Uit deze bevindingen is het idee ontstaan van de Groene Lopers: een netwerk van comfortabele fietsroutes binnen de stad en naar het landschap.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit deze bevindingen is het idee ontstaan van de Groene Lopers: een netwerk van comfortabele fietsroutes binnen de stad en naar het landschap."

Transcriptie

1 Groene Lopers

2

3 Groene Lopers De ambitie van de Groene Lopers is om 400 kilometer aan comfortabele fietsroutes te realiseren die stad en land met elkaar verbinden. Want het wordt steeds drukker in de stad. Met name tijdens de spits zijn de fietspaden in Amsterdam op veel plekken te krap om het groeiend aantal fietsers te verwerken. Ook het groen in de stad wordt steeds intensiever gebruikt en de vraag naar ruimte, groen en rust groeit. Als we er in slagen om de Groene Lopers uit te rollen, dan kunnen bewoners en toeristen binnen nu en 10 jaar gebruik maken van een netwerk van mooie en veilige fietspaden. Prettig voor de route naar het werk of naar school, maar ook om buiten de spits te gebruiken voor een leuke fietstocht naar het groen rondom de stad.

4 WAAROM? Groei Amsterdam is een dichtbebouwde stad. De ambitie van het stadsbestuur, om een compacte en levendige stad te zijn, kan alleen slagen als er ook voldoende openbare ruimte is om elkaar te ontmoeten of om even aan de drukte van de stad te ontsnappen. Onderzoek van DRO heeft laten zien dat het aantal bezoekers aan de stadsparken de laatste 10 jaar enorm is gestegen. En de groei is er nog niet uit, gezien de nog altijd stijgende aantallen inwoners en bezoekers in de stad. Dat leidt in een aantal parken al tot problemen vanwege een te grote toeloop. Groen Fiets Gezond Binnen de huidige grenzen van Amsterdam is nauwelijks ruimte voor nieuwe parken. Maar die ruimte is er wel in de cultuurhistorisch boeiende landschappen die nooit ver weg zijn. Het aantal bezoekers blijft daar juist achter bij de stedelijke trend. Als we geen groen kunnen toevoegen aan de stad, dan moeten we de stad naar het groen brengen. Dan moeten we zorgen dat het groen rondom de stad perfect te bereiken is. Goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor het functioneren van het landschap en de voorzieningen daarin. In de fietshoofdstad van de wereld ligt het voor de hand om in te zetten op bereikbaarheid per fiets. Daar ligt onze kracht. Met de Groene Lopers krijgt Amsterdam de beschikking over een hoogwaardig fietsnetwerk dat door iedereen gebruikt kan worden om snel en veilig op de plaats van bestemming te komen en om het groene buitengebied te bereiken. Door het aanbieden van goede fietspaden en aantrekkelijke groene alternatieven buiten het centrum van Amsterdam wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd. Met de groei van het aantal elektrische fietsen komen de landschappen op 15 kilometer afstand binnen handbereik van een grotere groep mensen. Uit deze bevindingen is het idee ontstaan van de Groene Lopers: een netwerk van comfortabele fietsroutes binnen de stad en naar het landschap. Samengevat dragen de Groene Lopers bij aan een groot aantal ambities van het stadsbestuur: 1. Inspelen op het groeiend fietsgebruik door het het fietsnetwerk ruimer en veiliger te maken (Mobiliteitsaanpak en MJP Fiets); 2. Fietsen promoten als een goedkope, gezonde en milieuvriendelijke vorm van vervoer; 3. Het creëren van voldoende draagvlak voor voorzieningen en cultuurhistorisch waardevolle elementen in de historische landschappen rondom Amsterdam; 4. Voorzien in voldoende groene ruimten in een stad die drukker wordt; 5. Spreiden van toerisme door het aanbieden van alternatieve bestemmingen buiten het centrum van Amsterdam

5

6 wat? 1. Groene scheggen Amsterdam is trots op de groene landschappen die tot de diep de stad insteken: de groene scheggen. Die scheggen zorgen ervoor dat het landschap nooit ver weg is. 2. Stelling Van Amsterdam De forten van de Stelling van Amsterdam liggen als een ring rondom Amsterdam. Een bestaande fietsroute van 180 kilometer verbindt al deze forten met elkaar. Er wordt nog altijd gewerkt aan de herkenbaarheid en kwaliteit van deze routes.

7 3. Van Stad naar Stelling De Groene Lopers verbinden stad en stelling met elkaar. Veel routes bestaan al, maar hier en daar ontbreken stukken. Ook de herkenbaarheid of kwaliteit van de routes laat op onderdelen te wensen over. Centraal staat het verbeteren van bestaande routes en promotie van de routes. 4. De Binnenband Als de Stelling van Amsterdam de buitenband is, dan is een binnenband ook onontbeerlijk. Onderdeel van het concept van de Groene Lopers bestaat uit het onderling verbinden van de radiale routes. Op deze manier ontstaat een netwerk van veilige en comfortabele fietsroutes. Uiteindelijk zal het netwerk bestaan uit ruim 400 kilometer aan comfortabele fietsroutes, die door verschillende doelgroepen is te gebruiken: de scholier die gebaat is bij een veilige route naar school, de forens op weg naar het werk en de Amsterdammer die in het weekend een uitje wil naar het groen. En de bezoeker aan Amsterdam krijgt een mogelijkheid voorgeschoteld om op een veilige en leuke manier van de grachtengordel naar de Stelling van Amsterdam te fietsen: beide Unesco Werelderfgoed.

8 Streefkwaliteiten van de routes 1. Comfortabel: De route is comfortabel en veilig. Dat betekent dat er onderweg zo min mogelijk obstakels zijn en dat de route logisch aanvoelt. De routes zijn breed genoeg en er staan bomen langs. Uiteraard zijn er voorzieningen zoals bankjes, fietsenrekken, een fietspomp, etc. 5.Voor iedereen: De Groene Lopers combineren utilitair en recreatief gebruik. Scholieren en forenzen gebruiken de snelle routes tijdens de ochtend en avondspits. De Groene Lopers zullen zo veel mogelijk langs OV stations lopen. Recreanten en toeristen zullen er vooral overdag en in het weekend gebruik van maken. 3. Herkenbaar: De routes zijn duidelijk herkenbaar, zowel onderweg als in publicaties of op het internet. Door eenduidige en herkenbare vormgeving voel je op elk moment dat je op één van de Groene Lopers fietst. Er wordt gebruik gemaakt van de ANWB knooppunten aangevuld met subtiele markeringen in de bestrating.

9 4. Knooppunten: Via het netwerk van Groene Lopers worden OV knooppunten en recreatieve knooppunten ontsloten. Daarnaast heeft elke route een duidelijk start- en eindpunt. De radiale routes starten allemaal vanaf de rand van de binnenstad en eindigen bij een fort van de Stelling van Amsterdam. 5. Uniek: Elke scheggenroute is uniek, heeft een eigen identiteit gekoppeld aan de scheg die ontsloten wordt. Het thema van de route komt duidelijk naar voren in promotiemateriaal. 7. Boeiend: Op een route kun je iets leren over de geschiedenis, architectuur of natuur. Dat kan met behulp van borden aan begin en eind van de route of onderweg, met apps of QR codes. 6.Leuk en afwisselend: Er is van alles te zien en te doen. De route zelf is eigenlijk de attractie. Ook als je niet helemaal naar een groengebied wilt gaan zijn de routes aantrekkelijk. De gebruiker wordt regelmatig verleid om even af te stappen.

10 Start: de Bloemenroute We testen het idee met de Bloemenroute. Deze loopt van het Marnixplantsoen in Amsterdam naar de bloemenveiling van Aalsmeer en Fort Kudelstaart van de Stelling van Amsterdam. Deze route is in het Meerjarenplan Fiets genoemd als één van de belangrijkste ontbrekende schakels in het stedelijke fietsnetwerk. De route loopt zoveel mogelijk langs de oostelijke kade van de Kostverlorenvaart en de Schinkel (1). De route loopt vervolgens langs het Olympisch Stadion en duikt dan het Amsterdamse Bos in (2). Dit recreatiebos is in jaren 30 van de vorige eeuw aangelegd door mensen die in de crisisjaren hun baan waren verloren. Het derde deel van de route staat in het teken van de internationale bloemenmarkt Aalsmeer (3). Hoogtepunten op dit deel van de route zijn de indrukwekkende kassen, de enorme bloemenveiling van Aalsmeer en uiteraard Fort Kudelstaart aan de Westeinder Plassen.

11 1 2 3 N 1 km

12 Deel 1 - Kostverlorenvaart De Kostverlorenvaart is gegraven in Bijna zeshonderd jaar geleden! Langs dit deel van de route staan een groot aantal architectonische landmarks, zoals molen De Otter, het gebouw Edel, een hoogtepunt van de Amsterdamse School architectuur en het Olympisch Stadion. Er zijn genoeg leuke terrasjes onderweg langs de Kostverlorenvaart of in Vondel- of Rembrandtpark..

13 Fietsroute Knelpunt 25 Omfietsroute Fietsknooppunt Hotel Restaurant Voor kinderen Achitectuur Park Cafe N Uitzicht

14 Deel 2 - Amsterdamse Bos Met een omvang van drie keer Central Park biedt het Amsterdamse Bos een ruime selectie aan activiteiten en bezienswaardigheden. Voor kinderen zijn er attracties als het grote of kleine kinderbad, de geitenboerderij of Fun Forest. Fietsen onder de grote bomen, een picknick op een rustig veldje of een tochtje in een roeiboot is voor iedereen leuk.

15 83 85 Fietsroute Knelpunt Omfietsroute Fietsknooppunt Hotel Restaurant Voor kinderen Achitectuur Park Cafe N Uitzicht

16 Deel 3 - Bloemenmarkt Aalsmeer Op het laatste deel van deze route staat de bloemenmarkt centraal. Bezoek de historische veilinghal of neem een kijkje bij de moderne en grootste bloemenveiling ter wereld. Voor de vroege vogels, want veilingen zijn er alleen tussen 6:00-8:00u s ochtends. Indrukwekkend is ook het uitzicht over de Westeinder Plassen bij voorkeur vanuit de oude watertoren. En mis uiteraard Fort Kudelstaart niet, onderdeel van de Stelling van Amsterdam.

17 Fietsroute Knelpunt 25 Omfietsroute Fietsknooppunt Hotel Restaurant Voor kinderen Achitectuur Park 25 Cafe N Uitzicht

18 HOE? Hoe zorgen we ervoor dat de Groene Lopers een succes wordt? Positief is dat de meeste voorgestelde routes al bestaan, dus we beginnen niet bij nul. De routes zijn alleen niet altijd even herkenbaar of er zijn nog wat onhandige detours onderweg. Een wellicht voor de hand liggende aanpak is om een masterplan te ontwikkelen, met daarin een aanpak voor het oplossen van alle knelpunten op de routes, inclusief financieel plaatje en planning. Die aanpak is niet meer van deze tijd. De wereld is veranderd en de overheid beschikt (voorlopig) niet over de middelen om fysieke knelpunten op te lossen. Bovendien zijn er steeds meer burgers, ondernemers of organisaties die graag een steentje bijdragen, hetzij financieel, hetzij in de vorm van expertise of op andere wijze. De gemeente is slechts één van vele partijen met een belang in het realiseren van goede fietsverbindingen tussen stad en land. Dit vraagt om een andere aanpak, gericht op promotie en optimaal benutten wat er al is. Voor inspiratie van deze andere aanpak hebben we op de laatste pagina s van dit boekje een aantal voorbeelden opgenomen uit binnen- en buitenland. Onze focus zal de komende tijd vooral uitgaan naar het breed verspreiden van onze ideeën, het vinden van medestanders en het zoveel mogelijk aansluiten bij lopende initiatieven. Daar gebruiken we deze folder bij, maar ook andere middelen zoals apps, social media of evenementen. Hieronder staan een aantal tools die we mogelijk kunnen inzetten Smartphone/Computer Applicaties Interactieve kaart Het samenstellen van individuele routes op maat Reviews en suggesties van gebruikers To the Sea - Section 5 Route-info en wayfinding Benutten van beproefde systemen, zoals de fietsknooppunten Waar nodig stippen of logo op het asfalt om fietsers te begeleiden Markeren van belangrijke punten op de route. In het geval van de Bloemenroute kan dat met bloemen Informatie onderweg over historie of landschap

19 Games en Social Media Promotie via Twitter en Facebook Orienteering games met doelen en een beloning aan het eind Guided tours and themed cycling days CYCLE GREEN A-DAM Informatie Bakfiets Bak vol informatie bij het begin- en eindpunt van de route Mobiel informatiepunt om de aandacht op de routes te vestigen Beschikbaarheid van folders, kaartjes en ander promotiemateriaal Festivals & Sociale Activiteiten Jaarlijks evenement voor de Groene Lopers Vieren van succesen, openen van nieuwe verbindingen Street painting activiteiten voor locale kunstenaars Aansluiten bij bestaande evenementen (wandelvierdaagse, De Stellingmaand, etc) Markering Gebruik van herkenbaar logo Afstand tot belangrijke punten op de route Markering van points of interest

20 STAP 1 Een lichte versie Wij stellen voor om het concept van de Groene Lopers te testen op de Bloemenroute. Daarbij wordt gekozen voor een lichte aanpak, waarbij we aansluiten bij lopende ontwikkelingen, er ruimte is voor experiment en waarbij krachten zoveel mogelijk worden gebundeld. Op die manier kunnen naar verwachting al op korte termijn resultaten worden behaald. Als de test voor de Bloemenroute is geslaagd kunnen we ons ook op de andere routes richten en kunnen eveneens zwaardere, meer definitieve ingrepen worden toegepast. Hier wordt beschreven hoe deze lichte versie er uitziet. In de aanpak wordt een onderscheid gemaakt in het markeren van de route, promotie en het oplossen van knelpunten. 1. Markeren Logo op de bestrating Vanaf het moment dat de route wordt gepitcht moet het verloop van de route duidelijk zijn. Hiervoor wordt het logo van de route met regelmatige afstanden op de bestrating aangebracht, zonodig aangevuld met stippen. Daar waar de route nog niet het ideale verloop heeft, wordt de omfietsroute gemarkeerd. Als de fietser de logo s volgt heeft hij de zekerheid dat hij op de goede weg zit, ook al lijkt deze af te wijken van de ideale lijn. Belangrijk uitgangspunt is dat de markering minimaal 5 jaar zichtbaar blijft. Informatie over de route De route wordt gemarkeerd met informatie over de omgeving, de historie, bezienswaardigheden en leuke koffietentjes onderweg. Dit kan door middel van gedrukt materiaal, maar ook door gebruik te maken van een (bestaande of nieuwe) app met de route en bezienswaardigheden onderweg. Of door een app met audiotour aan te bieden. De fietser krijgt, over de oortjes van zijn Smartphone en gebruikmakend van GPS, al fietsend relevante informatie toegesproken. Ondernemers op de route wordt gevraagd hieraan bij te dragen. Bloemen Vanaf het moment dat de route wordt gepromoot moet deze attractief zijn. Ook moet duidelijk zijn op welke route de fietser zich bevindt. De bloemenroute is natuurlijk het best herkenbaar wanneer deze op alle denkbare manier in de bloemen wordt gezet. De bloemen maken de route ook aantrekkelijk. Er zal een beroep worden gedaan op bewoners en ondernemers langs de route, maar ook zal bloemenveiling Aalsmeer worden gevraagd om een bijdrage te leveren.

21 2. Promotie Even belangrijk als het markeren van de route is de promotie ervan. Zoveel mogelijk mensen moeten weten dat de route bestaat. Er zijn verschillende manieren om de route op de kaart te zetten. Een artikel in de krant, een item op AT5 en TV Noord Holland, een Facebook pagina, een website en festiviteiten op of aan de route. Het beste effect wordt bereikt als al deze activiteiten in combinatie met elkaar worden ingezet. De zogenaamde multimediale aanpak, een campagne. Hiervoor wordt een campagneplan gemaakt. I amsterdam is de aangewezen partij voor het maken van dit campagneplan. Misschien kan er een combinatie worden gemaakt met Amsterdam Bezoeken, Holland Zien gericht op promotie van de Metropoolregio Amsterdam. 3. Knelpunten aanpakken Ten slotte is het goed om te laten zien dat er ook daadwerkelijk wordt geinvesteerd in het verbeteren van de route door knelpunten aan te pakken. Dat kan met tijdelijke ingrepen in de openbare ruimte of met meer definitieve ingrepen. Er wordt gezocht naar een gezamenlijke financiering door rijk, provincie, Stadsregio, gemeente Amsterdam, Gemeente Amstelveen en Aalsmeer, Amsterdamse Bos en ondernemers langs de route.

22 InspiratiE Bij het nadenken over een andere manier van werken, meer gericht op benutten, experimenteren en promotie, hebben we ons laten inspireren door voorbeelden uit binnen- en buitenland. Hieronder een paar voorbeelden. Singapore Park Connectors In Singapore is in 1991 het Park Connectors plan aangenomen. In dit plan wordt een strategie voorgesteld om stapje voor stapje 200 kilometer aan fiets-/ wandelpaden aan te leggen naar de groene plekken in en rondom het dichtbevolkte Singapore. Het promoten en zichtbaar maken van de routes, door evenementen, websites, flyers, bebording en markeringen op het wegdek, maakte een belangrijk onderdeel uit van de strategie. Inmiddels is 120 kilometer gerealiseerd en zijn de Park Connectors een begrip geworden bij bewoners en bezoekers.

23 Megapicnic on the Autobahn Op een zondagmiddag in 2010 is één van de drukste snelwegen in Europa, de A40 door het Ruhrgebied, afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer om ruimte te bieden aan de langste picknick tafel ter wereld. Met meer dan 3 miljoen wandelaars en fietsers en media aandacht uit de hele wereld werd op een succesvolle wijze aandacht gevraagd voor het Ruhrgebied en haar nominatie als Culturele Hoofdstad van dat jaar. Broadway Boulevard Een mooi voorbeeld van het experiment is Broadway in New York. Met als doel om straten veiliger en pretiiger te maken voor fiets- en voetganger is het New York City Department of Transportation gestart met een experiment door twee van de vier rijbanen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en tijdelijk in te richten als verblijfsruimte compleet met bloembakken en zitjes. Door deze tijdelijke en relatief goedkope ingreep is het draagvlak voor het creëren van meer verblijfsruimte in de stad gegroeid.

24 Inspiratie Hamburg U4 Line Tijdens de bouw van de nieuwe metrolijn U4 zijn er door de Hamburgse overheid informatiepaviljoens geplaatst op strategische locaties. Inwoners en toeristen werden op deze manier geïnformeerd over de metrolijn en over de vorderingen. Deze aanpak, gericht op het vergroten van de bekendheid van een project, sluit goed aan bij de voorgestelde aanpak voor Cycle Green Amsterdam.

25 Walk London Wandelen zit de Engelsen in het DNA, zoals fietsen in het DNA van de Nederlander zit. Het Walk London project richtte zich op het verbeteren en de promotie van de zeven belangrijkste wandelroutes door London s 33 Boroughs. Het project vormt een bron van inspiratie voor Cycle Green Amsterdam. Elke van de zeven routes heeft een eigen thema en eigen beeldentaal, maar is toch goed herkenbaar als een Walk London route. De wandelroutes bestonden eigenlijk al, er is vooral ingezet op promotie. Daarbij is gebruik gemaakt van sociale media, evenementen, websites en gedrukt materiaal. Zodra zich kansen voordeden, zoals de Olympische Spelen, werden delen van routes verbeterd. Zo is in een periode van elf jaar een indrukwekkend netwerk aan routes ontstaan met een totale lengte van 630 kilometer. Londenaren en bezoekers zien het als een uitdaging om alle routes te hebben gelopen. Een Walk London paspoort met een stempel van elke route vormt het bewijs van deze prestatie. Amsterdam IJdijken Route Een originele en eigentijdse manier om bezoekers van informatie te voorzien, zonder direct enorme borden in het landschap te plaatsen, is het gebruik van QR codes. Op de IJdijken route in Amsterdam zijn op historisch interessante locaties kleine bordjes met daarop een QR code geplaatst. Voor de wandelaar en fietser die meer wil weten over het landschap waarin hij zich begeeft bestaat er zo de mogelijkheid om met de smartphone gerichte informatie op te halen.

26 Hopelijk hebben de ideeën die we in dit boekje hebben gepresenteerd u geïnspireerd en helpt u mee de Groene Lopers werkelijkheid te laten worden. Onze ambitie is om in een periode van tien jaar alle negen routes en de kleine fietsring te realiseren. We doen dat stapje voor stapje en spelen in op de kansen die zich voordoen. Er staat ook nog niks vast, dus is er alle ruimte om eigen ideeën en inzichten in te brengen. Dit jaar (2014) nemen we de tijd om het concept te testen op één van de negen routes: de Bloemenroute. We hopen het draagvlak voor deze route te vergroten door het gesprek aan te gaan met potentiele gebruikers, met ondernemers langs de route, gemeenten, provincie, stadsdelen, de Fietsersbond, de Cultuurcompagnie, appbouwers zoals Ring-Ring en verder wie er ook maar een belang heeft of geïnteresseerd is in het verbeteren van deze of andere routes. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar mogelijke investeerders, subsidiepotten of andere mogelijkheden om daadwerkelijk knelpunten op de route op te lossen. We staan aan het begin van een spannend proces. We hebben een einddoel voor ogen, maar de weg ernaar toe is onzeker. Help mee met het realiseren van 400 kilometer geweldige fietsroutes tussen stad en land. Doe mee met de Groene Lopers!

27

28 In 2013 is door DRO een idee ontwikkeld voor snelle en comfortabele fietsroutes naar het landschap. Goede ideeën komen nooit alleen, want eind 2013 stemde de gemeenteraad in met een motie van Groen Links onder de naam Groene Lopers. het betreft een voorstel voor een regionaal netwerk van comfortabele fietsroutes. Beide initiatieven zijn gecombineerd tot een concept zoals gepresenteerd in deze folder. Wethouder Wiebes (verkeer) en wethouder Van Poelgeest (ruimtelijke ordening) zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de Groene Lopers. We staan aan het begin van een proces. Hopelijk sluit het idee voor dde Groene Lopers aan bij uw ideeën en kunnen we onze krachten bundelen. Wij geloven dat een flexibele aanpak gebaseerd op inspiratie, samenwerking en promotie uiteindelijk kan resulteren in 400 kilometer aan fietsroutes tussen Amsterdam en landschap. Doe mee! Vragen? Neem contact op met: Wouter van der Veur Esther Reith Januari 2014

INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS

INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS INTERNATIONAAL TOERISME AMSTERDAMSE BOS VAN BINNENSTAD NAAR BOS Onderzoeksrapport: Amsterdamse Bos Judith van Delft Internationaal Toerisme Amsterdamse Bos Van binnenstad naar Bos Gegevens auteur Judith

Nadere informatie

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek

Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek Visie recreatief routenetwerk Kromme Rijnstreek eindrapport Colofon Opdrachtgever Provincie Utrecht en Streekhuis Kromme Rijnstreek Postbus 80300 3508 TH

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch Sterk en Duurzaam. Deel 1 De Visie

Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch Sterk en Duurzaam. Deel 1 De Visie Ontwerp Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch Sterk en Duurzaam Deel 1 De Visie Inhoudsopgave Inhoud Hoofdstuk 1 De Context: De positie van Amsterdam 11 Hoofdstuk 2 De Visie: Amsterdam Economisch sterk

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 CONCEPT Meerjarenplan 2012 2014 Januari 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Identiteit van de organisatie 6 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 4. Beleidsgestuurde Contract Financiering: taakafspraken

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Dromenboek Amsterdamse Bos

Dromenboek Amsterdamse Bos Dromenboek Amsterdamse Bos Onderweg naar het Bosplan 2011 2014 Inhoud Voorwoord Marijke Andeweg, hoofd Amsterdamse Bos.................................... 3 Trots op ons bos Olav Martens, bos wachter.................................................

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village

Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kennis en Innovatie Agenda Toerisme & Congressen De Metropool als Global Village Kernteam Toerisme & Congressen in opdracht van de Economic Development Board Amsterdam 10 juni 2011 Kennis en Innovatie

Nadere informatie

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Toerisme & congressen Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 1 Inhoud Kennis & Innovatieagenda metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

Geef jongeren de groene ruimte!

Geef jongeren de groene ruimte! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties

Nadere informatie