Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem, Opgesteld door: Maurice Wildenberg, Instituut: Hogeschool Inholland

2 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 1 Inhoudsopgave 1. Achtergronden De projectopdracht Projectactiviteiten Projectgrenzen De producten Kwaliteit De Projectorganisatie Planning Kosten en Baten Risico s Bijlage A... 13

3 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 2 1. Achtergronden Het project is een opdracht van de Hogeschool Inholland, voor alle eerste jaarsinformatica. Er moeten een Portfoliowebsite gecreërd worden waarin onze ontwikkeling over de komende vier jaar is te zien, aan de hand van een verzameling van werken die door de opdrachtnemer zijn gemaakt. De projectnemer is Maurice Wildenberg. De stakeholders van dit project zijn Maurice Wildenberg, en de docenten Informatica: Micha van der Meer - Web Markup - Jerry Tieben - Photoshop - Maya Schmuki - HCI - Ellen Leen - Projectbegeleiding - Inge Wisselink - Projectvaardigheden- Dit project heeft als doel de kennis die wij tijdens deze opleiding opgedaan hebben en nog gaan opdoen toe te passen, om zo te kunnen laten zien welke kennis wij al hebben en of we deze kennis met succes kunnen toepassen zodoende dit project succesvol af te ronden. Ook kan deze website gebruikt worden om later aan werkgevers te laten zien wat wij al kunnen aan de hand van voorgaande projecten en websites, om zo meer kans te krijgen aangenomen te worden. Het beoogde projectresultaat is een volledige portfoliowebsite, met alle werken die wij de komende jaren gaan maken, en welke makkelijk aan te passen is om komende werken aan toe te voegen. De onderwerpen die in de volgende hoofdstukken behandeld worden zijn: 2. Bij de projectopdracht word genoemd wat er voor dit project gedaan moet worden. Ook worden de doelstellingen hier vermeld. 3.Alle activiteiten die voltooid moeten worden om het project met succes af te ronden worden hier beschreven. 4. Om een duidelijk beeld te hebben van wat er bij het project hoort en wat niet, beschrijf je de projectgrenzen. Hieronder valleen alle grenzen die gelden voor dit project, zodat er geen overbodige werkzaamheden uitgevoerd worden. Ook beschrijf je de scope: alle activiteiten die binnen het project vallen. 5. Om het project af te ronden moeten er producten opgeleverd worden. Deze beschrijf je zodat duidelijk is welke producten er opgeleverd moeten worden en wat deze producten inhouden. 6. Het project moet aan bepaalde kwaliteiten voldoen. Je beschrijft alle kwaliteitseisen die aan het project gesteld worden, zodat de projectgever tevreden is als het project wordt opgeleverd. 7. Beschrijf de organisatie van het project. Maak duidelijk wie de projectgever is, wie de projectnemer is en wie als adviseur bij het project betrokken zijn.

4 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 3 8. Het is belangrijk voor het project om een duidelijke planning te hebben. Beschrijf wat er gedaan moet worden voor het project en wanneer dat opgeleverd moet worden. 9. Het project heeft kosten en baten. Beschrijf wat het project gaat kosten en welke voordelen je er van hebt 10. Er zijn risico s verbonden aan het project. Deze worden hier beschreven.

5 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 4 2. De projectopdracht Bij de projectopdracht word genoemd wat er voor dit project gedaan moet worden. Ook worden de doelstellingen hier vermeld. De projectopdracht is het realiseren van een portfolio website. Het komende blok gaan de studenten de stof die ze tijdens de lessen krijgen toepassen om deze website te maken. Elke week moeten wij een product afleveren, om zodoende tot het gewenste eindresultaat (de portfoliowebsite) te komen. De studenten moeten later kunnen laten zien wat zij de afgelopen 4 jaar op deze opleiding hebben gedaan, onder andere aan toekomstige werkgevers. Door middel van een portfolio website kunnen zij dit laten zien, omdat ze hierop de websites, afbeeldingen, enz. Die ze tijdens deze opleiding maken kunnen laten zien, en dat een weerspiegeling is van de kennis die ze op dat moment hebben. Het eindproduct wordt een website waarop ze elke website, foto, of enig ander materiaal dat ze deze opleiding produceren kunnen zetten. Deze site blijft dus aangepast worden naarmate de opleiding vordert. De portfolio website moet aan het einde ook gepresenteerd worden, doormiddel van een presentatie die door de projectnemer is gemaakt, en deze wordt gepresenteerd aan alle leerlingen, docenten en een aantal ouders.

6 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 5 3. Projectactiviteiten In dit hoofdstuk worden alle activiteiten beschreven die uitgevoerd moeten worden om het project met succes af te ronden. 1. Plan van aanpak maken (concept) Lessen projectvaardigheden volgen. Informatie uit de lessen en het boek gebruiken om de verschillende onderdelen uit het plan van aanpak te maken, zoals de planning en de strokenplanning. 2. Projectinformatie inwinnen De lessen bijwonen en de informatie hieruit gebruiken om het project te maken. 3. Plan van aanpak maken (definitief) Een concept versie maken en opleveren. Feedback analyseren en verwerken. Een definitieve versie maken en opleveren. 4. Hosting regelen Vinden van een plek online waarop we de gegevens van de website kunnen opslaan zodat de website online te bekijken is. 5. Moodboard maken Een leuke collage creëren waaruit je kan opmaken wat je interesses zijn en wat je mood op dat moment is. 6. Styleboard maken Bij elkaar passende kleuren en lettertypen vinden waarmee je de website wil bouwen, om zo een eigen huisstijl te creëren. 7. Wireframes maken Een schets maken van elke pagina om zo een duidelijk overzicht te hebben waar de navigatie komt, waar de content komt, waar de afbeeldingen komen, dus in principe een schets van de lay-out maken. 8. Content verkrijgen. Het bedenken van de teksten die op de website komen te staan, het maken van of zoeken naar de afbeeldingen die je op je website wil hebben. 9. Website creëren aan de hand van de hiervoor benoemde producten Moodboard, wireframe en styleboard gebruiken om de layout van de site te maken. Deze layout opvullen met de content die je hebt verzameld. De website publiceren via de hosting die je geregeld hebt. 10. De presentatie maken en geven Aan de hand van je website en powerpoint een reflectie geven op je werkzaamheden, en het laten zien van het eindproduct.

7 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 6 4. Projectgrenzen In dit hoofdstuk worden alle grenzen beschreven die gelden voor dit project, zodat er geen overbodige werkzaamheden uitgevoerd worden. Het project bestaat uit een eindproduct (portfolio website) en een presentatie. Het eindproduct wordt bereikt door middel van de producten op te leveren die genoemd zijn in hoofdstuk 3, projectactiviteiten, en deze te verwerken in de website. Binnen het project vallen dus deze activiteiten: De lessen volgen om aan de hand van de opgedane kennis de producten te kunnen realiseren. Het opleveren van de producten. Het eindproduct presenteren. Buiten het project valt: Het onderhouden en bijwerken van de portfolio website de komende jaren. Randvoorwaarden: De duur van het project is een lesblok van 7 weken. Geen copyright schending en geen pornografie De site moet voldoen aan de eisen van HTML 5 en CSS 3 die we hebben geleerd bij het vak Webmarkup. Het budget van dit project zijn de werkuren die er door de opdrachtnemer ingestoken worden. De kennis die wij hebben opgedaan door de lessen van HTML 5, CSS 3, Photoshop en HCI te volgen moeten in het project verwerkt worden. Bekwaamheid docenten Goede begeleiding en feedback van docenten Rustige werkplek Beschikbaarheid van computers en software op school.

8 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 7 5. De producten In dit hoofdstuk worden alle producten genoemd en beschreven die voor dit project gemaakt en opgeleverd gaan worden: Het plan van aanpak o Dit is een verslag dat weergeeft wat het project inhoud en waarop de werknemer en werkgever op akkoord gaan. Plan van aanpak versie 1 Plan van aanpak versie 2 Plan van aanpak definitief Moodboard o Een leuke collage creëren waaruit je kan opmaken wat je interesses zijn en wat je mood op dat moment is. o Styleboard o Bij elkaar passende kleuren en lettertypen vinden waarmee je de website wil bouwen, om zo een eigen huisstijl te creëren. Wireframe o Een schets van elke pagina om zo een duidelijk overzicht te hebben waar de navigatie komt, waar de content komt, waar de afbeeldingen komen, dus in principe een schets van de lay-out maken. Webhost o Een plek online waarop de gegevens van de website opgeslagen zijn zodat de website online te bekijken is. De portofolio website o Een website waarop wij elke website, foto, of enig ander materiaal dat wij deze opleiding produceren kunnen zetten. Presentatie o Powerpoint waarin je reflecteert op je werkzaamheden voor het project en het eindproduct laat zien.

9 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 8 6. Kwaliteit Het plan van aanpak o Hierin staat een volledig overzicht van alle activiteiten, voorwaarden eisen en planning voor het project. o De definitieve versie moet in week 4 ingeleverd worden, de conecpt versie in week 3 o Checklist op blackboard aflopen. Strokenplanning o Moet duidelijk de planning weergeven. o Moet alle producten bevatten o Moet de inleverdatum van alle producten bevatten Moodboard o Met Photoshop gecreërde collage met leuke afbeeldingen die bij je passen o Moet met een voldoende afgerond worden Styleboard o Duidelijke overzicht van kleuren en lettertypes van de site waaraan je de huisstijl kan zien. o Moet goedgekeurd worden Wireframe o Een schets van elke pagina om zo een duidelijk overzicht te hebben waar de navigatie komt, waar de content komt en waar de afbeeldingen komen. o Moet overeenkomen met je uiteindelijke site. o Moet goedgekeurd worden Webhost o Een plek online waarop de gegevens van de website opgeslagen zijn zodat de website online te bekijken is. Deze moet online zijn op het moment van opleveren. o Moet geregeld zijn voor de deadline van het product. De portofolio website o Een website waarop wij elke website, foto, of enig ander materiaal dat wij deze opleiding produceren kunnen zetten. o Dit is het op te leveren eindproduct, dus dit moet aan het eind van blok 1 ingeleverd worden. o Moet met een voldoende worden afgerond. Presentatie o Powerpoint waarin je reflecteert op je werkzaamheden voor het project en het eindproduct laat zien. o Dit is ook deel van het eindpruduct, dus moet het aan het eind van blok 1 ingeleverd worden. o Moet met een voldoende worden afgerond.

10 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 9 7. De Projectorganisatie In dit hoofdstuk wordt de organisatie van dit project beschreven. Projectleider Gerwin van Dijken - - Projectleider Projectleden Maurice Wildenberg (537811) (Project leider) o Grote Buitendijk 238 o 1991TZ Velserbroek o o o o Projectadviseurs Micha van der Meer -Web Markup - Projectadviseur Jerry Tieben - Photoshop - - Projectadviseur Maya Schmuki - HCI - - Projectadviseur Ellen Leen - Projectbegeleiding - - Projectadviseur Inge Wisselink - Projectvaardigheden- - Projectadviseur Stakeholders: De projectadviseurs De projectnemer De opdrachtgever Het instituut Hogeschool InHolland Communicatie: De communicatie binnen de projectmedewerkers vindt plaats via de chat software Microsoft Lync, via en via mondeling contact tijdens de lessen. De eindverantwoordelijke binnen het project is Maurice Wildenberg. Ook vinden er drie lessen projectconsultancy en drie lessen projectbegeleiding plaats. Tijdens deze lessen kunnen eventueele vragen gesteld worden.

11 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina Planning Hier vermeld je een korte planning van welke dingen gedaan moeten worden voor het product. 1. Plan van aanpak maken (concept) (8 september 21 september) 2. Projectinformatie inwinnen (1 september 24 oktober) 3. Plan van aanpak maken (definitief) (21 september 20 oktober) 4. Hosting regelen (voor oplevering, dus 24 oktober) 5. Moodboard maken (8 september 21 september) 6. Styleboard maken (15 september 28 september) 7. Wireframes maken (22 september 5 oktober) 8. Content verkrijgen. (8 september 24 oktober) 9. Website creëren aan de hand van de hiervoor benoemde producten ( 5 oktober 24 oktober) 10. De presentatie maken en geven (24 oktober 30 oktober) Dit is verwerkt in een strokenplanning, zie bijlage A

12 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina Kosten en Baten Hier worden de kosten en baten van dit project beschreven, dus wat het project gaat kosten en welke voordelen ik er van heb. 2.1 Kosten De uren die er door de projectnemer in worden gestoken. In totaal duurt het project 9 weken, met ongeveer 40 uur per week, dus totaal ongeveer 360 uur, bestaande uit de uren die besteed worden aan alle lessen, en de tijd die wordt besteed aan het opleveren van alle producten. Kosten van de boeken die we voor de lessen nodig hebben om de kennis op te doen om elk vak met succes af te ronden. Kosten van de software om de portfoliosite mee te maken. Een aantal programma s die nodig zijn worden door school gratis beschikbaar gesteld: Dreamweaver Photoshop Lync Programma s die door mij gebruikt worden: Filezilla Komodo Edit Photoshop Google Chrome Internet Explorer 2.2 Baten Kennis van: HTML 5 CSS3 Adobe Photoshop CS5, CS6, CC Adobe Dreamweaver CS5, CS6, CC Maken plan van aanpak Maken moodboard Layout van websites Een website die we aan onze toekomstige werkgevers kunnen laten zien om onze vaardigheden te kunnen demonstreren. EC s die we nodig hebben om dit jaar met succes af te ronden, en om eventueel ons propedeuse

13 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina Risico s In dit hoofdstuk worden de risico s van dit project beschreven. Deadline overschreiden. Het is mogelijk dat het project langer duurt van voorheen geplanned was, waardoor de deadline niet gehaald wordt. o Maatregelen hier tegen is een goede overzichtelijke planning en pva maken, waardoor je je minder makkelijk vergist in de benodigde tijd. Te veel prioriteit aan het project geven. Het project kan zoveel tijd gaan kosten, dat er of te weinig tijd aan andere belangrijke dingen (lessen, huiswerk) wordt besteed, of dat je teveel hooi op je vork neemt en het fysiek of mentaal niet meer aankunt. o Van te voren huiswerk en lessen inplannen, zodat je zelf kan zorgen dat je dit tempo en de benodigde uren aan blijft kunnen. Verkeerde inschatting uren. Hierdoor lijden of je andere vakken er onder, of redt je de deadline niet. o Duidelijk een planning maken en eventueel uitstel vragen van een vak zodat je de andere vakken wel red.

14 Plan van Aanpak Portfoliowebsite pagina 13 Bijlage A

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider: Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. 0897361@hr.nl Emailadressen: 0833560@hr.nl 0886508@hr.nl 0893024@hr.nl 0890813@hr.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla

27-11-2014 PLAN VAN AANPAK NETIDENTITY. Priscilla 27-11-2014 NETIDENTITY PLAN VAN AANPAK Priscilla Inhoud Debriefing... 2 Projectresultaat... 5 Projectactiviteiten... 6 Projectgrenzen... 8 Kwaliteit... 9 Projectorganisatie...10 Planning...11 Kosten...12

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT

PROJECT INITIATIE DOCUMENT PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: GetConnected Opdrachtgever : Femke Pasquino de Harde Bestandnaam : PID_VHD_404_0.1 Project : Get Connected Versie : 0.2 Auteur : VHD 404 Datum : 12-3-2013 Documenteigenschappen

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Interview verslag. Datum interview: 28 october 2013 Locatie interview:widexs, Amsterdam Opdrachtgever interview: Ellen Leen Interviewer: Tom Rogmans

Interview verslag. Datum interview: 28 october 2013 Locatie interview:widexs, Amsterdam Opdrachtgever interview: Ellen Leen Interviewer: Tom Rogmans Interview verslag Datum interview: 28 october 2013 Locatie interview:widexs, Amsterdam Opdrachtgever interview: Ellen Leen Interviewer: Tom Rogmans Inleiding Dit interview is afgenomen door Tom Rogmans,

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing

Plan van Aanpak. project Tetris Packing Plan van Aanpak project Tetris Packing Inleiding! 4 Projectomschrijving! 5 Doel van het project! 5 Onderwerp van het project! 5 Invulling van het project! 6 Producten! 7 Functioneel Ontwerp! 7 Implementatierapport!

Nadere informatie

Project map. Naam project:

Project map. Naam project: Project map Naam project: 1 Inleiding In deze projectmap vind je uitleg over de procedure die je volgt bij het werken voor een opdrachtgever: Eerste contactformulier Briefing (gesprek met opdrachtgever)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan October 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Producten 2 2.1 Content2Connect.................................... 2 2.2 Profile2Connect.....................................

Nadere informatie

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Portfolio voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan October 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Producten 2 2.1 Content2Connect.................................... 2 2.2 Profile2Connect.....................................

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u

Project plan. Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Project plan Plan van Aanpak voor nieuwe website BlueByte Services4u Studentgegevens: Auteur: Corné Strijkert Studentnummer: s1019027 Onderdeel: KBS Werkend leren Stagebegeleider school: Nog niet bekend

Nadere informatie

Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp

Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Plan van aanpak Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Opdrachtnemer: Informatica en Communicatie Academie Gert Goossens Nijmegen,

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012. Patrick Haring IV2A

PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012. Patrick Haring IV2A PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012 IV2A Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteiten... 5 Projectgrenzen

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

INTERNET PROJECT PLAN

INTERNET PROJECT PLAN INTERNET PROJECT PLAN INLEIDING Dit document is samengesteld voor de klanten van GOODSTEP en is een aanvulling van het voorbereiding internet project plan (IPP). Er wordt dan ook aangeraden om eerst het

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook API leren door

Nadere informatie

Reader. Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03. Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766

Reader. Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03. Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766 Reader Datum: 13 02 2013 Versie: 1.0 Projectgroep: CMD D 1.03 Naam: Alexander van der Kooij Student nr.: 12027766 Docent: P. Esser Inhoud 1. Inleiding... 4 2. De CMD ontwerpmethode... 5 2.1 De ontwerpfasen

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau

Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Colofon Exploitatiehandboek Virtueel Milieuadviesbureau Een bijdrage uit het Digitale Universiteit-project Virtuele Projectruimte / Virtueel Bedrijf Stichting Digitale Universiteit Nijenoord 1, 3552 AS

Nadere informatie

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl Plan van Aanpak voor je website en/of huisstijl Uitgave maart 2015 Je hebt mijn hulp ingeroepen voor het bouwen van een website en/of het ontwerpen van een huisstijl. Hier vind je informatie over dat proces.

Nadere informatie