61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES"

Transcriptie

1 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. GELUIDDRUKNIVEAUS Ten gevolge van het functioneren van de installaties zijn de volgende geluidsdrukniveau maximaal toelaatbaar op 1 meter afstand van de bron cq roosters: -kantoor/spreekkamers 35 db(a) -vergaderruimtes e.d. 35 db(a) -entree/opslag/archief 45 db(a) -technische ruimtes 55 db(a) -fitness 40 db(a) Voor de omgeving geldende geluidsnormen voor woonomgevingen. 90. KANALEN/DOORVOERINGEN De op tekening aangegeven kanalen zijn van sendzimir verzinkte staalplaat met een LUKA kwaliteitsnorm. De ronde kanalen zijn verzonken spiraalgefelste buis. Regelkleppen en brandkleppen eveneens in verzinkte uitvoering. 91. OPSTELLING De opstelling, plaatsing en aansluitingen van de betreffende installatieonderdelen moeten zodanig zijn dat deze onderdelen goed en veilig bereikbaar zijn voor bediening, onderhoud, regeling, reiniging en herstel. Ook dienen deze onderdelen eenvoudig verwisselbaar te zijn en mogen bij eventuele lekkage van deze onderdelen geen schade veroorzaken. De onderdelen dienen trillingsvrij en spanningsvrij te worden aangebracht cq worden opgesteld. 92. VAN TOEPASSING ZIJNDE PUBLICATIES De navolgende ISSO publicaties zijn van toepassing: publicatie 17 publicatie 24 publicatie 26 publicatie 27 Waar deze publicaties de vermelding is opgenomen "wordt aanbevolen" of "wordt afgeraden" of termen van gelijke strekking dienen deze aanbevelingen te worden opgevolgd. Luka Kwaliteitshandboek 93. OPSCHRIFTEN De nieuw aan te brengen onderdelen dienen voorzien te worden van een opschrift; materiaal: resopal of sticker van de fabrikant Afmeting: ca 40x80 mm Minimaal dient te worden aangeven: -Onderdeel nummer volgens principeschema leverancier regelkast. -Merk/ type/capaciteit/aansluitvermogen 94. CE-MARKERING Componenten, apparatuur en systemen dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde CE-richtlijnen cq te voorzien zijn van een CE-merk INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 01. REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): - de gehele luchttechnische installatie Op deze revisietekeningen moet worden aangegeven: - ruimte nummers en inblaastemperaturen - luchthoeveelheden en luchtsnelheden in de kanalen - kanaalbeloop met afmetingen - reiniging en inspectieluiken - instelgegevens volumeregelaars, roosters en apparatuur September

2 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES - materialen kanalen en isolatie gegevens De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Tekeningdrager digitaal in.dwg of.dxf formaat Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en): Van de luchtbehandelingsinstallatie Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring 2 - goedgekeurde 2 Taal: Nederlandse Tijdstip van verstrekking bij oplevering FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 0. ALGENEME OMSCHRIJVING De accommodatie is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie met mechanische toe- en afvoer. De installatie is een all-air systeem wat inhoud dat zowel de ventilatie, verwarming en eventuele koeling via de luchtbehandelingsinstallatie plaats vind. De luchtbehandelingskasten zijn uitgevoerd zoals weergegeven in de principe schema's. De aanpassingen ten behoeve van het Baopt systeem zijn aangegeven op tekening BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN a BEPROEVEN/INREGELEN 0. VARIANT IS ONBEKEND 4. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Door de aannemer te verstrekken meetrapport(en): Van het ventilatie-/luchtbehandelingstoestel bij nominale belasting: Per vertrek van elk rooster: - toevoer debiet (m3/h): - afvoer debiet (m3/h): - temperatuur toevoerlucht ( C): Aantal te verstrekken exemplaren: 3 Tijdstip van verstrekking bij oplevering 5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. De aannemer verstrekt een meetrapport met daarop aangegeven de inregelstanden Het inbedrijfstellingsprotocol van de hele luchtbehandelingsinstallatie a IN BEDRIJF STELLEN 0. IN BEDRIJF STELLEN In bedrijf stellen. Uitvoering door: De aannemer van dit bestek in samenwerking met Baopt Benelux BV. September

3 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES METALEN KANALEN a METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL 0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL Aanlegwijze: - voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. - het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen. - overeenkomstig LUKA-04 - flensverbinding - insteekverbinding, geschroefd Beschermingswijze: - het kanaal dampdicht afwerken bij condities ( C; r.v.): 50 % - de lengte van flexibele niet akoestische slangen mag niet langer zijn dan (m): 1 m 1. KANAALELEMENT, STAAL Fabrikaat: naar keuze aannemer Materiaal: Sendzimir verzinkte plaat met een zinklaag van minimaal 275 gr/m2. Afmetingen (mm): volgens tekening Verbindingseinden: - flens Verstijvingen: - cross-breakings Inspectiedeksel: - afmetingen (mm): nvt De noodzakelijke inspectie luiken. Het luchtkanaal systeem volgens tekening VENTILATOREN a VENTILATOR 0. VENTILATOR Fabrikaat: EBMpapst Benelux B.V. Constructie Debiet (m3/h): vlgs berekening installateur Opvoerhoogte (Pa): vlgs berekening installateur Aandrijving: Toeren geregelde motor. Elektromotor: - toerentalregeling EC motor Toebehoren: MOD-bus sturing De ventilatoren in de luchtbehandelingsinstallatie BINNENROOSTERS a WANDROOSTER 0. WANDROOSTER Fabrikaat: Airosonic Enschede Constructie Debiet (m3/h): volgens tekening Kleur Toebehoren: - bevestigingsmiddelen De instelling van de roosters dient zo te worden ingesteld dat de luchtstroom en worp buiten de leefzone plaats vindt. De maximale luchtsnelheid in de leefzone is: Verwarmde lucht: 0.25 m/s Gekoelde lucht 0.18 m/s September

4 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES a PLAFONDROOSTER 0. PLAFONDROOSTER Fabrikaat: Airosonic Enschede Debiet (m3/h): volgens berekening Vorm rond Afmetingen (mm): vlgs tekening Aansluitingen vlgs tekening Materiaal Kunststof Oppervlaktebehandeling Kleur volgens kleurenstaat. Debietregelaar:.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE De ventilatieroosters dienen ingesteld te worden zodat er geen directe luchtstroom in het leefgebied meer kan plaats vinden APPENDAGES a a a LUCHTKLEP 0. LUCHTKLEP Fabrikaat: Halton o.g. Type: PTS of PRA Constructie: klep met rubber afdichting Materiaal staal Afmetingen (mm): vlgs tekening Aansluiting rond Instelstand Standaanwijzing Dichtheids klasse: Vlgs EN 1751 Klep klasse 4 Behuizing klasse C Bediening: - wijze: motorisch 0-10V De elektrisch bediende luchtkleppen volgens tekening KLEPPENREGISTER 0. KLEPPENREGISTER Fabrikaat: Halton o.g. Constructie: roterende bladen Materiaal: staal Afmetingen (mm): volgens tekening Dichtheidsklasse: Vlgs EN1751 Klep: klasse 4 Behuizing: klasse B Bediening: - wijze: motorisch 0-10V De elektrisch bediende luchtkleppen volgens tekening. LUCHTGELUIDDEMPER 0. LUCHTGELUIDDEMPER Fabrikaat: Naar keuze installateur Constructie rond cq vierkant Geluiddemping (db(a), Hz): vlgs berekening installateur. Debiet (m3/h): volgens tekening De noodzakelijke geluidsdempende voorzieningen na de automatische kleppen in de geluidsgevoelige ruimtes. E.e.a zoals op tekening aangegeven. September

5 61.81 ISOLATIE a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 1. VARIANT IS ONBEKEND ALGEMEEN INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: De bestaande onderhouds- en bedieningsvoorschriften dienen te worden aangevuld en aangepast op de nieuw ontstane situatie. De onderhoudsvoorschriften dienen ten minste te bevatten: - Aangepaste regelschema's daar waar wijzigingen optreden (digitaal verwerkt). - Stuklijsten van de nieuw aangebrachte apparatuur voorzien van apparatuurcodering; In geval van (in)regel- en beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden. Van softwarematig in te stellen gegevens moet een separate lijst worden gemaakt met de voor de installatie ingestelde/in te stellen waarden. - Documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd. - Principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen en/of regelkringen; Op de principeschema's moet de apparatuur met de codeaanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven. - Een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is aangegeven met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden; Taal Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren - ter goedkeuring: 2 - de goedgekeurde: overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en): Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie te bedienen; hierbij mag in de beschrijving verwezen worden naar de bedieningsinstructies van de fabrikant. De instructie moet worden gesplitst naar installatiedelen en moet het functioneren van de installatie(delen) zowel werktuigbouwkundig, procesmatig als regeltechnisch uiteenzetten. Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte bedieningsmogelijkheden en apparatuur. Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen Voorzien van een technische beschrijving van de installatie Voorzien van specificaties Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring 2 - goedgekeurde overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Taal Nederlands. Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 03. BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van September

6 de installatie De instructietijd is maximaal 1x 4 uur RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 02. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: alle nieuw aangebrachte apparatuur en de software - te garanderen door: de aannemer. - periode: de fabrieksgarantie doch minimaal 1 jaar FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN a REGELINSTALLATIE 0. REGELTECHNISCHE OMSCHRIJVING Het gebouw dient uitgevoerd te worden met een digitaal regelsysteem(ddc) De regeling dient te zorgen voor: -de regeling van de klimaat installatie -de optimalisatie van het systeem -de registratie van de diverse parameters logfunctie/trandmetingen. -maximaal bewaking op alle regelaars. De ventilatie, verwarming en koeling wordt via de luchtbehandelingsinstallatie geregeld. Als basis uitgangspunt geldt dat het systeem met het BAOPT regelsysteem wordt geregeld. Informatie over de werking van deze nieuwe regelstrategie is te vinden op: De verschillende te regelen grootheden moeten via een vrij programeerbare Controller (CPU) aangesloten worden. Hiervoor dienen verschillende centrale digitale en analoge interface modulen (I/O-nivo) aangebracht te worden. Dat alles onder behoud van volledige functionaliteit. De gezamenlijke I/O moet zo gemaakt worden, dat een defecte of een uitgetrokken modulen niet de resterende I/O in werking hinderen of zal leiden tot een uitval van het systeem. De gebruikte montagematerialen in de schakelkast zoals bijvoorbeeld DINrails of klemmen, mogen geen invloed hebben op de bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en normen. De modules worden gespecificeerd overeenkomstig de I/O eisen. Het systeem moet beschikken over decentrale I/O modules met een standaardinterfaces zoals TCP/IP of Backnet. Standaard moet in de CPU de volgende communicatieprotocollen aanwezig zijn: - Ethernet - USB - RS232/485/422 Elke CPU moet over een in de handel verkrijgbare batterij beschikken, om het gebruikersprogramma bij spanningsuitval de gegevens voor maximaal 3 jaar zeker te stellen. Elke besturing moet voldoende geheugenruimte hebben om documentatie, applicaties en bedieningshandleiding te kunnen opslaan. Bovendien moet elke CPU tot 1MB werkgeheugen hebben. Voor toekomstige uitbreidingen moet dit geheugen tot ca 4GB uitgebreid kunnen worden. September

7 Hiervoor kan een Flash-kaart (max. 4MB) en/of standaard SD-kaarten gebruikt worden. Deze uitbreidingsmogelijkheden dienen meegeleverd te worden en op één of meerdere insteekplaatsen of uitbreidingsmodulels van de CPU. Naast de centrale CPU dient er op ruimte niveau een remote I/O unit aangebracht te worden. Op deze unit dienen de verschillende gestuurde kleppen en opnemers aangesloten te worden. Deze lokale units hebben een TCP/IP RJ45 aansluiting en dienen op een standaard ethernet netwerk te worden aangesloten. 3. UITBREIDINGEN Het moet mogelijk zijn om toekomstige uitbreidingen te realiseren zoals energieverbruik, standaarden, protocollen, nieuwe technologieën, enz.zonder dat de controller compleet vervangen moet worden. Gebruikersprogramma's moeten daarom, down en up en lateraal compatibel zijn met nieuwere, oudere en andere series en systemen. Deze systemen kunnen over een grotere of kleinere capaciteit beschikken. Het moet mogelijk zijn om programma's over alle eerder gespecificeerde standaardinterfaces te downloaden. Hiervoor converteert een interpreter hardware-onafhankelijke applicatie programma's naar hardware-afhankelijke machinecode. Bestaande modulaire systemen moeten daarom gemakkelijk uitbreidbaar zijn en kunnen werken met de meest recente versie van de programmeringstool. Om data te kunnen benaderen met standaard, beschikbare.net or JAVAcompatible, Windows-, Linux-, of MAC-applicaties,(Apple) moet het mogelijk zijn om met CGI interface te werken en kunnen communiceren naar de controller via HTTP or FTP. Indien gewenst, moeten alle engineering tools voor service en uitbreidingswerkzaamheden vrij toegankelijk zijn voor de operator. Infrastructurele installaties moeten daarom worden ontworpen met het oog op efficiency en comfort. Hiervoor, worden de relevante softwaretools en editors verstrekt om gebruikers te ondersteunen die geen uitgebreide kennis van programmeren hebben. De programeertools dienen over de volgende eigenschappen te beschikken: - Symbolen en resources met automatische groepsadressering en tekst toekenning - Functie blokken voor alle algemene basisfuncties en rekenkundige bewerkingen (binair, integer en floating point) - Functie bibliotheken voor speciale applicaties, zoals optimalisatie, /sms verzenden, trend logging, file system - Automatiserings bibliotheek voor algemene HVAC Applicaties, bijv. radiatorgroep, ventilatie - Besturings en grafische objecten zijn aanpasbaar in 2D en 3D weergave - De complete installatie beeldplaatjes zijn aanpasbaar tot algemene HVAC applicaties - De gebruiker moet eigen eigen functieblokken, bibliotheken, templates en objecten kunnen maken en aanpassen. 4. SYSTEEM WERKING Luchtbehandeling. De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een bypass/recirculatie klep en een warmte terugwin systeem. De ruimte regeling cq zone regeling is op basis van CO2/luchtkwaliteits meting, RV meting, temperatuur meting en per gebruikszone een speciale Baopt drukmeting. De aansturing van de diverse naverwarmers, nakoelers en automatische regelkleppen dienen vanuit het GBS systeem te worden aangestuurd. De eventuele standaard regelstrategie van VAV regelkleppen is niet geschikt voor het BAOPT systeem. De regelkleppen dienen voorzien te worden van een eenvoudige 0-10V aansturing vanuit het GBS systeem. September

8 Een snaarbreuk signalering op basis van een drukverschilmeting op alle kasten. Over de luchtfilters dienen drukverschil meters 0-10V geplaatst te worden die uitgelezen kunnen worden op het GBS systeem. Alle EC ventilatoren van de luchtbehandelingskasten worden frequentie geregeld aangestuurd waarbij de toevoer en aanvoer separaat geregeld kan worden vanuit het GBS systeem dmv een Mod-bus verbinding. In verband met eventuele geluidsoverlast dient in de regeling een extra voorziening te worden opgenomen die in de avond/nachtstand de kasten op een nader te bepalen maximale toerenstand kan zetten dit in relatie met zomernacht ventilatie. Zomernachtkoeling: Standaard zal een zomernachtkoeling worden opgenomen. Voorzover in het plan geen externe koeling is opgenomen dient in de regeling wel een voorziening opgenomen te worden voor een latere uitbreiding van een externe koeling. Hiervoor in de regelkast 5 extra I/O van 0-10V opnemen en bedraden tot op de klemmenstrook. Brandweer schakeling: In de regelkast een brandweer schakeling opnemen waarbij vanuit de brandmeldinstallatie een signaal komt. De aktie is dan als volgt: -alle afzuiging op maximaal -alle toevoer op maximaal -geen recirculatie De frequentie geregelde CV pompen moeten via een 0-10V koppeling worden aangestuurd vanuit het GBS systeem. De elektra voedingen dienen rechtstreeks vanuit de elektra verdelers aangesloten worden en niet via de regelkast. De hoofdvoeding dient rechtstreeks op werkschakelaars van de luchtbehandelingskast te worden aangesloten en gaat niet via de regelkast. De bedrading vanaf de frequentie regelaar naar de motor met CE bekabeling e.e.a. conform voorschrift leverancier. Bij de levering hoort: - de complete levering van de schermplaatjes van de complete regeling zoals op de schema's is aangegeven. Er dienen de volgende gebruikersniveau te worden aangebracht en ter beschikking worden gesteld : -supervisor (software aanpassingen mogelijk) -beheerder ( instellingen wijzigen) -gebruiker (kijk functie met het instellen van kloktijden en temperaturen) De software dient minimaal twee week voor oplevering ter goedkeuring te worden aangeboden aan de opdrachtgever of haar adviseur. Ketelregelingen Vanuit het GBS dient een 0-10V signaal als warmtevraag afgegeven te worden aan de CV ketel. Uitlezing van de CV-ketel op basis van een storingsmelding en capaciteit uitgang 0-10V. Storingsmeldingen: De regeling dient te beschikken over de volgende storingsmeldingen: Intern: -snaarbreuk signalering, -vuilfilter signalering luchtbehandelingskasten: September

9 Extern: - storing cv-ketel - reserve I/0: 5 stuks. 5. BEHEER EN ONDERHOUD Voor snelle, onafhankelijke onderhouds- en service werkzaamheden dient de installatie met algemeen toegepaste software standaards onder houden te kunnen worden zonder gebruik te maken van speciale tools. De eis ten aanzien van geïsoleerde, steekbare modulaire automatiseringssysteem waarborgt gemak bij uitbreiding, onderhoud en uitwisseling van modules. Daarom moet het gebruikersprogramma, met inbegrip van alle systeemconfiguraties, laadbaar zijn door een reserve flashgeheugen. Zelfs zonder gebruik van een programmeringstool. Conform recente IT technologie, moet de visualisatie als webpagina's worden weergegeven. Ongeacht het type webserver, welke geïntegreerd is in de CPU's, moet met vrij beschikbare webbrowsers overweg kunnen (bijvoorbeeld Micro- Browser, Internet Explorer, FireFox, andere freeware). Op deze wijze, zal het normale, gangbare IT systeem toegang hebben tot ieder operating system. De data moet met het automatiseringssysteem over de aangewezen, integrale FTP server kunnen worden uitgewisseld. Kostenvrije standaard software tools, zoals File Zilla, zijn adequaat voor deze taak. Met behulp van het filesysteem, kunnen alle gebruikersprogramma's, webtoepassingen voor HMI, recepten, trend data (in Excel formaat.csv) en elk type documentformaat (bijv. pdf) direct worden opgeslagen op alle daarvoor beschikbare geheugenmedia van de controller. Alle veiligheidsrelevante systeemmeldingen kunnen ongeacht met elke benodigde bijlage (tot 1MB grootte) direct vanuit het file system naar één of meerdere ontvangers worden gestuurd. Door gebruikmaking van de in de controller geïntegreerde cliënt. Om veiligheidsredenen, moet een volledige, bijgewerkte projectfile van het automatiseringssysteem altijd op het geheugen van de controller worden opgeslagen. Via de in de CPU aanwezige FTP server kan de operator de met password beschermde data op elk ogenblik aanroepen. Het moet mogelijk zijn om de batterij te wisselen, zonder hulpmiddel en zonder de controller te openen. Bovendien moet de opslag van programma en data door een ander permanent medium minstens 8 uur worden gewaarborgd. 6. BEDIENEN, BEWAKEN EN VISUALISEREN Bediening en bewaking dient onafhankelijk van de regelinstallatie mogelijk zijn. Merk gebonden HMIpanelen worden daarom niet toegelaten in nieuwe installaties. De bedienapplicaties moeten zich op de locale interne Webserver van de desbetreffende CPU bevinden. De bedienapplicaties moeten de volgende functies omvatten: - Volledige grafische interface - Alarmafhandeling - Trendweergave - s versturen met bijlagen tot 1MB Voor het maken van Webpagina's met dynamische inhoud moet de leverancier een hulpmiddel aanbieden dat zonder kennis van de syntax of de programmeerkennis van HTML kan worden gebruikt. Om integratie binnen bestaande systemen die geen industriele Ethernet technologie hebben, moet het Webpanel "onboard" over de volgende specificaties beschikken: - TCP/IP, USB, RS232/485 - PS2 / SPI-Port September

10 Deze lokale bediening voorziening als optie aanbieden. Optioneel: - Web- / FTP-Server - Optioneel Browser - Logic-controller als gateway naar bestaande merkgebonden bussystemen. Het moet mogelijk zijn om het automatiseringssysteem aan een managementlaag, via een open eigen of gangbaar database- gebaseerd systeem te koppelen. Waarvoor alle hierna beschreven communicatiemogelijkheden ter beschikking moeten staan. 9. COMMUNICATIE PROTOCOLLEN EN NETWERKFUNKTIES Het netwerk van automatiseringssystemen moet in volle omvang voor verschillende communicatietaken in een Intranet of Internet over Virtual Privat Network (VPN) te integreren zijn. Dergelijke integratie moet in de vorm van een VPN-Tunnel via DSL, ISDN, GPRS, of PSTN aannemen. Met deze achtergrond, moet het automatiseringssysteem over de volgende IPprotocollen beschikken: - HTTP (Hyper Text Transfer) - FTP (File Transfer Protocol) - DHCP (Dynamic Host Configuration) - PPP (Point to Point) - DNS (Domain Name System) - SNTP (Simple Network Time) - SMTP (Simple Mail Transfer) - SNMP (Simple Network Management) Voor de communicatie van het automatiseringssysteem van managementlaag tot aan veldlaag, moeten de volgende gangbare protocollen en veldbussen op de CPU, beschikbaar zijn: - BACNet/IP (BTL gecertificeerd als B-BC) - CAN - DALI - EnOcean - KNXnet/IP (EIBnet/IP) - LON/IP - M-Bus (Energiemeters) - MOD-Bus TCP/RTU/ASCII - MP-Bus (Belimo) - MPI (Siemens) - N2-Bus (JCI) - OPC - P-Bus (Siemens PRU / PRV) - Profibus DP/FMS - S-Bus (Saia) De CPU moet over een integrale Web-Server met een gestandaardiseerde CGI Interface beschikken. Het moet mogelijk zijn om via deze webservices tot alle lopende functies en aanwezige resources van de CPU toegang te hebben. De klimaat regeling van het complex e.e.a volgens principeschema b REGELINSTALLATIE 0. VARIANT IS ONBEKEND 6. INSTELLEN Instellen parameter op basis van een door de opdrachtgever cq adviseur aangeleverde lijst. Ingestelde parameters wijzigen gedurende de garantie termijn door de installateur. Instellen grenswaarde in overleg met BaOpt Benelux bv. September

11 De complete klimaat regelinstallatie van het pand KEURING EN BEPROEVING a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 0. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT Het rapport omvat de beproeving van de gehele regeltechnische installatie Taal Nederland Tijdstip van verstrekking bij oplevering In de garantie en service termijn zal een monitoring plaatsvinden door BaOpt Benelux bv of een systeem partner en de adviseur van de opdrachtgever. Gedurende deze tijd zal in samenwerking met de gebruiker, installateur en adviseurs een optimalisering plaats vinden op het gebied van de gehanteerde parameters zoals gewenste ruimte temperaturen, stooklijnen, kloktijden etc. Het aanpassen van deze instellingen in het GBS zal gedurende de garantie periode via de installateur cq regeltechnische firma gebeuren. De kosten voor deze optimalisering en nazorg dienen in de aanneemsom te worden opgenomen. Het instellen optimaliseren en wijzigen van het BAOPT systeem zal gedurende 1 jaar door BaOpt Benelux bv gemonitoord worden. TBV de klimaatregeling MEETORGANEN EN OPNEMERS a a b HYGROMETER 0. HYGROMETER Fabrikaat: Thermocon Bereik (%): 90% Nauwkeurigheid (%): 0,2 Aflezing nvt Toebehoren: 3. MONTAGE MEETINSTRUMENT Bevestigingswijze De hygrometers of gecombineerde meter zoals op het principe schema is aangegeven. TEMPERATUUROPNEMER 0. VARIANT IS ONBEKEND De temperatuur opnemers of gecombineerde meter zoals op het principe schema is aangegeven. TEMPERATUUROPNEMER 0. VARIANT IS ONBEKEND De temperatuur opnemers achter het verwarmingsblok zoals op principe schema is aangegeven a DRUKOPNEMER 0. DRUKOPNEMER Fabrikaat: Baopt DE23 Ruimte drukopnemer Meetgebied (Pa): Meetgevoeligheid <1% Aansluitspanning (V): 24DC/AC Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC a00) (IP): Uitgang: - spanninng (V): 0-10V Toebehoren: aansluit kabel 3. MONTAGE MEETINSTRUMENT Montagewijze conform voorschrift BaOpt Benelux bv. September

12 .01 OPTIMALISERINGSINSTALLATIE De drukopnemers zoals op het principeschema is aangegeven b DRUKOPNEMER 0. DRUKOPNEMER Fabrikaat: Bauer Optimierungstechnik Kanaal drukverschil meter DE48 Meetgebied (Pa): (respectievelijk 600/1000 of hoger) Meetelement: Stabiele meetcel zonder nacalibratie. Aansluitspanning (V): 24V AC/DC Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC a00) (IP): Uitgang: - spanninng (V): V Toebehoren: - Wandaansluitplaat; - Aansluitkabel met M12-stekker, kabellengte 5m. - Drukaansluiting 4/6mm slang. 3. MONTAGE MEETINSTRUMENT Montagewijze conform voorschrift BaOpt Benelux bv. Bevestigingswijze Aansluitwijze.01 OPTIMALISERINGSINSTALLATIE De drukopnemers zoals op het principe schema is aangegeven a a LUCHTKWALITEITOPNEMER 0. VARIANT IS ONBEKEND.01 OPTIMALISERINGSINSTALLATIE De luchtkwaliteit opnemers zoals op het principe schema is aangegeven. DRUKLEIDING 1. KUNSTSTOFSLANG Materiaal: Leverancier: PUR; BaOpt Benelux bv Afmeting: 4/6mm ; Bedrijfsdruk bij 20 C: 14 bar; Minimale buigradius: 30mm; Mechanische eigenschappen: Medium: lucht; Chemische bestendigheid: verregaand bestendig tegen alifatische koolwaterstoffen en smeerolie, veranderingsbestendig tegen zuurstof en ozon; Tolerantie: buitendiameter +/-0,1mm. 2. AANSLUIT MATERIAAL T-stuk: Schroefbaar Merk: Serto Aansluitkoppeling: Verloop knel naar 3/8" Merk: Serto drukvereffeningsvat: Kunststof met 3/8" aansluitingen Merk: BaOpt drukvat.01 OPTIMALISERINGINSTALLATIE De Baopt drukopnemers onderling koppelen en aansluiten op de buitengevel b DRUKLEIDING 1. GEVELAANSLUITING Materiaal: waterdichte kabel doos met drukvereffening. Uitvoering: slangdoorvoer aan de onderkant. Levering: BaOpt Benelux bv. 2. DRUKVAT Materiaal: Kunststof Uitvoering: kunststof drukvereffeningsvat. (levering BaOpt Benelux bv) September

13 .01 OPTIMALISERINGINSTALLATIE De buiten drukopnemer plaatsen in een windvrije omgeving. Waar nodig een extra wind bescherming plaatsen. Tussen de buitendruk opnemer en de eerste opnemer het drukvereffeningsvat plaatsen REGELAARS a GECOMBINEERDE REGELAAR 0. GECOMBINEERDE REGELAAR Fabrikaat: Saia-burgess Type: PCD3 Uitvoeringsvorm: PCD3.M6860 Power ethernet met USB en RS485 aansluiting b GECOMBINEERDE REGELAAR 0. REMOTE I/O Fabrikaat: Climatune Levering: BaOpt Benelux bv Uitvoering: Remote I/O met standaard RJ45 ethernet aansluiting. Compleet met 230V voedingsmodule en flowmeting. De unit aansluiten op een standaard wcd en een RJ45 contactdoos a OPTIMALISERINGSEENHEID 0. BAUER OPTIMALISERING Het regelsysteem dient gebaseerd te zijn op het Baopt optimaliseringssysteem. 3. MONTAGE REGELINSTRUMENT CORRIGERENDE ORGANEN Montagewijze: In een separate kast regelkast. Bevestigingswijze Op DIN rail. Aansluitwijze: Overeenkomstige montage voorschrift fabrikant a LUCHTKLEP, SERVOMOTOR 0. LUCHTKLEP Fabrikaat: naar keuze installateur Constructie: klep met rubber afdichting. Dichtheid Vlgs EN1751 Klep klasse 4 Behuizing klasse 3 Materiaal staal Afmetingen (mm): vlgs tekening Bediening: - wijze: motorisch 0-10V Toebehoren: 1. SERVOMOTOR Fabrikaat: Belimo Aandrijving Regeling (via het GBS systeem) Uitgang: 0-10V Veerteruggang Looptijd (s): As-draaiingshoek ( ): Slag (mm): As-koppel (Nm): Stelkracht (N): Toebehoren: September

14 De lucht volume kleppen zoals op tekening aangegeven BEDIENENDE ELEMENTEN a BRANDER SCHAKELAAR 1. BRANDERSCHAKELAAR Merk: naar keuze Type: Noodschakelaar.01 1 De branderschakelaar boven de deur ten behoeve van het centraal uitschakelen van de gasinstallatie. De bedrading tot op de regelkast..02 BRANDWEERSCHAKELING De noodschakelaar ten behoeve van de brandweer b KEUKENAFZUIGING 1. REGELING KEUKENAFZUIGING De keukenafzuiging gaat via de BaOpt regeling. Hiervoor dient een schakelkastje van BaOpt Benelux bv geplaatst te worden. Dit schakelkastje heeft de volgende functie: -aan/uit schakeling via een puls -toerenregeling via een potmeter Levering: bedienkastje: BaOpt Benelux BV a b.01 BEDIENING KEUKEN het plaatsen van een bedienkast en het bedraden van de bedienkast naar de regelkast. BEDIENING EN BEHEER 1. BEDIEN EN BEHEERSSOFTWARE Het Baopt besturingssysteem zal op basis van HTML pagina's via internet bediend en beheerd kunnen worden. In de regelkast van Baopt zal hiervoor een VPN router geleverd worden. De installateur van dit bestek dient een RJ45 data kabel van het ISRA-punt naar de regelkast aan te brengen. De opdrachtgever zal een separate ADSL lijn aanvragen..01 INTERNET AANSLUITING De internet aansluiting naar de nieuwe regelkast. GELUIDSREDUCTIE 1. GELUIDSREDUCTIE SCHAKELAAR (theater) Voor het eventueel kunnen terugtoeren van de ventilatie installatie dient er een pulsschakelaars of timer gemonteerd te worden op een nader te bepalen plaats. De functie van deze schakelaar is om bijvoorbeeld bij een concert 10% geluidsreductie te realiseren. De juiste reductie percentage dient in het werkt vastgesteld te worden..01 GELUIDREDUCTIE SCHAKELING De concert schakelaar op een nader te bepalen plaats SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 0. REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING Fabrikaat: naar keuze opdrachtgever. Bedrijfsspanning (V): 230V Uitvoeringsvorm: opbouw. September

15 Kortsluitvastheid (ka): volgens opgave energiebedrijf Kast: - fabrikaat: naar keuze installateur - materiaal: plaatstaal dubbelgestrekt - oppervlaktebehandeling gecoat - afmetingen (bxhxd) (mm): door leverancier vast te stellen. - deursluiting bedien kruk extra deur kruk leveren. Bedrading: - kleurcode bekabeling voorzien van duidelijke kabel codering in kunststof. - bedradingskoker Schakelaars: - hoofdschakelaar (A): Meettoestellen: Saia Burgess. Regelaars: De regelaars dienen uitgevoerd te worden conform de specificatie's van BaOpt Benelux bv. - Toelaatbare kasttemperatuur ( C): conform leverancier regelapparatuur. De klimaat regelkasten te plaatsen overeenkomstig te tekening. Uitgangspunt is dat de 400V voedingen rechtstreeks op de betreffende units, zoals luchtbehandelingskasten en koelmachines worden aangesloten en niet via de regelkast. De motorbeveiligingen zijn geïntegreerd in de CE motoren. Vanuit de regelkast zal alleen een sturing en signalering plaats vinden via het MODbus protocol b REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 0. AANSLUITEN BESTAAND Voor het aansluiten van het nieuwe BaOpt besturingssysteem dient het huidige GBS systeem te worden voorzien van een Bac/net cq Modbus koppeling met het BaOpt regelsysteem. September

1 van 5 31-10-2013 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN

1 van 5 31-10-2013 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 1 van 5 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT:REVISIEBESCHEIDEN 01. REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 02. REVISIEGEGEVENS

Nadere informatie

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 61.

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 61. 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen

Nadere informatie

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 62.

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 62. 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen

Nadere informatie

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot 1 van 5 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.0 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 0. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste, doch ten hoogste

Nadere informatie

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat!

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat! een verantwoorde keuze Natuurlijk OROS voor een verantwoord klimaat! warmteterugwinunits 1 Advies Levering van apparatuur Klantspecifieke ontwikkeling Onderhoud Optimalisatie Energiemanagement Renovatie

Nadere informatie

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 62.

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 62. 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

Nadere informatie

Besteksteksten BRC 23. (met lokale In en Uitgangen) Controller (Centrale Processor Unit) (met lokale In en Uitgangen)

Besteksteksten BRC 23. (met lokale In en Uitgangen) Controller (Centrale Processor Unit) (met lokale In en Uitgangen) Besteksteksten BRC 23 Controller (Centrale Processor Unit) De Centrale Processor Unit (CPU of systeemcontroller) is van het fabricaat BRControls Nederland of gelijkwaardig en bestaat uit een web based

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Het bestekboek(deel) installaties auteurs: Ir. S.W. Wierda en P. Van der Woerd datum: 30 september 2007 gepubliceerd: STABU Bulletin maart 2008 aantal bladen: 9 bestandsnaam: fabrikantnamen-in-het-bestek.doc

Nadere informatie

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 62.

Afzuigpunten: - de keuken; - de badkamer; - het toilet; - berging. Debiet (m3/h): volgens Bouwbesluit 2012 en ISSO 62. 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen

Nadere informatie

80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 1 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste

Nadere informatie

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot 1 van 5 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten

Nadere informatie

Functionele omschrijving Verhulst Basic

Functionele omschrijving Verhulst Basic 1 Functionele omschrijving Verhulst Basic Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Meet- en regeltechniek

Meet- en regeltechniek Meet- en regeltechniek Een kennismaking 18-06-2013 / Jan Peter Hellenthal Agenda Introductie Meet- en regeltechniek: wat / waarom? Opzet installaties Basiskennis Proceskennis Projectbeheersing Afronding

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Nunu Modulentechniek Serie FM2000 Technische documentatie

Nunu Modulentechniek Serie FM2000 Technische documentatie Nunu Modulentechniek Serie FM2000 Technische documentatie t f w nunu bv besturingstechniek cybernetics postbus 5173, 3295 zh s-gravendeel mijlweg 51, 3295 kg s-gravendeel 078 6739311 078 673 4360 www.nunu.nl

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVT. Type TVT

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVT. Type TVT Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVT Type TVT VOOR HOGE EN NORMALE LUCHTHOEVEELHEIDSBEREIKEN MET LUCHTDICHTE AFSLUITING Rechthoekige luchthoeveelheidsregelaar

Nadere informatie

Type TVLK OPTIMAAL TOEPASBAAR IN LABORATORIA EN BIJ ZUURKASTEN

Type TVLK OPTIMAAL TOEPASBAAR IN LABORATORIA EN BIJ ZUURKASTEN Homepage > Producten > Regelsystemen > Variabel volume regeling - LABCONTROL > VAV regelaars > Type TVLK Type TVLK OPTIMAAL TOEPASBAAR IN LABORATORIA EN BIJ ZUURKASTEN Ronde luchthoeveelheidsregelaars

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN 1 van 7 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT:REVISIEBESCHEIDEN 01. REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 02. REVISIEGEGEVENS

Nadere informatie

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVJ. Type TVJ

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVJ. Type TVJ Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVJ Type TVJ VOOR HOGE EN NORMALE LUCHTHOEVEELHEIDSBEREIKEN Rechthoekige luchthoeveelheidsregelaar voor standaard

Nadere informatie

Duplex HR. Compacte ventilatieunits met warmteterugwinning. systemen in luchtbehandeling. Northair B.V. Van t Hoffstraat 9 9351 VH Leek

Duplex HR. Compacte ventilatieunits met warmteterugwinning. systemen in luchtbehandeling. Northair B.V. Van t Hoffstraat 9 9351 VH Leek systemen in luchtbehandeling Duplex HR Compacte ventilatieunits met warmteterugwinning Northair B.V. Van t Hoffstraat 9 9351 VH Leek T: 050 5019900 E: info@northair.nl W: www.northair.nl T: 050 5019900

Nadere informatie

Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL. Het merk voor energiesystemen

Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL. Het merk voor energiesystemen Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL Het merk voor energiesystemen Comfort-Warmtewiel WTW unit CRL Gecombineerde compacte toe- en afvoerunit met geïntegreerde warmteterugwinning middels hoogrendement warmtewiel,

Nadere informatie

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem Helvar in Nederland Helvar & Lighting Controls Wat is DALI Helvar in Nederland Stand-alone systeem Netwerk systeem Gebouwbeheersysteem Noodverlichting Helvar Oy, Finland Onafhankelijke fabrikant van componenten

Nadere informatie

Hardwareconcept. DIN-rail montage. Modulair systeem kleurcodes

Hardwareconcept. DIN-rail montage. Modulair systeem kleurcodes Priva Blue ID Priva Blue ID is de nieuwe hardwarelijn. Deze hardwarelijn wordt geleverd naast de bekende Priva Compri HX hardwarelijn. In eerste instantie perfect geschikt voor nieuwe projecten en volledige

Nadere informatie

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVR. Type TVR

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVR. Type TVR Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVR Type TVR VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN IN HET STANDAARD VOLUMESTROOMBEREIK Ronde luchthoeveelheidsregelaar voor standaard

Nadere informatie

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVLK. Type TVLK

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVLK. Type TVLK Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVLK Type TVLK OPTIMAAL TOEPASBAAR IN LABORATORIA EN BIJ ZUURKASTEN Ronde luchthoeveelheidsregelaars van kunststof

Nadere informatie

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann

Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Regel omschrijving: Ventilatie regeling Kampmann Doel: De regeling regelt de cv klep, lucht inlaat klep en de ventilator van de mengluchtheater(s) en geeft een recirculatie groep vrij. De mengluchtregeling

Nadere informatie

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Who s talking? Alfred Rombeek Saia-Burgess Benelux B.V. www.saia-pcd.com/nl Controls specialisten Integratie toonaangevende

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot 1 van 5 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten

Nadere informatie

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TA-Silenzio. Type TA-Silenzio

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TA-Silenzio. Type TA-Silenzio Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TA-Silenzio Type TA-Silenzio VOOR HOGE AKOESTISCHE EISEN BIJ LAGE LUCHTSNELHEDEN IN DE AFVOER Rechthoekige luchthoeveelheidsregelaars

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

Vrije visualisatie en intelligentie crëeren met scripting (LUA)

Vrije visualisatie en intelligentie crëeren met scripting (LUA) Vrije visualisatie en intelligentie crëeren met scripting (LUA) 24 juni 2014 KNX Professionals Maarssen Erwin van der Zwart Product Application Engineer Buildings 1 Welk soort visualisa.e kies ik? Pc /

Nadere informatie

Hoog rendement warmte terugwinunit. 1.000-15.000 m 3 /h

Hoog rendement warmte terugwinunit. 1.000-15.000 m 3 /h Hoog rendement warmte terugwinunit 1.000-15.000 m 3 /h FLEXIBLITEIT IS EEN STANDAARD BO-AIR Luchtbehandeling De missie van BO-AIR is voorop te blijven in de ontwikkeling van energiezuinige klimaatapparatuur

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty. Voorzien van Warmtewielen Rendementen 70-80%

Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty. Voorzien van Warmtewielen Rendementen 70-80% Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty Voorzien van Warmtewielen Rendementen 70-80% Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Voor u ligt de nieuwe snelselectietabel met de meest

Nadere informatie

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TZ-Silenzio. Type TZ-Silenzio

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TZ-Silenzio. Type TZ-Silenzio Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TZ-Silenzio Type TZ-Silenzio VOOR HOGE AKOESTISCHE EISEN BIJ LAGE LUCHTSNELHEDEN IN DE TOEVOER Rechthoekige luchthoeveelheidsregelaars

Nadere informatie

Regeling. Serie X-AIRCONTROL

Regeling. Serie X-AIRCONTROL .1 X X testregistrierung Regeling Serie Uitbreidingsmodule type BAC-MOD-01 Uitbreidingsmodule type EM-LON - Masterbord - Servomotor Modulair opgebouwde en op de decentrale ventilatie apparaten afgestemde

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN 1 van 5 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.43 VENTILATOREN 61.43.19-a VENTILATOR 0. VENTILATORBOX Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V. Type: DucoBox Focus (zone-geregelde mechanische

Nadere informatie

Prijsstelling: Netto excl. B.T.W. franco werk Nederland en is geldig tot 2 maanden na offertedatum.

Prijsstelling: Netto excl. B.T.W. franco werk Nederland en is geldig tot 2 maanden na offertedatum. Firma Tourney Kerkweg 189 1964 KJ Heemskerk T.a.v. dhr. Tourney Onze ref.: 07443 Sliedrecht: maandag 14 mei 2007 Betreft: Offerteaanvraag Webeasy Select Economy Projectnaam: Kantoorgebouw Webeasy Products

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN 1 van 7 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT:REVISIEBESCHEIDEN 01. REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 02. REVISIEGEGEVENS

Nadere informatie

Kleppenregisters. Luchtdichtheidsklasse C volgens NEN-EN 1751. comfort. www.inatherm.nl

Kleppenregisters. Luchtdichtheidsklasse C volgens NEN-EN 1751. comfort. www.inatherm.nl Kleppenregisters volgens NEN-EN 171 Kleppenregisters (typen en SPC) worden gebruikt voor het regelen, afsluiten en/of mengen van luchtstromen. Deze contraroterende jaloeziekleppen worden gemonteerd aan

Nadere informatie

Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty. Voorzien van Kruisstroomwisselaars Rendementen 70-90%

Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty. Voorzien van Kruisstroomwisselaars Rendementen 70-90% Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Type Liberty Voorzien van Kruisstroomwisselaars Rendementen 70-90% Snelselectie kunststof Luchtbehandelingskasten Voor u ligt de nieuwe snelselectietabel

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN 1 van 5 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.43 VENTILATOREN 61.43.19-a VENTILATOR 0. VENTILATORBOX Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V. Type: DucoBox Focus (zone-geregelde mechanische

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

1 van VENTILATIE-EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN

1 van VENTILATIE-EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN 1 van 8 61 VENTILATIE-EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.00 ALGEMEEN 61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT:REVISIEBESCHEIDEN 01. REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 02. REVISIEGEGEVENS

Nadere informatie

Uitvoeringen anders dan in deze documentatie vermeldt, kunnen in overleg worden geleverd.

Uitvoeringen anders dan in deze documentatie vermeldt, kunnen in overleg worden geleverd. Weeg systemen DOCUMENTATIE WEEG SYSTEMEN In deze documentatie vindt U een gedeelte uit ons standaard programma weeg systemen, geheel vervaardigd uit roestvrijstaal, speciaal voor gebruik in slachterijen

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast

Warmteterugwinunit WHR B Warmtewielkast Belangrijke eigenschappen Ventilatie met warmteterugwinning Gecontroleerde luchttoevoer en luchtafvoer Warmteterugwinrendement 75-85% 4 capaciteitstypen (6000-15000 m 3 /h) DC-motoren met constant volume

Nadere informatie

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De Gigant.nl Kleppen en Ventielen zijn zeer geschikt om te worden toegepast bij conventionele (vloer)verwarming. Middels de

Nadere informatie

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot 1 van 5 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten

Nadere informatie

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet-SX/MX-H. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet-SX/MX-H Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - november 2012 TOEPASSING De Optinet-SX/MX-H is een "high performance" communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer BS RECHTHOEKIGE VAV REGELAAR Variaties CONSTRUCTIE Vorm Rechthoekig Debietregeling Lengte Min. hoogte Max. hoogte Stappen in hoogte

Nadere informatie

Regio Ruimte Regelaars. Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl

Regio Ruimte Regelaars. Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl Regio Ruimte Regelaars Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl Zone regeling op elk nivo... Regio is de nieuwe reeks Regin ruimte regelaars voor HVAC installaties en andere zone toepassingen. Regio

Nadere informatie

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling Algemeen NorthAir Duplex HRB units zijn ontwikkeld om aan alle wensen in de klimaattechniek te kunnen voldoen. Daarbij is een maximaal comfort bij een zo laag mogelijk energieverbruik het uitgangspunt.

Nadere informatie

IN-LINE pompen MET HOOG RENDEMENT

IN-LINE pompen MET HOOG RENDEMENT IN-LINE pompen MET HOOG RENDEMENT grundfos IN-LINE POMPEN TP, TPD, TPE, TPED MET DE TP/TPE BIEDT GRUNDFOS EEN UITGEBREIDE SERIE INLINE POMPEN MET HOOG RENDEMENT Een grote diversiteit aan toepassingen Gebruik

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties PROFIBUS Nederland PROFIBUS, PROFINET HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edegem, 8 juni 2010 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer CONSTRUCTIE Vorm Rond Debietregeling Min. diameter Max. diameter Lengte Ø200 mm Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edeg, 12 november 2009 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie en of veiligheid zijn. De Nationale

Nadere informatie

Warmteterugwinunit WHR DA Warmtewielkast

Warmteterugwinunit WHR DA Warmtewielkast Belangrijke eigenschappen Ventilatie met warmteterugwinning Gecontroleerde luchttoevoer en luchtafvoer Warmteterugwinrendement 75-85% 4 capaciteitstypen (6000-15000 m 3 /h) DC-motoren met constant volume

Nadere informatie

Optigo. De kleine en veelzijdige regelaar voor ventilatie, verwarming, koeling en tapwater regeling

Optigo. De kleine en veelzijdige regelaar voor ventilatie, verwarming, koeling en tapwater regeling O P T I G O R E G E L A A R Optigo De kleine en veelzijdige regelaar voor ventilatie, verwarming, koeling en tapwater regeling O P T I G O R E G E L A A R Veelzijdig en economisch Een eenvoudige stand-alone

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET:

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET: dmxdomotica DDC1-IP Controller. Ipad en Android Simplistic Light Domotica in drie stappen: 1: Monteren componenten en aansluiten. 2: Adressen instellen op de DMX dimmers Zones in stellen op de drukknop

Nadere informatie

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS Groot assortiment koudwater units Compact en aantrekkelijk design EC-motor voor energiebesparing Auto-adaptieve regeling Installatiegemak Close Control Unit 50CO Vertaling van

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen:

dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen: dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen: 1: Monteren componenten en aansluiten. 2: Adressen instellen op de DMX dimmers Zones in stellen op de drukknop interfaces.

Nadere informatie

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen

30% is de gemiddelde potentie aan energiebesparing bij het optimaliseren van technische gebouwsystemen NovoCon IoT servomotor voor HVAC Maak uw gebouw slimmer, efficiënter en waardevoller en verminder daarbij uw investering en jaarlijkse kosten Maak kennis met NovoCon, de innovatieve, digitale servomotor

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014 SmartAir 9-KR SW50 R Unit type 9-KR Ondersteunings frame Verstelbaar Luchthoeveelheid (m3/h) 00 00 Isolatie dikte (mm) 50 Gewicht (kg) 2173 Externe druk (Pa) 350 350 Inspectie zijde Rechts Configuratie

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550

Warmteterugwinapparaat ComfoD 550 Belangrijke kenmerken Beschikbaar in basis en luxe uitvoering Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk

Nadere informatie

afsluitkleppen Serie AK-Ex voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX 10/2015 NL/nl K

afsluitkleppen Serie AK-Ex voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX 10/2015 NL/nl K . X X testregistrierung afsluitkleppen Serie ATEX-conforme onderdelen voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX Ronde afsluitkleppen voor afsluiten van luchtkanalen, volgens

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

NAVW Naverwarmers. NAVW ø 125 mm

NAVW Naverwarmers. NAVW ø 125 mm Uitgave /1 NAVW 1/1 Naast ons bekende programma van ronde buizen, hulpstukken, rechthoekige kanalen en vormstukken is het leveringsprogramma van Vespi uitgebreid met een compleet assortiment naverwarmers

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Rookmelders. Serie RM-O-3-D. Voor het signaleren van rook in luchtkanalen. 10/2015 NL/nl K4 3.1 1

Rookmelders. Serie RM-O-3-D. Voor het signaleren van rook in luchtkanalen. 10/2015 NL/nl K4 3.1 1 .1 X X testregistrierung Rookmelders Serie Optioneel met TROXNETCOM Voor het signaleren van rook in luchtkanalen Rookklep voor het verhinderen van rookoverdracht via luchtkanalen van ventilatiesystemen

Nadere informatie

Kabeltemperatuuropnemer

Kabeltemperatuuropnemer 1 831 1932P01 1847P01 Kabeltemperatuuropnemer QAP... Toepassing De kabeltemperatuuropnemer is bedoeld voor ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties voor het meten van de temperatuur. Met de overeenkomstige

Nadere informatie

Regelcomponenten voor VAV-regelaars

Regelcomponenten voor VAV-regelaars .3 X X testregistrierung Regelcomponenten voor VAV-regelaars Serie Voor snelle uitwisseling zonder stilstand van installatie Regelcomponenten voor VAV-regelaars als vervanging van eerdere serie, zonder

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer CONSTRUCTIE Vorm Rond Debietregeling Min. diameter Max. diameter Lengte Ø200 mm Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor

Nadere informatie

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVA. Type TVA

Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVA. Type TVA Homepage > Producten > Luchthoeveelheidsregelaars > VARYCONTROL > VAV regelaars > Type TVA Type TVA VOOR HOGE AKOESTISCHE EISEN IN DE AFVOER Luchthoeveelheidsregelaar voor afvoerlucht met variabele luchthoeveelheden

Nadere informatie

MXF EC Green Ned Air Dakventilator

MXF EC Green Ned Air Dakventilator VELU KLIMAATTECHNISCHE GROOTHANDEL MXF EC Green Ned Air Dakventilator Uitvoering MXF EC Green De MXF EC Green serie bestaat uit mixed flow verticaal uitblazende dakventilatoren in zes verschillende bouwmaten.

Nadere informatie

ALGEMEEN 00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN

ALGEMEEN 00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN 00 ALGEMEEN 00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN 00.03.10 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - de liftinstallatie: - het aanbrengen van een hijsbint en de muurankerrails

Nadere informatie

TrueCompact plate Compact en efficiënt.

TrueCompact plate Compact en efficiënt. TrueCompact plate Compact en efficiënt. TrueCompact plate is de nieuwe serie robatherm luchtbehandelingskasten met Tegenstroomplatenwisselaar, die de hoogste energie efficiëntie en compacte afmetingen

Nadere informatie

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN

1 van VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES VENTILATOREN 1 van 4 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 61.43 VENTILATOREN 61.43.10-b VENTILATOR 0. VENTILATORBOX Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V. Type: DucoBox Silent (centraal geregelde

Nadere informatie

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem

Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Model opnamerapport mechanisch ventilatiesysteem Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Aanwezig bij het onderzoek: Project: Adres of bouwnummer: Type ventilatiesysteem Fabricaat

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 08/06 CompTrol Signal 3 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol LMX800 Open telecontrol onderstation smart telecontrol Features Open en modulair concept voor universele toepassing Telecontrol functionaliteit standaard ingebouwd Directe aansluiting voor TCP/IP (tele)communicatie

Nadere informatie

Luchtbehandelingskast LTV en LTVN LTV

Luchtbehandelingskast LTV en LTVN LTV Luchtbehandelingskast LTV en LTVN LTV Omschrijving: De Bovema luchtbehandelingskasten type LTV en LTVN (koudebrugvrij en 50 mm geisoleerd) zijn ontworpen voor ruimteventilatie, verwarming, koeling, warmteterugwinning,

Nadere informatie

D-AHU Compact. Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement

D-AHU Compact. Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement D-AHU Compact Luchtbehandelingskast met warmteterugwinning en een hoog rendement Eenvoudig, efficiënt en goed uitgebalanceerd De Compact-serie Daikin heeft uitgebreide ervaring met het ontwerpen en produceren

Nadere informatie

1. Het systeem. 2. Onderdelen van het ventilatiesysteem. Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800

1. Het systeem. 2. Onderdelen van het ventilatiesysteem. Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800 Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800 1. Het systeem De ventilatie unit is ontwikkeld voor toepassing van balansventilatie met warmterecuperatie in grotere woningen en kleine utiliteit (bv. kleine kantoren,

Nadere informatie

2/11/HL/5. Plafondroosters. Serie DLQ ADLQ. Geschikt voor ruimten met een hoogte van ca. 2,60... 4,00 m. The art of handling air

2/11/HL/5. Plafondroosters. Serie DLQ ADLQ. Geschikt voor ruimten met een hoogte van ca. 2,60... 4,00 m. The art of handling air /11/HL/ Plafondroosters Serie DLQ ADLQ Geschikt voor ruimten met een hoogte van ca.,6... 4, m The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving Uitvoeringen Afmetingen Inbouw Montage 4 Materiaal

Nadere informatie

met geïntegreerde Web Server Corrigo E Regelaars voor luchtbehandeling, stadsverwarming en ketel regeling

met geïntegreerde Web Server Corrigo E Regelaars voor luchtbehandeling, stadsverwarming en ketel regeling met geïntegreerde Web Server C O R R I G O E S E C O N D G E N E R A T I O N Corrigo E Regelaars voor luchtbehandeling, stadsverwarming en ketel regeling Slim, krachtig en eenvoudig te bedienen Corrigo

Nadere informatie

TBV-CMP. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel en inregelafsluiter

TBV-CMP. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel en inregelafsluiter Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel en inregelafsluiter IMI TA / Regelafsluiters / De is ontworpen voor modulerende regeling van eindunits in HV/AC systemen

Nadere informatie

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA LMF ontwerpt en produceert componenten en toestellen voor airconditioning, verwarming en luchtbehandeling. Werkt op een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter, met apparatuur

Nadere informatie

VAV-regelaars. Serie TVR-Ex. Voor regeling van variabele luchthoeveelheden in ruim ten met explosiegevaar volgens ATEX K5 1.1 1.

VAV-regelaars. Serie TVR-Ex. Voor regeling van variabele luchthoeveelheden in ruim ten met explosiegevaar volgens ATEX K5 1.1 1. . X X testregistrierung VAV-regelaars Serie Voor regeling van variabele luchthoeveelheden in ruim ten met explosiegevaar volgens ATEX Ronde luchthoeveelheidsregelaar voor variabele luchthoeveelheden, volgens

Nadere informatie

1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media

1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media 1-poorts Server Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media StarTech ID: SV1108IPPWEU Met de SV1108IPPWEU 1-poorts Remote Control IP KVM-switch met IP Power Control en Virtual Media

Nadere informatie