TEST GENDER BUDGETING COCOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEST GENDER BUDGETING COCOF"

Transcriptie

1 GENDER BUDGETING: EEN VERKENNENDE MISSIE Type: consulting Opdrachtgever: Cabinet Doulkeridis, Brussels Hoofdstedelijk Gewest Looptijd: Korte inhoud: Het cabinet vertrouwde Genderatwork de missie toe om de methode gender budgeting te verkennen op de mogelijkheden die het heeft als instrument om hun aanpak rond Gender mainstreaming te versterken. Deze verkennende missie: klasseerde de gebudgetteerde uitgaven volgens de criteria van gender budgeting aan de hand van een op maat gemaakt en aangepast instrument; illustreerde op die manier de mogelijkheden van de methode; identificeerde ook alle mogelijke drempels bij het toepassen van deze methode op reële budgetten; formuleerde een aantal concrete werkpunten die moeten worden aangepakt opdat in de toekomst gender budgeting in het reguliere beleidswerk duurzaam kan worden ingebouwd. Taal: Frans TEST GENDER BUDGETING COCOF Type: coaching en training Opdrachtgever: COCOF Looptijd: 2013, verlengd in 2014 Korte inhoud: Het nieuwe COCOF decreet Gender Mainstreaming van 2013, voorziet o.a. in een verplichting voor deze regionale administratie om elk jaar gender budgeting toe te passen op het nieuwe budgetvoorstel. Om de uitvoering van dit decreet in ideale omstandigheden te laten plaatsvinden, initieerde het COCOF in 2013 een ondersteuningsproject onder leiding van Genderatwork om de methode uit te testen en de concrete uitvoering ervan door de ambtenaren voor te bereiden. De opdrachten waren: de verantwoordelijken van de budgettaire fiches bekend te maken met de principes van gender mainstreaming en gender budgeting; hen te trainen in de toepassing van de methode gender budgeting en hen te coachen bij de uitvoering; in het licht van eventuele aanpassingen de gebruikte methode gender budgeting evalueren. Dit project werd verlengd in 2014 om ook de door het COCOF gefinancierde organisaties te betrekken in deze gender budgeting oefening. ` Taal: Frans

2 GENDER BUDGETING TRAINING GENDER MAINSTREAMING IN DE GEMEENTE SCHAARBEEK Type: consulting en coaching Opdrachtgever: de gemeente Schaarbeek Looptijd: 2013 verlengd in 2014 Korte inhoud: Begeleiding van de ontwikkeling en uitvoering van een gender mainstreaming strategie via een pilootproject in 4 stadsdiensten van de gemeente Schaarbeek. De missie bestond o.a. uit: identificatie en valorisatie van bestaande goede praktijken identificatie van concrete en haalbare werkpistes opbouw van een visie op gender mainstreaming gebaseerd op concrete ervaringen in de pilootdiensten Type: training Opdrachtgever: MBHG Brussel Plaatselijke Besturen Looptijd: 2013 Korte inhoud: Vorming voor de plaatselijke besturen van de Brusselse regio over het instrument gender budgeting, het potentieel ervan en de toepassing op het niveau van een gemeentelijk budget. De vorming bestond uit 3 sessies: opfrissing van de basisbegrippen gender en gender mainstreaming ; introductie van het gender budgeting instrument met concrete voorbeelden. Ontwikkeling van een strategie aangepast aan de realiteit van het begrotingsproces van de plaatselijke besturen. eerste test en praktische toepassing van gender budgeting aangepast aan de context van de gemeenten. Ontwikkeling van individuele strategieën om de toepassing van het instrument op hun niveau te introduceren. terugkoppeling en feedback over de ervaringen. Ontwikkeling van actieplannen om de ervaring te verbreden. Evaluatie van de training. Taal: Nederlands en Frans Taal: Frans en Nederlands

3 ECHTSCHEIDING EN MIGRATIE Type: Actie- onderzoek Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting Looptijd: Korte inhoud: De opdracht die Genderatwork kreeg van de Koning Boudewijnstichting, bestond uit: Deskresearch: opmaken van een stand van zaken wat we weten in België over de impact van echtscheiding bij allochtone vrouwen (en mannen) in onderzoek Bevragen van het werkveld: interviews met key informants en organisaties die ervaring en kennis van zaken hebben wat betreft de impact van echtscheiding bij allochtone vrouwen (en mannen) Actiepistes: Identificatie van concrete pistes wat betreft de rol die de KBS hierin zou kunnen opnemen Scheiden in een vreemd land maakt dubbel kwetsbaar Dit actie- onderzoek werd vertaald in een projectoproep. De Nederlandstalige en Franstalige projecten wisselden ervaringen en expertise uit onder de inhoudelijke begeleiding van Genderatwork, die ook het eindrapport opstelde vertrekkende vanuit deze rijke terreinervaringen. De publicatie kan je bestellen of downloaden van: frb.be/publication.aspx?id=303366&langtype=2067 Taal: Nederlands en Frans

4 ROLDOORBREKING IN DE OPLEIDINGEN VOOR TRADITIONELE MANNEN EN VROUWENBEROEPEN Type: training Opdrachtgever: Mission Locale pour l emploi Saint- Josse Ten Noode asbl Looptijd: 2012 Korte inhoud: Uitwerken en uitvoeren van twee genderopleidingen op maat van het Europees Sociaal Fonds project VERDE, voor de projectverantwoordelijken enerzijds en de ploegbazen anderzijds. Centraal in deze opleidingen stond het ontwikkelen van een constructieve aanpak wat betreft het aantrekken van meer vrouwen voor opleidingen die traditioneel vooral mannen aantrekken en het integreren van vrouwelijke pioniers in de opleidingen en in de werkploegen (groendienst en renovatie/bouw). Taal: Frans GENDER MAINSTREAMING IN PROJECTEN VAN HET EUROPEES SOCIAAL FONDS Type: consulting en training Opdrachtgever: Agence Fonds Social Europeen Looptijd: 2012 Korte inhoud: Deze opdracht bestond uit het ontwikkelen van een aantal instrumenten om in de toekomst de strategie gender mainstreaming concreter te kunnen maken. Via een aantal interactieve trainingssessies op verschillende niveaus werd de praktijk van gender mainstreaming in ESF projecten en programma s in kaart gebracht: goede praktijken, zwakten en uitdagingen werden geïdentificeerd waarmee het Agentschap nu beschikt over het nodige materiaal om een gefundeerde vernieuwde gender mainstreaming strategie mee uit te bouwen. Taal: Frans

5 ATELIER MET HET COLLECTIF MIXITÉ OVER DE GENDERPROBLEMATIEK IN DE JEUGDHUIZEN Type: training - coaching EQUAL OPPORTUNITIES; A FAIR, A FLEXIBLE AND AN EFFICIENT WORKING ENVIRONMENT AT THE GSC Opdrachtgever: Service Jeunesse van de stad Luik - Collectif mixité Looptijd: 2012 Korte inhoud: Ondersteuning van het Collectif mixité met acht jeugdhuizen in de Luikse regio in de operationalisering van reflectie en actie rond het thema gender en diversiteit. De workshop focuste op het formuleren van een gemeenschappelijk doel met betrekking tot de genderproblematiek. Verder werden er mogelijke acties geïdentificeerd om de toegang voor meisjes van jeugdhuizen en hun bestuursorganen te verbeteren Taal: Nederlands Type: training Opdrachtgever: Raad van Europa In samenwerking met: Demos Group Looptijd: Inhoud: The main goal of this training is to introduce Equal Opportunities as a tool for managers aiming at creating an inclusive working environment. More specifically, the content will: Introduce the concepts and provide practical tools for team management. Deal with problems linked to team management: peers exchange on the main team management problems. Focus on the added value of such an approach and deal with existing resistances. Enhance team and managers resilience capacity. Taal: Engels en Frans

6 GENDERANALYSE VAN DE SOCIALE IMPACT VAN ENERGIEPRESTATIEMAATREGELEN IN BELGIË Type: Genderanalyse Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting Looptijd: 2012 Korte inhoud: De opdracht die Genderatwork kreeg van de Koning Boudewijnstichting, bestond uit: Het op gender screenen en analyseren van een bestaand rapport over de impact van de nieuwe Energieprestatieregelgeving (EP- regelgeving) op kansengroepen. Actiepistes: Identificatie van concrete pistes en aanbevelingen om het rapport en de aanbevolen denkpistes gendergevoelig te maken. De publicatie kan je bestellen of downloaden van: frb.be/publication.aspx?id=303130&langtype=2067 Taal: Frans en Nederlands

7 GENDER & KWALITEIT EP TASKFORCE ON GENDER MAINSTREAMING Type: training en coaching Opdrachtgever: Europees Parlement In samenwerking met: Yellow Window management consultants Looptijd: 2009 Korte inhoud: Het Europees Parlement legt zichzelf de verplichting op om in al haar politiek werk gender te mainstreamen. Deze taskforce werd georganiseerd voor een gespecialiseerd publiek van mensen met verantwoordelijkheden en ervaring rond gender mainstreaming binnen het EP. De taskforce had een dubbele doelstelling: enerzijds was de bedoeling om de bestaande kennis en ervaring van de deelnemers te versterken. Anderzijds ontwierp de taskforce een praktisch instrument om andere beleidsmedewerkers van het EP te ondersteunen bij het integreren van gender in het legislatief werk van het EP. Type: consulting Opdrachtgever: Prisma VoG Looptijd: Korte inhoud: Begeleiding van het team van het opvangcentrum voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld in hun professionaliseringsproces, door een genderbril bekeken. Taal: Duits Taal: Engels

8 GENDER IN RESEARCH AS A MARK OF EXCELLENCE, TOOLKIT AND TRAINING. Type: training, consulting Opdrachtgever: Europese Commissie DG Research In samenwerking met: Yellow Window management consultants en Engender Looptijd: nieuw contract Korte inhoud: Het 7de Framework Programme van de DG Reseach wil gender gelijkheid promoten in wetenschappelijk onderzoek door de deelname van vrouwelijke wetenschappers te versterken en door de gender dimensie te integreren in de inhoud van het wetenschappelijk onderzoek in alle domeinen. De toolkit en het training pakket heeft als doelstelling om de wetenschappelijke gemeenschap een praktisch instrument en aanpak te geven om gender aspecten in hun onderzoek te integreren. Het wil daarmee bijdragen aan het behalen van een hogere kwaliteit in het onderzoek in het algemeen. De cursus is gericht aan onderzoekers, mensen die onderzoeksvoorstellen uitwerken, National Contact Points en FP7 project coördinatoren en participanten. Deelname is gratis. Meer info: Taal: Engels AN EQUAL & FLEXIBLE WORKPLACE: MANAGING TEAM DIVERSITY Type: training Opdrachtgever: Europese Commissie DG HR In samenwerking met: EFE Looptijd: Content: The main goal of this training is to introduce Equal Opportunities as a tool for diversity management, optimising talent and creating an inclusive working environment. More specifically, the content will: Cover an overview of the changing working environment of the EC. Deal with problems linked to team management: peers exchange on the main team management problems that occur in the changing working environment of the EC. Present Equal Opportunities as a tool for diversity management: introduction and application of a concrete management tool. Provide a question & answer session about the Equal Opportunities policy with a policy officer of the EO unit. Taal: Engels en Frans

9 GENDER MAINSTREAMING FOR POLICY OFFICERS Type: training Opdrachtgever: Europese Commissie DG HR In samenwerking met: EFE Looptijd: Korte inhoud: De EC legt zichzelf de verplichting op om in al haar politiek werk gender te mainstreamen. Deze cursus zal aangeboden worden aan policy makers en andere geïnteresseerden binnen de EC. De hoofddoelstelling van deze cursus zijn: De conceptuele capaciteiten van de deelnemers versterken rond gender, gender equality, en de dual track approach of gender mainstreaming Sensibiliseren rond het belang van gender equality Informeren over de verplichtingen in verband met gender equality De capaciteiten van de deelnemers versterken om gender mainstreaming toe te passen in hun dagelijkse werk. Taal: Engels GENDER MAINSTREAMING IN DE BRUGSE STADSDIENSTEN Type: actie- onderzoek Opdrachtgever: Stad Brugge Looptijd: 2011 Korte inhoud: Enerzijds bekeek dit actie- onderzoek in welke mate de beleidspraktijk in de betrokken diensten genderneutraal of gendergevoelig was. Er werd een stand van zaken opgemaakt over de huidige praktijk rond gender mainstreaming in het beleidswerk van de verschillende stadsdiensten. Daarvoor werd gepeild naar hoeveel kennis een stadsdienst heeft over gender en hoe die kennis/attitude in de praktijk wordt omgezet of welke de drempels zijn om dat te doen. Er werden uiteenlopende diensten gekozen wat betreft gender: diensten waarbij de link naar m/v verschillen gemakkelijk te maken is en diensten waar dat minder het geval is. Anderzijds was het ook de bedoeling van het actie- onderzoek om een aantal concrete pistes te identificeren voor het verder versterken van de aanpak rond gender mainstreaming in alle staddiensten. Goede praktijken werden geïdentificeerd en concrete en haalbare werkpunten geformuleerd die in de komende jaarplannen kunnen worden opgenomen. Taal: Nederlands

10 GENDER MAINSTREAMING FOR EIGE: TRAINING & GENDER MAINSTREAMING BIJ HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Type: training, coaching en consulting Opdrachtgever: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) Looptijd: Korte inhoud: Ondersteuning en begeleiding van pilootprojecten in 6 verschillende diensten van het MBHG rond de implementatie van gender mainstreaming. Doelstelling van het proces is om via een gecontextualiseerde aanpak in de 6 diensten - met elk inhoudelijk verschillende opdrachten gender mainstreaming uit te testen. De opdrachten van de verschillende diensten werden geanalyseerd op hun genderimpact, een aantal concrete werkpistes werden geïdentificeerd en in uitvoering gebracht. Het proces startte met een algemene opleiding gender mainstreaming. Tijdens de analyse- en planningsfase hadden de consultants een proces- begeleidende taak die gecombineerd werd met een technische ondersteuning waar nodig. Tijdens de uitvoeringsfase nemen de consultants vooral een coachingsfunctie op om de aanpak duurzaam te verankeren. TEAMBUILDING Type: Training Opdrachtgever: EIGE (European Institute for Gender Equality) Looptijd: 2011 Korte inhoud: Tweedaagse op maat uitgewerkte training en teambuilding voor het team van het Europese Genderinstituut, met als opdracht: sensibiliserende gendertraining als federerende teambuildingoefening voor het hele EIGE team; workshop gender mainstreaming om via uitwisseling over concepten en hun praktische toepassing, de competenties rond gender mainstreaming van het genderteam te versterken. Taal: Engels De leerprocessen en resultaten van dit project zullen de uitvoeringsbesluiten voeden van de Ordonnantie Gender Mainstreaming die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorbereidt. De eerste fase van dit project gebeurde in samenwerking met de consultants van Engender. Taal: Frans en Nederlands

11 GENDERKLIK IN DE KLEUTERKLAS: OMGAAN MET VERSCHILLEN, WERKEN AAN GELIJKHEID Type: actie- onderzoeksproject Subsidiërende overheid: Gelijke Kansen Vlaanderen Looptijd: 2011 Korte inhoud: Genderatwork ging een kijkje nemen in een vijftal heel diverse kleuterscholen, luisterde naar de leerkrachten en de directie, noteerde hun tips en hun vragen en vergeleek hun ervaringen met de verhalen van elders. We gebruikten individuele enquêtes en diepte- interviews. We bespraken de resultaten met een groep specialisten. En op basis van al deze inspanningen werkten we een praktisch gids uit om directies en leerkrachten te helpen op de kleuterschool en in de kleuterklas de genderklik te maken: bewust omgaan met genderverschillen om stereotypering tegen te gaan. Genderklik in de kleuterklas Dit project had een Franstalige tegenhanger: Filles et garcons à L école maternelle: reconnaître la difference pour faire l égalité, gefinancierd door Egalités des Chances de la Communauté Française in Taal: Nederlands Genderatwork consulting, training & coaching in diversiteit

12 GENDERKLIK WEBSITE Type: consulting Opdrachtgever: Gelijke Kansen Vlaanderen Looptijd: 2011 Korte inhoud: Inhoudelijke uitwerking van de website Deze website geeft je meer informatie over gender en over de genderklik. Gender staat voor alle verwachtingen en vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van wat vrouwelijk en mannelijk is. Deze website laat je zien hoe gender je leven beïnvloedt, van begin tot einde. Eenmaal je de werking van gender en gendermechanismen doorhebt, kan je je ertegen verzetten, en levenskeuzes maken die jou het beste liggen, ongeacht je geslacht. Op dat moment heb je de genderklik gemaakt. Genderklik.be maakt je wegwijs in gender. Op deze pagina s zal je ontdekken dat gender verweven is met heel je leven, van de intieme sfeer van je identiteit, tot de publieke domeinen van onze samenleving. De verschillende items op deze site worden aangeduid met icoontjes die losjes een gemiddelde levensloop volgen. Ze zijn geschreven vanuit een dubbel perspectief: onderweg ben je nu eens vrouw, dan eens man. De teksten geven ook zo goed mogelijk weer welke discussies er rond genderverschillen gevoerd worden. Bij elk genderitem vind je een paar interessante referenties, instrumenten en artikels om je genderkennis - als je dat wenst - verder uit te diepen. SEKSISME, EEN ORDINAIRE ZAAK: PLAY EQUAL, SKIP STEREOTYPES! Type: training, consulting Opdrachtgever: Bruno De Lille, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Mobiliteit, Openbaar Ambt, Gelijke Kansen en Administratieve Vereenvoudiging. Medewerking: vzw Amazone Looptijd: 2011 Beschrijving: In het kader van de Veertiendaagse van de Gelijke Kansen en de Diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, deelname aan het project geleid door de vzw Amazone «Seksisme, een ordinaire zaak: play equal, skip stereotypes!». Het project omvat de realisatie van 4 videoclips voor een campagne met als thema «seksisme, een ordinaire zaak». Genderatwork heeft hieraan zijn bijdrage geleverd door de studenten grafische kunsten te sensibiliseren om het campagnelogo te ontwerpen, geregeld een externe kijk te geven en mee te werken aan de videoclip scenario s en de website van de campagne. Taal: Frans en Nederlands Taal: Nederlands

13 TRAIN THE TRAINER HANDICAP, DIVERSITEIT & PESTERIJEN IN DE EUROPESE INSTELLINGEN Type: training Opdrachtgever: Yellow Window management consultants en Center for Equality Advancement (CEA), Vilnius, Lithuania Looptijd: 2011 Korte inhoud: In het kader van een vraag naar training voor opleiders en trainers, heeft het team van Genderatwork, dat heel wat ervaring heeft met gendertrainingen, opleidingen over diversiteit en gelijke kansen, een nieuwe cursusmodule uitgewerkt. Dit Train the Trainer concept legt vooral de nadruk op het uitwerken van een evenwicht tussen inhoud, methode en houding, zodat de trainer een heldere boodschap kan formuleren en meegeven en daarbij de kwaliteit van de trainingssessie te optimaliseren. Voor wie is deze cursus bestemd: opleiders, trainers, coaches, project managers, Taal: Engels, Nederlands en Frans Type: training, consulting & coaching Opdrachtgever: Europese Commissie, Europees Parlement In samenwerking met: EFE Looptijd: Korte inhoud: Sensibiliseringsopleiding en coaching voor managers van de Europese instellingen om een inclusieve en efficiënte bedrijfscultuur te ondersteunen en te ontwikkelen: sensibilisering voor het concept handicap inleiding tot diversiteitsmanagement sensibilisering tot en beheer van pesterijmechanismen op de werkplek Taal: Engels en Frans

14 GENDER EN HANDICAP, INTERACTIE? VERKENNENDE STUDIE IN DE CENTRA VOOR BEROEPSOPLEIDING EN ONDERNEMINGEN VOOR AANGEPAST WERK IN WALLONIË EN IN BRUSSEL. Type: verkennende studie Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting, het Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes handicapées (AWIPH), de Brusselse dienst PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) Looptijd: Beschrijving: Deze verkennende studie gaat uit van een vaststelling binnen het Agence Wallonne pour l Intégration des Personnes handicapées (AWIPH) : in de ondernemingen voor aangepast werk(oaw) en de centra voor beroepsopleiding (CBO) zijn er veel meer mannen (70%) actief dan vrouwen (30%). Vertrekkende van de hypothese dat gender een impact zou kunnen hebben op de inzetbaarheid van de gehandicapte mensen, hadden de opdrachtgevers van de studie de ambitie een eerste realistische gender foto te maken in de OAW s en de CBO s. De studie concentreert zich op een kwalitatieve logica (interviews en levensverhalen). Het was de bedoeling enerzijds de pertinentie van de vertrekhypothese te verifiëren en anderzijds proberen te verklaren welke de redenen en de mechanismen zijn die aan de basis liggen van deze ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de socio- professionele inschakelingsstructuren. GENDER MAINSTREAMING OP DE KABINETTEN & IN DE POLITIEKE PARTIJEN Type: training & coaching Opdrachtgever: Groen, Kabinet van Staatssecretaris Christos Doulkeridis en Staatssecretaris Bruno De Lille Looptijd: 2011 Korte inhoud: Training met het oog op een sensibilisering tot genderconcepten, consulting en coaching aangepast aan de politieke kabinetten en hun teams: begeleiding bij en sensibilisering voor de transversale toepassing van het genderconcept in alle beleidsvormen en gevoerde acties inleiding tot en kennismaking met technische tools zoals Gender budgeting en systemen van Gender Impact Assessment (GIA, etc.) Taal: Nederlands en Frans Taal: Frans

15 GLAZEN PLAFOND BINNEN DE VAKBOND Type: onderzoek, actie & coaching Opdrachtgever: FGTB Looptijd: Korte inhoud: verwezenlijking van een kwalitatieve enquête om, binnen het FGTB, de aan het glazen plafond verbonden mechanismen bloot te leggen. Deze werkveldenquête beoogt enerzijds de situaties en de percepties die met het glazen plafond te maken hebben te begrijpen en te analyseren en anderzijds, de eventuele correctiemechanismen die in bepaalde instanties al bestaan te ontsluieren. Taal: Nederlands, Frans GENDER EN DE VAKBONDEN Type: training Opdrachtgever: ACLVB Looptijd: 2011 Beschrijving: Opleiding en animatie rond gender voor vakbondsafgevaardigden van de ACLVB om ze te sensibiliseren voor het Gender concept en dit concept te toetsen aan de terreinrealiteit (integratie van dit concept in hun onderneming en nadenken over goede praktijken). Taal: Frans

16 GENDER MAINSTREAMING TOEGEPAST OP PROJECTEN VAN HET ESF Type: training, coaching ARCHITECT ZIJN VAN JE CARRIÈRE ALS VROUW Type: training Opdrachtgever: Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Opdrachtgever: Buurthuis Saint- Léonard, Federaal Plan van Grote Steden en vzw RES te Luik. Looptijd: 2011 Beschrijving: interactieve training over integratie van Gender in de ESF- projecten en de diensten van het Buurthuis Saint- Léonard, haar partner van het Federaal Plan van Grote Steden evenals de vzw RES. Looptijd: november maart 2011 Beschrijving: organisatie van een sensibiliseringsworkshop van één dag over de loopbaan van vrouwen bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor vrouwelijke agenten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2 groepen FR en 2 groepen NL Dit is een volledig proces, gaande van de organisatie van de workshop tot de testfase met de opdrachtgever, via de workshopanimatie, presentatie van de resultaten van de workshop gedurende een colloquium voor vrouwelijke agenten van het MBHG en een eindevaluatie van het hele proces. Deze vierdaagse opleiding begint met de sensibilisering voor gender, gender mainstreaming en gelijke kansen in de ESF- projecten en de diensten van de verschillende deelnemers. Het tweede gedeelte bestaat uit coaching van de deelnemers/deelneemsters in hun projecten en diensten om de nodige vaardigheden te ontwikkelen met het oog op de invoering van een gelijke kansenstrategie en gendermainstreaming. Taal: Frans Taal : Frans en Nederlands

17 WORKSHOPS OVER GENDER VOOR DIVERSITEITSCONSULTANTS Type: training- coaching Opdrachtgever: Territoriaal pact voor werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Looptijd: oktober 2011 tot maart 2012 Beschrijving: 5 halve dagen, werken aan genderaspecten waarmee de diversiteitsconsultants gedurende hun interventies in de ondernemingen in het kader van het Diversiteitslabel te maken krijgen : een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over de basisconcepten : Gender / specifieke acties / gender mainstreaming; intervisie op basis van concrete gevallen die door de consultants worden aangevoerd ; een strategie formuleren om positieve acties te organiseren met het oog op een transversale integratie van gender; ontwikkeling van nieuwe tools en aanpassing van bestaande tools. Taal: Frans en Nederlands BEGELEIDING EN NETWERKIMPLEMENTATIE VAN LOKALE PROJECTEN VAN GENDERMAINSTREAMING EN ONTWIKKELING VAN GELIJKE KANSENBELEID IN GEMEENTEN VAN MINDER DAN INWONERS Type: consulting, training & coaching Opdrachtgever: Eliane Tillieux, Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen Looptijd: 2010 tot 2012, verlengd in 2013 en 2014 Beschrijving: Dit project is het vervolg van een project verwezenlijkt tussen 2009 en Genderatwork heeft in dit project de opvolging en de evaluatie van de 9 gemeenten die na de evaluatie van het project van waren weerhouden verzekerd om de invoering van en de duurzame steun aan de projecten van de gemeenten te garanderen; een intensieve en systematische omkadering (audit, consulting, coaching) van de 9 gekozen gemeenten na evaluatie; sensibilisering van en steun aan de partners van de gemeenten (OCMW s, verenigingen, etc.), evenals colleges basisopleidingen over gelijke kansen; verderzetting van de netwerkimplementatie van de gemeenten via intervisiesessies; initialiseren van een project over een Handvest van gelijke kansen in samenwerking met de 9 gemeenten, het Centrum voor Gelijke Kansen en de Strijd tegen Racisme en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Taal: Frans

ECHTSCHEIDING EN MIGRATIE

ECHTSCHEIDING EN MIGRATIE ECHTSCHEIDING EN MIGRATIE Type: Actie- onderzoek Opdrachtgever: Koning Boudewijnstichting Looptijd: 2010-2012 Korte inhoud: De opdracht die Genderatwork kreeg van de Koning Boudewijnstichting, bestond

Nadere informatie

1. 2011 IN VOGELVLUCHT

1. 2011 IN VOGELVLUCHT Jaarverslag 2011 Pagina 2 1. 2011 IN VOGELVLUCHT In 2011 is Genderatwork vzw dankzij een aantal Europese contracten ook over de Belgische grenzen heen actief geweest. Onze expertise blijft groeien en dekt

Nadere informatie

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit

Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Studiedag Ethnic Profiling Dienst diversiteit Isaac De Vos 21 mei 2015 Cel Diversiteit Doel: Discriminatie binnen de geïntegreerde politie tegen te gaan. Sensibiliseringscampagnes, het coördineren van

Nadere informatie

GELIJKE KANSEN IN BELGIË

GELIJKE KANSEN IN BELGIË GELIJKE KANSEN IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 GEWESTELIJKE COORDINATIE INZAKE PARTNER- EN INTRAFAMILIAAL GEWELD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

ACTIEPLAN 2011 GEWESTELIJKE COORDINATIE INZAKE PARTNER- EN INTRAFAMILIAAL GEWELD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ACTIEPLAN 2011 GEWESTELIJKE COORDINATIE INZAKE PARTNER- EN INTRAFAMILIAAL GEWELD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Permanente acties Actie 1: Coördineren en leiden van het Gewestelijk Overlegplatform inzake

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17

GENDERWORKSHOP. Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDERWORKSHOP Dag van de 4 de Pijler 18/2/17 GENDER & SEKSE Sekse : fysieke, fysiologisch en biologische kenmerken, bepaald door de XX-chromosomen, XY vrouw / man Gender : socioculturele aspecten van

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Etienne Holef R&D verantwoordelijke TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FIETSPLAN 2010-2015 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Etienne Holef R&D verantwoordelijke - Context - Doelstelling - Methodologie - Resultaat - Conclusie 2 Fietsplan

Nadere informatie

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten

Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten Elektronische gegevensuitwisselingen 28 april 2015 Henk Van Hootegem henk.vanhootegem@cntr.be 02/2012.31.71 Plan 1.Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation

Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation INFORMATIEBROCHURE Initiatie opleiding Brussel 2015 Inleiding Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation Het project STRESAVIORA: Versterken van de veerkracht tegen gewelddadige radicalisering,

Nadere informatie

Evaluatie vormingen welzijn op het werk

Evaluatie vormingen welzijn op het werk Evaluatie vormingen welzijn op het werk Context evaluatie Opdracht gever: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Directie humanisering van de arbeid Uitvoering: Engender vzw www.engender.eu Bronnen

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie)

Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Flexibiliteit en toerekenbaarheid in lokaal arbeidsmarktbeleid (verslag van de OECD(LEED)/UA studie) Kristel Bogaerts - Ive Marx (Centrum voor Sociaal Beleid) Wouter Van Dooren - Hans Echelpoels (Management

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START Concept Dit project richt zich tot de medische vrije beroepen of zelfstandige zorgverstrekkers. Op basis van recente RSVZ-cijfers (2011) blijkt dat de

Nadere informatie

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT)

WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (GELIJKHEID LOONT) Vrouwelijk toptalent aantrekken en behouden Datum: 30 mei 2013 Locatie: Verbond van Belgische Ondernemingen Ravensteinstraat 4 1000 Brussel WAAROM DEELNEMEN?

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

TIPS TRICS WERK MAKEN VAN DIVERSITEIT TIPS&TRICS VOOR ADVIESRADEN EN LOKALE BESTUREN. Type: consulting en coaching

TIPS TRICS WERK MAKEN VAN DIVERSITEIT TIPS&TRICS VOOR ADVIESRADEN EN LOKALE BESTUREN. Type: consulting en coaching WERK MAKEN VAN DIVERSITEIT TIPS&TRICS VOOR ADVIESRADEN EN LOKALE BESTUREN Type: consulting en coaching Opdrachtgever: Provincie West- Vlaanderen TIPS TRICS & West-Vlaanderen 2010 Looptijd: november 2009

Nadere informatie

G E N D E R T E S T. Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen

G E N D E R T E S T. Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen G E N D E R T E S T Analyse van de impact van wetgevende en reglementaire handelingen op de respectieve situatie van vrouwen en mannen Op 29 maart 2012 keurde het Brusselse Parlement de ordonnantie betreffende

Nadere informatie

Transfer van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk

Transfer van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk Transfer van opgedane kennis en vaardigheden naar de praktijk MCR Hoe zorg je er als opleidingsverantwoordelijke voor dat je investeringen in opleiding renderen? Hoe garandeer je met andere woorden een

Nadere informatie

De Rondetafels van de Interculturaliteit

De Rondetafels van de Interculturaliteit De Rondetafels van de Interculturaliteit Inleiding In de federale regeringsverklaring van maart 2008, die door de huidige federale regering werd hernomen, werd op vraag van de minister van Werk en van

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking

Onderzoeksproject 1: Evy Meys, onderzoeker AWP-IO. De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Onderzoeksproject 1: De ondersteuning van sociale netwerkontwikkeling bij mensen met een beperking Evy Meys, onderzoeker AWP-IO Samenwerken om te komen tot Professionele Ondersteuning van personen met

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn

VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES. Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn VOOR BESTUREN EN ORGANISATIES Presentatie door: Caroline Van Cauwelaert, Yellow Window Joep Paemen, Namahn AGENDA WIE ZIJN WIJ? WAT IS SERVICE DESIGN? WAAROM EEN TOOLKIT? EEN CASE IN RIJKEVORSEL? WIE ZIJN

Nadere informatie

Efficiëntie en effectiveit in de vrije tijd. De 100 eerste dagen van de verantwoordelijke. Inleiding 1. Hoofdstuk 1. Zelfanalyse 1

Efficiëntie en effectiveit in de vrije tijd. De 100 eerste dagen van de verantwoordelijke. Inleiding 1. Hoofdstuk 1. Zelfanalyse 1 INHOUDSTAFEL De 100 eerste dagen van de verantwoordelijke Inleiding 1 Hoofdstuk 1. Zelfanalyse 1 Hoofdstuk 2. Het grote plaatje 1 2.1. Voordelen verbonden aan dit hoofdstuk 1 2.2. Overzicht van de tools

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Stand van zaken LSM. Kennisatelier VZW Grauwzusters Expertise cel Ouderenzorg University College Leuven-Limburg

Stand van zaken LSM. Kennisatelier VZW Grauwzusters Expertise cel Ouderenzorg University College Leuven-Limburg Stand van zaken LSM Kennisatelier VZW Grauwzusters Expertise cel Ouderenzorg University College Leuven-Limburg Stand van zaken Baden zonder strijd Psychomotorische activatie Verrijkte omgeving De Tijd

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Presentatie projectvoorstel- Brussel

Presentatie projectvoorstel- Brussel Presentatie projectvoorstel- Brussel- 14.11.2010. Welke belastinginstrumenten kunnen de fiscale capaciteit van steden gunstig beïnvloeden via het behoud en/of het aantrekken van inkomensverwervende gezinnen?

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

Europese subsidies en de sociale economie

Europese subsidies en de sociale economie Europese subsidies en de sociale economie Tewerkstelling van vluchtelingen binnen de sociale economie 24 Mei 2016 Agenda 14:00 Welkom 14:15 Inleiding: Wie zijn de vluchtelingen? Quentin Callens, Agentschap

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk

S S r r. o v. o S. S m.v n. n o m p.m o S m mens enwerk p S mens enwerk FAVV Ruud Buyl, L&D Manager Wat we vandaag willen delen hoe het begon, de moeilijkheden met het duidelijk krijgen wat we willen, het traject & onze aanpak, de successen, de failures en de lessen die wij

Nadere informatie

Diversiteit : actieplan 2009-12

Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit : actieplan 2009-12 Diversiteit Waarom? Belangrijk en noodzakelijk begin: Alleen iemand die met twee ogen naar de wereld kijkt, ziet perspectief. Wie met 1 oog kijkt, ziet geen perspectief.

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E

I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E I N C R E A S I N G S O C I A L I N C L U S I O N BY E N G A G I N G E X P E R T S B Y E X P E R I E N C E The Missing Link, Het verhogen van de sociale inclusie door de inschakeling van ervaringsdeskundigen

Nadere informatie

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA

Fair Tourism BELEIDSNOTA. Grant Agreement No.: UK01-KA Fair Tourism BELEIDSNOTA Grant Agreement No.: 2014-1-UK01-KA200-000057 Inleiding Toerisme is de derde belangrijkste economische sector in de EU. Hoewel toerisme een positieve impact heeft op economische

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs FEDERAAL WETENSCHAPSBELEID Wetenschapsstraat 8 B-1000 BRUSSEL Tel. 02 238 34 11 Fax 02 230 59 12 www.belspo.be Actie ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs Projectformulier ten behoeve van

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES betreffende de opmaak van een anti-discriminatie kaderordonnantie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 april 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Training mobiliteitscoach

Training mobiliteitscoach Training mobiliteitscoach Inleiding Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de visie van de auteur weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters?

2. Op welke manier verloopt de samenwerking tussen VDAB en school in de gezamenlijke aanpak van NEET-jongeren/vroegtijdige schoolverlaters? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 312 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 3 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Actieplan samen tegen schooluitval Het

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie

MANAGEMENT LUNCH Alignment, een sleutelbegrip in het hedendaags management

MANAGEMENT LUNCH Alignment, een sleutelbegrip in het hedendaags management MANAGEMENT LUNCH Alignment, een sleutelbegrip in het hedendaags management Programma Vrijdag 24 april 2015 11:45 14:30 Gastspreker: Michel Damar Management lunch Omdat we de korpschefs graag in contact

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

BIJLAGE 1: FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG PROJECTOPROEP 2015 Acties op het vlak van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen, de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld en gelijke

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Gewoonlijk gebeurt in uw regio (huisartsenkring voor huisartsen/territorium MBE voor MBE professionals, etc) de opvolging van...

Gewoonlijk gebeurt in uw regio (huisartsenkring voor huisartsen/territorium MBE voor MBE professionals, etc) de opvolging van... Meer uitleg over het doel van deze enquête vindt u hier. Default Question Block Q2/3: U beantwoordt deze enquête als lid van een... palliatief netwerk. multidisciplinaire begeleidingsequipe. huisartsenkring.

Nadere informatie

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont

Whitepaper ORMIT: Ontwikkelen loont Whitepaper ontwikkelen loont! Inleiding Gemiddeld geeft een organisatie ieder jaar zo n 2% van de loonkosten uit aan opleiden en ontwikkelen. Is deze investering de moeite waard? Zijn medewerkers tevreden

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders!

Diversiteit in de federale overheid. Actieplan Diversiteit aanstekelijk anders! Diversiteit in de federale overheid Actieplan 2011-2014 Diversiteit aanstekelijk anders! Actieplan 2011-2014 Het diversiteitsbeleid van de federale overheid is gebaseerd op het principe van respect voor

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases:

Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: Getuigenissen Onderneming 1 Het verzamelen van de opleidingsbehoeften gebeurt in verschillende fases: De personeelsverantwoordelijke begint met een overzicht van alle verplichte opleidingen die dat jaar

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE

STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE STRESS- & BURN-OUT PREVENTIE Stress en burn-out: voedingsbodem voor verzuim 4 Stress in cijfers: een harde realiteit 6 Onze aanpak 8 STAP 1 / Scan 10 STAP 2 / Advies 11 STAP 3 / Actie 12 Uitbreiding naar

Nadere informatie

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school een praktijkvoorbeeld binnen de zichtlijn: leraren,

Nadere informatie

'K en Brugge in m'n erte *

'K en Brugge in m'n erte * 'K en Brugge in m'n erte * Niek Vervaeck 19/10/2013 * Ik draag Brugge in mijn hart Aantal inwoners: Assebroek 19331 Sint Kruis 16070 Sint Andries 19562 Sint Michiels 12053 Sint Pieters 7537 Binnenstad

Nadere informatie

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR

TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR TOOL 3. DIVERSImeter: VRAGENLIJST OVER STRATEGIE, LEIDERSCHAP EN ORGANISATIECULTUUR [ TOOLS ] De DIVERSImeter is een analysevragenlijst gebaseerd op zelfevaluatie en toegespitst op strategie, leiderschap

Nadere informatie

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations Principles of AI Constructionist Principle Principle of Simultaneity Open Book Poetic Principle Anticipatory Principle Positive Principle Narrative Principle Words Create Worlds: We move in the direction

Nadere informatie

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT

GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT GEHANDICAPTENBELEID IN BELGIË: EEN OVERZICHT - 1 - - 2 - De fundamenten van het huidige Belgische beleid voor personen met een handicap dateren van de jaren 60. Men wilde toen personen met een handicap

Nadere informatie