Inleiding. (analyse externe marktontwikkelingen), Alcon Advies en. die in het kader van het energie convenant, de zoge heten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. (analyse externe marktontwikkelingen), Alcon Advies en. die in het kader van het energie convenant, de zoge heten"

Transcriptie

1 Plan van aanpak

2 Inhoud Inleiding 2 Inhoud 2 Inleiding 4 De wereld van textiel 5 Aanpak Routekaart 9 Trends en uitdagingen per marktsector 14 Selectie van kansen 17 Vervolg van het proces Plan van aanpak Routekaart Textiel is een initiatief van de textiele maakindustrie in Nederland, verenigd in de VTN, (Verenigde Textielindustrie Nederland). VTN is een ledengroepering binnen MODINT, Ondernemersorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel. In het project werkt MODINT/VTN samen met BECO concurrerend blijven vergt daarnaast voortdurend (projectondersteuning), The Bridge Business Innovators vooruitkijken, innoveren en aanpassen. (analyse externe marktontwikkelingen), Alcon Advies en BMA~Techné (vertaling naar de technische stand van De textielindustrie in Nederland anno 2011 heeft de zaken). Het project Plan van aanpak Routekaart Textiel afgelopen decennia op veel manieren en op veel wordt gefinancierd door AgentschapNL vanuit middelen momen ten aangetoond in staat te zijn tot die noodzakelijke, voortdurende aanpassing. Door concurrentie die in het kader van het energie convenant, de zoge heten MJA-3 afspraken, ter beschikking worden gesteld om een gedwongen is elk bedrijf er op eigen wijze steeds in verdere verduurzaming van de industrie te bevorderen. geslaagd vol doende toegevoegde waarde te genereren voor de klant om de hogere prijs, die aan het produceren Het uiteindelijke doel van deze MJA-3 afspraken is er voor in dit deel van de wereld is verbonden, te rechtvaardigen te zorgen dat in het jaar 2030 de textiele maak industrie en dus terug te verdienen. in de keten minimaal 50% reductie van energie respectievelijk grondstoffen realiseert ten opzichte van het Het resultaat is dat veel bedrijven opereren in verschillende deelmarkten en vaak zelfs in uitgesproken refe rentie jaar Om dat doel te verwezenlijken, is het nodig dat de textiel productie bedrijven in Nederland zich niches. Daarmee is gemeenschappelijk optreden van de staande weten te houden in het wereld wijde speelveld van sector als geheel minder vanzelfsprekend geworden. deze industrie, wat geen vanzelfsprekendheid is. Mede door diverse vormen van ad hoc samenwerking groeide de afgelopen jaren het besef dat gezocht moest Om morgen nog in leven te zijn, moet je vandaag wel worden naar en gewerkt moest worden aan nieuwe door blijven gaan met ademhalen. Zo verwoordde een vormen van gemeenschappelijkheid. van de leden van VTN de spanning tussen dagelijkse bezigheden en vooruitdenken. Concurrerend zijn kun De door de overheid ingeslagen weg, om via MJA-3 je alleen op basis van de dagelijks geleverde prestatie; afspraken sectoren aan te zetten na te denken over hun 2

3 toekomst en daarbij doelstellingen voor verduurzaming centraal te stellen, bood en biedt de sector een uitgelezen kans zowel anders naar de toekomst te kijken, als anders naar zichzelf. De vraag beantwoorden wat de Nederlandse textiele maakindustrie in 2030 produceert, en hoe dat duurzaam kan, dwingt tot nadenken over de vraag welke textiele producten dan door de markt gewenst zijn. Het is, meer dan wat ook, deze constatering geweest, die de leden van VTN heeft geïnspireerd tot het opzetten van het project in de vorm die het nu heeft. Want over welke markten hebben wij het eigenlijk? En wat vragen die markten in 2020 en 2030? Door met deze sectoren in gesprek te gaan, wordt zichtbaar hoe de textielindustrie kan bijdrage aan het helpen oplossen van problemen c.q. het benutten van kansen in die andere sectoren. Ten slotte werd duidelijk dat er behoefte bestaat aan en meerwaarde schuilt in het onderling uitwisselen van informatie tussen de leden van VTN enerzijds, en met derde partijen anderzijds. Door naar elkaar en elkaars producten en productieprocessen te kijken als potentiële partners in de ontwikkeling van nieuwe producten en markten, in plaats van als concurrent of buitenstaander, ontstaan kansen op verbetering van de eigen positie via samenwerking. personen bedanken die op een of andere manier tot nu toe bij het project betrokken zijn of zijn geweest. Hun inbreng, hoe gering ook, is zeer waardevol gebleken voor het proces. Aan het einde van het project, wanneer de portfolio van onderzoekprojecten definitief is vastgesteld, zal blijken of die inbreng daarnaast ook materieel van betekenis is geweest. Anderzijds willen we met deze brochure over het eerste halfjaar van het project verantwoording afleggen aan het ministerie van EL&I dat het project via Agentschap NL ondersteunt. Zeist, november 2011 Jef Wintermans Directeur MODINT / VTN Tijdens de gesprekken die hebben geleid tot de vormgeving van het project Plan van aanpak Routekaart Textiel werd al snel duidelijk dat er binnen de sector grote behoefte bestond aan gedegen informatie over wat er in de wereld rondom de textielindustrie gebeurt. Verderop in deze brochure treft u een korte weergave van de informatie die door The Bridge Business Innovators, in samenspraak met veel leden van VTN en tal van externe organisaties, is verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd. Eveneens werd duidelijk dat er behoefte is om de veelzijdigheid van textiel onder de aandacht brengen bij vertegen woordigers van de wereld buiten de textiel. Het uiteindelijke doel van het project Plan van aanpak Routekaart Textiel is te komen tot een portfolio van onderzoekprojecten. Deze portfolio is gericht op de ontwikkeling van nieuwe product/marktcombinaties, waarin bedrijven uit de textielindustrie samenwerken met andere bedrijven uit die sector en een of meerdere marktpartijen,: een Routekaart 2030 voor de textielindustrie. In deze brochure worden het proces van de routekaart en de resultaten daarvan uit de doeken gedaan. Wij willen daarmee enerzijds alle organisaties, bedrijven en 3

4 De wereld van textiel Textiel is overal aanwezig, soms heel zichtbaar zoals in kleding, bedlinnen of meubelbekleding en soms onzichtbaar zoals in composieten en isolatie. Feit is dat iedereen elke dag omgeven is door textiel. Per jaar worden er 75 miljoen ton textiele vezels geproduceerd voor steeds meer verschillende toepassingen. meer dat deze processen zich verder ontwikkelen. Duurzaamheid en een beperking in het verbruik van grondstoffen en energie worden steeds meer de leidraad in dit proces. Nieuwe structuren als dubbelweefsels en breisels, high tech non-wovens en gestructureerde vezels maken tal van nieuwe toepassingen van textiel mogelijk. Voeg daar aan toe dat nanotechnologie, inkjettechno logie, elektrospinnen van nanovezels en plasmatechnologie nieuwe begrippen in de textielindustrie zijn geworden. Het is dan niet moeilijk voor te stellen dat de textielindustrie erin is geslaagd om traditioneel textiel op een milieuvriendelijkere manier te produceren en textiel met nieuwe geavanceerde eigenschappen te ontwikkelen. Maar er is meer. Smart textiles, de combinatie van textiel en elektronica, hebben de mogelijkheid in zich om gegevens te verzamelen en op basis van deze gegevens acties te ondernemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het meten van hartslag- en ademhalingsfrequentie, het registreren van bewegingen van sporters en in revalidatie, maar ook in dijken en gebouwen (registreren van verzakkingen) en het waarnemen van omgevingseigenschappen, bijvoorbeeld bij een brand of op de arbeidsplaats. Toepassingen van smart textiles helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren, om maatschappelijke kosten te reduceren en veiligheid te vergroten. Textiel toepassingen kunnen worden ingedeeld in een aantal segmenten: Kleding Huishoudtextiel en bedlinnen Meubelstoffen en gordijnen Technische toepassingen van textiel, waaronder beschermende kleding, sportkleding, geo-textiel, toepassingen in bouw en constructie, toepassingen in vervoersmiddelen en agro-textiel De wereld van textiel wordt steeds groter. Naast de traditionele toepassingen van textiel worden heel veel nieuwe toepassingen ontwikkeld, waarin dynamische eigenschappen van textiel worden gebruikt of textiel wordt gecombineerd met elektronica. Textiel is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een materiaal dat bij uitstek geschikt is om vele functies in tal van toepassingen te vervullen. Ook in de traditionele toepassingen van textiel is innovatie aan de orde van de dag. Waar vroeger eigenschappen van textiel werden verkregen door mechanische processen (spinnen, weven, breien) en dit te combineren met chemische veredeling, zien we steeds Dynamisch textiel heeft de mogelijkheid om de eigenschappen aan te passen op basis van omgevingsfactoren. Dat kan zijn een kleurverandering op basis van temperatuur, een lengteverandering op basis van vocht of het geven van een elektrisch signaal op basis van beweging. Hierdoor kan textiel signalen afgeven, beter beschermen en tegelijkertijd het comfort verbeteren. Hoewel textiel al een eeuwenoud product is, zien we in het eerste decennium van de 21e eeuw dus een geweldige ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden en nieuwe toepassingen met textiel. In het Plan van aanpak Routekaart Textiel wordt een beeld geschetst van toekomstige toepassingen van textiel in een aantal sectoren. Soms betreft het een verbetering van bestaande toepassingen, soms gaat het ook om compleet nieuwe toepassingen die binnen bereik zijn gekomen door recente ontwikkelingen in textieltechnologie. Feit is dat in de nabije toekomst nieuwe toepassingen in textiel de kwaliteit van leven op tal van gebieden verbetert en een grote rol gaat spelen in een duurzamere wereld. 4

5 Aanpak Routekaart Het Plan van aanpak Routekaart Textiel heeft de blik gericht op 2020/2030. Dat is ver in de toekomst, terwijl het vaak al lastig blijkt om de nabije toekomst correct te voorspellen. Maar een dergelijke lange termijnvisie levert wel inspiratie en verbeelding op voor het bedenken van de toekomstige producten en diensten voor de textielbranche. Ramen en deuren open, om frisse wind naar binnen te laten. Dat is de essentie van de gekozen aanpak bij het ontwikkelen van het Plan van aanpak Routekaart Textiel. Door de vraag van bepaalde afzetmarkten te verhelderen, ontstaat zicht op kansen. Dat kunnen kansen zijn die ver weg liggen, maar ook kansen die dicht bij zijn. Welke afzetmarkten op kansen onderzocht moesten worden, was de eerste vraag die daarbij beantwoord moest worden. Op basis van de analyses in de zogenaamde voorstudie en een eerste verkenning van afzetmarkten werd besloten de volgende 5 marktsectoren in het routekaart project te betrekken: bouw, mobiliteit, sport & leisure, veiligheid en zorg. Zo kon aan The Bridge Business Innovators worden gevraagd om trends en ontwikkelingen uit deze 5 sectoren in kaart te brengen. En daarbij vooral te kijken naar de uitdagingen waar die markten mee te maken hebben of zullen krijgen. De routekaart: op zoek naar markt- en toekomstgedreven kansen Verkenning thema s / markten Gemeenschappelijke kansvelden Ontwikkeling programma s Te vormen consortia 5

6 De aanpak in meer detail Voor elk van de gekozen marktsectoren is een werkgroep ingesteld. Alle leden van VTN plus enkele andere textiel producerende ondernemingen, al dan niet lid van MODINT, is de gelegenheid geboden deel te nemen aan de werkgroepen. The Bridge heeft, op basis van deskresearch, interviews en een analyse van politieke, economische, sociale, technologische, ecologische en juridische ontwikkelingen (PESTEL), voor elk van deze 5 marktsectoren ongeveer 10 tot 15 trends gedefinieerd. De trends geven inzicht in uitdagingen waarmee de marktsector in de toekomst te maken krijgt. Vervolgens zijn die uitdagingen verder uitgediept. Daarbij werden experts uit de wereld van de gekozen marktsectoren gevraagd de benoemde uitdagingen uit hun eigen wereld verder toe te lichten en samen met de vertegenwoordigers van de textiele maakbedrijven de meest kansrijke mogelijkheden in beeld te krijgen. Halverwege het project, eind juni 2011, is aan alle deelnemende bedrijven gevraagd aan te geven in welke kansen men gelooft, met welke onderwerpen, kansen en uitdagingen men de komende tijd aan de slag wil. Deze worden verderop in deze brochure besproken. Die trends zijn in een drietal bijeenkomsten in de werkgroepen besproken. De opgave voor de werkgroepen was de uitdagingen te vertalen naar kansen en ontwikkel doelen voor textiel. Dat leverde een eerste longlist van kansen, vaak nog breed en vaag geformuleerd. Daaruit hebben de in de werkgroep participerende bedrijven een top 3 van meest interessante uitdagingen gekozen. 6 Foto: Artex

7 Van sector trends, naar ontwikkeldoelen voor textiel Inspiratie uit 5 sectoren De wereld van textiel Textiel bedrijven Trends Uitdagingen Kansen Ontwikkeldoelen 7

8 Foto: TenCate 8

9 Trends en uitdagingen per marktsector In dit hoofdstuk van deze brochure treft u weinig tekst en veel beeldmateriaal. Deels omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden. Deels ook omdat in korte tijd zoveel informatie is verzameld, dat een gedetailleerde beschrijving van dat alles een veelvoud aan pagina s zou vergen in deze brochure. Dat zou de leesbaarheid van het geheel sterk verminderen, zonder dat daar een meerwaarde tegenover zou staan. Immers, het doel van het project Plan van aanpak Routekaart Textiel is te komen tot een portfolio van projecten, gericht op de ontwikkeling van nieuwe product/marktcombinaties. Veel aandacht besteden aan alle genoemde kansen is slechts interessant voor enkelen. De leden van VTN beschikken uiteraard over alle informatie, zodat zij ook in de toekomst kunnen terugvallen op ideeën die in de loop van het proces zijn ontstaan maar die in eerste instantie niet op voldoende belangstelling konden rekenen om in de Routekaart 2030 te worden opgenomen. Trends in veiligheid Groeiend veiligheids bewustzijn Milieu en natuurrampen Terrorisme, calamiteiten en conflicten Professionalisering hulpverleners Verdere professionalisering uitrusting Bacteriële en biologische bescherming Preventie, hoge eisen bescherming van mensen Van safety naar security Specialisatie werkkleding 9

10 Trends en uitdagingen per marktsector Hygiëne Trends in de zorg Gerichte technologie Preventie Vitaal oud worden Duurzaamheid Krapte arbeidsmarkt Ondernemerschap Zorg op afstand Zorg experience 10

11 Trends in de bouw Wonen op maat Flexibel bouwen Duurzame energie Renovatie Leven met water Ruimtelijke druk Materiaalketens Smart construction Bouwproces 11

12 Trends en uitdagingen per marktsector Trends in mobiliteit Energiezuinig en groen transport Tijdperk van toegang en beschikbaarheid On board comfort, fun en entertainment Low budget transport Track locations in real-time Trace history and information Veiligheid tijdens de reis Files en betere doorstroming Transport op maat Check conditions with any sensors Unmanned vehicles 12

13 Trends in sport & leisure Overgewicht Senioren recreatie Integratie medisch en sport Extreme and exotic experience Gaming, sport en electronics Outdoor and eventbased recreation Lifestyle Blessure preventie Professionele infrastructuur en uitrusting 13

14 Selectie van kansen Begin juni 2011 hebben alle deelnemende bedrijven een overzicht gekregen van de 83 kansen voor de textiele maakindustrie die door de leden van de werkgroepen in de onderzochte marktsegmenten zijn geïdentificeerd. Door Alcon Advies en BMA~Techné is voor elk van die kansen aangegeven in welke ontwikkelfase de stand van de techniek zich bevindt ( Technological Readiness Levels ). Op 28 juni hebben alle deelnemende bedrijven punten toegekend aan de 83 kansen voor de textiele maakindustrie. Na analyse is aan de leden van MODINT/ VTN voorgesteld om een aantal kansen verder uit te werken. De resterende kansen blijven bewaard en worden voor de komende jaren opgenomen in een projectportfolio dat het hart vormt van de Routekaart score Academic basic technology research research to prove feasibility of textile concept Textile technology development, incl enabling technology Technology readyness level basic principles observed and reported concept and or application defined experimental proof of concept in textile components and textiles subsytems tested in lab, processing Tijd tot markt introductie concept nr , 18, 44, 47 De volgende kansen worden verder opgepakt en uitgewerkt tot een projecten portfolio: , 33, 74 3D textiel als schokabsorptie: vervormbaarheid en veerkracht in front van auto , , 53, 61 Tijd tot markt introductie

15 technology demonstration textile architecture, production technology development textile product test, market trials, production/operation TRL components tested in relevant environment, processing textile prototype tested in relevant environment demonstrated in real life textile market modiefied based on tests an new tests new textile product ready 8 5 to 8 3 to 5 1 to 3 0 to 1 textiel gebaseerde intelligentie en communicatie mogelijkheden, identificatie, tracking tracing, systemen voor mood management als kleur, licht, geur Textiel dat elektriciteit kan geleiden, opvangen/opslaan is enabling technologie voor alle vormen van smart en wearable technologie eenvoudige systemen zijn er wel, bijv armbandjes met indicatoren en zenders. Lumalive en LEDs in textiel zijn ook te koop Tijd tot marktintroductie marktsector mobiliteit, zorg, veiligheid, bouw, sport Bij de opzet en planning van de uitvoering van specifieke projecten zullen een aantal randvoorwaarden een rol spelen. Zo zal er een business case moeten zijn, bij voorkeur een of meer launching customers (bijv. de overheid), zullen er meerdere partijen actief bij de uitvoering betrokken moeten zijn, zullen er externe partijen mee moeten doen en zullen duurzaamheidscriteria een rol spelen zoals recycling, gebruik van biomaterialen (materialen-rotonde) en energie/co2 verbruik. Ook zal er gekeken worden of de benodigde productie systemen (enabling technolgie) beschikbaar zijn of dat voor specifieke product-markt-combinaties productiemiddelen beschikbaar gemaakt moeten worden. 3D textiel constructies Bijv. reloadble textiel voor brandwerendheid/ brandvertraging, ook met oog op coatings Easy cleaning: hygiënisch textiel, vuilafstotende textiel: altijd schoon textiel op basis van bijv. proban, pyrovatex en inherent brand werende vezels Textiel als vervanger van schuim: 3D-breisels Easy cleaning: anti soiling en lotus effecten, waterafstotende textiel mobiliteit, zorg, veiligheid, bouw, sport mobiliteit, zorg, veiligheid, bouw zorg, veiligheid vocht regulerende vezels Vochtregulerende textielen, matrassen. 3D structuren 3D breisels en weefsels, coolmax etc zorg, veiligheid, sport 8 5 to 8 3 to 5 1 to 3 0 to 1 Tijd tot marktintroductie 15

16 Foto: Artex 16

17 Vervolg van het proces Met de textielbedrijven die interesse hebben getoond wordt per kans een werkgroep geformeerd die zich richt op enerzijds de onderzoeksagenda en anderzijds de businesscase. Beiden worden in het kader van het routekaarttraject op hoofdlijnen geformuleerd. Voor het ontwikkelen van de business case wordt gebruik gemaakt van het Business model van Alexander Osterwalder, door BECO aangevuld met de velden maatschappelijke kosten en maatschappelijke opbrengsten. Juist door die aanvulling wordt de bijdrage inzichtelijk gemaakt die deze kansen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De kern van dit model is dat men voortdurend gericht blijft op zijn waarde propositie en de markt waarvoor men dit ontwikkelt. Bovendien dwingt het model tot nadenken over strategische partnerships met wie, en dankzij wie, men zijn waarde propositie kan realiseren. Deze strategische partnerships zijn erg belangrijk voor de werkgroepen. Na de zomer bepaalt iedere werkgroep welke partnerships men wil aangaan en deze partijen worden ook uitgenodigd om in de werkgroep te participeren. Het eindresultaat is dat de MODINT/ VTN leden samen met partners uit de marktsectoren een route hebben opgesteld om de kansen tot nieuwe product markt combinaties (PMC) te ontwikkelen. De PMC s zullen naast (economische) bedrijfsbelangen bij voorkeur ook een maatschappelijk belang dienen ( societal benefit ). In ieder geval dient een bijdrage te worden geleverd aan duurzame ontwikkeling in het algemeen en energieefficiency in het bijzonder. De leden van MODINT/VTN beschikken aan het einde van het jaar over een onderzoeksagenda en projecten portfolio waarin ook de kansen staan opgenomen die op dit moment nog niet verder uitgewerkt worden. Hiermee kan de sector de komende jaren aan de slag zodat in Nederland ook na 2030 nog een textielindustie bestaat, die concurrerend en innovatief is en een belangrijke bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling. 17

18 Foto: TenCate 18

19 Plan van aanpak Onderstaande organisaties werken samen. Colofon De brochure Plan van aanpak Routekaart Textiel is een uitgave van de Verenigde Textielindustrie Nederland (VTN) een ledengroepering van MODINT, dé ondernemersorganisatie voor de mode, interieur, tapijt en textielbranche. Postbus 428, 3700 AK Zeist , Auteurs: Jef Wintermans - MODINT Franc van den Berg - BECO Geertje van Hooijdonk - The Bridge Anton Luiken - Alcon Advies B.V. Ger Brinks - BMA Techné Hanneke op den Brouw - Agentschap NL Eindredactie: Communicatie MODINT Vormgeving & druk: Adrichem reclame & evenementen Fotografie en illustraties: VTN Leden, Artex, TenCate en Twijstra The Bridge November Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van VTN/MODINT. De brochure is gedrukt op FSC papier. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen.

Onderstaande organisaties werken samen.

Onderstaande organisaties werken samen. Colofon Inhoud De brochure Plan van aanpak Routekaart Textiel is een uitgave van de Verenigde Textielindustrie Nederland (VTN) een ledengroepering van MODINT, dé ondernemersorganisatie voor de mode, interieur,

Nadere informatie

Monitoring TKI Watertechnologie programma: evaluatie individuele projecten

Monitoring TKI Watertechnologie programma: evaluatie individuele projecten 1 Monitoring TKI Watertechnologie programma: evaluatie individuele projecten V5 september 2014 Invulwijzer, wie? 1. Coördinerende kennisorganisatie 2. Alle deelnemers 3. Eindgebruikers 4. Technologieleveranciers

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Textielverzorging in 2030

Textielverzorging in 2030 Textielverzorging in 2030 Voorstudie ihkv meerjarenafspraken energie De Meern, 5 november 2009 drs B.P.R. (Bas) Grol 1 Inhoud MeerJarenAfspraak-3 Voorstudie en routekaart Kernthema s Scenario s Robuuste

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie

Concept uitgeefgroep Bouwstenen van Management en Organisatie Case Entrance & Security Systems - case, analyse en conclusies (OLO) Hoofdstuk 7 Strategie: samenwerking In het vorige deel van de strategische verkenning hebt u de positioneringsmogelijkheden voor ESS

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Internet Of Things & Sensorrevolutie

Internet Of Things & Sensorrevolutie Internet Of Things & Sensorrevolutie Smart Farming in de Veehouderij Bennie van der Fels, WUR Livestock Research Wageningen, 27 mei 2013 Smart Farming Agenda: IoT en de Sensor Revolutie Perspectieven Smart

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

revolutionair in hout Dé duurzame houtsoort voor nieuwbouw en renovatie

revolutionair in hout Dé duurzame houtsoort voor nieuwbouw en renovatie revolutionair in hout Dé duurzame houtsoort voor nieuwbouw en renovatie Hoge isolatie waarde λ D 0,095 W/(m 2.K) - λ 90/90 0,092 W/(m 2.K) Onderhoudsvriendelijk, 15 jaar onderhoudsvrij 2 Duurzaamheidklasse

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020.

Horizon 2020. MKB instrument & Fast track to Innovation. Martijn Lammers. Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020. Horizon 2020 MKB instrument & Fast track to Innovation 10 juni 2015 Martijn Lammers Nationaal Contactpunt voor het MKB in Horizon 2020 2 1 Boodschap 3 MKB instrument: wat is het? Financiering voor High

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s

Managementsamenvatting. Routekaart UMC s Managementsamenvatting Routekaart UMC s Colofon Opdrachtgever: Agentschap NL Projectleider: TNO Procesbegeleiding: KplusV organisatieadvies Branche-organisatie: NFU 1. Aanleiding en ambitie De Nederlandse

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Vescom: een kennismaking. wallcovering upholstery curtain

Vescom: een kennismaking. wallcovering upholstery curtain Vescom: een kennismaking wallcovering upholstery curtain daarom Vescom projectgeschikt onderscheidende dessins functioneel kleur, structuur en materialiteit sfeervol en gevarieerd eenvoudig en snel te

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting,

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting, / solution partner of the at TU/e De vraag Samenhangende vraagstellingen mbt openbare verlichting: Mogelijke vervanging van 21.000 lichtmasten in de stad Strategie die breder kijkt dan energiebesparing

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

TNO Early morning Toast Biogas trends and technology development. Leon Stille Leon.stille@tno.nl +31652779011

TNO Early morning Toast Biogas trends and technology development. Leon Stille Leon.stille@tno.nl +31652779011 TNO Early morning Toast Biogas trends and technology development Leon Stille Leon.stille@tno.nl +31652779011 TNO Partners TNO is een onafhankelijk kennis instituut met meer dan 80 jaar ervaring in technologie

Nadere informatie

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad

Van. naar I Do. Kempense InnovatieRaad Van naar I Do Kempense InnovatieRaad Ideeën genereren Elke mens is een vat vol ideeën. Als je bedrijf op wieltjes loopt is het wellicht de moeite eens stil te staan en alles te herdenken. Net dan zijn

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart

zomer 2012 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart zomer 2012 02 12 Het relatiemagazine van het Centraal Bureau voor de Statistiek Interview met wetenschapsechtpaar Karel Davids en Marjolein 't Hart In gesprek met Jeanine Hennis-Plasschaert CBS op de innovatieve

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE)

Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is op zoek naar een: Programmaleider Inclusive Economy (0,8 FTE) The Broker is een thinknet, dat staat voor een gelijkwaardige, rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereld. The Broker beoogt

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

3D printing; Een Industriële Uitdaging. Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS

3D printing; Een Industriële Uitdaging. Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS 3D printing; Een Industriële Uitdaging Ad Aarnoutse Directeur - ADLOGIXS Verkenning naar 3DPrinting Verkenning naar 3Dprinting in Zeeuwse Economische regio Veel interesse bij bedrijven maar wat kun je

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Ecologisch bedtextiel

Ecologisch bedtextiel Beter slapen kun je niet! Ecologisch bedtextiel Maatschappelijk verantwoord ondernemen 100% natuurlijk Het concept van past volledig in het programma van MVO. Omdat de producten 100% natuurlijk zijn. Productieproces

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Landscaping. The best alternative to nature

Landscaping. The best alternative to nature Landscaping The best alternative to nature Edel Grass The best alternative to nature! Edel Grass Landscaping Edel Grass staat voor meer dan dertig jaar ervaring in de markt voor kunstgrasvelden. Als speler

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Ecological Management Foundation

Ecological Management Foundation Ecological Management Foundation Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur EMF December 2013 Projectnummer 2047 Ecological Management Foundation C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Invalshoeken 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Sociaal 14-10-2015 Jaarcongres BI 3 Sociaal Fabriek van de Toekomst Boeien, binden en behouden van technisch

Nadere informatie

Bijlage. Bachelor opdracht Trends in Tech. Jessica Sennema S Universiteit Twente

Bijlage. Bachelor opdracht Trends in Tech. Jessica Sennema S Universiteit Twente Bijlage Bachelor opdracht Trends in Tech Jessica Sennema S1487000 Universiteit Twente 2 Inleiding In de bijlage staat alle informatie die tijdens de opdracht is verzameld en waarvan het nuttig is om te

Nadere informatie

TENCATE TENTDOEK. Tips & Informatie. www.tencateoutdoorfabrics.com

TENCATE TENTDOEK. Tips & Informatie. www.tencateoutdoorfabrics.com TENCATE TENTDOEK Tips & Informatie www.tencateoutdoorfabrics.com Onbezorgd kamperen Jaar in, jaar uit Eindelijk weer naar buiten. De geur van het groen snuiven, de grassprieten tussen onze tenen voelen

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps

Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps Smart Industry Event KPN ervaringen Fokker 4.0 project en next steps 4 februari 2016 Theater Orpheus - Apeldoorn 1 Agenda Introductie Smart Industry Ervaringen Smart Factory project Fokker 4.0 Aanpak Smart

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Leveranciersdag categorie management bedrijfskleding. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Ondernemen RIJK. Hanneke op den Brouw 23 april 2015

Leveranciersdag categorie management bedrijfskleding. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Ondernemen RIJK. Hanneke op den Brouw 23 april 2015 Leveranciersdag categorie management bedrijfskleding MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD Ondernemen RIJK Hanneke op den Brouw 23 april 2015 Wensbeeld bedrijfskleding Rijk Design Duurzaam materiaal Circulaire keten

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF.

BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. BIM IN DE BOUW WILLEN, KUNNEN, MOETEN! 5 OKTOBER 2017 HANS VOORDIJK I.S.M. SANDER SIEBELINK, RUTH SLOOT, MARC VAN DEN BERG EN PROF. ARJEN ADRIAANSE BIM in de bouw: willen, kunnen, moeten! o BIM in de bouw:

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Duurzamer én goedkoper door gebruik van o.a. enzymen. TANATEX Chemicals en GENENCOR

Duurzamer én goedkoper door gebruik van o.a. enzymen. TANATEX Chemicals en GENENCOR Duurzamer én goedkoper door gebruik van o.a. enzymen TANATEX Chemicals en GENENCOR GENECOR in het kort Business: Innovatie: History: Portfolio: Industrie: Werknemers: Moeder: Genencor ontwikkelt innovatieve

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Gecontroleerde mobiliteit.

Gecontroleerde mobiliteit. Gecontroleerde mobiliteit. Gemeentelijke voertuigen Focus Bouwmachines Land- en bosbouw Transport en logistiek Overtuigend. Besturingstechniek die geschikt is voor mobiel gebruik functioneert door het

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2 Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink 2.1 SUCCES IS NIET TE KOOP Succesfactoren van innovatieprojecten Het nieuwe product- gaat om de inschatting die klanten maken van

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Frank Krommenhoek. Smart LED

Frank Krommenhoek. Smart LED Frank Krommenhoek Smart LED Achtergrond Agenda Trends in (LED) verlichting Concept Smart LED Case Total Smart Building ICT neemt een steeds belangrijkere rol in als backbone van de organisatie ook voor

Nadere informatie

Printed Electronics. 17 februari Nieuwegein. Albert Noppen

Printed Electronics. 17 februari Nieuwegein. Albert Noppen Printed Electronics 17 februari Nieuwegein Albert Noppen Printed Electronics Produceren van electronische schakelingen op verschillende substraten met standaard print technieken in grote oplagen Substraten:

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken

Innovatie en RWS. Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken Innovatie en RWS Een scherpe vraag en samenwerking in ketens en netwerken In today s business environment, Innovation means survival. David Gann. 2 RWS Innovatie Innovatie Innovation is the process by

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010 Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie Peter Koudstaal 3 juni 2010 2 Inhoud 1. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen 2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

Nadere informatie

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV

Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve BV Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 In het kader van papier vermindering is de inhoudsopgave op de voorpagina afgedrukt Inhoudsopgave

Nadere informatie

SRM College for Brand Management

SRM College for Brand Management SRM College for Brand Management Exameneisen Inleiding Zoals in het examenreglement is bepaald, wordt de strekking van de hierna geformuleerde eisen nader aangeduid door het studiemateriaal van de opleiding

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2016-2019 1. Inleiding Voor u ligt het strategisch plan 2016-2019. In het strategisch plan 2016-2019 wil Dress for Success Amsterdam (DfS A) u meenemen in de strategie en de keuzes die

Nadere informatie

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal Door Tony van der Meer Jos Kleiboer Directeur Beleid Koninklijke Metaalunie Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal STAAL IN BEELD MAART 2015 10 De industrie wordt steeds meer gezien, wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven

Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Philips Innovations labs helpt u met het verbeteren van uw producten, prototypen en processen. - Eindhoven Contactpersoon Ben Broers 0402748883 b.m.f.broers@philips.com Adresgegevens High Tech Campus 7

Nadere informatie

Scheuten gehard glas. Secursafe

Scheuten gehard glas. Secursafe Scheuten gehard glas Secursafe Scheuten see it. feel it Scheuten Glas is met ruim 50 jaar ervaring een specialist op het gebied van hoogwaardige glasproducten. Vanuit fabrieken en vestigingen in Nederland,

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

NAP innovatie programma, de analyse

NAP innovatie programma, de analyse NAP innovatie programma, de analyse Inleiding Tijdens de NAP-Contactbijeenkomst op 23 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van het Programmateam Innovatie. Tijdens deze interactieve presentatie is

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie