Onderzoek FM en AM etherradio Eindrapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek FM en AM etherradio Eindrapportage"

Transcriptie

1 Onderzoek FM en AM etherradio Eindrapportage Door Stratix Consulting BV Hilversum, september 2008

2 Management samenvatting Dit is de eindrapportage van het onderzoek Marktsituatie en bedrijfsmodellen commerciële FM/AM-radio. EZ stelde voor deze studie vier hoofdvragen: 1. Hoe ziet de markt voor commerciële FM en AM-etherradio eruit? 2. Wat is er bekend over de op deze markt gebruikte bedrijfsmodellen en hoe zien de waardeketens eruit? 3. Wat zijn de belangrijkste marktontwikkelingen aan resp. de vraagzijde en de aanbodzijde? 4. Welke invloed heeft radio via concurrerende distributiekanalen / infrastructuren (zowel ether als niet-ether) op de business cases van commerciële FM/AM-etherradio? Het antwoord op deze vier vragen is via een desk research studie bereikt. Het startpunt daarbij was het jaar 2003, het jaar waarin de Zero Base verdeling werd gehouden. De inhoudelijke vragen naar bedrijfsmodellen, de belangrijkste marktontwikkelingen en invloed van radio via concurrerende distributiekanalen / infrastructuren zijn via "issue-analyses" uitgewerkt door het Stratix team. Na presentatie van het concept rapport zijn er door het Ministerie nog een aantal nadere vragen gesteld, in het bijzonder gericht op het marktaandeel van (commerciële) radio in de totale advertentiemix en de kostenkant van de business cases, zowel de operationele kosten als de betaling van staf (diskjockeys) en auteursrechten. De belangrijkste bevindingen van dit rapport zijn: 1. Hoe ziet de markt voor commerciële FM en AM-etherradio eruit? De markt voor commerciële FM en AM-etherradio groeit de laatste paar jaar in financiële zin in zeer beperkte mate. Het meest kenmerkende is dat de marktaandelen tussen commerciële omroepen, landelijke en regionale publieke omroepen sinds 2003 nagenoeg stabiel zijn. Wijzigingen in de verhoudingen qua marktaandeel spelen zich vooral af tussen commerciële omroepen onderling. De omzet die de commerciële omroepen uit de markt halen hebben wij bepaald op ca. 185 miljoen in Het grootste deel daarvan, 140 miljoen, is terechtgekomen bij de drie marktleidende commerciële concerns: RTL Nederland (na de overname van Radio 538) Sienna Holding BV (voorheen Sky Radio, 85% dochter van de Telegraaf Media Group) De Persgroep (Q-Music) Onderdeel van deze vraag naar de markt was het uitwerken van 11 profielen van kenmerkende marktpartijen op de markt voor commerciële FM- en AM-etherradio. De partijen zijn in overleg met EZ uitgekozen en de profielen zijn in een uitgebreide Annex I bij dit rapport opgenomen. Hiervoor zijn onder meer KvK gegevens geraadpleegd en dwarsverbanden tussen partijen uitgezocht en in figuren weergegeven. Stratix 2008 AM en FM Etherradio 2

3 De belangrijkste ontwikkelingen sinds 2003 zijn het zich terugtrekken van News Corp uit Sky Radio en de verkoop van Radio 538 aan RTL Nederland. De twee marktleiders van de laatste jaren zijn dus verhandeld. Enkele marktpartijen zijn via overnames van frequentiekavels, soms na rechtszaken, in het bezit gekomen van de landelijke vergunningen. Een aantal regionale partijen hebben hun netten bij elkaar gevoegd, maar op die regionale markt was er bij de recente veiling van de restfrequenties ook sprake van nieuwe dan wel hernieuwde toetreding. Bij de AM-frequenties was er na de verdeling in 2003 een periode van leegstand en terugname van kavels vanwege het niet voldoen aan de ingebruiknameverplichting. Sindsdien zijn frequenties verworven door marktpartijen met een religieus profiel: GrootNieuwsRadio en Radio Maria Nederland. Zij financieren zich via donaties uit de achterban. Dit valt op, want men zou dergelijke partijen eerder als toetreders binnen het publieke bestel verwachten. De luistertijd naar radio stijgt in Nederland. De oorzaak hiervan is vooral de snelle groei van het aantal mensen dat over Internet naar de Radio luistert. Het luisteren via de meer klassieke distributieplatformen (ether, kabel) is gestabiliseerd. De bruto advertentieomzet loopt de laatste jaren sterk op bij de commerciële radiostations, de netto omzet groeit echter maar zeer beperkt met in totaal 8% over de periode Er wordt steeds meer korting gegeven in een vechtmarkt. 2. Wat is er bekend over de op deze markt gebruikte bedrijfsmodellen en hoe zien de waardeketens eruit? De hoofdinkomsten van de commerciële omroepen komen nog steeds vooral voort uit de spoten non-spot advertentieopbrengst. De praktische stabilisering van de netto reclame-inkomsten dwingt de commerciële omroepen echter om ook om te zien naar andere markten en bedrijfsmodellen. De interessantste poging tot uitbreiding van het bedrijfsmodel is de inspanning van meerdere omroepen om zich een plaats te verwerven in een tweede waardeketen: die van de detailhandel in muziek met het inrichten van downloadshops die concurreert met de fysieke platenzaak. Daarmee gaat een commerciële omroep deels concurreren met fysieke platenwinkels c.q. Bol.com en downloadshops als itunes. Een andere interessante verschuiving is het ontstaan van luisteren op abonnementsbasis via mobiele telefonie, waarmee tunin.fm experimenteert. Hiermee wordt de geldstroom in de waardeketen verlegd en vervallen de distributiekosten voor een commerciële omroep. De huidige business cases van commerciële omroepen zijn redelijk robuust ten opzichte van het geval dat een gedeelte van de luisteraars overstapt naar andere vormen van (ether)radio. De Stratix 2008 AM en FM Etherradio 3

4 snelle groei van Internet is eenvoudig op te vangen, omdat extra internet streams variabele kosten zijn en consumenten hun eigen breedbandaansluiting al betalen. De belangrijkste behoefte aan een etherfrequentie komt voort uit het vergroten van het bereik onder luisteraars in de auto en op de werkplek. Daar wordt vooral via de ether geluisterd en bereikt een adverteerder meer mensen uit het business-to-business segment en mannen van jaar. De effecten van de clausulering zijn divers gebleken. De overheid heeft minder geïncasseerd. Sommige partijen lijken toch te hoog te hebben geboden, en draaien zelfs op een geclausuleerd kavel marginaal. Anderen zijn rendabel met het kavel dat zij voor een relatief lage prijs hebben verworven. 3. Wat zijn de belangrijkste marktontwikkelingen aan resp. de vraagzijde en de aanbodzijde? De algemene economische cyclus bepaalt de advertentiemarkt sterk en een neergang lijkt zich voor de komende jaren nu aan te kondigen. Wij zien de commerciële FM- en AM-radiostations niet snel hun afhankelijkheid van deze cyclus verminderen. Het luisteren naar radio via Internet neemt snel toe en is de bron van groeiende luistertijd aan de vraagzijde. Dat gebeurt vooral thuis, achter de PC of met de PDA/Laptop. Luisteren via een mobiel staat nog in de kinderschoenen Men luistert op Internet in hoofdzaak naar dezelfde radiostations als via andere infrastructuren. Een nieuwe distributietechniek als podcasting is nog niet enorm aangeslagen, terwijl zaken als audioboeken en hoorspelen een verrassende comeback maken. Aan de aanbodzijde is de belangrijkste nieuwe trend de poging van commerciële muziekstations om zich met downloadshops ook een positie te verwerven als nieuw detailhandelskanaal voor de muziekindustrie. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de poging om radiodistributie via de mobiele telefoon in een abonnementmodel te realiseren door Tunin.fm / Mobilaria. Daarmee veranderen de geldstromen en komt er een vorm van directe afrekening met de luisteraar in zicht. Er ontstaat zo een normalere markt voor commerciële audiocontent. Content-Syndicatie beperkt zich in Nederland in hoofdzaak tot de nieuwsvoorziening bij radio, maar narrowcasting biedt nieuwe mogelijkheden. 4. Welke invloed heeft radio via concurrerende distributiekanalen/infrastructuren (zowel ether als niet-ether) op de business cases van commerciële FM/AM-etherradio? Er is al een aanzienlijk aantal landelijke niet-ether stations actief, met daarbij grote stations met substantiële marktaandelen als Radio 10 Gold en Classic FM. Hun gezamenlijk marktaandeel 1 is 1 Tenzij anders vermeld wordt in dit rapport met marktaandeel steeds het aandeel in de luistercijfers bedoeld. Stratix 2008 AM en FM Etherradio 4

5 bijna 7% en wordt vooral behaald met luisteraars via de kabel en Internet. Ook zijn er nog diverse regionale commerciële omroepen die via de kabel gedistribueerd worden. Sluipenderwijs is digitale radio via TV-decoders in gebruik gekomen. Al 11% van de ruim 3 miljoen bezitters van zo'n digitale TV-decoders geeft aan naar radio via dat apparaat te luisteren. Ook via die digitale platformen worden een aantal niet-etherkanalen verspreid. Het is mogelijk om via de concurrerende distributiekanalen/infrastructuren een radiostation in de markt te exploiteren. De luisterplaatsen "auto/onderweg" en "werk/school" zijn dan echter moeilijk bereikbaar. Een vergelijking van marktaandeelcijfers van het Continue Luisteronderzoek naar luisterplaats maakt duidelijk dat de publieke zenders bovenproportioneel "thuis" worden beluisterd, terwijl de commerciële radiostations het sterkst zijn op de luisterplaatsen "auto" en "werk". Het is voor het bereiken van luisteraars op die plaatsen waar het bezit van een FM/AM vergunning zijn meerwaarde levert. Zolang de toestellen op die locaties nog analoog blijven, zal er een grote druk blijven bestaan op het verwerven van in het bijzonder FM frequenties. Hilversum, Augustus 2008 Stratix 2008 AM en FM Etherradio 5

6 Inhoudsopgave 1 Inleiding Scope van het onderzoek Vragen Aanpak Hoe ziet de markt voor commerciële FM en AM-etherradio eruit? Wat is de totale omzet in deze markt? Actieve marktpartijen en opbouw marktaandelen Alleen in radio actief of gediversifieerd? Belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen sinds verdeling De groei- en ontwikkelverwachtingen van deze markt Advertentie-inkomsten en trends Gebruikte bedrijfsmodellen en waardeketens Gebruikte en mogelijke bedrijfsmodellen en slaagvoorwaarden Randvoorwaarden om de bedrijfsmodellen te kunnen laten slagen Robuustheid van de huidige business cases en waardeketens Effect vergunningvoorwaarden en clausulering op bedrijfsmodellen Wat kan digitalisering betekenen voor de bedrijfsmodellen? Wat zijn de belangrijkste marktontwikkelingen Ontwikkelingen aan de vraagzijde Ontwikkelingen aan de aanbodzijde Invloed radiostations via concurrerende distributiekanalen Via welke infrastructuren kan de consument radio-omroep afnemen? Hoe verhouden deze distributiekanalen zich onderling en wat is het belang van commerciële FM/AM-etherradio hierin? Nadere vragen over kostenstructuur en business cases Marktaandelen over diverse media Kostenstructuur van een FM-radiostation vs Internetstation Conclusies Stratix 2008 AM en FM Etherradio 6

7 7.1 Hoe ziet de markt voor commerciële FM en AM-etherradio eruit? Wat is er bekend over de op deze markt gebruikte bedrijfsmodellen en hoe zien de waardeketens eruit? Wat zijn de belangrijkste marktontwikkelingen aan resp. de vraagzijde en de aanbodzijde? Welke invloed heeft radio via concurrerende distributiekanalen/ infrastructuren (zowel ether als niet-ether) op de business cases van commerciële FM/AM-etherradio? Annex A Begrippenlijst Annex B Literatuurlijst...59 Annex C De informatiepiramide Annex D Business model commerciële radio à la Osterwalder Annex E Overzicht FM marktpartijen Annex F Overzicht AM marktpartijen Annex G Marktaandelen per provincie juni Annex H Marktaandelen per provincie juni Annex I Profielen Stratix 2008 AM en FM Etherradio 7

8 1 Inleiding Dit is de rapportage van het onderzoek 'Marktsituatie en bedrijfsmodellen commerciële FM/AM-radio'. Op dit moment is vrijwel het gehele aanbod op FM en AM nog analoog, al wordt er op beperkte schaal met digitale uitzendingen geëxperimenteerd. Er is bij de digitalisering sprake van een nog grote technologische onzekerheid. Hoewel digitalisering een veelvoud van radiodistributie-mogelijkheden opent, is etherradio via de huidige analoge FM- en AMband voor de consument nog steeds een zeer belangrijke vorm van radio. DGET heeft bij de voorbereiding van de voor 2009 geplande vergunningverlening behoefte aan modelmatig inzicht in de markt voor commerciële FM/AM-etherradio en de diverse bedrijfsmodellen die aspirant vergunninghouders kunnen hanteren. Het jaar 2009 is gekozen om de nieuwe vergunningverlening ruim voor het aflopen van de huidige te kunnen laten plaatsvinden om zo huidige en toekomstige vergunninghouders voldoende tijd te geven om te anticiperen op de nieuwe situatie na de (her)verdeling. De resultaten van het onderzoek zullen door DGET worden gebruikt bij de verdere vormgeving van de vergunningverlening (o.a. vergunningduur, eventuele ingebruiknameverplichting). 1.1 Scope van het onderzoek De scope van het onderzoek betreft de markt voor commerciële FM/AM etherradio. Daarbij is de markt wel onderzocht in de context van de overige etherradio en waar relevant ook radio via vaste infrastructuren. Het onderzoek diende alle relevante spelers van de relevante markt te omvatten, zowel de huidige vergunninghouders als potentiële nieuwkomers op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het bestudeerde tijdvak omvat de periode van de Zero Base verdeling (2003) tot heden. 1.2 Vragen DGET heeft de volgende vier hoofdvragen geformuleerd: 1. Hoe ziet de markt voor commerciële FM en AM-etherradio eruit? 2. Wat is er bekend over de op deze markt gebruikte bedrijfsmodellen en hoe zien de waardeketens eruit? 3. Wat zijn de belangrijkste marktontwikkelingen aan resp. de vraagzijde en de aanbodzijde? 4. Welke invloed heeft radio via concurrerende distributiekanalen/infrastructuren (zowel ether als niet-ether) op de business cases van commerciële FM/AM-etherradio? Bij een aantal van deze hoofdvragen zijn additionele subvragen geformuleerd. In deze rapportage wordt aan iedere vraag een eigen hoofdstuk gewijd, daarna worden enkele vervolgvragen op het concept beantwoord, waarna er een hoofdstuk met conclusies volgt. Stratix 2008 AM en FM Etherradio 8

9 1.3 Aanpak Gezien het stadium van de voorbereiding is dit onderzoek via desk research uitgevoerd. Er is wel contact geweest met gegevensverzamelende bureaus, maar daarbij is niet aangegeven welk soort studie er werd verricht. Het was niet de bedoeling dat voor deze studie marktpartijen direct werden benaderd. Een aanzienlijk deel van de vragen en subvragen is daarom beantwoord op basis van de voor de bureaustudie beschikbare marktgegevens. Waar het meer kwalitatieve inzichten in o.a. bedrijfsmodellen betrof is gebruik gemaakt van issue-analyse. Ook is teruggegrepen op eerder onderzoek onzerzijds met betrekking tot bedrijfsmodellen voor nieuwe distributie-infrastructuren, en reeds aanwezige kennis over alternatieve infrastructuren, verrijkt met nadere gegevens en recent uitgekomen studies o.a. naar de opkomst van het luisteren naar Radio via Internet en het belang van luisteren naar Radio via de kabel. Na een inventarisatie is in overleg met DGET een elftal marktpartijen uitgekozen, waarvan detailprofielen zijn gemaakt. Deze marktpartijen zijn uitgekozen om een goede spreiding te realiseren over de verschillende posities in de markt: landelijk vs regionaal/lokaal, inkomsten uit advertentie-omzet vs charitas, deel van een groot mediaconcern of zelfstandige onderneming in hoofdzaak gericht op radio-exploitatie. Deze detailprofielen zijn als een Annex aan dit onderzoek toegevoegd. Voor deze partijen zijn naast de desk research bronnen de gedeponeerde balansen bij de Kamer van Koophandel geraadpleegd en indien aanwezig hun jaarverslagen. Stratix 2008 AM en FM Etherradio 9

10 2 Hoe ziet de markt voor commerciële FM en AM-etherradio eruit? In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag 'Hoe ziet de markt voor commerciële FM en AM-etherradio eruit?' Deze vraag was uitgesplitst in een zestal subvragen: a. Wat is de totale omzet in deze markt? b. Welke partijen (ook gerelateerd aan moederconcerns) zijn er actief en hoe zijn de marktaandelen opgebouwd? c. Zijn de partijen die in het onderzoek participeren alleen actief in de radiobranche of hebben ze een diverse portfolio aan diensten? d. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen hierin geweest sinds de vorige verdeling van 2003? e. Wat zijn de groei- en ontwikkelverwachtingen van deze markt? Zowel gezien vanuit de vraagkant als de aanbodkant. f. Wat zijn de huidige advertentie-inkomsten, wat zijn de ontwikkelingen en trends sinds de verdeling van 2003 en wat is de verwachting voor de toekomst? Aan ieder van deze subvragen wordt hieronder een aparte paragraaf gewijd. 2.1 Wat is de totale omzet in deze markt? De markt voor commerciële radio had in 2007 een omvang van ca. 185 miljoen. Het overgrote deel van de omzet van commerciële omroepen in deze markt is afkomstig van spot en non-spot adverteerders. Spot advertenties zijn de reclames in de programma's. Non-spot is een categorie die onder meer inkomsten omvat uit de samenwerking van een radiostation met marktpartijen in redactionele uitingen, sponsoring van programma's en evenementen, adverteren op de websites etc. Het marktaandeel in omzet van de commerciële zenders bedraagt ongeveer 62% van de netto advertentie-inkomsten voor radiostations. De rest van de netto advertentie omzet kwam terecht bij de landelijke en regionale publieke omroepen. Van de commerciële omzet nemen de drie grootste drie partijen het leeuwendeel voor hun rekening, zoals zichtbaar wordt uit ons onderzoek van de jaarverslagen: Tabel 1 Netto omzet en bruto advertentie-inkomsten grote marktpartijen met openbare cijfers Marktpartij Netto Omzet 2007 Bruto advertentieomzet korting% (zie profielen Annex) 2007 (Nielsen Media) en fee's Luisterdicht heid 2007 RTL Nederland (Radio 538) 65,- mln 157,1 mln 59% 10,8% Sienna Holding BV (Sky Radio Group) 53,071 mln 130,291 mln 59% 17,9% De Persgroep (Q-Music) 22,398 mln 50,927 mln 56% 7,3% Grote drie marktpartijen 140,469 mln 338,3 mln 58% 36,0% BNR Nieuwsradio (2006 omzet) 10,- mln n.a. n.a. 0,6% Stratix 2008 AM en FM Etherradio 10

11 Die hierboven gepresenteerde omzetten zijn afkomstig uit openbare jaarverslag, dan wel gedeponeerde bij de KvK. Van de kleinere omroepen qua marktaandeel zijn veelal alleen balansen gedeponeerd of ze maken een ontraceerbaar onderdeel uit van een groter concern. De verwachte omzet van Slam!FM voor 2007 ( 3,5 mln) is bekend geworden vanwege een rechtszaak 2 en bij 100%NL is door Dun & Bradstreet een omzet van 1,9 mln genoteerd. Wij schatten de omzetten van de alleen via de kabel en Internet actieve Talpa Radio stations (Radio 10 Gold, Juize.FM en Radio Digitaal), de zenders van Arrow 3 en het regionale cluster rond advertentiewerver E Power in op ca. 10 miljoen voor elk van hen gezien hun marktaandelen. Tenslotte zijn er op commerciële basis buiten de hiervoor genoemde ondernemingen en clusters nog een aantal regionale en lokale stations actief, evenals AM-, kabel- & internetstations. De bodem van de markt wordt gevormd door een mengsel van religieus geïnspireerde en religieuze uitzendingen (uitgegroeide kerktelefoon), evenementenradio en etherpiraterij. Etherpiraterij spruit tegenwoordig vooral voort uit hobbyisme en het is sinds het openen van de markt voor commerciële radio niet meer de lucratieve onderneming, die het decennialang was. Deze bodem van de markt is samen met publieke lokale radio in totaal nog steeds goed voor een marktaandeel in luisterdichtheid van ca. 6 procent. Nielsen Media Research berekent de bruto advertentieomzet aan de hand van de spots en andere uitingen en de daarvoor gehanteerde officiële tariefkaarten die alle radiostations publiceren. Bruto betekent dat men de tarieven gebruikt zonder de door zenders gegeven kortingen en commissies (fee's) voor mediabureaus. Nielsen Media Research informeert zich bij marktpartijen wel over hun netto omzet aan spot en non-spot advertenties, maar publiceert alleen een geaggregeerd netto getal voor de gehele bedrijfstak (commerciële, publieke en regionale omroepen). Die netto advertentie omzet bedroeg in miljoen. De opvallendste uitkomst van ons onderzoek naar omzetcijfers is dat Sienna Holding (Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM) het grootste marktaandeel heeft met 17,9% eind 2007, maar toch haalt Radio 538 met 11,2% marktaandeel een hogere bruto advertentieomzet en hogere netto omzet uit de markt. Ook de omzet van 10 miljoen in 2006 van BNR Nieuwsradio is opmerkelijk, omdat het in 2006 een zeer beperkt marktaandeel had dat zweefde tussen 0,4 en 0,5%. Dat is sindsdien licht gegroeid, maar de hoge omzet van dit station hangt vermoedelijk samen met het type luisteraar en daarmee het soort advertenties en adverteerders dat men aantrekt (veel business-to-business). De percentages voor kortingen en afdrachten aan mediabureaus in Tabel 1 zijn berekend alsof de totale inkomsten van commerciële omroepen alleen uit spot en non-spot advertenties bestaan. Dat is op dit moment nog een redelijke startaanname. Onder deze inkomsten worden ook de opbrengsten van advertentiesop websites geteld en advertenties via het Radio Data System signaal dat de zender uitzendt Hierbij nemen wij niet de banden mee die Arrow heeft met de spin-off, het Arrow Rock festival. Dat trok in de editie 2008 al 27 duizend betalende bezoekers, die bereid waren daarvoor tenminste 69 voor de entree en een onbepaald bedrag aan bier en maaltijden ter plaatse te spenderen. Stratix 2008 AM en FM Etherradio 11

12 Er zijn echter ook nog enkele niet aan adverteerders (op de radio of de website) gekoppelde inkomsten, zoals inkomsten uit (commissies op) SMS-messaging diensten, betaalnummers voor verkeersinformatie en flitsers en andere 0900 en 0909-nummers, baten uit het organiseren van manifestaties, drive-in shows tot complete rockfestivals waaraan een radiostation zijn naam en faam leent. BNR Nieuwsradio / FD Mediagroep verhuurt ook het eigen auditorium met aanpalend grand café aan bedrijven voor zakelijke conferenties, waarbij presentatoren van het station de discussies leiden. Een recent opkomende handelsactiviteit van steeds meer commerciële muziekradiostations is het exploiteren van een downloadshop. In hoeverre die andere inkomstenbronnen materieel zijn en bij het radiostation zelf terechtkomen, eventueel via het geven van de merknaamlicenties, of dat het "schnabbels" zijn die bij de direct betrokken medewerkers/presentatoren terechtkomen is lastig na te gaan. De aangetroffen jaarverslagen bevatten daarvoor onvoldoende detail. Een telefoongesprek met Nielsen Media Research maakte duidelijk dat zij wel inzicht hebben in de netto omzetten per groep van aanbieders (NPO, regionale omroepen (ORN) en commercieel), maar die gegevens worden niet naar buiten gebracht. De STER heeft in 2000 één keer in het openbaar een uitsplitsing voor radio en TV afzonderlijk gegeven van hun netto omzet, waaruit kan worden afgeleid dat de publieke omroep indertijd gemiddeld zo'n 30% korting verleende Actieve marktpartijen en opbouw marktaandelen De volgende grotere commerciële marktpartijen zijn actief op de FM: Aandeel Aandeel 1Q2008 1Q2008 RTL Nederland 2Hmedia Radio ,2% Slam!FM 2,0% Sienna Holding BV Radiocorp BV Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM 17,5% 100%NL 1,5% De Persgroep FD Mediagroep Q-Music 7,4% BNR Nieuwsradio 0,7% Talpa Vereniging Veronica Radio 10 Gold, Juize FM, Radio Digitaal 3,1% Kink FM 0,3% Arrow Media Group (Mediad BV) E Power Radio Arrow Classic Rock, Arrow Jazz FM, Caz! 4,0% Regionale FM stations 3,3% Vrijwel al deze partijen opereren met landelijke stations. E Power Radio is een andersoortige partij, omdat dit géén vergunninghouder of radio-exploitant op de kabel is, maar de verkooporganisatie voor advertenties voor een grote groep Regionale FM stations. 4 Radiobestedingen STER Naar Record, Stratix 2008 AM en FM Etherradio 12

13 De belangrijkste constatering over de opbouw van marktaandelen is de observatie dat in de periode 1 e kwartaal e kwartaal 2008 in de verdeling van marktaandelen tussen de hoofdcategorieën landelijke publieke omroep, regionale publieke omroep en commerciële omroep nauwelijks verandering is opgetreden (zie Figuur 1). Marktaandelen per categorie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% mrt-02 jun-02 sep-02 dec-02 mrt-03 jun-03 sep-03 dec-03 mrt-04 jun-04 sep-04 dec-04 mrt-05 jun-05 sep-05 dec-05 mrt-06 jun-06 sep-06 dec-06 mrt-07 jun-07 sep-07 dec-07 mrt-08 Commerciele zenders Publieke zenders landelijk Publieke zenders regionaal (ORN) Overig Figuur 1 Zero Base in 2003 heeft geen invloed gehad op marktaandeel commerciële radio Winst en verlies van marktaandeel vindt in hoofdzaak plaats binnen de eigen "categorie". De Zero Base verdeling is dus uitgelopen op een onderlinge herverdeling van het marktaandeel tussen de commerciële marktpartijen sinds Het met Zero Base mogelijk gemaakte grotere bereik in de FM-band heeft echter niet geleid tot bijvoorbeeld een structurele toename van het gezamenlijke marktaandeel van die commerciële zenders. Sterker nog, nadat het publieke Radio 5 in de zomer van 2006 terugkeerde op de FM steeg het marktaandeel van 1% naar 2,7%. Het is dus deze ongekende stabiliteit in marktaandelen, in iedere hoofdcategorie, die het belangrijkste kenmerk is van de hedendaagse radiomarkt. Ook is het opvallend dat een paar stations zoals Radio 10 Gold en Classic FM, die geen etherfrequentie verworven hebben in 2003, zich uiteindelijk goed wisten te handhaven met alleen distributie via de kabel, satelliet en internet. De grotere commerciële zenders hebben uiteindelijk vooral van elkaar luistertijd weten te winnen. Er zijn ca. 20 commerciële stations op landelijke schaal met enig marktaandeel actief (met tenminste een paar tienden procent marktaandeel). Daarbij moet worden opgemerkt dat het bedrijf E Power Radio de advertentiewerving bundelt voor een aantal substantiële commerciële regionale spelers, en de luisterdichtheid / marktaandeel voor die groep als geheel wordt gemeten in het Continue Luisteronderzoek (CLO). De andere regionale stations bevinden zich samen met lokale publieke en commerciële stations en de AM-zenders in de categorie "overig". De Stratix 2008 AM en FM Etherradio 13

14 regionale commerciële stations hebben een relatief klein marktaandeel in vergelijking met hun publiek regionale tegenhangers (ORN). Al sinds de eeuwwisseling voeren de regionale omroepen de lijst met marktaandelen aan, vóór de grootste commerciële omroep (nu Radio538, vroeger SkyRadio) en Radio 2 van de landelijke publieke omroep (zie Annex G en Annex H). Marktaandeel (grootste) publieke, regionale zender 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% apr-08 dec-07 jun-07 dec-06 jun-06 dec-05 jun-05 5,0% 0,0% Friesland Groningen Drenthe Overijssel Gelderland Utrecht Flevoland Noord Holland West Rijnmond Zeeland Noord Brabant Limburg Figuur 2 Vooral buiten de randstad heeft de publieke regionale omroep een groot marktaandeel Figuur 2 laat goed zien dat vooral in het Noorden en Zeeland de regionale publieke zenders populair zijn. Alleen in de Randstad en Flevoland zijn de regionale publieke zenders geen marktleider. Q-Music en Veronica blijken de meest succesvolle commerciële toetreders sinds 2003 (zie Figuur 3). Arrow Classic Rock heeft het marktaandeel ook nog flink verbeterd nadat de frequentie van Caz! werd overgenomen) en de zender niet alleen via AM, kabel, satelliet en Internet te horen was. Bij een aantal commerciële radiostations zijn dwarsverbanden ontstaan. Soms zijn die banden duidelijk herkenbaar, zoals bij de zenders Arrow Jazz, Arrow Classic Rock en de nieuw te lanceren AM-zender Arrow Talks. Echter in een aantal gevallen is een dwarsverband maar deels zichtbaar. De vereniging Veronica heeft een participatie in Sienna Holding BV, het door Telegraaf Media Group geleidde cluster van Sky Radio, Radio Veronica, Classic FM en TMF Radio, maar is daarnaast ook zelfstandig nog actief met het eigen kabelstation Kink FM en verschillende internetstations met daarin de naam Kink. E Power, het bedrijf dat de advertentieverkoop uitvoert voor een aantal regionale commerciële partijen, voert die taak ook uit voor de diverse Kink stations van Veronica. Bovendien is de directeur van E Power, Jan Lagrouw, tevens directeur van City FM Noord-Oost. Stratix 2008 AM en FM Etherradio 14

15 Marktaandelen commerciële en overige radiozenders 70,0% Overige zenders Arrow Jazz FM 60,0% 50,0% 100% NL Slam!FM (ID&T) Caz! BNR Nieuwsradio Arrow Classic Rock 40,0% RTL Radio Classic FM 30,0% 20,0% E Power Radio (CRN) Yorin Radio Veronica Radio 10 Gold Noordzee ,0% Q-Music Sky Radio 101 FM 0,0% Radio Figuur 3 Aandelen in luisterdichtheid tonen vooral interne dynamiek in de commerciële sector Het tweede cluster dwarsverbanden bevindt zich rond Radio 538, RTL Nederland en Talpa. Per 1 oktober 2007 is Radio538 onderdeel van RTL Nederland, terwijl Talpa bij de verkoop aan RTL een minderheidsaandeel in RTL Nederland verwierf. De andere radiostations van Talpa Media - Radio 10 Gold, Juize.FM en Radio Digitaal - bleven echter in Talpa's handen. In Annex E staat een overzicht van de commerciële FM marktpartijen, en in Annex F van de commerciële AM-partijen gegroepeerd per moederconcern. Voor gedetailleerde relaties en dwarsverbanden binnen moederconcerns zie de profielen in Annex I. 2.3 Alleen in radio actief of gediversifieerd? Het Ministerie is geïnteresseerd of de partijen die in het onderzoek participeren alleen actief zijn in de radiobranche of een diverse portfolio aan diensten hebben. Het merendeel van de radiozenders en dan met name de grotere landelijke spelers als Radio538, Q-Music en Sky Radio en BNR Nieuwsradio, zijn onderdeel van een holdingmaatschappij, die ook activiteiten ontplooien in andere media branches zoals televisie, (dagblad)uitgeverijen, en/of internet. Dit wordt in detail uitgewerkt in de bedrijfsprofielen in Annex I. Ook bij enkele regionale zenders zijn een aantal breder opererende concerns betrokken. Op de meest recente AM/FM-veiling (restfrequenties) bijvoorbeeld was de grote uitgever Noordelijke Dagblad Stratix 2008 AM en FM Etherradio 15

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem GfK. Growth from Knowledge Internet Radio Leendert van Meerem Radio, het oudste elektronische medium 2 - Gestart, 100 jaar geleden op de Amplitude Modulatie : AM - Voor de oorlog al krakend met de Korte

Nadere informatie

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant

Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad Zuidoost Brabant GfK Media Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Lex van Meurs 2 oktober 2010 1 Onderzoeksmogelijkheden voor kabelraden Kabelraden.nl, Jaarbeurs Utrecht Lex van Meurs, Intomart GfK Ronald Lavooi, programmaraad

Nadere informatie

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen

Inleiding. Oorsprong gebruiksbeperkingen Toelichting Inleiding Op 31 augustus 2017 lopen de vergunningen af die de Minister van Economische Zaken heeft verleend voor commerciële radio-omroepen. Het gaat om vergunningen voor gebruik van het spectrum

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) AANTEKENEN Nederlandse Mededingingsautoriteit t.a.v. de heer drs. A.J.M. Kleijweg Postbus 16326 2500 BH 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 6 juli 2007 Advies mediaconcentratiezaak 6126/RTL-Radio 538 Uw kenmerk

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

SKY RADIO GROUP. Luistercijfers feb-mrt 2011 MARKTLEIDER SHOPPERS 20-49 JAAR

SKY RADIO GROUP. Luistercijfers feb-mrt 2011 MARKTLEIDER SHOPPERS 20-49 JAAR Luistercijfers feb-mrt 2011 Combivoordeel SKY RADIO & RADIO VERONICA Vlijmscherpe kosten per GRP Shoppers 20-49 jaar RADIO VERONICA groeit 5% in 20-49 jaar www.skyradiogroup.nl SKY RADIO 101 FM Bereik

Nadere informatie

Rapport Nederlandstalige Muziek

Rapport Nederlandstalige Muziek Rapport Nederlandstalige Muziek 11 september 2015 1 INLEIDING Buma Cultuur, dat het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in het buitenland ondersteunt en promoot, heeft TNS Nipo onderzoek

Nadere informatie

B-TO-B ERS BEREIK JE MET SKY RADIO GROUP

B-TO-B ERS BEREIK JE MET SKY RADIO GROUP Luistercijfers aug-sep 2012 B-TO-B ERS BEREIK JE MET SKY RADIO GROUP SHOPPERS LUISTEREN NAAR SKY RADIO VERONICA GROEIT FORS IN MANNEN AB1 20-49 JAAR in elke 20-49 jaar campagne 20-49 jaar Vrouwen 20-49

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK

ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK 2016 Opzet conform NLO bereiksmeting Radio luistergedrag december 2015 Online radio bereiksonderzoek 2016 Gemiddeld Nederland 18+ (N=2.054) In opdracht van OMS heeft MeMo²

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

Repartitiebasis 2015 & 2014

Repartitiebasis 2015 & 2014 Repartitiebasis 2015 & 2014 Stichting ter exploitatie van naburige rechten Repartitiebasis 2015 De Repartitiebasis van 2015 is gelijk gebleven aan die van 2014, zoals hieronder beschreven. De gegevens

Nadere informatie

SKY RADIO GROUP IN ELKE

SKY RADIO GROUP IN ELKE Luistercijfers apr-mei 2011 RADIO VERONICA bereikt wekelijks 1/5 van alle mannen 20-49 jaar www.skyradiogroup.nl SKY RADIO GROUP 36,2% van alle 20-49 jarigen SKY RADIO 101 FM groeit door bij vrouwen 20-34

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) AANTEKENEN Nederlandse Mededingingsautoriteit t.a.v. de heer drs. A.J.M. Kleijweg Postbus 16326 2500 BH Den Haag Datum Onderwerp 14 juni 2007 Advies mediaconcentratiezaak 6097/TMG-Sky Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht

RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht 1 CONCEPT RADIOADVIES 2008 Regionale Programmaraad Midden Utrecht De Regionale Programmaraad Midden Utrecht heeft in 2004 voor het laatst een radioadvies uitgebracht aan Casema. Hierbij treft u een nieuw

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

Luistercijfers apr-mei 2014

Luistercijfers apr-mei 2014 Luistercijfers apr-mei 2014 RADIO VERONICA GROEIT IN B-TO-B www.skyradiogroup.nl BEREIK 2 MILJOEN VROUWEN MET SKY BEREIK 5 MILJOEN VERSCHILLENDE LUISTERAARS MET DE SKY RADIO GROUP in elke 20-49 jaar campagne

Nadere informatie

bereik je doelgroep ook in de auto!

bereik je doelgroep ook in de auto! Non Stop Hits bereik je doelgroep ook in de auto! Wekelijks luistert ruim 52% van alle Nederlanders in de auto naar radio. De hele dag door wordt autogereden en staat de radio aan. Luistertijd per luisterplaats

Nadere informatie

Rapport Nederlandstalige Muziek

Rapport Nederlandstalige Muziek Rapport Nederlandstalige Muziek 11 september 2015 1 INLEIDING Buma Cultuur, dat het Nederlands muziekauteursrecht in zowel Nederland als in het buitenland ondersteunt en promoot, heeft TNS Nipo onderzoek

Nadere informatie

1. Luister je naar de radio?

1. Luister je naar de radio? Muziek In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen? 10 95% 1. Luister je naar de radio? (n=538) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5% Ja Nee Weet niet Toelichting: Ja Alleen naar muziek De hele dag door...3fm

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46434 21 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2015, nr.

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Profiel digitale krantenlezer

Profiel digitale krantenlezer Nieuwsmerken ook sterk online. Bezoekersaantallen dagbladsites blijven stijgen. De digitale dagbladlezer anno 2011 11 miljoen Nederlanders bezochten in 2011 dagbladsites. Een stijging t.o.v. het vorig

Nadere informatie

Digitale radio in Nederland. Overheidsbeleid

Digitale radio in Nederland. Overheidsbeleid Digitale radio in Nederland Overheidsbeleid Wat is het, en wat niet Digitale radio via de ether / aardse infrastructuur Dus geen Kabel en Satelliet (hebben eigen standaarden) Maar ook geen radio die via

Nadere informatie

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet

2011 Radioplatforms en Radio via internet. Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet 2011 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst

Pagina 1 van 5. Maart 2014. Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Maart 2014 Q & A Elektronisch meten Inzichten, reclamebereik en ambitie NLO voor de toekomst Het NLO is continu bezig met het verbeteren en het verder professionaliseren van het Nationaal LuisterOnderzoek,

Nadere informatie

Resultaat TMG eerste kwartaal 2012

Resultaat TMG eerste kwartaal 2012 Amsterdam, 11 mei 2012 1 van 5 Resultaat TMG eerste kwartaal 2012 Ten opzichte van het eerste kwartaal 2011: Opbrengsten stijgen fractioneel naar 137,7 miljoen (eerste kwartaal 2011: 136,9 miljoen). Internetopbrengsten

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke

Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke EZ Regeling vaststelling eenmalig bedrag landelijke commerciële radio-omroep 2003 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken houdende bepalingen met betrekking tot het eenmalig bedrag verschuldigd

Nadere informatie

Out-of-home markt in 2005

Out-of-home markt in 2005 Out-of-home markt in 2005 Totale omvang circa 246 miljoen, marktaandeel van 5,6% Elk jaar publiceert Nielsen Media Research in samenwerking met de VEA het rapport netto mediabestedingen. In 2005 werd de

Nadere informatie

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5

Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk. Volgnummer: 5 Onderwerp: Televisie kijken via internet groeit aanzienlijk Datum: 30-6-2011 Volgnummer: 5 Ontwikkelingen in WEB-TV 2010-2011: groter bereik, vaker gebruikt. SKO meet het TV kijken via internet in een

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen?

1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? 1 Wat moeten de krantenuitgevers doen? Themabericht: De Nederlandse krantensector De Nederlandse krantensector is een sterk geconcentreerde sector. De belangrijkste ontwikkelingen waar zij op dit moment

Nadere informatie

e. geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep: landelijke commerciële radioomroep,

e. geclausuleerde landelijke commerciële radio-omroep: landelijke commerciële radioomroep, Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende bepalingen met betrekking tot het eenmalig bedrag verschuldigd door verkrijgevan een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Bereiksonderzoek FunX

Bereiksonderzoek FunX Rapport Bereiksonderzoek FunX Kerngebied versus stadsgebied buiten het Voor: FunX, Daphne de Vries Door: Synovate, Laura van Vossen, Robert Schueler Datum: 22 juni 2009 Project: 90257 Synovate Voorwoord

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

CONNECT. Arrow Classic Rock SlamFM JUIZE! Sublime Sublime You 100% NL Radio Maria Radio 6. Dekkingsgebied vanaf 01.09.2013

CONNECT. Arrow Classic Rock SlamFM JUIZE! Sublime Sublime You 100% NL Radio Maria Radio 6. Dekkingsgebied vanaf 01.09.2013 CONNECT DIGITRadio s: DAB+/DR+/FM/Internet radio s en audio streamers CONNECT Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) is the new standard of a digital radio technology for broadcasting radio stations. Het is

Nadere informatie

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep

Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Financiële onderbouwing Andere Publieke Omroep Onderstaande exercitie is gebaseerd op oudere cijfers (Mazars 2002) en de uitkomsten wijken daarom af van de cijfers zoals gepresenteerd in het artikel van

Nadere informatie

CIM Radio 2012W2. luistercijfers april-juni W2. Resultaten van de 2de golf van 2012

CIM Radio 2012W2. luistercijfers april-juni W2. Resultaten van de 2de golf van 2012 CIM-luistercijfers april-juni 2012 2012W2 CIM 012W2 Naar aanleiding van de release van de CIM-radioresultaten maakten we een toegankelijker document dat onze CIM-brochure vervangt. We zijn van plan om

Nadere informatie

Radio en TV. RadioNL RADIONL. Contactgegens

Radio en TV. RadioNL RADIONL. Contactgegens RadioNL Radio en TV Radio kan overal en altijd beluisterd worden. Radio is bovendien een relatief (kosten over 1000 luisteraars) erg goedkoop medium. In korte tijd kan radio een hoog bereik genereren.

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2007

TV IN NEDERLAND 2007 TV IN NEDERLAND 2007 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2008 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2002

TV IN NEDERLAND 2002 TV IN NEDERLAND 2002 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 1 maart 2003 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem AIDA Communicatie Datum: april 2007 Samenvatting In dit rapport staan de uitkomsten van het kijk- en luisteronderzoek in opdracht van stichting Omroep

Nadere informatie

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005

Rob van Stuivenberg. 23 januari 2005 Young Votes KLO Informatie & advies Rob van Stuivenberg 23 januari 2005 Onderzoeksverantwoording Young Votes uitgevoerd door De Vos en Jansen uit Nijmegen Online onderzoek onder 520 jongeren van 15-34

Nadere informatie

RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms

RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms RADIOPLATFORMS 2013 Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms Mei 2013 Judith Dudok 31923 Intomart GfK 2012 31923 RAB Radioplatforms 2013 Mei 2013 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling en opzet 2. Management

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2005

TV IN NEDERLAND 2005 TV IN NEDERLAND 2005 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Nelly Kalfs Amstelveen, 8 februari 2006 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/23 TV in Nederland 2009 SKO TV IN NEDERLAND 2009 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 29-01-2010 Dit document is samengesteld door

Nadere informatie

Resultaat TMG tweede kwartaal 2012

Resultaat TMG tweede kwartaal 2012 Amsterdam, 17 augustus 2012 1 van 6 Resultaat TMG tweede kwartaal 2012 Van positieve invloed op de tweede kwartaalresultaten 2012 is geweest het meeconsolideren van de Franse puzzeluitgever Megastar Groupe

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Onderzoek Jij en de Media

Onderzoek Jij en de Media Onderzoek Jij en de Media Doel: Inzicht in actueel online en offline mediagedrag- en gebruik Methode: Metend onderzoek Online datacollectie via onderzoekspanel newrulez JeugdMediaPanel en de community

Nadere informatie

CLOse Up. Opgeteld het aantrekkelijkst in 20-49 jaar. Sky Radio en Radio Veronica gezamenlijk commercieel marktleider Marktaandeel 20-49 jaar

CLOse Up. Opgeteld het aantrekkelijkst in 20-49 jaar. Sky Radio en Radio Veronica gezamenlijk commercieel marktleider Marktaandeel 20-49 jaar CLOse Up Opgeteld het aantrekkelijkst in 20-49 jaar Sky Radio en bereiken gezamenlijk wekelijks ruim 2,6 miljoen 20-49 jaar Weekbereik 20-49 jarigen Sky Radio en gezamenlijk commercieel marktleider Marktaandeel

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

$%% media b.v. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met. opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen.

$%% media b.v. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met. opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen. $ $ & newrulez media b.v. Het auteursrecht op door of namens newrulez media b.v. geproduceerde voorstellen van onderzoek, analyses van resultaten en opgestelde rapporten berust bij newrulez media b.v.,

Nadere informatie

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek

Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Opiniepeiling tegenover luisteronderzoek Op 13 en 14 april 1973 werd er in opdracht van CV Veronica door het Bureau Veldkamp Marktonderzoek BV. een opinieonderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Digital Radio+ Publieke omroepen Commerciële omroepen RAB & Het Ministerie van Economische Zaken hebben krachten gebundeld

Digital Radio+ Publieke omroepen Commerciële omroepen RAB & Het Ministerie van Economische Zaken hebben krachten gebundeld Digital Radio+ Publieke omroepen Commerciële omroepen RAB & Het Ministerie van Economische Zaken hebben krachten gebundeld 26 maart 2014 Jacqueline Bierhorst 1 Inhoud De vergunninghouders Geschiedenis

Nadere informatie

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong?

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong? Ieder jaar weer worden er voor het Continu Luisteronderzoek ongeveer 17. personen geworven, een mooie landelijke representatieve steekproef. Ruim tweederde van deze personen wordt telefonisch een korte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 095 Frequentiebeleid Nr. 241 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1

AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN. Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 CHARITATIEVE INSTELLINGEN Aanbod 2016 charitatieve instellingen 1 AANBOD 2016 TELEVISIE 2016 wordt hoe dan ook een mooi jaar. Met nu al een legendarische sportzomer. En de publieke omroep is

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos

OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos Opzet rapportage De Vos en Jansen heeft een rapportagesjabloon ontworpen, dat kan worden gebruikt voor de rapportage

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2013. Amstelveen, 26 augustus 2013

TV Halfjaarrapport 2013. Amstelveen, 26 augustus 2013 TV Halfjaarrapport 2013 Amstelveen, 26 augustus 2013 Management summary eerste half jaar 2013 De netto TV-bestedingen zijn in de eerste helft van 2013 uit gekomen op 446 miljoen. Ten opzichte van de eerste

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Werken.fm powered by you!

Werken.fm powered by you! Werken.fm powered by you! Radio verandert! Met de internetrevolutie van de laatste twintig jaar en de impact van sociale media krijgt radio een nieuw gezicht. Radio blijft één van meest effectieve media

Nadere informatie

Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland. Door Joost Istha & Marijke Haccour

Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland. Door Joost Istha & Marijke Haccour Algemeen beeld van het Belgische media landschap ten opzichte van het Nederlandse thuisland Door Joost Istha & Marijke Haccour Inleiding vs. Er is veel vergelijkbaar. Maar er zijn wel degelijk verschillen.

Nadere informatie

TV en video consumptie in het jaar 2020

TV en video consumptie in het jaar 2020 TV en video consumptie in het jaar 2020 Liesbeth Nekkers Hilversum, 27 november 2015 1 De toekomst voorspellen Onderzoek Tetlock (University of Pennsylvania) Super forecasters: Open-mindness: how well

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 13 maart 2013 Adrem Flash ONMEDIA Op 14 februari 2013 is golf 2012-3 van de CIM Radiostudie verschenen. De studie dekt het radio luisteren van het tweede semester van 2012. Met uitzondering van de introductie van de

Nadere informatie

CIM Radio 2013W2. CIM-luistercijfers april-juni 2013 2013W2. Resultaten van de 2 de golf van 2013

CIM Radio 2013W2. CIM-luistercijfers april-juni 2013 2013W2. Resultaten van de 2 de golf van 2013 CIM-luistercijfers april-juni 2013 2013W2 CIM Radio 2013W2 Radio, met zijn hoog dagbereik en lange luisterduur, blijft een medium dat het goed blijft doen. De evoluties van CIM radiogolf tot radiogolf

Nadere informatie

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013

Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Rapportage Intomart GfK Voor Cebuco juni 2013 Intomart GfK 2013 Trends in digitale Media Juni 2013 1 Inhoud De apparaten Gebruik van de apparaten Apps De digitale dagbladlezer Volgen van het nieuws Key

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010 Geadresseerd reclamedrukwerk in België Belangrijkste cijfers van de periode januari tot juni 2010 Een eerste jaarhelft in twee snelheden: achteruitgang in het eerste kwartaal en stabilisering tijdens het

Nadere informatie

Werken.fm powered by you!

Werken.fm powered by you! Werken.fm powered by you! Radio verandert! Met de internetrevolutie van de laatste twintig jaar en de impact van sociale media krijgt radio een nieuw gezicht. Radio blijft één van meest effectieve media

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Whitepaper: 50-plussers & Twitter

Whitepaper: 50-plussers & Twitter Whitepaper: 50-plussers & Twitter Wordt Twitter alleen gebruikt door hippe jonge mensen? Allang niet meer! Twitter wordt inmiddels gebruikt door alle lagen van de bevolking, jong en oud. Multiscope monitorde

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na

Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na Radio Uitzendschema Maand flight 1 - wk 21, 23 & 25 Adverteerder OSB Datum 25-mei Versie 3 Dag Datum Tijd Spotlengte Zender Programma voor Programma na ma 23-05-16 07:02 20+5 Arrow Classic Rock Roadrunner

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid J. Wijsmuller. sv 87 RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 27 mei 2003

Gemeente Den Haag. BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid J. Wijsmuller. sv 87 RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 27 mei 2003 RIS105918_03-06-2003 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid J. Wijsmuller sv 87 RIS 105918 Regnr. BSD/2003.1025 Den Haag, 27 mei 2003 Inzake: gemeentelijk radiobeleid De

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën

West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën VUB-onderzoek in het kader van FLEET (FLEmisch E-publishing Trends): West-Europese krantensites komen terug op betaalstrategieën In 2007 veranderden een aantal internationaal toonaangevende kranten hun

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Den Haag, Nieuwspoort dinsdag 27 september 2005 Inhoud Achtergrond:» Ontwikkeling medialandschap sinds 93» Doelstelling en onderzoeksverantwoording» Ontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING

MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING MEDIAPACK GAY.NL GAY MARKETING Uit onderzoek blijkt dat homo s relatief hoogopgeleid zijn, meer dan gemiddeld vrij te besteden hebben en graag merken kopen die adverteren in homomedia. Vaak worden trends

Nadere informatie

CIM Radio 2013W3. CIM-luistercijfers sept-dec W3. Resultaten van de 3 de golf van 2013

CIM Radio 2013W3. CIM-luistercijfers sept-dec W3. Resultaten van de 3 de golf van 2013 CIM-luistercijfers sept-dec 2013 2013W3 CIM Radio 2013W3 Het medium radio heeft 2013 mooi afgerond, dat wil zeggen met stabiele CIM-resultaten. De laatste 5 jaar heeft radio inzake dag- en weekbereik niets

Nadere informatie