Leidse statistieken verkiezing. Provinciale Staten, 7 maart 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidse statistieken verkiezing. Provinciale Staten, 7 maart 2007"

Transcriptie

1 Leidse statistieken verkiezing Provinciale Staten, 7 maart 2007 Deze publicatie is beschikbaar op het internet via de site: Colofon Serie Statistiek 2007/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres: Stadhuisplein 1 Telefoon:

2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Begrippen en kerncijfers verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen 5 2 Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2007, Leiden en Zuid-Holland 6 3 Vergelijking Leidse uitslagen verkiezing Provinciale Staten 2003 en Overzicht stembureaus, locaties stembureaus en indeling bij (stads) districten 7 5 Leidse opkomst verkiezing Provinciale Staten Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen aantallen 10 7 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen percentages 14 8 Opkomstpercentage verkiezingen Provinciale Staten 1991 t/m Opkomstpercentage 2007 Leidse districten vergeleken met hele provincie Zuid-Holland 18 Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

4 Inleiding In deze uitgave worden de Leidse resultaten gegeven van de verkiezing voor de Provinciale Staten op 7 maart Niet alleen de totale uitslag wordt vermeld maar ook uitsplitsingen naar stadsdistrict en stembureau. Wilt u antwoord op meer gedetailleerde vragen neem dan contact op met de afdeling BOA, Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies van de Concernstaf. Leeswijzer Deze leeswijzer is een hulpmiddel voor het interpreteren van de gegevens in de tabellen en figuren om zo de bruikbaarheid van de informatie te vergroten. Verklaring van in tabellen gebruikte tekens De volgende tekens kunnen voorkomen in tabellen: - iets komt niet voor (= 0) 0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen Percentages Percentages in tabellen zijn afgerond; de som van de deelpercentages kan daardoor 99 of 101 zijn. Leesvoorbeelden Om het lezen en begrijpen van tabellen te vergemakkelijken is bij sommige tabellen een leesvoorbeeld opgenomen. Daarin wordt aangegeven wat er met een bepaald cijfer wordt bedoeld en eventueel hoe dat cijfer kan worden vergeleken met andere cijfers in de tabel. Bron De bron van de gegevens is het Integraal Stemsysteem G-7.00 NEDAP\Groenendaal; de bewerking is gedaan door BOA. Deelnemende partijen en gebruikte afkortingen in overzichten lijstnr naam voluit afkorting doet mee in kieskring Leiden 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) PvdA X 2 Christen Democratisch Appèl (CDA) CDA X 3 VVD VVD X 4 GROENLINKS GLi X 5 SP (Socialistische Partij) SP X 6 Democraten 66 (D66) D66 X 7 Fortuyn Fort X 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SGP X 9 ChristenUnie CU X 10 Leefbaar Zuid-Holland LZH X 11 Lokaal Zuid-Holland LkZH X 12 Islam Democraten ID 13 Partij voor de Dieren PvdD X 14 Sociaal-Liberale Partij SLP X 15 Nieuw Rechts (NR) NR X In de provincie Zuid-Holland nemen 15 partijen deel aan de verkiezing; in Leiden doet lijst 12 (Islam Demovraten) niet mee aan de verkiezing 4 Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

5 1 Begrippen en kerncijfers verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen begrip cijfer toelichting / opmerking Aantal deelnemende partijen in Leiden Aantal kandidaten Kiesgerechtigden in Leiden = opgeroepenen Stembureaus en indeling in districten Opkomstpercentage 14 In de tabellen worden de partijen vermeld in de volgorde van de lijstnummers waarmee ze aan de verkiezing deelnamen. 337 Er stonden 252 mannen en 85 vrouwen op de lijsten van de 14 partijen die in Leiden meededen Dit zijn alle personen die op 23 januari 2007 ingeschreven stonden in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Leiden, op 7 maart jaar of ouder waren en de Nederlandse nationaliteit hebben. 63 In deze uitgave worden resultaten niet alleen per stembureau gegeven maar ook per district. 10 Voor de bepaling onder welk district een stembureau valt is m.b.v. de Gemeentelijke BasisAdministratie nagegaan in welk district de opgeroepenen van een stembureau wonen. Als de opgeroepenen uit meer dan één district kwamen, is het stembureau ingedeeld bij het district waar de meeste opgeroepenen vandaan kwamen. 56,9% Landelijk was het opkomstpercentage 46,3% (bron: Volkskrant 8 maart 2007) UItgebrachte stemmen = opkomst * waarvan blanco Een stem die niet op een kandidaat is uitgebracht, maar m.b.v. de speciale knop blanco op de stemmachine. Blanco stemmen tellen alleen mee voor het bepalen van het opkomstpercentage. * waarvan op een partij 459 Strikt genomen stem je niet op een partij maar op een kandidaat van een partij. Deze stemmen tellen zowel mee voor de bepaling van het opkomstpercentage als voor de bepaling van de kiesdeler. Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

6 2 Uitslag verkiezing Provinciale Staten 2007, Leiden en Zuid-Holland Leiden Zuid-Holland lijst partij stemmen % stemmen % zetels totaal ,0% ,0% 1 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) PvdA ,0% ,0% 10 2 Christen Democratisch Appèl (CDA) CDA ,2% ,5% 13 3 VVD VVD ,2% ,3% 12 4 GROENLINKS GLi ,8% ,9% 3 5 SP (Socialistische Partij) SP ,6% ,5% 8 6 Democraten 66 (D66) D ,8% ,6% 1 7 Fortuyn Fort 185 0,4% ,6% 8 Staatkundig Gereformeerde Partij SGP 199 0,4% ,3% 2 9 ChristenUnie CU ,9% ,9% 4 10 Leefbaar Zuid-Holland LZH 735 1,5% ,0% 1 11 Lokaal Zuid-Holland LkZH 136 0,3% ,7% 12 Islam Democraten ID 0,0% ,3% 13 Partij voor de Dieren PvdD ,2% ,1% 1 14 Sociaal-Liberale Partij SLP 127 0,3% 357 0,0% 15 Nieuw Rechts (NR) NR 217 0,4% ,2% Partijen 12, Islam Democraten, deed in kieskring Leiden niet mee. Bron heel Zuid-Holland: website Volkskrant, 8 maart 2007, 8:45 uur Leesvoorbeeld: In Leiden haalde de PvdA 20,0% van de stemmen, in heel Zuid-Holland was dat 17,0%. 3 Vergelijking Leidse uitslagen verkiezing Provinciale Staten 2003 en % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28,9% 20,0% 12,9% 13,2% 18,9% 18,2% 14,7% 12,8% 8,3% 19,6% 9,4% 5,8% 2,5% 0,4% PvdA CDA VVD GL SP D66 LPF / Fortuyn 0,5% 0,4% 1,8% 3,9% 2,1% 5,6% SGP CU overig Leesvoorbeeld: In 2003 was de PvdA bij de Statenverkiezingen in Leiden de grootste met 28,9% van de stemmen; ondanks de grote daling met 8,9 procentpunt is ook in 2007 de PvdA nog de grootste met 20,0% van de stemmen, maar nu worden ze op de voet gevolgd door de SP die 19,6% van de stemmen haalde; het absolute verschil tussen deze beide partijen is slechts 201 stemmen. 6 Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

7 4 Overzicht stembureaus, locaties stembureaus en indeling bij (stads) districten d 1 s 2 locatie stembureau d 1 s 2 locatie stembureau 0 1 Stadhuis 4 34 Vredeskerk 0 2 Schoolgebouw "de Witte Poort" 4 35 Bejaardencentrum Lorentzhof 0 3 Regionaal Archief Leiden 4 36 Openbare basisschool "Lorentz" 0 4 't Huis op de Waard 4 37 Regionaal Opleidingen Centrum Leiden 1 5 Nieuw Groenhoven 4 38 Speeltuinvereniging "Zuiderkwartier" 1 6 Leger des Heils 4 40 Chr. Wijkvereniging "Staalwijk" 1 7 Het Hooglandse Huys 5 41 Stichting Groenhoven, Zorgcentrum voor Ouderen 1 8 Het Hooglandse Huys 5 42 Speeltuinvereniging "Westerkwartier" 1 9 Stadsbouwhuis 5 43 Regionaal Opleidingen Centrum Leiden 1 10 Leidse Volksuniversiteit K&O 5 44 Speeltuinvereniging "De Vijf Hoven" 1 11 Het Leidse Volkshuis 5 45 Bejaardenflat "Rosenburch" 6 12 wachtgebouw Morspoortkazerne 5 47 Verzorgingshuis "Rijn en Vliet" 6 13 Speeltuinvereniging Morschkwartier 5 48 Verpleeghuis "Zuydtwijck" 6 14 Serviceflat Schouwenhove 5 49 Woon- zorgcentrum "Haagwijk" 6 15 ID College 5 50 Serviceflat "De Parelvissers" 6 16 Buurthuis "Morschwijck" 5 51 Het Vlietland College 6 17 Woon-, Zorg- en Dienstencentrum "De 8 52 Gebouw Platform Vluchtelingen Leiden Robijn" 7 18 Bonaventuracollege 8 53 Buurtcentrum "Op Eigen Wieken" 7 19 Chr. Basisschool "De Leidse Houtschool" 8 54 RK basisschool "De Tweemaster" 2 20 School "De Vuurvogel" 8 55 Sporthal (restaurant) 3 21 Informatiecentrum Nieuw Leyden 8 56 Openbare basisschool "De Dukdalf" 3 22 Dienstencentrum Rondedans 8 57 Dependance RK basisschool "De 3 23 Verpleeghuis Overrhyn 8 58 Kerkelijk centrum "De Regenboog" 3 24 Buurthuis "Het Spoortje" 8 59 Gebouw LTV De Merenwijk 3 26 Dienstencentrum Zijloever 9 60 Buurthuis "Stevenshof" 3 27 Openbare basisschool "De Viersprong" 9 61 Speeltuinvereniging "Stevenshof" 3 28 Buurtcentrum "De Kooi" 9 62 Openbare basisschool "De Stevenshof" 1 29 Buurthuis 't Schippertje" 9 63 Prot. Chr. basisschool "De Zwaluw" 4 30 Zorgcentrum Roomburgh 9 64 Zaal "De Dobbegaarde" 4 31 Buurtcentrum "Matilo" 9 65 Anne Frankschool 4 32 Stedelijk Gymnasium 4 33 RK basisschool Sint Joseph 100 Restaurant La Place, NS-station 1 Nummer van het district waarbij het stembureau is ingedeeld. De nummers verwijzen naar de volgende districten: 0 Binnenstad-Zuid 1 Binnenstad-Noord 2 Stationsdistrict 3 Leiden Noord 4 Roodenburgerdistrict 5 Bos- en Gasthuisdistrict 6 Morsdistrict 7 Boerhaavedistrict 8 Merenwijkdistrict 9 Stevenshofdistrict 2 De nummers van de stembureau s. Er is een extra stembureau ingericht, dit is stembureau 100. Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

8 5 Leidse opkomst verkiezing Provinciale Staten 2007 uitgebrachte stemmen district / stembureau opgeroepen opkomst 1 opkomst% op partij blanco Leiden totaal ,9% Binnenstad-Zuid ,2% stembureau ,7% stembureau ,0% stembureau ,1% stembureau ,5% Binnenstad-Noord ,9% stembureau ,4% stembureau ,3% stembureau ,4% stembureau ,2% stembureau ,0% stembureau ,7% stembureau ,0% stembureau ,2% Stationsdistrict ,4% stembureau ,4% Leiden Noord ,5% stembureau ,1% stembureau ,6% stembureau ,8% stembureau ,1% stembureau ,2% stembureau ,0% stembureau ,5% Roodenburgerdistrict ,1% stembureau ,0% stembureau ,5% stembureau ,3% stembureau ,0% stembureau ,5% stembureau ,8% stembureau ,2% stembureau ,4% stembureau ,8% stembureau ,0% Bos- en Gasthuisdistrict ,4% stembureau ,6% stembureau ,7% stembureau ,6% stembureau ,2% stembureau ,2% stembureau ,8% stembureau ,2% stembureau ,0% stembureau ,6% stembureau ,1% Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

9 5 Leidse opkomst verkiezing Provinciale Staten 2007 (vervolg) uitgebrachte stemmen district / stembureau opgeroepen opkomst 1 opkomst% op partij blanco 6 Morsdistrict ,5% stembureau ,3% stembureau ,6% stembureau ,2% stembureau ,4% stembureau ,8% stembureau ,6% Boerhaavedistrict ,7% stembureau ,6% stembureau ,9% Merenwijkdistrict ,2% stembureau ,4% stembureau ,8% stembureau ,8% stembureau ,7% stembureau ,7% stembureau ,1% stembureau ,0% stembureau ,0% Stevenshofdistrict ,4% stembureau ,6% stembureau ,0% stembureau ,7% stembureau ,0% stembureau ,9% stembureau ,9% extra stembureau stembureau In de kolom opkomst staat per stembureau het aantal kiezers dat daar kwam stemmen. Omdat iedereen kon stemmen in een stembureau naar eigen keuze, zijn dat niet volledig dezelfde personen die ook bij het betreffende stembureau zijn opgeroepen. Het opkomstpercentage (= opkomst / opgeroepen) per stembureau zegt dus niet alles over de opkomst van de eigen kiezers van het stembureau: het percentage kan hoger zijn, nl. voor die stembureau s waar veel personen kwamen stemmen die bij een ander stembureau waren opgeroepen (voorbeeld: stembureau 1, stadhuis). het percentage kan lager zijn, nl. voor die stembureau s waarvan veel opgeroepen kiezers in een ander stembureau gingen stemmen. Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

10 6 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen aantallen (lijst 1 t/m 6) district / stembureau totaal PvdA CDA VVD GLi SP D66 Leiden totaal Binnenstad-Zuid stembureau stembureau stembureau stembureau Binnenstad-Noord stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Stationsdistrict stembureau Leiden Noord stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Roodenburgerd stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Bos- en Gasthuisd stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

11 6 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen aantallen (vervolg, lijst 7 t/m 15) district / stembureau Fort SGP CU LZH LkZH PvdD SLP NR Leiden totaal Binnenstad-Zuid stembureau stembureau stembureau stembureau Binnenstad-Noord stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Stationsdistrict stembureau Leiden Noord stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Roodenburgerd stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Bos- en Gasthuisd stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

12 6 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen aantallen (vervolg, lijst 1 t/m 6) district / stembureau totaal PvdA CDA VVD GLi SP D66 Leiden totaal Morsdistrict stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Boerhaavedistrict stembureau stembureau Merenwijkdistrict stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Stevenshofdistrict stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau extra stembureau stembureau Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

13 6 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen aantallen (vervolg, lijst 7 t/m 15) district / stembureau Fort SGP CU LZH LkZH PvdD SLP NR Leiden totaal Morsdistrict stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Boerhaavedistrict stembureau stembureau Merenwijkdistrict stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau Stevenshofdistrict stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau stembureau extra stembureau stembureau Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

14 7 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen percentages (lijst 1 t/m 6) district / stembureau totaal PvdA CDA VVD GLi SP D66 Leiden totaal ,0% 13,2% 18,2% 12,8% 19,6% 5,8% 0 Binnenstad-Zuid ,9% 10,9% 24,9% 16,1% 14,9% 9,5% - stembureau ,0% 10,9% 24,8% 16,7% 13,9% 11,5% - stembureau ,5% 12,7% 30,8% 13,5% 10,2% 10,0% - stembureau ,3% 10,4% 24,5% 16,5% 15,1% 8,0% - stembureau ,9% 9,5% 18,9% 17,4% 22,1% 7,2% 1 Binnenstad-Noord ,1% 10,0% 18,4% 17,1% 19,2% 8,0% - stembureau ,7% 5,3% 13,5% 20,0% 24,7% 4,7% - stembureau ,8% 9,6% 19,2% 18,3% 18,7% 9,1% - stembureau ,6% 14,0% 18,3% 17,0% 15,8% 8,4% - stembureau ,0% 12,2% 19,5% 18,1% 16,5% 11,1% - stembureau ,7% 8,2% 19,1% 15,9% 17,9% 7,9% - stembureau ,1% 10,1% 21,1% 18,9% 16,3% 9,2% - stembureau ,8% 12,3% 20,0% 16,7% 17,0% 7,5% - stembureau ,9% 7,6% 14,9% 11,7% 29,9% 4,4% 2 Stationsdistrict ,2% 11,2% 19,8% 18,7% 16,0% 8,4% - stembureau ,2% 11,2% 19,8% 18,7% 16,0% 8,4% 3 Leiden Noord ,7% 7,8% 10,6% 12,3% 31,7% 4,1% - stembureau ,4% 9,3% 12,0% 21,2% 23,6% 7,9% - stembureau ,8% 6,9% 7,6% 15,9% 34,5% 3,3% - stembureau ,3% 7,7% 5,6% 11,7% 36,2% 1,8% - stembureau ,5% 5,8% 12,1% 7,6% 35,5% 5,2% - stembureau ,2% 7,7% 12,4% 8,7% 31,5% 2,4% - stembureau ,1% 8,8% 9,8% 6,9% 37,7% 2,9% - stembureau ,0% 8,8% 12,8% 9,6% 27,6% 3,4% 4 Roodenburgerd ,3% 14,9% 18,2% 12,9% 18,2% 6,1% - stembureau ,4% 21,4% 20,7% 9,4% 15,9% 3,3% - stembureau ,2% 16,4% 31,3% 8,6% 11,9% 7,0% - stembureau ,3% 13,2% 17,5% 15,0% 17,6% 7,5% - stembureau ,4% 15,6% 19,4% 13,1% 16,2% 5,8% - stembureau ,8% 15,2% 18,8% 13,5% 13,5% 7,5% - stembureau ,1% 16,4% 16,5% 12,9% 17,2% 7,1% - stembureau ,1% 14,0% 15,2% 14,0% 20,3% 6,0% - stembureau ,4% 16,6% 16,3% 11,5% 25,4% 2,5% - stembureau ,8% 10,3% 9,8% 11,9% 27,3% 4,1% - stembureau ,4% 9,6% 11,9% 18,2% 22,9% 7,6% 5 Bos- en Gasthuisd ,5% 15,9% 17,2% 10,3% 20,8% 4,6% - stembureau ,7% 12,1% 18,9% 15,9% 15,8% 8,4% - stembureau ,5% 9,2% 16,8% 19,3% 20,4% 5,6% - stembureau ,7% 11,7% 14,6% 16,0% 20,3% 7,2% - stembureau ,8% 10,3% 18,0% 10,8% 20,4% 5,5% - stembureau ,3% 17,5% 15,2% 8,0% 22,3% 2,8% - stembureau ,7% 15,0% 9,3% 5,5% 30,4% 2,8% - stembureau ,4% 16,8% 21,5% 9,8% 19,5% 4,5% - stembureau ,6% 20,5% 17,2% 5,0% 21,4% 2,7% - stembureau ,0% 19,7% 16,5% 6,8% 22,9% 2,4% - stembureau ,1% 23,9% 19,7% 6,9% 19,2% 3,2% 14 Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

15 7 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen percentages (vervolg, lijst 7 t/m 15) district / stembureau Fort SGP CU LZH LkZH PvdD SLP NR Leiden totaal 0,4% 0,4% 3,9% 1,5% 0,3% 3,2% 0,3% 0,4% 0 Binnenstad-Zuid 0,1% 0,4% 2,8% 0,9% 0,1% 3,1% 0,3% 0,1% - stembureau 1 0,1% 0,4% 2,3% 1,0% 0,1% 2,8% 0,4% 0,0% - stembureau 2 0,0% 0,5% 3,2% 1,1% 0,1% 2,6% 0,6% 0,2% - stembureau 3 0,1% 0,5% 3,0% 0,4% 0,0% 3,1% 0,2% 0,0% - stembureau 4 0,0% 0,1% 3,1% 1,0% 0,3% 4,3% 0,0% 0,1% 1 Binnenstad-Noord 0,3% 0,4% 4,2% 1,4% 0,4% 3,1% 0,2% 0,3% - stembureau 5 0,5% 0,2% 4,9% 2,3% 0,2% 4,9% 0,0% 0,2% - stembureau 6 0,0% 0,4% 3,2% 1,0% 0,2% 2,1% 0,0% 0,3% - stembureau 7 0,6% 0,5% 5,5% 1,0% 0,5% 3,6% 0,1% 0,1% - stembureau 8 0,1% 0,4% 5,7% 1,0% 0,2% 2,5% 0,6% 0,2% - stembureau 9 0,3% 0,4% 4,5% 2,3% 0,4% 3,9% 0,2% 0,4% - stembureau 10 0,3% 0,3% 3,2% 0,9% 0,3% 2,1% 0,2% 0,0% - stembureau 11 0,0% 0,2% 3,3% 0,9% 0,2% 2,6% 0,2% 0,3% - stembureau 29 0,4% 0,6% 2,9% 2,3% 0,9% 3,5% 0,3% 0,6% 2 Stationsdistrict 0,6% 0,1% 3,3% 1,0% 0,1% 3,4% 0,1% 0,0% - stembureau 20 0,6% 0,1% 3,3% 1,0% 0,1% 3,4% 0,1% 0,0% 3 Leiden Noord 0,6% 0,4% 3,2% 1,4% 0,4% 3,6% 0,4% 0,7% - stembureau 21 0,1% 0,1% 3,4% 1,3% 0,3% 2,1% 0,0% 0,1% - stembureau 22 0,7% 0,2% 3,4% 0,5% 0,0% 5,1% 0,4% 0,7% - stembureau 23 0,0% 0,3% 3,1% 1,3% 0,5% 1,5% 0,5% 0,5% - stembureau 24 0,9% 0,2% 3,4% 1,3% 0,7% 5,8% 0,5% 0,5% - stembureau 26 1,2% 1,2% 3,9% 1,8% 0,6% 3,7% 0,4% 1,4% - stembureau 27 0,5% 1,1% 1,6% 2,7% 0,0% 3,2% 0,8% 1,1% - stembureau 28 0,8% 0,4% 2,7% 1,5% 1,0% 3,4% 0,2% 0,8% 4 Roodenburgerd. 0,3% 0,3% 4,1% 1,3% 0,2% 3,7% 0,2% 0,4% - stembureau 30 0,4% 0,4% 3,1% 1,1% 0,2% 4,0% 0,0% 0,5% - stembureau 31 0,3% 0,3% 2,5% 0,9% 0,1% 2,8% 0,1% 0,5% - stembureau 32 0,3% 0,0% 4,3% 0,8% 0,2% 3,6% 0,2% 0,4% - stembureau 33 0,0% 0,6% 4,7% 1,2% 0,1% 3,7% 0,1% 0,1% - stembureau 34 0,2% 0,1% 6,8% 1,3% 0,1% 3,1% 0,1% 0,1% - stembureau 35 0,3% 0,2% 4,7% 1,2% 0,3% 3,1% 0,1% 0,8% - stembureau 36 0,1% 0,1% 3,7% 1,3% 0,0% 4,4% 0,2% 0,5% - stembureau 37 0,3% 0,5% 3,2% 1,9% 0,5% 4,4% 0,0% 0,3% - stembureau 38 0,6% 0,7% 4,3% 1,8% 0,1% 5,2% 1,4% 0,7% - stembureau 40 0,1% 0,4% 3,2% 1,5% 0,4% 3,6% 0,2% 0,1% 5 Bos- en Gasthuisd. 0,4% 0,7% 4,2% 2,0% 0,4% 3,1% 0,4% 0,5% - stembureau 41 0,3% 0,0% 4,2% 1,1% 0,3% 2,7% 1,3% 0,3% - stembureau 42 0,0% 1,2% 2,5% 1,3% 0,2% 3,6% 0,5% 2,0% - stembureau 43 0,4% 0,7% 4,8% 1,9% 0,5% 2,5% 0,5% 0,1% - stembureau 44 0,7% 0,6% 4,5% 1,8% 0,0% 4,5% 0,6% 0,6% - stembureau 45 0,6% 0,6% 5,1% 1,7% 0,3% 4,0% 0,1% 0,5% - stembureau 47 0,2% 1,1% 2,5% 1,1% 1,1% 2,8% 0,0% 0,4% - stembureau 48 0,1% 0,2% 3,0% 1,2% 0,2% 2,6% 0,4% 0,8% - stembureau 49 0,3% 1,3% 6,3% 3,1% 0,6% 2,6% 0,1% 0,2% - stembureau 50 0,4% 1,1% 3,5% 2,7% 0,7% 2,8% 0,4% 0,1% - stembureau 51 0,6% 0,2% 4,9% 3,7% 0,6% 2,9% 0,0% 0,1% Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

16 7 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen percentages (vervolg, lijst 1 t/m 6) district / stembureau totaal PvdA CDA VVD GLi SP D66 Leiden totaal ,0% 13,2% 18,2% 12,8% 19,6% 5,8% 6 Morsdistrict ,2% 14,2% 16,1% 11,5% 21,5% 4,4% - stembureau ,5% 9,0% 14,2% 19,0% 22,7% 6,6% - stembureau ,1% 10,0% 15,1% 11,1% 21,1% 5,3% - stembureau ,9% 20,2% 18,6% 9,6% 19,8% 2,5% - stembureau ,3% 9,6% 12,4% 13,1% 31,2% 4,0% - stembureau ,0% 12,9% 16,2% 6,9% 21,5% 4,2% - stembureau ,0% 22,3% 18,6% 7,8% 17,2% 3,2% 7 Boerhaavedistrict ,6% 12,4% 19,1% 18,4% 10,8% 7,7% - stembureau ,8% 12,1% 17,6% 17,5% 12,2% 7,7% - stembureau ,5% 12,6% 20,1% 19,1% 9,7% 7,7% 8 Merenwijkdistrict ,0% 14,8% 20,6% 10,4% 17,3% 4,9% - stembureau ,5% 10,4% 11,2% 12,2% 26,5% 2,7% - stembureau ,2% 9,1% 12,5% 8,6% 29,4% 1,2% - stembureau ,3% 11,3% 18,9% 13,9% 15,9% 7,1% - stembureau ,2% 13,7% 24,8% 10,1% 13,1% 6,0% - stembureau ,2% 15,8% 23,1% 11,0% 15,8% 4,1% - stembureau ,6% 17,1% 22,7% 10,7% 14,2% 6,0% - stembureau ,1% 18,5% 19,9% 8,9% 14,8% 4,6% - stembureau ,4% 17,2% 22,6% 8,3% 20,9% 4,2% 9 Stevenshofdistrict ,0% 14,4% 18,7% 7,9% 22,1% 3,5% - stembureau ,7% 13,2% 21,3% 7,8% 22,0% 5,3% - stembureau ,1% 13,1% 16,6% 8,2% 24,1% 2,4% - stembureau ,4% 15,6% 14,6% 5,3% 25,3% 2,3% - stembureau ,1% 13,6% 19,6% 8,3% 22,2% 3,3% - stembureau ,2% 15,6% 19,8% 8,3% 18,7% 3,5% - stembureau ,9% 16,0% 19,4% 9,3% 21,0% 3,7% extra stembureau ,1% 8,7% 18,2% 20,6% 14,0% 9,9% - stembureau ,1% 8,7% 18,2% 20,6% 14,0% 9,9% 16 Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

17 7 Verkiezing Provinciale Staten 2007, Leidse uitslagen percentages (vervolg, lijst 7 t/m 15) district / stembureau Fort SGP CU LZH LkZH PvdD SLP NR Leiden totaal 0,4% 0,4% 3,9% 1,5% 0,3% 3,2% 0,3% 0,4% 6 Morsdistrict 0,6% 0,4% 4,3% 1,4% 0,2% 3,4% 0,3% 0,4% - stembureau 12 0,5% 0,3% 3,3% 1,0% 0,2% 3,9% 0,2% 0,6% - stembureau 13 1,1% 0,9% 5,9% 2,2% 0,2% 3,3% 0,2% 0,2% - stembureau 14 0,0% 0,1% 4,8% 1,2% 0,1% 3,2% 0,6% 0,5% - stembureau 15 0,7% 0,5% 4,9% 1,4% 0,0% 2,3% 0,2% 0,5% - stembureau 16 1,1% 0,6% 4,4% 1,8% 0,3% 3,8% 0,1% 0,1% - stembureau 17 0,5% 0,3% 2,7% 1,1% 0,4% 3,3% 0,1% 0,5% 7 Boerhaavedistrict 0,2% 0,4% 2,5% 1,2% 0,1% 2,2% 0,2% 0,2% - stembureau 18 0,4% 0,1% 2,4% 1,7% 0,3% 2,4% 0,3% 0,4% - stembureau 19 0,0% 0,5% 2,5% 0,8% 0,0% 2,1% 0,2% 0,1% 8 Merenwijkdistrict 0,3% 0,2% 4,6% 1,4% 0,2% 2,7% 0,1% 0,5% - stembureau 52 0,8% 0,4% 7,0% 2,1% 0,2% 3,7% 0,0% 1,2% - stembureau 53 0,0% 0,7% 4,7% 2,5% 0,0% 4,4% 0,0% 0,7% - stembureau 54 0,4% 0,0% 4,0% 0,6% 0,5% 1,9% 0,0% 0,3% - stembureau 55 0,4% 0,1% 7,1% 1,5% 0,1% 2,3% 0,2% 0,4% - stembureau 56 0,0% 0,1% 3,7% 0,8% 0,4% 2,5% 0,0% 0,4% - stembureau 57 0,0% 0,0% 3,2% 0,9% 0,1% 2,9% 0,3% 0,2% - stembureau 58 0,3% 0,3% 3,6% 2,0% 0,1% 2,8% 0,1% 1,1% - stembureau 59 0,4% 0,3% 3,8% 1,2% 0,5% 2,1% 0,0% 0,1% 9 Stevenshofdistrict 0,8% 0,4% 3,0% 2,2% 0,2% 2,6% 0,3% 0,9% - stembureau 60 0,8% 0,3% 2,9% 0,9% 0,1% 2,1% 0,4% 1,0% - stembureau 61 1,1% 0,1% 2,6% 3,0% 0,3% 2,6% 0,3% 0,5% - stembureau 62 1,1% 0,2% 2,6% 2,9% 0,3% 3,7% 0,3% 0,3% - stembureau 63 0,8% 0,4% 4,3% 2,1% 0,1% 3,0% 0,0% 1,4% - stembureau 64 0,6% 0,8% 3,4% 3,4% 0,4% 1,6% 0,5% 0,5% - stembureau 65 0,2% 0,6% 2,0% 1,2% 0,2% 3,1% 0,0% 1,4% extra stembureau 0,1% 0,5% 5,1% 0,3% 0,2% 3,1% 0,0% 0,4% - stembureau 100 0,1% 0,5% 5,1% 0,3% 0,2% 3,1% 0,0% 0,4% Leesvoorbeeld: 7,0% van de stemmers in stembureau 52 stemde op de CU, in heel Leiden stemde 3,9% op deze partij. Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten

18 8 Opkomstpercentage verkiezingen Provinciale Staten 1991 t/m ,1% 51,3% 52,3% 52,8% 48,3% 50,2% 44,8% 42,2% 45,6% 52,2% 45,0% 47,6% 56,9% 44,0% 46,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% in Leiden in ZH landelijk Bron opkomst 2007 heel Zuid-Holland: website Volkskrant, 8 maart 2007, 8:45 uur Bron opkomst 2007 Nederland: Volkskrant van 8 maart Opkomstpercentage 2007 Leidse districten vergeleken met hele provincie Zuid-Holland 100% 75% 50% 25% 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 68,2% 54,9% 54,4% 0,8 36,5% 65,1% 53,4% 54,5% 71,7% 60,2% 51,4% 56,9% 1,0 44,0% 2,0 1,5 1,0 0,5 0% 0,0 Binnen Binnen Stations Leiden Rooden Bos- en Mors Boer Meren Stevens. Leiden. referentie: stad-z stad-n district Noord burger Gasthuis district haave w ijk hof... prov ZH Leesvoorbeeld: In Leiden was het opkomstpercentage voor de statenverkiezing 56,9%, dat is 1,3 keer zo hoog als het opkomstpercentage in heel Zuid-Holland. Alleen in Leiden Noord was het opkomstpercentage lager dan in de provincie (36,5%, ofwel 0,8 keer het provinciale opkomstpercentage). 18 Statistieken Leiden verkiezing Provinciale Staten 2007

Leids referendum Rijn Gouwe Lijn

Leids referendum Rijn Gouwe Lijn Leids referendum Rijn Gouwe Lijn woensdag 7 maart 2007 Deze publicatie is beschikbaar op het internet via de site: www.leiden.nl/verkiezingen Colofon Serie Statistiek 2007/09 Gemeente Leiden Concernstaf

Nadere informatie

Leidse statistieken verkiezing. Provinciale Staten, 11 maart Deze publicatie is in kleur beschikbaar in PDF-formaat op de site:

Leidse statistieken verkiezing. Provinciale Staten, 11 maart Deze publicatie is in kleur beschikbaar in PDF-formaat op de site: Leidse statistieken verkiezing Provinciale Staten, 11 maart 2003 Deze publicatie is in kleur beschikbaar in PDF-formaat op de site: www.leiden.nl/verkiezingen Colofon Serie Statistiek 2003/03 Gemeente

Nadere informatie

Leidse statistieken verkiezing. Tweede Kamer, 22 november 2006

Leidse statistieken verkiezing. Tweede Kamer, 22 november 2006 Leidse statistieken verkiezing Tweede Kamer, 22 november 2006 Deze publicatie is ook beschikbaar op het internet via de site: www.leiden.nl/verkiezingen Colofon Serie Statistiek 2006/12 Gemeente Leiden

Nadere informatie

Leidse statistieken verkiezing. Tweede Kamer, 22 januari Deze publicatie is in kleur beschikbaar in PDF-formaat op de site:

Leidse statistieken verkiezing. Tweede Kamer, 22 januari Deze publicatie is in kleur beschikbaar in PDF-formaat op de site: Leidse statistieken verkiezing Tweede Kamer, 22 januari 2003 Deze publicatie is in kleur beschikbaar in PDF-formaat op de site: www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2003/01 Gemeente Leiden

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. Referendum over Oekraïne, Leidse uitslagen

Beleidsonderzoek & Analyse. Referendum over Oekraïne, Leidse uitslagen Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Referendum over Oekraïne, Leidse uitslagen Op 6 april 2016 stemde Nederland over de referendumvraag: Bent u voor

Nadere informatie

Leidse uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2017

Leidse uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2017 Inclusief analyse per partj: stempercentage per ureau Leidse uitslagen Tweede Kamerverkiezing 2017 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2017

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek Verkiezingen Tweede Kamer, maart voorlopige uitslag Projectnummer: Slot, Jeroen Hylkema, Cor Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam j.slot@amsterdam.nl Telefoon www.ois.amsterdam.nl c.hylkema@amsterdam.nl

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

VERKIEZINGEN. verkiezingen. provinciale staten. uitslagen verkiezing provinciale staten 11 maart r==ÿ,_ÿÿÿÿ_,ÿÿ._.-ÿ,..ÿ=:.ÿ-, ÿ.

VERKIEZINGEN. verkiezingen. provinciale staten. uitslagen verkiezing provinciale staten 11 maart r==ÿ,_ÿÿÿÿ_,ÿÿ._.-ÿ,..ÿ=:.ÿ-, ÿ. m VERKIEZINGEN verkiezingen provinciale staten uitslagen verkiezing provinciale staten 11 maart 2003 -r==ÿ,_ÿÿÿÿ_,ÿÿ._.-ÿ,..ÿ=:.ÿ-, ÿ.ÿ_ gemeente gouda Inhoudsopgave Deelnemende partijen Stembureaus Aantal

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 22 januari 2003

Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 22 januari 2003 Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 22 januari 2003 1. Totaaluitslag Opkomstpercentage: 85,26 1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 2342 2239 103 2 Lijst Pim Fortuyn (LPF) 615 1784-1169 3 VVD 1956 1415 541

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezing van provinciale staten van Zuid-Holland Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezing van provinciale staten van Zuid-Holland Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Verkiezing van provinciale staten van Zuid-Holland Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut 2015 met historische vergelijking 2011 5 Aantal stemmen per

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezing Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezing Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut 2012 met historische vergelijking 2010 5 Aantal stemmen per partij percentage 2012 met historische vergelijking

Nadere informatie

Heerhugowaard stad van kansen. Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal 9 juni 2010

Heerhugowaard stad van kansen. Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal 9 juni 2010 Heerhugowaard stad van kansen Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal 9 juni 2010 VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER Der Staten Generaal 9 juni 2010 HEERHUGOWAARD Bewerking gegevens en samenstelling:

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezing Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezing Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut en percentage 2010 met historische vergelijking 2006 5 Aantal stemmen per wijk/stemdistr. (absoluut en percentage)

Nadere informatie

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer

Uitslagen Drechtsteden Verkiezing Tweede Kamer Uitslagen Verkiezing Tweede Kamer Inhoud 1 Opkomst in regio iets hoger dan gemiddeld 2 Wie zijn winnaars en wie de verliezers(s)? De opkomst voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 15 maart was hoog.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4. Aantal stemmen per partij absoluut en percentage 2011 met historische vergelijking 2007

Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4. Aantal stemmen per partij absoluut en percentage 2011 met historische vergelijking 2007 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut en percentage 2011 met historische vergelijking 2007 5 Aantal stemmen per wijk/stemdistr. (absoluut en percentage)

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer, 13 september De verkiezingen voor de Tweede Kamer van 13 september waren tot het eind toe spannend. De VVD en PvdA zijn de grootste winnaars. Ten koste van PVV, CDA en

Nadere informatie

verkiezi ngen voor europees parlement ERKIEZINGEN 10 juni 2004 uitslagen verkiezingen leden europees pari ERKIEZINGEN

verkiezi ngen voor europees parlement ERKIEZINGEN 10 juni 2004 uitslagen verkiezingen leden europees pari ERKIEZINGEN II ERKIEZINGEN verkiezi ngen voor de leden van het europees parlement 10 juni 2004 uitslagen verkiezingen leden europees pari OPROEPING voor de verkjeÿng vÿln de leden var} de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

verkiezingen tweede kamer oerr, eente ÿerk'ez'nöen_l gouda... ÿ.jjÿ.ÿ:] uitslagen verkiezing tweede kamer 22 januari 2003

verkiezingen tweede kamer oerr, eente ÿerk'ez'nöen_l gouda... ÿ.jjÿ.ÿ:] uitslagen verkiezing tweede kamer 22 januari 2003 verkiezingen tweede kamer uitslagen verkiezing tweede kamer 22 januari 2003 o oerr, eente ÿerk'ez'nöen_l gouda... ÿ.jjÿ.ÿ:] Inhoudsopgave Deelnemende partijen Stembureaus Aantal stemmen per partij absoluut

Nadere informatie

verkiezing tweede kamer uitslagen verkiezing tweede kamer 22 november november. Tweede KamerÿRKIEZINöEN! gemeente gouda

verkiezing tweede kamer uitslagen verkiezing tweede kamer 22 november november. Tweede KamerÿRKIEZINöEN! gemeente gouda I verkiezing tweede kamer uitslagen verkiezing tweede kamer 22 november 26 7 ,,, i. i,. ',(; ÿÿÿ,,,ÿ, 4,?'(j. gemeente gouda 22 november. Tweede KamerÿRKIEZINöEN! i]lir-(ÿft ]lt,t Vfpol h;'[ ïçqq[ÿi)

Nadere informatie

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen, op basis van gegevens van Bureau Verkiezingen. Meer statistische informatie kunt u aanvragen

Nadere informatie

Totaal

Totaal Nr Stembureau VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) PVV (partij voor de Vrijheid) SP (Socialistische Partij) CDA Democraten 66 (D66) ChristenUnie 1 Hal Stadhuis 233 76 175 152 137 182 36 2 Speeltuinvereniging

Nadere informatie

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement. donderdag 4 juni 2009

Verkiezing van de leden van het Europees Parlement. donderdag 4 juni 2009 Verkiezing van de leden van het Europees Parlement donderdag 4 juni 2009 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen en percentage per partij totaal Gouda 2009 5 Aantal stemmen

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen PROVINCIALE STATEN 18 MAART Inhoud Hoe hebben inwoners van de regio bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestemd? Wat zou in de regio de grootste partij zijn en wie is de

Nadere informatie

Statistieken gemeenteraadsverkiezing. Leiden, 7 maart 2006

Statistieken gemeenteraadsverkiezing. Leiden, 7 maart 2006 Statistieken gemeenteraadsverkiezing Leiden, 7 maart 2006 Deze publicatie is ook beschikbaar op het internet via de site: www.leiden.nl/verkiezingen Colofon Serie Statistiek 2006/05 Gemeente Leiden Concernstaf

Nadere informatie

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 Deel 2. Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Augustus 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen Tweede Kamerverkiezingen Verkiezingsuitslag 15 maart 2017 1 Inhoudsopgave Stembureaus... 3 Opkomstpercentage... 4 Totaal aantal stemmen per partij... 5 Aantal stemmen per partij vergeleken met 2010...

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezingen Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezingen Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut 2017 met historische vergelijking 2012 5 Aantal stemmen per partij percentage 2017 met historische vergelijking

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN

VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN 2 maart 2011 HEERHUGOWAARD Bewerking gegevens en samenstelling: Gemeente Heerhugowaard Statistiek 3 maart 2011 Met medewerking van: Afdeling Burgerzaken Afdeling

Nadere informatie

gemeente gouda UITSLA GEN VERKIEZING E UR OPEES PARLEMENT

gemeente gouda UITSLA GEN VERKIEZING E UR OPEES PARLEMENT gemeente gouda UITSLA GEN VERKIEZING E UR OPEES PARLEMENT 10 JUNI 1999 Inhoudsopgave BIz. Deelnemende partijen Stembureaus Aantal stemmen per partij absoluut 1999 & 1994 Aantal stemmen per partij percentages

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden September 2013 ugu Minimuminkomens in Leiden Samenvatting De armoede in Leiden is na 2009, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A.

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Naam van de partij. Vrijheid en Democratie VVD. Arbeid P.v.d.A. Deze partijen doen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 Nummer op stembiljet Logo van de partij Naam van de partij 1 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD 2 Partij van de Arbeid P.v.d.A.

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 Op dit moment is de officiele Nederlandse uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement nog niet bekend. Ipsos is gekomen met een exitpoll, GeenStijl met de

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2 Voorwoord Op woensdag 19 maart vond de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt. Voor

Nadere informatie

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt.

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt. In dit boek staat informatie over de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn op 2 maart 2011. Het boek gaat over de verkiezingen in de provincie Zuid-Holland. Het Educatief Centrum voor Cliënten van de

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezing van de leden van het Europees Parlement Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezing van de leden van het Europees Parlement Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut 2014 met historische vergelijking 2009 5 Aantal stemmen per partij percentage 2014 met historische vergelijking

Nadere informatie

Gemeente Krimpenerwaard Deelgemeente (wijk): Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels

Gemeente Krimpenerwaard Deelgemeente (wijk): Lijst Partij Aantal stemmen Percentage Aantal zetels Nederlek Gemeente: Gemeente Krimpenerwaard Deelgemeente (wijk): Nederlek Aantal stembureaus: Aantal opgeroepenen: 11.415 Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 5.346 Aantal blanco stemmen: 10 Aantal ongeldige

Nadere informatie

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017 Datum Gemeente 's-hertogenbosch Nummer 796

Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017 Datum Gemeente 's-hertogenbosch Nummer 796 Verkiezing Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017 Datum 15-3-2017 Gebied Gemeente 's-hertogenbosch Nummer 796 Lijstnummer Aanduiding Totaal Stadskantoor Stadsbibliotheek Wooncentrum Antoniegaarde Muziekcentrum

Nadere informatie

Totaal

Totaal Nr Stembureau Lijstnr 1 VVD Lijstnr 2 PvdA Lijstnr 3 PVV Lijstnr 4 SP Lijstnr 5 CDA Lijstnr 6 D66 1 01 Gemeentehuis 321 65 226 108 172 122 2 02 Triomfatorkerk 441 84 160 63 252 198 3 03 trouwzaal De Watertoren

Nadere informatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie tekst 5 5 Het tweede kabinet-balkenende (CDA, VVD, D66) trad aan op 27 mei 2003. Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag

Nadere informatie

Statistische gegevens

Statistische gegevens Statistische gegevens Provinciale Statenverkiezingen 7 maart 2007 Kiesraad Den Haag, september 2007 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 5 Voorwoord 7 1 Inleiding 9 1.1 Kiesrecht 9 1.2 Kieskringen, stemdistricten

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezing Gemeenteraad Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezing Gemeenteraad Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut en percentage 2010 met historische vergelijking 2006 5 Zetelverdeling absoluut en grafiek winst/verlies 6 Aantal

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut 2014 met historische vergelijking 2010 5 Aantal stemmen per partij percentage 2014 met historische vergelijking

Nadere informatie

Infographic: De uitslag

Infographic: De uitslag Infographic: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over peilingen en over

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Zet de daling in opkomst zich door? En is er in de regio ook winst voor de lokale partijen en D66 te zien? Het Onderzoekcentrum zet in deze factsheet

Nadere informatie

Wat zegt de Tilburgse kiezer?

Wat zegt de Tilburgse kiezer? Wat zegt de Tilburgse kiezer? De resultaten van de exitpoll van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezing 2014 DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap Julien van Ostaaijen, Koen van der Krieken, Sabine

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden 1 Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden Aanwezigheid van de doelgroepen in Leiden De doelgroepen van VanHarte worden hier onderzocht voor de verschillende districten van de gemeente Leiden. Ouderen Het aandeel

Nadere informatie

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010

De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 De echte landelijke uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010 Het was fascinerend om te zien hoe op 3 maart s avonds door politici en media gereageerd werd op een uitslag die door de NOS en ANP

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN

TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN TILBURG HEEFT IETS TE KIEZEN Verslag van een exit poll bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 in de gemeente Tilburg April 2010 Dr. M. Boogers L. Slagter Drs. J. van Ostaaijen Tilburgse School

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN SLOTPEILING PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN 16 maart 2015 VVD, PvdA en SP stijgen PVV en D66 leveren in Aftreden bewindslieden bevestigt kiezers vooral in partijvoorkeur VVD en PvdA tonen licht herstel;

Nadere informatie

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012

Opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Opkomstgedrag en opkomstmotieven

Nadere informatie

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant.

#EXITPOLL BRABANT. Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. #EXITPOLL BRABANT Verslag van een exit poll bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart 2011 in de provincie Noord-Brabant. Mei 2011 Koen van der Krieken BA Dr. Marcel Boogers Dr. Julien van Ostaaijen

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen Almere 2015 De Stemmen geteld 2015

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen Almere 2015 De Stemmen geteld 2015 Onderzoek & Statistiek Maart 2015 Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen Almere 2015 De Stemmen geteld 2015 Meer informatie? onderzoek&statistiek@almere.nl Wilt u reageren? www.almere.nl

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Autobezit in cijfers Leiden 2011

Autobezit in cijfers Leiden 2011 Oktober 211 Autobezit in cijfers Leiden 211 Het autobezit in Nederland neemt jaar-in-jaar-uit toe. Niet alleen in absolute zin, ook per huishouden. Inmiddels heeft een Nederlands huishouden gemiddeld meer

Nadere informatie

Zitting hoofd- en centraalstembureau. Vaststellen uitslag stemming en verkiezing

Zitting hoofd- en centraalstembureau. Vaststellen uitslag stemming en verkiezing Zitting hoofd- en centraalstembureau Vaststellen uitslag stemming en verkiezing Agenda zitting HS 21-3-2014 1. Opening vergadering HS door de voorzitter 1. Vaststellen uitslag stemming en proces-verbaal

Nadere informatie

Werkloosheid in Holland Rijnland

Werkloosheid in Holland Rijnland Werkloosheid in Holland Rijnland Deze publicatie is ook beschikbaar op www.leiden.nl/statistiek Colofon Serie Statistiek 2007/10 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies)

Nadere informatie

Tabel 1 Percentage stemmers Europese Verkiezingen 2014 volgens vier peilingen en echte uitslag

Tabel 1 Percentage stemmers Europese Verkiezingen 2014 volgens vier peilingen en echte uitslag Op zaterdagochtend 24 mei heeft Bureau Louter het bijgevoegde document Uitslag Europese Verkiezingen 2014 volgens Geen Peil opgesteld (zie volgende pagina) en op 25 mei, rond 13.30 uur, verzonden naar

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan

Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen jan Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011-31 jan. 2011- Resultaten 1e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 31 januari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Statistieken gemeenteraadsverkiezing. Leiden, 3 maart 2010

Statistieken gemeenteraadsverkiezing. Leiden, 3 maart 2010 Statistieken gemeenteraadsverkiezing Leiden, 3 maart 2010 Colofon Serie Statistiek 2010/02 maart 2010 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BeleidsOnderzoek en Analyse (BOA) Postbus 9100, 2300

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden,

Minimuminkomens in Leiden, Mei 214 Minimuminkomens in Leiden, 25-211 Samenvatting De armoede in Leiden is ook in 211, net als in heel Nederland, toegenomen. Dat blijkt uit cijfers uit het regionaal inkomensonderzoek van het Centraal

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen Onderzoekcentrum drs. J.M.A.. Schalk maart Colofon Tekst Informatie Onderzoekcentrum GR Onderzoekcentrum Postbus 619 3300 AP 078 620 65 25 www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Nadere informatie

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is.

VVD. De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. VVD De VVD wil dat de overheid zich weinig bemoeit met de economie. Mensen en bedrijven weten zelf wel wat goed voor ze is. De overheid moet wel zorgen voor veiligheid. Daarom moet de overheid overlast

Nadere informatie

Aan: Leden en duo-commissieleden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Leden van de Tweede Kamer

Aan: Leden en duo-commissieleden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Leden van de Tweede Kamer 14 september 2015 www.ouderenpartij-nh.nl Aan: Leden en duo-commissieleden van de Provinciale Staten van Noord-Holland Leden van de Tweede Kamer Onderwerp: De integriteit van de restzetelverdeling bij

Nadere informatie

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen

Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Interpretatie van de uitslag van de tussentijdse Gemeenteraadsverkiezingen Ook bij tussentijdse verkiezingen bestaat de behoefte de uitslag te interpreteren naar een landelijke trend. Hoewel dat door een

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 (Amsterdam, Rotterdam en de hoofdsteden van de twaalf provincies)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 (Amsterdam, Rotterdam en de hoofdsteden van de twaalf provincies) Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (wetsvoorstel 34 377) Bijlage bij NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

UITSLAGEN VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. HOORN, 2 maart 2011

UITSLAGEN VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. HOORN, 2 maart 2011 UITSLAGEN VERKIEZING PROVINCIALE STATEN HOORN, 2 maart 2011 GEMEENTE HOORN VERKIEZINGSBULLETIN PROVINCIALE STATEN 2 MAART 2011 SAMENGESTELD DOOR: AFDELING ONDERZOEK EN STATISTIEK IN SAMENWERKING MET AFDELING

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Puzzel: De stem van de Statenleden

Puzzel: De stem van de Statenleden Puzzel: De stem van de Statenleden Korte omschrijving werkvorm De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn geweest, de uitslag is bekend en de volgende verkiezingen staan alweer voor de deur: die van

Nadere informatie

Tweede Kamer verkiezingen 2012 s-hertogenbosch

Tweede Kamer verkiezingen 2012 s-hertogenbosch Tweede Kamer verkiezingen 2012 s-hertogenbosch VVD en PvdA grote winnaars verkiezingen in Nederland De VVD en de PvdA zijn de grote winnaars van de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Na een nek aan nek

Nadere informatie

VERKIEZINGSUITSLAG 2017

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 VERKIEZINGSUITSLAG 2017 MAART 2017 AAN DE SLAG MET #1 DE WERKVORM IN HET KORT De leerlingen krijgen twee werkbladen. Ze verdiepen zich eerst in de zetelverdeling voor de verkiezingen. Daarna bekijken ze

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

VERKIEZINGSKRANT 15 MAART 2017 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN STEM OOK!

VERKIEZINGSKRANT 15 MAART 2017 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN STEM OOK! VERKIEZINGSKRANT 15 MAART 2017 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN STEM OOK! Wil jij weten welke politieke partij bij jou past? Doe de test op www.stemwijzer.nl. Op woensdag 15 maart zijn er Tweede Kamerverkiezingen.

Nadere informatie

Henk van der Kolk Leerstoel politicologie Faculteit BBT Postbus 217, 7500AE Enschede Universiteit Twente

Henk van der Kolk Leerstoel politicologie Faculteit BBT Postbus 217, 7500AE Enschede Universiteit Twente De consequenties van een gemengd stelsel met meervoudige districten en een gedeeltelijk personenstelsel voor de zetelverdeling van de Tweede Kamer: kiesdrempels en districtsomvang Henk van der Kolk H.vanderkolk@utwente.nl

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van 2009. Uit

Nadere informatie

Analyse verkiezingen gemeenteraad en gebiedscommissies 2014

Analyse verkiezingen gemeenteraad en gebiedscommissies 2014 rotterdam.nl/onderzoek Analyse verkiezingen gemeenteraad en gebiedscommissies 2014 Onderzoek en Business Intelligence Analyse verkiezingen Gemeenteraad en Gebiedscommissies 2014 P.T. Burger, D. van der

Nadere informatie

Puzzel: welke regering krijgen we?

Puzzel: welke regering krijgen we? Puzzel: welke regering krijgen we? Korte omschrijving werkvorm Leerlingen leren door het invullen van de werkbladen welke politieke partijen met elkaar kunnen samenwerken op basis van de verkiezingsuitslag

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 12 september Tweede Kamerverkiezingen

Stem ook! Woensdag 12 september Tweede Kamerverkiezingen Tweede Kamerverkiezingen Wil jij weten welke politieke partij bij jou past? Geef je mening over de stellingen op www.stemwijzer.nl. Ontdek welke politieke partij het best bij jou past. Woensdag 1 september

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur 103 STATISTISCH JAARBOEK 2002 11 104 Algemeen Bestuur Gemeentelijk inkomsten en belastingen: meer inkomsten, minder uitgaven De gemeentebegroting besloeg in 2001 bijna 253 miljoen euro. Een stijging met

Nadere informatie

Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Opkomst en stemgedrag van Amsterdammers met een migratie-achtergrond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Maria Kranendonk, Laure Michon, Hannah Schwarz & Floris Vermeulen 2014 IMES Report

Nadere informatie

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie