[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID]"

Transcriptie

1 Portfolio sector lokale besturen [SAMEN MET LOKALE BESTUREN WERKEN AAN EEN DIVERS PERSONEELSBELEID] Onder dit motto werken de sectorconsulenten aan instrumenten om gemeenten, OCMW s en intercommunales te ondersteunen op het vlak van hun arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Drie thema s staan hierbij centraal: - de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt - opleidings- en competentiebeleid - diversiteit De Vlaamse Regering ondertekende samen met de werkgeversorganisatie VVSG en de drie werknemersorganisaties (ACOD-Lokale en Regionale Besturen, ACV-Openbare Diensten en VSOA) een sectorconvenant (zie Hiermee willen deze partners samen met de Vlaams minister van Werk een bijdrage leveren om de actuele knelpunten op de arbeidsmarkt en in het bijzonder deze in de sector lokale besturen aan te pakken. Deze portfolio maakt je wegwijs in het aanbod. Neem contact op met de sectorconsulenten voor meer informatie. 02/ Website: onder constructie

2 1 [ONTHAAL VAN NIEUWE MEDEWERKERS] Hoe organiseer je een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers? Hoe maak je een onthaalbrochure op? Hoe organiseer je een onthaaldag? Hoe start je met peter-meterschap op de werkvloer? Een warm onthaal loont. Wanneer nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen in uw bestuur zijn ze sneller productief, gemotiveerder, en minder vaak ziek. De kans dat de nieuwkomer het bestuur binnen de kortste keren weer verlaat wordt aanzienlijk kleiner. - beknopte brochure Welkom in ons bestuur. Tips om het onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers te verbeteren - overzicht wettelijke verplichtingen - sjabloon onthaalbrochure - handleiding Meer dan welkom (A+O Fonds gemeenten) - handleiding peter-meterschap - voorbeelddocumenten (interviewstructuur, onthaalbrochure, onthaaldag, peter-meterschap) - ervaringsuitwisseling & netwerking - overzicht onthaalbeleid, losbladig handboek P&O in lokale besturen De sectorconsulenten helpen je op weg, maken je wegwijs in praktijkvoorbeelden en brengen je in contact met lokale besturen die een onthaalbeleid uitgewerkt hebben.

3 2 [PERSONEELSBELEID & DIVERSITEIT] Diversiteit is een kritische succesfactor voor een organisatie. Een divers personeelsbestand kan een meerwaarde bieden als dit gecombineerd wordt met een goed gevoerd diversiteitsbeleid. Een divers personeelsbestand biedt veel opportuniteiten. Met een divers personeelsbeleid haalt u nieuw talent in huis, extra expertise en een groter vermogen tot vernieuwen. Je bouwt aan een sterk imago met creatieve en diverse werknemers. Kansengroepen worden niet benaderd als probleemgroepen maar als medewerkers met potentieel (die bijvoorbeeld de service aan de - diversiteit in- burgers verbeteren). - handleiding om een non-discriminatiecode in te voeren (als basis voor een diversiteitsbeleid) - campagne non-discriminatiecode (logo, posters en raamstickers) - praktijkengids Divers talent, een meerwaarde voor uw bestuur - inhoudelijk overzicht van alle afgesloten diversiteitsplannen (> 100) bij lokale besturen - praktijkengids Diversiteit als troef (personen met een handicap ism GTB) - handleiding Mainstreaming van gelijke kansen (ism CGK) - brochure Interculturele diversiteit (ism minderhedenforum) - overzicht personeels- en diversiteitsbeleid, losbladig handboek P&O in lokale besturen - 3-daags leertraject gemeentelijk personeelsbeleid met oog voor diversiteit De sectorconsulenten begeleiden je bij de opmaak van een diversiteitsplan en maken je wegwijs in het werkveld. Ze brengen je in contact met lokale besturen die een diversiteitsbeleid uitgewerkt hebben en met de RESOC-projectontwikkelaar die het project lokaal ondersteunt.

4 3 [EEN POSITIEF VERZUIMBELEID VOEREN] De afwezigheid van medewerkers, gestaafd met een ziektebriefje, heeft niet enkel te maken met medische aspecten. In vele gevallen spelen ook werkgerelatteerde factoren een belangrijke rol. Een positief verzuimbeleid schakelt deze werkgerelatteerde aspecten zoveel als mogelijk uit en zorgt voor een lager ziekteverzuim. Een hoog verzuim kost niet alleen veel geld (directe en indirecte kosten) maar heeft ook een onmiddellijke weerslag op de kwaliteit van de dienstverlening en zorgt voor extra werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat tevreden medewerkers minder vaak afwezig zijn dan ontevreden medewerkers. proefproject Van verzuimbeeld naar verzuimbeleid overzicht verzuimbeleid, losbladig handboek P&O in lokale besturen rapport Intro_DM Introductie in Disability Management De sectorconsulenten geven ondersteuning bij het opzetten van een positief verzuimbeleid en verwijzen je naar goede praktijkvoorbeelden.

5 4 [VORMING NIVEAU D&E] Hoe kan voor kortgeschoolde medewerkers (niveau E en D) een passend opleidingsaanbod worden uitgewerkt, dat aansluit bij de noden van de dienst én de medewerker? Hoe kunnen we dit aanbod aanbieden zonder weerstand op te wekken? Lokale besturen stellen heel wat kortgeschoolde medewerkers tewerk. Zij hebben niet alleen nood aan technische opleidingen maar ook aan opleiding rond sleutelvaardigheden (omgaan met taal en cijfers, basiskennis ICT, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, ). Door het aanbieden van geïntegreerde opleidingen werken lokale besturen aan competentieversterking van hun medewerkers (en dus ook van het bestuur zelf). het lopende project Opleiding voor niveau E en D na het rechtspositiebesluit : 17 besturen werken samen met de Centra voor Basiseducatie een geïntegreerd opleidingstraject uit voor poetshulpen en medewerkers in de technische diensten brochure De G-factor in uw bedrijf of organisatie brochure Iedereen geletterd ervaringsuitwisseling tussen besturen goede praktijken van vernieuwend opleidingsaanbod De sectorconsulenten helpen lokale besturen op weg bij het uitwerken van een geïntegreerd opleidingstraject voor kortgeschoolde medewerkers.

6 5 [WERKEN AAN COMPETENTIE- MANAGEMENT] Een competentie is een observeerbare eigenschap onder de vorm van een gedragsvaardigheid die bijdraagt tot succesvol functioneren in een specifieke rol of functie. Competentiemanagement richt zich op het ontwikkelen van deze gedragsvaardigheden van de individuele medewerker binnen de organisatie. Competentiemanagement moet gezien worden als middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. De kracht van competentiemanagement ligt in de mogelijkheid een brug te slaan tussen de doelstellingen van het bestuur en de medewerkers die binnen de organisatie werken. - pocket competentiemanagement - interviewresultaten lokale besturen: hoe aanpakken op de werkvloer? - lerende netwerken competentiemanagement - spelvorm competenties in kaart (WIVO) - wegwijs in de Vlaamse competentieagenda overzicht competentiemanagement, losbladig handboek P&O in lokale besturen Competentiemanagement is voor veel lokale besturen nieuw. De sectorconsulenten helpen je op weg via informatie, praktijkvoorbeelden en (verwijzing naar) procesbegeleiding.

7 6 [LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID] Leeftijdsbewust personeelsbeleid is beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Leeftijdsbewust personeelsbeleid richt zich op jong en oud. Leeftijdsbewust beleid houdt medewerkers langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken. U krijgt er optimaal inzetbare en productieve medewerkers voor terug. Het draagt bij aan het tijdig delen van kennis door bijvoorbeeld meer diversiteit in teams aan te brengen. Zo blijven jongeren leren van ouderen. En ouderen van jongeren natuurlijk! - beknopte brochure Leeftijdsbewust personeelsbeleid- Stappenplan. Een leidraad om (LBP) te introduceren (in opmaak) - monitoring van cijfergegevens (leeftijdspyramide) per bestuur - overzicht wettelijke verplichtingen vragenlijsten, checklists en praktijkvoorbeelden - ervaringsuitwisseling & netwerking De sectorconsulenten helpen je op weg, maken je wegwijs in het werkveld en brengen je in contact met lokale besturen die werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

8 7 [STAGE & WERKERVARING] De overgang tussen leren en werken verloopt niet altijd probleemloos. De overgang van school naar werk gradueel laten verlopen kan via onbezoldigde stages maar ook via bezoldigd leerwerk, d.i. afwisselend leren en werken. Als lokaal bestuur kan u meebouwen aan bruggen tussen onderwijs en werk, enerzijds vanuit uw rol als werkgever, anderzijds vanuit uw rol als lokale regisseur. Zo werkt u preventief naar deze zwakkere doelgroep. - vademecum stage en leerwerk: overzicht van wetgeving - info rond stage, brugprojecten en leerwerk - word wat je wil databank - de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) in vraag & antwoord - pocket lokaal flankerend onderwijsbeleid De sectorconsulenten brengen je in contact met het lokale centrum deeltijds onderwijs (CDO), maken je wegwijs in wetgeving, praktijkvoorbeelden en interessante projecten.

9 8 [TEVREDENHEIDS- METING PERSONEEL] Medewerkersgeluk meten is niet evident. Toch vormt een objectieve meting de enige basis om de prioriteiten in het personeelsbeleid te bepalen. Medewerkers die zich goed voelen op het werk zorgen voor een betere dienstverlening en tevreden klanten. Ze zijn productiever, minder vaak ziek en kijken minder uit naar ander werk. Ze zijn communicatiever en staan meer open voor verandering. - proefproject sector lokale besturen met Acerta en McMe - ervaringen van 5 pilootbesturen De sectorconsulenten maken je wegwijs in het aanbod aan instrumenten en voorbeeldpraktijken.

10 9 [WERVING & SELECTIE] Statistisch gezien is het profiel van de meest aangeworven werknemer een blanke man tussen de 25 en 44 jaar. Maar dit gemiddelde zegt weinig over de meest competente medewerker voor een bepaalde functie. Wie voor dit enge profiel kiest, loopt veel kans de ideale man of vrouw voor mis te lopen. Recruteren op kwaliteit is belangrijk. Het is ook een kans om divers talent binnen te halen in de organisatie. - Tips op vlak van de functiebeschrijving, het vacaturebericht, de rekruteringsmedia en de selectie - Alternatieve wervingskanalen en partners: Jobkanaal e.a. - Regelgevende verplichtingen en opportuniteiten bij werving en selectie - Aanwerving van personen met een handicap: de Vlaamse spremie en andere maatregelen De sectorconsulenten maken je wegwijs in het aanbod aan instrumenten en voorbeeldpraktijken.

11 10 [VORMING P&O] Lokale besturen staan als werkgever voor een aantal belangrijke uitdagingen. Medewerkers verwachten van hun werkgever een kwalitatief sterk personeelsbeleid ( goed werkgeverschap ). Lokale besturen vervullen ook een sociale rol. Binnen de gemeente kan een lokaal bestuur een voorbeeldrol inzake tewerkstellingsbeleid vervullen. Lokale besturen kunnen als werkgever investeren in mensen die anders uit de boot dreigen te vallen. - vormingscyclus divers personeelsbeleid 2007 (vormingsbeleid, werving & selectie, onthaalbeleid, verzuimbeleid) - vormingscyclus divers personeelsbeleid 2008 (competentiemanagement, leeftijdsbewust personeelsbeleid, communicatie met personeel) - losbladig handboek P&O in lokale besturen, uitgave Schaubroeck-VVSG-Politeia - presentaties Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid (algemene voorstelling), Lokale besturen en diversiteitsbeleid, 5 mythes (diversiteitsbeleid) Diversiteit als prioriteit (arbeidsgehandicapten nieuwe rechtspositieregeling) - under construction: website en nieuwsbrief De sectorconsulenten werken als helpdesk naar lokale besturen rond P&O-thema s.

12 Colofon De sectorconsulenten vervullen een brugfunctie: Tussen besturen en mandatarissen onderling door het aanreiken van goede HRM-praktijken Tussen werkgevers (VVSG) en werknemersdelegatie (ACOD-Lokale en Regionale Besturen, ACV-Openbare Diensten, VSOA): een platform tot constructieve samenwerking Tussen lokale besturen en commerciële aanbieders (HRM-consultancy) door hier een rol in te spelen als katalysator vanuit de belangen van de lokale besturen Sectorconsulenten lokale besturen Kris Dehamers, 02/ Pol Despeghel, 02/ Peter Neirynck, 02/

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Gent dinsdag 4 juni 2013 Voor wie Het event richt zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken,... die de leidinggevende

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

ondersteuningstrajecten

ondersteuningstrajecten Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T. 02-211 55 00 F. 02-211 56 00 www.diverscity.be sectorconsulenten@diverscity.be Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid ondersteuningstrajecten

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn...

Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Nieuwsbrief voor CEO s, opleidings- en HR-verantwoordelijken Hoe de sterkte van een kmo tegelijk haar zwakte kan zijn... Ondernemen, werken en groeien in een kleine en middelgrote organisatie brengt specifieke

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van ESF

Nadere informatie

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers.

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. EDUCAM 1 EDUCAM 2 Positionering Communicatie Kapitaal Tools INHOUD talenten

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Diversiteit en Discriminatie

Diversiteit en Discriminatie Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC) Diversiteit en Discriminatie Hoe omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector? Thomas Aelbrecht Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques (VORM DC)

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES

ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES ACTIEPLAN SECTOR DIENSTENCHEQUES 1 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Probleemanalyse 2.1. Instroom en imago van de sector 2.2. Opleiding en behoud van personeel 3. Acties 3.1. Acties naar instroom en imago

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie