E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday"

Transcriptie

1 Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday

2 Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve communicatiemiddelen zorgt voor veranderende behoeften bij consumenten, klanten en relaties. Dat stelt bedrijven voor een grote uitdaging. Het biedt echter ook kansen. Kansen om verschillende bedrijfsprocessen efficiënter, effectiever en winstgevender te laten verlopen. Social Media heeft namelijk niet alleen impact op de manier waarop individuen met elkaar communiceren. Het heeft effect op alle onderdelen van onze samenleving. En dus ook op bedrijven. Afdelingen als Human Resources, Marketing, Communicatie, Sales of Klantenservice en Webcare krijgen op dagelijkse basis te maken met deze nieuwe manier van communiceren. Consumenten, werknemers, relaties en klanten zijn niet alleen mondiger maar stellen ook nieuwe en andere eisen aan bedrijven, merken, producten, communicatie, distributie en verkoop. Dit vraagt om een andere houding en strategie van bedrijven. De vraag is hoe je hier als bedrijf mee omgaat? In dit e-book laten we dat stapsgewijs zien. Wat is de toegevoegde waarde van open communiceren voor bedrijven? Welke afdelingen worden op dagelijkse basis met deze nieuwe vormen van communicatie geconfronteerd? En welke bedrijfsprocessen kunnen middels Social Media efficiënter worden aangepakt? Maar ook hoe je als bedrijf Social Media op een strategische en structurele manier binnen bestaande bedrijfsprocessen kunt integreren. Op al deze vragen geeft dit e-book een duidelijk en helder antwoord. Belangrijkste bevindingen Social Media zijn de krachtigste communi ca tiemiddellen van deze tijd. Social Media zijn meer dan een marketinginstrument. Structurele integratie van Social Media vraagt energie, tijd en geduld. Social Media stellen bedrijven in staat in te spelen op de veranderende behoeften van consumenten. Over de auteur Richard van Hooijdonk (1968) is CEO van MarketingMonday. Hij is veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op (inter)nationale congressen. Richard heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een van de belangrijkste consultants op het gebied van nieuwe marketing en social media. 2

3 Inhoud DEEL I 1 Inleiding 4 2 De impact van Social Media op bedrijven 6 3 Welke afdelingen worden met Social Media geconfronteerd? Directie / management / raden van bestuur Marketing Productontwikkeling (R&D) Human resources (Interne) communicatie Verkoop / sales Klantenservice en Webcare Finance 24 DEEL II 4 Social Media structureel integreren Stap 1 Bewustwording door te integreren Stap 2 Kennis en vaardigheden Stap 3 Pilots Stap 4 Borging en integratie 28 5 De Social Media afdeling Beleid, visie en strategie Social Media vragen specifieke vaardigheden 31 6 Zeven tips 33 7 Conclusie 35 Over ons 36 3

4 1E-book Inleiding Deel I Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met grote uitdagingen. De enorme toename van het gebruik en de mogelijkheden met Social Media biedt kansen om verschillende bedrijfsprocessen efficiënter, effectiever en winstgevender te laten verlopen. Er is echter wel beleid en strategie nodig om Social Media in goede banen te leiden. Veel bedrijven hebben hier grote moeite mee. In dit e-book zullen wij laten zien voor welke afdelingen binnen een organisatie Social Media van toegevoegde waarde kan zijn en hoe je dat op een structurele manier kunt invullen. In het eerste deel zullen we kijken in hoeverre bedrijven geconfronteerd worden met Social Media en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Vervolgens kijken we per afdeling op welke manier deze afdelingen met Social Media te maken zullen krijgen en hoe ze hier van kunnen profiteren. De afdelingen die aan bod komen zijn: Directie / management Marketing Productontwikkeling Human resources Communicatie Verkoop / sales Klantenservice en Webcare Finance Verder kijken we naar: De impact van Social Media op bedrijven. Social Media als middel en niet als doel. Jonge werknemers en het Social Mediavraagstuk. Social Media doelstellingen en het pyramidemodel. Luisteren met Social Media. 4

5 Social Media breekt door De ontwikkelingen rondom Social Media gaan razendsnel. Twitter, Facebook, Hyves, weblogs en andere vormen van Social Media groeien met dubbele cijfers. Zo groeide Twitter binnen een jaar met 1.400% en verdubbelde Facebook in twee jaar naar ruim 600 miljoen gebruikers, en is daarmee als land zelfs groter dan de Verenigde Staten en Rusland. Ook LinkedIn heeft inmiddels met 100 miljoen gebruikers in meer dan 200 landen een enorme omvang bereikt. Er zijn honderden miljoenen weblogs en het aantal merken dat actief is op Social Media is binnen een jaar verdubbeld. Social Media valt dan ook niet meer te negeren: we moeten er iets mee. De raakvlakken van Social Media in bedrijven Directie Communicatie HRM Marketing SOCIAL MEDIA Finance Klantenservice Sales Product development 5

6 2E-book De impact van Social Media op bedrijven Social Media als middel De vraag is dan wel wat je als bedrijf precies met Social Media zou moeten doen? Veel bedrijven zitten wat betreft Social Media in de experimentele fase en dat leidt er vaak toe dat het zonder specifiek doel wordt ingezet. Social Media is echter nooit meer dan een middel. Een krachtig communicatiemiddel weliswaar, maar niet meer dan een middel dat altijd dient bij te dragen tot het bereiken van wezenlijke doelstellingen. Denk aan doelstellingen op het gebied van Marketing, Human Resources, Sales en Klantenservice, maar ook bedrijfsdoel stellingen als meer omzet of kostenreductie kunnen mede met Social Media worden bereikt. Social Media is nooit meer dan een middel. Een krachtig communicatiemiddel welis waar, maar niet meer dan een middel dat altijd dient bij te dragen tot het bereiken van wezenlijke doelstellingen. Marketingtool Binnen de meeste bedrijven wordt Social Media nu met name ingezet voor marketingof communicatiedoeleinden. Social Media is echter als communicatiemiddel geschikt om gebruikt te worden voor veel meer doelen en bedrijfsprocessen. Het zou zelfs zonde zijn wanneer het gebruik van Social Media tot deze twee afdelingen beperkt zou blijven. Social Media en de stagiair Social Media dient bij te dragen aan het realiseren van doelstellingen en uiteindelijk zal het zelfs een rol moeten spelen bij het verbeteren van het bedrijfsresultaat. Het is daarom ook uitgesloten dat de verantwoordelijkheid voor Social Media bij een junior communicatiemedewerker of stagiair wordt neergelegd. Iets wat nu vaak wel het geval is. Jonge medewerkers zijn in dit proces absoluut onmisbaar vanwege de kennis en affiniteit met deze nieuwe communicatiemiddelen. Echter, vanwege het gebrek aan ervaring en strate gische kennis, zal de verantwoordelijkheid nooit bij deze personen mogen liggen. Daarvoor zijn de belangen simpelweg te groot. Wie wel verantwoordelijk zal moeten zijn voor Social Media, zullen we verderop in dit document aan de orde laten komen. 6

7 Social Media altijd de laatste schakel Belangrijk bij het gebruik van ieder middel is om eerst te kijken naar het totale (bedrijfs) plaatje. Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen, hoe zouden deze gerealiseerd kunnen worden en welke afdelingen spelen hierbij een rol? Vervolgens worden er doelstellingen voor geformuleerd. Deze krijgen de vorm van een pyramide met bovenaan de bedrijfsdoelstellingen, gevolgd door afdelingsdoelstellingen en onderaan de pyramide de Social Media doelstellingen. Uiteraard is dit een versimpelde voorstelling van de werkelijkheid en kan een dergelijk model met veel meer doelstellingen worden uitgebreid. Het gaat er hier echter om het principe duidelijk te maken. Het Pyramidedoelstellingenmodel Bedrijfsdoelstellingen Afdelingsdoelstellingen Doelstellingen Social Media Pyramidemodel Door te werken met een pyramidemodel, ben je er van verzekerd dat Social Media altijd wordt ingezet om een bijdrage te leveren aan hoger gelegen doelstellingen. Ze vormen dan nooit een doel op zich. Het is dus belangrijk om je te realiseren dat Social Media alijd de laatste schakel in het proces vormt. Eerst doelstellingen bepalen en vervolgens kijken welke middelen het meest geschikt zijn om deze doelstellingen te realiseren. De realiteit is helaas vaak anders Bij de meeste bedrijven zien we echter helaas toch dat Social Media vaak zonder concreet doel wordt ingezet. Om er voor te zorgen dat in de toekomst Social Media op een strategische en zinvolle manier binnen bedrijven kan en zal worden ingezet, zullen we eerst kijken naar de verschillende afdelingen binnen een onderneming waarvoor Social Media van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Na de verschillende afdelingen zullen we kijken naar de vraag hoe je tot een structurele integratie van Social Media komt. Social Media biedt organisaties kansen Social Media heeft directe invloed op ons dagelijks functioneren en onze bedrijfsprocessen. Organisaties en bedrijven worden geconfronteerd met een nieuwe vorm van communiceren, interacteren en luisteren. Deze nieuwe manier van communiceren heeft niet alleen betrekking op marketing en externe communicatie maar ook op de interne communicatie van een bedrijf en raakt daarmee een groot aantal afdelingen binnen een bedrijf. 7

8 Klanten en relaties communiceren via Social Media Bovendien zijn de meeste werknemers, klanten, prospects en relaties inmiddels verbonden met elkaar en communiceren via Social Media. Dat betekent dat als bedrijven met deze mensen willen kunnen blijven communiceren, en dus contact met hun doelgroep willen blijven maken en houden, zij niet anders kunnen dan ook van deze middelen gebruik maken. Luisteren Er wordt over bedrijven, producten, merken en mensen online enorm veel geschreven. Veel bedrijven hebben echter geen of nauwelijks inzicht in wat er nou precies gezegd wordt. Een van de belangrijkste onderdelen van Social Media is dan ook luisteren. Naar wat anderen zeggen of schrijven. Wat zeggen zij over jou? Over je merk? Wat vinden zij van jouw producten? Wat zijn hun wensen? Al deze informatie is door bedrijven te verkrijgen via Social Media. De vraag is alleen hoe je deze informatie gestructureerd binnen laat komen zodat deze ook door de verschillende afdelingen juist verwerkt en gebruikt kan worden? Hoe kun je luisteren? Online luisteren kan op verschillende manieren. Je kunt de verschillende kanalen stuk voor stuk in de gaten houden. Dat is gezien de hoeveelheid echter geen realistische optie. Je kunt ook gebruik maken van een tool als Google Alerts. Dit is een gratis applicatie van Google, die iedere keer dat er over een door jou gekozen onderwerp een melding wordt gemaakt en deze melding wordt door Google opgepikt jou een berichtje stuurt. Google Alerts is met name interessant voor bedrijven die experimenteren en een beeld willen krijgen van hoe Social Media werkt en wat het te beiden heeft. Luisteren via Twitter Gratis luisteren kan ook via Twitter. Dit is echter vrij tijdrovend omdat je zelf op zoek moet naar interessante onderwerpen. Je kunt dus geen zoekopdracht doen waarbij je een melding krijgt zodra een interessant artikel of bericht gevonden is, zoals bij Google Alerts wel het geval is. Uiteraard kun je ook mensen of instellingen, waarvan je weet dat ze voor jou interes sante informatie verspreiden, zelf via de beschikbare kanalen volgen. Speciale monitoring software De meest ideale oplossing is echter speciale Social Media montitoring software. Hier zijn zowel gratis als betaalde varianten voor beschikbaar waarbij uiteraard de betaalde varianten veel meer mogelijkheden bieden en een stuk accurater zijn dan de gratis versies. Deze software verzamelen bijna alles wat er over door jou opgegeven onderworpen wordt gezegd op de verschillende Social Media kanalen. Je kunt daarbij denken aan je bedrijfsnaam, producten, directieleden, concurrenten, enzovoort. 8

9 3 Welke afdelingen worden met Social Media geconfronteerd? Nu we weten dat Social Media een grote impact heeft op ondernemingen, is het tijd te kijken naar de verschillende afdelingen die binnen een onderneming te maken hebben of zullen krijgen met Social Media. Specifieke vraagstukken Verschillende afdelingen staan voor specifieke vraagstukken rondom de implementatie van Social Media in de dagelijkse bedrijfsvoering. Op welke manier worden de verschillende afdelingen met Social Media geconfronteerd en hoe kunnen ze hier op een efficiënte manier gebruik van maken? 3.1. Directie / management / raden van bestuur Directies en raden van bestuur hebben met Social Media een nieuw instrument in handen dat hen in staat stelt om bijvoorbeeld de kloof met medewerkers, klanten, relaties en politiek te beïnvloeden. De social CEO Over het belang en het nut van Social Media voor directies en raden van bestuur hebben we in het recente verleden al een document gepubliceerd. Deze whitepaper is getiteld De Social CEO: eerder uitzondering dan regel en is op marketingmonday.nl gratis te downloaden. In dit document komen de voordelen van Social Media voor de top van bedrijven en instellingen uitgebreid aan de orde. Tevens laten we zien wat de belangrijkste redenen voor directies zijn om tot op heden nog geen gebruik te maken van Social Media. We zullen in dit e-book dan ook niet heel uitgebreid op deze afdeling ingaan als we in de Social CEO hebben gedaan. We willen echter toch een aantal voorbeelden kort aanstippen om een idee te geven van het nut en het belang van Social Media voor CEO s, directies en raden van bestuur. Verkleinen kloof tussen directie en werknemers De kloof tussen werknemers en directie is een veelvoorkomend probleem binnen bedrijven. Vanuit een ivoren toren worden beslissingen genomen die vaak grote gevolgen hebben voor werknemers. Voor deze werknemers is het vaak moeilijk te begrijpen waarom deze maatregelen getroffen worden. Collega s verliezen hun baan en werkzaamheden veranderen ingrijpend. Maar waarom? Wat levert het op? Dat is op de werkvloer vaak niet duidelijk met alle gevolgen van dien. Uiteraard is dit een versimpelde voorstelling van zaken maar in veel gevallen zal de dagelijkse realiteit hier niet veel van afwijken. Het is dan ook in het belang van de directie om het begrip voor deze maatregelen of een nieuwe structuur beter duidelijk te maken bij het personeel. Een beter begrip zal immers zorgen voor gelukkigere werknemers, meer passie en minder ziekteverzuim. Social Media zijn bij uitstek geschikt om beter en transparanter te communiceren. Dus ook tussen werknemers en directie. Via verschillende middelen is de directie in staat om het beleid uit te leggen, te luisteren, vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. 9

10 Naast het verkleinen van de kloof zal de directie ook de meest aangewezen partij zijn om Social Media binnen een organisatie te promoten. Alleen een visie en strategie die door het hoger management ondersteunt wordt, zal het maximale rendement uit Social Media kunnen halen. Meer mogelijkheden Nog een aantal voordelen voor de directie: Bedrijfsstrategie is in handen van de directie. Social Media kunnen een rol spelen bij de uitvoering hiervan. Klanten, personeel, politiek en stakeholders zijn al actief op Social Media. De directie dient met deze mensen en stakeholders te kunnen blijven communiceren. Social Media hebben een modern karakter. Directies kunnen middels Social Media hun bedrijf en merk een eigentijds karakter geven. Social Media stellen de directie in staat te luisteren naar de markt en de publieke opinie. Social Media kunnen de directie helpen de markt en de publieke opinie positef te beïnvloeden. Waarom maken directies nog geen gebruik van Social Media? Uit het onderzoek dat ten grondslag ligt aan De Social CEO blijkt dat de meeste CEO s nog geen gebruik maken van Social Media. Daar is een aantal redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is tijd. Voor de gemiddelde CEO is tijd een bijzonder schaars goed. Hij moet dus keuzes maken. En tot op heden zijn maar weinig CEO s overtuigd van de toegevoegde waarde van Social Media. Naast tijd spelen ook de leeftijd, het gebrek aan kennis en de angst voor het onbekende een belangrijke rol bij het niet inzetten van Social Media door directies. Wil je echter meer weten over Social Media en directies, download dan gratis de whitepaper De Social CEO: eerder uitondering dan regel 3.2. Marketing Social Media worden bij de meeste bedrijven voornamelijk ingezet als marketinginstrument. Wat je echter ziet is dat Social Media, ook bij marketingafdelingen, vaak zonder specifiek doel worden ingezet. Er worden Social Media experts ingehuurd die precies weten hoe ze een Facebookpagina moeten inrichten maar geen idee hebben waarom ze dat doen. Het is daarom ook hier van belang om te kijken hoe je Social Media kunt inzetten zodat het ook nog ergens toe leidt. Als middel zijn Social Media geschikt om een bijdrage te leveren aan het helpen realiseren van marketingdoelstellingen. Het biedt talrijke mogelijkheden om in contact te treden met de doelgroep, het aantal contactmomenten met de doelgroep te vergroten en te intensiveren. Het stelt bedrijven in staat de band met klanten aan te halen en te versterken, nieuwe klanten voor je bedrijf of merk te interesseren, te weten te komen wat de concurrentie doet, waar je klanten behoefte aan hebben, wat er online over je merk gezegd wordt of wat er in de markt speelt. 10

11 Social Media marketing strategie Wat je ook met Social Media wilt bereiken, het is van groot belang om de inzet op een structurele manier aan te pakken. Zonder visie en strategie immers geen succes. Een Social Media marketing strategie kan worden opgesteld aan de hand van bijvoorbeeld Social Media Marketing Cycle van MarketingMonday. De Social Media Cycle van MarketingMonday Meetbare doelstellingen Resourcing, Rollen, functies en mensen Doelstellingen Groundswell segmentatie 1 Creators 2 Critics 3 Collectors 4 Joiners 5 Spectators 6 Inactives 1 IT-platforms 2 Intelligence 3 Campaigning Management Doelgroepen & insights Communicatie Samenwerking Opleiding Entertainment 1 Content 2 Creatie 3 Media(buying) 4 Uitwerking Executie Architectuur & activatie Social Media Cycle Content strategie Social media middelen 1 Social networking 2 Publish 3 Photo sharing 4 Audio 5 Video 6 Microblogging 7 Livecasting 8 Virtual worlds 9 Gaming 10 Productivity 11 Aggregators 12 RSS 13 Search 14 Mobile 15 Interpersonal Dragers & devices A Publiek B Privaat Effectieve cross-/social media crossovers. Activatievraagstuk social media strategie Welke contenttypen, onderwerpen en concepten? In kaart brengen media leveranciers 1 Tekst 2 Video 3 Afbeeldingen 4 Podcasts 5 Websites 6 Games 7 Apps 1 Internet 2 Mobiel 3 Offline 11

12 Aan de hand van deze cycle worden doelstellingen geformuleerd, doelgroepen in kaart gebracht, de juiste middelen gekozen, metrics geformuleerd om inspanningen te kunnen meten en natuurlijk waar nodig bij te sturen. Op deze manier wordt Social Media op een logische wijze ingezet en creëer je de grootste kans op succes. Welke middelen zet je voor marketingdoeleinden in? Welke middelen je uiteindelijk besluit in te zetten in jouw Social Media marketing strategie is van meerdere factoren afhankelijk. Vaak zullen de belangrijkste factoren doelstellingen en doelgroepen zijn. Er zijn inmiddels dusdanig veel verschillende vormen van Social Media waarbij de specifieke kenmerken in meer of mindere mate kunnen verschillen. De belangrijkste Social Media middelen en hun kenmerken 1. Weblog o.a. om te informeren, te betrekken en te interacteren. 2. Twitter o.a. om traffic te genereren, te informeren en te delen. 3. Hyves o.a. om te betrekken, te interacteren en feedback te genereren. 4. Facebook o.a. om te betrekken, te interacteren en feedback te genereren. 5. LinkedIn o.a. voor personal branding, om een netwerk te bouwen, te onder houden en new business te genereren. 6. Youtube o.a. om te betrekken, je merk te versterken, een gevoel over te brengen en te entertainen. 7. Foursquare o.a. nieuwe klanten te werven, klanten te behouden en loyaliteit te bevorderen. 8. Slideshare o.a. om te leren, te positioneren, expertise te etaleren en klanten te genereren. 9. Flickr om je merk te versterken en een gevoel over te brengen. Waarvoor zet de marketeer Social Media in? Zoals al eerder opgemerkt is het van groot belang om je als bedrijf af te vragen waarom je Social Media wilt inzetten. Wat zijn je doelstellingen? Wat wil je bereiken? Social Media is namelijk voor meerdere doeleinden interessant. Social Media is een middel zoals traditionele media dat ook zijn en zal dus een plek moeten krijgen binnen de bestaande middelenmix. Daar waar massamedia als TV of outdoor meer geschikt zijn om awareness te creëren, is Social Media meer geschikt om te communiceren, te beraken en te betrekken. Het maakt het mogelijk de contactmomenten met je doelgroep te vergroten en te intensiveren en één op één met klanten of prospects in contact te treden. Tevens is Social Media geschikt om mondtot-mond reclame te bevorderen. Van geval tot geval zal bekeken moeten worden welke middelen voor iedere strategie het meest geschikt zijn. Communities als marketinginstrument Een community is volgens Wikipedia een groep mensen die communiceren en/of samenwerken, met behulp van vooral het internet of een andere informatietechnologie, in plaats van elkaar in levenden lijve te ontmoeten (bron: Wikipedia.org). 12

13 Social Media bestaan voor een groot deel uit communities. Overal vormen zich groepen mensen die interesses delen en virtueel samen komen. Ze praten, discussiëren en delen kennis. Communities zijn er ook voor of over bedrijven of producten. Fans van Harley Davidson, Linux of smartphones verenigen zich online om over deze merken of producten te praten en ideeën uit te wisselen. Dit biedt kansen. Bedrijven of merken dienen actief aan de slag gaan met het bouwen, onderhouden en participeren in communities. Een community van fans en vrienden is simpelweg geld waard. En dat geldt zowel voor B2C als B2B bedrijven. Hoe je een succesvolle community bouwt en onderhoudt, zullen we in een van onze volgende publicaties aan de orde laten komen. Multimedia synergie Social Media kunnen voor meerdere doeleinden worden ingezet. Een marketingcampagne die alleen van Social Media gebruik maakt, zal echter in veel gevallen niet de grootste kans op succes hebben. Bij een strategische inzet van meerdere mediumtypen wordt niet alleen een bredere doelgroep bereikt, maar ontstaan synergie-effecten: 1+1 is niet 2, maar 3 of meer. Heel lucratief, omdat voor dezelfde kosten een meereffect wordt gecreëerd. Om deze synergie-effecten te bewerkstelli gen, moeten verschillende uitingen door de consument met elkaar in verbinding worden gebracht. Adverteerders moeten in hun multimediacampagnes de uitingen zowel op tactisch (pay-off, beroemdheid, melodie) als op strategisch (beloften, doelstellingen) niveau integreren. (Bron: Prof. dr. Fred Bronner, Zoals gezegd zijn Social Media ook middelen die in een multimediale aanpak een plekje zullen moeten krijgen. Een interessant en succesvol voorbeeld, waarbij gebruik is gemaakt van traditionele en Social Media middelen, is de Russische Clearasil case. Clearasil campagne Ook in Rusland wordt het steeds lastiger om jongeren te bereiken. Daarom besloot Clearasil een campagne te ontwikkelen die het voor tieners mogelijk moest maken om hun ervaringen met Clearasil te delen met vrienden. Hiervoor werd een speciaal platform op de Russische variant van Facebook (Vkontakte.ru) gecreëerd. Op dit platform konden de gebruikers hun ervaringen met Clearasil vastleggen en delen met vrienden. Door hier een wedstrijdelement aan te koppelen werd, tevens het activeren van vrienden in het netwerk gestimuleerd. 13

14 Om awareness voor de campagne te genereren, werden bij de start van de campagne TVreclames ingezet. Naast TV is gebruik gemaakt van opvallende instore advertising en active retail support enerzijds en online marketing anderzijds. Deze middelen zorgen niet voor het grote bereik zoals TV dat doet maar wel voor Education, Engagement en Loyalty. Door het inzetten van verschillende soorten media, en natuurlijk een goede, creatieve campagne, is het Clearasil gelukt om de verkoop uiteindelijk met 30% te doen stijgen! Wil je meer weten over deze case? Dan kun je deze gratis downloaden op marketingmonday.nl. Social Media en B2B marketing Social Media biedt niet alleen voor B2C marketing interessante mogelijkheden. Ook voor B2B biedt het serieuze kansen. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat contentmanagementsoftware maakt. Dat zou gebruik kunnen maken van LinkedIn voor het vinden van nieuwe klanten. Dit bedrijf richt zich immers op de zakelijke markt en LinkedIn is een puur zakelijk netwerk. Binnen LinkedIn zijn talrijke groepen (communities) waar IT ers zich hebben verzameld en discussiëren over hun vak. Bedrijven kunnen hier van profiteren. Bijvoorbeeld door het gratis aanbieden van kennisdocumenten. Een dergelijk document kan aan potentiële klanten laten zien dat juist dit bedrijf de beste oplossing heeft voor een specifiek probleem. Het biedt dus d emogelijkheid om expertise en ervaring te etaleren. De leden van de LinkedIn community kunnen op deze manier geïnteresseerd worden gemaakt in de op lossingen die het bedrijf te bieden heeft. In combinatie met de juiste klant-contactstrategie, kunnen deze geïnteresseerden zelfs tot klant worden gemaakt. Meer mogelijkheden Dit waren slechts een aantal voorbeelden van het gebruik van Social Media in een marketingstrategie. Er zijn er echter veel meer: Voor het versterken van een merk. Voor het creëeren van awareness. Voor het versterken van de band met klanten. Voor het vergroten van het aantal klantcontactmomenten. Voor het creëeren van een nieuw afzetkanaal. Voor promotie. Voor het monitoren van de markt. Voor concurrentie-analyse. Voor het genereren van reviews en aanbevelingen. Voor het genereren van leads. Voor het verrijken van klantprofielen. Voor het ontwikkelen van nieuwe producten (co-creatie). 14

15 3.3. Productontwikkeling (R&D) Niet ieder bedrijf heeft een aparte R&D afdeling maar waar dit onderdeel ook is ondergebracht, productontwikkeling is ook geschikt is om mede via Social Media te laten plaatsvinden. Social Media is namelijk bij uitstek geschikt om te luisteren en feedback te vergaren. Mensen praten online over anderen, over producten, merken, bedrijven. Mensen willen gehoord worden, hun mening geven, hun wensen kenbaar maken. Serieus genomen worden. Dit gegeven kan en moet door bedrijven en merken worden erkend zodat verkregen insights kunnen worden gebruikt om nieuwe producten beter op de wensen van consumenten af te stellen. Crowdsourcing Een van de vormen om Social Media in te zetten voor productontwikkeling is crowdsourcing. Hiermee wordt een recente ontwikkeling aangeduid, waarin organisaties (overheid, bedrijven, instituten) of personen gebruikmaken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnteresseerden) voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek. Hoewel crowdsourcing niet noodzakelijk via het internet hoeft te gebeuren, is dit wel de meest gebruikte manier. (Bron: wikipedia.org) Starbucks Een goed voorbeeld van een dergelijk concept is My Starbucks Idea van Starbucks. Op dit blog kunnen klanten van Starbucks hun ideeën kwijt, discussiëren over andere ideeën en hun stem uitbrengen op reeds ingebrachte ideeën. Starbuck heeft inmiddels al meer dan 10 van deze ideeën gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe producten. 15

16 NIKE, LEGO en Fiat Andere bekende voorbeelden waarbij door bedrijven gebruik werd of wordt gemaakt van crowdsourcing zijn, NIKEiD, LEGO Click en de nieuwe Fiat 500. Bij NIKEiD worden klanten uitgenodigd zelf hun schoenen te ontwerpen. Ze doen dit op een speciale website waar ze bepaalde modellen naar hun wens kunnen vormgeven. Dit geeft Nike inzicht in de wensen van klanten welke vervolgens kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe modellen en het kiezen van kleuren. LEGO Click is een speciale community van LEGO voor fans en klanten. Binnen deze com munity kunnen creatievelingen hun ideeën kwijt over nieuwe producten welke door LEGO worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en modellen. Bij het ontwerpen van de nieuwe Fiat 500 is aan klanten en fans gevraagd welke kleuren en accessoires ze graag in het pakket zouden willen zien. Dit konden ze aangeven op een speciaal in het leven geroepen website. De uiteindelijke kleuren en accessoires zijn uiteindelijk (mede) gebaseerd op de input van de mensen die op de website hun stem hebben uitgebracht. Luisteren Naast specifieke crowdsourcing oplossingen bieden Social Media natuurlijk ook de mogelijkheid om te luisteren. Via blogs, fora, Linked In, Twitter, Facebook en Hyves is het mogelijk te luisteren naar wat anderen (klanten, concurrenten, leveranciers) te zeggen hebben. Ook deze input kan van grote waarde zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten. 16

17 3.4. Human Resources Human Resources (personeelszaken) is de vierde afdeling die gebruik kan maken van Social Media. Deze media kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om efficiënt en relatief goedkoop personeel te werven. Via kanalen als LinkedIn of Twitter is het voor bedrijven een stuk eenvoudiger geworden om in contact te komen met potentiële kandidaten. Ook bij het werven van personeel gaat het er om dat je aanwezig bent waar je doelgroep is. Social Media maken het voor HR ook eenvoudiger om in kaart te brengen wat er leeft onder het personeel, waar de behoeftes liggen, wie welke kwaliteiten heeft, hoe bepaalde kwaliteiten het beste binnen een organisatie kunnen worden ingezet, om personeel kennis op te laten doen, et cetera. HR-afdelingen zijn gebaat bij een zo groot mogelijke transparantie omdat het hierdoor mogelijk wordt, een zo goed mogelijk beeld te krijgen en te behouden van het personeelsbestand. Het wordt daardoor ook eenvoudiger om juist en snel in te spelen op veranderende omstandigheden. Referral recruitment Referral recruitment is een manier van personeel werven waarbij gebruik wordt gemaakt van het netwerk van bestaand personeel om nieuwe werknemers te vinden. Overigens is het niet noodzakelijk dat van het eigen personeel gebruik gemaakt wordt. Er kan ook gebruik worden gemaakt van externe personen. Aan deze laatste vorm kleeft echter een aantal serieuze nadelen. Deze vorm van referral recruitment zullen we hier daarom niet behandelen. Werknemers zoeken in hun eigen netwerk Bij referral recruitment gaan eigen werknemers op zoek binnen hun netwerken naar nieuw personeel. We gaan er vanuit dat werknemers als beste in staat zijn om te beoordelen of een kandidaat wel of niet bij een bedrijf en functie past. Een werknemer zal dus alleen een kandidaat aandragen waar hij vertrouwen in heeft en waarvan hij denkt dat deze echt geschikt is. Via kanalen als LinkedIn of Twitter is het voor bedrijven een stuk eenvoudiger geworden om in contact te komen met potentiële kandidaten. Ook bij het werven van personeel gaat het er om dat je aanwezig bent waar je doelgroep is. 17

18 Betere kandidaten De werkgever op zijn beurt kent en vertrouwt zijn werknemers. De werkgever mag er daarom vanuit gaan dat werknemers alleen echt geschikte kandidaten zullen aanleveren. Kandidaten die via referral recruitment bij een bedrijf binnenkomen, zijn dan ook over het algemeen van een betere kwaliteit dan kandidaten die via de reguliere kanalen (uitzendbureau, werving en selectie, vacaturesites of krant) zouden zijn binnen gekomen. Bonus voor de werknemer Wordt een kandidaat aangenomen dan krijgt de werknemer die deze kandidaat heeft aangedragen een bonus. Deze bonus zal de werknemer stimuleren voor zijn werkgever aan de slag te gaan en zijn netwerk in te schakelen. Deze manier van personeel werven is niet alleen effectiever maar, ondanks de uit te keren bonus, ook een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld gebruik maken van een werving- en selectiebureau. Employee referral programma Accenture Een van de bekendste voorbeelden van een succesvol employee referral programma is dat van Accenture. Met de opkomst van social networking sites zag Accenture de kans om zijn eigen medewerkers de grootste bron te laten worden van nieuw talent. Accenture ontwikkelde daarom een compleet referral concept. Centraal hierin staat een online platform voor medewerkers waarin alle tools te vinden zijn om het eigen netwerk in te zetten. Ook het eigen en gezamenlijke resultaat is er makkelijk te volgen. Met een interne campagne wordt het platform geladen en geactiveerd. 18

19 Referral recruitment is nu één van Accentures belangrijkste recruitment-activiteiten: een derde van alle nieuwe medewerkers (in Nederland) komt binnen via referral. Hiermee wordt bespaard op de (voorheen) gigantische kosten van werving- & selectiebureaus. Bovendien zijn er secundaire positieve effecten op de arbeidstevredenheid en betrokkenheid van oude én nieuwe medewerkers. Het concept is door Accenture aangemerkt als best practice en wordt wereldwijd uitgerold. Bron: Spinawards en Meer mogelijkheden Referral recruitment is slechts een van de toepassingen van Social Media voor HR doel einden. Er zijn er meer: Efficiënt en tegen lage kosten personeel werven. Luisteren naar behoeften, ideeën en prestaties van medewerkers. Vergroten van de onderlinge betrokkenheid van medewerkers. Het in kaart brengen van competenties van medewerkers. Vergroten van het kennisniveau van medewerkers (Interne) communicatie Communicatie is naast marketing één van de eerste afdelingen die gebruik zal maken van Social Media. Het zijn immers communicatiemiddelen. Zowel voor externe- als interne communicatie kunnen Social Media een zeer geschikt middel zijn. Wij zijn tevens van mening dat de (corporate) communicatie-afdeling het meest geschikt is om zorg te dragen voor de Social Mediastrategie en tevens de leiding zal moeten hebben in een te formeren Social Media team. Hier zullen we later uitgebreid op terugkomen. Netwerkplatformen voor werknemers Social Media zijn communicatiemiddelen en kunnen daarom een bijdrage leveren aan het realiseren van communicatiedoelstellingen. Dat geldt zowel voor interne als externe communicatie. Social Media kunnen bijdragen tot bijvoorbeeld een betere communicatie tussen afdelingen en werknemers door gebruik te maken van bestaande of speciaal te ontwikkelen netwerkprogramma s. Door gebruik te maken van dit soort netwerken, wordt de afstand tussen afdelingen en werknemers kleiner. Hierdoor wordt het eenvoudiger om kennis te delen en op de hoogte te zijn van elkaars bezigheden. Werknemers zijn gewend te communiceren via Social Media Werknemers zijn bovendien gewend om via Social Media met elkaar te communiceren waardoor de drempel om dit ook op het werk te gaan doen lager zal zijn dan bij middelen die ze nog niet kennen en beheersen. Uiteraard kunnen Social Media ook worden ingezet om beter met de buitenwereld te communiceren. Het stelt bedrijven in staat de dialoog aan te gaan met klanten, relaties en andere groepen. 19

20 Interne weblogs en Yammer Speciaal ontwikkelde of reeds bestaande platformen als Facebook, zijn echter niet de enige middelen die de communicatie (zowel intern als extern) kunnen bevorderen en verbeteren. (Interne) weblogs voor onder andere het delen van kennis, microblogdienst Yammer voor het snel en effectief delen van informatie, wiki s voor de ondersteuning bij projecten of youtube voor interne opleidingstrajecten of het informeren van het personeel, zijn ook voorbeelden van middelen die het leven van de communicatieprofessional kunnen vergemakkelijken. (Corporate) PR Public Relations zal bij veel bedrijven onderdeel uitmaken van de communicatie-afdeling. Daarom zullen we hier ook enige woorden wijden aan deze (sub)afdeling. Ook voor PRaangelegenheden kan gebruik worden gemaakt van Social Media. Met name op het gebied van reputatiemanagement bieden Social Media mogelijkheden. Door te luisteren naar wat er online gezegd wordt over bedrijven, producten, merken of personen, zijn PR-afdelingen veel beter in staat om accuraat te reageren en eventuele problemen en escalaties te voorkomen. De drie stadia van Social PR De mogelijkheden voor PR zijn onder te verdelen in drie verschillende gebieden of stadia: 1. Luisteren Breng in kaart wat er gezegd wordt en wat er speelt. 2. Interacteren Reageer op wat er gezegd wordt. 3. Pro-actief sturen Bespeel de publieke opinie voordat er iets gezegd wordt. Hierbij zal het luisterstadium continu plaatsvinden en voorafgaan aan de andere twee stadia. Het is aan de PR-medewerkers om op basis van hun kennis en ervaring een keuze te maken wanneer op te treden en wanneer niet. Meer mogelijkheden Social Media kunnen door communicatieafdelingen onder andere worden ingezet om: Medewerkers inhoudelijk te betrekken bij thema s van het bedrijf of instelling. Draagvlak, begrip en eigenaarschap te creëren bij veranderprocessen. Medewerkers inhoudelijk te laten interacteren op berichten vanuit de organisatie. Het op afstand werken effectiever en beter mogelijk te maken. Om de communicatie tussen afdelingen te verbeteren. Om de communicatie tussen werknemers te verbeteren. Om kennisdeling te bevorderen (digitale ideeënbus). Om het beleid van de onderneming met de buitenwereld te delen. Om in te spelen op signalen uit de markt. Om te reageren op negatieve berichtgeving. Om de publieke opinie te beïnvloeden. Om te kunnen communiceren met fans, klanten, prospects of relaties. 20

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011 Inhoud Van de opstellers... 3 1

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie

Programma Impact ICT

Programma Impact ICT - Centraal Bureau voor de Statistiek Programma Impact ICT Onderzoeksrapport nr. 4 Medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Prima Sociale media en bedrijven: een kader en cijfers Nico

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content

WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content WORD KONING CONTENTMARKETING Klanten aantrekken en koesteren met social content Word Koning Contentmarketing In dit e-book lees je: Over hoe merken kunnen navigeren in een omgeving waarin klanten en prospects

Nadere informatie

Hoteliers profiteren van doordachte inzet sociale media

Hoteliers profiteren van doordachte inzet sociale media Hotellerie en sociale media ING Economisch Bureau Hoteliers profiteren van doordachte inzet sociale media Via sociale media wordt de hotelervaring van een hotelgast eenvoudig gedeeld met een groot publiek.

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Van ARG tot Widget-TV

Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Van ARG tot Widget-TV Afstudeeronderzoeken bij het Crossmedialab Harry van Vliet (Red.) LabRats #1 Uitgeverij Plan B Deventer, Nederland 2010 Hogeschool Utrecht Van ARG tot Widget-TV

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media.

Inkijkexemplaar. Social Media voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Inbound. Samen. Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van de Social Media. Social Media voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Inbound MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe Social

Nadere informatie

Social media en infrastructurele projecten

Social media en infrastructurele projecten Innovatie Systeemintegratie Omgevingsmanagement Cultuur Communicatie Een product van King staat nooit alleen Uitwisseling van ervaringen in de grote projecten in Nederland, is de basis van de activiteiten

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen ERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP 2. ONDERSTEUNENDPAG. 26 Hoe word je prioriteit? Een van de belangrijkste basismarketinglessen

Nadere informatie

Roderick Cremers (Freshbridge) & Eric Mieras (Sec Mieras)

Roderick Cremers (Freshbridge) & Eric Mieras (Sec Mieras) Roderick Cremers (Freshbridge) & Eric Mieras (Sec Mieras) 1 Over dit E-book Delen van dit ebook verschijnen ook op verschillende Nederlandse en Internationale Blogs. Op de internationale blogs verschijnt

Nadere informatie