Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder"

Transcriptie

1 Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies B.V.) Wijdewormer, rapport Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

2 Inhoud 1. Introductie 3 2. Energie- aspecten Energieverbruik pand Elektriciteitsverbruik Gasverbruik Energieverbruik uitvoering projecten Mobiele middelen (materieelstukken) 6 3. Toekomstig energieverbruik 8 4. Gebruikte processen en systemen 10 Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

3 1. Introductie Niek Konijn Holding B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen voortkomend uit haar bedrijfsvoering. Dit document geeft de uitkomsten van de energie audit die is uitgevoerd en geeft invulling aan de punten 2.A.3 en 1.B.2 van de CO 2 -prestatieladder. De energie audit is opgenomen in de standaardprocedures van Niek Konijn Holding B.V. en zal een jaarlijkse review geven van alle energiestromen. De basis voor de energie audit zijn de documenten opgesteld m.b.t. het energieverbruik op het gebied van elektriciteit, gas en de overige gegevens, waarin het verbruik van brandstoffen is vermeld. Documenten die als basis hebben gediend zijn te vinden in het (digitale) dossier CO 2 - prestatieladder en hebben de volgende naamvoering: CO 2 -footprint 2013 (opgesteld op ); Portfolio CO 2 -prestatieladder niveau 3; Handboek CO 2 -bewust. Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

4 2. Energie-aspecten Het energieverbruik van Niek Konijn Holding B.V. is te splitsen in verbruik m.b.t. de locatie Noorderweg 85 Wijdewormer en het verbruik veroorzaakt door (externe) werkzaamheden. Vastgesteld is dat de totale inventaris zoals opgesteld in de brondocumenten de significante energieverbruiken en energieverbruikers bevat. Het onderhouden van de inventarislijsten is geborgd door de implementatie van de verschillende procedures in de organisatie. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de uitgevoerde inventarisatie en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige inventarisaties en verdere uitwerkingen van het energiemanagement systeem. Figuur 1 Procentuele verdeling energiestromen t.a.v. CO 2 -uitstoot 2.1 Energieverbruik locatie Noorderweg 85 Wijdewormer Het verbruik op de locatie Noorderweg 85 Wijdewormer bestaat uit elektriciteitsverbruik voor verlichting, verwarming, een machinepark, ICT en overige middelen (zoals koffie apparaten, koelkast, waterkokers e.d.) en het verbruik van gas t.b.v. de verwarming. Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

5 2.1.1 Elektriciteitsverbruik Voor de locatie Noorderweg 85 Wijdewormer is een uitgewerkte inventaris aanwezig van de grootste energieverbruikers. Daarbij is de elektriciteitsrekening opgevraagd en is het verbruik toegerekend naar een jaarlijks verbruik. De eerste trendanalyse is gemaakt in de footprint over 2013, op de laatste pagina van de Directiebeoordeling en in dit verslag op pag. 7. Het jaar 2012 is het eerste jaar geweest van de inventarisatie en derhalve als basisjaar bestempeld. Vanuit het gebruik in 2012 & 2013 is gekeken naar de mogelijkheden tot besparing. De mogelijkheid tot besparing is uitgewerkt naar concrete acties. Grote verbruikers t.a.v. elektriciteit zijn de verlichting en het kantoor. Aanbevelingen zijn: Opzetten meerjaren reductieplan t.b.v. monitoring en actiegericht opzetten besparingen; Opzetten KPI s (Kritieke Prestatie Indicatoren) t.b.v. sturing in energieverbruik. Hiermee kan extra sturing worden gegeven Gasverbruik Het gasverbruik is voor de locatie Noorderweg 85 Wijdewormer in zoverre bekend bepaald. Dit is gedaan aan de hand van de rekening. Er is geen analyse van de locatie gedaan. EPA s (energielabel) staat voor Energie Prestatie Advies, van het bedrijfspand is niet beschikbaar. Verwarmingsplannen zijn niet expliciet onderzocht. Aanbevelingen zijn: Opzetten meerjaren reductieplan t.b.v. monitoring en actiegericht opzetten besparingen; Een analyse uitvoeren om na te gaan hoe door gedrag energie kan worden bespaard. 2.2 Energieverbruik uitvoering projecten De grootste verbruikers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gebruik van mobiele middelen en het transport / gebruik materieel naar en tijdens het werk. Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

6 2.2.1 Mobiele middelen (materieelstukken) Ten behoeve van de mobiele middelen wordt veel brandstof gebruikt. Er is geen inzicht hoeveel brandstof er per draaiuur is verbruikt. Deze detailslag zou veel inzicht kunnen geven. Het verbruik bij mobiele middelen is vooral gedrag gerelateerd. Het verbruik wordt sterk beïnvloed door de gebruiker en de wijze van gebruik en staat van onderhoud van het mobiele werktuig. Daarnaast is de vraag of met brandstof additieven besparing in verbruik per draaiuur is te realiseren. Aanbevelingen: Opzetten trendanalyse met daarbij vaststelling KPI s; Meerjaren reductieplan t.b.v. monitoring en actiegericht opzetten; Onderzoek naar de staat van onderhoud in relatie tot verbruik; Introduceer het nieuwe draaien op de machines Wagenpark De werken worden in principe uitgevoerd door heel Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen auto s om naar het werk te rijden. Het hele wagenpark rijdt op diesel en Euro 95. Op de machines worden steeds meer details bijgeleverd qua inzicht op verbruik. Aanbevelingen zijn: Zorg voor een volledig overzicht van alle auto s met daarbij een vervangplan; Bepaal KPI s (verbruik per km., verbruik per medewerker) en maak een actieplan om de KPI s te monitoren; Ga na welke middelen er zijn om het aantal te rijden km s te verminderen (meerdere mensen in 1 auto, planning etc.); Introduceer het nieuwe rijden en promoot dit actief om te zorgen dat het verbruik per km naar beneden gaat. Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

7 3. Toekomstig energieverbruik Er is in maart 2014 een CO 2 -footprint over 2013 samengesteld. De doelstelling van het bedrijf is om 4% CO 2 -reductie te realiseren in de komende vijf jaren. De CO 2 -footprint 2013 van Niek Konijn Holding B.V. is ruim 947 ton CO 2. Het toekomstige verbruik is weergegeven in onderstaande tabel. Onderhavig aan het verwachte verbruik is een actieplan aanwezig met daarbij alle personen die toegewezen zijn aan de verschillende acties. Soorten emissies en scopes (SKAO) Directie CO 2 -emissies (scope 1) CO 2 -uitstoot 2012 CO 2 -uitstoot 2013 Doelstellingen (4% reductie in 5 jaar tijd) Aardgasverbruik locatie en gebouwen 2,8 3,8 3,6 Brandstofverbruik mobiele werktuigen Diesel Brandstof verbruik goederenvervoer Diesel Brandstof verbruik zakelijk verkeer Benzine 715,2 367,2 10,5 972,2 530,0 13,1 686,59 352,51 10,08 Indirecte CO2-emissies (scope 2) Elektriciteitsverbruik, grijze stroom 2,8 3,3 3,2 Na de overgang van de rode diesel (gasolie) naar witte diesel heeft er een enorme toename plaatsgevonden van de dieselleverantie. De klant gaf Niek Konijn de opdracht voortaan de diesel zelf te gaan leveren. Hier zijn specifieke commerciële afspraken over gemaakt. Dit heeft echter wel de consequentie gehad dat er veel meer dieselverbruik is waar te nemen t.o.v. het basisjaar Derhalve is het vergelijk tussen 2012 en 2013 niet geheel goed te maken. De gemiddelde footprint 2013 komt uit op 22,13 ton CO 2 per medewerker. Voor het komende jaar is het de doelstelling naar 21,25 ton CO 2 - uitstoot per medewerker te gaan / te realiseren / te reduceren. Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

8 4. Maatregelen en mogelijkheden Het bedrijf heeft de volgende maatregelen en mogelijkheden ten aanzien van het reduceren van de CO 2 -uitstoot: Gerealiseerde emissiereducties, milieubewust, energiezuinig produceren en inkopen Bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris is het brandstof- /energieverbruik mede bepalend geweest voor de keuze Geïsoleerde bedrijfsgebouwen voorzien van wand- en dakisolatie (kantoor), dubbelglas. Gerealiseerde emissiereducties, milieubewust, energiezuinig produceren en inkopen - Nog niet te vermelden. Het bedrijf heeft wel een warmtepompwisselaar in gebruik welke voor warmte / kou wisseling in het bedrijfsgebouw zorgt. Tevens zijn er in het bedrijfspand automatische lichtschakelingen aangebracht. Voortgang (lopende) emissiereducties en CO 2 -compensatie - Nog niet verder te vermelden. Het bedrijf heeft wel een warmtepompwisselaar in gebruik welke voor warmte / kou wisseling in het bedrijfsgebouw zorgt. Tevens zijn er in het bedrijfspand automatische lichtschakelingen. Concrete voorstellen (organisatorisch, technisch en gedrag) - Bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris zal het brandstof-/energieverbruik mede bepalend zijn voor de keuze. - Doel is duurzaamheid nastreven en ontwikkelingen volgen. - Er wordt overwogen led-verlichting i.p.v. de TL-verlichting te regelen. - Doelstelling om bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris zal het brandstof-energieverbruik mede bepalend te laten zijn voor de keuze. - Doelstelling om de energiebewustheid van de medewerkers te vergroten, bijvoorbeeld door het onderwerp in en toolbox te behandelen, of door een campagne in het kader van good housekeeping. (verlichting en verwarming uitdoen in ruimtes waar niemand is) / boetevrij en defensief rijden / meedenken, inzet bij implementeren van besparingsmaatregelen. - Doelstelling om periodiek bandspanning te controleren. - Doelstelling om het carpoolen te blijven stimuleren. - Overwegen om tot plaatsing van zonnecollectoren op de bedrijfsruimte over te gaan. - Doelstelling om te onderzoeken of er alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in de bedrijfsvoering toe te passen zijn. Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

9 5. Gebruikte processen en systemen Het proces van Energie Management is begin van dit jaar ingevoerd. De processen en procedures ten behoeve van Niek Konijn Holding B.V. zijn ingevuld. Het geheel wordt gemanaged en beheerd door De heer Johan Bruinsma. Zij zorgen dat significante wijzigingen worden doorgevoerd in de inventarisatiesheets en zorgen voor een jaarlijkse evaluatie van de voortgang. Jaarlijks wordt een energie audit uitgevoerd. De mogelijkheden tot continue verbetering zijn opgenomen in het actieplan energiebesparing. In dit actieplan is beschreven dat de organisatie verschillende acties gaat ondernemen en nagaat welke verbeteringen mogelijk zijn. Dit wordt regelmatig vastgelegd. De gebruikte methoden en parameters zijn afkomstig van typeplaatjes, informatie van de leveranciers en zijn van algemeen geaccepteerde normen en externe methoden. De betrouwbaarheid wordt voldoende geacht voor de inventarisatie en het doel van het energiemanagement systeem. Sinds medio 2013 is er een nieuwe tankinstallatie geplaatst, inclusief registratie van brandstofafnames. Energie Audit verslag Niek Konijn Holding B.V.

Project energie audit verslag

Project energie audit verslag Project energie audit verslag Conform 2.A.3 Op basis van de internationale norm ISO 50001-4.4.3. Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. Ouwejan & F. de Bruijn Materieel B.V. Heifra B.V. Raamovereenkomst

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2012. KANDT Aannemings- en Funderingsbedrijf B.V.

CO 2 -footprint 2012. KANDT Aannemings- en Funderingsbedrijf B.V. CO 2 -footprint 2012 KANDT Aannemings- en Funderingsbedrijf B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2012. Pactum Installatietechniek Deventer B.V.

CO 2 -footprint 2012. Pactum Installatietechniek Deventer B.V. CO 2 -footprint 2012 Pactum Installatietechniek Deventer B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO 2

Nadere informatie

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Van Oostrum Westbroek B.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): M. Keiser, directeur, Keiser

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3

Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Gebr. Algra B.V. CO 2 -footprint 1e halfjaar 2013 scope 1, 2 & 3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Beschrijving van de organisatie 2 3. Afbakening 3 4. Berekeningsmethodiek 5 5. Emissie-inventaris 6 6. CO

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang

CO 2 Prestatieladder. Inhoud. 1. Introductie. 2. Inventarisatie. 3. CO 2 reductie Scope I. 4. CO 2 reductie Scope II. 5. Voortgang Inhoud blz. 1. Introductie 2. Inventarisatie 3. CO 2 reductie Scope I 3.1 Stationaire verbrandingsgassen 3.2 Eigen vervoer 3.3 Lease auto s 4. CO 2 reductie Scope II 4.1 Elektriciteit 4.2 Zakenreizen met

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteur(s): Dhr. S. van Dam,

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder AL0011 oktober 2014 Opdrachtgever: HKV 3.B.2 Energiemanagement actieplan ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Nadere informatie

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V.

Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Energie Management Plan Roseboom Aannemers en Transport Holding B.V. Inhoud Inleiding... 3 1. Huidig energieverbruik bij Roseboom-Ede... 4 CO 2 uitstoot energiestromen in relatie tot het referentiejaar...

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2

CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 CO 2 -footprint 2014 scope 1 & 2 Zwatra B.V. Doc.code: CF Versie: 2 Datum: 2 maart 2015 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Normatieve verwijzingen 2 3. Beschrijving van de organisatie 3

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 14 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V. Waldwei 16 8581 KA Elahuizen T: 0514

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie