Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September SRB Project portfolio / / blz. 1 van 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project portfolio. SeniorenRaadBest. van. September 2013. SRB Project portfolio 20130922 / 26-9-13 / blz. 1 van 7"

Transcriptie

1 SRB Project portfolio / / blz. 1 van 7 Project portfolio van SeniorenRaadBest September 2013

2 SRB Project portfolio / / blz. 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Digitaal platform 3. Samen sterk in Best 4. Armoede 5. Kanteling 6. Transities 7. Ouderenmishandeling 8. Platform Wonen en woonomgeving 9. Werving 10. Platform Dementie

3 SRB Project portfolio / / blz. 3 van 7 1. Inleiding Na het BOS onderzoek zijn via verschillende stappen een aantal; projecten benoemd om in de komende jaren uit te voeren. Naast de acht door het Bos onderzoek geïndiceerde projecten waren er reeds een tweetal projecten in de opstartfase( 3 en 10) Voor de tien projecten is een projecttrekker ( verkenner/opstarter) gevonden. De projecttrekkers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hen toebedeelde projecten Deze project portfolio is bedoeld om een beknopt overzicht te geven van de lopende projecten en hun doelstelling. Als Annex is van elk van de projecten een projectdefinitie toegevoegd. Van sommige projecten is nog geen projectdefinitie bekend. Van alle projecten moet verwacht worden dat de projectdefinities in de komende weken nog zullen worden aangepast c.q. bijgesteld. 2. Digitaal Platform Trekker: Frans van Beerendonk De inwoners van Best zijn beter in staat om zichzelf te redden, doordat informele zorg beter beschikbaar is en de afstemming tussen formele en informele zorg makkelijker te organiseren is.. Subdoelen: - Er zijn afspraken met betreffende partners over de manier van samenwerken en communiceren - Er is een digitaal systeem geïmplementeerd, dat door zowel de burger als door samenwerkende organisaties gebruikt wordt Zie voor Projectdefinitie Annex I 3. Samen sterk in Best Trekker: Frank Montulet Wij willen met dit project bereiken dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een zo optimaal mogelijk leefklimaat. Dit binnen de eigen buurt op basis van wederkerigheid, in eigen verantwoordelijkheid en regie. Hierbij richt de SeniorenRaadBest zich in eerste instantie op de 55/60 plussers. Zie voor Projectdefinitie Annex II

4 SRB Project portfolio / / blz. 4 van 7 4. Armoede Trekker: Han Greefkes Het opsporen en bestrijden van niet geïndiceerde armoede, in het bijzonder van de niet zelfredzamen Zie voor Projectdefinitie Annex III 5. Kanteling Trekker: Frans Robers De kanteling houdt een gewijzigde methode van vaststellen van de hulpvraag in. Dit betekent dat aan de kant van de hulpverlening in een zogenaamd keukentafelgesprek hulp verleend moet worden aan de hulpvrager voor het op de juiste manier stellen van de hulpvraag. Het keukentafelgesprek is bedoeld om ondersteuning te bieden in het vergroten van het zelfvertrouwen, van het zelfinzicht en het maken van eigen keuzes. Het beoogt het op de juiste manier stellen van de hulpvraag en doel. Zie voor Projectdefinitie Annex IV en V 6. Transities Trekker: Nog in te vullen In 2014 zullen er belangrijke taken van de Centrale overheid worden overgeheveld naar gemeentelijk nivo. Aankondigen hiervan zijn al in 2012 en de jaren daarvoor gedaan. Nog steeds is niet geheel duidelijk hoe de te overhevelen pakketten eruit zullen zien. SeniorenRaadBest stelt zich ten doel de ontwikkelingen te volgen en daar waar mogelijk mee te denken en invloed uit te oefenen op een efficiënte en effectieve implementatie op lokaal nivo. Zonder de uitkomst van het proces nu al te kennen zal SeniorenRaadBest zich inspannen voorlichting aan doelgroepen optimaal te( laten) verzorgen. 7. Ouderenmishandeling Trekker: Gaston Slagers Het opzetten van een projectgroep waarin relevante professionals als vrijwilligers zitting hebben om het hele gebied van ouderenmishandeling in kaart te brengen en te bezien op

5 SRB Project portfolio / / blz. 5 van 7 lacunes en of tekortkomingen en ter opheffing daarvan een actieplan op te zetten en te implementeren binnen Best met als beoogd resultaat: Een binnen Best laagdrempelig, totaal omvattend efficiënt en effectief functionerend systeem gericht op het tegengaan van ouderenmishandeling. Zie voor projectdefinitie Annex X 8. Platform Wonen en woonomgeving Trekker: Jo Goossens Senioren (55+) in Best de mogelijkheid bieden om zolang mogelijk in de huidige woning en / of woonomgeving op een prettige, comfortabele en veilige manier te blijven wonen. Als alternatief, voor een kleinere groep, de mogelijkheid een andere passende woning (veilig, comfortabel en prettig)te betrekken. eventueel in een wijk of buurt met een beter of bereikbaarder voorzieningen niveau. Ook moet het mogelijk zijn bijzondere woonvormen voor gelijk gestemde (kleinere) groepen te realiseren. Dit leidt tot een drietal subdoelen, in volgorde van omvang van de doelgroepen: 1. De senioren (55+) in Best zijn zich bewust van het gegeven dat met het toenemen van de leeftijd kleine fysieke beperkingen tot ongemakken en uiteindelijk zelfs gevaarlijke situaties in de woning en de woonomgeving kunnen leiden. Vanuit deze erkenning is men bereid om bepaalde aanpassingen uit te (laten) voeren, zodat men langer op een prettige, comfortabele en vooral veiligere manier in de huidige woning kan blijven wonen. Dit geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen in eigendom. 2. Vanuit het onder 1 genoemd bewustzijn is er voldoende keuze aan woningen die levensloop bestendig zijn (onder andere woon- en slaapvertrekken op één bouwlaag, ruime sanitaire / natte groepen) die tegelijkertijd in de nabijheid van voorzieningen als winkels, openbaar vervoer en maatschappelijke voorzieningen (buurtontmoetingsruimten) zijn gelegen. Daarbij is er keuze tussen sociale huur (inkomens toets) vrije sector huur en koop woningen. 3. Voor senioren die de voorkeur geven aan vormen van groepswonen moet er in bestemmingsplannen ruimte voor dergelijke initiatieven zijn. Zie voor projectdefinitie Annex VI

6 SRB Project portfolio / / blz. 6 van 7 9. Werving Trekker: Wim Steenks De projecten van de SRB die voortkomen uit het BOS onderzoek dat o.l.v. prof. Kardol in de gemeente Best werd uitgevoerd, bemensen met vrijwilligers (senioren) die bereid zijn en capabel om een actieve en positieve bijdrage te leveren aan de realisatie van deze projecten. Zie voor projectdefinitie Annex VII en VIII 10. Platform dementie Trekker: Jan Verbeek We willen bereiken dat de inwoner van Best met beginnende vergeetachtigheidsproblematiek, waar het niet pluis gevoel van toepassing is en zijn verwanten, familieleden en mantelzorgers, op een gedegen wijze breed geïnformeerd worden over alle zaken die samenhangen met dementie; psychogeriatrische probematiek. Dit kan gebeuren via: - duidelijke schriftelijke informatie, welke binnen Best Wijzer een vaste plek krijgen en waarnaar verwezen kan worden. - Het opzetten van een Alzheimercafé, een laagdrempelige voorziening, waar structureel informatieavonden worden georganiseerd volgens een vast stramien op een vast tijdstip in de maand. Zie voor projectdefinitie Annex IX Naast bovengenoemde doelstelling wil het platform bereiken dat Best tot de meest dementie vriendelijke gemeenten behoord. Daartoe zal in 2014 een project worden opgezet waarvoor een concept doelstelling is geformuleerd. Zie voor concept projectdefinitie Annex XI

7 SRB Project portfolio / / blz. 7 van 7 Annex I: SRB Projectdefinitie Digitaal Platform Annex II: SRB Projectdefinitie Samen sterk in Best Annex III: SRB Projectdefinitie Armoede Annex IV: SRB Projectdefinitie Kanteling Annex V : Bijlage 1 bij Projectplan De Kanteling Annex VI: SRB Projectdefinitie Wonen Annex VII: SRB Bijlage bij Werving Annex VIII: SRB Projectdefinitie Werving Annex IX SRB Projectdefinitie Platform dementie Annex X: SRB Projectdefinitie Ouderenmishandeling Annex XI: SRB Concept Projectdefinitie Dementievriendelijke gemeente

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers

CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018. Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013. Gaston Slagers CDA BEST VOOR PERIODE 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 november 2013 Gaston Slagers Programma CDA Best voor de periode 2014-2018 Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN]

[INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] 2014 Auteurs (STZ/BP): Sara le Cointre Iris de Graaff 9 september 2014 [INRICHTINGSPLAN SOCIAAL DOMEIN] De organisatie van gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein Inhoudsopgave VOORWOORD 2 INLEIDING

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan

MANTELZORG AAN DE WATERKANT. Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan MANTELZORG AAN DE WATERKANT Mantelzorg in beeld in Landsmeer en Oostzaan Versie 1 april 2008 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 3 DEEL 1 1. Aanleiding tot het formuleren van mantelzorgbeleid 4 2. Visie op mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie