Voorlezen en vertellen - Pabo 1. Voorlezen en vertellen Pabo 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlezen en vertellen - Pabo 1. Voorlezen en vertellen Pabo 1"

Transcriptie

1 Voorlezen en vertellen Pabo 1 149

2 150 Voorlezen en vertellen - Pabo 1

3 1. (Interactief) voorlezen Waar gaat het over? 'Ik heb het wel in jouw stem gehoord' is de titel van een boek van Helma van Lierop dat onder andere gaat over voorlezen en de onbewuste boodschap van de voorlezer. Eigenlijk ben je als voorlezende juf of meester een tussenpersoon tussen de tekst en de leerlingen. Zonder dat je, je ervan bewust bent, geef je tijdens het voorlezen door aan de leerlingen wat je van het verhaal vindt. Het is belangrijk je ervan bewust te zijn dat je als voorlezer doorklinkt in het verhaal. Veronderstelde voorkennis De Je hebt op het ROC al aan kleine groepen kinderen voorgelezen. Doelstelling Je bent je bewust van jouw rol als voorlezer (en de taalontwikkelende werking die van voorlezen uitgaat) en je houdt bij het voorlezen rekening met de geformuleerde aandachtspunten die op de kijkwijzer Voorlezen en vertellen staan. Hoe ga je te werk? Oriënteren Uit Portaal Opdracht 77 (pag.126): Bekijk op de cd-rom Werken aan tussendoelen Beginnende Geletterdheid videofragment 2 bij hel tussendoel boekoriëntatie. Overleg met je mentor wanneer je op vergelijkbare wijze een prentenboek kunt aanbieden. Bereid je hier op voor. Bedenk passende vragen bij het door jou gekozen boek zodat je het verhaal interactief voor kan lezen. Uitvoeren Lees het prentenboek interactief voor aan een groepje kinderen. Let goed op hoe de kinderen reageren en probeer hier op in te gaan. Evalueren Bespreek na afloop hoe je mentor deze activiteit heeft ervaren en hoe de reacties van de kinderen waren. Bespreek of de vragen die je had voorbereid voldoende interactie teweeg brachten en of de kinderen door jouw vragen ook echt op het boek georiënteerd waren. Maak hier aantekeningen van. Verwerk daarna de evaluatie van je mentor en je eigen reflectie op het voorlezen en noteer zorgvuldig welke vragen je hebt gesteld om de kinderen te oriënteren op het boek en of je het tussendoel boekoriëntatie' hebt bereikt. Portfolio Aantekeningen van de voorbereiding (passende vragen). Aantekeningen van de nabespreking met de mentor. Uitgewerkte evaluatie fase inclusief eigen reflectie. 151

4 Bronnen Paus (red.) (2002), Portaal. Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Bussum: Coutinho 152

5 Voor de docent Inhoud De studenten oefenen met het interactief voorlezen en worden zich bewust van wat voorlezen allemaal teweeg kan brengen. Werkwijze Geef zelf een voorbeeld van interactief voorlezen. Geef daarna aan welke soort vragen er van belang zijn om leerlingen te leren oriënteren op een boek. Vertel welke punten belangrijk zijn bij het interactief voorlezen van een boek. Laat de studenten in groepjes de gekozen boeken aan elkaar voorlezen zodat ze kunnen oefenen. Geef zelf ook feedback op het voorlezen van de studenten. Bronnen en materialen Paus (red.) (2002), Portaal. Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Bussum: Coutinho Opdrachten voor de student Voorbereiden op het interactief voorlezen van een prentenboek. Evaluatiegesprek met de mentor. Eigen reflectie op het verloop van de activiteit. 153

6 154 Voorlezen en vertellen - Pabo 1

7 2. Poëzie Waar gaat het over? Jonge kinderen vinden klankspelletjes altijd erg leuk. Dat komt goed uit want een goede klankontwikkeling is van groot belang voor het leren lezen. Gedichten lenen zich vaak heel goed om de klankontwikkeling te stimuleren. Veronderstelde voorkennis Je hebt hoofdstuk 3 uit Het huis lijkt wel een schip bestudeerd. Je hebt hoofdstuk 13 uit Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk, 13.1 genrekenmerken en 13.3 Poëzie in de basisschool (p.244 en 245), bestudeerd. Je hebt geoefend met interactief voorlezen. Doelstelling Je kunt een poëzieactiviteit ontwerpen voor kleuters. Je kunt spelen met taal (klank, rijm, ritme). Hoe ga je te werk? Oriënteren Lees een poëziebundel en maak van het boek een beschrijving waarin je laat zien dat het boek tot het genre poëzie behoort (zie p.249 uit Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk.) Kies uit het boek een gedicht dat je zou willen voordragen in een kleutergroep om de klankontwikkeling te stimuleren. Uitvoeren Breng het gedicht in je klas ten gehore en vertel/motiveer vervolgens waarom je het gedicht op deze wijze hebt voorgedragen en op welke manier de klankontwikkeling van kleuters wordt gestimuleerd. Evalueren Maak aantekeningen van de feedback die je krijgt na de presentatie. Leg een lijst aan met geschikte gedichten die je kunt gebruiken voor de klankontwikkeling van kleuters. Portfolio Beschrijving van de poëziebundel. Gekozen gedicht met bijbehorende argumentatie. Aantekeningen van de feedback Gedichten lijst. Meer informatie over dit onderwerp 155

8 Voor de docent Inhoud De student wordt getraind in het kiezen van geschikte poëzie voor het interactief voorlezen van een groep kinderen en kan daarbij een taalontwikkelingstimulerende activiteit bedenken en uitvoeren. Werkwijze Grijp nog eens terug op de taalverwervingtheorie en de ontwikkeling van de taal van jonge kinderen. Verbind het lezen van poëzie met de theorie over taalverwerving, taalontwikkeling en leren lezen en schrijven. Vertel waarom klankontwikkeling hierin een belangrijke rol speelt. Behandel eventueel zelf een aantal gedichten. Bedenk van te voren waarop je de presentaties gaat beoordelen en geef feedback. Bekijk de gemaakte lijsten van de studenten. Bronnen en materialen Opdrachten voor de student Beschrijving van het gedichtenboek Gekozen gedicht in de klas voorlezen en beargumenteren. Gedichtenlijst aanleggen. 156

9 3. Sprookjes Waar gaat het over? Sprookjes zijn van alle tijden. Hoe komt het nu dat sprookjes een soort eeuwigheidswaarde bezitten? Komt dat door het gekozen thema? Komt het door de opbouw? Komt het door de culturele waarde? Het is in elk geval de moeite waard sprookjes nader te onderzoeken. Veronderstelde voorkennis Je hebt hoofdstuk 9 uit Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk bestudeerd. 9.1 over genre-kenmerken en 9.3 over sprookjes in de basisschool, groep 1 en 2 (p. 188 en 189). Je bent bekend met sprookjes vanuit je eigen verleden thuis en op school. Doelstelling Je weet hoe het verhaalpatroon van een sprookje in elkaar zit. Je kent de verschillende benaderingswijzen en interpretatiewijzen van een sprookje en ziet dat je daardoor binnen de didactiek verschillende accenten kunt plaatsen. Je kunt een activiteit rond een sprookje bedenken en uitvoeren. Hoe ga je te werk? Oriënteren Vergelijk vijf sprookjes van de gebroeders Grimm uit de bundel Sprookjes voor kind en gezin van Lemniscaat met bewerkingen van bijvoorbeeld Janosch, Tomi Ungerer, Tony Ross, Roald Dahl, Catherine Storr of anderen. Maak een verslag waarin je beschrijft in welk opzicht de moderne bewerking afwijkt van de 'oorspronkelijke' versie. Naar welke versie gaat je voorkeur uit en waarom? Kies een sprookje en bedenk een aantal mogelijke verwerkingen/activiteit(en) bij dit sprookje. Schrijf dit uit. Uitvoeren Lees het sprookje voor in je stageklas en voer de verwerking/activiteit(en) die je erbij bedacht had ook uit. Let goed op de reacties van de kinderen en probeer hierop in te spelen. Evalueren Vraag achteraf aan je mentor hoe het voorlezen en de uitvoering verliep. Maak hier aantekeningen van en verwerk het in een reflectieverslag. Portfolio Vergelijking van vijf gekozen sprookjes. Uitgeschreven sprookjesactiviteit. Reflectieverslag. Meer informatie over dit onderwerp Paus, H. (red.) (2006). Portaal Praktische taaldidactiek voor het primair onderwijs. Bussum. Coutinho. Deel 5, hoofdstuk 28 Geloot in sprookjes'. 157

10 Coillie, JJ van (1999). Leesbeesten en boekenfeesten Hoe werken (met) kinderen jeugdboeken? Leuven: DavidsfondsAnfodok- Deel 1, hoofdstuk 6.6'Sprookjes. 158

11 Voor de docent Inhoud De studenten maken kennis met sprookjes waardoor zij inzicht krijgen in de verschillende benaderingswijzen en interpretatiewijzen. Ook worden de studenten getraind in het ontwerpen van een geschikte activiteit aan de hand van een onderwerp. Werkwijze Het eerste deel van de opdracht is gebaseerd op opdracht 9.3 op p.193 in Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk. Bespreek een aantal sprookjes en bediscussieer met de groep waarom sprookjes nooit uit de tijd raken. Geef achtergrond literatuur over de verschillende benaderingswijzen en interpretatiewijzen. Ondersteun de studenten in het bedenken van de activiteit. Wijs de studenten op een stappenplan. Beoordeel de uitgeschreven activiteiten zodat er voldoende kwaliteit en diepgang gewaarborgd wordt. Beoordeel het eindproduct en geef feedback. Een alternatieve opdracht kan zijn: opdracht 309, blz 465 uit de nieuwe Portaal 2006, tweede druk Bronnen en materialen Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk. Sprookjes (de gebroeders Grimm, Sprookjes voor kind en gezin, Lemniscaat) Stappenplan. Opdrachten voor de student Vergelijken van vijf sprookjes. Bedenken van een activiteit bij het gekozen sprookje. Voorlezen en uitvoeren van het gekozen sprookje. Reflectieverslag maken van de opdracht. 159

12 160 Voorlezen en vertellen - Pabo 1

13 4. Je leesdossier. Doe er wat mee! Waar gaat het over? Bij prentenboeken zijn tekst en beeld nauw met elkaar verweven. Let maar eens op die samenhang bij de volgende prentenboeken die je gaat lezen. Soms staat er op de plaat meer dan er in de tekst verteld wordt. Het is ook niet nodig dat alles in woorden verteld wordt. Beelden kunnen soms nog veel meer uitdrukken. Bij deze activiteit ga je een prentenboek voorlezen aan een groepje kinderen. Je bedenkt daarbij een activiteit of een paar activiteiten waarmee je probeert kinderen te laten ontdekken dat tekst en beeld samen een verhaal vertellen. Veronderstelde voorkennis Je hebt al een aantal prentenboeken gelezen. Je hebt geoefend met interactief voorlezen. Je hebt geoefend met het ontwerpen en uitvoeren van activiteiten en kan jezelf kritisch beoordelen. Doelstelling Je kunt vier typen prentenboeken onderscheiden. Je hebt van elk type een of meerdere boeken gelezen en een verslag in je portfolio zitten. Je kunt bij elk prentenboek aangeven tot welk type prentenboek het hoort en waarom Je kunt een prentenboek beoordelen op vormgeving, inhoud, taalontwikkeling en de sociaal emotionele boodschap voor de doelgroep Je kunt een activiteit ontwerpen voor groep 1 en 2 waarin je kinderen laat ontdekken dat tekst en prent samen het verhaal in een prentenboek vertellen. Hoe ga je te werk? Oriënteren Lees de achtergrondinformatie uit Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk over verschillende type prentenboeken. Zorg dat je minstens 10 prenten boeken op je boekenlijst hebt staan. Elk type moet in je lijst voorkomen. Uitvoeren Kies tien boeken die behoren tot het genre prentenboek uit je boekenlijst. Kies je boeken zo dat alle vier de typen vertegenwoordigd zijn. Kies uit deze tien boeken minimaal twee boeken en maak van elk boek een beschrijving waarin je laat zien waarom dat boek tot een bepaald type van het genre behoort. Beoordeel daarna de boeken op vormgeving, inhoud (let op de doelgroep), taalontwikkeling en de sociaal emotionele boodschap voor de doelgroep. Ontwerp een activiteit voor je stageklas, waarin je kinderen laat ontdekken dal tekst en prent samen een verhaal vertellen. Gebruik daarvoor een van de tien boeken. Schrijf de activiteit zo volledig mogelijk uit. Bespreek de activiteit die je hebt bedacht met een medestudent en geef elkaar feedback. Maak hier aantekeningen van. Voer het vervolgens uit op je stageplek. 161

14 Evalueren Maak een verslag van deze opdracht. Beschrijf welke boeken je in de stage hebt gebruikt en wat voor activiteiten je rondom het boek hebt uitgevoerd. Bespreek wat je hebt beschreven met een medestudent. Welk genre en welke activiteit spreekt de kinderen aan en waaraan kon je dat merken. Zijn de ervaringen van andere studenten vergelijkbaar? Portfolio Lijst met boeken Beschrijving van twee boeken Beoordelen van twee boeken op de genoemde punten Uitgeschreven ontwerp van de activiteit inclusief gekozen boek. Aantekeningen van de gekregen feedback. Verslag van de opdracht. 162

15 Voor de docent Inhoud De student krijgt inzicht in wat hij/zij heeft aan het opgebouwde leesdossier zodat hij/zij deze gemakkelijk kan gebruiken. Ook worden de studenten getraind in het ontwerpen een activiteit van het selecteren van een boek tot het uitvoeren in de klas. Werkwijze De opdrachten uit deze activiteit komen uit Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk Opdracht 7 1. (pag,159)', Opdracht 7 2. (pag.159) en Opdracht 7.3. (pag.159). Bespreek de vier type prenten boeken. Laat een aantal studenten vertellen waarom ze een bepaald prenten boek bij een bepaald type hebben ingedeeld en geef hier feedback op. Bespreek vervolgens hoe de student het beoordelen op vormgeving, inhoud t.a.v leeftijd, taalontwikkeling en de sociaal emotionele boodschap voor de doelgroep het beste aan kan pakken. Geef eventueel voorbeelden. Ondersteun de studenten bij het ontwerpen van de activiteit. Wijs hen erop dat het handig is eerst een plan van aanpak of een stappenplan te maken (geef hier zonodig een formulier voor). Bespreek de ontwerpen om voldoende diepgang en kwaliteit te waarborgen. Kijk de eindproducten na en geef hier feedback op. Bronnen en materialen Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk Voorbeelden van beoordelen op inhoud. Stappen plan formulier. Opdrachten voor de student Lezen van minstens 10 prentenboeken. Verdiepen in de vier typen prentenboeken. Beschrijving van de typen van de gekozen boeken. Beoordelen van de gekozen boeken. Ontwerpen van een activiteit aan de hand van een prentenboek. Uitvoeren van de activiteit. Verslag van de opdracht 163

Voorlezen en vertellen - ROC 4. Voorlezen en vertellen ROC 4

Voorlezen en vertellen - ROC 4. Voorlezen en vertellen ROC 4 Voorlezen en vertellen ROC 4 135 136 Voorlezen en vertellen - ROC 4 1. Interactief voorlezen Waar gaat het over? Tijdens je stage heb je vast wel eens een juf zien voorlezen aan de klas. Tijdens het voorlezen

Nadere informatie

Voorlezen en vertellen - ROC 3. Voorlezen en vertellen ROC 3

Voorlezen en vertellen - ROC 3. Voorlezen en vertellen ROC 3 Voorlezen en vertellen ROC 3 107 108 Voorlezen en vertellen - ROC 3 1. Leren voorlezen Waar gaat het over? Misschien herinner je ze nog wel, momenten waarop je werd voorgelezen toen je klein was, thuis,

Nadere informatie

Beginnende geletterdheid - ROC 4. Beginnende geletterdheid ROC 4

Beginnende geletterdheid - ROC 4. Beginnende geletterdheid ROC 4 Beginnende geletterdheid ROC 4 252 253 Beginnende geletterdheid - ROC 4 1. Wat gebeurt er bij lezen en schrijven? Waar gaat het over? In je stage heb je vast wel eens meegemaakt dat er op vaste momenten

Nadere informatie

Anderstaligen en meertaligheid - ROC 4. Anderstaligen en meertaligheid ROC 4

Anderstaligen en meertaligheid - ROC 4. Anderstaligen en meertaligheid ROC 4 Anderstaligen en meertaligheid ROC 4 192 193 Anderstaligen en meertaligheid - ROC 4 1. Twee talen naast elkaar, dat is knap! Waar gaat het over? We nemen een kijkje in de kleuterklas. Sommige kinderen

Nadere informatie

Observeren en stimuleren van taalontwikkeling - Pabo 1. Observeren en stimuleren van taalontwikkeling Pabo 1

Observeren en stimuleren van taalontwikkeling - Pabo 1. Observeren en stimuleren van taalontwikkeling Pabo 1 Observeren en stimuleren van taalontwikkeling Pabo 1 75 76 Observeren en stimuleren van taalontwikkeling - Pabo 1 1. Wat zegt de theorie over observeren van taalontwikkeling Waar gaat het over? Een taal

Nadere informatie

Anderstaligen en meertaligheid - ROC 3. Anderstaligen en meertaligheid ROC 3

Anderstaligen en meertaligheid - ROC 3. Anderstaligen en meertaligheid ROC 3 Anderstaligen en meertaligheid ROC 3 171 172 Anderstaligen en meertaligheid - ROC 3 1. Taalkaart van de groep Waar gaat het over? In Nederland is Nederlands de voertaal, maar er worden wel veel meer talen

Nadere informatie

opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie

opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie SPREEKVAARDIGHEID spreeklijn comenius college locatie Lijstersingel leerjaar 1 2 3 opdracht 1 instructie telefoongesprek speech opdracht 2 boekbespreking poëziepresentatie sollicitatie opdracht 3 reclamecampagne

Nadere informatie

Observeren en stimuleren van taalontwikkeling - ROC 4. Observeren en stimuleren van taalontwikkeling ROC 4

Observeren en stimuleren van taalontwikkeling - ROC 4. Observeren en stimuleren van taalontwikkeling ROC 4 Observeren en stimuleren van taalontwikkeling ROC 4 47 48 Observeren en stimuleren van taalontwikkeling - ROC 4 1. Leren kijken naar taal Waar gaat het over? Rinus loopt stage op kinderdagverblijf De tovertuin,

Nadere informatie

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal

Week 1 twee weken voorafgaand aan het Voorleesontbijt. Bijeenkomst 1. Materiaal Introductie Deze lesmodule is geschreven voor een project van 5 bijeenkomsten van elk 60 minuten, waarvan de laatste bijeenkomst het werkelijke Voorleesontbijt is. Het aantal, de duur en inhoud van de

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

Beginnende geletterdheid - ROC 3. Beginnende geletterdheid ROC 3

Beginnende geletterdheid - ROC 3. Beginnende geletterdheid ROC 3 Beginnende geletterdheid ROC 3 231 232 Beginnende geletterdheid - ROC 3 1. Lezen en schrijven: meer dan een kunstje? Waar gaat het over? Jij kunt lezen en schrijven, anders zat je hier nu niet. Gefeliciteerd!

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Taal en taalonderwijs. 2 Taalverwerving

Inhoudsopgave. Inleiding. 1 Taal en taalonderwijs. 2 Taalverwerving Inhoudsopgave Inleiding 1 Taal en taalonderwijs 1.1 Achtergrondkennis: wat is taal? 1.1.1 Functies van taal 1.1.2 Betekenis van taal 1.1.3 Systeem van taal 1.1.4 Componenten van de kennis over taal 1.2

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

training: Engels in het basisonderwijs

training: Engels in het basisonderwijs training: Engels in het basisonderwijs >Inhoud > Inhoud 2 > Over deze training 3 > Kerndoelen Engels 6 > Taalverwerving 11 > Lesactiviteiten Engels 14 > Theoriebron 1: kerndoelen 25 > Theoriebron 2: taalverwerving

Nadere informatie

Mijn doelen voor dit jaar

Mijn doelen voor dit jaar Mijn doelen voor dit jaar Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen. Aan het begin van een nieuw kalenderjaar maken veel mensen goede voornemens. Dat gaan wij nu ook doen: het maken van voornemens of

Nadere informatie

Beginnende geletterdheid - Pabo 1. Beginnende geletterdheid Pabo 1

Beginnende geletterdheid - Pabo 1. Beginnende geletterdheid Pabo 1 Beginnende geletterdheid Pabo 1 269 270 Beginnende geletterdheid - Pabo 1 1. Lees-schrijfactiviteiten met verschillende doelen Waar gaat het over? Als je stage loopt in groep 3 zal je opvallen dat leerlingen

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK Van positieve feedback leer ik niets. INLEIDING Feedback geven en ontvangen moet je eerst oefenen en dan toepassen. In de opdrachten hieronder ga je ermee aan de slag. Doelstellingen

Nadere informatie

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten.

Accent op verhaal. Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. onderdeel: dialoog Titel les/thema Sprookjes Graad: 1 Accent op verhaal Aan al deze doelen wordt gewerkt, toch duidt u best aan welke u in de verf wil zetten. Leerplandoelnummer Leerplandoel uitgeschreven

Nadere informatie

Minor Dyslexie Cursus 1: Inleiding Dyslexie Bijeenkomst 4

Minor Dyslexie Cursus 1: Inleiding Dyslexie Bijeenkomst 4 Minor Dyslexie 2016-2017 Cursus 1: Inleiding Dyslexie Bijeenkomst 4 Programma Vragen over theorie Tot nu toe Complexiteit van lezen: tussendoelen deelvaardigheden Minor Dyslexie 1-4 2 Vragen over theorie

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2:

Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4. Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Document vertellen en presenteren voor de groepen 1, 2, 3 en 4 Doelen van vertellen en presenteren in groep 1 en 2: Leerlingen raken vertrouwd met het presenteren voor een groep Leerlingen raken vertrouwd

Nadere informatie

OPDRACH TE N B I J TH E M A 4

OPDRACH TE N B I J TH E M A 4 OPDRACH TE N B I J TH E M A 4 COM MU N I C A TI E Eén blik en ik weet genoeg. INLEIDING In je toekomstige beroep communiceer je de hele dag: met cliënten, collega s, leidinggevenden, ouders, verzorgers.

Nadere informatie

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam

Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Naam student: Roos Wiggelendam Klas: 2A2 Studentnummer: 500634829 Docent: D. Kronenburg Opleiding: HBO-V, Hogeschool van Amsterdam Datum: 14/06/2013 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Casus Blz. 4 Leerdoelen

Nadere informatie

Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015

Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015 Studiewijzer geschiedenis OA2 P3 2014-2015 GESCHIEDENIS: Leerinhouden tien tijdvakken 1 Kennis van de kerndoelen Tijd van het basisonderwijs 2 Tijdsbalk 3 Kennis van de 10 tijdsvakken 4 Kennis van de 50

Nadere informatie

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties

Oefenen 1 punt verdienen Onderwerpen van de presentaties Presenteren vmbo-4 Presenteren is aan de ene kant een kunst de één is er beter in dan de ander maar aan de andere kant valt of staat elke presentatie met een goede voorbereiding en veel oefening. Bij presenteren

Nadere informatie

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen:

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Verplichte stage opdrachten P-fase semester 1 C-GES 1 Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Gebruikt de mentor materiaal en/ of een methode? Welke beeldvormers

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

Magnetische en beschrijfbare dobbelsteen: de taalontwikkeling (1)

Magnetische en beschrijfbare dobbelsteen: de taalontwikkeling (1) Magnetische en beschrijfbare dobbelsteen: de taalontwikkeling (1) Vorige week ontving ik de beschrijfbare dobbelsteen van Credu.nl: een webwinkel vol met prachtige educatieve materialen, maar ook voor

Nadere informatie

Sectorwerkstuk 2010-2011

Sectorwerkstuk 2010-2011 Sectorwerkstuk 2010-2011 Namen: ---------------------------------------------------------------------------------------- Klas: -------------------- Sector: --------------------------------------------

Nadere informatie

Pedagogiek 1: Grondslagen pedagogiek en oriëntatie op didactiek jonge kind

Pedagogiek 1: Grondslagen pedagogiek en oriëntatie op didactiek jonge kind Stageactiviteiten Jaar 1 Voor alle activiteiten geldt: Je bereidt je voor op de activiteiten door: Vooraf bij je mentor te informeren wat de beginsituatie van de groep is. Welke activiteiten kennen ze

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Stappenplan Ontdekken van de Wereld

Stappenplan Ontdekken van de Wereld Stappenplan 2.1.2 Ontdekken van de Wereld In dit document lees je wat het beroepsproduct bij de onderwijseenheid Ontdekken van de Wereld inhoudt en volgens welke stappen je er aan kunt werken. Inleiding

Nadere informatie

Sociale vaardigheidstraining geven

Sociale vaardigheidstraining geven 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Sociale vaardigheidstraining geven Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opdrachten. Bespreek deze samen met medestudenten

Nadere informatie

Kritisch reageren op onzorgvuldig omgaan met macht binnen de zorgverlening

Kritisch reageren op onzorgvuldig omgaan met macht binnen de zorgverlening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Opdrachtformulier Kritisch reageren

Nadere informatie

project: Wat te doen met Oud en Nieuw?

project: Wat te doen met Oud en Nieuw? project: Wat te doen met Oud en Nieuw? Colofon Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel.: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl Geralda

Nadere informatie

Verwerkingsopdrachten Sociaal-Cultureel Werk; saw 4 ISBN Thema 5 Van plan van aanpak naar activiteiten

Verwerkingsopdrachten Sociaal-Cultureel Werk; saw 4 ISBN Thema 5 Van plan van aanpak naar activiteiten Verwerkingsopdrachten Sociaal-Cultureel Werk; saw 4 ISBN 97890 8524 0983 Thema 5 Van plan van aanpak naar activiteiten Verwerkingsopdrachten thema 5 Sociaal-Cultureel Werk; saw 3 & 4 pagina 1 Opwarmen

Nadere informatie

Het gedragmodel. 1. Inleiding

Het gedragmodel. 1. Inleiding Het gedragmodel 1. Inleiding Het gedragmodel is een NLP-techiek, ontwikkeld door Peter Dalmeijer (zie www.vidarte.nl) en Paul Lenferink. Het model leert ons feedback te geven waarbij we anderen op hun

Nadere informatie

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de ramadan voelen

Nadere informatie

Training. Coachend begeleiden

Training. Coachend begeleiden Training Coachend begeleiden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Bertine Pruim Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Factor-E Coachend begeleiden

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

Module 9 Kennis delen en coachen

Module 9 Kennis delen en coachen OPDRACHTEN Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg Module 9 Kennis delen en coachen Inhoudsopgave Leeropdrachten 3 Leren 5 A Hoe leer ik? 5 B Bevorderende en belemmerende factoren 7 C Plan van aanpak bij

Nadere informatie

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering De verteltafel Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Eva Janssen Bouwstenen voor leesbevordering Colofon Auteur: Eva Janssen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT BOVENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT BOVENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT BOVENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Module 1 De Nederlandse VVE-programma s en de Taallijn VVE Hoe ontwikkelen kinderen zich. ontwikkelingsgebieden. kerndoelen, tussendoelen, leerlijnen.

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

2016 GPM - P02 BO - Communicatie

2016 GPM - P02 BO - Communicatie Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Pedagogisch werk Onderwijs assistent 09 December 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/78639 Dit lesmateriaal is gemaakt met

Nadere informatie

De Romeinen in nederland

De Romeinen in nederland geschiedenis De Romeinen in nederland Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: De Romeinen in Nederland Introduceren thema De Romeinen in Nederland In dit thema staan

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken. Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht over Egypte

Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken. Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht over Egypte Les 1: Een gedicht over Egypte schrijven Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken 1. Bekijk het Nieuwsbegripfilmpje van het Jeugdjournaal op www.nieuwsbegrip.nl. Het filmpje gaat over de situatie

Nadere informatie

Werkwijze van de projectgroep

Werkwijze van de projectgroep Algemene inleiding Werkwijze van de projectgroep De projectgroep is tevens het ontwerpteam. Dit team bestaat uit 4 opleiders Nederlands van ROC 3, 4 en Pabo, twee opleiders Nederlands en onderzoekers op

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de

Nadere informatie

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding

(Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding (Vak)teksten lezen in vmbo - mbo - Handleiding Aan de slag met lezen in beroepsgerichte vakken Voor de verbetering van leesvaardigheid is het belangrijk dat leerlingen regelmatig en veel lezen. Hoe krijg

Nadere informatie

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les 1 Lesschemaformulier (LSF) Handleiding versie 2009-2010 / Pedagogogische Hogeschool De Kempel Helmond Kop Op ieder lesschemaformulier noteer je jouw voor- en achternaam en de jaargroep op de Kempel. Je

Nadere informatie

Laat uw leerlingen het artikel Bang! Eng! Griezelig! lezen op pagina 12/13 van 7Days.

Laat uw leerlingen het artikel Bang! Eng! Griezelig! lezen op pagina 12/13 van 7Days. 43 2017 NEDERLANDS INSTRUCTIE (20 MINUTEN) Introductie Laat uw leerlingen het artikel Bang! Eng! Griezelig! lezen op pagina 12/13 van 7Days. Voorkennis activeren Vraag uw leerlingen wat zij al weten over

Nadere informatie

- Treffende titels: grabbelzakje - Treffende titels: kaartjes. - Tijdschriften/kranten. - Kopieerblad. - Kopieerblad

- Treffende titels: grabbelzakje - Treffende titels: kaartjes. - Tijdschriften/kranten. - Kopieerblad. - Kopieerblad Thema Lessen en materialen groep 8 Instructie Spellingcheck Netversie voorlezen Gevoelens Les 1: Treffende titels: Gekke gevoelens - Treffende titels: grabbelzakje - Treffende titels: kaartjes Gedichten

Nadere informatie

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding

Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Checklist Presentatie geven 2F - handleiding Inleiding De checklist Presentatie geven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een presentatie moeten kunnen geven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Literatuur - Boekverslag 1 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76949

Literatuur - Boekverslag 1 vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/76949 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 23 augustus 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/76949 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Al doende leren Een module voor trainers

Al doende leren Een module voor trainers Al doende leren Een module voor trainers Bijlagen: Powerpoint Een module voor trainers Handouts: Stappenplan internetgebruik (De Strategiekaart) Print van Powerpoint prestaties geld Parktijkopdrachten

Nadere informatie

Beroepenwerkstuk 3 MAVO

Beroepenwerkstuk 3 MAVO Beroepenwerkstuk 3 MAVO 2015 2016 1 INLEIDING Het beroepenwerkstuk: Een van de onderdelen van het programma beroepenoriëntatie in 3 mavo is het maken van een beroepenwerkstuk en het presenteren hiervan

Nadere informatie

Werken met het genre van het sprookje in de klas. Dr. Françoise Lucas Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Werken met het genre van het sprookje in de klas. Dr. Françoise Lucas Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Werken met het genre van het sprookje in de klas Dr. Françoise Lucas Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Workshop naar aanleiding van hoofdstuk 4, van mijn boek Actief met taalvaardigheid. Werken met literaire

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 2. www.dichterbijvrijheid.nl

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 2. www.dichterbijvrijheid.nl Dichter bij Vrijheid Docentenhandleiding Boek 2 Dichter bij Vrijheid Een onderwijsproject van Amnesty International Dit is boek 2 uit de docentenhandleiding Dichter bij Vrijheid. Op de boekenplank staan

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen.

Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. Technisch gesproken reken ik daarop. Taal, techniek en rekenen-wiskunde bij jonge kinderen. In dit document lees je wat het beroepsproduct Technisch gesproken reken ik daarop inhoudt. De vakken rekenen-wiskunde,

Nadere informatie

Informatieboekje. Spreekbeurt, leeskring en nieuwskring. 2015 / 2016 groep 8

Informatieboekje. Spreekbeurt, leeskring en nieuwskring. 2015 / 2016 groep 8 Informatieboekje Spreekbeurt, leeskring en nieuwskring 2015 / 2016 groep 8 Informatie In dit informatieboekje vind je informatie voor je spreekbeurt, je leeskring en je nieuwskring. De voorbereiding is

Nadere informatie

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les:

Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen. Introductiefase bij de eerste les: Algemene instructies voor de strategie: Vragen stellen "Welkom,." Introductiefase bij de eerste les: 1. "Vandaag gaan we weer een tekst lezen. Daarbij gaan we een nieuwe strategie leren. Deze strategie

Nadere informatie

KOL Bijeenkomst Casus

KOL Bijeenkomst Casus KOL Bijeenkomst 12 12-13 Casus Terugblik bijeenkomst 11 Theorie (ontwikkelings-)psychologie Probleemverklaring feedback Feedback casus in 2tallen Opdracht: bestuderen toegewezen ontwikkelingspsychologen.

Nadere informatie

Les 1: Een sprookje schrijven

Les 1: Een sprookje schrijven Les 1: Een sprookje schrijven Wat ga je schrijven: een sprookje. In deze les ga je een sprookje verzinnen. De held van het sprookje heeft een slechte gewoonte. 1. Wat zijn slechte gewoontes? Kun je voorbeelden

Nadere informatie

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt:

De volgende onderdelen moeten in het verslag worden verwerkt: Het maken van een leesverslag in klas 3 en 4 VMBO Basis Voor het examenonderdeel fictie moet je een aantal boeken lezen. Gebruik bij het maken van het leesverslag het schema hieronder. Werk het schema

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016

Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Hoe leer ik kinderen rekenen in groep 3 en 4? Weekschema PABWJ314X1 2015-2016 Cursusdoelen 1. De student heeft kennis van getalfuncties, inzicht in de telrij, (structuur van) getallen en getalrelaties

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers

Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers Vertel eens - aanpak van Aidan Chambers bijlage 6 2 Theorie Aidan Chambers wil met de Vertel eens-aanpak kinderen helpen goed te praten over wat zij hebben gelezen en goed naar elkaar te leren luisteren.

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft.

Schrijf je leerwensen voor deze training op. Laat je hierbij inspireren door je standpunten bij de uitspraken die de trainer net gedaan heeft. DAG 1 OPDRACHT BESCHIKBARE HULPMIDDELEN TIJD LEEROPBRENGSTEN 1.1. Schrijf je leerwensen op Post-it en flip-over met als titel: Leerwensen 5-10 minuten Bewust bezig zijn met je eigen ontwikkeling als begeleider

Nadere informatie

Ontwikkel je eigen ijsje!

Ontwikkel je eigen ijsje! v Ontwikkel je eigen ijsje! In dit stappenplan lees je precies wat je hiervoor moet doen! Het beste ijsje wint! Werkblad 2, 3 en 4 1 Werkblad 2 Eisen aan ijs Welke ijsjes ken je? Schrijf er zoveel mogelijk

Nadere informatie

Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands

Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands Formatieve evaluatie en de DTT bij Nederlands Janneke Sleenhof & Larissa Rutten, St-Joriscollege Formatief evalueren: wat is dat? 1 Met dank aan VSO Mariëndael uit Arnhem Een cijfer om het leren te beoordelen...

Nadere informatie

Instapmodule Niveau A2

Instapmodule Niveau A2 Instapmodule Niveau A2 Instapmodule ter voorbereiding op Nieuwsrekenen in het s(b)o september 2013 www. nieuwsbegrip.nl Gebruikswijzer Inleiding Deze instapmodule is bedoeld als voorbereiding op het Nieuwsrekenen

Nadere informatie

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO

Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Ontwerponderzoek paper 2 Geografische informatievaardigheden in 5 VWO Student: Vincent van der Maaden, MSc Studentnummer: 5783070 Opleiding: Interfacultaire lerarenopleiding, UvA Vakgebied: Aardrijkskunde

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Profielwerkstukplus HAVO

Profielwerkstukplus HAVO Profielwerkstukplus HAVO Inleiding Aan het eind van je schoolloopbaan laat je zien dat je klaar bent voor je vervolgopleiding. Het profielwerkstukplus (PWS+) is daar één van de middelen voor. Je maakt,

Nadere informatie

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud

TOPS & FLOPS. Feedback geven en ontvangen. Inhoud Feedback geven en ontvangen Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les leren leerlingen feedback geven en ontvangen. Leerlingen denken na over de manier waarop je feedback formuleert

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht over de Paralympische Spelen

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht over de Paralympische Spelen Les 1: Een gedicht over de Paralympische Spelen schrijven Waarom ga je schrijven: Nieuwsbegripfilmpje kijken 1. Bekijk het Nieuwsbegripfilmpje van het Jeugdjournaal op www.nieuwsbegrip.nl. Het filmpje

Nadere informatie

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV

Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV Nu nog beter... Toegepaste kunst Kunst BV H4 ~ periode B Toegepaste vormgeving Autonome kunst Inleiding INLEIDING In de eerste periode ben je vooral bezig geweest met het onderzoeken van vormen, materialen

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

Training. Presenteren en instrueren

Training. Presenteren en instrueren Training Presenteren en instrueren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Erica Huppelschoten Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Presenteren

Nadere informatie