Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante. jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante. jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante jaarverslag 2009 trainingen sociale educatie risicojongeren jeugd- en justitiele instellingen Curacao jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 1

2 Colofon Het jaarverslag is een uitgave van: Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante (bekend als Fundashon Futuro Briante) Seroe Grandi 114-a, Banda Ariba Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon: (599 9) Mobiel: (599 9) en Website: Tekst en redactie Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante Roselien Sabat Ontwerp voorblad Dajo Graphics N.V. Foto s Dajo Graphics N.V. Curacao, december jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 2

3 voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de stichting, Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante. De projecten van Fundashon Futuro Briante worden beschouwd als een vorm van sociaal cultureel jeugdwerk. U zult zien dat tijdens de uitvoering van het project 2009 de doelstelling van het programma trainingen sociale educatie behaald is en de nodige resultaten zijn geboekt. Het resultaat van de intensieve begeleiding van het programma is deelnemers die teruggeplaatst zijn op school, een baan hebben, op een stageplek zijn geplaatst, die aan het ombuigen van het ongewenst gedrag werken en hun proses succesvol hebben afgerond. De missie van Fundashon Futuro Briante, het mogelijk te maken sociale educatie en creatieve therapie aan risicojongeren te bieden is ook in het jaar 2009 gerealiseerd. Hiermee heeft de stichting gekozen voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan risicojongeren van Curaçao maar heel de Nederlandse Antillen en Aruba. Het is imperatief dat wij de jeugd de mogelijkheid bieden tot het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van jongeren en jongvolwassenen door de ontwikkeling van algemene kennis, inzicht, vaardigheden en een houding die aansluit op hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen, evenals bij maatschappelijk behoeften. In dit kader moet de jongere over een aantal competities beschikken. Het gaat daarbij vooral om de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, sociaalmaatschappelijk zelfredzaamheid, assertiviteit, verantwoordelijkheid, sociale en communicatieve vaardigheden. Tijdens de uitvoering van het programma hebben wij de noodzaak gezien om ook jong-volwassenen en volwassenen in het programma op te nemen. Het betreft daarbij de competities wederzijdse hulpverlening, mindfullness (bewustwording), sociale en communicatieve vaardigheden. Voor het jaar 2010 zal Fundashon Futuro Briante haar projecten uitbreiden met het bieden van de trainingen sociale educatie aan de jongeren van het Voortgezet Onderwijs op Curaçao, Drop-outs en het begeleiden van de docenten en ouders gerelateerd aan de betreffende jongeren. Ons speciale dank gaat naar AMFO Antilliaanse Medefinancierings Organisatie en Samenwerkende Fondsen voor hun financiele bijdrage. Zonder hun medewerking was het niet mogelijk het project 2009 te verwezenlijken. Roselien Sabat - Direkteur jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 3

4 inhoudsopgave Hoofddoelstellingen van het programma van Fundashon Futuro Briante Visie Fundashon Futuro Briante Missie Fundashon Futuro Briante en het uitvoeren van de missie Doelgroepen Het programma Kwaliteit en doelmatigheid Initiatieven en projecten Financien Toekomst Dankwoord jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 4

5 hoofddoelstellingen van het programma De zeven hoofddoelstellingen van Fundashon Futuro Briante zijn: 1. het bieden van sociale educatie en toekomst perspectief aan risicojongeren van 12 tot en met 24 jaar die zonder diploma of enig erkenning van een beroepskwalificatie-niveau 1 het onderwijs hebben verlaten, geen vaste baan hebben, werkeloos zijn, in aanraking zijn gekomen met de justitie, in detentie zijn, ernstige gedragsproblematiek vertonen en jongeren met een verslavingsproblematiek; 2. het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van jongeren en jongvolwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en een houding die aansluit op hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen, evenals bij maatschappelijk behoeften. 3. preventief en curatief ondersteunen van kwetsbare jongeren van 12 tot en met 24 jaar met als resultaat het voorkomen van meer kwetsbare jongeren en een duurzame verbetering van de veiligheidssituatie op Curacao en de andere eilandgebieden; 4. het terugdringen van het vroegtijdig verlaten van het onderwijs, tiener werkeloosheid en de drugscriminaliteit; 5. het drastisch verminderen van de geweldscriminaliteit in onze samenleving; 6. het bieden van toegang op het ingangsniveau van een beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt; 7. het begeleiden en ondersteunen van de ouders en docenten van gerelateerde jongeren, door middel van ouders- en docent ondersteuningsprogramma s, trainingen en workshops. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 5

6 visie Fundashon Futuro Briante De visie van Fundashon Futuro Briante Het ombuigen van het ongewenst gedrag naar een verantwoordelijk gedrag ten dienste van het optimaal maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van jongeren en jongvolwassenen. Fundashon Futuro Briante kiest voor een oplossingsgericht aanpak. De aandacht wordt besteed aan de diverse doelgroep categorieën. Om de kans op succes te vergroten wordt aansluiting gezocht op de belevenswereld van de doelgroep. Het streven is de bevordering van competentie ontwikkeling ten bate van een optimaal participatie in de samenleving. Fundashon Futuro Briante is in 2006 opgericht om het mogelijk te maken sociaal educatie en kunstzinnig/creatieve therapie aan risicojongeren te bieden. Sinds 2007 verzorgt Fundashon Futuro Briante dagelijks trainingen sociale educatie in een aantal jeugd- en justitiele instellingen op het eiland. De deelnemers van het programma komen niet alleen van Curaçao maar ook Bonaire, St. Maarten en Saba dus heel de Nederlandse Antillen en Aruba. De juridische status van de jongeren, waarmee Fundashon Futuro Briante momenteel werkt zijn onder anderen: Onder Toezicht Stelling van de Regering O.T.S. Jongeren met de beginleeftijd van 13 jaar. Ze worden tijdelijk onder toezicht van de Voogdijraad gezet, worden dan uit huis geplaatst en komen in de instelling terecht. Ter Beschikking gesteld van de Regering T.B.R. Jongeren met de beginleeftijd van 15 jaar. Deze groep is wat complexer doordat ze een strafbaar delict hebben gepleegd, maar door hun leeftijd niet in de gevangenis terecht kunnen. Onder Curatele Stelling Jongvolwassenen en volwassenen die door een vonnis in een instelling voor een bepaalde periode zijn geplaatst voor de rehabilitatie van het gebruik van stimulerende en/of verdovende middellen. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 6

7 missie Fundashon Futuro Briante De missie van Fundashon Futuro Briante en het uitvoeren van de missie. Fundashon Futuro Briante realiseert haar visie door het verzorgen van trainingen sociaal educatie aan kwetsbare jongeren in de diverse jeugd- en justitiële instellingen op het eiland. In dit kader stimuleert het programma de jongeren om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling, sociaal- emotioneel ontwikkeling en verstandelijk of cognitieve ontwikkeling. De deelnemers leren sociale en communicatieve vaardigheden, hun kwaadheid te beheersen en wordt de morele ontwikkeling gestimuleerd. De uitvoering van de missie Fundashon Futuro Briante staat voor het bevorderen van de ontwikkeling van een brede algemene kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag in het algemeen. Het doel van het programma is de jongeren leren verantwoordelijk te denken en te doen. De jongeren worden zich bewust van hun positieve eigenschappen, cognitieve tekortkomingen en leren de verantwoordelijkheid te dragen voor hun beslissingen en acties. Ze leren hun positieve kwaliteiten maximaal te benutten en hun tekortkomingen zo veel mogelijk te overwinnen. Sinds 2007 zijn de dagelijkse activiteiten van Fundashon Futuro Briante het verzorgen van groepsprogramma s, individuele begeleiding en counseling in de volgende instellingen: Gouvernements Opvoedingsgesticht (G.O.G.), a de Open Afdeling te Kaya Brudernan di Dongen 1, b de Gesloten Afdeling te Rembrandtstraat z/n Stichting Opvangtehuis Brasami, a de afdeling Hamaka b de afdeling Detox, c de afdeling Rehabilitatie, d de afdeling Resocialisatie, e de afdeling Vrouwen. Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curacao G.V.I. a Gezinstherapie/begeleiding aan jonge moeders en diens gezin. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 7

8 doelgroep De doelgroep van Fundashon Futuro Briante bestaat uit risicojongeren van 12 tot en met 24 jaar: a die zonder diploma of enig erkenning van een beroepskwalificatieniveau 1 het onderwijs hebben verlaten (drop-outs0; b die geen vaste baan hebben of werkeloos zijn; c die in aanraking zijn gekomen met de justitie of in detentie zijn; d met een gedragsproblematiek; e met een verslavingsproblematiek; f LVG-jongeren met gedragsproblematiek licht verstandelijk gehandicapten; g de ouders van de gerelateerde jongeren en diens gezin; h de docenten van de gerelateerde jongeren; i de slachtoffers van seksuele mishandeling en diens familie. Jongeren met zware problematiek met geestelijke stoornissen, die eigenlijk eerst psychiatrisch behandeld dienen te worden vallen niet onder de doelgroep. Die worden doorverwezen naar jeugdpsychiatrie. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 8

9 het programma De doelstelling van het programma is de jongeren te motiveren het ongewenst gedrag om te buigen naar een verantwoordelijk gedrag en de nodige competities te ontwikkelen teneinde de meegekregen vaardigheden in hun dagelijks leven te implementeren. De modules gebruikt door Fundashon Futuro Briante zijn ontwikkeld voor zowel groepsbegeleiding, individuele begeleiding als counseling assistentie. Voor het programma sociale educatie 2009 werd gebruik gemaakt van de modules ontwikkeld door Fundashon Futuro Briante en de Nederlandse methodiek EQUIP, ontwikkeld voor asociaal en delinquente jongeren. Voor de trainingsessies bij de diverse instellingen is een docenthandleiding en een werkboek voor de leerling in het Papiaments ontwikkeld. Het programma is derdeeld in vier fasen. Elke fase heeft een ander module dat is afgestemd op de behoeften en capaciteiten van de doelgroep en bestaat uit een aantal thema's met bijbehorende oefeningen, evaluaties en toetsen, waarbij de luister-, lees- en schrijfvaardigheid van de deelnemers ook worden getoetst. Na het afronden van de fasen ontvangt de deelnemer een certificaat voor deelname. Fase 1 analyse In fase 1 oftewel de orientatiefase wordt een een analyse van het hulpvraag of leerdoel gemaakt. Tijdens de sessies individuele begeleiding wordt de hulpvraag van de jongere vastgesteld en een begeleidingssplan samengesteld. De analyse van hulpvraag of leerdoel geschiedt door middel van diverse individuele sessies. Fase 2 genezing Gedurende het traject van het programma wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een brede algemene kennis, inzicht, vaardigheden, gedrag en houding in het algemeen ten dienste van een optimaal participatie in de maatschappelijk context. De groot aantal jongeren vertonen een dilinquent of antisociaal gedrag. In de aanpak van het programma worden de jongeren bewust van hun positieve eigenschappen en verstandelijke of cognitieve tekortkomingen en leren de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen beslissingen en acties. Ze leren hoe hun positieve kwaliteiten maximaal te benutten en hun tekortkomingen zo veel mogelijk te overwinnen. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 9

10 Fase 3 rehabilitatie Het doel van fase rehabilitatie is de jongeren te leren verantwoordelijk te denken en te doen door een wederzijdse hulpbenadering. De wederzijdse hulpbenadering gaat ervan uit dat elkaar helpen gedragsverandering mogelijk maakt. Door andere mensen te helpen beteken je iets voor een ander. Ook geholpen worden geef je het gevoel waardevol te zijn. Als dit meer en meer in een groep gebeurt, ontstaat er een positieve groepscultuur. Fase 4 mindfullness (bewustwording) Met het programma bewustwording leert de jongeren de competitie om regelmatig bewust te zijn van hun omgeving. De jongeren worden bewust van hun gedachten, gevoelens en handelingen. Het doel van het programma is de jongeren te motiveren om te observeren, denken en beslissingen te nemen zonder beoordeling. De module leert de jongeren om de correcte beslissingen en keuzes te maken. Zelfevaluatie Gedurende het programma bewustwording is de jongere onbewust bezig met de zelfevaluatie van zijn gedrag in het algemeen. Zelfevaluatie is een essentieel onderdeel van de trainingen van Fundashon Futuro Briante. Zelfevaluatie verhoogd het gevoel van eigenwaarde. Hierdoor leren de jongeren om zelf hun bevorderingen te analiseren, evalueren en waarderen. Dit gebeurt zowel tijdens inidividuele sessies als in groepsprogramma s. Met deze onderdeel van het programma ondervinden wij zeer positieve reacties en resultaten bij de deelnemers. Het is opmerkelijk dat de zelfevaluatie-sessies voor de jongeren van wezenlijk belang zijn. Het is een hulpmiddel voor het verhogen van de motivatie, zelfvertouwen en de zelfbeeld van de jongeren. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 10

11 kwaliteit en doelmatigheid Aandacht wordt besteed aan goede monitoring en evaluatie van de bevorderingenn van de jongeren. Dit geschied in samenwerking met de instellingen waarmee Fundashon Futuro Briante werkt. Evaluatie geschiedt op maand basis en in samenwerking met de disciplines van de betreffende organisaties. De evaluatie van de jongeren geschied op vier leefgebieden: 1 persoonlijke ontwikkeling a) het identificeren van zijn persoonlijkheid en karakter, b) het identificeren van zijn positieve eigenschappen en verstandelijke of cognitieve tekortkomingen, c) leren zijn positieve kwaliteiten maximaal te benutten en zijn tekortkomingen te overwinnen, d) het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 2 sociaal emotioneel ontwikkeling a) zelfwaardering, b) het omgaan met zijn emoties en gevoelens, c) verantwoordelijkheid dragen voor eigen beslissingen en acties, d) het omgaan met leeftijdgenoten e) aanpassingsvermogen. 3 sociaal maatschappelijk redzaamheid a) sociale en communicatieve vaardigheden, b) conflicthantering, c) het maken van contact, d) assertiviteit, 4 cognitieve ontwikkeling a) de ontwikkeling op het gebied van het denken, waarnemen en het geheugen. b) het ontwikkelen van de luister-, lees- en schrijfvaardigheid, c) het ontwikkelen van de rekenvaardigheid, De individuele resultaten van de jongeren worden gemeten aan de hand van bespreking met de deelnemer, weekevaluatie, gesprekken met leiders en mentoren, schoolresultaten en veranderingen in gedrag. Hieruit blijkt dat hoe langer de trainingen van Fundashon Futuro Briante gevolgd worden, des te zichtbaarder de gedragsverandering is. Ze werken allemaal aan een betere toekomst perspectief. Het daadwerkelijke effect kan pas in een later stadium gemeten worden. Dat wordt pas als de jongeren naar huis gaan en weer in hun oude omgeving terug komen. Wat geleerd is, moet dan toegepast worden zonder toezicht of begeleiding van een groepsleider of mentor. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 11

12 initiatieven en projecten De projecten van de Fundashon Futuro Briante voor het jaar 2009 waren: Trainingen sociale educatie Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. De pupillen van de Open Afdeling G.O.G. te Kaya Brudernan di Dongen 1 werden op individuele basis begeleid. Elke trainingsessie heeft een duurtijd van 45 minuten. certificaatuitreiking d.d. 25 juni 2009 van de trainingsperiode januari t/m juni 2009 van de Open Afdeling van de Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. Hun leeftijd 12 t/m 18 jaar. Trainingen sociale educatie Stichting Opvangtehuis Brasami. De cliënten van de 5 afdelingen van de Stichting Opvangtehuis Brasami werden op individuele basis en in groepsprogramma s begeleid. Elke trainingsessie heeft een duurtijd van 45 minuten. Hierbij foto van de jongeren afdeling Hamaka van Brasami. Certificaatuitreiking d.d. 4 december 2009 van de trainingsperiode augustus t/m december 2009 van de Stichting Opvangtehuis Brasami, afdeling jongeren. Hun leeftijd 13 t/m 18 jaar. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 12

13 In 2009 heeft Fundashon Futuro Briante een wenskaart en postzegel actie georganiseert met als thema Normen en Waarden. De doelstelling van de actie is de zes fundamentale waarden te benadrukken en de morele ontwikkeling bij jongeren en volwassenen in onze samenleving te stimuleren. De wenskaarten en postzegels zijn bij Fundashon Futuro Briante verkrijgbaar. De kaarten zijn universeel en kunnen voor alle gelegenheden gebruikt worden. De kaarten zijn in de Papiamentse en Engelse taal ontwikkeld. In de binnenkant van de wenskaart is uitleg van de betreffende waarde. De zes wenskaarten en postzegels zijn op de website van Fundashon Futuro Brainte te bezichtigen. Fundashon Futuro Briante heeft een samenwerkingsverband met de UNA Universiteit van de Nederlandse Antillen in verband met de verkoop van de wenskaarten en postzegels. De verkoop van de wenskaarten en postzegels is uitbesteed aan een groep young professionals van de UNA. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 13

14 In december 2009 is het 2½ jaar geleden dat Fundashon Futuro Briante van start is gegaan met het verzorgen van trainingen sociale educatie in de Stichting Opvangtehuis Brasami en Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G., de Open en Gesloten Afdeling. Op 4 december 2009 heeft Fundashon Futuro Briante het 2½ jarig samenwerkingsverband met de Stichting Opvangtehis Brasami en de Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. gevierd. Mevrouw Roselien Sabat, direkteur van Fundashon Futuro Briante heeft ter gelegenheid van het afsluiten van de lesperiode 2009 de deelname- en erkenningscertificaten aan de deelnemers van Brasami en G.O.G. uitgereikt. De viering nam plaats in de leslokaal van de Stichting Opvangtehuis Brasami. Met trots kunnen wij zeggen dat tijdens de uitvoering van het project 2009 de doelstelling van het programma behaald is. Het resultaat van de intensieve begeleiding van het programma is: a) jongeren die teruggeplaatst zijn op school, b) jongeren met een baan, c) jongeren met een stageplek, d) jongeren die aan het ombuigen van het ongewenst gedrag werken, e) jongeren die hun proses succesvol hebben afgerond. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 14

15 financien Fundashon Futuro Briante heeft voor de trainingsessies voor de periode van april 2009 t/m december 2009 financiering gehad van de volgende organisaties. AMFO Antilliaans Mede Financierings Organisatie een bedrag ad. Nafl. 54, Samenwerkende Fondsen.een bedrag ad. Nafl. 31, De totale financiering voor de trainingen voor het jaar 2009 was Nafl. 85, jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 15

16 toekomst In 2010 zal Fundashon Futuro Briante haar projecten uitbreiden met het bieden van de trainingen sociale educatie aan de jongeren van het Voortgezet Onderwijs, Drop-outs en het begeleiden van de docenten en ouders gerelateerd aan de betreffende jongeren. Fundashon Futuro Briante zal ook de trainingen bij de diverse jeugd- en justitiele instellingen op het eiland voortzetten. Het project wordt als volgt uitgevoerd. De trainingen worden 5 dagen per week gegeven, van maandag t/m vrijdag. De tijdsduur van de trainingen is van 07:30 12:00 en van 14:00 18:00. De instellingen die aan bod komen voor het project sociaal educatie 2010 zijn: a) de Stichting Opvangtehuis Brasami. b) Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. c) de Gesloten Afdeling Bon Futuro, onder leiding van de G.O.G., d) de Stichting Kinderoorden Brakkeput K.O.B. e) de jongeren van de VSBO-scholen op het eiland. f) G.V.I. Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curacao, g) Bos di Hubentut, de Zorgteam De workshops voor de docenten nemen plaats: a) 2 dagen in het week-einde op zaterdag en zondag verspreidt over het gehele projectperiode. De gezinsbegeleiding, workshops en ondersteuning van de ouders gerelateerd aan de betreffende jongeren: a) de begeleiding van de ouders van de jongeren geschiedt op zaterdagen en/of zondagen en in de middaguren gedurende de week, verspreidt over het gehele projectperiode. Het begeleiden van jong-volwassen binnen een instelling met een verslavingsproblematiek: a) het begeleiden van jong-volwassenen met een verslavingsproblematiek binnen een justitiele instelling door middel van het meegeven van de nodige vaardigheden, kennis en inzicht (training sessies sociale en communicatieve vaardigheden) ten bate van een optimale participatie in zijn samenleving. Het begeleiden van de jongeren en jong-volwassenen naar een opleiding, stageplek of werkplaats. a) het preventief begeleiden door trainingen sociaal-maatschappelijk redzaamheid van de jeugd en jongvolwassenen die nog niet uit huis zijn geplaatst naar een opleiding, stageplek of werkplaats. b) het ondersteunen van de jeugd en jong-volwassenen die nog niet uit huis zijn geplaatst met hun hulpvraag, o.m. school, werk- en huisaangelegenheden, enz. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 16

17 dankwoord Het was niet mogelijk de projecten van Fundashon Futuro Briante uit te voeren zonder de financiele bijdrage van de volgende organisaties. - AMFO, Antilliaans Mede Financierings Organisatie - Samenwerkende Fondsen Onze dank gaat ook naar de Stichting Opvangtehuis Brasami en Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. voor het in ons instelling gestelde vertrouwen gedurende het jaar jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 17

IDENTIFICATIE VAN BELANGRIJKE KNELPUNTEN EN VOORSTELLEN TOT VERBETERING. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de AMFO door de Stichting ABC Advies

IDENTIFICATIE VAN BELANGRIJKE KNELPUNTEN EN VOORSTELLEN TOT VERBETERING. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de AMFO door de Stichting ABC Advies NGO S OP CURACAO; IDENTIFICATIE VAN BELANGRIJKE KNELPUNTEN EN VOORSTELLEN TOT VERBETERING Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de AMFO door de Stichting ABC Advies Onderzoeksteam: Mr. Michael Elias

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Vijf jaar Stichting Uit eigen beweging 2002-2007 Inhoud Voorwoord 5 Methode Ho, tot hier en niet verder...! 7 Psychosociale ontwikkeling door bewegen en spelen Theoretische

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus

Behandelvisie JJC. Duidelijk en flexibel. Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Behandelvisie JJC Duidelijk en flexibel Jeugdformaat De Jutters Combinatie Jeugdzorg Plus Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1 Onze pijlers 3 1.1 Missie en Visie 4 2 Onze behandelvisie 4 3 Goed beginnen: aansluiten

Nadere informatie

Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen

Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen Systematische ontwikkeling van interventiestrategieën gericht op eenzaamheid onder ouderen Een samenwerkingsproject van WIJ, de Twern en Tranzo Dr. Janneke Barelds Martine Lissenberg, MSc Dr. Katrien Luijkx

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

FORSA METHODE. Een evaluatie onderzoek naar de effectiviteit van Stichting Project; een ervaringsleer Centrum op Bonaire. Prof. Dr. I.A.

FORSA METHODE. Een evaluatie onderzoek naar de effectiviteit van Stichting Project; een ervaringsleer Centrum op Bonaire. Prof. Dr. I.A. FORSA METHODE Een evaluatie onderzoek naar de effectiviteit van Stichting Project; een ervaringsleer Centrum op Bonaire. Prof. Dr. I.A. van Berckelaer-Onnes MSc. M.F.H. Griffith Lendering November 2011

Nadere informatie

Maaszicht biedt uitzicht

Maaszicht biedt uitzicht Maaszicht biedt uitzicht Maatschappelijk Verslag 2010 (en meerjarenbeleid) Stichting Pension Maaszicht Rotterdam April 2011 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Op Eigen Benen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Op Eigen Benen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Cora Brink MOVISIE 030 789 20 68 c.brink@movisie.nl Cora Brink is senior onderzoeker/projectleider

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Maastricht. Vrouwengezondheidscentrum. Spoorweglaan 9 6221 BS Maastricht Telefoon: 043-3 25 23 19 www.vrouwengezondheidscentrum.

Jaarverslag 2010. Maastricht. Vrouwengezondheidscentrum. Spoorweglaan 9 6221 BS Maastricht Telefoon: 043-3 25 23 19 www.vrouwengezondheidscentrum. Jaarverslag 2010 Vrouwengezondheidscentrum Maastricht Vrouwengezondheidscentrum Spoorweglaan 9 6221 BS Maastricht Telefoon: 043-3 25 23 19 www.vrouwengezondheidscentrum.nu April 2011 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering

Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Sociale Vaardigheidstraining op Maat Een inventarisatie van knelpunten bij de implementatie en uitvoering Leontien M. van der Knaap Stefan Bogaerts Nadine M. P. G. Speessen Lynn C. A. van Dee INTERVICT

Nadere informatie

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland

Kwaliteit van de jeugdzorg. in Caribisch Nederland Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland Utrecht, maart 2014 2 Samenvatting Sinds 10 oktober 2010 horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, kortweg Caribisch Nederland, bij Nederland.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit

Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit. Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Landelijk ExpertiseCentrum Diversiteit Good practices Multicultureel Vakmanschap & Diversiteit Voorwoord Hierbij ontvangt u een boekje, met een selectie van good practises op het gebied van multicultureel

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen

Methodiekbeschrijving. CVD Echte Mannen Methodiekbeschrijving CVD Echte Mannen 2 Inhoudsopgave Inleiding: Wat is CVD Echte Mannen? 5 1. CVD Echte Mannen in vogelvlucht 7 1.1 Waarom met CVD Echte Mannen aan de slag? 7 1.2 De aanleiding: probleem

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie