Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle"

Transcriptie

1 Nederland komt op st(r)oom! Green Tax Battle ANWB ledenteam

2 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding 1.2 Focus ANWB ledenteam 2 Huidige fiscale situatie 2.1 Huidig beleid 2.2 Sterke en zwakke punten huidig beleid 2.3 Conclusies team 3 Voorstellen voor herziening 3.1 Focus op particuliere markt Autokosten Uitgangspunten particulier autobezit Segmentatie Kosten elektrisch vs conventioneel Conclusie 3.2 Voorgestelde maatregelen Aanschafsubsidie voor EV Behoud huidig beleid MRB + BPM Aanscherping bijtelling en MIA

3 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding Maart 2015 rijden er ongeveer elektrische auto s op de Nederlandse wegen. Dit zijn auto s die geheel of gedeeltelijk aangedreven worden door een elektromotor en een batterij. Een elektrische auto verschilt van een normale hybride auto door de aanwezigheid van een stekkeraansluiting. De elektrische auto kan via een stopcontact (laadpunt) opgeladen worden. Ongeveer 85% van het totaal aantal elektrische auto s is een plug- in hybride (of range extender). De overige 15% is volledig elektrisch. Gesteld kan worden dat de elektrische auto afgelopen jaren volwassen is geworden in de zakelijke markt. Hierdoor is een aantal barrières verminderd (of deels weggenomen): - Prijs van de elektrische auto (nieuw) is gedaald; - Aanbod aan elektrische voertuigen is sterk toegenomen (qua merk en toepassing); - Actieradius van de voertuigen is verbeterd; - Eerste basis (snel)laadinfrastructuur (thuis, werk en onderweg) is ontwikkeld; - Elektrische auto is in publieke opinie gemeengoed geworden. De eerste eigenaren van elektrische auto s zijn, ondanks de barrières, positief over het gebruiksgemak van de auto. Figuur 1. Tevredenheid huidige EV rijders.

4 Op basis van de huidige aantallen elektrische auto s, in combinatie met verwachtingen van experts, kunnen we stellen dat Nederland op koers ligt om de doelstelling van elektrische auto s in 2020 te halen. Daarmee zal Nederland de komende jaren de huidige koploperspositie kunnen continueren. Dit is belangrijk om de gewenste doelstellingen achter het actieplan elektrisch rijden (FET) te realiseren: - Vermindering CO2 uitstoot door verkeer - Vermindering bijdrage aan lokale luchtverontreiniging - Vermindering olie-afhankelijkheid - Realisatie van groene groei (werkgelegenheid) Echter, de forse stimuleringsmaatregelen van de afgelopen jaren krijgen ook kritiek. Politiek en maatschappelijk is er discussie over nut, noodzaak, wenselijkheid en houdbaarheid van deze (stimulerings)maatregelen. Enkele pijnpunten : - Plug in elektrische auto s rijden onvoldoende op elektriciteit en teveel op fossiele brandstoffen - Er zijn nauwelijks particuliere (massamarkt) elektrische autobezitters door stimuleringsmaatregelen in de zakelijke markt - Elektrische auto s lijken na de leaseperiode te verdwijnen naar het buitenland Voor de doorontwikkeling van elektrisch rijden zijn de komende jaren voldoende (maatschappelijk geaccepteerde) prikkels nodig. Zonder stimuleringsmaatregelen zal de verkoop van elektrische auto s bijna stilvallen en zullen de huidige elektrische auto s voor een groot deel worden geëxporteerd naar landen met een (zeer) gunstig fiscaal systeem (anno 2015: Noorwegen / Rusland / Frankrijk). Hierdoor zullen ook de doelstellingen niet gehaald worden. Aan de andere kant zal overstimulering leiden tot meer en heftigere politieke en maatschappelijke discussie. Ook dit is zeer onwenselijk voor de continuïteit. Daarom is het belangrijk om met duurzame en doordachte maatregelen tot de juiste stimulering te komen voor de cruciale periode van 2017 tot Focus ANWB leden team In de teamopdracht (vanuit organisatie Green Taks Battle) is reeds focus aangebracht. Maatregelen moeten effect hebben op: 1. Meer elektrische auto s / scooters / Light Urban Vehicles / busjes / vrachtwagens etc 2. Meer elektrisch gebruik van plug in elektrische auto s 3. Effectieve uitrol van laadinfrastructuur 4. Speciale aandacht voor de particuliere en tweedehands markt Het ANWB ledenteam kiest ervoor om in vernieuwende maatregelen te focussen op punten 1,2 en 4. Om de groei in aantallen elektrische auto s duurzaam te realiseren is de periode een cruciaal moment (en een kans) om de particuliere markt te verleiden een elektrische auto aan te schaffen.

5 De uitrol van de elektrische auto in de zakelijke markt heeft de afgelopen jaren veel van de drempels verminderd of opgelost. Echter, zowel voor de zakelijke rijder als de particuliere rijder blijven er anno 2015 nog drempels bestaan. De belangrijkste: - Prijs van het voertuig - Actieradius van een betaalbare elektrische auto - Laadmogelijkheden in de openbare ruimte (m.n. laden in de buurt) Om de gewenste 1 miljoen elektrische auto s in 2025 (maar ook de in 2020) te realiseren zal de elektrische auto in Nederland voorlopig nog gestimuleerd moeten blijven. Dit is van belang voor zowel nieuw als gebruikte elektrische auto s. Zonder gericht beleid zal de elektrische auto een 2 e leven in het buitenland gaan krijgen. Het voorbereiden en faciliteren van de consumentenmarkt is daarvoor het meest kansrijk. Het is de overtuiging van het team dat de ontwikkeling van een particuliere markt (voor 2 e hands en nieuw) doorslaggevend zal zijn in het bereiken van de doelstellingen. Daarnaast blijft de aanwas vanuit de zakelijke markt komende jaren onverminderd belangrijk. De ingezette afbouw van stimuleringsmaatregelen zal gelijke tred moeten houden met de prijsdaling in dit segment. Volledige afschaffing van gunstige fiscale bijtelling (zowel voor full electric als voor plug in electric) is in de periode niet wenselijk. Ook in de zakelijke markt zal de stimulans aanwezig moeten blijven.

6 2. Huidige fiscale situatie 2.1 Huidige fiscale situatie MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s met een CO 2-uitstoot van niet meer dan 50 g/km blijft er in 2015 een vrijstelling MRB gelden. In 2016 verandert dit en zijn alleen de volledig elektrische auto s nog vrijgesteld. Voor auto s met een CO2 uitstoot van 1 t/m 50 g/km komt er een halftarief (de helft van de normaal verschuldigde MRB). MRB voor (semi) elektrisch met CO 2 uitstoot van maximaal 50 g/km Volledig elektrisch vrijstelling vrijstelling Plug-in hybrides en range extender Figuur 2. MRB in 2015 en 2016 vrijstelling halftarief kg gewichtscorrectie BPM vrijstelling voor volledig elektrische auto s tot 2018 Het BPM bedrag is (sinds 2013) volledig bepaald op basis van de hoeveelheid CO2 uitstoot. Binnen bepaalde bandbreedtes, de zogenaamde schijven, wordt voor elke gram CO2 uitstoot een tarief in rekening gebracht, waarbij voor elke opvolgende schijf een hoger tarief geldt. Volledig elektrische auto s zijn (tot 2018) vrijgesteld van BPM. Per 1 januari 2015 bestaat er een nieuwe 1 e schijf voor auto s met een uitstoot van 1 tot 82 gram CO2 uitstoot. Zie figuur 3. Tevens is een starttarief ingevoerd van 175,- welke voor elk voertuig geldt.

7 Tarieven BPM * Toeslagen boven 70 g/km CO2 boven 67 g/km CO2 Dieseltoeslag (variabel) per gram CO2 boven CO2 grens Vrijstellingen Nul-emissie auto s (volledig elektrisch / waterstof) CO2-grens (g/km) < 1 < 1 Starttarief Auto s met CO2-uitstoot > 0 g/km CO2-grenswaarden tariefschijven benzine en diesel van tot en met van tot en met 1 e schijf (nieuw in 2015) e schijf e schijf e schijf e schijf > 180 > 174 Tariefstelling BPM benzine en diesel in per gram CO2 1 e schijf (nieuw in 2015) e schijf e schijf e schijf e schijf Figuur 3. Tarieven BPM 2015 en 2016 *) in de tarieven van 2016 is nog geen rekening gehouden met inflatiecorrectie Bijtelling Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de auto van de zaak privé gebruikt wordt. Normaliter bedraagt de bijtelling 25% van de cataloguswaarde van de auto. Afhankelijk van de hoeveelheid CO2 uitstoot van de auto kan er sprake zijn van een verlaagde bijtelling. CO2-grenzen in g/km 2015 CO2-grenzen in g/km 2016 Alle auto s CO2-uitstoot CO2-uitstoot Alle auto s in g/km in g/km 4% bijtelling (volledig elektrisch) 0 4% bijtelling (volledig elektrisch) 0 Benzine en diesel van tot en met Benzine en diesel van tot en met 7% bijtelling (semi elektrisch) 1 tot 50 15% bijtelling 1 tot 50 14% bijtelling 51 tot 82 21% bijtelling 51 tot % bijtelling 83 tot % bijtelling > % bijtelling > 110 Figuur 4. Bijtelling 2015 en 2016

8 Mia- Vamil Volledig elektrische auto s en semi-elektrische auto s (uitstoot tot 50 gram CO2) komen in aanmerking voor de Milieu Investerings Aftrek (MIA). Afhankelijk van de categorie is een deel van de aanschafkosten terug te krijgen. Dit geldt alleen voor bedrijven / ondernemers. Ook een oplaadpunt voor elektrische auto s valt onder de MIA 2.2 Sterke en zwakke punten huidig beleid Het sterkste punt van het huidige fiscale beleid (inclusief vastgesteld beleid 2016) t.a.v. de elektrische auto is waarschijnlijk dat het goed gewerkt heeft. Nieuwe techniek heeft de weg naar de automobilist weten te vinden. Er is een verandering gerealiseerd waardoor meer automobilisten deze nieuwe (toekomstbestendige) techniek afnemen en gebruiken. Tegelijkertijd is door de jaren heen ook zichtbaar dat (naarmate de auto s in prijs dalen en barrières verdwijnen) de stimuleringsmaatregelen ook langzaam minder worden. Wat betreft de zwakke punten (verbeterpunten) zijn er een aantal: - Perverse stimulering ondernemers en bedrijven: o Met name voor de zakelijke rijder / ondernemer leidt de veelheid en complexiteit aan regelingen tot een mogelijkheid deze te stapelen. Hierdoor is op een gegeven moment een situatie ontstaan dat de stimulering nagenoeg pervers werd. o Grootste gedeelte van de stimulering is een gevolg van de bijtelling en Mia- Vamil regeling. Deze 2 regelingen hebben voor specifieke groepen een majeur effect op de TCO van de elektrische auto. Particuliere autobezitters kennen deze regelingen. Dit zien we o.a. terug in de adoptiecijfers van elektrisch vervoer in de particuliere markt. - Maatschappelijk draagvlak o Groeiend ongenoegen onder particuliere autobezitters die het gevoel hebben voor de kosten van de stimuleringsmaatregelingen in de zakelijke markt op te draaien. Gevoel van oneerlijkheid dat de particulier nauwelijks gebruik kan maken van de stimuleringsmaatregelen - Onderscheid tussen volledig elektrisch en plug in elektrisch o Daadwerkelijk onderscheid is pas sinds 2013 gemaakt. In 2014 en 2015 is het onderscheid nog klein waardoor er een enorme groei is in semi elektrische auto s en minieme groei in volledig elektrisch. - Houdbaarheid overheidsinkomsten o Houdbaarheid van de regelingen. Het lijkt dat de regelingen ten onder gaan aan eigen succes. Het grote succes van veelal (duurdere segment) plug- in hybrides vormen een bedreiging voor de (robuustheid van) overheidsinkomsten. - Daadwerkelijke CO2 uitstoot. o Doordat plug in elektrische auto s en volledig elektrische auto s lange tijd op een gelijke manier zijn gestimuleerd zien we de verhouding 85 vs 15 %. Veel plug- in hybride auto s worden onvoldoende elektrisch gereden en stoten daardoor alsnog veel CO2 uit. De huidige fiscale methode kent geen mogelijkheid om te belonen o.b.v. praktijkgedrag. - Marktonzekerheid o Onduidelijke restwaarde van (met name plug in) elektrische auto s

9 2.3 Conclusie team: De stimuleringsmaatregelen van afgelopen jaren zijn succesvol geweest in de zakelijke markt. De komende jaren zal de stap naar de particuliere markt gezet moeten worden. Het ANWB ledenteam denkt dat stimulering in de zakelijke markt zal moeten blijven bestaan de komende jaren. Wel is de stimuleringsnoodzaak over het hoogtepunt heen en kan deze langzaam worden afgebouwd. De golf rolt en zal verantwoord uit moeten rollen richting De golf in de particuliere markt moet de komende jaren gecreëerd/ opgebouwd worden. Daarna zal ook deze gecontroleerd uit moeten rollen. Belangrijke aanknopingspunten bij nieuwe maatregelen: 1. Verminderen stimulering zakelijke markt (zie beleid 2016) en intensiveren op de particuliere (en 2 e hands) markt. 2. Lange termijn zekerheid is nodig om handelingsperspectief te bieden en ongewenste effecten (zoals restwaardebepaling en / of export 2 e hands) te elimineren. 3. Bij voorkeur transitie naar sturen op basis van gebruik ipv bezit (semi) elektrische auto. Figuur 5: Golf van stimulering ombuigen naar de particuliere markt.

10 3. Voorstellen voor herziening 3.1 Focus op stimulering particuliere markt In Nederland rijden in totaal ruim 8 miljoen auto s rond. Ruim 71% van de huishoudens heeft 1 of meerdere auto s in bezit. Ruim 48% van de Nederlandse huishoudens heeft de beschikking over 2 auto s. Verreweg het grootste deel van particuliere voertuigen (ruim 77 %) rijdt op benzine, 19 % op diesel en slechts 4% op alternatieven brandstoffen. De gemiddelde particuliere benzine- auto (in Nederland) rijd ongeveer km/jaar. Bij de dieselauto ligt dit aanmerkelijk hoger: rond de km/jaar. Verreweg de meeste auto s worden aangeschaft. Sinds een aantal jaar is een lease constructie (private lease) in opkomst. Net als het aandeel alternatieve aandrijvingen is dit op het totaal nog nihil Autokosten Particuliere autobezitters hebben een nauwelijks reëel beeld van de daadwerkelijke autokosten. Over het algemeen zijn de motorrijtuigenbelasting en de verzekeringspremie het referentiekader om in te schatten wat de autokosten zijn. Een gemiddelde auto kost (sterk afhankelijk van gebruik) 500,- à 600,- in de maand. De variatie in daadwerkelijke kosten is fors en afhankelijk van vele factoren. Met name het aantal kilometers wat wordt gereden, de afschrijving en de bijbehorende restwaarde bepalen voor het grootste gedeelte de maandelijkse kosten. De particuliere automobilist betaalt diverse autobelastingen. Op de aanschaf betaalt men BPM en BTW. Maandelijks wordt een bedrag betaald aan MRB (motorrijtuigenbelasting) en Provinciale opcenten. Over de brandstof wordt accijns en BTW betaald Uitgangspunten particulier Vanuit de interactie met ANWB leden zijn een aantal belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen die dienen als uitgangspunten voor de voorgestelde maatregelen: 1. Maatregel moet daadwerkelijk bijdragen aan verbetering luchtkwaliteit en vermindering CO2 uitstoot 2. Maatregel moet helder en simpel zijn. Controleerbaar en effectief. 3. Maatregel moet lange termijn zekerheid bieden (vooraf vastgestelde looptijd). Dat is iets anders dan tot in de oneindigheid stimulerend 4. Elke weggebruiker zou in beginsel ook moeten meebetalen voor het gebruik van de weg

11 3.1.3 Segmentatie Particuliere automobilisten geven niet alleen de kosten op als belangrijke drempel om elektrisch te gaan rijden. Minstens zo belangrijk blijft: - Beleid op gemeentelijk niveau voor openbare laadpalen - Tarieven van stroom op openbare (snel)laadpalen - Aanbod en diversiteit van elektrische auto s. Gedurende het traject met ANWB leden is het gevoel ontstaan dat de incentives voor de particuliere markt voornamelijk tot doel moet hebben de early adapters over de streep te trekken. In geval van de particuliere markt focussen we op particuliere autobezitters die: - Rond de a kilometer per jaar rijden - Beschikken over een eigen parkeerplaats - Ruimte hebben voor eigen energie-opwekking (PV installatie). Hierdoor ontstaat een potentiele groep afnemers die oog hebben voor de voordelen en nauwelijks last hebben van de (nu nog bestaande) barrières. Met een beperkt jaarkilometrage is de automobilist slechts in enkele gevallen afhankelijk van openbare (snel)laadinfrastructuur. Beschikking over een eigen oprit maakt het plaatsen van een laadpunt eenvoudig. Tevens heeft de eigenaar van het voertuig een direct financieel belang waardoor het rijden op (eigen) stroom logisch is. Dit zal het aandeel elektrisch gereden kilometers van een PHEV vergroten. De mogelijkheid om een eigen PV installatie te combineren met het bezit van een elektrische auto maakt de investeringskosten (nog) hoger maar maakt de Total Cost of Ownership (TCO) positief. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figuur 6: Overwegingen van groep potentiële particulieren om een elektrische auto aan te schaffen.

12 Kosten elektrische auto vs conventionele auto Om de early adapters te verleiden een elektrische auto aan te schaffen hebben we diverse elektrische auto s vergeleken met een vergelijkbare variant op benzine of diesel. Het vergelijken van een elektrische auto met een benzine/ diesel variant is lastig. In onderstaand voorbeeld is de huidige BPM vrijstelling verwerkt. Zonder deze vrijstelling zouden de verschillen aanmerkelijk groter zijn. Het verschil in aanschafprijs varieert rond de 4000 a 5000,- Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nissan Leaf 80 kw full electric 5- d tekna aut. BMW i3 125 kw full electric 5-d aut. Renault Zoe 65 kw full electric 5- d intens aut. Kilometerkosten (cent/ km) Aanschafprijs Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nieuw gekochte auto Nissan Qashqai 1.2 DiGT 85 kw 5-d connet edition Xtronic aut. BMW 2 active tourer 218i 100 kw 5- d automaat Renault Clio 1.2 Tce 88 kw 5- dynamique edc-aut. Kilometerkosten (cent/ km) Aanschafprijs Figuur 7: Aanschafprijs elektrische auto met vergelijkbare benzine variant (optie 1) Stellen we de grenzen voor een vergelijkbare benzine / diesel net anders dan komt onderstaand verschil in prijs eruit. Hierbij ligt het verschil tussen de 7.500,- en ,-. Elektrisch Vergelijk Benzine Verschil BMW i BMW 1-serie Ford Focus Ford Focus (nieuw model) Mercedes B klasse Mercedes B klasse Nissan Leaf Nissan Pulsar Renault Zoe Life Renault Clio Smart Smart (nieuw model) VW Up! VW Up! VW Golf VW Golf Figuur 8: Aanschafprijs elektrische auto met vergelijkbare benzine variant (optie 2) Het voordeel van een elektrische auto is dat tegenover de hoge aanschafkosten een verwachte lage onderhoud en gebruikskosten staan. Zou je een elektrische auto nieuw aanschaffen en vervolgens 4 jaar kilometer per jaar rijden dan liggen de kosten aanmerkelijk dichter bij elkaar. Onderstaande bedragen zijn totale kosten per maand inclusief de voordelen rondom BPM en MRB die gelden voor huidige elektrische voertuigen. Voor elektrisch: Maandkosten (euro per maand) Vast Variabel Rente Totaal Voor benzine Maandkosten (euro per maand) Vast Variabel Rente Totaal Figuur 9 Autokosten per maand elektrisch vs benzine optie 1

13 Conclusie Om de doorgroei van elektrische auto s in Nederland effectief te stimuleren is een focus op de particuliere markt doorslaggevend. Hiermee wordt een markt voor 2 e hands elektrische auto s (huidige leaseauto s) gecreëerd en wordt de nieuwe elektrische auto bereikbaar voor specifieke (gunstige) segmenten van de particuliere markt. De segmentatie is gebaseerd op: - Kilometrage per jaar (geen probleem met actieradius) - Bezitten van prive parkeerplaats (geen probleem met openbare laadpunten) - Mogelijkheid voor eigen PV installatie (verdere vergroening en financieel voordeel) Om de particuliere auto-bezitter te verleiden moet de regeling eenvoudig, eerlijk en tijdelijk zijn. De maatregel moet zoveel mogelijk aansluiten op het aanschafpatroon van de consument. De hoogte van de benodigde subsidie is moeilijk te bepalen. Er is nog weinig kennis (cijfers) over restwaarde en afschrijving. Ook is het moeilijk om een vergelijkbaar conventioneel voertuig te bepalen per EV als referentieauto.

14 3.2 Voorgestelde maatregelen ANWB ledenteam: Maatregelen particuliere markt 1. Creëer een aanschafsubsidie voor particuliere autobezitters Aanschafsubsidie voor de particuliere autokoper. Zowel op een nieuwe als op een tweede hands elektrische auto. Belangrijke aandachtspunten: - Hoogte van de aanschafsubsidie daalt naarmate de prijsdaling van de nieuwe elektrische verder doorzet; - De aanschafsubsidie moet (deels) terugbetaald worden op het moment dat de auto binnen x periode wordt doorverkocht (vergelijkbaar met MIA); - De aanschafsubsidie moet deels worden terugbetaald (in geval van plug in elektrisch) wanneer niet aan vooraf vastgesteld percentage elektrisch gereden kilometers wordt voldaan. Voordelen van aanschafsubsidie volgens ANWB leden: - Eenvoudig, uitvoerbaar, helder en transparant. Sluit uit aan bij wensen en gedrag particuliere autokopers - Zal early adapters verleiden. Met name mensen met een eigen oprit (geen probleem met (openbare)laadvoorziening), in het bezit van zonnepanelen (goedkope eigen stroom) - Vergelijkbaar met zakelijk voordeel vanuit de MIA - Voorkomt weglekken van elektrische auto s uit de zakelijke markt naar het buitenland Bereik en hoogte van de subsidie: Een aanschafsubsidie moet gelden voor zowel volledig elektrische als plug in elektrische auto s. Zowel voor nieuwe auto s alsmede voor 2 e hands. De hoogte van de aanschafsubsidie zal gedifferentieerd moeten worden naar deze categorieën. De aanschafsubsidie zal effectief zijn bij een bedrag tussen de 1000,- en 6000,-. De variatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door 2 e hands vs nieuw. En tussen volledig elektrisch en plug in elektrisch.

15 Aanknopingspunten probleemstelling: - Met de maatregel wordt de particuliere autobezitter verleid een elektrische auto aan te schaffen - Particuliere autobezitter heeft direct financieel voordeel bij rijden op stroom en zal intrinsiek gemotiveerd zijn (duurzaamheid en financiën) zoveel mogelijk op stroom te rijden - De regeling is eenvoudig, uitvoerbaar, helder en transparant en sluit daarmee aan op het aankoopgedrag van de consument. Deze is niet gewend om op zakelijke manier naar zijn of haar auto te kijken. Het prijskaartje bepaalt in belangrijke mate de keuze voor een bepaald type auto. - Voorkomt weglekken 2 e hands elektrische auto s door het creëren van marktvraag. Effecten van maatregel - Maatregel zal leiden tot meer elektrische auto s o Behoud van huidige generatie (leasemarkt 2015) elektrische auto s in Nederlands wagenpark o Stimuleert particuliere aanschaf - Maatregel zal leiden tot meer elektrisch gebruik van semi-elektrische auto s o Financieel voordeel van elektrisch rijden direct bij eigenaar voertuig o Triggert de duurzaam georiënteerde consument - Maatregel levert niet direct een effectievere uitrol van laadinfrastructuur o Voornamelijk mensen met eigen oprit zullen besluiten een EV aan te schaffen omdat zij goedkoop kunnen laden (realisatie laadpunt is geen probleem) o Levert meer elektrische auto s op in Nederland waardoor het voor investeerders interessanter wordt om te investeren in laadpunten - Maatregel levert grootste kans op ontwikkeling particuliere markt o Maatregel sluit aan op behoeften consument. Kosten maatregel: Verwachting is dat in totaal particuliere autobezitters over zullen gaan op de aanschaf van een elektrische auto in de periode De totale kosten komen dan neer op: x = 100 miljoen euro

16 2. Behoud vrijstelling MRB in de periode voor Full Electric en continueer het halftarief MRB + gewichtscorrectie voor plug in elektrische voertuigen 3. Behoud BPM vrijstelling voor Full Electric in de periode en continueer het beleid voor plug in. Belangrijke aandachtspunten: - Zorg voor lange termijn zekerheid. De TCO van een elektrische auto is (nog) omgeven met een hoge mate van onzekerheid. Continueer bestaande maatregelen en werk gefaseerd toe naar een afbouw. - Bouw een methode in waarmee niet alleen het bezit van een elektrisch voertuig wordt gestimuleerd, maar meer nog het elektrisch gebruik ervan. - Zorg dat BPM voordeel ook daadwerkelijk bij de eindgebruiker (afnemer) terecht komt - Maatregel moet na 2020 worden afgebouwd. Uiteindelijk streven is dat iedereen die van de weg gebruikt maakt ook hiervoor betaalt. Voordelen van continuering huidige BPM en MRB beleid: - Sluit aan op de ingezette route van stimulering en geleidelijke afbouw. Voortzetting van dit huidige beleid maakt overheidsbeleid betrouwbaar en transparant. - Maatregel waar tot op heden (in de praktijk) alleen door de zakelijke rijder gebruik van is gemaakt. Bij uitstek een maatregel om nu de consumentenmarkt mee te verleiden. - Zal early adapters verleiden. Met name mensen met een eigen oprit (geen probleem met (openbare)laadvoorziening), in het bezit van zonnepanelen (goedkope eigen stroom) - Voorkomt weglekken van elektrische auto s uit de zakelijke markt naar het buitenland - Onderscheid tussen full elecric en plug in electric Afbouwmogelijkheden: In 2015 is begonnen met een halftarief MRB voor plug in elektrische voertuigen, een Starttarief BPM en een 1 e schijf BPM waarbinnen ook de plug in voertuigen vallen. Hiermee is een eerste stap gezet in de afbouw van deze fiscale stimulering. Het ANWB ledenteam pleit ervoor om pas in 2020 de volgende stap hierin te zetten. Aanknopingspunten probleemstelling: - Met de maatregel wordt de particuliere (die eigenlijk pas vanaf 2016 / 2017 op gang zal komen) gelijke voordelen geboden als de zakelijke markt. - Particuliere autobezitter heeft direct financieel voordeel bij rijden op stroom en zal intrinsiek gemotiveerd zijn (duurzaamheid en financiën) zoveel mogelijk op stroom te rijden - De regeling is een bekend instrument en is succesvol gebleken de afgelopen jaren. Daarmee sluit de regeling aan op reeds bekende patronen. Het biedt lange termijn zekerheid. - Voorkomt weglekken 2 e hands elektrische auto s door het creëren van marktvraag.

17 Effecten van maatregel - Maatregel zal leiden tot meer elektrische auto s o Behoud van huidige generatie (leasemarkt 2015) elektrische auto s in Nederlands wagenpark o Stimuleert particuliere aanschaf - Maatregel zal leiden tot meer elektrisch gebruik van semi-elektrische auto s o Financieel voordeel van elektrisch rijden direct bij eigenaar voertuig o Triggert de duurzaam georiënteerde consument - Maatregel levert niet direct een effectievere uitrol van laadinfrastructuur o Voornamelijk mensen met eigen oprit zullen besluiten een EV aan te schaffen omdat zij goedkoop kunnen laden (realisatie laadpunt is geen probleem) o Levert meer elektrische auto s op in Nederland waardoor het voor investeerders interessanter wordt om te investeren in laadpunten - Maatregel levert grote bijdrage aan ontwikkeling particuliere markt o Maatregel sluit aan op bekende patronen bij de consument. Kosten van de maatregel: De kosten van de maatregel zijn nog niet helemaal duidelijk. Door het starttarief BPM, de introductie van de 1 e schijf en het halftarief MRB voor plug in elektrische auto s nemen de overheidsinkomsten iets toe.

18 3.2.2 Maatregelen zakelijke markt 4. Scherp huidige regelingen (bijtelling / MIA) aan in de periode Belangrijke aandachtspunten: - Zorg voor voldoende onderscheid tussen full electric en plug in electric in de bijtelling. - Ontwikkel systeem waarop daadwerkelijke elektrisch gereden kilometers worden gestimuleerd. Beloon het gebruik van stroom. - Na 2020 zou de plug-in elektrische auto geen aparte bijtellingscategorie meer nodig moeten hebben. Volledig elektrisch zal daarna nog apart behandeld moeten worden. Voordelen van aanscherping huidige fiscale regelingen zakelijke markt: - Sluit aan op de ingezette route van stimulering en geleidelijke afbouw. Voortzetting van dit huidige beleid maakt overheidsbeleid betrouwbaar en transparant. - Aanscherping van beleid zorgt voor hogere (stabiele) inkomsten overheid. - Maatregel stimuleert het gebruik van volledig elektrische auto s + het gebruik van elektriciteit bij plug in elektrische auto s - Helder en transparant - Onderscheid tussen full elecric en plug in electric Afbouwmogelijkheden: Vanaf 2012 zien we een geleidelijke afbouw van de bijtellingsvoordelen voor zakelijk gebruik van (semi) elektrische auto s. Doorzetten van dit beleid is helder en transparant. Vanaf 2013 zien we tevens onderscheid in fiscale behandeling full electric en semi- elektrisch. Vanaf 2016 zal dit onderscheid groter worden en zullen er fors meer inkomsten zijn voor de overheid. Elektrische auto s zijn duur in aanschaf en leveren daarmee (ook met 15% bijtelling) een flinke inkomstenbron voor de overheid op. Na 2020 zou (volgens) het ANWB ledenteam de semi-elektrische auto (zoals we die nu kennen) geen aparte fiscale behandeling meer nodig moeten hebben. Full electric zal ook dan gestimuleerd moeten blijven worden. Aanknopingspunten probleemstelling: - Met de maatregel daalt het bijtellingsvoordeel mee met de prijsdaling van elektrische voertuigen - Verbetering van de overheidsinkomsten - In lijn met afbouwbeleid (uitvoering van tijdelijke maatregel) - De regeling is een bekend instrument en is succesvol gebleken de afgelopen jaren. Daarmee sluit de regeling aan op reeds bekende patronen. Het biedt lange termijn zekerheid. - Stimuleert full electric t.o.v. plug in electric.

19 Effecten van maatregel - Maatregel zal leiden tot meer elektrische auto s o Stimulerend voor goedkopere plug in modellen o Stimuleren full electric t.o.v. plug in electric - Maatregel werkt toe naar een herstel van stabiele overheidsinkomsten - Maatregel levert niet direct een effectievere uitrol van laadinfrastructuur o Levert nog steeds meer elektrische auto s op in Nederland waardoor het voor investeerders interessanter wordt om te investeren in laadpunten Verhoging inkomsten van de overheid: De effecten van de maatregel zijn positief voor de overheidsinkomsten.

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015

FISCALE WIJZIGINGEN. Prinsjesdag 2015. Data 2015 Year to date 15 september 2015 FISCALE WIJZIGINGEN Prinsjesdag 2015 Data 2015 Year to date 15 september 2015 Inhoudsopgave Wijzigingen per 1 januari 2016 90% leaserijders kiest voor lage bijtelling Top 10 merken en modellen (ranking)

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 28 januari 2016 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013

Versie 8.07 Autobelastingen Factsheet 2013 Versie 8.07 Hoogte autobelastingen in 2013 Benzineauto Belasting per automobilist 2500 2712 2000 1500 1000 1716 1968 1524 1272 500 De gekozen voorbeeldauto is een gebruikte benzineauto en representeert

Nadere informatie

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten

Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen. Arno Schroten Invloed overheidsbeleid op de afzet van brandstoffen Arno Schroten CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, transport en grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 mei 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert

België dieselland? Automania.be. Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Automania.be Hybride en elektrische voertuigen integreren in bedrijfsvloten rendeert Gepubliceerd: 08.05.2014 Een studie rond het omslagpunt tussen rijden op benzine, diesel of elektriciteit, onlangs uitgevoerd

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22%

PHEV (1-50 gram/km) 15% 17% 19% 22% 22% Zuinig (51-106 gram/km) 21% 22% 22% 22% 22% Overig (> 106 gram/km) 25% 22% 22% 22% 22% Analyse Autobrief II 584548 25 juni 2015 Deze Autobrief bevat de beleidsvoornemens van het kabinet voor de autobelastingen in de periode 2017 tot en met 2020. Na de Kamerbehandeling dit najaar moeten deze

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN

WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN ALD FAQ WAT U WILT WETEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN INHOUD 1. Is elektrisch rijden iets voor mij? 3 2. Welke soorten elektrische auto s zijn er? 3 3. Welke auto is voor mij geschikt? 4 4. Hoe ver kan ik rijden

Nadere informatie

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen

Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Autobelastingen na 2011: de meest gestelde vragen Het Ministerie van Financiën heeft het voornemen de autobelastingen grondig te herzien. Een voorstel hiertoe is in juni 2011 aan de Tweede Kamer gepresenteerd

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 ALD WHITEPAPER AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 VOORWOORD MATTHIEU VAN TELLINGEN Beste wagenparkverantwoordelijke, HR-, Finance- of andere professional, Mogelijk heeft u er al over gelezen of misschien bent

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Ga vooruit naar een duurzame toekomst.

Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Ga vooruit naar een duurzame toekomst. Rijden op OGO CNG is schoner, goedkoper en makkelijk. Verder vooruit Inhoudsopgave Duurzame en betaalbare mobiliteit binnen handbereik 4 Groeiende behoefte naar duurzaamheid

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen Green Tax Battle electric Beoordeling van de vijf voorstellen Rapport Delft, april 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten (CE Delft) H.P. (Huib) van Essen (CE Delft) N.E. (Niels) Muller (Loyens & Loeff)

Nadere informatie

Policy Research Corporation

Policy Research Corporation Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen

Nadere informatie

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan

en met 2020 Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan Juni 2016 Autobrief II Autobelastingplan 2017 tot en met 2020 Het eerste doel van autobelastingen is opbrengst ter financiering van overheidsuitgaven. Het tweede doel is de ondersteuning van het milieubeleid,

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen

Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Autobelastingen vanaf 2012 De meest gestelde vragen Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark.

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. Toyota wil dat duurzamer rijden voor iedereen bereikbaar is. Daarom ontwikkelen we innovatieve modellen en hebben we het grootste aanbod

Nadere informatie

Plug-in Hybrid. juni 2013

Plug-in Hybrid. juni 2013 Plug-in Hybrid Electric Vehicles juni 2013 Begin 2013 reden In Nederland ongeveer 8.000 personenauto s met 0% fiscale bijtelling. Het overgrote deel hiervan zijn elektrische auto s die tevens een benzine-

Nadere informatie

De auto van de toekomst is voor vandaag

De auto van de toekomst is voor vandaag De auto van de toekomst is voor vandaag Woensdag 7 mei 2014 Belgian Platform on Alternative Transport Fuels #8 Agenda 1. Inleiding 2. Belgische cijfers over de markt en het park 3. Andere Europese landen

Nadere informatie

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014

Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Na#onaal Zakenauto Onderzoek 2014 Presenta#e belangrijkste onderzoeksresultaten Eric Vousten VMS Research Intelligence Strategy Driving Business, 24 september 2014 Thema 2014 HOE ZAKELIJK IS DE ZAKELIJKE

Nadere informatie

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY

01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 01-2014 Brochure ALD ELECTRIC PART OF ALD NEWMOBILITY 1 Brochure ALD electric INLEIDING Ons ALD electric aanbod is bijzonder volledig, met zowel oplaadbare hybrides (plug-in), elektrische auto s met verlengde

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden

Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden Kennisbijeenkomst Elektrisch Rijden Mobiel VTO Buurtnetwerk voor delen vervoer in de wijken Veemarkt - Voordorp - Tuindorp - Tuindorp Oost Han Ellenbroek PROGRAMMA Kennismaken Presentaties Mobiel VTO Introductie

Nadere informatie

ELECTRIC DRIVING NIGHT

ELECTRIC DRIVING NIGHT ELECTRIC DRIVING NIGHT PROPER EN GOEDKOPER, KAN DAT? HET KOSTENPLAATJE VAN EEN BEDRIJFSAUTO BART JACOBS TARGET AUTOMOTIVE CONSULTING VOORSTELLING Bart Jacobs Consultant Zaakvoerder Target lid van CARTENA

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 30 april 2015) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 015 016 34 30 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 016) Nr. 114 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de

Nadere informatie

Knelpunt 1: Elektrisch rijden wordt fiscaal zwaarder belast dan rijden op fossiele brandstoffen

Knelpunt 1: Elektrisch rijden wordt fiscaal zwaarder belast dan rijden op fossiele brandstoffen Inbreng Nuon voor de Ronde Tafel Elektrisch Rijden 9 juni 2016, Kamercommissie voor Economische Zaken Contact: alied.wessels.boer@nuon.com of joris.hupperets@nuon.com Samenvatting Randvoorwaarde voor elektrisch

Nadere informatie

Autoleasemarkt in cijfers 2012

Autoleasemarkt in cijfers 2012 www.vna-lease.nl Autoleasemarkt in cijfers 2012 samenvatting Mobiliteit verandert; autoleasing ook 1. Lease-auto s in Nederland Mobiliteit verandert. Zakelijke reizigers kunnen kiezen uit een steeds breder

Nadere informatie

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan

Autobrief 2.0; een nieuw autobeleidsplan De complexe wereld van autobelastingen (2011-2015) Het kabinet is voornemens het stelsel van autobelastingen eenvoudiger te gaan maken. Met alle jaarlijkse aanpassingen en uitzonderingen is het behoorlijk

Nadere informatie

Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen. Arno Schroten

Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen. Arno Schroten Milieueffecten van wijzigingen in de autobelastingen Arno Schroten Inhoudsopgave 01 Inleiding 04 Resultaten 02 Vergroening van de autobelastingen in vogelvlucht 05 Conclusies 03 Vier belastingscenario

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016

AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 FACTSHEET AUTOLEASE & BIJTELLING 2016 Leasen met voorrang VOORWOORD Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe belastingregels voor bijtelling van leaseauto s. Dat kan betekenen dat leaseauto s waarvan het contract

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Percepties en attitudes van autobezitters t.a.v. innovatieve auto s

Percepties en attitudes van autobezitters t.a.v. innovatieve auto s Percepties en attitudes van autobezitters t.a.v. innovatieve auto s Mariëtte Pol, Suzanne Brunsting I&M, 31 januari 2012 www.ecn.nl Presentatie Achtergrond en doel van het onderzoek Enquête onderzoek -

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Column De opmars van elektrisch rijden ontbeert nog draagvlak

Column De opmars van elektrisch rijden ontbeert nog draagvlak Column De opmars van elektrisch rijden ontbeert nog draagvlak Maarten Meijburg en Ruut Schalij 19 juli 2017 De opmars van de elektrische auto lijkt niet te stuiten. Zo brengt Volvo vanaf 2019 geen auto

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Najaar 2016 Waarom een vereniging voor elektrische rijders? Elektrisch rijden is in opmars. Elektrisch rijden is cool, het is

Nadere informatie

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter

auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter auto van de zaak en belastingen Leon Lubbers Adri Dokter Autobrief II plannen kabinet 2017-2020 voor autotax Europees bronbeleid SER-energieakkoord autobranche Belastingdienst burgers en bedrijven Autobrief

Nadere informatie

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017

Smart Charging Trend Monitor. Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017 Smart Charging Trend Monitor Jaargang 1, uitgave 3 maart 2017 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 In deze uitgave... 3 Definitie Smart Charging... 3 1. Smart Charging Ready (SCR) laadpalen... 4 2. Groei Smart Charging

Nadere informatie

Elektrische taxi s. Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven

Elektrische taxi s. Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven Elektrische taxi s Kansen van elektrisch rijden voor taxibedrijven 1 Introductie Elektrisch vervoer groeit sterk in Nederland. Onder andere voor taxiondernemers kan de inzet van elektrische voertuigen

Nadere informatie

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag

BOVAG & RAI Vereniging. Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag BOVAG & RAI Vereniging Woensdag 29 augustus 2012 Louwman Museum, Den Haag Een betrouwbare overheid met een langetermijnvisie, die bestendig beleid maakt en die maatregelen tijdig aankondigt De onbelaste

Nadere informatie

Editie juni Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie.

Editie juni Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S,

EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, EEN ELEKTRISCHE WAG E N? D E P R O S, D E C O N T R A S E N D E P R E M I E S. Elektrische wagens zijn in. De We vertellen u alles wat u moet media hebben er de mond van vol, weten over elektrische wagens.

Nadere informatie

LeaseConsult Vught november 2014 1

LeaseConsult Vught november 2014 1 Een andere kijk op fiscale bijtelling Inleiding Het gegeven dat de fiscale bijtelling ruim 1,2 miljoen belastingbetalers aangaat en dat de fiscus al enkele keren het uitbrengen van de 2 e Autobrief heeft

Nadere informatie

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland

lease s p e c i a l Unieke lease-mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland Oer de nieuwsbrief voor medewerkers van ingels openbare scholengemeenschap Unieke -mogelijkheid voor medewerkers van OSG Singelland In het onderwijs heb je zelden vanuit je functie het recht op een auto.

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013 Duurzame mobiliteit loont 30 september 2013 Voorstelrondje Waar werkt u? Wat is uw verbinding met mobiliteit? Wat zijn uw ambities voor uw organisatie? 2 Dienstverlening Businessplan en Financiering Innovatie

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Kennis Bijeenkomst elektrisch rijden

Kennis Bijeenkomst elektrisch rijden Kennis Bijeenkomst elektrisch rijden 28-1-2017 Natuur & Milieu Brengt een mooie, gezonde en duurzame wereld dichterbij Maakt duurzame keuzes haalbaar, aantrekkelijk en toegankelijk Werkt samen met consumenten,

Nadere informatie

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport elektrisch rijden OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: elektrisch rijden Mei 2013 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie In opdracht van: Josée Boormans, Directie BV, afdeling

Nadere informatie

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij

Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Wisseling van de macht: Perspectief van de Leasemaatschappij Breukelen, 28 oktober 2009 June 17, 2008May 22, 2008 Page 1 Facts & Figures LeasePlan Wereldwijd Opgericht in 1963 1.4 miljoen voertuigen wereldwijd

Nadere informatie

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013

WAT WIL de BIJLAGENRAPPORT. en WAT WIL de Werkgever? nationaal zakenauto onderzoek. nationaal zakenauto onderzoek 2013 nationaal zakenauto onderzoek 2013 WAT WIL de zakelijke rijder? en WAT WIL de Werkgever? BIJLAGENRAPPORT nationaal zakenauto onderzoek 2013 NZO 2013 Basisanalyses Berijders Onderwerpen: 1. De Zakenauto

Nadere informatie

WEGVERKEER STATUSDOCUMENT ELEKTRISCH VERVOER 2015 > 2020

WEGVERKEER STATUSDOCUMENT ELEKTRISCH VERVOER 2015 > 2020 STATUSDOCUMENT 2 3 STATUSDOCUMENT Van 607 elektrische personenvoertuigen in 2010 naar 7.410 stuks in 2012 en 46.111 stuks in 2014. Van 400 (semi)publieke laadpunten in 2010 naar 3.674 stuks in 2012 en

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing

Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) Autogas (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Petitie GELIJK SPEELVELD VOOR AUTOGAS (LPG) (LPG) voor kostenefficiënte CO2-besparing Datum overhandiging: Dinsdag 3 november 2015 Petitie Met deze petitie die wij u aanbieden, willen wij u vragen een

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen

Automobiellink. EindejaarsautomobieLLink ACM start onderzoek naar Volkswagen 23 december 2016 - nummer 465 Automobiellink EindejaarsautomobieLLink 2016 De leden van het Automotive Team van Loyens & Loeff hopen dat u een goed jaar achter de rug heeft en wensen u fijne feestdagen

Nadere informatie

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease.

Zie het auto-overzicht van Athlon Car Lease. VEELGESTELDE VRAGEN OVER ELEKTRISCH RIJDEN A. Voertuigen en mogelijkheden 1. Met welke voertuigen kun je elektrisch rijden? Elektrisch rijden op de weg kun je met een fiets, scooter of auto. Om met een

Nadere informatie

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Betreffende wetsvoorstel:

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Betreffende wetsvoorstel: Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 12 april 2016 Betreffende wetsvoorstel: 34391 Wijziging van de Wet

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van

Wet & Fiscus Wijzer Informatie over fiscale wijzigingen van Wet & Fiscus Wijzer 2017 Informatie over fiscale wijzigingen van 2017-2020 2 Belastingplannen 2017 De maatregelen zijn bekend. Wat staat u te wachten tot 2020 op het gebied van mobiliteit? De maatregelen

Nadere informatie

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort

Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Luchtvervuilende en klimaat- emissies van personenauto s Een vergelijking van norm- en praktijkemissies per brandstofsoort Huib van Essen CE Delft Ecomobiel, 8 en 9 oktober 2013 CE Delft Onafhankelijk,

Nadere informatie

MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014

MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014 MILIEUEFFECTEN VAN DE BEGROTINGSAFSPRAKEN 2014 Verkenning voor de Motie-Klaver Gerben Geilenkirchen Jordy van Meerkerk 20 maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van de maatregelen 6 2.1 Aanscherping

Nadere informatie

Fleetclub van 100. Welkom

Fleetclub van 100. Welkom Fleetclub van 100 Welkom Fleetclub van 100 Welkom Michel Dudok Manager Fleetsales & Leasing Doel van deze workshop Na afloop van de workshop bent u op de hoogte van De achtergronden, techniek en actuele

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

Rekentool traditioneel versus alternatief

Rekentool traditioneel versus alternatief Rekentool traditioneel versus alternatief Fiscale impact van uw voertuigkeuze 20 november 2014 Wie zijn wij Ons kantoor is gelegen in Westmalle dicht bij de grens met Oostmalle We bestaan reeds meer dan

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP

Prinsjesdag 2015. Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Prinsjesdag Ingrid Allemekinders Partner Tax EY Belastingadviseurs LLP Agenda - Vermogen - Auto - Meer werken loont - Overige topics Vermogen The better the question. The better the answer. The better

Nadere informatie

Cijfers Elektrisch Vervoer

Cijfers Elektrisch Vervoer Cijfers Elektrisch Vervoer (t/m 31 december 2016) Dit overzicht geeft een indruk van de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. Het wordt maandelijks samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer

Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer Kansen en uitdagingen voor elektrisch wegvervoer 30 september 2009 WTC Rotterdam Ir. Klaas Strijbis, Lid groepsdirectie Movares klaas.strijbis@movares.nl tel. 030 265 3003 www.movares.nl/elektrischrijden

Nadere informatie

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014

Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport. Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport. 5 novembre/er 2014 Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Voorbeeldgedrag publieke overheden inzake transport 5 novembre/er 2014 Bruxelles Environnement Département stationnement et déplacements Leefmilieu

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie