Marco de Jong Concern architect CIO office. Sturen op informatiebeleid en architectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marco de Jong Concern architect CIO office. Sturen op informatiebeleid en architectuur"

Transcriptie

1 Marco de Jong Concern architect CIO office Sturen op informatiebeleid en architectuur

2 Informatiemanagement in het kort omgeving informatiebeleid Informatiemanagement volgens Rik Maes (UvA) 2

3 Een greep uit het informatiebeleid van Rotterdam We doen het als één concern tenzij We denken van buiten naar binnen BEDRIJF We kiezen nadrukkelijk voor procesgericht werken Processen worden efficiënt ingericht Niet de dienst (de taak), maar de stad (het resultaat) staat centraal bij procesinrichting In beginsel is informatie Anyone (onafhankelijk van persoon en organisatie) Anytime INFORMATIE (onafhankelijk van tijd) Anywhere (onafhankelijk van locatie) Anything (onafhankelijk van hard en software) beschikbaar Gegevens die vallen binnen het domein van de basis- en kernregistraties moeten daaruit worden betrokken Systemen zijn generiek waar mogelijk, specifiek waar noodzakelijk TECHNIEK De generieke informatievoorziening biedt mogelijkheden voor nieuwe (innovatieve) vormen van samenwerking We kiezen voor open source en zijn daarnaast zelf open source voor anderen 3

4 Informatiebeleid en architectuur in het kort omgeving informatiebeleid Architectuur Principes & Referenties NORA en GEMMA Informatiemanagement volgens Rik Maes (UvA) 4

5 Definities architectuur IEEE 1471: the fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other, and to the environment, and the principles guiding its design and evolution DYA (Wagter, 2001): een consistent geheel van principes en modellen dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van processen, organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische infrastructuur van een organisatie 5

6 Architectuur raamwerk volgens de Nederlandse Overheid Referentie architectuur (NORA) RICHTEN informatiebeleid Principes, Principes, INRICHTEN Principes, 6

7 Een greep uit de architecturen van Rotterdam informatiebeleid Principes, Principes, Principes, 7

8 Informatiemanagement en architectuur in het kort omgeving informatiebeleid Principes, Referenties NORA en GEMMA projectplanen/ portfolio Informatiemanagement volgens Rik Maes (UvA) 8

9 Een greep uit de stelsel projecten de afgelopen jaren project Stelselvorming kernregistraties (waarin het gegevensmagazijn, de gegevenuitwisseling component en de Rotterdamse Terugmeldfaciliteit zijn gerealiseerd) project kernregistratie Gebouwen, Adressen, Percelen en Wijkindeling (waarin de BAG is gerealiseerd) project GBA als basisregistraties project Kernregistratie Geografie (de Kleinschalige en Grootschalige Topografie) project koppeling BAG/GBA project Geo in het gegevensmagazijn project Migratie aansluitingen backofficebroker naar GM (Socrates - SZW, ONS - GBR, LLA JOS, Recreatex S&R, Oracle FIN RSO, PGA BSD, Key2Begraven GW, Sisis BIB, Mijn Loket PZR) ParkSaver (STZ) Klantbeeld (PZR) Raadplegen aanslagen (GBR) projectplanen/ portfolio Huishoudtoets (SZW) KSPP (STZ) Prefill in enkele tientallen webformulieren (PZR) 9

10 Besturingsmodel informatie en ICT Het Besturingsmodel informatie en ICT is ingebed in het besturingsmodel van de bedrijfsvoering. Vraagrol (clusters) Sturende rol (concern directie) Uitvoerende rol (ICT service organisatie) 10

11 Verdere invulling besturingsmodel informatie en ict Veranderen in samenhang 11

12 Veranderen in samenhang RICHTEN INRICHTEN Veranderen in samenhang 12

13 Veranderen in in samenhang Integrale Sturen clusterarchitectuur in projectrapportage het via op informatieplan Projectvoorstel, input business portfolio Veranderen in samenhang Integrale portfoliorapportage case (projecten initieel, zijn aanvraag al in samenhang investeringskrediet gedefinieerd) en architectuurverkenning & PSA Project Start Architectuur Sturing en beheersing Koppeling BAG/GAPW GBA Bestuursdienst OIM Naam Project: Aanbesteding en implementatie LVS ICT projecten portfolio Algemeen Doelstelling: Realisatie van een nieuw effectief en efficiënt Leerling Volg Systeem, met functionaliteit voor procescontrole, ondersteunend aan samenwerking met ketenpartners en mogelijkheid om voor langere termijn te voldoen aan wet- en regelgeving. Portfoliomanagement Product, beleidsveld: gemeente Handhaving van de Leerplichtwet en uitvoering Rotterdam van de Regionale Meld- en Coördinatie functie. Bestuurlijke opdrachtgever: Hugo de Jonge Ambtelijk opdrachtgever: Petra Verspui Aanvraagformulier investeringskrediet (voteren) Bestuurlijk Deel 1: Bijlage bij agendapost Genomen bestuurlijke besluiten: Akoord bestek. Huidige fase: Aanbesteding en ontwerp Analyse Advisering Bewaking & Monitoring Rapportering ARCHITECTUUR SERVICES GEMEENTE ROTTERDAM Volgend bestuurlijk besluit: Gunning. Krediet (aanvraag): ,00 Procedurele gegevens Bestuurlijke aandachtspunten: - Management - samenvatting januari Onderwerp investering: Business Case - Projectinitiatiedocumentatie 2. Verantwoordelijke dienst: 3. Verantwoordelijk bestuurder Rapportage Project < Projectnaam > < Projectnaam > WAS 4. Contactpersoon: WORDT 5. Tel.nr.: Datum rapportage: groen 6. Datum van de groen aanvraag: Tijd: Plandatum start Datum start Plan datum gereed Prognose datum gereed jul-10 nov-10 nov-11 nov-11 Geld: <Versie> Budget initieel Bijgesteld budget Besteed incl. verplichtingen In te vullen Prognose door eindstand Directie Middelen en Control: <Versie> <Datum>> , , , ,00 Toelichting: <Datum> Projectmanagement - 80 is gemaakte kosten, 43 is verplichtingen Kredietnummer (IR nummer Lias): - - Kredietbeheerder: Trend T-7 T-6 T-5 T-4 T-3 T-2 T-1 Datum besluitvormingsmoment T college: Laatste besluitvormingsmoment Volgend besluitvormingsmoment Bestek In de business case wordt de rechtvaardiging voor het project weergegeven, gebaseerd jul-10 op een jul-10 jan-11 jan-11 Ontwikkeling instrumenten Analyse Advisering Bewaking & afweging tussen de geschatte kosten, de verwachte baten de risico s. Opdrachtgever: Ontwerp en fit-gap apr-11 apr-11 Bijdragen apr-11 derden: - De businesscase is een van de meeste essentiele onderdelen van de PRINCE2 methodiek. Het opstellen van de Business Case is niet iets eenmaligs dat alleen voor of bij aanvang van het project Toelichting: wordt gedaan maar de Business Case wordt gedurende de gehele - Derde project lifecycle fase 'implementatie' bijgewerkt indien buiten beschouwing. daartoe aanleiding is. Minimaal bij iedere faseovergang) Monitoring moet worden - nagegaan of de Business Rapportering 2. Omschrijving van de investering: CLUSTER PROCESARCHITECTUUR CLUSTER INFORMATIEPLAN oranje oranje groen groen Algemeen groen groen groen groen groen groen 1. Totaal bedrag van de investering: Projectmanager: - investering: - desinvestering: ,-- Voortang Opdrachtgever: en Resultaat groen - Netto contante waarde: groen - - reeds gevoteerd krediet: - Resultaat Plandatum start Datum start Plan datum gereed Prognose datum gereed Projectdocumentatie (architectuurverkenning, business case - reeds toegekend voorbereidingskrediet: - Projectmanager: jul-10 jul-10 dec-10 jan-11 en projectplan.) - dekking IFR: - Terugverdieneffect: maximaal dertien jaar, afhankelijk van effect op efficiency (zie businesscase voor nadere toelichting) Case moet worden bijgewerkt. Aanleiding om de Business Case bij - te werken kan bijvoorbeeld zijn dat de kosten voor het project hoger of lager blijken uit te vallen, of dat de doorlooptijd De projectinitiatiedocumentatie langer is definieert het project en vormt de basis voor het managen ervan en De doelstelling van het project Aanbesteding en Implementatie Leerling waardoor de opbrengsten pas later gerealiseerd kunnen worden. voor het beoordelen van het algehele succes ervan. Het geeft inzicht in de richting en de scope van Volg Systeem is de realisatie van een nieuw effectief en efficiënt Leerling Rotterdam, dinsdag 15 februari Geld2011 het project. Samen met de faseplannen vormt de projectinitiatiedocumentatie het contract groen tussen de Volg Systeem (LVS) groen dat functionaliteit toevoegt op het gebied van Versie: 0.2 Omschrijving bedrag * 1.0 mln. Budget projectmanager initieel en de stuurgroep. Bijgesteld budget Besteed incl. verplichtingen procescontrole Prognose eindstand en de mogelijkheid biedt om voor langere termijn Architectuur Selectie en aanschaf LVS , , , ,00 Toelichting: - Kosten zijn exclusief gemaakte uren staande organisatie. - Derde fase 'implementatie' buiten beschouwing. - CLUSTER INFORMATIEARCHITECTUUR Organisatie en Informatie Toelichting: groen groen

14 vragen? 14

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen

Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component vanaf 5 miljoen Versie 3.01 Datum 2 december 2013 Status Definitief Titel Handboek

Nadere informatie

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 -

Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis. - Juni 2010 - Programmaplan Architectuur & Standaarden 2011 Het Waterschapshuis - Juni 2010 - Architectuur & Standaarden (A&S) A&S basis Doelen Architectuur en Standaarden zijn hulpmiddelen voor de waterschappen

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Stelsel van kern- en basisregistraties. Besturingsmodel

Stelsel van kern- en basisregistraties. Besturingsmodel Stelsel van kern- en basisregistraties Besturingsmodel Concept Versie 1.9 29 oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Scope... 4 1.3 Overzicht verantwoordelijkheden stelsel

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang

Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Veiligheidsregio Referentie Architectuur Samenwerking door samenhang Voorwoord Graag laten wij u kennismaken met VeRA: de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Veiligheidsregio s zijn relatief jonge

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland Kenniskring architectuur Lectoraat ICT governance, Fontys Hogeschool

Nadere informatie

Governance van interdepartementale IT-projecten

Governance van interdepartementale IT-projecten Governance van interdepartementale IT-projecten Postgraduate IT-auditopleiding VU Teamnummer 705: Nathalie Timmer Ivo Kerkkamp Den Haag, maart 2007 Colofon Governance van interdepartementale IT-projecten

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF

PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF PROGRAMMAPLAN DOORONTWIKKELING INFORMATIEBEHEER & STADSARCHIEF Programma voor het in september 2012 door de Concerndirectie vastgesteld Plan Stadsarchief Handtekening ambtelijk opdrachtgever Handtekening

Nadere informatie

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2

Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Kwaliteitsraamwerk I(v) functie Deel 2 Den Haag, april 2013 Vastgesteld in ICCIO dd. 20-02-2013 Versie 1.0 17/05/2013 1 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Deel I : Toelichting op het kwaliteitsraamwerk

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie