De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod Radio en TV: van nieuws tot kunst, van informatie tot experiment Debatprogramma s en wijkmedia Zendtijdindeling Zenderprofilering 2008/ Positionering en promotie Publieksbereik Radio kanaalprofielen Televisie kanaalprofielen Internet vergroot het bereik van SALTO Talentontwikkeling Kweekvijver voor talent Opleiding en begeleiding Bijzondere gebeurtenissen in Mediapartner Wereldboekenstad Uitmarkt De Hoeksteen en de IBC PICNIC SALTO Live & On Demand Digitale doorgifte Digital Video Braodcast SALTO Nieuwsbrief Awards Organisatie Programmadoorgifte Techniek en Productie Nieuwe ontwikkelingen Bureau Uitzendtarieven Advertentiebeleid Programmatoezicht Commissariaat voor de Media Gemeente Amsterdam Bestuur en medewerkers PBO/Algemeen Bestuur Personeel Financieel verslag Algemeen Exploitatiebijdrage Directieverslag AT5 Holding BV Algemeen Toekomst en positie AT5/Salto Multimedia Programmering AT5 exploitatie Financiën FunX Inleiding Etherclaim Financiering FunX in Amsterdam Luistercijfers Internet Marketing en evenementen Beleidspunten Bijlagen Samenstelling Algemeen Bestuur / PBO Functielijst medewerkers (december 2008) Overzicht van programmamakers Programmaschema's televisie en radio Factsheet... 49

4 4

5 Voorwoord De positie van Salto binnen het media beleid van de gemeente was in 2008 onderwerp van stevige discussies, in de gemeente en bij Salto zelf. Het meerjarig perspectief voor Salto was wat de gemoederen bezig hield. Gelukkig kunnen we stellen dat we op deze discussie positief kunnen terugblikken en richten we ons vanaf nu op het positioneren van Salto. Public acces is media infrastructuur voor de stad Amsterdam. Het is een platform voor het democratische recht om deel te nemen aan het publieke debat. Dit debat moet worden gevoerd door iedereen die in onze Amsterdamse samenleving deelneemt. De SALTO zenders zijn een broedplaats waar experimenten kunnen plaats vinden en waar alle media-actieve bewoners van de stad hun eerste stappen in het media vak kunnen zetten. De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access bij de Amsterdammer moet vergroot worden. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld dankzij een motie van Maarten van der Meer van Groen Links en Daniël Roos van de PvdA. De motie is raadsbreed aangenomen en daarmee wordt het mogelijk de bekendheid van de kansen en functies die SALTO de stad bied een vaste plek in de gedachte van de bewoners van Amsterdam gaat innemen. Met het meerjarig financieel perspectief en de De uitzendingen van SALTO zijn er voor iedereen en hebben iedereen wat te bieden. De diversiteit die Salto rijk is vind zijn weg naar de Amsterdammer in al zijn verschillen is het jaar geweest waar het belang van de bovenstaande functies door de gemeente is erkend en onderschreven. Dit heeft zijn beslag gevonden in de media nota en het meerjarig financieel perspectief tot en met 2013 wat is vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 18 december jl. Met dit besluit wordt een einde gemaakt aan een lange periode van onzekerheid over de financiering van SALTO. Dit is tot stand gekomen dankzij de programmamakers die elke dag weer de zenders van SALTO vullen. In het bijzonder moeten wij Surya Radio en Radio Noordzij bedanken omdat zijn in de commissie KSB en lokale media de positie van SALTO en z n programma aanbieders puntig hebben neergezet. digitaliseringslag sluiten wij een periode af waarin er intern zeer veel stappen zijn genomen om de toekomst van de publieke omroep van Amsterdam veilig te stellen. Vanaf het jaar 2009 zal SALTO de focus gaan verleggen naar de 'buitenkant'. De Amsterdammer moet een beter beeld krijgen van de grootste en meest diverse lokale publieke omroep van de wereld. Rudolf Buurma, directeur SALTO Lennart Booij, voorzitter SALTO bestuur 5

6 6

7 Inleiding Publieke omroep Amsterdam SALTO is de publieke omroep van Amsterdam. Een omroep die volop informatie, debat, cultuur en amusement biedt. Met drie televisiekanalen en zes radiokanalen vormt SALTO de grootste public access community ter wereld. De programma 's zijn bestemd voor alle inwoners van groot Amsterdam, in al hun diversiteit jong en oud, links en rechts, ondernemers en expats. Kortom, SALTO is er voor iedereen die zijn hart aan Amsterdam heeft verpand. 4. SALTO zet nieuwe technieken en faciliteiten in om deze taken zo goed mogelijk te vervullen, met speciale aandacht voor de mogelijkheden van internet en superbreedband. Wij zien nieuwe kansen om hoogwaardige content te (laten) produceren en te verspreiden en om het contact te intensiveren met de mediaconsument - die zich door alle nieuwe technische mogelijkheden steeds meer ontwikkelt tot mediaproducent. SALTO werkt vanuit de overtuiging dat een lokale publieke omroep het medium bij uitstek is om in een stedelijke omgeving te communiceren met en tussen een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen. Toegankelijke, vrije media zijn belangrijk om een complexe en diverse stad als Amsterdam leefbaar en levendig te houden. Onze ambities: 1. Door public access te bevorderen en verder uit te bouwen naar nieuwe media, wil SALTO bijdragen aan de communicatie tussen burgers onderling en tussen burger en stad. SALTO biedt een crossmediaal platform, zodat alle Amsterdammers toegang krijgen tot de lokale tv, lokale radio en lokaal internet, tegen een redelijke prijs. 2. SALTO wil het brandpunt blijven voor de gemeenschap van Amsterdamse mediaproducenten, voor programmamakers uit alle wijken, groepen en lagen van de Amsterdamse bevolking. SALTO zorgt voor stedelijke interactie, brengt producenten met elkaar in contact en draagt bij aan de onderlinge kruisbestuiving. 3. SALTO wil een springplank zijn voor nieuwe programma s en nieuwe formats. SALTO verzorgt daartoe opleidingen en zet in op het herkennen en ondersteunen van talenten. Divers en laagdrempelig De programma s die worden uitgezonden op onze televisie- en radiokanalen, worden geproduceerd door individuen, groepen, organisaties en lokale gemeenschappen met uiteenlopende achtergronden. Die diversiteit, die zo kenmerkend is voor de programmamakers, toont zich ook in de programma s. De programmering van SALTO biedt een unieke aanvulling op het reguliere televisie- en radioaanbod. De programma s zijn informatief, educatief en creatief. Ze worden geproduceerd door individuen of groepen en organisaties, 7

8 maar ook door lokale gemeenschappen in Amsterdam. Salto biedt zeer diverse programma s, net zo divers als de bevolking van de stad. Daarin past dat wij uitzenden in 26 talen (zo nodig met ondertiteling). Wij beschouwen die diversiteit in de eerste plaats als een kracht. Immers, daardoor betrekken wij meer mensen bij de stad, bevorderen we de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten. Het is een voortdurende inspanning om die diversiteit hoog te houden. makers kunnen bij SALTO studiofaciliteiten, apparatuur, begeleiding en zendtijd huren tegen lage prijzen. SALTO is echter meer dan een facilitair bedrijf. De organisatie zorgt ook voor opleiding en bijscholing en voor ondersteuning bij het produceren van de programma s. Programmamakers en technici hebben dus de mogelijkheid om op continue basis en in een professionele omgeving met moderne en hoogwaardige faciliteiten te leren werken. SALTO stimuleert het actieve gebruik van radio, televisie en internet. SALTO zendt ongeveer uur radio verspreid over zes kanalen en ruim uur televisie per jaar uit verspreid over twee kanalen (exclusief AT5). AT5 BV produceert in opdracht van SALTO het nieuws voor de stad op het derde televisiekanaal. FunX produceert in opdracht van SALTO de programma s voor het zesde radiokanaal. Zowel bij AT5 als bij FunX zijn de journalistieke en redactionele onafhankelijkheid in de statuten vastgelegd. In de afgelopen decennia hebben al meer dan tienduizend mensen uit alle groepen en lagen van de bevolking via SALTO ervaring opgedaan met het maken van programma s voor radio, tv en/of internet. Er is geen andere organisatie in de stad die zo n grote en continue bijdrage levert aan het mediawijs maken van de bevolking. De mensen die programma s maken voor SALTO kunnen hun verhaal in het algemeen (nog) niet kwijt in de grote landelijke media. SALTO biedt hun een podium waar ze zich kunnen uiten en op zoek kunnen gaan naar een groter publiek. Broedplaats: leren en experimenteren Programma-aanbieders als MTNL en Amsterdam FM en de zender FunX fungeren als kweekvijver voor jong mediatalent. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat verschillende programmamakers, presentatoren en redacteuren in de loop der tijd SALTO stimuleert Amsterdammers om actief deel te nemen aan de media. SALTO biedt daarvoor een productieplatform. Programma- 8

9 vanuit SALTO zijn doorgestroomd naar zowel publieke als commerciële omroepen. Daarmee vervult de Amsterdamse zendgemachtigde, als broedplaats en podium, een cruciale opleidingstaak voor een groep programmamakers die anders mogelijk niet had kunnen toetreden tot het vak. Door het open karakter van de SALTO-zenders wordt ruim baan geboden aan iedereen die vernieuwende programma 's wil maken. Geen enkel landelijk medium biedt zo veel ruimte voor experimenten op het gebied van (nieuwe) media, videokunst en cultureel-maatschappelijk debat als SALTO. Diverse samenwerkingsprojecten met De Balie, de Waag Society en de Openbare Bibliotheek (OBA) zijn hier het voorbeeld van. In het verslagjaar werd tevens gewerkt aan de uitbreiding van de uitzendfaciliteiten. Zo werd de mogelijkheid gecreëerd om radio te maken in een televisiestudioopstelling, waar hoogwaardige livetelevisie gemaakt kan worden tegen lage kosten. Het programma English Breakfast, een radioshow voor expats, kan daardoor dagelijks op tv uitgezonden worden. Leeswijzer Het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag 2008 gaat in op het programma-aanbod. Hoofdstuk 2 belicht de cruciale taak van talentontwikkeling. In hoofdstuk 3 belichten we enkele highlights uit het jaar Hoofdstuk 4 is gewijd aan de SALTO-organisatie. Hoofdstuk 5 schetst de ontwikkelingen op het vlak van bestuur en medewerkers. Hoofdstuk 6 bevat het financieel verslag over Hoofdstuk 7 bestaat uit het directieverslag van AT5. Hoofdstuk 8 geeft een kort verslag van de ontwikkelingen bij Funx. 9

10 10

11 Programma-aanbod Op de zenders van SALTO wordt een zeer gevarieerd programma aangeboden, dat de diversiteit van de bevolking van de stad goed weerspiegelt. Er worden uitzendingen verzorgd in maar liefst 26 talen, zo nodig met ondertitels. SALTO meer mensen bij de stad, wordt de sociale samenhang bevorderd en de leefbaar heid in wijken en buurten vanuit verschillende invalshoeken belicht. Wel vereist het een voortdurende inspanning om die diversiteit hoog te houden. Het verloop onder programmamakers is relatief groot. SALTO besteedt veel tijd en moeite aan het werven van nieuwe radio- en televisiemakers. In het vervolg van dit hoofdstuk belichten we een aantal van de programma s uit het rijke en diverse SALTO-aanbod. Radio en TV: van nieuws tot kunst, van informatie tot experiment De ruim honderdtachtig organisaties die bij SALTO uitzenden, maken zichtbaar wat er leeft in de stad, wat er gaande is in de jongerencultuur, wat bewonersgroepen vinden en wat er speelt in de wijken. De public access -functie brengt met zich mee dat programma s veelal door vrijwilligers gemaakt worden. De programmamakers presenteren nieuws, debat, live-verslagen van belangrijke vergaderingen en culturele activiteiten, informatieve programma s en natuurlijk ook ontspanning. Het bijzondere van SALTO s opzet is dat iedereen een programma kan maken onder eigen redactie en dit kan aanbieden zonder inhoudelijke inmenging van SALTO. Daarmee laat SALTO nieuwe ideeën en programma 's ontstaan en heeft ze een functie als media broedplaats. Laagdrempelig, uitnodigend en ondersteunend, voor alle Amsterdammers die een radio- of tv-programma willen maken. De diversiteit van het programma-aanbod is een belangrijke kracht. Daardoor betrekt De radioprogramma's van Amsterdam FM worden verzorgd door stichting Onafhankelijke Nieuwsdienst Lokale Media (ONLM). De ONLM verzorgt de nieuwsradio Mighty Botai voorziening. De zestig vrijwilligers van de ONLM maken elke week 15 uur radio, verzorgen ieder uur de nieuwsbulletins en maken de. Ze zenden uit op kanaal 1 Stads FM. Ze bieden informatieve programma's gericht op Amsterdam, met actualiteiten, kunst, cultuur en sport. Een Wij brengen verschillende programma s, dus mensen reageren greep uit hun zeer brede verschillend. Ons alfabetprogramma-aanbod: het programma heeft succes bij jong en actualiteitenprogramma oud. Goed aan SALTO is de vrijheid en Extra Editie; Extra editie de prima samen-werking en sport; Amsterdam wordt verstandhouding met aardige wakker (Amsterdams mensen, vooral de technici. 11

12 nieuws, gesprekken met studiogasten, interessante wetenswaardig-heden en regelmatig een column) en Radioavontuur (infotainment-mix voor het weekend). Waard om te vermelden is ook D ROP, een live radioprogramma gemaakt door jongeren tussen de 17 en 23 jaar, i.s.m. het Rozentheater. Het was in 2008 prijswinnaar van de Award voor Beste Nieuwkomer Radio. Als laatste willen we ook Zo groen als poen noemen, een nieuwsprogramma over de financiële en economische voortgang in Amsterdam. Leef! Tijd Genoeg Al deze uitzendingen worden gerealiseerd door tientallen vrijwillige medewerkers van stichting ONLM. De zender is daarmee tevens een kweekvijver van talent en vele oud-medewerkers zijn inmiddels doorgestroomd naar een betaalde functie in de Onze luisteraars waarderen dat we mediasector. muziek draaien die doorgaans niet Ook FunX zendt via meer op de radio te horen is en dat we niet schreeuwerig zijn en door SALTO uit. Met een de muziek praten. Amsterdamse editie Zelf horen we nauwelijks programma s van anderen. We vinden het bestaande uit livegoed dat alle Amsterdammers de programma s, wil FunX mogelijkheid krijgen om programstads-jongeren bereiken ma s te maken en te horen die op hen afgestemd zijn. door een onderscheidend 12 muziekformat en met informatieve en culturele programma s gericht op de belevingswereld van jongeren. De grootstedelijke actualiteitenprogramma s worden geproduceerd door lokale productieteams. FunX vervult daarmee een kweekvijver-functie voor jong mediatalent. Er waren in 2008 ook weer enkele nieuwe radio-programma s via SALTO te beluisteren. Zam Zam Radio bijvoorbeeld, een jongerenprogramma met wekelijks een leuk gespreksonderwerp over de islam, of Enkido FM, een programma door Irakezen voor Irakezen met muziek, informatie, reportages en interviews. Andere voorbeelden zijn het SurinaamsIndiaans cultureel-informatieve programma Radio Makandra en het Antilliaanse muziekprogramma Nos Radio. De tv-programma s op A1 worden al jaren verzorgd door een aantal vaste bespelers van de televisiekanalen. Zo maakt Demet TV, dat in 2008 de award voor Beste Televisieprogramma won, een uitgebreid scala aan programma s, gericht op het informeren van de Turkse Nederlanders over de Nederlandse samenleving. Een andere vaste speler is MTNL, die zich met via politiek-maatschappelijk informatie, cultuur en human interest op jongeren richt. Enkele programma s van die dit illustreren zijn: BRUJA! & Co HOTSPOT (vol muziek uit de Nederlandse urban-scene), De MIX (met portretten, reportages en documentaires van verschillende makers) en MTNL in de Stad (dat de vinger aan de pols van multicultureel Amsterdam houdt) illustreren dit. Een zeer productieve programmamaker is ook ETV.nl, of voluit Educatieve Televisie. ETV.nl is gericht op mensen met een taalachterstand en biedt een gevarieerd aanbod van programma s over taal, werk, samenleving, onderwijs,

13 opvoeding en gezondheid. ETV.nl informeert kijkers over de voorzieningen in hun omgeving die hen een stap verder kunnen brengen. ETV.nl is meer dan alleen televisie. Bij veel programma s zijn websites ontwikkeld met aanvullende informatie, docentenmateriaal en materiaal voor cursisten en andere belangstellenden. Het aanbod van ETV.nl is multimediaal en innovatief. Gemiste uitzendingen zijn via de website op te vragen. Nieuwe televisieprogramma s het afgelopen jaar zijn GAM TV, een Afrikaans theaterprogramma met voorlichting en educatie, maar ook het educatieve Words of Peace. Al eerder werd English Breakfast genoemd, een programma voor en door expats in Amsterdam, zowel televisie als radio worden met name op de zondagen verzorgd. De programma s variëren van talkshows tot registraties van godsdienst-uitoefening. Enkele voorbeelden van programma s op dit terrein: Zefanja, Uur van gebed, Joshua, Women with a call, Osho, Joy TV en Love Christian Center. Debatprogramma s en wijkmedia Naast informatieve, educatieve, levensbeschouwelijke en kunstzinnige programma s, biedt SALTO ook een keur aan programma s waarin de lokale democratie centraal staat. Op die manier geeft zij de communicatie tussen de (gemeentelijke) overheid, maatschappelijke organisaties en burgers én tussen burgers onderling een extra impuls, en stimuleert zij het maatschappelijk debat. Amsterdammers horen via dit soort programma s immers van elkaars activiteiten en standpunten en kunnen via SALTO met elkaar in discussie. Osho Radio & TV dat al enige tijd op de radio werd uitgezonden. SALTO biedt daarnaast ruim baan aan iedereen die vernieuwende programma s wil maken. Zoals het kinderpersbureau Wise Kids, dat in het medialab voor jongeren' aan de slag gaat. Ook het succesvolle Be at the Media (mediaproducties door en voor jongeren, opgezet door het Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam) krijgt bij SALTO de kans om de mooiste producties uit te zenden in een professionele setting. Experimenten op het gebied van media en videokunst zijn te zien in de programma s van Bellissima die wekelijks worden uitgezonden. Religieuze en spirituele programma s voor Diverse (groepen) makers verzorgen programma s waarin bewoners, ondernemers en bestuurders met elkaar in debat gaan. Voorbeelden zijn De Hoeksteen Live, het actualiteitenprogramma De Raad Vandaag, de dagelijkse talkshows van de vele etnische groepen die Amsterdam rijk is en de driewekelijkse liveuitzendingen vanuit de raadszaal van de We krijgen positieve reacties per . Mensen luisteren per internet over de hele wereld en zijn daar blij mee. Osho TV trekt ook mensen die nog niet bekend waren met Osho. Natuurlijk is het goed dat SALTO de ruimte schept voor zo veel verschillende groeperingen. We zijn blij met de goede service en de studio. 13

14 gemeente. Ook de moeite van het noemen waard zijn de programma s van mart radio (Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie stichting) en de jongerendebatten van MOSA. Daarnaast gaan steeds meer programma s over de eigen omgeving, wijk of buurt. Jan & Henk bijvoorbeeld biedt onvervalste buurttelevisie vanuit de Staatsliedenbuurt, terwijl RAZO een veelheid van programma s uit en over Amsterdam Zuidoost biedt. Een ander mooi voorbeeld is Nieuw-West Televisie, dat zich richt op gebeurtenissen in Osdorp. Het samenwerkingsverband achter dit programma gebruikt buurttelevisie bewust om de bewoners dichter bij elkaar te brengen. De buurtbewoners maken met hulp van professionele televisiemakers zélf televisie over allerlei aspecten rond de stadsvernieuwing in Osdorp. Een nieuwkomer in 2008 was het televisieprogramma Bright Development, met Enkido FM actualiteiten & discussies voor en door jongeren vanuit Zuidoost. Ook het (buurt)programma Mediacafé T'IJ is nieuw. Via de interactieve website publiceren medewerkers hun nieuwsbijdrage, filmreportage, aflevering van de IJburg soap, column of We zijn eigenlijk nog maar pas fotobijdrage. Twee keer begonnen. De mensen die naar per maand is er een onze uitzending belden waren talkshow op IJburg met enthousiast. Wij willen zelf nog beter worden en dán aan de weg actualiteiten, cultuur en gaan timmeren. satire. Deze talkshow De mogelijkheid die je hier hebt als beginnende radio-makers om in wordt via SALTO een echte setting te werken met de uitgezonden. studio en de service erom heen. Dat heb ik nog in geen land gezien tot nu toe. 14 Zendtijdindeling SALTO hanteert een zendtijdprocedure waarin het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) de zendtijd voor het nieuwe omroepseizoen vastgesteld. De aanvragen voor zendtijd voor het seizoen 2007/2008 hebben in samen spraak met alle betrokkenen geleid tot een nieuwe zendtijdindeling. Deze zendtijdindeling komt maximaal tegemoet aan de wensen van de programmamakers. De programma s krijgen een plaats in een van de onderstaande kanaalprofielen. Deze profielen zijn opgesteld door het PBO om de kijkers en luisteraars een beter herkenbaar station te kunnen presenteren. In het verslagjaar heeft de Adviescommissie het PBO geadviseerd over de zendtijdindeling. De Adviescommissie bestaat uit zes personen die beschikken over expertise op mediagebied. Drie van hen hebben specifieke kennis van en werkervaring bij de landelijke publieke radio, de andere drie leden van de Adviescommissie zijn werkzaam in de professionele televisiebranche. Zenderprofilering 2008/2009 Alle zes radiokanalen hebben een duidelijk, eigen kanaalprofiel, variërend van jongeren tot nieuws en religie. De profilering van de televisiekanalen is aangescherpt. Op Amsterdam 1 worden nu de programma s

15 uitgezonden die inhoudelijk en technisch een professioneel karakter hebben en in het Nederlands of ondertiteld zijn. Amsterdam 2 biedt programma s die voortkomen uit de grootstedelijke diversiteit, die anderstalig of experimenteel zijn of die een broedplaatsfunctie hebben. Om meer herkenbaarheid te creëren zijn op de televisiekanalen themaavonden geïntroduceerd rond onderwerpen als onderwijs, politiek, jongeren, kunst, cultuur en diversiteit. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de kanaalprofielen. Positionering en promotie SALTO wil de verschillende kanalen zichtbaarder maken in het Amsterdamse aanbod en meer interactie met de mediaconsument tot stand brengen. Het afgelopen jaar konden geen middelen worden vrijgemaakt voor promotie, positionering en herkenbaarheid. Gelukkig heeft de gemeenteraad besloten om SALTO eenmalig een extra bijdrage te geven om haar exploitatie te versterken. SALTO zal een deel van deze middelen aanwenden voor promotie van de zenders. Op korte termijn krijgen de huisstijl, de vormgeving van de diverse kanalen en de jingles een facelift. Publieksbereik SALTO wil, net als de programmamakers, zo veel mogelijk mensen bereiken. Daarom zijn de kijk- en luistercijfers van de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam belangrijk. SALTO scoort in aantallen gemeten weliswaar geen hoge kijk- en luistercijfers, maar scoort wel hoog waar het gaat om het bereiken van een grote verscheidenheid aan publiek. Bovendien worden programma s die mikken op een duidelijk te identificeren buurt of doelgroep binnen de Amsterdamse bevolking, binnen die doelgroep vaak goed bekeken of beluisterd. Hierbij valt te denken aan RAZO (Radio en TV Zuidoost), Nieuw-West TV en de Chinese zender CRTV. Dergelijke programma s vallen misschien niet direct op in de kijken luistercijfers voor de Amsterdamse bevolking als geheel (zie kader hieronder). Maar het staat buiten kijf dat deze programma s van grote waarde zijn voor de Amsterdamse Radio Dieperick gemeenschap in het algemeen en voor moeilijk bereikbare groepen in de stad in het bijzonder. Kijk- en luistercijfers Dat SALTO relatief laag scoort bij kijk- en luisteronderzoeken valt als volgt te verklaren: Respondenten geven aan dat de naam SALTO hen niets zegt, terwijl men programma s wel bij naam blijkt te kennen. Dit wordt - begrijpelijk - niet meegenomen in het onderzoek; er worden immer erg veel programma s uitgezonden bij SALTO. Ook de traditioneel lage respons van allochtonen vertekent het beeld. Bedenken we nog dat de cijfers alleen iets zeggen over de ontvangers en niet over de makers van de programma s, terwijl dit bij SALTO vaak verbonden groepen zijn, dan wordt duidelijk dat het beeld van het publieksbereik aanvulling nodig heeft. SALTO is op zoek naar andere en betaalbare manieren om meer inzicht te krijgen in het belang van de diensten voor zowel de programmamakers als de kijkers en luisteraars. Wij krijgen van de luisteraars een kritische en optimistische beoordeling en véél complimenten. Luisteraars leveren vaak suggesties voor het programma. Goed aan SALTO is de prima locatie, goede technische voorzieningen en het is betaalbaar. 15

16 Radio kanaalprofielen zender frequentie profiel Kanaal 1 STADS FM (kabel) Nieuws, achtergronden, cultuur, reportages (ether) Kanaal 2 WERELD FM Gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen (kabel) en taalgebieden. Grote doelgroepen: 99.4 (ether) Hindoestaans, Turks, Marokkaans, ZuidEuropees. Kanaal 3 CARIBBEAN FM (kabel) Gevarieerd aanbod voor Afro-Surinaamse en (ether) Antilliaanse doelgroepen. Kanaal 4 RAZO (kabel) Wijkradio voor en door groepen bewoners (ether) van Amsterdam-Zuidoost. Religieuze, evangelische en spirituele Kanaal 5 MOKUM RADIO (kabel) programma s. Levenslied. Veelal gericht op oudere doelgroepen. Kanaal 6 FUNX Amsterdamse editie van FunX, de muziekzender voor en door stadsjongeren in de 93.7 (kabel) Randstad. Met een mix van multiculturele urban muziek, nieuws, achtergronden, cultuur en lifestyle gericht op jongeren. Televisie kanaalprofielen zender De Raad Vandaag AT5 Amsterdam 1 Maandag Educatie en debat Dinsdag Muziek Woensdag Politiek Donderdag Buurt en Wijk TV Vrijdag Jongeren Zaterdag Kunst & Cultuur Zondag Divers Amsterdam Iedere week zijn er wel een paar mensen die me aanspreken op straat, op recepties of op de markt met positieve reacties. Ze vinden meestal dat het "een heel leuk programma" is, "dat ik het heel leuk doe" enz. Ook onder politici krijg ik vrijwel alleen maar positieve reacties. Ze vinden het allemaal nogal apart vergeleken bij de gewone politieke journalisten. Kortom alleen maar positieve reacties, en eigenlijk behoorlijk veel. Salto is nog steeds de enige plek op tv waar je programma's ziet die in niks op Hilversum lijken, en programma's vanuit allerlei groepen die nooit een kans krijgen in de media. En goed is natuurlijk ook de laagdrempeligheid. 16 Amsterdam 2 Maandag Antilliaans Dinsdag Divers Amsterdam Woensdag Hindi Donderdag Afrikaans Vrijdag Turks/Marokkaans Zaterdag Surinaams Zondag Religieus kanaa l profiel 26 Nieuws, actualiteiten en stadsvaria. Carrouselformule gedurende daluren. 39 Stadsmagazines, politiek, actualiteiten uit diverse groepen, kunst en cultuur. Nederlandstalig of ondertiteld, gericht op grote doelgroepen. Gezichtsbepalende programma's: MTNL, Bellissima, Mokum TV, Amsterdam TV, De Raad Vandaag. 64 Gevarieerde programma s voor specifieke doelgroepen. Veelal stadsmagazines op etnische basis. Grote variëteit van meestal kleine programmaorganisaties. Grootste blokken: Surinaams, Turks, Marokkaans en jongeren.

17 Internet vergroot het bereik van SALTO Internet biedt SALTO grote kansen om haar functies nog beter te vervullen. Dit was voor SALTO ook reden om bewust te kiezen voor vestiging in het pand De Zwijger, in het startgebied van het Amsterdamse glasvezelnetwerk, dichtbij bedrijven en instellingen die vooroplopen in de ontwikkeling van nieuwe media. Het glasvezelnetwerk is verbonden met het razendsnelle SURFnet, van de 'Leidsepleinring', het datanetwerk van de culturele instellingen in Amsterdam. Steeds meer producties en uitzendingen van SALTO zijn gedigitaliseerd, zodat ze ook via internet bekeken kunnen worden. Per maand komen inmiddels bezoekers uit 159 verschillende landen naar onze website, om via dat kanaal on demand onze Amsterdamse content te bekijken en te beluisteren. Verschillende tekenen wijzen erop dat dit kanaal snel groeit. Radio Shirityo Makandra Makandra houdt iedereen wakker in de nacht. Mensen vinden het lekkere muziek en we krijgen positieve reacties op de items die we in de ether gooien, zoals cultuur en liefde. SALTO heeft een goede push gegeven aan ons om infor-matie te verstrekken aan de luisteraars. 17

18 SALTO Hall of Fame Zenders / formats die zich mede dankzij SALTO konden ontwikkelen: AT5 City FM Concertzender FunX MTNL Een Prettig Gesprek Presentatoren die hun (eerste) programma s maakten bij SALTO: Samira Abbos Bob Fosko Marijke Vos Ahmed Aboutaleb Andrea van Pol Yvette Foster Laila Aibid Guilly Koster Sacha de Boer Prem Radhakishun Fatima Elatik Elvira Sweet Theo van Gogh 18

19 Talentontwikkeling Opleiding en begeleiding Kweekvijver voor talent In de loop der jaren zijn duizenden Amsterdammers betrokken geweest bij het maken van SALTO-programma s voor radio, tv, teletekst, de en internet. Daaronder zijn talenten die na de eerste kennismaking met deze media een snelle ontwikkeling doormaken. SALTO probeert continu om nieuwe programmamakers aan te trekken. Steeds opnieuw komen er bij SALTO programma s en presentatoren langs die een succes worden. SALTO is een springplank voor mediatalent, zoals de Hall of Fame hiernaast laat zien. Veel redacteuren, cameralieden en technici die bij SALTO hun eerste ervaring opdeden, werken nu als professional bij omroepen of elders in de mediasector. Natuurlijk is het jammer voor SALTO dat succes zich op een zeker moment van ons losmaakt en zich elders verder ontwikkelt. Maar gelukkig staat de volgende groep talentvolle makers alweer te dringen. SALTO is trots op zijn rol als kweekvijver voor makers en programma s. Voor het cursusaanbod hanteert SALTO eenzelfde filosofie als voor de uitzendfaciliteiten. Ook hier is de drempel laag, namelijk toegankelijk en goedkoop. In 2008 heeft het scholingsaanbod zich toegespitst op technische introductie-cursussen voor radiomakers en op cursussen voor ondertiteling van anderstalige programma s. De cursussen voor ondertiteling werden ondersteund met een instructievideo op het internet. Voor het aanbod werd samengewerkt met het platform Amsterdam Samen en met het Media Gilde1. Daarnaast is er ook begeleiding op maat gegeven. Deze is gratis en wordt door de technici gegeven aan alle gebruikers die behoefte hebben aan extra instructie, volgens het principe van training Radio Famiri on the job. 1 In 2007 ging het project Ondertiteling van start om de toegankelijkheid van de programma s te vergroten; SALTO zendt immers programma s uit in 26 verschillende talen. In 2008 is er nog een Macversie van dit programma ontwikkeld. Deze zal in 2009 getest en vervolgens verspreid worden; waarbij weer cursussen aangeboden worden. De software en cursus zijn gratis. Wij krijgen reacties per telefoon, en SMS. We maken radio voor, door en met de luisteraar. We gooien de lijnen open en dan staan ze roodgloeiend. Er gaat wel eens wat mis natuurlijk, maar je hoeft maar te gillen en dan is er een techneut van Salto bij. 19

20 De tarieven voor basis- en instructiecursussen konden ook in 2008 laag gehouden worden. Deelnemers betalen 25,- eigen bijdrage voor een cursus van 5 uur, met een maximum van 4 deelnemers. Bestaande organisaties die om een opfriscursus vragen of nieuwe medewerkers willen opleiden, betalen voor de cursus 75,- eigen bijdrage. Dat bedrag is per persoon, bij deelname van vier personen. Het is niet mogelijk om een uitgebreider cursusaanbod te doen zonder een tariefstijging. Daarom onderzoekt SALTO de mogelijkheid om instructie- en cursusmateriaal online aan te bieden, zodat programmamakers, technici en al die anderen die aan de programma s bijdragen zich op een eenvoudige en goedkope manier kunnen blijven scholen, op een moment dat hen uitkomt. 20 Ook de opleiding van SALTO's eigen personeelsbestand werpt vruchten af. Al sinds 1995 neemt SALTO deel aan werkgelegenheidsregelingen. De laatste jaren werkt SALTO hiervoor samen met Pantar. In 2008 zijn drie medewerkers overgestapt van gesubsidieerde naar reguliere banen. Een medewerker techniek die begon in de I/D-regeling is aan het werk gegaan bij SBS6, een medewerker reclame-acquisitie is doorgestroomd naar een commercieel advertentiebureau en een medewerker beheer is nu als freelance vormgever aan het werk voor verschillende opdrachtgevers, waaronder SALTO.

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

Publieke diensten op internet Cases

Publieke diensten op internet Cases Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl TNO-rapport bijlage STB-01-28 Publieke diensten op internet Cases T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Datum 17 juli 2001

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl INHOUD Voorwoord 5 Mission statement 6 Televisie 7 Radio 12 Nieuwe media 14 Sterren.nl 16 Financiën 17 Vereniging 30 Interne

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Voorstel van ROOS voor een slagvaardige en efficiënte regionale publieke omroep - April 2015 De regionale omroepen inspireren mensen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht 2010

Jaarverslag RTV Utrecht 2010 Jaarverslag RTV Utrecht 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Bericht van het bestuur 5 3 PBO 6 4 Nieuwsredactie 12 5 De programma s van RTV Utrecht 17 6 Radio M Utrecht 25 7 UStad 28 8 Bingo

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het.

VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het. JAARVERSLAG 2011 VOORWOORD Het was alwéér niet saai bij RTV Noord- Holland. Er is de fundamentele verandering in het mediaconsumptiegedrag van ons publiek die tot voortdurende alertheid en aanpassing noodzaakt.

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005

kabelraad 07 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 kabelraad 07 informatiebulletin van kabelraden.nl verschijnt vier maal per jaar april 2005 Commotie over verdwijnen Limburgse RTL uit analoog pakket Op 9 februari jl. werd de analoge uitzending van het

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr.

De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. De antwoorden op de kamervragen van Tweede Kamer leden inzake de begroting van OCW Vastgesteld op 29 oktober 2002 Bron: kamerstuk 28 600 VIII, nr. 15 17 Op welke wijze worden in het mediabeleid voorwaarden

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

co.media Programma s die er toe doen Beroepskijkers IIII Regionale samenwerking IIII Honderd nummers IIII Mediaconcentratie Lennart van der Meulen

co.media Programma s die er toe doen Beroepskijkers IIII Regionale samenwerking IIII Honderd nummers IIII Mediaconcentratie Lennart van der Meulen co.media Nummer 100 lllll Oktober 2003 lllll Lennart van der Meulen Programma s die er toe doen Beroepskijkers IIII Regionale samenwerking IIII Honderd nummers IIII Mediaconcentratie Colofon Inhoud Commissariaat

Nadere informatie

.NL EÉN JAAR DIGITALE PIONIERS IN HET PUBLIEKE DOMEIN OP INTERNET Colofon Stichting Nederland Kennisland, Amsterdam, december 2003 Stichting Nederland Kennisland Postbus 2960 1000 CZ Amsterdam Auteur:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 602 Kabel, media en consument Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie