Portfolio. Carolien Haijen Account Manager verkeer en mobiliteit +32 (0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio. www.anteagroup.be. Carolien Haijen Account Manager verkeer en mobiliteit +32 (0)11 89 77 90 carolien.haijen@anteagroup."

Transcriptie

1 Portfolio Planning verkeer en > mobiliteit inrichting > beheer Jan Parys CEO + (0) 0 Carolien Haijen Account Manager verkeer en mobiliteit + (0) 0 Antwerpen Hasselt Corda Campus - gebouw Gent Leuven Roderveldlaan Kempische Steenweg bus Buchtenstraat Diestsevest 00 Antwerpen 00 Hasselt 0 Gent 000 Leuven + (0) 00 + (0) 00 + (0) 00 + (0) 00 Namur Avenue des Dessus-de-Lives 0 Namur + (0) 0 Oostkamp Siemenslaan 00 Oostkamp + (0) Uitgave: oktober 0 (jan 0)

2 Understanding today, improving t tomorrow Antea Group is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat in opdracht van overheden, organisaties en bedrijven projecten uitvoert. We blikken terug op 0 jaar ervaring in projectmanagement, technische studies, advisering en vergunningsaanvragen. Door strategisch denken te combineren met technische expertise bieden we effectieve oplossingen, ook bij multidisciplinaire projecten. Understanding today, Improving tomorrow is onze uitdaging. Onze meerwaarde zit in de combinatie van knowhow, een pragmatische aanpak en onze no-nonsense mentaliteit. En dat moet je ervaren!

3 pagina - Parkeren onder de loep bij uitbreiding AZ Sint-Lucas pagina - Parkeren onder de loep bij uitbreiding AZ Groeninge pagina - Fietspaden verweven attractiepolen en Ronse-centrum pagina 0- Wildgroei bewegwijzering ingeperkt pagina - Verkeersmodellering leidt tot versnelde modal shift pagina 0- Shoppingpark Olen strategisch bewegwijzerd pagina - Nieuwe retailzone in Meise kiest voor een veilige afwikkeling pagina 0- Overwegen in vraag gesteld pagina - pagina - gemeenten gaan samen Werken aan duurzame voor veiligheid en natuur campusmobiliteit pagina - Zorgeloos fietsen door Haspengouw pagina - urbo-ontsluiting voor Kanaal-Noord pagina - Hechtel herademt pagina - Doordacht verkeren en parkeren in Leopoldsburg pagina - Privé-parkeren gegist Samen met Antea Group op weg naar duurzame mobiliteit eam Mobiliteit is een jong en dynamisch team. Het team maakt zich sterk op het gebied van mobiliteitsstudies, verkeerstechnisch ontwerp, beleidsondersteunende studies, verkeersonderzoeken en advies. De nauwe samenwerking met de collega s van andere afdelingen en disciplines garandeert een ruime en duurzame kijk op elke opdracht.

4 gemeenten gaan samen voor veiligheid en natuur Module ++0+ N Diestsebaan-urnhoutsebaan etsbrug Dit project doorloopt gemeenten (Diest, Scherpenheuvel-Zichem, essenderlo en Laakdal) en provincies. Langs, km van de N zijn veilige fietsinfrastructuren voorzien en is er een passende oplossing uitgewerkt voor de schoolomgeving van De Wissel in Veerle en de doortocht in Okselaar. Het projectgebied is gedeeltelijk gelegen binnen een habitatrichtlijnengebied (beschermd natuurgebied) en doorkruist het plattelandsproject De Merode. ANB, VLM en Natuurpunt waren belangrijke actoren in het proces. Het voortraject van dit project bestond uit de evaluatie en bundeling van netwerken, het afstemmen van snelheden en het duiden van waardevolle groenstructuren. Dankzij de positieve inzet van de gemeenten enerzijds en een goede coördinatie en begeleiding anderzijds kon één gedragen visie voorgelegd en uitgewerkt worden. berm + inheemse bomen fietspad. bestaande gracht. berm bestaande rijweg bestaande rijweg berm. bestaande gracht 0.. fietspad bestaande rijweg besta fietsbrug berm + inheemse bomen bestaande rijweg bestaande rijweg berm fietspad 0... buffer N KAAR : YPEDWARSPROFIEL SEQUENIE - OP ALLUD (variant a) - - PROJEC: module N DOSSIERNUMMER: 00 OPDCHGEVER: Diest - Scherpenheuvel-Zichem - essenderlo - Laakdal Antea Group

5 R A VO sec. St-Maarten AA ER GRO 0 GROE - regina mundi (KASOG) HOU BEN INNE N M. 0 B m were Oxfa A eren 0 0 MPE KE NL AA N LAA BO CH RE IN PA D AS ER SS YM AE K E R O O NA AR R A W EG 0 0 ALBER REMANS MOLEN 0 0B HO O 0 GS R A 0C A BOCHLAAN -- SC HA R A 0 NENS LAAN b BAR A PA U SK IL 0 VO Basisschool "Broederschool" RD SC HA BA R OCMW-Wijkcentrum sociaal huis Legende Weginfrastructuur [Gis] Wegverbinding.Ligging (As) - Zin/egenzin Wegverbinding.Ligging (As) - Geen Kruispunt.Ligging Gebouwen en Adressen [Gis] Gebouw.Omtrek Gebouw.Omtrek - Actueel Gebouw.Omtrek - e verwijderen Gebouw.Omtrek bovenbouw Gebouwaanhorigheid.Ligging - rap Gebouwaanhorigheid.Ligging - Zichtbare onderkeldering Gebouwaanhorigheid.Ligging - Ingezonken garagetoegang Schaal : :000 Gebouwaanhorigheid.Ligging - Verheven garagetoegang Gebouwaanhorigheid.Ligging - Verdieping Gebouwaanhorigheid.Ligging - Afdak Kadaster [Gis] 0m Kadastraal Perceel.Omtrek shape_polygon.area -- UIL SCHA 0 K DS AR BA KEMPENLAAN PA LEN HO OG AA 0 WINDMO BURG EMEE ER GE RD BIJ 0 WINDMOLEN 0 MOLEN AN KEMPENLA W NIEU UIL KK O KL AND RUYENL A ICHELBERGLAAN N ARIDLAA KONINGIN A KERR BREMAK z/n FRUIMARK 0 BURGEMEEER GERD BIJNENSLAAN C 0 BERG LAAN MOLEN AN 0 k Gen jong Genk-Centrum KLOOERHOF 0 nkel ldwi 0 KLOOERHOF IK NE EE & Meting Dienst GIS KEBERG IK NE In een eerste fase werden de vergunde autostaanplaatsen geïnventariseerd en verwerkt in GIS. De basis hiervoor was een uittreksel van de lijst met bouwvergunningen. Per vergunning werd nagegaan of deze rond autostaanplaatsen handelde. Ook werd in kaart gebracht hoeveel autostaanplaatsen er via deze vergunningen per perceel voorzien worden. Op een totaal van adressen (.0 wooneenheden) zijn er gescreend. In een tweede fase werd op basis van deze inventaris het werkelijk gebruik van de vergunde autostaanplaatsen op terrein getoetst. NIEUW EE D'IER DR A HOFK EN NEIKS EE KLOKKUIL IKA EENE 0 OG HO EEN EIK IKA EENE 0 RUYENLAND EENEIK HE () 0 0 OG HO C B B BERGLA A HOOG 0A B HOOG () J.-SW N C ICHELBERGLAAN EENEIK GROE A LA Antea Group werkte in opdracht van de stad Genk een parkeerstudie uit. Doelstelling van deze opdracht: zicht krijgen op het aantal én ook het gebruik van de staanplaatsen op privéterrein in het centrum van Genk. D ter ) A MOLEN ec os 0 A CENRUMLAAN EINDGCH NE EE 0 0 G 0 0 (D S EN KS R AA 0 JN A 0 0 A A KLO BI 0 R A GROE 0A 0 0 BE 0 0 A OG HO 0 () OUDE MARK GROE NIEUW ES R GRO 00 NIEUW GROE HE HOFKEN 0 KEBERGS 0 0 N CRYPEPLEI 0 A B C 0 DIEPLAAN c D AAN CENRUML E DIEPLAAN Z/N MARK 0 KLOK 0 MARK 0 DIEPLAAN DIEPLAAN MARK CL I DE 0 NR HE ALBER REMANS B DIEPLAAN 0 BURGEMEE ER GER D BIJNENSLAAN C DIEPLAAN IO NS EERE-CYCLIENLAAN D E DIEPLAAN FRUIMARK 0 WEG NAAR AS SIN-MARINUSPLEIN 0 DIEPLAAN 0 AN R AS 0 A WEG NAA WINDMOLENR A 0 0 KLOK EVENEMENENPARK COSMOGOLEM ADSPLEIN WINERSLA G Z/N DE VOORZORG A CENRUMLAAN 0 WINERSLAG ADSPLEIN Stadhuis SCHABARR A AA 00 R IO NS 0 NSPLEIN NOËL BIJNE () 0 SLAG () 0 A B 0 SCHEPEN FRUIMARK () 0 GUIDO GEZELLELAAN () WINER EERE-CYCLIENLAAN 0 0 Jeugdhuis Ginsert (N) AA BE RG LA AN (N) A 0 g Inventarisatie van het privé parkeeraanbod in centrum Genk 0 tve rle nin R KAPEL ns IO NS Mo rel e die BERGLAAN A WINER or KAPE L 0 SCHIEBOOM SLAG Jeugd Rode Kruis Genk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen Opleidingscentrum VDAB vo 0 Ce ntr um PA S KAPE L ENLA MP KE BOCH LAA N WINER A A NMBS - Station Privé parkeren gegist 0 SLAG ICHELBERGLAAN AA R DS INPA RE N (0) B A RE IN RG BE LS FE OF NSBERG ERGS ENSB AR SIN-M GIS-gebruiker : steg PA D A RGR NSBE ARE ROOEN SIN-M ROOEN GIS Stad Genk 0m 0m 0m N 0m 0m

6 - 0 - Shoppingpark Olen strategisch bewegwijzerd Bewegwijzeringplan Shoppingpark Olen Bij de ontwikkeling van het nieuwe Shoppingpark Olen, op de site van het vroegere Van de Ven, werd duidelijk dat de bestaande bewegwijzering ontoereikend en verouderd was. Het uitwerken van de nieuwe bewegwijzering strekt zich uit over gemeenten: Olen, Westerlo, Herentals en Geel. ijdens de voorbereidende studie was een nauwe terugkoppeling aan de betrokken actoren dan ook cruciaal. Naar aanleiding van de inventariskaart van de huidige bewegwijzering werden de wettelijke mogelijkheden betreffende de nieuwe bewegwijzering opgelijst en gecontroleerd. Op basis hiervan werd een bewegwijzeringstrategie uitgewerkt. Voor de twee ontsluitingsvarianten, die resulteerde uit de eerder door Antea Group opgestelde MOBER, werden bewegwijzeringplannen opgesteld. Het definitieve plan omvat een synthesekaart en overzichtstabel met de juiste positie en type van de verkeersborden, aangevuld met een meetstaat en een technische beschrijving. - -

7 Ontwerpend onderzoek als aanleiding voor het RUP te Lommel - - Gelegen aan de Zuid-Willemsvaart, even buiten het centrum van Bree, strekt industrieterrein Kanaal-Noord zich langs beide zijden van de N t Hasseltkiezel uit. Het gebied beslaat een totale oppervlakte van ±0ha. De volledige ±ha ten zuiden van t Hasseltkiezel is ingenomen door het conservenbedrijf Scana Noliko, de overige ± ha Voor het realiseren van een duurzame afwikkeling voor industrieterrein Kanaal-Noord was niet enkel een aanpak van de beide werd ook grondig onder de loep genomen. De hoofdtoegang wordt uitgerust met de allereerste Belgische turborotonde*. Daarnaast zorgt een louter rechts-in, rechts-uit aan de secundaire toegang voor * De turborotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar men al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook dient te kiezen, zodat er - -

8 Hechtel herademt Module ++0: doortocht N-N en schoolomgeving waalf Septemberstraat Een herinrichting van de doortochten N en N is voor de gemeente Hechtel-Eksel van prioritair belang en kadert in het provinciaal verkeersbeleid. Dit project behoort tot één van de grotere doortochtprojecten die tijdens de laatste jaren in België gerealiseerd werden. De herinrichting vormde een cruciale schakel in het verder afbouwen van de noord-zuidverbinding via de N. Dit geeft ontwikkelings- mogelijkheden voor de kern Hechtel. Met name de verkeersveiligheid en leefbaarheid én de ruimtelijke kwaliteit kunnen hierdoor verbeteren. Aansluitend werd ook de schoolomgeving aan de waalf Septemberstraat aangepakt. Deze omgeving ligt middenin het traject. Het herinrichten van de doortochten N en N en van de schoolomgeving werd gecombineerd met de volledige vernieuwing van het rioleringstelsel

9 - - Verkeersmodellering biedt klare kijk op ontwikkeling Sportpaleis Antwerpen MOBER i.k.v. project-mer hervergunning huidige exploitatie Sportpaleis en Lotto Arena Het Antwerps Sportpaleis, tezamen met de Lotto Arena, werd in 0 uitgeroepen tot de populairste concertarena van de wereld. Jaarlijks goed voor, miljoen bezoekers. De site bestaat uit multifunctionele evenementenhallen: het Sportpaleis, de Lotto Arena en het Hospitality Center. In het kader van een verdere exploitatie van de site en een mogelijke uitbreiding van de capaciteit van het Sportpaleis, maakt Antea Group het milieueffectenrapport (project-mer) op. Mobiliteit krijgt hierin een stevige focus. De ontsluiting en parkeercapaciteit van de site zijn belangrijke gegevens. De opmaak van een verkeersmodellering laat een grondige afweging van de effecten in de verschillende scenario s toe. Ook de uitvoering van het Masterplan 00 wordt hierbij in rekening gebracht. Dit plan zal leiden tot drastische wijzigingen in het verkeersnetwerk ter hoogte van het Sportpaleis en de Lotto Arena. Deze toetsing wordt vertaald in een maatregelenpakket dat de duurzame mobiliteit van de site ondersteunt en verbetert. - -

10 Zorgeloos fietsen door Haspengouw Module Aanleg fietspaden langs de N0-N - - Haspengouw is een toeristische trekpleister. Bij het ontwerpen van de fietspaden langs de N0 ging Antea Group de uitdaging aan om een veilige, comfortabele en functionele fietsroute te creëren met respect voor het landschap en de eigenheid van de streek. Het plan gaat echter verder dan fietspaden en knooppunten. De bushaltes krijgen een flinke opknapbeurt en worden volledig ingericht volgens de principes van de toegankelijke haltes. Aan de problematiek van het trage landbouwverkeer wordt een antwoord geboden door het inpassen van passeerhavens. Deze uitwijkstroken zijn een primeur voor België! Het uitgaan van een integrale en brede benadering zorgt voor de realisatie van een fietspadenproject dat een belangrijke missing link op het grondgebied van Sint-ruiden en Gingelom invult. - -

11 - 0 - Overwegen in vraag gesteld Mobiliteitsstudie afschaffing overwegen Langdorp Naar aanleiding van de sensibiliseringscampagne van Infrabel Veilig oversteken van overwegen en sporen worden de overwegen, die oorspronkelijk werden opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) uit 0, opnieuw bestudeerd. In Langdorp, een deelgemeente van Aarschot, werd Antea Group betrokken bij de analyse van overwegen. Antea Group onderzocht of de ingrepen, die aanvankelijk werden voorgesteld in het KB, nog haalbaar zijn. Daarnaast werd in kaart gebracht of de mobiliteitseffecten, die gepaard gaan met deze ingrepen, niet voor problemen zullen zorgen op vlak van ontsluiting. De resultaten van de visuele doorsnedentelling én het herkomst- / bestemmingsonderzoek werden verwerkt in het strategische verkeersmodel van de provincie Vlaams-Brabant. De studie ging vervolgens na welke effecten de voorgestelde ingrepen genereerde, stelde oplossingsvarianten op maat voor en koppelde hier een gepersonaliseerd pakket van milderende maatregelen aan vast. - -

12 Parkeren onder de l Mobiliteitsstudie focus parkeren AZ S - - loep bij uitbreiding AZ Sint-Lucas en AZ Groeninge Sint-Lucas en AZ Groeninge Bij de geplande uitbreiding van het AZ Sint-Lucas te Brugge en het AZ Groeninge te Kortrijk was er een duidelijk beeld van de nieuwe infrastructuur. och rezen er een aantal vragen over de gevolgen op vlak van mobiliteit. Hoeveel bijkomende parkeerplaatsen zijn er nodig? Wat zijn de effecten op de in- en uitritten? Volstaan de fietsvoorzieningen? Welke ondersteunende maatregelen moeten genomen worden? Om een antwoord te bieden op deze vragen werd een parkeermodel opgesteld. De modelresultaten werden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Op die manier ontstond er een duidelijk beeld van de te verwachten effecten en de maatregelen die nodig zijn om de negatieve effecten te ondervangen en/of te beperken. Dit advies wordt toegevoegd aan de bouwaanvraag om de geplande werken te verantwoorden. - -

13 Fietspaden verweven attractiep Module fietspaden Nb-N Veemarkt Verlorenstraa - - polen en Ronse-centrum aat Elzelestraat Ronse Dit gebied is een belangrijke attractiepool voor de fietser met wonen als dominante functie. Door de directe nabijheid van scholen doorkruisen ook belangrijke schoolroutes het projectgebied. Daarnaast vormen het cultuurcentrum De Ververij en de nieuwe stadswijk De Stadstuin, met rechtstreekse aansluitingen op het projectgebied, belangrijke attractiepolen. Het traject Veemarkt Verlorenstraat Elzelestraat maakt bovendien deel uit van de te ontwikkelen groene stadsboulevard. Bij de uitwerking van het project ging de aandacht dan ook niet louter uit naar het inrichten van veilige fietspaden maar tegelijkertijd naar het creëren van een aangename verblijfsruimte als onderdeel van de groene stadsboulevard. Een ruimte die de relaties tussen de verschillende attractiepolen verenigt en de link legt naar het stadscentrum. - -

14 - - Doordacht verkeren en parkeren in Leopoldsburg Mobiliteitsstudie stadsinbreiding Leopoldsburg Bij stadsinbreiding worden vrijgekomen terreinen ingevuld met bijvoorbeeld wooneenheden. In het centrum van Leopoldsbrug werkt men aan de ontwikkeling van een bouwblok van appartementen/studio s, 0 kamers in het rust- en verzorgingstehuis ( bedden), service flats en, m² retail. Doordat dit gebied direct grenst aan het station, rezen al vlug een aantal vragen. ijdens de piek, voornamelijk bij het aankomen en vertrekken van treinen, is de huidige verkeer- en parkeerdruk aanzienlijk. In functie van afwikkeling en parkeren moest de impact van deze inbreiding dan ook duidelijk in kaart gebracht worden. De studie toonde aan dat er nergens afwikkelingsproblemen gecreëerd worden. Ook kan er op eigen terrein een antwoord geboden worden aan de parkeerbehoefte voor auto en fiets. Het flankerend maatregelenpakket biedt zachte tools aan om de impact op mobiliteit positief te ondersteunen. - -

15 - - Nieuwe retailzone in Meise zorgt voor een veilige afwikkeling MOBER retail Meise Bij het inpassen van een nieuwe retailzone langs de N Vilvoordsesteenweg te Meise was er nood aan bijkomend studiewerk. Binnen deze studie diende men rekening te houden met de huidige verkeersdrukte op de N, maar ook met de directe nabijheid van het op- en afrittencomplex met de A. Op basis van het verwacht aantal winkelketenbezoekers werden de effecten op de afwikkeling van de ontsluitende kruispunten in beeld gebracht. Het afwikkelingsconcept dat hieruit voortvloeide, voorziet in een beperking van het dwarsprofiel naar een x-rijweg met een extra voorsorteerstrook voor het links afslaand verkeer vanuit Grimbergen. Voor de parking van de retailzone stelden architecten een nieuwe inrichtingsschets op. Antea Group berekende hiervoor het aantal noodzakelijke parkeerplaatsen om het parkeren op eigen terrein op te vangen. - -

16 Wildgroei bewegwijzering ingeperkt Bewegwijzeringplan Stabroek Om de wildgroei van bewegwijzering tegen te gaan, besloot de gemeente Stabroek om een nieuw juridisch waardevol bewegwijzeringplan op te maken. De belangrijkste insteek was het principe dat enkel de attractiepolen voor de bezoekers bewegwijzerd moesten worden. Attractiepolen die louter gebruikt worden door bewoners werden opgenomen als niet te bewegwijzeren. De attractiepolen voor bewegwijzering werden in kaart gebracht. Daarnaast werden de bewegwijzeringborden, die op het Vlaamse wegennet geplaatst kunnen worden, beschreven. en slotte werd er een match gemaakt tussen attractiepool en type bewegwijzeringbord. De overbodige borden werden verwijderd

17 Werken aan duurzame campusmobiliteit Impact campusmobiliteit Brussels Health Campus op korte en lange termijn - - Brussels Health Campus is niet alleen de thuisbasis van het UZ Brussel. Het terrein biedt ook onderdak aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, het departement gezondheidszorg van de Erasmushogeschool Brussel, sportcentrum HealthCity en het Kinderdagverblijf. Recent werden een aantal ingrepen vooropgesteld en uitgevoerd door de verschillende campuspartners om de mobiliteit op de Brussels Health Campus te verbeteren. Dit vormde de aanleiding om de gehele mobiliteit grondig te onderzoeken en in kaart te brengen, op korte en lange termijn. De hiërarchie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het vereenvoudigen en minimaliseren van de circulatie op de campus dienden als uitgangspunt voor deze studie. De impact van de ontwikkelingen op korte termijn werden geëvalueerd. egelijkertijd werden de geplande ontwikkelingen op en in de directe omgeving van de campus bekeken. Op deze manier kon een circulatie op korte termijn worden uitgewerkt die geen hypotheek legt op de ontwikkelingen op lange termijn. HealthCity fitnessclub Erasmushogeschool Brussel Kinderdagverblijf J La ar Studentenwijk be na 0u 0 P ek laa n UZ-A UZ-C Laarbeekbos R P UZ-D B C D E A P i UZ-E F G Boomgaard H P Bloedtransfusiecentrum K UZ-F UZ-B UZ-G Centrum Brandweer Hoofdingang hospitaal UZ Brussel 0 0 P Dikke Be uklaan Ring E0 E E Afrit - -

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij TRAJECTBEGELEIDING @ Grontmij Trajectbegeleiding behelst meer dan louter projectmanagement. Het omvat de bijstand van de opdrachtgever gedurende het ganse traject dat afgelegd dient te worden: vanaf de

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS MER Oorspronkelijke naam document MER Station Roeselare-Centraal en omgeving Project Roeselare

Nadere informatie

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf

Planstudie N395. Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief. Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Planstudie N395 Tussen Oirschot (A58) en Hilvarenbeek (N269) Definitief Provincie Noord-Brabant de heer J. de Kruijf Grontmij N.V. De Bilt, 14 februari 2014 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 KENNISGEVINGSNOTA planmer N71 Neerpelt omleidingsweg MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 - 2 - Inhoud: Figuren:...- 6 - Kaarten:...- 6 - Tabellen:...- 7 - I. De kennisgevingsnota:

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid

Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Aanpasbare, combineerbare en multi-inzetbare infrastructuur in centrumsteden: uitdagingen en knelpunten voor het beleid Eindrapport In opdracht van: Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Stedenbeleid

Nadere informatie

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers

Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025. meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 meer treinverbindingen meer overstapmogelijkheden meer reizigers Ontwikkelagenda Noord-Nederland 2012-2025 Inhoudsopgave De zeven projecten op kaart 2 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019

BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 VR 2014 2410 MED.0421/23TER BELEIDSNOTA Mobiliteit en Openbare werken Beleidsprioriteiten 2014 2019 Ingediend door Ben Weyts Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen 14 1.1 Stadskernrenovatie 19 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 20 1.1.2 Oude

Nadere informatie

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen 1 Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen Voorbeeldenboek Aanpak sluipverkeer 2 Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie / Ringlandopbrengstenpotentieel. Referte.: 14VRO72. Ringgenootschap vzw. Kronenburgstraat 34 B-2000 Antwerpen.

Haalbaarheidsstudie / Ringlandopbrengstenpotentieel. Referte.: 14VRO72. Ringgenootschap vzw. Kronenburgstraat 34 B-2000 Antwerpen. Haalbaarheidsstudie / Ringlandopbrengstenpotentieel Referte.: 14VRO72 Eindrapport 12 mei 2015 In opdracht van Ringgenootschap vzw Kronenburgstraat 34 B-2000 Antwerpen Contactpersoon voor dit rapport: Bruno

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stad

Jaarrekening 2012 Stad JR BOEK 1 Jaarrekening 2012 Stad Beleidsnota Doelstellingenrealisatie deel A Inhoudstafel VOORWOORD 1 INLEIDING 2 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 4 Stadsontwikkeling.. 4 Openbare werken.. 12 Mobiliteit.. 14

Nadere informatie

Verkeersstudie Koningsven De Diepen

Verkeersstudie Koningsven De Diepen Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven De Diepen Definitief onderzoeksrapport Teunesen Zand en Grint BV Verkeersstudie Koningsven - De Diepen Datum 13 februari 2013 Kenmerk TZG001/Wrd/0005

Nadere informatie

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12

1. Brief aan de aandeelhouders 6. 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8. 3. Inleiding 12 jaarverslag 2004 1. Brief aan de aandeelhouders 6 2. Verslag van de Raad van Bestuur 8 3. Inleiding 12 3.1 Motor van het Masterplan 3.2 Sterke punten 3.3 Leefbare mobiliteit 3.4 Missie en strategie 3.5

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

Brussel, 11 mei 2006 110506_Advies_ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025. Advies. Ontwerp ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025

Brussel, 11 mei 2006 110506_Advies_ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025. Advies. Ontwerp ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025 Brussel, 11 mei 2006 110506_Advies_ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025 Advies Ontwerp ontwikkelingsperspectief Zaventem 2025 Inhoud 1. Kader... 3 2. Beknopte evaluatie van het ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN

Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN Introductiecursus Verkeerskunde - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant Joris Willems PCVO Handel, afdeling Verkeerskunde (HSV-Diepenbeek) (www.pcvohandel.be) INHOUD 1. Geschiedenis, achtergronden en structuur

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie