PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING. Algemene informatie project autisme en tewerkstelling Algemene informatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING. Algemene informatie project autisme en tewerkstelling Algemene informatie."

Transcriptie

1 PROJECT JONGEREN MET ASS EN TEWERKSTELLING Algemene infrmatie prject autisme en tewerkstelling Algemene infrmatie Het prject 'autisme en tewerkstelling' wrdt dr de 3 nderwijskepels van Vlaanderen uitgeverd. Op deze site vindt u de uitwerking van de nderwijskepel OVSG, die hierin werd bijgestaan dr prjectmedewerkers van BuSO Kasterlinden en SIBSO Burchtse Weel. De algemene delstelling van het prject is het verkleinen van de klf tussen nderwijs en tewerkstelling vr jngeren met autisme. Vanuit deze delstelling werd gekzen vr de ntwikkeling van een digitaal prtfli, de WAI-PASS, aangevuld met dcumenten zals tips en tricks vr de implementatie van het prtfli in de klas/schl, praktische brchure autisme en tewerkstelling, handleidingen vr begeleider en gebruiker, Dit prtfli werd ntwikkeld vr de delgrep BuSO OV3/OV4, GON-leerlingen en leerlingen secundair nderwijs met autisme. Daarnaast wensen wij aan de hand van een affiche en een praktische brchure de schlen en het bedrijfsleven p een laagdrempelige en tegankelijke wijze infrmatie te verschaffen ver autisme. Delstellingen 1

2 Ontwikkelde instrumenten Stages bieden een ideale vrbereiding p tewerkstelling vr jngeren met autisme. Het is echter van grt belang dat de stages die leerlingen drlpen ptimaal aan hun mgelijkheden en beperkingen zijn aangepast. Op deze wijze bevrdert men namelijk het leerprces dat de jngeren drlpen. Dit prces naar tewerkstelling dient echter reeds p jnge leeftijd te starten, ng vóór het mment dat de stages ter sprake kmen. Vanuit deze gedachte werd de WAI-PASS in het leven gerepen. Het digitaal prtfli biedt schlen de mgelijkheid m reeds p jnge leeftijd (1e graad S.O./ 1e fase BuSO.) samen met de leerling stil te staan bij belangrijke arbeidsattitudes en vaardigheden. Daarnaast leert men de leerling k kritisch te reflecteren ver zijn mgelijkheden en beperkingen. Het zelfinzicht dat de jngere p deze manier krijgt, kan een meerwaarde bieden vr de latere effectieve tewerkstelling. De ingeverde gegevens kunnen pgevraagd wrden in de vrm van een mindmap. Deze mindmap kan de jngere helpen bij de vrbereiding p de stage f tewerkstelling. Het digitaal prtfli is een instrument waarbij een leerling samen met zijn begeleider gegevens ver zichzelf kan inveren. De verschillende luiken die men kan drlpen zijn: wie ben ik, welk werk de ik graag, mijn sterke kanten en werkpunten, wat vind ik meilijk, he kan ik ged werken en mijn stage. Binnen elk luik wrden arbeidsgerelateerde vragen aan de jngere gesteld. Deze bevraging gebeurt aan de hand van invulvragen (bv: hgste pleiding =.) en keuzelijstjes (waar de leerling zijn keuzes kan aanvinken). De antwrden die de jngere geeft p de vragen wrden dr het cmputerprgramma mgezet in een verzichtelijke mindmap. Enkel die zaken die vr de jngere belangrijk zijn en dr hem/haar werden ingevuld, kmen in de uiteindelijke mindmap vr de werkgever terecht. Dr zveel mgelijk infrmatie van de jngere via een mindmap aan de werkgever dr te geven hpen we de slaagkansen van de leerling met autisme p de arbeidsmarkt te verhgen. De WAI-PASS geeft bij de verschillende luiken en hun vragen extra infrmatie, dit m de vragen z cncreet mgelijk te maken vr de jngere. Daarnaast zijn bij de luiken, waar ndig, ndersteunende dcumenten pgenmen (bijv. karakterkaarten, schema s, ) die dr de leerling f stagebegeleider afgedrukt en/f aangepast kunnen wrden. 2

3 Naast het digitaal prtfli wensten we met het prject schlen en bedrijven te sensibiliseren rnd autisme. De idee ntstnd m schlen en bedrijven via een affiche en een praktische brchure beknpte infrmatie en tips ver autisme mee te geven. Partners Het prject 'autisme en tewerkstelling' wrdt gestuurd vanuit het Departement Onderwijs. Het departement heeft de 3 nderwijskepels aangeduid vr de uitwerking van het prject: de ntwikkeling van instrumenten en draaibeken ter ptimalisering van de stages en tewerkstelling van jngeren met autisme. Vanuit de nderwijskepel OVSG wrdt het prject gecördineerd dr Thmas Lambrechts. OVSG (OVSG is de kepelrganisatie van het stedelijk en gemeentelijk nderwijs) Ravenstijngalerij 3 bus Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Deze wrdt vr de cncrete uitwerking van de instrumenten en de aanvullende dcumenten bijgestaan dr prjectmedewerkers van 2 piltschlen en een prjectmedewerker vanuit OVSG met expertise binnen het dmein van de autismespectrumstrnissen. De piltschlen zijn BuSO Kasterlinden en SIBSO Burchtse Weel met respectievelijk als prjectmedewerkers Natalie De Kker/Annelies Vandewal en Marijke Claessens. Vanuit OVSG is dit Elke Eenens. BuSO Kasterlinden Dilbeekstraat St-Agatha-Berchem Tel: 02/ Fax: 02/ SIBSO Burchtse Weel Burchtse Weel Antwerpen Tel: 03/ Fax: 03/

4 Naast de piltschlen werden k een heel aantal testschlen betrkken in de ntwikkeling van de instrumenten en de aanvullende dcumenten. BuSO De Brug Aarscht BuSO Kasterlinden SIBSO Ertbrugge GON BuSO Kasterlinden 't Schlhuis Opwijk SIBSO Bert Carlier PITO Stabrek GITOK Kalmthut Stedelijke Handelsschl Turnhut BuSO De Wissel Genk Prvil-in OV4 Lmmel SIBSO Stuivenberg GIBBO Galbergen Stedelijke Buwvakschl Dilsen Stkkem GTI Beveren Heilig Grafinstituut Kathlieke Hgeschl Kempen Kathlieke Hgeschl Sint-Lieven PTI Zttegem Gemeentelijke tuinbuwschl Merchtem Interessante links en brnnen Aan de slag De verheid biedt heel wat maatregelen aan m persnen met een arbeidshandicap betere kansen p werk te geven. Op de website van 'aan de slag' vindt u uitgebreide infrmatie ver alle federale en Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen. Autisme Centraal Autisme Centraal is een kennis- en ndersteuningscentrum dat autisme ziet als een uitdaging vr nze samenleving. Autitalent Brchure 'Anders Bekeken': Autisme p de werkvler (BASS-prject) In deze gids vindt u de verhalen van 4 werknemers met autisme, hun werkgevers en hun begeleiders. Bvendien geeft men een krte beschrijving van autisme en een aantal tips. CEBOB DE LINK Is een dienst vr gespecialiseerde pleiding, begeleiding en bemiddeling vr werkzekenden met een arbeidshandicap, 50plussers, krtgeschlden, allchtnen die meilijkheden ervaren bij het vinden van een jb. Is een dienst lpbaanbegeleiding vr werkenden die willen nadenken ver hun wensen f prblemen bij hun werk f lpbaan. Is een dienst die werkgevers ndersteuning 4

5 biedt bij het vinden van de juiste werknemers en k supprt levert tijdens de tewerkstelling. De Kiem De Kiem is een dienst vr gespecialiseerde pleiding, begeleiding en bemiddeling van persnen met een arbeidshandicap. Dit zijn mensen die belemmeringen ndervinden in het zeken naar werk. Het centrum vergrt hun kansen p een duurzame tewerkstelling in het nrmaal ecnmisch circuit. Het pleidings- en begeleidingsaanbd richt zich naar manuele en administratieve berepen. De pleg De Pleg vzw is een centrum vr riëntering, training, pleiding, jbfinding, caching, bemiddeling en nazrg vr persnen met een (arbeids)handicap. De Pleg vzw is erkend dr het Vlaams Agentschap vr Persnen met een Handicap. De Pleg vzw heeft als delstelling tewerkstelling in het nrmaal ecnmisch circuit te realiseren. DIT vzw DIT vzw biedt caching vr een ruime grep van mensen met een handicap f arbeidsbeperking die p zek zijn naar een vr hen geschikte jb in het gewne arbeidscircuit. Ergasia vzw GOCI vzw GOCI biedt sinds 1986 gespecialiseerde pleiding en begeleiding aan persnen met een arbeidshandicap met als del hen aan het werk te krijgen f te huden. GTB (Gespecialiseerde Trajectbepalings- en begeleidingsdienst) Handicap en arbeid InstantA Instant A is een sciaal uitzendkantr vr jngeren van 16 tt 30 jaar. Het del van dit prject is m Instant Arbeid te realiseren vr jngeren uit de kansengrepen vr wie de drempel van de gewne uitzendkantren dikwijls te hg ligt. Instant A is dan k meer dan een gewn uitzendkantr. Naast de vacatures biedt Instant A een belangrijke meerwaarde : samen met de jngeren wrdt niet alleen gezcht naar een jb die bij hen past, maar wrden de jngeren k begeleid en ndersteund m de bstakels naar en tijdens die jb uit de weg te ruimen. Janus Het Equalprject JANUS wil dr middel van een Vlaams en transnatinaal ntwikkelingspartnerschap methdieken en instrumenten ntwikkelen, uittesten en in het Vlaamse beleid integreren waarmee samenwerkingsverbanden van secundaire 5

6 schlen en bedrijven/diensten een vlwaardige en efficiënte vrm van alternering en/f werkplekleren kunnen ntwikkelen vr die leerlingen die vr dit nderwijscncept kiezen, daarbij k plssingen zekend vr een aantal bstakels die deze transitie in de weg staan. JOB & C Jb & C is er vr mensen die in nze samenleving weinig f geen kansen krijgen. Centraal thema is duurzame tewerkstelling vr specifieke delgrepen. KAIRO KIRA Het KIRA prject is een prject gericht p de arbeidsteleiding vr mensen met autisme. My digital me MY DIGITAL ME is een gratis nlineprtfli vr elke leerling waarin hij reflecteert ver zichzelf, wat hij kan, kent en wat hij wil. Hij kan zelf k een eigen persnlijk ntwikkelplan pstellen. De bedeling van het digitaal prtfli MY DIGITAL ME is m elke leerling in eigen beheer levenslang en levensbreed te 'leren leren'. Via zelfreflectie leren ze nadenken ver hun cmpetenties en sleutelvaardigheden en ver he ze die kunnen verwerven en verstevigen. Belangrijk is k m leerlingen te den inzien dat infrmeel leren en infrmele ervaring k kan bijdragen tt het verwerven van nieuwe cmpetenties. Het werken met een prtflimethdiek verhgt het zelfsturende vermgen van de leerlingen waardr de vergang naar een nieuwe studie f een jb gemakkelijker verlpt. NVA (Nederlandse Vereniging vr Autisme) Op weg naar stage en werk Passwerk Persnlijk Lpbaanplan Een VESOC-prject van het Vlaams-Brabantse ATB-netwerk. Het Persnlijk Lpbaanplan is een elektrnische database waarin zwel harde gegevens (naam, adres, handicap, ), trajectgegevens, delstellingen, acties als evaluatiegegevens gebundeld wrden in een database die gebruiksvriendelijk en drzichtig is vr zwel begeleider als cliënt. Prject Autisme Werkt Prject B(bedrijf) AS(autisme) S(sensibilisering) Binnen het BASS prject werden vlgende instrumenten ntwikkeld: Een instrument dat de cmpetenties en aandachtspunten van elke individuele cliënt binnen de grep van autisme-spectrum-strnis p een 6

7 "bedrijfstegankelijk manier" vrstelt (aansluitend bij het binnen het bedrijf gehanteerde HRM-beleid). Een checklist "ASS-vriendelijk bedrijf": aan de hand van deze checklist kan het bedrijf nagaan p welke vlakken het HRM-beleid, de werkmstandigheden, de interne cmmunicatie tegankelijk zijn vr persnen met autisme-spectrum-strnis. Een gede praktijkengids: via de gids willen we een bedrijf tips geven m het HRM-beleid, de werkmstandigheden en de interne cmmunicatie beter tegankelijk te maken vr persnen met autisme-spectrum-strnis (vb. dr middel van een gede-praktijkengids) SEN vzw Steunpunt expertisenetwerken wil de deskundigheid van prfessinelen en diensten bevrderen inzake preventie, diagnse en (be)handeling met betrekking tt het functineren van de persnen met een handicap. Persnen met autisme is één van hun delgrepen. Sciale werkplaatsen TWERK TWERK heeft tt del nrmaal begaafde mensen met autisme vr te bereiden p een tewerkstelling f tewerk te stellen. VDAB Vives Cmit De delstelling van dit prject was de samenwerking tussen pleiders en bedrijven verbeteren. De stagebegeleider kan gebruik maken van een instrumentarium m het netwerk tussen leerling-stagiair, schl en bedrijf te versterken. Z wrden stages leer-rijker. Het instrumentarium mvat: Een leidraad vr de stagebegeleider Een stageplaatsprfiel. Een stage-debek vr de leerligstagiairs. Een stage-wijzer vr het begeleidingsteam p schl. Een handleiding vr de stagementr. Rbinsn, een vide ver het belang van sleutelvaardigheden m.i.v. een handleiding vr leraar. Een kwaliteitskader vr stagebedrijven. Een ervaringsuitwisseling pst t pst tussen schl en bedrijf. Werkwinkel 7

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie