Portfolio. Carolien Haijen Account Manager verkeer en mobiliteit +32 (0)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio. www.anteagroup.be. Carolien Haijen Account Manager verkeer en mobiliteit +32 (0)11 89 77 90 carolien.haijen@anteagroup."

Transcriptie

1 Portfolio Planning verkeer en > mobiliteit inrichting > beheer Jan Parys CEO + (0) 0 Carolien Haijen Account Manager verkeer en mobiliteit + (0) 0 Antwerpen Hasselt Corda Campus - gebouw Gent Leuven Roderveldlaan Kempische Steenweg bus Buchtenstraat Diestsevest 00 Antwerpen 00 Hasselt 0 Gent 000 Leuven + (0) 00 + (0) 00 + (0) 00 + (0) 00 Namur Avenue des Dessus-de-Lives 0 Namur + (0) 0 Oostkamp Siemenslaan 00 Oostkamp + (0) Uitgave: oktober 0 (jan 0)

2 Understanding today, improving t tomorrow Antea Group is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat in opdracht van overheden, organisaties en bedrijven projecten uitvoert. We blikken terug op 0 jaar ervaring in projectmanagement, technische studies, advisering en vergunningsaanvragen. Door strategisch denken te combineren met technische expertise bieden we effectieve oplossingen, ook bij multidisciplinaire projecten. Understanding today, Improving tomorrow is onze uitdaging. Onze meerwaarde zit in de combinatie van knowhow, een pragmatische aanpak en onze no-nonsense mentaliteit. En dat moet je ervaren!

3 pagina - Parkeren onder de loep bij uitbreiding AZ Sint-Lucas pagina - Parkeren onder de loep bij uitbreiding AZ Groeninge pagina - Fietspaden verweven attractiepolen en Ronse-centrum pagina 0- Wildgroei bewegwijzering ingeperkt pagina - Verkeersmodellering leidt tot versnelde modal shift pagina 0- Shoppingpark Olen strategisch bewegwijzerd pagina - Nieuwe retailzone in Meise kiest voor een veilige afwikkeling pagina 0- Overwegen in vraag gesteld pagina - pagina - gemeenten gaan samen Werken aan duurzame voor veiligheid en natuur campusmobiliteit pagina - Zorgeloos fietsen door Haspengouw pagina - urbo-ontsluiting voor Kanaal-Noord pagina - Hechtel herademt pagina - Doordacht verkeren en parkeren in Leopoldsburg pagina - Privé-parkeren gegist Samen met Antea Group op weg naar duurzame mobiliteit eam Mobiliteit is een jong en dynamisch team. Het team maakt zich sterk op het gebied van mobiliteitsstudies, verkeerstechnisch ontwerp, beleidsondersteunende studies, verkeersonderzoeken en advies. De nauwe samenwerking met de collega s van andere afdelingen en disciplines garandeert een ruime en duurzame kijk op elke opdracht.

4 gemeenten gaan samen voor veiligheid en natuur Module ++0+ N Diestsebaan-urnhoutsebaan etsbrug Dit project doorloopt gemeenten (Diest, Scherpenheuvel-Zichem, essenderlo en Laakdal) en provincies. Langs, km van de N zijn veilige fietsinfrastructuren voorzien en is er een passende oplossing uitgewerkt voor de schoolomgeving van De Wissel in Veerle en de doortocht in Okselaar. Het projectgebied is gedeeltelijk gelegen binnen een habitatrichtlijnengebied (beschermd natuurgebied) en doorkruist het plattelandsproject De Merode. ANB, VLM en Natuurpunt waren belangrijke actoren in het proces. Het voortraject van dit project bestond uit de evaluatie en bundeling van netwerken, het afstemmen van snelheden en het duiden van waardevolle groenstructuren. Dankzij de positieve inzet van de gemeenten enerzijds en een goede coördinatie en begeleiding anderzijds kon één gedragen visie voorgelegd en uitgewerkt worden. berm + inheemse bomen fietspad. bestaande gracht. berm bestaande rijweg bestaande rijweg berm. bestaande gracht 0.. fietspad bestaande rijweg besta fietsbrug berm + inheemse bomen bestaande rijweg bestaande rijweg berm fietspad 0... buffer N KAAR : YPEDWARSPROFIEL SEQUENIE - OP ALLUD (variant a) - - PROJEC: module N DOSSIERNUMMER: 00 OPDCHGEVER: Diest - Scherpenheuvel-Zichem - essenderlo - Laakdal Antea Group

5 R A VO sec. St-Maarten AA ER GRO 0 GROE - regina mundi (KASOG) HOU BEN INNE N M. 0 B m were Oxfa A eren 0 0 MPE KE NL AA N LAA BO CH RE IN PA D AS ER SS YM AE K E R O O NA AR R A W EG 0 0 ALBER REMANS MOLEN 0 0B HO O 0 GS R A 0C A BOCHLAAN -- SC HA R A 0 NENS LAAN b BAR A PA U SK IL 0 VO Basisschool "Broederschool" RD SC HA BA R OCMW-Wijkcentrum sociaal huis Legende Weginfrastructuur [Gis] Wegverbinding.Ligging (As) - Zin/egenzin Wegverbinding.Ligging (As) - Geen Kruispunt.Ligging Gebouwen en Adressen [Gis] Gebouw.Omtrek Gebouw.Omtrek - Actueel Gebouw.Omtrek - e verwijderen Gebouw.Omtrek bovenbouw Gebouwaanhorigheid.Ligging - rap Gebouwaanhorigheid.Ligging - Zichtbare onderkeldering Gebouwaanhorigheid.Ligging - Ingezonken garagetoegang Schaal : :000 Gebouwaanhorigheid.Ligging - Verheven garagetoegang Gebouwaanhorigheid.Ligging - Verdieping Gebouwaanhorigheid.Ligging - Afdak Kadaster [Gis] 0m Kadastraal Perceel.Omtrek shape_polygon.area -- UIL SCHA 0 K DS AR BA KEMPENLAAN PA LEN HO OG AA 0 WINDMO BURG EMEE ER GE RD BIJ 0 WINDMOLEN 0 MOLEN AN KEMPENLA W NIEU UIL KK O KL AND RUYENL A ICHELBERGLAAN N ARIDLAA KONINGIN A KERR BREMAK z/n FRUIMARK 0 BURGEMEEER GERD BIJNENSLAAN C 0 BERG LAAN MOLEN AN 0 k Gen jong Genk-Centrum KLOOERHOF 0 nkel ldwi 0 KLOOERHOF IK NE EE & Meting Dienst GIS KEBERG IK NE In een eerste fase werden de vergunde autostaanplaatsen geïnventariseerd en verwerkt in GIS. De basis hiervoor was een uittreksel van de lijst met bouwvergunningen. Per vergunning werd nagegaan of deze rond autostaanplaatsen handelde. Ook werd in kaart gebracht hoeveel autostaanplaatsen er via deze vergunningen per perceel voorzien worden. Op een totaal van adressen (.0 wooneenheden) zijn er gescreend. In een tweede fase werd op basis van deze inventaris het werkelijk gebruik van de vergunde autostaanplaatsen op terrein getoetst. NIEUW EE D'IER DR A HOFK EN NEIKS EE KLOKKUIL IKA EENE 0 OG HO EEN EIK IKA EENE 0 RUYENLAND EENEIK HE () 0 0 OG HO C B B BERGLA A HOOG 0A B HOOG () J.-SW N C ICHELBERGLAAN EENEIK GROE A LA Antea Group werkte in opdracht van de stad Genk een parkeerstudie uit. Doelstelling van deze opdracht: zicht krijgen op het aantal én ook het gebruik van de staanplaatsen op privéterrein in het centrum van Genk. D ter ) A MOLEN ec os 0 A CENRUMLAAN EINDGCH NE EE 0 0 G 0 0 (D S EN KS R AA 0 JN A 0 0 A A KLO BI 0 R A GROE 0A 0 0 BE 0 0 A OG HO 0 () OUDE MARK GROE NIEUW ES R GRO 00 NIEUW GROE HE HOFKEN 0 KEBERGS 0 0 N CRYPEPLEI 0 A B C 0 DIEPLAAN c D AAN CENRUML E DIEPLAAN Z/N MARK 0 KLOK 0 MARK 0 DIEPLAAN DIEPLAAN MARK CL I DE 0 NR HE ALBER REMANS B DIEPLAAN 0 BURGEMEE ER GER D BIJNENSLAAN C DIEPLAAN IO NS EERE-CYCLIENLAAN D E DIEPLAAN FRUIMARK 0 WEG NAAR AS SIN-MARINUSPLEIN 0 DIEPLAAN 0 AN R AS 0 A WEG NAA WINDMOLENR A 0 0 KLOK EVENEMENENPARK COSMOGOLEM ADSPLEIN WINERSLA G Z/N DE VOORZORG A CENRUMLAAN 0 WINERSLAG ADSPLEIN Stadhuis SCHABARR A AA 00 R IO NS 0 NSPLEIN NOËL BIJNE () 0 SLAG () 0 A B 0 SCHEPEN FRUIMARK () 0 GUIDO GEZELLELAAN () WINER EERE-CYCLIENLAAN 0 0 Jeugdhuis Ginsert (N) AA BE RG LA AN (N) A 0 g Inventarisatie van het privé parkeeraanbod in centrum Genk 0 tve rle nin R KAPEL ns IO NS Mo rel e die BERGLAAN A WINER or KAPE L 0 SCHIEBOOM SLAG Jeugd Rode Kruis Genk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen Opleidingscentrum VDAB vo 0 Ce ntr um PA S KAPE L ENLA MP KE BOCH LAA N WINER A A NMBS - Station Privé parkeren gegist 0 SLAG ICHELBERGLAAN AA R DS INPA RE N (0) B A RE IN RG BE LS FE OF NSBERG ERGS ENSB AR SIN-M GIS-gebruiker : steg PA D A RGR NSBE ARE ROOEN SIN-M ROOEN GIS Stad Genk 0m 0m 0m N 0m 0m

6 - 0 - Shoppingpark Olen strategisch bewegwijzerd Bewegwijzeringplan Shoppingpark Olen Bij de ontwikkeling van het nieuwe Shoppingpark Olen, op de site van het vroegere Van de Ven, werd duidelijk dat de bestaande bewegwijzering ontoereikend en verouderd was. Het uitwerken van de nieuwe bewegwijzering strekt zich uit over gemeenten: Olen, Westerlo, Herentals en Geel. ijdens de voorbereidende studie was een nauwe terugkoppeling aan de betrokken actoren dan ook cruciaal. Naar aanleiding van de inventariskaart van de huidige bewegwijzering werden de wettelijke mogelijkheden betreffende de nieuwe bewegwijzering opgelijst en gecontroleerd. Op basis hiervan werd een bewegwijzeringstrategie uitgewerkt. Voor de twee ontsluitingsvarianten, die resulteerde uit de eerder door Antea Group opgestelde MOBER, werden bewegwijzeringplannen opgesteld. Het definitieve plan omvat een synthesekaart en overzichtstabel met de juiste positie en type van de verkeersborden, aangevuld met een meetstaat en een technische beschrijving. - -

7 Ontwerpend onderzoek als aanleiding voor het RUP te Lommel - - Gelegen aan de Zuid-Willemsvaart, even buiten het centrum van Bree, strekt industrieterrein Kanaal-Noord zich langs beide zijden van de N t Hasseltkiezel uit. Het gebied beslaat een totale oppervlakte van ±0ha. De volledige ±ha ten zuiden van t Hasseltkiezel is ingenomen door het conservenbedrijf Scana Noliko, de overige ± ha Voor het realiseren van een duurzame afwikkeling voor industrieterrein Kanaal-Noord was niet enkel een aanpak van de beide werd ook grondig onder de loep genomen. De hoofdtoegang wordt uitgerust met de allereerste Belgische turborotonde*. Daarnaast zorgt een louter rechts-in, rechts-uit aan de secundaire toegang voor * De turborotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar men al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook dient te kiezen, zodat er - -

8 Hechtel herademt Module ++0: doortocht N-N en schoolomgeving waalf Septemberstraat Een herinrichting van de doortochten N en N is voor de gemeente Hechtel-Eksel van prioritair belang en kadert in het provinciaal verkeersbeleid. Dit project behoort tot één van de grotere doortochtprojecten die tijdens de laatste jaren in België gerealiseerd werden. De herinrichting vormde een cruciale schakel in het verder afbouwen van de noord-zuidverbinding via de N. Dit geeft ontwikkelings- mogelijkheden voor de kern Hechtel. Met name de verkeersveiligheid en leefbaarheid én de ruimtelijke kwaliteit kunnen hierdoor verbeteren. Aansluitend werd ook de schoolomgeving aan de waalf Septemberstraat aangepakt. Deze omgeving ligt middenin het traject. Het herinrichten van de doortochten N en N en van de schoolomgeving werd gecombineerd met de volledige vernieuwing van het rioleringstelsel

9 - - Verkeersmodellering biedt klare kijk op ontwikkeling Sportpaleis Antwerpen MOBER i.k.v. project-mer hervergunning huidige exploitatie Sportpaleis en Lotto Arena Het Antwerps Sportpaleis, tezamen met de Lotto Arena, werd in 0 uitgeroepen tot de populairste concertarena van de wereld. Jaarlijks goed voor, miljoen bezoekers. De site bestaat uit multifunctionele evenementenhallen: het Sportpaleis, de Lotto Arena en het Hospitality Center. In het kader van een verdere exploitatie van de site en een mogelijke uitbreiding van de capaciteit van het Sportpaleis, maakt Antea Group het milieueffectenrapport (project-mer) op. Mobiliteit krijgt hierin een stevige focus. De ontsluiting en parkeercapaciteit van de site zijn belangrijke gegevens. De opmaak van een verkeersmodellering laat een grondige afweging van de effecten in de verschillende scenario s toe. Ook de uitvoering van het Masterplan 00 wordt hierbij in rekening gebracht. Dit plan zal leiden tot drastische wijzigingen in het verkeersnetwerk ter hoogte van het Sportpaleis en de Lotto Arena. Deze toetsing wordt vertaald in een maatregelenpakket dat de duurzame mobiliteit van de site ondersteunt en verbetert. - -

10 Zorgeloos fietsen door Haspengouw Module Aanleg fietspaden langs de N0-N - - Haspengouw is een toeristische trekpleister. Bij het ontwerpen van de fietspaden langs de N0 ging Antea Group de uitdaging aan om een veilige, comfortabele en functionele fietsroute te creëren met respect voor het landschap en de eigenheid van de streek. Het plan gaat echter verder dan fietspaden en knooppunten. De bushaltes krijgen een flinke opknapbeurt en worden volledig ingericht volgens de principes van de toegankelijke haltes. Aan de problematiek van het trage landbouwverkeer wordt een antwoord geboden door het inpassen van passeerhavens. Deze uitwijkstroken zijn een primeur voor België! Het uitgaan van een integrale en brede benadering zorgt voor de realisatie van een fietspadenproject dat een belangrijke missing link op het grondgebied van Sint-ruiden en Gingelom invult. - -

11 - 0 - Overwegen in vraag gesteld Mobiliteitsstudie afschaffing overwegen Langdorp Naar aanleiding van de sensibiliseringscampagne van Infrabel Veilig oversteken van overwegen en sporen worden de overwegen, die oorspronkelijk werden opgenomen in het Koninklijk Besluit (KB) uit 0, opnieuw bestudeerd. In Langdorp, een deelgemeente van Aarschot, werd Antea Group betrokken bij de analyse van overwegen. Antea Group onderzocht of de ingrepen, die aanvankelijk werden voorgesteld in het KB, nog haalbaar zijn. Daarnaast werd in kaart gebracht of de mobiliteitseffecten, die gepaard gaan met deze ingrepen, niet voor problemen zullen zorgen op vlak van ontsluiting. De resultaten van de visuele doorsnedentelling én het herkomst- / bestemmingsonderzoek werden verwerkt in het strategische verkeersmodel van de provincie Vlaams-Brabant. De studie ging vervolgens na welke effecten de voorgestelde ingrepen genereerde, stelde oplossingsvarianten op maat voor en koppelde hier een gepersonaliseerd pakket van milderende maatregelen aan vast. - -

12 Parkeren onder de l Mobiliteitsstudie focus parkeren AZ S - - loep bij uitbreiding AZ Sint-Lucas en AZ Groeninge Sint-Lucas en AZ Groeninge Bij de geplande uitbreiding van het AZ Sint-Lucas te Brugge en het AZ Groeninge te Kortrijk was er een duidelijk beeld van de nieuwe infrastructuur. och rezen er een aantal vragen over de gevolgen op vlak van mobiliteit. Hoeveel bijkomende parkeerplaatsen zijn er nodig? Wat zijn de effecten op de in- en uitritten? Volstaan de fietsvoorzieningen? Welke ondersteunende maatregelen moeten genomen worden? Om een antwoord te bieden op deze vragen werd een parkeermodel opgesteld. De modelresultaten werden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Op die manier ontstond er een duidelijk beeld van de te verwachten effecten en de maatregelen die nodig zijn om de negatieve effecten te ondervangen en/of te beperken. Dit advies wordt toegevoegd aan de bouwaanvraag om de geplande werken te verantwoorden. - -

13 Fietspaden verweven attractiep Module fietspaden Nb-N Veemarkt Verlorenstraa - - polen en Ronse-centrum aat Elzelestraat Ronse Dit gebied is een belangrijke attractiepool voor de fietser met wonen als dominante functie. Door de directe nabijheid van scholen doorkruisen ook belangrijke schoolroutes het projectgebied. Daarnaast vormen het cultuurcentrum De Ververij en de nieuwe stadswijk De Stadstuin, met rechtstreekse aansluitingen op het projectgebied, belangrijke attractiepolen. Het traject Veemarkt Verlorenstraat Elzelestraat maakt bovendien deel uit van de te ontwikkelen groene stadsboulevard. Bij de uitwerking van het project ging de aandacht dan ook niet louter uit naar het inrichten van veilige fietspaden maar tegelijkertijd naar het creëren van een aangename verblijfsruimte als onderdeel van de groene stadsboulevard. Een ruimte die de relaties tussen de verschillende attractiepolen verenigt en de link legt naar het stadscentrum. - -

14 - - Doordacht verkeren en parkeren in Leopoldsburg Mobiliteitsstudie stadsinbreiding Leopoldsburg Bij stadsinbreiding worden vrijgekomen terreinen ingevuld met bijvoorbeeld wooneenheden. In het centrum van Leopoldsbrug werkt men aan de ontwikkeling van een bouwblok van appartementen/studio s, 0 kamers in het rust- en verzorgingstehuis ( bedden), service flats en, m² retail. Doordat dit gebied direct grenst aan het station, rezen al vlug een aantal vragen. ijdens de piek, voornamelijk bij het aankomen en vertrekken van treinen, is de huidige verkeer- en parkeerdruk aanzienlijk. In functie van afwikkeling en parkeren moest de impact van deze inbreiding dan ook duidelijk in kaart gebracht worden. De studie toonde aan dat er nergens afwikkelingsproblemen gecreëerd worden. Ook kan er op eigen terrein een antwoord geboden worden aan de parkeerbehoefte voor auto en fiets. Het flankerend maatregelenpakket biedt zachte tools aan om de impact op mobiliteit positief te ondersteunen. - -

15 - - Nieuwe retailzone in Meise zorgt voor een veilige afwikkeling MOBER retail Meise Bij het inpassen van een nieuwe retailzone langs de N Vilvoordsesteenweg te Meise was er nood aan bijkomend studiewerk. Binnen deze studie diende men rekening te houden met de huidige verkeersdrukte op de N, maar ook met de directe nabijheid van het op- en afrittencomplex met de A. Op basis van het verwacht aantal winkelketenbezoekers werden de effecten op de afwikkeling van de ontsluitende kruispunten in beeld gebracht. Het afwikkelingsconcept dat hieruit voortvloeide, voorziet in een beperking van het dwarsprofiel naar een x-rijweg met een extra voorsorteerstrook voor het links afslaand verkeer vanuit Grimbergen. Voor de parking van de retailzone stelden architecten een nieuwe inrichtingsschets op. Antea Group berekende hiervoor het aantal noodzakelijke parkeerplaatsen om het parkeren op eigen terrein op te vangen. - -

16 Wildgroei bewegwijzering ingeperkt Bewegwijzeringplan Stabroek Om de wildgroei van bewegwijzering tegen te gaan, besloot de gemeente Stabroek om een nieuw juridisch waardevol bewegwijzeringplan op te maken. De belangrijkste insteek was het principe dat enkel de attractiepolen voor de bezoekers bewegwijzerd moesten worden. Attractiepolen die louter gebruikt worden door bewoners werden opgenomen als niet te bewegwijzeren. De attractiepolen voor bewegwijzering werden in kaart gebracht. Daarnaast werden de bewegwijzeringborden, die op het Vlaamse wegennet geplaatst kunnen worden, beschreven. en slotte werd er een match gemaakt tussen attractiepool en type bewegwijzeringbord. De overbodige borden werden verwijderd

17 Werken aan duurzame campusmobiliteit Impact campusmobiliteit Brussels Health Campus op korte en lange termijn - - Brussels Health Campus is niet alleen de thuisbasis van het UZ Brussel. Het terrein biedt ook onderdak aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de VUB, het departement gezondheidszorg van de Erasmushogeschool Brussel, sportcentrum HealthCity en het Kinderdagverblijf. Recent werden een aantal ingrepen vooropgesteld en uitgevoerd door de verschillende campuspartners om de mobiliteit op de Brussels Health Campus te verbeteren. Dit vormde de aanleiding om de gehele mobiliteit grondig te onderzoeken en in kaart te brengen, op korte en lange termijn. De hiërarchie tussen de verschillende verkeersdeelnemers en het vereenvoudigen en minimaliseren van de circulatie op de campus dienden als uitgangspunt voor deze studie. De impact van de ontwikkelingen op korte termijn werden geëvalueerd. egelijkertijd werden de geplande ontwikkelingen op en in de directe omgeving van de campus bekeken. Op deze manier kon een circulatie op korte termijn worden uitgewerkt die geen hypotheek legt op de ontwikkelingen op lange termijn. HealthCity fitnessclub Erasmushogeschool Brussel Kinderdagverblijf J La ar Studentenwijk be na 0u 0 P ek laa n UZ-A UZ-C Laarbeekbos R P UZ-D B C D E A P i UZ-E F G Boomgaard H P Bloedtransfusiecentrum K UZ-F UZ-B UZ-G Centrum Brandweer Hoofdingang hospitaal UZ Brussel 0 0 P Dikke Be uklaan Ring E0 E E Afrit - -

passie voor uw project studie en advies

passie voor uw project studie en advies passie voor uw project studie en advies Antea Group is gespecialiseerd in studie en advies voor projecten en full-service oplossingen op het gebied van ruimte, milieu, engineering en water. Door strategisch

Nadere informatie

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT

Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Traject tram en herinrichting openbare ruimte Verloop en planning werken Maatregelen tijdens werfsituatie TRAM 9 IN AANTOCHT Trajecttram Trajectvan Simonistot Romeinse Steenweg Tram in eigen bedding tussen

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaasboerin in Mol Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel Provincie Antwerpen Gemeente Mol 1 Bereikbaarheidsprofiel Het bereikbaarheidsprofiel geeft een inzicht

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 25 oktober 2013 Herinrichting ring rond Brussel: toename verkeersveiligheid, afname files Keuze

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Toekomst Konijnenwei. Bewonersmoment 28 november 2013

Toekomst Konijnenwei. Bewonersmoment 28 november 2013 Toekomst Konijnenwei Bewonersmoment 28 november 2013 Programma Toelichtingen - districtsschepen Tom Van den Borne - stadsschepen Rob Van de Velde - districtsschepen Paul Cordy - stadsschepen Koen Kennis

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal

Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Voetgangers- en fietsbrug over het kanaal Dessel-Schoten: meer dan een brug over het kanaal Inzender dossier: Bouwheer: Stad Turnhout Stad Turnhout Ive Van Bouwel Campus Blairon 200 coördinator projecten

Nadere informatie

Belangrijke informatie:

Belangrijke informatie: Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap Samenwerkingsverband tussen de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, UGent, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, VUB en FaBeR, KULeuven Belangrijke

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG?

WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? WAT IS DE SITUATIE VANDAAG? KNOKKE Blokkersdijk Sint-Annabos E34 Charles de Costerlaan Vlietbos Middenvijver R1 Zwijndrecht Blancefloerlaan P. Coplaan Galgenweel Burchtse Weel E17 GENT Burcht Schelde WAT

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur

Handelsdokbrug. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur Nero Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Informatievergadering Donderdag 2 februari 2012, om 20 uur De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent Openbaar onderzoek van 9 januari tot 8

Nadere informatie

Structuurschets Berendrecht - Zandvliet polderdorpen tussen haven en stad

Structuurschets Berendrecht - Zandvliet polderdorpen tussen haven en stad Structuurschets Berendrecht - Zandvliet polderdorpen tussen haven en stad 2015 03 11 final book 14.indd 1 10-4-2015 00:13:11 december 2013 www.antwerpen.be 03 22 11 333 Welk Berendrecht en Zandvliet willen

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

ORTHODONTISCHE EXPERTISE

ORTHODONTISCHE EXPERTISE ACADEMISCHE PROGRAMMA S POSTGRADUATEN ORTHODONTISCHE EXPERTISE KENNIS PRAKTIJK SPECIALISATIE IMPLEMENTATIE INHOUD 3 Inleiding 5 Uniek Postgraduaataanbod POSTGRADUAAT IN DE ORTHODONTISCHE EXPERTISE IN DE

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk bovenlokaal sluipverkeer lokaal sluipverkeer vrachtverkeer doortocht Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering Algemeen: Handhaving nelheidsmaatregelen olledige zone 50 muv invalswegen? onveilig kruispunt

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Gemeente Kinrooi Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Korte omschrijving Bij de herinrichting van de schoolomgeving is de volledige omgeving inclusief de

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012 Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle Versie 03.02.2012 Inhoud Situering ABC-as / kanaal naar Charleroi / studiegebied streefbeeld Historiek kanaal

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C

Project Gent Sint Pieters. Mober zone B (excl. B1) en C Project Gent Sint Pieters Mober zone B (excl. B1) en C AGENDA Studiegebied Mober Huidige verkeerssituatie Zone B (excl. B1) en C: programma, verkeersgeneratie en parkeren Mobiliteitseffecten Flankerende

Nadere informatie

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge

Naar een veiligere ring om Brussel. Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Jelle Vercauteren AWV Vlaams-Brabant 13 mei 2014 Brugge Naar een veiligere ring om Brussel Probleemstelling Situering Oplossingsrichting Voorkeursscenario Scheiden van

Nadere informatie

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt

Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt Onze 6 punten voor een betere mobiliteit in Hasselt 1) Openbaar vervoer 2) Park en Ride Signalisatie 3) Doorgaand verkeer 4) Binnen de grote ring 5) Sluipverkeer 6) Alternatieve vervoersmiddelen De Situatie

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Agentschap Wegen en Verkeer Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen Antwerpen Districten Enkele sleutelprojecten

Nadere informatie

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES

HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES HANDLEIDING PARTICIPATIE IN HET M.E.R.-PROCES Definitieve versie Opdrachtgever: LNE, afd. AMNE, dienst Mer COLOFON Opdracht: Handleiding participatie in het m.e.r.-proces Definitieve versie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

Bewegwijzering langs gewestwegen

Bewegwijzering langs gewestwegen Bewegwijzering langs gewestwegen Wat mag, wat niet? Duidelijke regels voor een beter wegbeeld Onze Vlaamse wegen staan dicht bezaaid met borden die de weg aangeven naar toeristische trekpleisters, hotels,

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/21 Studie BFF 2.0: uitwerking netwerk - provinciale

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

proef de stad, woon in het groen 1 I 1

proef de stad, woon in het groen 1 I 1 proef de stad, woon in het groen 1 I 1 Levenskwaliteit is troef in Hasselt De stad van de smaak heeft werkelijk alles op wandelafstand. Shoppen, tafelen, uitgaan, cultuur, onderwijs, sport, groen Je vindt

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

LEKKER WEG VAN HUIS... EN TOCH THUIS. Hét vakantiecentrum in de Belgisch Limburgse Kempen

LEKKER WEG VAN HUIS... EN TOCH THUIS. Hét vakantiecentrum in de Belgisch Limburgse Kempen LEKKER WEG VAN HUIS... EN TOCH THUIS Hét vakantiecentrum in de Belgisch Limburgse Kempen Welkom iin ons vakantieparadijs! Een paradijs... dat wil vakantiecentrum De Lage Kempen voor u zijn: een rustpunt

Nadere informatie

BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008)

BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008) BereikbaarheidsEffect Quick-Scan BleiZo (2008) Projectbureau BleiZo Bereikbaarheidseffecten ontwikkeling BleiZo Verkeerskundig adviseur, model BEQS Het gebied tussen de kernen Zoetermeer en Bleiswijk wordt

Nadere informatie

Realisaties en plannen Vlaamse Overheid. Ir. Lucie Pertry Peter Hofman 19 mei 2011 Aalter

Realisaties en plannen Vlaamse Overheid. Ir. Lucie Pertry Peter Hofman 19 mei 2011 Aalter Realisaties en plannen Vlaamse Overheid Ir. Lucie Pertry Peter Hofman 19 mei 2011 Aalter Organogram beleidsdomein MOW Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsraad Strategische adviesraad Mobiliteit

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30 Bij de afronding van de studie Opmaak van een visienota voor de herinrichting van de R30 te Brugge heeft MINT samen met AWV West-Vlaanderen en de Stad Brugge een persconferentie gegeven. Aan de hand van

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder

Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder PERSMEDEDELING VAN HET AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER 3 mei 2013 Wegenwerken in Leuven en omgeving Efficiënte coördinatie en communicatie beperken de hinder Op 21 mei 2013 start het Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Wegbeschrijving locaties natuurmanagement voortraject 2015 LESLOCATIES. Bosmuseum Duboislaan 2 1560 Hoeilaart

Wegbeschrijving locaties natuurmanagement voortraject 2015 LESLOCATIES. Bosmuseum Duboislaan 2 1560 Hoeilaart Wegbeschrijving locaties natuurmanagement voortraject 2015 LESLOCATIES Bosmuseum Duboislaan 2 1560 Hoeilaart Bosmuseum Duboislaan 2 1560 Hoeilaart Met de trein: Vanuit Brussel-Noord vertrekt er een trein

Nadere informatie

met de treinen van NMBS

met de treinen van NMBS met de treinen van NMBS Agenda Eerste deel Mobiliteit in perspectief Tweede deel Slim naar Antwerpen Derde deel A-GEN Studie Mobiliteit in perspectief DE KLANT De klant staat centraal De klant is uniek

Nadere informatie

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem Naar een concrete uitwerking in voorontwerp Informeren en consulteren van de bedrijven 24 januari 2014, Van der Valk hotel www.vlaamsbrabant.be disclaimer Disclaimer

Nadere informatie

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde RAPPORT Dienst Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde Gemeenten Brecht,

Nadere informatie

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN

ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN ONTWERP HERINRICHTING BIRKSTRAAT / VONDELLAAN Gemeente Soest Februari 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanpassingen per voorgestelde maatregel 4 3 Ontwerptekeningen 1 Inleiding Sinds het voorjaar van

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

BRUGGE. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020

BRUGGE. 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020 BRUGGE 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied Brugge bevolking. 276.020 62 BEERNEM 14.545 67 KNOKKE-HEIST 33.777 63 BLANKENBERGE 18.088 68 MALDEGEM 22.014 64 BRUGGE 117.025 69 OOSTKAMP 21.392

Nadere informatie

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein

Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD PROJECT Collector Mal-Sluizen Herinrichting Neremsplein - 1 Opmaak Landschapsplan - 2 Herwaarderingsplan - 3 Omgevingsaanleg zwembad MACOBO: VOORSTELLING GEREALISEERD

Nadere informatie

Ontsluiting scholencampus

Ontsluiting scholencampus Ontsluiting scholencampus Aanleg rotonde, fietstunnel, fietspaden, sluiten middenberm, rioleringen,. Imagine the result 8:37: de scholen in de Sint-Jacobstraat zijn juist gestart Imagine the result 11:57:

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

Regio Hasselt. Tijdens de week

Regio Hasselt. Tijdens de week Regio Hasselt Tijdens de week Tengevolge belangrijke infrastructuurwerken op de lijn Gent-Sint-Pieters Brugge (aanleg twee bijkomende sporen) en op de lijn Brugge Blankenberge/Knokke, worden de rittijden

Nadere informatie

KUSTVEILIGHEID DE HAAN-WENDUINE

KUSTVEILIGHEID DE HAAN-WENDUINE KUSTVEILIGHEID DE HAAN-WENDUINE Infoavond 28 september 2011 Agenda inleiding door burgemeester Beirens film kustveiligheid Masterplan Kustveiligheid door Nathalie Balcaen werken in De Haan-Wenduine door

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Sven Lieten Paal, 19 maart 2014 Welke moeilijkheden komen we vaak tegen : Iedereen verkeersexpert, veel meningen Inspraak is belangrijk en kan het proces

Nadere informatie

HERINRICHTING STATIONSOMGEVING LIEDEKERKE. Infovergadering bewoners 30 maart 2011, 19.30 u

HERINRICHTING STATIONSOMGEVING LIEDEKERKE. Infovergadering bewoners 30 maart 2011, 19.30 u HERINRICHTING STATIONSOMGEVING LIEDEKERKE Infovergadering bewoners 30 maart 2011, 19.30 u WELKOM Agenda. 19.30 u verwelkoming. Gemeente Liedekerke. 19.35 u toelichting herinrichting stationsomgeving. Filip

Nadere informatie

stedenbouw & ruimtelijke planning studie en advies

stedenbouw & ruimtelijke planning studie en advies stedenbouw & ruimtelijke planning studie en advies Antea Group is gespecialiseerd in studie en advies voor projecten en full-service oplossingen op het gebied van ruimte, milieu, engineering en water.

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk

de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk Memo Aan Van Kopie aan Datum de leden van de Bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum Jeanine van Pinxteren Robby van Beveren, Jeroen Dijk 30 november BESLUITVORMING EILANDENBOULEVARD NA VOORBEREIDENDE

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

Verkeersdata en tools bij opmaak van een MOBER

Verkeersdata en tools bij opmaak van een MOBER Studiedag VSV 02/06/2014 Verkeersdata en tools bij opmaak van een MOBER Dominique Gillis, ARCADIS 1 of 123 Programma 1. Wat is een mobiliteitstoets en een MOBER? 2. Wanneer een mobiliteitstoets en een

Nadere informatie

Infodossier Noorderlaanbrug

Infodossier Noorderlaanbrug Infodossier Noorderlaanbrug DEEL 1: PROJECTINFORMATIE Laatste update: 9/0/08 Inhoudstafel Inleiding Pagina 3 Situering Noorderlaanbrug 4 Onderdeel van het project Bruggen Albertkanaal 5 Huidige situatie

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00793 Onderwerp: Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/01099 - zaak van de wegen - Goedkeuring

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

DOSSIER PARK SPOOR OOST

DOSSIER PARK SPOOR OOST DOSSIER PARK SPOOR OOST Juridische stand van zaken Marleen RYELANDT, advocaat Procedure in schorsing en nietigverklaring van de stedenbouwkundige vergunning voor heraanleg van site Spoor Oost, niet alleen

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1 Minder-hindertoets Volgnr: case 3 Minder-hindertoets case 3 1 Essentiële karakteristieken van de wegtypes Minder-hindertoets TYPE WEG TYPE I TYPE II TYPE III Categorie / wegklasse Hoofd- / primaire weg

Nadere informatie

±m² ±m² ± /m² Totaal ±

±m² ±m² ± /m² Totaal ± 3290 DIEST Nijverheidslaan 1 Adres : 01/03/2005 Ref 281/121 Traject : Diest is een provinciestad op de grens van de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen. Via de E314 is er een vlotte verbinding

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014

Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 Toelichting Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeernormen auto en fiets NL.IMRO.0342.PPSOE0002-0301 18 september 2014 september 2014) 1 september 2014) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 5 1.1

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord

Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding rijwielstalling halte Hilversum Noord Opdrachtgever: ProRail, dhr. Ir. W. van Minderhout Project: Ruimte voor de fiets Auteur: ir. T.V. Kraak, Movares Nederland BV

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie