Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen"

Transcriptie

1 Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen B e t r e f t : H'erfiien:i nn: vpn. het I;u_ror><2f.e Ropiona 1 e Qntwlkkel:ina;s- 1. Einde 1977 l o o p t de d r i e j a r i g e a a n l o o p o e r i o d e van h e t Europese R e g i o n a l e Fonds t e n e i n d e. I n de kortende maanden z a l de Raad u i t de opgedane e r v a r i n g e n c o n c l u s i e s moeten t r e k k e n en aan de hand van de r e c e n t ontvangen Commissiev o o r s t e l l e n overeenstemming moeten b e r e i k e n o v e r de w i j z e waarop h e t Fonds moet worden g e c o n t i n u e e r d. 2 P_e omvan FT- V g n h e t I''o nd s. Hoewel h e t Fonds a a n v a n k e l i j k een r o l was als toebedeeld een d e r f l a n k e r e n d e p o l i t i e k e i n s t r u m e n t e n v a n de SKÖ en i n d a t k a d e r de b e l a n g r i j k s t e r e g i o n a l e heden moest t e g e n onevenwichtig- gaan i s d a a r - met de EmU z e l f - w e i n i g van t e r e c h t gekomen, i n t e g e n d e e l de r e g i o n a l e w e l v a a r t s v e r s c h i l l e n z i j n s i n d s 1975 a l l e e n n o g toegenomen. Zolang de k e r n p r o b l e m e n b i n n e n de Gemeenschap n i e t z i j n o p g e l o s t en de d i v e r g e n t i e v a n de economieën n i e t t o t s t a a n i s g e b r a c h t z u l l e n h e t R e g i o n a l e Fonds en de andere financiële i n s t r u menten d a a r t e g e n ook m a c h t e l o o s staan. N i e t t e m i n v r a a g t de Commissie om een e x t r a financiële i n s p a n n i n g en s^ett een v e r h o g i n g v a n h e t Fondsbudget ( v a n 500 m i l j o e n t o t 750 m i l j o e n RE) v o o r. Hoewel h e t dn de rede zou l i g g e n d a t h i e r o v e r - e v e n a l s d r i e J a a r geleden e e r s t een b e s l i s s i n g w o r d t genomen a l s overeenstemming i s b e r e i k t v a t w i j verd,er met h e t Fonds w i l l e n i s t e v o o r z i e n d a t de Raad i n h e t k a d e r van de c o n c e. r t a t i. e n r o c e d u r e met h e t Parlement nu v e e l e e r d e r t o t een b e s l i s s i n g moet komen. D u i t s l a n d, N e d e r l a n d en België, de b e l a n g r i j k s t e n e t t o b e t a l e r s z u l l e n d a a r b i j de m e e r d e r h e i d van h e t Parlement en de andere L i d - S t a t e n t e g e n o v e r z i c h z i e n.

2 Het i n i n d i t verband m i t t i p : de omvang ven h e t EKÖJ? n i e t op z i c h z e l f t c b e z i e n, doch i n de o n d e r l i n g e mttmï hang met de v e r s c h i l l e n d e andere iendsen i n h e t t o t a l e EG-Budget van de a f g e l o p e n j a r e n en i n h e t p e r s p e c t i e f van e - ook door Nederland pwtfßfit geachte - coördinatie van de foaascü, alsmede i n h e t l i c h t van h e t (nog n i e t v e r schenen) C o m m i s s i e v o o r s t e l om de KG een o m v a n g r i j k e e i g e n leningcanaciteit t e verschafien. MM LOGL hansholtreserve 325 Totaal 987 Ten fro ede aan Wed. 617* 1.7% 2.8% ' % T 53^] * 1660 Het v a l t op d a t de p o s t v o o r h e t EK01T met 50% i s opget r o k k e n en d a t h e t v o l g e n s de Commissie b l i j k b a a r genoeg h e e f t aan een s t i j g i n g met een i n f l a t i e c o r r e c t i e van 11%. De Commissie zou gevraagd kunnen worden welke daarbij zijn maatstaven aangelegd. Het l i j k t gewenst e r van N e d e r l a n d s e k a n t de nadruk op t e leggen d a t deze,budget-nosten i n de n a a s t e toekomst worden onderbouwd met een ma_cjro-economische p r i o r i t. e i j z s t e l ^. linpr zodat een b u d g e t t a i r e m e e r j a r e n r a m i n g kan worden opge-. s t e l d, t e n e i n d e een j a a r l i j k s t o u w t r e k k e n t u s s e n Raad, Commissie en P a r l e m e n t t e voorkomen. I n t u s s e n i s een d e r g e l i j k k w a n t i t a t i e f i n z i c h t i n de b e h o e f t e n op d i t moment ( n o g ) n i e t b e s c h i k b a a r ( z i e ook 5 s l o t ). V/ij zouden e r op moeten a a n d r i n g e n d a t deze gegevens i n i e d e r g e v a l b e s c h i k b a a r z i j n v o o r de begroting-197? Voor v a t b e t r e f t h e t HSF w o r d t h e t b e e l d van h e t J a a r l i j k s e s t i j g i n g s p e r c e n t a g e s c h e e f g e t r o k k e n door o v e r l o o p p o s t e n naar volgende j a r e n.

3 Z o l a n g c r n en a n d e r n i e t g e r e p e l d rijke toetssteen bereid zijn is - hier lint i n corprrumautair p e r s p e c t i e f en r e g i o n a l e bespreekbaar s t i j g i n g van b e t Fonds e n, een s t i j g i n g n e t een c o r r e c t i e op z i j n p l a a t s is houdendheid t e b e t r a c h t e n i s r e e ë l dat bepaalde rechten Tenslotte gelegen i n het p e r s p e c t i e f zijn zekere argumenten gelegen i n Zo z i j n zelf. Zoals de F o n d s o p e r a t i e s nog i n het i s v a n een L G - i n d u s t r i e e l de L i d - B t a t e n t o e t s e n n o g n i e t a l l e s t e u n aan de d o o r B r u s s e l hier- z a l worden v a l t daarop nog g e b a s e e r d op c o m m u n a u t a i r e b e l c i u s c r i t e r i a programma's (mede omdat sectorbcleid), hun a a n v r a g e n gevraagde Regionale v o o r Pond Ge- Ontwikkelings- ( w a a r d o o r de C o i r m i s s i e - d i e n s t c n v e e l a l alles l e i d t e r t o e d a t h e t Fonds op z i j n m e r i t e s en w e r k i n g z o u m o e t e n niet.iedere pakken. de e. o ö - r d i n a t i e Voorstellen terzake zijn d a t deze b e k e n d handelingen Bruto- of Zoals gevraagd zijn als opnie;. vraag v a n de Fondsen d e n k t aan te t o t nu t o e u i t g e b l e v e n. De G i o l i t t i 'zou d i e n e n t e worden. Het i s van i n september de w e r k e l i j k e naar belang onder- beginnen/ netto-fonds. door commissaris Den K?ag r e e d s g e ï n d i c e e r d, Fonds, kennen; worden, g f i v m l w e r d. op d i t p u n t v e r a n t w o o r d e l i j k e C o m m i s s a r i s z i j n denkbeelden ander 3 jaar I n m i d d e l s moet o o k ^ d u i d e l i j k h e i d o n t s t a a n o v e r de hoe de Commissie veel geheel k u n n e n doen dan de g e v r a a g d? g e l d e n a u t o m a t i s c h t o e t e Dit is ontlenen. er i n d i t o p z i c h t e r n o g geen s n r a k e van i n de komende j a r e n. H e t g e v a a r onder nog nader u i t e e n g e z e t niet 1975?). de 750 m i l j o e n R t e r u g onze o p i n i e o v e r de w e r k i n g v a n h e t Fonds af te dingen. inflatie- l i d - s t a t e n aan hun h u i d i g e n u o t a zullen willen een afvragen ( t. o. v. W/3 of t. o. v. Fen a n d e r a r g u m e n t orn t. a. v. zou tegenover z i c h kunnen o f ook b i e r n i e t s l e c h t s toetredingen nroblemen te stellen - Wederland 7 1 c b t e r u g h o u d e n d n o o t e n o p s t e l l e n 'de v e r d e r e belang- v o o r de v r a a g o f de L i d - B t a t e n w e r k e l i j k hun s o c i a a l - e c o n o m i s c h e aanzienlijke een Giolitti w i l de Commissie ruwweg g e z e g d, n i e t b e p e r k e n nieuwe werkgelegenheid t i j d e n s d i e n s bezoek aan de r o l van h e t t o t de s c h e u r i n g van i n de arme, p e r i f e r e regio's met g r o o r

4 w e r k l o o s h e i d, maar och meer h e t accent lo.rt.m t de c r e a t i e van a l t e r n a t i e v e werkgelcpenheid door Eö-steun t e geven asn de n a t i o n a l e h e r s t r u c t u r e r i n g s - cn r e c o n v e r s i e i n spanningen i n de oude, c e n t r a a l gelopen i n d u s t r i e g e b i e d e n. grensgebieden en andere s p e c i f i e k e d o e l e n. H i e r v o o r w i l de Coiiïüoie een o v e r i ^ e u s ( n u nog) r e l a t i e f b e p e r k t d e e l van het Fonds r e s e r v e r e n (100 m i l j o e n RE). b i t b e t e k e n t ook d a t de Commissie n r i n c i n i e o l b l i j f t fcie^ei Btm&telTeXG v o o r de f o r m u l e van een b r u t o - f o n d s waaraan a l l e L i d - B t a t e n b i j d r a g e n en w a a r u i t a l l e n ontvangen. Hoewel Nederland zich d e s t i j d s b i j de o p z e t van h e t Fonds n o g a l k r a c h t i g h e e f t i n gezet v o o r een n e t t o - F o n d s, d a t \ i i t s l u i t e n d aan de a l l e r armste r e g i o ' s tegemoet zou moeten komen, z i j n e r argumenten die e r v o o r p l e i t e n d a t Mederland t h a n s accoord gaat met de b r u t o - f o r m u l e. Net name i n h e t p e r s p e c t i e f van de t o e t r e d i n g kan a l d u s immers worden voorkomen d a t h e t Fonds d e n a t u r e e r t tot een i n s t r u m e n t ' v o o r de s i m p e l e o v e r d r a c h t van financiële m i d d e l e n. Een ander v o o r d e e l i s d a t h e t Fonds dan - met de andere, o n d e r l i n g t e coördineren financiële i n s t r u m e n t e n beschikbaar b l i j f t a l s m i d d e l om t e komen t o t een communau- t a i r e aanpak van h e t r e g i o n a a l, s o c i a a l, i n d u s t r i e e l sector- beleid. 4. De t w e e d e l i n g : p r o t e r e flexibiliteit. Z o a l s reeds geïndiceerd w i l de Commissie een t w e e d e l i n g i n h e t Fonds aanbrengen: a_. o n d e r s t e u n i n g v a n de n a t i o n a l e r e g i o n a l e i n s p a n n i n g i n de bestaande p r o b l e e m g e b i e d e n v i a h e t t h a n s g e b r u i k e l i j k e Fondsmechanisme en b i n n e n de d e s t i j d s v o o r i e d e r e l i d s t a a t v a s t g e l e g d e o u o t a. H i e r b l i j f t a l l e s, op een k l e i n e a a n p a s s i n g h i e r en daar na, b i j h e t oude. Door de auoter i n g s p e r c e n t a g e s van d r i e j a a r g e l e d e n zonder meer o v e r t e nemen, komt 75% van h e t Fonds t e r e c h t i n de meest a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s (Zuid-Italië, I e r l a n d, V.K., Groenland) de r e s t komt t e r e c h t i n de minder a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s, waaronder onze IPK-gebieden. b. h e t nieuwe i n de aanpak i s v o o r a l gelegen i n de s p e c i a l e t r a i i c h e d i e de Commissie w i l bestemmen v o o r a k t i e s t e r

5 o n d e r s t e u n i n g van o f a l s complement op snfler cö!»s*tj.nn\jtfiir b e l e i d, v o o r a k t i e s i n de Frcnsgebieden en v o o r noodhulp i n onvoorziene omstandigheden (rampen?). Omdat o v e r de omvang en de bestemming van de progekten van t e v o r e n w e i n i g v e l t t e zeggen h e e f t de Oommissie h i e r geen o u o t e r i n g v o o r z i e n ; z i j v o l s t a a t s l e c h t s met de i n d i c a t i e d a t de r e l d e n i n d r i e j a r i g e p e r i o d e n "evenw i c h t i g " o v e r de L i d - S t a t e n moet worden v e r d e e l d. De i n t e r v e n t i e s mogen z i c h ook r i c h t e n op andere de n a t i o n a l e probleemgebieden, m i t s d i e aan een dan aantal i n d i c a t o r e n v o l d o e n ( o. a. omvang w e r k l o o s h e i d, s t r u c t u r e l e problemen, m i g r a t i e e.d. ) en kunnen i n b e g i n s e l dus i n de h e l e Gemeenschap p l a a t s v i n d e n. De v r a a g r i j s t o f deze v r i j v è r g earde. f 1 e r i b i 1 i t e i t n i haar r e g i o n a l e ' d o e l v o o r b i j d r e i g t t e s c h i e t e n : a l l e h u i d i g e,, nauw o m l i j n d e c r i t e r i a waaraan de Fondssteun nu i s gebonden ( d e e l n e m i n g s p e r c e n t a g e, b e p e r k i n g van de s t e u n t o t de n a t i o n a l e p r o b l e e m g e b i e d e n, het v e r p l i c h t e i n p a s s i n g van p r o j e k t i n een ' r e g i o n a a l ontwikkelingsprog;ramma) worden nu l o s g e l a t e n en h e t i s de Raad d i e d a a r o v e r, op v o o r s t e l van de Commissie, met g e k w a l i f i c e e r d e meerder- h e i d een b e s l i s s i n g moet nemen. D i t v e r o n d e r s t e l t met name dat de Raad h e t eens i s o v e r communautaire p o l i t i e k e a k t i e s i n bepaalde industrie- sectoren ( s t a a l, scheepsbouw, t e x t i e l ) en de kans daarop l i j k t v o o r a l s n o g m i n i m a a l. N i e t t e m i n i s van Nederlandse k a n t sympathie v o o r h e t u i t g a n g s p u n t van de Commissie u i t g e s p r o k e n en w i j zouden dit opnieuw kunnen b e v e s t i g e n * T e g e l i j k e r t i j d r i j s t dan de v r a a g o f d i t d o e l k a n worden b e r e i k t a l s de Raad i n deze v o l l e d i g h e t l a a t s t e woord w o r d t gegeven. I n d i t opz i e n t kan erop worden gewezen d a t een o v e r e e n k o m s t i g a r t. van h e t ES F de l a a t s t e j a r e n onwerkbaar" i s g e b l e k e n. D u i t s l a n d, g e s t e u n d door N e d e r l a n d, b e p l e i t nu a f s c h a f f i n g van art. 4 EBF en w i l een o p l o s s i n g waarbi.i de r o l van de Raad a a n z i e n l i j k wordt ingeperkt t e n bate van de Commissie, hec i s van belang d a t de ivederlandse s t a n d p u n t b e p a l i n g x.o a...* en i^-vüt- op d i t - p u n t met e l k a a r sporen. V/at h i e r v a n ook z i j " v a s t moet s t a a n d a t h e t Fonds a) z i j n s p e c i f i e k r e g i o n a a l - p o l i t i e k e k a r a k t e r n i e t mag

6 v e r l i e z e n (en v e r v a t e r e n t o t een s o o r t i n & u s t r d e - p o l i t i e k i n s t r u m e n t ) en b') n i e t ma worden m i s b r u i k t v o o r steun aan onrendabele p r o d u k t i e s ( d. v. z. de steun moet g e r i c h t z i j n op r e c o n v e r s i e i n v e s t e r i n g e n i n h e t k a d e r van een r.rtmmimxlt^ir h e r s t r u c t u r e r i n g s p l a n ). Al ria-n n i e t quotering U i t h e t voorbaande b l e e k d a t de Commissie de e e r s t e t r a n c h e van h e t Fonds o v e r de l i d s t a t e n v i l b l i j v e n v e r d e l e n o v e r e e n k o m s t i g de d r i e j a a r g e l e d e n door de r e g e r i n g s l e i d e r s v a s t g e s t e l d e cueteringr«de v r a a g i s o f deze c i j f e r s, d i e d e s t i j d s a l een grove b e n a d e r i n g waren van de v e r h o u d i n g e n, nu nog v o o r i e d e r aanvaardbaar z i j n : de d i v e r g e n t i e t u s s e n de n a t i o n a l e economieën i s a l l e e n maar v e r d e r v o o r t g e s c h r e d e n, zodat de p e r c e n t a g e s v r i j w e zeker n i e t meer k l o p p e n met de w e r k e l i j k h e i d. Hen kan i n d i t l i c h t dan z e l f s de v r a a g s t e l l e n o f oen aandeel van 1.7% n i e t wat aan de hoge k a n t zou z i j n! Om de k o e h a n d e l d a a r o v e r t e v e r m i j d e n moet worden o v e r wogen o f w i j n i e t zouden moeten p l e i t e n v o o r een r a d i c a l a f s c h a f f i n g ven de' q u o t e r i n g. De P r r i j s e Top van einde nam de oevlucht t o t deze n o o d o p l o s s i n g, nadat v e r g e e f s v/as gezocht n a a r een f o r m u l e v o o r de d i s t r i b u t i e van de Fondsmiddelen aan de hand van r e g i o n a l e p r i o r i teiten. De e r v a r i n g v,an de a f g e l o p e n j a r e n l e e r t d a t tegen q u o t e r i n g g r o t e bezwaren z i j n aan t e v o e r e n : er van a f g e z i e n d a t deze i n f e i t e s t r i j d i g z i j n met de communaut a i r e f i l o s o f i e, geeft z i j aanleiding t o t verstarring, het s t i m u l e e r t de n e i g i n g van de l i d s t a t e n hun quotum u i t t e p u t t e n zonder gedwongen t e worden goede p r o j e k t e n i n t e dienen.

7 Verwijzende naar h e t f e i t d a t ook de andere $anë8em geen q u o t e r i n g kennen ( a l l e e n een " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l : Nederland t r e k t a l j a a r en dag ongeveer d e z e l f d e p e r c e n tages u i t b e t EöïT en h e t LOGFL), zou Heder 1 end z i c h tegen o u o t e r i n g r o e t e n k a n t e n en p l e i t e n v o o r u i t k e r i n g op b a s i s van p r i o r i t e i t e n. D a a r b i j zou n i e t, z o a l s t h a n s, moeten worden u i t g e g a a n van een v e r d e l i n g o v e r de L i d - ^ t a t e n doch ven een p r i o r i t e i t s t e l l i n g p e r r e g i o op b a s i s van o b j e c t i e v e c r i t e r i a, d i e passen i n h e t macro-economisch b e e l d van de Gemeenschap a l s g e h e e l. D i t l i g t ook geheel i n de l i j n ven de Commissie d i e w i ] d a t de Ka ad na een g r o n d i g e v o o r b e r e i d i n g p e r tv?ee jaar dergelijke p r i o r i t e i t e n vaststelt. De b e d o e l i n g i s d a t de C o m i t é ' s v o o r R e g i o n a l e P o l i t i e k en Economische P o l i t i e k z i c h o v e r de v o o r s t e l l e n van de Commissie uitspreken. Ook a l i s de a a n w i j z i n g van r e g i o ' s n a a r p r i o r i t e i t bij de t o t s t a n d k o m i n g van h e t Fonds op g r o t e p r a k t i s c h e problemen g e s t u i t, toch l i j k t van deze p r i n c i p i ë l e h e t de m o e i t e waard opnieuv gedachte u i t t e gaan. 1 Het bestaan van een s o o r t " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l b e h o e f t hiermee n i e t in strijd te z i j n, deze b i e d t t e n m i n s t e h e t v o o r d e e l van een p o t e n t i ë l e dynamiek. Zolang de p r i o r i t e i t e n a l s h i e r b e d o e l d b i j gebrek de c i j f e r s nog n i e t kunnen worden v a s t g e s t e l d, aan zou een c u o t e r i n g v e l l i c h t nog een b e p e r k t e p e r i o d e moeten worden geaccepteerd. / 6. De w e r k i n p van h e t toewijzinrsnechanisme Nederland h e e f t e i n d e 1976 b i j de b e s p r e k i n g van het 1e J a a r v e r s l a g van h e t Fonds i n h e t k a d e r van de Paad. reeds t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t d a t de h u i d i g e v e r o r d e n i n g a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r s n i p p e r i n g. v a n het_fonds over t e v e e l p r o j e k t e n, en d a t met name de k w a l i t e i t van de p r o j e k t e n d i e de L i d - S t a t e n aanbrengen, v e e l t e wensen o v e r l a a t. De w i j z e waarop de C o m m i s s i e - d i e n s t e n z i c h t o t nu toe hebben gekweten van hun t a a k een s e l e c t i e aan t e brengen

8 in do v o o r s t e u n BëMftCvelëG p r o j e k t e n ifi n a a r n i e t i n o l i e opzichten bevredigenei g e v o e l t. OTÏZC meninp - L r bestaat e e r z s l i n p : om d e Commissie op d i t p u n t g r o t e r e "bevoegdheden t e geven: e r b e s t a a t j u i s t b e h o e f t e aan een v e r s c h e l p i n g v a n de toev;i j z i n g s c r i t o r i a en v a n de c o n t r e i e m o g e l i j k heden v o o r de Commissie e n e r z i j d s en h a n d h a v i n g v a n de behoord el.i ngsbevoegdheden v a n h e t Beheerscomité a n d e r z r d s. I r daarom b e h o e f t e aan een t i g r s t r e k k i n g v a n d e c r i t e r i a en aan d e u g d e l i j k e motiveringen. moet aan l i e t v e r e i s t e d a t de p r o j e k t e n moeten p a s s e n i n r e g i o n a l e programma's - a l s d e z e e i n d 1977 alle ontwikkelings gereed z i j n - strak de hand vjorden gehouden. L»e i n f r a s t r u c t u u r - p r o j e k t e n dienen d i r e c t gerelateerd te blijven aan h e t creëren v a n w e r k g e l e g e n h e i d. De industriële - p r o j e k t e n zij i n sensibele sectoren plaatsvinden zouden - v o o r z o ^ - moeten p a s s e n i n een c o m m u n a u t a i r e r k e n d o m s c h a k e l i n g s - o f h e r s t r u c t u r e r i n g programma. Teneinde zoveel m o g e l i j k Nederland verder o v e r z i c h t t e houden zcu moeten b e e l e i t e n de r e l a t i e f m i d d e l e n v a n h e t Fonds z o v e e l m o g e l i j k de g r o t e r e, h e t p u b l i e k bescheiden t e ^pj^centperen aansurekend.e p r o j e k t e n. Waf h e t Comité R e g i o n a l e B e l e i d b e t r e f t v a l t s t a t e r e n d a t d i t z i c h nog onvoldoende h e e f t kunnen t r e r e n op h e t o n t w i k k e l e n het regionale riserende niveau. bet lijkt rijp concen-j d a t de d i s c u s - boven h e t t e c h n i s c h e Met h e t o o g h i e r o p reriodieke kontakten t e con- v a n een c o m m u n a u t a i r e aanpak v a n j b e l e i d. Be t i j d s i e s nu w o r d e n u i t g e t i l d cp lijkt en i n v e n t a - hetbelangrijk met h e t Comité e c o n o m i s c h e P o l i t i e k, - ± >GFL en h e t üsi' t e l e g g e n en d e z e zo m o g e l i j k t e formaliseren. Tegen de o n t w i k k e l i n g v a n een t r i p a r t i t e samengesteld Permanent Comité v o o r de R e g i o n a l e P o l i t i e k, l i j k e n voor- a l s n o g een a a n t a l b e z w a r e n, met name v a n p r a k t i s c h e en institutionele aard, t e bestaan. H i euwe f i n a n c i erinrrstrcchanismen Uit de o n t w e r p v e r o r d e n i n g b l i j k t d a t de Commissie z i c h v o o r s t e l t een t w e e t a l n i e u w e i n s t r u m e n t e n t e r finan-

9 vnn h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e CT'v'p^en. cinrjng B ) rentf}?ipnijh. ca t i nr. De Conir:i.rpie s t e l t v o o r co m o g e l i j k h e i d t e openen t o t h e t v e r 1 en en v e n r e n t e sub s i d i e s op BIB-, LGK L~ d an v;el eventuele E G - l e n i n g e n san k l e i n e en middelgrote o n d e r n e m i n g e n g e l e g e n i n de zwakke r e g i o ' s, d n de oude verordening bestond e l de m o g e l i j k h e i d, v a n s u b s i d i e op E I B i e n i n g e n t. b. v. H i e r v;erd n a u w e l i j k s gebruik verordening.) r e n t e p e i l v o r m t m.n. v o o r de k l e i n e r e b e d r i j v e n eer. barrière teit nu i n f r a s t r u c t u u r p r o j ek t e r v a n gemaakt. Deze moge- l i j k h e i d v e r v a l t i n de nieuv.e Het rente- t o t d e z e k r e d i e t e n. T e n e i n d e de r van deze i n s t r u m e n t e n rentesubsidies e.ffektivi- t e v e r h o g e n v i l de Commissi' verlenen van maximaal doch n i e t h o g e r dan 40% v a n de n o r m a l e k a p i t a a l m a r k t r e n t e betrokken lid-staat. Hoewel r e n t e s u b s i d i e s vergemakkelijken, een i n de de t o e g a n g t o t de k a p i t a a l m a r k t kleven aan h e t v o o r g e s t e l d e systeem a a n t a l b e z w a r e n. H e t s y s t e e m d o o r k r u i s t de nationaü regelingen streeks stelt d a a r de b e t r o k k e n ondernemingen z i c h r e c h t - t o t de Commissie d i e n e n t e v e n d o n. Lp Commissie dan de p r i o r i t e i t e n bonificatie aan d.'e hoge v a s t. Daarnaast l i j k t de kant. b) r>g-l en i n gen In de t o e l i c h t i n g op de n i e u w e v e r o r d e n i n g Commissie aan d a t z i j b i n n e n k o r t van i n de n o o d z a k e l i j k de u i t g a v e n voorzien. de aan de Kaad h a a r ideeën z a l voórl'eggen m. b. t. h e t u i t g e v e n teneinde kondigt van geachte verdere Hz-lening'. stijging v o o r h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e kunnen Verdere d e t a i l l e r i n g ontbreekt op d i t moment nog. Coöndinat i e v a n de k o n d s e n G e z i e n de b e p e r k t is een b e t e r e beschikbare budgettaire middelen coördinatie en samenhang v a n de v e r s c h i l l e n d c o m m u n a u t a i r e.financiële i n s t r u m e n t e n van groot belang. De E u r o p e s e Raad. v a n november j. 1. h e e f t d i t r e e d s benad r u k t. De Oommissie h e e f t r e g i o n a a l commissaris Giolitti

10 b e l a s t mot tlfc c o b ' r d i n n t i e v n n de r e r n c n i l l e n d e fondsen en b e r e i d t t h a n s v c o r s t e l l e n t e r z a k e v o o r. I)e v e r b e t e r i n g v a n de co ördinatie en cr.ipctihf.mr: Fondsen k a n z i c h r i c h t e n op de v o o r b e r e i d i n g s l u i t v o r m i n g op n a t i o n a a l diverse der v r n de b e - n i v e a u, op h e t n i v e a u v a n de Comité's en op C o m m i s s i e - n i v e a u alsmede O D de criteria, op b a s i s w a a r v a n de i n t e r v e n t i e s u i t de Fondsen plaatsvinden. Deze i n t e r v e n t i e s zouden z i c h moeten r i c h t e n op d i e n a t i o n a l e programma's en p r o g e k t e n d i e v o l d o e n aan op c o m m u n a u t a i r n i v e a u v a s t g e s t e l d e criteria. Opgemerkt z i ; j d a t de coördinatie r e k e n i n g d i e n t t e h ou d en in e t h e t s p e c i f i ek e k a r a k t e r van e i k i n e t r u EI en t en de d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e p e r k i n g e n. De coördinatie dient zich vooral lapping t e r i c h t e n oo h e t voorkomen v a n o v e r - dan v e l t e g e n s t r i j d. i p : h e d e n en h e t b e v o r d e r e n v a n de e f f i c i e n c y v a n de b e p e r k t e m i d d e l e n z o n d e r e v e n u e l de besluitvormingsliónom 16 j u n i ^977 / onnodig t e verlengen.

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen "behandeld:

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen behandeld: Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese I n t e g r a t i e - en A s s o c i a t i e p r o b l e m e n van 29 maart 1976 De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen ACTTVA balans per 31 december 2014 2013 00 Vaste actíva Ons Huis Landerijen 10.800 36.935

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing gemeente Eindhoven WC+ Concert)staf Besruursstrvsteriesr Retoursdres postbus gorso, 36oo EB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeid door he noaing

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

BETREFT : Advies bij het voorstel van verordening tot openbaarmaking van persoonsgegevens binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

BETREFT : Advies bij het voorstel van verordening tot openbaarmaking van persoonsgegevens binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid. KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2009 (OR. en) 11738/09 SOC 424 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Werkgelegenheidsstrategie en Europees Sociaal Fonds - Beleidsontwikkeling en coördinatie Diensten voor arbeidsvoorziening OPROEP TOT HET INDIENEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Aan de heer Voorzitter van de Economische Subcommissie van de Adviescommissie voor de Integratie. Betreft : de, vpedigft van het_ re adaptatiefond s

Aan de heer Voorzitter van de Economische Subcommissie van de Adviescommissie voor de Integratie. Betreft : de, vpedigft van het_ re adaptatiefond s Aan de heer Voorzitter van de Economische Subcommissie van de Adviescommissie voor de Integratie. Betreft : de, vpedigft van het_ re adaptatiefond s 1. De discussies op 8 Mei jl. inzake nevenvermeld onderwerp

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k.

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Kooiweg 2 Zwolle Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Op een mooie locatie gelegen in het buitengebied van Zwolle ligt dit agrarisch bedrijf, welke ook geschikt is voor een particulier. De boerderij is zeer centraal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 juni 2008 (20.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0013 (COD) 8332/08 ADD 1 REV 1 AVIATIO 89 CODEC 455 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Vertaling C-460/15-1 Zaak C-460/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 augustus 2015 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 20 maart 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

.-, JAARREKENING RAPPORT. Inhoudsopgave. Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

.-, JAARREKENING RAPPORT. Inhoudsopgave. Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen. Grondslagen voor de financiële verslaggeving ïl.- Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen 2 J JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 3 1 december 214 Staat van baten en lasten over 214 Toelichting

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen door de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk d.d. 1 januari 2005 De colleges

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 1.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 205/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN BESLUIT VAN DE RAAD van 24 juli 2012 betreffende het door de Europese Unie in het Gemengd

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015

Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Vermogensfondsen Bijeenkomst 25 november 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In dit document wordt verstaan onder: A. Algemene Toernooivoorwaarden of Algemene Voorwaarden : het bepaalde in dit document. B. Deelnemer ; persoon die met

Nadere informatie

KOENEN EN COB. samen veetzijdig STICHTING KINDERPROJECTEN GUATAMALA TE EIJSDEN. Jaarrapport 2012. Samenstellingsverklaringafgegeven

KOENEN EN COB. samen veetzijdig STICHTING KINDERPROJECTEN GUATAMALA TE EIJSDEN. Jaarrapport 2012. Samenstellingsverklaringafgegeven KOENEN EN COB samen veetzijdig STICHTING KINDERPROJECTEN GUATAMALA TE EIJSDEN Jaarrapport 2012 Samenstellingsverklaringafgegeven KOENEN EN CO! u e e l z i j d i INH0UD5OPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORTAGE Samenstell

Nadere informatie

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM

BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM BALANS, STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING 2014 VAN HET NATIONALE BALLET FONDS AMSTERDAM Inhoudsopgave 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming)... 3 2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLI EK VAN INDONESIA EN DE REGLRING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP

OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLI EK VAN INDONESIA EN DE REGLRING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP I OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLI EK VAN INDONESIA EN DE REGLRING VAN HET KONINKRIJK BELGIE INZAKE DE VERLENING VAN EEN FINANCIELE HULP DCOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE AAN DE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F

ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F ALGEMENE VOORWAARDEN Consecutive Search V.O.F - 1 - Algemene Voorwaarden Consecutive Search VOF 1. Inleiding 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor Consecutive Search 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD

A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD A 2012 N 2 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 17 de januari 2012 tot wijziging van de Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en loonbelasting 1976 1 DE MINISTER VAN FINANCIËN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/043 BERAADSLAGING NR 10/022 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie

JAARREKENING 2012. Stichting Inzichts Meditatie JAARREKENING 2012 Stichting Inzichts Meditatie Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Rapport 1. OPDRACHT 3 2. ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 3. FINANCIERING 4 3.1 HERKOMST EN BESTEDING DER MIDDELEN 4. RESULTAAT

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.5.2008 COM(2008) 314 definitief 2008/0097 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 834/2007 inzake de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

b) "Internationaal logo", het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA;

b) Internationaal logo, het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA; bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB CE 274 van 28/09/99 OVEREENKOMST tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's

Nadere informatie

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe

wat voor weer zou het zijn in den haag Bannink A7 dit goed voor uit voor dit uit goed .# E waar strand het waar strand het heen doe doe heen doe doe arr bt weijma okt 2014 1 ^` Bannk ^` ^` s # # b goed dit s woon # M ton of % ^` s # b goed dit # s woon # M ton of 6 # Nice Nice % # iṇ # bun # ga low dicht strand bun # ga low dicht waar strand # waar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D011014/02 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 oktober 2010 (19.10) (OR. en) 15164/10 AGRILEG 135 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

Oase Arnhem Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM. Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 Bethaniënstraat 1-3 6826 TA ARNHEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure

Healthier plants and animals for safer food - package PHL. Seeds & PM AHL. Review of R 882/2004 on OC. Food & Feed Expenditure Healthier plants and animals for safer food - package Seeds & PM PHL AHL Review of R 882/2004 on OC Food & Feed Expenditure 5-pack: Beleidsdocument COM 2013/0264 Gezondere dieren en planten en een veiligere

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 3 december 20 (OR. en) 20/099 (COD) LEX 244 PE-CO S 63// REV FRO T 55 VISA 233 COMIX 74 CODEC 988 VERORDE I G VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD

Nadere informatie

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN & BOLS COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8694/02 UD 31 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2505/96 betreffende

Nadere informatie

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse M O ui o Havelte. 30 juni 2014 Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 Gemeente

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport

EUROPEES PARLEMENT. Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport. van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport VOORLOPIGE VERSIE 12 juli 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport aan de Commissie

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens.

SOCIAAL PLAN. enerzijds en. namens. de Vereniging ABVAKABO / FNV, de heer P. Weijland. CNV Publieke Zaak, de heer F. Doedens. SOCIAAL PLAN In het kader van de overdracht van de activiteiten van Rijn-Side, onderdeel van de Stichting Passade te Arnhem naar de Stichting Pactum jeugdzorg & educatie te Arnhem per........ De ondergetekenden,

Nadere informatie