Inhoudsopgave. 1. Kengetallen DM Barometer Onderzoeksopzet DM Barometer enquête Respondenten 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer Onderzoeksopzet DM Barometer enquête Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget Totaal marketingbudget in euro s Dialoogmarketingbudget in euro s Verdeling dialoogmarketingbudget 9 4. Bestedingen aan dialoogmarketing Uitgaven aan dialoogmarketing Gewenst resultaat In dialoog met de (potentiële) klant Effectief kanaal bij klanten Effectief kanaal bij prospects Toepassen (nieuwe) marketingkanalen Factoren van invloed op keuze kanaal Stellingen Stellingen 16 Bijlage 1: Motivaties bij paragraaf Bijlage 2: Motivaties bij paragraaf DM Barometer 3 e kwartaal

3 1. Kengetallen In het 3 e kwartaal van 2009 wordt gemiddeld 43% van het marketingbudget voor dialoogmarketing ingezet. 55% van de bedrijven heeft in 2009 gemiddeld een totaal marketingbudget tot aan % heeft meer dan aan marketing te besteden. 46% van de bedrijven heeft in 2009 gemiddeld een dialoogmarketingbudget tot aan % heeft meer dan aan dialoogmarketing te besteden. Het dialoogmarketingbudget wordt voornamelijk besteed aan de kanalen 1) eigen website 20%, 2) geadresseerd drukwerk 18% en 3) marketing 17%. Een marketeer verdeelt het dialoogmarketingbudget gemiddeld over 4 à 5 verschillende kanalen. 52% van de marketeers verwacht dat in 2009 meer wordt uitgegeven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven dan vorig jaar. Daarentegen verwacht 23% dat de uitgaven lager uitvallen en een kwart van de marketeers stelt dat deze gelijk zullen zijn. De marketeer wil bovenal sales en leads bereiken met bestedingen aan dialoogmarketing. De marketeers achten de kanalen eigen website, geadresseerd drukwerk, marketing en telemarketing het meest effectief bij het benaderen van klanten. Bij het benaderen van prospects zijn de kanalen eigen website, search engine marketing, geadresseerd drukwerk en marketing het meest effectief. Van de (nieuwe) marketingkanalen passen de marketeers vooral online communities (55%) en word-of-mouth (44%) toe in de marketingstrategieën. Een grote meerderheid van de marketeers laat de keuze om een dialoogmarketingkanaal wel of niet in te zetten beïnvloeden door kostenefficiency (95%), segmentatiemogelijkheden (86%) en accountability (80%). De factoren consumentenirritatie (48%) en zelfregulering/wetgeving (42%) zijn minder van invloed. Ondanks dat de kosten van tv reclames omlaag zijn gegaan door de kredietcrisis, zet slechts een enkeling (4%) meer in op het kanaal tv. Wanneer een bedrijf moet bezuinigen, heeft dat bij 47% gevolgen voor de campagnemix die wordt ingezet. Bij de overige 53% heeft een bezuiniging echter invloed op het aantal campagnes. Een kleine meerderheid (42%) is het eens met de stelling Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. De meerderheid (58%) is het echter niet eens met deze stelling. DM Barometer 3 e kwartaal

4 2. DM Barometer 2.1. Onderzoeksopzet De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing). Dialoogmarketing omvat alle vormen van marketing waarbij de dialoog tussen twee mensen het uitgangspunt is voor communicatie: van folder tot , van telefoon tot social marketing. Bij dialoogmarketing is geen sprake van éénrichtingsverkeer maar wordt zowel de zender als de ontvanger in beweging gezet. Het doel van de DM Barometer is het verkrijgen van concrete, objectieve en inzichtelijke cijfers van de branche, welke onmisbaar zijn in het benadrukken van de slagkracht van dialoogmarketing aan collega s, opdrachtgevers, afnemers en als signaal naar de politiek. Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special). De DM Barometer resulteert in een uitgebreide rapportage met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche. De antwoorden worden anoniem verwerkt en alleen op brancheniveau gerapporteerd DM Barometer enquête De DM Barometer enquête wordt twee keer per jaar digitaal uitgezet onder de abonnees van de nieuwsbrief van DDMA, Communicatienieuws en Marketing Online. De enquête bestaat uit meerkeuzevragen, een aantal open vragen en stellingen. Ook zijn er enkele terugkerende vragen waarmee inzicht wordt verkregen in de trends op de lange termijn. De enquête wordt elke keer zodanig aangepast dat deze aansluit op de huidige trends en ontwikkelingen waardoor de DM Barometer interessante bevindingen blijft opleveren Respondenten Respondenten Dit kwartaal hebben 92 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer (zie de tabel op de volgende pagina). Over de respondenten kan het volgende worden gezegd: De branches marketing/pr/communicatie (33%) en zakelijke dienstverlening (33%) zijn het best vertegenwoordigd. 37% van de respondenten richt zich specifiek op de business-to-business markt en 8% op de business-to-consumers markt. Meer dan de helft (55%) richt zijn activiteiten op beide markten. 38% van de respondenten is eigenaar, directeur of directie/management. Daarnaast is 25% een marketing/sales manager of heeft een gelijkwaardige functie. Het overige deel bestaat uit marketing/communicatie medewerkers, adviseur/consultant, fondsenwerver en anders danwel onbekend. Van de respondenten is 70% man en 30% vrouw. DM Barometer 3 e kwartaal

5 Branche N % Charitatieve instellingen 6 6,5% Energieleveranciers 2 2,2% Financiële dienstverlening 4 4,3% Geneesmiddelen en otc 1 1,1% Industrie 2 2,2% Marketing / PR / Communicatie 30 32,6% Post 3 3,3% Retail 2 2,2% Telecom / ICT 4 4,3% Uitgeverij 4 4,3% Zakelijke dienstverlening 30 32,6% Anders 4 4,3% Totaal ,0% Bedrijfsgrootte De respondenten zijn werkzaam bij bedrijven van verschillende grootte. De bedrijfsgrootte is berekend op basis van het aantal medewerkers. Zoals de linkergrafiek laat zien, zijn de diverse bedrijfsgrootten verdeeld. De kleinste bedrijven (1 tot 10 medewerkers) zijn het best vertegenwoordigd door de respondenten met 32%. De rechtergrafiek toont het aantal medewerkers dat op de marketingafdeling werkt. DM Barometer 3 e kwartaal

6 3. Dialoogmarketingbudget 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget Welk percentage van uw totale marketingbudget heeft u in het 3 e kwartaal van 2009 ingezet voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing)? Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 43% van het totale marketingbudget voor dialoogmarketing wordt ingezet. Ten opzichte van het 1 e kwartaal van 2009 betekent dit een stijging van 13,2%, en in vergelijking met het 3 e kwartaal van 2008 is een stijging van 22,9% te zien. Dialoogmarketingbudget Bedrijfsgrootte Gem % % % % > % Wanneer wordt gekeken naar het dialoogmarketingbudget in relatie tot de bedrijfsgrootte is op te merken dat de kleine en de grotere bedrijven meer besteden aan dialoogmarketing dan het gemiddelde. De middelgrote bedrijven ( medewerkers) besteden daarentegen minder dan het gemiddelde. DM Barometer 3 e kwartaal

7 3.2. Totaal marketingbudget in euro s Wat is het totale marketingbudget van uw bedrijf voor 2009? Wat heeft de gemiddelde marketeer daadwerkelijk te besteden? De grafiek laat zien dat het merendeel van de bedrijven (55%) in 2009 een totaal marketingbudget heeft tot aan Vervolgens heeft 23% een iets groter budget van en 15% van de bedrijven heeft tussen te spenderen. De overige 7% heeft een budget van meer dan In relatie tot de bedrijfsgrootte bestaat er een positief lineair verband: hoe groter het bedrijf, hoe hoger het totaal marketingbudget. Aan de genoemde totaal marketingbudgetten is een categorienummer toegekend ( , , enzovoort), zodat de bovenstaande grafiek naar voren komt. Het dikgedrukte cijfer is het gemiddelde categorienummer qua totaal marketingbudget voor desbetreffende bedrijfsgrootte. DM Barometer 3 e kwartaal

8 3.3. Dialoogmarketingbudget in euro s Wat is het budget voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) van uw bedrijf voor 2009? 46% van de bedrijven heeft in 2009 een dialoogmarketingbudget tot aan Vervolgens heeft 32% een iets groter budget van en 17% van de bedrijven heeft tussen te spenderen. De overige 5% heeft een budget van meer dan In relatie tot de bedrijfsgrootte bestaat er eveneens een positief lineair verband: hoe groter het bedrijf, hoe hoger het dialoogmarketingbudget. DM Barometer 3 e kwartaal

9 3.4. Verdeling dialoogmarketingbudget Wat is de verdeling van uw budget voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het 3 e kwartaal van 2009? In het 3 e kwartaal van 2009 besteden de marketeers het dialoogmarketingbudget grotendeels aan de kanalen eigen website (20%), geadresseerd drukwerk (18%) en marketing (17%). Verdeling dialoogmarketingbudget Kanaal N Gem. Affiliate marketing 16 2% Beurzen / congressen 34 8% marketing 56 17% Eigen website 71 20% Geadresseerd drukwerk 45 18% Ongeadresseerd drukwerk 5 1% Online advertising 31 6% Search engine marketing 44 10% Social media 24 4% Street / door-2-door marketing 4 1% Telemarketing 28 7% Anders 14 5% De bovenstaande tabel geeft eveneens de verdeling van het dialoogmarketingbudget over de verschillende kanalen weer. De rechterkolom toont het gemiddelde percentage dat marketeers voor het desbetreffende kanaal reserveren (dit zijn dezelfde percentages als in de grafiek). Het getal in de middelste kolom is het aantal marketeers dat een bepaald percentage van het dialoogmarketingbudget voor het desbetreffende kanaal reserveert. Dit betekent bijvoorbeeld dat 16 marketeers een deel van het budget vrijmaakt voor het kanaal affiliate marketing. DM Barometer 3 e kwartaal

10 Waarom is deze tabel interessant? Het is bijvoorbeeld opvallend dat evenveel marketeers een deel van het dialoogmarketingbudget vrijmaken voor geadresseerd drukwerk en search engine marketing (45 resp. 44), maar dat geadresseerd drukwerk een wel groter deel van het budget beslaat (18% ten opzichte van 10%). Ook het verschil tussen marketing en geadresseerd drukwerk valt op. marketing wordt door meer marketeers in het dialoogmarketingbudget opgenomen dan geadresseerd drukwerk (56 resp. 45), alleen beslaan de twee kanalen een (bijna) evenredig deel van het budget (17% resp. 18%). Marketing/PR/Com. N = 25 Kanaal Gem. Eigen website 19% marketing 17% Search engine marketing 13% Geadresseerd drukwerk 13% Beurzen / congressen 9% Zakelijke dienstv. N = 27 Kanaal Gem. Eigen website 28% Geadresseerd drukwerk 20% marketing 13% Search engine marketing 12% Beurzen / congressen 7% Twee branches zijn zodanig vertegenwoordigd dat enige nuance kan worden aangebracht in de gemiddelde top drie zoals deze in de grafiek op de vorige pagina is weergegeven. In de bovenstaande tabellen wordt de top vijf weergegeven van de twee branches. De top vijf in beide branches is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde top vijf. Ook in deze branches wordt een substantieel deel van het dialoogmarketingbudget gereserveerd voor de kanalen eigen website, geadresseerd drukwerk en marketing. Search engine marketing is een duidelijke nummer vier. Een laatste interessant gegeven met betrekking tot de verdeling van het dialoogmarketingbudget over de verschillende marketingkanalen, is over hoeveel kanalen een marketeer dit budget verdeelt. Zoals de grafiek laat zien, verdeelt een marketeer het budget gemiddeld over 4 à 5 verschillende kanalen. DM Barometer 3 e kwartaal

11 4. Bestedingen aan dialoogmarketing 4.1. Uitgaven aan dialoogmarketing Hoe denkt u dat de uitgaven aan directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het Nederlands bedrijfsleven in 2009 zullen uitvallen ten opzichte van vorig jaar, wanneer u de huidige kredietcrisis in gedachte houdt? Zoals de grafiek laat zien, verwacht 52% van de marketeers dat in 2009 meer wordt uitgegeven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven dan vorig jaar. Daarentegen verwacht 23% dat de uitgaven lager uitvallen en een kwart van de marketeers stelt dat deze gelijk zullen zijn. In de volgende alinea s worden een aantal motivaties genoemd die de marketeer als toelichting op de vraag heeft gegeven. IN BIJLAGE 1 STAAN ALLE MOTIVATIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN. Hogere uitgaven De marketeers hebben verschillende motivaties waarom zij verwachten dat de uitgaven aan dialoogmarketing dit jaar hoger uitvallen in vergelijking met vorig jaar. Een aantal motivaties wordt meerdere malen genoemd: 1. Dialoogmarketing heeft bij de marketeers de voorkeur boven massacommunicatie of traditionele marketing omdat zij direct en interactief contact zoeken met de klant. 2. Kosten en/of efficiëntie wordt regelmatig genoemd. Men ziet dialoogmarketing als een relatief goedkope vorm van marketing dat gericht kan worden ingezet. 3. De meetbaarheid van dialoogmarketing wordt in deze tijden steeds belangrijker. Motivaties dialoogmarketing vs. massacommunicatie Er is meer behoefte aan directe benadering - een oplossing op maat i.p.v. schieten met hagel en hopen dat het goed komt. Men wil steeds meer en beter in contact komen met de klant en potentiële klant. Afnemer heeft meer behoefte aan interactie. Omdat traditionele marketing niet meer werkt in deze tijd van de mondige en surfende consument. Motivaties kosten en/of efficiëntie Efficiëntie van directe en interactieve marketing: kosten versus opbrengsten positiever t.o.v. traditionele media. Relatief goedkoper dan andere middelen en je hebt directer contact. Goedkope vorm van effectieve communicatie die gericht kan worden aan een doelgroep waarvan de karakteristieken bekend zijn. Minder kosten met hoger bereik bij interactieve marketing dan bij andere vormen. DM Barometer 3 e kwartaal

12 Motivaties meetbaarheid/resultaat Meetbaarheid van marketingactiviteiten wordt steeds belangrijker. Door de kredietcrisis wil men direct toewijsbare resultaten scoren en dat kan met DM. Deze vorm van marketing wordt alleen maar belangrijker. Het is meetbaar en zal above the line communicatie verder verdringen. Direct resultaat en meetbaarheid (wordt in mindere tijden alleen maar belangrijker). Lagere uitgaven De huidige kredietcrisis is de reden waarom 23% van de marketeers van mening is dat de uitgaven aan dialoogmarketing dit jaar lager uitvallen ten opzichte van Bezuinigingen, besparingen en voorzichtigheid zijn woorden die deze marketeers veelvuldig noemen. Gelijke uitgaven De kredietcrisis is dus aan de ene kant een reden voor marketeers om te zeggen dat de uitgaven aan dialoogmarketing dit jaar lager zijn in vergelijking met Maar aan de andere kant zijn tweemaal zoveel marketeers (23% tegenover 52%) van mening dat in deze tijden van kredietcrisis de uitgaven juist hoger zullen zijn. Hoe zit het dan met de marketeers die stellen dat de uitgaven aan dialoogmarketing gelijk zullen blijven? Deze marketeers maken eigenlijk een combinatie van de motivaties die zijn gegeven door de marketeers die verwachten dat de uitgaven hoger of lager zullen zijn. Er zijn bedrijven die minder uitgeven, maar ook bedrijven die juist meer besteden aan dialoogmarketing. Per saldo komen de uitgaven aan dialoogmarketing dan op hetzelfde uit en blijven de uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven gelijk aan dat van vorig jaar. Hieronder wordt een aantal motivaties gegeven. Bedrijven die slecht draaien geven minder uit. Bedrijven die financieel gezond zijn mogelijk zelfs meer. Per saldo verwachten wij dat e.e.a. ongeveer gelijk blijft. Heel veel bedrijven zullen minder besteden, andere juist anticyclisch veel meer, dus in zijn geheel zal het gelijk blijven. Er is geen geld om meer uit te geven maar men is ook bang om door lagere uitgaven de boot te missen ten opzichte van andere bedrijven dus zal ook niet bezuinigen. Toenemende activiteit bij eveneens toenemende weerstand. Ik denk dat bedrijven nog steeds behoudend zijn. Onder normale omstandigheden zouden de uitgave fors hoger zijn uitgevallen. Ik ben van mening dat bedrijven de afgelopen tijd met uitzondering van actiemarketing zeer behoudend zijn geweest m.b.t. uitgaven maar dat wij nu op een punt zijn gekomen dat er weer geïnvesteerd gaat worden. DM Barometer 3 e kwartaal

13 4.2. Gewenst resultaat Welk resultaat wilt u bereiken met uw bestedingen aan directe en interactieve marketing (dialoogmarketing)? De marketeers zijn gevraagd voor elk resultaat een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet belangrijk en 5 = heel belangrijk. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan. De marketeer wil bovenal sales en leads bereiken met bestedingen aan dialoogmarketing, gevolgd door loyalty en als laatst positionering. DM Barometer 3 e kwartaal

14 5. In dialoog met de (potentiële) klant 5.1. Effectief kanaal bij klanten Welk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van uw klanten? 1. Eigen website 2. Geadresseerd drukwerk 3. marketing 4. Telemarketing De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan Effectief kanaal bij prospects Welk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van prospects? 1. Eigen website 2. Search engine marketing 3. Geadresseerd drukwerk 4. marketing DM Barometer 3 e kwartaal

15 5.3. Toepassen (nieuwe) marketingkanalen Welke (nieuwe) marketingkanalen past u momenteel toe in uw marketingstrategieën? Uit de resultaten blijkt dat de marketeers vooral online communities (55%) en word-of-mouth (44%) inzetten in de marketingstrategieën. Tevens wordt viral marketing, weblog, twitter en co-creatie ook wel eens ingezet door marketeers. Daarnaast valt het op dat 22% van de marketeers géén van de genoemde marketingkanalen toepast Factoren van invloed op keuze kanaal Welke factoren zijn van invloed op de keuze om een direct, interactief marketingkanaal wel of niet in te zetten? Bijna alle marketeers (95%) laten de keuze om een dialoogmarketingkanaal wel of niet in te zetten, beïnvloeden door kostenefficiency. Ook segmentatiemogelijkheden en accountability zijn sterk van invloed op deze keuze, respectievelijk 86% en 80%. Minder dan de helft van de marketeers laat de keuze beïnvloeden door factoren als consumentenirritatie (48%) en zelfregulering/wetgeving (42%). DM Barometer 3 e kwartaal

16 6. Stellingen In de DM Barometer wordt tevens een aantal stellingen opgenomen welke aansluiten bij de actualiteit en de huidige trends. Deze stellingen kunnen met eens en oneens worden beantwoord. Dit kwartaal zijn de onderstaande stellingen voorgelegd Stellingen Door de kredietcrisis zijn de kosten van tv reclames omlaag gegaan. Daarom zet mijn bedrijf meer in op het kanaal tv. Ondanks dat de kosten van tv reclames omlaag zijn gegaan door de kredietcrisis, zet slechts 4% van de marketeers meer in op het kanaal tv. Als mijn bedrijf moet bezuinigen, heeft dat gevolgen voor de campagnemix die wordt ingezet en niet voor het aantal campagnes. Men is verdeeld bij deze stelling. 47% van de marketeers geeft aan dat bezuinigingen gevolgen hebben voor de campagnemix. Bij de overige 53% heeft een bezuiniging echter invloed op het aantal campagnes. Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. Een kleine minderheid (42%) is het eens met bovengenoemde stelling; gratis wordt inderdaad het nieuwe fundament voor businessmodellen. Gratis vergroot het bereik van het netwerk waarmee leads kunnen worden gegenereerd. Daarnaast is het al op een aantal plekken aanwezig, denk aan nieuws, social media en internet, waar de consument volop gebruik van maakt. De meerderheid (58%) is het echter niet eens met deze stelling. Wanneer iets gratis is, kan de kwaliteitsbeleving in het geding komen. Gratis heeft geen waarde. De consument heeft weinig vertrouwen in producten of diensten die gratis zijn. Ook bestaat de vraag is gratis wel gratis? De kosten zullen toch op een of andere manier moeten worden betaald. Voor niks gaat alleen de zon op. EEN COMPLEET OVERZICHT VAN ALLE MOTIVATIES BIJ DEZE STELLING IS TE VINDEN IN BIJLAGE 2. DM Barometer 3 e kwartaal

17 Bijlage 1: Motivaties bij paragraaf 4.1. In deze bijlage staan de motivaties die de respondenten als toelichting hebben gegeven op de vraag: Hoe denkt u dat de uitgaven aan directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het Nederlands bedrijfsleven in 2009 zullen uitvallen ten opzichte van vorig jaar, wanneer u de huidige kredietcrisis in gedachte houdt? In paragraaf 4.1. is naar voren gekomen dat 52% van de marketeers verwacht dat in 2009 meer wordt uitgegeven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven dan vorig jaar. Daarentegen verwacht 23% dat de uitgaven lager uitvallen en een kwart van de marketeers stelt dat deze gelijk zullen zijn. Hogere uitgaven De uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven zullen dit jaar hoger uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Dialoogmarketing vs. massacommunicatie Er is meer behoefte aan directe benadering - een oplossing op maat i.p.v. schieten met hagel en hopen dat het goed komt. Men wil steeds meer en beter in contact komen met de klant en potentiële klant. Hoger omdat iedereen het licht heeft gezien. Communiceren kan gaan om bereik opbouwen maar het kan ook gaan om conversie te realiseren. Sterker nog: bereik opbouwen zonder interactieve follow up (of direct) is een gemiste kans. Meer kansen interactief. Afnemer heeft meer behoefte aan interactie. Interactief zal steeds meer de boventoon gaan voeren interactie met de klant is belangrijk. Hogere kans op maken van contact. Dialoogmarketing zal eerder een hoger rendement opleveren dan massacommunicatie. De kredietcrisis noodzaakt bedrijven juist om de conversatie met hun klant aan te gaan. Er wordt meer in marketing geïnvesteerd dan in communicatie omdat dat directe verkopen zal binnenhalen. Omdat traditionele marketing niet meer werkt in deze tijd van de mondige en surfende consument. Kosten en/of efficiëntie Efficiëntie van directe en interactieve marketing: kosten versus opbrengsten positiever t.o.v. traditionele media. De kosten zijn relatief lager en de effectiviteit is hoger dus meer budget uitgetrokken hiervoor. Relatief goedkoper dan andere middelen en je hebt directer contact. Goedkope vorm van effectieve communicatie die gericht kan worden aan een doelgroep waarvan de karakteristieken bekend zijn. Gerichter inzetten van budget. Directere benadering van klanten/prospects. Betere kwantificeerbaarheid. Gevoel van meer grip op roi. Goedkoper als het slim is toegepast. Online kanaal: lagere (opstart) kosten effectiever t.o.v. offline. Budget gelijk maar aandeel interactieve marketing neemt toe vanwege effectiviteit/efficiency. Belangrijk en rendabel om juist in deze tijd meer uit te geven aan deze vormen van marketing. Relatief goedkoop gericht en effectief. Minder kosten met hoger bereik bij interactieve marketing dan bij andere vormen. DM Barometer 3 e kwartaal

18 Meetbaarheid/resultaat Betere meetbaarheid en een focus op klantenbinding. Meetbaarheid van marketingactiviteiten wordt steeds belangrijker. Door de kredietcrisis wil men direct toewijsbare resultaten scoren en dat kan met DM. Geeft direct resultaat meetbaarheid is hoog. Hoger omdat er nu meer wordt afgerekend op resultaat. Deze vorm van marketing wordt alleen maar belangrijker. Het is meetbaar en zal above the line communicatie verder verdringen. De resultaten van het online kanaal veel beter inzichtelijk. Effectiviteit neemt toe dankzij meetbaarheid versterking. Direct resultaat en meetbaarheid (wordt in mindere tijden alleen maar belangrijker). Hoger en vooral meetbaar doelgroepbereik tegen ook nog eens minder kosten. We worden ingeschakeld met performance-based afrekenmodellen en dit is effectiever meetbaar en minder risicovol. Andere motivaties Effectiever. Investeren in communicatie is juist nu belangrijk om te laten zien dat als ze zaken willen doen met bedrijven in onze branche wij willen laten zien dat ze dat vooral met ons moeten doen en waarom. Gezien worden wordt volgens mij wel als belangrijk ervaren. Dan doet men dus toch nog wat bij dat bedrijf. Hoger. We groeien en het gaat goed maar mag beter. We durven te investeren in marketing digitaal. Is nodig. Tijd om markt te pakken. Het is nog een groeimarkt. Druk op groei is makkelijkste weg om te realiseren. De noodzaak om klanten te werven en behouden wordt groter. Hoger omdat veel bedrijven bestaande klanten aanbiedingen doen via dm om de besteding per klant te verhogen. Meer mogelijkheden. In beginsel goedkoper bij een breed bereik. Persoonlijker. Via publicaties inspelen op een nieuwe (bv. C2C) aanpak als reactie op de crises. Lagere uitgaven De uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven zullen dit jaar lager uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Bezuinigingen Marketing en communicatie sluitpost voor veel ondernemers pogingen scherper in te kopen. Besparing op marketing budget. Hand op de knip. Weinig geld. Op marketingkosten wordt ten onrechte het eerst bezuinigd. Minder budget dan jaar ervoor. Bij de meeste bedrijven valt de omzet tegen. Er moet dus nu actie worden ondernomen. Men heeft minder te besteden dus zal ook minder uit geven. Besparing. Snijden in kosten. Besparen op diverse te maken kosten. Voorzichtigheid Voorzichtig met uitgaven. Sterke focus op bestaande opdrachtgevers. Bedrijven hanteren over algemeen terughoudende houding: minder vraag product (verwachting/feit) = minder marketingbudget per producteenheid. Persoonlijk investeer ik nu meer we hopen er nog sterker uit te komen. DM Barometer 3 e kwartaal

19 Andere motivaties Kosten zijn hoger en resultaten minder direct zichtbaar dan bijvoorbeeld EM. Lagere koopbereidheid (geefbereidheid voor goede doelen) bij de particulieren; minder reden om te experimenteren met interactieve marketing door bedrijven die daar nog niet mee begonnen zijn of net begonnen zijn. Lager denk ik omdat er veel meer herhaald wordt dan nieuw bedacht en toch selectiever met de uitgaven wordt omgegaan. Gevoel. Mensen willen back to basic. Geen uitgebreide redenen en discussie voeren over nieuwe producten. Mensen zijn moe van meepraten en discussiëren. De crisis overleven en dan kijken we weer verder. Gelijke uitgaven De uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven zullen dit jaar gelijk uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Saldo blijft gelijk door kredietcrisis Vanwege de credit crisis. Bedrijven die slecht draaien geven minder uit. Bedrijven die financieel gezond zijn mogelijk zelfs meer. Per saldo verwachten wij dat e.e.a. ongeveer gelijk blijft. Heel veel bedrijven zullen minder besteden, andere juist anticyclisch veel meer, dus in zijn geheel zal het gelijk blijven. Geen extra budget beschikbaar maar wel essentieel in de marketingstrategie. Budget cuts = min. Trend naar meer direct = plus. => gelijk. Mijn mening is dat DM redelijk recessie proof is. Het is over het algemeen veilige marketing. Denk niet dat men daar op inlevert. In conflict vanwege kredietcrisis Bezuinigen is het verkeerde signaal maar er is ook geen ruimte voor groei. Omdat gelijk eigenlijk minder is en er toch juist nu behoefte aan klanten is. In basis zit er een groei in de bestedingen. Met een pas op de plaats (budget) neemt het relatieve belang aanzienlijk toe. Het is lekker accountable. In verhouding is bij gelijk blijven het aandeel verstevigd. Er is geen geld om meer uit te geven maar men is ook bang om door lagere uitgaven de boot te missen ten opzichte van andere bedrijven dus zal ook niet bezuinigen. Toenemende activiteit bij eveneens toenemende weerstand. Behoudendheid Ik denk dat bedrijven nog steeds behoudend zijn. Onder normale omstandigheden zouden de uitgave fors hoger zijn uitgevallen. Ik ben van mening dat bedrijven de afgelopen tijd met uitzondering van actiemarketing zeer behoudend zijn geweest m.b.t. uitgaven maar dat wij nu op een punt zijn gekomen dat er weer geïnvesteerd gaat worden. Bedrijven zijn nog steeds afwachtend. Andere motivaties Het is al 100% online/direct marketing. Budget mag niet worden overschreden. Geef er weinig aan uit en dat blijft zo. We investeren in marketing. DM Barometer 3 e kwartaal

20 Bijlage 2: Motivaties bij paragraaf 6.1. In deze bijlage staan de motivaties die de respondenten als toelichting hebben gegeven op de stelling: Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. In paragraaf 6.1. is naar voren gekomen dat een kleine minderheid (42%) het eens is met genoemde stelling; gratis wordt inderdaad het nieuwe fundament voor businessmodellen. De meerderheid (58%) is het echter niet eens met deze stelling. Eens Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. Elke dienst/product is gebaat bij een zo groot mogelijk bereik van het salesnetwerk/medium. Het gratis verspreiden van het medium/kanaal/product helpt enorm dit bereik te vergroten als het je daarna lukt om via het medium een premium dienst of product te verkopen... We merken het zelf met veel sites. Bezoekersaantallen zijn belangrijk adverteerders zijn daar gevoelig voor. Gratis is het beste argument om consumenten te verleiden (is ook bewezen). Gratis kennismaken en daarna de genereerde leads omzetten in bestaande klanten. Het gaat er om dat je klanten laat voelen dat wat je brengt waardevol is zonder direct sales te genereren. Klanten vertrouwen en binding is het meest belangrijk. Niet HET nieuwe fundament. Draagt nu wel bij aan vertrouwen en loyaliteit. Gratis [een proef-ervaring] is laagdrempelig en werkt. Gratis is al de norm voor sommige segmenten (nieuws) en dit zal alleen maar toenemen. Het gaat om het fundament; Het is nooit helemaal gratis maar als fundament steeds belangrijker. Social media/internet zijn een medium met waarbij gratis (in potentie) de hele wereld kan worden bereikt. Free publicity, Internet,Twitter zijn nu al aanwezig in de marketingmix zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Via internet is er veel gratis als het niet gratis is zoeken mensen een alternatief. Look around naar alle beste uitgevers, er zijn er niet veel die het goed doen. Ben met Anderson eens dat er een generatie aankomt die niet zal betalen voor content dat gratis te downloaden is. Organisaties zullen inderdaad andere manieren moeten vinden om rond te komen. De beste vorm is toegevoegde waarde leveren die voor de ander toegevoegde waarde betekent; daarmee ontstaat vanzelf een verdien model. Gratis is een ander woord voor extra service. Ik heb het boek niet gelezen en de stelling lijkt mij wat extreem opgesteld maar ik kan mij een beweging die kant op indenken. Alhoewel gratis op de lange termijn voor geen enkel businessmodel rendabel kan zijn. Je ziet meer en meer concrete oplossing in persoonlijke sfeer. FREE bestaat simpelweg niet, klinkt leuk en doet het natuurlijk erg goed bij consumenten. Mooie insteek maar ook gevaarlijk. Vorige week ben ik niet naar de sportschool geweest, moet een maandje straf betalen, echt FREE is dat niet. Er kunnen op andere manieren business modellen worden ontwikkeld. Bij oneindig schaalbare content producten en diensten is het gratis weggeven van een basis-aanbod een substitutie voor de marketingkosten die je anders zou moeten maken. 1. betrekking op mijn eigen situatie 2. realiteit sales moet nog wel zijn voedingsbron hebben dus slimmer en goedkopere kanalen inzetten 3. zie succes Google. DM Barometer 3 e kwartaal

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt

Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Onderzoeksrapport Trends in fondsenwerving en nieuwe donateurswerving op de particuliere markt Mindwize BV Liesbeth van Uytven Maart 2010 1 Inhoud 1. Management summary 4 2. Onderzoeksopzet 6 2.1. Doelstelling

Nadere informatie

E-mail Benchmark. created by

E-mail Benchmark. created by E-mail Benchmark 2014 Voorwoord Voorwoord E-mailmarketing ontwikkelt zich (nog steeds) razendsnel. Werd twee jaar geleden nog geroepen dat social media e-mail ging vervangen, anno 2014 is wederom gebleken

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Interview Email Marketing 2011

Interview Email Marketing 2011 Ematters Interview Email Marketing 2011 Inhoudsopgave Ematters Email Marketing Interview 3 Enkele samenvattende conclusies 3 Interview 3 Vraag 1 3 Vraag 2 4 Vraag 3 5 Vraag 4 6 Vraag 5 7 Vraag 6 8 Vraag

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Ace! Business Training. White paper pullmarketing. verlegen zit om business en dat we dus kunnen profiteren van zijn honger naar business.

Ace! Business Training. White paper pullmarketing. verlegen zit om business en dat we dus kunnen profiteren van zijn honger naar business. Hoe slim is uw marketing- of verkoopcampagne? Mailing en telemarketing effectief? Mailing op de mat Aanbod via telemarketing Wie is uw echte doelgroep De intussen klassieke denkfout Hoe deze doelgroepen

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie

IPTV in Noordoost-Friesland. een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie een onderzoek onder deelnemers aan een pilot met interactieve televisie Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Kabel Noord Junior Consult Groningen Datum: 12 september 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2.

Nadere informatie