Inhoudsopgave. 1. Kengetallen DM Barometer Onderzoeksopzet DM Barometer enquête Respondenten 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer Onderzoeksopzet DM Barometer enquête Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget Totaal marketingbudget in euro s Dialoogmarketingbudget in euro s Verdeling dialoogmarketingbudget 9 4. Bestedingen aan dialoogmarketing Uitgaven aan dialoogmarketing Gewenst resultaat In dialoog met de (potentiële) klant Effectief kanaal bij klanten Effectief kanaal bij prospects Toepassen (nieuwe) marketingkanalen Factoren van invloed op keuze kanaal Stellingen Stellingen 16 Bijlage 1: Motivaties bij paragraaf Bijlage 2: Motivaties bij paragraaf DM Barometer 3 e kwartaal

3 1. Kengetallen In het 3 e kwartaal van 2009 wordt gemiddeld 43% van het marketingbudget voor dialoogmarketing ingezet. 55% van de bedrijven heeft in 2009 gemiddeld een totaal marketingbudget tot aan % heeft meer dan aan marketing te besteden. 46% van de bedrijven heeft in 2009 gemiddeld een dialoogmarketingbudget tot aan % heeft meer dan aan dialoogmarketing te besteden. Het dialoogmarketingbudget wordt voornamelijk besteed aan de kanalen 1) eigen website 20%, 2) geadresseerd drukwerk 18% en 3) marketing 17%. Een marketeer verdeelt het dialoogmarketingbudget gemiddeld over 4 à 5 verschillende kanalen. 52% van de marketeers verwacht dat in 2009 meer wordt uitgegeven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven dan vorig jaar. Daarentegen verwacht 23% dat de uitgaven lager uitvallen en een kwart van de marketeers stelt dat deze gelijk zullen zijn. De marketeer wil bovenal sales en leads bereiken met bestedingen aan dialoogmarketing. De marketeers achten de kanalen eigen website, geadresseerd drukwerk, marketing en telemarketing het meest effectief bij het benaderen van klanten. Bij het benaderen van prospects zijn de kanalen eigen website, search engine marketing, geadresseerd drukwerk en marketing het meest effectief. Van de (nieuwe) marketingkanalen passen de marketeers vooral online communities (55%) en word-of-mouth (44%) toe in de marketingstrategieën. Een grote meerderheid van de marketeers laat de keuze om een dialoogmarketingkanaal wel of niet in te zetten beïnvloeden door kostenefficiency (95%), segmentatiemogelijkheden (86%) en accountability (80%). De factoren consumentenirritatie (48%) en zelfregulering/wetgeving (42%) zijn minder van invloed. Ondanks dat de kosten van tv reclames omlaag zijn gegaan door de kredietcrisis, zet slechts een enkeling (4%) meer in op het kanaal tv. Wanneer een bedrijf moet bezuinigen, heeft dat bij 47% gevolgen voor de campagnemix die wordt ingezet. Bij de overige 53% heeft een bezuiniging echter invloed op het aantal campagnes. Een kleine meerderheid (42%) is het eens met de stelling Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. De meerderheid (58%) is het echter niet eens met deze stelling. DM Barometer 3 e kwartaal

4 2. DM Barometer 2.1. Onderzoeksopzet De DM Barometer is een onderzoek van DDMA, OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing naar de bestedingen en trends in de dialoogmarketing (directe en interactieve marketing). Dialoogmarketing omvat alle vormen van marketing waarbij de dialoog tussen twee mensen het uitgangspunt is voor communicatie: van folder tot , van telefoon tot social marketing. Bij dialoogmarketing is geen sprake van éénrichtingsverkeer maar wordt zowel de zender als de ontvanger in beweging gezet. Het doel van de DM Barometer is het verkrijgen van concrete, objectieve en inzichtelijke cijfers van de branche, welke onmisbaar zijn in het benadrukken van de slagkracht van dialoogmarketing aan collega s, opdrachtgevers, afnemers en als signaal naar de politiek. Vier keer per jaar peilt de DM Barometer de DM branche. Tweemaal wordt gevraagd naar de bestedingscijfers in dialoogmarketing (DM Barometer enquête) en tweemaal wordt een specifiek thema uit de branche nader onderzocht (DM Barometer Special). De DM Barometer resulteert in een uitgebreide rapportage met de laatste kengetallen uit de dialoogmarketing branche. De antwoorden worden anoniem verwerkt en alleen op brancheniveau gerapporteerd DM Barometer enquête De DM Barometer enquête wordt twee keer per jaar digitaal uitgezet onder de abonnees van de nieuwsbrief van DDMA, Communicatienieuws en Marketing Online. De enquête bestaat uit meerkeuzevragen, een aantal open vragen en stellingen. Ook zijn er enkele terugkerende vragen waarmee inzicht wordt verkregen in de trends op de lange termijn. De enquête wordt elke keer zodanig aangepast dat deze aansluit op de huidige trends en ontwikkelingen waardoor de DM Barometer interessante bevindingen blijft opleveren Respondenten Respondenten Dit kwartaal hebben 92 marketeers een bijdrage geleverd aan de DM Barometer (zie de tabel op de volgende pagina). Over de respondenten kan het volgende worden gezegd: De branches marketing/pr/communicatie (33%) en zakelijke dienstverlening (33%) zijn het best vertegenwoordigd. 37% van de respondenten richt zich specifiek op de business-to-business markt en 8% op de business-to-consumers markt. Meer dan de helft (55%) richt zijn activiteiten op beide markten. 38% van de respondenten is eigenaar, directeur of directie/management. Daarnaast is 25% een marketing/sales manager of heeft een gelijkwaardige functie. Het overige deel bestaat uit marketing/communicatie medewerkers, adviseur/consultant, fondsenwerver en anders danwel onbekend. Van de respondenten is 70% man en 30% vrouw. DM Barometer 3 e kwartaal

5 Branche N % Charitatieve instellingen 6 6,5% Energieleveranciers 2 2,2% Financiële dienstverlening 4 4,3% Geneesmiddelen en otc 1 1,1% Industrie 2 2,2% Marketing / PR / Communicatie 30 32,6% Post 3 3,3% Retail 2 2,2% Telecom / ICT 4 4,3% Uitgeverij 4 4,3% Zakelijke dienstverlening 30 32,6% Anders 4 4,3% Totaal ,0% Bedrijfsgrootte De respondenten zijn werkzaam bij bedrijven van verschillende grootte. De bedrijfsgrootte is berekend op basis van het aantal medewerkers. Zoals de linkergrafiek laat zien, zijn de diverse bedrijfsgrootten verdeeld. De kleinste bedrijven (1 tot 10 medewerkers) zijn het best vertegenwoordigd door de respondenten met 32%. De rechtergrafiek toont het aantal medewerkers dat op de marketingafdeling werkt. DM Barometer 3 e kwartaal

6 3. Dialoogmarketingbudget 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget Welk percentage van uw totale marketingbudget heeft u in het 3 e kwartaal van 2009 ingezet voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing)? Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld 43% van het totale marketingbudget voor dialoogmarketing wordt ingezet. Ten opzichte van het 1 e kwartaal van 2009 betekent dit een stijging van 13,2%, en in vergelijking met het 3 e kwartaal van 2008 is een stijging van 22,9% te zien. Dialoogmarketingbudget Bedrijfsgrootte Gem % % % % > % Wanneer wordt gekeken naar het dialoogmarketingbudget in relatie tot de bedrijfsgrootte is op te merken dat de kleine en de grotere bedrijven meer besteden aan dialoogmarketing dan het gemiddelde. De middelgrote bedrijven ( medewerkers) besteden daarentegen minder dan het gemiddelde. DM Barometer 3 e kwartaal

7 3.2. Totaal marketingbudget in euro s Wat is het totale marketingbudget van uw bedrijf voor 2009? Wat heeft de gemiddelde marketeer daadwerkelijk te besteden? De grafiek laat zien dat het merendeel van de bedrijven (55%) in 2009 een totaal marketingbudget heeft tot aan Vervolgens heeft 23% een iets groter budget van en 15% van de bedrijven heeft tussen te spenderen. De overige 7% heeft een budget van meer dan In relatie tot de bedrijfsgrootte bestaat er een positief lineair verband: hoe groter het bedrijf, hoe hoger het totaal marketingbudget. Aan de genoemde totaal marketingbudgetten is een categorienummer toegekend ( , , enzovoort), zodat de bovenstaande grafiek naar voren komt. Het dikgedrukte cijfer is het gemiddelde categorienummer qua totaal marketingbudget voor desbetreffende bedrijfsgrootte. DM Barometer 3 e kwartaal

8 3.3. Dialoogmarketingbudget in euro s Wat is het budget voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) van uw bedrijf voor 2009? 46% van de bedrijven heeft in 2009 een dialoogmarketingbudget tot aan Vervolgens heeft 32% een iets groter budget van en 17% van de bedrijven heeft tussen te spenderen. De overige 5% heeft een budget van meer dan In relatie tot de bedrijfsgrootte bestaat er eveneens een positief lineair verband: hoe groter het bedrijf, hoe hoger het dialoogmarketingbudget. DM Barometer 3 e kwartaal

9 3.4. Verdeling dialoogmarketingbudget Wat is de verdeling van uw budget voor directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het 3 e kwartaal van 2009? In het 3 e kwartaal van 2009 besteden de marketeers het dialoogmarketingbudget grotendeels aan de kanalen eigen website (20%), geadresseerd drukwerk (18%) en marketing (17%). Verdeling dialoogmarketingbudget Kanaal N Gem. Affiliate marketing 16 2% Beurzen / congressen 34 8% marketing 56 17% Eigen website 71 20% Geadresseerd drukwerk 45 18% Ongeadresseerd drukwerk 5 1% Online advertising 31 6% Search engine marketing 44 10% Social media 24 4% Street / door-2-door marketing 4 1% Telemarketing 28 7% Anders 14 5% De bovenstaande tabel geeft eveneens de verdeling van het dialoogmarketingbudget over de verschillende kanalen weer. De rechterkolom toont het gemiddelde percentage dat marketeers voor het desbetreffende kanaal reserveren (dit zijn dezelfde percentages als in de grafiek). Het getal in de middelste kolom is het aantal marketeers dat een bepaald percentage van het dialoogmarketingbudget voor het desbetreffende kanaal reserveert. Dit betekent bijvoorbeeld dat 16 marketeers een deel van het budget vrijmaakt voor het kanaal affiliate marketing. DM Barometer 3 e kwartaal

10 Waarom is deze tabel interessant? Het is bijvoorbeeld opvallend dat evenveel marketeers een deel van het dialoogmarketingbudget vrijmaken voor geadresseerd drukwerk en search engine marketing (45 resp. 44), maar dat geadresseerd drukwerk een wel groter deel van het budget beslaat (18% ten opzichte van 10%). Ook het verschil tussen marketing en geadresseerd drukwerk valt op. marketing wordt door meer marketeers in het dialoogmarketingbudget opgenomen dan geadresseerd drukwerk (56 resp. 45), alleen beslaan de twee kanalen een (bijna) evenredig deel van het budget (17% resp. 18%). Marketing/PR/Com. N = 25 Kanaal Gem. Eigen website 19% marketing 17% Search engine marketing 13% Geadresseerd drukwerk 13% Beurzen / congressen 9% Zakelijke dienstv. N = 27 Kanaal Gem. Eigen website 28% Geadresseerd drukwerk 20% marketing 13% Search engine marketing 12% Beurzen / congressen 7% Twee branches zijn zodanig vertegenwoordigd dat enige nuance kan worden aangebracht in de gemiddelde top drie zoals deze in de grafiek op de vorige pagina is weergegeven. In de bovenstaande tabellen wordt de top vijf weergegeven van de twee branches. De top vijf in beide branches is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde top vijf. Ook in deze branches wordt een substantieel deel van het dialoogmarketingbudget gereserveerd voor de kanalen eigen website, geadresseerd drukwerk en marketing. Search engine marketing is een duidelijke nummer vier. Een laatste interessant gegeven met betrekking tot de verdeling van het dialoogmarketingbudget over de verschillende marketingkanalen, is over hoeveel kanalen een marketeer dit budget verdeelt. Zoals de grafiek laat zien, verdeelt een marketeer het budget gemiddeld over 4 à 5 verschillende kanalen. DM Barometer 3 e kwartaal

11 4. Bestedingen aan dialoogmarketing 4.1. Uitgaven aan dialoogmarketing Hoe denkt u dat de uitgaven aan directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het Nederlands bedrijfsleven in 2009 zullen uitvallen ten opzichte van vorig jaar, wanneer u de huidige kredietcrisis in gedachte houdt? Zoals de grafiek laat zien, verwacht 52% van de marketeers dat in 2009 meer wordt uitgegeven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven dan vorig jaar. Daarentegen verwacht 23% dat de uitgaven lager uitvallen en een kwart van de marketeers stelt dat deze gelijk zullen zijn. In de volgende alinea s worden een aantal motivaties genoemd die de marketeer als toelichting op de vraag heeft gegeven. IN BIJLAGE 1 STAAN ALLE MOTIVATIES OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN. Hogere uitgaven De marketeers hebben verschillende motivaties waarom zij verwachten dat de uitgaven aan dialoogmarketing dit jaar hoger uitvallen in vergelijking met vorig jaar. Een aantal motivaties wordt meerdere malen genoemd: 1. Dialoogmarketing heeft bij de marketeers de voorkeur boven massacommunicatie of traditionele marketing omdat zij direct en interactief contact zoeken met de klant. 2. Kosten en/of efficiëntie wordt regelmatig genoemd. Men ziet dialoogmarketing als een relatief goedkope vorm van marketing dat gericht kan worden ingezet. 3. De meetbaarheid van dialoogmarketing wordt in deze tijden steeds belangrijker. Motivaties dialoogmarketing vs. massacommunicatie Er is meer behoefte aan directe benadering - een oplossing op maat i.p.v. schieten met hagel en hopen dat het goed komt. Men wil steeds meer en beter in contact komen met de klant en potentiële klant. Afnemer heeft meer behoefte aan interactie. Omdat traditionele marketing niet meer werkt in deze tijd van de mondige en surfende consument. Motivaties kosten en/of efficiëntie Efficiëntie van directe en interactieve marketing: kosten versus opbrengsten positiever t.o.v. traditionele media. Relatief goedkoper dan andere middelen en je hebt directer contact. Goedkope vorm van effectieve communicatie die gericht kan worden aan een doelgroep waarvan de karakteristieken bekend zijn. Minder kosten met hoger bereik bij interactieve marketing dan bij andere vormen. DM Barometer 3 e kwartaal

12 Motivaties meetbaarheid/resultaat Meetbaarheid van marketingactiviteiten wordt steeds belangrijker. Door de kredietcrisis wil men direct toewijsbare resultaten scoren en dat kan met DM. Deze vorm van marketing wordt alleen maar belangrijker. Het is meetbaar en zal above the line communicatie verder verdringen. Direct resultaat en meetbaarheid (wordt in mindere tijden alleen maar belangrijker). Lagere uitgaven De huidige kredietcrisis is de reden waarom 23% van de marketeers van mening is dat de uitgaven aan dialoogmarketing dit jaar lager uitvallen ten opzichte van Bezuinigingen, besparingen en voorzichtigheid zijn woorden die deze marketeers veelvuldig noemen. Gelijke uitgaven De kredietcrisis is dus aan de ene kant een reden voor marketeers om te zeggen dat de uitgaven aan dialoogmarketing dit jaar lager zijn in vergelijking met Maar aan de andere kant zijn tweemaal zoveel marketeers (23% tegenover 52%) van mening dat in deze tijden van kredietcrisis de uitgaven juist hoger zullen zijn. Hoe zit het dan met de marketeers die stellen dat de uitgaven aan dialoogmarketing gelijk zullen blijven? Deze marketeers maken eigenlijk een combinatie van de motivaties die zijn gegeven door de marketeers die verwachten dat de uitgaven hoger of lager zullen zijn. Er zijn bedrijven die minder uitgeven, maar ook bedrijven die juist meer besteden aan dialoogmarketing. Per saldo komen de uitgaven aan dialoogmarketing dan op hetzelfde uit en blijven de uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven gelijk aan dat van vorig jaar. Hieronder wordt een aantal motivaties gegeven. Bedrijven die slecht draaien geven minder uit. Bedrijven die financieel gezond zijn mogelijk zelfs meer. Per saldo verwachten wij dat e.e.a. ongeveer gelijk blijft. Heel veel bedrijven zullen minder besteden, andere juist anticyclisch veel meer, dus in zijn geheel zal het gelijk blijven. Er is geen geld om meer uit te geven maar men is ook bang om door lagere uitgaven de boot te missen ten opzichte van andere bedrijven dus zal ook niet bezuinigen. Toenemende activiteit bij eveneens toenemende weerstand. Ik denk dat bedrijven nog steeds behoudend zijn. Onder normale omstandigheden zouden de uitgave fors hoger zijn uitgevallen. Ik ben van mening dat bedrijven de afgelopen tijd met uitzondering van actiemarketing zeer behoudend zijn geweest m.b.t. uitgaven maar dat wij nu op een punt zijn gekomen dat er weer geïnvesteerd gaat worden. DM Barometer 3 e kwartaal

13 4.2. Gewenst resultaat Welk resultaat wilt u bereiken met uw bestedingen aan directe en interactieve marketing (dialoogmarketing)? De marketeers zijn gevraagd voor elk resultaat een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet belangrijk en 5 = heel belangrijk. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan. De marketeer wil bovenal sales en leads bereiken met bestedingen aan dialoogmarketing, gevolgd door loyalty en als laatst positionering. DM Barometer 3 e kwartaal

14 5. In dialoog met de (potentiële) klant 5.1. Effectief kanaal bij klanten Welk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van uw klanten? 1. Eigen website 2. Geadresseerd drukwerk 3. marketing 4. Telemarketing De marketeers zijn gevraagd voor elk kanaal een waardering te geven op de schaal van 0 tot 5, waarbij 0 = niet effectief en 5 = heel effectief. De cijfers in de grafiek duiden de gemiddelde scores aan Effectief kanaal bij prospects Welk kanaal is volgens u effectief bij het benaderen van prospects? 1. Eigen website 2. Search engine marketing 3. Geadresseerd drukwerk 4. marketing DM Barometer 3 e kwartaal

15 5.3. Toepassen (nieuwe) marketingkanalen Welke (nieuwe) marketingkanalen past u momenteel toe in uw marketingstrategieën? Uit de resultaten blijkt dat de marketeers vooral online communities (55%) en word-of-mouth (44%) inzetten in de marketingstrategieën. Tevens wordt viral marketing, weblog, twitter en co-creatie ook wel eens ingezet door marketeers. Daarnaast valt het op dat 22% van de marketeers géén van de genoemde marketingkanalen toepast Factoren van invloed op keuze kanaal Welke factoren zijn van invloed op de keuze om een direct, interactief marketingkanaal wel of niet in te zetten? Bijna alle marketeers (95%) laten de keuze om een dialoogmarketingkanaal wel of niet in te zetten, beïnvloeden door kostenefficiency. Ook segmentatiemogelijkheden en accountability zijn sterk van invloed op deze keuze, respectievelijk 86% en 80%. Minder dan de helft van de marketeers laat de keuze beïnvloeden door factoren als consumentenirritatie (48%) en zelfregulering/wetgeving (42%). DM Barometer 3 e kwartaal

16 6. Stellingen In de DM Barometer wordt tevens een aantal stellingen opgenomen welke aansluiten bij de actualiteit en de huidige trends. Deze stellingen kunnen met eens en oneens worden beantwoord. Dit kwartaal zijn de onderstaande stellingen voorgelegd Stellingen Door de kredietcrisis zijn de kosten van tv reclames omlaag gegaan. Daarom zet mijn bedrijf meer in op het kanaal tv. Ondanks dat de kosten van tv reclames omlaag zijn gegaan door de kredietcrisis, zet slechts 4% van de marketeers meer in op het kanaal tv. Als mijn bedrijf moet bezuinigen, heeft dat gevolgen voor de campagnemix die wordt ingezet en niet voor het aantal campagnes. Men is verdeeld bij deze stelling. 47% van de marketeers geeft aan dat bezuinigingen gevolgen hebben voor de campagnemix. Bij de overige 53% heeft een bezuiniging echter invloed op het aantal campagnes. Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. Een kleine minderheid (42%) is het eens met bovengenoemde stelling; gratis wordt inderdaad het nieuwe fundament voor businessmodellen. Gratis vergroot het bereik van het netwerk waarmee leads kunnen worden gegenereerd. Daarnaast is het al op een aantal plekken aanwezig, denk aan nieuws, social media en internet, waar de consument volop gebruik van maakt. De meerderheid (58%) is het echter niet eens met deze stelling. Wanneer iets gratis is, kan de kwaliteitsbeleving in het geding komen. Gratis heeft geen waarde. De consument heeft weinig vertrouwen in producten of diensten die gratis zijn. Ook bestaat de vraag is gratis wel gratis? De kosten zullen toch op een of andere manier moeten worden betaald. Voor niks gaat alleen de zon op. EEN COMPLEET OVERZICHT VAN ALLE MOTIVATIES BIJ DEZE STELLING IS TE VINDEN IN BIJLAGE 2. DM Barometer 3 e kwartaal

17 Bijlage 1: Motivaties bij paragraaf 4.1. In deze bijlage staan de motivaties die de respondenten als toelichting hebben gegeven op de vraag: Hoe denkt u dat de uitgaven aan directe en interactieve marketing (dialoogmarketing) in het Nederlands bedrijfsleven in 2009 zullen uitvallen ten opzichte van vorig jaar, wanneer u de huidige kredietcrisis in gedachte houdt? In paragraaf 4.1. is naar voren gekomen dat 52% van de marketeers verwacht dat in 2009 meer wordt uitgegeven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven dan vorig jaar. Daarentegen verwacht 23% dat de uitgaven lager uitvallen en een kwart van de marketeers stelt dat deze gelijk zullen zijn. Hogere uitgaven De uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven zullen dit jaar hoger uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Dialoogmarketing vs. massacommunicatie Er is meer behoefte aan directe benadering - een oplossing op maat i.p.v. schieten met hagel en hopen dat het goed komt. Men wil steeds meer en beter in contact komen met de klant en potentiële klant. Hoger omdat iedereen het licht heeft gezien. Communiceren kan gaan om bereik opbouwen maar het kan ook gaan om conversie te realiseren. Sterker nog: bereik opbouwen zonder interactieve follow up (of direct) is een gemiste kans. Meer kansen interactief. Afnemer heeft meer behoefte aan interactie. Interactief zal steeds meer de boventoon gaan voeren interactie met de klant is belangrijk. Hogere kans op maken van contact. Dialoogmarketing zal eerder een hoger rendement opleveren dan massacommunicatie. De kredietcrisis noodzaakt bedrijven juist om de conversatie met hun klant aan te gaan. Er wordt meer in marketing geïnvesteerd dan in communicatie omdat dat directe verkopen zal binnenhalen. Omdat traditionele marketing niet meer werkt in deze tijd van de mondige en surfende consument. Kosten en/of efficiëntie Efficiëntie van directe en interactieve marketing: kosten versus opbrengsten positiever t.o.v. traditionele media. De kosten zijn relatief lager en de effectiviteit is hoger dus meer budget uitgetrokken hiervoor. Relatief goedkoper dan andere middelen en je hebt directer contact. Goedkope vorm van effectieve communicatie die gericht kan worden aan een doelgroep waarvan de karakteristieken bekend zijn. Gerichter inzetten van budget. Directere benadering van klanten/prospects. Betere kwantificeerbaarheid. Gevoel van meer grip op roi. Goedkoper als het slim is toegepast. Online kanaal: lagere (opstart) kosten effectiever t.o.v. offline. Budget gelijk maar aandeel interactieve marketing neemt toe vanwege effectiviteit/efficiency. Belangrijk en rendabel om juist in deze tijd meer uit te geven aan deze vormen van marketing. Relatief goedkoop gericht en effectief. Minder kosten met hoger bereik bij interactieve marketing dan bij andere vormen. DM Barometer 3 e kwartaal

18 Meetbaarheid/resultaat Betere meetbaarheid en een focus op klantenbinding. Meetbaarheid van marketingactiviteiten wordt steeds belangrijker. Door de kredietcrisis wil men direct toewijsbare resultaten scoren en dat kan met DM. Geeft direct resultaat meetbaarheid is hoog. Hoger omdat er nu meer wordt afgerekend op resultaat. Deze vorm van marketing wordt alleen maar belangrijker. Het is meetbaar en zal above the line communicatie verder verdringen. De resultaten van het online kanaal veel beter inzichtelijk. Effectiviteit neemt toe dankzij meetbaarheid versterking. Direct resultaat en meetbaarheid (wordt in mindere tijden alleen maar belangrijker). Hoger en vooral meetbaar doelgroepbereik tegen ook nog eens minder kosten. We worden ingeschakeld met performance-based afrekenmodellen en dit is effectiever meetbaar en minder risicovol. Andere motivaties Effectiever. Investeren in communicatie is juist nu belangrijk om te laten zien dat als ze zaken willen doen met bedrijven in onze branche wij willen laten zien dat ze dat vooral met ons moeten doen en waarom. Gezien worden wordt volgens mij wel als belangrijk ervaren. Dan doet men dus toch nog wat bij dat bedrijf. Hoger. We groeien en het gaat goed maar mag beter. We durven te investeren in marketing digitaal. Is nodig. Tijd om markt te pakken. Het is nog een groeimarkt. Druk op groei is makkelijkste weg om te realiseren. De noodzaak om klanten te werven en behouden wordt groter. Hoger omdat veel bedrijven bestaande klanten aanbiedingen doen via dm om de besteding per klant te verhogen. Meer mogelijkheden. In beginsel goedkoper bij een breed bereik. Persoonlijker. Via publicaties inspelen op een nieuwe (bv. C2C) aanpak als reactie op de crises. Lagere uitgaven De uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven zullen dit jaar lager uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Bezuinigingen Marketing en communicatie sluitpost voor veel ondernemers pogingen scherper in te kopen. Besparing op marketing budget. Hand op de knip. Weinig geld. Op marketingkosten wordt ten onrechte het eerst bezuinigd. Minder budget dan jaar ervoor. Bij de meeste bedrijven valt de omzet tegen. Er moet dus nu actie worden ondernomen. Men heeft minder te besteden dus zal ook minder uit geven. Besparing. Snijden in kosten. Besparen op diverse te maken kosten. Voorzichtigheid Voorzichtig met uitgaven. Sterke focus op bestaande opdrachtgevers. Bedrijven hanteren over algemeen terughoudende houding: minder vraag product (verwachting/feit) = minder marketingbudget per producteenheid. Persoonlijk investeer ik nu meer we hopen er nog sterker uit te komen. DM Barometer 3 e kwartaal

19 Andere motivaties Kosten zijn hoger en resultaten minder direct zichtbaar dan bijvoorbeeld EM. Lagere koopbereidheid (geefbereidheid voor goede doelen) bij de particulieren; minder reden om te experimenteren met interactieve marketing door bedrijven die daar nog niet mee begonnen zijn of net begonnen zijn. Lager denk ik omdat er veel meer herhaald wordt dan nieuw bedacht en toch selectiever met de uitgaven wordt omgegaan. Gevoel. Mensen willen back to basic. Geen uitgebreide redenen en discussie voeren over nieuwe producten. Mensen zijn moe van meepraten en discussiëren. De crisis overleven en dan kijken we weer verder. Gelijke uitgaven De uitgaven aan dialoogmarketing in het Nederlands bedrijfsleven zullen dit jaar gelijk uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Saldo blijft gelijk door kredietcrisis Vanwege de credit crisis. Bedrijven die slecht draaien geven minder uit. Bedrijven die financieel gezond zijn mogelijk zelfs meer. Per saldo verwachten wij dat e.e.a. ongeveer gelijk blijft. Heel veel bedrijven zullen minder besteden, andere juist anticyclisch veel meer, dus in zijn geheel zal het gelijk blijven. Geen extra budget beschikbaar maar wel essentieel in de marketingstrategie. Budget cuts = min. Trend naar meer direct = plus. => gelijk. Mijn mening is dat DM redelijk recessie proof is. Het is over het algemeen veilige marketing. Denk niet dat men daar op inlevert. In conflict vanwege kredietcrisis Bezuinigen is het verkeerde signaal maar er is ook geen ruimte voor groei. Omdat gelijk eigenlijk minder is en er toch juist nu behoefte aan klanten is. In basis zit er een groei in de bestedingen. Met een pas op de plaats (budget) neemt het relatieve belang aanzienlijk toe. Het is lekker accountable. In verhouding is bij gelijk blijven het aandeel verstevigd. Er is geen geld om meer uit te geven maar men is ook bang om door lagere uitgaven de boot te missen ten opzichte van andere bedrijven dus zal ook niet bezuinigen. Toenemende activiteit bij eveneens toenemende weerstand. Behoudendheid Ik denk dat bedrijven nog steeds behoudend zijn. Onder normale omstandigheden zouden de uitgave fors hoger zijn uitgevallen. Ik ben van mening dat bedrijven de afgelopen tijd met uitzondering van actiemarketing zeer behoudend zijn geweest m.b.t. uitgaven maar dat wij nu op een punt zijn gekomen dat er weer geïnvesteerd gaat worden. Bedrijven zijn nog steeds afwachtend. Andere motivaties Het is al 100% online/direct marketing. Budget mag niet worden overschreden. Geef er weinig aan uit en dat blijft zo. We investeren in marketing. DM Barometer 3 e kwartaal

20 Bijlage 2: Motivaties bij paragraaf 6.1. In deze bijlage staan de motivaties die de respondenten als toelichting hebben gegeven op de stelling: Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. In paragraaf 6.1. is naar voren gekomen dat een kleine minderheid (42%) het eens is met genoemde stelling; gratis wordt inderdaad het nieuwe fundament voor businessmodellen. De meerderheid (58%) is het echter niet eens met deze stelling. Eens Chris Anderson slaat in zijn nieuwe boek FREE de spijker op z n kop waarin hij beweert dat gratis het nieuwe fundament wordt voor businessmodellen. Elke dienst/product is gebaat bij een zo groot mogelijk bereik van het salesnetwerk/medium. Het gratis verspreiden van het medium/kanaal/product helpt enorm dit bereik te vergroten als het je daarna lukt om via het medium een premium dienst of product te verkopen... We merken het zelf met veel sites. Bezoekersaantallen zijn belangrijk adverteerders zijn daar gevoelig voor. Gratis is het beste argument om consumenten te verleiden (is ook bewezen). Gratis kennismaken en daarna de genereerde leads omzetten in bestaande klanten. Het gaat er om dat je klanten laat voelen dat wat je brengt waardevol is zonder direct sales te genereren. Klanten vertrouwen en binding is het meest belangrijk. Niet HET nieuwe fundament. Draagt nu wel bij aan vertrouwen en loyaliteit. Gratis [een proef-ervaring] is laagdrempelig en werkt. Gratis is al de norm voor sommige segmenten (nieuws) en dit zal alleen maar toenemen. Het gaat om het fundament; Het is nooit helemaal gratis maar als fundament steeds belangrijker. Social media/internet zijn een medium met waarbij gratis (in potentie) de hele wereld kan worden bereikt. Free publicity, Internet,Twitter zijn nu al aanwezig in de marketingmix zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Via internet is er veel gratis als het niet gratis is zoeken mensen een alternatief. Look around naar alle beste uitgevers, er zijn er niet veel die het goed doen. Ben met Anderson eens dat er een generatie aankomt die niet zal betalen voor content dat gratis te downloaden is. Organisaties zullen inderdaad andere manieren moeten vinden om rond te komen. De beste vorm is toegevoegde waarde leveren die voor de ander toegevoegde waarde betekent; daarmee ontstaat vanzelf een verdien model. Gratis is een ander woord voor extra service. Ik heb het boek niet gelezen en de stelling lijkt mij wat extreem opgesteld maar ik kan mij een beweging die kant op indenken. Alhoewel gratis op de lange termijn voor geen enkel businessmodel rendabel kan zijn. Je ziet meer en meer concrete oplossing in persoonlijke sfeer. FREE bestaat simpelweg niet, klinkt leuk en doet het natuurlijk erg goed bij consumenten. Mooie insteek maar ook gevaarlijk. Vorige week ben ik niet naar de sportschool geweest, moet een maandje straf betalen, echt FREE is dat niet. Er kunnen op andere manieren business modellen worden ontwikkeld. Bij oneindig schaalbare content producten en diensten is het gratis weggeven van een basis-aanbod een substitutie voor de marketingkosten die je anders zou moeten maken. 1. betrekking op mijn eigen situatie 2. realiteit sales moet nog wel zijn voedingsbron hebben dus slimmer en goedkopere kanalen inzetten 3. zie succes Google. DM Barometer 3 e kwartaal

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. DM Barometer enquête 4 2.3. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 6 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Executive Summary 3. Onderzoeksresultaten 4 Percentage direct marketing 1 ste kwartaal 2006 ten opzichte van 4 1 ste kwartaal 2005

Inhoudsopgave. Executive Summary 3. Onderzoeksresultaten 4 Percentage direct marketing 1 ste kwartaal 2006 ten opzichte van 4 1 ste kwartaal 2005 DM Barometer 1ste kwartaal 2006 Inhoudsopgave Executive Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 direct marketing 1 ste kwartaal 2006 ten opzichte van 4 1 ste kwartaal 2005 Budgetverdeling direct marketing 2006

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4

Inhoudsopgave. Word of mouth is here to stay 3. 1. Kengetallen 4 Inhoudsopgave Word of mouth is here to stay 3 1. Kengetallen 4 2. DM Barometer 5 2.1. Onderzoeksopzet 5 2.2. Special: Word of Mouth 5 2.3. Dankwoord 5 2.4. Respondenten 6 3. WOM in het algemeen 7 3.1.

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

De marketeer in 2015

De marketeer in 2015 De marketeer in 2015 1a. Hoe ga je als marketeer 2015 in: fact based of op intuïtie? 1b. Hoe ga je als marketeer 2015 in: 'web first' of 'mobile first'? 1c. Hoe ga je als marketeer 2015 in: transactiegericht

Nadere informatie

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek

AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek AAN DE ACHTERDEUR BEN JE TE LAAT! Restultaten Nationaal Klantretentie Onderzoek Auteurs: Jill Eekhart, Arjen Krom en Magiel Tak Eurogroup Consulting December 2013 NATIONAAL KLANTRETENTIE ONDERZOEK Loyale

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

E-mail Benchmark 2009

E-mail Benchmark 2009 E-mail Benchmark 2009 3e en 4e kwartaal NL versie kort Inleiding Wilt u ook snel inzicht in uw e-mailmarketing prestaties? Welke open- en click rates goed zijn en wat de gemiddelde cijfers zijn in uw branche?

Nadere informatie

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI

Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Payback 3 TV realiseert hoogste ROI Adverteren werkt Marketeers weten instinctief dat adverteren werkt maar willen bewijs Adverteren zorgt voor sales: Het lange termijn affect varieert tussen 50 en 100%

Nadere informatie

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten

Hoe kunt u keihard meer verkopen? Van reclame mag je keiharde resultaten verwachten MÉÉR VERKOPEN Keihard méér verkopen Door Pieter Hemels, Hemels van der Hart Meer klanten, meer omzet Door Pieter Burghouts, Microsoft Hoe kunt u keihard meer verkopen? Klanten vinden, winnen en behouden

Nadere informatie

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt

47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 47% van de Nederlandse marketeers vindt zijn marketingkennis van online mogelijkheden te beperkt 49% vindt dat mediabureaus tekort schieten in hun advies over online marketing Wat is de werkelijkheid van

Nadere informatie

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005

Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 Samenvatting SpinAwards Interactieve Marketing Monitor 2005 december 2005 Stichting SpinAwards / RM Interactive Overname uit dit rapport is toegestaan, mits met bronvermelding: SpinAwards Interactieve

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10%

Marketinguitdagingen 25% GROOTSTE MARKETING- UITDAGINGEN IN 2012 18% 10% B2B 2012 Marketinguitdagingen Wat zijn nu de meest genoemde uitdagingen voor B2B-marketeers in 2012? Digitale marketing behoort anders dan wellicht gedacht daar niet toe zoals het volgende overzicht toont:

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Marktbewerking met predictive modelling

Marktbewerking met predictive modelling Marktbewerking met predictive modelling ArboNed voorkomt, verlaagt en begeleidt verzuim 1.000 medewerkers [para]medisch corps van 700 professionals - online vragenlijsten - Telefonische vragenlijsten

Nadere informatie

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social

In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social In een grootschalig onderzoek naar Social Media zijn veel interessante feiten naar buiten gekomen die aantonen hoe groot het potentieel van Social Media voor bedrijven is, waarom dit zo is én welke kansen

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook

Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook Whitepaper 9 Hardnekkige Misverstanden Over Facebook FACEBOOK: NR. 1 SOCIAAL MEDIUM Facebook is veruit het grootste sociale medium van dit moment. Dit maakt Facebook voor veel bedrijven en marketeers een

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven

Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven Productinformatie LOKO Mailservice E-marketing met digitale nieuwsbrieven LOKO Mailservice is een full service dienst van www.nieuwsbriefspecialist.nl (Leaflet productinformatie LMS juni 2015) Een professionele

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING

ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING ONDERZOEK CROSS CHANNEL MARKETING Gepubliceerd Juni 2014 Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

Social Media Onderzoek 2014

Social Media Onderzoek 2014 1 Index Onderwerp Pagina Management Samenvatting 3 Rol binnen de organisatie 4 Voor welke doelen zet je social media in? 5 Welke kanalen zet je in? 5 Maakt de organisatie gebruik van een blog? 6 Hoe komt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010

Verkoopprospecting en -ontwikkeling. Onderzoeksrapport - januari 2010 Verkoopprospecting en -ontwikkeling Onderzoeksrapport - januari 2010 Onderzoek naar verkoopprospecting en -ontwikkeling Dit rapport vat de resultaten samen van een onderzoek naar de opinies van zakelijke

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V.

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V. PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek 19.0115 4 september 2009 Trendbox B.V. Achtergrond, doelstelling, onderzoeksopzet en steekproefsamenstelling Achtergrond Doelstelling en

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Samenvatting Brancherapport 2010.

Samenvatting Brancherapport 2010. Samenvatting Brancherapport 2010. De basis van dit rapport wordt gevormd door face-to-face interviews met ervaringsdeskundigen en een groot kwantitatief onderzoek onder meer dan 4.674 marketeers in Nederland

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011?

#SMO2011. Pondres Social Media Onderzoek 2011. Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? #SMO2011 Pondres Social Media Onderzoek 2011 Wat deden we in 2010? En doen we in 2011? # Onderzoek door: Pondres Social Marketing # Software door: MWM2 # Onderzoeker: Mitchel Schouw # Auteur en contact:

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek

Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek Onderzoek Social Media in Transport & Logistiek 19 maart 2014 2 Inleiding Na een aantal zware crisisjaren lijkt de sector transport & logistiek begin 2014 weer uit het dal te klimmen. De eerste signalen

Nadere informatie

Introductie 4. Toelichting onderzoek 5. De resultaten Mate van volwassenheid van data driven marketing 6

Introductie 4. Toelichting onderzoek 5. De resultaten Mate van volwassenheid van data driven marketing 6 ONDERZOEKSRAPPORT 10 NOVEMBER 2016 PAGINA 2 Inhoudsopgave Introductie 4 Toelichting onderzoek 5 De resultaten 6 1. Mate van volwassenheid van data driven marketing 6 2. Beperkt aantal organisaties hebben

Nadere informatie

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING MAART 2015 VERTROUWEN NEEMT TOE EN LOYALITEIT WORDT BELANGRIJKER

Nadere informatie

8. Nederlandse Samenvatting

8. Nederlandse Samenvatting 8. Nederlandse Samenvatting 164 Chapter 8: Nederlandse Samenvatting Marketeers hebben over het algemeen veel moeite met het verdedigen van de marketinguitgaven, ze ontbreken de kunde of de wil om de impact

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak?

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2014 De laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 19 februari 2014 Auteur: Marieke Gaus & Marvin

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 5. 2. DM Barometer 3 2.1. Onderzoeksopzet 3 2.2. Special: De marketeer in 2010 3 2.3. Respondenten 3

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 5. 2. DM Barometer 3 2.1. Onderzoeksopzet 3 2.2. Special: De marketeer in 2010 3 2.3. Respondenten 3 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 3 2.1. Onderzoeksopzet 3 2.2. Special: De marketeer in 2010 3 2.3. Respondenten 3 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google is

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Beroepsopdracht: voorbereiden

Beroepsopdracht: voorbereiden 2014 Beroepsopdracht: voorbereiden Priscilla Schaap Netidentity 12-9-2014 Inhoudsopgave Voorbereiden Beschrijf je stagebedrijf... 2 Bedrijfscultuur... 3 SWOT-analyse... 4 Confrontatiematrix... 4 Social

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2013 / 2014 De klantbeleving tijdens contactmomenten bij banken, verzekeraars, energiemaatschappijen en telecom- en internetproviders. Voorwoord Het vermogen om klanten

Nadere informatie

Al met al niet de meest sterke marketinguitspraken maar wel uitspraken die ik regelmatig tegenkom.

Al met al niet de meest sterke marketinguitspraken maar wel uitspraken die ik regelmatig tegenkom. Beursaanpak Iedereen staat er dus wij ook, we staan er tenslotte ieder jaar het mag allemaal niet teveel kosten (het zou toch geld moeten opleveren?) onze producten spreken voor zich, daar hoeft geen etra

Nadere informatie

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010

Nationaal E-mailmarketing Onderzoek 2010 Uitgevoerd in opdracht van Tripolis Solutions e-mailmarketing software & delivery services Inleiding De inzet van e-mailmarketing door bedrijven is in Nederland bezig aan een enorme opmars. Het bewezen

Nadere informatie

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of

Marketingtrends 2012. De klant centraal in social media. Onno Ponfoort. Utrecht, 25 april 2012. Courtesy of Marketingtrends 2012 De klant centraal in social media Onno Ponfoort Utrecht, 25 april 2012 Courtesy of 1 Courtesy of Marketingtrends 2012 Opzet van het onderzoek Uitkomsten 2012 Trends over de jaren Sector

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Marketing in onzekere tijden

Marketing in onzekere tijden [Esc] sluit dit document over dit document ROI=E² email dit document Een recessie betekent voor veel bedrijven bezuinigen op de uitgaven. In het bijzonder wordt de knip vaak geplaatst op de marketing-uitgaven.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

2. GANGBARE OPTIMALISATIEMODELLEN IN DE ONLINE MARKETING

2. GANGBARE OPTIMALISATIEMODELLEN IN DE ONLINE MARKETING DE CUSTOMER LIFETIME VALUE IN PERFORMANCE MARKETING EEN EFFICIËNTERE DISTRIBUTIE VAN DE MARKETINGBUDGETTEN OP DE LANGE TERMIJN BUDGETS MAART / 2014 1 1. INLEIDING De ontwikkeling van een nieuwe klant naar

Nadere informatie

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls

Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Call tracking. De koppeling tussen web- en telefonische conversies in Google Analytics. AdCalls Samenvatting Google AdWords Google Analytics is een online tool van Google. De tool verzamelt statistieken

Nadere informatie

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten?

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Case Studie: Groothandelsbedrijf Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Voorwoord Welkom bij de case studie. Ik ga je aan de hand van een praktijk voorbeeld en 5 stappen laten zien hoe je als

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Klanten zijn kostbaar

Klanten zijn kostbaar Productkaart Inleiding Wie zijn mijn klanten, waarom kopen ze bij mij, en hoe bereik ik ze? Dat zijn vragen die wij dagelijks beantwoorden. Bij Court1 houden we ons 24/7 bezig met database marketing. Met

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie