ICT-governance. Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-governance. Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl"

Transcriptie

1 ICT-governance Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl

2 ICT-governance Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl

3 ICT governance Goed ondernemerschap rond ICT ICT als onderdeel van de business-agenda Wiens agenda? Welke onderwerpen?

4 Bouwstenen van ICT governance De formele organisatiestructuur passend bij de algemen business/governance structuur wie is gelegitimeerd? bv. holding vs. units / integraal management (de spelers) De vastgestelde procedures Besturingsgremia Wijze van overleg en besluitvorming De (informele) gang van zaken in de praktijk wat zijn de bepalende businessfuncties? is er een dominante coalitie? waaraan wordt macht ontleend? bv. budget, rapportagelijn wat zijn de voorkook -gremia? (de spelregels) ( het spel )

5 De spelers Directie (portefeuillehouder ICT) Centrale ICT-staf ICTservices Unitmanagers (portefeuillehouder ICT)

6 ICT-governance: organisatiemodel Besturing: Formele gremia Overleg/besluitvorming Beleidscomité ICT Raad van Toezicht ICT-services Klant/ leverancierrelatie Portefeuillehouder ICT BU ICT-staf directie BU ICT-inzet in business - strategie - operaties ICT-staf ICT-staf --visie visie op op bus.dev. & ICT ICT --visie visie op op ICT-infrastructuur --ICT ICT planning & control --ICT-continuïteit apart of niet? Overleg ICT/IMmanagers ICTservices Partners Waar is de CIO? - infra-services - specifieke services - competenties

7 Positionering en rapportagelijnen Positionering en rapportagelijnen ICT-staf inhoudelijk: portefeuillehouder ICT overleg: ICT beleidscomité organiek: aparte afdeling of binnen ICT-services (people management) Positionering en rapportagelijnen ICT-servicemanager hiërarchisch: portefeuillehouder ICT klant/leverancier: business units strategische sturing: Raad van Toezicht Rol van de concernleiding ICT-strategiebepaling en- business development synergievoordelen behalen met/door ICT en samenhang bewaken ICT-planning&control bewaking ICT-soliditeit/continuïteit van concern

8 Wie beslist? 6 beslissingsstijlen Business monarchie IT monarchie Topmanagement, als groep of individueel Ook: Exec. Committee of IT-council met CIO IT-management, als groep of individueel Feodaal Management business units of proceseigenaren Federaal Duopolie Anarchie Een combinatie van topmanagement, IT-management, BU-managers, proceseigenaren Business management en IT-management Op executive-niveau en BU-niveau Iedere individuele proceseigenaar of gebruiker Bron: Davenport, Weill, 2004

9 Dominante beslissingsstijlen (in %) N= landen Domein Stijl Business monarchie IT monarchie Feodaal Federaal Duopolie Anarchie Onbekend IT principes IT infrastructuur IT-architectuur Business ITstrategie applicaties investeringen Input Besluit Input Besluit Input Besluit Input Besluit Input Besluit Bron: Weill, 2004

10 3 meest succesvolle ICT-governance stijlen Stijl Business monarchie IT monarchie IT principes IT infrastructuur IT-architectuur Business ITstrategie applicaties investeringen Feodaal Federaal 1 3 Duopolie Anarchie Succesvol= a) Kosten effectief gebruik van ICT b) Effectief gebruik van ICT voor benutten activa c) Effectief gebruik van ICT voor groei d) Effectief gebruik van ICT voor bedrijfsflexibiliteit Bron: Weill, 2004

11 ICT-governance: het spel De (informele) gang van zaken in de praktijk wat zijn de bepalende businessfuncties? is er een dominante coalitie? waaraan wordt macht ontleend? bv. budget, rapportagelijn wat zijn de voorkook -gremia? Langs de lijnen van het poldermodel Langs de lijnen van strategic control Langs de lijnen van financial control Langs de lijnen van de ICT-infrastructuur Langs de lijnen van het faciliteermodel Langs de lijnen van de actuele beleidskwesties Laissez faire

12 ICT-governance Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl

13 De toegevoegde waarde van IT Bron:

14 Toegevoegde waarde meten : BSC Financieel Doelen Klant strategie Processen CSF s Activiteit Innovatie Prestatie Criteria voor Investeringsbeoordeling?

15 Business case: waarom doen we dit eigenlijk? redenen verwachte kosten beoogde baten belangrijkste risico s het waarom scenario s planning investeringsanalyse Bron. Van der Molen

16 Beoordelingscriteria: waardefactoren Balanced score card AW + creëren waarde voor de aandeelhouders KW + creëren waarde voor de klant PP IK CP + verbeteren prestaties in processen + vergroten innovatiekracht + versterken concurrentiepositie Vergroot de ondernemingswaarde

17 Beoordelingscriteria: kosten/risicofactoren BM - BI - beslag op schaarse managementaandacht beslag op schaarse IT-deskundigen BF - beslag op schaarse financieringsmiddelen DR - doorlooptijd realisatie KT - kwaliteit/betrouwbaarheid technologie Doet afbreuk aan de ondernemingswaarde

18 Waarderingsmodel: multicriteria-analyse Stap 1: Beoordelingsfactoren vaststellen en relatief belang bepalen Beoordelingsfactor relatief belang invloed +/- waardefactoren risicofactoren AW KW PP IK CP BM BI BF DR KT Bron. Parker, Benson

19 Waarderingsmodel: multicriteria-analyse Stap 2: Investeringen waarderen Beoordelingsfactor relatief belang invloed +/- projecten A B C... waardefactoren risicofactoren AW KW PP IK CP BM BI BF DR KT waarderingen Bron. Parker, Benson

20 Waarderingsmodel: multicriteria-analyse Stap 3: Investeringen rangschikken Beoordelingsfactor waardefactoren risicofactoren AW KW PP IK CP BM BI BF DR KT score + score - score T relatief belang invloed +/- projecten A B C waarderingen Bron. Parker, Benson

21 Project/portfolio beoordeling Stap 4: Investeringen opwaarderen en keuze maken H waardetoename (positieve score) Doen A B Beheers risico's Herdefinieer project C Niet doen L L waardeafname (negatieve score) H

22 Investeringsportfoliomanagement Bedrijfsstrategie Huidige systemen ICT- kansen INVESTERINGSPORTFOLIO Schaarse middelen => selecteren Selectie

23 Raamwerk voor portfoliomanagement Technologie scope Business oplossingen Gedeelde infrastructuur Procesverbetering Vernieuwing Experimenten Transformatie Korte termijn winstgevendheid Strategisch doel Lange termijn winstgevendheid Bron: Ross & Beath, Sloan Mgt. Rev., winter 2002

24 Portfoliokarakteristieken Type investering Drijfveer Financiering Eigenaar Transformatie Infrastructuur inadequaat voor business model Allocatie door directie (opties, instinct) Onderneming totaal Vernieuwing Mogelijkheid voor kostenreductie of kwaliteitsverbetering Technische noodzaak Business case Allocatie door CIO ICT-afdeling of service provider Procesverbetering Mogelijkheid voor verbetering operationele prestaties Business case SBU of functioneel gebied die voordeel behaalt Experimenten Nieuwe technologie Nieuwe producten, processen, business model Allocatie door directie of SBU (opties, instinct) ICT-afdeling of SBU afhankelijk van doel Bron: Ross & Beath, Sloan Mgt. Rev., winter 2002

25 1 Volwassenheidsniveau Investeringsbewustzijn creeren ICT-investeringen-volwassenheidsmodel 5 Investeringsportfolio aanleggen Fundament voor investeringen leggen IT strategisch gericht Investeringsproces verbeteren Kritische processen Benchmarken van investeringsprocessen Strategische businessverandering o.b.v. IT Postimplementatie-interviews en terugkoppeling Evalueren en verbeteren van de portfolioprestaties Vervangingsmanagement voor systemen en technologie Bevoegdheden van IT-investeringsgremia afstemmen Selectiecriteria voor de portfolio opstellen Investeringen analyseren De portfolio ontwikkelen Zicht krijgen op portfolio-prestaties IT-investeringsgremia inrichten Zicht krijgen op IT-projecten en IT-assets Business cases voor IT-projecten bepalen Selecteren van IT-voorstellen Geld uitgeven aan IT zonder dat er deugdelijke investeringsprocessen zijn ingericht Bron: Bloem/ van Doorn, 2004 (General Accounting Office VS)

26 ICT-governance Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl

27 IT doesn t matter Nieuwe regels voor IT-management Geef minder uit Moeilijker om concurrentievoordeel te bereiken Makkelijker om kostennadeel op te lopen Wees niet de eerste Wet van Moore: meer IT voor minder geld Minder risico dat het niet goed werkt Zoek naar zwakke plekken, niet naar kansen Afbreukrisico neemt toe door meer IT Bron: Carr, HBR May 2003

28 Gerijpte technologie verdwijnt na verloop van tijd in de infrastructuur IT doesn t matter? Generieke applicaties (primair proces) Generieke applicaties (werkplek) Database managementsystemen Computerplatforms en netwerken ICT-infrastructuur

29 IT doesn t matter? Maak gebruik van de onderliggende ICT-infrastructuur die niet (meer) concurrerend is Onderscheid je met (andere) ICT on top of afdeling business unit onderneming bedrijfstak ICT-infrastructuur maatschappij

30 Implicaties voor ICT-strategie ICT-infrastructuurstrategie Welke ICT is/wordt concurrentieneutraal op maatschappelijk en bedrijfstakniveau aangeboden? Welke producten/processen * bepalen de identiteit? * genieten prioriteit? * dienen op de achtergrond? infrastructureel? * zijn noodzakelijk? Managen op operational excellence : * gebruik proven technology * gebruik geldende (de facto) standaards * stuur op kosten * investeer op basis van harde business cases

31 Implicaties voor ICT-strategie ICT-innovatiestrategie In welke marktsegmenten zijn we echt onderscheidend? Welke productkenmerken zijn onderscheidend (voor de klant)? Welke processen bepalen de identiteit of genieten prioriteit? IT is zelden de enige business driver Business-met-IT innovaties Business en IT in samenhang managen (programma) Gebruik zoveel mogelijk proven technology Borduur voort op de bestaande ICT-infrastructuur Stuur op ondernemers-business cases Aandacht voor innovatieproces

32 ICT-governance Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl

33 Sourcingsopties Interne levering Strategische processen Tactische processen Operationele processen Intern sourcen Kennis sourcen Capaciteit sourcen Uitvoering sourcen Resultaat sourcen Externe levering Bron: Kirkman Company

34 5 dimensies van Strategic Sourcing Internal capabilities Gap analysis Market and risk analysis Market capabilities Strategic goals Sourcing governance Management capabilities Market engagement Sourcing models Bron: Gartner

35 Vraag/aanbod-governance model Cliënt Business Leverancier Cliënt Business Representant Business IT strategie Lange termijn Business doelen Contract discussie-onderwerpen Escalatie Client Manager Strategisch Business drivers rapportage Cliënt Contract Representant Contract IT strategie Potentiële nieuwe Business Algemeen contract mgt Escalatie Richtlijnen rapportage Contract Manager wijzigingen rapportage SLA Richtlijnen rapportage Tactisch Operatie Cliënt Demand Representant informeren rapportage Eind gebruikers gemeenschap Service eisen Vragen/probleme n Service Level mgt Change mgt Project mgt Escalatie Procedures Processes Call/query/incident/problem mgt End user support Configuration mgt Systems op s & support Software control & distr. rapportage Oplossing/notificatie Service Delivery Manager Bestuur Service Desk rapportage Leverende Organisatie Vraag - Demand Aanbod - Supply Bron: Atos/Origin

36 Waarom is regie gewenst? Meer ruimte voor aandacht op de kerntaken van de organisatie Betere uitnutting van outsourcing contracten Uit de markt halen wat er in zit: kostenvoordelen, kwaliteitsverbetering, innovaties Meer standaardisatie aan zowel de vraagkant als de aanbodkant, wat leidt tot lagere kosten Betere verkaveling tussen diensten die worden gevraagd zodat een betere fit mogelijk wordt met het aanbod van leveranciers Bundeling en integratie van verschillende geleverde diensten tot een aanbod op maat (oplossing) voor de vragende partijen

37 Voorbeeld van regieprocessen Sourcing Governance Framework Bron: Quint

38 Waar gaat het naar toe met regie? Regie is een apart aandacht-/kennisgebied, want: VAN nadruk op kosten single vendor enkelvoudige diensten technische dienst/sturing supply management operationele sturing vraag en aanbod technische competenties vastgetimmerde contracten NAAR nadruk op toegevoegde waarde multi vendor samengestelde diensten functionele dienst/sturing demand management tactisch/strategische sturing ketenintegratie business en gedragscompetenties flexibele, open contracten

39 ICT-governance Structuur en besluitvorming Business cases Portfoliomanagement ICT-strategie Sourcing regie ICT-functie nieuwe stijl

40 De nieuwe rol van de ICT-functie Klanten Rol ICT-functie: - Ontwikkelen oplossingen met standaardbouwstenen - Verlenen diensten: beheer (standaard)applicaties beheer infrastructuur support/helpdesk ICT-functie Business Rol business: - Opstellen business cases - Uitvoeren projecten - Inrichten processen Bron: Poels, van Veen

41 Nieuwe kerntaken van de ICT-functie Dienstverlening op maat: - technische implementatie - beheer - serviceverlening - contractmanagement Regie ICT governance Afspraken en spelregels over: - taken/verantwoordelijkheden ICT - infrastructurele voorzieningen - architectuur - budgettering/financiering - informatiebeveiliging Architectuur Ontwerp en bewaking: - oplossingen o.b.v. standaardbouwstenen - applicaties en techniek Portfoliomanagement Bron: Poels, van Veen

42 ICT: schakelfunctie tussen business en leveranciers Opstellen businesscases Ontwikkelen maatwerk Beheer pakketten Beheer infrastructuur Regie Support/ helpdesk ICT governance Architectuur Managen projecten Rol CIO Inrichten processen Technology watcher (Innovation) facilitator Service provider Manager/regisseur van resources Bron: Poels, van Veen

43 Meer informatie?

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf.

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Thesis De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Student : Wim Suijkerbuijk Adres : Esdoornhof 15 Postcode en Woonplaats : 4675 AV, Sint PhilipsLand Studentnummer

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland.

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Demand: functioneel beheer & regievoering.6 Het belang en de opzet van regievoering in de praktijk Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Volgens kenners hangt het begrip regievoering

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Business case ICT sourcing

Business case ICT sourcing Business case ICT sourcing College ICP 27 April 2004 27-4-2004 Robert Mooijman Agenda 14.00 14.45 Introductie outsourcing en achtergrond 14.45 15.00 Toelichting case 15.00 15.10 Pauze 15.10 16.15 Nadere

Nadere informatie

Visie op regievoering

Visie op regievoering Compact_ 2011_3 3 Visie op regievoering Dr. Paul Laagland en drs. ing. Paul Olieman RE Dr. P. Laagland is senior manager bij KPMG EquaTerra en heeft meer dan tien jaar ervaring met het inrichten van IT-organisaties

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Beursvennootschappen worden in verschillende landen geconfronteerd met codes voor corporate governance. Hierbij kan gedacht worden aan de Nederlandse Code voor Corporate Governance

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn S o u r c i n g S t r a t e g y W h i t e P a p e r De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn Veel organisaties heroverwegen op regelmatige

Nadere informatie

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY

Sharon Janssen PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY HR PORTFOLIO & AANPAK KIRKMAN COMPANY Sharon Janssen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

BETER INVESTEREN IN ICT

BETER INVESTEREN IN ICT BETER INVESTEREN IN ICT Hoe u slimmer kunt investeren in ICT met behulp van portfoliomanagement Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] Nederlandse bedrijven worstelen nog steeds met ICT. Verouderde

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

Informatiemanagement. Executive MBA 2009-2A 3 maart 2010

Informatiemanagement. Executive MBA 2009-2A 3 maart 2010 Informatiemanagement Executive MBA 2009-2A 3 maart 2010 Voorstel voor een agenda Wat is informatiemanagement? Wat is informatie? Vooraf gestelde vragen Beheer (ASL, BiSL, ITIL) Geschiedenis van ICT en

Nadere informatie

Sogeti Nederland B.V.

Sogeti Nederland B.V. Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Doelstellingen zijn formuleringen van doelen. Specifiek; De doelstelling

Nadere informatie

Uiteraard zijn er diverse definities van een SSC beschikbaar. Hieronder de ons bekende definities.

Uiteraard zijn er diverse definities van een SSC beschikbaar. Hieronder de ons bekende definities. Dossiers Shared Service Centers Definitie Uiteraard zijn er diverse definities van een SSC beschikbaar. Hieronder de ons bekende definities. Delen (2005): Het inrichten van een shared service center is:

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Trends in ICT. Business en IT ontwikkelingen bij Nederlandse Organisaties. Peter Noordam 25 januari 2007

Trends in ICT. Business en IT ontwikkelingen bij Nederlandse Organisaties. Peter Noordam 25 januari 2007 Trends in ICT Business en IT ontwikkelingen bij Nederlandse Organisaties Peter Noordam 25 januari 2007 Even Voorstellen Peter Noordam: Werkzaam bij Bisnez Management Oprichter van het Business & IT Trends

Nadere informatie

Demand. Management. Besturing en Prestaties bij Outsourcing Besturing en Prestaties bij Outsourcing

Demand. Management. Besturing en Prestaties bij Outsourcing Besturing en Prestaties bij Outsourcing Demand Management Besturing en Prestaties bij Outsourcing Besturing en Prestaties bij Outsourcing Demand Management Inleiding Wat is Demand Management eigenlijk? De besturing van werk dat in meer of mindere

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Concept Datum 2 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO/Subcommissie Regie & Sourcing Inhoud 0 Managementsamenvatting...4 1 Inleiding...6 2 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

template sourcing strategie

template sourcing strategie Template Sourcing Strategie 1 template sourcing strategie 2 Template Sourcing Strategie Inhoudsopgave 1.Doel template 3 2. Structuur notitie 3 3. Inleiding Sourcing Strategie 4 3.1 IT-Sourcing en Cloud

Nadere informatie