Verder wil ik ook mijn ouders, familie en vrienden bedanken om mij te steunen tijdens het onderzoek van mijn thesis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder wil ik ook mijn ouders, familie en vrienden bedanken om mij te steunen tijdens het onderzoek van mijn thesis."

Transcriptie

1

2

3 Voorwoord Graag wil ik mijn promotoren Steven Malliet en Ann Laenen bedanken bij het verwezenlijken van deze thesis. Daarbij wil ik alle docenten en medestudenten bedanken voor hun feedback en voor het leuke masterjaar. Verder wil ik ook mijn ouders, familie en vrienden bedanken om mij te steunen tijdens het onderzoek van mijn thesis. Last but not least, wil ik ook de directeur, leerkrachten en kinderen bedanken. Dankzij hen heb ik nuttige informatie kunnen verzamelen om mijn thesis en prototype te kunnen ontwikkelen. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben betreffende dit onderwerp, kan u mijn gegevens terug vinden op mijn e-portfolio of kan u mij contacteren via mijn adres

4 Table of Contents Voorwoord... 3 Abstract... 6 Reclame is geen kinderspel... 6 Inleiding Theoretisch kader Reclame Reclamedoelstellingen Soorten reclame Ethische aspecten van reclame Tweenagers Wie? De middelen en kanalen Theoriën uit de psychologie Studies over reclame gericht naar kinderen Visie commerciële tv-zender Nickelodeon Visie Rozendaal, Buijzen & Valkenburg Games Inleiding Educatieve games Educatieve theoriën Rules of Engagement Conclusie Probleemstelling, onderzoeksvraag & onderzoeksmethodologie Probleemstelling Onderzoekvraag & deelvragen Onderzoekmethodologie Prototype Inleiding ontwikkeling prototype Inleiding paper prototyping Paper Prototyping Inhoud spel Concept

5 3.3.2 Concept Alpha versie Betaversie Analyse betaversie Resultaten enquête Finale prototype Titel Samenvatting verloop spel Aanpassingen Conclusie Bronnen Boeken : Websites : Bijlagen Bijlage 1: Vragen Quiz Bijlage 2: Interview Bijlage 3: Enquête Bijlage 4: resultaten enquête... 65

6 Abstract Reclame is geen kinderspel De aanwezigheid van reclame in onze samenleving wordt naarmate de tijd vordert enkel sterker. Via verschillende wegen komen wij dagelijks in aanraking met reclame. Het is belangrijk dat wij een kritische kijk ontwikkelen op dit fenomeen. Adverteerders richten hun reclame niet enkel op volwassenen, maar ook op kinderen. Op jonge leeftijd worden zij al geconfronteerd met reclame, en daarom is het belangrijk dat zij deze boodschappen juist interpreteren. Ik onderzoek in mijn thesis hoe kinderen van 9 tot 12 jaar door middel van een serious game meer bewust kunnen leren omgaan met, en een beter inzicht kunnen verkrijgen in reclame. In de cursussen begrijpend lezen en taalbeschouwing krijgen kinderen van 9 tot 12 jaar op de basisschool al enkele lessen over dit onderwerp. Leerkrachten illustreren deze lessen doorgaans aan de hand van voorbeelden uit actuele reclamecampagnes. Daarnaast nam ook de reclamesector zelf een initiatief door middel van de educatieve campagne Wees reclamewijs. Dit project werd echter slecht onthaald bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs. In mijn onderzoek probeer ik na te gaan in hoeverre het gebruik van een game deze initiatieven kan aanvullen en verbeteren. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een reeks diepte-interviews met leerkrachten en een reeks co-design sessies met kinderen. Op basis van de resultaten wordt een eerste prototype van een educatief spel gerealiseerd. Via het prototype kunnen kinderen op een andere wijze leren omgaan met reclame. Hiertoe maken ze gebruik van een interactief spel dat hen aanzet om ervaringen op te doen met betrekking tot reclameboodschappen, er kritisch over na te denken en vervolgens een eigen mening erover te vormen.

7 Inleiding In onze huidige samenleving is reclame niet meer weg te denken, ook al zouden sommigen dat wel willen. Reclame vertelt ons wat er allemaal voor handen is aan producten, diensten en denkbeelden. Reclame probeert ons daarbij te overtuigen dat we dat allemaal nodig hebben of moeten steunen omwille van diverse redenen. Hierbij is het belangrijk dat wij een kritische kijk hebben op al deze informatie die wij ontvangen. Niet iedereen, onder andere een kind, kan zich even goed verweren tegen deze boodschappen. Kinderen komen meer en meer in contact met reclame. Ze worden overladen met reclame op televisie, reclameboekjes, affiches, etc. Reclamemakers zien in dat reclame effectief een invloed heeft op kinderen. De adverteerders vinden kinderen van 8 tot 12 jaar, de tweenagers, een zeer interessante doelgroep omdat zij beschikken over een relatief klein budget en zij kunnen hun omgeving (on)bewust beïnvloeden tot het aankopen van bepaalde producten en diensten. Daarenboven als kinderen op deze jonge leeftijd voor een bepaald product kiezen, kan de kans groter worden dat hij/ zij dit product voor de rest van zijn/ haar leven zal kiezen. Adverteerders hebben dus genoeg redenen om kinderen als doelgroep te kiezen. (An van Looy, 2006) Daarom zijn kinderen van 9 tot 12 jaar een zeer interessante doelgroep voor mijn thesis. Ik wil hen een medium, een serious game, aanbieden waardoor zij zich op een leuke en interactieve manier kunnen bijleren over het mechanisme van reclame. Want voor de tweenagers is het niet altijd evident om al deze reclameboodschappen op een kritische wijze te bekijken en er de correcte conclusies uit te trekken. Kan men dat eigenlijk verwachten van een kind van deze leeftijdscategorie? Daar zijn twee verschillende opvattingen over. Enerzijds halen de adverteerders aan dat kinderen van 7 tot 12 jaar reclame zeer goed begrijpen. Dit wordt beschreven in een persbericht van Nickelodeon in In het boek Consumensjes van Inge Bottelberghs wordt dit aangehaald. Anderzijds wijzen onderzoeken erop onder andere van Valkenburg dat kinderen van 7 tot 12 jaar niet in staat zijn om het doel van een reclamespot te begrijpen, maar wel kunnen herkennen dat het een reclameboodschap is. Ook de psychologische theorie rond de cognitieve ontwikkelingsfasen van Piaget geeft aan dat kinderen in deze leeftijdscategorie wel systematischer en logischer leren nadenken maar nog geen logische verbanden kunnen leggen tussen zaken. Daarbij gebruiken reclamemakers het model van Piaget om hun doelgroep te analyseren.

8 In deel 1 van deze thesis geef ik een overzicht over wat reclame is en inhoud. Ook wordt de doelgroep, namelijk de tweenagers, uitgebreid besproken. In dit deel worden ook 2 recente studies besproken waarin men nagaat of kinderen de intenties van reclame begrijpen. Adverteerders en onderzoekers hebben 2 verschillende visies hierover. Wat houden deze visies precies in? Welke visie pas ik toe in mijn prototype en waarom? Als laatste van dit onderdeel bespreek ik educatieve games, namelijk serious games. Wat is een educatief game? Hoe kan je het leerproces van de speler versterken in een game? Welke factoren spelen een belangrijke rol om een speler zodanig te motiveren om het spel nog een keer te spelen? In deel 2 bespreek ik de onderzoeksvraag met deelvragen en de onderzoeksmethoden. In het derde deel van deze thesis bespreek ik de verschillende fases van mijn prototype. De conclusie van deze thesis wordt in het allerlaatste deel weergegeven.

9 1. Theoretisch kader 1.1 Reclame Reclame bestaat al eeuwenlang en is doorheen de tijd erg geëvolueerd. Het woord reclame komt van het latijnse woord reclamare. De betekenis van reclamare is opnieuw schreeuwen en geeft aan dat de eerste vorm van reclame mond aan mond reclame was. (phobos.be,2009) De hedendaagse definitie van reclame door Kotler is elke bestaande vorm van nietpersoonlijke presentatie en promotie van ideeën, producten of diensten door de massamedia, bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, televisie of radio door een met name genoemde afzender. (2006) En zeker niet te vergeten, dat allemaal tegen een zo laag mogelijke prijs. Reclame maken rond bepaalde ideeën, producten of diensten moeten aan bepaalde regels voldoen. Voor sommige doelgroepen, onder andere kinderen, zijn de regels of wetten rond reclame strenger omdat zij een gemakkelijkere beïnvloedbare groep zijn. De belgische wetgeving probeert kinderen te beschermen tegen reclame en haar doelstellingen waar ze nog niet klaar voor zijn of nadelig kunnen zijn voor hen Reclamedoelstellingen Een reclamedoelstelling in een organisatie houdt algemeen in dat men binnen een bepaalde periode een nadrukkelijke communicatietaak moet uitvoeren voor een bepaalde doelgroep. (Kotler,2006) Reclamemakers willen altijd een bepaalde reclamedoelstelling behalen met hun boodschap over een bepaald product, dienst of denkbeeld. Er zijn drie soorten doelstellingen namelijk informeren, overtuigen of herinneren Soorten reclame Informatieve reclame Informatieve reclame wordt vooral gebruikt als men iets nieuws wil introduceren. Er wordt een omschrijving gegeven wat het product of dienst precies is, waardoor voor de klant de angst voor het onbekende wordt verminderd. (Kotler, 2006) Een preventiecampagne is ook een vorm van informatieve reclame. Reclamemakers willen mensen informeren over iets of op iets wijzen. Dit heeft absoluut niet een commercieel doel. Overredende reclame Overredende reclame houdt in dat men de (potentiële) klant probeert te overtuigen om het product of dienst aan te schaffen. Als de concurrentie toeneemt, wordt dit belangrijk. Het bedrijf in kwestie zal de klant proberen te overtuigen om zijn merk te kiezen omdat het een meerwaarde heeft in vergelijking met de andere merken/ aanbiedingen. Overredende reclame kan soms leiden tot vergelijkende reclame waarin men een merk direct of indirect vergelijkt met andere merken. Dit kan erg ver gaan tot het zwart maken van de concurrentie. Dit soort praktijken is in België niet toegelaten. (Kotler, 2006) Ook testimoniale reclame valt hieronder. Experten, idolen, etc. raden het product of dienst aan en geven daarbij enkele redenen bij. Hierbij lijkt het alsof zij zelf dit product ook gebruiken. (Holland, 2005)

10 Herinneringsreclame Herinneringsreclame wordt gebruikt om de consumenten te laten herinneren aan diversie producten of diensten. De inhoud van deze producten of diensten worden niet meer omschreven in de reclame en men moet de consument ook niet meer overtuigen. Het thema en de inhoud is zeer duidelijk en algemeen gekend. Men probeert vooral de loyaliteit van de klanten te versterken. Een voorbeeld hiervan is Coca-Cola. (Kotler, 2006) Ethische aspecten van reclame Ethiek is een kritische studie over de handelingen en denkwijze van de mens en beschrijft hoe de morele opvattingen zouden moeten zijn. Uit deze kritische studies worden conclusies vastgesteld waardoor de mens zijn eigen handelingen en die van een ander kan beoordelen als goed of fout. (Wikipedia; Aerts, Jorissen, Segers & Verstraeten, 2005) De hedendaagse maatschappij heeft al heel wat ethische waarden en normen opgesteld en zij verwacht ook dat deze gerespecteerd en nageleefd wordt. Bedrijven en reclamemakers moeten hier rekening mee houden. Wie dat niet doet, kan aangesproken worden door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame of breekt simpelweg de wet. (An Van Looy,2006) De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) Om tot ethisch verantwoorde reclame te komen, wordt er controle gedaan op reclame door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame. Dit is een zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België. Dit orgaan werd opgericht door de Raad voor de Reclame in De Raad voor de Reclame heeft als doel om de commerciële communicatie te bevorderen, te valideren en te verdedigen. Deze vzw werd in 1967 opgericht en bestaat uit diverse verenigingen van adverteerders, reclamebureaus en media. De reden waarom de Raad voor de Reclame deze instantie heeft opgericht is niet enkel om tot ethisch verantwoorde reclame te komen en om te voorkomen dat het vertrouwen van de consumenten in reclameboodschappen geschonden wordt. Zij willen vooral niet dat de wetgeving wordt uitgebreid en verstrengd omwille van onverantwoorde reclameboodschappen van bedrijven die zich niet aan de regels van de reclame-ethiek houden. Dit is natuurlijk niet eerlijk ten opzichte van de bedrijven die wel alles volgens het boekje doen om ethisch verantwoorde reclame te communiceren. (JEP; An Van Looy,2006) Wetgeving Via de wetgeving worden kinderen beschermd voor allerlei zaken waar ze nog niet klaar voor zijn of nadelig kunnen zijn voor hen. De ethische waarden en normen rond kinderen en reclame worden in de wetgeving duidelijk weergegeven. Doorheen de jaren zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in België rond reclame gericht op kinderen. De meest recente wetgeving omtrent dit onderwerp zijn de volgende: In het decreet van 27 Maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie wordt er vermeld dat:

11 Reclame die gericht is op kinderen moet duidelijk herkenbaar zijn voor hen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 71) Reclame mag kinderen niet rechtstreeks er toe aanzetten om een bepaald product of dienst te kopen of te huren waarbij men profiteert van de goedgelovigheid van de kinderen. Ook mag men hen niet motiveren om hun ouders of anderen over te halen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 72) Reclame mag hen ook niet geestelijke, morele of fysieke schade veroorzaken of leiden tot gevaarlijke situaties of handelen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 74) Reclame mag geen gevoelens van angst of ongemak opwekken bij kinderen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 74) Reclame voor kinderen mag het gezag en de verantwoordelijkheid van de ouders en de opvoeders niet ondermijnen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 73) Het is verboden om reclame te maken over speelgoed dat lijkt op vuurwapens. (decreet, 27 Maart 2009, art. 73) Reclame mag absoluut geen geweld tonen, banaliseren, tolereren, idealiseren of aanmoedigen. Ook mag het geen asociaal gedrag tonen of aanmoedigen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 73) Reclame mag kinderen zeker niet misleiden over de eigenschappen, de afmetingen, de waarde, de aard, de levensduur of prestaties van een product, de effecten op de gezondheid, de leeftijd die vereist is voor het gebruik en de haalbare resultaten van een product. (decreet, 27 Maart 2009, art. 75) Reclame mag niet suggereren of verklaren dat wanneer een kind een product niet heeft, dat dit kind minderwaardig of onpopulair is ten opzichte van andere kinderen. (decreet, 27 Maart 2009, art. 76) En nog veel meer... De wetgeving rond reclame gericht naar kinderen heeft al heel wat aanpassingen achter de rug. Een belangrijke aanpassing was vijfminutenregel. De discussies over deze regel is vaak in de pers gekomen. Vijfminutenregel In 1991 werd de vijfminutenregel in Vlaanderen ingevoerd om kinderen onder de 12 jaar te beschermen tegen de hoeveelheid reclamedruk van reclamespotjes. Vlaamse tv-zenders werden hierdoor verplicht om geen reclame vijf minuten voor en na een kinderprogramma uit te zenden. Ook tijdens een kinderprogramma was het verboden om reclame uit te zenden, maar dit alles werd omzeild. Vlaamse tv-zenders omzeilden deze regel door de reclameboodschappen tussen kinderprogramma s te vervangen door deze vijf minuten enkel videoclips of bloopers uit te zenden. Na deze vijf minuten zond men daarna toch reclame uit. Sommige Vlaamse commerciële zenders negeerden ook de regel. Uit het onderzoek Kinderen en tv-reclame in Vlaanderen: een overzicht en evaluatie van de regelgeving van Wendy Thijs bleek dat VTM en VT4 zich niet aan de regel hielden. De Vlaamse commerciële zenders vonden dat zij benadeeld werden omdat zij zich hieraan moesten houden en buitenlandse zenders zoals Nickelodeon

12 niet. Dit creëerde oneerlijke concurrentie. Het geld dat commerciële zenders verdienen aan reclame, geven ze uit aan het kopen en produceren van kwalitatieve programma s en andere kosten. In 2006 werd de vijfminutenregel afgeschaft omdat deze absoluut niet werkte in de praktijk. (Nieuwsblad, 2005; Gezindsbond, 2006; Gva, 2006) Misleidende praktijken Misleidende reclame Misleidende reclame is volgens Kotler de mogelijkheden of de werking van een product te mooi voorstellen, klanten de winkel in lokken voor een product dat niet in voorraad is, of frauduleuze prijsvragen houden. (Kotler, 2006) Hierbij krijgt de consument incorrecte of onvolledige informatie over het product of dienst. Bedrijven die onethische reclame communiceren hebben een grote kans om aangeklaagd te worden. Manipulerende en suggestieve reclame Manipulerende en suggestieve reclame gericht naar kinderen is absoluut verboden. Het is ethisch niet verantwoord om in een reclameboodschap te suggereren dat men bij het aanschaffen van een product of dienst voordelen heeft ten opzichte van andere kinderen. Kinderen die het product niet kunnen aanschaffen, zullen zich minderwaardig en misschien uitgesloten voelen in de groepen op school. Reclame mag ook niet suggereren dat een kind minderwaardig is of minder populair zal zijn als hij/ zij het product niet bezit. In de Belgische wetgeving in het decreet van 27 Maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie wordt dit duidelijk en verder omschreven. Misleidende verpakking Misleidende verpakking is een groter volume suggereren door subtiel ontworpen verpakkingen, het pak niet volledig vullen, misleidende beschrijving van de inhoud en misleidende opgave van de hoeveelheid of de maat. (Kotler, 2006) Iedereen is wel al eens teleurgesteld geweest over een aankoop waarbij hij dacht dat het product groter of krachtiger zou zijn. Sommige chipzakken lijken erg vol, maar bij het openen van de zak blijkt dat de zak maar half gevuld is. Het gewicht van het product is wel omschreven maar is moeilijk voor te stellen. Effecten van reclame De invloed van reclame en de effecten ervan worden vaak besproken in diverse literatuur. Dit is niet altijd even duidelijk wat men daar juist mee bedoelt. Effecten van reclame kan men namelijk opdelen in bedoelde effecten en onbedoelde effecten. (Valkenburg, 2002) Bedoelde effecten De bedoelde effecten van reclame zijn de ware intenties die een reclamemaker wilt bereiken met zijn boodschap. Dit kan bijvoorbeeld merkbewustzijn verhogen, merkvoorkeuren versterken en koopintentie aanwakkeren bij kinderen. (Valkenburg, 2002)

13 Onbedoelde effecten De onbedoelde effecten van reclame leiden tot ongewenste gevolgen. De gevolgen hiervan kunnen zijn: het versterken van materialisme, meer conflicten in het gezin aanwakkeren, ongelukkig voelen en aanzetten tot ongezonde eetgewoontes. (Valkenburg, 2002) Versterking van materialisme? Er zijn positieve verbanden gevonden tussen de kijkfrequentie van commerciële televisie en matialistische attitudes van kinderen en volwassenen in alle correlationele studies (Bandura, Peeters & Valkenburg, 1999) hierover behalve op één uitzonder na, namelijk de studie van Wright et al. in Daarbij toont ook het experimenteel onderzoek van Wilson et al. in 2002 aan dat reclame een invloed heeft op het matialistische gedrag van kinderen. (Valkenburg,2002) Verhoging van aantal conflicten in een gezin? Ook hier is een positief verband gevonden. Drie correlationele studies onderzochten het verband tussen reclame en ouder-kindconflict (Valkenburg et al. 1999). Na het bekijken van reclame vragen kinderen sneller en meer achter de geadverteerde producten aan hun ouders. De ouders kunnen niet op alles ingaan wat hun kinderen vragen en zeggen daardoor ook vaker neen, dus leidt dit tot een conflict tussen ouder en kind. (Valkenburg, 2002) Ongelukkig voelen? Er zijn een aantal onderzoekers die beweren dat reclame kinderen ongelukkig kan maken. Het ongelukkig zijn/maken van kinderen kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Kinderen zien vaak in reclame een weergave van een perfecte wereld waarin alles mooi is (mooie en aantrekkelijke mensen, iedereen is gelukkig, een geweldig product,etc.). Als het kind dan nadenkt over zijn/haar wereld kan dit contrast hen ongelukkig maken. Over deze hypothese zijn weinig onderzoeken terug te vinden. In de studie van Martin en Kennedy in 1993 werden meisjes van negen tot 18 jaar onderzocht en vond men dat er geen invloed van reclame aanwezig was van het zelfbeeld op vlak van aantrekkelijkheid. (Valkenburg, 2002) Ook door het materialisme van kinderen zou een reden kunnen zijn waardoor kinderen zich ongelukkig kunnen voelen. Hier is tot op het heden nog geen onderzoek naar gevoerd bij kinderen dat deze hypothese kan staven, ook al kunnen wij het wel inbeelden dat dit kan gebeuren. Uiteindelijk kan men nog geen duidelijk antwoord geven op dit onbedoelde effect. Er is hier nog te weinig onderzoek naar gevoerd. Aanzetten tot ongezonde eetgewoonten? In vijf correlationele studies en in zes experimenten onderzocht men of er verbanden waren tussen reclame en de eetgewoonten van kinderen en volwassenen (Valkenburg, 2002). In de correlationele studies onderzocht men de eetpatronen van kinderen op basis van zelfrapportage. Andere studies basseerden zich op de leeftijd, sekse, sociaaleconomische status en schoolprestaties. Uit deze studies is men tot de conclusie gekomen dat kinderen uit gezinnen waar er geen strenge of weinig regels aanwezig zijn op vlak van snacks en snoep een

14 sterker verband hebben. De eetgewoonten van de ouders hebben wel nog altijd een grotere invloed op hun kinderen dan reclame. Uit drie van de zes experimenten kon men concluderen dat wanneer kinderen pas een reclame hadden gezien over snoep, dan meestal ook snoep verkiezen boven fruit als tussendoortje. Twee van de zes onderzoeken vonden geen effect en het resterende onderzoek vond het tegenovergestelde effect.

15 1.2 Tweenagers Kinderen van variërende leeftijdscategorieën kunnen erg verschillen van elkaar. Er zijn onderzoeken gedaan door Valkenburg en Piaget om aan deze leeftijdsgroepen kenmerken te geven. Op basis van deze onderzoeken zal ik een correcter beeld schetsen van de doelgroep voor mijn prototype Wie? Tweenagers zijn kinderen van negen tot twaalf jaar. Deze term wordt vaak in de marketingwereld gebruikt voor deze doelgroep. Vanaf negen jaar beginnen kinderen een eigen mening te vormen en zaken sceptischer te bekijken. Tweenagers vormen groepen die bepaalde voorkeuren, interesses en normen hebben die ze zelf opgesteld hebben. Wie deze niet deelt, kan er ook niet bijhoren. Dit soort groepen noemt men peer groups. Tweenagers willen graag erg betrokken zijn en loyaal zijn tot de groep waar ze toe behoren. Ze zijn erg gevoelig aan de mening van anderen en willen daarom niet in aanzien dalen bij de anderen uit de groep. (Valkenburg,2002) Er vindt ook een verschuiving plaats van de gewenste producten. Kinderen vanaf negen jaar verliezen hun interesse in speelgoed. Producten met een sociale functie zoals kleding, gadgets, media, etc. worden erg belangrijk. (Valkenburg,2002) Verzamelen Tweenagers verzamelen ook graag zaken zoals de gogo s omdat het hen differentieert van anderen en het hen soms sociale mogelijkheden biedt zoals het spelen van bepaalde spellen en het ruilen van verzamelstukken. Dit wordt vooral aangewakkerd doordat reclamemakers verzamelingen van kaarten, figuurtjes, etc. aanbieden en deze zo overbrengen alsof het belangrijk is (of een meerwaarde biedt) om deze in hun bezit te hebben. (Valkenburg,2002) Realisme, kwaliteit & echtheid Het realisme in diverse zaken spreekt hen erg aan, kinderachtige dingen laten ze achter zich. Ze kijken graag naar programma s die bestemd zijn voor een iets ouder publiek zoals The Simpsons. Dit zorgt ervoor dat zij een voorkeur ontwikkelen naar karakters toe in mediaproducten. Special effects en fantasiefiguren met bovenmenselijke krachten zijn niet meer zo indrukwekkend. Ze kijken op naar en gaan zich identificeren met muzikale idolen, filmsterren en topsporters. (Valkenburg) De kwaliteit en echtheid van producten wordt belangrijker. Tweenagers hebben een oog voor detail bij het analyseren van producten die hen aanspreken. Men hecht bijvoorbeeld belang aan merken van gadgets. Het ene merk is het andere niet. (Valkenburg,2002) Internetgebruik Op vlak van internettoepassingen bleek ook, uit een onderzoek van Valkenburg, dat de tweenagers internet ongeveer op dezelfde manier gebruiken als volwassenen. De kinderen bezoeken websites over geweld, seksualiteit, online communicatie over relaties en romantiek. (Valkenburg,2002)

16 1.2.2 De middelen en kanalen Reclamemakers hebben verschillende middelen of kunnen via verschillende mediakanalen de doelgroepen bereiken. In dit onderdeel bespreek ik de meest gebruikte manieren van reclamemakers om de tweenagers te bereiken. Mond tot mondreclame is de meest effectieve reclame omdat kinderen hun omgeving zelf gaan beïnvloeden door hun voorkeuren in producten en merken te uiten. De plek waar dit vooral gebeurt tussen de leerlingen is op de speelplaats. Voor de reclamemakers is deze manier de goedkoopste manier om hun product te promoten. De normale hypes zijn reclamecampagnes die meteen aanslaan bij mensen en zijn enorm populair. In Vlaanderen was bijvoorbeeld iedereen meteen weg met het reclamespotje Who took my badjas? van Belgacom. Momenteel zijn de gogo s ook erg populair. Dit plastieken figuurtje krijg je mee vanaf een aankoop van 20 euro bij Carrefour. Een ander soort hype is de sluimerende hype. Dit is een hype die zeer traag op gang komt en razend populair wordt. Een voorbeeld hiervan is jumpen. (thesis_spaaracties) Premiums zijn kleine geschenken die men krijgt bij een aankoop van een product. Deze kunnen een hype worden, dit hangt af van hoe erg het in de smaak valt bij de doelgroep. In chipzakken kon je vroeger flippo s terugvinden. Deze waren toen erg in trek. Deze werden verzameld door velen. Er werd druk met deze plastieken schijfjes gespeeld en geruild op de speelplaats. (Valkenburg, 2002) Via de televisie wordt een enorm aantal kinderen bereikt. Op Nickelodeon, Kzoom, (VT4,) etc. worden er reclamespotjes rond speelgoed en merchandise, films, programma s en dergelijke getoond. Via programmalange commercials zoals de Power Rangers, Ninja Turtles, Pokémon en Teletubbies worden kinderen geprikkeld om deze figuurtjes aan te schaffen. Dit is pure merchandising. Het programma de Teletubbies wordt als een educatief programma voorgesteld maar heeft als doel producten te verkopen. Dit doet men om de weerstand van de ouders te omzeilen. (Hilda Algra, 2007) In de bioscopen worden er niet enkel reclamespotjes getoond voordat een film begint, maar krijgen kinderen boekjes, folders, foto s, posters van characters uit nieuwe films. Daarenboven wordt er merchandise van films verkocht in de vorm van knuffels bijvoorbeeld. Reclame in de vorm van print zijn de reclameboekjes, affiches, posters, etc. De reclameboekjes die men voor de feestdagen en belangrijke dagen voor kinderen in de bus krijgt zijn soms alleen gericht op kinderen. Rond Kerstmis, Sinterklaas en Pasen wordt extra veel reclame gemaakt zodat kinderen zoveel mogelijk op hun wenslijstje zetten. Overal om ons heen zien we logo s van merken. Op onze kleren, op toestellen en voorwerpen die we dagelijks gebruiken, op billboards naast de weg, op affiches, in de kranten of tijdschriften, in folders, in films en tv-programma s, in computerspellen, etc. worden we telkens herinnerd aan een merk. Dit noemt men branding.

17 Het internet is ook geen onbekend medium voor vele kinderen van negen tot twaalf jaar. Ze spelen vaak online spelletjes via diverse websites. Op websites zoals en bevinden zich online advertenties. Het is opvallend dat deze online advertenties vaak gericht zijn naar volwassenen, namelijk de ouders, en niet naar de kinderen toe. Enkele voorbeelden zijn de rabobank, de post en chevrolet. Andere online advertenties, die wel gericht zijn naar kinderen en op dit soort websites staan, proberen deze jonge surfers te lokken naar andere online spelletjes die zich bevinden op andere websites. Kinderen bezoeken ook de websites van Ketnet, Kzoom, studio100 waar men ook reclame maakt rond hun eigen producten. Op de website van is er de optie om de link van de website door te sturen naar je vrienden. Je moet hierbij je eigen gegevens eerst invullen en daarna het adres van een vriend. Dit is een digitale manier om aan virale marketing te doen. Hierdoor verzamelen ze enorm veel gegevens van hun doelgroep waarbij ze zelf erg weinig moeite voor moeten doen om aan deze gegevens te geraken. Ze kunnen zo gemakkelijk de doelgroep telkens een sturen over nieuwe programma s, wedstrijden en dergelijke. Het achterlaten van een adres op een website kan de kans vergroten op ongewenste reclame in de mailbox namelijk spam. Via de radio worden er ook reclameboodschappen uitgezonden gericht naar kinderen. Men gebruikt vaak gekke stemmetjes en humor in de boodschappen om de aandacht van de kinderen te trekken. Vroeger werd er weinig tot geen initiatief genomen om deze doelgroep te bereiken. Vlaamse tv-zenders zoals Kzoom en Ketnet hebben radiozenders opgericht en deze kan je beluisteren via de websites van deze tv-zenders. Deze radiozenders zijn speciaal gericht op hun doelgroep. Reclameboodschappen worden niet uitgezonden op deze radiozenders, wel wordt de naam van de radiozender regelmatig herhaald. Net zoals op alle radiozenders worden de positieve mails van jonge luisteraars voorgelezen en ingesproken telefoonberichten gedraaid van luisteraars. Direct mail is ook van toepassing bij kinderen. Ze krijgen bijvoorbeeld een uitnodiging op hun verjaardag om naar de winkel te gaan voor een verrassing, krijgen een kortingsbon of dergelijke. Hoe verzamelen ze de gegevens van kinderen? Dit doen ze op een zeer inventieve manier. Een winkel organiseert een kleurwedstrijd bijvoorbeeld. Om de kandidaten te laten weten of ze gewonnen hebben, moeten ze hun gegevens invullen voor het indienen van hun tekening. Dit is een zeer makkelijke manier om gegevens te verzamelen. Na dit overzicht van de tweenagers als consumenten en hun leefwereld, gaan we even kijken naar de cognitieve capaciteiten van kinderen van deze en andere leeftijdscategorieën volgens de psycholoog Piaget. De ontwikkelingspsychologie van Piaget geeft een duidelijke en overzichtelijke weergave van wat kinderen op een bepaalde leeftijd kunnen begrijpen en wat niet.

18 1.2.3 Theoriën uit de psychologie De cognitieve ontwikkeling De Zwitserse psycholoog en bioloog Jean Piaget ( ) bestudeerde de psychologische ontwikkeling van kinderen. Hij ontdekte en ontwikkelde op basis van de intelligentietest van Alfred Binet de theorie rond de cognitieve ontwikkeling van kinderen. (Delfos, 2009) De theorie rond de cognitieve ontwikkeling van Paiget is nog steeds een belangrijk gegeven. In veel onderzoeken rond kinderen grijpt men vaak terug naar deze theorie. Ook op vlak van marketing en communicatie naar kinderen toe wordt dit onwikkelingsmodel als inspiratiebron gebruikt door reclamemakers. De reclamemakers hebben doorheen de jaren het ontwikkelingsmodel aangepast omdat er op vlak van cultuur en technologie heel wat vooruitgang is geboekt sinds het onstaan van de cognitieve ontwikkelingstheorie uit de 20 ste eeuw.( Bottelberghs, 2007) De vier perioden De cognitieve ontwikkeling wordt door Piaget opgedeeld in vier perioden. Voor mijn thesis is de derde periode over concreet-operationeel denken het meeste relevant en daarom ook iets uitvoeriger besproken. Inge Bottelbergs geeft in haar boek Consumensjes (2007) ook een overzicht weer welke media- en communicatievoorkeur kinderen in een bepaalde fase hebben. Daarop kunnen adverteerders op kunnen inspelen. Dit wordt ook telkens toegelicht in de passende periode. Eerste periode De eerste periode begint van de geboorte tot twee jaar en noemt sensori-motorisch handelen. De zintuiglijke en motorische handelingen komen in deze periode tot stand. Dit houdt in dat een baby geleidelijk aan zichzelf van de objecten zal kunnen onderscheiden, meer bewust wordt van de relatie tussen de handelingen en de gevolgen daarvan in zijn of haar omgeving. Ook leert het kind dat wanneer een object even niet zichtbaar is toch blijft bestaan. Piaget noemt dit de objectpermanentie. (Delfos, 2009) Robotfase van 0 tot 2,5 jaar: Kinderen in dit stadium houden van eenvoudige bewegende objecten/ speelgoed met felle kleuren en simpele muziekdeuntjes. Tijdens deze fase beginnen ze ook een naam te geven aan dingen die ze zien, bijvoorbeeld op tv. Dit wordt in marketingtermen verbal labeling genoemd.(bottelberghs, 2007) Tweede periode In de tweede periode die loopt van twee tot zeven jaar wordt het preoperationeel denken ontwikkelt. Tijdens deze periode komt het onsystematisch en onlogisch denken tot stand. De kinderen van deze leeftijdscategorie gebruiken taal om zich te uiten en kunnen objecten via beelden of woorden benoemen. Dit is echter vanuit hun eigen perspectief (egocentrisch). In deze periode leert het kind ook het conservatieprincipe. Dit houdt in dat een bepaalde hoeveelheid hetzelfde blijft in eender welke vorm. (Delfos, 2009)

19 Magische fase van 2,5 tot 5 jaar: Deze kinderen zijn gefascineerd door tv, computerspelletjes, etc. De grens tussen fantasie en realiteit is erg vaag voor hen en zijn ze daarom ook gelijk weg van vriendelijke of grappige fantasiefiguren. Figuren zoals Samson en Gert zijn erg geliefd. Dit soort figuren bevinden zich in een vertrouwde context en kunnen de mogelijkheid tot identificatie en imitatie bieden. (Bottelberghs, 2007) Derde periode Tijdens de derde periode, van zeven tot twaalf jaar, ontwikkelt zich het concreet-operationeel denken. Het systematisch en logisch denken komt hier naar boven. In deze leeftijdscategorie kunnen zij logische operaties toepassen op concrete problemen. Het kind gaat vanaf nu het conservatieprincipe op verschillende vlakken toepassen. Kinderen zullen geleidelijk aan de hoeveelheid en de lengte van iets, de substantie, het gewicht, tijd, snelheid, etc. begrijpen. Conservatieproblemen oplossen zou normaal gezien geen probleem meer moeten zijn, omdat zij vanaf deze leeftijdscategorie met meerdere aspecten kunnen rekening houden en dus daardoor minder egocentrisch zijn. Ook het begrip reversibiliteit is hen niet vreemd. Ze vinden het niet vreemd als men een bol klei herkneedt tot een kleien ring en dat het mogelijk is om deze terug te kneden tot de oorspronkelijke vorm. Ook leren kinderen vanaf zeven jaar objecten te categoriseren en deze op orde te schikken binnen een dimensie. De ontwikkeling rond symbolen gebeurt ook in deze periode. Deze zijn niet van taalkundige aard, maar motorisch zoals een gebaar. In taal komen symbolen voor en deze zullen de kinderen wel herkennen, maar ze kunnen nog geen logische verbanden leggen. (Delfos, 2009; Feldman, 2007) Gedurende deze periode maken kinderen vanaf zeven jaar enorme vooruitgang. Er zijn wel grenzen, namelijk dat ze niet verder kunnen dan de concrete, fysieke realiteit. Verder is het niet mogelijk voor hen om abstracte of hypothetische vragen te begrijpen. (Feldman, 2007) Realistische fase van 6 tot 8 jaar: Kinderen van 6 tot 8 jaar kunnen een beter onderscheid maken tussen fantasie en realiteit. Daardoor ontstaat er een grote interesse voor dieren, natuur en avontuur. Hun interesse in educatieve kinderprogramma s gaat achteruit en hun interesse in geweldadigere televisie stijgt. Ze houden van spanning, actie en geweld. (Goegebuer, 2004; via Bottelberghs, 2007)) Cognitieve fase van 9 tot 12 jaar: De media en communicatievoorkeur gaat bij deze leeftijdsgroep uit naar realistische zaken en naar sociale relaties.ze houden van tv-programma s waarin relaties en emoties centraal staan. Producten of merken die gericht zijn naar jongere kinderen worden onmiddelijk afgeschreven. Ze kijken vooral op naar de volwassenwereld. (Bottelberghs, 2007) Vierde periode In de laatste en vierde periode die begint vanaf twaalf jaar ontwikkelt het formeel-operationeel denken. Dit betekent dat men vanaf deze leeftijd abstract en hypothetisch-deductief kan nadenken. Logische verbanden leggen, systematisch problemen oplossen, abstracte

20 onderwerpen en idealisme zijn zaken die mogelijk zijn om aan de kinderen voor te leggen. (Delfos, 2009) 1.3. Studies over reclame gericht naar kinderen De laatste jaren worden er veel discussies gevoerd rond reclame en kinderen. Hier zijn twee visies over. Enerzijds halen de adverteerders en fabrikanten van kinderproducten aan dat kinderen zeer bewust zijn van reclame en dat zij volleerde consumenten zijn die in staat zijn reclame te verwerken op een kritische wijze. Anderzijds staan de beleidsmakers, ouders en consumentenorganisaties. Zij zeggen dat kinderen gevoeliger zijn voor reclame dan volwassenen. Dit komt door gebrek aan kennis en ervaring volgens hen. (bron: onderzoek Valkenburg, (zie Bandyopadhyay, Kindra & Sharp, 2001; Kunkel e.a., 2004)) Omdat ik in mijn thesis een onderzoek doe naar hoe kinderen van 9 tot 12 jaar door middel van een serious game meer bewust kunnen leren omgaan met reclame en een beter inzicht kunnen verkrijgen, is het esentieel dat beide visies en de onderzoeken daarvan een plaats krijgen in deze thesis. Zijn kinderen volleerde consumenten? Kunnen zij reclame verwerken op een kritische wijze? Twee onderzoeken, waarvan de eindresultaten compleet verschillend zijn van elkaar, worden besproken in dit hoofdstuk. Het eerste onderzoek is van het onderzoeksbureau Insite Consulting in opdracht van tv-zender Nickelodeon. Uit dit onderzoek kwam men tot de conclusie dat kinderen reclamekenners zijn en reclame goed begrijpen. Het tweede onderzoek is uitgevoerd door Rozendaal,E., Buijzen, M., & Valkenburg. Rozendaal is een promovenda, Dr. Buijzen is een universitair docent en Prof en dr. Patti Valkenburg is hoogleraar op de Universiteit van Amsterdam op de afdeling Amsterdam School of Communications Research ASCoR. Beide studies dateren van 2008.

Esther Rozendaal (Radboud Universiteit Nijmegen)

Esther Rozendaal (Radboud Universiteit Nijmegen) Media? Gewoon opvoeden! Esther Rozendaal (Radboud Universiteit Nijmegen) De mediaconsument Ontwikkeling tot mediaconsument: 0 19 jaar Esther Rozendaal Radboud Universiteit Nijmegen 24 juni 2015 NJI Mini-congres

Nadere informatie

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever

Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever Al spelend leren: onderzoek naar de educatieve (meer)waarde van computergames in de klas Project Ben de Bever 2010-2011 Een onderzoek van: Universiteit Gent Katarina Panic Prof. Dr. Verolien Cauberghe

Nadere informatie

GAME JEZELF RECLAMEWIJS

GAME JEZELF RECLAMEWIJS GAME JEZELF RECLAMEWIJS Prof. Laura Herrewijn Kraks@DeKrook 16 mei 2017 Verleiding door nieuwe vormen van reclame Game jezelf reclamewijs http://reclamewijs.ugent.be/ Game jezelf reclamewijs Reclamewijsheid

Nadere informatie

Taxonomie van Bloom. (taxonomie = wetenschap van het indelen) 6. Creëren. Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren

Taxonomie van Bloom. (taxonomie = wetenschap van het indelen) 6. Creëren. Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Taxonomie van Bloom (taxonomie = wetenschap van het indelen) 6. Creëren Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen 5. Evalueren Motiveren

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

RECLAMEWIJZE GAMES VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS. Laura Herrewijn

RECLAMEWIJZE GAMES VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS. Laura Herrewijn RECLAMEWIJZE GAMES VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS Laura Herrewijn Iedereen Reclamewijs - Da s Wijs 28 oktober 2016 Game jezelf reclamewijs http://reclamewijs.ugent.be/ Game jezelf reclamewijs Reclamewijsheid

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron

VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron Stuk 1457 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 28 november 2007 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Margriet Hermans en de heer Bart Caron houdende

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk

CASE 2.1 - Campagne Stad Genk CASE 2.1 - Campagne Stad Genk 1 2 Samen met Henk naar een groener Genk! marketingplan BRIEFING - OPDRACHT VAN STAD GENK De probleemstelling Mensen die een kapvergunning aanvragen en dus weinig belang hechten

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen:

Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Welke meningen over reclame staan tegenover elkaar? Teken een verbindingslijn tussen de 2 zinnen die bij elkaar horen: Reclame is cool en gaaf! Reclame geeft nuttige informatie Reclame laat zien hoe het

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving

Effecten van embedded advertising. Vandaag. Waarom Werkt Embedded Advertising? Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen. Effecten van regelgeving Effecten van embedded advertising en de bijbehorende regelgeving dr. Eva van Reijmersdal (dr.) Sophie Boerman Universiteit van Amsterdam Vandaag Bewijs van effectiviteit en 3 verklaringen 1. Likeability

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Doelstelling: Bijsturing van de opvattingen van de leerlingen met betrekking tot magnetische eigenschappen

Doelstelling: Bijsturing van de opvattingen van de leerlingen met betrekking tot magnetische eigenschappen 6-8 jaar Wetenschappelijk inhoud: Natuurkunde Beoogde concepten: Magnetische eigenschappen van verschillende voorwerpen, intensiteit van een magnetisch vel. Beoogde leeftijdsgroep: Leerlingen van 8 jaar

Nadere informatie

Essay. Is multimedia als leermiddel gunstig voor het leerproces van een kind? Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Opleiding:

Essay. Is multimedia als leermiddel gunstig voor het leerproces van een kind? Stefan van Rees Studentnummer: 0235938 Opleiding: Essay Is multimedia als leermiddel gunstig voor het leerproces van een kind? Naam: Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docent: Rob van Willigen Modulecode: MEDM0201D Modulenaam: Is multimedia als leermiddel

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM VMMTV is de regie van VTM, 2BE, JIM, VTMKZOOM en Vitaya en behoort tot de Vlaamse Media Maatschappij 1. INTRO DOELGROEPEN Bij VTMKZOOM richten we ons specifiek op 2 kidsgroepen:

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Met deze game check kunnen ouders en kinderen samen overwegen of een game beter wel of beter niet gespeeld kan worden. Zodat gamen leuk blijft!

Met deze game check kunnen ouders en kinderen samen overwegen of een game beter wel of beter niet gespeeld kan worden. Zodat gamen leuk blijft! GAME CHECK Er zijn ontzettend veel games die je kunt spelen. En er komen steeds weer nieuwe spellen of nieuwe versies uit; voor ouders en opvoeders is het bijna niet bij te houden. Uit enthousiasme en

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

MEDIACONTACT SITUATIE

MEDIACONTACT SITUATIE MEDIACONTACT Wilco Bontenbal SITUATIE U, als manager, krijgt ongetwijfeld wel eens te maken met de. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen in uw natuurlijke stijl van optreden in de en uw voorkeur

Nadere informatie

Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota

Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota 2012 Serious gaming in het basisonderwijs Adviesnota Carolien Popken SAB Schoolvereniging Aerdenhout- Bentveld 14-6-2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderzoek... 4 Voorwoord... 4 Antwoord op de deelvragen

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

Cher Pietersz Research Manager

Cher Pietersz Research Manager 2013 Cher Pietersz Research Manager Pictures: Fotolia.com Kids and the rol of Fun Multi-Country Project Door: AGENDA Methode & Steekproef Benefits van lachen Wat vinden kinderen grappig Humor en media

Nadere informatie

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM In het FLL World Class SM Project zal jullie team: Een onderwerp kiezen waar jullie enthousiast over zijn of altijd al meer over hebben willen weten. Een innovatieve oplossing

Nadere informatie

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN:

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN: LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL ALGEMEEN: p.8 2.3 Literatuur In onze leerplannen is literatuur telkens als een aparte component beschouwd, meer dan een vorm van leesvaardigheid. Na de aanloop

Nadere informatie

(Designmatic, 2016) RECLAME IN GAMES

(Designmatic, 2016) RECLAME IN GAMES (Designmatic, 2016) RECLAME IN GAMES IN DEZE LES Duur Informatie/leerinhoud Leslokaal Doelstellingen Eén les Deze les is een actieve les rond het herkennen van reclame in games zoals FIFA, CandyCrush,

Nadere informatie

Speelwijzer Go VMBO game

Speelwijzer Go VMBO game Speelwijzer Go VMBO game Voor docenten basisonderwijs Welkom bij Go VMBO. Het spel dat uw leerlingen helpt om een gedegen keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. Door het spelen van deze uitdagende

Nadere informatie

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015!

Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Hoe shopt en betaalt Generatie Z? CCV & Innopay! Onderzoek: januari 2015! Na 2020 is Generatie Z aan zet Generatie Z Verdeling! Besteedbaar inkomen per maand! 12-15 jaar: 42% 16-19 jaar: 59% 62% 38% >

Nadere informatie

Mijn familie, mijn vrienden en vriendinnen en ik!

Mijn familie, mijn vrienden en vriendinnen en ik! We leven in een maatschappij met een overweldigende aanwezigheid van moderne technologische apparaten, waardoor afstanden tussen mensen vervagen en een tweede, online wereld ontstaat. De inderen van nu

Nadere informatie

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014 R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Past. Dom. Hexstraat 16 631 HG MEERSSEN Telefoon 043 364813 info.hwagveld@innovo.nl 0 Dinsdag 5 nov 014 Sportief Hwagveld Sinds april van dit jaar heeft HC NEW STYLE in Meerssen

Nadere informatie

Mediaopvoeding. workshop 2015. Mediaopvoeding

Mediaopvoeding. workshop 2015. Mediaopvoeding Mediaopvoeding workshop 2015 Mediaopvoeding Contents Wat is mediaopvoeding?... 2 De jeugd van tegenwoordig... 3 Kinderen overzien niet alle gevaren van de media... 3 Opvoedingsstijlen... 4 Opvoedingscompetenties...

Nadere informatie

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel.

Optimel Puur. Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur. Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel. Optimel Puur Productintroductie: Consument maakt zelf reclame voor Optimel Puur Adverteerder: FrieslandCampina/Optimel Branche: Food Mediabureau/reclamebureau: MEC / N=5 Campagneperiode: Juli t/m oktober

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 Inleiding In het project Context Van Venster Naar Poort is ons de mogelijkheid gegeven om een interactieve installatie/game

Nadere informatie

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de

doordat er op dat moment geen leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Als ze iets mochten veranderen gaven ze aan dat de meeste kinderen iets aan de SAMENVATTING Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen van 6 8 jaar het best kunnen worden geïnterviewd over hun mening van de buitenschoolse opvang (BSO). Om hier antwoord op te kunnen geven,

Nadere informatie

Marketingplan. Monkey Business. GROEP 8: Stephanie Cruijsweegs - Jun Ishiwata - Sandra Matkovic

Marketingplan. Monkey Business. GROEP 8: Stephanie Cruijsweegs - Jun Ishiwata - Sandra Matkovic Marketingplan Monkey Business GROEP 8: Stephanie Cruijsweegs - Jun Ishiwata - Sandra Matkovic Externe analyse Afnemersanalyse afnemerssegmenten Onze chips zijn gericht op de jeugd. Kinderen gaan vaak mee

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Het managen van weerstand van consumenten tegen innovaties De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe technologische producten en diensten geïntroduceerd op de

Nadere informatie

Communicatieplan Kids in Movement

Communicatieplan Kids in Movement Timo de Bresser Semester 6 Communicatieplan Juni 2017 Communicatieplan Kids in Movement In dit communicatieplan staat alle informatie met betrekking tot de campagne die we in werking hebben gezet in de

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Zowel online als offline

Zowel online als offline Zowel online als offline reclame creëren online interesse in een merk Volgens bepaalde experts dient reclame tegenwoordig slechts een enkel doel: de consument naar de website van het betrokken merk lokken

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Resultaten onderzoek seksualiteit

Resultaten onderzoek seksualiteit Resultaten onderzoek seksualiteit Augustus 2015 In opdracht van Way of Life en de NPV Uitgevoerd door Direct Research www.wayoflife.nl www.npvzorg.nl Conclusies Kennis Seksuele voorlichting Opvattingen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS

RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS RAPPORT ONDERZOEK DIGITEENS Beste leerlingen, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het Digiteens onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Introduceren thema Voeding en Bewegen. Wat doe je als leerkracht? Omschrijving van de opdracht: Thema: Voeding en bewegen

Introduceren thema Voeding en Bewegen. Wat doe je als leerkracht? Omschrijving van de opdracht: Thema: Voeding en bewegen Natuur & Techniek Mijn lijf: Voeding en bewegen Omschrijving van de opdracht: Introductie Thema: Voeding en bewegen In dit thema staan de volgende hogere orde denkvragen centraal rondom voeding en bewegen:

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013

Doetertoe Media. Projectenbrochure. Januari 2013 Doetertoe Media Projectenbrochure Januari 2013 Mediawijsheidprojecten voor onderwijsinstellingen Doetertoe Media hecht veel waarde aan mediawijsheid; kritisch en bewust omgaan met media. Door middel van

Nadere informatie

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl

Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 3 8 mei 2014 Karen Sikkema karen@olivgames.nl Creative Marketing 1 Introductie wat is marketing? 2 Ken je klant wie is je klant en wat denkt/voelt/wil hij/zij? 3 Creative marketing kan

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Leer uw kind De Ondergoedregel.

Leer uw kind De Ondergoedregel. 1. Leer uw kind De Ondergoedregel. Ongeveer één op de vijf kinderen is slachtoffer van seksueel geweld, waaronder seksueel misbruik. U kunt helpen voorkomen dat het uw kind overkomt. Leer uw kind De Ondergoedregel.

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland

IPTV in Noordoost-Friesland IPTV in Noordoost-Friesland een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Door Junior Consult Agenda Over Junior Consult Het onderzoek Conclusies Aanbevelingen Over Junior Consult

Nadere informatie

Filosofie 3 Postmoderne mediaconsumptie. Kind of minivolwassene?

Filosofie 3 Postmoderne mediaconsumptie. Kind of minivolwassene? Filosofie 3 Postmoderne mediaconsumptie Kind of minivolwassene? Marlou Kemperman Klas Com3b S1007734 Juni 2009 Mark Eckhart Korte samenvatting Kinderen worden steeds meer blootgesteld aan reclame en marketing

Nadere informatie

Laat zien en vertel, dat is het motto van

Laat zien en vertel, dat is het motto van Geef een presentatie en doe dat vooral met tekeningen Dan Roam, Visueel presenteren - Het ontwerpen van presentaties die overtuigen, Vakmedianet, 260 blz., ISBN 978 94 6276 016 5. Het doel van de presentator

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen.

Van dezelfde auteur. Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. Marketing Reset Van dezelfde auteur Spreken is zilver. Overtuigen is goud. Waarschijnlijk de beste mediatraining die u zal krijgen. In minder dan 2 uur lezen. 2 Marketing Reset Uw reclame gerichter en

Nadere informatie

De 40 ste verkiezing en daarna

De 40 ste verkiezing en daarna De 40 ste verkiezing en daarna Chazia Mourali: dagvoorzitter 16 mei 2013 2 welkom! vandaag presentatie van onderzoek door TNS Nipo naar de bekendheid van de Verkiezing Speelgoed van het Jaar de bekendheid

Nadere informatie

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Inleiding Dit verslag is gebaseerd op 54 evaluatieformulieren die verzameld werden bij de 152 deelnemers aan de cursussen Gezond eten en bewegen (respons rate 35.5%)

Nadere informatie

Ouderschap in Ontwikkeling

Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

Meedoen met de Monitor

Meedoen met de Monitor Meedoen met de Monitor met de Bibliotheek Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor dbos) wil doelgericht samenwerken met de Bibliotheek om de taalontwikkeling en de informatievaardigheden

Nadere informatie

BIJLAGE: CODE VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE

BIJLAGE: CODE VOOR RECLAME EN SPONSORING OP RADIO EN TELEVISIE Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de code voor reclame en sponsoring op radio en televisie Datum 20.09.1995 ART. 1. De code voor reclame en sponsoring op radio en televisie wordt

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen

Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Viral Social Games B.V. www.virtualpopstar.com Drogteropslagen 103 7776SL Slagharen Virtual Popstar is in het kort een gratis te spelen online dress-up community game. Het is een website gericht op tieners

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo 2009 - I

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo 2009 - I Opgave 4 De invloed van tv-reclame tekst 8 Ongezond eetgedrag door tv Onderzoeker: vergroot reclameweerbaarheid van kinderen 2 Tv-kijken is veel slechter voor kinderen dan werd aangenomen, bleek vorige

Nadere informatie

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten

Onderzoeksrapport WASDA : Wereldbeeld en Attitudes : Studie bij Digitale Adolescenten 0 Beste leerlingen, leerkrachten en ouders, Enkele maanden geleden namen jullie deel aan het WASDA-onderzoek over jongeren, media en de digitale wereld. Dit onderzoek ging uit van de School voor Massacommunicatieresearch

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk Bloom Taxonomie van in de praktijk De taxonomie van Bloom kan worden toegepast als praktisch hulpmiddel bij het differentiëren in denken en doen. Het helpt je om in je vraagstelling een plaats te geven

Nadere informatie

Making an interactive video Door Remco Draijer (imm08304)

Making an interactive video Door Remco Draijer (imm08304) Making an interactive video Door Remco Draijer (imm08304) Achtergrond Deze paper is een opdracht voor het vak Inleiding Multimedia voor de studie Informatica aan de Vrije Universiteit. In de periode van

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G

KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G KINDER- EN JEUGDRECLAMECODE (KJC) G Code voor reclame-uitingen die kennelijk geheel of gedeeltelijk tot kinderen en minderjarigen/jeugdigen worden gericht. Preambule De wijze waarop kinderen en minderjarigen/jeugdigen

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument

Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument Meer Merkbeleving door Merkextensies Een onderzoek naar de invloed van merkextensies op de merkbeleving van de consument - Marieke van Westerlaak 2007 - 1. Inleiding Libelle Idee, Libelle Balans, Libelle

Nadere informatie