Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER..."

Transcriptie

1 Jaargang 13 nr 3 oktober 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Beukenlaan. 1

2 Colofon Pagina Inhoud Bestuur VvE (secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5, tel Colofon 2 Van de redactie 3 Parkbeheer Wolff Multidiensten Bestuursberichten 4 Tel.: Klachten 5 NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar ma t/m vrij tijdens kantooruren! Afscheid van de Sita 5 Groencommissie Het zwemseizoen 6 Mien Hoogerwerf, Beukenlaan 13, tel , Cai enz. 7 Ons mobieltje 10 Tenniscommissie Groencommissie 11 Gemaal Colijn 12 Toss tennis Corrie Strous, Eikenlaan 14, tel Diepzeeduiken in KH e Ketelhavenloop 17 Loopgroep Anita Hoorenman, Lindenlaan 24, tel , Hardlopers doodlopers? 18 Jeu de Boules 19 Jeu de Boules Bob Aalbertsen, Boslaan 64, tel , Voor u gelezen 20 Gevraagd, aangeboden Schipperskoor t Ouwe Tuigh en gevonden 21 Hessel Schutte, Beukenlaan 3, tel Ingezonden 23 Sint Nicolaasfeest 24 Schaken Sint Maarten 24 Ger Ettes, Boslaan 30, tel Creatief 25 Kunst in Ketelhaven 26 Redactie + Website Olga Nijmeijer Ger Ettes Alle kopy graag digitaal als Sophie Mulder bijlage in Word-document Riet Kemper aanleveren. Noortje Vredenburg Uiterste datum 5 december

3 Van de Redactie Herfst. Echt herfst. Wisselvallig weer. Zonnige en sombere dagen. Op het moment dat ik dit schrijf is het zwembad nog open maar het water is knap koud en nog slechts een enkele ijsbeer waagt zich erin. De meeste mensen zijn terug van vakantie, de dagen worden alweer flink korter. De tuinen zien er niet meer zo fleurig uit en inplaats van de schattige appelbloesem op de voorpagina van de vorige Ketelgraaf hangen er nu heerlijke appeltjes aan het boompje. Vanuit het bestuur is er weer veel te melden. Ons park is een levendige woonomgeving en geen ingeslapen toestand. Soms is dat fijn, soms brengt dat problemen met zich mee. Behalve de bestuursberichten zijn er interessante verhalen, o.a. over ons eigen Gemaal Colijn, een verslag over het Jeu de Boulestournooi, van de inmiddels traditie geworden Ketelhavenloop, informatie over Sint Nicolaas en Sinte Maarten, ingezonden stukken enz. Als u het allemaal wilt weten, dan kunt u met deze Ketelgraaf weer een interessant uurtje beleven. Veel leesplezier. 3

4 Bestuursberichten Op dinsdag 25 november 2008 wordt er weer een algemene ledenvergadering van de VVE gehouden. Plaats: Lands End, aanvang uur. Zet het vast in uw agenda. Er waren veel vragen over mannetjes die gaten in het wegdek aan het boren waren. Het bestuur heeft een aantal firma s gevraagd een offerte uit te brengen voor het overnemen van het onderhoud van de wegen. Uiteraard zal het onderwerp onderhoud wegen aan de orde komen in de ledenvergadering van november. Het bestuur attendeert de leden op het groene boekje. Veel antwoorden op vragen zult u daar in vinden. Van de gemeente heeft het bestuur een cd van het bestemmingsplan van het landgoed Roggebotstaete ontvangen. Spiritueel centrum De Voorde, nu nog gehuisvest in Laag Zuthem bij Zwolle, gaat op dit landgoed diverse gebouwen neerzetten, waaronder een hotelaccommodatie en een restaurant. Op dit moment loopt de gerechtelijke procedure over de erfgrensoverschrijding. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan de realisatie van zes woningen op het perceel Vossemeerdijk 2 te Ketelhaven.(opa Dekker). De desbetreffende stukken kunt u nog inzien tot 13 oktober 2008 (Publieksbalie in het gemeentehuis). Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen. Mondeling kan ook: daarvoor moet u een afspraak maken met de heer E. Heldoorn (Tel ). Ondanks het feit dat hij als penningmeester net weer is herkozen heeft Arie van Mourik aangegeven deze termijn niet te willen uitzitten. Wij doen dan ook een oproep voor een nieuwe penningmeester. De mogelijkheid bestaat om enkele maanden mee te lopen voor u een beslissing neemt u kandidaat te stellen. U kunt de heer Van Mourik en/of de heer Schellekens (voorzitter) mailen of bellen voor inlichtingen. Arie van Mourik Tel l Jan Schellekens Tel

5 Klachten die het bestuur de afgelopen maanden heeft ontvangen (zonder commentaar) Slordige voortuintjes. Slechte verlichting in het park. Te veel donkere plekken. De witte lampen hebben een kleiner verspreidingsgebied, dan de oude gele lampen. Vragen over de kwaliteit van het zwemwater. Het willen inzien van de rapporten over de waterkwaliteit. Graffiti op de muurtjes bij de ingang van ons park. Klachten over de vuilnisauto van Sita. De containers worden aan de zijkant van de auto geleegd. Het veldje waar de CAI -mast op staat wordt als hondenuitlaatveldje gebruikt. Loslopende honden. De hondenpoep wordt niet opgeruimd. Het parkeren aan het begin van het Sportlaantje en in de berm van de sloot aan de Beukenlaan door bezoekers van het zwembad, tennisbaan etc, roept ergernis op bij omwonenden en richt ook regelmatig schade aan. Afscheid van de SITA. Per 1 november a.s. gaat de vuilnis ophaalservice op het park over naar V/D Heiden. Dit is een bedrijf uit Zeewolde dat al enige jaren op deze markt actief is en heel graag ons park tot zijn nieuwe clientèle rekent. Voor de bewoners zal er in de praktijk weinig of niets veranderen, behalve de ophaaldag. Hopelijk zal wel de service bij storingen (kapotte of extra Kliko s) verbeteren en de communicatie met betrekking tot de ophaal kalender en eventuele tussentijdse wijzigingen. Op die dag nemen we dan ook afscheid van de SITA, het bedrijf dat voor ons al een aantal jaren de vuilnisophaal heeft verzorgd. De laatste tijd zijn er intern bij de SITA de nodige veranderingen geweest en de uitwerking daarvan naar ons als klant toe is niet altijd even gelukkig geweest. Met name aan de communicatieve kant is er het nodige scheef gegaan en we hebben ook al eens een onaangekondigde tariefsverhoging voor de kiezen gekregen die pas heel laat met veel pijn en moeite gedeeltelijk terug gedraaid kon worden. Uit onderzoek in onze eigen archieven en bij navraag bleek dat we, anders dan verwacht, geen geldig 5 jarig contract hadden met de SITA. Verder bleek uit een aanbesteding onder een viertal bekende vuilnisophalers dat er daar twee bij zaten die beduidend lagere prijzen bedongen voor het zelfde pakket diensten als de SITA. Omdat ondanks herhaald aandringen bij de SITA geen verbetering optrad in de klachten en het verschil wel 15 % op jaarbasis aan besparing bedroeg, besloot het bestuur om afscheid te nemen van de SITA. In overleg met hen en met V/D Heiden is toen besloten voor 1 november a.s. als overgangsdatum. V/D Heiden is onderdeel van de landelijk opererende ICOVA groep. 5

6 V/D Heiden zal op 28 oktober een nieuwe (grijze) container aanleveren. Op de laatste ophaaldag van de SITA kunt u de groene, volle KLIKO aan de straat zetten. U hoeft deze dan niet meer op te halen. Daarna kunt u de KLIKO van V/D Heiden in gebruik nemen. Dinsdag wordt de nieuwe ophaaldag. We zullen vlak voor de overgang iedereen nog even precies op de hoogte brengen via een huis aan huis berichtje. De beheerder, de heer Jan Wolff zal de overgang begeleiden. Het zwemseizoen is weer voorbij Op 15 september is het zwembad weer officieel gesloten en kunnen we de balans opmaken over de afgelopen zomer. Op het moment dat ik dit schrijf is het 1 september en wordt er nog volop genoten van de mogelijkheden om iedere dag een baantje te trekken. We begonnen het seizoen een gepland omdat door het slecht werkzaamheden niet op tijd nieuwe tegelwand geplaatst coating is geheel vernieuwd. rand om het bad gekomen. De werden binnen het budget week later dan weer de geplande klaar waren. Er is een met speciale lijm en de Ook is er een nieuwe werkzaamheden afgerond. De speelweide is aanvankelijk via de achteringang met de bekende sleutel bereikbaar geweest. Het bleek echter dat niet iedereen zich aan de discipline kan houden om het hek na het verlaten van de speelweide weer met de sleutel op slot te draaien. Toen dit ook niet verbeterde nadat we er een bordje bij hadden gehangen, is om veiligheidsredenen besloten dat het achterhek met een hangslot ontoegankelijk werd gemaakt. Tenslotte konden we het ons niet veroorloven dat er per ongeluk een klein kind zonder toezicht via deze ingang in het zwembad zou belanden. Helaas dus een voorbeeld van waartoe het onverantwoord gedrag van bepaalde bewoners kan leiden. Het hangslot zal na 15 september verplaatst worden naar het hek tussen de speelweide en het zwembad. De zwemwaterkwaliteit is gedurende het gehele seizoen binnen de normwaarden voor chloor en zuurgraad geweest. Eén enkele uitzondering hierop was er toen we op een morgen moesten constateren dat er in de automatische poolcontrol een relais was blijven hangen waardoor de zuurgraad buiten de norm was komen te vallen. We hebben toen het zwembad een paar uur gesloten om het water te neutraliseren met een paar kilo soda. Ook is er een noodmaatregel getroffen om het relais van de poolcontrol weer correct te laten reageren en is er een nieuw apparaat besteld. Het oude was aan het einde van zijn technische en economische levensduur en zal (door vertraging in de aflevering) aan het begin van het volgende seizoen 6

7 worden geplaatst. Een daarop gericht budget voorstel van 6000 zal de komende ALV worden ingediend. Zowel de maandelijkse controles door het onafhankelijke gecertificeerde laboratorium als de onaangekondigde controles door gemeente en provincie bevestigden het beeld van een zeer constante perfecte waterkwaliteit, reinheid en hygiëne van de toiletten en kleedruimte en veiligheid van de technische ruimten waaronder de opslag van de chemicaliën. Complimenten aan en voor de beheerder en medewerkers. Volgend jaar willen we de voetenbakken een opknapbeurt geven en dan met name de afwaterputjes verbeteren. Ook willen we het tegelwerk rondom het zwembad ophogen en vernieuwen. De Centrale Antenne Inrichting (CAI) in Ketelhaven Enige tijd geleden zijn door één van de leden de alternatieven op een rijtje gezet voor onze huidige CAI. De redenen om eventueel met de huidige exploitatie van onze CAI te stoppen zijn: 1. Op dit moment is het systeem erg storingsgevoelig en geeft relatief vaak klachten over slechte ontvangst bij de bewoners. 2. De (toekomstige) onderhoudskosten zijn derhalve tamelijk hoog. 3. Het aanbod van zenders en de kwaliteitseisen van onze CAI voldoet niet meer aan de moderne eisen die met de komst van de diverse beeldformaten en HD (High Definition) gemeengoed zijn geworden. Er zijn twee mogelijke alternatieven voor de TV ontvangst via de huidige CAI: A. Centrale vorm van televisie doorgifte zonder kabels in de grond. B. Ieder kiest voor zichzelf de beste oplossing uit het particuliere aanbod. A. Centrale TV doorgifte zonder kabels in de grond Het is mogelijk om één schotel centraal te plaatsen en het signaal opnieuw uit te zenden, zodat het met relatief kleine antennes thuis kan worden opgevangen. Dit systeem is bedoeld voor gebruik met laag vermogen zenders langs gevels van gebouwen. Het is nog maar de vraag of dit systeem geschikt is voor een groot oppervlak zoals ons park. Het systeem is betrekkelijk nieuw, en er zijn nog geen dealers gevonden die hier iets over kunnen vertellen. Voor een satelliet repeatersysteem is een vergunning vereist. B. Particuliere mogelijkheden Digitenne In de nacht van 10 op 11 december 2006 is het analoge ethersignaal om tv te kijken uitgeschakeld en is dit omgeschakeld naar een digitaal ethersignaal (Digitenne van KPN). We kunnen dus niet meer via onze antenne op het dak naar Nederland 1,2,3 en Omroep Flevoland kijken. 7

8 Digitenne zendt buiten de randstad vooralsnog alleen de landelijke en regionale publieke omroepen uit. In Ketelhaven is het signaal van zowel de zender in Lelystad als de zender in Zwolle goed te ontvangen. Lelystad zendt naast Nederland 1,2 en 3 ook Omroep Flevoland uit, Zwolle zendt naast Nederland 1,2 en 3 ook TV Oost uit. Voor ontvangst van deze zenders is geen abonnement nodig, maar wel een decoder per televisie in huis. In de loop van 2007 zou in heel Nederland het commerciële pakket worden uitgezonden. De website geeft hier geen eenduidige planning voor af. Voor Lelystad werd midden februari tot maart 2007 genoemd. Via de zender in Zwolle zou het commerciële pakket al eerder beschikbaar zijn. Het commerciële pakket bevat 21 tv en 19 radiozenders en heeft daarmee een vergelijkbaar zenderaanbod als onze huidige CAI, maar wijkt wel af. Zo bevat het geen Duitse omroepen, maar bijvoorbeeld wel twee Belgische omroepen, Voor het complete zenderaanbod zie Voor Digitenne (commerciële pakket) heb je een decoder, een antenne en een abonnement nodig. De antenne is relatief klein en kan het beste zo hoog mogelijk worden gezet (bijv. op zolder). De ervaringen in Ketelhaven zijn erg wisselend. Abonnement voor het commerciële pakket vanaf 6,95 per maand. Canaal Digitaal Canaal digitaal zendt uit via de Astra satelliet. Nederland 1,2 en 3, ARD en ZDF en de regionale publieke omroepen zijn ook hier gratis te ontvangen. Omroep Flevoland is echter niet te ontvangen via de satelliet. Voor de Belgische omroepen moet een abonnement worden afgesloten. Er is een grote verscheidenheid aan abonnementsvormen. Voor complete zenderaanbod zie Voor Canaal digitaal heb je een decoder, schotel en abonnement nodig. De schotel mag volgens de reglementen van ons park (artikel 8.6) onder de volgende condities geplaatst worden: - de diameter van de schotel mag maximaal zestig centimeter zijn; - de schotel moet in ieder geval gemonteerd zijn tegen het huis; - de schotel moet gemonteerd zijn onder de dakrand van het huis tegen de gevel; - het is niet toegestaan een schotel te plaatsen op masten, palen en dergelijke buiten het huis. De schotel moet gericht worden op de Astra-satelliet, deze vindt u op 19 graden oost (dit is waar de zon in de zomer om circa uur staat) Tevens moet de schotelantenne circa 28 graden schuin omhoog gericht staan. Er mogen geen obstakels tussen de satelliet en de schotelantenne staan zoals bijvoorbeeld bomen of gebouwen. Abonnement vanaf 7,95 per maand. Mine (Internet televisie) Met Mine kan via de ADSL-verbinding naar een ruim aanbod van zenders worden gekeken. Helaas wordt Mine nog niet aangeboden in Ketelhaven. Waarschijnlijk zitten we te ver van de centrale in Dronten. 8

9 Wat moet ik nu kiezen? Het is moeilijk hier een advies over te geven. Veel zal afhangen van het gewenste zenderpakket en de prijs die men hiervoor wil betalen. Bij Canaal Digitaal zijn wel meer buitenlandse zenders te ontvangen (denk aan TV5, RAI Uno, etc) Voor eigenaars van een grote LCD of plasma TV, zal de kwaliteit van de uitzendingen belangrijk zijn. Canaal digitaal heeft meer bandbreedte per zender en geeft dus in theorie een kwalitatief beter beeld. Goedkope ontvangstapparatuur kan er echter voor zorgen dat de kwaliteit zelfs minder wordt dan bij Digitenne. Bij beide systemen heeft u per TV een decoder nodig. Zowel Digitenne als Canaal Digitaal bieden mogelijkheden om tot 3 TV s aan te sluiten op één abonnement. Ook is er voor beide varianten apparatuur beschikbaar om programma s digitaal op te nemen of tijdens het programma te pauzeren of terug te spoelen (dit laatste heet timeshifting) Moderniseren huidige CAI Tenslotte is er nog het alternatief om de huidige CAI structureel te moderniseren en de zwakke plekken in het systeem grondig aan te pakken. De zwakke plekken in het systeem zijn de modulatoren en de versterkers. De modulatoren kunnen worden vervangen voor een bedrag van ca Hiervoor krijgt men dan een volledig up-to-date state of the art modulator systeem. Om preventief de oudere versterkers te vervangen zou een bedrag van ca nodig zijn. Volgens de deskundigen kan men dan weer zo n 10 jaar zonder problemen vooruit. Samen met de jaarlijkse abonnementskosten voor Canaal Digitaal en de kleine onderhoudskosten komen we dan over een periode van 10 jaar uit op een totaal bedrag van ca Dit komt dan neer op ca. 3,10 per maand per aansluiting. Het zal duidelijk zijn dat men voor dat bedrag geen goedkopere commerciële alternatieven kan vinden. De voorwaarde om deze optie te behouden voor ons park is evenwel dat we dan een storingsvrij en kwalitatief goed TV signaal kunnen ontvangen in onze woningen. De komende periode zullen we deze laatste mogelijkheid nog eens goed bestuderen en alle technische aspecten laten beoordelen door deskundigen. Op de komende ALV zullen we dan een voorstel indienen en in stemming brengen. Overigens moeten we bedenken dat er aan het beëindigen van het CAI systeem ook kosten zijn verbonden die verband houden met het afbreken van de zendmast enz. JS 2/9/2008 9

10 VNG Flevoland wil verbetering mobiele ontvangst woensdag 13 augustus 13:10 FLEVOLAND - VNG Flevoland is in gesprek met KPN om het bereik van mobiele telefonie in het gebied sterk te verbeteren. Wanneer de gemeenten hier zelf aan meewerken wil de KPN daar de komende tijd nadrukkelijk in investeren. Per gemeente wordt geïnventariseerd waar knelpunten liggen en waar verbeteringen nodig zijn. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen KPN en VNG Flevoland. Aanleiding van het initiatief van VNG Flevoland was de regelmatig gehoorde klacht over het matige bereik van de GSM- en UMTS-technologie in de provincie. UMTS is de opvolger van GSM. Het GSM-netwerk is vooral ontworpen en geschikt voor mobiele telefonie en het versturen van korte tekstberichten. Het UMTS-netwerk heeft meer capaciteit en is geschikt voor internet, beeldtelefonie en andere datacommunicatie. In eerste instantie bestaat UMTS naast het huidige GSM-netwerk. KPN verwacht het GSM-netwerk in 2013 uit te kunnen faseren. De nieuwe GSM-locaties worden meteen compatibel voor UMTS. Het grootst lijkt het probleem in de bossen aan de oostkust van Dronten (Revebos, Roggebotzand). Volgens de gegevens van KPN is daar geen bereik. Er is dit jaar een opstelpunt gerealiseerd bij Dorhout Mees, waardoor de bereikbaarheidsproblemen daar verholpen zouden moeten zijn. Het opstelpunt bij Rivièra Parc wordt binnenkort voorzien van een nieuwe antenne met beter bereik. KPN heeft goede hoop dat door die maatregel de situatie ook in die omgeving verbetert. De bedekking van Ketelhaven schiet tekort vanwege interferentie van bomen (kern Dronten) en de hoogte van de dijk (vanuit gemeente Noordoostpolder). KPN probeert het bereik te verbeteren door een nieuwe antenne te plaatsen in Dronten. De bedekking in Lelystad is goed. Maar omdat UMTS ten opzichte van GSM een fijnmaziger netwerk nodig heeft wil KPN nog zes opstelpunten realiseren in Lelystad. KPN stelt dat het gemeentelijk beleid over masthoogten een probleem is. Het werkt voor KPN kostenverhogend dat slechts kleinere masten zijn toegestaan. Bovendien is het onmogelijk de masten te delen met andere operators. In de Noordoostpolder is de GSM-bedekking op dit moment voldoende. Voor een goede UMTS-bedekking gaat KPN nog tien opstelpunten oprichten. Het streven is om in Noordoostpolder 100 procent bereik te realiseren. Ook op Urk wil KPN nog twee opstelpunten realiseren. In Zeewolde heeft KPN twee opstelpunten en wil KPN nog twee opstelpunten realiseren. Het beleid is dat er geen antenne-installaties in woonkernen worden toegestaan. Er mogen nu slechts masten op 300 tot 400 meter van de woonbebouwing worden geplaatst. Verder staat de gemeente niet toe dat op gemeentelijke gebouwen een antenne wordt geplaatst. De bedekking van Zeewolde is door dit beleid niet optimaal als er voor het fijnmazige UMTS-netwerk meer opstelpunten nodig zijn. In Almere worden vijf nieuwe opstelpunten gerealiseerd. Waarbij waarschijnlijk gebruik wordt gemaakt van bestaande gebouwen. Bron: Mvg Martijn Boelhouwer, Lindenlaan 26 10

11 Bericht van de groencommissie En weer is de zomer voorbij. Een zomer waarin droge en natte perioden elkaar afwisselden. Na een late vorstperiode in april volgde een lange droge periode en viel er in juni weer veel te veel regen. Dit had niet alleen effect op ons humeur, maar ook op de natuur. Zo waren er dit jaar b.v. veel minder vlinders te bewonderen in onze tuinen en waren er geen pruimen te oogsten door de bevroren bloesem. De gevolgen voor ons gezamenlijke groen in Ketelhaven kunt u lezen in het volgende verslag: De firma Tim de Vries uit Staphorst heeft haar eerste seizoen groenonderhoud in Ketelhaven er bijna op zitten. De g.c. is tevreden over de werkzaamheden. Ons park heeft er het hele seizoen keurig bij gelegen. Uit de vele positieve reacties is ons gebleken dat velen van u onze mening delen. Onlangs hebben we een evaluatie ronde gelopen om hier en daar nog wat puntjes op de i te kunnen zetten. Onze puntjes zijn inmiddels met Tim de Vries doorgesproken en de komende weken zullen er nog wat onderhoudswerkzaamheden plaats vinden om het seizoen af te sluiten. Ook Tim is tevreden en we hopen dat de samenwerking zal worden voortgezet. In het voorjaar zijn er een aantal bomen aangeplant langs het nieuwe Gravidorpad. Ook hebben we met een flink aantal vrijwilligers een groot aantal heesters geplant op diverse plekken in ons park. Helaas volgde daarna een lange periode van droogte, waardoor een aantal bomen en heesters, ondanks het feit dat een aantal aanwonenden water hebben gegeven, het niet hebben overleefd. Deze zullen de komende winter worden vervangen. Komende winter zullen er ook weer de nodige winterwerkzaamheden worden uitgevoerd. Er zullen een paar bomen, voornamelijk esdoorns worden gekapt, omdat ze gevaar opleveren of zullen gaan opleveren. Ook zullen er een aantal worden getopt en in vorm gesnoeid. Hierbij hebben we ons laten adviseren door een boomdeskundige (Peter v.d. Bos). Als u in uw eigen tuin advies wilt over een of meerdere bomen dan kunt u dit kenbaar maken bij Leo Brussee. Hij kan u dan in contact brengen met Peter v.d. Bos. Houdt u daarbij wel in de gaten dat u een kapvergunning nodig hebt als u wilt gaan kappen. Ook dient u, indien mogelijk, te herplanten, zodat Ketelhaven groen blijft. Wij geven u daar ook graag advies over. Op een nog nader te bepalen tijdstip (waarschijnlijk in oktober en april) zullen ook de vrijwilligers weer in actie komen om hier en daar wat extra onderhoud en aanplant te verrichten. Degenen die het leuk vinden om Ketelhaven mooi en groen te houden kunnen zich aanmelden bij de G.C. of bij Leo Brussee. Het zijn altijd gezellige dagen en voor koffie met gebak wordt gezorgd. Enige minpuntjes: Het is ons helaas weer opgevallen dat er toch steeds weer mensen zijn, die hun afval in onze bospercelen dumpen. Dit was o.a. het geval in het bos bij de tennisbaan en het zwembad en in het zendmastbos (naast de houtwalletjes). Wij verzoeken u nogmaals om dit niet te doen en anderen er op aan te spreken die dit 11

12 wel doen. De kosten van het verwijderen en afvoeren, betalen we met zijn allen en dat zou toch niet moeten. We kunnen betere en leukere dingen doen voor dat geld. Ook blijft het een grote ergernis dat veel medebewoners de hondenpoepbakken negeren en hun hond gewoon in de groenstroken laten poepen zonder het op te ruimen. Soms liggen de drollen zelfs naast of onder de poepbakken en op de paden. Zelfs in onze eigen tuin vinden we regelmatig drollen!! Er zijn nog steeds niet aangelijnde honden dus! Hebben deze baasjes er wel eens aan gedacht hoe leuk het is om gras te maaien als de poep je om de oren vliegt? En hoe fijn het is als je als vrijwilliger op het grasveld hebt zitten koffiedrinken en er thuis achter moet komen dat de fietstas waarin de koffie zat onder de hondenstront zit, evenals je schoenzolen? Geniet u ook van spelende kinderen op de grasvelden.? Verder willen we iedereen vragen om eens kritisch naar zijn/haar 2 meterstrook te kijken. Sommige stroken kunnen wel wat meer onderhoud gebruiken. Veel mensen ergeren zich daar aan en hebben dit bij ons kenbaar gemaakt. Let u bij het onderhoud s.v.p. ook op de achterkant van uw kavel, als deze grenst aan een pad. Velen zullen u er dankbaar voor zijn en het kost maar weinig tijd. Bovendien levert het werken langs de weg ook vaak een gezellig praatje op met passanten. Wij wensen iedereen een aangenaam winterseizoen. Mien Hoogerwerf Het Colijngemaal laat u rustig slapen Een rondleiding in het Colijngemaal U kunt rustig gaan slapen Deze legendarische woorden komen bij mij boven als ik word rondgeleid in het Colijngemaal te Ketelhaven. Het gemaal, genoemd naar Hendrik Colijn. In de jaren dertig minister van financiën en minister-president. Hij sprak deze woorden uit in een radiorede op 11 maart 1936 vanwege de Europese politieke spanningen. En niet, zoals vaak wordt gesuggereerd, aan de vooravond van de Duitse bezetting. Dr. H. Colijn was o.a begin jaren dertig voorzitter van de Zuiderzeeraad. Bijna dagelijks rijd ik langs dit gemaal, ik werp wel eens een blik naar binnen, vooral in de winter als er s avonds licht brandt. Dan denk ik: zou er wat zijn met de waterstand? En vele jaren heeft er met de kerst een kerstboom met lichtjes gestaan. 12

13 In 1956 is, wat toen nog Oostelijk Flevoland heette, drooggevallen. Het in 1955/56 gebouwde Colijngemaal heeft samen met het Lovinkgemaal bij Biddinghuizen en het Wortmangemaal bij Lelystad het oostelijk deel van de polder leeggepompt. Zo vertelt Albert-Jan Corjanus mij, bemalingtechnicus bij Zuiderzeeland van wie ik een rondleiding krijg. Eerst is er een werkeiland gemaakt. En op dit werkeiland is het gemaal gebouwd. Wie de architect van het gebouw is, is niet bekend. De architect heeft beslist iets willen vertellen met dit gebouw. Ik zie er boegen van schepen in. Maar het is goed mogelijk dat anderen er weer iets anders in zien. Het werkeiland was te bereiken o.a. via de Vossemeerdijk. Toen de gemalen klaar waren kon het leegpompen beginnen, en zo ontstond het oostelijk deel van Flevoland. Maar wat doet een gemaal nu dan? Eenmaal droog is droog, zou je denken. Albert-Jan vertelt: als je niet continu zou malen dan loopt de polder langzaam maar zeker vol. Het waterpeil in Flevoland op peil houden is dus van levensbelang. Wat is het peil dan, is mijn vraag. Het waterpeil in de Hoge Vaart moet zijn beneden NAP (Normaal Amsterdams Peil) en in de Lage Vaart NAP. Komt het hier boven dan gaan de pompen automatisch aan. Deze twee vaarten lopen door heel Flevoland. Door de wind kan het water in de vaarten zo opgestuwd worden dat het verschil in hoogte tussen Almere en Ketelhaven wel een meter is. Zo is de polder aan de kant van de randmeren hoger dan aan de kant van het IJsselmeer. Dat scheelt wel zo n anderhalve meter. Het waterpeil voor bv. een natuurgebied is vaak anders dan voor agrarisch of stedelijk gebied. In het Roggebotbos is een deel van de natuur gebruikt voor vernatting. Dit stuk dient als berging voor het overtollige water. Maar hoe houden ze dat nat, vraag ik. Daar zijn tussen de gebieden stuwen geplaatst. Als het gebied het hoge waterpeil kan houden dan gaan de stuwen automatisch dicht als er gemaald wordt, vertelt Albert-Jan Corjanus. Waterschap Zuiderzeeland heeft de ideale waterpeilen vastgelegd in een zogeheten Peilenbesluit. Vanaf 1990 is het Colijngemaal een automatisch gemaal en onbemand. Wat niet wil zeggen. zegt Albert-Jan, dat we er nooit meer komen. We kijken met de regelmaat de motoren na en doen het onderhoud aan de pompen. Drie pompen staan er in het gemaal. Elektrische pompen. Twee voor de Lage Vaart en een voor de Hoge Vaart. De twee pompen voor de Lage Vaart pompen samen liter per minuut en de pomp voor de Hoge Vaart doet dat in zijn eentje, liter per minuut. 13

14 De stroom valt nog al eens uit. Is er een noodaggregaat, vraag ik. In Nederland zitten we hooguit een paar uur zonder stroom, zegt Albert- Jan, en dat is geen probleem. Mocht het langer duren, dan hebben we een dieselpomp achter de hand. Hoe vaak moet je nu malen om het peil te handhaven? Het Colijngemaal, zo vertelt Albert-Jan, maalt iedere nacht en in het weekend ook overdag minimaal met één pomp. Dat doen we expres, want elektriciteit is in de nacht, en in het weekend goedkoper. Het gemaal Lovink aan de Harderdijk bij Biddinghuizen is voor het handhaven van het waterpeil in dat gebied. Daar loopt de Hoge Vaart ook. Dit gemaal heeft twee elektrische pompen. De gemalen Wortman in Lelystad en Blocq van Kuffeler in Almere hebben ieder vier pompen met dieselmotoren. Deze gemalen draaien niet continu. Ze worden aangezet als het waterpeil ondanks het continu malen van bijvoorbeeld het Colijngemaal te hoog blijft. Wij kunnen zien aan de drie lichtjes aan de voorkant van het Colijngemaal of er een pomp in werking is, zegt Albert-Jan. Ik ken die lichtjes wel maar heb nooit geweten dat ik daardoor kon zien of er een of meerdere pompen in werking zijn. Omdat de computer op het moment, dat ik aanwezig ben, zeer nat aangeeft, gaat er, en dat gebeurt niet vaak in de zomer begrijp ik, een pomp draaien. In de winter is het meestal natter en moet er wel extra gemaald worden. Even denk ik dat er een vliegtuig opstijgt, zo begint het te loeien. Maar als de pomp op volle toeren draait neemt het geluid af. Bij heel nat weer stijgt het waterpeil snel. Bij 10 millimeter regenval in de polder worden de gemalen Wortman en Blocq van Kuffeler al ingezet en staan alle 13 pompen te draaien. Gemiddeld pompen de gemalen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 720 miljoen kubieke meter water per jaar weg, richting IJssel- en Ketelmeer. Alle gemalen maken deel uit van de hoofdwaterkering en ze zijn als het ware in de dijk geplaatst. De gemalen zijn voorzien van terugslagkleppen. Deze moeten verhinderen dat het water, dat via de perskokers wordt weggepompt naar het oppervlaktewater, kan terugstromen, lees ik in de informatie. Het vuil uit de kanalen wordt o.a. ook bij het Colijngemaal tegengehouden. Veel organisch afval zoals riet. Maar nu zie ik er ook een trekkerband bijliggen. Waarschijnlijk kijk ik teveel naar detectiveseries op de TV en kan ik het dan ook niet nalaten te vragen of er wel eens iets engs gevonden wordt. Voorzichtig zeg ik: zoals een arm of een been. Volgens Albert-Jan hebben ze dat nog niet meegemaakt. Hoewel ze wel eens te horen krijgen op te letten als er iemand vermist wordt. Maar dan schakelen we niet de grijper in hoor. 14

15 Je komt via de kelder buiten onder de weg, wat dus een brug is, daar wordt het vuil verzameld. Hoeveel vuil er wordt verzameld weet Albert-Jan niet. Maar om het op te laten halen kost zeker zo n euro per jaar. Gelukkig kan veel vuil gecomposteerd worden, vertelt hij. Vanuit dat punt daar beneden heb je een hele andere kijk op Ketelhaven. Voor de gemalen zijn er 11 medewerkers in dienst maar bij extreem nat weer als de gemalen continu op volle toeren draaien wordt er extra mankracht ingehuurd. Soms begrijpen mensen niet dat ze voor een waterschap moeten betalen, zegt Albert- Jan. Hij geeft een voorbeeld: Het water van de riolering, dus van onze toiletten, gaat via buizen naar de waterzuivering. Daar wordt het gezuiverd en vervolgens wordt het weer geloosd op de vaarten. Het peil stijgt, en maling is weer nodig. Door meer stukken natuur te vernatten, wat tegenwoordig veel gebeurt, heeft men meer opslaggebied voor het overtollige water en op deze manier is het waterpeil beter onder controle te houden. En voor al dat soort dingen is geld nodig. Als bijzonderheid laat Albert-Jan mij het kunstwerk zien in de vorm van een pui van sierglas van 4 bij 6 meter. Het kunstwerk is ontworpen door Johan Dijkstra, een beroemd kunstenaar/schilder uit Groningen. De voorstelling symboliseert de strijd van de werkende mens tegen het water, voorgesteld als waterwolf. Het hoofdmotief is omgeven door karakteriserende elementen van zee en land als vissen, vogels, wier etc. Het is jammer dat deze glaspui die vervaardigd is bij Tetterode in Amsterdam niet in een buitenraam is aangebracht. Hij valt nu wat weg achter de pompen. Veel meer mensen zouden er dan van kunnen genieten. Alle gemalen hebben een kunstwerk gekregen bij de bouw, vertelt Albert-Jan. Ik heb heel veel informatie gekregen tijdens de rondleiding en ik heb ook nog het een en ander nagelezen. En toch is het mogelijk dat er iets ontbreekt. Maar Albert-Jan zegt bij het afscheid: Als er nu bewoners van Ketelhaven naar aanleiding van dit verhaal zelf een kijkje willen nemen dan wil ik wel voor 10 tot 12 personen een rondleiding geven. Ze moeten zich maar bij jou opgeven, dan prikken we wel een datum. Bij deze. Olga Nijmeijer telefoon (Graag vermelden van naam, aantal personen, adres en het telefoonnummer) 15

16 Diepzee duiken in Ketelhaven: les 1 In augustus vond ik een folder in de bus, waarin we door Tanja van Dalen, woonachtig op ons park en gediplomeerd instructrice van de wereldwijde duik organisatie PADI, werden uitgenodigd voor een zogenaamde introductieduik met perslucht op 15 augustus in ons eigen zwembad. Diepzee duiken in water van 1,40 meter moest het worden. Kennismaken met de apparatuur, onder water leren ademhalen uit een fles met perslucht, de gebaren leren die nodig zijn om onder water met elkaar te kunnen communiceren, dat en nog meer was de bedoeling van de cursus. Ik ben een enthousiast snorkelaar, zwemvliezen en duikbril gaan iedere vakantie mee, daarom wilde ik wel eens weten hoe dat allemaal werkte met zo n ding op je rug. Om vijf uur werden we in een soort nauwsluitende ruimtepakken gehesen, met loodgordels om en kregen we de eerste instructies. Duikers hebben hun eigen onderwater taal. Duim omhoog betekent bijvoorbeeld niet dat het goed met je gaat, integendeel, het betekent dat je zo gauw mogelijk omhoog wilt. In het bad kregen we een opblaasbare jas aan waarmee het mogelijk werd te zweven in het water door lucht in en uit de jas te laten. Voor het eerst lukte het me daarna om zonder boven te komen drie baantjes onder water te zwemmen. De anderhalf uur waren voorbij voor ik er erg in had. Het smaakte naar meer. Ik ben benieuwd of Tanja van plan is om dit nog eens te herhalen. Ger Ettes Veel uitvallers bij de 13 e Ketelhavenloop. Het was heet, tropisch heet op zaterdagmiddag 30 augustus 2008, toen om kwart over drie de jeugd van start ging voor de 13 e Ketelhavenloop. Van de 31 kinderen tot 12 jaar, haalde iedereen na 1200 meter wel de eindstreep. Bij de volwassenen, die om vier uur door Bart Mulder werden weggeschoten was dat anders, liefst 17 deelnemers haakten voortijdig vanwege de warmte af. 88 lopers wisten de 5 ronden van 2 kilometer over ons park tot een goed einde te brengen. Ik heb ze allemaal meegemaakt, tijdens geen van de 13 Ketelhavenlopen is er ooit een druppel regen gevallen, het was altijd mooi weer, maar van alle afleveringen was dit wel de warmste. Ondanks de hitte waren er toch nog 140 lopers naar Ketelhaven gekomen, minder dan vorig jaar, maar dat lag in de lijn der verwachting omdat met ingang van dit loopseizoen de overkoepelende organisatie FLERC was opgehouden te bestaan, zodat er minder lopers aanwezig waren uit de veraf gelegen gemeentes van Flevoland. Het parcoursrecord, dat bij de vrouwen op 38 min. 20 sec. en 16

17 bij de mannen op 32 min. 44 sec. staat, werd dan ook bij lange na niet gebroken. Die premie kon de organisatie dit jaar weer in de zak houden. Bij de jeugd ging voor de eerste keer de overwinning naar een inwoner van Ketelhaven, Floris van Halm finishte in 5 min 22 sec. als eerste na 1200 meter. Hij verdiende daar niet alleen de overwinningsbeker mee, maar mocht ook de trofee als beste Ketelhavenaar mee naar huis nemen. Iris van Driest uit Swifterbant zat maar 3 seconden achter hem, na 5 min. 25 sec. kwam zij als eerste meisje over de finish. De trofee, beste meisje uit Ketelhaven, ging dit jaar naar Paulien van Halm, zij deed 6 min. 45sec. over de 1200 meter. Bij de heren ging de hoofdprijs naar een oude bekende, Andre Plette van Isala '96 snelde voor de zesde keer als eerste over de meet in 35 min. 24 sec. Net als bij de jongens, was dit jaar een inwoonster van Ketelhaven voor het eerst winnares bij de Dames. Marlies van Amstel liet in een tijd van 44 min. 5 sec. alle andere dames achter zich. Met deze prestatie veroverde ze wederom het roemruchte wisselketeltje voor de snelste dame uit Ketelhaven. Dat keteltje ging bij de heren dit jaar onbedreigd naar de trainer van de loopgroep, Adriaan Sparreboom, die een tijd van 42 min.47 sec voor de 10km. nodig had. Een tijd waar de zestigjarige veteraan overigens helemaal niet tevreden mee was, hoewel hij hiermee ook tweede werd in de klasse mannen 60+. Andere finishers uit Ketelhaven en van de Loopgroep met hun tijden: Bob Bennema 50:53 Marrie Sparreboom 52:40 (2 e plaats vrouwen 50+) Marianne Hoogezand 54:14 (3 e plaats vrouwen 50+) Corine Ettes 55:30 Marian Hullegie 56:03 (3 e plaats vrouwen 40+) Anky Goulooze 1:05:40 Janneke Morsch 1:10:46 Bertine Bartelds 1:13:00 17

18 Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers was het weer een geslaagde Ketelhavenloop. s Avonds werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog uren nagepraat in de tent op de verharde tennisbaan. De 14 e Ketelhavenloop, noteer maar alvast in uw agenda, is op zaterdag 29 augustus 2009, tot dan! Ger Ettes Hardlopers doodlopers? Nee dus! Denkt u nog steeds: hardlopen? Nee, daar ben ik veel te oud voor, als vijftigplusser moet ik me niet meer zo uitsloven, voor je het weet val je dood neer! Ik hou me op die leeftijd liever alleen nog maar bezig met veilige sporten, zoals schaken en bridgen, zodat in ieder geval mijn hersens nog in conditie blijven. Dan heb ik een verheugende, maar mogelijk ook wat vermoeiende mededeling voor u. Bij recent onderzoek in het medisch centrum van de Stanford University in Californië, nummer twee in de top honderd beste universiteiten ter wereld, is onlangs het tegendeel gebleken. Twintig jaar lang volgden specialisten een grote groep hardlopers van boven de vijftig, allemaal leden van Amerikaanse hardloop clubs en vergleken die met een even grote groep vijftigplussers die niet aan hardlopen deden. De verbluffende resultaten van dit onderzoek zijn onlangs naar buiten gekomen. Had na twintig jaar in de controlegroep reeds vierendertig procent het loodje gelegd, in de andere groep liep vijfentachtig procent na twintig jaar nog vrolijk en fris rond. Van hen had slecht vijftien procent het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld. Ach, zult u zeggen, die laatste lootjes van het leven zijn niet altijd de prettigste, liever korter, maar dan ook goed, dan die laatste jaren in behoeftige omstandigheden, ten gevolge van kanker en hart en vaatziekten te moeten doorbrengen. Al weer mis! Dat sportieve inspanningen de kans op hart en vaatziekten aanzienlijk doet verminderen is in eerdere onderzoeken al veel vaker bewezen. Maar dit onderzoek op de Stanford University voegt daar iets specifieks aan toe. We weten al lang dat na het stoppen van de fysieke inspanning de kans op hart en vaatziekten een paar jaar later weer bijna even groot is als bij de niet sporters. In Stanford toonde men echter aan dat zolang je maar blijft hardlopen, je hart en vaten tot op hoge leeftijd in conditie blijven. Met andere woorden, je hart houdt gelijke tred met je benen. Maar moet ik dat na verloop van tijd niet bezuren, omdat mijn knieën door al dat hardlopen wegslijten en moet ik in dat extra restje leven niet genoegen nemen met kunst knieën? Integendeel, gewrichtsslijtage en knieoperaties kwamen in de loopgroep beduidend minder voor. Rust blijkt nog steeds te roesten. Dat is nog lang niet alles, want het bleek dat ook het krijgen van kanker in de loopgroep jaren werd uitgesteld. Kennelijk remt een goede lichamelijke conditie ook het uitgroeien van kankercellen. Nou, wat dan nog? Hoor ik u denken. Laat mij nou maar lekker doen waar ik goed in ben, schaken en bridgen, dan ben ik al lang tevreden, ik hoef niet zo nodig te hollen. Helaas, ook daarin versloegen de runners de zitters. In de groep van de hardlopers kwam veel minder Alzheimer voor. Dus als schakers en bridgers af een toe een rondje hardlopen op het park, beschermen ze hun geest tegen aftakeling en zullen ze in hun denksport langer en beter presteren dan de zittenblijvers. Het bestuur van de Loopgroep beseft heel goed dat ze met het naar buiten brengen van de schokkende resultaten van dit onderzoek een grote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Om de te verwachten grote toeloop van nieuwe leden, boven de vijftig jaar te kunnen behappen, zal er voor hen een speciale ouwe lullen groep worden opgericht. Aanmelden bij ondergetekende. Ger Ettes 18

19 Jeu de Boules. Zoals al eerder afgesproken vond op 17 augustus j.l. het Cock Smit-toernooi plaats. Wat een geluk dat we op deze dag, midden in een lange reeks van uiterst natte dagen, mochten genieten van een zeer fraaie, nagenoeg windstille dag met een milde temperatuur. Weer wat je het liefst zou willen invriezen om het later, in de winter bijvoorbeeld, opnieuw te consumeren. En dan het toernooi zelf: wel dat was weer zeer aimabel, op de achtergrond n lekker frans muziekie, stukkie kaas in de bek en zo nu en dan even spoelen met wat wijn. Ja, beste vrienden, boulen is echt een héél zware sport! Je moet echt wel héél goed getraind zijn om dit te kunnen volhouden. Maar nu de cijfers: als Jeu de Boules-commissie hadden we, dacht ik, vooraf afgesproken dat we ons zeer rustig, beleefd, dienstbaar en terughoudend zouden opstellen. Wel, onze Noortje heeft zich prima aan deze afspraak gehouden met een 13e plaats (van de 14 deelnemers) en zelf werd ik 11e, maar toch helaas was er toch weer, laat ons zeggen, een dissident in ons midden die het aan durfde de finale te bereiken en dan ook nog te winnen van... Marie Schutte! De vraag is nu dan ook: Wie was deze dissident dan wel? Wel dat bleek ons edele commissie-lid Gerald Ruesink te zijn, die er dan ook van door ging met de eerste prijs, t.w. de Uil-op-sokkel welke bij deze gelegenheid werd uitgereikt door de zoon van wijlen Cock en Piet Smit, Pieter Smit. We zullen verder maar niet meer kwaad blijven op ons eerder genoemd commissie-lid want, eerlijk is eerlijk, hij heeft dit moeilijke wedstrijd-programma wederom geweldig georganiseerd, Gerald, bedankt en gefeliciteerd met je prijs, je was wéér de beste! En tot besluit van dit verhaaltje dan nog dit: Cock, ik hoop écht dat je, van uit jouw meestal kritisch oogpunt, ook een beetje tevreden kunt zijn over de wijze waarop dit toernooi = jouw toernooi, is verlopen. Jammer dat je zelf niet wat méér van nabij aanwezig kon zijn. Namens de Jeu de Boules-commissie, Bob Aalbertsen Sfeervolle impressie tijdens het Cock Smit-toernooi 19

20 Pieter Smit reikt de prijzen uit aan de finalisten Voor u gelezen Een groot deel van de Ketelgraaf is bestemd voor de sport, en dat sport gezond is dat lezen we ook in deze Ketelgraaf. Maar nu las ik in de Stentor van 21 augustus 2008 dat een aantal koordirigenten de suggestie van hun collega Arjan Breukhoven uit Rotterdam zo gek nog niet vindt. Deze vindt dat contributie van een koor opgenomen moet worden in het basispakket voor de ziektekostenverzekering, vanwege gezondheidsaspecten. Bij wetenschappelijke onderzoek in Duitsland is vastgesteld dat zingen de weerstand van het lichaam verhoogt. En dat het lichaam meer cortison produceert. Cortison is een hormoon dat stress voorkomt. Een woordvoerder van het college van Zorgverzekeringen denkt, zo lees ik dat dit niet zo snel zal woorden geadviseerd. Maar hij sluit de kans van opname echter niet helemaal uit. Maar u hoeft daar natuurlijk niet op te wachten. Iedere donderdagavond repeteert ons koor uit Ketelhaven, t Ouwe Tuigh, in de basisschool Het Kompas in Dronten Landmaten Concourslaan. We beginnen om uur. Als u zin hebt om eens een keertje te komen kijken en/of mee te zingen: U bent van harte welkom! Informatie kunt u krijgen bij Olga Nijmeijer of Sophie Mulder. Olga Nijmeijer...ach Olga, het is maar hoe je het bekijkt. Voor zo ver ik weet is cortisol juist het hormoon dat vrijkomt bij stress. Hoe meer stress, des te meer cortisol wordt er door de bijnier uitgescheiden, om gewapend te zijn tegen die stress. Mensen met weinig of geen stress produceren nauwelijks cortisol. Stress moet hier gezien worden in de breedste zin van het woord, in die betekenis is bijvoorbeeld een infectie ook een vorm van stress voor het lichaam. Dus je zou met even veel gemak kunnen stellen dat zingen een stressvolle bezigheid is, als het de bijnier aanzet tot een grotere produktie van cortisol. Het zou verboden moeten worden dat zingen Ger Ettes. 20

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Sam-Sam, tweedehands merkkleding Sam- Sam mag gerust een begrip in Marknesse genoemd worden. Klein begonnen op een zolder en enkel kinderkleding, inmiddels uitgebreid

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Concert voor ontslagen thuiszorgmedewerkers

Concert voor ontslagen thuiszorgmedewerkers augustus aanbieding zie pagina 3 Kijk op pagina 6 t Rond 15 Woudrichem tel: 0183-745209 www.altenaoptiek.nl Oplage: 21.100 exemplaren 130e jaargang no. 32 Donderdag 7 augustus 2014 NU -50% STIHL KANTENMAAIERS

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort 9 e jaargang week 47 21 november 2013 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 5 7 11 23 Actueel Bundel

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

Uithoorn weert doorgaand verkeer door centrum. Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen

Uithoorn weert doorgaand verkeer door centrum. Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 15 oktober 2014 2 KORT NIEUWS: Drie verdachten vast voor overval De Ronde Venen - Maandag 13 oktober 2014 hield de recherche twee verdachten

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011 Jaargang 27 maart 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Van graan tot brood, nieuwe activiteiten in het Brouwhuisse bakhuis.

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

We worden alsmaar groter

We worden alsmaar groter seconer Contactblad voor senioren van BPRR en Texaco nieuws Jaargang 16 - no. 1-15 januari 2014 We worden alsmaar groter We mogen ons de laatste tijd verheugen op een flinke toename van het aantal Seconer

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start

het Grootverslag Nr. 60 oktober 2008 Mia Rood overleden Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start Nr. 60 oktober 2008 het Grootverslag 4 De Wilskracht in Wesvershoof bewoond 7 Mia Rood overleden 17 Bouw van appartementencomplex voor dementerende ouderen van start De onzin van... COLUMN Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie