Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3"

Transcriptie

1 PROGRAMMA

2 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek 4 Conciërges in het Primair Onderwijs; sociale en communicatieve vaardigheden 5 Blijf bouwen aan je ontwikkeling als bouwcoördinator 5 Werken met verhalen 6 Opbrengstgericht Leiderschap 6 Toetsgegevens analyseren en interpreteren (Cito LOVS en Parnassys) 7 Kleutergym op een leuke, leerzame en veilige manier 7 Omgaan met gedragsproblemen op school 8 Oplossingsgericht werken en positie kiezen voor IB ers 8 Oplossingsgericht werken en klimaat maken voor docenten 9 Verlies en rouwverwerking in het basisonderwijs 9 Kloosterdagen: spiritualiteit voor en van de leerkracht 10 Mentorentraining Basis 10 Mentorentraining verdieping Begeleiden en slechtnieuwsgesprekken 11 Excellente leraren voor excellente leerlingen 11 Lijn in Leren 12 Leer de Kracht van social media 12 Specialist jonge kind 13 De onderwijsassistent bij de brede zorg voor leerlingen 13 2

3 Human Dynamics Soort activiteit: tweedaagse basistraining Human Dynamics is een praktisch model dat inzicht geeft in hoe wij mensen fundamenteel van elkaar verschillen in de manier waarop wij denken, leren en communiceren. Ieder mens beschikt over drie principes: het relationele, het mentale en het fysieke principe. Twee van deze principes zijn van nature sterk in ons ontwikkeld. De combinatie van die twee principes wordt de persoonlijkheidsdynamiek genoemd. Tijdens de training leer je de kwaliteiten van de verschillende principes kennen en hoe ze in jou aanwezig zijn. Oftewel: wie ben ik, wie is de ander en hoe kunnen wij elkaar beter begrijpen en daardoor harmonieuzer en effectiever met elkaar samenwerken. Waar : leerkrachten (LA, LB), OOP, directies. : Jelly Bijlsma : inzicht in de communicatie behoeften en in de eigen en elkaars kwaliteiten. : nog nader te bepalen : 4 dagdelen : 25 en 26 september, woensdagmiddag en avond en donderdag overdag : maximaal 600,- per deelnemer : Jelly Bijlsma, : 8-15 personen Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback Soort activiteit: gedragsgerichte training De filosofie in deze gedragsgerichte training is al doende leert men. De training heeft een praktisch en inspirerend karakter. Dit alles ten behoeve van de verbetering van de persoonlijke gespreksvaardigheden in de communicatie richting collega s, ouders en derden. In de training zal aan de hand van praktische situaties gewerkt worden aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden van de deelnemers. De simulaties of rollenspelen zullen zo veel mogelijk bij de bestaande praktijk en ervaringen van de deelnemers aansluiten. De simulatieoefeningen worden met behulp van een ervaren acteur ingezet en geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van het gedrag. Tevens wordt gekeken hoe de deelnemers zelf hun invloed in het gesprek kunnen vergroten en het verloop positief kunnen beïnvloeden. : Directeuren, leerkrachten (LA, LB), OOP : Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives Caroline Olde Rikkert Professionele Trainingsacteur Management Drives Onderwijs : inzicht hebben in eigen rol en verantwoordelijkheid in de communicatie en de samenwerking, verschillende gesprekstechnieken beheersen, ontwikkeling in assertiviteit in gedrag, sturen van de eigen spanningen en emoties in de communicatie en het toepassen van zelfmanagement. : 3 dagdelen : 4, 16 oktober en 6 november tot uur En ook op 10, 17 en 31 januari uur tot uur : maximaal 500,- per deelnemer : Marjolijn van Noord, de Basis : het minimale aantal deelnemers is 8 personen, het maximale aantal is 10 personen 3

4 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht Soort activiteit: workshop Inzicht in drijfveren geeft inzicht in waarom jij denkt, doet en voelt, wat jij denkt, doet en voelt. Wanneer je zicht hebt in je drijfveren, helpt je dit om te bepalen wat dat betekent voor hoe jij in je werk staat. En ook dat dat een substantieel verschil kan zijn met hoe jouw collega s in het werk staan. Het meten van drijfveren is een beproefde methodiek om te kijken naar de organisatie en de medewerkers. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een medewerker of organisatie functioneert en wat de mensen daadwerkelijk doen. Wat iemand drijft, bepaalt namelijk in grote mate zijn gedrag, zijn waarnemingen, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft en zijn management- en besluitvormingsstijl. In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe het spel verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan, of zitten we elkaar constant in de haren? : Directeuren, leerkrachten (LA, LB), OOP : Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives : uitslag management Drives test, zodat zicht op de eigen drijfveren ontstaat. Deelnemers hebben zicht op hun eigen communicatiestijl, verantwoordelijkheid in communicatie en zicht op hoe hun eigen drijfveren en die van collega s effectief te gebruiken. : 1 dagdeel : 25 september en ook op 27 november uur tot uur : maximaal 300,- per deelnemer : Marjolijn van Noord, de Basis : het minimale aantal deelnemers is 8 personen, het maximale aantal is 20 personen Digibord & Didactiek Soort activiteit: workshop De workshop is verdeeld in inspiratie, goede voorbeelden en opdrachten in kleine groepjes in diverse lokalen met verschillende soorten digiborden. Na de instructie lopen twee docenten rond om de deelnemers op niveau te begeleiden. De derde (middelste) bijeenkomst is een uitstapje naar de mogelijkheden van Prowise Connect met tablets i.c.m. het digibord en Gynzy.com als alternatieve aanbieder van kant en klare digibord materialen. Waar : De deelnemers hebben minimaal beginnersniveau en gebruiken het digibord in de schoolpraktijk met kinderen. Enige kennis van de knoppen van de bordsoftware zoals die van Smart Notebook, Active Inspire of HD Bordsoftware is noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het merk digibord op de school. : Linda Humme, InHolland Academy : didactische vaardigheden aan het digibord; onafhankelijk van de bordsoftware. : een school met verschillende soorten digiborden : vijf woensdagavonden van uur : 29 januari, 19 februari, 19 maart, 9 april en 14 mei uur : maximaal 250,- per deelnemer : het minimale aantal deelnemers is 12 personen, het maximale aantal is 24 personen 4

5 Conciërges in het Primair Onderwijs; sociale en communicatieve vaardigheden Soort activiteit: workshop Tijdens de scholingsdag worden de conciërges bewust gemaakt van hun eigen voorbeeldrol binnen de school en de mogelijkheden om klantgericht en communicatief vaardig te handelen. Deelnemers krijgen daarbij inzicht in hun eigen functie, hun eigen gedrag en omgangsvormen en leren dat hun gedrag een voorbeeld vormt voor de leerlingen. Tijdens de dag worden communicatieve basisvaardigheden en gesprekstechnieken getraind. En komt de omgang met leerlingen, ouders en leerkrachten aanbod. : Concierges : Fiac Opleidingen & Trainingen : Versterking communicatieve basisvaardigheden en gesprekstechnieken. Inzicht in de eigen functie en gedrag. : 1 dag : 6 maart 2014 van 9.30 uur uur (2 blokken van ongeveer 3 uur) : maximaal 250,- per deelnemer : het minimale aantal deelnemers is 10 personen, het maximale aantal is 15 personen Blijf bouwen aan je ontwikkeling als bouwcoördinator Soort activiteit: tweedaagse cursus/training Een tweedaagse waarin aan de orde komen: 1) Een beeld van mezelf als bouwcoördinator Hoe sta ik ervoor als middenmanager? 2) De rol van de bouwcoördinator bij het invoeren van een verandering in de school/ de bouw. 3) Oefenen van communicatieve vaardigheden in de rol van bouwcoördinator (met acteur). 4) Competenties van de bouwcoördinator en het ontwikkelen van competenties. (incl. acteur) : voor leerkrachten die in de school bouwcoördinator zijn en die een basisscholing voor management hebben gevolgd (zoals Bouw aan je ontwikkeling als bouwcoördinator ). : Tilly Lansbergen (Onderwijs Advies) : steviger functioneren als lid van het managementteam. Vanuit de rol van de bouwcoördinator een bijdrage leveren bij het implementeren van verandering binnen de school. Vaardiger in het voeren van gesprekken met leerkrachten in de bouw. : 14 contacturen en ca. 4 uur huis-/leeswerk : woensdag 20 november en woensdag 11 december 2013; uur : Bij 9/10 deelnemers: 370,- per deelnemer Bij 11/13 deelnemers: 340,- p.d. Bij 14/15 deelnemers: 290,- p.d. : Tilly Lansbergen, : maximaal aantal deelnemers: 15 minimum aantal deelnemers: 9 Deelnemers ontvangen een certificaat van Onderwijs- Advies met daarop de vermelding van de behandelde thema s. 5

6 Werken met verhalen Soort activiteit: workshop Bij de dagopening en godsdienstles wordt veel gewerkt met verhalen. Hoe doet je dat op een goede manier? En wat gebeurt er didactisch gezien als je met verhalen werkt? Wat roepen verhalen op bij de kinderen en bij jezelf? Een introductie in het werken met verhalen, aan de hand van praktische lesvoorbeelden. : leerkrachten (LA, LB), OOP, directies. : Erik Idema, hoofdredacteur bij uitgeverij Kwintessens. Kwintessens is uitgever van onder meer de methodes Trefwoord en Kind op Maandag : inzicht in de mogelijkheden van het verhaal als didactisch instrument : 1 dagdeel deelname : dinsdag 8 oktober 2013; donderdag 9 januari 2014 : max. 125,- : Eef Niezing, : het minimale aantal deelnemers is 8, max. 20 Opbrengstgericht Leiderschap Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge prestaties zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen krijgen in onze complexe samenleving. Deze cursus richt zich op de vraag: wat is nodig in de school om hoge opbrengsten te realiseren, welke hefbomen zijn er en wat betekent dit voor leiderschap? We gaan op zoek naar hefbomen om de opbrengsten van het onderwijs duurzaam verhogen. We volgen actuele denkers over onderwijs en organisaties en weten wat dit betekent voor leiders. Aan de orde komen onder andere: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de schoolleider en de intern begeleider bij het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten? De vier wegen van innovatie (Andy Hargreaves). De balans tussen resultaten, processen en the inner place (Otto Scharmer s Theorie U): goede resultaten door hoogstaand onderwijs, hoogstaand onderwijs door moreel besef van de leerkrachten. Van opbrengsten omdat het moet naar opbrengsten omdat het ertoe doet voor de toekomst van de kinderen (Andy Hargreaves, Michael Fullan): hoe doe ik dat als leider? Hoe realiseren we een TOPschool? (David Hopkins, Marzano, Fullan, Hargreaves). Werkwijzen voor assessment FOR learning: hoe kunnen we de resultaten van de kinderen gebruiken om de onderwijsleerprocessen te optimaliseren? (Fullan, Schmoker). : Directieleden samen met middenkaderleden van de school : Bob Ravelli en of Jacqueline Kenter ( bij veel deelnemers) van Algemene Vereniging van Schoolleiders : U heeft met elkaar conclusies getrokken voor de meest geschikte leiderschapsstijlen, c.q. Interventies/Activiteiten om duurzaam hogere opbrengsten te realiseren met uw organisatie voor de kinderen. : Zes dagen cursus en minimaal 3 dagen lees- en verwerkingstijd in de school (er is geen maximum voor aan te geven. Dat hangt af van het enthousiasme waarmee u aan de slag wil gaan.) : donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 : 1560,- per deelnemer (bij 10 deelnemers) meerdere deelnemers 1000,- waardoor de kosten per deelnemer gelijkelijk omlaag gaan : Bob Ravelli : 10 minimum, maximum 20 (zaalafhankelijk) 6

7 Toetsgegevens analyseren en interpreteren (Cito LOVS en Parnassys) Soort activiteit: workshop De cursus richt zich op het optimaal hanteren van de toetsmodules van de verschillende systemen. De deelnemers zullen voor de eigen groep (of op schoolniveau) toetsgegevens kunnen analyseren en interpreteren. Er wordt kennis opgedaan van de verschillende overzichten, tabellen en grafieken. : leerkrachten (LA, LB), IB-ers en leidinggevenden : Jeroen van Tongeren (Onderwijs Advies) : Deelnemers kunnen binnen het eigen systeem de juiste overzichten oproepen, analyseren en interpreteren. Deelnemers zijn in staat op basis van deze kennis keuzes te maken en accenten te leggen met betrekking tot de basale vakken. Deelnemers leren de verschillen en overeenkomsten tussen LOVS en Parnassys. : twee workshops van 3 uur : nader te bepalen : n.n.b. : Jeroen van Tongeren, : het minimale aantal deelnemers is nader te bepalen. Kleutergym op een leuke, leerzame en veilige manier Tijdens de training worden alle aspecten van het lesgeven in het speellokaal behandeld. Veel scholen hanteren de methode bewegingsonderwijs in het speellokaal. Hoe geef je een leuke, leerzame en veilige les? Hoe ga je om met een klas met 30 kleuters in de kleine ruimte. Hoe differentieer je eenvoudig zodat een vier jarige op niveau kan leren maar een zes jarige ook? Wanneer leg je waar een valmat neer? Wat is veilig en wat niet? Dit soort vragen en nog vele andere zullen de revue passeren. Waar : groepsleerkrachten die lesgeven aan kleuters : Sportservice Haarlemmermeer : na de training ben je in staat om op een eenvoudige wijze leuke leerzame en veilige kleutergymlessen te geven. Je hebt nieuwe inspiratie gekregen om aan de hand van de methode bewegingsonderwijs in het speellokaal de lessen op een verantwoorde manier te differentiëren. : een school van Quercus : 2 bijeenkomsten van 1½ uur : woensdag 15 januari 2014; woensdag 22 januari 2014 ( uur) : Gratis (bij NO-SHOW wordt 50,- per deelnemer/per les in rekening gebracht) : Don Koehorst, : maximaal 20 deelnemers per training 7

8 Omgaan met gedragsproblemen op school Soort activiteit: opleiding Je leert gedragsproblemen signaleren, herkennen, en effectief aanpakken. De belangrijkste doelen van de opleiding: - signaleren en herkennen van gedragsproblemen - de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen - kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen - handelingsgericht werken: s.e.o.-handelingsplannen en s.e.o.-groepsplannen - groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat - met ouders samenwerken aan gedragsverandering - multidisciplinair werken, melden en verwijzen : leraren en IB-ers : trainers Via Vinci Academy en BTSW : post-hbo registerdiploma gedragsexpert : 6 leerthema s van elk 2 bijeenkomsten van uur, literatuur, opdrachten; (totaal 168 studiebelastingsuren = 6 EC s) : open inschrijving; data nog niet bekend : 1.950,- per deelnemer : Hester Boersma, : ook in onderdelen af te nemen (zie leerthema s hierna); behalve bij het nakijken van de opdrachten per leerthema (zie hierna) ontvangt de deelnemer ook 4x persoonlijke studiebegeleiding; minimum aantal deelnemers: 6 Oplossingsgericht werken en positie kiezen voor IB ers Intern Begeleiders werken vaak met partijen die geheel verschillend denken over de aanpak van een leer- of gedragsprobleem van een kind. Ouders, leerkracht, het kind zelf en de school, ze hebben vaak allemaal een ander idee over de oplossing. In de training werken we een methode uit die houvast biedt op dit hobbelige veld. : intern begeleiders : Buro Pro Ago, Ernst Bouweriks/Frank van den Berg : Na de training ken je de principes van oplossingsgericht werken en kan je deze toepassen in het overleg met ouders, leerkrachten, kinderen, hulpverleners en school. Je hebt daarnaast een manier verworven om te bepalen hoe je jezelf in dit veld goed kunt positioneren. En je kan werken met de methode trein van Boos naar Middel, een gespreks- en handelingsmethode die behulpzaam is in conflictueuze situaties. : 6 dagdelen, met oefenopdrachten in het dagelijks werk : vrijdagochtenden van uur (7 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni 2014) : max. 1150,- per deelnemer : : het minimale aantal deelnemers is 8, maximaal 12 8

9 Oplossingsgericht werken en klimaat maken voor docenten Docenten hebben een ingewikkelde taak. Zij moeten kinderen lesstof bijbrengen, sociale omgang bevorderen, grenzen bewaken en individuele ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarnaast meten zij speciale aandacht geven aan kinderen waarbij de ontwikkeling moeizaam verloopt of dreigt te stagneren. En dit alles onder een strakke tijdsplanning. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking met ouders een belangrijke succesfactor. Wat docenten nodig hebben om hierin methodisch succesvol te kunnen handelen staat centraal in deze training. : leerkrachten : Buro Pro Ago, Ernst Bouweriks/ Frank van den Berg : Na de training ken je de principes van Oplossingsgericht Werken en kan je deze toepassen in overleg met ouders, in de klas en in de samenwerking met collega s en directie. Je hebt daarnaast nieuwe manieren gevonden van samenwerking met ouders en kinderen, ook als daar meningsverschillen tussen liggen. Je kunt werken met de trein van Boos naar Middel, een gespreks- en handelingsmethode die behulpzaam is in conflictueuze situaties. : 6 dagdelen : groep 1 vrijdagmiddagen van uur (7 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni 2014) groep 2 vrijdagochtenden van uur (14 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 23 mei 2014) : max. 1150,- per deelnemer : : het minimale aantal deelnemers is 8, maximaal 12 Verlies en rouwverwerking in het basisonderwijs Soort activiteit: drie workshops In drie workshops verkrijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rouwproces. Vanuit dit inzicht leren ze omgaan met het rouwproces van de kinderen in de basisschool leeftijd. In de laatste workshop bekijken we de materialen die hierbij gebruikt kunnen worden. Ook kijken we met elkaar hoe dit binnen de scholen geïntroduceerd kan worden. We maken een vervolg stappen plan dat iedere individuele deelnemer binnen zijn team of met zijn directie kan bespreken. Tijdens het terugkom moment worden de resultaten met elkaar besproken en kunnen eventuele knelpunten in een intervisie worden ingebracht. : leerkrachten, IB-ers, RT-ers, directie : Petra Frich, zelf leerkracht bovenbouw op CBS Tabitha en kindercoach verlies en rouw : Een startpunt creëren van waaruit schoolteams vorm en inhoud kunnen geven aan het begeleiden van verlies en rouw bij kinderen binnen hun school. : drie workshops van twee uur, terugkom moment. Aan iedere workshop zijn huiswerkopdrachten verbonden. : eerste cursusgroep (maandag 7 en 28 oktober en 18 november 2013, aanvang uur); tweede groep (dinsdag 28 januari, 18 februari en 4 maart 2014) : 50,- per deelnemer : Petra Frich,telefoon: of : het minimale aantal deelnemers is 6, maximaal 10 9

10 Kloosterdagen: spiritualiteit voor en van de leerkracht Soort activiteit: bezinning Je maakt samen met andere collega s kennis met het kloosterleven en de spiritualiteit van dit klooster, neemt deel aan enkele gebedsdiensten van de zusters, en aan een programma onder leiding van een identiteitsbegeleider; je wisselt met je collega s uit waardoor en waartoe jullie geïnspireerd worden en blijven voor jullie werk in het (bijzonder) onderwijs; je gaat verder in op enkele kenmerken van de christelijke traditie en levensbeschouwing die relevant zijn voor de leerkracht in het katholiek of christelijk basisonderwijs; je hebt tijd en ruimte om onderling uit te wisselen hoe christelijk geïnspireerd onderwijs vorm kan krijgen, zodat je leert van elkaar. Waar : leerkrachten die werk willen maken van de levensbeschouwelijke identiteit van hun school en zich daarbij willen laten inspireren door het kloosterleven en collega s van andere scholen : Arkade-Cilon, : Monasterium St. Liobaklooster, Herenweg 85, Egmond-Binnen. : 2 dagen : 2 en 3 april 2014 : max. 500,- pp + 50,- voor de overnachting : Marc Wopereis, : het minimale aantal deelnemers is 8, maximaal 16 De kloosterdagen beginnen s morgens om uur en eindigen de volgende dag om uur. Tijdens deze dagen maak je meerdere gebedsdiensten mee. Tussen de gebedsdiensten en de programmaonderdelen is er tijd om te wandelen in de tuin en het duingebied achter het klooster. De deelnemers lunchen, dineren en ontbijten met elkaar, en overnachten in het klooster op één- of tweepersoonskamers. De terugkommiddag vindt twee weken later plaats, op een in overleg te bepalen dag en tijd in de Bijbelse tuin in Hoofddorp. Mentorentraining Basis Wat is competentiegericht opleiden en begeleiden? Bespreken van het begeleiden van studenten met behulp van videofragmenten vanuit het kader intern begeleiders van effectieve leerkrachtcommunicatie en adaptief onderwijs. De kunst van het begeleiden: feedback geven en ontvangen, reflecteren, omgaan met weerstand. : mentoren van studenten : Hogeschool Inholland of Inholland Academy : 1) Kennis en vaardigheden ontwikkelen om competentiegericht te begeleiden. 2) Bewustwording van de mogelijke posities bij begeleiding van studenten. 3) Bewustwording van de rollen van de mentor, praktijkopleider, en de student: wat mag je eisen en wat wordt er verwacht? : in overleg 2 keer 2 ½ uur : 18 september en 2 oktober 2013 van uur : 50,- per deelnemer : Martine Hart, : het minimale aantal deelnemers is 14 10

11 Mentorentraining verdieping Begeleiden en slechtnieuwsgesprekken Bij de begeleiding van studenten is het belangrijk om op constructieve wijze de student van feedback te voorzien. Vanuit het oogpunt van oplossingsgericht coachen komt de student zelf in beweging en werkt hij/zij aan haar eigen groei. Mocht het toch niet lukken in de praktijk, dan is het houden van een slechtnieuwsgesprek lastig, zeker wanneer dat weerstand oplevert. : mentoren van studenten die de basiscursus hebben gevolgd : Inholland Academy : De mentor leert: - constructieve feedback geven - disfunctioneren signaleren en confronteren - omgaan met weerstanden - een slechtnieuwsgesprek voeren op een professionele manier : in overleg 2 keer 2 ½ uur : 30 oktober en 13 november 2013 van uur : 50,- per deelnemer : Martine Hart, Martine. : Het minimale aantal deelnemers is 14 Excellente leraren voor excellente leerlingen In iedere klas zitten (hoog)begaafde en intelligente kinderen. Hoe geef je als leraar passend onderwijs aan deze leerlingen? Hoe kom je van signalering tot een passende aanpak? Wat zijn kenmerken van begaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong? Op deze vragen geeft de cursus Excellente leraren voor excellente leerlingen een antwoord. Tijdens deze cursus wisselen theorie en praktijk elkaar af en staat de vaardigheid van de leraar centraal. In de cursus wordt gebruik gemaakt van het theoretisch model van begaafdheid, Dolfijn excellent. Het Dolfijn-plan biedt basisscholen de gelegenheid om passend onderwijs te realiseren voor begaafde kinderen (4-12 jaar). Als beeldmerk is voor een dolfijn gekozen; dit is een intelligent, speels, gevoelig en sociaal dier. : voor startende leraren tot leraren met circa 3 jaar ervaring in het onderwijs : Specialist Hoogbegaafdheid van OnderwijsAdvies : uitbreiding van de kennis op het gebied van (hoog) begaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong, kennis van de begeleidingsmogelijkheden van deze doelgroep (waaronder compacten,verbreden, versnellen), zicht op de onderwijsbehoeften van deze doelgroep, reflectie op de eigen leraarvaardigheden : 3 dagdelen van 3 uur/ 10 contacturen en circa 2 uur huiswerk : woensdag 9 oktober, 30 oktober en 20 november 2013 telkens van tot uur : 325,- per deelnemer : Monique Edelaar, : Deelnemers ontvangen een certificaat van Onderwijs- Advies met daarop de vermelding van de behandelde thema s. Naar aanleiding van de cursus kan gekozen worden voor een vervolgtraject op school. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan begeleiding bij de implementatie van een signaleringsinstrument, het opstellen van schoolbeleid, het opzetten van een plusklas of consultatiegesprekken 11

12 Lijn in Leren Soort activiteit: workshop Boeiend en betekenisvol onderwijs maken leerkrachten zelf. Als leerkracht krijg je vaak voldoening en energie van onderwijssituaties die je zelf hebt ontworpen, of vanuit de methode aangepast, waardoor er een betere aansluiting op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen ontstaat. Ook kinderen ervaren lessen die goed aansluiten als boeiend en betekenisvol. Hierdoor is de opbrengst van de activiteit vaak groter. Om eigen onderwijs te maken, of vanuit methodes aan te passen, heb je als leerkracht overzicht nodig. We hebben de gids Lijn in leren ontwikkeld om dit overzicht te bieden. Het is een document dat de essentie van de verschillende vakgebieden in beeld brengt waardoor er ruimte ontstaat om vanuit de hoofdlijn met de leerstof te spelen en eigen keuzes te maken. Tijdens de workshop gaan we met behulp van actieve werkvormen de kennis en ervaring in kaart brengen. Er worden ideeën aan de hand gedaan om op praktische wijze met de gids te gaan werken. : leerkrachten basisonderwijs : Hogeschool Leiden : aan het eind van de workshop kun je met behulp van de gids Lijn in leren de eerste stappen zetten in het maken van inhoudelijke keuzes voor je lesactiviteiten. : 3 uur : 20 november 2013, 12 maart 2014, uur : 50,- per persoon, inclusief de gids Lijn in leren. De groep dient minimaal 10 deelnemers te hebben. Tevens is het mogelijk om de workshop in teamverband te volgen. : Centrum Onderwijs en Innovatie Leiden, Leer de Kracht van social media Soort activiteit: workshop In deze workshop leer je wat de kracht van social media in het onderwijs kan zijn. Je krijgt inzicht in de aantrekkingskracht van social media op leerlingen. Door middel van voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk hoe social media in je eigen school zin- en succesvol ingezet kunnen worden. Zowel in het dagelijks leven op en rond de school, als ook in communicatie met ouders, leerlingen en leerkrachten. Je leert om social media in lesprogramma s te gebruiken. Ook wordt de vaardigheid om aan de knoppen te zitten geoefend. : Voor leerkrachten uit het basis en voortgezet onderwijs waarvan de leerlingen gebruik maken van social media (Twitter, Facebook, Hyves, Blogs). Je wilt hierbij aansluiten en begrijpen waar de leerlingen mee bezig zijn. : De Waaier Academie, Amsterdam : je krijgt; - overzicht van de diverse social media kanalen en hun toepassingen. - inzicht in de werking van social media. - uitwisselen van ervaringen met collega-docenten. - voorbeelden hoe social media te gebruiken in de communicatie met leerlingen. - ideeën hoe social media in je eigen lesprogramma s in te zetten. - je eigen vaardigheden zijn (verder) ontwikkeld. : 1 dag : vrijdag 15 november 2013, dinsdag 4 februari 2014, maandag 14 april 2014 : Bij groepen tussen de 7 en 12 personen 160,- per persoon : Hannie van Leening, 12

13 Specialist jonge kind Soort activiteit: leergang (anderhalf jaar) Dat jonge kinderen leren door te spelen is bekend maar goede aansluiting bij de specifieke ontwikkeling van het jonge kind is van groot belang. Leraarvaardigheden zijn hierbij anders dan die voor de middenen bovenbouw. De signalen uit de praktijk gaven al een tijd aan dat er behoefte is aan meer basale kennis en achtergronden rondom Het Jonge Kind. Met het stilaan verdwijnen van de kleuterleidsters met een specifieke opleiding op de scholen bestaat het gevaar dat veel kennis verdwijnt. Op veel basisscholen zijn leraren, die werken of starten in een groep 1-2, op zoek en lopen zij aan tegen een gebrek aan basale kennis rondom de kleuterontwikkeling. *Na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat. De opleidingseisen bestaan uit het opbouwen van een portfolio waarbij keuzeopdrachten en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Daarnaast moet aan de aanwezigheidsverplichting voldaan worden (80% van de bijeenkomsten). (startende) : leerkrachten groepen 1-2 basisonderwijs Specialist : het Jonge Kind van Onderwijs Advies Voor : de kinderen: een enthousiaste en zelfverzekerde leraar die de eigenheid in iedere kleuter ziet en het onderwijs zo optimaal mogelijk daarop kan afstemmen. Voor de leraar: Beter toegerust zijn om een verantwoord en beredeneerd aanbod voor kleuters samen te stellen vanuit de toegenomen kennis van onder andere doorgaande lijnen. Voor de school: Een specialist in de kleutergroep die in de eigen groep effectief onderwijs verzorgt en in staat is om collega s in andere kleutergroepen te ondersteunen en te coachen en input geven aan de doorgaande lijn op schoolniveau. 12 : middagen van uur dag 22 : januari 2014, 12 februari 2014, 5 maart 2014, 12 maart 2014, 9 april 2014, 14 mei 2014, 18 juni 2014, 10 september 2014, 8 oktober 2014, 12 november 2014, 21 januari 2015, 18 februari 2015, 11 maart 2015 : 1.955,00 p.p. Ellen : Versteeg Het : minimale aantal deelnemers is 14 De onderwijsassistent bij de brede zorg voor leerlingen Wat is competentiegericht opleiden en begeleiden? Deze cursus richt zich op het breder kunnen inzetten van de onderwijsassistent bij het bieden van passend onderwijs voor de leerlingen van uw school. Zij scholen zich op klassenmanagement: enerzijds het zelfstandig managen kunnen van de groep als geheel wanneer de leraar zich specifiek richt op de zorgleerlingen. Anderzijds het zelfstandig kunnen ondersteunen van kleine gedifferentieerde groepen leerlingen. Daarnaast komen onderwerpen als het omgaan met groepen in en buiten de klas en het aanleren van (sociale) vaardigheden zoals luisteren, opruimen en vragen stellen aan bod tijdens deze cursus. Een succesvolle inzet van onderwijsassistenten levert niet alleen enthousiaste leerlingen op, maar ook minder werkdruk voor de leerkrachten en een hogere kwaliteit van hun werk! : onderwijsassistenten in het basisonderwijs : Specialist klassenmanagement en taal van OnderwijsAdvies : deelnemers zijn na deze cursus beter in staat om samen met de leraar en de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zij beschikken over meer kennis en vaardigheden op het gebied van taal, klassenmanagement en interactie met leerlingen : 3 dagdelen van 3,5 uur en 1 praktijkbezoek : 10 oktober 2013, 19 november 2013,praktijkbezoek in januari 2014 en afsluitende bijeenkomst op13 februari 2014 : 525,00 inclusief cursusmateriaal : Marja van Iwaarden, : het minimale aantal deelnemers is 14 13

14 [ kijk eens op ] een samenwerking van besturen:

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers

VPTZ Academie. Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers Inhoudsopgave VPTZ Academie Voor professionele organisaties en deskundige vrijwilligers VPTZ Academie 3 Even voorstellen 4 Accommodaties

Nadere informatie

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina!

Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! Inschrijven via de site van kom Leren: http://www.komleren.nl/scholing/ en klikken op de datum van de workshop: inschrijven onderaan de pagina! 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave. 2 Inleiding. 3 Aanbod scholingen

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING.

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING. STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING. MARENLAND ACADEMIE 2013 2014. Professionele groei De ontwikkeling van leerkrachten doet ertoe. Aandacht voor persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl

b&t onderwijs Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl b&t onderwijs 2014 2015 Leergangen & Trainingen Catalogus www.bntonderwijs.nl INHOUD DOEN WAT WERKT I II III IN HET ONDERWIJS Trainingsschema Algemene Informatie Onze Trainers 01 Verbeteren Leerklimaat

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie