61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES"

Transcriptie

1 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 09. GELUIDDRUKNIVEAUS Ten gevolge van het functioneren van de installaties zijn de volgende geluidsdrukniveau maximaal toelaatbaar op 1 meter afstand van de bron cq roosters: -kantoor/spreekkamers 35 db(a) -vergaderruimtes e.d. 35 db(a) -entree/opslag/archief 45 db(a) -technische ruimtes 55 db(a) -fitness 40 db(a) Voor de omgeving geldende geluidsnormen voor woonomgevingen. 90. KANALEN/DOORVOERINGEN De op tekening aangegeven kanalen zijn van sendzimir verzinkte staalplaat met een LUKA kwaliteitsnorm. De ronde kanalen zijn verzonken spiraalgefelste buis. Regelkleppen en brandkleppen eveneens in verzinkte uitvoering. 91. OPSTELLING De opstelling, plaatsing en aansluitingen van de betreffende installatieonderdelen moeten zodanig zijn dat deze onderdelen goed en veilig bereikbaar zijn voor bediening, onderhoud, regeling, reiniging en herstel. Ook dienen deze onderdelen eenvoudig verwisselbaar te zijn en mogen bij eventuele lekkage van deze onderdelen geen schade veroorzaken. De onderdelen dienen trillingsvrij en spanningsvrij te worden aangebracht cq worden opgesteld. 92. VAN TOEPASSING ZIJNDE PUBLICATIES De navolgende ISSO publicaties zijn van toepassing: publicatie 17 publicatie 24 publicatie 26 publicatie 27 Waar deze publicaties de vermelding is opgenomen "wordt aanbevolen" of "wordt afgeraden" of termen van gelijke strekking dienen deze aanbevelingen te worden opgevolgd. Luka Kwaliteitshandboek 93. OPSCHRIFTEN De nieuw aan te brengen onderdelen dienen voorzien te worden van een opschrift; materiaal: resopal of sticker van de fabrikant Afmeting: ca 40x80 mm Minimaal dient te worden aangeven: -Onderdeel nummer volgens principeschema leverancier regelkast. -Merk/ type/capaciteit/aansluitvermogen 94. CE-MARKERING Componenten, apparatuur en systemen dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde CE-richtlijnen cq te voorzien zijn van een CE-merk INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 01. REVISIETEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): - de gehele luchttechnische installatie Op deze revisietekeningen moet worden aangegeven: - ruimte nummers en inblaastemperaturen - luchthoeveelheden en luchtsnelheden in de kanalen - kanaalbeloop met afmetingen - reiniging en inspectieluiken - instelgegevens volumeregelaars, roosters en apparatuur September

2 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES - materialen kanalen en isolatie gegevens De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Tekeningdrager digitaal in.dwg of.dxf formaat Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en): Van de luchtbehandelingsinstallatie Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring 2 - goedgekeurde 2 Taal: Nederlandse Tijdstip van verstrekking bij oplevering FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN a VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE 0. ALGENEME OMSCHRIJVING De accommodatie is voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie met mechanische toe- en afvoer. De installatie is een all-air systeem wat inhoud dat zowel de ventilatie, verwarming en eventuele koeling via de luchtbehandelingsinstallatie plaats vind. De luchtbehandelingskasten zijn uitgevoerd zoals weergegeven in de principe schema's. De aanpassingen ten behoeve van het Baopt systeem zijn aangegeven op tekening BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN a BEPROEVEN/INREGELEN 0. VARIANT IS ONBEKEND 4. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Door de aannemer te verstrekken meetrapport(en): Van het ventilatie-/luchtbehandelingstoestel bij nominale belasting: Per vertrek van elk rooster: - toevoer debiet (m3/h): - afvoer debiet (m3/h): - temperatuur toevoerlucht ( C): Aantal te verstrekken exemplaren: 3 Tijdstip van verstrekking bij oplevering 5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport. De aannemer verstrekt een meetrapport met daarop aangegeven de inregelstanden Het inbedrijfstellingsprotocol van de hele luchtbehandelingsinstallatie a IN BEDRIJF STELLEN 0. IN BEDRIJF STELLEN In bedrijf stellen. Uitvoering door: De aannemer van dit bestek in samenwerking met Baopt Benelux BV. September

3 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES METALEN KANALEN a METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL 0. AANLEG METALEN VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSKANAAL Aanlegwijze: - voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. - het beloop moet zodanig zijn dat inwendige inspectie en reiniging mogelijk is zonder demontage van kanalen. - overeenkomstig LUKA-04 - flensverbinding - insteekverbinding, geschroefd Beschermingswijze: - het kanaal dampdicht afwerken bij condities ( C; r.v.): 50 % - de lengte van flexibele niet akoestische slangen mag niet langer zijn dan (m): 1 m 1. KANAALELEMENT, STAAL Fabrikaat: naar keuze aannemer Materiaal: Sendzimir verzinkte plaat met een zinklaag van minimaal 275 gr/m2. Afmetingen (mm): volgens tekening Verbindingseinden: - flens Verstijvingen: - cross-breakings Inspectiedeksel: - afmetingen (mm): nvt De noodzakelijke inspectie luiken. Het luchtkanaal systeem volgens tekening VENTILATOREN a VENTILATOR 0. VENTILATOR Fabrikaat: EBMpapst Benelux B.V. Constructie Debiet (m3/h): vlgs berekening installateur Opvoerhoogte (Pa): vlgs berekening installateur Aandrijving: Toeren geregelde motor. Elektromotor: - toerentalregeling EC motor Toebehoren: MOD-bus sturing De ventilatoren in de luchtbehandelingsinstallatie BINNENROOSTERS a WANDROOSTER 0. WANDROOSTER Fabrikaat: Airosonic Enschede Constructie Debiet (m3/h): volgens tekening Kleur Toebehoren: - bevestigingsmiddelen De instelling van de roosters dient zo te worden ingesteld dat de luchtstroom en worp buiten de leefzone plaats vindt. De maximale luchtsnelheid in de leefzone is: Verwarmde lucht: 0.25 m/s Gekoelde lucht 0.18 m/s September

4 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES a PLAFONDROOSTER 0. PLAFONDROOSTER Fabrikaat: Airosonic Enschede Debiet (m3/h): volgens berekening Vorm rond Afmetingen (mm): vlgs tekening Aansluitingen vlgs tekening Materiaal Kunststof Oppervlaktebehandeling Kleur volgens kleurenstaat. Debietregelaar:.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE De ventilatieroosters dienen ingesteld te worden zodat er geen directe luchtstroom in het leefgebied meer kan plaats vinden APPENDAGES a a a LUCHTKLEP 0. LUCHTKLEP Fabrikaat: Halton o.g. Type: PTS of PRA Constructie: klep met rubber afdichting Materiaal staal Afmetingen (mm): vlgs tekening Aansluiting rond Instelstand Standaanwijzing Dichtheids klasse: Vlgs EN 1751 Klep klasse 4 Behuizing klasse C Bediening: - wijze: motorisch 0-10V De elektrisch bediende luchtkleppen volgens tekening KLEPPENREGISTER 0. KLEPPENREGISTER Fabrikaat: Halton o.g. Constructie: roterende bladen Materiaal: staal Afmetingen (mm): volgens tekening Dichtheidsklasse: Vlgs EN1751 Klep: klasse 4 Behuizing: klasse B Bediening: - wijze: motorisch 0-10V De elektrisch bediende luchtkleppen volgens tekening. LUCHTGELUIDDEMPER 0. LUCHTGELUIDDEMPER Fabrikaat: Naar keuze installateur Constructie rond cq vierkant Geluiddemping (db(a), Hz): vlgs berekening installateur. Debiet (m3/h): volgens tekening De noodzakelijke geluidsdempende voorzieningen na de automatische kleppen in de geluidsgevoelige ruimtes. E.e.a zoals op tekening aangegeven. September

5 61.81 ISOLATIE a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT 0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN 1. VARIANT IS ONBEKEND ALGEMEEN INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: De bestaande onderhouds- en bedieningsvoorschriften dienen te worden aangevuld en aangepast op de nieuw ontstane situatie. De onderhoudsvoorschriften dienen ten minste te bevatten: - Aangepaste regelschema's daar waar wijzigingen optreden (digitaal verwerkt). - Stuklijsten van de nieuw aangebrachte apparatuur voorzien van apparatuurcodering; In geval van (in)regel- en beveiligingsapparatuur moet de stuklijst gegevens bevatten betreffende ingestelde waarden, zoals klepstanden, schakeldifferenties, schakeltijden. Van softwarematig in te stellen gegevens moet een separate lijst worden gemaakt met de voor de installatie ingestelde/in te stellen waarden. - Documentatie van de aangebrachte apparatuur; Indien in de documentatie meerdere typen zijn vermeld moet de toegepaste apparatuur duidelijk herkenbaar zijn gemarkeerd. - Principeschema's van de installatie gesplitst naar installatiedelen en/of regelkringen; Op de principeschema's moet de apparatuur met de codeaanduiding van de stuklijsten zijn aangegeven. - Een onderhoudsschema van de gehele installatie waarop is aangegeven met welke frequentie de diverse onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden; Taal Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren - ter goedkeuring: 2 - de goedgekeurde: overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en): Puntsgewijs moet zijn omschreven welke handelingen achtereenvolgens verricht moeten worden om de installatie te bedienen; hierbij mag in de beschrijving verwezen worden naar de bedieningsinstructies van de fabrikant. De instructie moet worden gesplitst naar installatiedelen en moet het functioneren van de installatie(delen) zowel werktuigbouwkundig, procesmatig als regeltechnisch uiteenzetten. Van de installatie als geheel en van alle daarin of daarop aangebrachte bedieningsmogelijkheden en apparatuur. Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen Voorzien van een technische beschrijving van de installatie Voorzien van specificaties Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring 2 - goedgekeurde overeenkomstig het vereiste aantal revisiebescheiden. Taal Nederlands. Tijdstip van verstrekking op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 03. BEDIENINGSINSTRUCTIE Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van September

6 de installatie De instructietijd is maximaal 1x 4 uur RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 02. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: alle nieuw aangebrachte apparatuur en de software - te garanderen door: de aannemer. - periode: de fabrieksgarantie doch minimaal 1 jaar FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN a REGELINSTALLATIE 0. REGELTECHNISCHE OMSCHRIJVING Het gebouw dient uitgevoerd te worden met een digitaal regelsysteem(ddc) De regeling dient te zorgen voor: -de regeling van de klimaat installatie -de optimalisatie van het systeem -de registratie van de diverse parameters logfunctie/trandmetingen. -maximaal bewaking op alle regelaars. De ventilatie, verwarming en koeling wordt via de luchtbehandelingsinstallatie geregeld. Als basis uitgangspunt geldt dat het systeem met het BAOPT regelsysteem wordt geregeld. Informatie over de werking van deze nieuwe regelstrategie is te vinden op: De verschillende te regelen grootheden moeten via een vrij programeerbare Controller (CPU) aangesloten worden. Hiervoor dienen verschillende centrale digitale en analoge interface modulen (I/O-nivo) aangebracht te worden. Dat alles onder behoud van volledige functionaliteit. De gezamenlijke I/O moet zo gemaakt worden, dat een defecte of een uitgetrokken modulen niet de resterende I/O in werking hinderen of zal leiden tot een uitval van het systeem. De gebruikte montagematerialen in de schakelkast zoals bijvoorbeeld DINrails of klemmen, mogen geen invloed hebben op de bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en normen. De modules worden gespecificeerd overeenkomstig de I/O eisen. Het systeem moet beschikken over decentrale I/O modules met een standaardinterfaces zoals TCP/IP of Backnet. Standaard moet in de CPU de volgende communicatieprotocollen aanwezig zijn: - Ethernet - USB - RS232/485/422 Elke CPU moet over een in de handel verkrijgbare batterij beschikken, om het gebruikersprogramma bij spanningsuitval de gegevens voor maximaal 3 jaar zeker te stellen. Elke besturing moet voldoende geheugenruimte hebben om documentatie, applicaties en bedieningshandleiding te kunnen opslaan. Bovendien moet elke CPU tot 1MB werkgeheugen hebben. Voor toekomstige uitbreidingen moet dit geheugen tot ca 4GB uitgebreid kunnen worden. September

7 Hiervoor kan een Flash-kaart (max. 4MB) en/of standaard SD-kaarten gebruikt worden. Deze uitbreidingsmogelijkheden dienen meegeleverd te worden en op één of meerdere insteekplaatsen of uitbreidingsmodulels van de CPU. Naast de centrale CPU dient er op ruimte niveau een remote I/O unit aangebracht te worden. Op deze unit dienen de verschillende gestuurde kleppen en opnemers aangesloten te worden. Deze lokale units hebben een TCP/IP RJ45 aansluiting en dienen op een standaard ethernet netwerk te worden aangesloten. 3. UITBREIDINGEN Het moet mogelijk zijn om toekomstige uitbreidingen te realiseren zoals energieverbruik, standaarden, protocollen, nieuwe technologieën, enz.zonder dat de controller compleet vervangen moet worden. Gebruikersprogramma's moeten daarom, down en up en lateraal compatibel zijn met nieuwere, oudere en andere series en systemen. Deze systemen kunnen over een grotere of kleinere capaciteit beschikken. Het moet mogelijk zijn om programma's over alle eerder gespecificeerde standaardinterfaces te downloaden. Hiervoor converteert een interpreter hardware-onafhankelijke applicatie programma's naar hardware-afhankelijke machinecode. Bestaande modulaire systemen moeten daarom gemakkelijk uitbreidbaar zijn en kunnen werken met de meest recente versie van de programmeringstool. Om data te kunnen benaderen met standaard, beschikbare.net or JAVAcompatible, Windows-, Linux-, of MAC-applicaties,(Apple) moet het mogelijk zijn om met CGI interface te werken en kunnen communiceren naar de controller via HTTP or FTP. Indien gewenst, moeten alle engineering tools voor service en uitbreidingswerkzaamheden vrij toegankelijk zijn voor de operator. Infrastructurele installaties moeten daarom worden ontworpen met het oog op efficiency en comfort. Hiervoor, worden de relevante softwaretools en editors verstrekt om gebruikers te ondersteunen die geen uitgebreide kennis van programmeren hebben. De programeertools dienen over de volgende eigenschappen te beschikken: - Symbolen en resources met automatische groepsadressering en tekst toekenning - Functie blokken voor alle algemene basisfuncties en rekenkundige bewerkingen (binair, integer en floating point) - Functie bibliotheken voor speciale applicaties, zoals optimalisatie, /sms verzenden, trend logging, file system - Automatiserings bibliotheek voor algemene HVAC Applicaties, bijv. radiatorgroep, ventilatie - Besturings en grafische objecten zijn aanpasbaar in 2D en 3D weergave - De complete installatie beeldplaatjes zijn aanpasbaar tot algemene HVAC applicaties - De gebruiker moet eigen eigen functieblokken, bibliotheken, templates en objecten kunnen maken en aanpassen. 4. SYSTEEM WERKING Luchtbehandeling. De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een bypass/recirculatie klep en een warmte terugwin systeem. De ruimte regeling cq zone regeling is op basis van CO2/luchtkwaliteits meting, RV meting, temperatuur meting en per gebruikszone een speciale Baopt drukmeting. De aansturing van de diverse naverwarmers, nakoelers en automatische regelkleppen dienen vanuit het GBS systeem te worden aangestuurd. De eventuele standaard regelstrategie van VAV regelkleppen is niet geschikt voor het BAOPT systeem. De regelkleppen dienen voorzien te worden van een eenvoudige 0-10V aansturing vanuit het GBS systeem. September

8 Een snaarbreuk signalering op basis van een drukverschilmeting op alle kasten. Over de luchtfilters dienen drukverschil meters 0-10V geplaatst te worden die uitgelezen kunnen worden op het GBS systeem. Alle EC ventilatoren van de luchtbehandelingskasten worden frequentie geregeld aangestuurd waarbij de toevoer en aanvoer separaat geregeld kan worden vanuit het GBS systeem dmv een Mod-bus verbinding. In verband met eventuele geluidsoverlast dient in de regeling een extra voorziening te worden opgenomen die in de avond/nachtstand de kasten op een nader te bepalen maximale toerenstand kan zetten dit in relatie met zomernacht ventilatie. Zomernachtkoeling: Standaard zal een zomernachtkoeling worden opgenomen. Voorzover in het plan geen externe koeling is opgenomen dient in de regeling wel een voorziening opgenomen te worden voor een latere uitbreiding van een externe koeling. Hiervoor in de regelkast 5 extra I/O van 0-10V opnemen en bedraden tot op de klemmenstrook. Brandweer schakeling: In de regelkast een brandweer schakeling opnemen waarbij vanuit de brandmeldinstallatie een signaal komt. De aktie is dan als volgt: -alle afzuiging op maximaal -alle toevoer op maximaal -geen recirculatie De frequentie geregelde CV pompen moeten via een 0-10V koppeling worden aangestuurd vanuit het GBS systeem. De elektra voedingen dienen rechtstreeks vanuit de elektra verdelers aangesloten worden en niet via de regelkast. De hoofdvoeding dient rechtstreeks op werkschakelaars van de luchtbehandelingskast te worden aangesloten en gaat niet via de regelkast. De bedrading vanaf de frequentie regelaar naar de motor met CE bekabeling e.e.a. conform voorschrift leverancier. Bij de levering hoort: - de complete levering van de schermplaatjes van de complete regeling zoals op de schema's is aangegeven. Er dienen de volgende gebruikersniveau te worden aangebracht en ter beschikking worden gesteld : -supervisor (software aanpassingen mogelijk) -beheerder ( instellingen wijzigen) -gebruiker (kijk functie met het instellen van kloktijden en temperaturen) De software dient minimaal twee week voor oplevering ter goedkeuring te worden aangeboden aan de opdrachtgever of haar adviseur. Ketelregelingen Vanuit het GBS dient een 0-10V signaal als warmtevraag afgegeven te worden aan de CV ketel. Uitlezing van de CV-ketel op basis van een storingsmelding en capaciteit uitgang 0-10V. Storingsmeldingen: De regeling dient te beschikken over de volgende storingsmeldingen: Intern: -snaarbreuk signalering, -vuilfilter signalering luchtbehandelingskasten: September

9 Extern: - storing cv-ketel - reserve I/0: 5 stuks. 5. BEHEER EN ONDERHOUD Voor snelle, onafhankelijke onderhouds- en service werkzaamheden dient de installatie met algemeen toegepaste software standaards onder houden te kunnen worden zonder gebruik te maken van speciale tools. De eis ten aanzien van geïsoleerde, steekbare modulaire automatiseringssysteem waarborgt gemak bij uitbreiding, onderhoud en uitwisseling van modules. Daarom moet het gebruikersprogramma, met inbegrip van alle systeemconfiguraties, laadbaar zijn door een reserve flashgeheugen. Zelfs zonder gebruik van een programmeringstool. Conform recente IT technologie, moet de visualisatie als webpagina's worden weergegeven. Ongeacht het type webserver, welke geïntegreerd is in de CPU's, moet met vrij beschikbare webbrowsers overweg kunnen (bijvoorbeeld Micro- Browser, Internet Explorer, FireFox, andere freeware). Op deze wijze, zal het normale, gangbare IT systeem toegang hebben tot ieder operating system. De data moet met het automatiseringssysteem over de aangewezen, integrale FTP server kunnen worden uitgewisseld. Kostenvrije standaard software tools, zoals File Zilla, zijn adequaat voor deze taak. Met behulp van het filesysteem, kunnen alle gebruikersprogramma's, webtoepassingen voor HMI, recepten, trend data (in Excel formaat.csv) en elk type documentformaat (bijv. pdf) direct worden opgeslagen op alle daarvoor beschikbare geheugenmedia van de controller. Alle veiligheidsrelevante systeemmeldingen kunnen ongeacht met elke benodigde bijlage (tot 1MB grootte) direct vanuit het file system naar één of meerdere ontvangers worden gestuurd. Door gebruikmaking van de in de controller geïntegreerde cliënt. Om veiligheidsredenen, moet een volledige, bijgewerkte projectfile van het automatiseringssysteem altijd op het geheugen van de controller worden opgeslagen. Via de in de CPU aanwezige FTP server kan de operator de met password beschermde data op elk ogenblik aanroepen. Het moet mogelijk zijn om de batterij te wisselen, zonder hulpmiddel en zonder de controller te openen. Bovendien moet de opslag van programma en data door een ander permanent medium minstens 8 uur worden gewaarborgd. 6. BEDIENEN, BEWAKEN EN VISUALISEREN Bediening en bewaking dient onafhankelijk van de regelinstallatie mogelijk zijn. Merk gebonden HMIpanelen worden daarom niet toegelaten in nieuwe installaties. De bedienapplicaties moeten zich op de locale interne Webserver van de desbetreffende CPU bevinden. De bedienapplicaties moeten de volgende functies omvatten: - Volledige grafische interface - Alarmafhandeling - Trendweergave - s versturen met bijlagen tot 1MB Voor het maken van Webpagina's met dynamische inhoud moet de leverancier een hulpmiddel aanbieden dat zonder kennis van de syntax of de programmeerkennis van HTML kan worden gebruikt. Om integratie binnen bestaande systemen die geen industriele Ethernet technologie hebben, moet het Webpanel "onboard" over de volgende specificaties beschikken: - TCP/IP, USB, RS232/485 - PS2 / SPI-Port September

10 Deze lokale bediening voorziening als optie aanbieden. Optioneel: - Web- / FTP-Server - Optioneel Browser - Logic-controller als gateway naar bestaande merkgebonden bussystemen. Het moet mogelijk zijn om het automatiseringssysteem aan een managementlaag, via een open eigen of gangbaar database- gebaseerd systeem te koppelen. Waarvoor alle hierna beschreven communicatiemogelijkheden ter beschikking moeten staan. 9. COMMUNICATIE PROTOCOLLEN EN NETWERKFUNKTIES Het netwerk van automatiseringssystemen moet in volle omvang voor verschillende communicatietaken in een Intranet of Internet over Virtual Privat Network (VPN) te integreren zijn. Dergelijke integratie moet in de vorm van een VPN-Tunnel via DSL, ISDN, GPRS, of PSTN aannemen. Met deze achtergrond, moet het automatiseringssysteem over de volgende IPprotocollen beschikken: - HTTP (Hyper Text Transfer) - FTP (File Transfer Protocol) - DHCP (Dynamic Host Configuration) - PPP (Point to Point) - DNS (Domain Name System) - SNTP (Simple Network Time) - SMTP (Simple Mail Transfer) - SNMP (Simple Network Management) Voor de communicatie van het automatiseringssysteem van managementlaag tot aan veldlaag, moeten de volgende gangbare protocollen en veldbussen op de CPU, beschikbaar zijn: - BACNet/IP (BTL gecertificeerd als B-BC) - CAN - DALI - EnOcean - KNXnet/IP (EIBnet/IP) - LON/IP - M-Bus (Energiemeters) - MOD-Bus TCP/RTU/ASCII - MP-Bus (Belimo) - MPI (Siemens) - N2-Bus (JCI) - OPC - P-Bus (Siemens PRU / PRV) - Profibus DP/FMS - S-Bus (Saia) De CPU moet over een integrale Web-Server met een gestandaardiseerde CGI Interface beschikken. Het moet mogelijk zijn om via deze webservices tot alle lopende functies en aanwezige resources van de CPU toegang te hebben. De klimaat regeling van het complex e.e.a volgens principeschema b REGELINSTALLATIE 0. VARIANT IS ONBEKEND 6. INSTELLEN Instellen parameter op basis van een door de opdrachtgever cq adviseur aangeleverde lijst. Ingestelde parameters wijzigen gedurende de garantie termijn door de installateur. Instellen grenswaarde in overleg met BaOpt Benelux bv. September

11 De complete klimaat regelinstallatie van het pand KEURING EN BEPROEVING a BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT 0. BEPROEVINGS-/TESTRAPPORT Het rapport omvat de beproeving van de gehele regeltechnische installatie Taal Nederland Tijdstip van verstrekking bij oplevering In de garantie en service termijn zal een monitoring plaatsvinden door BaOpt Benelux bv of een systeem partner en de adviseur van de opdrachtgever. Gedurende deze tijd zal in samenwerking met de gebruiker, installateur en adviseurs een optimalisering plaats vinden op het gebied van de gehanteerde parameters zoals gewenste ruimte temperaturen, stooklijnen, kloktijden etc. Het aanpassen van deze instellingen in het GBS zal gedurende de garantie periode via de installateur cq regeltechnische firma gebeuren. De kosten voor deze optimalisering en nazorg dienen in de aanneemsom te worden opgenomen. Het instellen optimaliseren en wijzigen van het BAOPT systeem zal gedurende 1 jaar door BaOpt Benelux bv gemonitoord worden. TBV de klimaatregeling MEETORGANEN EN OPNEMERS a a b HYGROMETER 0. HYGROMETER Fabrikaat: Thermocon Bereik (%): 90% Nauwkeurigheid (%): 0,2 Aflezing nvt Toebehoren: 3. MONTAGE MEETINSTRUMENT Bevestigingswijze De hygrometers of gecombineerde meter zoals op het principe schema is aangegeven. TEMPERATUUROPNEMER 0. VARIANT IS ONBEKEND De temperatuur opnemers of gecombineerde meter zoals op het principe schema is aangegeven. TEMPERATUUROPNEMER 0. VARIANT IS ONBEKEND De temperatuur opnemers achter het verwarmingsblok zoals op principe schema is aangegeven a DRUKOPNEMER 0. DRUKOPNEMER Fabrikaat: Baopt DE23 Ruimte drukopnemer Meetgebied (Pa): Meetgevoeligheid <1% Aansluitspanning (V): 24DC/AC Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC a00) (IP): Uitgang: - spanninng (V): 0-10V Toebehoren: aansluit kabel 3. MONTAGE MEETINSTRUMENT Montagewijze conform voorschrift BaOpt Benelux bv. September

12 .01 OPTIMALISERINGSINSTALLATIE De drukopnemers zoals op het principeschema is aangegeven b DRUKOPNEMER 0. DRUKOPNEMER Fabrikaat: Bauer Optimierungstechnik Kanaal drukverschil meter DE48 Meetgebied (Pa): (respectievelijk 600/1000 of hoger) Meetelement: Stabiele meetcel zonder nacalibratie. Aansluitspanning (V): 24V AC/DC Beschermingsgraad (NEN-EN-IEC a00) (IP): Uitgang: - spanninng (V): V Toebehoren: - Wandaansluitplaat; - Aansluitkabel met M12-stekker, kabellengte 5m. - Drukaansluiting 4/6mm slang. 3. MONTAGE MEETINSTRUMENT Montagewijze conform voorschrift BaOpt Benelux bv. Bevestigingswijze Aansluitwijze.01 OPTIMALISERINGSINSTALLATIE De drukopnemers zoals op het principe schema is aangegeven a a LUCHTKWALITEITOPNEMER 0. VARIANT IS ONBEKEND.01 OPTIMALISERINGSINSTALLATIE De luchtkwaliteit opnemers zoals op het principe schema is aangegeven. DRUKLEIDING 1. KUNSTSTOFSLANG Materiaal: Leverancier: PUR; BaOpt Benelux bv Afmeting: 4/6mm ; Bedrijfsdruk bij 20 C: 14 bar; Minimale buigradius: 30mm; Mechanische eigenschappen: Medium: lucht; Chemische bestendigheid: verregaand bestendig tegen alifatische koolwaterstoffen en smeerolie, veranderingsbestendig tegen zuurstof en ozon; Tolerantie: buitendiameter +/-0,1mm. 2. AANSLUIT MATERIAAL T-stuk: Schroefbaar Merk: Serto Aansluitkoppeling: Verloop knel naar 3/8" Merk: Serto drukvereffeningsvat: Kunststof met 3/8" aansluitingen Merk: BaOpt drukvat.01 OPTIMALISERINGINSTALLATIE De Baopt drukopnemers onderling koppelen en aansluiten op de buitengevel b DRUKLEIDING 1. GEVELAANSLUITING Materiaal: waterdichte kabel doos met drukvereffening. Uitvoering: slangdoorvoer aan de onderkant. Levering: BaOpt Benelux bv. 2. DRUKVAT Materiaal: Kunststof Uitvoering: kunststof drukvereffeningsvat. (levering BaOpt Benelux bv) September

13 .01 OPTIMALISERINGINSTALLATIE De buiten drukopnemer plaatsen in een windvrije omgeving. Waar nodig een extra wind bescherming plaatsen. Tussen de buitendruk opnemer en de eerste opnemer het drukvereffeningsvat plaatsen REGELAARS a GECOMBINEERDE REGELAAR 0. GECOMBINEERDE REGELAAR Fabrikaat: Saia-burgess Type: PCD3 Uitvoeringsvorm: PCD3.M6860 Power ethernet met USB en RS485 aansluiting b GECOMBINEERDE REGELAAR 0. REMOTE I/O Fabrikaat: Climatune Levering: BaOpt Benelux bv Uitvoering: Remote I/O met standaard RJ45 ethernet aansluiting. Compleet met 230V voedingsmodule en flowmeting. De unit aansluiten op een standaard wcd en een RJ45 contactdoos a OPTIMALISERINGSEENHEID 0. BAUER OPTIMALISERING Het regelsysteem dient gebaseerd te zijn op het Baopt optimaliseringssysteem. 3. MONTAGE REGELINSTRUMENT CORRIGERENDE ORGANEN Montagewijze: In een separate kast regelkast. Bevestigingswijze Op DIN rail. Aansluitwijze: Overeenkomstige montage voorschrift fabrikant a LUCHTKLEP, SERVOMOTOR 0. LUCHTKLEP Fabrikaat: naar keuze installateur Constructie: klep met rubber afdichting. Dichtheid Vlgs EN1751 Klep klasse 4 Behuizing klasse 3 Materiaal staal Afmetingen (mm): vlgs tekening Bediening: - wijze: motorisch 0-10V Toebehoren: 1. SERVOMOTOR Fabrikaat: Belimo Aandrijving Regeling (via het GBS systeem) Uitgang: 0-10V Veerteruggang Looptijd (s): As-draaiingshoek ( ): Slag (mm): As-koppel (Nm): Stelkracht (N): Toebehoren: September

14 De lucht volume kleppen zoals op tekening aangegeven BEDIENENDE ELEMENTEN a BRANDER SCHAKELAAR 1. BRANDERSCHAKELAAR Merk: naar keuze Type: Noodschakelaar.01 1 De branderschakelaar boven de deur ten behoeve van het centraal uitschakelen van de gasinstallatie. De bedrading tot op de regelkast..02 BRANDWEERSCHAKELING De noodschakelaar ten behoeve van de brandweer b KEUKENAFZUIGING 1. REGELING KEUKENAFZUIGING De keukenafzuiging gaat via de BaOpt regeling. Hiervoor dient een schakelkastje van BaOpt Benelux bv geplaatst te worden. Dit schakelkastje heeft de volgende functie: -aan/uit schakeling via een puls -toerenregeling via een potmeter Levering: bedienkastje: BaOpt Benelux BV a b.01 BEDIENING KEUKEN het plaatsen van een bedienkast en het bedraden van de bedienkast naar de regelkast. BEDIENING EN BEHEER 1. BEDIEN EN BEHEERSSOFTWARE Het Baopt besturingssysteem zal op basis van HTML pagina's via internet bediend en beheerd kunnen worden. In de regelkast van Baopt zal hiervoor een VPN router geleverd worden. De installateur van dit bestek dient een RJ45 data kabel van het ISRA-punt naar de regelkast aan te brengen. De opdrachtgever zal een separate ADSL lijn aanvragen..01 INTERNET AANSLUITING De internet aansluiting naar de nieuwe regelkast. GELUIDSREDUCTIE 1. GELUIDSREDUCTIE SCHAKELAAR (theater) Voor het eventueel kunnen terugtoeren van de ventilatie installatie dient er een pulsschakelaars of timer gemonteerd te worden op een nader te bepalen plaats. De functie van deze schakelaar is om bijvoorbeeld bij een concert 10% geluidsreductie te realiseren. De juiste reductie percentage dient in het werkt vastgesteld te worden..01 GELUIDREDUCTIE SCHAKELING De concert schakelaar op een nader te bepalen plaats SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN a REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 0. REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING Fabrikaat: naar keuze opdrachtgever. Bedrijfsspanning (V): 230V Uitvoeringsvorm: opbouw. September

15 Kortsluitvastheid (ka): volgens opgave energiebedrijf Kast: - fabrikaat: naar keuze installateur - materiaal: plaatstaal dubbelgestrekt - oppervlaktebehandeling gecoat - afmetingen (bxhxd) (mm): door leverancier vast te stellen. - deursluiting bedien kruk extra deur kruk leveren. Bedrading: - kleurcode bekabeling voorzien van duidelijke kabel codering in kunststof. - bedradingskoker Schakelaars: - hoofdschakelaar (A): Meettoestellen: Saia Burgess. Regelaars: De regelaars dienen uitgevoerd te worden conform de specificatie's van BaOpt Benelux bv. - Toelaatbare kasttemperatuur ( C): conform leverancier regelapparatuur. De klimaat regelkasten te plaatsen overeenkomstig te tekening. Uitgangspunt is dat de 400V voedingen rechtstreeks op de betreffende units, zoals luchtbehandelingskasten en koelmachines worden aangesloten en niet via de regelkast. De motorbeveiligingen zijn geïntegreerd in de CE motoren. Vanuit de regelkast zal alleen een sturing en signalering plaats vinden via het MODbus protocol b REGEL- EN BESTURINGSINRICHTING, LAAGSPANNING 0. AANSLUITEN BESTAAND Voor het aansluiten van het nieuwe BaOpt besturingssysteem dient het huidige GBS systeem te worden voorzien van een Bac/net cq Modbus koppeling met het BaOpt regelsysteem. September

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Sportlaan 53 3364DK Sliedrecht Postbus 125 3360AC Sliedrecht Tel. : +31184-433939 Fax : +31184-433999 Internet : www.webeasy.nl I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Datum : 12-Jan-2011

Nadere informatie

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014 BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken Deel: Automatisering Versie 2014 Bezoekadres: Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Afdeling: Bouwzaken Postadres: Postbus 156,

Nadere informatie

Compri HX. Productbeschrijving

Compri HX. Productbeschrijving Compri HX Productbeschrijving Contact Priva Zijlweg 3 2678 LC Postbus 18 2678 ZG De Lier Nederland T +31 (0)174 522 600 F +31 (0)174 522 700 www.priva.nl sales.building@priva.nl Priva Building Intelligence

Nadere informatie

Multifunctionele klimaatsystemen

Multifunctionele klimaatsystemen City Multi VRF Multifunctionele klimaatsystemen hotel horeca kantoor bedrijf overheid instellingen sport recreatie onderwijs cultuur studio atelier Mitsubishi Electric met ClimateCare. Je voelt het verschil.

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie

AIRSTREAM. plug & play warmteterugwinunit. CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better.

AIRSTREAM. plug & play warmteterugwinunit. CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better. AIRSTREAM plug & play warmteterugwinunit CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better. www.markclimate.be De specialist voor innovatieve ventilatiesystemen Maak kennis met de specialist in Nederland op

Nadere informatie

Satchwell Sigma en MicroNet. Gebouwautomatiseringsoplossingen

Satchwell Sigma en MicroNet. Gebouwautomatiseringsoplossingen Satchwell Sigma en MicroNet Gebouwautomatiseringsoplossingen Gebouwen Vliegvelden Ziekenhuizen Hotels Industrie Make the most of your energy Schneider Electric Schneider Electric, wereldwijde specialist

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Catalogus HR-WTW units

Catalogus HR-WTW units Catalogus HR-WTW units www.thermoair.com Inhoud pagina Thermo Air: Bedrijfsprofiel 4 Opbouw en constructie 6 HR-line 10 HR Combi-line 28 HR Hygro-line 44 Accessoires 56 Logic regeling 60 Subsidies EIA

Nadere informatie

ISIC: DNV en Lloyds gecertificeerd. Gratis webinars. Unitronics waarborgt Nederlandse tulpkwaliteit. Massaproductie in serie van één

ISIC: DNV en Lloyds gecertificeerd. Gratis webinars. Unitronics waarborgt Nederlandse tulpkwaliteit. Massaproductie in serie van één zeventiende jaargang tweede kwartaal 2015 Massaproductie in serie van één Unitronics waarborgt Nederlandse tulpkwaliteit De ID-krachtpatser van Cognex ISIC: DNV en Lloyds gecertificeerd Gratis webinars

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009 Solar Industrie 6 Nr. 6 mei 2009 Alphen a/d Rijn Curieweg 6b 2408 BZ Alphen a/d Rijn Tel. 0172 42 76 86 Fax 0172 23 36 86 alphen@solarnederland.nl Amersfoort Fortranweg 8 3821 BK Amersfoort Tel. 033 463

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

Productcatalogus. SmartStruxure. De volgende generatie gebouwmanagement voor IP, LonWorks, BACnet en Modbus. Voor duurzame gebouwen

Productcatalogus. SmartStruxure. De volgende generatie gebouwmanagement voor IP, LonWorks, BACnet en Modbus. Voor duurzame gebouwen Productcatalogus SmartStruxure De volgende generatie gebouwmanagement voor IP, LonWorks, BACnet en Modbus Voor duurzame gebouwen Wereldwijde specialist in energiemanagement Energie & Infra Industrie Datacenters

Nadere informatie

RX-serie. Dakventilatoren. R-vent RX R-vent RX ZMV

RX-serie. Dakventilatoren. R-vent RX R-vent RX ZMV RX-serie Dakventilatoren R-vent RX R-vent RX ZMV elangrijke kenmerken Type RX Hoogrendement gelijkstroommotoren geschikt voor aansluiting op 1 fase 23V, 3 fasen 4V/5Hz voeding Optimaal werkpunt traploos

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

voor vandaag en morgen

voor vandaag en morgen Technologie voor vandaag en morgen Onafhankelijke oplossingen voor gebouwgebonden installaties De Basis van Webeasy Technologie voor vandaag en morgen Webeasy levert open en onafhankelijke oplossingen

Nadere informatie

Modern afvalwater beheer

Modern afvalwater beheer Eenvoudiger dan u denkt! Kenmerken: Onafhankelijke leverancier Breed scala aan technieken Toepassen van standaarden Moderne communicatie Open protocollen (IEC) Internet en webtechnologie Projectleiding

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

met geïntegreerde Web Server Corrigo E Regelaars voor luchtbehandeling, stadsverwarming en ketel regeling

met geïntegreerde Web Server Corrigo E Regelaars voor luchtbehandeling, stadsverwarming en ketel regeling met geïntegreerde Web Server C O R R I G O E S E C O N D G E N E R A T I O N Corrigo E Regelaars voor luchtbehandeling, stadsverwarming en ketel regeling Slim, krachtig en eenvoudig te bedienen Corrigo

Nadere informatie

Brandblussercentrale.com

Brandblussercentrale.com veiligheid inzake automatische ruimte blussystemen Algemeen Sinds 1997 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen publicatiebladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: WEB SERVICES 3 KENNIS EN PRAKTIJK: WEB SERVICES GEÏNTEGREERD IN DE PLC - SOAP / XML 7,8 SAMENWERKEN 9 PRODUCTEN: ADVANTYS SMART TERMINAL BLOK 11 TRAININGEN 12 AUTOMATION MAGAZINE

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010 Eindrapport pgsm beproeving OOV Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status DEFINITIEF pgsm beproeving OOV 2 december 2010 Colofon IVENT RIC i.s.m. RadioAccess CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie