Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3"

Transcriptie

1 PROGRAMMA

2 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek 4 Conciërges in het Primair Onderwijs; sociale en communicatieve vaardigheden 5 Blijf bouwen aan je ontwikkeling als bouwcoördinator 5 Werken met verhalen 6 Opbrengstgericht Leiderschap 6 Toetsgegevens analyseren en interpreteren (Cito LOVS en Parnassys) 7 Kleutergym op een leuke, leerzame en veilige manier 7 Omgaan met gedragsproblemen op school 8 Oplossingsgericht werken en positie kiezen voor IB ers 8 Oplossingsgericht werken en klimaat maken voor docenten 9 Verlies en rouwverwerking in het basisonderwijs 9 Kloosterdagen: spiritualiteit voor en van de leerkracht 10 Mentorentraining Basis 10 Mentorentraining verdieping Begeleiden en slechtnieuwsgesprekken 11 Excellente leraren voor excellente leerlingen 11 Lijn in Leren 12 Leer de Kracht van social media 12 Specialist jonge kind 13 De onderwijsassistent bij de brede zorg voor leerlingen 13 2

3 Human Dynamics Soort activiteit: tweedaagse basistraining Human Dynamics is een praktisch model dat inzicht geeft in hoe wij mensen fundamenteel van elkaar verschillen in de manier waarop wij denken, leren en communiceren. Ieder mens beschikt over drie principes: het relationele, het mentale en het fysieke principe. Twee van deze principes zijn van nature sterk in ons ontwikkeld. De combinatie van die twee principes wordt de persoonlijkheidsdynamiek genoemd. Tijdens de training leer je de kwaliteiten van de verschillende principes kennen en hoe ze in jou aanwezig zijn. Oftewel: wie ben ik, wie is de ander en hoe kunnen wij elkaar beter begrijpen en daardoor harmonieuzer en effectiever met elkaar samenwerken. Waar : leerkrachten (LA, LB), OOP, directies. : Jelly Bijlsma : inzicht in de communicatie behoeften en in de eigen en elkaars kwaliteiten. : nog nader te bepalen : 4 dagdelen : 25 en 26 september, woensdagmiddag en avond en donderdag overdag : maximaal 600,- per deelnemer : Jelly Bijlsma, : 8-15 personen Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback Soort activiteit: gedragsgerichte training De filosofie in deze gedragsgerichte training is al doende leert men. De training heeft een praktisch en inspirerend karakter. Dit alles ten behoeve van de verbetering van de persoonlijke gespreksvaardigheden in de communicatie richting collega s, ouders en derden. In de training zal aan de hand van praktische situaties gewerkt worden aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden van de deelnemers. De simulaties of rollenspelen zullen zo veel mogelijk bij de bestaande praktijk en ervaringen van de deelnemers aansluiten. De simulatieoefeningen worden met behulp van een ervaren acteur ingezet en geëvalueerd aan de hand van de effectiviteit van het gedrag. Tevens wordt gekeken hoe de deelnemers zelf hun invloed in het gesprek kunnen vergroten en het verloop positief kunnen beïnvloeden. : Directeuren, leerkrachten (LA, LB), OOP : Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives Caroline Olde Rikkert Professionele Trainingsacteur Management Drives Onderwijs : inzicht hebben in eigen rol en verantwoordelijkheid in de communicatie en de samenwerking, verschillende gesprekstechnieken beheersen, ontwikkeling in assertiviteit in gedrag, sturen van de eigen spanningen en emoties in de communicatie en het toepassen van zelfmanagement. : 3 dagdelen : 4, 16 oktober en 6 november tot uur En ook op 10, 17 en 31 januari uur tot uur : maximaal 500,- per deelnemer : Marjolijn van Noord, de Basis : het minimale aantal deelnemers is 8 personen, het maximale aantal is 10 personen 3

4 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht Soort activiteit: workshop Inzicht in drijfveren geeft inzicht in waarom jij denkt, doet en voelt, wat jij denkt, doet en voelt. Wanneer je zicht hebt in je drijfveren, helpt je dit om te bepalen wat dat betekent voor hoe jij in je werk staat. En ook dat dat een substantieel verschil kan zijn met hoe jouw collega s in het werk staan. Het meten van drijfveren is een beproefde methodiek om te kijken naar de organisatie en de medewerkers. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een medewerker of organisatie functioneert en wat de mensen daadwerkelijk doen. Wat iemand drijft, bepaalt namelijk in grote mate zijn gedrag, zijn waarnemingen, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft en zijn management- en besluitvormingsstijl. In iedere samenwerking zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe het spel verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan, of zitten we elkaar constant in de haren? : Directeuren, leerkrachten (LA, LB), OOP : Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives : uitslag management Drives test, zodat zicht op de eigen drijfveren ontstaat. Deelnemers hebben zicht op hun eigen communicatiestijl, verantwoordelijkheid in communicatie en zicht op hoe hun eigen drijfveren en die van collega s effectief te gebruiken. : 1 dagdeel : 25 september en ook op 27 november uur tot uur : maximaal 300,- per deelnemer : Marjolijn van Noord, de Basis : het minimale aantal deelnemers is 8 personen, het maximale aantal is 20 personen Digibord & Didactiek Soort activiteit: workshop De workshop is verdeeld in inspiratie, goede voorbeelden en opdrachten in kleine groepjes in diverse lokalen met verschillende soorten digiborden. Na de instructie lopen twee docenten rond om de deelnemers op niveau te begeleiden. De derde (middelste) bijeenkomst is een uitstapje naar de mogelijkheden van Prowise Connect met tablets i.c.m. het digibord en Gynzy.com als alternatieve aanbieder van kant en klare digibord materialen. Waar : De deelnemers hebben minimaal beginnersniveau en gebruiken het digibord in de schoolpraktijk met kinderen. Enige kennis van de knoppen van de bordsoftware zoals die van Smart Notebook, Active Inspire of HD Bordsoftware is noodzakelijk. Dit is afhankelijk van het merk digibord op de school. : Linda Humme, InHolland Academy : didactische vaardigheden aan het digibord; onafhankelijk van de bordsoftware. : een school met verschillende soorten digiborden : vijf woensdagavonden van uur : 29 januari, 19 februari, 19 maart, 9 april en 14 mei uur : maximaal 250,- per deelnemer : het minimale aantal deelnemers is 12 personen, het maximale aantal is 24 personen 4

5 Conciërges in het Primair Onderwijs; sociale en communicatieve vaardigheden Soort activiteit: workshop Tijdens de scholingsdag worden de conciërges bewust gemaakt van hun eigen voorbeeldrol binnen de school en de mogelijkheden om klantgericht en communicatief vaardig te handelen. Deelnemers krijgen daarbij inzicht in hun eigen functie, hun eigen gedrag en omgangsvormen en leren dat hun gedrag een voorbeeld vormt voor de leerlingen. Tijdens de dag worden communicatieve basisvaardigheden en gesprekstechnieken getraind. En komt de omgang met leerlingen, ouders en leerkrachten aanbod. : Concierges : Fiac Opleidingen & Trainingen : Versterking communicatieve basisvaardigheden en gesprekstechnieken. Inzicht in de eigen functie en gedrag. : 1 dag : 6 maart 2014 van 9.30 uur uur (2 blokken van ongeveer 3 uur) : maximaal 250,- per deelnemer : het minimale aantal deelnemers is 10 personen, het maximale aantal is 15 personen Blijf bouwen aan je ontwikkeling als bouwcoördinator Soort activiteit: tweedaagse cursus/training Een tweedaagse waarin aan de orde komen: 1) Een beeld van mezelf als bouwcoördinator Hoe sta ik ervoor als middenmanager? 2) De rol van de bouwcoördinator bij het invoeren van een verandering in de school/ de bouw. 3) Oefenen van communicatieve vaardigheden in de rol van bouwcoördinator (met acteur). 4) Competenties van de bouwcoördinator en het ontwikkelen van competenties. (incl. acteur) : voor leerkrachten die in de school bouwcoördinator zijn en die een basisscholing voor management hebben gevolgd (zoals Bouw aan je ontwikkeling als bouwcoördinator ). : Tilly Lansbergen (Onderwijs Advies) : steviger functioneren als lid van het managementteam. Vanuit de rol van de bouwcoördinator een bijdrage leveren bij het implementeren van verandering binnen de school. Vaardiger in het voeren van gesprekken met leerkrachten in de bouw. : 14 contacturen en ca. 4 uur huis-/leeswerk : woensdag 20 november en woensdag 11 december 2013; uur : Bij 9/10 deelnemers: 370,- per deelnemer Bij 11/13 deelnemers: 340,- p.d. Bij 14/15 deelnemers: 290,- p.d. : Tilly Lansbergen, : maximaal aantal deelnemers: 15 minimum aantal deelnemers: 9 Deelnemers ontvangen een certificaat van Onderwijs- Advies met daarop de vermelding van de behandelde thema s. 5

6 Werken met verhalen Soort activiteit: workshop Bij de dagopening en godsdienstles wordt veel gewerkt met verhalen. Hoe doet je dat op een goede manier? En wat gebeurt er didactisch gezien als je met verhalen werkt? Wat roepen verhalen op bij de kinderen en bij jezelf? Een introductie in het werken met verhalen, aan de hand van praktische lesvoorbeelden. : leerkrachten (LA, LB), OOP, directies. : Erik Idema, hoofdredacteur bij uitgeverij Kwintessens. Kwintessens is uitgever van onder meer de methodes Trefwoord en Kind op Maandag : inzicht in de mogelijkheden van het verhaal als didactisch instrument : 1 dagdeel deelname : dinsdag 8 oktober 2013; donderdag 9 januari 2014 : max. 125,- : Eef Niezing, : het minimale aantal deelnemers is 8, max. 20 Opbrengstgericht Leiderschap Opbrengstgericht leiderschap is een actueel thema. Hoge prestaties zijn belangrijk, kinderen moeten optimale kansen krijgen in onze complexe samenleving. Deze cursus richt zich op de vraag: wat is nodig in de school om hoge opbrengsten te realiseren, welke hefbomen zijn er en wat betekent dit voor leiderschap? We gaan op zoek naar hefbomen om de opbrengsten van het onderwijs duurzaam verhogen. We volgen actuele denkers over onderwijs en organisaties en weten wat dit betekent voor leiders. Aan de orde komen onder andere: Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de schoolleider en de intern begeleider bij het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs met hoge opbrengsten? De vier wegen van innovatie (Andy Hargreaves). De balans tussen resultaten, processen en the inner place (Otto Scharmer s Theorie U): goede resultaten door hoogstaand onderwijs, hoogstaand onderwijs door moreel besef van de leerkrachten. Van opbrengsten omdat het moet naar opbrengsten omdat het ertoe doet voor de toekomst van de kinderen (Andy Hargreaves, Michael Fullan): hoe doe ik dat als leider? Hoe realiseren we een TOPschool? (David Hopkins, Marzano, Fullan, Hargreaves). Werkwijzen voor assessment FOR learning: hoe kunnen we de resultaten van de kinderen gebruiken om de onderwijsleerprocessen te optimaliseren? (Fullan, Schmoker). : Directieleden samen met middenkaderleden van de school : Bob Ravelli en of Jacqueline Kenter ( bij veel deelnemers) van Algemene Vereniging van Schoolleiders : U heeft met elkaar conclusies getrokken voor de meest geschikte leiderschapsstijlen, c.q. Interventies/Activiteiten om duurzaam hogere opbrengsten te realiseren met uw organisatie voor de kinderen. : Zes dagen cursus en minimaal 3 dagen lees- en verwerkingstijd in de school (er is geen maximum voor aan te geven. Dat hangt af van het enthousiasme waarmee u aan de slag wil gaan.) : donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 donderdag :30-16:00 : 1560,- per deelnemer (bij 10 deelnemers) meerdere deelnemers 1000,- waardoor de kosten per deelnemer gelijkelijk omlaag gaan : Bob Ravelli : 10 minimum, maximum 20 (zaalafhankelijk) 6

7 Toetsgegevens analyseren en interpreteren (Cito LOVS en Parnassys) Soort activiteit: workshop De cursus richt zich op het optimaal hanteren van de toetsmodules van de verschillende systemen. De deelnemers zullen voor de eigen groep (of op schoolniveau) toetsgegevens kunnen analyseren en interpreteren. Er wordt kennis opgedaan van de verschillende overzichten, tabellen en grafieken. : leerkrachten (LA, LB), IB-ers en leidinggevenden : Jeroen van Tongeren (Onderwijs Advies) : Deelnemers kunnen binnen het eigen systeem de juiste overzichten oproepen, analyseren en interpreteren. Deelnemers zijn in staat op basis van deze kennis keuzes te maken en accenten te leggen met betrekking tot de basale vakken. Deelnemers leren de verschillen en overeenkomsten tussen LOVS en Parnassys. : twee workshops van 3 uur : nader te bepalen : n.n.b. : Jeroen van Tongeren, : het minimale aantal deelnemers is nader te bepalen. Kleutergym op een leuke, leerzame en veilige manier Tijdens de training worden alle aspecten van het lesgeven in het speellokaal behandeld. Veel scholen hanteren de methode bewegingsonderwijs in het speellokaal. Hoe geef je een leuke, leerzame en veilige les? Hoe ga je om met een klas met 30 kleuters in de kleine ruimte. Hoe differentieer je eenvoudig zodat een vier jarige op niveau kan leren maar een zes jarige ook? Wanneer leg je waar een valmat neer? Wat is veilig en wat niet? Dit soort vragen en nog vele andere zullen de revue passeren. Waar : groepsleerkrachten die lesgeven aan kleuters : Sportservice Haarlemmermeer : na de training ben je in staat om op een eenvoudige wijze leuke leerzame en veilige kleutergymlessen te geven. Je hebt nieuwe inspiratie gekregen om aan de hand van de methode bewegingsonderwijs in het speellokaal de lessen op een verantwoorde manier te differentiëren. : een school van Quercus : 2 bijeenkomsten van 1½ uur : woensdag 15 januari 2014; woensdag 22 januari 2014 ( uur) : Gratis (bij NO-SHOW wordt 50,- per deelnemer/per les in rekening gebracht) : Don Koehorst, : maximaal 20 deelnemers per training 7

8 Omgaan met gedragsproblemen op school Soort activiteit: opleiding Je leert gedragsproblemen signaleren, herkennen, en effectief aanpakken. De belangrijkste doelen van de opleiding: - signaleren en herkennen van gedragsproblemen - de kenmerken van de meest voorkomende stoornissen - kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen - handelingsgericht werken: s.e.o.-handelingsplannen en s.e.o.-groepsplannen - groepsprocessen in de klas ombuigen naar een positief leerklimaat - met ouders samenwerken aan gedragsverandering - multidisciplinair werken, melden en verwijzen : leraren en IB-ers : trainers Via Vinci Academy en BTSW : post-hbo registerdiploma gedragsexpert : 6 leerthema s van elk 2 bijeenkomsten van uur, literatuur, opdrachten; (totaal 168 studiebelastingsuren = 6 EC s) : open inschrijving; data nog niet bekend : 1.950,- per deelnemer : Hester Boersma, : ook in onderdelen af te nemen (zie leerthema s hierna); behalve bij het nakijken van de opdrachten per leerthema (zie hierna) ontvangt de deelnemer ook 4x persoonlijke studiebegeleiding; minimum aantal deelnemers: 6 Oplossingsgericht werken en positie kiezen voor IB ers Intern Begeleiders werken vaak met partijen die geheel verschillend denken over de aanpak van een leer- of gedragsprobleem van een kind. Ouders, leerkracht, het kind zelf en de school, ze hebben vaak allemaal een ander idee over de oplossing. In de training werken we een methode uit die houvast biedt op dit hobbelige veld. : intern begeleiders : Buro Pro Ago, Ernst Bouweriks/Frank van den Berg : Na de training ken je de principes van oplossingsgericht werken en kan je deze toepassen in het overleg met ouders, leerkrachten, kinderen, hulpverleners en school. Je hebt daarnaast een manier verworven om te bepalen hoe je jezelf in dit veld goed kunt positioneren. En je kan werken met de methode trein van Boos naar Middel, een gespreks- en handelingsmethode die behulpzaam is in conflictueuze situaties. : 6 dagdelen, met oefenopdrachten in het dagelijks werk : vrijdagochtenden van uur (7 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni 2014) : max. 1150,- per deelnemer : : het minimale aantal deelnemers is 8, maximaal 12 8

9 Oplossingsgericht werken en klimaat maken voor docenten Docenten hebben een ingewikkelde taak. Zij moeten kinderen lesstof bijbrengen, sociale omgang bevorderen, grenzen bewaken en individuele ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarnaast meten zij speciale aandacht geven aan kinderen waarbij de ontwikkeling moeizaam verloopt of dreigt te stagneren. En dit alles onder een strakke tijdsplanning. Om dit succesvol te kunnen doen is samenwerking met ouders een belangrijke succesfactor. Wat docenten nodig hebben om hierin methodisch succesvol te kunnen handelen staat centraal in deze training. : leerkrachten : Buro Pro Ago, Ernst Bouweriks/ Frank van den Berg : Na de training ken je de principes van Oplossingsgericht Werken en kan je deze toepassen in overleg met ouders, in de klas en in de samenwerking met collega s en directie. Je hebt daarnaast nieuwe manieren gevonden van samenwerking met ouders en kinderen, ook als daar meningsverschillen tussen liggen. Je kunt werken met de trein van Boos naar Middel, een gespreks- en handelingsmethode die behulpzaam is in conflictueuze situaties. : 6 dagdelen : groep 1 vrijdagmiddagen van uur (7 februari, 7 maart, 21 maart, 4 april, 16 mei, 6 juni 2014) groep 2 vrijdagochtenden van uur (14 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 23 mei 2014) : max. 1150,- per deelnemer : : het minimale aantal deelnemers is 8, maximaal 12 Verlies en rouwverwerking in het basisonderwijs Soort activiteit: drie workshops In drie workshops verkrijgen de deelnemers inzicht in hun eigen rouwproces. Vanuit dit inzicht leren ze omgaan met het rouwproces van de kinderen in de basisschool leeftijd. In de laatste workshop bekijken we de materialen die hierbij gebruikt kunnen worden. Ook kijken we met elkaar hoe dit binnen de scholen geïntroduceerd kan worden. We maken een vervolg stappen plan dat iedere individuele deelnemer binnen zijn team of met zijn directie kan bespreken. Tijdens het terugkom moment worden de resultaten met elkaar besproken en kunnen eventuele knelpunten in een intervisie worden ingebracht. : leerkrachten, IB-ers, RT-ers, directie : Petra Frich, zelf leerkracht bovenbouw op CBS Tabitha en kindercoach verlies en rouw : Een startpunt creëren van waaruit schoolteams vorm en inhoud kunnen geven aan het begeleiden van verlies en rouw bij kinderen binnen hun school. : drie workshops van twee uur, terugkom moment. Aan iedere workshop zijn huiswerkopdrachten verbonden. : eerste cursusgroep (maandag 7 en 28 oktober en 18 november 2013, aanvang uur); tweede groep (dinsdag 28 januari, 18 februari en 4 maart 2014) : 50,- per deelnemer : Petra Frich,telefoon: of : het minimale aantal deelnemers is 6, maximaal 10 9

10 Kloosterdagen: spiritualiteit voor en van de leerkracht Soort activiteit: bezinning Je maakt samen met andere collega s kennis met het kloosterleven en de spiritualiteit van dit klooster, neemt deel aan enkele gebedsdiensten van de zusters, en aan een programma onder leiding van een identiteitsbegeleider; je wisselt met je collega s uit waardoor en waartoe jullie geïnspireerd worden en blijven voor jullie werk in het (bijzonder) onderwijs; je gaat verder in op enkele kenmerken van de christelijke traditie en levensbeschouwing die relevant zijn voor de leerkracht in het katholiek of christelijk basisonderwijs; je hebt tijd en ruimte om onderling uit te wisselen hoe christelijk geïnspireerd onderwijs vorm kan krijgen, zodat je leert van elkaar. Waar : leerkrachten die werk willen maken van de levensbeschouwelijke identiteit van hun school en zich daarbij willen laten inspireren door het kloosterleven en collega s van andere scholen : Arkade-Cilon, : Monasterium St. Liobaklooster, Herenweg 85, Egmond-Binnen. : 2 dagen : 2 en 3 april 2014 : max. 500,- pp + 50,- voor de overnachting : Marc Wopereis, : het minimale aantal deelnemers is 8, maximaal 16 De kloosterdagen beginnen s morgens om uur en eindigen de volgende dag om uur. Tijdens deze dagen maak je meerdere gebedsdiensten mee. Tussen de gebedsdiensten en de programmaonderdelen is er tijd om te wandelen in de tuin en het duingebied achter het klooster. De deelnemers lunchen, dineren en ontbijten met elkaar, en overnachten in het klooster op één- of tweepersoonskamers. De terugkommiddag vindt twee weken later plaats, op een in overleg te bepalen dag en tijd in de Bijbelse tuin in Hoofddorp. Mentorentraining Basis Wat is competentiegericht opleiden en begeleiden? Bespreken van het begeleiden van studenten met behulp van videofragmenten vanuit het kader intern begeleiders van effectieve leerkrachtcommunicatie en adaptief onderwijs. De kunst van het begeleiden: feedback geven en ontvangen, reflecteren, omgaan met weerstand. : mentoren van studenten : Hogeschool Inholland of Inholland Academy : 1) Kennis en vaardigheden ontwikkelen om competentiegericht te begeleiden. 2) Bewustwording van de mogelijke posities bij begeleiding van studenten. 3) Bewustwording van de rollen van de mentor, praktijkopleider, en de student: wat mag je eisen en wat wordt er verwacht? : in overleg 2 keer 2 ½ uur : 18 september en 2 oktober 2013 van uur : 50,- per deelnemer : Martine Hart, : het minimale aantal deelnemers is 14 10

11 Mentorentraining verdieping Begeleiden en slechtnieuwsgesprekken Bij de begeleiding van studenten is het belangrijk om op constructieve wijze de student van feedback te voorzien. Vanuit het oogpunt van oplossingsgericht coachen komt de student zelf in beweging en werkt hij/zij aan haar eigen groei. Mocht het toch niet lukken in de praktijk, dan is het houden van een slechtnieuwsgesprek lastig, zeker wanneer dat weerstand oplevert. : mentoren van studenten die de basiscursus hebben gevolgd : Inholland Academy : De mentor leert: - constructieve feedback geven - disfunctioneren signaleren en confronteren - omgaan met weerstanden - een slechtnieuwsgesprek voeren op een professionele manier : in overleg 2 keer 2 ½ uur : 30 oktober en 13 november 2013 van uur : 50,- per deelnemer : Martine Hart, Martine. : Het minimale aantal deelnemers is 14 Excellente leraren voor excellente leerlingen In iedere klas zitten (hoog)begaafde en intelligente kinderen. Hoe geef je als leraar passend onderwijs aan deze leerlingen? Hoe kom je van signalering tot een passende aanpak? Wat zijn kenmerken van begaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong? Op deze vragen geeft de cursus Excellente leraren voor excellente leerlingen een antwoord. Tijdens deze cursus wisselen theorie en praktijk elkaar af en staat de vaardigheid van de leraar centraal. In de cursus wordt gebruik gemaakt van het theoretisch model van begaafdheid, Dolfijn excellent. Het Dolfijn-plan biedt basisscholen de gelegenheid om passend onderwijs te realiseren voor begaafde kinderen (4-12 jaar). Als beeldmerk is voor een dolfijn gekozen; dit is een intelligent, speels, gevoelig en sociaal dier. : voor startende leraren tot leraren met circa 3 jaar ervaring in het onderwijs : Specialist Hoogbegaafdheid van OnderwijsAdvies : uitbreiding van de kennis op het gebied van (hoog) begaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong, kennis van de begeleidingsmogelijkheden van deze doelgroep (waaronder compacten,verbreden, versnellen), zicht op de onderwijsbehoeften van deze doelgroep, reflectie op de eigen leraarvaardigheden : 3 dagdelen van 3 uur/ 10 contacturen en circa 2 uur huiswerk : woensdag 9 oktober, 30 oktober en 20 november 2013 telkens van tot uur : 325,- per deelnemer : Monique Edelaar, : Deelnemers ontvangen een certificaat van Onderwijs- Advies met daarop de vermelding van de behandelde thema s. Naar aanleiding van de cursus kan gekozen worden voor een vervolgtraject op school. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan begeleiding bij de implementatie van een signaleringsinstrument, het opstellen van schoolbeleid, het opzetten van een plusklas of consultatiegesprekken 11

12 Lijn in Leren Soort activiteit: workshop Boeiend en betekenisvol onderwijs maken leerkrachten zelf. Als leerkracht krijg je vaak voldoening en energie van onderwijssituaties die je zelf hebt ontworpen, of vanuit de methode aangepast, waardoor er een betere aansluiting op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen ontstaat. Ook kinderen ervaren lessen die goed aansluiten als boeiend en betekenisvol. Hierdoor is de opbrengst van de activiteit vaak groter. Om eigen onderwijs te maken, of vanuit methodes aan te passen, heb je als leerkracht overzicht nodig. We hebben de gids Lijn in leren ontwikkeld om dit overzicht te bieden. Het is een document dat de essentie van de verschillende vakgebieden in beeld brengt waardoor er ruimte ontstaat om vanuit de hoofdlijn met de leerstof te spelen en eigen keuzes te maken. Tijdens de workshop gaan we met behulp van actieve werkvormen de kennis en ervaring in kaart brengen. Er worden ideeën aan de hand gedaan om op praktische wijze met de gids te gaan werken. : leerkrachten basisonderwijs : Hogeschool Leiden : aan het eind van de workshop kun je met behulp van de gids Lijn in leren de eerste stappen zetten in het maken van inhoudelijke keuzes voor je lesactiviteiten. : 3 uur : 20 november 2013, 12 maart 2014, uur : 50,- per persoon, inclusief de gids Lijn in leren. De groep dient minimaal 10 deelnemers te hebben. Tevens is het mogelijk om de workshop in teamverband te volgen. : Centrum Onderwijs en Innovatie Leiden, Leer de Kracht van social media Soort activiteit: workshop In deze workshop leer je wat de kracht van social media in het onderwijs kan zijn. Je krijgt inzicht in de aantrekkingskracht van social media op leerlingen. Door middel van voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk hoe social media in je eigen school zin- en succesvol ingezet kunnen worden. Zowel in het dagelijks leven op en rond de school, als ook in communicatie met ouders, leerlingen en leerkrachten. Je leert om social media in lesprogramma s te gebruiken. Ook wordt de vaardigheid om aan de knoppen te zitten geoefend. : Voor leerkrachten uit het basis en voortgezet onderwijs waarvan de leerlingen gebruik maken van social media (Twitter, Facebook, Hyves, Blogs). Je wilt hierbij aansluiten en begrijpen waar de leerlingen mee bezig zijn. : De Waaier Academie, Amsterdam : je krijgt; - overzicht van de diverse social media kanalen en hun toepassingen. - inzicht in de werking van social media. - uitwisselen van ervaringen met collega-docenten. - voorbeelden hoe social media te gebruiken in de communicatie met leerlingen. - ideeën hoe social media in je eigen lesprogramma s in te zetten. - je eigen vaardigheden zijn (verder) ontwikkeld. : 1 dag : vrijdag 15 november 2013, dinsdag 4 februari 2014, maandag 14 april 2014 : Bij groepen tussen de 7 en 12 personen 160,- per persoon : Hannie van Leening, 12

13 Specialist jonge kind Soort activiteit: leergang (anderhalf jaar) Dat jonge kinderen leren door te spelen is bekend maar goede aansluiting bij de specifieke ontwikkeling van het jonge kind is van groot belang. Leraarvaardigheden zijn hierbij anders dan die voor de middenen bovenbouw. De signalen uit de praktijk gaven al een tijd aan dat er behoefte is aan meer basale kennis en achtergronden rondom Het Jonge Kind. Met het stilaan verdwijnen van de kleuterleidsters met een specifieke opleiding op de scholen bestaat het gevaar dat veel kennis verdwijnt. Op veel basisscholen zijn leraren, die werken of starten in een groep 1-2, op zoek en lopen zij aan tegen een gebrek aan basale kennis rondom de kleuterontwikkeling. *Na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat. De opleidingseisen bestaan uit het opbouwen van een portfolio waarbij keuzeopdrachten en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Daarnaast moet aan de aanwezigheidsverplichting voldaan worden (80% van de bijeenkomsten). (startende) : leerkrachten groepen 1-2 basisonderwijs Specialist : het Jonge Kind van Onderwijs Advies Voor : de kinderen: een enthousiaste en zelfverzekerde leraar die de eigenheid in iedere kleuter ziet en het onderwijs zo optimaal mogelijk daarop kan afstemmen. Voor de leraar: Beter toegerust zijn om een verantwoord en beredeneerd aanbod voor kleuters samen te stellen vanuit de toegenomen kennis van onder andere doorgaande lijnen. Voor de school: Een specialist in de kleutergroep die in de eigen groep effectief onderwijs verzorgt en in staat is om collega s in andere kleutergroepen te ondersteunen en te coachen en input geven aan de doorgaande lijn op schoolniveau. 12 : middagen van uur dag 22 : januari 2014, 12 februari 2014, 5 maart 2014, 12 maart 2014, 9 april 2014, 14 mei 2014, 18 juni 2014, 10 september 2014, 8 oktober 2014, 12 november 2014, 21 januari 2015, 18 februari 2015, 11 maart 2015 : 1.955,00 p.p. Ellen : Versteeg Het : minimale aantal deelnemers is 14 De onderwijsassistent bij de brede zorg voor leerlingen Wat is competentiegericht opleiden en begeleiden? Deze cursus richt zich op het breder kunnen inzetten van de onderwijsassistent bij het bieden van passend onderwijs voor de leerlingen van uw school. Zij scholen zich op klassenmanagement: enerzijds het zelfstandig managen kunnen van de groep als geheel wanneer de leraar zich specifiek richt op de zorgleerlingen. Anderzijds het zelfstandig kunnen ondersteunen van kleine gedifferentieerde groepen leerlingen. Daarnaast komen onderwerpen als het omgaan met groepen in en buiten de klas en het aanleren van (sociale) vaardigheden zoals luisteren, opruimen en vragen stellen aan bod tijdens deze cursus. Een succesvolle inzet van onderwijsassistenten levert niet alleen enthousiaste leerlingen op, maar ook minder werkdruk voor de leerkrachten en een hogere kwaliteit van hun werk! : onderwijsassistenten in het basisonderwijs : Specialist klassenmanagement en taal van OnderwijsAdvies : deelnemers zijn na deze cursus beter in staat om samen met de leraar en de leerlingen van de groep zo optimaal mogelijk te begeleiden. Zij beschikken over meer kennis en vaardigheden op het gebied van taal, klassenmanagement en interactie met leerlingen : 3 dagdelen van 3,5 uur en 1 praktijkbezoek : 10 oktober 2013, 19 november 2013,praktijkbezoek in januari 2014 en afsluitende bijeenkomst op13 februari 2014 : 525,00 inclusief cursusmateriaal : Marja van Iwaarden, : het minimale aantal deelnemers is 14 13

14 [ kijk eens op ] een samenwerking van besturen:

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Intern Begeleider verdiepingstraject

Intern Begeleider verdiepingstraject Intern Begeleider verdiepingstraject De leergang Intern Begeleider verdiepingstraject maakt onderdeel uit van de post-hbo opleiding Intern Begeleider (IB). In dit verdiepingstraject verwerft u de competenties

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE. Meervoudige Intelligentie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE Meervoudige Intelligentie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Meervoudige Intelligentie! In deze gids zetten

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

De leerkracht doet ertoe!

De leerkracht doet ertoe! De leerkracht doet ertoe! Workshop Stichting Katholiek Onderwijs Enschede 20 maart 2012 Hans van den Berg AVS Wat gaan we doen in deze sessie Wat willen of kunnen we leren. Reflectie op leerkrachtgedrag

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 Evenals dit schooljaar willen we schooljaar 2011-2012 weer een stapje verder gaan in het aanbod van de academie. We merken dat steeds meer collega s de noodzaak van deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen Taalonderwijs aan dyslectische kinderen De leergang Taalonderwijs aan dyslectische kinderen heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Professionaliseringsaanbod Boeiend onderwijs in lerende scholen

Professionaliseringsaanbod Boeiend onderwijs in lerende scholen Professionaliseringsaanbod Boeiend onderwijs in lerende scholen Schooljaar 2014 2015 Steeds meer scholen, besturen en samenwerkingsverbanden ontdekken de rijke mogelijkheden van boeiend onderwijs, duurzaam

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 September 2013 VOORWOORD. In dit nummer: - Voorwoord 1. - Wist u dat 2 - SWPBS 2. - Intervisie R&W 3. - Op maat trajecten 3 NIEUWSBRIEF Jaargang 2 September 2013 In dit nummer: - Voorwoord 1 - Wist u dat 2 - SWPBS 2 - Intervisie R&W 3 - Op maat trajecten 3 - Nieuw aanbod 3 - Uitgelichte workshops 4 - KECCademy 5 VOORWOORD Voor

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS

Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Begeleiding van startende leerkrachten binnen CNS Een aantal richtlijnen gesteld vanuit de nieuwe CAO Wat is de definitie van een startende leraar? Met de startende leraar wordt de leerkracht bedoeld die

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. Hieronder

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

TRAINER / FACILITATOR

TRAINER / FACILITATOR NIEUW!! Opleiding J RINER / FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2012-2013

OPTIMUS academie 2012-2013 academie 2012-2013 In deze vooraankondiging vind je het aanbod van trainingen, cursussen, workshops en coachingstrajecten van de academie voor schooljaar 2012-2013. Komend schooljaar zullen een aantal

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

Balans werk en privé. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Balans werk en privé Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? dinsdag 30 oktober 2012 dinsdag 4 december 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

Order 2 Cash Professional

Order 2 Cash Professional Order 2 Cash Professional Keser Academy Steeds meer bedrijven brengen focus aan in het Order-2-Cash proces. Het zijn dan ook de customerservicemedewerkers die naast kritisch bekijken of de processen nog

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN

STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN De specialisatiemodule Trainersvaardigheden is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden!

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 2012 In dit overzicht vindt u het overzicht van trainingen, cursussen, workshops en coachingstrajecten van de academie in schooljaar 2011-2012. Het aanbod is opgebouwd aan de hand van:

Nadere informatie

Wat kies jij uit de schijf van 5?

Wat kies jij uit de schijf van 5? Goed bezig 2016 Wat kies jij uit de schijf van 5? Alsjeblieft! Dit is het Goed Bezig trainingsaanbod voor 2016. Doel is samen werken aan goede persoonlijke balans. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij

Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij Excellent onderwijs nader bekeken Kees Vernooij EXCELLENT ONDERWIJS NADER BEKEKEN Dr. Kees Vernooij Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs Kenniscentrum Expertis Motto Excellente scholen zijn

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis

Begeleiding nieuwe leraren op de Walvis op de Walvis Inleiding: Binnen de school treden met regelmaat nieuwe leraren in dienst, beginnend of ervaren. Ook komt het voor dat Pabo studenten die in hun LIO-fase zitten -tijdelijk- in de rol van leraar

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Onderwijs Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 0642083525 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Team training.. pagina 4 Groepsondersteuning...pagina

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE NON-VERBAAL LEIDINGGEVEN OP SCHOOL Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Non-verbaal leidinggeven op school door Marijke van Dijk van Co-Actief!

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals

Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Systemisch werken voor onderwijsprofessionals Ze tje n o d ig? Nie u we in zich ten in je zelf? Waard e to evo e ge n aan gro ep sp ro ce ssen? Sy ste m isch werke n vo or o n d e rwijsp ro fe ssio n als

Nadere informatie

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd?

BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS. Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? BALANS WERK EN PRIVÉ VOOR AIOS Hoe blijf ik baas over mijn eigen tijd? Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met het Servicebedrijf productgroep HRM van het de workshop: BALANS WERK EN

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

DE GRENZEN VAN VERANDERING.

DE GRENZEN VAN VERANDERING. DE GRENZEN VAN VERANDERING. Een Masterclass over identiteit en verandering in gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris. Veranderingsprocessen in gemeenten gaan moeizaam en slagen vaak maar ten dele.

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl

Leer trefzeker beïnvloeden! www.learyacademy.nl EA-Design EA-Design Leer trefzeker beïnvloeden! Welkom! Trefzeker beïnvloeden van communicatie met anderen leer je bij de Learyacademy. Lees over onze workshops, trainingen, ook online, opleidingen, boeken

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

OPTIMUS academie

OPTIMUS academie academie 2012-2013 Het aanbod van de Academie schooljaar 2012-2013 Het aanbod is verdeeld in 4 domeinen, te weten: Onderwijs Persoonlijke loopbaan ontwikkeling ICT en nieuwe media Diversen Voor een verdere

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Professionale kwaliteit leraren centraal bij voorbereiding op passend onderwijs Handelingsgericht werken RONALD KARSDORP Medio september 2011 raakten Samenwerkingsverband WSNS 34-02 en OnderwijsAdvies

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname!

Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! Het hart kent redenen die de rede niet kent Pascal Je kunt pas anderen managen, als je jezelf kunt managen Johan Cruyff Kom tot nieuwe inzichten in de wildernis van Suriname! 14 t/m 21 oktober 2017 Business

Nadere informatie

Opleiding bouwcoördinator

Opleiding bouwcoördinator Opleiding bouwcoördinator Werken als bouwcoördinator vraagt veel van een meester of juf. Naast de verantwoordelijk voor een groep ook nog een team aansturen. Het is niet vanzelfsprekend dat een goede juf

Nadere informatie