Modelleren op straatniveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelleren op straatniveau"

Transcriptie

1 Modelleren op straatniveau Luchtkwaliteit, microklimaat en stedelijk groen Computermodellen worden meer en meer gebruikt als hulpmiddel bij het ontwerpen van een duurzame leefomgeving binnen de stad. Een typische eigenschap van computermodellen is dat ze ontwikkeld zijn voor een bepaald schaalniveau. Voor sommige toepassingen is het noodzakelijk in te zoomen tot op het niveau van individuele straten en gebouwen. Dit noemen we het microschaal niveau. Microschaal modellen worden vooral toegepast om te onderzoeken hoe zeer lokale maatregelen de leefomgeving in de directe omgeving kunnen verbeteren. Stedelijke planners die onderzoeken hoe geluidsschermen voetgangers en fietsers kunnen afschermen van de verkeersemissies is een typisch microschaal voorbeeld. VITO heeft de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar luchtkwaliteit op microschaal aan de hand van CFD (Computational Fluid Dynamics) modellen. Een belangrijke focus is de relatie tussen luchtkwaliteit en stedelijk groen. Sinds kort werkt VITO ook aan een microschaal CFD model om het stedelijk klimaat en bijbehorende adaptatiemaatregelen te simuleren. In de toekomst wil VITO dus naast luchtkwaliteit ook de richting van stedelijk klimaat uitgaan. Dit document geeft een overzicht een aantal microschaal projecten waaraan VITO de laatste 5 jaar gewerkt heeft. Project portfolio Peter Vos Stijn Janssen 1

2 1 Innovatie Programma Luchtkwaliteit (IPL) IPL voorstudie: Update en gevoeligheidsanalyse van de vegetatiemodule in het ENVI-met model Opdrachtgever Rijkswaterstaat (NL) Periode Juni 2007 December 2007 Budget In dit project werd een voorstudie uitgevoerd ter voorbereiding van het IPL pilootproject Vegetatie langs rijkswegen. De impact van verschillende vegetatieprofielen op de luchtkwaliteit werden modelmatig bestudeerd en de vegetatiemodule van ENVI-met werd verder uitgebouwd. 2

3 z z IPL: Impact van vegetatie langs snelwegen: Analyse ECN meetcampagne Opdrachtgever Rijkswaterstaat (NL) Periode Januari 2008 Juli 2008 Budget Met behulp van het ENVI-met model werd een modelanalyse uitgevoerd van de ECNmeetcampagne in 2006 langs de A50 te Vaassen (NL). Op basis van deze analyse werd het effect bepaald van vegetatie op de luchtkwaliteit langs snelwegen. IPL: Flora Vegetatie voor een betere luchtkwaliteit Opdrachtgever Stadsregio Arnhem Nijmegen (NL) Periode September 2008 December 2009 Budget Het ENVI-met model werd ingezet om de impact van vegetatie op de luchtkwaliteit langs snelwegen te bestuderen. Hiervoor werd de meetcampagne langs de A50 te Valburg (NL) geanalyseerd voor een set van representatieve dagen en nachten. rel PM 10 % rel PM 10 % x Mean_IPL2_D4_ _Den_XZslice33_DeltaRel x Mean_IPL2_N1_ _Den_XZslice33_DeltaRel 3

4 2 Waalre (NL) Modelanalyse ter optimalisatie van lokale luchtkwaliteitsmaatregelen te Waalre (NL) Opdrachtgever Gemeente Waalre (NL) Periode Mei 2009 September 2009 Budget Met behulp van het ENVI-met model werd een street canyon in het centrum van Waalre (NL) gemodelleerd. Verschillende maatregelen, waaronder het inzetten van groenbuffers, ter verbetering van de locale luchtkwaliteit werden modelmatig geëvalueerd. 4

5 3 Maatregelen om de impact van verkeer op de luchtkwaliteit te verminderen Mogelijkheden integratie lokale luchtverontreiniging door verkeer in ruimtelijke instrumenten Opdrachtgever Departement Leefmilieu, Natuur & Energie (LNE) Vlaamse overheid Periode Augustus 2009 Januari 2010 Budget In dit project werd de luchtkwaliteit in verschillende typische street canyon configuraties bestudeerd. Hierbij werd o.a. ingezoomd op het effect van vegetatie in nauwe straten en langs (snel)wegen. bron: 5

6 4 CLIMAQS Climate Impact and Air Quality Modelling for Policy Support Opdrachtgever IWT (agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) Vlaanderen Periode Januari 2009 December 2012 Budget Binnen dit 4-jarig onderzoeksproject bestudeert VITO samen met Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen de interactie tussen vegetatie en atmosfeer. In één van de werkpakketten wordt de vegetatiemodule van het ENVI-met model verder uitgebouwd en toegepast voor een aantal case studies in Antwerpen en Gent. 6

7 5 groenschermen Roeselare Optimalisatie groenschermen Roeselare Opdrachtgever Resoc-Serr Midden-West-Vlaanderen Periode Januari 2011 Oktober 2011 Budget In deze studie werd het effect van groenbuffer langs industriële sites op de luchtkwaliteit bepaald. Voor twee geplande industriële sites in Roeselare en Ingelmunster werd aan de hand van het CFD model ENVI-met een doorrekening gemaakt van de situatie met en zonder groenbuffer. Daarnaast werden ook variaties in de groenbuffer doorgerekend. Op basis van de modelberekeningen kon worden aangetoond dat groenbuffer een bescheiden maar positief effect hebben op de fijn stof concentraties in de omgeving van industriële sites. Hoe groter en massiever de buffers zijn, hoe groter de positieve impact is op de luchtkwaliteit. 7

8 6 Functioneel groen Modellering van het effect van wegbegeleidend luchtgroen op de luchtkwaliteit Opdrachtgever Bureau Ecologie en Landbouw Wageningen (NL) Periode Oktober 2011 December 2012 Budget In deze studie werd het effect van wegbegeleidend groen op de luchtkwaliteit in de binnenstad onderzocht aan de hand van het CFD model ENVI-met. Het project was opgedeeld in twee delen. In het eerste deel werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarin onderzocht werd hoe verschillende parameters (groentype, -afmetingen en -eigenschappen) de effectiviteit van het wegbegeleidend groen beïnvloeden. In het tweede deel werd de luchtkwaliteitimpact van 20 door stadsplanners ontwikkelde groenontwerpen doorgerekend. Anders dan men intuïtief zou verwachten, bleek uit deze studie dat wegbegeleidend groen veeleer een negatieve dan een positieve impact heeft op de lokale luchtkwaliteit. De modelresultaten tonen aan dat dit komt doordat bomen en andere soorten groen de windsnelheid verlagen waardoor er minder aanstroom is van verse lucht en de concentraties lokaal verhogen 8

9 7 Vaartkom Leuven Doorrekening Leuven-Vaartkom en het potentieel van "Functioneel Groen" op de luchtkwaliteit Opdrachtgever Stad Leuven Periode Oktober 2011 November 2012 Budget Met het CFD-model Envi-MET werd de luchtkwaliteit van de toekomstige Leuvense stadswijk Vaartkom in kaart gebracht. Naderhand werden een aantal scenario's (groenscenario, geluidsschermen, andere snelheden) geevalueerd. 9

10 8 Schermwoningen Nieuw-Zurenborg Schermwoningen Nieuw Zurenborg: impact op luchtkwaliteit Opdrachtgever Antea Groep Periode Februari 2012 Maart 2012 Budget In dit project wordt een bijkomend onderzoek uitgevoerd in het kader van de milieueffecten rapportage rond de ontwikkeling van de Nieuw-Zurenborg wijk in Antwerpen. In de studie wordt nagegaan wat het effect is van het bouwen van schermwoningen op de lokale luchtkwaliteit. Hiervoor wordt een CFD analyse uitgevoerd aan de hand van het ENVI-met model. Omdat het onmogelijk is om met dergelijk CFD model een gans jaar door te rekenen (teneinde het jaargemiddelde te bekomen) wordt een benadering aan de hand van een meteostatistiek toegepast. De resultaten van de CFD modellering wordt gecombineerd met toekomstprognoses voor de stedelijke luchtkwaliteit (op basis van het IFDM model) voor de zichtjaren 2015 en 2020, teneinde een inschatting te bekomen van het effect van de schermwoningen in de nabije en middellange toekomst. 10

11 9 ATMOSYS Climate Impact and Air Quality Modelling for Policy Support Opdrachtgever Life+ (Europese Commissie) Periode September 2010 Augustus 2013 Budget Samenvatting: In dit Life+ demonstratieproject wordt gefocust op de mogelijkheden van luchtkwaliteitmodellering ter ondersteuning van het locale en regionale luchtkwaliteitsbeleid. De uitbouw en toepassing van het ENVI-met model vormen hierin een belangrijke pijler. 11

12 10 Stedelijk klimaat A multi-scale analysis of the urban heat island effect: From city averaged temperatures to the energy demand of individual buildings Opdrachtgever VITO/TU Eindhoven Periode Januari 2013 Januari 2017 Budget - By using CFD modelling techniques to study the UHI effect on the micro-scale, we aim to bridge the gap between the urban scale on one side and the building scale and the human person scale on the other side. Bridging this gap is essential in order to deterministically (rather than statistically) assess the implications of the urban heat island effect on the building energy consumption/human health from a building-specific/humanspecific point of view. This should allow for a scientifically based design and assessment of urban climate adaptation measures. As such, at the end of the project we want to be able to answer questions such as: How severe would future outdoor thermal comfort be affected with the climate change and the UHI effect? What would be the effect of climate change adaptation measures on the outdoor thermal comfort levels? What are the future effects of the climate change and the urban heat islands on the building energy demand levels and on the indoor thermal comfort? 12

Luchttoets: een instrument ter bepaling van de luchtkwaliteit langs alle Vlaamse wegen

Luchttoets: een instrument ter bepaling van de luchtkwaliteit langs alle Vlaamse wegen Luchttoets: een instrument ter bepaling van de luchtkwaliteit langs alle Vlaamse wegen Wim Korver Goudappel Coffeng wkorver@goudappel.nl Filip Lefebre Vlaams Instituut Technologisch Onderzoek (VITO) Filip.lefebre@vito.be

Nadere informatie

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario s Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2012/10, mei 2013 VITO/2013/TEM/R/29

Nadere informatie

onitorings- apportage Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

onitorings- apportage Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit onitorings- Monitoringsrapportage NSL 2013 apportage Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Monitoringsrapportage NSL 2013 Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Intersectorale afhankelijkheden: buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland

Intersectorale afhankelijkheden: buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland TNO-rapport TNO 2013 R11539 Intersectorale afhankelijkheden: buitenlandse methoden en mogelijke toepasbaarheid in Nederland Integrale Veiligheid Oude Waalsdorperweg 63 2597 AK Den Haag Postbus 96864 2509

Nadere informatie

Klimaatverandering en adaptatie

Klimaatverandering en adaptatie Klimaatverandering en adaptatie Inventarisatie onderzoeksprojecten ten behoeve van ARK Ministerie van Verkeer en Waterstaat Klimaatverandering en adaptatie Inventarisatie onderzoeksprojecten ten behoeve

Nadere informatie

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling

Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Tools voor energieneutrale gebiedsontwikkeling EOS LT 03029, werkpakket 2 Datum Juni 2012 Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw, ECN, TNO, IVAM, Erasmus Universiteit (DRIFT), TU

Nadere informatie

Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i

Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i Rijksiituut voor Volksgezondheid en Miliéu Ministerie van Volksgezondheid, rien Sport i Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Monitoringsrapportage

Nadere informatie

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT

THEMA INTEGRAAL INFRASTRUCTUUR- EN VERKEERSMANAGEMENT TRANSUMO Advanced Traffic Management Multi Objective Decision aid for Regional Networks Verkeersnetwerken integraal en multi-objective managen Eindrapportage ATMA-MODeRN (incl Top-up Info-Rio); oktober

Nadere informatie

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren

de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren GROEN MOET JE DOEN de effecten van groen gebruiken in de bouw om het leefklimaat van de mens te verbeteren Afstudeerverslag Bouwtechnologie Mentoren: Ir. F.R. Schnater Dr. ir. M.J. Tenpierik Ir. A. Harsta

Nadere informatie

Cool Water Tool. stadsklimaat vijvertemperatuur wijkinrichting. Kenmerken

Cool Water Tool. stadsklimaat vijvertemperatuur wijkinrichting. Kenmerken Cool Water Tool stadsklimaat vijvertemperatuur wijkinrichting Stadsvijvers kunnen helpen om ongunstige effecten van weersomstandigheden in stedelijk gebied op te vangen. Denk daarbij aan verkoeling op

Nadere informatie

M E E U W De rol van MEgasites en steden binnen de ontwikkeling van EU Waterbeleid

M E E U W De rol van MEgasites en steden binnen de ontwikkeling van EU Waterbeleid M E E U W De rol van MEgasites en steden binnen de ontwikkeling van EU Waterbeleid deelrapport 2: Beheer van grootschalige grondwaterverontreiniging in relatie tot de Grondwaterrichtlijn. Projectnummer:

Nadere informatie

Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015

Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg Ontwerp-actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 gemeente Leidschendam-Voorburg Ontwerp Actieplan luchtkwaliteit 2007-2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Ozonschade aan vegetatie: Literatuurstudie en studie naar de haalbaarheid van een indicator op basis van de ozonflux en naar de implicaties voor de gebiedsdekkende berekening via een luchtkwaliteitsmodel

Nadere informatie

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies Tafel Naam Onderwerp 1 Erik Opdam NC Advies Samen versnellen en opschalen van duurzame implementaties in Oost Nederland (RU Nijmegen, NoordZuiden, NC Advies) Innovatie en technologie zijn aanwezig, maar

Nadere informatie

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP

Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Verspreiding: Algemeen Definitief rapport Lessons learned met betrekking tot opmaak van een SEAP Erika Meynaerts, Han Vandevyvere, Leen Gorissen Studie uitgevoerd in opdracht van: 2014/Unit/R/ Juni 2014

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt

Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt Gevolgen van klimaatbeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt IDEA Consult in samenwerking met ECORYS Nederland Valentijn Bilsen Stephanie Devisscher Debbie Sanders Katrien Van Dingenen Koen Rademaekers (ECORYS

Nadere informatie

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak visionnr. 8 - september 2011 >> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak Luc Schuiten >> Energyville wordt model voor duurzaam bouwen >> Limburg wil klimaatneutraal worden >>

Nadere informatie

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND

EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND Januari 2000 ECN-C--00-015 EEN SAMENVATTENDE ANALYSE VAN POTENTIËLEN EN KOSTEN VAN BROEIKASGASREDUCTIE-OPTIES IN BINNEN- EN BUITENLAND N.H. van der Linden J.R. Ybema M. Beeldman S.N.M. van Rooijen Verantwoording

Nadere informatie

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Rapport 680712001/2010 J. Wesseling R. Beijk Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Analyse van de uitgangssituatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit RIVM Rapport 680712001/2010

Nadere informatie

for life î nnovation TNO-rapport TNO 2015 R10304 Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 49 2628 XE Delft Postbus 49 2600 M Delft www.tno.

for life î nnovation TNO-rapport TNO 2015 R10304 Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 49 2628 XE Delft Postbus 49 2600 M Delft www.tno. î nnovation for life TNO-rapport TNO 2015 R10304 Leefomgeving Van Mourik Broekmanweg 49 2628 XE Delft Postbus 49 2600 M Delft www.tno.nl T +31 888663000 Meerjaren Speurwerkprogramma 2011-2014 F +31 888663010

Nadere informatie

ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s)

ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s) ITS-technieken om verkeersveiligheid te verhogen op kruispunten met verkeerslichten (VRI s) Onderzoek naar de mogelijkheden van dynamisch snelheidsadvies op VRI s RA-MOW-2009-010 J. De Mol, W. Vandenberghe,

Nadere informatie

Klimaatverandering in het stedelijkgebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem

Klimaatverandering in het stedelijkgebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem Klimaatverandering in het stedelijkgebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem RIVM rapport 607050008/2011 E.M. Dirven-van Breemen A. Hollander J.W. Claessens Klimaatverandering in het stedelijk

Nadere informatie

De Economische Impact van een Kernramp In Doel

De Economische Impact van een Kernramp In Doel De Economische Impact van een Kernramp In Doel door Ir. Bart Martens, Smart Matters studie in opdracht van Greenpeace Belgium December 2014 2 Rapport Deze studie werd uitgevoerd door Bart Martens (Smart

Nadere informatie

>> Ruimte duurzaam benutten

>> Ruimte duurzaam benutten visionnr. 16 - JUNI 2014 >> Ruimte duurzaam benutten VITO kijkt over de grenzen heen >> VITO ONDERSTEUNT ONTWIKKELING CHINEES MILIEUBELEID >> BELGISCHE PRIMEUR: EERSTE TESTVLUCHT MET CRUISER >> MONITORINGSTOOL

Nadere informatie

Duurzaamheid in de Vlaamse industrie

Duurzaamheid in de Vlaamse industrie Academiejaar 2012 2013 TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN Duurzaamheid in de Vlaamse industrie Een onderzoek naar de implementatie in productiebedrijven en uitwerking van NX-applicatie Scriptie voorgedragen

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor de behandeling van verkeersonveiligheid binnen effectrapportage

Richtlijnen en aanbevelingen voor de behandeling van verkeersonveiligheid binnen effectrapportage Richtlijnen en aanbevelingen voor de behandeling van verkeersonveiligheid binnen effectrapportage Studie verkeersonveiligheid in MER/MOBER en rol van andere relevante beleidsinstrumenten Pascal Lammar,

Nadere informatie

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING

PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING In opdracht van PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE OOSTERWEELVERBINDING DEELRAPPORT 12: DISCIPLINE MENS GEZONDHEID Januari 2014 In opdracht van Revisiestatus: Versie Datum Definitieve versie Januari 2014 Opgesteld:

Nadere informatie

Work package Economie, Beleid en Duurzaamheid. 1. Kansen voor bedrijven en maatschappij

Work package Economie, Beleid en Duurzaamheid. 1. Kansen voor bedrijven en maatschappij Work package Economie, Beleid en Duurzaamheid 1. Kansen voor bedrijven en maatschappij Duurzaamheid wordt steeds belangrijker als economische driver 1 voor bedrijven. Tegelijkertijd is duurzaamheid ook

Nadere informatie

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III September - december (inclusief jaaroverzicht rapporten en publicaties) Den Haag - 1 - Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting... 3 2 Publicaties en

Nadere informatie