BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design"

Transcriptie

1 BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T F E Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare T F E Bellevue 5, B-9050 Ledeberg [Gent] T F E BURO II & ARCHI+I burgerlijke vennootschap onder de vorm van cvba Maatschappelijke zetel Brussel BE RPR Brussel

2 UNIEKE RUIMTE CREËREN Missie Creating unique space through a holistic approach. Visie De kracht van het proces. Het proces is een traject dat wordt afgelegd. Het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend, met unieke oplossingen en een diversiteit van projecten tot resultaat. Participatie: de klant als partner. De vraag van de klant is het uitgangspunt. Het traject is participatief: de klant participeert in het proces waarbij een netwerk aan strategische partners wordt uitgezet. Multidisciplinariteit. De verschillende disciplines die nodig zij n voor het uitpuren van de vraag, worden ingezet. Afgeleiden hiervan zij n de teambenadering van het bureau en het professionalisme, de deskundigheid in huis. Dit komt samen in een synthese op projectniveau. programma van eisen sociaal maatschappelij ke waarde ecologie en duurzaamheid belevingswaarde Synthese economische waarde context en randvoorwaarden bouwtechnische waarde... Onze projecten en gebouwen overstij gen : ze zij n dieper uitgewerkt, verrassender, functioneler, duurzamer of rendabeler dan verwacht. Niet zelden combineren ze die eigenschappen. Ze zij n gegroeid. Ze zij n het resultaat van een zoektocht vanuit diverse invalshoeken en rekening houdend met omgevingsfactoren. Ze zij n het gevolg van de confrontatie tussen ideeën en expertise, tussen onderzoek en verwachtingen, tussen emo en ratio. Onze waarden Sociaal-maatschappelijke waarde: BURO II & ARCHI+I geeft de samenleving ruimte Ruimte heeft een maatschappelij ke betekenis. Duurzaamheid in al zij n facetten: herbruik, maatschappelij ke integratie, win-win aspecten voor gemeenschappen, Bouwen is actoren samenbrengen. Belevingswaarde: BURO II & ARCHI+I geeft de bouwheer ruimte Elk project vertrekt vanuit de bouwheer en zij n dromen en verwachtingen. Dit traject is een gezamenlij k traject: de bouwheer wordt betrokken, uitgenodigd en uitgedaagd. De bouwheer is partner. Creativiteit is een proces, het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend. Dit uit zich in maatwerk, in niet-gestandaardiseerde oplossingen. Bouwen is leven en beleven en dromen waarmaken. Bouwtechnische waarde: BURO II & ARCHI+I geeft expertise ruimte BURO II en ARCHI+I beschikt zelf over de noodzakelij ke kernexpertises. Maar echte expertise kij kt over haar grenzen. Vanuit de overtuiging dat één plus één drie kan zij n, stellen we teams van experten samen die door hun eigen specialisatie, vakkennis en doorgedreven samenwerking het project op een hoger niveau tillen. We betrekken deskundigen uit andere disciplines zoals historici, sociologen, economen, kunstenaars en andere partners. Uit binnen- en buitenland. Bouwen is expertise opbouwen voor vandaag en voor de toekomst. Economische waarde: BURO II & ARCHI+I geeft haalbaarheid ruimte Projecten worden niet enkel in een ruimtelij ke en maatschappelij ke context gerealiseerd, ook in een economische context. Tegelij k bewaken we een evenwicht tussen droom en realiteit, tussen eigen wensen en wat haalbaar is. Een goed project is een project dat uitvoerbaar en haalbaar is voor alle betrokkenen. Bouwen is plannen, optimaliseren, rekenen en tellen. BURO II & ARCHI+I wil projecten realiseren vanuit een houding van alertheid, verantwoordelij kheid, maatschappelij k engagement, respect en participatie.

3 Van a tot z BURO II & ARCHI+I past deze methodologie toe op een breed spectrum van projecten Als multidisciplinair bureau hebben we eigen interne afdelingen: ruimtelij ke planning en landschapsarchitectuur, architectuur, engineering, interieur, projectmanagement en quantity surveying. Een strakke bedrij fsorganisatie en de interne beschikbaarheid van alle kerncompetenties dragen bij tot een geïntegreerd resultaat. Urban Planning Architecture Engineering Interior Design Beleidsplannen, masterplannen, stadsontwerpen, inrichtingsplannen, landschapsontwerp, stedenbouwkundig onderzoek Ontwerp, onderzoek, planning, engineering, werfcoördinatie, budgetmanagement Stabiliteit en technieken, EPB, duurzaamheid, energie en bouwfysica Totaalconcepten, interieurarchitectuur en -ontwerp, onderzoek, planning Bedrijven & kantoren Commerciële gebouwen Publieke gebouwen Gemengde projecten Woonprojecten Kantoren, banken en bedrij fsgebouwen Winkelcomplexen, horeca en showrooms Administratieve centra, sporthallen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, scholen... Projecten met zowel publieke als private functies Individuele woningen en groepswoningbouw BURO II & ARCHI+I: een betrouwbare partner met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring BURO II werd in Roeselare in 1979 opgericht door Hendrik Vermoortel. ARCHI+I architectuur en ingenieurstechnieken werd in 1983 opgericht door Philémon Wachtelaer In 2011 fusioneerden BURO II en ARCHI+I tot de nieuwe vennootschap BURO II & ARCHI+I cvba. Het bureau vormt een solide groep met een 140-tal medewerkers, verspreid over vestigingen in Roeselare, Gent en Brussel. Partners in het bureau zij n Rita Agneessens, Geert Blervacq, Tom Vandorpe en Pieterjan Vermoortel. Hendrik Vermoortel en Philémon Wachtelaer zetelen in de Raad van Bestuur. Rita Agneessens is CEO en leidt BURO II & ARCHI+I en is verantwoordelij k voor de intake van dossiers. Geert Blervacq begeleidt de operationele doorstroming, Tom Vandorpe is hoofd van het ontwerp en Claude Labeeuw leidt de uitvoering van projecten in goede banen. Samen met de CFO vormen zij het managementteam. Van bij de start van een project wordt een projectregisseur, een ontwerparchitect en projectarchitect aangeduid. De projectregisseur is de aanspreekpartner van de klant. De ontwerp- en projectarchitect volgen het dossier tij dens de ganse uitvoering. Beiden volgen het project van a tot z en staan in voor de coördinatie van de interne disciplines onderling. Integrated Design (ID) o.l.v. Herman Jult stimuleert de knowhowontwikkeling en de inhoudelij ke coherentie. De klant krij gt een garantie naar een geïntegreerde aanpak vanaf de eerste schetsen.

4 VYNCKE SUZHOU, CHINA Vyncke Energietechniek nv - Gentsesteenweg Harelbeke Suzhou - China Opgeleverd m² BURO II & ARCHI+I Enkele Belgische ondernemingen die in China actief zijn, gaven ons de opdracht het architecturaal concept van hun nieuwe gebouwen te bestuderen. Voor Vyncke, de West-Vlaamse producent van ecologische en energievriendelijke verwarmingssystemen, werd een kleine studie gemaakt rond beeld en concept van hun nieuwe plant in Suzhou, die ondertussen al gebouwd werd.

5 science city headquarters guangzhou, china [2006] internationale wedstrijd [fase 1] - 3de plaats The Management Committe of Guangzhou - Economy and Technology Development Zone Guangzhou - China Internationale wedstrijd [fase 1] - 3de plaats ,00 m² BURO II & ARCHI+I De natuur (de bergen en de bomen) en het artificiële (het dorp, de infrastructuur en de gebouwen) karakteriseren deze site en vormen een evenwicht die een zekere dynamiek genereert. Hun eigenheid wordt versterkt door een duidelijke ruimtelijke samenhang in een nieuwe stedelijke omgeving. De site wordt gekarakteriseerd door harmonieuze spanningsvelden en innovatieve creativiteit. Door uitwisseling en interactie langs de openbare wegen in te planten, wordt het stedelijke karakter van de activiteitencentra versterkt. Door de een grote toegankelijkheid en visibiliteit wordt de commerciële waarde en aantrekkelijkheid van de kantoren en commerciële gebouwen versterkt. Het voetgangerspad en de commerciële gelijkvloers functioneren als een as van interne communicatie en synergie tussen de kantoorgebouwen. Twee congrescentra in het park geven de mogelijkheid om grote vergaderingen, beurzen en congressen te organiseren.

6 MERO BEACH development dominica CO 2 neutrale bebouwing - Vakantieresort Mero Beach Development Ltd - pa Le National de Montreux sa / GrandRue 96 - CH-1820 Montreux Dominica m² BURO II & ARCHI+I in samenwerking met studiebureau ARUP, Londen [uitwerking duurzaamheidsconcept] en Tillyard Group [kwaliteitsbewaking]. Het exclusieve vakantieoord van m² is gesitueerd langs de Mero Beach op de westkust van Dominica. Mero Beach is één van de belangrijkste kusten op het eiland en heeft belangrijke sociale en ecologische eigenschappen. Zowel deze sociale als ecologische kenmerken staan in relatie met het fragiele culturele, economische en natuurlijke evenwicht. Het nieuwe luxueuze vakantieoord wil dit evenwicht beschermen en stelt een duurzame benadering van het project voorop. In het ontwerp staat een duurzame relatie tot de lokale economie, cultureel en natuurlijk erfgoed centraal. Het hotel assimileert met de natuurlijke habitat van het eiland. Het doel van het project is een dialoog te creëren met de bestaande context: de natuur en het dorp. De hoofdkarakteristieken van de site zijn de aanwezigheid van het strand, het dikke bladerdak langs de lange, smalle kustlijn, de topografie van vlak naar steil, de rivier, de ravijn en de nabijheid van Mero dorp. Het concept bestaat uit het creëren van een centraal pad als de ruggegraat van het project. Deze promenade zal verschillende functies bundelen, met een geleidelijk overgang van publiek naar privaat. Het strand zal op zo n manier uitgerust worden, met verschillende graden van openheid voor zowel gasten als bezoekers. De lokale openbare weg wordt geïntegreerd in het project en getransformeerd tot een dorpsboulevard met o.a. een jachthaven, winkels, ecopark, receptie, congreshal, parking, fitness, spa, restaurant en beach club. De hoge densiteit van het programma moest a priori zo verdeeld worden dat de impact van de ganse ontwikkeling zou klein mogelijk zou zijn op deze gevoelige locatie. Het programma werd verdeeld over verschillende volumes volgens een ritme van geluid (gebouwen) en stilte (berglandschap). De ontwikkelingsstrategie bestaat uit een systeem dat de volumetrische vormen laat samengaan met de locale topografie. Het project omvat een mix van villas, bungalows en appartementen, winkels, hotel, conferentiefaciliteiten en parking.

7 MASTERPLAN KLAIPEDA, LITOUWEN Verdispar project Development UAB - Verslo Uostas Business Center [floor 16] Lvovo Str, LT Vilnius Gluosniustreet - Klapeida, Litouwen m² [excl. parking] BURO II & ARCHI+I i.s.m. VAS [Vilnius Architecture Studio] Klaipeda is gegroeid als een lineaire stad langs de kust. De typologie van de oude stad van Klaipeda structureert de stad op een lineaire manier. De nieuwe cluster typologie werkt als een catalysator om de rigide typologie van de oude stad te activeren en nieuw leven in te blazen. Dit helpt om een hiërarchische opbouw van de publieke ruimte te creëren en de stad ook zo te ervaren. De mix van deze divergente typologieën helpt een nieuwe stedelijkheid te ontwikkelen. De oude en nieuwe stad vinden elkaar in de oude versterkte vestiging, die functioneert als het geheugen van de stad. Het masterplan vertrekt van de lineariteit van de stad, en wordt tegelijkertijd doorkruist door circulatiewegen en boulevards. Het visueel contact met het water, nieuwe publieke ruimtes, nieuwe gebouwen waarbij een hoge levenskwaliteit voorop staat, dakterrassen, commerciële functies, staan in harmonie het oude historische centrum.

8 masterplan ecopolis te bourgas, bulgarije [2008] William G. Stern, BA JD [Harvard], Albert Court 6, Kensington Gore, Londen [Engeland] Bourgas in Bulgarije Aanvang studie: 8 mei 2007 BURO II & ARCHI+I Urban Planning i.s.m. B.U.U.R. In opdracht van de Londense ontwikkelaar Stern werkten B.U.U.R en BURO II een masterplan en haalbaarheidsstudie uit voor een verlaten scheepswerf van 100ha te Bourgas in Bulgarije. Naast ruimte voor de economische en infrastructurele ontwikkeling, ging aandacht naar groen, cultuur en vrije tijd. Het masterplan voorziet in een nieuwe stad van m² vloeroppervlakte voor ongeveer inwoners. Er is ruimte voor woningen, parken, musea, hotels, winkelcentra, een jachthaven van 2000 ligplaatsen,...

9 MASTERPLAN CAMBRAI, FRANKRIJK [in progress] sepac, rue de Beaufort Bp-463, Arras Cambrai - Frankrijk Aanvang studie: 14 juli 2008 goedkeuring studie: 1 oktober 2008 BUro ii & ArCHi+i Urban planning Het masterplan stelt een nieuwe invulling voor op een verlaten bedrijventerrein langs de schelde, vlak bij het stadscentrum van Cambrai. De nieuwe invulling omvat wonen, voorzieningen op het vlak van jeugd, recreatie en gezondheidszorg en commerciële voorzieningen. Deze herbestemming kadert binnen de uitbouw van de omgeving van de schelde in Cambrai tot een aantrekkelijke woonomgeving met laagdynamische toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het project draagt bij tot de versterking van het functioneren van het stadscentrum.

10 BAIYUN INTERNATIONAL CONVENTION CENTER GUANGZHOU, CHINA [2007] Internationale wedstrijd - laureaat World Architecture Festival Awards Barcelona Laureaat categorie Civic Guangzhou Baiyun International Conference Center Project Construction Office No , Bai Yun Ave. South Guangzhou - China Guangzhou - China In gebruikname januari ,00 m² BURO II & ARCHI+I en Design Institute of CITIC (China) [architectural design] Laurent Ney & Partners [structural design] Ingenium nv [technical design] Daidalos [energie en akoestiek] TTAS bvba [theatertechnieken] Denis Dujardin, Stefaan Thiers [landscape design] Van Santen & Ass. [Frankrijk] [façade engineering] Lens Ass [interior design] Concept Het stadsbestuur van Guangzhou besliste om het congrescentrum te ontwikkelen op de rand van het historische landschap van het Baiyungebergte. Het nieuwe congrescentrum wordt de motor van de stadsontwikkeling van Guangzhou. Het congrescentrum integreert zich in een systeem van fysische en visueel open verbindingen tussen de plaats van de stad en het gebergte. Het voornaamste principe is het samensmelten van het landschap en het gebouw. De vingers van de natuur penetreren in de site, het gebergte wordt in de stad binnengebracht. Het concept is een open modulair systeem met fl exibele ruimtes. De groepering van functies gebeurt door de horizontale en verticale modules. De horizontale modules herbergen algemene diensten: foyers, catering, tentoonstellingsruimte, VIP-ruimte, kantoren De verticale modules zijn bedoeld voor specifi eke faciliteiten, inclusief een grote congresruimte voor 2500 mensen.

11 GUANGXI SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER, CHINA [2006] Internationale wedstrijd - 2de prijs Ministery of Science, Guangxi province Nanning - China Internationale wedstrijd - 2de prijs ,00 m² BURO II & ARCHI+I in samenwerking met Elastic [architectuur], Guangxi Institute of Architectural Design and Research [lokale partner], Laurent Ney & Partners [structural design], Daidalos [energie en akoestiek], TTAS bvba [theatertechnieken] en Van Santen & Ass. [Frankrijk] [façade engineering] Bij de deelname aan de architectuurwedstrijd in 2006, uitgeschreven door de Zuid-Chinese Provincie Guangxi, werd geëxperimenteerd met een open designplatform, met naast de gebruikelijke ondersteunende specialisten, het team van Elastik: een jonge innovatieve groep ontwerpers uit Amsterdam en Lubliana. Het nieuwe gebouw is een symbool van openheid, interactie en duurzame evolutie. Het innovatieve concept laat de bezoeker kennismaken met de evolutie van de wetenschap en werpt een blik op de toekomst. Een uitvoering zit er momenteel niet in.

12 EXCEL LTD. guangzhou, ChIna [in progress] guangzhou excel F.r.p. industries Co. Ltd., Donghua Village, renhe Town, Baiyn, District, , guanghzou, China guangzhou - China in ontwerpfase m² BUro ii & ArCHi+i in samenwerking met o-office guangzhou [lokale partner], ingenium nv [technical design] en Daidalos peutz [energie en akoestiek] De klant maakt designobjecten van hoge kwaliteit, vervaardigd op basis van ambachtelijke productieprocessen. Het bouwterrein ligt langs een hoofdweg in een dorp naast guangzhou. platteland en nieuwe stedelijkheid gaan er samen in een zekere symbiose. De opdracht was om een inspirerende plek te creëren voor de kunstenaars die innovatief design ontwerpen, en die tegelijkertijd een plek kan zijn waar men zich kan terugtrekken om de nodige inspiratie op te doen. een plek met een zekere sereniteit. Daarnaast moest het gebouw zich maximaal integreren in het subtropische klimaat zonder gebruik te maken van airco. Het project is een lineair zigzag gebouw met een optimale werkomgeving. Het gebouw met halfopen patio s ligt vervlochten tussen de weg en het platteland. De gebruikte materialen - grijze baksteen en donkere dakpannen- zijn geïnspireerd op lokale bouwtradities.

13 DAMBIA CENTRES IN RIGA, LETLAND SIA Dambja centrs - Ganibu dambis 1 - LV 1045 Riga Residential - Commercial Estate - Ganibu Dambis 1 - Riga, Latvia m² [incl.parking m²] BURO II & ARCHI+I i.s.m. VAS [Vilnius Architecture Studio] Het woon- en winkelproject aan de Ganibu Dambis Boulevard in de UNESCO werelderfgoedstad Riga (Letland) omvat 350 appartementen, 7000 m² winkels en een grote ondergrondse parking. Het project vormde de aanleiding en de start van een intense samenwerking met VAS Architecten uit Vilnius (Litouwen). In diverse workshops en veelvuldige contacten wordt gewerkt aan een nieuwe methodiek, waarbij de valkuilen van het compromis vermeden worden en plaatsmaken voor consensus, door zorgvuldig en systematisch opgebouwde stappen. Daardoor wordt het gekende cliché een leading architect, gekoppeld aan een lokaal bureau voor de uitvoering, volledig doorbroken en ontstaat een (h)echt partnership.

14 congrescentrum en casino knokke-heist [IN PRogRESS] internationale wedstrijd - laureaat gemeentebestuur Knokke-Heist - Alfred Verweeplein Knokke-Heist Zeedijk-Canadaplein - Knokke-Heist In ontwerpfase m² [excl. ondergrondse parking] Steven Holl Architects [New York, USA] i.s.m. BURo II & ARCHI+I Medio 2004 werd door het stadsbestuur van Knokke-Heist een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven voor het bouwen van een nieuw congrescentrum en casino. Uit de 55 gerenommeerde architectenbureaus uit 14 verschillende landen die zich kandidaat stelden selecteerde de stad, hierin bijgestaan door een externe internationale jury en een technische adviescommissie, vijf finalisten: Herzog & de Meuron (Basel), Jakob + Mac Farlane (Parijs), Neutelings-Riedijk Architecten (Rotterdam), Steven Holl Architects (New York) en Zaha Hadid Architects (London). Eind juni 2005 werden de projecten ingediend en volgde de presentatie en jurering. De ontwerpen werden beoordeeld aan de hand van vier criteria: stedelijke toegevoegde waarde en schaal, internationale uitstraling, financiële haalbaarheid, functionele synergie en programma. In een eerste ronde selecteerde de jury de twee projecten die kozen voor een hoge baken aan de Belgische kust. Aan beide ontwerpers werd bijkomende informatie gevraagd, te bezorgen binnen de maand. Uiteindelijk werd het project van Steven Holl Architects bekroond als laureaat. Martin Manning, voorzitter van de jury, licht toe: The jury believes that this strategy for the site will provide both Architecture and Viability on, in Vitruvius s words, Delight and Commodity. The urban planning is right a point intervention, an iconic beacon which conserves the entire Casino, respects the beach and is integrated into the town. The organisation of the building includes all the necessary functions and is arranged flexibly enough so as to allow the investor to optimise the commercial aspects within an agreed framework. Some aspects of architectural style such as light, scale and the relationship between internal and external are timeless. But some, such as form, detail and construction method develop with time. These aspects of this proposal are both current and achievable. We are confident that the project is realisable and will provide to Knokke-Heist what is wanted.

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij

TRAJECTBEGELEIDING. @ Grontmij TRAJECTBEGELEIDING @ Grontmij Trajectbegeleiding behelst meer dan louter projectmanagement. Het omvat de bijstand van de opdrachtgever gedurende het ganse traject dat afgelegd dient te worden: vanaf de

Nadere informatie

Kantoren. visie op interieur en huisvesting

Kantoren. visie op interieur en huisvesting Kantoren visie op interieur en huisvesting Visie op interieur en huisvesting De meerwaarde van de interieurarchitect Het specialisme van onze interieurgroep is het vormgeven Organisaties zijn voortdurend

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

Innoverende zorgarchitectuur

Innoverende zorgarchitectuur PILOOTPROJECTEN ONZICHTBARE ZORG Innoverende zorgarchitectuur 1 CODA Wuustwezel CODA Wuustwezel 2 Inhoud Woord vooraf 2 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Peter Swinnen,

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

KonstruKtief. jaarlijks naslagwerk jaargang 25. Architectuur Constructie actua

KonstruKtief. jaarlijks naslagwerk jaargang 25. Architectuur Constructie actua KonstruKtief 2012 #56 jaarlijks naslagwerk jaargang 25 Architectuur Constructie actua MINIMALISTISCH DESIGN, MAXIMALE TRANSPARANTIE Buiten komt sierlijk naar binnen: het Artline schuifraam is kunst met

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Pop-up Business Center

Pop-up Business Center Vlaanderen FLANDERS INVESTMENT & TRADE is Internationaal Ondernemen Wedstrijd Pop-up Business Center Ontwerp een concept, voor een State of the Art reizende module, ter promotie van het Vlaamse bedrijfsleven

Nadere informatie

CULTUREEL-ERFGOEDDEPOTS. INGEBERTELS,DORIEN AERTSEN FILIPDESCAMPS [ae-lab]vub ONDERZOEKSOPDRACHT

CULTUREEL-ERFGOEDDEPOTS. INGEBERTELS,DORIEN AERTSEN FILIPDESCAMPS [ae-lab]vub ONDERZOEKSOPDRACHT CULTUREEL-ERFGOEDDEPOTS ANALYSEVAN EN BOUWSTENEN VOORDEUITWERKING VAN EEN PROGRAMMA VAN EISEN VOORCULTUREEL-ERFGOEDDEPOTSIN VLAANDEREN ONDERZOEKSOPDRACHT IN OPDRACHTVAN HETDEPARTEMENTCULTUUR,JEUGD,SPORTEN

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

Facility Management. Stem om het facilitair project van het jaar te kiezen! Project of the year 2008. www.facility-awards.be

Facility Management. Stem om het facilitair project van het jaar te kiezen! Project of the year 2008. www.facility-awards.be Facility Management Project of the year 2008 Stem om het facilitair project van het jaar te kiezen! Het Facility Management in België beter bekendmaken, het beroep en zijn goede praktijken opwaarderen,

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Kwaliteit in meervoud

Kwaliteit in meervoud opmaak 27-06-2001 17:22 Pagina 1 Kwaliteit in meervoud Conceptualisering en operationalisering van ruimtelijke kwaliteit voor meervoudig ruimtegebruik Pieter Hooimeijer, Henk Kroon, Joke Luttik opmaak

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden

Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden Ecowijken Definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden DEEL B: Inspirerende voorbeelden Auteurs: Karel Moentjens Sirka Lüdtke Promotor: Prof. Georges Allaert Gent, September 2013 Studie

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt

Wonen Themarapport. Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011. Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Wonen Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Wim Kleingeld; Susanne IJsenbrandt Deelnemers: Ariane Lelieveld; Dirk Dekker; Emil Talen; Erika Jacobs Lord;

Nadere informatie

Rotterdams Stadskantoor

Rotterdams Stadskantoor DEERNS id CORPORATE MAGAZINE MEI 2013 EDITIE 06 12 16 Rotterdams Stadskantoor herontwikkeling tot duurzaam timmerhuis 04 Duurzame bedrijventerrein barsten van het potentieel gemeenten laten kansen liggen

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten Charrette Rijnenburg duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten 30 september, 01 en 02 oktober 1 Rijnenburg voorwoord Voorwoord Beste lezer, Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een

Nadere informatie

EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? Nathalie Van Roy & Sara Vermeulen

EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? Nathalie Van Roy & Sara Vermeulen EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? Nathalie Van Roy & Sara Vermeulen EERST ONDERZOEKEN, DAN HERBESTEMMEN EEN HERBESTEMMINGSONDERZOEK, HOE DOE JE DAT? COLOFON

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance

De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio. concurrentiekracht en governance De Stedendriehoek 1 - naar een energieneutrale stedelijke regio Over energietransitie, economische concurrentiekracht en governance Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem,

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie