Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen"

Transcriptie

1 Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen B e t r e f t : H'erfiien:i nn: vpn. het I;u_ror><2f.e Ropiona 1 e Qntwlkkel:ina;s- 1. Einde 1977 l o o p t de d r i e j a r i g e a a n l o o p o e r i o d e van h e t Europese R e g i o n a l e Fonds t e n e i n d e. I n de kortende maanden z a l de Raad u i t de opgedane e r v a r i n g e n c o n c l u s i e s moeten t r e k k e n en aan de hand van de r e c e n t ontvangen Commissiev o o r s t e l l e n overeenstemming moeten b e r e i k e n o v e r de w i j z e waarop h e t Fonds moet worden g e c o n t i n u e e r d. 2 P_e omvan FT- V g n h e t I''o nd s. Hoewel h e t Fonds a a n v a n k e l i j k een r o l was als toebedeeld een d e r f l a n k e r e n d e p o l i t i e k e i n s t r u m e n t e n v a n de SKÖ en i n d a t k a d e r de b e l a n g r i j k s t e r e g i o n a l e heden moest t e g e n onevenwichtig- gaan i s d a a r - met de EmU z e l f - w e i n i g van t e r e c h t gekomen, i n t e g e n d e e l de r e g i o n a l e w e l v a a r t s v e r s c h i l l e n z i j n s i n d s 1975 a l l e e n n o g toegenomen. Zolang de k e r n p r o b l e m e n b i n n e n de Gemeenschap n i e t z i j n o p g e l o s t en de d i v e r g e n t i e v a n de economieën n i e t t o t s t a a n i s g e b r a c h t z u l l e n h e t R e g i o n a l e Fonds en de andere financiële i n s t r u menten d a a r t e g e n ook m a c h t e l o o s staan. N i e t t e m i n v r a a g t de Commissie om een e x t r a financiële i n s p a n n i n g en s^ett een v e r h o g i n g v a n h e t Fondsbudget ( v a n 500 m i l j o e n t o t 750 m i l j o e n RE) v o o r. Hoewel h e t dn de rede zou l i g g e n d a t h i e r o v e r - e v e n a l s d r i e J a a r geleden e e r s t een b e s l i s s i n g w o r d t genomen a l s overeenstemming i s b e r e i k t v a t w i j verd,er met h e t Fonds w i l l e n i s t e v o o r z i e n d a t de Raad i n h e t k a d e r van de c o n c e. r t a t i. e n r o c e d u r e met h e t Parlement nu v e e l e e r d e r t o t een b e s l i s s i n g moet komen. D u i t s l a n d, N e d e r l a n d en België, de b e l a n g r i j k s t e n e t t o b e t a l e r s z u l l e n d a a r b i j de m e e r d e r h e i d van h e t Parlement en de andere L i d - S t a t e n t e g e n o v e r z i c h z i e n.

2 Het i n i n d i t verband m i t t i p : de omvang ven h e t EKÖJ? n i e t op z i c h z e l f t c b e z i e n, doch i n de o n d e r l i n g e mttmï hang met de v e r s c h i l l e n d e andere iendsen i n h e t t o t a l e EG-Budget van de a f g e l o p e n j a r e n en i n h e t p e r s p e c t i e f van e - ook door Nederland pwtfßfit geachte - coördinatie van de foaascü, alsmede i n h e t l i c h t van h e t (nog n i e t v e r schenen) C o m m i s s i e v o o r s t e l om de KG een o m v a n g r i j k e e i g e n leningcanaciteit t e verschafien. MM LOGL hansholtreserve 325 Totaal 987 Ten fro ede aan Wed. 617* 1.7% 2.8% ' % T 53^] * 1660 Het v a l t op d a t de p o s t v o o r h e t EK01T met 50% i s opget r o k k e n en d a t h e t v o l g e n s de Commissie b l i j k b a a r genoeg h e e f t aan een s t i j g i n g met een i n f l a t i e c o r r e c t i e van 11%. De Commissie zou gevraagd kunnen worden welke daarbij zijn maatstaven aangelegd. Het l i j k t gewenst e r van N e d e r l a n d s e k a n t de nadruk op t e leggen d a t deze,budget-nosten i n de n a a s t e toekomst worden onderbouwd met een ma_cjro-economische p r i o r i t. e i j z s t e l ^. linpr zodat een b u d g e t t a i r e m e e r j a r e n r a m i n g kan worden opge-. s t e l d, t e n e i n d e een j a a r l i j k s t o u w t r e k k e n t u s s e n Raad, Commissie en P a r l e m e n t t e voorkomen. I n t u s s e n i s een d e r g e l i j k k w a n t i t a t i e f i n z i c h t i n de b e h o e f t e n op d i t moment ( n o g ) n i e t b e s c h i k b a a r ( z i e ook 5 s l o t ). V/ij zouden e r op moeten a a n d r i n g e n d a t deze gegevens i n i e d e r g e v a l b e s c h i k b a a r z i j n v o o r de begroting-197? Voor v a t b e t r e f t h e t HSF w o r d t h e t b e e l d van h e t J a a r l i j k s e s t i j g i n g s p e r c e n t a g e s c h e e f g e t r o k k e n door o v e r l o o p p o s t e n naar volgende j a r e n.

3 Z o l a n g c r n en a n d e r n i e t g e r e p e l d rijke toetssteen bereid zijn is - hier lint i n corprrumautair p e r s p e c t i e f en r e g i o n a l e bespreekbaar s t i j g i n g van b e t Fonds e n, een s t i j g i n g n e t een c o r r e c t i e op z i j n p l a a t s is houdendheid t e b e t r a c h t e n i s r e e ë l dat bepaalde rechten Tenslotte gelegen i n het p e r s p e c t i e f zijn zekere argumenten gelegen i n Zo z i j n zelf. Zoals de F o n d s o p e r a t i e s nog i n het i s v a n een L G - i n d u s t r i e e l de L i d - B t a t e n t o e t s e n n o g n i e t a l l e s t e u n aan de d o o r B r u s s e l hier- z a l worden v a l t daarop nog g e b a s e e r d op c o m m u n a u t a i r e b e l c i u s c r i t e r i a programma's (mede omdat sectorbcleid), hun a a n v r a g e n gevraagde Regionale v o o r Pond Ge- Ontwikkelings- ( w a a r d o o r de C o i r m i s s i e - d i e n s t c n v e e l a l alles l e i d t e r t o e d a t h e t Fonds op z i j n m e r i t e s en w e r k i n g z o u m o e t e n niet.iedere pakken. de e. o ö - r d i n a t i e Voorstellen terzake zijn d a t deze b e k e n d handelingen Bruto- of Zoals gevraagd zijn als opnie;. vraag v a n de Fondsen d e n k t aan te t o t nu t o e u i t g e b l e v e n. De G i o l i t t i 'zou d i e n e n t e worden. Het i s van i n september de w e r k e l i j k e naar belang onder- beginnen/ netto-fonds. door commissaris Den K?ag r e e d s g e ï n d i c e e r d, Fonds, kennen; worden, g f i v m l w e r d. op d i t p u n t v e r a n t w o o r d e l i j k e C o m m i s s a r i s z i j n denkbeelden ander 3 jaar I n m i d d e l s moet o o k ^ d u i d e l i j k h e i d o n t s t a a n o v e r de hoe de Commissie veel geheel k u n n e n doen dan de g e v r a a g d? g e l d e n a u t o m a t i s c h t o e t e Dit is ontlenen. er i n d i t o p z i c h t e r n o g geen s n r a k e van i n de komende j a r e n. H e t g e v a a r onder nog nader u i t e e n g e z e t niet 1975?). de 750 m i l j o e n R t e r u g onze o p i n i e o v e r de w e r k i n g v a n h e t Fonds af te dingen. inflatie- l i d - s t a t e n aan hun h u i d i g e n u o t a zullen willen een afvragen ( t. o. v. W/3 of t. o. v. Fen a n d e r a r g u m e n t orn t. a. v. zou tegenover z i c h kunnen o f ook b i e r n i e t s l e c h t s toetredingen nroblemen te stellen - Wederland 7 1 c b t e r u g h o u d e n d n o o t e n o p s t e l l e n 'de v e r d e r e belang- v o o r de v r a a g o f de L i d - B t a t e n w e r k e l i j k hun s o c i a a l - e c o n o m i s c h e aanzienlijke een Giolitti w i l de Commissie ruwweg g e z e g d, n i e t b e p e r k e n nieuwe werkgelegenheid t i j d e n s d i e n s bezoek aan de r o l van h e t t o t de s c h e u r i n g van i n de arme, p e r i f e r e regio's met g r o o r

4 w e r k l o o s h e i d, maar och meer h e t accent lo.rt.m t de c r e a t i e van a l t e r n a t i e v e werkgelcpenheid door Eö-steun t e geven asn de n a t i o n a l e h e r s t r u c t u r e r i n g s - cn r e c o n v e r s i e i n spanningen i n de oude, c e n t r a a l gelopen i n d u s t r i e g e b i e d e n. grensgebieden en andere s p e c i f i e k e d o e l e n. H i e r v o o r w i l de Coiiïüoie een o v e r i ^ e u s ( n u nog) r e l a t i e f b e p e r k t d e e l van het Fonds r e s e r v e r e n (100 m i l j o e n RE). b i t b e t e k e n t ook d a t de Commissie n r i n c i n i e o l b l i j f t fcie^ei Btm&telTeXG v o o r de f o r m u l e van een b r u t o - f o n d s waaraan a l l e L i d - B t a t e n b i j d r a g e n en w a a r u i t a l l e n ontvangen. Hoewel Nederland zich d e s t i j d s b i j de o p z e t van h e t Fonds n o g a l k r a c h t i g h e e f t i n gezet v o o r een n e t t o - F o n d s, d a t \ i i t s l u i t e n d aan de a l l e r armste r e g i o ' s tegemoet zou moeten komen, z i j n e r argumenten die e r v o o r p l e i t e n d a t Mederland t h a n s accoord gaat met de b r u t o - f o r m u l e. Net name i n h e t p e r s p e c t i e f van de t o e t r e d i n g kan a l d u s immers worden voorkomen d a t h e t Fonds d e n a t u r e e r t tot een i n s t r u m e n t ' v o o r de s i m p e l e o v e r d r a c h t van financiële m i d d e l e n. Een ander v o o r d e e l i s d a t h e t Fonds dan - met de andere, o n d e r l i n g t e coördineren financiële i n s t r u m e n t e n beschikbaar b l i j f t a l s m i d d e l om t e komen t o t een communau- t a i r e aanpak van h e t r e g i o n a a l, s o c i a a l, i n d u s t r i e e l sector- beleid. 4. De t w e e d e l i n g : p r o t e r e flexibiliteit. Z o a l s reeds geïndiceerd w i l de Commissie een t w e e d e l i n g i n h e t Fonds aanbrengen: a_. o n d e r s t e u n i n g v a n de n a t i o n a l e r e g i o n a l e i n s p a n n i n g i n de bestaande p r o b l e e m g e b i e d e n v i a h e t t h a n s g e b r u i k e l i j k e Fondsmechanisme en b i n n e n de d e s t i j d s v o o r i e d e r e l i d s t a a t v a s t g e l e g d e o u o t a. H i e r b l i j f t a l l e s, op een k l e i n e a a n p a s s i n g h i e r en daar na, b i j h e t oude. Door de auoter i n g s p e r c e n t a g e s van d r i e j a a r g e l e d e n zonder meer o v e r t e nemen, komt 75% van h e t Fonds t e r e c h t i n de meest a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s (Zuid-Italië, I e r l a n d, V.K., Groenland) de r e s t komt t e r e c h t i n de minder a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s, waaronder onze IPK-gebieden. b. h e t nieuwe i n de aanpak i s v o o r a l gelegen i n de s p e c i a l e t r a i i c h e d i e de Commissie w i l bestemmen v o o r a k t i e s t e r

5 o n d e r s t e u n i n g van o f a l s complement op snfler cö!»s*tj.nn\jtfiir b e l e i d, v o o r a k t i e s i n de Frcnsgebieden en v o o r noodhulp i n onvoorziene omstandigheden (rampen?). Omdat o v e r de omvang en de bestemming van de progekten van t e v o r e n w e i n i g v e l t t e zeggen h e e f t de Oommissie h i e r geen o u o t e r i n g v o o r z i e n ; z i j v o l s t a a t s l e c h t s met de i n d i c a t i e d a t de r e l d e n i n d r i e j a r i g e p e r i o d e n "evenw i c h t i g " o v e r de L i d - S t a t e n moet worden v e r d e e l d. De i n t e r v e n t i e s mogen z i c h ook r i c h t e n op andere de n a t i o n a l e probleemgebieden, m i t s d i e aan een dan aantal i n d i c a t o r e n v o l d o e n ( o. a. omvang w e r k l o o s h e i d, s t r u c t u r e l e problemen, m i g r a t i e e.d. ) en kunnen i n b e g i n s e l dus i n de h e l e Gemeenschap p l a a t s v i n d e n. De v r a a g r i j s t o f deze v r i j v è r g earde. f 1 e r i b i 1 i t e i t n i haar r e g i o n a l e ' d o e l v o o r b i j d r e i g t t e s c h i e t e n : a l l e h u i d i g e,, nauw o m l i j n d e c r i t e r i a waaraan de Fondssteun nu i s gebonden ( d e e l n e m i n g s p e r c e n t a g e, b e p e r k i n g van de s t e u n t o t de n a t i o n a l e p r o b l e e m g e b i e d e n, het v e r p l i c h t e i n p a s s i n g van p r o j e k t i n een ' r e g i o n a a l ontwikkelingsprog;ramma) worden nu l o s g e l a t e n en h e t i s de Raad d i e d a a r o v e r, op v o o r s t e l van de Commissie, met g e k w a l i f i c e e r d e meerder- h e i d een b e s l i s s i n g moet nemen. D i t v e r o n d e r s t e l t met name dat de Raad h e t eens i s o v e r communautaire p o l i t i e k e a k t i e s i n bepaalde industrie- sectoren ( s t a a l, scheepsbouw, t e x t i e l ) en de kans daarop l i j k t v o o r a l s n o g m i n i m a a l. N i e t t e m i n i s van Nederlandse k a n t sympathie v o o r h e t u i t g a n g s p u n t van de Commissie u i t g e s p r o k e n en w i j zouden dit opnieuw kunnen b e v e s t i g e n * T e g e l i j k e r t i j d r i j s t dan de v r a a g o f d i t d o e l k a n worden b e r e i k t a l s de Raad i n deze v o l l e d i g h e t l a a t s t e woord w o r d t gegeven. I n d i t opz i e n t kan erop worden gewezen d a t een o v e r e e n k o m s t i g a r t. van h e t ES F de l a a t s t e j a r e n onwerkbaar" i s g e b l e k e n. D u i t s l a n d, g e s t e u n d door N e d e r l a n d, b e p l e i t nu a f s c h a f f i n g van art. 4 EBF en w i l een o p l o s s i n g waarbi.i de r o l van de Raad a a n z i e n l i j k wordt ingeperkt t e n bate van de Commissie, hec i s van belang d a t de ivederlandse s t a n d p u n t b e p a l i n g x.o a...* en i^-vüt- op d i t - p u n t met e l k a a r sporen. V/at h i e r v a n ook z i j " v a s t moet s t a a n d a t h e t Fonds a) z i j n s p e c i f i e k r e g i o n a a l - p o l i t i e k e k a r a k t e r n i e t mag

6 v e r l i e z e n (en v e r v a t e r e n t o t een s o o r t i n & u s t r d e - p o l i t i e k i n s t r u m e n t ) en b') n i e t ma worden m i s b r u i k t v o o r steun aan onrendabele p r o d u k t i e s ( d. v. z. de steun moet g e r i c h t z i j n op r e c o n v e r s i e i n v e s t e r i n g e n i n h e t k a d e r van een r.rtmmimxlt^ir h e r s t r u c t u r e r i n g s p l a n ). Al ria-n n i e t quotering U i t h e t voorbaande b l e e k d a t de Commissie de e e r s t e t r a n c h e van h e t Fonds o v e r de l i d s t a t e n v i l b l i j v e n v e r d e l e n o v e r e e n k o m s t i g de d r i e j a a r g e l e d e n door de r e g e r i n g s l e i d e r s v a s t g e s t e l d e cueteringr«de v r a a g i s o f deze c i j f e r s, d i e d e s t i j d s a l een grove b e n a d e r i n g waren van de v e r h o u d i n g e n, nu nog v o o r i e d e r aanvaardbaar z i j n : de d i v e r g e n t i e t u s s e n de n a t i o n a l e economieën i s a l l e e n maar v e r d e r v o o r t g e s c h r e d e n, zodat de p e r c e n t a g e s v r i j w e zeker n i e t meer k l o p p e n met de w e r k e l i j k h e i d. Hen kan i n d i t l i c h t dan z e l f s de v r a a g s t e l l e n o f oen aandeel van 1.7% n i e t wat aan de hoge k a n t zou z i j n! Om de k o e h a n d e l d a a r o v e r t e v e r m i j d e n moet worden o v e r wogen o f w i j n i e t zouden moeten p l e i t e n v o o r een r a d i c a l a f s c h a f f i n g ven de' q u o t e r i n g. De P r r i j s e Top van einde nam de oevlucht t o t deze n o o d o p l o s s i n g, nadat v e r g e e f s v/as gezocht n a a r een f o r m u l e v o o r de d i s t r i b u t i e van de Fondsmiddelen aan de hand van r e g i o n a l e p r i o r i teiten. De e r v a r i n g v,an de a f g e l o p e n j a r e n l e e r t d a t tegen q u o t e r i n g g r o t e bezwaren z i j n aan t e v o e r e n : er van a f g e z i e n d a t deze i n f e i t e s t r i j d i g z i j n met de communaut a i r e f i l o s o f i e, geeft z i j aanleiding t o t verstarring, het s t i m u l e e r t de n e i g i n g van de l i d s t a t e n hun quotum u i t t e p u t t e n zonder gedwongen t e worden goede p r o j e k t e n i n t e dienen.

7 Verwijzende naar h e t f e i t d a t ook de andere $anë8em geen q u o t e r i n g kennen ( a l l e e n een " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l : Nederland t r e k t a l j a a r en dag ongeveer d e z e l f d e p e r c e n tages u i t b e t EöïT en h e t LOGFL), zou Heder 1 end z i c h tegen o u o t e r i n g r o e t e n k a n t e n en p l e i t e n v o o r u i t k e r i n g op b a s i s van p r i o r i t e i t e n. D a a r b i j zou n i e t, z o a l s t h a n s, moeten worden u i t g e g a a n van een v e r d e l i n g o v e r de L i d - ^ t a t e n doch ven een p r i o r i t e i t s t e l l i n g p e r r e g i o op b a s i s van o b j e c t i e v e c r i t e r i a, d i e passen i n h e t macro-economisch b e e l d van de Gemeenschap a l s g e h e e l. D i t l i g t ook geheel i n de l i j n ven de Commissie d i e w i ] d a t de Ka ad na een g r o n d i g e v o o r b e r e i d i n g p e r tv?ee jaar dergelijke p r i o r i t e i t e n vaststelt. De b e d o e l i n g i s d a t de C o m i t é ' s v o o r R e g i o n a l e P o l i t i e k en Economische P o l i t i e k z i c h o v e r de v o o r s t e l l e n van de Commissie uitspreken. Ook a l i s de a a n w i j z i n g van r e g i o ' s n a a r p r i o r i t e i t bij de t o t s t a n d k o m i n g van h e t Fonds op g r o t e p r a k t i s c h e problemen g e s t u i t, toch l i j k t van deze p r i n c i p i ë l e h e t de m o e i t e waard opnieuv gedachte u i t t e gaan. 1 Het bestaan van een s o o r t " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l b e h o e f t hiermee n i e t in strijd te z i j n, deze b i e d t t e n m i n s t e h e t v o o r d e e l van een p o t e n t i ë l e dynamiek. Zolang de p r i o r i t e i t e n a l s h i e r b e d o e l d b i j gebrek de c i j f e r s nog n i e t kunnen worden v a s t g e s t e l d, aan zou een c u o t e r i n g v e l l i c h t nog een b e p e r k t e p e r i o d e moeten worden geaccepteerd. / 6. De w e r k i n p van h e t toewijzinrsnechanisme Nederland h e e f t e i n d e 1976 b i j de b e s p r e k i n g van het 1e J a a r v e r s l a g van h e t Fonds i n h e t k a d e r van de Paad. reeds t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t d a t de h u i d i g e v e r o r d e n i n g a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r s n i p p e r i n g. v a n het_fonds over t e v e e l p r o j e k t e n, en d a t met name de k w a l i t e i t van de p r o j e k t e n d i e de L i d - S t a t e n aanbrengen, v e e l t e wensen o v e r l a a t. De w i j z e waarop de C o m m i s s i e - d i e n s t e n z i c h t o t nu toe hebben gekweten van hun t a a k een s e l e c t i e aan t e brengen

8 in do v o o r s t e u n BëMftCvelëG p r o j e k t e n ifi n a a r n i e t i n o l i e opzichten bevredigenei g e v o e l t. OTÏZC meninp - L r bestaat e e r z s l i n p : om d e Commissie op d i t p u n t g r o t e r e "bevoegdheden t e geven: e r b e s t a a t j u i s t b e h o e f t e aan een v e r s c h e l p i n g v a n de toev;i j z i n g s c r i t o r i a en v a n de c o n t r e i e m o g e l i j k heden v o o r de Commissie e n e r z i j d s en h a n d h a v i n g v a n de behoord el.i ngsbevoegdheden v a n h e t Beheerscomité a n d e r z r d s. I r daarom b e h o e f t e aan een t i g r s t r e k k i n g v a n d e c r i t e r i a en aan d e u g d e l i j k e motiveringen. moet aan l i e t v e r e i s t e d a t de p r o j e k t e n moeten p a s s e n i n r e g i o n a l e programma's - a l s d e z e e i n d 1977 alle ontwikkelings gereed z i j n - strak de hand vjorden gehouden. L»e i n f r a s t r u c t u u r - p r o j e k t e n dienen d i r e c t gerelateerd te blijven aan h e t creëren v a n w e r k g e l e g e n h e i d. De industriële - p r o j e k t e n zij i n sensibele sectoren plaatsvinden zouden - v o o r z o ^ - moeten p a s s e n i n een c o m m u n a u t a i r e r k e n d o m s c h a k e l i n g s - o f h e r s t r u c t u r e r i n g programma. Teneinde zoveel m o g e l i j k Nederland verder o v e r z i c h t t e houden zcu moeten b e e l e i t e n de r e l a t i e f m i d d e l e n v a n h e t Fonds z o v e e l m o g e l i j k de g r o t e r e, h e t p u b l i e k bescheiden t e ^pj^centperen aansurekend.e p r o j e k t e n. Waf h e t Comité R e g i o n a l e B e l e i d b e t r e f t v a l t s t a t e r e n d a t d i t z i c h nog onvoldoende h e e f t kunnen t r e r e n op h e t o n t w i k k e l e n het regionale riserende niveau. bet lijkt rijp concen-j d a t de d i s c u s - boven h e t t e c h n i s c h e Met h e t o o g h i e r o p reriodieke kontakten t e con- v a n een c o m m u n a u t a i r e aanpak v a n j b e l e i d. Be t i j d s i e s nu w o r d e n u i t g e t i l d cp lijkt en i n v e n t a - hetbelangrijk met h e t Comité e c o n o m i s c h e P o l i t i e k, - ± >GFL en h e t üsi' t e l e g g e n en d e z e zo m o g e l i j k t e formaliseren. Tegen de o n t w i k k e l i n g v a n een t r i p a r t i t e samengesteld Permanent Comité v o o r de R e g i o n a l e P o l i t i e k, l i j k e n voor- a l s n o g een a a n t a l b e z w a r e n, met name v a n p r a k t i s c h e en institutionele aard, t e bestaan. H i euwe f i n a n c i erinrrstrcchanismen Uit de o n t w e r p v e r o r d e n i n g b l i j k t d a t de Commissie z i c h v o o r s t e l t een t w e e t a l n i e u w e i n s t r u m e n t e n t e r finan-

9 vnn h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e CT'v'p^en. cinrjng B ) rentf}?ipnijh. ca t i nr. De Conir:i.rpie s t e l t v o o r co m o g e l i j k h e i d t e openen t o t h e t v e r 1 en en v e n r e n t e sub s i d i e s op BIB-, LGK L~ d an v;el eventuele E G - l e n i n g e n san k l e i n e en middelgrote o n d e r n e m i n g e n g e l e g e n i n de zwakke r e g i o ' s, d n de oude verordening bestond e l de m o g e l i j k h e i d, v a n s u b s i d i e op E I B i e n i n g e n t. b. v. H i e r v;erd n a u w e l i j k s gebruik verordening.) r e n t e p e i l v o r m t m.n. v o o r de k l e i n e r e b e d r i j v e n eer. barrière teit nu i n f r a s t r u c t u u r p r o j ek t e r v a n gemaakt. Deze moge- l i j k h e i d v e r v a l t i n de nieuv.e Het rente- t o t d e z e k r e d i e t e n. T e n e i n d e de r van deze i n s t r u m e n t e n rentesubsidies e.ffektivi- t e v e r h o g e n v i l de Commissi' verlenen van maximaal doch n i e t h o g e r dan 40% v a n de n o r m a l e k a p i t a a l m a r k t r e n t e betrokken lid-staat. Hoewel r e n t e s u b s i d i e s vergemakkelijken, een i n de de t o e g a n g t o t de k a p i t a a l m a r k t kleven aan h e t v o o r g e s t e l d e systeem a a n t a l b e z w a r e n. H e t s y s t e e m d o o r k r u i s t de nationaü regelingen streeks stelt d a a r de b e t r o k k e n ondernemingen z i c h r e c h t - t o t de Commissie d i e n e n t e v e n d o n. Lp Commissie dan de p r i o r i t e i t e n bonificatie aan d.'e hoge v a s t. Daarnaast l i j k t de kant. b) r>g-l en i n gen In de t o e l i c h t i n g op de n i e u w e v e r o r d e n i n g Commissie aan d a t z i j b i n n e n k o r t van i n de n o o d z a k e l i j k de u i t g a v e n voorzien. de aan de Kaad h a a r ideeën z a l voórl'eggen m. b. t. h e t u i t g e v e n teneinde kondigt van geachte verdere Hz-lening'. stijging v o o r h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e kunnen Verdere d e t a i l l e r i n g ontbreekt op d i t moment nog. Coöndinat i e v a n de k o n d s e n G e z i e n de b e p e r k t is een b e t e r e beschikbare budgettaire middelen coördinatie en samenhang v a n de v e r s c h i l l e n d c o m m u n a u t a i r e.financiële i n s t r u m e n t e n van groot belang. De E u r o p e s e Raad. v a n november j. 1. h e e f t d i t r e e d s benad r u k t. De Oommissie h e e f t r e g i o n a a l commissaris Giolitti

10 b e l a s t mot tlfc c o b ' r d i n n t i e v n n de r e r n c n i l l e n d e fondsen en b e r e i d t t h a n s v c o r s t e l l e n t e r z a k e v o o r. I)e v e r b e t e r i n g v a n de co ördinatie en cr.ipctihf.mr: Fondsen k a n z i c h r i c h t e n op de v o o r b e r e i d i n g s l u i t v o r m i n g op n a t i o n a a l diverse der v r n de b e - n i v e a u, op h e t n i v e a u v a n de Comité's en op C o m m i s s i e - n i v e a u alsmede O D de criteria, op b a s i s w a a r v a n de i n t e r v e n t i e s u i t de Fondsen plaatsvinden. Deze i n t e r v e n t i e s zouden z i c h moeten r i c h t e n op d i e n a t i o n a l e programma's en p r o g e k t e n d i e v o l d o e n aan op c o m m u n a u t a i r n i v e a u v a s t g e s t e l d e criteria. Opgemerkt z i ; j d a t de coördinatie r e k e n i n g d i e n t t e h ou d en in e t h e t s p e c i f i ek e k a r a k t e r van e i k i n e t r u EI en t en de d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e p e r k i n g e n. De coördinatie dient zich vooral lapping t e r i c h t e n oo h e t voorkomen v a n o v e r - dan v e l t e g e n s t r i j d. i p : h e d e n en h e t b e v o r d e r e n v a n de e f f i c i e n c y v a n de b e p e r k t e m i d d e l e n z o n d e r e v e n u e l de besluitvormingsliónom 16 j u n i ^977 / onnodig t e verlengen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 193 (R 1658) Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995 Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 33 641 EU-voorstel: richtlijn inzake betaalrekeningen

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code Advies over de verhouding tussen vennootschap en aandeelhouders en over het toepassingsbereik van de Code mei 2007 secretariaat: postbus 20201, NL 2500 EE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 123 Besluit van 9 maart 2005, houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE

VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE GEHE1M Behoort bij schrijven nr. 793-693 Ex.no. // Dit exemplaar bestaat uit 9 biz. VOOHMINGS- EN TRAININGSCENTRUM VOOR GEESTELIJKE WEERBAARHEID EN GEWELDLOZE ACTIE S a m e n v a t t i n g In navolging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 20 november 2012 Betreft Toelichting op Wet Hof > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Raad voor de financiële verhoudingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051

Rapport. Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 Rapport Datum: 10 maart 1998 Rapportnummer: 1998/051 2 Klacht Op 25 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Son, met een klacht over een gedraging van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt

Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt IP/97/507 Brussel, 10 juni 1997 Commissie publiceert Groenboek over aanvullende pensioenen in de interne markt De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Groenboek over aanvullende pensioenen

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

2. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid. Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere

Nadere informatie

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende:

Gehoord de Raad van State (advies van [datum], nr. [datum]); De aanleiding van dit besluit is het volgende: BEATRIX Concept vernietiging KB, zoals voorgelegd aan de Raad van State Besluit van [datum] houdende vernietiging van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de praktijkuitoefening (onderdeel

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 21 501-07 Ecofin-Raad Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen.

Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Internationaal Belastingrecht. Winstallocatie Vaste Inrichtingen. Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken Besluit van 15 januari 2011, nr. IFZ2010/457 M, Staatscourant

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) E NADERE MEMORIE

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Prospectusrichtlijn

Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Prospectusrichtlijn Voorstel van de Europese Commissie tot herziening van de Prospectusrichtlijn mr. M.M. van den Broek * 1. Inleiding Op 23 september 2009 heeft de Europese Commissie (hierna: de Commissie) een voorstel tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

nysinghadvocaten - notarisser

nysinghadvocaten - notarisser 7- nysinghadvocaten - notarisser MEMORANDUM Aan : Provincie Fryslân College van Gedeputeerde Staten Datum : 16juni2012 Betreft : Provincie Fryslân/advies grondbeleid Referentie : 210120/CTD Conclusies

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie