Beter denken, Beter doen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter denken, Beter doen!"

Transcriptie

1 Beter denken, beter doen! Beter denken, Beter doen! Een toekomst Implementeren Routekaart Portfolio Management A4 Portfolio Management Wat is Agile Portfolio Management? routekaart Routekaart Portfoliomanagement een toekomst Een geschiedenis, heden en toekomst implementeren Portfoliomanagement implementeren Agile A4 Portfolio Ondernemerschap Agile Een handvol nieuwe boeken met René Hombergen boeken René Hombergen

2 Wat zijn uw vernieuwingen de komende drie jaar? Wat kiest u? Wat doet u niet? Voor een overzichtelijk antwoord op deze vragen past portfoliomanagement. Dit gedachtegoed helpt u om een selectie van de meest wenselijke projecten te maken. Het ambacht ondersteunt u bij het stellen van de juiste prioriteiten om de projecten goed uit te voeren. En portfoliomanagement zorgt ervoor dat al uw vernieuwingen in lijn zijn met uw strategie Juist ook de inspirerende nieuwe zijpaden die tijdens projecten ontstaan, past u naadloos in: in uw daarmee wijzigende strategie Aanpakken met portfoliomanagement Komend jaar verschijnen vijf nieuwe boeken over portfoliomanagement. René Hombergen heeft het initiatief genomen om u met een handvol uitgaven te ondersteunen op dit relatief jonge vakgebied. Hij wijst u de weg naar een strategisch anker voor uw programma s en projecten, een doorleefde keuze van de set projecten, een goede portfolio-uitvoering, en een tijdige bijstelling. Ook deelt hij de praktijkinzichten van meerdere visies op portfoliomanagement, verschillende manieren waarop u de aanpak kunt implementeren en een mogelijk verloop van de discipline. Vijf nieuwe boeken Ziehier de vijf onderwerpen die per titel aan bod komen. Past een aanpak volgens een moderne hype? Welke bruikbare hedendaagse methoden zijn er? Welke aanpak past u in welke omstandigheden toe? Of is het vakgebied portfoliomanagement toch niet zo nieuw als het lijkt? En welke toekomst is te verwachten van portfoliomanagement? Hoe voert u portfoliomanagement in? Is een eenvoudige overzichtelijke methode werkelijk handig?

3 Waarom portfoliomanagement? Bezuinigen of uitbreiden? In beide gevallen blijft vernieuwen onontkoombaar. Wie vandaag leeft, heeft ook de zorg voor het leven van morgen. Wat ontwikkelt u vandaag om morgen mogelijk te maken? Met portfoliomanagement kiest en leidt u de vernieuwingen die nodig zijn om de toekomst te creëren. Ook al biedt de toekomst u wellicht minder middelen, u zet vandaag uw middelen zo optimaal mogelijk in om daar morgen voordeel van te hebben. Portfoliomanagement helpt u aan het mooiste rendement van de beste set samenwerkende projecten voor uw organisatie. Strategische samenhang Projectmanagement heeft u al een tijdje onder de knie. Programma-management inmiddels ook. Nu wilt u niet alleen meer een enkel vernieuwend resultaat opleveren of sturen op een groep projecten voor een bepaalde doelstelling, nee, vanaf vandaag wilt u alle vernieuwingen die met strategische doelstellingen van doen hebben, in één hand leiden. U bent toe aan het invoeren van portfoliomanagement. U kunt daarbij gebruik maken van deze vijf titels: Wat is Agile Portfolio Management? Routekaart Portfoliomanagement Een geschiedenis, heden en toekomst van portfoliomanagement Portfoliomanagement implementeren A4 Portfolio Ondernemerschap

4 Wat is Agile Portfolio Management? Agile is een hype. U volgt waarschijnlijk graag de hype. Want een hype lijkt goed. Iedereen doet het en toch niet iedereen is gek? Agile is zeer populair voor projecten, vooral in de vorm van Scrum. Er wordt ook gesproken over Agile Portfolio Management. Maar bestaat Agile Portfolio Management wel? Hoe agile is Agile werkelijk? Bestaat Agile Portfolio Management? De vraag naar het bestaan van Agile Portfolio Management vormt de aanleiding voor dit boek. De titel luidt dan ook Wat is Agile Portfolio Management?. We starten met het ontstaan van de Agile uitgangspunten. Wat was de aanleiding voor Agile? Agile poneert een aantal eigenschappen waaraan projecten moeten voldoen willen zij succesvol zijn. Dat lukt niet alleen met een klassiek top-down ontwerp. Klassieke projecten Juist de inzet en de energie van het team zijn onontbeerlijk. Werken in een klassiek projectteam kan zaaddodend zijn. Iemand heeft een mooie business case in een spreadsheet gezet, vergezeld van wat loos reclameproza met winstkreten, en een groep medewerkers mag dit vervolgens waarmaken. Wat afwijkt van de business case of het plan, zijn slechts vervelende uitzonderingen medewerkers zijn niet capabel genoeg om het plan te volgen.

5 Levendige teams Werken in Scrum-teams is een feest. Het draait om onderlinge betrokkenheid, om teamspirit, om resultaatgerichtheid met werk dat als eigen werk voelt. Om in een team te presteren, is teaminzet vereist. Dat weet elke sporter. Makkelijk en soepel vernieuwen! Met een visie! Maar een goed team is pas werkelijk groots als het gedragen wordt door een visie. Hoe verbindt Agile Portfolio Management het werken in betrokken teams met het ondernemen volgens een strategische visie? Agile Portfolio Management bestaat niet Verschillende auteurs hebben daar tot heden verschillende antwoorden op gegeven. In die antwoorden gaat het om een ander gebruik van gegevens en van tools dan in de klassieke rapportages. Maar volgens de Agile uitgangspunten is menselijke communicatie van aangezicht tot aangezicht toch essentieel? Wat tot op heden over Agile Portfolio Management is geschreven, is geen agile portfoliomanagement. Het is niet soepel, lenig, makkelijk. We ontwerpen het In dit boek ontwerpen we op onze zoektocht naar agile portfoliomanagement, zelf een agile portfoliomanagement. Indachtig de uitgangspunten voor kort-cyclische, laagdrempelige afstemming, komen we tot een lean proces voor Agile Portfolio Management. In dit proces van Agile Portfolio Management verbinden we teamenergie aan strategische oriëntatie. We verenigen een visionaire blik met de dagdagelijkse afstemming van projectleden onderling. Met een praktijkcase Deze uitgave is mede tot stand gekomen met de inbreng van CB (voorheen Centraal Boekhuis). CB heeft zelf een Agile Portfolio Management vorm gegeven op basis van de positieve ervaringen met een agile projectmanagement. De managers van CB geven hun praktijkcasus weer. Wat is Agile portfolio management Een reis naar meerdere bronnen ISBN:

6 Routekaart Portfoliomanagement Hoe pak je portfoliomanagement aan? Er zijn verschillende methoden ontwikkeld om u daarbij te helpen. Kennisname van een beschreven aanpak voorkomt dat u het wiel opnieuw uitvindt. Dit boek geeft u (alfabetisch) een overzicht van zes bruikbare aanpakken. A4 Portfolio Ondernemerschap A4 geeft een duidelijke vierdeling voor het proces van portfoliomanagement. Het luidt: ken uw strategie, kies de juiste programma s en projecten, voer ze goed uit, en stel tijdig bij. Maar een transparant proces alleen doet het niet. Mensen brengen projecten tot leven. En mensen stellen projecten bij. Staat management als methode een ondernemerschap van de persoon teveel in de weg? A4 geeft ook heldere handvatten om een gezonde ondernemingsgeest in uw portfolio te creëren. Agile Portfolio Management Agile PfM bestaat nog niet werkelijk, dat wil zeggen het is niet eerder bevredigend beschreven. Eerdere publicaties baseren zich op tooling en rapportages niet echt agile Het agile uitgangspunt van het belang van menselijke communicatie is beter vorm te geven met kort-cyclische laagdrempelige ontmoetingen van projectmanagers met strategische bestuurders. Enterprise Programme Management EPM richt zich niet alleen op een groep projecten zoals de naam wellicht doet vermoeden, maar op alle projecten van een organisatie. Maak de overall strategische

7 doelstelling van uw organisatie leidend. Als medewerkers in projecten doordrongen zijn van een hoger belang van hun project, bijvoorbeeld meer maatschappelijke welvaart, maakt dat de projecten productiever. Op naar de top! Management of Portfolios MoP bouwt voort op Managing Successful Programme s en Prince2. Een rationele besturing van het portfolioproces is leidend in de aanpak. De kern van MoP draait om het vinden van de balans tussen run the business en change the business. Het hoofdproces van portfoliomanagement is ingedeeld in -samenstelling en -uitvoering ofwel de twee cycli definition cycle en delivery cycle. Deze twee cycli bevatten twaalf toe te passen portfolio management praktijken. Portfolio Management of New Products PfMfNP is met recht de eerste aanpak voor portfoliomanagement. De aanpak ademt sterk de geest van marketing en strategie en stelt de afnemer centraal. Via afnemers zelf wordt de beste beslissingsinformatie verkregen om projecten bij te sturen. Om een portfolio samen te stellen werkt PfMfNP niet alleen met projectverwachtingen maar ook met strategische mandjes. Met investeringen in ver- schillende mandjes borgt u strategische spreiding. Standard for Portfolio Management SPfM bouwt voort op Standard for Program Management en op PMBoK. Portfoliomanagement is een proces voor het integraal managen van een vastgestelde portfolio. De portfolio bevat alle uit te voeren werkzaamheden die geselecteerd zijn voor het bereiken van een specifiek strategisch doel. Het gehele proces bestaat uit veertien sub-processen die verdeeld zijn over twee groepen: Aligning en Monitoring en Control ; en twee kennisvelden: Governance en Risk Management. Een vergelijking Welke methode voldoet in welke situatie het beste? Het laatste hoofdstuk van Routekaart Portfoliomanagement geeft u een bescheiden serieus antwoord op deze vragen. Het goede antwoord bestaat niet wel een goed overwogen antwoord voor uw specifieke situatie. Routekaart Portfoliomanagement Uw weg naar project- en programma -rendement ISBN:

8 Een geschiedenis, heden en toekomst Portfoliomanagement is oud. Wellicht nog ouder dan de mensheid die polders droogmaalt en reeksen piramiden bouwt. Zie hoe dieren voedselvoorraden aanleggen. Een hedendaagse beschrijving van portfoliomanagement is sterk verbonden aan het verhaal van wetenschappelijk management zoals dat in de Angelsaksische wereld in het begin van de twintigste eeuw zijn intrede doet. Methoden voor portfoliomanagement ontstaan in dit bedrijfskundige kader een eeuw later. Toch bestaat portfoliomanagement in bedrijven al eerder als coherente discipline zij het niet als zodanig beschreven. Geschiedenis Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw bestond portfoliomanagement. Zonder een expliciete methode maar met een be- wust gebruik van het gedachtegoed van strategie, marketing en financiën, stuurde men op het optimaliseren van de project-investeringen. Methoden voor portfoliomanagement kwamen pas later als zodanig. De methoden voor portfoliomanagement verschijnen aan het einde van de eeuw voor het eerst in het verlengde van methoden voor programma- en projectmanagement. Heden De belangrijkste methoden in hun recente historische volgorde volgen hier. Portfolio Management for New Products verbindt het niet-methodische portfoliomanagement van de jaren vijftig met moderne methodische aanpakken die sterk vanuit automatisering zijn ontstaan. De aanpak rationaliseert het keuzeproces door te luisteren naar afnemers en investeringen te spreiden. Enterprise Programme Management benadrukt het belang van visionaire inspiratie in alle programma s en projecten van een portfolio. Standard for Portfolio Management be-

9 noemt als twee essenties van het portfolioproces: de juiste projecten doen en de projecten juist doen ofwel portfolio-samenstelling en -uitvoering. Agile Portfolio Management poneert nieuwe tools en data als oplossing en lijkt daarmee ver verwijderd van de Agile uitgangspunten. Het is Wat betekent morgen vandaag? echter goed mogelijk om basis van de Agile principes een Agile Portfolio Management te ontwikkelen. Management of Portfolios stelt menselijke energie centraal als bron en stuurt sterk op geld. De aanpak benadrukt de zakelijke rechtvaardiging van een portfolio en vraagt veel aandacht voor het steeds bijsturen op baten. A4 Portfolio Ondernemerschap tot slot geeft een duidelijke vierdeling voor het proces van portfoliomanagement en thematiseert het belang van een passende ondernemingsgeest. Staat management als methode een ondernemerschap van de persoon en het team teveel in de weg? A4 biedt enkele handvatten voor een goede ondernemingsspirit. Wij vermoeden dat het eerste betoogd wordt en het tweede de praktijk zal zijn. Ofwel geen relatief open gildesysteem in de praktijk maar een relatief gesloten systeem van klassikale scholing en accreditatie. en van het vak En desalniettemin zal het vakgebied, ondanks alle beperkingen door geïnstitutionaliseerde methoden, universiteiten en verenigingen, in de praktijk een grote, vrije ontwikkeling doormaken. Organisaties willen niet langer alleen hun lijnmanagement perfectioneren maar ook hun vernieuwingen optimaliseren met een integrale aanpak. Juist om de eigen organisatie een toekomst te geven, moeten interne onvolkomenheden actief worden opgespoord en opgelost, en moet de bijdrage van morgen vandaag al worden voorbereid en verzorgd. Toekomst van de instituties Wordt het zojuist genoemde ondernemerschap in de toekomst voornamer? Of draait het juist om methoden met hun voorschriften en controlemechanismen? Roadmap toekomst Wat betekent morgen vandaag? ISBN:

10 portfoliomanagement implementeren Portfoliomanagement is mooi maar hoe implementeert u het? Graag wilt u een helder proces voor het doorvoeren van vernieuwingen in samenhang en met een grote mate van acceptatie door uw medewerkers en afnemers. Omdat portfoliomanagement uw gehele organisatie betreft, wilt u vooraf weten wat handig is bij het invoeren van de discipline. Welke veel voorkomende valkuilen wilt u voorkomen? Van welke praktische tips wilt u optimaal gebruik maken? In dit boek vindt u de relevante overwegingen en passende aanbevelingen voor het implementeren van portfoliomanagement in uw organisatie. Een methode volgen Als eerste implementatiewijze melden we de mogelijkheid gewoon een methode te volgen. Hoewel een methode primair bedoeld is voor een operationeel portfoliomanagement-proces, gebruikt u de methode nu dus ook als manier om het proces in te voeren in uw organisatie. Bij deze implementatiewijze volgt u de voorschriften van een methode en geeft u ze achtereenvolgens vorm. Bijvoorbeeld bij het toepassen van A4-Portfolio-Ondernemerschap: I. start met portfolio-fundering op de strategie, II. vervolg met portfolio-samenstelling door de programma s en projecten te selecteren, prioriteren en plannen, III. ga door met portfolio-uitvoering, en IV. eindig met de implementatie van al wat nodig is om de portfolio tijdig aan te passen.

11 Als tweede implementatiewijze melden we een tien-stappen-pad. Het betreft: 1. Een lijst opstellen van alle programma s en projecten. 2. Het gebruik maken van een bestaande portfolio-, programma- en projectmethode. 3. Het verbeteren van de bestaande sjablonen. 4. Het inrichten van een portfoliomanagementcyclus. 5. Als opdrachtgever gebruik maken van de sjablonen. 6. Het vormgeven van een dashboard portfoliobesturing. 7. Het vaststellen van de actuele doelbijdrage van projecten en programma s. 8. Het gericht tot stand laten komen van nieuwe projecten en programma s. 9. Het evalueren van de doelbijdrage van projecten en programma s. 10. De beoordeling en bijstelling van portfoliomanagement. Vele wegen, één bestemming waarna de implementatie van portfoliomanagement voor de bestaande markten volgen. De inrichting naar disciplines kent voor portfoliomanagement een bruikbare indeling in zes onderscheiden disciplines, stromen, sporen ofwel routes. Bij de zes routen bewandel je niet een enkel pad met achtereenvolgende stappen, maar zes wegen parallel met soms wellicht onderling verschillende snelheden. Het betreft de routen: besturing, beleid, processen, informatie, mens en organisatie. Implementeren op gebieden Tot slot onderkennen we 27 gebieden om portfoliomanagement te implementeren. De gebieden zijn ingedeeld naar de kolommen project-, programma- en portfoliomanagement en de lagen besturing, organisatie en processen. Implementeren volgens zes routes Bij de implementatie van portfoliomanagement kunt u de vier klassieke inrichtingsprincipes voor een organisatie volgen: aanbodgericht, marktgericht, locatiegericht of naar disciplines. Implementeer portfoliomanagement bijvoorbeeld bij diverse achtereenvolgende productintroducties of bij een nieuwe markt Portfoliomanagement implementeren Vele wegen, één bestemming ISBN:

12 A4 Portfolio Ondernemerschap doel dit dient. Omdat u waarschijnlijk meer projecten wilt uitvoeren dan u werkelijk kunt, maakt u keuzen. A4 Portfolio Ondernemerschap geeft een duidelijke vierdeling voor het proces van portfoliomanagement. De vier kwadranten luiden: ken uw strategie, kies de juiste programma s en projecten, voer ze goed uit, en stel tijdig bij. In vier met een a beginnende woorden die als ezelsbruggetje kunnen dienen, heet het: ankeren aan de strategie, achterhalen van de juiste programma s en projecten, aanzwengelen van de programma s en projecten, en aanpassen van de portfolio. Koppelen aan strategie In een goede portfolio heeft elk project een strategische oriëntatie. Van elk mogelijk project is bekend welk strategisch Projecten selecteren A4 geeft negen verschillende modellen weer voor het selecteren van de projecten in een portfolio. En vervolgens vraagt A4 u om deze modellen niet of weinig te gebruiken maar te beginnen en eindigen met uw ondernemersintuïtie en die ondertussen te voeden met enkele bedrijfskundige analysen om het verwachte rendement en de strategische onderbouwing van het project nader te onderzoeken. Na het selecteren van de projecten volgt de prioritering om onderlinge conflicten te vermijden en de planning. U eindigt deze portfoliostap met een concrete roadmap. Projecten uitvoeren Bij het uitvoeren van de projecten van de roadmap telt zowel de oorspronkelij- Ik motiveer jullie nu!

13 ke planvorming als een niet aflatende bereidheid om aanpassingen te plegen naar wijzigende omstandigheden. U beoordeelt eerst of de projecten volgens schema lopen. Doe dat vooral in onderlinge communicatie en daarna pas met rapportages. Portfolio aanpassen En vervolgens past u de projecten en de portfolio als geheel aan waar nodig. Welke lopende projecten versnellen, welke uitstellen of stopzetten? Welke nieuwe projecten toevoegen? U past een portfolio niet aan op elk tegemoet komend golfje, maar op onverwachte (tegen)wind of storm. Ondernemen met overzicht Een geordend proces A4 houdt weliswaar het portfolioproces transparant met een heldere vierdeling en houdt het besluitvormingsproces helder door te benadrukken dat uiteindelijk mensen met hun belangen en verwachtingen beslissen; maar een transparante besluitvorming en een allitererend handigheidje voor het portfolioproces, doen het niet alleen. Voorschriften zijn handig maar niet voldoende. Een vitale ondernemingsspirit Mensen brengen programma s en projecten tot leven. En mensen stellen programma s en projecten bij. Staat management als methode een ondernemerschap van de persoon teveel in de weg? A4 geeft ook enkele heldere handvatten om een gezonde ondernemingsgeest in uw portfolio te creëren. Luisteren naar de werkelijkheid uit de projecten en naar signalen uit de omgeving, plus de durf om aanpassingen te plegen en van het plan afwijken, zijn enkele vitale aanbevelingen daarbij. Besteed gericht aandacht aan communicatie met de projecten en aan omgevingsverkenningen. Verbonden programma- en projectmanagement A4 Portfolio Ondernemerschap bouwt voort op A4-Programma-management en op A4-Projectmanagement. A4-Projectmanagement is door Management & Literatuur gewaardeerd met meer dan uitstekend handvat. A4 Portfolio Ondernemerschap bouwt voort op een zelfde heldere vierdeling met vier allitererende woorden. A4 portfolio ondernemerschap Uw vernieuwingen de komende drie jaar ISBN:

14 Wie is René Hombergen? Wie is de auteur van deze vijf boe ken over portfoliomanagement? Hoe wel René niet alles alleen heeft gedaan, (hij heeft dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van Caroline Algra, Alex Claessen, Ronald Janssen, Ron Vinken en Jaco Wobma), is zijn per soon toch niet onbelangrijk voor deze uitga ven. Vandaar de vraag: wie is hij?

15 René Hombergen heeft 25 jaar ervaring in vernieuwingsmanagement. Hij is schrijver van de zesdelige reeks A4-Projectmanagement, door Management & Literatuur in 2010 beoordeeld met meer dan uitstekend handvat, van A4-Programma-management en dus van deze vijf boeken over het ontstaan, managen en implementeren van porfolio s. Hij werkt sinds januari 2000 zelfstandig. René adviseert vanuit 2b4u Management Care en werkt via A4-Projectmanage ment als interim programma- en portfoliomanager. Hij laat zich daarbij graag uitdagen door een combinatie van resultaatgerichtheid en veranderkunde. René brengt verandertrajecten tot leven met een kleinschalige persoonlij ke aanpak. Portfoliomanagement pakt hij aan met doelgerichte strategische opdrachtdefinities waarbij een metho de vooral ondersteunt. Zijn aanpak is primair op aanpassing gericht om hoe dan ook het doel te halen en kent minder focus op het volgen van voor schriften. Ook portfoliomanagement is en blijft niet meer dan een middel voor vernieuwingen Maar het is wel een uiterst krachtig middel voor een gezonde toekomst het doel van elke organisatie. En een gezonde toekomst is het doel van elke student René geeft de laatste jaren dan ook meer en meer training en opleiding op het vakgebied project-, programma- en vooral portfoliomanagement. Wie is Caroline Algra? Caroline Algra is verandermanager digitalisering. Zij voert bij overheden grootschalige procesveranderingen door met een portfolio-aanpak op persoonlijke leest. Wie is Alex Claessen? Alex Claessen heeft veel ervaring met internationale projecten. Hij managet de veranderingen van zowel technische systemen als organisatieculturen. Wie is Ronald Janssen? Ronald Janssen is een doorgewinterde ICT-manager die tijdig de voordelen van ontwikkelen op menselijke maat heeft ingezien. Hij heeft het sein gegeven om concreet met Agile aan de slag te gaan in een grote commerciële organisatie. Wie is Ron Vinken? Ron Vinken heeft een brede achtergrond in de reisbranche en inmiddels een ruime actuele ervaring in de telecom. Hij bestuurt vernieuwingen effectief in een arena van in- en externe spelers en belangen. Wie is Jaco Wobma? Jaco Wobma is ICT- en bedrijfsanalist en heeft als een van de eersten in Nederland een Agile Portfolio Management ontworpen dat recht doet aan de principes.

16 Bestelgegevens Titel Subtitel ISBN Wat is Agile portfolio management? Een reis naar meerdere bronnen Agile praktisch strategisch toepassen Routekaart Portfoliomanagement Roadmap toekomst Portfoliomanagement implementeren A4 Portfolio Ondernemerschap Uw weg naar project- en programma-rendement Zes navigatiepaden Wat betekent morgen vandaag? Een toekomst, heden en historie van portfolio management Vele wegen, één bestemming Hoe voert u portfoliomanagement in? Uw vernieuwingen de komende drie jaar Roadmap ondernemen ELIX Uitgevers b.v. Coehoornsingel AG Zutphen Kamer van Koophandel-nr: Erkenningsnummer KVB: Mail: Internet: Contact met de auteur: René Hombergen

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Welkom Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Wat mag u verwachten Een leuke en leerzame ontmoeting met: Keuzemenu programma-management Overview zes visies Vergelijking en vragen 1 Welkom namens

Nadere informatie

Wat is Agile portfolio management

Wat is Agile portfolio management Agile Portfolio Management? leidt u naar Agile geen bevredigend antwoord geeft, gile Portfolio Management. Deze aanpak e dagelijkse praktijk toepasbaar. Dit boek agdrempelig leiden van een portfolio aan

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek

Regie van kwaliteit. Testnet thema avond 6-2-2013. Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Regie van kwaliteit Testnet thema avond 6-2-2013 Chester Jansen Jos van Rooyen Kees Lindhout Henk Klein Gunnewiek Waarom Regie van Kwaliteit? - De markt van vandaag vraagt veel: bedrijven moeten lenig

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Resumé projectsuccesdefinities

Resumé projectsuccesdefinities Resumé projectsuccesdefinities Hoewel er weliswaar nog geen eenduidige definitie gedeeld wordt, ontstaat er wel meer en meer overeenstemming dat projectsucces een combinatie is van een goed verlopend project

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014)

Reiswerk Masterclasses Focus op de Klant, Focus op Verandering (winter 2014) REISWERK MASTERCLASSES FOCUS OP DE KLANT, FOCUS OP VERANDERING Reiswerk en hebben een serie masterclasses ontwikkeld rondom het thema Focus op de Klant, Focus op Verandering, die de reisprofessioneel op

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

DE VERANDEREXPEDITIE!

DE VERANDEREXPEDITIE! DE VERANDEREXPEDITIE! OP WEG NAAR EEN SUCCESVOL RESULTAAT Hands-on begeleiding voor de verandermanager Interselectgroup i.s.m dr. Marco de Witte (adviseur en veranderkundige) Visie op verandermanagement

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma?

Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1. Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 1 Wat is Lean Six Sigma? Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 2 Wat is Lean Six Sigma_01.qxd 26-7-2005 10:35 Pagina 3 Wat is Lean Six

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Hoog tijd voor meer focus op besturing!

Hoog tijd voor meer focus op besturing! Het curriculum van het hoger IT onderwijs is (hopeloos?) verouderd: Hoog tijd voor meer focus op besturing! NIOC 2011 7 april 2011, Daniël Smits, Debbie Tarenskeen, Bert Wimmenhove Vereiste kennis ICT

Nadere informatie

Modern Leidinggeven. Nederlandse Vereniging voor biomedisch Laboratoriummedewerkers. Martine Ferment 17 april 2013 Veldhoven

Modern Leidinggeven. Nederlandse Vereniging voor biomedisch Laboratoriummedewerkers. Martine Ferment 17 april 2013 Veldhoven Modern Leidinggeven Nederlandse Vereniging voor biomedisch Laboratoriummedewerkers Martine Ferment 17 april 2013 Veldhoven Even voorstellen Martine Ferment Opleiding: logopedist, organisatiekundige, informaticus

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

De projectmanager. en zelforganiserende teams

De projectmanager. en zelforganiserende teams De projectmanager en zelforganiserende teams Agenda 16:00 16:30: Inloop 16:30 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 18:00: Agile en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

De goede projecten doen én De projecten goed doen

De goede projecten doen én De projecten goed doen De goede projecten doen én De projecten goed doen Christiaan Klerk Stefanie de Pruyssenaere de la Woestijne Stefanie de Pruyssenaere de la Woestijne Beleidsmedewerker ROC Nijmegen S.deWoestijne@roc-nijmegen.nl

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel

Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel Eigenlijk ben ik in dienst van mijn personeel De weg die u met uw bedrijf bent ingeslagen is duidelijk! Iedereen, van jongste medewerker tot het voltallige management, kent de doelen. Deze zijn zorgvuldig

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie

Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Helder zicht: meet het verandervermogen van uw organisatie Zou het niet heerlijk zijn als: veranderingen soepeler verlopen, medewerkers er minder weerstand tegen hebben, projecten eerder klaar zijn en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten Programma Management Insights & Essentials Willem van Putten Programma Kennissessie Kort voorstellen & programma introduceren Ervaring met programma management en vragen Kenmerken van een programma Opdracht

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Groeien naar lean & meaningful management support

Groeien naar lean & meaningful management support Groeien naar lean & meaningful management support LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 1 25-08-14 17:47 LEAN AND MEANINGFUL 07 DEF.indd 2 25-08-14 17:47 Groeien naar lean & meaningful management support Annemarie

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Veranderen is ballen in de lucht houden

Veranderen is ballen in de lucht houden 8 Veranderen is ballen in de lucht houden In een complexe verandering gebeuren altijd 42 dingen tegelijk. Er lopen verschillende projecten, een van tevoren in kaart gebracht risico manifesteert zich, de

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Resultaten PPM mini-enquête 2013

Resultaten PPM mini-enquête 2013 Resultaten PPM mini-enquête 203 Stand van Project Portfolio Management in Nederland drs. Jan G. Bloem CMC t.b.v. 9 e PPM Jaarcongres 29 mei 203 Het speelveld Project Por)olio Management Rond deze thema

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

COMPETENTIEMIX VAN DE SUCCESVOLLE PROJECTMANAGER Instrumentalist of ook een beetje psycholoog?

COMPETENTIEMIX VAN DE SUCCESVOLLE PROJECTMANAGER Instrumentalist of ook een beetje psycholoog? In projectmanagement trainingen wordt ruimschoots aandacht besteed aan plannen, controleren, managen van verwachtingen etc. Maar kun je het dan ook toepassen? Zolang het over het projectmanagement instrumentarium

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management?

Wanneer ga je Agile? Wat is Agile Project Management? Wanneer ga je Agile? Agile Project Management 1 past goed in deze tijd. Het is snel, flexibel en leuk. Je kunt het echter niet altijd en overal gebruiken. Het werk en de organisatie moeten geschikt zijn

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Inleiding... 1 Deel I: Agile begrijpen... 7 Hoofdstuk 1: Projectmanagement moderniseren...9 Hoofdstuk 2: Het Agile Manifest en de agile principes...19 Hoofdstuk 3: Waarom agile beter

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie