De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod Radio en TV: van nieuws tot kunst, van informatie tot experiment Debatprogramma s en wijkmedia Zendtijdindeling Zenderprofilering 2008/ Positionering en promotie Publieksbereik Radio kanaalprofielen Televisie kanaalprofielen Internet vergroot het bereik van SALTO Talentontwikkeling Kweekvijver voor talent Opleiding en begeleiding Bijzondere gebeurtenissen in Mediapartner Wereldboekenstad Uitmarkt De Hoeksteen en de IBC PICNIC SALTO Live & On Demand Digitale doorgifte Digital Video Braodcast SALTO Nieuwsbrief Awards Organisatie Programmadoorgifte Techniek en Productie Nieuwe ontwikkelingen Bureau Uitzendtarieven Advertentiebeleid Programmatoezicht Commissariaat voor de Media Gemeente Amsterdam Bestuur en medewerkers PBO/Algemeen Bestuur Personeel Financieel verslag Algemeen Exploitatiebijdrage Directieverslag AT5 Holding BV Algemeen Toekomst en positie AT5/Salto Multimedia Programmering AT5 exploitatie Financiën FunX Inleiding Etherclaim Financiering FunX in Amsterdam Luistercijfers Internet Marketing en evenementen Beleidspunten Bijlagen Samenstelling Algemeen Bestuur / PBO Functielijst medewerkers (december 2008) Overzicht van programmamakers Programmaschema's televisie en radio Factsheet... 49

4 4

5 Voorwoord De positie van Salto binnen het media beleid van de gemeente was in 2008 onderwerp van stevige discussies, in de gemeente en bij Salto zelf. Het meerjarig perspectief voor Salto was wat de gemoederen bezig hield. Gelukkig kunnen we stellen dat we op deze discussie positief kunnen terugblikken en richten we ons vanaf nu op het positioneren van Salto. Public acces is media infrastructuur voor de stad Amsterdam. Het is een platform voor het democratische recht om deel te nemen aan het publieke debat. Dit debat moet worden gevoerd door iedereen die in onze Amsterdamse samenleving deelneemt. De SALTO zenders zijn een broedplaats waar experimenten kunnen plaats vinden en waar alle media-actieve bewoners van de stad hun eerste stappen in het media vak kunnen zetten. De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access bij de Amsterdammer moet vergroot worden. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld dankzij een motie van Maarten van der Meer van Groen Links en Daniël Roos van de PvdA. De motie is raadsbreed aangenomen en daarmee wordt het mogelijk de bekendheid van de kansen en functies die SALTO de stad bied een vaste plek in de gedachte van de bewoners van Amsterdam gaat innemen. Met het meerjarig financieel perspectief en de De uitzendingen van SALTO zijn er voor iedereen en hebben iedereen wat te bieden. De diversiteit die Salto rijk is vind zijn weg naar de Amsterdammer in al zijn verschillen is het jaar geweest waar het belang van de bovenstaande functies door de gemeente is erkend en onderschreven. Dit heeft zijn beslag gevonden in de media nota en het meerjarig financieel perspectief tot en met 2013 wat is vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling van 18 december jl. Met dit besluit wordt een einde gemaakt aan een lange periode van onzekerheid over de financiering van SALTO. Dit is tot stand gekomen dankzij de programmamakers die elke dag weer de zenders van SALTO vullen. In het bijzonder moeten wij Surya Radio en Radio Noordzij bedanken omdat zijn in de commissie KSB en lokale media de positie van SALTO en z n programma aanbieders puntig hebben neergezet. digitaliseringslag sluiten wij een periode af waarin er intern zeer veel stappen zijn genomen om de toekomst van de publieke omroep van Amsterdam veilig te stellen. Vanaf het jaar 2009 zal SALTO de focus gaan verleggen naar de 'buitenkant'. De Amsterdammer moet een beter beeld krijgen van de grootste en meest diverse lokale publieke omroep van de wereld. Rudolf Buurma, directeur SALTO Lennart Booij, voorzitter SALTO bestuur 5

6 6

7 Inleiding Publieke omroep Amsterdam SALTO is de publieke omroep van Amsterdam. Een omroep die volop informatie, debat, cultuur en amusement biedt. Met drie televisiekanalen en zes radiokanalen vormt SALTO de grootste public access community ter wereld. De programma 's zijn bestemd voor alle inwoners van groot Amsterdam, in al hun diversiteit jong en oud, links en rechts, ondernemers en expats. Kortom, SALTO is er voor iedereen die zijn hart aan Amsterdam heeft verpand. 4. SALTO zet nieuwe technieken en faciliteiten in om deze taken zo goed mogelijk te vervullen, met speciale aandacht voor de mogelijkheden van internet en superbreedband. Wij zien nieuwe kansen om hoogwaardige content te (laten) produceren en te verspreiden en om het contact te intensiveren met de mediaconsument - die zich door alle nieuwe technische mogelijkheden steeds meer ontwikkelt tot mediaproducent. SALTO werkt vanuit de overtuiging dat een lokale publieke omroep het medium bij uitstek is om in een stedelijke omgeving te communiceren met en tussen een grote diversiteit aan bevolkingsgroepen. Toegankelijke, vrije media zijn belangrijk om een complexe en diverse stad als Amsterdam leefbaar en levendig te houden. Onze ambities: 1. Door public access te bevorderen en verder uit te bouwen naar nieuwe media, wil SALTO bijdragen aan de communicatie tussen burgers onderling en tussen burger en stad. SALTO biedt een crossmediaal platform, zodat alle Amsterdammers toegang krijgen tot de lokale tv, lokale radio en lokaal internet, tegen een redelijke prijs. 2. SALTO wil het brandpunt blijven voor de gemeenschap van Amsterdamse mediaproducenten, voor programmamakers uit alle wijken, groepen en lagen van de Amsterdamse bevolking. SALTO zorgt voor stedelijke interactie, brengt producenten met elkaar in contact en draagt bij aan de onderlinge kruisbestuiving. 3. SALTO wil een springplank zijn voor nieuwe programma s en nieuwe formats. SALTO verzorgt daartoe opleidingen en zet in op het herkennen en ondersteunen van talenten. Divers en laagdrempelig De programma s die worden uitgezonden op onze televisie- en radiokanalen, worden geproduceerd door individuen, groepen, organisaties en lokale gemeenschappen met uiteenlopende achtergronden. Die diversiteit, die zo kenmerkend is voor de programmamakers, toont zich ook in de programma s. De programmering van SALTO biedt een unieke aanvulling op het reguliere televisie- en radioaanbod. De programma s zijn informatief, educatief en creatief. Ze worden geproduceerd door individuen of groepen en organisaties, 7

8 maar ook door lokale gemeenschappen in Amsterdam. Salto biedt zeer diverse programma s, net zo divers als de bevolking van de stad. Daarin past dat wij uitzenden in 26 talen (zo nodig met ondertiteling). Wij beschouwen die diversiteit in de eerste plaats als een kracht. Immers, daardoor betrekken wij meer mensen bij de stad, bevorderen we de sociale samenhang en de leefbaarheid in wijken en buurten. Het is een voortdurende inspanning om die diversiteit hoog te houden. makers kunnen bij SALTO studiofaciliteiten, apparatuur, begeleiding en zendtijd huren tegen lage prijzen. SALTO is echter meer dan een facilitair bedrijf. De organisatie zorgt ook voor opleiding en bijscholing en voor ondersteuning bij het produceren van de programma s. Programmamakers en technici hebben dus de mogelijkheid om op continue basis en in een professionele omgeving met moderne en hoogwaardige faciliteiten te leren werken. SALTO stimuleert het actieve gebruik van radio, televisie en internet. SALTO zendt ongeveer uur radio verspreid over zes kanalen en ruim uur televisie per jaar uit verspreid over twee kanalen (exclusief AT5). AT5 BV produceert in opdracht van SALTO het nieuws voor de stad op het derde televisiekanaal. FunX produceert in opdracht van SALTO de programma s voor het zesde radiokanaal. Zowel bij AT5 als bij FunX zijn de journalistieke en redactionele onafhankelijkheid in de statuten vastgelegd. In de afgelopen decennia hebben al meer dan tienduizend mensen uit alle groepen en lagen van de bevolking via SALTO ervaring opgedaan met het maken van programma s voor radio, tv en/of internet. Er is geen andere organisatie in de stad die zo n grote en continue bijdrage levert aan het mediawijs maken van de bevolking. De mensen die programma s maken voor SALTO kunnen hun verhaal in het algemeen (nog) niet kwijt in de grote landelijke media. SALTO biedt hun een podium waar ze zich kunnen uiten en op zoek kunnen gaan naar een groter publiek. Broedplaats: leren en experimenteren Programma-aanbieders als MTNL en Amsterdam FM en de zender FunX fungeren als kweekvijver voor jong mediatalent. Het is verheugend te kunnen vaststellen dat verschillende programmamakers, presentatoren en redacteuren in de loop der tijd SALTO stimuleert Amsterdammers om actief deel te nemen aan de media. SALTO biedt daarvoor een productieplatform. Programma- 8

9 vanuit SALTO zijn doorgestroomd naar zowel publieke als commerciële omroepen. Daarmee vervult de Amsterdamse zendgemachtigde, als broedplaats en podium, een cruciale opleidingstaak voor een groep programmamakers die anders mogelijk niet had kunnen toetreden tot het vak. Door het open karakter van de SALTO-zenders wordt ruim baan geboden aan iedereen die vernieuwende programma 's wil maken. Geen enkel landelijk medium biedt zo veel ruimte voor experimenten op het gebied van (nieuwe) media, videokunst en cultureel-maatschappelijk debat als SALTO. Diverse samenwerkingsprojecten met De Balie, de Waag Society en de Openbare Bibliotheek (OBA) zijn hier het voorbeeld van. In het verslagjaar werd tevens gewerkt aan de uitbreiding van de uitzendfaciliteiten. Zo werd de mogelijkheid gecreëerd om radio te maken in een televisiestudioopstelling, waar hoogwaardige livetelevisie gemaakt kan worden tegen lage kosten. Het programma English Breakfast, een radioshow voor expats, kan daardoor dagelijks op tv uitgezonden worden. Leeswijzer Het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag 2008 gaat in op het programma-aanbod. Hoofdstuk 2 belicht de cruciale taak van talentontwikkeling. In hoofdstuk 3 belichten we enkele highlights uit het jaar Hoofdstuk 4 is gewijd aan de SALTO-organisatie. Hoofdstuk 5 schetst de ontwikkelingen op het vlak van bestuur en medewerkers. Hoofdstuk 6 bevat het financieel verslag over Hoofdstuk 7 bestaat uit het directieverslag van AT5. Hoofdstuk 8 geeft een kort verslag van de ontwikkelingen bij Funx. 9

10 10

11 Programma-aanbod Op de zenders van SALTO wordt een zeer gevarieerd programma aangeboden, dat de diversiteit van de bevolking van de stad goed weerspiegelt. Er worden uitzendingen verzorgd in maar liefst 26 talen, zo nodig met ondertitels. SALTO meer mensen bij de stad, wordt de sociale samenhang bevorderd en de leefbaar heid in wijken en buurten vanuit verschillende invalshoeken belicht. Wel vereist het een voortdurende inspanning om die diversiteit hoog te houden. Het verloop onder programmamakers is relatief groot. SALTO besteedt veel tijd en moeite aan het werven van nieuwe radio- en televisiemakers. In het vervolg van dit hoofdstuk belichten we een aantal van de programma s uit het rijke en diverse SALTO-aanbod. Radio en TV: van nieuws tot kunst, van informatie tot experiment De ruim honderdtachtig organisaties die bij SALTO uitzenden, maken zichtbaar wat er leeft in de stad, wat er gaande is in de jongerencultuur, wat bewonersgroepen vinden en wat er speelt in de wijken. De public access -functie brengt met zich mee dat programma s veelal door vrijwilligers gemaakt worden. De programmamakers presenteren nieuws, debat, live-verslagen van belangrijke vergaderingen en culturele activiteiten, informatieve programma s en natuurlijk ook ontspanning. Het bijzondere van SALTO s opzet is dat iedereen een programma kan maken onder eigen redactie en dit kan aanbieden zonder inhoudelijke inmenging van SALTO. Daarmee laat SALTO nieuwe ideeën en programma 's ontstaan en heeft ze een functie als media broedplaats. Laagdrempelig, uitnodigend en ondersteunend, voor alle Amsterdammers die een radio- of tv-programma willen maken. De diversiteit van het programma-aanbod is een belangrijke kracht. Daardoor betrekt De radioprogramma's van Amsterdam FM worden verzorgd door stichting Onafhankelijke Nieuwsdienst Lokale Media (ONLM). De ONLM verzorgt de nieuwsradio Mighty Botai voorziening. De zestig vrijwilligers van de ONLM maken elke week 15 uur radio, verzorgen ieder uur de nieuwsbulletins en maken de. Ze zenden uit op kanaal 1 Stads FM. Ze bieden informatieve programma's gericht op Amsterdam, met actualiteiten, kunst, cultuur en sport. Een Wij brengen verschillende programma s, dus mensen reageren greep uit hun zeer brede verschillend. Ons alfabetprogramma-aanbod: het programma heeft succes bij jong en actualiteitenprogramma oud. Goed aan SALTO is de vrijheid en Extra Editie; Extra editie de prima samen-werking en sport; Amsterdam wordt verstandhouding met aardige wakker (Amsterdams mensen, vooral de technici. 11

12 nieuws, gesprekken met studiogasten, interessante wetenswaardig-heden en regelmatig een column) en Radioavontuur (infotainment-mix voor het weekend). Waard om te vermelden is ook D ROP, een live radioprogramma gemaakt door jongeren tussen de 17 en 23 jaar, i.s.m. het Rozentheater. Het was in 2008 prijswinnaar van de Award voor Beste Nieuwkomer Radio. Als laatste willen we ook Zo groen als poen noemen, een nieuwsprogramma over de financiële en economische voortgang in Amsterdam. Leef! Tijd Genoeg Al deze uitzendingen worden gerealiseerd door tientallen vrijwillige medewerkers van stichting ONLM. De zender is daarmee tevens een kweekvijver van talent en vele oud-medewerkers zijn inmiddels doorgestroomd naar een betaalde functie in de Onze luisteraars waarderen dat we mediasector. muziek draaien die doorgaans niet Ook FunX zendt via meer op de radio te horen is en dat we niet schreeuwerig zijn en door SALTO uit. Met een de muziek praten. Amsterdamse editie Zelf horen we nauwelijks programma s van anderen. We vinden het bestaande uit livegoed dat alle Amsterdammers de programma s, wil FunX mogelijkheid krijgen om programstads-jongeren bereiken ma s te maken en te horen die op hen afgestemd zijn. door een onderscheidend 12 muziekformat en met informatieve en culturele programma s gericht op de belevingswereld van jongeren. De grootstedelijke actualiteitenprogramma s worden geproduceerd door lokale productieteams. FunX vervult daarmee een kweekvijver-functie voor jong mediatalent. Er waren in 2008 ook weer enkele nieuwe radio-programma s via SALTO te beluisteren. Zam Zam Radio bijvoorbeeld, een jongerenprogramma met wekelijks een leuk gespreksonderwerp over de islam, of Enkido FM, een programma door Irakezen voor Irakezen met muziek, informatie, reportages en interviews. Andere voorbeelden zijn het SurinaamsIndiaans cultureel-informatieve programma Radio Makandra en het Antilliaanse muziekprogramma Nos Radio. De tv-programma s op A1 worden al jaren verzorgd door een aantal vaste bespelers van de televisiekanalen. Zo maakt Demet TV, dat in 2008 de award voor Beste Televisieprogramma won, een uitgebreid scala aan programma s, gericht op het informeren van de Turkse Nederlanders over de Nederlandse samenleving. Een andere vaste speler is MTNL, die zich met via politiek-maatschappelijk informatie, cultuur en human interest op jongeren richt. Enkele programma s van die dit illustreren zijn: BRUJA! & Co HOTSPOT (vol muziek uit de Nederlandse urban-scene), De MIX (met portretten, reportages en documentaires van verschillende makers) en MTNL in de Stad (dat de vinger aan de pols van multicultureel Amsterdam houdt) illustreren dit. Een zeer productieve programmamaker is ook ETV.nl, of voluit Educatieve Televisie. ETV.nl is gericht op mensen met een taalachterstand en biedt een gevarieerd aanbod van programma s over taal, werk, samenleving, onderwijs,

13 opvoeding en gezondheid. ETV.nl informeert kijkers over de voorzieningen in hun omgeving die hen een stap verder kunnen brengen. ETV.nl is meer dan alleen televisie. Bij veel programma s zijn websites ontwikkeld met aanvullende informatie, docentenmateriaal en materiaal voor cursisten en andere belangstellenden. Het aanbod van ETV.nl is multimediaal en innovatief. Gemiste uitzendingen zijn via de website op te vragen. Nieuwe televisieprogramma s het afgelopen jaar zijn GAM TV, een Afrikaans theaterprogramma met voorlichting en educatie, maar ook het educatieve Words of Peace. Al eerder werd English Breakfast genoemd, een programma voor en door expats in Amsterdam, zowel televisie als radio worden met name op de zondagen verzorgd. De programma s variëren van talkshows tot registraties van godsdienst-uitoefening. Enkele voorbeelden van programma s op dit terrein: Zefanja, Uur van gebed, Joshua, Women with a call, Osho, Joy TV en Love Christian Center. Debatprogramma s en wijkmedia Naast informatieve, educatieve, levensbeschouwelijke en kunstzinnige programma s, biedt SALTO ook een keur aan programma s waarin de lokale democratie centraal staat. Op die manier geeft zij de communicatie tussen de (gemeentelijke) overheid, maatschappelijke organisaties en burgers én tussen burgers onderling een extra impuls, en stimuleert zij het maatschappelijk debat. Amsterdammers horen via dit soort programma s immers van elkaars activiteiten en standpunten en kunnen via SALTO met elkaar in discussie. Osho Radio & TV dat al enige tijd op de radio werd uitgezonden. SALTO biedt daarnaast ruim baan aan iedereen die vernieuwende programma s wil maken. Zoals het kinderpersbureau Wise Kids, dat in het medialab voor jongeren' aan de slag gaat. Ook het succesvolle Be at the Media (mediaproducties door en voor jongeren, opgezet door het Stedelijk Jongerenwerk Amsterdam) krijgt bij SALTO de kans om de mooiste producties uit te zenden in een professionele setting. Experimenten op het gebied van media en videokunst zijn te zien in de programma s van Bellissima die wekelijks worden uitgezonden. Religieuze en spirituele programma s voor Diverse (groepen) makers verzorgen programma s waarin bewoners, ondernemers en bestuurders met elkaar in debat gaan. Voorbeelden zijn De Hoeksteen Live, het actualiteitenprogramma De Raad Vandaag, de dagelijkse talkshows van de vele etnische groepen die Amsterdam rijk is en de driewekelijkse liveuitzendingen vanuit de raadszaal van de We krijgen positieve reacties per . Mensen luisteren per internet over de hele wereld en zijn daar blij mee. Osho TV trekt ook mensen die nog niet bekend waren met Osho. Natuurlijk is het goed dat SALTO de ruimte schept voor zo veel verschillende groeperingen. We zijn blij met de goede service en de studio. 13

14 gemeente. Ook de moeite van het noemen waard zijn de programma s van mart radio (Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie stichting) en de jongerendebatten van MOSA. Daarnaast gaan steeds meer programma s over de eigen omgeving, wijk of buurt. Jan & Henk bijvoorbeeld biedt onvervalste buurttelevisie vanuit de Staatsliedenbuurt, terwijl RAZO een veelheid van programma s uit en over Amsterdam Zuidoost biedt. Een ander mooi voorbeeld is Nieuw-West Televisie, dat zich richt op gebeurtenissen in Osdorp. Het samenwerkingsverband achter dit programma gebruikt buurttelevisie bewust om de bewoners dichter bij elkaar te brengen. De buurtbewoners maken met hulp van professionele televisiemakers zélf televisie over allerlei aspecten rond de stadsvernieuwing in Osdorp. Een nieuwkomer in 2008 was het televisieprogramma Bright Development, met Enkido FM actualiteiten & discussies voor en door jongeren vanuit Zuidoost. Ook het (buurt)programma Mediacafé T'IJ is nieuw. Via de interactieve website publiceren medewerkers hun nieuwsbijdrage, filmreportage, aflevering van de IJburg soap, column of We zijn eigenlijk nog maar pas fotobijdrage. Twee keer begonnen. De mensen die naar per maand is er een onze uitzending belden waren talkshow op IJburg met enthousiast. Wij willen zelf nog beter worden en dán aan de weg actualiteiten, cultuur en gaan timmeren. satire. Deze talkshow De mogelijkheid die je hier hebt als beginnende radio-makers om in wordt via SALTO een echte setting te werken met de uitgezonden. studio en de service erom heen. Dat heb ik nog in geen land gezien tot nu toe. 14 Zendtijdindeling SALTO hanteert een zendtijdprocedure waarin het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) de zendtijd voor het nieuwe omroepseizoen vastgesteld. De aanvragen voor zendtijd voor het seizoen 2007/2008 hebben in samen spraak met alle betrokkenen geleid tot een nieuwe zendtijdindeling. Deze zendtijdindeling komt maximaal tegemoet aan de wensen van de programmamakers. De programma s krijgen een plaats in een van de onderstaande kanaalprofielen. Deze profielen zijn opgesteld door het PBO om de kijkers en luisteraars een beter herkenbaar station te kunnen presenteren. In het verslagjaar heeft de Adviescommissie het PBO geadviseerd over de zendtijdindeling. De Adviescommissie bestaat uit zes personen die beschikken over expertise op mediagebied. Drie van hen hebben specifieke kennis van en werkervaring bij de landelijke publieke radio, de andere drie leden van de Adviescommissie zijn werkzaam in de professionele televisiebranche. Zenderprofilering 2008/2009 Alle zes radiokanalen hebben een duidelijk, eigen kanaalprofiel, variërend van jongeren tot nieuws en religie. De profilering van de televisiekanalen is aangescherpt. Op Amsterdam 1 worden nu de programma s

15 uitgezonden die inhoudelijk en technisch een professioneel karakter hebben en in het Nederlands of ondertiteld zijn. Amsterdam 2 biedt programma s die voortkomen uit de grootstedelijke diversiteit, die anderstalig of experimenteel zijn of die een broedplaatsfunctie hebben. Om meer herkenbaarheid te creëren zijn op de televisiekanalen themaavonden geïntroduceerd rond onderwerpen als onderwijs, politiek, jongeren, kunst, cultuur en diversiteit. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de kanaalprofielen. Positionering en promotie SALTO wil de verschillende kanalen zichtbaarder maken in het Amsterdamse aanbod en meer interactie met de mediaconsument tot stand brengen. Het afgelopen jaar konden geen middelen worden vrijgemaakt voor promotie, positionering en herkenbaarheid. Gelukkig heeft de gemeenteraad besloten om SALTO eenmalig een extra bijdrage te geven om haar exploitatie te versterken. SALTO zal een deel van deze middelen aanwenden voor promotie van de zenders. Op korte termijn krijgen de huisstijl, de vormgeving van de diverse kanalen en de jingles een facelift. Publieksbereik SALTO wil, net als de programmamakers, zo veel mogelijk mensen bereiken. Daarom zijn de kijk- en luistercijfers van de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam belangrijk. SALTO scoort in aantallen gemeten weliswaar geen hoge kijk- en luistercijfers, maar scoort wel hoog waar het gaat om het bereiken van een grote verscheidenheid aan publiek. Bovendien worden programma s die mikken op een duidelijk te identificeren buurt of doelgroep binnen de Amsterdamse bevolking, binnen die doelgroep vaak goed bekeken of beluisterd. Hierbij valt te denken aan RAZO (Radio en TV Zuidoost), Nieuw-West TV en de Chinese zender CRTV. Dergelijke programma s vallen misschien niet direct op in de kijken luistercijfers voor de Amsterdamse bevolking als geheel (zie kader hieronder). Maar het staat buiten kijf dat deze programma s van grote waarde zijn voor de Amsterdamse Radio Dieperick gemeenschap in het algemeen en voor moeilijk bereikbare groepen in de stad in het bijzonder. Kijk- en luistercijfers Dat SALTO relatief laag scoort bij kijk- en luisteronderzoeken valt als volgt te verklaren: Respondenten geven aan dat de naam SALTO hen niets zegt, terwijl men programma s wel bij naam blijkt te kennen. Dit wordt - begrijpelijk - niet meegenomen in het onderzoek; er worden immer erg veel programma s uitgezonden bij SALTO. Ook de traditioneel lage respons van allochtonen vertekent het beeld. Bedenken we nog dat de cijfers alleen iets zeggen over de ontvangers en niet over de makers van de programma s, terwijl dit bij SALTO vaak verbonden groepen zijn, dan wordt duidelijk dat het beeld van het publieksbereik aanvulling nodig heeft. SALTO is op zoek naar andere en betaalbare manieren om meer inzicht te krijgen in het belang van de diensten voor zowel de programmamakers als de kijkers en luisteraars. Wij krijgen van de luisteraars een kritische en optimistische beoordeling en véél complimenten. Luisteraars leveren vaak suggesties voor het programma. Goed aan SALTO is de prima locatie, goede technische voorzieningen en het is betaalbaar. 15

16 Radio kanaalprofielen zender frequentie profiel Kanaal 1 STADS FM (kabel) Nieuws, achtergronden, cultuur, reportages (ether) Kanaal 2 WERELD FM Gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen (kabel) en taalgebieden. Grote doelgroepen: 99.4 (ether) Hindoestaans, Turks, Marokkaans, ZuidEuropees. Kanaal 3 CARIBBEAN FM (kabel) Gevarieerd aanbod voor Afro-Surinaamse en (ether) Antilliaanse doelgroepen. Kanaal 4 RAZO (kabel) Wijkradio voor en door groepen bewoners (ether) van Amsterdam-Zuidoost. Religieuze, evangelische en spirituele Kanaal 5 MOKUM RADIO (kabel) programma s. Levenslied. Veelal gericht op oudere doelgroepen. Kanaal 6 FUNX Amsterdamse editie van FunX, de muziekzender voor en door stadsjongeren in de 93.7 (kabel) Randstad. Met een mix van multiculturele urban muziek, nieuws, achtergronden, cultuur en lifestyle gericht op jongeren. Televisie kanaalprofielen zender De Raad Vandaag AT5 Amsterdam 1 Maandag Educatie en debat Dinsdag Muziek Woensdag Politiek Donderdag Buurt en Wijk TV Vrijdag Jongeren Zaterdag Kunst & Cultuur Zondag Divers Amsterdam Iedere week zijn er wel een paar mensen die me aanspreken op straat, op recepties of op de markt met positieve reacties. Ze vinden meestal dat het "een heel leuk programma" is, "dat ik het heel leuk doe" enz. Ook onder politici krijg ik vrijwel alleen maar positieve reacties. Ze vinden het allemaal nogal apart vergeleken bij de gewone politieke journalisten. Kortom alleen maar positieve reacties, en eigenlijk behoorlijk veel. Salto is nog steeds de enige plek op tv waar je programma's ziet die in niks op Hilversum lijken, en programma's vanuit allerlei groepen die nooit een kans krijgen in de media. En goed is natuurlijk ook de laagdrempeligheid. 16 Amsterdam 2 Maandag Antilliaans Dinsdag Divers Amsterdam Woensdag Hindi Donderdag Afrikaans Vrijdag Turks/Marokkaans Zaterdag Surinaams Zondag Religieus kanaa l profiel 26 Nieuws, actualiteiten en stadsvaria. Carrouselformule gedurende daluren. 39 Stadsmagazines, politiek, actualiteiten uit diverse groepen, kunst en cultuur. Nederlandstalig of ondertiteld, gericht op grote doelgroepen. Gezichtsbepalende programma's: MTNL, Bellissima, Mokum TV, Amsterdam TV, De Raad Vandaag. 64 Gevarieerde programma s voor specifieke doelgroepen. Veelal stadsmagazines op etnische basis. Grote variëteit van meestal kleine programmaorganisaties. Grootste blokken: Surinaams, Turks, Marokkaans en jongeren.

17 Internet vergroot het bereik van SALTO Internet biedt SALTO grote kansen om haar functies nog beter te vervullen. Dit was voor SALTO ook reden om bewust te kiezen voor vestiging in het pand De Zwijger, in het startgebied van het Amsterdamse glasvezelnetwerk, dichtbij bedrijven en instellingen die vooroplopen in de ontwikkeling van nieuwe media. Het glasvezelnetwerk is verbonden met het razendsnelle SURFnet, van de 'Leidsepleinring', het datanetwerk van de culturele instellingen in Amsterdam. Steeds meer producties en uitzendingen van SALTO zijn gedigitaliseerd, zodat ze ook via internet bekeken kunnen worden. Per maand komen inmiddels bezoekers uit 159 verschillende landen naar onze website, om via dat kanaal on demand onze Amsterdamse content te bekijken en te beluisteren. Verschillende tekenen wijzen erop dat dit kanaal snel groeit. Radio Shirityo Makandra Makandra houdt iedereen wakker in de nacht. Mensen vinden het lekkere muziek en we krijgen positieve reacties op de items die we in de ether gooien, zoals cultuur en liefde. SALTO heeft een goede push gegeven aan ons om infor-matie te verstrekken aan de luisteraars. 17

18 SALTO Hall of Fame Zenders / formats die zich mede dankzij SALTO konden ontwikkelen: AT5 City FM Concertzender FunX MTNL Een Prettig Gesprek Presentatoren die hun (eerste) programma s maakten bij SALTO: Samira Abbos Bob Fosko Marijke Vos Ahmed Aboutaleb Andrea van Pol Yvette Foster Laila Aibid Guilly Koster Sacha de Boer Prem Radhakishun Fatima Elatik Elvira Sweet Theo van Gogh 18

19 Talentontwikkeling Opleiding en begeleiding Kweekvijver voor talent In de loop der jaren zijn duizenden Amsterdammers betrokken geweest bij het maken van SALTO-programma s voor radio, tv, teletekst, de en internet. Daaronder zijn talenten die na de eerste kennismaking met deze media een snelle ontwikkeling doormaken. SALTO probeert continu om nieuwe programmamakers aan te trekken. Steeds opnieuw komen er bij SALTO programma s en presentatoren langs die een succes worden. SALTO is een springplank voor mediatalent, zoals de Hall of Fame hiernaast laat zien. Veel redacteuren, cameralieden en technici die bij SALTO hun eerste ervaring opdeden, werken nu als professional bij omroepen of elders in de mediasector. Natuurlijk is het jammer voor SALTO dat succes zich op een zeker moment van ons losmaakt en zich elders verder ontwikkelt. Maar gelukkig staat de volgende groep talentvolle makers alweer te dringen. SALTO is trots op zijn rol als kweekvijver voor makers en programma s. Voor het cursusaanbod hanteert SALTO eenzelfde filosofie als voor de uitzendfaciliteiten. Ook hier is de drempel laag, namelijk toegankelijk en goedkoop. In 2008 heeft het scholingsaanbod zich toegespitst op technische introductie-cursussen voor radiomakers en op cursussen voor ondertiteling van anderstalige programma s. De cursussen voor ondertiteling werden ondersteund met een instructievideo op het internet. Voor het aanbod werd samengewerkt met het platform Amsterdam Samen en met het Media Gilde1. Daarnaast is er ook begeleiding op maat gegeven. Deze is gratis en wordt door de technici gegeven aan alle gebruikers die behoefte hebben aan extra instructie, volgens het principe van training Radio Famiri on the job. 1 In 2007 ging het project Ondertiteling van start om de toegankelijkheid van de programma s te vergroten; SALTO zendt immers programma s uit in 26 verschillende talen. In 2008 is er nog een Macversie van dit programma ontwikkeld. Deze zal in 2009 getest en vervolgens verspreid worden; waarbij weer cursussen aangeboden worden. De software en cursus zijn gratis. Wij krijgen reacties per telefoon, en SMS. We maken radio voor, door en met de luisteraar. We gooien de lijnen open en dan staan ze roodgloeiend. Er gaat wel eens wat mis natuurlijk, maar je hoeft maar te gillen en dan is er een techneut van Salto bij. 19

20 De tarieven voor basis- en instructiecursussen konden ook in 2008 laag gehouden worden. Deelnemers betalen 25,- eigen bijdrage voor een cursus van 5 uur, met een maximum van 4 deelnemers. Bestaande organisaties die om een opfriscursus vragen of nieuwe medewerkers willen opleiden, betalen voor de cursus 75,- eigen bijdrage. Dat bedrag is per persoon, bij deelname van vier personen. Het is niet mogelijk om een uitgebreider cursusaanbod te doen zonder een tariefstijging. Daarom onderzoekt SALTO de mogelijkheid om instructie- en cursusmateriaal online aan te bieden, zodat programmamakers, technici en al die anderen die aan de programma s bijdragen zich op een eenvoudige en goedkope manier kunnen blijven scholen, op een moment dat hen uitkomt. 20 Ook de opleiding van SALTO's eigen personeelsbestand werpt vruchten af. Al sinds 1995 neemt SALTO deel aan werkgelegenheidsregelingen. De laatste jaren werkt SALTO hiervoor samen met Pantar. In 2008 zijn drie medewerkers overgestapt van gesubsidieerde naar reguliere banen. Een medewerker techniek die begon in de I/D-regeling is aan het werk gegaan bij SBS6, een medewerker reclame-acquisitie is doorgestroomd naar een commercieel advertentiebureau en een medewerker beheer is nu als freelance vormgever aan het werk voor verschillende opdrachtgevers, waaronder SALTO.

SALTO Jaarverslag 2006

SALTO Jaarverslag 2006 SALTO Jaarverslag 2006 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...5 H.1 Organisatie...7 H.2 Programma-aanbod...13 H.3 Bestuur en medewerkers...19 H.4 Bijzondere gebeurtenissen in 2006...21 H.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Voorwoord PUBLIEKE OMROEP AMSTERDAM

Voorwoord PUBLIEKE OMROEP AMSTERDAM Voorwoord Vijfentwintig jaar geleden werd er een einde gemaakt aan het kat- en muisspel tussen het agentschap telecom en "de vrije jongens van de ether". De gemeenteraad van Amsterdam wilde dat het voor

Nadere informatie

SALTO 24-05-2007. Zie verder de website van SALTO: http://www.salto.nl. Interview met de directeur van Salto: Rudolf Buurma

SALTO 24-05-2007. Zie verder de website van SALTO: http://www.salto.nl. Interview met de directeur van Salto: Rudolf Buurma SALTO 24-05-2007 SALTO is de publieke omroep van Amsterdam en wil een spiegel zijn van de stad en een forum voor alle inwoners. Laagdrempelig, en even divers als Amsterdam zelf. Het is geen spreekbuis

Nadere informatie

SALTO Jaarverslag 2007

SALTO Jaarverslag 2007 SALTO Jaarverslag 2007 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Leeswijzer...6 Programma-aanbod... 7 Uitgangspunten...7 Nieuwe programma s...7 Amsterdam FM...8 FunX, en ETV.nl...9 Maatschappelijk debat...9 Profilering

Nadere informatie

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1

Goed voor Gennep. Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Goed voor Gennep 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina 1 Welkom op onze infoavond! Stichting Multimediale Omroep Gennep (SMOG) 4 oktober 2007 Stichting Multimediale Omroep Gennep Pagina

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID media-aanbodbeleid 2015 INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID Inleiding - De publieke taak van de Omroep van Amsterdam 4 De publieke taak... 4 Het media-aanbodbeleid 5 Inleiding... 5 1 - Missie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure voor minder geld Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars

Nadere informatie

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein

MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein MEDIABELEID Bestuur Stichting Lokale Omroep Stein BELEID BESTUUR LOKALE OMROEP STEIN PAGINA 1 TAAK / DOEL LOKALE OMROEPEN INSTANTIE WET TAAK/DOEL A. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

gratis app Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. ONTDEK RADIO 509 Radio509 is een toegankelijk radiostation met de perfecte muziekmix, nieuws, reportages en interviews: 24 uur per dag, 7 dagen per week. WEKELIJKS BEREIKT RADIO509 RUIM 25.000 LUISTERAARS.

Nadere informatie

RTV Borne. Jaarverslag 2016

RTV Borne. Jaarverslag 2016 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Bestuur en organisatie... 1 Activiteiten... 1 Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en het programmavoorschrift... 3 Bereikscijfers... 4 Missie en werkwijze De missie

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale publieke gemeente Eindhoven Sector Communicatie Raadsnummer 09. R3034. OOI Inboeknummer o9bstoo53a Beslisdatum B&W a4 maart 2009 Dossiernummer 9I3.I53 Raadsvoorstelbetreft Een sterke stad verdient een sterke lokale

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma-aanbieders kunnen rondom

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID

INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID media-aanbodbeleid 2014 INHOUDSOPGAVE MEDIA-AANBODBELEID Inleiding - De publieke taak van de Omroep van Amsterdam... 4 De publieke taak... 4 Omroep van Amsterdam: professioneel aanbod AT5, nieuwsvoorziening

Nadere informatie

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1

Veluwe Centraal Visie en Missie Internetversie. Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / samenvatting 1 Veluwe Centraal Visie en Missie 2016-2021 Internetversie Veluwe Centraal - Visie en Missie 2016 / 2021 - samenvatting 1 Veluwe Centraal Een lokale mediaorganisatie met een regionaal hart Veluwe Centraal

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus Datum 14 september 2009 Betreft Stand van zaken rond gedragscode media a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Media-aanbodbeleid 2015

Media-aanbodbeleid 2015 Omroep Ede algemeen 0318 811 999 e-mail redactie@omroepede.nl post Postbus 4242 6710 EE Ede bezoek Cultura, Molenstraat 45, Ede ingang rode deur aan de telefoonweg Stichting Omroep Ede - PBO (VERSIE 02)

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl

Stichting Regionaal Media Centrum Twente www.rmc-twente.nl Welkom Welkom bij de eerste officiële nieuwsbrief van het Regionaal Media Centrum Twente, kortweg RMC Twente. Wij, Janneke Derckx en Lidewij Peters zijn twee enthousiaste studenten aan de Universiteit

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1

Stichting Regionaal Media Centrum Twente 1 Inhoud Missie en werkwijze... 1 Wat doen we regionaal en wat doen we lokaal... 2 Organisatie... 2 Uitgangspunten van de organisatie: bestuurlijk organigram... 3 Personeelsbeleid... 3 Redactioneel: Realisatie

Nadere informatie

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN

BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN BELEIDSLIJN PUBLIEKE WAARDEN Aanleiding Met het besluit van 26 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035) AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 november 2007 Sanctievoornemen - Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek

Radio Reclame. Radio van de bodem van de Zuiderzee, Radio met het nieuws van op de hoek Radio Reclame Een lokaal radiostation dat in de hele Noordoostpolder maar ook daarbuiten is te ontvangen, via de kabel op 104.1 Mhz, in de ether op 105,2 Mhz, via luister op de nieuwswebsite van de lokale

Nadere informatie

RTV Goeree-Overflakkee

RTV Goeree-Overflakkee RTV Goeree-Overflakkee Plan van aanpak april 2013 Een gezamenlijk initiatief van Stichting Radio Superstar en Stichting Regionaal mediaplatform Goeree-Overflakkee Inleiding De samensmelting van de 4 gemeenten

Nadere informatie

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014

RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 RTV Maastricht - Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 19 maart 2014 Medio mei van dit jaar heeft RTV Maastricht het initiatief genomen om verkennende gesprekken te voeren met fractievoorzitters uit de Gemeenteraad

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal 101 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002571-sv

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Algemeen juryrapport Lokale Omroep Awards 2012

Algemeen juryrapport Lokale Omroep Awards 2012 Algemeen juryrapport Lokale Omroep Awards 2012 Aantal inzendingen: 295 programma s Aantal genomineerden: 35 Periode van uitzending: 01-03-2011-01-03-2012 De vakjury 2012 Jeroen Latijnhouwers (Editie NL,

Nadere informatie

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv.

Ook is het nu mogelijk voor kijkers en luisteraars om gratis lid te worden van Drtv. Drtv vernieuwt Momenteel wordt er een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook vergroten we de zichtbaarheid van de zender onder de bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de workshops

Nadere informatie

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee

Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee Almeerse Omroep Stichting AOS niet eens met informatie verstrekking naar de Gemeenteraad. Donderdag a.s. bespreekt de Gemeenteraad welke van de twee kandidaten, Media036 of AOS, aan het Commissariaat voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1

RECLAME. Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 RECLAME Overzicht Reclame- en Sponsorregels en instructie voor het uitzenden van reclame rond SALTO radio- en televisieprogramma's RECLAME 1 Reclame- en Sponsorregels Programma aanbieders kunnen, onder

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Informatie Klokradio. Commissariaat voor de Media Postbus BK HILVERSUM. Nieuw-Lekkerland, 23 mei 2017

Informatie Klokradio. Commissariaat voor de Media Postbus BK HILVERSUM. Nieuw-Lekkerland, 23 mei 2017 Klipperstraat 2a 2957 EM Nieuw-Lekkerland Tel: 0184 68 24 22 email: info@klokradio.nl www.klokradio.nl Rabobank NL98 RABO 036 17 42 428 KvK nummer 41120414 BTW nr. NL 8023.20.946.B01 Commissariaat voor

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25720/2011010535 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Serious Request 2011 Bestuurlijk

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting

Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews. + Rechtsvorm: stichting Afwegingstabel criteria lokale omroep Criteria: W=wettelijk, A= aanvullend Omroep Maasduinen GennepNews W1 W2 W3 De lokale omroep is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. De doelstelling is

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) t.a.v. het bestuur, Evertsenstraat 19 5703 AM HELMOND Datum Onderwerp 5 november 2004 Sanctievoornemen controle 2004 Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 29 mei 2007 Goedkeuring themakanaal Politiek24 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN

CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN CONVENANT GEMEENTE STEIN STICHTING LOKALE OMROEP STEIN 2015 t/m 2018 C O N V E N A N T tussen de gemeente Stein en de Stichting Lokale Omroep Stein met betrekking tot voortzetting van het op 23 september

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers (035) Stichting Omroep Limburg Postbus 94 6200 AB MAASTRICHT Datum Onderwerp 6 juni 2002 periodieke controle / sanctiebesluit Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-002004-ibo mr. I.M. Borninkhof-Slabbers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS.

NIEUWSBRIEF AOS INLEIDING ORGANISATIE. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. NIEUWSBRIEF AOS januari 2015, #1 INLEIDING Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Almeerse Omroep Stichting - AOS. Het initiatief tot de oprichting van onze stichting is genomen door een groep mensen

Nadere informatie

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel

Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Experiment NPO Soul & Jazz via analoge kabel Korte omschrijving experiment De NPO start op 1 januari 2016 een experiment op het gebied van distributie van een van zijn subkanalen, te weten NPO Soul & Jazz.

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Gemiddeld luisteren Nederlanders zo'n 3 uur per dag naar de radio. Met een minimum aan kosten bouwt u een maximale naamsbekendheid op.

Gemiddeld luisteren Nederlanders zo'n 3 uur per dag naar de radio. Met een minimum aan kosten bouwt u een maximale naamsbekendheid op. Adverteren bij Radio Reimerswaal biedt perspectief. Radio is een ideaal reclamemedium om snel naamsbekendheid op te bouwen of om aandacht te vragen voor een speciale actie. Radio biedt de kracht van herhaling.

Nadere informatie

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen

Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Wegwijzer: Een geschikt medium kiezen Vandaag de dag heb je verschillende media ter beschikking om je doelgroep te bereiken. Maar welk medium kies je? Dat hangt af van je doel, doelgroep en de context

Nadere informatie

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media

Hilversum, 24 februari 2009. Commissariaat voor de Media Modelreglement programmabeleidbepalend orgaan Het Commissariaat heeft vastgesteld dat er bij de bestuursleden en de leden van de programmabeleidbepalende organen van de lokale publieke media-instellingen

Nadere informatie

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet

Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen. De mogelijkheden op grond van de Mediawet Samenwerking van publieke Omroepen met andere partijen De mogelijkheden op grond van de Mediawet juni 2017 INHOUD Commissariaat voor de Media Samenwerking van publieke omroepen met andere partijen Juni

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector

vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector vernieuwingsconvenant VNG-OLON afspraken voor een duurzame, effectieve en efficiënte lokale omroepsector doelstelling convenant verhoging maatschappelijke toegevoegde waarde van lokale omroepsector binnen

Nadere informatie

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B

Opgesteld door: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Molenstraat 35 B MISSIE EN VISIE 2013-2015 CONTACTGEGEVENS Opgesteld door: Organisatie: Stichting Lokale Omroep Midden Nederland B.V. (hierna: Midland FM) Adres: Molenstraat 35 B Postcode, Plaats: 3927 AC RENSWOUDE Telefoonnummer:

Nadere informatie

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct

Apeldoorn Direct. de lokale omroep nieuwe stijl. een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Stichting Apeldoorn Direct 1 Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn Apeldoorn Direct de lokale omroep nieuwe stijl een netwerk- platform voor en door Apeldoorners. Aanwijzingsaanvraag Lokale Omroep Apeldoorn 2011-2016 2 Aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2015 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure

De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure De Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren 2017 Reglement Stemmingsprocedure Artikel 1: Voorwerp van het reglement van de stemmingsprocedure 1. Dit reglement regelt de modaliteiten van de stemming, beschrijft,

Nadere informatie

2. Bij bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 21 augustus 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel, met een beperkt bereik en van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake het

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant

Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Regionale programmaraad Zuidoost Brabant 06-53775317 Postbus 1744 info@programmaraadzuidoostbrabant.nl 5602 BS EINDHOVEN giro 4896818 Regionale programmaraad Zuidoost Brabant Definitief radioadvies #29,

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan 2015-2020

Meerjaren beleidsplan 2015-2020 Meerjaren beleidsplan 2015-2020 aanvullend plan bij aanwijzingsaanvraag: Meerjaren beleidsplan Omschrijving en positionering Voor het opteren naar een vergunning voor de publieke omroepfunctie in Albrandswaard

Nadere informatie

In dit plan wordt kort en bondig beschreven welke richting Drtv uitgaat met daarbij het uiteindelijke financiële plaatje.

In dit plan wordt kort en bondig beschreven welke richting Drtv uitgaat met daarbij het uiteindelijke financiële plaatje. Drtv 2014-2016 Inleiding Drtv 2014 2016 is een kort en krachtig businessplan waarin de contouren en het nieuwe elan van de lokale omroep van Deventer wordt beschreven. Een kleine, zelfstandige publieke

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Drtv vernieuwt. Ook is het nu mogelijk voor kijkers om gratis lid te worden van Drtv. Een Drtv lid krijgt:

Drtv vernieuwt. Ook is het nu mogelijk voor kijkers om gratis lid te worden van Drtv. Een Drtv lid krijgt: Drtv vernieuwt Momenteel vindt er een grote reorganisatie binnen Drtv plaats. Er wordt een nieuwe programmering opgesteld gericht op een grotere doelgroep. Ook wordt de zichtbaarheid van de zender onder

Nadere informatie

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004

Notitie Normering RTV Noord-Holland. Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep. 9 december 2004 2004-57442 bijlage a Notitie Normering RTV Noord-Holland Over Kwaliteitsbewaking en onafhankelijkheid van Regionale Omroep 9 december 2004 Collegeprogramma In het collegeprogramma Bruggen slaan, staat

Nadere informatie

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013

UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 UITZENDOVEREENKOMST 2012-2013 De ondergetekenden: Stichting Publieke Omroep Amsterdam, gevestigd aan de Piet Heinkade 179 te (1019 HC) Amsterdam, en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK

Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Beleidsnota Stichting Lokale Omroep Ridderkerk pagina 1 / 8 BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP RIDDERKERK Voorwoord Volgend op het eerder opgestelde beleidsplan voor Radio Ridderkerk (de roepnaam van

Nadere informatie

Jaarverslag voor Stichting SQPN

Jaarverslag voor Stichting SQPN Jaarverslag voor 2011 Stichting SQPN Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 Externe contacten... 4 Interne organisatie... 5 Financiën... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting

Nadere informatie

radio&tv station voor veteranen en door veteranen.

radio&tv station voor veteranen en door veteranen. Als DJ in Libanon (UNIFIL Detachement DUTCHBATT 83/03-83/10 Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) T.a.v. Bestuur NUV Betreft: oprichting www.veteransradio.nl internet online veteranen radio&tv station voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden:

gemeente Eindhoven De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: A gemeente Eindhoven EVALUATIE STUDIO 040 De subsidieovereenkomst met E-TV (Studio040) van 2009 benoemt de volgende voorwaarden, die als maatstaf voor succes kunnen gelden: minimaal 1300 minuten televisie

Nadere informatie

DE JEUGD AAN DE KNOPPEN

DE JEUGD AAN DE KNOPPEN Permissie entertainment: DE JEUGD AAN DE KNOPPEN Den Haag Telecom 2004: Kids & Telecom Jan-Willem Brüggenwirth Algemeen Directeur Radio 538 & Juize.FM HET NEDERLANDSE RADIOLANDSCHAP SINDS JUNI 2003 combinatie

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden.

de lokale samenleving te stimuleren en te faciliteren om zelf direct publieke lokale content te produceren en te verspreiden. RegioPilot Twente - Intentieverklaring In de vergadering van het Twents Overleg lokale Omroepen (TOlO) van 16 juli 2012 hebben de ondergetekende Twentse lokale Omroepen de intentie uitgesproken om: een

Nadere informatie

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO

Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO Bijeenkomst Co-Creatieteams en kennissessie NPO 21 januari 2014 Co-creatieteams bezoeken NPO Op 21 januari 2014 bezochten leden van de co-creatieteams de NPO (nederlandse Publieke Omroep) met een programma

Nadere informatie

2. Bij bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht.

2. Bij  bericht van 6 maart 2014 heeft het Commissariaat om aanvullende informatie verzocht. Besluit Kenmerk: Betreft: toestemming voor het verzorgen van een omroepdienst voor een bijzonder doel en met een beperkt bereik of van beperkte duur. Besluit van het Commissariaat voor de Media inzake

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013

document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 BTW 802529987 B 01 website: www.merweradio.nl KvK 41120687 e-mail : merwertv@hotmail.com E-Mail document Doorlopende subsidie aanvraag, 2015 Verzoek definitieve subsidievaststelling 2013 Aan: B&W, de leden

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P sv S.J. Varga (035) Nederlandse Publieke Omroep t.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 4 juni 2007 Goedkeuring themakanaal Cultura Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer B&P-002434-sv

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten

Datum 15 maart 2011 Betreft Kamervragen lid Van Dijk over problemen met kabelexploitanten a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2004

De Amsterdamse Burgermonitor 2004 De Amsterdamse Burgermonitor 2004 Fact Sheet nummer 2 juli 2005 Amsterdammers en hun mediagebruik Het medialandschap verandert in hoog tempo. Traditionele media als kranten en actualiteitenrubrieken op

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760

ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M. Wiersma (035) 6 721 760 Stichting Achterhoek FM Het bestuur Postbus 115 7250 AC VORDEN Hilversum Onderwerp 6 maart 2001 Aanvulling zendtijdtoewijzing Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer ZKZ-001145-lw Mevr. J.B.M.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. waar alle Amsterdammers makers zijn

JAARVERSLAG. waar alle Amsterdammers makers zijn JAARVERSLAG 2010 waar alle Amsterdammers makers zijn 2 In dit verslag pagina 5 pagina 24 pagina 13 Programmering Voorwoord pagina 6 Inleiding pagina 11 SALTO als platform pagina 35 pagina 41 Financieel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er?

Onderzoeksrapport. Wat voor soorten stages zijn er? Onderzoeksrapport Wat voor soorten stages zijn er? Eliza Friedrich 74956 M2A2 Week 1 5 verschillende soorten bedrijven / stages. Stay in Touch Media. Wat is de Stay in Touch Media? Stay in Touch Media

Nadere informatie

1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2

1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2 Inhoudsopgave 1. Tips voor een werkstuk of spreekbeurt... 2 2. RTV Utrecht... 4 2.1. Hoe is RTV Utrecht ontstaan?... 4 2.2. Visie... 4 2.3. De kern van RTV Utrecht... 4 2.4. De Mediawet... 5 2.5. Rampenzender...

Nadere informatie

Daarnaast dienen programma-aanbieders het auteursrecht van derden te respecteren. In deze brochure staat kort uitgelegd wat hieronder valt.

Daarnaast dienen programma-aanbieders het auteursrecht van derden te respecteren. In deze brochure staat kort uitgelegd wat hieronder valt. INLEIDING Publieke Omroep Amsterdam en de programma s die via de SALTO Public Access radio- en tv-kanalen van Publieke Omroep Amsterdam worden uitgezonden moeten voldoen aan regelgeving op grond van de

Nadere informatie

De NOS in cijfers 2013

De NOS in cijfers 2013 1 De NOS in cijfers 2013 ZENDTIJD Televisie Zendtijd NOS Totale zendtijd Aandeel NOS in Zendtijd NOS (incl. herhalingen) totale zendtijd (incl. herhalingen) Nederland 1 3.537 uur 7.043 uur 50,2% 3.867

Nadere informatie