MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi"

Transcriptie

1 MBO4YOU Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen September 2015 Chalini Doekhi

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Onderzoeksmethode Welke scholen doen mee aan MBO4YOU? Resultaten Waarom kiest een school voor MBO4YOU? Wat vinden scholen van MBO4YOU? In hoeverre sluiten de huidige criteria van MBO4YOU aan op de wensen en behoeften van vo-scholen? Opleidingsstatus na het coachingstraject Conclusie Aanbevelingen van 8

3 1. Inleiding MBO4YOU is een coachingsproject van Spirit4you dat in 2012 is opgestart. Vierdejaars leerlingen worden in de loop van het schooljaar aangemeld voor het coachingstraject. Om te voorkomen dat leerlingen in het eerste leerjaar van het mbo uitvallen, loopt de coaching door tot en met het gehele eerste jaar. Het coachingsproject heeft als doel om kwetsbare jongeren voor het onderwijs te behouden. Het coachingsproject geeft leerlingen de mogelijkheid om met behulp van een professionele coach de overstap van het vmbo naar het mbo soepel te laten verlopen. Met dit project wordt getracht een waardevolle bijdrage te leveren aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Spirit4you heeft onderzoek gedaan naar de waardering van het coachingsproject MBO4YOU. Voor dit onderzoek zijn vo-scholen over hun meningen en ervaringen met MBO4YOU bevraagd. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in enerzijds de resultaten van het coachingsproject (hoeveel leerlingen blijven op de mbo-opleiding?) en anderzijds de waardering van het coachingsproject door de vo-scholen. Deze notitie is bestemd voor de stuurgroep van Spirit4you en MBO4YOU, schoolbesturen, docenten, coaches en de gemeente Den Haag Dienst Onderwijs. In deze notitie worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Daarna volgen de conclusie en de aanbevelingen. Hoofdvraag: Wat is het resultaat van het coachingsproject en hoe wordt het coachingsproject door de vo-scholen gewaardeerd? Deelvragen: 1. Welke scholen doen mee aan MBO4YOU? 2. Waarom kiest een school voor MBO4YOU? 3. Wat vinden scholen van MBO4YOU? 4. In hoeverre sluiten de huidige criteria van MBO4YOU aan op de wensen en behoeften van voscholen? 1.1 Onderzoeksmethode Allereerst is er een overzicht gemaakt van alle deelnemende scholen met het aantal voor MBO4YOU aangemelde leerlingen per schooljaar. Om erachter te komen hoe scholen MBO4YOU waarderen, is er gekozen om een vragenlijst op te stellen en deze naar de aanmelders van de vo-scholen te sturen. De aanmelders van de vo-scholen zijn decanen, mentoren, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en leerlingbegeleiders. De vragenlijst betrof de volgende thema s: de keuze voor MBO4YOU, waardering MBO4YOU en criteria MBO4YOU. De vragenlijst is door 11 van de 17 deelgenomen scholen ingevuld. 3 van 8

4 2. Welke scholen doen mee aan MBO4YOU? In de onderstaande tabellen wordt per schooljaar een overzicht gegeven van de vo-scholen die deelgenomen hebben aan MBO4YOU en hoeveel leerlingen de scholen hebben aangemeld voor het coachingstraject. Deelnemende scholen MBO4YOU schooljaar Aantal aangemelde leerlingen voor MBO4YOU College St. Paul 6 Corbulo College 1 De Populier 2 Diamant College 14 Edith Stein College 13 Flora College 1 s Gravendreef College Leidschendam 3 Johan de Witt, locatie Zusterstraat 2 Maris College, locatie Belgisch Park 1 Scholengroep Den Haag Zuid-West 14 Stanislas College, locatie Burg. Elsenlaan 10 Totaal 67 In het schooljaar startten 34 van de 67 leerlingen aan het coachingstraject. 33 leerlingen vervolgden het traject op het mbo, 1 leerling is voor het eindexamen gezakt. De overige 34 leerlingen hebben geen plek in het coachingstraject gekregen.* Deelnemende scholen MBO4YOU schooljaar Aantal aangemelde leerlingen voor MBO4YOU College St. Paul 6 Corbulo College 1 De Populier 2 Diamant College 14 Edith Stein College 12 Flora College 1 s Gravendreef College Leidschendam 4 Johan de Witt 2 Maris College, locatie Belgisch Park 1 Scholengroep Den Haag Zuid-West 15 Stanislas College, locatie Burg. Elsenlaan 1 Stanislas College, locatie H. Roland Holstlaan 9 Stanislas College, Pijnacker 1 Totaal 69 In het schooljaar startten 46 van de 69 leerlingen aan het coachingstraject. 45 leerlingen vervolgden het traject op het mbo,1 leerling is voor het eindexamen gezakt. De overige 23 leerlingen hebben geen plek in het coachingstraject gekregen.* 4 van 8

5 Deelnemende scholen MBO4YOU schooljaar Aantal aangemelde leerlingen voor MBO4YOU College St. Paul 5 Corbulo College 1 Dalton MAVO 3 Diamant College 22 Maris College, locatie Belgisch Park 2 Montaigne Lyceum 1 Rijswijks Lyceum 10 Scholengroep Den Haag Zuid-West 4 Stanislas College, locatie Burg. Elsenlaan 7 Stanislas College, locatie H. Roland Holstlaan 8 Veurs Voorburg 8 Wellant College Madestein 3 ROC Mondriaan, locatie Zuidlarenstraat 1 Totaal 75 In het schooljaar startten 54 van de 75 leerlingen aan het coachingstraject. 51 leerlingen vervolgden het traject op het mbo, 3 leerlingen zijn voor het eindexamen gezakt. De overige 21 leerlingen hebben geen plek in het coachingstraject gekregen.* Van de leerlingen die voor het eindexamen zakken, wordt het coaching stopgezet. Deze leerlingen krijgen het schooljaar erop de mogelijkheid om weer deel te nemen aan het coachingstraject. * Niet alle aangemelde leerlingen krijgen een plek in het coachingstraject. De redenen hiervoor zijn: - Er zijn kwetsbare jongeren die tot een moeilijke doelgroep behoren en die meer coaching per week nodig hebben. Onder deze moeilijke doelgroep behoren leerlingen die naast ondersteuning bij schoolzaken, ook therapie of (wekelijks) intensieve begeleiding op andere vlakken nodig hebben. Deze jongeren passen daarom niet binnen het coachingsproject zoals bedoeld vanuit MBO4YOU. - De leerling krijgt al begeleiding van een andere hulpinstantie. - De leerling wil zelf niet deelnemen aan het coachingstraject. 3. Resultaten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ervaring, mening en waardering van de aanmelders van MBO4YOU. Verder treft u in dit hoofdstuk een aantal reacties van de aanmelders. 3.1 Waarom kiest een school voor MBO4YOU? De meeste scholen zijn door de nieuwsbrief van Spirit4you en een introductie door de projectleider op de school in aanraking gekomen met MBO4YOU. De voornaamste reden die scholen noemen is: bepaalde leerlingen hebben ondersteuning nodig bij de overstap van het vmbo naar het mbo. Alle respondenten geven aan MBO4YOU een goed initiatief te vinden en in de toekomst meer gebruik te willen maken van dit project. 5 van 8

6 3.2 Wat vinden scholen van MBO4YOU? Spirit4you informeert de scholen aan het begin van het schooljaar middels een mail over het coachingsproject. Dit wordt door de scholen op prijs gesteld. De scholen geven aan dat zij MBO4YOU een zinvol project vinden. Door deelname aan het coachingstraject is het voor sommige leerlingen makkelijker om de overstap naar het mbo te maken en krijgen ze net het duwtje in de rug dat zij nodig hebben. Verder wordt benadrukt dat de leerlingen goed begeleid worden bij het maken van de juiste keuzes. De coach verlaagt de drempel naar de vervolgopleiding. Scholen geven ook aan dat middels het coachingsproject moeilijk plaatsbare leerlingen een plek op het mbo krijgen. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat scholen goede en positieve ervaringen hebben met MBO4YOU. Scholen waarderen de snelle reactie van de projectleider op hun vragen en vinden dat de start van het coachingstraject vlot verloopt. Hieronder staan de sterke punten van het coachingsproject die door de scholen zijn benoemd. Sterke punten van het coachingsproject Persoonlijke begeleiding door de coach Het inlevingsvermogen van de coach De laagdrempeligheid van dit coachingsproject Veel contact tussen de coach en leerling Aandacht voor het individu De coach geeft de leerling zekerheid & zelfvertrouwen De leerling maakt binnen een korte tijd kennis met een coach De coaching is gemakkelijk aan te vragen De meeste scholen zien bij de leerlingen die deelnemen aan het coachingstraject vooruitgang in hun schoolprestaties, werkhouding en gedrag. Ook raden de scholen overige scholen (die niet meedoen met MBO4YOU) aan om kwetsbare leerlingen voor MBO4YOU aan te melden. Een aantal scholen vindt het jammer dat zij geen terugkoppeling over de voortgang van de leerlingen krijgen en of de coaching succesvol was. Verder bleek dat het contact tussen de coach van MBO4YOU en de mentor soms tegenvalt. Scholen waarderen de projectleiding van MBO4YOU als volgt: Tevredenheid over de projectleider 1 Zeer tevreden Tevreden 4 6 Neutraal 6 van 8

7 Scholen waarderen het project MBO4YOU als volgt: Cijfer MBO4YOU In hoeverre sluiten de huidige criteria van MBO4YOU aan op de wensen en behoeften van vo-scholen? Scholen mogen leerlingen voor MBO4YOU aanmelden als de leerling aan één van de volgende criteria voldoet: de leerling heeft slechte schoolprestaties. de leerling is verlegen of zegt niet veel. de leerling lijkt geen vrienden te hebben of wordt gepest. de leerling vertoont spijbelgedrag. de leerling krijgt van de omgeving géén of onvoldoende steun. de leerling heeft een negatief zelfbeeld. de leerling heeft onvoldoende kennis over mogelijkheden op het mbo. de leerling heeft een duwtje in de goede richting nodig. de zorg over een vervolgtraject is groot. 1 De scholen geven aan dat de bovenstaande criteria goed aansluiten op de wijze waarop zij werken en vinden dat de huidige criteria niet aangepast hoeven te worden. 4. Opleidingsstatus na het coachingstraject Onderstaande tabellen geven een overzicht van de opleidingsstatus van de leerlingen na het eerste coachingsjaar op het mbo. Per schooljaar is te zien hoeveel leerlingen coaching hebben gehad en wat de opleidingsstatus van de leerlingen is. De opleidingsstatus van de leerlingen is onderverdeeld in de volgende drie categorieën: - Leerling heeft een startkwalificatie behaald. - Leerling is actief op school. Onder leerling is actief op school vallen de leerlingen die dezelfde opleiding volgen én leerlingen die van opleiding geswitcht zijn. - Leerling is uitgevallen. Onder uitval wordt verstaan dat er geen nieuwe schoolinschrijving in het systeem bekend is of dat een leerling een Wajonguitkering ontvangt en mogelijk een leerwerktraject volgt van 8

8 Schooljaar : in totaal hebben 33 leerlingen op het mbo gebruik gemaakt van MBO4YOU Status Aantal leerlingen Leerling heeft een startkwalificatie behaald 10 Leerling is actief op school 17 Leerling is uitgevallen 6 Schooljaar : in totaal hebben 45 leerlingen op het mbo gebruik gemaakt van MBO4YOU Status Aantal leerlingen Leerling heeft een startkwalificatie behaald 5 Leerling is actief op school 38 Leerling is uitgevallen 2 Schooljaar : in totaal hebben 51 leerlingen op het mbo gebruik gemaakt van MBO4YOU Status Aantal leerlingen Leerling heeft een startkwalificatie behaald 5 Leerling is actief op school 42 Leerling is uitgevallen 4 5. Conclusie Sinds het coachingsproject van start is gegaan zijn er ruim 200 leerlingen( verdeeld over 17 scholen) voor het coachingstraject aangemeld. De vo-scholen vinden MBO4YOU een waardevol project. De aanmelders van de scholen vinden het van grote waarde om kwetsbare leerlingen aan te melden voor MBO4YOU. Scholen waarderen de persoonlijke begeleiding en aandacht voor de leerling. Daarnaast wordt ook de laagdrempeligheid, het regelmatig en goed contact tussen de coach en leerling gewaardeerd. Scholen vinden het coachingsproject zinvol. Gemiddeld wordt het coachingsproject door de scholen met een 7,8 beoordeeld. Het coachingsproject wordt andere scholen aanbevolen. 6. Aanbevelingen In dit hoofdstuk staan een aantal suggesties voor het coachingsproject. De stuurgroep van MBO4YOU zal zich over deze voorstellen buigen. Aanbevelingen De vo-scholen kunnen 1 à 2 keer per jaar een terugkoppeling krijgen over de voortgang van de leerling(en). De projectleider kan voor de start van de coachingstrajecten een kennismakingsgesprek tussen de coaches en scholen stimuleren. Tijdens dit gesprek kunnen de coaches zich aan de contactpersoon van de school voorstellen en contactgegevens uitwisselen. De projectleider kan zorgen dat de coach contact blijft houden met de mentor. De projectleider kan de scholen laten weten of de coaching succesvol was of dat een leerling (tussentijds) gestopt is met het coachingstraject. De projectleider kan op scholen in de regio het coachingsproject mondeling toelichten tijdens de team overleggen op scholen. 8 van 8

Overzicht MBO4YOU Deelname en resultaten van schooljaar 2011-2012 t/m schooljaar 2015-2016

Overzicht MBO4YOU Deelname en resultaten van schooljaar 2011-2012 t/m schooljaar 2015-2016 Overzicht MBO4YOU Deelname en resultaten van schooljaar 2011-2012 t/m schooljaar 2015-2016 Spirit4you Rapportage mei 2016 Overzicht aanmeldingen MBO4YOU door vo-school In de onderstaande tabellen wordt

Nadere informatie

MBO4YOU 2013-2014. Er stond iemand voor mij klaar op het moment dat ik iemand nodig had.

MBO4YOU 2013-2014. Er stond iemand voor mij klaar op het moment dat ik iemand nodig had. MBO4YOU 2013-2014 Ik was heel onzeker. Zonder mijn coach had ik mijn vmbo-diploma niet behaald. Ik had niet alleen gesprekken over school en mijn thuissituatie, maar ook gesprekken over leuke dingen. Ik

Nadere informatie

Rapportage 2016 Chalini Doekhi, Spirit4you

Rapportage 2016 Chalini Doekhi, Spirit4you Rapportage 2016 Chalini Doekhi, Spirit4you Inhoud 1. Over Spots on Jobs 2016... 3 2. Verslagen per dag... 4 Aanwezige scholen en bedrijven... 5 3. Enquêtes leerlingen... 6 4. Enquêtes volwassenen... 7

Nadere informatie

Spirit4you in 2015. rapportage. bijlage bij de Inhoudelijke verantwoording 2015

Spirit4you in 2015. rapportage. bijlage bij de Inhoudelijke verantwoording 2015 Spirit4you in rapportage bijlage bij de Inhoudelijke verantwoording Rapportage Spirit4you In gaf Spirit4you aandacht aan projecten horend bij loopbaanoriëntatie, zorg voor (en begeleiding van) leerlingen

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden EINDRAPPORTAGE VO Regio 28 Haaglanden 2014-2015 www.voroc.nl Inleiding VO (de overstap van Voortgezet Onderwijs naar ) staat in de regio Haaglanden al jaren voor het systeem van de digitale aanmelding

Nadere informatie

Rapportage 2017 Chalini Doekhi

Rapportage 2017 Chalini Doekhi Rapportage 2017 Chalini Doekhi Inhoud 1. Over Spots on Jobs 2017... 3 2. Inhoudelijk verslag... 4 Aanwezige scholen en bedrijven... 5 3. Enquêtes leerlingen... 6 4. Enquêtes volwassenen... 7 5. Top 5 leuke

Nadere informatie

Inleiding Pagina 2. 1. Projectorganisatie Pagina 2. 2. Proces Pagina 3. 3. Deelname VO-scholen Pagina 4. 4. Deelname Studenten Pagina 5

Inleiding Pagina 2. 1. Projectorganisatie Pagina 2. 2. Proces Pagina 3. 3. Deelname VO-scholen Pagina 4. 4. Deelname Studenten Pagina 5 RAPPORTAGE, Noëlle Renjaan, 2015 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Pagina 2 1. Projectorganisatie Pagina 2 2. Proces Pagina 3 3. Deelname VO-scholen Pagina 4 4. Deelname Studenten Pagina 5 5. Evaluatie VO Pagina

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden 2013-2014

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden 2013-2014 EINDRAPPORTAGE VOROC Regio 28 Haaglanden 2013-2014 www.voroc.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aantallen per mbo-school... 4 3. Uitstroom vo-mbo regio 28 Haaglanden... 4 3.1 Leerweg en niveau... 4

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden

EINDRAPPORTAGE VOROC. Regio 28 Haaglanden EINDRAPPORTAGE VOROC Regio 28 Haaglanden 2015-2016 www.voroc.nl Inleiding VOROC (de overstap van Voortgezet Onderwijs naar ROC) staat in de regio Haaglanden al jaren voor het systeem van de digitale aanmelding

Nadere informatie

Studiemiddag Positieve doorstroom vo-mbo. Donderdag 26 mei Evaluatie. De evaluatie is door 32 personen ingevuld, zie bijlage.

Studiemiddag Positieve doorstroom vo-mbo. Donderdag 26 mei Evaluatie. De evaluatie is door 32 personen ingevuld, zie bijlage. Studiemiddag Positieve doorstroom vo-mbo Donderdag 26 mei 2016 Evaluatie De evaluatie is door 32 personen ingevuld, zie bijlage. Wist u wat u kon verwachten tijdens deze studiemiddag? In welke mate voldeed

Nadere informatie

Maandag 16 januari Spots klas 2 versie 2 shift 1

Maandag 16 januari Spots klas 2 versie 2 shift 1 Maandag 16 januari Spots klas 2 versie 2 shift 1 Kleur polsbandjes 10.00-11.15 uur Stanislascollege Krakeelpolderweg basis/kader (TL) R. Jan Heemskerk 170 100 70 10.00-11.15 uur Den Haag Zuid-west Zuid-west

Nadere informatie

De Haagse Lerarenbeurs. Voortgangsrapportage 2012-2013

De Haagse Lerarenbeurs. Voortgangsrapportage 2012-2013 De Haagse Lerarenbeurs Voortgangsrapportage 2012-2013 Frank Sengers, november 2013 Samenvatting In 2011 werd op basis van een inventarisatie op 16 scholen vastgesteld dat in Den Haag, Rijswijk en Voorburg/Leidschendam

Nadere informatie

Terug naar je oude school 2014

Terug naar je oude school 2014 Terug naar je oude school 2014 Rapportage 2014, Arnaz Adhien 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doel... 4 3. Organisatie... 4 4. Proces... 4 5. Vo-scholen... 6 6. Resultaten... 7 7. Conclusie... 7 8. Evaluatie

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2016

Preventieproject De Overstap 2016 Preventieproject De Overstap 2016 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652, 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren De Overstap

Nadere informatie

Gebruikersrapportage www.bekijkjetoekomstnu.nl

Gebruikersrapportage www.bekijkjetoekomstnu.nl BJTN stats Gebruikersrapportage www.bekijkjetoekomstnu.nl periode: 01-07-2012 t/m 30-09-2012 1 van 19 25-09-12 14:02 2 van 19 25-09-12 14:02 Introductie Waarom deze statistieken en voor wie Om inzicht

Nadere informatie

Rooster Spots on Jobs 1

Rooster Spots on Jobs 1 Maandag 16 januari Spots klas 2 versie 3 shift 1 polsbandjes 10.00-11.15 uur Stanislascollege Krakeelpolderweg 1 BL/KL (TL) R. Jan Heemskerk 170 100 70 10.00-11.15 uur Den Haag Zuid-west Beresteinlaan

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

Op dinsdag 12 juni jl. vond voor de vierde keer de warme overdracht plaats voor de leerlingen die van het vo naar het roc gaan.

Op dinsdag 12 juni jl. vond voor de vierde keer de warme overdracht plaats voor de leerlingen die van het vo naar het roc gaan. Evaluatie Warme Overdracht VO - MBO Dinsdag 12 juni 2012 Op dinsdag 12 juni jl. vond voor de vierde keer de warme overdracht plaats voor de leerlingen die van het vo naar het roc gaan. De voorgaande jaren

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel: 5 Terugdringen uitval HAVO-4 Activiteit: Pakket van maatregelen voor het terugdringen van de uitval in HAVO 4. Uitvoerder: Stanislascollege

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you

Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Rapportage 2015 Chalini Doekhi, Lapper bij Spirit4you Inhoud 1. Over Spots on Jobs... 3 2. Verslagen per dag... 4 3. Aanwezige scholen en bedrijven... 5 4. Enquêtes leerlingen... 8 5. Enquêtes volwassenen...

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Analyse door De Loos Monitoring Doorstroom vmbo-mbo. Leerling- en begeleidingsprofielen in relatie tot studiesucces in het eerste jaar mbo

Analyse door De Loos Monitoring Doorstroom vmbo-mbo. Leerling- en begeleidingsprofielen in relatie tot studiesucces in het eerste jaar mbo Analyse door De Loos Monitoring Doorstroom vmbo-mbo Leerling- en begeleidingsprofielen in relatie tot studiesucces in het eerste jaar mbo Spirit4you, maart 2014 1. Voorwoord 1.1. Doel van dit document

Nadere informatie

Overzicht vsv-maatregelen en de resultaten (oktober 2015)

Overzicht vsv-maatregelen en de resultaten (oktober 2015) Overzicht vsv-maatregelen en de resultaten (oktober 2015) Maat regelen Uitvoerder: Kosten en Budget in 2014 Soort maatregel Doelstelling en aantal jongeren dat bereikt moet worden per jaar Resultaten op

Nadere informatie

Titel hier. Warme Overdracht VO-ROC. 30 juni 2015

Titel hier. Warme Overdracht VO-ROC. 30 juni 2015 Titel hier Warme Overdracht VO-ROC 30 juni 2015 Evaluatie In totaal hebben 59 personen de warme overdracht bezocht. Daarvan hebben 43 personen het evaluatieformulier ingevuld. 1. U bent werkzaam binnen

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

1. Algemene informatie Beleidskader subsidies doorstroomprogramma s vmbo-mbo en vmbo-havo

1. Algemene informatie Beleidskader subsidies doorstroomprogramma s vmbo-mbo en vmbo-havo 1. Algemene informatie Beleidskader subsidies doorstroomprogramma s vmbo-mbo en vmbo-havo Wat is aanleiding voor dit beleidskader? Met het besluit waarmee het beleidskader is vastgesteld wordt een motie

Nadere informatie

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl

Meer weten? Kijk op www.schoolloopbaanteam.nl Schoolloopbaanteam Rijnmond geeft begeleiding en advies Sommige jongeren hebben behoefte aan langdurige ondersteuning om hun schoolloopbaan met succes te doorlopen. De coaches van Schoolloopbaanteam Rijnmond

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten

Notitie voortijdig schoolverlaters. Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Notitie voortijdig schoolverlaters Een verkenning naar de redenen voor het voortijdig schoolverlaten Spirit4you, december 2013 1. Voortijdig schoolverlaters 1.1. Doel van dit document In het convenant

Nadere informatie

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER - 15 SEPTEMBER - Contact V0- Middels het emailadres warmeoverdracht@albeda.nl of warmeoverdracht@zadkine.nl kan het vo in contact komen met de mbo-opleiding waar een leerling

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling mavo Bevorderingsnormen leerjaar1 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling mavo Bevorderingsnormen leerjaar1 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar1 MAVO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding In de bevorderingsnormen leerjaar 1, locatie Van Heeckerenlaan wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet

Nadere informatie

programmamanager van De Rode Loper, zullen de projectleiding op zich nemen. De risicoregio

programmamanager van De Rode Loper, zullen de projectleiding op zich nemen. De risicoregio Nieuwsbrief 10.02.2010 Nieuwsbrief 9: Nog geen groen licht voor opleidingsschool Haaglanden Nog geen groen licht voor opleidingsschool VOOR SCHOOLLEIDERS Het ministerie van OCW heeft het besluit over de

Nadere informatie

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Vanaf half november 2013 tot half januari 2014 is een evaluatieronde gehouden over Wegwijs in het mbo 2014. Daaraan hebben drie groepen deelgenomen: decanen, leerlingen

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWV Zuid Holland West.

Nieuwsbrief SWV Zuid Holland West. Nieuwsbrief SWV Zuid Holland West. Beste lezers, Na lange tijd weer een nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband. Ons uitgangspunt is om alleen nieuwsbrieven te sturen als er echt nieuws te melden is.

Nadere informatie

Organisatie van de proefstudeermiddag

Organisatie van de proefstudeermiddag 1 Organisatie van de proefstudeermiddag Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen van 4 VMBO, die hun keuze voor een vervolgopleiding voorlopig gemaakt hebben. Dit is ook een goed toetsingsmoment voor leerlingen

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke aanpak voor. en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf

Naar een gezamenlijke aanpak voor. en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf Naar een gezamenlijke aanpak voor techniekpromotie en techniekopleidingen in 2015 en op basis daarvan het opstellen van een subsidieaanvraag voor Toptechniek in Bedrijf Aanleidingen Regio Haaglanden actieagenda

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/ RIS december Evaluatie Haagse vsv-maatregelen Wethouder van Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs Gemeente Den Haag Ingrid van Engelshoven De voorzitter van Commissie Samenleving BOW/2015.591 RIS 290015 1 16 december 2015 Evaluatie Haagse

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Jaarrapportage Pluscoach Plusvoorziening overbelaste Jeugdigen Haaglanden RMC regio 028

Jaarrapportage Pluscoach Plusvoorziening overbelaste Jeugdigen Haaglanden RMC regio 028 Jaarrapportage Pluscoach 2013 Plusvoorziening overbelaste Jeugdigen Haaglanden RMC regio 028 Versie : 1.0 Datum : 13/02/2014 RMC-regio : Haaglanden Contactschool : ROC Mondriaan, BRIN 27GZ 1 Samenvatting

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4 Toelatingscode Havo Van Mavo 4 naar Havo 4 2015-2016 1 Toelatingscode Havo Amersfoort, september 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, Voor u/je ligt de toelatingscode Havo zoals wij gebruiken

Nadere informatie

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 De overstap van VMBO/PRO naar Entree of MBO wordt naast alle leerlingen uit reguliere overstappers ook

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Doorstroming VMBO 4 HAVO 4

Doorstroming VMBO 4 HAVO 4 Doorstroming VMBO 4 HAVO 4 Datum : 12 januari 2011 Herzien : 11 juni 2012 Status : Definitief CvB : - KD-PO : N.v.t. KD-VO : 17/01/2011 PMR : - MR : n.o.t.k. GMR : N.v.t. RvT : - Door : L. van Duijn, voorzitter

Nadere informatie

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD

FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 2013-2014 RMC-REGIO 026 ZUID-HOLLAND NOORD FACTSHEET VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN 0-04 ONTWIKKELING AANTAL VSV ERS Van de.9 onderwijsdeelnemers in de RMC-regio Zuid-Holland-Noord op oktober 0, stonden er 59 jongeren op oktober 04 niet ingeschreven

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2015-2016 Dit rapport toont de uitkomsten van het leerlingtevredenheidsonderzoek. In het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn de leerlingen bevraagd naar hun algemene tevredenheid

Nadere informatie

Nulmeting ouderbetrokkenheid. Handleiding bij vragenlijsten ouderbetrokkenheid

Nulmeting ouderbetrokkenheid. Handleiding bij vragenlijsten ouderbetrokkenheid Nulmeting ouderbetrokkenheid Handleiding bij vragenlijsten ouderbetrokkenheid 1 Ouderbetrokkenheid in beeld Met behulp van deze vragenlijst ouderbetrokkenheid kunnen Rotterdamse scholen voor basis- en

Nadere informatie

Sjoerd Tolsma Karin Nieuwenburg Decanenkamer bij lokaal 013

Sjoerd Tolsma Karin Nieuwenburg Decanenkamer bij lokaal 013 Sjoerd Tolsma Karin Nieuwenburg Decanenkamer bij lokaal 013 Procedure in mavo klas 4 Einde van het Farel - tijdperk!!! Maar wat nu? In oktober In januari Bestemmingsformulier Docenten vragen Eind januari

Nadere informatie

Nog dit kalenderjaar besluit het ministerie van OCW of er in de regio Den Haag een opleidingsschool

Nog dit kalenderjaar besluit het ministerie van OCW of er in de regio Den Haag een opleidingsschool Nieuwsbrief 25.09.2009 nieuwsbrief 8: Entree uit de startblokken Haagse opleidingsschool aangevraagd VOOR SCHOOLLEIDERS Nog dit kalenderjaar besluit het ministerie van OCW of er in de regio Den Haag een

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Onderwerp Keuze Technasium Ons kenmerk 1415077 Datum 5 februari 2015 Uw kenmerk

Onderwerp Keuze Technasium Ons kenmerk 1415077 Datum 5 februari 2015 Uw kenmerk Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de brugklassen en aan de leerlingen Onderwerp Keuze Technasium Ons kenmerk 1415077 Datum 5 februari 2015 Uw kenmerk Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

2009-2010 PROGRAMMALIJN

2009-2010 PROGRAMMALIJN Programma 2009-2010 PROGRAMMALIJN 1 Doel: Preventie van voortijdig schoolverlaten door loopbaanoriëntatie. Bij deze programmalijn wordt uitgegaan van een trechtermodel: leerlingen vanaf leerjaar 2 VMBO

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching

Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching Samenvatting van onderzoeksverslag: E-mail coaching Samenvatting en conclusies Opzet van het onderzoek Discussie Samenvatting en conclusies In 2011 heeft coachings- en trainingsbureau HET KAN ANDERS een

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1 Overgang VO naar MBO 2014-2015 het flankerend beleid en de zomeractie in een nieuw jasje In samenwerking met VO, MBO, Leerplicht, RMC Schooljaar 2014 2015 is de zomeractie dag op 26 augustus 2014 De lente

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat Ouderavond VMBO tl

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat Ouderavond VMBO tl KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2013-2014 Ouderavond VMBO tl 3 10-09-2013 Geschiedenis In de brugklas volgt de definitieve keuze voor een bepaalde afdeling VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2.

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo Een extra steun in de rug Kom naar de informatieavond op maandag 18 december 2006 Het mentoringproject voor vmbo-leerlingen Het is voor jongeren niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 24 - HAAGSE LERAREN LEREN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEKEN

NIEUWSBRIEF 24 - HAAGSE LERAREN LEREN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEKEN NIEUWSBRIEF 24 - HAAGSE LERAREN LEREN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEKEN HAAGSE LERAREN LEREN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEKEN Dertien leraren die werken op havo/vwo-, vmbo- en praktijkscholen in de regio Den Haag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV NIEUWE PROJECTLEIDER VSV VOORTGANG VAN DE DRIE THEMA S AGENDA. Uitgave 17 april 2009, nummer 003

NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV NIEUWE PROJECTLEIDER VSV VOORTGANG VAN DE DRIE THEMA S AGENDA. Uitgave 17 april 2009, nummer 003 Uitgave 17 april 2009, nummer 003 NIEUWSBRIEF VSV NIEUWSBRIEF VSV Ik ben verheugd te lezen in deze nieuwsbrief dat de THOPklassen (Traject Her Orienterings Programma s) overal zo n succes zijn. Het voorziet

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

Evaluatie POVO 2014-2015

Evaluatie POVO 2014-2015 Evaluatie POVO 2014-2015 Auteurs: Hilde van Baal, Marit van Luijn Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Overstapprocedure en planning... 3 2. Document Planning en overstapprocedure... 3 3. Opbouw overstapdossier

Nadere informatie

Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu

Programma 2012-2013. 1. Wegwijs in het MBO (MBO-gids) Inclusief dvd s Nieuwe film over intakeprocedure. 2. Bekijkjetoekomstnu Programma 2012-2013 Coaching Monitoring Monitoring ontwikkeling ontwikkeling taal en taal rekenen en Overdracht Overdracht van leerlinggegevens van Ondersteuning/scholing vmbo vmbo - - mbo taal en rekenen

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016 VOROC Procedure bijzondere doelgroepen mbo december 2016 Inhoud Aanmeldprocedure leerlingen Bijzondere Doelgroepen mbo - Aanmelding vanuit het VSO - Aanmelding vanuit het FlexCollege - Aanmelding vanuit

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB?

Sectorwerkstuk. Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid. Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Sectorwerkstuk Algemeen Verplicht? Plaats binnen LOB? Doelen LOB a. Verkennen b. Oriënteren c. Verdiepen d. Knoop doorhakken Zinvol LOB a. Grenservaring b. Reflectie c. Keuzevrijheid Van globaal, virtueel

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012

Zomeracties regio Zuidoost-Brabant 2012 Zomeracties regio Zuidoost-Braant 2012 In de regio Zuidoost-Braant zijn 3 zomeracties in uitvoering genomen: Zomeractie (voor met uitval edreigde jongeren) innen het MBO 1. ROC Eindhoven 2. ROC Ter AA

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 HAAGLANDEN/WESTLAND

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. CONVENANT VSV 2012 2015 HAAGLANDEN/WESTLAND STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16339 9 augustus 2012 CONVENANT VSV 2012 2015 HAAGLANDEN/WESTLAND Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Inhoud 1 Vervolgopleiding 2 Uitstroomvariant 3 Vakkenpakket 4 Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5 Examenprogramma 6 Rekentoets 7 Hoe kom je tot keuzes Leerwegen VMBO Theoretisch Gemengd Kader beroepsgericht

Nadere informatie

Onderwerp resultaten voortijdig schoolverlaten

Onderwerp resultaten voortijdig schoolverlaten Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost

Jaarverslag MEE op Weg. MEE Oost. Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost Jaarverslag MEE op Weg 2016 MEE Oost Maart 2017 L. Rogge Projectleider MEE op Weg MEE Oost 1 Inleiding In dit verslag staan de resultaten van MEE op Weg over 2016 voor de regio van MEE Oost. MEE op Weg

Nadere informatie

Studiemiddag vakscholen, stage en arbeidsmarkt Donderdag 24 november Aantal deelnemers *) : 5 deelnemers

Studiemiddag vakscholen, stage en arbeidsmarkt Donderdag 24 november Aantal deelnemers *) : 5 deelnemers Studiemiddag vakscholen, stage en arbeidsmarkt Donderdag 24 november 2016 Aantal deelnemers *) : VO: MBO: Gemeenten: Overig: 36 deelnemers 25 deelnemers 6 deelnemers 5 deelnemers *) Bovenstaand aantal

Nadere informatie

Geen Time-out, maar.. Time-In

Geen Time-out, maar.. Time-In Geen Time-out, maar.. Time-In Project Sportieve aanval op de uitval : Een verslag van de pilot Time-In gedraaid bij de opleiding ICT bij het lfa-college te Groningen Verslaglegging door:. Nap, themaleider

Nadere informatie

Protocol. schoolgaande zwangeren en tienermoeders. Maakt werk van leren. Mei 2008

Protocol. schoolgaande zwangeren en tienermoeders. Maakt werk van leren. Mei 2008 Protocol schoolgaande zwangeren en tienermoeders Mei 2008 Maakt werk van leren 1 Protocol schoolgaande zwangeren en tienermoeders Opgesteld in samenwerking met: Stedelijk Dalton Lyceum Grienden College

Nadere informatie

1 JULI: INTAKEDAG VAVO LYCEUM

1 JULI: INTAKEDAG VAVO LYCEUM Zuidhoek, D.A. (Dorine) Van: ROC Midden Nederland Verzonden: donderdag 22 mei 2014 10:58 Aan: Zuidhoek, D.A. (Dorine) Onderwerp: Nieuws in Vogelvlucht mei 2014 ROC Midden Nederland Bekijk

Nadere informatie