergroten en te verbeteren. Daarbij gaat het er vooral om dat de supervisant: In verschillende posities en rollen zijn/haar flexibiliteit versterkt; Zijn/haar bestaande kennis, houding en vaardigheden in zijn/haar praktisch handelen integreert; Het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen vergroot; In staat is om ontwikkelde theoretische concepten in zijn/haar functioneren te integreren en praktisch uit te voeren. De cursus is bestemd voor werkers in de gezondheidszorg op middle en/of hoger management niveau. De supervisie beoogt een ontwikkeling op gang te brengen waarbij de supervisant leert reflecteren op zijn/haar taak als manager in driedelig perspectief: a) Met een blik naar buiten op de in de omgeving van de organi satie van belang zijnde bewegingen. b) Een omvormen van in de omgeving van de organisatie gecon stateerde bewegingen tot voor de organisatie relevante be leidsinformatie. c) Met een blik naar binnen op de volgende te onderscheiden niveaus. Operationeel leiderschap gericht op coördinatie van uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van cliënten c.q doelgroep en uitvoerende werkers. (Taken) Functioneel leiderschap gericht op begeleiding, consult en ondersteuning van personeel. (Personen) Beherend leiderschap gericht op de behartiging van alle belangen die in en met de organisatie zijn gemoeid. De supervisie wordt gegeven in groepjes van maximaal vier personen. Het leerproces ontwikkelt zich op deze wijze met mensen die in een vergelijkbare functie werken. Dit biedt mogelijkheden om uit verschillende posities als gesprekspartner te oefenen in een veilige en vertrouwde omgeving. Tevens kan door verschillende supervisanten vanuit verschillende posities of niveaus op de ingebrachte probleemstellingen worden gereflecteerd. Dit biedt perspectief tot generalisatie van leerresultaten. Voorafgaand aan elke zitting levert de supervisant leermateriaal in dat rechtstreeks afkomstig is uit de werksituatie. Na afloop van elke sessie schrijft de supervisant een reflectieverslag met daarin de leerervaringen en eventueel de resterende leervragen. Over de vorm en inhoud van beide verslagen volgt een aparte notitie. Achttien bijeenkomsten van 90 minuten waarvan er minimaal vijftien moeten worden bijgewoond en binnen één schooljaar moet zijn afgerond. Het leertraject kan op elk gewenst moment ingaan voor zover de organisatorische mogelijkheden daar toereikend voor zijn. Het aantal deelnemers per supervisiegroep is maximaal vier.

9 Opleiding & Trainingsgids Aanbod Academie Contract Cursus Basis Psychologie De psychologie is de wetenschap van de systematische bestudering van het menselijk gedrag en van de menselijke psyche. Dit zowel van de mens als individu als van de mens in groepsverband. De cursus is bestemd voor een ieder die zich op hoofdlijnen wil verdiepen in de mens en de motieven die aan zijn gedrag ten grondslag ligt. Na afloop van de cursus bezit U deugdelijke kennis van de onderstaande onderwerpen uit dit brede vakgebied. Tien lessen van 90 minuten verdeelt over maximaal tien weken. Eerste bijeenkomst: uitleg van het programma, doelstellingen en werkwijze. Het formuleren van leervragen. Centrale vraag: wat is psychologie? Tweede bijeenkomst: de structuur van onze hersenen. Derde bijeenkomst: hoe verwerken we informatie? Vierde bijeenkomst: de psychologische ontwikkeling van het kind. Vijfde bijeenkomst: de psychologie van het waarnemen. Zesde bijeenkomst: de psychologie van het leren. Zevende bijeenkomst: psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Achtste bijeenkomst: de psychologie van motivatie en emotie. Negende bijeenkomst: de psychologie van het ouder worden. Tiende bijeenkomst: gezondheidspsychologie. Het aantal deelnemers ligt tussen de 12-18/24 personen. Psychopathologie De cursus psychopathologie is bestemd voor een ieder die zich wil verdiepen in de leer van de psychische ziekteverschijnselen welke de basis vormt van praktisch alle psychiatrische stoornissen. De cursus is ook bestemd voor personen die op de een of andere manier beroepsmatig, te maken hebben met mensen die lijden aan een psychiatrische aandoening. Na afloop van de cursus bezit U een deugdelijke kennis van de psychische ziekteverschijnselen. Deze kennis staat weer aan de basis om de psychiatrische patiënt beter te begrijpen, waardoor de omgang met de psychiatrische patiënt op een (gelijk)waardige wijze kan plaatsvinden. Tien lessen van 90 minuten verdeelt over maximaal tien weken. Eerste bijeenkomst: uitleg van het programma, doelstellingen en werkwijze. Het maken van verwerkingsopdrachten en het formuleren van leervragen. Tweede bijeenkomst: inleiding in de psychopathologie. Derde bijeenkomst: bewustzijnsstoornissen. Vierde bijeenkomst: depersonalisatie, derealisatie en psychotische stoornissen in het IK besef. Vijfde bijeenkomst: stoornissen in de waarneming. Zesde bijeenkomst: stoornissen in hert denken. Zevende bijeenkomst: stoornissen in de intelligentie. Achtste bijeenkomst: stoornissen in het geheugen. Negende bijeenkomst: stoornissen in gevoel en stemming. Tiende bijeenkomst: stoornissen in de conatieve functies. Het aantal deelnemers ligt tussen de personen.

10 Opleidings & Trainingsgids Aanbod Academie Contract Klinische Psychiatrie De cursus is bestemd voor een ieder die zich op hoofdlijnen wil verdiepen in de klinische syndromen of stoornissen en de wijze waarop deze worden gediagnosticeerd, behandeld of behandeld kunnen worden. De cursus is ook bestemd voor personen die op de een of andere manier, zowel persoonlijk als beroepsmatig, te maken hebben met mensen die lijden aan een psychiatrische stoornis. Na afloop van de cursus bezit U deugdelijke kennis van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij volwassenen. Hoe deze stoornissen ontstaan en hoe ze behandeld (kunnen worden. Tien lessen van 90 minuten verdeelt over maximaal tien weken. Eerste bijeenkomst: uitleg van het programma, doelstellingen en werkwijze. Tweede bijeenkomst: het Holistisch Mensbeeld als theoretisch gegeven versus het Reductionistisch (positivistisch) Mensbeeld als praktisch gegeven. Derde bijeenkomst: hoofdlijnen van de psychiatrische diagnostiek. Vierde bijeenkomst: inleiding in de psychosenleer. Schizofrenie als voorbeeld. Vijfde bijeenkomst: vervolg psychosenleer. Bipolaire-, en stemmingsstoornis sen stoornissen als voorbeeld. Zesde bijeenkomst: persoonlijkheidsstoornissen. Borderline als voorbeeld. Zevende bijeenkomst: inleiding angststoornissen. Fobieën als voorbeeld. Achtste bijeenkomst: vervolg verschillende angststoornissen. Negende bijeenkomst: biologische Therapieën in de Psychiatrie. Tiende bijeenkomst: drie psychotherapeutische stromingen Conflicthantering Mensen die samenwerking verschillen van elkaar in behoeften, belangen en rolverwachting. Een van de belangrijkste bijverschijnselen van samenwerking is dan ook het ontstaan van meningsverschillen over na te streven doelen, aan te wenden middelen en zeggenschap over het gebruik van die middelen. De effecten van conflicten zijn positief voor zover zij de motivatie tot vernieuwing en de aanpassingsvaardigheid in een samenwerkingsrelatie vergroten. Negatieve effecten zijn onder meer de verscherping van onderlinge tegenstellingen, het naar de achtergrond schuiven van gemeenschappelijke doelen, de uitbreiding van het conflict naar andere, tot dan toe neutrale terreinen en de toename van emotionele spanningen. De cursus is bestemd voor werkers in de gezondheidszorg. In deze cursus verwerft U kennis omtrent het ontstaan van conflicten. In de cursus leert U verder hoe U een diagnose stelt van een conflict. Ook wordt aandacht besteed aan verschillende conflicthanteringstijlen, het bepalen van de eigen (dominante) stijl en de toepassing daarvan. Vier dagdelen van drie uur verdeelt over twee dagen. Dagdeel I: theoretische inleiding en toelichting op het programma en het te volgen onderwijsmodel. Dagdeel II: diagnose van een conflict en toepassing daarvan op de eigen casus. Dagdeel III: vaststellen van Uw eigen stijl van conflicthantering. Dagdeel IV: het oefenen en toepassen van de opgedane kennis en inzichten. Het aantal deelnemers ligt tussen de personen. Het aantal deelnemers ligt tussen de personen.

11 Meer infomatie? Bart de Haas bereikbaar op of Academie voor Psychiatrie Boelelaan 1081HV Amsterdam

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Opleidingsaanbod 2017

Opleidingsaanbod 2017 Opleidingsaanbod 2017 2014/2015 Voorwoord Yulius Opleiding & Ontwikkeling is het kenniscentrum voor cursussen en trainingen gericht op de geestelijke gezondheidszorg (GZZ). Yulius Opleiding & Ontwikkeling

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg

Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg Training Psychiatrie en Palliatieve Zorg Voorwoord Het netwerk palliatieve zorg Eemland is een samenwerkingsverband van zorginstellingen dat sinds 2004 gezamenlijk werkt aan de verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor professionals Cursus op 6 en 20 maart en 3 en 24 april 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor professionals PICOWO

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis FP11A POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum

Nadere informatie

Opleidingsaanbod /2015

Opleidingsaanbod /2015 Opleidingsaanbod 2018 2014/2015 Voorwoord Yulius Opleiding & Ontwikkeling is het kenniscentrum voor cursussen en trainingen gericht op de geestelijke gezondheidszorg (GZZ). Yulius Opleiding & Ontwikkeling

Nadere informatie

: Astrid Groeneveld-Oosterwaal. BPV-periode : September 2008 t/m December 2008

: Astrid Groeneveld-Oosterwaal. BPV-periode : September 2008 t/m December 2008 BPV-plan Persoonlijke gegevens: Naam : Astrid Groeneveld-Oosterwaal Studentennummer : 2004576 Groep Naam instelling : Minor GGZ/ R4 : GGZWNB Naam afdeling : Schans 2 Naam werkbegeleiders Naam praktijkopleider

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie

Grensoverschrijdend gedrag. Les 2: inleiding in de psychopathologie Grensoverschrijdend gedrag Les 2: inleiding in de psychopathologie Programma Psychopathologie; wat is het? Algemene functionele psychopathologie DSM Psychopathologie = Een onderdeel van de psychiatrie

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks

Omgaan met stemmen horen. Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Omgaan met stemmen horen Sigrid van Deudekom en Jeanne Derks Hoort stemmen horen bij de Psychiatrie? Ja? Nee? JA Want: Het betreffen vocale, audiatieve hallucinaties. 85 % van de Mensen met een dissociatieve

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

IPS en Begeleid Leren

IPS en Begeleid Leren IPS en Begeleid Leren Symposium IPS Arbeidsreïntegratie met de beste papieren? Amersfoort, 30 maart 2006 Lies Korevaar Programma Workshop Welkom Doelstelling workshop Inleiding Doelgroep Begeleid Leren-programma

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT

Het verpleegplan. Persoonlijke basiszorg 2. Begeleiden. Voorlichting, advies en instructie. Traject V&V niveau 4 OVERZICHT LEEREENHEDEN CONCEPT Basisdeel Het verpleegplan Persoonlijke basiszorg 1 Persoonlijke basiszorg 2 Begeleiden Voorlichting, advies en instructie Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen Inschatten van zorgsituaties Verpleegdoelen

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014

Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Je bent alleen maar verslaafd! Wim van Loon, Psychiater. 10 februari 2014 Comorbiditeit: Voorkomen van verschillende stoornissen bij 1 persoon. Dubbele diagnose: Verslaving (afhankelijkheid en misbruik

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus

Accreditatie supervisorencursus Versie Toetsingscriteria supervisorencursus Accreditatie supervisorencursus Versie 22-02-2016 Een belangrijke voorwaarde voor inschrijving in het NVP-supervisorenregister is het met succes afgerond hebben van een supervisieopleiding (geaccrediteerd

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012

E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 E-learning (eerstelijns) interculturele zorg Informatie ten behoeve van Restore, 11 mei 2012 Korte omschrijving Mikado heeft in opdracht van de Parnassia Bavo Groep een e-learningprogramma ontwikkeld.

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft

Informatiebrochure. Stichting. Goed. met. Training, voorlichting & scholing. voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Informatiebrochure Stichting Goed met Training, voorlichting & scholing voor iedereen die met psychiatrie te maken heeft Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie? Gek Geuzennaam of stigma? Psychiatrie

Nadere informatie

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis

BZ11A. Bemoeizorg. post-hbo opleiding. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. mensenkennis BZ11A post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er

Nadere informatie

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen

In het oog van de orkaan. Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Programma in hoofdlijnen Programma in hoofdlijnen In het oog van de orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak van rust stilte leegte.

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes

In het Oog van de Orkaan. Programma in hoofdlijnen. Politieleiderschap. Advanced Programmes In het Oog van de Orkaan Programma in hoofdlijnen Politieleiderschap Advanced Programmes Programma In het Oog van de Orkaan Bijeenkomst 1: Ken uzelf: biografie, kernwaarden en levensvragen Nut en noodzaak

Nadere informatie

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders)

Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Autisme, zonder verstandelijke beperking Dr. Martine F. Delfos Cursus voor ouders (en hun begeleiders) Cursus op 13 en 27 maart en 10 april en 8 mei 2009 Autisme zonder verstandelijke handicap Cursus voor

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor de Zorg Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure Agressietraining

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

BZ10B. Bemoeizorg. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. m e n s e n kennis

BZ10B. Bemoeizorg. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. m e n s e n kennis BZ10B p o s t- h b o ople id in g Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders m e n s e n kennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving

Nadere informatie

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen

Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter. Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Vergroot uw deskundigheid en behandel uw patiënten nóg beter Ouderenpsychiatrie Consultatie, lessen en trainingen Inhoudsopgave Ondersteuning bij zorg aan ouderen met psychiatrische problemen 3 Voor wie

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Beschrijving van de verpleegafdeling De verpleegafdeling PAAZ/Medisch Psychiatrische Unit (MPU), is een specialistische afdeling die deel uitmaakt van de zorgeenheid

Nadere informatie

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen

Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Cursusinformatie Neurorevalidatie bij Centraal Neurologische Aandoeningen Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies Ontwikkeling en coördinatie : Frans van der Brugge Maart 2015 1 Algemene

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen:

Deze vraagstelling is nader toegespitst op de volgende sub-vragen: Samenvatting Dit proefschrift gaat over ervaringen en leerprocessen in de ontwikkeling van de theorie en praktijk van Moreel Beraad als methode van ethiekondersteuning in de gezondheidszorg. Hoofdstuk

Nadere informatie

Unit beschrijving: Extra leerresultaten

Unit beschrijving: Extra leerresultaten Unit beschrijving Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie (DE/13/LLP-LdV/TOI/1763). De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

Nadere informatie

Kerncompetenties psychotherapeut

Kerncompetenties psychotherapeut Kerncompetenties psychotherapeut 5 oktober 2006 Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Overname is toegestaan, mits ongewijzigd en met gebruik van bronvermelding. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie,

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

STICHTING WIESJE. 20 oktober 2015

STICHTING WIESJE. 20 oktober 2015 STICHTING WIESJE 20 oktober 2015 De peilers van Stichting Wiesje Vier peilers: Dagopvang Kenniscentrum Woonzorgcentrum Mantelzorg Visie Stichting Wiesje is een zorgorganisatie in Suriname die zich richt

Nadere informatie

Woord vooraf Opbouw van deze studie

Woord vooraf Opbouw van deze studie Woord vooraf Opbouw van deze studie XIII XVI DEEL I: PROBLEEMSTELLING 1 HOOFDSTUK I ONTWIKKELING EN STAGNATIE IN DE PSYCHIATRIE 2 Inleiding 2 1. 1 Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg - stand van

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis

FA10A. FACT (Functie ACT) Basisopleiding. mensenkennis FA10A Basisopleiding FACT (Functie ACT) mensenkennis Basisopleiding FACT (Functie ACT) FACT-casemanager Het werken als casemanager in multidisciplinaire FACT-wijkteams stelt hoge eisen aan kennis, vaardigheden

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging

Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging Beroepsprofiel verzorgende IG altijd dichtbij werkt voor DE ZORG www.nu91.nl Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Een nieuw beroepsprofiel:

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE VOOR KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN

COGNITIEVE REVALIDATIE THERAPIE VOOR KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN VOOR KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN CURSUS VOOR ERGOTHERAPEUTEN OPLEIDING TOT CPCRT-GECERTIFICEERD THERAPEUT De cursus richt zich op de ergotherapeutische diagnostiek, benadering en behandeling

Nadere informatie

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP

HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd. Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP HBO Toegepaste psychologie Contactdag GGZ Kinderen en Jeugd Drs. Yèrma van Egeraat Registerpsycholoog NIP Programma Kennismaking Competenties Gespreksvaardigheden Anamnesegesprek: o Uitvoeren o Observeren

Nadere informatie

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1

Body of Knowledge. Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo. Werkversie 0.1. 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Body of Knowledge Kwalificatiedossier Verpleegkundige mbo Werkversie 0.1 1/12 Verpleegkundige mbo v0.1 Inhoud 1 Verpleegkundige MBO basis... 3 1.1 Menselijk functioneren... 3 1.2 Methodisch handelen...

Nadere informatie

Goede verpleegkundige zorg.

Goede verpleegkundige zorg. Goede verpleegkundige zorg. Wat versta jij eronder en wat heb je hiervoor nodig? Merlijn Bakkenes, verpleegkundig specialist. Behandelaar Indigo, specialismegroep stemmingsstoornissen en VAR. Selina Plaat,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis

Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Zorgprogramma voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek in het verpleeghuis Anne van den Brink Specialist Ouderengeneeskunde Onderzoeker Pakkende ondertitel Inhoud presentatie Inleiding Aanleiding

Nadere informatie

oud en kwetsbaar Psychiatrische ziektebeelden bij ouderen met een verstandelijke beperking

oud en kwetsbaar Psychiatrische ziektebeelden bij ouderen met een verstandelijke beperking oud en kwetsbaar Psychiatrische ziektebeelden bij ouderen met een verstandelijke beperking Rianne Meeusen, Gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog Çonny van Outheusden, PIT-verpleegkundige 27-09-2013 inleiding

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Dementie Inzicht. Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie

Dementie Inzicht. Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie Dementie Inzicht Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie Colofon 2015 SAAM Uitgeverij, Hillegom Auteurs M. A. van der Ploeg A. J. de Mooij Illustraties E. E. ten Haaf Vormgeving Design4Media,

Nadere informatie

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen

Klinisch Redeneren. Leereenheid. Verpleegkundige Vervolgopleidingen Klinisch Redeneren Leereenheid Verpleegkundige Vervolgopleidingen November 2014 2 Leereenheid Klinisch Redeneren VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam www.amstelacademie.nl November

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken

Inhoud. Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld. Deel II Methodisch werken IX I Deel I Het verpleegkundig beroep in beeld 1 Waar gaat het om in de verpleging?.............................................. 3 1.1 Oriëntatie op het beroep van mbo-verpleegkundige..................................

Nadere informatie

Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1)

Workshop Lopen op eieren leidinggeven en aanspreken (W1) Workshop "Lopen op eieren" leidinggeven en aanspreken (W1) Deze workshop wordt door 98% van de deelnemers beoordeeld met een 9,1 gemiddeld Inleiding 2 daagse workshop Veel (meewerkend) leidinggevenden

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers

Psychologie Inovum. Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Psychologie Inovum Informatie en productenboek voor cliënten, hun naasten en medewerkers Waarom psychologie Deze folder is om bewoners, hun naasten en medewerkers goed te informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs

Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs ECTS-fiche (uitgebreide vakfiche) Modulenaam: D3 Zelfhantering 3 : Gecombineerd onderwijs : 75% contactonderwijs/25%afstandsonderwijs Doelstellingen: De cursisten maken kennis met en verwerven inzicht

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie