Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante. jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante. jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante jaarverslag 2009 trainingen sociale educatie risicojongeren jeugd- en justitiele instellingen Curacao jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 1

2 Colofon Het jaarverslag is een uitgave van: Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante (bekend als Fundashon Futuro Briante) Seroe Grandi 114-a, Banda Ariba Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon: (599 9) Mobiel: (599 9) en Website: Tekst en redactie Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante Roselien Sabat Ontwerp voorblad Dajo Graphics N.V. Foto s Dajo Graphics N.V. Curacao, december jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 2

3 voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de stichting, Fundashon Skol di Arte i Kultura Futuro Briante. De projecten van Fundashon Futuro Briante worden beschouwd als een vorm van sociaal cultureel jeugdwerk. U zult zien dat tijdens de uitvoering van het project 2009 de doelstelling van het programma trainingen sociale educatie behaald is en de nodige resultaten zijn geboekt. Het resultaat van de intensieve begeleiding van het programma is deelnemers die teruggeplaatst zijn op school, een baan hebben, op een stageplek zijn geplaatst, die aan het ombuigen van het ongewenst gedrag werken en hun proses succesvol hebben afgerond. De missie van Fundashon Futuro Briante, het mogelijk te maken sociale educatie en creatieve therapie aan risicojongeren te bieden is ook in het jaar 2009 gerealiseerd. Hiermee heeft de stichting gekozen voor een oplossingsgerichte aanpak waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan risicojongeren van Curaçao maar heel de Nederlandse Antillen en Aruba. Het is imperatief dat wij de jeugd de mogelijkheid bieden tot het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van jongeren en jongvolwassenen door de ontwikkeling van algemene kennis, inzicht, vaardigheden en een houding die aansluit op hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen, evenals bij maatschappelijk behoeften. In dit kader moet de jongere over een aantal competities beschikken. Het gaat daarbij vooral om de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, sociaalmaatschappelijk zelfredzaamheid, assertiviteit, verantwoordelijkheid, sociale en communicatieve vaardigheden. Tijdens de uitvoering van het programma hebben wij de noodzaak gezien om ook jong-volwassenen en volwassenen in het programma op te nemen. Het betreft daarbij de competities wederzijdse hulpverlening, mindfullness (bewustwording), sociale en communicatieve vaardigheden. Voor het jaar 2010 zal Fundashon Futuro Briante haar projecten uitbreiden met het bieden van de trainingen sociale educatie aan de jongeren van het Voortgezet Onderwijs op Curaçao, Drop-outs en het begeleiden van de docenten en ouders gerelateerd aan de betreffende jongeren. Ons speciale dank gaat naar AMFO Antilliaanse Medefinancierings Organisatie en Samenwerkende Fondsen voor hun financiele bijdrage. Zonder hun medewerking was het niet mogelijk het project 2009 te verwezenlijken. Roselien Sabat - Direkteur jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 3

4 inhoudsopgave Hoofddoelstellingen van het programma van Fundashon Futuro Briante Visie Fundashon Futuro Briante Missie Fundashon Futuro Briante en het uitvoeren van de missie Doelgroepen Het programma Kwaliteit en doelmatigheid Initiatieven en projecten Financien Toekomst Dankwoord jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 4

5 hoofddoelstellingen van het programma De zeven hoofddoelstellingen van Fundashon Futuro Briante zijn: 1. het bieden van sociale educatie en toekomst perspectief aan risicojongeren van 12 tot en met 24 jaar die zonder diploma of enig erkenning van een beroepskwalificatie-niveau 1 het onderwijs hebben verlaten, geen vaste baan hebben, werkeloos zijn, in aanraking zijn gekomen met de justitie, in detentie zijn, ernstige gedragsproblematiek vertonen en jongeren met een verslavingsproblematiek; 2. het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing ten dienste van het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van jongeren en jongvolwassenen door de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en een houding die aansluit op hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen, evenals bij maatschappelijk behoeften. 3. preventief en curatief ondersteunen van kwetsbare jongeren van 12 tot en met 24 jaar met als resultaat het voorkomen van meer kwetsbare jongeren en een duurzame verbetering van de veiligheidssituatie op Curacao en de andere eilandgebieden; 4. het terugdringen van het vroegtijdig verlaten van het onderwijs, tiener werkeloosheid en de drugscriminaliteit; 5. het drastisch verminderen van de geweldscriminaliteit in onze samenleving; 6. het bieden van toegang op het ingangsniveau van een beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt; 7. het begeleiden en ondersteunen van de ouders en docenten van gerelateerde jongeren, door middel van ouders- en docent ondersteuningsprogramma s, trainingen en workshops. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 5

6 visie Fundashon Futuro Briante De visie van Fundashon Futuro Briante Het ombuigen van het ongewenst gedrag naar een verantwoordelijk gedrag ten dienste van het optimaal maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van jongeren en jongvolwassenen. Fundashon Futuro Briante kiest voor een oplossingsgericht aanpak. De aandacht wordt besteed aan de diverse doelgroep categorieën. Om de kans op succes te vergroten wordt aansluiting gezocht op de belevenswereld van de doelgroep. Het streven is de bevordering van competentie ontwikkeling ten bate van een optimaal participatie in de samenleving. Fundashon Futuro Briante is in 2006 opgericht om het mogelijk te maken sociaal educatie en kunstzinnig/creatieve therapie aan risicojongeren te bieden. Sinds 2007 verzorgt Fundashon Futuro Briante dagelijks trainingen sociale educatie in een aantal jeugd- en justitiele instellingen op het eiland. De deelnemers van het programma komen niet alleen van Curaçao maar ook Bonaire, St. Maarten en Saba dus heel de Nederlandse Antillen en Aruba. De juridische status van de jongeren, waarmee Fundashon Futuro Briante momenteel werkt zijn onder anderen: Onder Toezicht Stelling van de Regering O.T.S. Jongeren met de beginleeftijd van 13 jaar. Ze worden tijdelijk onder toezicht van de Voogdijraad gezet, worden dan uit huis geplaatst en komen in de instelling terecht. Ter Beschikking gesteld van de Regering T.B.R. Jongeren met de beginleeftijd van 15 jaar. Deze groep is wat complexer doordat ze een strafbaar delict hebben gepleegd, maar door hun leeftijd niet in de gevangenis terecht kunnen. Onder Curatele Stelling Jongvolwassenen en volwassenen die door een vonnis in een instelling voor een bepaalde periode zijn geplaatst voor de rehabilitatie van het gebruik van stimulerende en/of verdovende middellen. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 6

7 missie Fundashon Futuro Briante De missie van Fundashon Futuro Briante en het uitvoeren van de missie. Fundashon Futuro Briante realiseert haar visie door het verzorgen van trainingen sociaal educatie aan kwetsbare jongeren in de diverse jeugd- en justitiële instellingen op het eiland. In dit kader stimuleert het programma de jongeren om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling, sociaal- emotioneel ontwikkeling en verstandelijk of cognitieve ontwikkeling. De deelnemers leren sociale en communicatieve vaardigheden, hun kwaadheid te beheersen en wordt de morele ontwikkeling gestimuleerd. De uitvoering van de missie Fundashon Futuro Briante staat voor het bevorderen van de ontwikkeling van een brede algemene kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag in het algemeen. Het doel van het programma is de jongeren leren verantwoordelijk te denken en te doen. De jongeren worden zich bewust van hun positieve eigenschappen, cognitieve tekortkomingen en leren de verantwoordelijkheid te dragen voor hun beslissingen en acties. Ze leren hun positieve kwaliteiten maximaal te benutten en hun tekortkomingen zo veel mogelijk te overwinnen. Sinds 2007 zijn de dagelijkse activiteiten van Fundashon Futuro Briante het verzorgen van groepsprogramma s, individuele begeleiding en counseling in de volgende instellingen: Gouvernements Opvoedingsgesticht (G.O.G.), a de Open Afdeling te Kaya Brudernan di Dongen 1, b de Gesloten Afdeling te Rembrandtstraat z/n Stichting Opvangtehuis Brasami, a de afdeling Hamaka b de afdeling Detox, c de afdeling Rehabilitatie, d de afdeling Resocialisatie, e de afdeling Vrouwen. Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curacao G.V.I. a Gezinstherapie/begeleiding aan jonge moeders en diens gezin. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 7

8 doelgroep De doelgroep van Fundashon Futuro Briante bestaat uit risicojongeren van 12 tot en met 24 jaar: a die zonder diploma of enig erkenning van een beroepskwalificatieniveau 1 het onderwijs hebben verlaten (drop-outs0; b die geen vaste baan hebben of werkeloos zijn; c die in aanraking zijn gekomen met de justitie of in detentie zijn; d met een gedragsproblematiek; e met een verslavingsproblematiek; f LVG-jongeren met gedragsproblematiek licht verstandelijk gehandicapten; g de ouders van de gerelateerde jongeren en diens gezin; h de docenten van de gerelateerde jongeren; i de slachtoffers van seksuele mishandeling en diens familie. Jongeren met zware problematiek met geestelijke stoornissen, die eigenlijk eerst psychiatrisch behandeld dienen te worden vallen niet onder de doelgroep. Die worden doorverwezen naar jeugdpsychiatrie. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 8

9 het programma De doelstelling van het programma is de jongeren te motiveren het ongewenst gedrag om te buigen naar een verantwoordelijk gedrag en de nodige competities te ontwikkelen teneinde de meegekregen vaardigheden in hun dagelijks leven te implementeren. De modules gebruikt door Fundashon Futuro Briante zijn ontwikkeld voor zowel groepsbegeleiding, individuele begeleiding als counseling assistentie. Voor het programma sociale educatie 2009 werd gebruik gemaakt van de modules ontwikkeld door Fundashon Futuro Briante en de Nederlandse methodiek EQUIP, ontwikkeld voor asociaal en delinquente jongeren. Voor de trainingsessies bij de diverse instellingen is een docenthandleiding en een werkboek voor de leerling in het Papiaments ontwikkeld. Het programma is derdeeld in vier fasen. Elke fase heeft een ander module dat is afgestemd op de behoeften en capaciteiten van de doelgroep en bestaat uit een aantal thema's met bijbehorende oefeningen, evaluaties en toetsen, waarbij de luister-, lees- en schrijfvaardigheid van de deelnemers ook worden getoetst. Na het afronden van de fasen ontvangt de deelnemer een certificaat voor deelname. Fase 1 analyse In fase 1 oftewel de orientatiefase wordt een een analyse van het hulpvraag of leerdoel gemaakt. Tijdens de sessies individuele begeleiding wordt de hulpvraag van de jongere vastgesteld en een begeleidingssplan samengesteld. De analyse van hulpvraag of leerdoel geschiedt door middel van diverse individuele sessies. Fase 2 genezing Gedurende het traject van het programma wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een brede algemene kennis, inzicht, vaardigheden, gedrag en houding in het algemeen ten dienste van een optimaal participatie in de maatschappelijk context. De groot aantal jongeren vertonen een dilinquent of antisociaal gedrag. In de aanpak van het programma worden de jongeren bewust van hun positieve eigenschappen en verstandelijke of cognitieve tekortkomingen en leren de verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen beslissingen en acties. Ze leren hoe hun positieve kwaliteiten maximaal te benutten en hun tekortkomingen zo veel mogelijk te overwinnen. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 9

10 Fase 3 rehabilitatie Het doel van fase rehabilitatie is de jongeren te leren verantwoordelijk te denken en te doen door een wederzijdse hulpbenadering. De wederzijdse hulpbenadering gaat ervan uit dat elkaar helpen gedragsverandering mogelijk maakt. Door andere mensen te helpen beteken je iets voor een ander. Ook geholpen worden geef je het gevoel waardevol te zijn. Als dit meer en meer in een groep gebeurt, ontstaat er een positieve groepscultuur. Fase 4 mindfullness (bewustwording) Met het programma bewustwording leert de jongeren de competitie om regelmatig bewust te zijn van hun omgeving. De jongeren worden bewust van hun gedachten, gevoelens en handelingen. Het doel van het programma is de jongeren te motiveren om te observeren, denken en beslissingen te nemen zonder beoordeling. De module leert de jongeren om de correcte beslissingen en keuzes te maken. Zelfevaluatie Gedurende het programma bewustwording is de jongere onbewust bezig met de zelfevaluatie van zijn gedrag in het algemeen. Zelfevaluatie is een essentieel onderdeel van de trainingen van Fundashon Futuro Briante. Zelfevaluatie verhoogd het gevoel van eigenwaarde. Hierdoor leren de jongeren om zelf hun bevorderingen te analiseren, evalueren en waarderen. Dit gebeurt zowel tijdens inidividuele sessies als in groepsprogramma s. Met deze onderdeel van het programma ondervinden wij zeer positieve reacties en resultaten bij de deelnemers. Het is opmerkelijk dat de zelfevaluatie-sessies voor de jongeren van wezenlijk belang zijn. Het is een hulpmiddel voor het verhogen van de motivatie, zelfvertouwen en de zelfbeeld van de jongeren. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 10

11 kwaliteit en doelmatigheid Aandacht wordt besteed aan goede monitoring en evaluatie van de bevorderingenn van de jongeren. Dit geschied in samenwerking met de instellingen waarmee Fundashon Futuro Briante werkt. Evaluatie geschiedt op maand basis en in samenwerking met de disciplines van de betreffende organisaties. De evaluatie van de jongeren geschied op vier leefgebieden: 1 persoonlijke ontwikkeling a) het identificeren van zijn persoonlijkheid en karakter, b) het identificeren van zijn positieve eigenschappen en verstandelijke of cognitieve tekortkomingen, c) leren zijn positieve kwaliteiten maximaal te benutten en zijn tekortkomingen te overwinnen, d) het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. 2 sociaal emotioneel ontwikkeling a) zelfwaardering, b) het omgaan met zijn emoties en gevoelens, c) verantwoordelijkheid dragen voor eigen beslissingen en acties, d) het omgaan met leeftijdgenoten e) aanpassingsvermogen. 3 sociaal maatschappelijk redzaamheid a) sociale en communicatieve vaardigheden, b) conflicthantering, c) het maken van contact, d) assertiviteit, 4 cognitieve ontwikkeling a) de ontwikkeling op het gebied van het denken, waarnemen en het geheugen. b) het ontwikkelen van de luister-, lees- en schrijfvaardigheid, c) het ontwikkelen van de rekenvaardigheid, De individuele resultaten van de jongeren worden gemeten aan de hand van bespreking met de deelnemer, weekevaluatie, gesprekken met leiders en mentoren, schoolresultaten en veranderingen in gedrag. Hieruit blijkt dat hoe langer de trainingen van Fundashon Futuro Briante gevolgd worden, des te zichtbaarder de gedragsverandering is. Ze werken allemaal aan een betere toekomst perspectief. Het daadwerkelijke effect kan pas in een later stadium gemeten worden. Dat wordt pas als de jongeren naar huis gaan en weer in hun oude omgeving terug komen. Wat geleerd is, moet dan toegepast worden zonder toezicht of begeleiding van een groepsleider of mentor. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 11

12 initiatieven en projecten De projecten van de Fundashon Futuro Briante voor het jaar 2009 waren: Trainingen sociale educatie Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. De pupillen van de Open Afdeling G.O.G. te Kaya Brudernan di Dongen 1 werden op individuele basis begeleid. Elke trainingsessie heeft een duurtijd van 45 minuten. certificaatuitreiking d.d. 25 juni 2009 van de trainingsperiode januari t/m juni 2009 van de Open Afdeling van de Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. Hun leeftijd 12 t/m 18 jaar. Trainingen sociale educatie Stichting Opvangtehuis Brasami. De cliënten van de 5 afdelingen van de Stichting Opvangtehuis Brasami werden op individuele basis en in groepsprogramma s begeleid. Elke trainingsessie heeft een duurtijd van 45 minuten. Hierbij foto van de jongeren afdeling Hamaka van Brasami. Certificaatuitreiking d.d. 4 december 2009 van de trainingsperiode augustus t/m december 2009 van de Stichting Opvangtehuis Brasami, afdeling jongeren. Hun leeftijd 13 t/m 18 jaar. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 12

13 In 2009 heeft Fundashon Futuro Briante een wenskaart en postzegel actie georganiseert met als thema Normen en Waarden. De doelstelling van de actie is de zes fundamentale waarden te benadrukken en de morele ontwikkeling bij jongeren en volwassenen in onze samenleving te stimuleren. De wenskaarten en postzegels zijn bij Fundashon Futuro Briante verkrijgbaar. De kaarten zijn universeel en kunnen voor alle gelegenheden gebruikt worden. De kaarten zijn in de Papiamentse en Engelse taal ontwikkeld. In de binnenkant van de wenskaart is uitleg van de betreffende waarde. De zes wenskaarten en postzegels zijn op de website van Fundashon Futuro Brainte te bezichtigen. Fundashon Futuro Briante heeft een samenwerkingsverband met de UNA Universiteit van de Nederlandse Antillen in verband met de verkoop van de wenskaarten en postzegels. De verkoop van de wenskaarten en postzegels is uitbesteed aan een groep young professionals van de UNA. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 13

14 In december 2009 is het 2½ jaar geleden dat Fundashon Futuro Briante van start is gegaan met het verzorgen van trainingen sociale educatie in de Stichting Opvangtehuis Brasami en Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G., de Open en Gesloten Afdeling. Op 4 december 2009 heeft Fundashon Futuro Briante het 2½ jarig samenwerkingsverband met de Stichting Opvangtehis Brasami en de Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. gevierd. Mevrouw Roselien Sabat, direkteur van Fundashon Futuro Briante heeft ter gelegenheid van het afsluiten van de lesperiode 2009 de deelname- en erkenningscertificaten aan de deelnemers van Brasami en G.O.G. uitgereikt. De viering nam plaats in de leslokaal van de Stichting Opvangtehuis Brasami. Met trots kunnen wij zeggen dat tijdens de uitvoering van het project 2009 de doelstelling van het programma behaald is. Het resultaat van de intensieve begeleiding van het programma is: a) jongeren die teruggeplaatst zijn op school, b) jongeren met een baan, c) jongeren met een stageplek, d) jongeren die aan het ombuigen van het ongewenst gedrag werken, e) jongeren die hun proses succesvol hebben afgerond. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 14

15 financien Fundashon Futuro Briante heeft voor de trainingsessies voor de periode van april 2009 t/m december 2009 financiering gehad van de volgende organisaties. AMFO Antilliaans Mede Financierings Organisatie een bedrag ad. Nafl. 54, Samenwerkende Fondsen.een bedrag ad. Nafl. 31, De totale financiering voor de trainingen voor het jaar 2009 was Nafl. 85, jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 15

16 toekomst In 2010 zal Fundashon Futuro Briante haar projecten uitbreiden met het bieden van de trainingen sociale educatie aan de jongeren van het Voortgezet Onderwijs, Drop-outs en het begeleiden van de docenten en ouders gerelateerd aan de betreffende jongeren. Fundashon Futuro Briante zal ook de trainingen bij de diverse jeugd- en justitiele instellingen op het eiland voortzetten. Het project wordt als volgt uitgevoerd. De trainingen worden 5 dagen per week gegeven, van maandag t/m vrijdag. De tijdsduur van de trainingen is van 07:30 12:00 en van 14:00 18:00. De instellingen die aan bod komen voor het project sociaal educatie 2010 zijn: a) de Stichting Opvangtehuis Brasami. b) Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. c) de Gesloten Afdeling Bon Futuro, onder leiding van de G.O.G., d) de Stichting Kinderoorden Brakkeput K.O.B. e) de jongeren van de VSBO-scholen op het eiland. f) G.V.I. Stichting Gezinsvoogdij Instelling Curacao, g) Bos di Hubentut, de Zorgteam De workshops voor de docenten nemen plaats: a) 2 dagen in het week-einde op zaterdag en zondag verspreidt over het gehele projectperiode. De gezinsbegeleiding, workshops en ondersteuning van de ouders gerelateerd aan de betreffende jongeren: a) de begeleiding van de ouders van de jongeren geschiedt op zaterdagen en/of zondagen en in de middaguren gedurende de week, verspreidt over het gehele projectperiode. Het begeleiden van jong-volwassen binnen een instelling met een verslavingsproblematiek: a) het begeleiden van jong-volwassenen met een verslavingsproblematiek binnen een justitiele instelling door middel van het meegeven van de nodige vaardigheden, kennis en inzicht (training sessies sociale en communicatieve vaardigheden) ten bate van een optimale participatie in zijn samenleving. Het begeleiden van de jongeren en jong-volwassenen naar een opleiding, stageplek of werkplaats. a) het preventief begeleiden door trainingen sociaal-maatschappelijk redzaamheid van de jeugd en jongvolwassenen die nog niet uit huis zijn geplaatst naar een opleiding, stageplek of werkplaats. b) het ondersteunen van de jeugd en jong-volwassenen die nog niet uit huis zijn geplaatst met hun hulpvraag, o.m. school, werk- en huisaangelegenheden, enz. jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 16

17 dankwoord Het was niet mogelijk de projecten van Fundashon Futuro Briante uit te voeren zonder de financiele bijdrage van de volgende organisaties. - AMFO, Antilliaans Mede Financierings Organisatie - Samenwerkende Fondsen Onze dank gaat ook naar de Stichting Opvangtehuis Brasami en Gouvernements Opvoedingsgesticht G.O.G. voor het in ons instelling gestelde vertrouwen gedurende het jaar jaarverslag 2009 Fundashon Futuro Briante pag 17

Methodiek EQUIP Kòrsou

Methodiek EQUIP Kòrsou De methodiek wordt in het Papiaments, Nederlands en Engels aangeboden. Naast het geven van onderwijs hebben scholen ook een opvoedende rol. Een zware taak in deze maatschappij, waar hoge eisen worden gesteld

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Positief. van elkaar. denken, doen en leren. Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag

Positief. van elkaar. denken, doen en leren. Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag Positief denken, doen en leren van elkaar met TOPs! Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag Compleet programma voor jongeren gericht op positief denken en doen Jongeren in de

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

AMBULANTE HULP ZORG AAN HUIS. Hoe kan ik het beste omgaan met mijn partner of kind. Hoe vind ik mijn weg in de. Nederlandse samenleving

AMBULANTE HULP ZORG AAN HUIS. Hoe kan ik het beste omgaan met mijn partner of kind. Hoe vind ik mijn weg in de. Nederlandse samenleving ZORG AAN HUIS AMBULANTE HULP Hoe kan ik het beste omgaan met mijn partner of kind Hoe vind ik mijn weg in de Nederlandse samenleving Hoe stimuleer ik mijn kind Intensieve gezinsbehandeling Ambulante hulp

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT

Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT FORENSISCHE PSYCHIATRIE Samenwerking SPV PI Zwolle en ACT Even voorstellen Annemarie de Vries SPV bij het ACT team Dimence Zwolle Elles van der Hoeven SPV bij de PI Zwolle locatie Penitentiair Psychiatrisch

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013. Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds

Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013. Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds Kansen Voor Jongeren Cariben Aruba, 23 mei 2013 Anne Maljers, hoofd Projectadvies, Oranje Fonds Fijn u te ontmoeten! Kansen Voor Jongeren Cariben Waarom? Doel: - 1.200 kwetsbare jongeren naar diploma of

Nadere informatie

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt

Infomoment INLEIDING STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING. zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat Hasselt Infomoment zaterdag 21 januari van 10.00u tot 14.00u KTA1 Vildersstraat 28 3500 Hasselt Inschrijvingsmomenten van maandag 9 januari tot 27 januari 2017 Genkerbaan 84, 3520 Zonhoven T 011 82 48 66 infotko@cvo-step.be

Nadere informatie

voor het hoger beroepsonderwijs

voor het hoger beroepsonderwijs voor het hoger beroepsonderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars student door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur

Module Docent contact uren Zelfstudie. Psychologie en psychopathologie 11 44 uur Chakrapsychologie 11 72 uur Deelopleiding Healing en Energiewerk Mogelijkheden Je kunt deze opleiding en de modules van de opleiding op verschillende manieren benutten. Onderstaand vind je een overzicht van de mogelijkheden. 1. Je

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie

IN BEWEGING. Onderneem! Nietsdoen is geen optie IN BEWEGING Onderneem! Nietsdoen is geen optie Belang bewegen Emotioneel: plezier, je goed voelen, zelfvertrouwen, eigenwaarde, positieve invloed op emotionele stoornissen Sociaal: participatie, ontwikkeling

Nadere informatie

Pasku i Felis FAJ-nieuwsbrief 3, December Redactie Fiba Römer

Pasku i Felis FAJ-nieuwsbrief 3, December Redactie Fiba Römer Beste leden, Het afgelopen jaar hebben de FAJ/YAVE en de lidorganisaties heel wat werk verzet, en het lijkt me dat we met tevredenheid het jaar 2014 zullen kunnen afsluiten. Jullie inzet en volharding

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk.

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie. Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Door de casuïstiek kan ik praktijk en theorie combineren en kan ik het direct toepassen in mijn werk. Post-hbo forensische psychiatrie Werken in

Nadere informatie

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht.

Opwaartse Kracht. Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon. internet www.opwaartsekracht.nl E-man info@opwaartsekracht. Opwaartse Stichting Opwaartse Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Gemeente Albrandswaard College en Raad Postbus 1000 3160 GA Rhoon postadres Koninginneweg 1 3331 CD Zwijndrecht Telefoon 078-7600027 internet

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

INLEIDING / VERANTWOORDING. 3 DE METHODE 9 HET PERSOONLIJKE IN HET DOCENTSCHAP EN DE ROL VAN BEGELEIDER...

INLEIDING / VERANTWOORDING. 3 DE METHODE 9 HET PERSOONLIJKE IN HET DOCENTSCHAP EN DE ROL VAN BEGELEIDER... DE KLAS ALS TEAM (DOCENTENBOEK) INHOUDSOPGAVE INLEIDING / VERANTWOORDING. 3 DE METHODE 9 HET PERSOONLIJKE IN HET DOCENTSCHAP EN DE ROL VAN BEGELEIDER... RICHTLIJNEN EN HULPMIDDELEN VOOR DE DOCENT ALS BEGELEIDER...

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015 Systeem Netwerk Systeem(ouder) Netwerk ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP LICHTE BEGELEIDING : Voor wie? Wat? Methodiek o.a.: Inzichtelijk maken, bevorderen en onderhouden van het eigen

Nadere informatie

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Informatie voor cliënten Inleiding Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015

Raad voor de rechtshandhaving. JAARPLAN en BEGROTING 2015 Raad voor de rechtshandhaving JAARPLAN en BEGROTING 2015 De hieronder genoemde inspecties worden in de landen Curaçao, Sint Maarten en de BESeilanden uitgevoerd. Aanpak van de bestrijding van ATRAKO s

Nadere informatie

Verslag Workshop 5 Wachten op leren en de klok tikt door Continuïteit geldt niet alleen voor zorg, maar ook voor onderwijs. Onderwijs blijkt een

Verslag Workshop 5 Wachten op leren en de klok tikt door Continuïteit geldt niet alleen voor zorg, maar ook voor onderwijs. Onderwijs blijkt een Verslag Workshop 5 Wachten op leren en de klok tikt door Continuïteit geldt niet alleen voor zorg, maar ook voor onderwijs. Onderwijs blijkt een kwetsbaar punt. Veel jongeren hebben al een gebroken onderwijscarrière.

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Het White Box model:

Het White Box model: Het White Box model: Een krachtige veranderstrategie die mensen in beweging brengt. Visie, aanpak en trainingsadvies Een waardevol gespreksmodel voor consulenten in het sociaal domein om eigen initiatief

Nadere informatie

Interventie Grip op Agressie

Interventie Grip op Agressie Interventie Grip op Agressie 1 Erkenning Erkend door deelcommissie Justitiële interventies Datum: december 2012 Oordeel: Goed onderbouwd De referentie naar dit document is: Hilde Niehoff (2012). Justitieleinterventies.nl:

Nadere informatie

Categorie 9 Middelenstoornis

Categorie 9 Middelenstoornis 9. Middelenstoornis 2 Categorie 9 Middelenstoornis Wat verstaan we onder middelenstoornis? Van 'middelenmisbruik' wordt gesproken wanneer een leerling veelvuldig en langdurig alcohol of drugs gebruikt

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis

FP11A. Forensische psychiatrie POST-HBO OPLEIDING. mensenkennis FP11A POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

KAIRO. Doel van KAIRO

KAIRO. Doel van KAIRO kairo arnhem een onderwijs-behandelprogramma voor jongeren met een autisme-spectrumstoornis (ASS) informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder

Nadere informatie

Zorgaanbod JuniorCare 2016

Zorgaanbod JuniorCare 2016 Wat maakt JuniorCare bijzonder? De zelfontwikkelde best practice-methodiek Samen aan de Slag. Zo kort als mogelijk en lang en intensief als nodig met oog voor nazorg of inzetbaar bij levensgebeurtenissen

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen

Het OPDC Rotterdam van LMC. Locatie Noord en Zuid. Informatie voor scholen Het OPDC Rotterdam van LMC Locatie Noord en Zuid Informatie voor scholen Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Het OPDC is bedoeld voor volledig leerplichtige leerlingen van het reguliere voortgezet

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Jaarplan 2017 Veiligheidshuis Bonaire, Sint Eustatius en Saba Justine Verschoor Januari 2017 1 Inleiding Vanaf maart 2015 is een start gemaakt met het opzetten van een Veiligheidshuis op Bonaire met de

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding

Bemoeizorg. mensenkennis. Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders. post-hbo opleiding post-hbo opleiding Bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders In onze samenleving zijn er meer dan

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U)

Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Informatie opleiding Brains 4 Use (B4U) Den Dolder, mei 2014 Versie: 2.1 Auteur(s):Angela van den Berg/Marten Leistra Dolderseweg 120, 3734 BL Den Dolder Postbus 37, 3734 ZG Den Dolder T 088 8800300 E

Nadere informatie

Mantelzorgers wie zijn ze en wat doen ze? 19 Waarom mantelzorgers ondersteunen? 21 Een tekort in het aanbod 22

Mantelzorgers wie zijn ze en wat doen ze? 19 Waarom mantelzorgers ondersteunen? 21 Een tekort in het aanbod 22 Inhoud Voorwoord 9 Dankwoord 11 Korte samenvatting 13 Een brief aan u 15 Leeswijzer 17 Inleiding 19 Mantelzorgers wie zijn ze en wat doen ze? 19 Waarom mantelzorgers ondersteunen? 21 Een tekort in het

Nadere informatie

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening

Expertisecentrum Begeleid Leren. Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening Expertisecentrum Begeleid Leren Ê Succesvol studeren met steun voor (jong)volwassenen

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren

Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen. Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Werken bij Het Poortje Jeugdinrichtingen Werken aan een verantwoorde toekomst voor jongeren Het is nooit saai,

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Dienst Ambulante Begeleiding. Communicatie bij personen met een verstandelijke beperking.

Dienst Ambulante Begeleiding. Communicatie bij personen met een verstandelijke beperking. Dienst Ambulante Begeleiding Communicatie bij personen met een verstandelijke beperking. Voorstelling DAB ambulante en mobiele dienst voor gezinnen met kind, jongere of volwassene met een verstandelijke

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Vast & Verder INHOUD Vast & Verder is een residentieel, gefaseerd woontrainingsprogramma voor justitiabele jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Het is ontwikkeld door de Reclassering

Nadere informatie

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan)

De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) De baas over antisociaal en agressief gedrag. SNAP (Stop Nu Ander Plan) Kinderen op het goede pad houden. SNAP - Stop Nu Ander Plan SNAP (Stop Nu Ander Plan) is een gezinsgericht behandelprogramma voor

Nadere informatie

TWINAXLES Technische Trainingen

TWINAXLES Technische Trainingen Veelgestelde vragen 1. Wat betekent Twinaxles? Twinaxles betekent dubbele assen of twee-assig in het Engels. Twin staat voor tweeling, dubbel of twee en axles staat voor assen. De twee assen hebben betrekking

Nadere informatie

Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht

Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht Verraderlijk gewoon: Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht Landelijke PrO-dag Marigo Teeuwen Nijkerk 10 december 2014 Vandaag: onderzoek en praktijk Onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad

Bijlage 1. Indicatiecriteria SWV VO Lelystad Bijlage 1 Indicatiecriteria SWV VO Lelystad 81 Richtlijn toelaatbaarheid Ernstig Meervoudig Beperkte leerlingen (EMB) tot het SO na 1 augustus 2014 (NB: Dit betreft de bijgestelde versie, eind september

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

voor het voortgezet onderwijs

voor het voortgezet onderwijs voor het voortgezet onderwijs Peer Support betekent systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars leerling door een ouderejaars. Peer Support is een internationaal erkend programma dat

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H.

Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening. Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Onderzoek naar het cluster 4 onderwijs: kinderen en hulpverlening Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. drs. H. Leloux-Opmeer Voorwoord Inhoudsopgave Een tijd geleden hebben Stichting Horizon

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Praktijkvoorbeeld Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Samenvatting Door de samenwerking en het gezamenlijk geven van de cursus Positief Opvoeden volgens Triple P door verschillende disciplines

Nadere informatie

Verbinding in perspectieven. Jelle de Vos Petri Embregts

Verbinding in perspectieven. Jelle de Vos Petri Embregts Verbinding in perspectieven Jelle de Vos Petri Embregts Inhoud Voorstellen: waarom doen we dit? Empowerment, autonomie en zelfbepaling: hoe kom ik in mijn kracht, hoe leer ik zelf te bepalen? Competentie:

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Doelgroep s Heeren Loo, Almere: Alle leeftijden: kinderen, jongeren & volwassenen (0 100 jaar) Alle niveaus van verstandelijke

Nadere informatie