In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven."

Transcriptie

1 CO2 prestatieladder Draka In dit portfolio document zijn alle stappen en gerelateerde documenten voor de introductie en de monitoring van de CO2 prestatieladder beschreven. Portfolio CO2 prestatieladder Kabelbedrijven Draka Nederland BV Opgesteld door Functie Voor accoord Functie : Harrie Sluijer : Manager QSHE KDN : Eric Driessen : Managing Director KDN Datum laatste uitgifte : dec 2010 Versie : 10.4

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Organisatorische grenzen 4 3. CO2 inventarisatie 5 4. Energie reductiedoelstellingen 6 5. Energie reductiemaatregelen 8 6. Energiemanagement Communicatieplan Overzicht CO2 bewust initiatieven 13 Bijlagen Bijlage 1 : Referentiejaar CO2 footprint KDN 2009 Bijlage 2 : Voortgang CO2 footprint KDN 2010H1 KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 2 van 15

3 1. Inleiding Voor Draka is het vanzelfsprekend om rekening te houden met de mens en het milieu. Draka voelt zich verantwoordelijk om de milieu-effecten van haar bedrijfsprocessen te kennen en maximaal mogelijkheden te benutten om de negatieve effecten op het milieu te beperken. Het beheersen van CO2-emissies is een belangrijke factor in deze activiteiten. Draka werkt hard om haar producten zo duurzaam en energie-efficiënt als mogelijk te vervaardigen. We onderzoeken voortdurend manieren om nieuwe, veilige en milieuverantwoorde alternatieven te ontwikkelen. Het terugdringen van CO2-emissie is een fundamenteel aspect in het zorgen voor een leefbaar klimaat. Het opstellen van een carbon footprint sluit prima aan bij de duurzaamheidsgedachte die binnen Draka leeft. De door Prorail ontwikkelde CO2-prestatieladder is ook voor Draka een praktisch instrument om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te verminderen. Dit document is bedoeld om alle aspecten rond de CO2-prestatieladder te benoemen en voor de betrokkenen inzichtelijk te maken hoe het klimaatbewustzijn binnen Draka is georganiseerd. In een volgende fase zal dit document worden opgenomen als integraal onderdeel van het ISO14001 milieuzorgsysteem dat sinds 1997 is geïntroduceerd. Draka heeft naast het milieumanagement ook een gecertificeerd kwaliteit- en arbomanagementsysteem volgens ISO9001 resp. OHSAS KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 3 van 15

4 2. Organisatorische grenzen [gerelateerde docs:] [analyse inkoopomzet KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] De organisatie grenzen voor de CO2 footprint en de CO2 ladderbeoordeling is de juridische eenheid van Kabelbedrijven Draka Nederland BV (hierna genoemd Draka). Onder Draka vallen 3 productiebedrijven, de verkoop organisatie, alle overige centrale afdelingen met ondersteunende activiteiten en de directie. De grenzen vallen samen met de grenzen waarbinnen het kwaliteit-, arbo- en milieuzorgsysteem is gecertificeerd. Via de laterale methode is beoordeeld of er concernaanbieders vallen binnen 80% van inkoopomzet, hetgeen niet het geval is. In onderstaand organogram is de Draka organisatie en locaties weergegeven. Er werken in totaal 459 personen (448,3 fte) bij Draka. Draka Holding NV Industry & Energy & Communications Specialty Infrastructure Kabelbedrijven Draka Nederland BV Managing director E. Driessen Vestiging Verkooporganisatie Amsterdam E. Driessen ai R. van Veen Vestiging Centrale afdelingen Emmen K. vd Sluijs E. Driessen Vestiging Nieuw Bergen P. van Hoorn KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 4 van 15

5 3. CO2 inventarisatie Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [CO2 footprint Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 3.A.1/3.A.2 Het basisjaar voor de CO2 footprint is door Draka vastgelegd op In de eerste fase naar certificering volgens de CO2-prestatieladder van Prorail zijn de CO2 emissies volgens scope 1 en 2 (definitie Prorail) geïnventariseerd. In een volgende fase van het CO2 beleid zal Draka tevens onderzoek gaan doen naar de emissies die onder scope 3 vallen. Want ook daar is een aanzienlijk verbeterpotentieel aanwezig. Met name in afvalreductie, dematerialisatie zowel in kabels als in haspels en efficiënte transportplanning van kabels en compounds is Draka al geruime tijd bezig om milieukosten en dus CO2 uitstoot te verminderen. In onderstaande diagrammen is de verdeling weergegeven in directe (scope 1) en indirecte (scope 2) CO2-emissies en in percentages per emissiebron. In bijlage 1 is de uitgewerkte CO2 footprint opgenomen, met verdeling per scope. De grafiek laat een duidelijk beeld zien dat de ca. 97% van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het verbruik van aardgas en elektriciteit. Strategie zal dus gericht zijn op maatregelen om deze 2 energiestromen te reduceren. CO2-emissie 2009 Kabelbedrijven Draka Nederland BV totaal ton CO2 indirecte emissie ton directe emissie 4318 ton CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 21,4% 1.1 Brandstof aardgas 2,4% 0,3% 0,5% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2.2 Vliegtuig km's 75,5% 2.3 Elektriciteit KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 5 van 15

6 4. Energie reductiedoelstellingen Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [CO2 footprint Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 1.B.1-2.B.1 t/m 2.B.4-3.B.1 Uit voorgaande hoofdstuk blijkt dat het overgrote deel van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door het elektriciteit- en gasverbruik bij het kabelproductie proces. Uit analyse van verbruikscijfers van verlichting en verwarming van gebouwen blijkt ook dat deze sterk gerelateerd zijn aan de bedrijfstijden van productiehallen en opslagmagazijnen en nauwelijks aan het energieverbruik in kantoorpanden. Uitstoot door de overige gedefinieerde CO2-bronnen als brandstofverbruik voor eigen materieel en mobiliteit (leasewagen, zakelijke privé km s en vliegreizen) is slechts 3% op totale CO2- uitstoot. Hiervoor worden kwalitatieve doelstellingen gehanteerd. Koude middelen zijn (conform Prorail handboek 1.1) zijn niet in de CO2 inventaris opgenomen. Voor een aanmerkelijke vermindering van de CO2-emissie binnen scope 1 en 2 is daarom de doelstelling gerelateerd aan het energieverbruik door de productieprocessen. Draka heeft als doelstelling om eind 2013 haar uitstoot van CO2 met minimaal 10% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar Bij het vaststellen van de prioriteiten in CO2 reductiemaatregelen heeft Draka tevens gekozen voor het verduurzamen van haar energieverbruik. Het energieverbruik is verantwoordelijk voor ongeveer 75% van de totale CO2 uitstoot. Hiermee zet Draka een forse stap in het verkleinen van haar totale CO2 footprint en het verduurzamen van haar productieproces. Groene stroom Met ingang van 2011 is een 3-jarig contract afgesloten voor levering van waterkracht stroom afkomstig uit Noorwegen. Deze stroomsoort heeft geen SMK keur maar valt onder categorie E met een conversiefactor van 300 g CO2/kWh en zal naar alle waarschijnlijkheid nog van toepassing zijn in Onduidelijk is nog hoelang categorie E bij de berekening in de CO2 prestatieladder gebruikt mag worden. In 2011 zal hierdoor voorlopig een eenmalige reductie van ca. 42% op de totale CO2 uitstoot van scope 2 worden gerealiseerd. Op volgende pagina is in tabelvorm de doelstelling per scope vermeld. Onafhankelijk van veranderende voorwaarden in de berekeningsmethode voor de CO2 prestatieladder heeft Draka zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk over te schakelen naar hernieuwbare energie. Draka wil hiermee invulling geven aan een actief milieubeleid en kiest voor duurzame oplossingen om bij al haar activiteiten het milieu zo min mogelijk te belasten. Productievolume De CO2-emissie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde kabels en compounds. Daarvoor is een speciale indicator ontwikkeld op basis van het jaarverbruik van 7 hoofdmaterialen die in onze productieprocessen worden toegepast. Deze hoofdmaterialen zijn: koper polyetheen kunststof staal lood (*mbzh = moeilijk brandbaar zonder halogenen) mbzh* kunststof pvc kunststof rubber Deze emissie indicator geeft de kg CO2 uitstoot per ton verwerkt materiaal in de kabelfabrieken. KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 6 van 15

7 Reductiedoelstelling overzicht In de volgende tabel zijn de reductiedoelstellingen weergegeven. Doelstelling is om per scope 10% aan CO2-uitstoot per ton materiaalverbruik te reduceren. Per jaar zal ongeveer 2,5% in CO2-uitstoot worden nagestreefd. Waarbij in 2011 voor scope 2 een eenmalige verlaging van ca. 42% van toepassing is eind 2013 REDUCTIEDOELSTELLING CO2-emissie kg CO2 per ton materiaalverbruik reductietarget kg CO2 per ton materiaalverbruik CO2-emissie [ton CO2] [kg CO2/ton mat] % [kg CO2/ton mat] materiaalverbruik [ton] Scope ,4 10,0% 60,6 Scope ,0 10,0% 194,4 Totaal ,3 10,0% 255,0 In onderstaande tabel zijn de eerste resultaten vermeld van voortgang over het eerste half jaar van In bijlage 2 is de is de uitgewerkte CO2 footprint opgenomen over 2010H1, met daarin de verdeling per scope. Resultaat tov H1 kg CO2 per ton kg CO2 per ton CO2-emissie materiaalverbruik CO2-emissie materiaalverbruik verschil tov target [ton CO2] [kg CO2/ton mat] [ton CO2] [kg CO2/ton mat] materiaalverbruik [ton] Scope , ,8-24,4% Scope , ,9-1,8% Totaal , Gerealiseerd: 303,8-7,2% Reductietarget: 255,0 10% De gemiddelde emissie indicator over de eerste helft van 2010 is uitgekomen op -7,2%. Belangrijke factoren in 2010 die een rol (gaan) spelen in de toename van de CO2 emissie tov het referentiejaar waren oa: inefficiënte benutting productielijnen door kortere productieruns aanpassing van ploegenroosters, soms geen continudienst meer door sluiting van fabriek elders integratie van nieuwe productenpakketten; veel proefseries zijn ongunstig voor het energieverbruik incidenteel hoger gasverbruik door te late omschakeling winter/zomer stand verwarmingsketel Onderzocht zal nog worden, hoe het beste een correctie kan worden toegepast op lage wintertemperaturen die in sommige jaren het aardgasverbruik kunnen beïnvloeden. KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 7 van 15

8 5. Energie reductiemaatregelen Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [CO2 emissie Draka KDN.xls locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 1.B.1-2.B.1 t/m 2.B.4-3.B.1 Draka Holding heeft een Corporate CO2 reductie beleid opgesteld met de daarin de focus op het verhogen van energie efficiency van zowel productieprocessen als producten. Er vindt geen compensatie plaats van CO2 uitstoot. Eerste prioriteit is om te investeren in het energie efficiënter maken van de eigen productieprocessen. In het kader van de rapportages voor de CO2 prestatieladder niveau 3 is de focus op CO2- uitstoot die onder scope 1 en 2 vallen. Binnen Draka is echter ook een aanzienlijk verbeterpotentieel bij de uitstoot bronnen die onder scope 3 vallen. Hiervoor zijn in afgelopen jaren al diverse verbeterprogramma s opgestart. Enkele hiervan zijn ook in het overzicht met reductiemaatregelen vermeld. Op de volgende pagina is een niet uitputtende opsomming weergegeven van reductiemaatregelen en mogelijkheden die in komende periode worden genomen of al gestart zijn als uitwerking van voorgaande energiebesparingsplannen en/of energie auditrapporten. KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 8 van 15

9 CO2 reductiemaatregelen + mogelijkheden Scope 1 periode door Gasverbruik gebouwen Optimalisatie temperatuurregelingen fabriekshallen voor 2010 engineering Gepaste temperatuurverlaging fabriekshallen 2009 ev facilities Zoveel mogelijk toepassen van snelsluit roldeuren continu facilities Hete luchtgordijnen bijtijds uitschakelen in voorjaar 2011 facilities Gasverbruik productieprocessen Heet watervulcanisatie XLPE vervangen door omgevingslucht vulcanisatie continu R&D Zomerstanden verwarmingsketels bijtijds inschakelen/controleren. continu facilities Rijdend materieel LPG-heftrucks zoveel mogelijk vervangen door elektrische trucks continu inkoop Onderzoek naar inhuur van A en B label auto's 2011 inkoop Scope 2 Elektriciteitsverbruik gebouwen Oude lichtarmaturen vervangen door energiezuiniger HF armaturen continu facilities Energie bewustzijnscampagne medewerkers oa Toolbox opzetten 2011 Centrale lichtschakelaars om delen gebouwen uit te schakelen voor 2010 engineering Oude pc+beeldschermen vervangen door energiezuinig alternatieven ICT Aantal ICT servers verminderen / serverpark uitbesteden 2010 ev ICT Elektriciteitsverbruik productieprocessen Opsporen en verminderen lekverliezen in persluchtinstallaties; Leak & Seek-programma continu TD Zoveel mogelijk oude regelingen vervangen door frequentie geregelde installaties continu TD Project OEE, machine efficiency verbeteren 2010 ev FPT Inkoop groene stroom 2011 directie Frequentieomvormer toepassen tbv koelwatersysteem in VE 2010 engineering Nieuwe start werkgroep BOME "Bewust Omgaan Met Energie" in VE 2010 productie Presentatie energiebewustzijn "Machine uit? Dit bespaart een flinke duit!" in VA 2010 ev prod/td Mobiliteit Zoveel mogelijk gebruik maken van webex meetingen continu allen Zoveel mogelijk carpoolen bij onderling bezoek vestigingen continu allen Scope 3 Ingehuurd transport Logistiek LLP-project reductie Europese transport km's (Logistic Lead Provider -project) 2010 ev logistiek Transport tender; criteria voor CO2 uitstoot vrachtwagens 2011 logistiek Introductie nieuwe haspelmaten voor optimaler vulling haspels voor 2009 Introductie lichter+recyclebaar kunststof verkoophaspel 2009 prod.man. Ingekochte grondstoffen DEEP project vermindering materiaalmeerverbruik FPT Recycling kunststof door toepassing hotmelt cutters bij extrusielijnen continu FPT Toepassing duurzaam geproduceerd hout voor verkoophaspels voor 2010 inkoop KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 9 van 15

10 6. Energiemanagement Auditchecklijst ID: 1.A.1/1.A.2/1.A.3-2.A.1/2.A.2/2.A.3-1.B.2-3.B.2 [gerelateerde docs:] [KDN energieverbruik ACTUEEL locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Monitoring] [Energiebesparingsplannen 2006 locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] [Energy survey reports 2008 locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] [Energiezorg Plan locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Energie\Energiemanagement] Vanuit de verbetercyclus van ons ISO14001 milieuzorgsysteem zijn in de afgelopen jaren energieverbruiks-analyses gemaakt om het aandeel van de grote verbruikers (zie bijv. onderstaande taartdiagrammen van vestiging A dam) vast te stellen. Uit deze in 2010 opnieuw geactualiseerde analyses zijn diverse verbetermaatregelen voortgekomen. Elke maatregel wordt beoordeeld hoe kansrijk ze zijn ten opzichte van het verbeterpotentieel en de daarmee samenhangende investeringskosten en terugverdientijden. Binnen Draka is een monitoringsysteem opgezet en verantwoordelijkheden toegewezen en vastgelegd in het Energiezorg plan De verbruiksgetallen zijn input voor het management overleg per vestiging. In het -rapport wordt de trend gevolgd en verbeteracties vastgelegd. In het milieuplan wordt jaarlijks de planning van de verbeteracties gevolgd. ref.nr. Taak Structuur en verantwoordelijkheid Energiemanagement KDN Directie KDN Vestigingsleider Hoofd TD / Engineering (a) (b) (c) (d) Facilities beheerder 1 Energiebeleid V+C V+C U A+C J 2 Planning acties V U K Wettelijke eisen V+C A+C K Doelen en uitvoeringsprogramma A+C A+C K 3 Implementatie & uitvoering V V Communicatie (overleg) U U+C K Controle uitvoering maatregelen U U C C K 4 Controle & corrigerende maatregelen V Monitoring energiecijfers V+U U U+C C M Acties bij afwijking energiecijfers V+U U C C M Energiedocumenten V+U C U+C M 5 Evaluatie (werking E-zorg) V V V+U C U+C K functionaris vestiging KDN Frequentie M = maand K= kwartaal J= jaar KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 10 van 15

11 7. Communicatieplan Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [Communicatieplan CO2 bewust.doc locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN] 1.C.1/1.C.2-2.C.1 t/m 2.C.3-3.C.1/3.C.2 In een separaat document is het communicatiebeleid toegelicht en het een planning opgesteld. In bijgaande tabellen zijn overzichten weergegeven van de geplande acties en de structureel terugkerende communicatiemomenten. De certificering kan in 2 fasen worden ingedeeld; Fase 1: periode tot aan de certificering Fase 2: periode startende na de certificering FASE 1 Certificering data Doel / Actie Hoe Verantwoordelijk September Directie + VO-leden presenteren PvA Presentatie PvA in VO Eind september Externe bekendmaking certificering Publicatie op internet en een artikel in extern magazine Draadkracht Communicatie Eind oktober Specifiek de Presentatie tijdens budi buitendienst informeren vergadering 8 november 1 e document review Audit door KEMA Half november Alle medewerkers informeren Interne mailing & een publicatie op intranet Communicatie Begin november Externe bekendmaking reductiedoelstellingen Publicatie op internet plaatsen ICT Eind november Informeren tijdens management meeting Presentatie MCM 30 november 2 e document review Audit door KEMA Begin december Specifiek de binnendienst informeren Presentatie geven tijdens bidi vergadering Half december Certificeringsaudit Audit door KEMA Januari Interne & externe publicatie over uitslag CO2 bewust certificaat Communicatie Publicatie op intranet, internet, publicatie in intern magazine (About Us) en extern magazine Draadkracht KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 11 van 15

12 FASE 2 Structurele communicatie Draka website Draka website Doel /actie CO2 footprint + doelstellingen voortgang CO2 reductie resultaten en ontwikkelingen Doel-groep Freq. Verantwoordelijk extern 1x per jr Communicatie extern 2x per jr Communicatie Magazine Draadkracht voortgang reductieresultaten CO2 bewust extern min. 1x per jr Communicatie - Magazine About Us - Intranet voortgang resultaten CO2 bewust intern alle medew. min. 2x per jr Communicatie - Buitendienst vergadering - CMT vergadering - intranet Directie roadshow Draka resultaten voortgang resultaten CO2 bewust alle medewerkers CO2 bewust resultaten intern management en commercie intern alle medew. 2x per jr 1x per jr Directie Management communicatie meeting (MCM) voortgang resultaten CO2 bewust gedrag intern management 2x per jr Toolbox werkvloer fabrieken Energiebewust = CO2 OK vanaf 2011H2 Opleidingsmodule nieuwe medewerkers vanaf dec rapport bijdrage aan energiebesparing en gedrag CO2 footprint en gedrag energieverbruiktrends CO2 footprint intern productie medew. intern nieuwe medew. intern alle medew volgens rooster ad-hoc 4x per jr productie KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 12 van 15

13 8. Overzicht CO2 bewust initiatieven Auditchecklijst ID: [gerelateerde docs:] [diverse docs locatie: N:\CO2 inventarisatie KDN\Initiatieven CO2 reductie] 1.D.1/1.D.2-2.D.1/2.D.2-3.D.1 De vierde invalshoek van de CO2 prestatieladder is Participatie. Navolgend een overzicht met de aspecten over deelname bij initiatieven. Daarnaast worden er door het jaar heen verschillende seminars, voorlichtingssessies, themadagen over energiebesparingen en duurzaamheid bijgewoond. Deze worden oa georganiseerd VNO-NCW, FME, Bedrijfsmilieudienst en diverse ingenieursbureaus. Binnen Draka is een speciale Duurzaamheid projectgroep actief om duurzame mogelijkheden en initiatieven te ontwikkelen in het productieproces, in de sector en in de keten. 1D1: Het bedrijf is aantoonbaar op de hoogte van sector of keteninitiatieven op het gebied van CO2 reductie Projectgroep Duurzaamheid Nieuwsbrief Dutch power Nieuwsbrief Green Buildings Nieuwsbrief Energiegids.nl Nieuwsbrief Clubvan30 1D2: Sector en keteninitiatieven zijn besproken in managementoverleg Duurzaamheid initiatieven in de installatiemarkt Innovatiecentrum met duurzame kabel oplossingen CO2 Prestatieladder CO2 Footprint database 2D1: Bedrijf neemt passief deel aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door inschrijving en of betaling van contributie of sponsoring Lidmaatschap UNETO-VNI Lidmaatschap NEDEK Lidmaatschap Europakabel Milieubarometer 2D2: Bedrijf neemt (beperkt) actief deel in sector of keteninitiatief LCA kabels in kader van cradle-to-cradle toepassing voor kabels en leidingen i.s.m. o.a. Alliander, Tennet, TKF, Prysmian Presentatie en uitleg ECO Advies tool aan ET-relaties 3D1 Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of aanleveren van informatie aan het initiatief Ontwikkeling en introductie ECO Advies tool Deelname UNETO-VNI Themadag Duurzaamheid & Energiebesparing, zowel spreker als standhouder kennismarkt Deelname aan Carbon Disclosure Project vanaf 2008 KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 13 van 15

14 BIJLAGE 1: Referentiejaar CO2 footprint KDN 2009 Bedrijfsnaam Kabelbedrijven Draka Nederland BV jaar 2009 Locaties Amsterdam - Emmen - Nieuw Bergen versie 10-3 Invuller Harrie Sluijer datum september 2010 paraaf Toelichting data Totale CO 2 Emissie in kg en % CO 2 -Conversiefactor Factor Eenheid Hoeveelheid Eenheid schatting (ja / nee) 2009 CO 2 Emissie (ton) conform CO2-prestatieladder % CO 2 Emissie (ton) conform GHG protocol % ,0% ,0% 1. Directe Emissie bronnen ,8% ,0% 1.1 Stationaire verbrandingsapparatuur (Gas) ,4% ,6% Aardgas energieleverancier 1825 g CO 2 / m m 3 nee 3888, , Brandstofverbruik 430 2,4% 430 2,4% 1.3a Brandstofverbruik eigen materieel CO2 per eenheid 131,88 0,7% 131,88 0,7% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 865 liter nee 2,71 2,71 Stookolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 120,65 120,65 Gasolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 2719 liter nee 8,52 8,52 Smeerolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / kg 0 kg 0,00 0,00 1.3b Brandstofverbruik leaseauto's geel + grijs 298 1,6% 298 1,7% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 297,82 297,82 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 2. Indirecte Emissie bronnen ,2% ,0% 2.1 Zakelijke km 53 0,3% n.v.t. Aantal zakelijke km met prive auto salarisadministratie: declaratie km 210 g / km km nee 52,96 n.v.t. 2.2 Vliegen 85 0,5% n.v.t. vliegtuig < 700 km reisbureau 345 g / km km nee 15,74 n.v.t. vliegtuig km reisbureau 245 g / km km nee 36,98 n.v.t. vliegtuig > km reisbureau 220 g / km km nee 32,67 n.v.t. 2.3 Elektriciteit per leverancier en product ,5% ,0% Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Essent Retail 525 g CO 2 / kwh KWh nee 13705, ,80 Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Overige leveranciers 615 g CO 2 / kwh 0 KWh 0,00 0,00 CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 CO2-emissie conform GHG protocol 21,4% 1.1 Brandstof aardgas 21,6% 1.1 Brandstof aardgas 2,4% 0,3% 0,5% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2,4% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.2 Vliegtuig km's 75,5% 2.3 Elektriciteit 2.3 Elektriciteit 76,0% KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 14 van 15

15 BIJLAGE 2: Voortgang CO2 footprint KDN 2010H1 Bedrijfsnaam Kabelbedrijven Draka Nederland BV jaar 2010H1 Locaties Amsterdam - Emmen - Nieuw Bergen versie 10-3 Invuller Harrie Sluijer datum oktober 2010 paraaf Toelichting data Verreden lease km's deels geschat ivm overgang naar nieuwe leasemaatschappij. Totale CO 2 Emissie in kg en % CO 2 -Conversiefactor Factor Eenheid Hoeveelheid Eenheid schatting (ja / nee) 2010H1 CO 2 Emissie (ton) conform CO2-prestatieladder % CO 2 Emissie (ton) conform GHG protocol % ,0% ,0% 1. Directe Emissie bronnen ,6% ,8% 1.1 Stationaire verbrandingsapparatuur (Gas) ,6% ,8% Aardgas energieleverancier 1825 g CO 2 / m ,429 m 3 nee 2653, , Brandstofverbruik 203 2,0% 203 2,0% 1.3a Brandstofverbruik eigen materieel CO2 per eenheid 61,08 0,6% 61,08 0,6% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 1621 liter nee 5,08 5,08 Stookolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter nee 55,74 55,74 Gasolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 85 liter nee 0,27 0,27 Smeerolie leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / kg 0 kg 0,00 0,00 1.3b Brandstofverbruik leaseauto's geel + grijs 142 1,4% 142 1,4% Benzine leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 Diesel leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr liter ja 141,98 141,98 LPG leasemaatschappij/ tankpasadmin g CO 2 / ltr 0 liter 0,00 0,00 2. Indirecte Emissie bronnen ,4% ,2% 2.1 Zakelijke km 26 0,3% n.v.t. Aantal zakelijke km met prive auto salarisadministratie: declaratie km 210 g / km km nee 26,27 n.v.t. 2.2 Vliegen 60 0,6% n.v.t. vliegtuig < 700 km reisbureau 345 g / km km nee 13,87 n.v.t. vliegtuig km reisbureau 245 g / km km nee 26,36 n.v.t. vliegtuig > km reisbureau 220 g / km km nee 19,63 n.v.t. 2.3 Elektriciteit per leverancier en product ,6% ,2% Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Essent Retail 525 g CO 2 / kwh KWh nee 7410, ,37 Grijs (leverancier) / groen (type bron) Grijs - Overige leveranciers 615 g CO 2 / kwh 0 KWh 0,00 0,00 CO2-emissie conform CO2-prestatieladder scope 1 en 2 CO2-emissie conform GHG protocol 1.1 Brandstof aardgas 25,6% 25,8% 1.1 Brandstof aardgas 1.3 Brandstof transport + lease km's 2,0% 0,3% 0,6% 71,6% 2.1 Eigen auto km's zakelijk 2,0% 2.2 Vliegtuig km's 2.3 Elektriciteit 72,2% 1.3 Brandstof transport + lease km's 2.3 Elektriciteit KDN dec 2010 versie 10.4 blz. 15 van 15

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Medewerker Communicatie KDN. : Manager QSHE KDN. : Managing Director KDN

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Medewerker Communicatie KDN. : Manager QSHE KDN. : Managing Director KDN Duurzamer Draka! Dit document is een nadere beschrijving van de communicatie over het CO2 beleid en de uitwerking van het communicatieplan zoals onder de invalshoek transparantie van de CO2 prestatieladder

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Energiebeleid 3. 3. Trend energieverbruik KDN 4. 4. Analyse energieverbruikers 5. 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6

1. Inleiding 2. 2. Energiebeleid 3. 3. Trend energieverbruik KDN 4. 4. Analyse energieverbruikers 5. 5. Inventarisatie CO2 reductiemogelijkheden 6 Aan Opgesteld door Functie Voor accoord Functie : leden Energieteam KDN : Harrie Sluijer : manager QSHE KDN : Eric Driessen : Managing Director KDN datum : december 2010 Versie : 10.2 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2019-2024. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2019-2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Aartsdijkweg 45 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

[2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem]

[2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem] 2015 [2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. CO2 prestatieladder 3.0 Conform niveau 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2.

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Ko Hartog Elektrotechniek BV Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies 5 3.2.

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 Energie meetplan -2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Middenweg Noordeloos 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Kantoor Rijssen 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2013-2020. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2013-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestigingen Cofely en VOF s 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Handboek CO 2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 5 2.1. Eisen voor niveau 1 5 2.2. Eisen voor niveau 2 6 2.3. Eisen

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2020

Energie meetplan 2013-2020 Energie meetplan 2013-2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Onderwerp: Energiemeetplan 2013-2020 Referentie: CO₂ prestatie Blad 2 van 5 Inhoud Energie meetplan 2013-2020... 1 1 Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2014 Hexta

Voortgangsverslag 2014 Hexta Voortgangsverslag 09/07/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Verantwoordelijkheden... 3 2.2. Basisjaar... 3 2.3. Rapportageperiode... 3 2.4. Verificatie...

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN COMMUNICATIEPLAN ENERGIE-AUDITVERSLAG 3-IN-1 C02-REDUCTIEPLAN Becono Beheer BV voor de werkmaatschappijen: Becono Betonverharding BV Aannemingsbedrijf Witteveen BV Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Review CO2-reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Review CO2-reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Review CO2-reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 3 4 5 6 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Country QHSE Manager. : COO Prysmian Group Netherlands. Datum laatste uitgifte : Juli 2012 Versie : 12.

Kabelbedrijven Draka Nederland BV. : Country QHSE Manager. : COO Prysmian Group Netherlands. Datum laatste uitgifte : Juli 2012 Versie : 12. CO2 prestatieladder Draka In deze rapportage is een samenvatting weergegeven van de CO2 emissie inventaris en alle activiteiten op het gebied van energiebesparing, communicatie en CO2 bewustzijn initiatieven.

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem 2013. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem 2013 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprint berekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Energie meetplan

Energie meetplan Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de -prestatieladder 3.0 3.B.2_2 Energie meetplan 2016-2018.2016-10 1/6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2020

Energie meetplan 2015-2020 Energie meetplan 2015-2020 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.B.2_2 Energie Meetplan 2015-2020 Datum 12-03-2015 Versie 1.0 Status Definitef Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 reductie Scope 1 & 2 (%)

CO2 reductie Scope 1 & 2 (%) CO2 reductie in procenten O Oktober 2016 Extern Vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit is het hoogste niveau op de ladder. Inmiddels is er een nieuwe

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Interne audit CO2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Interne audit CO2 reductiesysteem Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 215-217 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 3.1. 4 Vestiging A 3.2. 6 Vestiging B 6 6 3.3. 7 Werkplaats

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen

Arnold Maassen Holding BV. Verslag energieaudit. Verslag over het jaar 2014. G.R.M. Maassen Arnold Maassen Holding BV Verslag energieaudit Verslag over het jaar 2014 G.R.M. Maassen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inventarisatie van energieverbruik en emissiebronnen... 3 3 Energieverbruik en CO 2 Footprint...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 4 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2

1 Inleiding 1. 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2. 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Invalshoek A: Inzicht 2 2.1. Footprintberekening 2 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 2 2.3. Overige bevindingen 3 2.4. Corrigerende maatregelen 3 3 Invalshoek

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Huiberts BV. Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Huiberts BV Review CO 2 reductiesysteem 2.A.2_1 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 4 2.1. Footprintberekening 2.2. Kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0

Energie meetplan 2016-2018. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Rechte Tocht 5 Scope 1 emissies 5 Scope

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie