Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud"

Transcriptie

1 VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter Informatie over klassieke componisten ALV17 weer voorbij Oproep aan alle huisomroepen Nationale Discotheek De toekomst van de huisomroepen Nieuwsbulletin van Radio de Honte Koninklijke onderscheiding voor Gert van Beek Dubbel feest bij ROZO-Radio Jubilarissen Ziekenomroep OZO Ziekenhuisomroep Oei-Oei en de workshop Presentatievaardigheden Rano Ziekenomroep Gorinchem ORVA ziekenomroep met mobiele studio in het Jeroen Bosch Ziekenhuis Geslaagde OZO feestmiddag Samen staan we sterk in Purmerend Programmablad Ziekenomroep RUAZ Logo s en websites Abonneren op Van Huis Uit VHN op Facebook Contact met de VHN Van de redactie Welkom in de tweede Van Huis Uit van 2014 en de derde die per als pdf-bestand wordt verspreid onder de huisomroepers in Nederland. Na onze oproepen om zich aan te melden als abonnee, hebben zich al velen 1

2 bij ons gemeld. Deze uitgave wordt naar ruim 250 huisomroepen en huisomroepers verstuurd. Namens de redactie hartelijk dank voor de flinke hoeveelheid kopij voor deze uitgave, maar liefst tien huisomroepen hebben een bijdrage ingestuurd. Uw omroep ook in VHU? Stuur dan uw bijdrage naar ons mailadres en deze wordt dan in de volgende uitgave geplaatst. Deze uitgave zal na de zomervakantie verspreid worden. Inzenden van kopij: uiterlijk zaterdag 30 augustus a.s. Veel leesplezier en een fijne zomervakantie gewenst! Pater, hoofdredacteur Van Huis Uit HIP Contactgroep Zaterdag 14 juni a.s. is de eerste bijeenkomst van de HIP projectgroep. Waar we die houden is afhankelijk van de woonplaats van de medewerkers. Ik wil graag een centrale plek. Wil je meedenken over hoe we in de toekomst onze doelgroep kunnen blijven bedienen en bereiken laat het even weten. Of via de Facebookgroep of via Ewald van Warmerdam, coördinator HIP. Bericht van de voorzitter 2

3 10 mei 2014 hebben we in Bennekom onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Het was een goed bezochte vergadering waar evenals vorige jaren naast de gebruikelijke agendapunten weer ruimschoots aandacht werd besteed aan het uitwisselen van ervaringen en ideeën tussen de omroepen. Na een gezellige lunch werd om uur gestart met het middagprogramma. In het middagprogramma werd een lezing gegeven door mevrouw Hennie Sanders, directeur Zorgketen Oosterlengte Winschoten. In haar lezing besteedde mevrouw Sanders aandacht aan het feit dat de zorg de komende jaren sterk onder druk komt te staan en dat door de regeringsmaatregelen vermoedelijk diverse verzorgings- en verpleegtehuizen hun deuren moeten sluiten. Ouderen zullen langer thuis moeten wonen waarbij ze moeten terugvallen op de hulp van kinderen, familieleden of kennissen. Sluiting van tehuizen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de omroepen. Dus naast het feit dat omroepen in ziekenhuizen steeds vaker stoppen met hun omroepwerk omdat de patiënten steeds korter in het ziekenhuis verblijven krijgen we nu ook te maken met een terugloop van omroepen in verzorging en verpleegtehuizen. Dus al met al geen gunstig vooruitzicht. Mevrouw Sanders nam ruimschoots de tijd voor haar lezing en gaf uitgebreid antwoord op de gestelde vragen. De lezing werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Ook werd in de vergadering een oproep gedaan om met nieuwe ideeën te komen om de terugloop van het aantal omroepen tegen te gaan. Het HIP platform is hier een uitstekend forum voor. Dus graag roep ik iedereen op contact op te nemen met ons bestuurslid Ewald van Warmerdam, om zich op te geven om samen met anderen ideeën te gaan ontwikkelen. Jan Boedeltje, voorzitter VHN, 24 mei Informatie over klassieke componisten Van Eef Jansen (OZO Midden-Overijssel) hebben we zo n 70 tekstbestanden ontvangen met informatie over klassieke componisten. Deze zijn binnenkort te downloaden vanaf de VHN website en tijdelijk (tot uiterlijk 5 juni) via deze Wetransfer link. Lees je dit na 5 juni, houd dan 3

4 de VHN website in de gaten. En als je dit hebt gedownload, laat het dan even weten, dat is ook prettig voor de uploader. Doe dit via dit mailadres. Ton van der Laak ALV17 weer voorbij Een kwartiertje later dan gepland opent voorzitter Jan Boedeltje de zeventiende Algemene Ledenvergadering van de VHN op deze nogal regenachtige zaterdagochtend in Bennekom. Van de 82 lidomroepen namen slechts 17 (zeventien!) de moeite om naar de jaarlijkse vergadering te komen. In totaal zijn er vandaag 35 personen aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over het huisomroepwerk. Overigens is dit aantal vrijwel gelijk aan het gemiddelde aantal bezoekers van de ALV s. Als regelmatige bezoeker zie je dan ook voornamelijk bekende gezichten en helaas blijft het bij nieuwelingen vaak beperkt tot een eenmalige aanwezigheid. De bestuurstafel: v.l.n.r. Ton van der Laak (penn.), Jan Boedeltje (vz.) en Walter van Gennip (secr.) Voor zover bekend zijn twee huisomroepers recentelijk koninklijk onderscheiden: Noud Struijk van ROZO Radio, Roosendaal en Gert van Beek van Huisomroep De Gelderse Vallei, Ede. Beide heren worden hartelijk gefeliciteerd. 4

5 Het afgelopen jaar hebben we van twee huisomroepers afscheid moeten nemen. Oud-bestuurslid Tom de Graaff overleed op 2 augustus 2013 op 71-jarige leeftijd; hij was jarenlang actief bij ROZO Radio in Roosendaal. Math Vanderheiden, oud-voorzitter van Radio Atrium Parkstad in Kerkrade, overleed op 25 oktober Om beide heren te herdenken wordt enkele ogenblikken stil gestaan. Jaarverslagen De jaarverslagen zijn doorgaans een hamerstuk, maar nu wordt toch enige tijd besteed aan het onderdeel Verzekeringen, met als contactpersoon Walter van Gennip. Zo is niet alleen het aantal lidomroepen gedaald, ook het aantal via de VHN verzekerde huisomroepen is minder geworden. Maar nog steeds zijn zo n 266 huisomroepers verzekerd. Het verzekeren van apparatuur kun je volgens Walter het best via het tehuis waar je studio gevestigd is regelen, omdat de premies erg hoog kunnen worden, vooral als er met spullen gesleept wordt. Noud Struijk (ROZO Radio) vertelt dat zijn omroep de spullen zoals muziekinstrumenten heeft verzekerd, via Reaal. Zodra hierover meer duidelijkheid is zal dit via Van Huis Uit gecommuniceerd worden, zo zegt Walter toe. 5

6 Van Huis Uit redacteur Harry Pater geeft een korte toelichting over de veranderingen bij het contactorgaan. Omdat VHU tot afgelopen zomer een onderdeel van de website was en dit nadat deze gehackt was, moest bekeken worden hoe nu verder te gaan. Na de eerste proef om VHU per e- mail te gaan verspreiden, eind vorig jaar, bleek dat dit zeer in de smaak valt en daarom is besloten om op deze voet verder te gaan. Momenteel wordt de VHU als een soort nieuwsbrief (pdf-bijlage) per mail verstuurd aan ongeveer 250 mailadressen van huisomroepen en huisomroepers. Ton van der Laak Money money money Zoals gebruikelijk blijven de details over de financiën beperkt tot de vergadering en de officiële notulen. Na een korte toelichting van penningmeester Ton van der Laak, met slechts een enkele vraag vanuit de vergadering, is het woord aan Sake Roodbergen namens de Kascontrolecommissie. Samen met Willem van Dijk heeft hij de boeken gecontroleerd op 8 mei jl. Alles is in orde bevonden en de commissie stelt dan ook aan de vergadering voor de penningmeester (zoals dat zo mooi heet) te dechargeren. Dit gebeurt onder luid applaus. 6

7 Sake Roodbergen Willem van Dijks periode in de kascontrolecommissie is voorbij; Walter van Gennip vertelt dat Willem zich voor de ALV heeft afgemeld vanwege zijn gezondheid, die gelukkig de goede kant op gaat. Sake Roodbergen en Gerry Oomen zijn nu de beide leden en als reservelid wordt Raymond van Oosterbosch (Oei-Oei) bereid gevonden. Tegen de contributie van 25 euro per jaar is geen bezwaar, want deze is al heel wat jaren ongewijzigd. Bestuursactiviteiten Ondanks herhaalde verzoeken, zoals tijdens de vorige ALV en in VHU, bleek het forum op de website niet gebruikt te worden. Het bestuur heeft dan ook besloten om op de nieuwe website geen forum meer te plaatsen. Wat die website betreft, zoals bekend is de oude site tot tweemaal toe gehackt en werkte de vorige provider eerder tegen dan mee, zodat besloten is naar een andere provider over te stappen. Hans Geerlings Wim Brik heeft de taak van webmaster overgenomen van Hans Geerlings (die na deze ALV geen bestuurslid meer is). Wim is in feite opnieuw begonnen met de website en deze begint langzamerhand meer vorm te 7

8 krijgen. Daarbij heeft hij veel hulp gehad van Hans Geerlings en Harry Pater, die beide materiaal aanleveren en adviezen geven. Nationale Discotheek Henk van der Veen vertelt dat deze nu ruim een jaar draait en dat er nu ongeveer 4 terrabyte aan muziekbestanden op de servers staan. Verder zijn vier verhuisdozen vol klassieke muziekcd s ontvangen, die allemaal gedigitaliseerd zijn. Er wordt nog steeds veel muziek geupload. Op dit moment doen er 48 aangemelde personen mee. Helaas blijken er nogal wat mensen problemen te hebben om zich aan te melden. Met name als je Windows8 hebt; dit komt doordat dit een eigen mailprogramma heeft. Zodra er een (of meer) goede oplossing(en) gevonden wordt/worden zal dit bekendgemaakt worden via de speciale website, VHU en de Facebookgroep. Henk van der Veen Ook als je programma s wilt uploaden, die ook voor andere omroepen interessant zijn, dan kan dit via Retroshare. Dit soort programma s liefst per Wetransfer sturen aan Frans van Berckel. Eef Jansen (OZO Midden-Overijssel) vertelt dat hij veel kant-en-klaar te gebruiken teksten heeft, over met name, klassieke componisten en cd s. Dit is ook interessant voor op de website. Eef stelt deze teksten ter beschikking aan de VHN. Arnold Scheele (Radio Delta) merkt op dat het ook eenvoudig is om, als je dat wilt, elkaars uitzendstream over te nemen. 8

9 Ewald van Warmerdam Huisomroepen Informatie Platform HIP-voorman Ewald van Warmerdam neemt vervolgens het woord. De VHN-Facebookgroep is vooral opgezet om met elkaar te communiceren over het huisomroepwerk. Vragen over promotie van de huisomroep naar tehuizen? Neem dan contact op met het HIP, vooral ook omdat het vaak gaat om nieuwe organisaties (na fusies bijv.). Bas Stuy Bas Stuy (OZONOP) merkt op dat het aantal tehuizen nog steeds afneemt en dat bij nieuwbouw vaak geen mogelijkheden meer zijn om een omroepsignaal te verspreiden. Het lijkt erop dat verspreiding straks voornamelijk via streams zal moeten. Heel belangrijk is het volgens hem om de bewoners van de tehuizen persoonlijk te benaderen (zoals in de recreatiezaal) en goed contact en overleg met de besturen van de organisaties waaronder de tehuizen vallen en met de leiding van de tehuizen zelf, zijn ook van groot belang, ook al zal het per plaats en per instelling mogelijk verschillend zijn. 9

10 Verder wordt opgemerkt dat we goed moeten nadenken hoe we in de toekomst verder kunnen en moeten, via apps, digitale verbindingen, etc. Wellicht moeten we een digitaal platform DAB+ (= digitale radio) en wifi gaan opzetten, omdat veel mensen van onze doelgroepen langer thuis blijven wonen en om ze dáár de kunnen bereiken, ook via tablet en pc. Ewald: laten we alle mogelijke en nodige informatie verzamelen en daar samen over gaan praten en brainstormen. Iedereen die hierover wil meedenken kan zich bij Ewald melden. Lunch Na een flinke vergaderochtend, een keer onderbroken door een koffiepauze, is het rond half een tijd voor de lunch, die zoals gebruikelijk goed verzorgd is: soep, diverse belegde broodjes, melk, karnemelk, etc. De lunch is zoals altijd de perfecte gelegenheid om bij te praten met collega huisomroepers en aldus ideeën en eventueel nieuwe contacten op te doen. 10

11 Middagprogramma Omdat nog niet alle agendapunten zijn behandeld en spreekster mevrouw Hennie Sanders al aanwezig is, wordt besloten om eerst haar het woord te geven en daarna de laatste vijf agendapunten te behandelen. Begeleid door een powerpoint presentatie gaat mevrouw Sanders voortvarend van start met haar inleiding onder de titel 'Zorg en huisomroep in het vizier. Ze is een prettige en goed verstaanbare spreekster, die het in eerste instantie heel uitgebreid heeft over de organisatie waarvan zij directeur is, Zorggroep Oosterlengte uit Winschoten en omgeving. Op zich interessant, maar het duurt in elk geval ondergetekende wel wat lang om allerlei zaken en cijfers over deze organisatie te horen, voordat het over het huisomroepwerk gaat. 11

12 Mevrouw Hennie Sanders Ze vertelt dat het haar is opgevallen dat op de vergadering voornamelijk mannen aanwezig zijn, terwijl dat in de zorg nu juist het tegenovergestelde is. Het feit dat de zorg de komende jaren sterk onder druk komt te staan en dat door de regeringsmaatregelen vermoedelijk diverse verzorgings- en verpleegtehuizen hun deuren moeten sluiten, is een belangrijk punt, zo vertelt ze. Ouderen zullen langer thuis moeten wonen waarbij ze moeten terugvallen op de hulp van kinderen, familieleden of kennissen. Sluiting van tehuizen heeft natuurlijk ook gevolgen voor de omroepen. Naast het feit dat omroepen in ziekenhuizen steeds vaker moeten stoppen omdat de patiënten steeds korter in het ziekenhuis verblijven zal er ook met een terugloop van omroepen in verzorgings- en verpleegtehuizen rekening gehouden moeten worden. Een belangrijke tip van mevrouw Sanders: zorg dat je als omroep een goed en intensief contact hebt of krijgt met de leiding van het tehuis of de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Ze vertelt dat als VHN-voorzitter 12

13 Jan Boedeltje in het verleden niet bij haar had aangeklopt omdat het radio maken van zijn Omroep Viviana in het plaatselijke ziekenhuis dreigde te verdwijnen en hij namens de omroep wilde vragen wat ze zouden kunnen betekenen voor de zorggroep, dat ze nu waarschijnlijk niet zo n goede en vruchtbare samenwerking hadden gehad. Wat betekenen de verwachte wijzigingen in de zorg voor de huisomroepen? Wijzigingen in: Doelgroep, Communicatie, Privacy eisen (borging) en Techniek. Verwachte trends: Meer interactief, Integratie met andere vormen en Verbinding met communicatiefunctie van de organisatie. Tijdens en na de lezing neemt ze alle tijd om op vragen uit de vergadering in te gaan. De communicatie tussen huisomroep en de directie en dagelijkse leiding van de tehuizen is volgens haar cruciaal. Zorg dat je op goede voet staat met degene die over de interne communicatie gaat en als je die niet kent, stap dan gewoon eens binnen en vraag naar die persoon, maak kennis en wees duidelijk in wat je als huisomroep wilt. Vergeet ook de social media niet. 13

14 Ook wordt opgemerkt dat je altijd voorzichtig moet zijn met de privacy van de bewoners en patiënten. En voor financiële ondersteuning van je huisomroepactiviteiten is het ook een goed idee om goede contacten te hebben of krijgen met de Stichting Vrienden Van en soortgelijke organisaties. Deze hebben vaak wel geld in kas om dit soort activiteiten te (mede) financieren. Na de lezing en discussies, die in totaal ruim anderhalf uur in beslag nemen, volgt een extra pauze waarin een glaasje gedronken en even de benen gestrekt kunnen worden en voor een klein gedeelte van de aanwezigen om even op adem te komen met een sigaretje. De laatste loodjes Noud Struijk van ROZO Radio dankt namens zijn omroep voor alle felicitaties voor het vijftigjarig bestaan van de omroep. 14

15 Noud Struijk Afscheid van Hans Agendapunt 14 is het aftreden van bestuurslid en webmaster Hans Geerlings. Zoals bekend heeft Hans besloten om na het aflopen van de huidige termijn te gaan stoppen met zijn werkzaamheden voor de VHN. Voorzitter Jan Boedeltje bedankt Hans namens het bestuur en de leden voor al zijn werk en de plezierige samenwerking. Zijn taak als webmaster is inmiddels overgenomen door Wim Brik. Zijn vacante bestuursfunctie wordt niet ingevuld. Hans krijgt de erespeld van de VHN opgespeld door de voorzitter en ontvangt ook een cadeaubon. Hierna neemt Hans zelf het woord en vertelt dat hij altijd met plezier heeft meegewerkt aan het werk van de VHN. Omdat hij zelf al enkele jaren niet meer actief is bij een huisomroep en het ook heel druk heeft met andere vrijwilligersactiviteiten was voor hem het moment dat zijn bestuursperiode afliep een mooie gelegenheid om een punt te zetten achter het huisomroepwerk. 15

16 En tenslotte De onvermijdelijke rondvraag, deze keer geen vluggertje Arnold Scheele (Radio Delta) wil graag weten hoe het nu zit met Diskowin. Sander de Zeeuw houdt zich hier nog altijd mee bezig. Op Windows 7 (32 bits) draait het programma prima, misschien dat er nog een extra file gedownload moet worden. Ook de 64 bits versie draait. Sander heeft alle versies gedownload (ca MB per versie); de registratiecode is nu geldig tot Uiteraard is Diskowin uitsluitend verkrijgbaar voor lidomroepen van de VHN. Sander heeft dus de Diskowin versies voor Windows XP, Vista en Windows 7/8 beschikbaar, omdat het bedrijf ACF uit Emmeloord alles over Diskowin van zijn website heeft gehaald en zij ook geen ondersteuning meer bieden. Arnold Scheele vraagt zich af of er ook een koppeling mogelijk is tussen Diskowin en Retroshare, met name voor het maken van draaiboeken. Hier is niet 123 een antwoord op te geven. Omroepen die hier wel al ervaring mee hebben, neem s.v.p. per contact op met Sander de Zeeuw. Sander de Zeeuw 16

17 Sander de Zeeuw (GHF) vertelt dat hij in het verleden als VHN-voorzitter betrokken was bij de onderhandelingen met organisaties als Buma- Stemra, SENA, etc. Alle lidomroepen hebben een licentieovereenkomst met deze organisaties als lid van de VHN. Zijn advies: lees die overeenkomsten eens goed door! Met name voor het gebruik van internet is dit van belang, want deze overeenkomsten zijn alleen geldig voor hetgeen je als omroep voor je doelgroep doet. Met andere woorden: een beetje dj spelen valt niet onder de overeenkomsten! Dus realiseer je goed of hetgeen je als omroep op internet doet wel is toegestaan volgens de overeenkomst. Want: er wordt absoluut op gecontroleerd! En doe je iets dat niet is toegestaan, dan moet je daar gewoon voor betalen (en dat kan flink in de papieren lopen)! Walter Catz (Waterlandradio) vertelt dat zijn omroep een goed contact heeft met de raad van bestuur van het ziekenhuis. Dit is voor een ziekenomroep van wezenlijk belang! Ook een goede relatie en samenwerking met de lokale omroep is belangrijk. En zorg ervoor dat je als omroep zichtbaar bent in je tehuis/tehuizen, voor zowel de raad van bestuur als de communicatieadviseur èn uiteraard het overige personeel en de bewoners/patiënten. Arnold Scheele wil graag weten wanneer er een afspraak komt voor het HIP. Ewald vraagt dit aan hem te mailen, zodat hij op korte termijn een afspraak kan plannen. Bert Heystek van RANO Gorinchem vertelt dat zijn omroep dit jaar het 50- jarig bestaan viert. Penningmeester Ton van der Laak adviseert dit tijdig bij de secretaris te melden, zodat dan een jubileumbijdrage namens de VHN gestort kan worden. 17

18 Iets na vier uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan alle aanwezigen. Er is nog een drankje aan de bar verkrijgbaar, waar goed gebruik van gemaakt wordt. Tekst en foto s: Harry Pater Beste allemaal, Oproep aan alle huisomroepen die NIET op de ALV waren Op 10 mei jl. heeft de VHN zijn jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Van de 82 omroepen die lid zijn van de VHN, hebben er maar 17 (zeventien!) de moeite genomen om af te reizen naar Bennekom. Een ALV biedt de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen en te netwerken. Door allerlei omstandigheden, daalt het aantal huisomroepen en/of worden zij gedwongen om andere manieren te vinden om te blijven bestaan. Als bestuurslid en HIP coördinator van de VHN, wil ik graag weten waarom u als huisomroep heeft besloten om niet te komen en wat we als bestuur kunnen doen om u volgend jaar wel te mogen ontmoeten op de ALV. Ook willen we weten wat er bij u speelt als huisomroep en waar we u bij kunnen helpen. Graag ontvang ik uw reactie via de mail: Wilt u van gedachten wisselen met een van de bestuursleden? Stuur dan een mail naar een van hen; zie de laatste pagina van deze Van Huis Uit. Alvast bedankt voor uw reactie! Ewald van Warmerdam, coördinator HIP. Nationale Discotheek Op de ALV van 2013 is door het bestuur van de VHN de Nationale Discotheek gepresenteerd. Alle omroepen hadden van de VHN in de periode voor deze ALV een geboortekaartje ontvangen met de aankondiging van de geboorte Nationale Discotheek. 18

19 De doelstelling van de Nationale Discotheek is alle omroepen te voorzien van muziek, die eenvoudig kan worden gedownload d.m.v. het internet. Het idee van een Nationale Discotheek speelde al jaren binnen het bestuur. Het was een initiatief van Ton van der Laak. Vorig jaar voor de ALV is reeds begonnen met het uploaden van muziekbestanden. Na veel vergaderen door Ton van der Laak, Walter van Gennip, Frans van Berckel en mijzelf is besloten de server voor het systeem te plaatsen in de studio van de Rano Ziekenomroep in Utrecht. Op de ALV 2013 heb ik dan ook, samen met Frans van Berckel een presentatie gegeven over hoe het systeem werkt. Het systeem werkt d.m.v. het programma Retroshare. Iedere omroep kan, nadat via dit programma een "sleutel" is verkregen, muziek downloaden. Dit is natuurlijk alleen voorbehouden aan medewerkers van de bij de VHN aangesloten omroepen. Dit wordt dan ook door de systeembeheerder streng gecontroleerd. Het systeem werkt heel eenvoudig. Nadat is ingelogd is het alleen maar nodig artiest, titel van het nummer of een componist in te tikken en u krijgt een lijst met het gevraagde te zien. Hier kunt u zelf kiezen welke uitvoering u wilt downloaden door het nummer aan te klikken. In het bestand vindt u vele uitvoeringen t.w. uitvoerende artiesten of orkesten maar ook op gewenste kwaliteit enz. Ton van der Laak, Wim Brik, Frans van Berckel en ikzelf zijn nog steeds bezig met het uploaden van nieuwe muziek. Ook een aantal omroepen hebben toegezegd of hebben al muziek ter beschikking gesteld t.b.v. de Nationale Discotheek. Heeft u ook een muziekbestand en wilt u dit ter beschikking stellen of meewerken aan de opbouw van de discotheek, meld u dan aan op de bekende adressen van het bestuur van de VHN. Hieronder ziet u de link naar het pdf bestand met de handleiding. Hierin staat duidelijk beschreven hoe de Nationale Discotheek werkt. Henk van der Veen 19

20 De toekomst van de huisomroepen?? Ik denk dat het best wel eens goed is om over onze toekomst als huisomroep te gaan nadenken. Hebben wij nog bestaansrecht? We horen het zo rondom ons heen, doorgifte van onze signalen via de interne bronnen in een ziekenhuis en/of verpleegtehuis gaat op de schop. In de ene instelling op korte termijn in het andere op wat langere termijn. Patiënten verblijven in de regel nog maar heel kort in een ziekenhuis. De verpleegtehuizen worden steeds vaker het eindstation. Ouderen blijven of moeten steeds langer thuis wonen, al of niet met omringende zorg in welke vorm dan ook. Blijven de gespecialiseerde tehuizen over waar men langer zal en kan verblijven, deze gaan bij renovatie en helemaal bij nieuwbouw over naar de vrijwillige keuze welke provider men wil hebben op de kamer d.m.v. de 2 koperdraadjes van KPN, dus een keuze in telefoon, internet en tv van een provider die gebruikmaakt van het netwerk van KPN. Daarbij zijn dan gelijk de mogelijkheden voor de huisomroepen de pas afgesneden. In het land zijn er al diverse huisomroepen ermee gestopt, vaak ook doordat men de beschikbare ruimte in een tehuis niet langer meer ter beschikking kregen. Voorbeeld hiervan is bijv. Lelystad, waar men de aanzegging kreeg in 2012 dat men de ruimte moest verlaten, deze ruimte van 20 m2 is nu een bloemenverkoop geworden, dat bracht meer op. In de eindfase was zelfs de technische dienst zo enthousiast dat men alle distributie kabels al had doorgeknipt, zodat de laatste maanden men voor joker had uitgezonden. Steeds vaker hoor je het argument, dat ziekenomroepen / huisomroepen door de nieuwe mediamogelijkheden zijn achterhaald, tja dan heb je het bij mij als radioman in hart en nieren toch echt een verkeerde. Aan één kant heeft men wel gelijk, doelend op de doorgiftemogelijkheden. Maar als wij kijken naar bijv. internetradio maar ook andere bronnen die kunnen worden benut, dan hebben wij zeker bestaansrecht, maar dan moeten wij wel snel en creatief zijn, het is vijf voor twaalf. Mijn visie is dat wij naar een sociaal maatschappelijke radiovorm moeten gaan, waarbij we moeten gaan kijken hoe wij ons doelpubliek, de thuis wonende ouderen van 50+ kunnen gaan bereiken. Heb je het geluk in een 20

21 glasvezel gebied te zitten dan is er een relatief goedkope oplossing te creëren, waarbij zelfs wijkgericht is te werken. Zit je niet in zo n gebied, dan ben je goed in het nadeel, samenwerking met een lokale omroep is dan een oplossing, maar door de andere cultuur die bij deze lokale omroepen heerst (in de meeste gevallen) is dit vaak het einde van uw huisomroep. Fusies hebben in het verleden alleen maar geleid tot ellende. Het erin opgaan leidde vaak tot het verlies van apparatuur en middelen. Het uiteindelijk resultaat een enkel of enkele uurtjes zendtijd. Het bij de lokale omroepen in gang gezette multimedia offensief en regionale samenwerking met andere omroepen, gesteund door het convenant tussen enerzijds de OLON en anderzijds de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) begint al enkele scheurtjes en barsten te vertonen. Het is een leuk initiatief maar de uitvoerbaarheid is alleen mogelijk voor de grotere gemeenten, de kleinere, zeg maar de tot inwoners, hebben niet de mogelijkheden om het multimediale concept van de grond te krijgen, vandaar dat men een samenwerking zoekt met de buren, gemeenten in de directe omgeving, alleen lost dit nog niet het financiële plaatje op. Het bekende verhaal toch? Idee over de schutting, de zak met geld is ervoor neergekomen en dus onbereikbaar. Veel omroepen zullen dit al herkennen of gaan meemaken in de komende maanden en jaren met het verzoek tot samenwerking is het niet hierom, dan is het vaak te doen om de inzet van onze zéér gewaardeerde vrijwilligers maar bovenal onze ervaring. Mijn advies NIET DOEN!!!! Wat gaan of moeten wij wel gaan doen? Ik denk dat er binnen het VHN bestuur en de leden eens nagedacht moet worden over één landelijke omroep, waarin iedere nog actieve omroep zijn bijdrage in het programma-aanbod gaat leveren. Een sociaal maatschappelijk betrokken omroep met een duidelijk aanbod van programma s waar wij juist zo goed in zijn. Maatschappelijk, in alle geledingen, dus ook uitzendingen voor de oudere medelanders in hun eigen taal. Sociaal maatschappelijke informatie in samenwerking met de ouderenbonden maar ook met WMO, zorginstanties, artsen, ja lach niet, dierenarts, koks voor eetadvies, etc. 21

22 Ideeën genoeg om samen met muziekprogramma s 24/7 een landelijke omroep te vormen, waarbij live vanuit elke huidige huisomroepstudio kan worden uitgezonden en daarbij kan dan ingespeeld worden op actuele zaken in de betreffende regio. Hoe bereiken wij de huiskamers van al die thuiswonende ouderen? Het bekende medium de FM etherfrequentie? Te duur en gaat op korte termijn verdwijnen. DAB? Redelijk betaalbaar, maar haast nog niemand heeft een DAB radio relatief goedkoop als draagbaar te koop. Eén fabrikant heeft een tuner op de markt met alle DAB ++++ varianten. Het zal niet lang meer duren of DAB kanalen zullen ook als geldbron worden geveild, dus dan ook onbetaalbaar??? Een landelijke dekking zou nog mogelijk zijn, als je gaat denken aan AM net als vroeger, zou nog te behappen zijn, maar voor een deelgebied, vanwege bereik, vermogen en het op hoogte kunnen plaatsen van een antenne. Eerlijk gezegd blijft er dan maar weinig over dan internetradio. Goedkoop en snel te installeren. We kunnen net als er al een aantal hebben gedaan zelf op internet al of niet via een provider of gezamenlijk als landelijk internetradiostation (VHN?). Maar natuurlijk kan iedere deelnemer hieraan ook zelf blijven uitzenden. Ik denk en weet dat als wij als landelijk gezamenlijk internetradiostation zouden gaan uitzenden, wij meer luisteraars kunnen trekken dan individueel, maar ook dat omroepen als MAX, EO, maar ook VPRO belangstelling hebben om deel te nemen met een programma-aanbod. Hiermee maak je het dan ook mogelijk om het voor adverteerders een interessante markt te gaan maken, waardoor het op termijn een bron van inkomsten zal kunnen genereren. Het is een visie van mij, nogmaals voor de duidelijkheid, maar zou best eens een leuk discussiepunt kunnen zijn op een landelijke bijeenkomst. Met groet, Bas Stuy OZONOP 22

23 Nieuwsbulletin van Radio de Honte In november 2013 vierden de vrijwilligers van Radio de Honte het 25-jarig bestaan van de ziekenomroep. Tijdens een gezellig samenzijn, in restaurant Da Vinci in Terneuzen, met een drankje en een vorkje, werd er onder andere terug gekeken op 25 mooie en muzikale jaren en werden er 4 vrijwilligers, te weten: Jean-Paul van Driel, Johnny de Pooter, Angelo Clemminck en Dick Maters extra in het zonnetje gezet, omdat zij zich al ruim 25 jaar inzetten voor de omroep. Jan Ollebek, de in maart 2014 teruggetreden voorzitter van de Stichting, blikte in een korte toespraak niet alleen terug, maar ook vooruit! In zijn toespraak had hij het onder andere over de toekomst visie van het bestuur betreffende de omroep en de uitbreiding naar de verzorgingstehuizen binnen de Kanaalzone. Omdat de uitbreiding van Ziekenomroep Radio de Honte plaats zou gaan vinden, heeft het bestuur ervoor gekozen om voortaan als Huisomroep door het leven te gaan. Dankzij de moderne techniek is het nu vrij eenvoudig een goede geluidsverbinding te leggen en kunnen de bewoners van verschillende verzorgingscentra ook genieten van de muziek, die de meer dan 35 vrijwilligers van Radio de Honte, 24 uur per dag brengen. En zo is Radio de Honte, de huisomroep van het Streekziekenhuis in Terneuzen, naast dat het te beluisteren is op het Wereld Wijde Web, sinds begin februari 2014 ook te beluisteren in twee verzorgingscentra in de Kanaalzone, die onder ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen vallen. En dat zijn: Bachtendieke te Terneuzen en Vremdieke te Hoek. Het bestuur van de omroep streeft er de komende jaren naar, nog meer verzorgingstehuizen in de Kanaalzone en Oost Zeeuws-Vlaanderen aan te sluiten op hun kanaal en de goede band die zij hebben met Radio Delta (de huisomroep in West Zeeuws-Vlaanderen) verder aan te halen en te versterken! 23

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2

ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE. Gängelproat 2014, nr. 2 ALGEMENE VERGADERING STIEPELWANDELTOCHTEN BUURSE Gängelproat 2014, nr. 2 Colofon Bestuur Hennie Horst (voorzitter), Dirk Haan (vice voorzitter), Gert Nieterau (secretaris), Hennie Klootwijk (penningmeester),

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 22, nr. 2 juni 2013 In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen Opleveringen IHC 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Jan Vink, boerenzoon met

Nadere informatie

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid.

Een pessimist ziet een moeilijkheid in elke mogelijkheid, een optimist ziet een mogelijkheid in elke moeilijkheid. Jaargang 22 nr. 4 december 2011 Uw sympathie en hulp hebben wij in het afgelopen jaar bijzonder gewaardeerd. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij wensen u fijne feestdagen toe en een voorspoedig en gelukkig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over

VERBANDPOST Edam en Volendam. AED LOCATIES Edam en Volendam. INEKE geeft het stokje over VERBANDPOST Edam en AED LOCATIES Edam en INEKE geeft het stokje over BOEKJE 100 mei 2015 EHBO-boekje 100 ligt voor u!! Het was nog in de tijd van Evert Karregat, de eerste gediplomeerde kaderinstructeur

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12

INHOUD THEMADOSSIER: NETWERKEN 31 INHOUDSOPGAVE EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING 12 INHOUDSOPGAVE INHOUD EDITORIAL 4 INTERVIEW MET BERT VAN OOSTVEEN 6 Volharden, je lijn doorzetten en de stip op de horizon bewaken RENÉ VAN DEN BURG EN MARIJKE FLEUREN KORTE BERICHTEN 10 DE LERENDE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie