De vragen 2 tot en met 12 hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken (segment 1). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vragen 2 tot en met 12 hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken (segment 1). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting]"

Transcriptie

1 Vragenlijst consequenties inkoop wijkverpleging 2015 in relatie tot afspraken Onderhandelingsresultaat Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen. In de online vragenlijst krijgt u alleen de vragen te zien die op basis van uw antwoorden voor u van toepassing kunnen zijn. Vraag 1 Wat is de totale jaaromzet (som der bedrijfsopbrengsten) van de gehele zorgorganisatie/concern? aromzet kleiner dan 10 miljoen aromzet tussen de 10 en 40 miljoen aromzet tussen de 40 en 100 miljoen aromzet groter dan 100 miljoen De vragen 2 tot en met 12 hebben betrekking op de prestatie wijkgericht werken (segment 1). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Toelichting bekostigingsmodel in 2015 Het bekostigingsmodel voor de wijkverpleging bestaat in 2015 uit twee segmenten. In segment 1 wordt het wijkgericht werken bekostigd. De activiteiten die vallen binnen de prestatie wijkgericht werken zijn niet direct te koppelen aan een individueel zorgtraject van een patiënt. De activiteiten zijn te kenschetsen als het verbinden van het medische en sociale domein waarbij signaleren, regisseren en coördineren de kern vormen. Segment 2 betreft cliëntgebonden zorg. Het gaat om de prestaties: persoonlijke verzorging, oproepbare verzorging, verpleging, oproepbare verpleging, gespecialiseerde verpleging en AIV (Advies, instructie en voorlichting). De exacte omschrijving van de prestaties vindt u in de NZa beleidsregel BR/CU Vraag 2 Heeft u voor 2015 geoffreerd (actief belangstelling getoond/zich ingeschreven) voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1)?, omdat (bij nee -> ga door naar vraag 13) 0 Ik had wel belangstelling, maar kon mij niet inschrijven omdat ik niet aan de minimumeisen voldeed (-> ga door naar vraag 13) Vraag 3 Bent u voor 2015 gecontracteerd voor de prestatie wijkgerichte werken (segment 1)? [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting], omdat. (bij nee -> ga door naar vraag 12) 1

2 Toelichting Het kan zijn dat u voor 2015 gecontracteerd bent voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1) maar dat u niet alles gegund heeft gekregen, waarvoor u geoffreerd heeft. Vraag 5 en vraag 6 gaan straks over het deel van de prestatie wijkgericht werken dat u eventueel niet gecontracteerd heeft gekregen terwijl u hier wel voor geoffreerd heeft. Vraag 4 Wat is de omvang van het totaalbudget waarvoor u in 2015 een overeenkomst/contract bent overeengekomen voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1)? 0 Minder dan ,- 0 Tussen de ,- en ,- 0 Tussen de ,- en ,- 0 Tussen de ,- en ,- 0 Meer dan ,- Vraag 5 Heeft u een deel van de prestatie wijkgericht werken niet gecontracteerd gekregen terwijl u hier wel voor geoffreerd heeft? (bij nee -> ga door naar vraag 7), omdat Vraag 6 Wat is de omvang van het totaalbudget wijkgericht werken dat u niet gecontracteerd heeft gekregen? 0 Minder dan ,- 0 Tussen de ,- en ,- 0 Tussen de ,- en ,- 0 Tussen de ,- en ,- 0 Meer dan ,- 0 Onbekend Vraag 7 Met welk(e) zorgverzekeraar (1e representant niet-toewijsbare zorg) heeft u de onderhandelingen over de prestatie wijkgericht werken (segment 1) voor 2015 gevoerd? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 0 Achmea 0 CZ 0 De Friesland 0 DSW 0 ENO 0 Menzis 0 VGZ 0 Zorg en Zekerheid 2

3 Vraag 8 In welke Wmo-regio biedt u wijkgericht werken aan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 0 Achterhoek 0 Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 0 Amsterdam 0 Drechtsteden 0 Drenthe 0 Eemland 0 Flevoland 0 Food Valley 0 Friesland 0 Gooi- en Vechtstreek 0 Groningen 0 Haarlemmermeer 0 Hoeksche Waard 0 Holland Rijnland 0 IJsselland 0 Kop van Noord-Holland 0 Lekstroom 0 Midden-Brabant 0 Midden-Holland 0 Midden-IJssel/Oost-Veluwe 0 Midden-Kennemerland (IJmond) 0 Midden-Limburg 0 Noord-Limburg 0 Noord-Oost Brabant 0 Noord-Veluwe 0 Peelregio 0 Regio Alkmaar/Noord-Kennemerland 0 Regio Arnhem 0 Regio Nijmegen 0 Rivierenland 0 Stadsregio Haaglanden 0 Stadsregio Rijnmond 0 Twente 0 Utrecht-Stad 0 Utrecht-West 0 West-Brabant 0 West-Friesland 0 Zaanstreek-Waterland 0 Zeeland 0 Zuid-Kennemerland 0 Zuid-Limburg 0 Zuid-Oost Brabant 0 Zuid-Oost Utrecht 3

4 Vraag 9 Wij leggen de volgende stellingen met betrekking tot de prestatie wijkgericht werken (segment 1) aan u voor. De zorgverzekeraar verwacht van mij: Waar Niet waar dat ik wijkverpleegkundigen die wijkgericht werken onderbreng in een aparte organisatie. dat de wijkverpleegkundigen die wijkgericht werken (door) verwijzen naar segment 2 (cliëntgebonden zorg), de Wmo of de Wlz. dat wijkverpleegkundigen die wijkgericht werken gaan indiceren voor cliëntgebonden zorg (segment 2). dat wijkverpleegkundigen die wijkgericht werken cliënten naar rato van productieafspraken doorverwijzen naar zorgaanbieders in de regio. Weet niet Ruimte voor toelichting bij vraag 9 Vraag 10 Wij leggen de volgende stellingen met betrekking tot de prestatie wijkgericht werken (segment 1) aan u voor. Stelling Mee eens Niet mee eens Weet niet Het onderscheid tussen de werkzaamheden in segment 1 (prestatie wijkgericht werken) en de werkzaamheden in segment 2 (overige prestaties) is voor mij duidelijk. Ik vind het een goed idee om bij de zorgcontractering een onderscheid te maken tussen segment 1 (prestatie wijkgericht werken) en segment 2 (overige prestaties). Ik verwacht dat aanbieders die gecontracteerd zijn voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1) potentiële cliënten (ook) wijzen op het aanbod dat organisaties bieden die niet gecontracteerd zijn voor segment 1. Ik vind het een goed idee dat slechts een beperkt aantal aanbieders wordt gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1). Ik verwacht concurrentievoordelen omdat ik ben gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1). De verdergaande opsplitsing van de wijkverpleegkundige 4

5 functie in twee segmenten belemmert een integrale uitvoering en is daarom ongewenst. Ik verwacht dat er mini CIZ-tjes ontstaan in buurten en wijken. Volgend jaar opteer ik weer voor een contract voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1). Ruimte voor toelichting bij vraag 10 Vraag 11 Bent u voor 2015 ook gecontracteerd voor een aanbod uit segment 2? - Ja (bij ja -> ga door naar vraag 13) - Nee, omdat.. (bij nee -> ga door naar vraag 13) Vraag 12 [vraag 12 is alleen voor diegenen die wel geoffreerd hebben voor segment 1 maar hier niet voor gecontracteerd zijn] Wij leggen de volgende stellingen met betrekking tot de prestatie wijkgericht werken (segment 1) aan u voor. Stelling Mee eens Niet mee eens Weet niet Het onderscheid tussen de werkzaamheden in segment 1 (prestatie wijkgericht werken) en de werkzaamheden in segment 2 (overige prestaties) is voor mij duidelijk. Ik vind het een goed idee om bij de zorgcontractering een onderscheid te maken tussen segment 1 (prestatie wijkgericht werken) en segment 2 (overige prestaties). Ik verwacht dat aanbieders die (wel) gecontracteerd zijn voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1) potentiële cliënten wijzen op het aanbod dat mijn organisatie biedt. Ik vind het een goed idee dat slechts een beperkt aantal aanbieders wordt gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1). Ik verwacht dat ik cliënten misloop doordat ik niet ben gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1). Ik verwacht concurrentienadelen omdat ik niet ben gecontracteerd voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1) De verdergaande opsplitsing van de wijkverpleegkundige functie in twee segmenten belemmert een integrale 5

6 uitvoering en is daarom ongewenst. Ik verwacht dat er mini CIZ-tjes ontstaan in buurten en wijken. Volgend jaar opteer ik weer voor een contract voor de prestatie wijkgericht werken (segment 1). Ruimte voor toelichting bij vraag 12 De vragen 13 tot en met 22 hebben betrekking op cliëntgebonden zorg (segment 2). [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Toelichting bekostigingsmodel in 2015 Het bekostigingsmodel voor de wijkverpleging bestaat in 2015 uit twee segmenten. In segment 1 wordt wijkgericht werken bekostigd. Segment 2 betreft cliëntgebonden zorg. Het gaat om de prestaties: persoonlijke verzorging, oproepbare verzorging, verpleging, oproepbare verpleging, gespecialiseerde verpleging en AIV (Advies, instructie en voorlichting). De exacte omschrijving van de prestaties vindt u in de NZa beleidsregel BR/CU Vraag 13 [Let op deze vraag gaat over 2014] Heeft u in 2014 productieafspraken gemaakt voor de extramurale functies AWBZ verpleging en persoonlijke verzorging? - Ja - Nee Vraag 14 Heeft u voor 2015 geoffreerd (actief belangstelling getoond/zich ingeschreven) voor cliëntgebonden zorg (segment 2)? - Ja - Nee, omdat.. (bij nee -> ga door naar vraag 23) - Ik had wel belangstelling, maar kon mij niet inschrijven omdat ik niet aan de minimumeisen voldeed (-> ga door naar vraag 23) 6

7 Vraag 15 Bent u voor 2015 gecontracteerd voor cliëntgebonden zorg (segment 2)? - Ja - Nee, omdat.. (bij nee -> ga door naar vraag 23) Vraag 16 Bent u voor 2015 gecontracteerd voor: Ja Nee Persoonlijke verzorging Oproepbare verzorging Verpleging Oproepbare verpleging Gespecialiseerde verpleging AIV (Advies, instructie en voorlichting) Vraag 17 Met welk(e) zorgverzekeraar (1e representant toewijsbare zorg) heeft u de onderhandelingen over de cliëntgebonden zorg (segment 2) voor 2015 gevoerd? Het gaat om de verzekeraar met wie u de meest omvangrijke productieafspraken heeft gemaakt. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 0 Achmea 0 CZ 0 De Friesland 0 DSW 0 ENO 0 Menzis 0 VGZ 0 Zorg en Zekerheid Vraag 18 De overheveling van de verpleging en de verzorging van de AWBZ naar de Zvw in 2015 gaat gepaard met een taakstelling. Heeft de contractering van de cliëntgebonden zorg (segment 2) voor 2015 bij u geleid tot een korting op het volume? [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Toelichting Het gaat uitsluitend om cliënten met een extramurale indicatie. Cliënten met een intramurale indicatie (indicatie voor verblijf) die deze indicatie omzetten in functies en klassen in het kader van overbruggingszorg bij deze vraag niet meenemen. (bij nee -> ga door naar vraag 20) 7

8 Vraag 19 Hoeveel procent betreft deze korting op het volume in 2015 (afgezet ten opzichte van het volume extramurale verpleging en persoonlijke verzorging -niet zijnde overbruggingszorg- na de herschikking 2014)? Dat is %. Vraag 20 Heeft de contractering van de cliëntgebonden zorg (segment 2) voor 2015 bij u geleid tot een korting op de tarieven? [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Toelichting Het gaat uitsluitend om cliënten met een extramurale indicatie verpleging en persoonlijke verzorging. Cliënten met een intramurale indicatie (indicatie voor verblijf) die deze indicatie omzetten in functies en klassen (bijvoorbeeld in het kader van overbruggingszorg) bij deze vraag niet meenemen. (bij nee -> ga door naar vraag 23) Vraag 21 Hoeveel procent betreft deze gemiddelde korting op de tarieven, afgezet ten opzichte van het maximum NZa-tarief? Dat is..% op het tarief verpleging Dat is..% op het tarief persoonlijke verzorging Dat is..% op het tarief AIV Vraag 22 Wat is het totale omzetverlies voor uw organisatie wanneer u uw omzet extramurale verpleging en persoonlijke verzorging -niet zijnde overbruggingszorg- na de herschikking 2014 vergelijkt met de productieafspraken cliëntgebonden zorg (segment 2) in 2015? [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Toelichting Het gaat uitsluitend om cliënten met een extramurale indicatie verpleging en persoonlijke verzorging. Cliënten met een intramurale indicatie (indicatie voor verblijf) die deze indicatie omzetten in functies en klassen (bijvoorbeeld in het kader van overbruggingszorg) bij deze vraag niet meenemen. 8

9 Dit betreft een bedrag van... In totaal is dat. % van mijn totale omzet extramurale verpleging en verzorging (niet zijnde overbruggingszorg!) in De vragen 23 en 24 hebben betrekking op de instandhouding van beschikbaarheidsvoorzieningen [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Toelichting In het Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging zijn afspraken gemaakt over beschikbaarheidsvoorzieningen. Letterlijk staat hier: op dit moment zijn er zorgorganisaties die voorzieningen realiseren zoals onplanbare zorg of nachtzorg, veelal op regionaal niveau. Tijdens de transitiefase worden de door deze organisaties gecreëerde basisvoorzieningen, gecontinueerd [ ]. De voorziening voor ongeplande zorg bestaat uit mensen en (zorg)infrastructuur. Met zorginfrastructuur worden de logistieke systemen bedoeld. Hiervan zijn er verschillende voorbeelden. Een zorgcentrale en het 24 uur bemand telefoonnummer waar mensen met een zorgvraag of de mantelzorgers terecht kunnen, waar verpleegkundige triage plaatsvindt en indien nodig geregeld kan worden dat binnen een half uur een verpleegkundige ter plaatse is. Ook gaat het bijvoorbeeld om medische bereikbaarheid en medische beschikbaarheid. Of om allerlei vormen van online communicatie, monitoring en domotica waarmee zorg op afstand mogelijk wordt. Wat ook onder de voorziening valt is de werkkracht die beschikbaar wordt gesteld voor het organiseren van netwerken waardoor veel van de zorg in het relatief dure ziekenhuis kan worden verplaatst naar de goedkopere eerste lijn. Beschikbaarheidsvoorziening (men spreekt ook over: basisvoorzieningen, infrastructurele voorzieningen of systeemvoorzieningen) worden vormgegeven met behulp van verschillende financieringsstromen. Deels zijn dit de (huidige) prestaties extra, deels betreft dit een bedrag waarover zorgkantoren en aanbieders afspraken maken tijdens de inkoop en deels wordt deze voorziening gefinancierd uit de marges van de tarieven. Vraag 23 Biedt uw organisatie in 2014 voorzieningen aan die kunnen worden aangemerkt als beschikbaarheidsvoorzieningen? (bij nee -> ga naar vraag 26) 9

10 Vraag 24 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2015 dat u de beschikbaarheidsvoorzieningen conform de afspraken uit het Onderhandelaarsresultaat transitie verpleging en verzorging in 2015 kunt continueren?, helemaal 0 Deels, in het geheel niet Ruimte voor toelichting bij vraag 24 De vragen 25 tot en met 30 hebben betrekking op specifieke doelgroepen en/of specifieke zorgvormen [i -> verwijzen naar apart veld met toelichting] Toelichting In het inkoopbeleid onderscheidt een aantal zorgverzekeraars specifieke doelgroepen en/of een specifieke zorgvormen. De vragen 25 tot en met 30 gaan hierover. Vraag 25 Biedt uw organisatie in 2014 Intensieve Kindzorg[i] aan? (bij nee -> ga naar vraag 27) Intensieve Kindzorg (IKZ) Vanaf 1 januari 2015 valt de Intensieve Kindzorg (IKZ) onder de aanspraak wijkverpleging. Het betreft zorg waarbij sprake is van complexe somatische problematiek en/of een lichamelijke handicap. Er is behoefte aan permanent toezicht of er moet 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar zijn omdat de zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen. zie ledenbericht Vraag 26 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2015 dat u ook in 2015 Intensieve Kindzorg kunt aanbieden?, conform in Deels, in het geheel niet 10

11 Ruimte voor toelichting bij vraag 26 Vraag 27 Levert uw organisatie in 2014 (een bijdrage aan) Ketenzorg Dementie? (bij nee -> ga naar vraag 29) Vraag 28 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2015 dat de keten(s) dementie in uw regio gecontinueerd worden?, conform in Deels, in het geheel niet 0 Weet ik niet Ruimte voor toelichting bij vraag 28 Vraag 29 Biedt uw organisatie in 2014 (extramurale) Palliatief Terminale Thuiszorg? (bij nee -> ga naar vraag 31) Vraag 30 Is het resultaat van de contractering wijkverpleging 2015 dat u ook in 2015 (extramurale) Palliatief Terminale Thuiszorg kunt aanbieden?, conform in Deels, in het geheel niet Ruimte voor toelichting bij vraag 30 11

12 De vragen 31 tot en met 34 gaan over inkoopeisen en mogelijke problemen. Vraag 31 Bent u van mening dat de zorgverzekeraar voor 2015 redelijke eisen hanteert bij de inkoop van de wijkverpleging? (bij ja -> ga door naar vraag 33) De zorgverzekeraar hanteert de volgende onredelijke eisen: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 0 De zorgverzekeraar eist dat aanbieders onvoorwaardelijk akkoord gaat met alle inkoopdocumenten en bijlagen. 0 De zorgverzekeraar gebruikt de landelijke resultaten van de kwaliteitsbeoordeling (zorginhoudelijke indicatoren en de CQ-index) op een onredelijke manier. 0 De zorgaanbieder eist voortzetting van de zorglevering voor eigen rekening na het bereiken van het budgetplafond. 0 De zorgverzekeraar hanteert een verbod op het ontstaan van wachtlijsten. 0 De zorgverzekeraar eist dat alle cliënten worden geherindiceerd zonder dat hiervoor extra middelen beschikbaar worden gesteld. 0 De zorgverzekeraar eist dat er verpleegkundigen op niveau 5 in dienst zijn, daar waar deze functionarissen als gevolg van arbeidsmarktvraagstukken niet beschikbaar zijn. 0 De zorgverzekeraar hanteert (minimum)eisen die niet meer te beïnvloeden zijn. 0 De zorgverzekeraar hanteert termijnen die onredelijk zijn. 0 Het inkoopproces van de zorgverzekeraar is niet transparant. 0 De zorgverzekeraar legt onredelijke tariefkortingen op. 0 De zorgverzekeraar legt onredelijke volumekortingen. 0 Het beleid van de zorgverzekeraar veroorzaakt verzwaring van administratieve lasten, namelijk:.. 0 Anderszins, namelijk:.. Ruimte voor toelichting bij vraag 31 Vraag 32 Hoe bent u omgegaan met deze onredelijke eisen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 0 Vragen gesteld, bijvoorbeeld in een Q&A procedure. 0 Overleg aangevraagd met de zorgverzekeraar. 0 Schriftelijk bezwaren kenbaar gemaakt. 0 Publiciteit gezocht/media ingeschakeld. 0 (noodgedwongen) geaccepteerd. 0 Een voorbehoud gemaakt bij de contractering. 0 Anders, namelijk 12

13 Vraag 33 Verwacht u eventuele problemen voor uw organisatie die het directe gevolg zijn van de contractering wijkverpleging in het jaar 2015? 0 Ik verwacht geen problemen in 2015 (bij geen problemen -> ga door naar vraag 34) 0 Ik verwacht wel problemen in 2015 De problemen die ik in 2015 verwacht, zijn: Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 0 Een gefragmenteerde uitvoering van de functie wijkverpleging 0 Geen of onvoldoende keuzevrijheid van klanten 0 Verschraling en kwaliteitsverlies van zorg 0 Ontoereikende groeimogelijkheden 0 Geen antwoord kunnen bieden op de extramuralisering van verzorgingshuiscapaciteit 0 Verslechtering financiële positie 0 Liquiditeitsproblemen 0 Rem op innovatie 0 Onbetaalde rekeningen als gevolg van overproductie boven productieplafond 0 Wachtlijsten 0 Ontslag van medewerkers 0 Een mogelijk faillissement van mijn organisatie 0 Anderszins, namelijk Ruimte voor toelichting bij vraag 33 Vraag 34 Verzekerden kiezen hun eigen zorgverzekeraar. Zou u de zorgverzekeraar(s) met wie u te maken heeft aanbevelen? 0 0 (zeer waarschijnlijk niet) (zeer waarschijnlijk wel) Ruimte voor toelichting bij vraag 34 13

14 Vraag 35 Kan ActiZ naar aanleiding van de beantwoording van deze vragen contact opnemen met iemand in uw organisatie?, te weten met: Naam:. Functie:. adres:. Telefoonnummer:. HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 14

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Vragenlijst zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Inkoop Wijkverpleging 2015

Inkoop Wijkverpleging 2015 Rapportage ActiZ onderzoek Inkoop Wijkverpleging 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 27 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgcontractering Wijkverpleging 2017

Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering Wijkverpleging 2017 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum 24 april 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2016 De vragenlijst start met algemene vragen en ontwikkelingen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2015. De vragen over de zorgcontractering

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Vraag 3 Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2015 met het betreffende zorgkantoor?..euro

Vraag 3 Wat is de omvang van de financiële productieafspraak over 2015 met het betreffende zorgkantoor?..euro Vragenlijst AWBZ 1 zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013

Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Vragenlijst zorgcontractering Geriatrische revalidatiezorg 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2013 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Zorgcontractering Wijkverpleging 2016

Zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering Wijkverpleging 2016 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum Maart 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015

Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Vragenlijst AWBZ/Wlz zorgcontractering 2015 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014

Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Vragenlijst AWBZ zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde vragenlijsten worden in de analyse meegenomen.

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht

Zorgcontractering AWBZ 2015 Zorgkantoor Utrecht Rapportage Evaluatie Zorginkoopprocedure 2015 Net als in de afgelopen jaren heeft ActiZ ook dit jaar de zorginkoopprocedures laten onderzoeken. De leden van ActiZ hebben hiervoor een enquête in kunnen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden

Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging Bronnen en methoden Bijlage bij Monitor contractering wijkverpleging 2017 Bronnen en methoden mei 2017 Inhoud 1. Bronnen en methoden 3 1.1 Scope 3 1.2 Methode 3 1.3 Respons enquêtes 4 2. Consultatie 7 2 Bijlage Bronnen en

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016 Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie Coöperatie VGZ 3. Inkoop en contractering 4. Tijdslijn

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT

Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Vragen en antwoorden Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken

Nadere informatie

Herziening Monitor Investeren. voor de Toekomst

Herziening Monitor Investeren. voor de Toekomst Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst Herziening Monitor Investeren voor de Toekomst Uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Jaap van Galen.

Nadere informatie

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT.

FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. FAQ Wijkverpleging (inclusief Intensieve Kindzorg) en MSVT. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 1 Opslag wijkgericht werken U geeft aan met een beperkt aantal zorgaanbieders afspraken te maken over wijkgericht

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015 Regio s DWO en NWN September 2014 Introductie In 2015 wordt de langdurige zorg en ondersteuning hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Delen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten.

De tekst hieronder kan niet gezien worden als een samenvatting op hoofdlijnen, maar is meer een opsomming van aandachtspunten. WIJKVERPLEGING 2016 Op 20 augustus 2015 heeft Zilveren Kruis het Inkoopdocument Wijkverpleging 2016 gepubliceerd. In deze notitie zijn een aantal aandachtspunten uit dat inkoopdocument opgenomen en komen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Introductie Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2015 werd beschouwd als overgangsjaar in de totale transformatie

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Rapportage ActiZ onderzoek verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 8 juli 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017

Inkoop Aanspraak Wijkverpleging 2017 Inkoop Aanspraak Grip op zorg in de wijk Op weg naar een definitieve bekostigingssystematiek Inhoud 1. Opening 2. Inleiding en korte mededelingen 3. Historie (2015-2016) 4. Actuele ontwikkelingen en verwachtingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

AWBZ Zorgcontractering 2013 Zorgkantoor Utrecht

AWBZ Zorgcontractering 2013 Zorgkantoor Utrecht Rapportage ActiZ ledenonderzoek AWBZ Zorgcontractering 2013 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers IVVU, vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht Van ICSB Marketing en

Nadere informatie

Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg. Mei 2017

Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg. Mei 2017 Zorginkoop Wijkverpleging ELV GRZ 2018 Samen voor zinnige zorg Mei 2017 Programma 1. Introductie en coöperatie visie Coöperatie VGZ VGZ 2. Inkoop en contractering Wijkverpleging 3. Inkoop en contractering

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014

Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Rapportage ActiZ Enquête Over- en onderproductie en vooruitblik 2014 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum april 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2.

Nadere informatie

Analyse inkoopbeleid wijkverpleging 2016 September 2015

Analyse inkoopbeleid wijkverpleging 2016 September 2015 Analyse inkoopbeleid wijkverpleging 2016 September 2015 Inleiding Vanaf 2015 wordt wijkverpleging aangeboden binnen het kader van de Zorgverzekeringswet. Zorgverzekeraars hebben daarom de afgelopen maanden

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Wijkverpleging

Inkoopdocument 2016 Wijkverpleging Inkoopdocument 2016 Wijkverpleging Inhoud 1 Inleiding wijkverpleging 3 2 Contracteerproces 4 3 Inkoopafspraken 5 3.1 Productieafspraken (wijk)verpleegkundige zorg 5 3.1.1 Productieafspraak niet-toewijsbare

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging en verzorging

Beleidsregel Verpleging en verzorging Beleidsregel Verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Zorgcontractering AWBZ 2015

Zorgcontractering AWBZ 2015 Rapportage ActiZ onderzoek Zorgcontractering AWBZ 2015 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 22 januari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 juni 2016 Betreft Bekostiging wijkverpleging 2017

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 8 juni 2016 Betreft Bekostiging wijkverpleging 2017 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013

Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg. Derde inventarisatie 31 mei 2013 Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg Derde inventarisatie 31 mei 2013 Rapportage samenwerking decentralisatie Jeugdzorg Deel 1 Derde inventarisatie regionale samenwerking jeugd De VNG brengt

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transities eerstelijnszorg 2015

Monitor en beleidsbrief Transities eerstelijnszorg 2015 Monitor en beleidsbrief Transities eerstelijnszorg 2015 Verkenning van de inhoud van contracten juni 2015 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting/Conclusies 7 1. Inleiding 15 1.1 Aanleiding, Doelstelling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2016. Woensdag 1 juli 2015 10:00 12:00 CZ, Ringbaan West 236, Tilburg

Informatiebijeenkomst Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2016. Woensdag 1 juli 2015 10:00 12:00 CZ, Ringbaan West 236, Tilburg Informatiebijeenkomst Inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2016 Woensdag 1 juli 2015 10:00 12:00 CZ, Ringbaan West 236, Tilburg 16-07-2015 Programma: Contracteringsproces 2016 Tijdspad Ervaringen 2015 2

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Monitor Wijkverpleging

Monitor Wijkverpleging Monitor Wijkverpleging Contracteerproces 2016 28 juni 2016 Inhoud Vooraf 4 Managementsamenvatting 5 1. Algemeen 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Doel 7 1.3 Scope 7 1.4 Onderzoeksaanpak en -methode 8 1.5 Respons

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. 4e KWARTAAL publicatie juli 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK 4e KWARTAAL 2015 publicatie juli 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: stand 4e 2015 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf

Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf Aanvullende Q&A met betrekking tot de financiële paragraaf Nr. vraag document Onderwerp Vraagstelling Antwoord 1 CQ Wij hebben een CQ-meting extramuraal uitgevoerd in december 2013 en scoren nergens onder

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2016. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015

Aanvulling. Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ september 2015 Aanvulling Zorginkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 24 september 2015 1. Inleiding In het inkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 zaten nog een aantal onzekerheden die we middels dit aanvullende

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Overschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016

Overschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016 Rapportage ActiZ onderzoek verschrijdingen budgetten wijkverpleging 2016 Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc Datum augustus 2016

Nadere informatie

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016

REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK. Tweede kwartaal Publicatie oktober 2016 REGIONALE TRENDRAPPORTAGE BANENAFSPRAAK Tweede 2016 Publicatie oktober 2016 Regionale trendrapportage banenafspraak: tweede 2016 UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011

Decentralisatie extramurale Begeleiding. Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Decentralisatie extramurale Begeleiding Suzanne Goedoen Saskia Hartendorp 16 juni 2011 Huidige omvang AWBZ Lasten 2010 Verpleging en verzorging Gehandicaptenzorg GGZ Overige zorg Subsidie PGB Overige lasten

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur 2 november 2017 Geachte heer, mevrouw, Per abuis heeft u in de mailing van 29 september jl. alleen de link naar de ledenbrief ontvangen en niet de link naar de

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

De beste zorg voor de Friese burger. Bijeenkomst aanbieders gecontracteerde wijkverpleging 19 februari 2015

De beste zorg voor de Friese burger. Bijeenkomst aanbieders gecontracteerde wijkverpleging 19 februari 2015 De beste zorg voor de Friese burger Bijeenkomst aanbieders gecontracteerde wijkverpleging 19 februari 2015 Inhoudsopgave Hoe houden we de zorg kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar én in de regio, ook in

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard

Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013. Max Bijwaard Kwartaalontmoeting IVVU-Achmea 12 maart 2013 Toekomst ouderenzorg Max Bijwaard Manager VV&T Oost Te bespreken onderwerpen Nieuwe structuur inkoopafdelingen zorgkantoor Visie Achmea op de langdurige zorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7138. Verpleging en verzorging

BELEIDSREGEL BR/CU 7138. Verpleging en verzorging BELEIDSREGEL BR/CU 7138 Verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 oktober 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Monitor Wijkverpleging

Monitor Wijkverpleging Monitor Wijkverpleging Contracteerproces 2016 juni 2016 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Algemeen 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Doel 9 1.3 Scope 9 1.4 Onderzoeksaanpak en -methode 10 1.5 Respons enquêtes

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Factsheet Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Trekker: gemeente Enschede

Factsheet Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg. Trekker: gemeente Enschede Factsheet Wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Trekker: gemeente Enschede Twente richt zich samen met Menzis en gemeenten op een effectieve verbinding tussen het sociaal en medisch domein Wie? Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2.

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ. De zorgaanbieder dient de voldoen aan. De zorgaanbieder dient de voldoen aan de basis eisen, aangevuld met¹: 1 en 2. Quick Scan inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ Contracteren zorgaanbieders Contracteren zorgaanbieder De zorgaanbieder dient de voldoen aan De zorgaanbieder dient de voldoen aan

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord Holland Noord juli 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie

Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

Zorgaanbieder De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleging en verzorging Gelet op artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie