TEST GENDER BUDGETING COCOF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEST GENDER BUDGETING COCOF"

Transcriptie

1 GENDER BUDGETING: EEN VERKENNENDE MISSIE Type: consulting Opdrachtgever: Cabinet Doulkeridis, Brussels Hoofdstedelijk Gewest Looptijd: Korte inhoud: Het cabinet vertrouwde Genderatwork de missie toe om de methode gender budgeting te verkennen op de mogelijkheden die het heeft als instrument om hun aanpak rond Gender mainstreaming te versterken. Deze verkennende missie: klasseerde de gebudgetteerde uitgaven volgens de criteria van gender budgeting aan de hand van een op maat gemaakt en aangepast instrument; illustreerde op die manier de mogelijkheden van de methode; identificeerde ook alle mogelijke drempels bij het toepassen van deze methode op reële budgetten; formuleerde een aantal concrete werkpunten die moeten worden aangepakt opdat in de toekomst gender budgeting in het reguliere beleidswerk duurzaam kan worden ingebouwd. Taal: Frans TEST GENDER BUDGETING COCOF Type: coaching en training Opdrachtgever: COCOF Looptijd: 2013, verlengd in 2014 Korte inhoud: Het nieuwe COCOF decreet Gender Mainstreaming van 2013, voorziet o.a. in een verplichting voor deze regionale administratie om elk jaar gender budgeting toe te passen op het nieuwe budgetvoorstel. Om de uitvoering van dit decreet in ideale omstandigheden te laten plaatsvinden, initieerde het COCOF in 2013 een ondersteuningsproject onder leiding van Genderatwork om de methode uit te testen en de concrete uitvoering ervan door de ambtenaren voor te bereiden. De opdrachten waren: de verantwoordelijken van de budgettaire fiches bekend te maken met de principes van gender mainstreaming en gender budgeting; hen te trainen in de toepassing van de methode gender budgeting en hen te coachen bij de uitvoering; in het licht van eventuele aanpassingen de gebruikte methode gender budgeting evalueren. Dit project werd verlengd in 2014 om ook de door het COCOF gefinancierde organisaties te betrekken in deze gender budgeting oefening. ` Taal: Frans

2 GENDER BUDGETING TRAINING GENDER MAINSTREAMING IN DE GEMEENTE SCHAARBEEK Type: consulting en coaching Opdrachtgever: de gemeente Schaarbeek Looptijd: 2013 verlengd in 2014 Korte inhoud: Begeleiding van de ontwikkeling en uitvoering van een gender mainstreaming strategie via een pilootproject in 4 stadsdiensten van de gemeente Schaarbeek. De missie bestond o.a. uit: identificatie en valorisatie van bestaande goede praktijken identificatie van concrete en haalbare werkpistes opbouw van een visie op gender mainstreaming gebaseerd op concrete ervaringen in de pilootdiensten Type: training Opdrachtgever: MBHG Brussel Plaatselijke Besturen Looptijd: 2013 Korte inhoud: Vorming voor de plaatselijke besturen van de Brusselse regio over het instrument gender budgeting, het potentieel ervan en de toepassing op het niveau van een gemeentelijk budget. De vorming bestond uit 3 sessies: opfrissing van de basisbegrippen gender en gender mainstreaming ; introductie van het gender budgeting instrument met concrete voorbeelden. Ontwikkeling van een strategie aangepast aan de realiteit van het begrotingsproces van de plaatselijke besturen. eerste test en praktische toepassing van gender budgeting aangepast aan de context van de gemeenten. Ontwikkeling van individuele strategieën om de toepassing van het instrument op hun niveau te introduceren. terugkoppeling en feedback over de ervaringen. Ontwikkeling van actieplannen om de ervaring te verbreden. Evaluatie van de training. Taal: Nederlands en Frans Taal: Frans en Nederlands

3 ECHTSCHEIDING EN MIGRATIE Type: Actie- onderzoek Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting Looptijd: Korte inhoud: De opdracht die Genderatwork kreeg van de Koning Boudewijnstichting, bestond uit: Deskresearch: opmaken van een stand van zaken wat we weten in België over de impact van echtscheiding bij allochtone vrouwen (en mannen) in onderzoek Bevragen van het werkveld: interviews met key informants en organisaties die ervaring en kennis van zaken hebben wat betreft de impact van echtscheiding bij allochtone vrouwen (en mannen) Actiepistes: Identificatie van concrete pistes wat betreft de rol die de KBS hierin zou kunnen opnemen Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Dit actie- onderzoek werd vertaald in een projectoproep. De Nederlandstalige en Franstalige projecten wisselden ervaringen en expertise uit onder de inhoudelijke begeleiding van Genderatwork, die ook het eindrapport opstelde vertrekkende vanuit deze rijke terreinervaringen. De publicatie kan je bestellen of downloaden van: frb.be/publication.aspx?id=303366&langtype=2067 Taal: Nederlands en Frans

4 ROLDOORBREKING IN DE OPLEIDINGEN VOOR TRADITIONELE MANNEN EN VROUWENBEROEPEN Type: training Opdrachtgever: Mission Locale pour l emploi Saint- Josse Ten Noode asbl Looptijd: 2012 Korte inhoud: Uitwerken en uitvoeren van twee genderopleidingen op maat van het Europees Sociaal Fonds project VERDE, voor de projectverantwoordelijken enerzijds en de ploegbazen anderzijds. Centraal in deze opleidingen stond het ontwikkelen van een constructieve aanpak wat betreft het aantrekken van meer vrouwen voor opleidingen die traditioneel vooral mannen aantrekken en het integreren van vrouwelijke pioniers in de opleidingen en in de werkploegen (groendienst en renovatie/bouw). Taal: Frans GENDER MAINSTREAMING IN PROJECTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS Type: consulting en training Opdrachtgever: Agence Fonds Social Europeen Looptijd: 2012 Korte inhoud: Deze opdracht bestond uit het ontwikkelen van een aantal instrumenten om in de toekomst de strategie gender mainstreaming concreter te kunnen maken. Via een aantal interactieve trainingssessies op verschillende niveaus werd de praktijk van gender mainstreaming in ESF projecten en programma s in kaart gebracht: goede praktijken, zwakten en uitdagingen werden geïdentificeerd waarmee het Agentschap nu beschikt over het nodige materiaal om een gefundeerde vernieuwde gender mainstreaming strategie mee uit te bouwen. Taal: Frans

5 ATELIER MET HET COLLECTIF MIXITÉ OVER DE GENDERPROBLEMATIEK IN DE JEUGDHUIZEN Type: training - coaching EQUAL OPPORTUNITIES; A FAIR, A FLEXIBLE AND AN EFFICIENT WORKING ENVIRONMENT AT THE GSC Opdrachtgever: Service Jeunesse van de stad Luik - Collectif mixité Looptijd: 2012 Korte inhoud: Ondersteuning van het Collectif mixité met acht jeugdhuizen in de Luikse regio in de operationalisering van reflectie en actie rond het thema gender en diversiteit. De workshop focuste op het formuleren van een gemeenschappelijk doel met betrekking tot de genderproblematiek. Verder werden er mogelijke acties geïdentificeerd om de toegang voor meisjes van jeugdhuizen en hun bestuursorganen te verbeteren Taal: Nederlands Type: training Opdrachtgever: Raad van Europa In samenwerking met: Demos Group Looptijd: Inhoud: The main goal of this training is to introduce Equal Opportunities as a tool for managers aiming at creating an inclusive working environment. More specifically, the content will: Introduce the concepts and provide practical tools for team management. Deal with problems linked to team management: peers exchange on the main team management problems. Focus on the added value of such an approach and deal with existing resistances. Enhance team and managers resilience capacity. Taal: Engels en Frans

6 GENDERANALYSE VAN DE SOCIALE IMPACT VAN ENERGIEPRESTATIEMAATREGELEN IN BELGIË Type: Genderanalyse Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting Looptijd: 2012 Korte inhoud: De opdracht die Genderatwork kreeg van de Koning Boudewijnstichting, bestond uit: Het op gender screenen en analyseren van een bestaand rapport over de impact van de nieuwe Energieprestatieregelgeving (EP- regelgeving) op kansengroepen. Actiepistes: Identificatie van concrete pistes en aanbevelingen om het rapport en de aanbevolen denkpistes gendergevoelig te maken. De publicatie kan je bestellen of downloaden van: frb.be/publication.aspx?id=303130&langtype=2067 Taal: Frans en Nederlands

7 GENDER & KWALITEIT EP TASKFORCE ON GENDER MAINSTREAMING Type: training en coaching Opdrachtgever: Europees Parlement In samenwerking met: Yellow Window management consultants Looptijd: 2009 Korte inhoud: Het Europees Parlement legt zichzelf de verplichting op om in al haar politiek werk gender te mainstreamen. Deze taskforce werd georganiseerd voor een gespecialiseerd publiek van mensen met verantwoordelijkheden en ervaring rond gender mainstreaming binnen het EP. De taskforce had een dubbele doelstelling: enerzijds was de bedoeling om de bestaande kennis en ervaring van de deelnemers te versterken. Anderzijds ontwierp de taskforce een praktisch instrument om andere beleidsmedewerkers van het EP te ondersteunen bij het integreren van gender in het legislatief werk van het EP. Type: consulting Opdrachtgever: Prisma VoG Looptijd: Korte inhoud: Begeleiding van het team van het opvangcentrum voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld in hun professionaliseringsproces, door een genderbril bekeken. Taal: Duits Taal: Engels

8 GENDER IN RESEARCH AS A MARK OF EXCELLENCE, TOOLKIT AND TRAINING. Type: training, consulting Opdrachtgever: Europese Commissie DG Research In samenwerking met: Yellow Window management consultants en Engender Looptijd: nieuw contract Korte inhoud: Het 7de Framework Programme van de DG Reseach wil gender gelijkheid promoten in wetenschappelijk onderzoek door de deelname van vrouwelijke wetenschappers te versterken en door de gender dimensie te integreren in de inhoud van het wetenschappelijk onderzoek in alle domeinen. De toolkit en het training pakket heeft als doelstelling om de wetenschappelijke gemeenschap een praktisch instrument en aanpak te geven om gender aspecten in hun onderzoek te integreren. Het wil daarmee bijdragen aan het behalen van een hogere kwaliteit in het onderzoek in het algemeen. De cursus is gericht aan onderzoekers, mensen die onderzoeksvoorstellen uitwerken, National Contact Points en FP7 project coördinatoren en participanten. Deelname is gratis. Meer info: Taal: Engels AN EQUAL & FLEXIBLE WORKPLACE: MANAGING TEAM DIVERSITY Type: training Opdrachtgever: Europese Commissie DG HR In samenwerking met: EFE Looptijd: Content: The main goal of this training is to introduce Equal Opportunities as a tool for diversity management, optimising talent and creating an inclusive working environment. More specifically, the content will: Cover an overview of the changing working environment of the EC. Deal with problems linked to team management: peers exchange on the main team management problems that occur in the changing working environment of the EC. Present Equal Opportunities as a tool for diversity management: introduction and application of a concrete management tool. Provide a question & answer session about the Equal Opportunities policy with a policy officer of the EO unit. Taal: Engels en Frans

9 GENDER MAINSTREAMING FOR POLICY OFFICERS Type: training Opdrachtgever: Europese Commissie DG HR In samenwerking met: EFE Looptijd: Korte inhoud: De EC legt zichzelf de verplichting op om in al haar politiek werk gender te mainstreamen. Deze cursus zal aangeboden worden aan policy makers en andere geïnteresseerden binnen de EC. De hoofddoelstelling van deze cursus zijn: De conceptuele capaciteiten van de deelnemers versterken rond gender, gender equality, en de dual track approach of gender mainstreaming Sensibiliseren rond het belang van gender equality Informeren over de verplichtingen in verband met gender equality De capaciteiten van de deelnemers versterken om gender mainstreaming toe te passen in hun dagelijkse werk. Taal: Engels GENDER MAINSTREAMING IN DE BRUGSE STADSDIENSTEN Type: actie- onderzoek Opdrachtgever: Stad Brugge Looptijd: 2011 Korte inhoud: Enerzijds bekeek dit actie- onderzoek in welke mate de beleidspraktijk in de betrokken diensten genderneutraal of gendergevoelig was. Er werd een stand van zaken opgemaakt over de huidige praktijk rond gender mainstreaming in het beleidswerk van de verschillende stadsdiensten. Daarvoor werd gepeild naar hoeveel kennis een stadsdienst heeft over gender en hoe die kennis/attitude in de praktijk wordt omgezet of welke de drempels zijn om dat te doen. Er werden uiteenlopende diensten gekozen wat betreft gender: diensten waarbij de link naar m/v verschillen gemakkelijk te maken is en diensten waar dat minder het geval is. Anderzijds was het ook de bedoeling van het actie- onderzoek om een aantal concrete pistes te identificeren voor het verder versterken van de aanpak rond gender mainstreaming in alle staddiensten. Goede praktijken werden geïdentificeerd en concrete en haalbare werkpunten geformuleerd die in de komende jaarplannen kunnen worden opgenomen. Taal: Nederlands

10 GENDER MAINSTREAMING FOR EIGE: TRAINING & GENDER MAINSTREAMING BIJ HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Type: training, coaching en consulting Opdrachtgever: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) Looptijd: Korte inhoud: Ondersteuning en begeleiding van pilootprojecten in 6 verschillende diensten van het MBHG rond de implementatie van gender mainstreaming. Doelstelling van het proces is om via een gecontextualiseerde aanpak in de 6 diensten - met elk inhoudelijk verschillende opdrachten gender mainstreaming uit te testen. De opdrachten van de verschillende diensten werden geanalyseerd op hun genderimpact, een aantal concrete werkpistes werden geïdentificeerd en in uitvoering gebracht. Het proces startte met een algemene opleiding gender mainstreaming. Tijdens de analyse- en planningsfase hadden de consultants een proces- begeleidende taak die gecombineerd werd met een technische ondersteuning waar nodig. Tijdens de uitvoeringsfase nemen de consultants vooral een coachingsfunctie op om de aanpak duurzaam te verankeren. TEAMBUILDING Type: Training Opdrachtgever: EIGE (European Institute for Gender Equality) Looptijd: 2011 Korte inhoud: Tweedaagse op maat uitgewerkte training en teambuilding voor het team van het Europese Genderinstituut, met als opdracht: sensibiliserende gendertraining als federerende teambuildingoefening voor het hele EIGE team; workshop gender mainstreaming om via uitwisseling over concepten en hun praktische toepassing, de competenties rond gender mainstreaming van het genderteam te versterken. Taal: Engels De leerprocessen en resultaten van dit project zullen de uitvoeringsbesluiten voeden van de Ordonnantie Gender Mainstreaming die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorbereidt. De eerste fase van dit project gebeurde in samenwerking met de consultants van Engender. Taal: Frans en Nederlands

11 GENDERKLIK IN DE KLEUTERKLAS: OMGAAN MET VERSCHILLEN, WERKEN AAN GELIJKHEID Type: actie- onderzoeksproject Subsidiërende overheid: Gelijke Kansen Vlaanderen Looptijd: 2011 Korte inhoud: Genderatwork ging een kijkje nemen in een vijftal heel diverse kleuterscholen, luisterde naar de leerkrachten en de directie, noteerde hun tips en hun vragen en vergeleek hun ervaringen met de verhalen van elders. We gebruikten individuele enquêtes en diepte- interviews. We bespraken de resultaten met een groep specialisten. En op basis van al deze inspanningen werkten we een praktisch gids uit om directies en leerkrachten te helpen op de kleuterschool en in de kleuterklas de genderklik te maken: bewust omgaan met genderverschillen om stereotypering tegen te gaan. Genderklik in de kleuterklas Dit project had een Franstalige tegenhanger: Filles et garcons à L école maternelle: reconnaître la difference pour faire l égalité, gefinancierd door Egalités des Chances de la Communauté Française in Taal: Nederlands Genderatwork consulting, training & coaching in diversiteit

12 GENDERKLIK WEBSITE Type: consulting Opdrachtgever: Gelijke Kansen Vlaanderen Looptijd: 2011 Korte inhoud: Inhoudelijke uitwerking van de website Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat vrouwelijk en mannelijk is. Deze website laat je zien hoe gender je leven beïnvloedt, van begin tot einde. Eenmaal je de werking van gender en gendermechanismen doorhebt, kan je je ertegen verzetten, en levenskeuzes maken die jou het beste liggen, ongeacht je geslacht. Op dat moment heb je de genderklik gemaakt. Genderklik.be maakt je wegwijs in gender. Op deze pagina s zal je ontdekken dat gender verweven is met heel je leven, van de intieme sfeer van je identiteit, tot de publieke domeinen van onze samenleving. De verschillende items op deze site worden aangeduid met icoontjes die losjes een gemiddelde levensloop volgen. Ze zijn geschreven vanuit een dubbel perspectief: onderweg ben je nu eens vrouw, dan eens man. De teksten geven ook zo goed mogelijk weer welke discussies er rond genderverschillen gevoerd worden. Bij elk genderitem vind je een paar interessante referenties, instrumenten en artikels om je genderkennis - als je dat wenst - verder uit te diepen. SEKSISME, EEN ORDINAIRE ZAAK: PLAY EQUAL, SKIP STEREOTYPES! Type: training, consulting Opdrachtgever: Bruno De Lille, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Mobiliteit, Openbaar Ambt, Gelijke Kansen en Administratieve Vereenvoudiging. Medewerking: vzw Amazone Looptijd: 2011 Beschrijving: In het kader van de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en de Diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, deelname aan het project geleid door de vzw Amazone «Seksisme, een ordinaire zaak: play equal, skip stereotypes!». Het project omvat de realisatie van 4 videoclips voor een campagne met als thema «seksisme, een ordinaire zaak». Genderatwork heeft hieraan zijn bijdrage geleverd door de studenten grafische kunsten te sensibiliseren om het campagnelogo te ontwerpen, geregeld een externe kijk te geven en mee te werken aan de videoclip scenario s en de website van de campagne. Taal: Frans en Nederlands Taal: Nederlands

13 TRAIN THE TRAINER HANDICAP, DIVERSITEIT & PESTERIJEN IN DE EUROPESE INSTELLINGEN Type: training Opdrachtgever: Yellow Window management consultants en Center for Equality Advancement (CEA), Vilnius, Lithuania Looptijd: 2011 Korte inhoud: In het kader van een vraag naar training voor opleiders en trainers, heeft het team van Genderatwork, dat heel wat ervaring heeft met gendertrainingen, opleidingen over diversiteit en gelijke kansen, een nieuwe cursusmodule uitgewerkt. Dit Train the Trainer concept legt vooral de nadruk op het uitwerken van een evenwicht tussen inhoud, methode en houding, zodat de trainer een heldere boodschap kan formuleren en meegeven en daarbij de kwaliteit van de trainingssessie te optimaliseren. Voor wie is deze cursus bestemd: opleiders, trainers, coaches, project managers, Taal: Engels, Nederlands en Frans Type: training, consulting & coaching Opdrachtgever: Europese Commissie, Europees Parlement In samenwerking met: EFE Looptijd: Korte inhoud: Sensibiliseringsopleiding en coaching voor managers van de Europese instellingen om een inclusieve en efficiënte bedrijfscultuur te ondersteunen en te ontwikkelen: sensibilisering voor het concept handicap inleiding tot diversiteitsmanagement sensibilisering tot en beheer van pesterijmechanismen op de werkplek Taal: Engels en Frans

14 GENDER EN HANDICAP, INTERACTIE? VERKENNENDE STUDIE IN DE CENTRA VOOR BEROEPSOPLEIDING EN ONDERNEMINGEN VOOR AANGEPAST WERK IN WALLONIË EN IN BRUSSEL. Type: verkennende studie Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting, het Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes handicapées (AWIPH), de Brusselse dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) Looptijd: Beschrijving: Deze verkennende studie gaat uit van een vaststelling binnen het Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes handicapées (AWIPH) : in de ondernemingen voor aangepast werk(oaw) en de centra voor beroepsopleiding (CBO) zijn er veel meer mannen (70%) actief dan vrouwen (30%). Vertrekkende van de hypothese dat gender een impact zou kunnen hebben op de inzetbaarheid van de gehandicapte mensen, hadden de opdrachtgevers van de studie de ambitie een eerste realistische gender foto te maken in de OAW s en de CBO s. De studie concentreert zich op een kwalitatieve logica (interviews en levensverhalen). Het was de bedoeling enerzijds de pertinentie van de vertrekhypothese te verifiëren en anderzijds proberen te verklaren welke de redenen en de mechanismen zijn die aan de basis liggen van deze ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de socio- professionele inschakelingsstructuren. GENDER MAINSTREAMING OP DE KABINETTEN & IN DE POLITIEKE PARTIJEN Type: training & coaching Opdrachtgever: Groen, Kabinet van Staatssecretaris Christos Doulkeridis en Staatssecretaris Bruno De Lille Looptijd: 2011 Korte inhoud: Training met het oog op een sensibilisering tot genderconcepten, consulting en coaching aangepast aan de politieke kabinetten en hun teams: begeleiding bij en sensibilisering voor de transversale toepassing van het genderconcept in alle beleidsvormen en gevoerde acties inleiding tot en kennismaking met technische tools zoals Gender budgeting en systemen van Gender Impact Assessment (GIA, etc.) Taal: Nederlands en Frans Taal: Frans

15 GLAZEN PLAFOND BINNEN DE VAKBOND Type: onderzoek, actie & coaching Opdrachtgever: FGTB Looptijd: Korte inhoud: verwezenlijking van een kwalitatieve enquête om, binnen het FGTB, de aan het glazen plafond verbonden mechanismen bloot te leggen. Deze werkveldenquête beoogt enerzijds de situaties en de percepties die met het glazen plafond te maken hebben te begrijpen en te analyseren en anderzijds, de eventuele correctiemechanismen die in bepaalde instanties al bestaan te ontsluieren. Taal: Nederlands, Frans GENDER EN DE VAKBONDEN Type: training Opdrachtgever: ACLVB Looptijd: 2011 Beschrijving: Opleiding en animatie rond gender voor vakbondsafgevaardigden van de ACLVB om ze te sensibiliseren voor het Gender concept en dit concept te toetsen aan de terreinrealiteit (integratie van dit concept in hun onderneming en nadenken over goede praktijken). Taal: Frans

16 GENDER MAINSTREAMING TOEGEPAST OP PROJECTEN VAN HET ESF Type: training, coaching ARCHITECT ZIJN VAN JE CARRIÈRE ALS VROUW Type: training Opdrachtgever: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Opdrachtgever: Buurthuis Saint- Léonard, Federaal Plan van Grote Steden en vzw RES te Luik. Looptijd: 2011 Beschrijving: interactieve training over integratie van Gender in de ESF- projecten en de diensten van het Buurthuis Saint- Léonard, haar partner van het Federaal Plan van Grote Steden evenals de vzw RES. Looptijd: november maart 2011 Beschrijving: organisatie van een sensibiliseringsworkshop van één dag over de loopbaan van vrouwen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor vrouwelijke agenten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2 groepen FR en 2 groepen NL Dit is een volledig proces, gaande van de organisatie van de workshop tot de testfase met de opdrachtgever, via de workshopanimatie, presentatie van de resultaten van de workshop gedurende een colloquium voor vrouwelijke agenten van het MBHG en een eindevaluatie van het hele proces. Deze vierdaagse opleiding begint met de sensibilisering voor gender, gender mainstreaming en gelijke kansen in de ESF- projecten en de diensten van de verschillende deelnemers. Het tweede gedeelte bestaat uit coaching van de deelnemers/deelneemsters in hun projecten en diensten om de nodige vaardigheden te ontwikkelen met het oog op de invoering van een gelijke kansenstrategie en gendermainstreaming. Taal: Frans Taal : Frans en Nederlands

17 WORKSHOPS OVER GENDER VOOR DIVERSITEITSCONSULTANTS Type: training- coaching Opdrachtgever: Territoriaal pact voor werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Looptijd: oktober 2011 tot maart 2012 Beschrijving: 5 halve dagen, werken aan genderaspecten waarmee de diversiteitsconsultants gedurende hun interventies in de ondernemingen in het kader van het Diversiteitslabel te maken krijgen : een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over de basisconcepten : Gender / specifieke acties / gender mainstreaming; intervisie op basis van concrete gevallen die door de consultants worden aangevoerd ; een strategie formuleren om positieve acties te organiseren met het oog op een transversale integratie van gender; ontwikkeling van nieuwe tools en aanpassing van bestaande tools. Taal: Frans en Nederlands BEGELEIDING EN NETWERKIMPLEMENTATIE VAN LOKALE PROJECTEN VAN GENDERMAINSTREAMING EN ONTWIKKELING VAN GELIJKE KANSENBELEID IN GEMEENTEN VAN MINDER DAN INWONERS Type: consulting, training & coaching Opdrachtgever: Eliane Tillieux, Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen Looptijd: 2010 tot 2012, verlengd in 2013 en 2014 Beschrijving: Dit project is het vervolg van een project verwezenlijkt tussen 2009 en Genderatwork heeft in dit project de opvolging en de evaluatie van de 9 gemeenten die na de evaluatie van het project van waren weerhouden verzekerd om de invoering van en de duurzame steun aan de projecten van de gemeenten te garanderen; een intensieve en systematische omkadering (audit, consulting, coaching) van de 9 gekozen gemeenten na evaluatie; sensibilisering van en steun aan de partners van de gemeenten (OCMW s, verenigingen, etc.), evenals colleges basisopleidingen over gelijke kansen; verderzetting van de netwerkimplementatie van de gemeenten via intervisiesessies; initialiseren van een project over een Handvest van gelijke kansen in samenwerking met de 9 gemeenten, het Centrum voor Gelijke Kansen en de Strijd tegen Racisme en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Taal: Frans

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie

Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Veerkracht en duurzaamheid voor mens en organisatie Opleidingsaanbod 2014-2015 Genderatwork cvba so The Conference House De Fiennesstraat 77, 1070 Brussel Gitte Beaupain, Barbara Brunisso & Katlijn Demuynck

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel

Nadere informatie

MeMoranduM. met het oog op de regionale verkiezingen juni 2009. BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS

MeMoranduM. met het oog op de regionale verkiezingen juni 2009. BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS MeMoranduM met het oog op de regionale verkiezingen van XL juni 2009 BruSSeLSe CoordInaTIe WERELDVROUWENMARS BruSSeLSe CoordInaTIe WVM-MMF 4 6 7 9 12 14 16 18 21 23 24 Van internationaal tot lokaal Vrouwen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24

Employer branding en rekruteringscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr. 24 Employer branding en rekruteringscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr. 24 COMM Collection is een reeks van praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS

Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS Figure 1 logo vrouwenraad VRT-BEHEERSOVEREENKOMST EEN GENDERTOETS De door de Vlaamse Regering goedgekeurde VRT-beheersovereenkomst wordt vergeleken met de aanbevelingen van de Vrouwenraad m.b.t. een duurzaam

Nadere informatie

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08

AAN diversiteit. in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen. Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Werken in Brussel AAN diversiteit in rusthuizen & rust- en verzorgingstehuizen Seminaries Werken aan diversiteit 14 & 22 oktober 08 Georganiseerd door het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Mobiliteit en keuzebegeleiding

Mobiliteit en keuzebegeleiding Mobiliteit en keuzebegeleiding Mobiliteit en keuzebegeleiding Het belang van begeleiding voor, tijdens en na de buitenlandse ervaring Betrokken partners in dit project: Belgium: Euroguidance Centres Dominique

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS

M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS M/V ZKT GENDERGEVOELIGE BELEIDSMAKERS INHOUD INLEIDING Emancipatie een voorbijgestreefd doel? 3-4 Voor wie is deze brochure? 5 Hoe gebruikt u deze brochure? 5 Basismateriaal voor de brochure 6 Enkele begrippen

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2012 1 voorwoord Beste stakeholder, Randstad België houdt eraan u op transparante wijze een overzicht te geven van wat wij doen en hoe we dat doen. Een

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF)

Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Projecten ondersteund door het Europees Vluchtelingenfonds in België (EVF) Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door de Europese Unie in het leven geroepen met de bedoeling om in de deelnemende

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Managementplan 2013-2015

Managementplan 2013-2015 Managementplan 2013-2015 Beter samen leven ~ 1 ~ Inhoudstafel I. Voorwoord... 3 II. Kader... 5 1. Participatief management...5 2. Co-design...6 3. Consolideren...6 III. Aanpak... 7 1. Omgevingsanalyse...7

Nadere informatie

HR Strategie voor onderzoekers

HR Strategie voor onderzoekers HR Strategie voor onderzoekers 1. Context De Universiteit Hasselt heeft een lange traditie van aandacht voor onderzoeksloopbanen. Ze ondertekende in 2007 dan ook als een van de eerste Vlaamse universiteiten

Nadere informatie