De Voorbereiding. Vergadering te Bogotá, Colombia. De Delegatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Voorbereiding. Vergadering te Bogotá, Colombia. De Delegatie"

Transcriptie

1 De Voorbereiding Op donderdag 22 en vrijdag 23 april 2004 hebben dhr. Brown en ondergetekende deelgenomen aan de Workshop gehouden in Suriname inzake het beoordelingssysteem van de IIRSA projecten. Het doel van deze workshop was om Suriname voor te bereiden op het nieuw systeem ter beoordeling van de projecten in de verschillende projectgroepen van de respectieve HUBs (project Portfolio analyse). Het systeem dat ontwikkeld is bekijkt de projecten op basis van een aantal criteria. Deze zijn de economische waarde van het project, de Sociale bijdrage, de technologische en financiële haalbaarheid, het politiek draagvlak en de milieu effecten op de samenleving. Dit zelfde systeem is tijdens de vergadering te Colombia bij het beoordelen van de projectgroepen gebruikt. Het eind doel is de aandacht van de landen en de financiële instellingen te richten op een uitvoerbaar aantal prioriteitsprojecten. Via dit systeem is het mogelijk om een IIRSA project portfolio op te zetten gebaseerd op een regionale visie. Dit zijn essentiële elementen om prioriteiten vast te stellen en hulpbronnen en energie op één groep van projecten te richten die een grotere bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling via de ontwikkeling van de fysieke infrastructuur in Zuid-Amerika. Het leer proces werd ook na de tweedagen durende workshop voortgezet waarbij het ministerie moest bijdragen in de aspecten relevant voor het opstellen van het profiel van Suriname. Het eind resultaat treft U bijgaand aan. De informatie die door andere ministeries is aangedragen is verwerkt door het ministerie van O.W. In dit resultaat is een fout geslopen namelijk de informatie van het spoor te Bakhuys/Apoera die in plaats van 52 km 72 km moet zijn en Moengo/Koermotibo die niet meer bestaat dus uit het bestand gehaald moet worden. Echter was de informatie reeds verzonden naar het IIRSA secretariaat waardoor correctie niet heeft plaatsgehad. Deze informatie was bestemd voor de vergadering te Bogotá waar de landen Bolivia, Brazilië, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname en Venezuela aan mee hebben gedaan. Dit zijn de landen die namelijk in de Amazone, Andean en Guyana Shield Hub zitten. Verder werd de vergadering bijgewoond door de financieringsinstellingen IDB, CAF en Fonplata en het IIRSA secretariaat. Vergadering te Bogotá, Colombia De Delegatie De vergadering te Bogotá was van 1 t/m 4 juni De delegatie bestond uit Mevr. Kraag-Keteldijk, Directeur politiek beleid van het Kabinet van de President/IIRSA Coördinator, ondergetekende namens het ministerie van TCT, Dhr. Kranthoven, supervisor van het Ministerie van Sociale Zaken, de heren Ramdin, Onderdirecteur droge civieltechnische werken en Ragoenath, Directeur civieltechnische werken van het Ministerie van O.W. en de heer Boksteen, als consultant namens Sintec N.V. Ter plaatse werd de delegatie de eerste dag bijgestaan door de Ambassadeur Alvares, Ambassade post te Carácas, Venezuela.

2 De Surinaamse delegatie heeft zich moeten buigen over het beoordelen van de projecten in de Guyana Shield Hub (zie bijlage 2). Suriname is gezien haar geografische locatie in deze Hub geplaatst en zit vanwege de projectvoorstellen van deze Hub in groep 4. Volgens het nieuw beoordelingssysteem moet Suriname met behulp van de verschillende project dossier nagaan wat de relevantie van de groep is ter verwezenlijking van het IIRSA initiatief voor infrastructurele integratie met het oog op duurzame ontwikkeling. Opzet van de vergadering De eerste dag van de vergadering werd gewijd aan de nodige toespraken van de vertegenwoordigers van het gastland en de vertegenwoordiging van de uitvoeringsstuurgroep (Executive Steering Committee) van IIRSA. Tevens werd de methodologie die gebruikt zou worden ter beoordeling van de projecten onder de loep genomen. Op verzoek van de delegaties werd het programma gewijzigd waarbij de nodige presentaties opgezet door het technisch coördinerend commitee (technical Coördinator Committee (CCT)) gelijk na het officieel gedeelte werden gehouden. De presentaties betroffen de bestaande groepen in de drie te bespreken Hub s genaamd Andean, Amazon en Guyanese Shield Hub. Behandeld werd de projecten in de verschillende groepen, de strategische visie van de verschillende groepen en de mogelijke bottlenecks die worden opgelost bij het uitvoeren van de geliste projecten. De resterende vergaderdagen werden gewijd aan het onderhandelingsproces waarbij de eerste dag de Amazonas Hub aan de orde kwam. Deze Hub bestaat uit de landen Colombia, Ecuador, Peru en Brazilië. Zoals bekend is "synergie" belangrijk bij het bepalen van de groepen. Dit wil niets anders zeggen dan dat de projecten in die regio als geheel genomen een grotere bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het gebied. De synergie optimaliseert de positieve beïnvloeding en zorgt voor het aantrekken van investeringen. Deze hub bestaat uit 8 groepen van Projecten. De derde dag kwam de Andean Hub aan de orde waarbij de landen Venezuela, Colombia, Peru, Ecuador en Bolivia aan de onderhandelingstafel plaatsnamen. Deze Hub bestaat uit 11 project groepen. De Guyana Shied Hub kwam op de laatste dag, 4 juli aan de orde. Aan de onderhandelingstafel zaten de landen Suriname, Guyana, Venezuela en Brazilië. Deze Hub bestaat uit vier groepen van projecten geïdentificeerd door de volgende anker projecten: Venezuela- Brazil; - Brazil; - Guyana; - Suriname-France Guyana- Brazil.

3 Het anker project in groep 4 is de Oost- West verbinding Georgetown Nieuw-Nickerie- Paramaribo- Albina- St. Laurent-Amapa. Omdat de IIRSA organisatie met geografische kaarten werkt waarbij zowel de oost als de west grens van Suriname incorrect zijn weergegeven heeft Suriname tijdens de vergadering protest hiertegen moeten aantekenen om het juridisch proces waar zij thans in verwikkeld is niet te schaden. Aan de onderhandelingstafel werd allereerst de gelegenheid geboden om nieuwe projecten te introduceren. Suriname had als nieuwe projecten twee energie projecten met name de Tapanahoni Omleiding en de transmissielijn Oost- West (Paramaribo-Albina-St. Laurent en Paramaribo- Nw- Nickerie-Guyana. Tevens werd ter plaatse, vanwege bilaterale afstemmingen die plaats hadden gehad tussen Suriname- Guyana en Suriname- Venezuela, het project "Brug over de Coratijnrivier, locatie Apoera/Orealla" geïntroduceerd. De bilaterale gesprekken hadden tevens tot gevolg dat Suriname niet alleen in groep 4 maar ook in groep 3 werd opgenomen omdat Venezuela voorstelde de interconnection Ciudad Guyana in Venezuela naar Georgetown in Guyana voort te zetten tot de grens met Suriname. Groep drie onderging als gevolg hiervan een uitbreiding waarbij deze groep bestond uit een wegverbinding vanuit Venezuela naar Georgetown met een voortzetting via Bartica, Rockstone, Linden naar Orealla/Apoera. Om de verbinding Orealla/Apoera te maken is dus een brug Guyana-Suriname voorgesteld op die betreffende locatie. De projecten die Suriname als gevolg hiervan heeft gelist zijn tot nu toe: Projects Suriname in the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA) Estimated costs Nieuw Nickerie Paramaribo Albina Road improvements 40, Bridge Marowijne River international crossing 50, MW Hydroelectric Power Plant Reconstruction of the second East - West (further south) connection between Albina, Paramaribo, Zanderij, Apura and from there to New Nickerie 125, Electrical power interconnection Suriname -French Guyana 60,000.00

4 *High voltage transmission line from Paramaribo - Nickerie (South Drain) - Guyana (Corriverton) *300 MW Hydroelectric Power Scheme (Tapanahoni Diversion). 871, *Bridge Coratijn River international crossing Note *new projects De onderhandelingen hebben in een zeer gemoedelijke sfeer plaatsgehad waarbij alle vier groepen van projecten als feasible werden geprojecteerd (zie bijlage 3). Het systeem dat gebruikt wordt door het technisch uitvoeringscomité heeft als mogelijkheid dat na het toevoegen van de waarden in de verschillende categorieën als eind resultaat de haalbaarheid van het project geprojecteerd wordt in een assenstelsel. In dit assenstelsel staat op de x-as de bijdrage aan duurzame ontwikkeling en op de Y-as de feasibility (uitvoerbaarheid). Deze software is genaamd expert choice. Het evaluatie proces resulteert in de classificatie van de groep van projecten van elke Hub, aan de hand van de invloed op duurzame ontwikkeling en haarbaarheid voor implementatie. De resultaten kunnen zijn: development; De Guyana Shield Hub projecten zaten allen in de categorie High/High met verschillende waarden voor Feasibility en Contribution to sustainable development. Gezien de plaats van groep vier leveren deze projecten een grotere bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een mindere bijdrage aan feasibility dan de andere projecten in deze hub. Belangrijk is om aan te geven dat de andere landen aan de onderhandelingstafel steeds vielen over het feit dat de projecten in groep 4 zeer afhankelijk zijn van de goodwill van de Fransen gezien het feit dat zowel aan de Surinaamse als aan de Braziliaanse zijde projecten zijn geïdentificeerd die de goedkeuring van Frankrijk behoeven bij uitvoering. De waardering van groep 4 viel op bepaalde punten wat laag uit omdat de Fransen dus niet aanwezig waren om blijk van hun ondersteuning te geven. De vervolg activiteiten inzake de rating van projecten zoals afgesproken houden verband met het toetsen van het systeem betreffende de werkelijke uitvoerbaarheid. Elk land heeft als taak mee gekregen de projecten op nieuw te bekijken betreffende de haalbaarheid en ze voor financiering op te geven.

5 Nationale acties Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme Bij de voorbereiding van de vergadering te Bogotá is aan alle parastatalen een brief verzonden met de vraag projecten op te geven die passen in het IIRSA kader. Echter is geen reactie ontvangen. Het verslag van deze vergadering zal aan alle parastatalen worden gestuurd met de notitie dat zij het IIRSA proces in de gaten moeten houden en alsnog uitkijken naar projecten die in dit kader passen. Bij deze wordt wederom het voorstel van de werkgroep watertransport benadrukt waarbij geadviseerd is de UNCTAD aan te trekken voor het assisteren bij het faciliteren van het multimodaal transport in Suriname. Dit project past zeker wel in dit kader gezien de geprojecteerde verbetering van de wegverbindingen en de diepzeehavens in de omliggende landen. Het is voor Suriname belangrijk na te gaan hoe om te gaan met het aspect van multimodaal transport en eventueel de dienstverleners in Suriname de gelegenheid te bieden mee te dingen naar deelname in dit transportsysteem. Dit onderzoek zal ons tevens een beeld verschaffen inzake de mogelijk nog te plaatsen havens (Lucht/zee/rivier) en de nodige overeenkomsten inzake grensoverschrijdend wegverkeer. Ook de CRNM (Regional Negotiating Machinery) adviseert in de conclusie van haar rapport: "Overview of International Negotiations on Maritime Services, Background brief for Caribbean Shipping Association Executives Conference St. Lucia, May 25-26, 2004", dat de Caricom landen moeten uitkijken naar effectievere wijzen van vrachttransport via de ontwikkeling van multimodaal transport faciliteiten. 17 juni 2004 T. Elstak

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 oktober 2004 (13.01) (OR. en) 13495/04 EDUC 191 SOC 482 CODEC 1121 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 13 oktober 2004 Betreft: Voorstel voor een aanbeveling

Nadere informatie

Support to the competitiveness of the rice sector in the Caribbean. Technical Assistance for the EU/CARIFORUM project 9 ACP-RPR 006 REG/7461/000

Support to the competitiveness of the rice sector in the Caribbean. Technical Assistance for the EU/CARIFORUM project 9 ACP-RPR 006 REG/7461/000 Support to the competitiveness of the rice sector in the Caribbean Technical Assistance for the EU/CARIFORUM project 9 ACP-RPR 006 REG/7461/000 FINAL REPORT Prepared by ir. R.J. Elmont Post harvest specialist

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie

Regering van de Republiek Suriname

Regering van de Republiek Suriname Regering van de Republiek Suriname Publicatie van de Stichting Planbureau Suriname September 2013 INHOUDSOPGAVE TECHNISCHE NOTITIE BIJ JAARPLAN 2014... 1 BASISTABEL MACRO-ECONOMISCHE INDICATOREN 2008-2012...

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012

Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012 Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012 Inleiding Bij de presentatie van de notitie internationale migratie en ontwikkeling in 2008 is door de toenmalige bewindslieden verantwoordelijk

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

TAPAJAI: LANGA BLO. Ya, gi TapaJai yu sa musu abi langa blo ma a gersi dati mi mati Rudi lasi blo. Doel van het TapaJai project.

TAPAJAI: LANGA BLO. Ya, gi TapaJai yu sa musu abi langa blo ma a gersi dati mi mati Rudi lasi blo. Doel van het TapaJai project. TAPAJAI: LANGA BLO Ik begrijp de President, ik begrijp Rudi Jadnanansing (artikel: Adyosi TapaJai, adyosi!), ik begrijp Michel Felisi ( artikel: Tranen bij Tapajay?), ik begrijp de bewoners van de Tapanahoni

Nadere informatie

EBN / Gasunie advies April 2010. Co 2 transport- en opslagstrategie

EBN / Gasunie advies April 2010. Co 2 transport- en opslagstrategie 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 EBN / Gasunie advies April 2010 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014 Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen KIESGROEPPROGRAMMA MINISTERIE VAN FINANCIEN JAARVERSLAG 2014 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 worden,

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 3 2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / portefeuilles 2.1 Algemeen Bestuur 5 2.2 Arbeidsparticipatie 11 2.3 Economische Zaken,

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en Terugblik en aanbevelingen 1 INLEIDING De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen

Nadere informatie

HIPCAR. Elektronisch Bewijsmateriaal: Richtlijnen voor Model Beleid & Wetteksten

HIPCAR. Elektronisch Bewijsmateriaal: Richtlijnen voor Model Beleid & Wetteksten Vaststelling van Geharmoniseerde Beleidsregels voor de ICT-Markt in de ACS-landen Elektronisch Bewijsmateriaal: Richtlijnen voor Model Beleid & Wetteksten HIPCAR Harmonisatie van Beleid, Wetgeving en Regelgevings

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

rekend met illegale busvergunningen

rekend met illegale busvergunningen Energievoorziening wordt verdubbeld Er worden voorbereidingen getroffen om nog meer generatoren te kunnen onderbrengen in het gebouw van SPCS te Tout Luit Faut. Op de achtergrond een van de nieuwe generatoren

Nadere informatie

Jaarverslag FRDO 2013

Jaarverslag FRDO 2013 Jaarverslag FRDO 2013 FRDO Jaarverslag 2013 Pagina 1 van 57 Pagina 2 van 57 FRDO Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Woord vooraf... 4 2. Doelen en samenstelling... 6 3. Activiteiten... 8 3.1. Beleidsadvisering...

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort. Org. onderdeel: Opsteller: Reg.nr. 3313951 Datum 12-01-2010 verantwoordelijken datum paraaf Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: Opsteller: DIA/IBO mr. D.J. Beens MBA User-id: BEED Tel: 4715 Onderwerp: STRATEGIE OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE SOFTWARE Toelichting: In 2007 heeft

Nadere informatie

Faculteit der Technologische Wetenschappen Oriëntatie: Milieutechnologie

Faculteit der Technologische Wetenschappen Oriëntatie: Milieutechnologie ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Technologische Wetenschappen Oriëntatie: Milieutechnologie Het monitoren en evalueren van Suriname Conservation Foundation projecten in het Noordwesten

Nadere informatie

Business Case Medicatieveiligheid

Business Case Medicatieveiligheid Business Case Medicatieveiligheid Juni 2009 Vilans Postbus 8228 3503 RE Utrecht Tel: 030-7892300 Info@vilans.nl www.vilans.nl Marijke Wigboldus Hans de Vos Burchart Jan Akkermans Willem de Boer Vilans

Nadere informatie

PREPARING THE STUDY ON PRACTICAL SCALE OPERATION PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP (IN DUTCH) TROPENBOS SURINAME PROGRAMME CMS-II:

PREPARING THE STUDY ON PRACTICAL SCALE OPERATION PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP (IN DUTCH) TROPENBOS SURINAME PROGRAMME CMS-II: TROPENBOS SURINAME PROGRAMME CMS-II: PREPARING THE STUDY ON PRACTICAL SCALE OPERATION OF THE CELOS FOREST MANAGEMENT SYSTEM PROCEEDINGS OF THE WORKSHOP (IN DUTCH) GEHOUDEN OP 7 APRIL 2006 OP HET CENTRUM

Nadere informatie