BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design"

Transcriptie

1 BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T F E Hoogleedsesteenweg 415, B-8800 Roeselare T F E Bellevue 5, B-9050 Ledeberg [Gent] T F E BURO II & ARCHI+I burgerlijke vennootschap onder de vorm van cvba Maatschappelijke zetel Brussel BE RPR Brussel

2 UNIEKE RUIMTE CREËREN Missie Creating unique space through a holistic approach. Visie De kracht van het proces. Het proces is een traject dat wordt afgelegd. Het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend, met unieke oplossingen en een diversiteit van projecten tot resultaat. Participatie: de klant als partner. De vraag van de klant is het uitgangspunt. Het traject is participatief: de klant participeert in het proces waarbij een netwerk aan strategische partners wordt uitgezet. Multidisciplinariteit. De verschillende disciplines die nodig zij n voor het uitpuren van de vraag, worden ingezet. Afgeleiden hiervan zij n de teambenadering van het bureau en het professionalisme, de deskundigheid in huis. Dit komt samen in een synthese op projectniveau. programma van eisen sociaal maatschappelij ke waarde ecologie en duurzaamheid belevingswaarde Synthese economische waarde context en randvoorwaarden bouwtechnische waarde... Onze projecten en gebouwen overstij gen : ze zij n dieper uitgewerkt, verrassender, functioneler, duurzamer of rendabeler dan verwacht. Niet zelden combineren ze die eigenschappen. Ze zij n gegroeid. Ze zij n het resultaat van een zoektocht vanuit diverse invalshoeken en rekening houdend met omgevingsfactoren. Ze zij n het gevolg van de confrontatie tussen ideeën en expertise, tussen onderzoek en verwachtingen, tussen emo en ratio. Onze waarden Sociaal-maatschappelijke waarde: BURO II & ARCHI+I geeft de samenleving ruimte Ruimte heeft een maatschappelij ke betekenis. Duurzaamheid in al zij n facetten: herbruik, maatschappelij ke integratie, win-win aspecten voor gemeenschappen, Bouwen is actoren samenbrengen. Belevingswaarde: BURO II & ARCHI+I geeft de bouwheer ruimte Elk project vertrekt vanuit de bouwheer en zij n dromen en verwachtingen. Dit traject is een gezamenlij k traject: de bouwheer wordt betrokken, uitgenodigd en uitgedaagd. De bouwheer is partner. Creativiteit is een proces, het antwoord op de vraag is niet vooraf gekend. Dit uit zich in maatwerk, in niet-gestandaardiseerde oplossingen. Bouwen is leven en beleven en dromen waarmaken. Bouwtechnische waarde: BURO II & ARCHI+I geeft expertise ruimte BURO II en ARCHI+I beschikt zelf over de noodzakelij ke kernexpertises. Maar echte expertise kij kt over haar grenzen. Vanuit de overtuiging dat één plus één drie kan zij n, stellen we teams van experten samen die door hun eigen specialisatie, vakkennis en doorgedreven samenwerking het project op een hoger niveau tillen. We betrekken deskundigen uit andere disciplines zoals historici, sociologen, economen, kunstenaars en andere partners. Uit binnen- en buitenland. Bouwen is expertise opbouwen voor vandaag en voor de toekomst. Economische waarde: BURO II & ARCHI+I geeft haalbaarheid ruimte Projecten worden niet enkel in een ruimtelij ke en maatschappelij ke context gerealiseerd, ook in een economische context. Tegelij k bewaken we een evenwicht tussen droom en realiteit, tussen eigen wensen en wat haalbaar is. Een goed project is een project dat uitvoerbaar en haalbaar is voor alle betrokkenen. Bouwen is plannen, optimaliseren, rekenen en tellen. BURO II & ARCHI+I wil projecten realiseren vanuit een houding van alertheid, verantwoordelij kheid, maatschappelij k engagement, respect en participatie.

3 Van a tot z BURO II & ARCHI+I past deze methodologie toe op een breed spectrum van projecten Als multidisciplinair bureau hebben we eigen interne afdelingen: ruimtelij ke planning en landschapsarchitectuur, architectuur, engineering, interieur, projectmanagement en quantity surveying. Een strakke bedrij fsorganisatie en de interne beschikbaarheid van alle kerncompetenties dragen bij tot een geïntegreerd resultaat. Urban Planning Architecture Engineering Interior Design Beleidsplannen, masterplannen, stadsontwerpen, inrichtingsplannen, landschapsontwerp, stedenbouwkundig onderzoek Ontwerp, onderzoek, planning, engineering, werfcoördinatie, budgetmanagement Stabiliteit en technieken, EPB, duurzaamheid, energie en bouwfysica Totaalconcepten, interieurarchitectuur en -ontwerp, onderzoek, planning Bedrijven & kantoren Commerciële gebouwen Publieke gebouwen Gemengde projecten Woonprojecten Kantoren, banken en bedrij fsgebouwen Winkelcomplexen, horeca en showrooms Administratieve centra, sporthallen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, scholen... Projecten met zowel publieke als private functies Individuele woningen en groepswoningbouw BURO II & ARCHI+I: een betrouwbare partner met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring BURO II werd in Roeselare in 1979 opgericht door Hendrik Vermoortel. ARCHI+I architectuur en ingenieurstechnieken werd in 1983 opgericht door Philémon Wachtelaer In 2011 fusioneerden BURO II en ARCHI+I tot de nieuwe vennootschap BURO II & ARCHI+I cvba. Het bureau vormt een solide groep met een 140-tal medewerkers, verspreid over vestigingen in Roeselare, Gent en Brussel. Partners in het bureau zij n Rita Agneessens, Geert Blervacq, Tom Vandorpe en Pieterjan Vermoortel. Hendrik Vermoortel en Philémon Wachtelaer zetelen in de Raad van Bestuur. Rita Agneessens is CEO en leidt BURO II & ARCHI+I en is verantwoordelij k voor de intake van dossiers. Geert Blervacq begeleidt de operationele doorstroming, Tom Vandorpe is hoofd van het ontwerp en Claude Labeeuw leidt de uitvoering van projecten in goede banen. Samen met de CFO vormen zij het managementteam. Van bij de start van een project wordt een projectregisseur, een ontwerparchitect en projectarchitect aangeduid. De projectregisseur is de aanspreekpartner van de klant. De ontwerp- en projectarchitect volgen het dossier tij dens de ganse uitvoering. Beiden volgen het project van a tot z en staan in voor de coördinatie van de interne disciplines onderling. Integrated Design (ID) o.l.v. Herman Jult stimuleert de knowhowontwikkeling en de inhoudelij ke coherentie. De klant krij gt een garantie naar een geïntegreerde aanpak vanaf de eerste schetsen.

4 VYNCKE SUZHOU, CHINA Vyncke Energietechniek nv - Gentsesteenweg Harelbeke Suzhou - China Opgeleverd m² BURO II & ARCHI+I Enkele Belgische ondernemingen die in China actief zijn, gaven ons de opdracht het architecturaal concept van hun nieuwe gebouwen te bestuderen. Voor Vyncke, de West-Vlaamse producent van ecologische en energievriendelijke verwarmingssystemen, werd een kleine studie gemaakt rond beeld en concept van hun nieuwe plant in Suzhou, die ondertussen al gebouwd werd.

5 science city headquarters guangzhou, china [2006] internationale wedstrijd [fase 1] - 3de plaats The Management Committe of Guangzhou - Economy and Technology Development Zone Guangzhou - China Internationale wedstrijd [fase 1] - 3de plaats ,00 m² BURO II & ARCHI+I De natuur (de bergen en de bomen) en het artificiële (het dorp, de infrastructuur en de gebouwen) karakteriseren deze site en vormen een evenwicht die een zekere dynamiek genereert. Hun eigenheid wordt versterkt door een duidelijke ruimtelijke samenhang in een nieuwe stedelijke omgeving. De site wordt gekarakteriseerd door harmonieuze spanningsvelden en innovatieve creativiteit. Door uitwisseling en interactie langs de openbare wegen in te planten, wordt het stedelijke karakter van de activiteitencentra versterkt. Door de een grote toegankelijkheid en visibiliteit wordt de commerciële waarde en aantrekkelijkheid van de kantoren en commerciële gebouwen versterkt. Het voetgangerspad en de commerciële gelijkvloers functioneren als een as van interne communicatie en synergie tussen de kantoorgebouwen. Twee congrescentra in het park geven de mogelijkheid om grote vergaderingen, beurzen en congressen te organiseren.

6 MERO BEACH development dominica CO 2 neutrale bebouwing - Vakantieresort Mero Beach Development Ltd - pa Le National de Montreux sa / GrandRue 96 - CH-1820 Montreux Dominica m² BURO II & ARCHI+I in samenwerking met studiebureau ARUP, Londen [uitwerking duurzaamheidsconcept] en Tillyard Group [kwaliteitsbewaking]. Het exclusieve vakantieoord van m² is gesitueerd langs de Mero Beach op de westkust van Dominica. Mero Beach is één van de belangrijkste kusten op het eiland en heeft belangrijke sociale en ecologische eigenschappen. Zowel deze sociale als ecologische kenmerken staan in relatie met het fragiele culturele, economische en natuurlijke evenwicht. Het nieuwe luxueuze vakantieoord wil dit evenwicht beschermen en stelt een duurzame benadering van het project voorop. In het ontwerp staat een duurzame relatie tot de lokale economie, cultureel en natuurlijk erfgoed centraal. Het hotel assimileert met de natuurlijke habitat van het eiland. Het doel van het project is een dialoog te creëren met de bestaande context: de natuur en het dorp. De hoofdkarakteristieken van de site zijn de aanwezigheid van het strand, het dikke bladerdak langs de lange, smalle kustlijn, de topografie van vlak naar steil, de rivier, de ravijn en de nabijheid van Mero dorp. Het concept bestaat uit het creëren van een centraal pad als de ruggegraat van het project. Deze promenade zal verschillende functies bundelen, met een geleidelijk overgang van publiek naar privaat. Het strand zal op zo n manier uitgerust worden, met verschillende graden van openheid voor zowel gasten als bezoekers. De lokale openbare weg wordt geïntegreerd in het project en getransformeerd tot een dorpsboulevard met o.a. een jachthaven, winkels, ecopark, receptie, congreshal, parking, fitness, spa, restaurant en beach club. De hoge densiteit van het programma moest a priori zo verdeeld worden dat de impact van de ganse ontwikkeling zou klein mogelijk zou zijn op deze gevoelige locatie. Het programma werd verdeeld over verschillende volumes volgens een ritme van geluid (gebouwen) en stilte (berglandschap). De ontwikkelingsstrategie bestaat uit een systeem dat de volumetrische vormen laat samengaan met de locale topografie. Het project omvat een mix van villas, bungalows en appartementen, winkels, hotel, conferentiefaciliteiten en parking.

7 MASTERPLAN KLAIPEDA, LITOUWEN Verdispar project Development UAB - Verslo Uostas Business Center [floor 16] Lvovo Str, LT Vilnius Gluosniustreet - Klapeida, Litouwen m² [excl. parking] BURO II & ARCHI+I i.s.m. VAS [Vilnius Architecture Studio] Klaipeda is gegroeid als een lineaire stad langs de kust. De typologie van de oude stad van Klaipeda structureert de stad op een lineaire manier. De nieuwe cluster typologie werkt als een catalysator om de rigide typologie van de oude stad te activeren en nieuw leven in te blazen. Dit helpt om een hiërarchische opbouw van de publieke ruimte te creëren en de stad ook zo te ervaren. De mix van deze divergente typologieën helpt een nieuwe stedelijkheid te ontwikkelen. De oude en nieuwe stad vinden elkaar in de oude versterkte vestiging, die functioneert als het geheugen van de stad. Het masterplan vertrekt van de lineariteit van de stad, en wordt tegelijkertijd doorkruist door circulatiewegen en boulevards. Het visueel contact met het water, nieuwe publieke ruimtes, nieuwe gebouwen waarbij een hoge levenskwaliteit voorop staat, dakterrassen, commerciële functies, staan in harmonie het oude historische centrum.

8 masterplan ecopolis te bourgas, bulgarije [2008] William G. Stern, BA JD [Harvard], Albert Court 6, Kensington Gore, Londen [Engeland] Bourgas in Bulgarije Aanvang studie: 8 mei 2007 BURO II & ARCHI+I Urban Planning i.s.m. B.U.U.R. In opdracht van de Londense ontwikkelaar Stern werkten B.U.U.R en BURO II een masterplan en haalbaarheidsstudie uit voor een verlaten scheepswerf van 100ha te Bourgas in Bulgarije. Naast ruimte voor de economische en infrastructurele ontwikkeling, ging aandacht naar groen, cultuur en vrije tijd. Het masterplan voorziet in een nieuwe stad van m² vloeroppervlakte voor ongeveer inwoners. Er is ruimte voor woningen, parken, musea, hotels, winkelcentra, een jachthaven van 2000 ligplaatsen,...

9 MASTERPLAN CAMBRAI, FRANKRIJK [in progress] sepac, rue de Beaufort Bp-463, Arras Cambrai - Frankrijk Aanvang studie: 14 juli 2008 goedkeuring studie: 1 oktober 2008 BUro ii & ArCHi+i Urban planning Het masterplan stelt een nieuwe invulling voor op een verlaten bedrijventerrein langs de schelde, vlak bij het stadscentrum van Cambrai. De nieuwe invulling omvat wonen, voorzieningen op het vlak van jeugd, recreatie en gezondheidszorg en commerciële voorzieningen. Deze herbestemming kadert binnen de uitbouw van de omgeving van de schelde in Cambrai tot een aantrekkelijke woonomgeving met laagdynamische toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het project draagt bij tot de versterking van het functioneren van het stadscentrum.

10 BAIYUN INTERNATIONAL CONVENTION CENTER GUANGZHOU, CHINA [2007] Internationale wedstrijd - laureaat World Architecture Festival Awards Barcelona Laureaat categorie Civic Guangzhou Baiyun International Conference Center Project Construction Office No , Bai Yun Ave. South Guangzhou - China Guangzhou - China In gebruikname januari ,00 m² BURO II & ARCHI+I en Design Institute of CITIC (China) [architectural design] Laurent Ney & Partners [structural design] Ingenium nv [technical design] Daidalos [energie en akoestiek] TTAS bvba [theatertechnieken] Denis Dujardin, Stefaan Thiers [landscape design] Van Santen & Ass. [Frankrijk] [façade engineering] Lens Ass [interior design] Concept Het stadsbestuur van Guangzhou besliste om het congrescentrum te ontwikkelen op de rand van het historische landschap van het Baiyungebergte. Het nieuwe congrescentrum wordt de motor van de stadsontwikkeling van Guangzhou. Het congrescentrum integreert zich in een systeem van fysische en visueel open verbindingen tussen de plaats van de stad en het gebergte. Het voornaamste principe is het samensmelten van het landschap en het gebouw. De vingers van de natuur penetreren in de site, het gebergte wordt in de stad binnengebracht. Het concept is een open modulair systeem met fl exibele ruimtes. De groepering van functies gebeurt door de horizontale en verticale modules. De horizontale modules herbergen algemene diensten: foyers, catering, tentoonstellingsruimte, VIP-ruimte, kantoren De verticale modules zijn bedoeld voor specifi eke faciliteiten, inclusief een grote congresruimte voor 2500 mensen.

11 GUANGXI SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER, CHINA [2006] Internationale wedstrijd - 2de prijs Ministery of Science, Guangxi province Nanning - China Internationale wedstrijd - 2de prijs ,00 m² BURO II & ARCHI+I in samenwerking met Elastic [architectuur], Guangxi Institute of Architectural Design and Research [lokale partner], Laurent Ney & Partners [structural design], Daidalos [energie en akoestiek], TTAS bvba [theatertechnieken] en Van Santen & Ass. [Frankrijk] [façade engineering] Bij de deelname aan de architectuurwedstrijd in 2006, uitgeschreven door de Zuid-Chinese Provincie Guangxi, werd geëxperimenteerd met een open designplatform, met naast de gebruikelijke ondersteunende specialisten, het team van Elastik: een jonge innovatieve groep ontwerpers uit Amsterdam en Lubliana. Het nieuwe gebouw is een symbool van openheid, interactie en duurzame evolutie. Het innovatieve concept laat de bezoeker kennismaken met de evolutie van de wetenschap en werpt een blik op de toekomst. Een uitvoering zit er momenteel niet in.

12 EXCEL LTD. guangzhou, ChIna [in progress] guangzhou excel F.r.p. industries Co. Ltd., Donghua Village, renhe Town, Baiyn, District, , guanghzou, China guangzhou - China in ontwerpfase m² BUro ii & ArCHi+i in samenwerking met o-office guangzhou [lokale partner], ingenium nv [technical design] en Daidalos peutz [energie en akoestiek] De klant maakt designobjecten van hoge kwaliteit, vervaardigd op basis van ambachtelijke productieprocessen. Het bouwterrein ligt langs een hoofdweg in een dorp naast guangzhou. platteland en nieuwe stedelijkheid gaan er samen in een zekere symbiose. De opdracht was om een inspirerende plek te creëren voor de kunstenaars die innovatief design ontwerpen, en die tegelijkertijd een plek kan zijn waar men zich kan terugtrekken om de nodige inspiratie op te doen. een plek met een zekere sereniteit. Daarnaast moest het gebouw zich maximaal integreren in het subtropische klimaat zonder gebruik te maken van airco. Het project is een lineair zigzag gebouw met een optimale werkomgeving. Het gebouw met halfopen patio s ligt vervlochten tussen de weg en het platteland. De gebruikte materialen - grijze baksteen en donkere dakpannen- zijn geïnspireerd op lokale bouwtradities.

13 DAMBIA CENTRES IN RIGA, LETLAND SIA Dambja centrs - Ganibu dambis 1 - LV 1045 Riga Residential - Commercial Estate - Ganibu Dambis 1 - Riga, Latvia m² [incl.parking m²] BURO II & ARCHI+I i.s.m. VAS [Vilnius Architecture Studio] Het woon- en winkelproject aan de Ganibu Dambis Boulevard in de UNESCO werelderfgoedstad Riga (Letland) omvat 350 appartementen, 7000 m² winkels en een grote ondergrondse parking. Het project vormde de aanleiding en de start van een intense samenwerking met VAS Architecten uit Vilnius (Litouwen). In diverse workshops en veelvuldige contacten wordt gewerkt aan een nieuwe methodiek, waarbij de valkuilen van het compromis vermeden worden en plaatsmaken voor consensus, door zorgvuldig en systematisch opgebouwde stappen. Daardoor wordt het gekende cliché een leading architect, gekoppeld aan een lokaal bureau voor de uitvoering, volledig doorbroken en ontstaat een (h)echt partnership.

14 congrescentrum en casino knokke-heist [IN PRogRESS] internationale wedstrijd - laureaat gemeentebestuur Knokke-Heist - Alfred Verweeplein Knokke-Heist Zeedijk-Canadaplein - Knokke-Heist In ontwerpfase m² [excl. ondergrondse parking] Steven Holl Architects [New York, USA] i.s.m. BURo II & ARCHI+I Medio 2004 werd door het stadsbestuur van Knokke-Heist een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven voor het bouwen van een nieuw congrescentrum en casino. Uit de 55 gerenommeerde architectenbureaus uit 14 verschillende landen die zich kandidaat stelden selecteerde de stad, hierin bijgestaan door een externe internationale jury en een technische adviescommissie, vijf finalisten: Herzog & de Meuron (Basel), Jakob + Mac Farlane (Parijs), Neutelings-Riedijk Architecten (Rotterdam), Steven Holl Architects (New York) en Zaha Hadid Architects (London). Eind juni 2005 werden de projecten ingediend en volgde de presentatie en jurering. De ontwerpen werden beoordeeld aan de hand van vier criteria: stedelijke toegevoegde waarde en schaal, internationale uitstraling, financiële haalbaarheid, functionele synergie en programma. In een eerste ronde selecteerde de jury de twee projecten die kozen voor een hoge baken aan de Belgische kust. Aan beide ontwerpers werd bijkomende informatie gevraagd, te bezorgen binnen de maand. Uiteindelijk werd het project van Steven Holl Architects bekroond als laureaat. Martin Manning, voorzitter van de jury, licht toe: The jury believes that this strategy for the site will provide both Architecture and Viability on, in Vitruvius s words, Delight and Commodity. The urban planning is right a point intervention, an iconic beacon which conserves the entire Casino, respects the beach and is integrated into the town. The organisation of the building includes all the necessary functions and is arranged flexibly enough so as to allow the investor to optimise the commercial aspects within an agreed framework. Some aspects of architectural style such as light, scale and the relationship between internal and external are timeless. But some, such as form, detail and construction method develop with time. These aspects of this proposal are both current and achievable. We are confident that the project is realisable and will provide to Knokke-Heist what is wanted.

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com www.b2ai.com Hoogleedsesteenweg 415,

Nadere informatie

Actiflow 5 juni 2013. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design. Pieterjan Vermoortel, partner BURO II & ARCHI+I

Actiflow 5 juni 2013. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design. Pieterjan Vermoortel, partner BURO II & ARCHI+I Actiflow 5 juni 2013 Pieterjan Vermoortel, partner BURO II & ARCHI+I BURO II & ARCHI+I is een multidisciplinair bureau met een solide groep van een 140-tal medewerkers, verspreid over de vestigingen in

Nadere informatie

KANTOORGEBOUW BEKAERT ZWEVEGEM [2013] BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

KANTOORGEBOUW BEKAERT ZWEVEGEM [2013] BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design KANTOORGEBOUW BEKAERT ZWEVEGEM [2013] BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E

Nadere informatie

KUNST- EN HOEFSMEDERIJ ANDERLECHT. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

KUNST- EN HOEFSMEDERIJ ANDERLECHT. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design KUNST- EN HOEFSMEDERIJ ANDERLECHT BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com

Nadere informatie

SOCIALE WOONWIJK VENNING KORTRIJK

SOCIALE WOONWIJK VENNING KORTRIJK SOCIALE WOONWIJK VENNING KORTRIJK BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@archi.be

Nadere informatie

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com www.b2ai.com Hoogleedsesteenweg 415,

Nadere informatie

Green building "Innovatief materiaalgebruik in de bouw" 14 05 2014 thomas dierickx Lead Project Architect BURO II & ARCHI+I

Green building Innovatief materiaalgebruik in de bouw 14 05 2014 thomas dierickx Lead Project Architect BURO II & ARCHI+I ZonneWinDT vzw, Syntra West, RESOC Westhoek, het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van Provincie West-Vlaanderen Green building "Innovatief materiaalgebruik in de bouw" 14 05 2014 thomas dierickx Lead

Nadere informatie

KUNST- EN HOEFSMEDERIJ ANDERLECHT. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

KUNST- EN HOEFSMEDERIJ ANDERLECHT. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design KUNST- EN HOEFSMEDERIJ ANDERLECHT BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com

Nadere informatie

DUURZAME SOCIALE WOONWIJK VENNING KORTRIJK

DUURZAME SOCIALE WOONWIJK VENNING KORTRIJK DUURZAME SOCIALE WOONWIJK VENNING KORTRIJK BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53

Nadere informatie

WOON-ZORG AAN DE KUST

WOON-ZORG AAN DE KUST WOON-ZORG AAN DE KUST Appartementsgebouwen renoveren: een aanpak op maat Rita Agneessens Architect-urban planner Health Care Accelerator Build en care B2Ai Human Centered Architecture B2Ai Human Centered

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design BUREAU PROJECT ST-AGATHA BURO II & ARCHI+I is een multidisciplinair bureau met een solide groep van een 140-tal medewerkers, verspreid over de vestigingen in Brussel, Gent en Brussel. BURO II & ARCHI+I

Nadere informatie

Ruimtelijke context. Bermenlandschap langs spoorweg (studie Bruno De Meulder & André Loeckx)

Ruimtelijke context. Bermenlandschap langs spoorweg (studie Bruno De Meulder & André Loeckx) Ruimtelijke context Bermenlandschap langs spoorweg (studie Bruno De Meulder & André Loeckx) Ruimtelijke context NSO ronde kom GLS bassin groot bassin site Stationsplein De Coninckplein Station Roeselare

Nadere informatie

WONING V. TE R. [2012]

WONING V. TE R. [2012] WONING V. TE R. [2012] BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com

Nadere informatie

Heritage project

Heritage project Heritage project 1531-2015 De herbestemming van de prachtige Handelsbeurs in Antwerpen is een herontwikkelingsproject dat een kickstart kreeg door samenwerking met de Vlaamse Erfgoedkluis. Dit leidde tot

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject

WAALSE KROOK. Chronologisch aanlooptraject Chronologisch aanlooptraject Visie Steden zijn de toekomst. En de stad van de toekomst is een 'open stad'. Visie Waar ideeën, contacten, data, infrastructuur, gebruiksvoorwerpen, verhalen... worden gedeeld.

Nadere informatie

Inleiding. Hfdst 1 : Creatie van dynamische onevenwichten als nieuwe parels. Hfdst 2 : Een norm voor hoogbouw op maat van Knokke-Heist

Inleiding. Hfdst 1 : Creatie van dynamische onevenwichten als nieuwe parels. Hfdst 2 : Een norm voor hoogbouw op maat van Knokke-Heist Inleiding Hfdst 1 : Creatie van dynamische onevenwichten als nieuwe parels Hfdst 2 : Een norm voor hoogbouw op maat van Knokke-Heist Hfdst 3 : Hoogbouwplatforms planologische benadering Hfdst 4 : Solitairen

Nadere informatie

RESIDENTIE BLANCO OOSTDUINKERKE. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

RESIDENTIE BLANCO OOSTDUINKERKE. BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design RESIDENTIE BLANCO OOSTDUINKERKE BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel-Bruxelles T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com www.b2ai.com Hoogleedsesteenweg 415,

Nadere informatie

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group

AGENDA u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan Verheyen, Rebel Group Michiel De Cleene AGENDA 13.45u - 14.00u Pilootprojecten: beleidsvoorbereidend ontwerpend onderzoek Stefan Devoldere, wnd. Vlaams Bouwmeester 14.00u 14.45u Resultaten van de Strategische Verkenning Jan

Nadere informatie

1. Brugse ramblas (video 1) Bevrijdingslaan en Hoefijzerlaan

1. Brugse ramblas (video 1) Bevrijdingslaan en Hoefijzerlaan 1. Brugse ramblas (video 1) Bevrijdingslaan en Hoefijzerlaan Stadsprojecten Brugge Bevrijdingslaan Ondergrondse parking Heropwaarderen Hoefijzerlaan tot ramblas en opwaarderen van het Zand tot een gezellig

Nadere informatie

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE

BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE BUILDING A NEW PART OF TOWN: PPP TENDER FOR THE REGENERATION PROJECT SUGAR FACTORY VEURNE Seminar REALTY 21.05.2015 Tour & Taxis Brussels 05827 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design

BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design BURO II & ARCHI+I urban planning architecture engineering interior design Rue J. Jordaensstraat 18a, B-1000 Brussel T +32 2 641 88 00 F +32 2 640 53 55 E info@b2ai.com www.b2ai.com Hoogleedsesteenweg 415,

Nadere informatie

terra fotografie richard powers tekst joyce huisman st yling karin boon

terra fotografie richard powers tekst joyce huisman st yling karin boon 3 p i e t b o o n terra fotografie richard powers tekst joyce huisman st yling karin boon vo o r w o o r d n e d e r l a n d 13 zuid-afrika 27 n e d e r l a n d 65 caribbean 79 d e n e m a r ke n 117

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra

d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra d r o m e n d e n k e n d o e n zwembaden sporthallen turnhallen multifunctionele centra Dromen werkelijkheid maken, ambities vertalen naar realiteit, planningen en berekeningen omzetten in haalbaar projectmanagement.

Nadere informatie

STEDELIJKE ONTWIKKELING FABIOLALAAN GENT INRICHTINGSPLAN ZONE A

STEDELIJKE ONTWIKKELING FABIOLALAAN GENT INRICHTINGSPLAN ZONE A stedelijke e ontwikkeling ng Fabiolalaan ala an Gent / inrichtingsplan i ZONE A STEDELIJKE ONTWIKKELING FABIOLALAAN GENT INRICHTINGSPLAN ZONE A - 2014 POPONCINI & LOOTENS IR. ARCHITECTEN BVBA IN OPDRACHT

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam 9811 Borneodriehoek, Amsterdam 9811 Borneotriangle, Amsterdam photo: Dok architects ruimtelijk Spacious locatie: Indische buurt, Amsterdam Op vier plaatsen in de negentiende eeuwse Indische Buurt is vervangende

Nadere informatie

V I T E U X E N O M G E V I N G

V I T E U X E N O M G E V I N G Yves Van Helleputte PPS - PROJECT K A S T E E L P A R K V I T E U X E N O M G E V I N G koetshuis en orangerie park & vijver kasteel Viteux 20.000 m2 Visie Gemeente - Duurzame stedenbouw - Hedendaags woonproject

Nadere informatie

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Inlichtingen: www.mechelen.be/huisvanlorreinen > ALGEMEEN > SITUERING Compact wonen in schaduw van Sint-Romboutstoren Het is een nieuw woonproject

Nadere informatie

We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors. 5 academics. 4 ph.d. s. 8 nationalities

We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors. 5 academics. 4 ph.d. s. 8 nationalities New York Brussels We are a design company in urbanism, architecture, and elements. 26 contributors 5 academics 4 ph.d. s 8 nationalities Professional services in: planning engineering urban design - architecture

Nadere informatie

Inhoud van deze presentatie :

Inhoud van deze presentatie : Presentatie over Hassaporta te Hasselt Concrete Day 18 oktober 2012 1 Inhoud van deze presentatie : 1. Het ontstaan of reden van bestaan v/h gebouw 2. De architect, ingenieur, aannemers 3. Architectuur-

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29

Info & Verkoop. Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie. URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent. Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 Site Peutiebos - Aarschotseweg 50, 1800 Peutie Info & Verkoop URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103 9000 Gent Tel.: 09 233 15 30 Fax: 09 233 17 29 info@urbis.be www.urbis.be www.peutiebos.be Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Langendijk. Verkensstraat. Boonmark. schaal 1:5.000

Langendijk. Verkensstraat. Boonmark. schaal 1:5.000 2. Masterplan n laa at ht es tra Re c ten reg e Av schaal 1:5.000 ge L. Ca rrés traa t n St pw eg re e lei re la re Do Boonmark t La n laa dijk ar nd la og Ho Bo gen ela m on Lan Ke rs Langendijk Verkensstraat

Nadere informatie

Strak, hedendaags woonproject in Wetteren

Strak, hedendaags woonproject in Wetteren Achttien Augustuslaan 28, 9230 Wetteren Strak, hedendaags woonproject in Wetteren INFO & VERKOOP Keizer Karelstraat 103, 9000 Gent Tel 09 233 15 30 Url www.urbis.be voorwoord voorwoord Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Vastgoed Woningmarkt Visie stedelijk ontwikkelen SPRYG 04/05/2017. Thomas de Jong, CDO

Vastgoed Woningmarkt Visie stedelijk ontwikkelen SPRYG 04/05/2017. Thomas de Jong, CDO Vastgoed 2017 Woningmarkt Visie stedelijk ontwikkelen SPRYG 04/05/2017 Thomas de Jong, CDO 2 1 VISIE CORES DEVELOPMENT (2006) De stad van morgen mee ontwikkelen Leefbaarheid garanderen Duurzaam omgaan

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam bouwen

Seminarie Duurzaam bouwen 1 Seminarie Duurzaam bouwen Kantoorgebeouwen duurzaam herbestemmen Leefmilieu Brussel STEDELIJK GEMENGD GEBIED IN DE EUROPESE WIJK Philippe DELVALLÉE ALTIPLAN architects 3 Doelstellingen van deze uiteenzetting

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines

groene expertise open blik de juiste combinatie van kennis en disciplines Groener leven groener leven Mensen houden van groen. Of we nu binnen werken, buiten sporten of in de natuur tot rust komen. We kunnen niet zonder, want groen draagt op allerlei manieren bij een gezonde

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties

Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties Een hiërarchisch systeem van onthaalplekken stuurt de bezoekers en geeft informatie over de bijzondere locaties DUIDELIJKE ONTHAALPLEKKEN OP VERSCHILLENDE SCHAALNIVEAUS Op schaal van de gemeente is er

Nadere informatie

De dynamiek van stationsomgevingen. Filosofie en concrete projecten Eurostation Euro-Immostar

De dynamiek van stationsomgevingen. Filosofie en concrete projecten Eurostation Euro-Immostar De dynamiek van stationsomgevingen Filosofie en concrete projecten Eurostation Euro-Immostar COBATY 03 juni 2010 Brussel Robby Mast, Ir-arch. 1. De dynamiek van stationsomgevingen: Het station in de duurzame

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN PUBLIEKE RUIMTE BINNENSTAD EN STATIONSOMGEVING MECHELEN

BEELDKWALITEITPLAN PUBLIEKE RUIMTE BINNENSTAD EN STATIONSOMGEVING MECHELEN BEELDKWALITEITPLAN PUBLIEKE RUIMTE BINNENSTAD EN STATIONSOMGEVING MECHELEN WES in samenwerking met: Buro II urban planning architecture engineering Denis Dujardin WHAT S IN A NAME specifiek beleidsplan

Nadere informatie

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN

PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN PROJECTOPROEP FESTIVALBEELD EUROPALIA.TURKEY (2015) PROJECTOPROEP GERICHT TOT GRAFISCHE ARTIESTEN/ONTWERPERS/PROFESSIONELEN KALENDER 23.06.14 : Deadline project 15.07.14 : Preselectie en interview met

Nadere informatie

ARCHITECTUURWEDSTRIJD PORTUS-SITE

ARCHITECTUURWEDSTRIJD PORTUS-SITE ARCHITECTUURWEDSTRIJD PORTUS-SITE PERSBERICHT D.D. 26.10.2015 Uitgebreid Belgacom toren wordt markant woongebouw De Portus site in Gent verandert van een kantoor en bedrijfssite in een levendige wijk met

Nadere informatie

NH Hotel Group maakt plannen bekend voor nhow London

NH Hotel Group maakt plannen bekend voor nhow London NH Hotel Group maakt plannen bekend voor nhow London Eerste nhow hotel in Verenigd Koninkrijk opent in 2019 LONDEN, 3 november 2015 NH Hotel Group breidt het merk nhow uit naar het Verenigd Koninkrijk.

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

building anton / strijp-s gebouw anton / strijp-s Eindhoven, The Netherlands, 2013 Eindhoven, Nederland, 2013

building anton / strijp-s gebouw anton / strijp-s Eindhoven, The Netherlands, 2013 Eindhoven, Nederland, 2013 1 building anton / strijp-s gebouw anton / strijp-s Eindhoven, The Netherlands, 2013 Eindhoven, Nederland, 2013 Building Anton is a national monument which forms part of a series of old Philips factories

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Voedselstrategieën voor Vlaamse regio s STAD EN LAND VERBONDEN DOOR VOEDSEL

Voedselstrategieën voor Vlaamse regio s STAD EN LAND VERBONDEN DOOR VOEDSEL Voedselstrategieën voor Vlaamse regio s STAD EN LAND VERBONDEN DOOR VOEDSEL Inhoud 1. Voedselteams vzw Globaal Kern Realisaties & impact 2. Voedselstrategie Leuven / 2012 Context Activiteiten, realisaties,

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 07/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

ZORGCAMPUS WAREGEM - RUSTOORD DE MEERS

ZORGCAMPUS WAREGEM - RUSTOORD DE MEERS Bouwheer OCMW Waregem - Dexia bank NV - Service Flats Invest Schakelstraat 41, 8790 Waregem Secretaris : Dhr. B. De Backer Tel. 056/62.98.65 Project Vernieuwing Zorgcampus Woonzorgcentrum De Meers Serviceflats

Nadere informatie

vectorworks CaseStudy Nero en het gebouw in de bomen Gents Bureau breidt kunstschool uit

vectorworks CaseStudy Nero en het gebouw in de bomen Gents Bureau breidt kunstschool uit vectorworks CaseStudy NL Nero en het gebouw in de bomen Gents Bureau breidt kunstschool uit Eerst moest de boomchirurg zijn werk doen. Pas nadat de oude bomen in het park achter het kasteel voldoende vocht

Nadere informatie

Stel, we willen een wachtruimte in een ziekenhuis creëeren die het wachten zo onaangenaam mogelijk maakt. Waar moet deze dan aan voldoen?

Stel, we willen een wachtruimte in een ziekenhuis creëeren die het wachten zo onaangenaam mogelijk maakt. Waar moet deze dan aan voldoen? Stel, we willen een wachtruimte in een ziekenhuis creëeren die het wachten zo onaangenaam mogelijk maakt. Waar moet deze dan aan voldoen? Service design door Joren van Dijk - @ OmgevingsPsy Eyckveld -

Nadere informatie

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer

Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite. 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Case 1 Sint-Niklaas - Paterssite 20/5/2016 Wannes De Vleeschauwer Inhoud Even voorstellen Situering van de site en het project Doelstellingen en programma voor het project Korte toelichting masterplan

Nadere informatie

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder SAS-3 Woonbedrijf bouwt op SAS-3 tussen de Torenallee en de Kastanjelaan. SAS-3 staat voor Stads Architectuur Strijp-S. Dat is niet voor niets: de 20 stadswoningen, 47 koopappartementen en 131 huurappartementen

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR p2 atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 tom@ateliertomvanhee.be

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL - 02/2016 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden

Nadere informatie

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties

Locatiesynergie. (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Locatiesynergie (de noodzaak van) verknopen bij de herontwikkeling van stationslocaties Inhoud 2 < Waardeketens < Multidisciplinaire benadering < Meerwaarde van samenhang < Samenhang door samenwerking

Nadere informatie

GROTE PROJECTEN voor kleine stations

GROTE PROJECTEN voor kleine stations 12 mei 2015 Workshop Schakelmobiliteit GROTE PROJECTEN voor kleine stations Station Izegem Euro Immostar Matthias Blondia matthias.blondia@kuleuven.be Leuven Mobility Research Centre ACHTERGROND > 2010

Nadere informatie

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016

Sustainable Urban Mobility Plan Rotterdam, april 2016 Smart accessibility for a healthy, strong economics and attractive city! Rotterdamse Mobiliteitsagenda IN ROTTERDAM HEB JE DE LUXE OM TE KIEZEN HOE JE REIST. WIL JE OP DE FIETS, GA JE MET DE FIETS. WIL

Nadere informatie

URA YVES MALYSSE KIKI VERBEECK DESIGN AND BUILD BOVENLOKALE GYMNASTIEKINFRASTRUCTUUR & JEUGDONTMOETINGSCENTRUM GEMEENTE NAZARETH

URA YVES MALYSSE KIKI VERBEECK DESIGN AND BUILD BOVENLOKALE GYMNASTIEKINFRASTRUCTUUR & JEUGDONTMOETINGSCENTRUM GEMEENTE NAZARETH URA YVES MALYSSE KIKI VERBEECK DESIGN AND BUILD BOVENLOKALE GYMNASTIEKINFRASTRUCTUUR & JEUGDONTMOETINGSCENTRUM GEMEENTE NAZARETH / VK Engineering ref. Design&Build URA + Verstraetebouw : BLOSO center Woumen

Nadere informatie

U R B A N I S M A R C H I T E C T U R E

U R B A N I S M A R C H I T E C T U R E S T A D S H A V E N S U R B A N I S M A R C H I T E C T U R E Piekstraat 15c 3071 EL R otterdam N E T H E R L A N D S tel 0031(0)10-2130188 m ail mail@monolab.nl w eb www.monolab.nl STADSHAVENS - ROTTERDAM

Nadere informatie

Ontwerp en heraanleg Bert Claes, projectleider AG VESPA

Ontwerp en heraanleg Bert Claes, projectleider AG VESPA Ontwerp en heraanleg Bert Claes, projectleider AG VESPA 1100 à 1200 pl. 900 à 1100 pl. min. 250 buurtabonnementen min. 300 fietsstalplaatsen 129 plaatsen bovengronds voor kortparkeren Publiek-private

Nadere informatie

Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer

Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer Het Gentse college van burgemeester en schepenen keurde op 6 juli 2017 het resultaat van de selectieprocedure voor de stadsbouwmeester goed. Peter

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie en samenwerking

Ruimte voor innovatie en samenwerking Ruimte voor innovatie en samenwerking Kantoor of werkruimte huren in dit karakteristieke industriele pand? Ga naar: www.gebouw-n.nl Nog 6000 dynamische high tech m2 beschikbaar Gebouw N Haaksbergerstraat

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE

WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE WIN ALS EERSTE THE BLUE HOUSE PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN THE BLUE HOUSE / PRIJS VOOR DUURZAAM & BETAALBAAR BOUWEN Duurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompen

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Stedenbouw en Landschap

Stedenbouw en Landschap Woonwijk De Bem Zevenaar Voormalig stedenbouwkundigplan Stedenbouwkundigplan TOPIA achtertuin woonpad voortuin parkeerhof achtertuin openbare ruimte voortuin achtertuin achterpad Voormalig prototype verkaveling

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219 Cultureel Centrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (www.crea.uva.nl) opdrachtgever; Universiteit van Amsterdam / CREA ontwerp: Joost Glissenaar, Amsterdam / architecten van Mourik, Den Haag projectarchitect:

Nadere informatie

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch 0216 Witte Villa s, 0216 White Villas, hoto: Arjen Schmitz WITTE VILLA S WHITE VILLAS locatie: Watertuinen, programma: 24 villa s b.v.o.: 4167 m2 architect: Liesbeth van der ol ontwerpteam:. van der Werf,

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Tondelier: van brownfield tot groene woonwijk

Tondelier: van brownfield tot groene woonwijk Tondelier: van brownfield tot groene woonwijk Studiedag Confederatie Bouw Groen in de Bouw ICC / 29 april 2016 JM de Buck van Overstraeten Gedelegeerd bestuurder Tondelier Development nv - Tondelier -

Nadere informatie

Virtualisatie van onze omgeving

Virtualisatie van onze omgeving Virtualisatie van onze omgeving Projectie op de buitenkant van een gebouw Building Façade Displays for real-time crossurban information dissemination: New York Projectie op de buitenkant van een gebouw

Nadere informatie

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit PROFIEL Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner

SABA adhesives & sealants. Samenwerken met je buitenlandse partner adhesives & sealants Samenwerken met je buitenlandse partner - in het kort Lijmen & Kitten Producent van hoogwaardige lijmen & kitten Professionele & Industriële markten (B2B) Internationale scope /wereldspeler

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

IDNA coöperatie U.A. Ruimtelijk Ontwerpers Presentatie masterplan PleinGoed! Zierikzee 19 januari 2015

IDNA coöperatie U.A. Ruimtelijk Ontwerpers Presentatie masterplan PleinGoed! Zierikzee 19 januari 2015 IDNA coöperatie U.A. Ruimtelijk Ontwerpers Presentatie masterplan PleinGoed! Zierikzee 19 januari 2015 IDNA leden: Reggy Hulsken Frank van der Vecht Kris van der Werve Victor Kooijman Jeroen Elfering Andrew

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

OW1605 Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort

OW1605 Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort OW1605 Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort Situering plangebied Deelgebied Kreek van Nieuwendamme De Kreek van Nieuwendamme is één van de weinige overblijfselen van de oude Ijzermeanders. De bochtige kreek

Nadere informatie

STUDIO PIET BOON INSPIREERT MET EXCLUSIEF ART OF INSPIRATION POP-UP RESTAURANT. November, 2014

STUDIO PIET BOON INSPIREERT MET EXCLUSIEF ART OF INSPIRATION POP-UP RESTAURANT. November, 2014 p. 1 / 2 PERS BERICHT November, 2014 STUDIO PIET BOON INSPIREERT MET EXCLUSIEF ART OF INSPIRATION POP-UP RESTAURANT Studio Piet Boon opent aanstaande december en januari haar deuren voor een uniek boutiquestijl

Nadere informatie

Magische visuele communicatie brengt evenementen tot leven

Magische visuele communicatie brengt evenementen tot leven Magische visuele communicatie brengt evenementen tot leven 02 Breng uw evenement tot leven met visual branding. 03 Van Straaten is sinds 1918 is hét allround productiebedrijf voor innovatieve visual branding.

Nadere informatie