Totaal Projectvolume

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totaal Projectvolume"

Transcriptie

1 Portfolio uittreksel EU projecten: Dit is een overzicht van Europese projecten die eindigen na in thema A&F en/of T&U. Dit zijn de relevante projecten voor het huidige Innovatiecontract (IC). De portfolioinventarisatie is nu gemaakt met programma s in tabel 1: Bron Programma Ecorda database KP7-KBBE ZonMW website HDHL EZ-DAK ERA-net Susfood EZ-TOP EIP Pilot Tabel 1: Geïnventariseerde programma s Het is de bedoeling dat de portfoliolijst bijgehouden wordt met nieuwe projecten en aanvullingen uit andere programma s. Omvang van EU projecten In totaal doet NL aan 136 EU projecten deel nu lopen. De totale projectomvang is ruim 723M, 14% daarvan gaat naar Nederlandse partijen. Totaal Projectvolume ; 13% ; 87% NL aandeel Non-NL aandeel De projecten zijn ingedeeld naar de thema s van het IC; daarnaast zijn er een viertal interessante buitencategorieën: T&U, biologische landbouw, visserij en aquacultuur. De omvang van de thema s verschilt en ook het aandeel van Nederlandse partijen hierin. In de thema s Gezondheid en Duurzame maaktechnologie heeft Nederland een opvallend hoog aandeel binnen EU-projecten.

2 Miljoenen Projectvolume per thema NL aandeel Non-NL aandeel Matching Overall geeft de EC een bijdrage van 74% voor de geïnventariseerde projecten. Bijna 7M matching komt van private partijen. Opvallend hierbij is dat MKB veel meer meedoet dan grote bedrijven. Publieke partijen (DLO, TNO maar ook alle andere universiteiten) dragen gezamenlijk 18,6M bij aan matching. Project Financieringsbronnen ; 7% ; 74% ; 19% NL Privaat NL Publiek EC bijdrage aan NL

3 Thema 1: Valorisatie groene grondstoffen, zijstromen en mest De Agri&Food- en tuinbouwsector heeft de visie dat de transitie naar een biobased economy kansen biedt voor een zorgvuldig gebruik en betere benutting van natuurlijke (groene) grondstoffen (inclusief zijstromen), het ontsluiten van nieuwe afzetmarkten en creëren van mogelijkheden om de concurrentiekracht van de sector te vergroten. KP7-projecten waar de focus meer op het biochemische aspect ligt zijn niet meegenomen in de analyse voor de topsector A&F. Programma s en projecten Er zijn 10 Europese projecten die vallen binnen de agenda van thema 1; al deze projecten vallen onder het KP7-programma. Het totale projectvolume is 37,5M; de bijdrage van de Europese Commissie aan Nederlandse partijen bedraagt 3M. Het project FERTIPLUS wordt gecoördineerd door een Nederlandse partij (DLO). Tabel 1: Projecten, looptijd en budget Project Acronym Projectbeschrijving/Titel Website Start DatumEinddatum Project Budget totaal Budget NL EC bijdrage - aan NL OPTIMIS C Optimizing Miscanthus Biomass Production 1-okt mrt SAHYOG Strengthening networking on BiomAss research and biowaste conversion biotechnology for EurOpe India integration 1-dec nov FLHEA FLAX AND HEMP ADVANCED FIBER BASED COMPOSITES 1-sep aug FERTIPLUS FERTIPLUS Reducing mineral fertilisers and agrochemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char products 1-dec nov OPTIMA Optimization of Perennial Grasses for Biomass Production 1-okt sep FIBRA Fiber Crops as a Sustainable Source of Bio-based Materials for Industrial Products in Europe and China 1-sep nov LOGISTEC Logistics for Energy Crops' Biomass 1-sep feb REFERTIL Improvement of comprehensive bio-waste transformation and nutrient recovery treatment processes for production of combined natural products 1-okt sep BRIGIT New tailor-made biopolymers produced from lignocellulosic sugars waste for highly demanding fire-resistant applications 1-aug jul INEMAD Improved Nutrient and Energy Management through Anaerobic Digestion 1-apr mrt Totaal

4 Deelnemers Deelnemers aan Europese projecten zijn met name publieke kennisinstellingen (DLO en ECN), zij dragen gezamenlijk 16% van de projectkosten. Private bijdragen zijn 7%, veelal high tech MKBs in de biotechnologie sector. 77% van de kosten komt uit EC-subsidies. Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig Verdeling bijdragen Europese projecten ; 7% ; 77% ; 16% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL

5 Thema 2: Resource efficiency De Agri&Food-sector is van mening dat een verdergaande verduurzaming van agri-ketens wat betreft de omgang met grondstoffen noodzakelijk is. Door deze verduurzaming kan de continuïteit op langere termijn geborgd worden, wordt waarde toegevoegd aan het productieproces en de agriketens, en verbetert de concurrentiekracht. Bij deze verduurzaming gaat het om het gelijktijdig verhogen van de efficiency waarmee de productiemiddelen ingezet worden en het verminderen van de verliezen/de emissies uit het productieproces en het waar mogelijk hergebruik van rest- en zijstromen en kringloopsluiting. Programma s en projecten Er zijn 18 Europese projecten die vallen binnen de agenda van thema 2; al deze projecten vallen onder het KP7 programma. Het totale projectvolume is 74,3M; de bijdrage van de Europese Commissie aan Nederlandse partijen bedraagt 7,4M. Nederland coördineert 4 van deze projecten. FOODMETRES, LIBERATION en Q-COLLECT worden gecoördineerd door DLO, SUPURBFOOD door Wageningen Universiteit.

6 Project Acronym Projectbeschrijving Website Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL BIOFECTOR SMARTSOIL CATCH-C Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production 1-sep aug Sustainable farm Management Aimed at Reducing Threats to SOILs under climate change smartsoil.eu 1-nov okt Compatibility of Agricultural Management Practices and types of farming in the EU to enhance climate change mitigation and soil health 1-jan dec FIGARO GRATITUTE PURE EUBERRY Flexible and PrecIse IrriGation PlAtform to Improve FaRm Scale Water PrOductivity 1-okt sep Gains from Losses of Root and Tuber Crops 1-jan dec Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management 1-mrt feb The sustainable improvement of European berry production, quality and nutritional value in a changing environment: Strawberries, Currants, Blackberries, Blueberries and Raspberries. 1-mei okt Q-COLLECT Coordination and Collaboration between reference collections of plant pests and diseases for EU Plant Health Policy Optimising Subsidiary Crop Applications 1-okt sep OSCAR in Rotations web3.wzw.tum.de/oscar 1-apr mrt Legume-supported cropping systems for LEGUME FUTURES Europe 1-mrt feb CANTOGETHER Crops and ANimals TOGETHER 1-jan dec FOODMETRES Food Planning and Innovation for Sustainable Metropolitan Regions 1-okt sep SUPURBFOOD SOLINSA Towards sustainable modes of urban and peri-urban food provisioning 1-okt sep Agricultural Knowledge Systems in Transition: Towards a more effective and efficient support of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture 1-feb jan SENSE QUESSA HarmoniSed ENvironmental Sustainability in the European food and drink chain 1-feb jan Quantification of ecological services for sustainable agriculture for sustainable 1-feb jan LIBERATION LInking farmland Biodiversity to Ecosystem services for effective ecofunctional intensification 1-feb jan Totaal

7 Deelnemers Deelnemers aan Europese projecten zijn met name publieke kennisinstellingen. De WUR is de meest prominente participant, in mindere mate KNAW, nvwa en de universiteit Twente. Gezamenlijk dragen de publieke instellingen voor 20% bij aan de projectkosten. Private bijdragen zijn 2%, veelal MKBs en private stichtingen. 78% van de projectbijdragen komt uit EC subsidies. Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig Verdeling bijdragen Europese projecten ; 2% ; 78% ; 20% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL

8 Thema 3: Duurzame (import van) grondstoffen voor Food en Feed Duurzame import van willekeurig welke grondstof is essentieel voor het duurzaam borgen van de grondstofvoorziening. In lijn met de Grondstoffennotitie van het Kabinet gaat het ook om duurzame productie van grondstoffen en de afweging van productie hier tegen import, dan wel de afweging van import van grondstoffen of eindproducten. De Nederlandse Agri&Food-industrie kan en moet, gezien haar positie als draaischijf voor deverschillende grondstoffen, invloed uitoefenen op een gemeenschappelijke visie en aanpak in het internationale speelveld. Dit programma richt zich primair op ontwikkeling van strategische en toegepaste kennis over grondstofstromen heen. In internationaal verband zijn veel projecten in andere thema s ook indirect gelinkt aan duurzame grondstofstromen. In de portfolioanalyse zijn die projecten opgenomen die zich specifiek richten op grondstofstromen. Programma s en Projecten Er zijn 2 Europese projecten die vallen binnen de agenda van thema 3; beide projecten vallen onder het KP7 programma. Het totale projectvolume is 11,9M; de bijdrage van de Europese Commissie aan Nederlandse partijen bedraagt 1,4M. Er worden geen projecten gecoördineerd door Nederlandse partijen Project Acrony m Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL AMIGA Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agroecosystems 1-dec nov NOSHAN Sustainable Production of Functional and Safe Feed from Food Waste 1-aug jan Total

9 Deelnemers De WUR (DLO en universiteit) doen mee aan een project. Provalor aan het andere project in dit thema. Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig Verdeling bijdragen Europese projecten 3% 31% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL 66%

10 Thema 4: Duurzame veehouderij Een duurzame veehouderij en aquacultuur is een houderij die maatschappelijk gewaardeerd wordt. Vanuit de maatschappij zijn onderwerpen als antibioticagebruik en resistentieontwikkeling, zoönoses en dierenwelzijn en milieu thema s die centraal staan in de dierhouderij. Bij de aquacultuur gaat het met name om nationale productieverhoging met aandacht voor milieu-impact, het gebruik van duurzame grondstoffen voor visvoeders, visgezondheid en viswelzijn. Met de fysieke inpassing van bedrijven in landschap en sociale omgeving bepalen deze zaken de ruimte voor dierlijke productie. Naast de maatschappelijke waardering ligt er een tweede uitdaging: bij een groeiende wereldbevolking (naar 9 miljard in 2050) voldoende voedsel produceren om iedereen te voeden. Programma s en projecten Er zijn 19 Europese projecten die vallen binnen de agenda van thema 4; 18 projecten vallen onder het KP7 programma. Naast KP7 loopt er een pilot studie in het kader van het EIP over duurzame zuivel. De projecten beslaan zowel diergezondheid, dierwelzijn en fokkerij. Een aantal projecten beslaat zowel diergezondheid als dierwelzijn. Het totale projectvolume is 95,1M; de bijdrage van de Europese Commissie aan Nederlandse partijen bedraagt 4,2M. De projecten MULTISWARD en MARLON worden gecoördineerd door DLO. Het EIP pilot project wordt uitgevoerd door LTO-Noord; dit project heeft geen buitenlandse partners.

11 Project Acronym Projectbeschrijving Website Start DatumEinddatum Budget tot Budget NL Private bijdrage NL Publieke EC bijdrage bijdrage NL aan NL ORBIVAC Development of Vaccines for btv, EHDV and AHSV 1-feb jan PIROVAC Improvement of current and development of new vaccines for theileriosis and babesios of small ruminants 1-apr mrt Multi species swards and multi scale strategies for multifunctional grassland based ruminant production MULTISWARD systems 1-mrt feb PORRSCON New tools and approaches to control Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) in the EU and Asia 1-jan jun STARIDAZ ANIMALCHAN GE Global Strategic Alliances for the Coordination of Research on the Major Infectious Diseases of Animals and Zoonoses 1-feb jan AN Integration of Mitigation and Adaptation options for sustainable Livestock production under climate CHANGE 1-mrt feb GLOWORM Innovative and sustainable strategies to mitigate the impact of global change on helminth infections in ruminants 1-jan dec PARAVAC Vaccines against helminth infections paravac.eu 1-apr mrt RISKSUR Providing a new generation of methodologies and tools for cost-effective risk-based animal health surveillance systems for the benefit of livestock producers, decision makers and consumers 1-nov okt MARLON Monitoring of Animals for Feed-related Risks in the Long Term 1-aug jul RUMINOMICS Connecting the animal genome, gastrointestinal microbiomes and nutrition to improve digestion efficiency and the environmental impacts of ruminant livestock production 1-jan dec VMERGE Emerging viral vector borne diseases 1-dec nov AWARE Animal WelfAre Research in an enlarged Europe 1-mrt feb EU-PLF Bright Farm by Precision Livestock Farming 1-nov okt PROHEALTH Sustainable intensive pig and poultry production 1-dec nov ALL-SMART- PIGS Practical implementation of precision livestock technologies and services at European pig farms using the living lab methodology allsmartpigs.com 1-nov okt Pilot Operational Group EIP- AGRO Pilot Operational Group melkveehouderij 1-jan dec FECUND Optimisation of early reproductive success in dairy cattle through the definition of new traits and improved reproductive biotechnology 1-feb jan PROFILIC Pluridisciplinary study for a RObust and sustainable Improvement of Fertility In Cows 1-feb jan Total

12 Deelnemers Er is een behoorlijke bijdrage van zowel grote als kleine bedrijven in dit thema. DLO is de grootste deelnemer vanuit Nederland. De publiek matching en private investering vanuit Nederland zijn ongeveer gelijk. Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig Verdeling bijdragen Europese projecten ; 14% ; 68% ; 18% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL

13 Thema 5: Markt en keteninnovaties De sector Agri&Food functioneert onder invloed van allerlei krachten, die tegelijkertijd kansen en bedreigingen zijn voor een duurzame ontwikkeling van ketens en de groene ruimte. Nieuwe innovatieve business-concepten zijn nodig, want de uitdaging is dusdanige perspectiefwijzigingen te creëren dat de genoemde krachten verkeren in kansen. De dragende gedachte van het begrip keten is dat de onderlinge samenhang en afstemming van de activiteiten van de ondernemingen in de keten van grote betekenis is voor de waarde van dat product in de markt en de maatschappij. Meer aandacht voor markt- en keteninnovatie is noodzakelijk omdat zonder een op nieuwe verdienmodellen gerichte verbinding naar markt en maatschappij het realiseren van extra toegevoegde waarde niet mogelijk is. Er is daarbij nog aanmerkelijke ruimte voor verbetering, niet alleen als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid - denk daarbij ook authenticiteit en traceability - maar ook op financieel terrein. Daarbij is de strategische ambitie de verdere verduurzaming van agriketens, door het stimuleren van nieuwe verbindingen met en tussen bedrijven, consumenten, burgers, NGO s, overheden en kennisinstellingen. Programma s en Projecten Project Acronym Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL International comparisons of product supply chains COMPETE in the agro-food sectors: determinants of their 1-okt sep ULYSSES FADNTOOL Understanding and coping with food markets volatility towards more Stable World and EU food SystEmS 1-aug jul Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database 1-apr mrt GLAMUR Global and Local food chain Assessment: a MUltidimensional performance-based approach 1-feb jan Assessment of the impact of drivers of change on TRANSMANGO Europe's food and nutrition security 1-feb jan Totaal

14 Deelnemers Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig

15 Thema 6: Gezondheid De Agri&Foodsector zorgt voor gezond, veilig en lekker eten. Daarmee voorziet zij in de dagelijkse behoefte van mensen: consumenten in het algemeen en specifieke doelgroepen zoals ouderen, kinderen en patiënten. Ons moderne eet- en leefstijlgedrag en demografische vergrijzing leiden tot een toename van chronische, dieet-gerelateerde ziekten zoals obesitas en diabetes, wat grote druk zet op de volksgezondheid en daarmee op de mogelijkheid tot economische groei. De Agri&Food-sector haar marktaandeel vergroten door nieuwe en verbeterde voedselproducten en concepten met een hogere toegevoegde waarde te leveren, die aantoonbaar bijdragen aan een betere lifestyle en instandhouding van gezondheid en die gericht zijn op de behoeften van consumenten. Dit kan alleen succesvol gerealiseerd worden in de context van de voedselproductieketen en een vraag-gestuurde kennis- en innovatieketen van strategisch, toegepast tot valorisatieonderzoek. Programma s en Projecten

16 Project Acronym Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL BACCHUS Beneficial effects of dietary bioactive peptides and polyphenols on cardiovascular health in humans 1-okt sep ATHENA AnThocyanin and polyphenol bioactives for Health Enhancement through Nutritional Advancement 1-jul jun FULL4HEALTH Understanding food-gut-brain mechanisms across the lifespan in the regulation of hunger and satiety for health 1-feb jan SATIN Satiety Innovation 1-jan dec FIBEBIOTICS Dietary Fibers supporting Gut and Immune Function From polysaccharide compound to health claim 1-jan jun MOODFOOD Multi-country collaborative project on the role of Diet, FOod-related behaviour, and Obesity in the prevention of Depression 1-jan dec NEUROFAST LIPIDIDIET The Integrated Neurobiology of Food Intake, Addiction and Stress. 1-apr mrt THEURAPEUTIC AND PREVENTIVE IMPACT OF NUTRITIONAL LIPIDS ON NEURONAL AND COGNITIVE PERFORMANCE IN AGING, ALZHEIMER S DISEASE AND 1-aug jul FOOD4ME Personalised nutrition: An integrated analysis of opportunities and challenges 1-apr mrt BIOCLAIMS BIOmarkers of Robustness of Metabolic Homeostasis for Nutrigenomics-derived Health CLAIMS Made on Food 1-mrt feb EURODISH Study on the need for food and health research infrastructures in Europe 1-sep aug NUTRITECH NU-AGE Application of new technologies and methods in nutrition research the example of phenotypic flexibility 1-jan dec New dietary strategies addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing in Europe 1-mei apr OPTIFEL Optimised food products for elderly populations 1-sep feb EARLY NUTRITION ODIN Long-term effects of early nutrition on later health 1-feb jan Food-based solutions for Optimal vitamin D Nutrition and health through the life cycle 1-nov okt PREVIEW PREVention of diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Europe and around the World 1-jan dec

17 Deelnemers Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig

18

19 Thema 7: Producttechnologie De Agri&Food-sector zorgt voor gezond, veilig en lekker eten. De twee uitdagingen die onze maatschappij de komende jaren aan deze sector stelt zijn 1) het verbeteren van de volksgezondheid om hiermee tegenwicht te bieden aan de toenemende vergrijzing en de toenemende incidentie van vele welvaartsvoeding-gerelateerde ziekten en 2) het verhogen van de duurzaamheid en zekerheid waarmee het voedsel voor de snel groeiende wereldbevolking in een steeds turbulenter klimaat moet wordt geproduceerd. Praktische product-technologie is daarbij essentieel om te komen tot oplossingen. De integratie van gerichte kennisontwikkeling en toepassingen is noodzakelijk om effectieve innovaties mogelijk te maken die smakelijke, gezonde en duurzame voedselproducten opleveren die gemakkelijk in het gebruik zijn. Hierbij moet begrip over de functionaliteit van de productstructuur tijdens het produceren en consumeren centraal staan. Programma s en Projecten Project Acrony m Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL TERIFIQ Combining Technologies to achieve significant binary Reductions in Sodium, Fat and Sugar content in everyday foods whilst optimising their nutritional Quality 1-jan dec PLEASUR E Novel Processing approaches for the development of food products Low in fat, Salt and sugar 1-jan dec CIBUS- Food Computational-design and Innovative Building of Uniquely Structured Food 1-jan jan Deelnemers

20 Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig Verdeling bijdragen Europese projecten ; 39% ; 34% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL ; 27%

21 Thema 8: Voedselveilheid Dreigende tekorten aan grondstoffen en voedsel en de toename van voeding gerelateerde ziekten versnellen de innovaties in de voedselketen, zoals ontwikkeling en gebruik van nieuwe bronnen (o.a. alternatieve duurzame eiwitbronnen), grondstoffen, productiesystemen en productconcepten of gebruik van rest- of nevenproducten. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel. Hiervoor zijn snelle en effectieve toxicologische en allergologische veiligheidsbeoordelingen nodig. Maar ook de veiligheid van bestaande voeding behoeft onze voortdurende aandacht. Belangrijke aandachtsgebieden betreffen het snel en standaard on-line kunnen meten van bekende risicostoffen, de aanwezigheid van onbekende stoffen met onbekende toxiciteit, informatievoorziening over en management van allergenen en microbiële risico s, in het bijzonder antibioticaresistentie, bederf- en ziekteverwekkende organismen. Programma s en Projecten

22 Project Acrony m Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL Priority environmental contaminants in ECSAFESE seafood: safety assessment, impact and public AFOOD perception 1-feb jan PROMET HEUS PROcess contaminants: Mitigation and Elimination Techniques for High food quality and their Evaluation Using Sensors & Simulation 1-mei apr PLANTLIB RA PLANT food supplements: Levels of Intake, Benefit and Risk Assessment 1-jun mei TDSEXPO SURE Total Diet Study Exposure 1-feb jan IFAAM QUAFETY Integrated Approaches to Food Allergen and Allergy Risk Management 1-mrt feb COMPREHENSIVE APPROACH TO ENHANCE QUALITY AND SAFETY OF READY TO EAT FRESH PRODUCTS 1-jan dec CAMCON Campylobacter control - novel approaches in primary poultry production 1-mei apr SUSCLEA N PRIORITY Sustainable Cleaning and Disinfection in Fresh- Cut Food Industries 1-jan dec Protecting the food chain from prions: shaping European priorities through basic and applied research 1-okt sep QSAFFE Quality and Safety of Feeds and Food for Europe 1-mrt aug GRACE GMO Risk Assessment and Communication of Evidence 1-jun nov VEG-I- TRADE Impact of climate change and globalisation on safety of fresh produce governing a supply chain of uncompromised food sovereignty 1-mei apr COLLAB4 SAFETY Towards sustainable global food safety collaboration 1-aug jul Deelnemers

23 Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig Verdeling bijdragen Europese projecten ; 3% ; 76% ; 21% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL

24

25 Thema 9: Duurzame maaktechnologie De twee uitdagingen die onze maatschappij de komende jaren zal hebben zijn het verbeteren van de volksgezondheid (vanwege de toenemende vergrijzing is het van belang dat we langer gezond blijven, maar ook vanwege de sterk toenemende incidentie van vele dieet-gerelateerde welvaartsziekten), en het verhogen van de duurzaamheid waarmee het voedsel voor de nog immer toenemende wereldbevolking wordt geproduceerd. Beide drivers komende samen op het gebied van duurzame maaktechnologie. Milde processen moeten ontwikkeld worden die de versheid, of natieve kwaliteit van producten en ingrediënten kunnen behouden, maar houdbaarheid en veiligheid kunnen blijven garanderen. Daarnaast is het van belang dat de grondstoffen voor de levensmiddelen zo volledig mogelijk worden omgezet in hoogwaardige producten. Ook dit vraagt om scheidingsprocessen en milde behandeling van de grondstoffen, die bovendien zo spaarzaam mogelijk gebruikt maakt van water, hulpstoffen en energie. De ambitie binnen dit thema is om de maaktechnologie te ontwikkelen om beide doelstellingen te combineren: gezonde, hoogwaardige producten, efficiënt en mild geproduceerd. Programma s en Projecten

26 Project Acronym Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL BACHBERRY BACterial Hosts for production of Bioactive phenolics from berry fruits 1-nov okt HEALTHBREAD HealthBread product innovation based on FP6 HealthGrain results and knowledge 1-okt sep PRESERF LEO Processing Raw materials into Excellent and Sustainable End products while Remaining Fresh 1-apr mrt Enabling small-to-medium sized oven technology producers and bakeries to exploit innovative Low Energy Ovens 1-jan dec NANOBAK2 Innovative and energy-efficient proofing/cooling technology based on ultrasonic humidification for high quality bakery products 1-nov okt PIGSCAN MUSETECH PERFORMANCE TRADEIT AUTOMATIC GRADING SYSTEM FOR DETERMINING LEAN-FAT DISTRIBUTION IN PIG CARCASSES. 1-mrt feb MUlti SEnsor Technology for management of food processes 1-okt sep Development of Personalised Food using Rapid Manufacturing for the Nutrition of elderly Consumers 1-nov okt TRADEIT: Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer. 1-nov okt SOPHY FRISBEE Development of a SOftware tool for Prediction of ready-to-eat food product shelf life, quality and safety 1-feb jan Food Refrigeration Innovations for Safety, consumer Benefit, Environmental impact and Energy optimization along cold chain in Europe 1-sep aug PICKNPACK Flexible robotic systems for automated adaptive packaging of fresh and processed food products 1-okt sep ENTHALPY Enabling the drying process to save energy and water, realising process efficiency in the dairy chain 1-nov okt Deelnemers

27 Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig

28

29 Thema 10: Consument Internationale voedselvraagstukken, de vergrijzing en toenemende dieet gerelateerde ziekten zal het belang van de Agri&Food sector de komende jaren doen toenemen. De sector zal zich onder meer moeten richten op verschillende consument-gedreven innovaties binnen deze gebieden. Deze innovaties zullen uiteindelijk bij de eindgebruiker, de consument terecht komen en zullen daar de gewenste impact moeten genereren. De praktijk leert dat dit laatste niet zondermeer zal gebeuren en het is dus van belang om innovaties vanuit de consument te starten en meer aandacht te besteden aan adaptatie om gedragsverandering te bewerkstelligen. Focus gebieden binnen de programmalijn Consument zijn gebaseerd op de vier belangrijke megatrends die in de voedingsmiddelenindustrie zichtbaar zijn, namelijk gezonde, gemakkelijke, duurzame en smakelijke voeding. De ambitie binnen de programmalijn Consument zal liggen op het bereiken van gezonder en duurzamer gedrag van consumenten. Programma s en Projecten

30 Project Acronym COSUS CONNECT4ACTI ON RECAPT CLYMBOL Projectbeschrij ving Start DatumEinddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL Consumers in a sustainable food supply chain: understanding barriers and facilitators for acceptance of visually suboptimal foods 1-jan jan Strategies for improving communication between social and consumer scientists, food technology developers and consumers Retailer and 1-dec nov Consumer Acceptance of Promising Novel Technologies and Collaborative Innovation 1-dec nov Role of healthrelated claims and symbols in consumer behaviour 1-sep aug QUALIFY Quantify Life Feed Yourself 1-jan dec I.FAMILY HABEAT Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents Determining 1-mrt feb factors and critical periods in food habit formation 1-jan apr DEDIPAC TOYBOX Determinants of Diet and Physical Activity Multifactorial 1-dec nov evidence based approach using behavioural models in understanding and promoting fun, healthy food, play 1-mrt apr

31 Deelnemers Publieke instellingen Industrie (niet-mkb) MKB Overig

32

33 Thema 11: Internationaal Nederland bezit al jaren de tweede positie op de lijst van s werelds grootste exporteurs van landbouwproducten. Het is de missie van Topsector Agri&Food om deze positie ook in 2020 te behouden. Ondanks dat de groei van de Nederlandse export goed is vergeleken met concurrenten uit omringende landen, impliceert de groei met dubbele cijfers van concurrenten uit opkomende markten (landen met een snelle maar vaak instabiele economische groei) dat Nederland urgent een groeistrategie moet ontwikkelen. De groeimarkten voor Nederlandse export van landbouwproducten worden niet in de omringende landen verwacht, maar in de landen van de opkomende economieën of in de ontwikkelingslanden: Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het oosten van Europa. Deze groeimarkten vereisen totaaloplossingen, de zgn. geïntegreerde systeemoplossingen, om hun voedselsysteem significant te verbeteren. Programma s en Projecten Project Acrony m Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL SALSA EC bijdrage aan NL Knowledge-based Sustainable valueadded food chains: innovative tools for monitoring ethical, environmental and Socioeconomical impacts and implementing Eu-Latin America shared strategies 1-mei apr Deelnemers Publieke instellingen Industrie (niet-mkb)

34 MKB Overig Verdeling bijdragen Europese projecten 0 ; 0% ; 75% ; 25% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL

35 Tuinbouw & Uitgangsmaterialen De Nederlandse sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen behoort internationaal tot de absolute wereldtop. Of het nu gaat om vakmanschap, ondernemerschap, innovatiekracht of kennisniveau; de Nederlandse tuinbouw staat wereldwijd hoog aangeschreven. Met recht noemt de Nederlandse overheid de sector een van de negen topsectoren van de nationale economie. De sector is echter niet alleen een belangrijke economische speler. Ze voorziet met haar brede aanbod van tuinbouwproducten ook in de basisbehoeften van een sterk groeiende wereldbevolking, zoals gezonde voeding, geluk en welbevinden. Geen ander land dan Nederland heeft zoveel ervaring met hoogwaardige, gecontroleerde productie van tuinbouwproducten in een verstedelijkt gebied en houdt daarbij zo goed rekening met de natuurlijke omgeving en het milieu. Kortom, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is een bron van inspiratie, kennis en ervaring voor allerlei werelduitdagingen rondom voedselvoorziening, grondstoffen, energie, water en ruimte Programma s en Projecten

36 Project Acronym Projectbeschrijving Start Datum Einddatum Budget tot Budget NL EC bijdrage aan NL WHEALBI Wheat and barley Legacy for Breeding Improvement 1-jan dec TESTA NUE-CROPS Seed health: development of seed treatment methods, evidence for seed transmission and assessment of seed health. 1-okt jan Improving nutrient efficiency in major European food, feed and biofuel crops to reduce the negative environmental impact of crop production 1-mei apr MEIOSYS ROOTOPOWER Systematic analysis of factors controlling meiotic recombination in higher plants 1-jul jun Empowering root-targeted strategies to minimize abiotic stress impacts on horticultural crops 1-jan dec PRICE PRactical Implementation of Coexistence in Europe 1-dec nov EUROOT Enhancing resource Uptake from Roots under stress in cereal crops 1-jan dec DROPS Drought-tolerant yielding plants 1-jul jun FRUITBREEDOMICS PGR SECURE Integrated approach for increasing breeding efficiency in fruit tree crops 1-mrt aug Novel characterization of crop wild relative and landrace resources as a basis for improved crop breeding 1-mrt aug Deelnemers Publieke instellingen Industrie (niet-mkb)

37 MKB Overig Schenkelaars Biotech Consultancy Verdeling bijdragen Europese projecten ; 5% ; 73% ; 22% Privaat NL Publiek NL EC bijdrage - aan NL

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Nieuwsbrief vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Roadmaps. Topsector Chemie. (zoals opgenomen in de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019)

Roadmaps. Topsector Chemie. (zoals opgenomen in de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019) Roadmaps Topsector Chemie (zoals opgenomen in de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019) Vastgesteld door het Topteam Chemie op 1 juni 2015 Inleiding Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 INHOUD Inleiding

Nadere informatie

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng

Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten. vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten vng Nederlandse glasindustrie 1 Een gezamenlijk initiatief van: Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

De agrarische sector in Nederland naar 2020

De agrarische sector in Nederland naar 2020 Het LEI is een onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Daarbinnen vormt het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen de Social Sciences Group. Meer informatie: www.lei.wur.nl

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

TUSSEN GOUDEN BERGEN EN GROENE BUSINESS

TUSSEN GOUDEN BERGEN EN GROENE BUSINESS TUSSEN GOUDEN BERGEN EN GROENE BUSINESS SYSTEEMVERKENNING VAN EEN BIO-BASED ECONOMIE HET DEN HAAG CENTRUM VOOR STRATEGISCHE STUDIES EN TNO TUSSEN GOUDEN BERGEN EN GROENE BUSINESS het DEN HAAG CENTRUM VOOR

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India

Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India Informatiebijeenkomst opzet Cold Chain Cluster India verslag van bijeenkomst op 9 oktober 13 bij FME te Zoetermeer aanleiding Het gebrek aan een georganiseerde, efficiënte koudeketen is één van de grootste

Nadere informatie

Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom!

Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom! Nederland in zicht Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom! Contactpersoon Versie Opdrachtgever Auteur drs. M.I. Esveld Sr adviseur internationaal onderzoek en innovatie

Nadere informatie

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR

Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR Strategisch Plan 2011-2014 Wageningen UR To explore the potential of nature to improve the quality of life 00 Strategisch Plan 2011-2014 Inhoudsopgave Woord

Nadere informatie

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD

Speurwerkprogramma 2015-2018. Thema Maatschappelijke Veiligheid. Uitwerking 2015. TNO-rapport R11370 ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD ONGERUBRICEERD TNO-rapport R11370 Speurwerkprogramma 2015-2018 Integrale Veiligheid Kampweg 5 3769 DE Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg www.tno.nl T +31 88 866 15 00 F +31 34 635 39 77 Thema Maatschappelijke

Nadere informatie

Innovatiecontract energiebesparing in de industrie

Innovatiecontract energiebesparing in de industrie Innovatiecontract energiebesparing in de industrie Februari 2012 Inhoud 0 Management samenvatting 3 1. Visie & Strategie 6 1.1 Heden 6 1.1.1 Huidige situatie 6 1.2 Visie & ambitie 9 1.2.1 Visie 9 1.2.2

Nadere informatie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Den Haag, 10 februari 2014 Inhoud 1 Nederlandse Chemiesector in Transitie... 3 2 Chemie en de Grote Maatschappelijke Uitdagingen... 9 3

Nadere informatie

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie?

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Hoe werk ik in een circulaire

Nadere informatie

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie?

Literatuurlijst. Circulaire economie. English. Nederlands. Wat is een circulaire economie? Hoe werk ik in een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Wat zijn de principes achter een

Nadere informatie

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 EDBR Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 Woord vooraf Met plezier presenteer ik u, namens de hele EDBR werkgroep Stad en Hoger Onderwijs, ons concept voorstel voor een Regionale

Nadere informatie

Groene Groei Van biomassa naar business

Groene Groei Van biomassa naar business Groene Groei Van biomassa naar business Innovatiecontract Biobased economy 2012-2016 April 2012 Voorwoord Het voor u liggende Innovatiecontract Biobased Economy is het product van enthousiaste samenwerking

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

Work package Economie, Beleid en Duurzaamheid. 1. Kansen voor bedrijven en maatschappij

Work package Economie, Beleid en Duurzaamheid. 1. Kansen voor bedrijven en maatschappij Work package Economie, Beleid en Duurzaamheid 1. Kansen voor bedrijven en maatschappij Duurzaamheid wordt steeds belangrijker als economische driver 1 voor bedrijven. Tegelijkertijd is duurzaamheid ook

Nadere informatie

Tracking & Tracing CONCEPT VERSIE 1

Tracking & Tracing CONCEPT VERSIE 1 Tracking & Tracing CONCEPT VERSIE 1 Auteurs: Paul Bartels Henry Boerrigter Lobke Coppens Conny van der Heijden Lars Hulzebos Nicole Koenderink Irene van der Pol Anneke Polderdijk Evelyn Tjoe Nij Floor

Nadere informatie

Internationaal expanderen

Internationaal expanderen 36 4. Buitenlandbeleid Internationaal expanderen 4.1 Internationaliseringoffensief De komende jaren neemt de mondiale vraag naar tuinbouwproducten sterk toe. Door groei van de wereldbevolking ontstaan

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal.

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal. Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III September - december (inclusief jaaroverzicht rapporten en publicaties) Den Haag - 1 - Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting... 3 2 Publicaties en

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie