PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS. portfolio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS. portfolio"

Transcriptie

1 PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS portfolio

2 dorpse ontwikkeling kavels Reeuwijk- Dorp ruimtelijke verkenning en verkavelingsstudie Kalverstraat, Reeuwijk-Dorp ontwerper planvorming Timpaan, ontwikkelaar Reeuwijk-Dorp Morfologie rondom Dorpsweg en Kaagjesland Kaagjesland (Dorpsweg) Verkavelingsstudie naar aanleiding van wensen toekomstige gebruiker Zicht langs dijk op richting open landschap Marks stedenbouw en landschap PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(1)

3 inrichting plein openbare ruimte Prinsenkwartier Inrichtingsplan openbare ruimte Agathaplein, Opzetten werkgroep inrichting pleinruimte voor nieuwe culturele hotspot PrinsenKwartier ontwerper/leider planvorming stichting Prinsenkwartier Partners Jos van de Lindeloof tuin- en landschapsarchitecten Delft Impressie Agathaplein Inrichtingsplan Agathaplein Foto Agathaplein in de huidige situatie Marks stedenbouw en landschap PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(2)

4 inrichting plein openbare ruimte Prinsenkwartier Inrichtingsplan openbare ruimte Agathaplein, Impressie PrinsenKwartier aan het Agathaplein Impressie nachtbeeld Agathaplein Luchtfoto PrinsenKwartier en Agathaplein Analyse Agathaplein en tuin Huidige situatie: onsamenhangende zonering Marks stedenbouw en landschap PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS Concept plein - tuin - tijdelijke elementen 2(2)

5 ruimtelijke onderbouwing Metaal Kathedraal Ruimtelijke onderbouwing,stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing Cultureel Mekka Metaal Kathedraal ontwerper planvorming Hulshof Architecten De Meern, Utrecht Impressie tuinzijde Metaal Kathedraal: horeca-kas, terras en kerkmuur Ruimtelijke studie tijdelijke atliers in tuin Ruimtelijke concept Landschappelijke inpassing Marks stedenbouw en landschap PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(2)

6 Prijsvraag - Europan12 Europan 12 Inzending Europan12 Schiedam - SCHIEcycle. Voorstel herinrichting Koemarkt en ontwikkelingsplan kop bedrijventerrein Nieuw Mathenesse. ontwerper/leider stedenbouw en openbare ruimte prijsvraag Stichting Europan Nederland partners OV Roland Herpel Nina Rickert Rinske Wikkerink Schiedam P P vogelvlucht plan OV P concept 2 s 2 identiteiten Marks stedenbouw en landschap PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS openbare ruimte netwerk 1(2)

7 Prijsvraag - Europan12 Europan 12 Inzending Europan12 Schiedam - SCHIEcycle programma VROM plan Koemarkt en VROM gebruik bestaande elementen impressie Koemarkt nieuw paviljoen Marks stedenbouw en landschap 0 impressie VROM tijdelijke bedrijfsruimtes PORTFOLIO 5 25 m 5-25 mellemijk MARKS ruimtelijke elementen Koemarkt 2(2)

8 Inbreidingsopgave studie Leiden Studie herstructurering bedrijfs Leiden. +/- 30 patiowoningen/herenhuizen ontwerper/leider stedenbouw heden planvorming Interegion Groep partners Gemeente Leiden Leiden verkavelingsstudie schaal- en typologiestudie situatie bedrijfs in woonblok Marks stedenbouw en landschap PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(1)

9 Kavelpaspoorten en BKP vrije kavels Glimmen zes vrije kavels in Glimmen; verkavelingsontwerp, beeldkwaliteitplan / kavelpaspoorten en inrichtingsplan openbare ruimte ontwerper/leider stedenbouw en openbare ruimte heden planvorming Interegion Groep Glimmen, Gemeente Haren verkavelingsontwerp vrije kavels context; Rijksstraatweg en boomsingel profiel BB; inrichting openbare ruimte Marks stedenbouw en landschap kavelpaspoort PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(1)

10 Bouwenvelop en buitenruimte bouwenvelop MFA Dongen bouwenvelop Multifunctionele Accommodatie Dongen; massasstudie, bouwregels, stedenbouwkundige randvoorwaarden en inpassing in dorpspark ontwerper/leider stedenbouw heden planvorming gemeente Dongen Dongen impressie parkzijde maquette ten behoeve van de massastudie Marks stedenbouw en landschap schets stedenbouwkundige randvoorwaarden bouwregels; hoogte, rooilijn, gevelbeeld, kapvorm, accent, entree PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(1)

11 internationaal masterplan Perm Perm Strategisch Masterplan - Openbare Ruimte Plan (1 miljoen inwoners, 800 km2) Grand Prix Biënnale Moskou 2010 ontwerper stedenbouw en openbare ruimte / ondersteunend leider in uitvoering Perm City Administration / CPB (City Project Bureau) partners KCAP, Systematica, Pöyry, Tavenor Consultancy, Fakton, Allies and Morrison openbare ruimte netwerk; long lines and radials Diagrams principles street categories Elements Public transport curbstones Perm, Rusland high quality curbstone: granite высококачественный бордюрный камень: гранит basic curbstone: concrete обычный бордюрный камень: бетон basic marking: lines on pavement базовая маркировка: разметка по твердому покрытию Long Lines and Radials > trees connected to sidewalk & tramway Long Lines and Radials > high multifunctional poles connected to tramway Long Lines and Radials > separate tramway in centre of Long Line / Radial > busses on central tramway > cyclists on separate lane at sidewalk level продольные связи и радиальные связи > деревья в зоне тротуара и трамвайной линии продольные связи и радиальные связи > высокие многофункциональные столбы в зоне трамвайной линии продольные связи и радиальные связи > выделенная полоса в середине продольной / радиальной связи > автобусы на средней полосе для трамваев > велосипедисты на выделенной дорожке в уровне тротуара Long Lines and Radials > curbstones/stripes along tramway продольные связи и радиальные связи > бордюр / разметка вдоль трамвайной линии streets > trees connected to sidewalk streets > regular (and existing) poles connected to sidewalk streets > busses on car-lane > cyclists on separate lane at sidewalk level улицы > деревья в зоне тротуара улицы > обычные (и существующие) столбы в зоне тротуара улицы > автобусы на полосе автомобилей > велосипедисты на выделенной дорожке в уровне тротуара paths > trees connected to path paths > small scale poles connected to path paths > no public transport > cyclists on car-lane проезд > деревья в зоне дорожек проезд > небольшие столбы в зоне проезда проезд > без общественного транспорта > велосипедисты на проезжей части valley edge streets > trees connected to sidewalk and valley edge valley edge streets > regular poles connected to sidewalk > small scale poles connected to edge valley edge streets > no public transport impressie Ulitsa Sybirskaya HOSPER International BV улица вдоль кромки долины улица вдоль кромки долины улица вдоль кромки долины > деревья в зоне тротуара и кромки долины > обычные столбы в зоне тротуара > без общественного транспорта > небольшие столбы в зоне кромки principe profielen long lines en radials PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS uitwerking voorbeeldprofiel radial 1(2)

12 internationaal masterplan Perm Perm Strategisch Masterplan luchtfoto Perm, eigen opname vanuit helicopter impressie nieuw profiel Chakalova de Greenloop rondom centrum Perm HOSPER International BV impressie voorbeelduitwerking vallei voorbeelduitwerking vallei PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 2(2)

13 van concept tot uitvoering Schagen nes noord Schagen Nes Noord stedenbouwkundig plan (ca. 400 woningen) en ontwerp inrichting openbare ruimte winnaar meervoudige opgave duo leider / ontwerper stedenbouw en openbare ruimte in uitvoering Bouwfonds Ontwikkeling Regio Noord-West Schagen ontwerpprincipes plankaart Schagen Nes Noord HOSPER NL BV impressie autovrije woonstraat PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS impressie appartementen aan het park 1(2)

14 Schagen Nes Noord van concept tot uitvoering Schagen Nes Noord stedenbouwkundig plan uitsnede stedenbouwkundig plan; dorpsbuurt foto opening wijkontsluitingsweg profiel wijkontsluitingsweg HOSPER NL BV PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS profiel buurtstraat en pleintje 2(2)

15 werknummer werk stadium onderwerp tekening schaal formaat getekend datum gewijzigd tekeningnummer centrumgebied Tilburg Kernwinkelgebied P visie versterking Kernwinkelgebied centrum Tilburg; winkelrouting, herdefiniëren openbare ruimte, uitbreiding winkeloppervlak. ontwerper stedenbouw P 2011 planvorming gemeente Tilburg P Tilburg P plankaart versterking Kernwinkelgebied Centrum Tilburg P werknummer 1130 Gemeente Tilburg P doorsnede nieuwe winkelvolumes werk Tilburg Centrum Situatie stadium onderwerp tekening doorsnede sk1 sk3 schaal 1:500 formaat A3 getekend 1130 Gemeente Tilburg datum gewijzigd Tilburg Kernwinkelgebied schetsontwerp tekeningnummer :500 A studie mogelijkheden uitbreiding winkeloppervlak winkelrouting morfologie centrum RIJNBOUTT BV PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS vogelvluchtschets volumestudie stadhuisplein 1(1)

16 duurzaam woonlandschap Almelo Waterrijk Almelo Waterrijk masterplan (4300 woningen), stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en landschappelijk raamwerk fase 1 (1100 woningen), stedenbouwkundig plan uitwerkingsbuurten (250 woningen) ontwerper stedenbouw in voorbereiding Gemeente Almelo partners M3H architecten, Remco Rolvink Almelo verschillende planfases: masterplan, stedenbouwkundig plan 1e fase en twee uitwerkingsgebieden vormstudies prominente bouwblokken aan de plas HOSPER NL BV PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(2)

17 duurzaam woonlandschap Almelo Waterrijk Almelo Waterrijk masterplan maquette masterplan maximaal 0,5m gebouwd tot 1,0m open constructie met groen achter de rooilijn maximaal 2,0m 1:3 max 1 m max 1,0m max 0,5m max 2,0m Tuin met vlonderrand Parkeren collectief onder openbaar terrein max 50% kavelbreedte max 1,50m mate van regie mate van regie hoog 3m bouwgrens hoog midden optimale hoek 35 iconen uit het beeldkwaliteitplan HOSPER NL BV PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 2(2) 5m uitgiftegrens midden laag laag mate van regie op de beeldkwaliteit

18 prijsvraag China Suizhong China ontwikkelingsstrategie Suizhong County en Bohai Sea - The Asian Riviera leider prijsvraag (in afwachting) Frontier Design International Ltd. Suizhong County, China Program low density residental / villa area medium density residential high density residential commercial & financial culture, education & tourism offices and small scale industry high tech industry industry existing industry harbour (in sea) existing small village existing large village / city Landscape forest agriculture / orchard intermediate green wetlands beach rivers sea waterfront bay Infrastructure highway road network boulevard (with lightrail) lightrail lightrail stop lightrail hub train plankaart ontwikkelingsstrategie HOSPER SWEDEN AB PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(2)

19 prijsvraag China Suizhong China sea Barrier island and wetlands Ontwikkelingsstrategie Suizhong County sea Forest communities and river landscape 100 km CHINA Shenyang LIAONING PROVINCE sea SHUIZONG Huludao NORTH KOREA Urban canal Beijing Qinhuangdao Pyongyang Bohai sea principeprofielen 4 landschappen Urban river Great river area Wetland and barrier area Forest and river area Canal area 7 parels aan de Bohai Sea 4 water-gebaseerde landschappen verlengen van de bosstructuur continue route langs de kustlijn HOSPER SWEDEN AB PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 2(2)

20 prijsvraag Zweden Järvafältet begraafplaats ontwerp Järvafältet begraafplaats, 30 ha onderdeel van een natuurreservaat en één van de groene wiggen van Stockholm. ontwerper stedenbouw en openbare ruimte prijsvraag/niet uitgevoerd Stockholm City Cemeteries Administration Järvafältet, Stockholm, Zweden De bestaande heuvels worden opgehoogd en geschikt gemaakt voor begraafplaatsen in terrassen, tegelijk wordt er in de lagere delen een waterfiltersysteem gegraven 1 grafheuvels 1 parkruimtes eerste fase, entreegebied 4 impressie columbarium tuin eindbeeld 2120 HOSPER SWEDEN AB natte natuur met columbarium tuinen PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 3 3 1(2)

21 prijsvraag Zweden Järvafältet begraafplaats ontwerp Järvafältet begraafplaats impressie entreegebied 1e fase impressie begraafplaatsen ontwerp voor de eerste fase (2020), het HOSPER SWEDEN AB PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS entreegebied voor de begraafplaats 2(2)

22 in uitvoering Hasselt om de Weede Hasselt om de Weede masterplan (100 ha/1150 woningen), stedenbouwkundig plan 1e fase (24 ha/420 woningen) en beeldkwaliteitplan ontwerper stedenbouw in uitvoering gemeente Zwartewaterland, Montferland beheer bv Hasselt (Overijssel) plankaart stedenbouwkundig plan 1e fase masterplankaart HOSPER NL BV foto maquette door Made by mistake PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS water als ruimtelijke drager; systeem van strengen en wadi s 1(2)

23 in uitvoering Hasselt om de Weede Hasselt om de Weede masterplan, stedenbouwkundig plan 1e fase en beeldkwaliteitplan luchtfoto bouwrijp maken 1e fase Hasselt om de Weede De Hof aan de Weede; in uitvoering thema omschrijving particulier schap Vaartparkwonen smal breed Hoge, ranke villa s langs de Vaartweg. beukmaat smal: max 6m. breed:(50%van de kavels) begane grond max 9 m. verdieping max 6m. nokhoogte 2 volledige verdiepingen + hoge kapverdieping max 13m. goothoogte max 8m. hellingshoek kap 55 context- en inspiratieschetsen voor de specials uit het beeldkwaliteitplan particulier schap Vaartparkwonen particulier schap Hanzewonen particulier schap particulier schap Vaartparkwonen Materialisering Vaartparkwonen hoofdgebouw basismateriaal bijgebouw materialisering in aansluiting op architectuur f e a c d b Eén boom in de tuin wordt aangeboden Voldoende ruimte tussen de woningen tbv. transparantie en lommerijk karakter. afstand tot erfgrens a voortuin min 5 m. b achtertuin min.14 m. c afstand hoofdgebouw tot erfgrens min 4m. d afstand bijgebouw erfgrens min 2 m. positionering gebouwen op de kavel e bebouwingsvlak hoofdgebouw. f bebouwingsvlak bijgebouw. Eenduidige kaprichting. kap hoofdgebouw Kappen volgen verkavelingsrichting en staan dwars op de straat. kap bijgebouw Kap volgt kap van hoofdgebouw qua richting, type, overstek. Twee parkeerplaatsen op eigen kavel, bovengrondse afvoer regenwater BKP Hasselt om de Weede 1e fase p.77/116 particulier schap kavelpaspoort; Vaartparkwonen regels voor het bouwen op vrije kavels (pagina uit het beeldkwaliteitplan) HOSPER NL BV particulier schap PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS particulier schap 2(2) particulier schap particulier schap Hanzewonen Hanzewonen

24 stationsgebied Hoogeveen stationspark deeluitwerking Stationspark Hoogeveen; ontwerp scenario s, openbare ruimte, infrastructuur, woon- en werkprogramma. Onderdeel van de ontwikkelingsvisie Stationsgebied Hoogeveen. ontwerper stedenbouw in uitvoering/in ontwikkeling gemeente Hoogeveen partners Adecs-Oost bv Hoogeveen plankaart deeluitwerking stationspark Hoogeveen foto gerealiseerd kantoorgebouw visualisatie ontwikkelvisie (Zielinski 3D visuals) situatie plangebied HOSPER NL BV PORTFOLIO - ELLEMIJK MARKS 1(1)

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 2 kavel 14 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 2 kavel 14 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Relevante documenten

Nadere informatie

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20

NIEUWKOOP ZUIDHOEK. kavelpaspoort fase 3 kavel 20 NIEUWKOOP ZUIDHOEK kavelpaspoort fase 3 kavel 20 1 Projectwebsite: www.zuidhoek-nieuwkoop.nl Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Postbus 1 2460 AA Ter Aar tel. 0172-521100 www.nieuwkoop.nl Inhoud en vormgeving:

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

nr. PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland

nr. PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland 2007 nr. 7 PlanAmsterdam Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland 1 Schakel tussen IJoevers en IJburg 2 De RI-O buurt 8 Openbare ruimte van de RI-O buurt 12 Summary 15 Impressie van de eerste woonbuurt

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015

BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015 BOSSCHE ARCHITECTUUR- PRIJS 1995-2015 Het BAI bestaat 20 jaar! Een mooi moment om terug te kijken wat 20 jaar architectuur de stad heeft opgeleverd. inhouds opgave gebouw 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Nadere informatie

size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009

size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009 size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009 size, soil, water and space this small book is a collection of images, texts, studies and designs by Alexander herrebout en

Nadere informatie

Broek in Waterland drs. J. Van Disweg

Broek in Waterland drs. J. Van Disweg Broek in Waterland drs. J. Van Disweg Stedenbouwkundig programma van eisen - definitieve versie, door de raad vastgesteld op 5 september 2013 - Juni 2012 Gewijzigd: April 2013 2 CONCEPT-STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Vaststellen welstandscriteria Slachthuisbuurt Zuidstrook Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. S.A. Vreeswijk - Rooth Telefoon 5113549 E-mail: s.rooth@haarlem.nl STZ/RP Reg.nr.

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Zaaknummer OLOGRF13 Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tussen het dorp Vlijmen en de Abdij Mariënkroon ligt een gebied van ruim 38 hectare, waarop zo n

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

nr. PlanAmsterdam Tuinen van West

nr. PlanAmsterdam Tuinen van West 2 0 0 9 nr. 1 Tuinen van West Twintig jaar plannen maken 2 Levend schilderij 14 De ontsluiting van de Tuinen van West 15 Stadslandbouw in de Osdorper polders 16 Recreatie in de Osdorperbinnenpolder Noord

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Landgoed Almere Themanummer

Landgoed Almere Themanummer Landgoed Almere Themanummer februari 2011 Themanummer 02 Voor mij was het hele project Almere de verwerkelijking van een ideaal. Vroeger trok de adel de stad uit, stichtte landgoederen. En nu kregen wij

Nadere informatie

GEMEENTE GEMERT-BAKEL

GEMEENTE GEMERT-BAKEL Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda telefoon 076-522 5262 fax 076-521 3812 email info@c5s.nl internet www.c5s.nl GEMEENTE GEMERT-BAKEL BEELDKWALITEITPLAN SOERSEL werknummer 1100.31

Nadere informatie

Sem Presserhof 108 1087 JG Amsterdam. J.B. Mollink M.Arch. D.G. Peters M.Arch. T: 020 379 27 11 E: post@mopet.nl. www.mopet.nl

Sem Presserhof 108 1087 JG Amsterdam. J.B. Mollink M.Arch. D.G. Peters M.Arch. T: 020 379 27 11 E: post@mopet.nl. www.mopet.nl Sem Presserhof 108 1087 JG Amsterdam J.B. Mollink M.Arch. D.G. Peters M.Arch. T: 020 379 27 11 E: post@mopet.nl www.mopet.nl bureaupresentatie december 2012 V i s i e d o o r i n s p i r a t i e, i n

Nadere informatie

ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013

ontwikkel strategie Overhoeks Maart 2013 ontwikkel Maart 2013 ontwikkel Inhoudsopgave Inleiding Strategie De Strip Voorbeeld verkaveling Parkeren Openbare Ruimte Bestemmingsplan Tot Slot p.5 p.9 p.14 p.18 p.23 p.25 p.28 p.31 Shell Laboratorium,

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

52x Inspiring Space. AM Annual 2012

52x Inspiring Space. AM Annual 2012 52x Inspiring Space AM Annual 2012 Inspirerende e leefomgevinge en ontwikke de passie 3 n duurzame 52x Inspiring Space n bedenken len, dat is van AM. Annual 2012 AM Annu AM zorgt voor kwaliteit van ruimte

Nadere informatie

Portfolio. Freddy Koelemeijer

Portfolio. Freddy Koelemeijer Portfolio Freddy Koelemeijer 07_2012 Inhoud De kunst van verbinden - een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand (afstuderen) The art of connection - an arthotel connecting the city and the sea

Nadere informatie

Inleiding. Algemene Informatie

Inleiding. Algemene Informatie 1 Algemene Informatie Inleiding De deelnemers van Regio Groningen- Assen worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de regionale programma s en regionale opgaven. GA-Rapporteert laat zien welke

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

D e B olst a lgemeen

D e B olst a lgemeen De Bolst algem een Inh oudsopga ve 5 Voorwoord 13 Fase 1 de Bolst 6 Erpse historie 14 Visie de Bolst 8 Hedendaags Erp 15 Zuinig met water 9 Voorzieningen 16 De woningen 10 Plan de Bolst 18 Betrokken partijen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

Krimpen aan den IJssel Memlingstraat

Krimpen aan den IJssel Memlingstraat Krimpen aan den IJssel Memlingstraat Bouwregels voor de herontwikkeling van de locatie RK kerk. Inleiding Door de r.k.-parochie wordt een nieuw kerkgebouw ontwikkeld in de waterpartij nabij de Memlingstraat.

Nadere informatie