Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen"

Transcriptie

1 Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen B e t r e f t : H'erfiien:i nn: vpn. het I;u_ror><2f.e Ropiona 1 e Qntwlkkel:ina;s- 1. Einde 1977 l o o p t de d r i e j a r i g e a a n l o o p o e r i o d e van h e t Europese R e g i o n a l e Fonds t e n e i n d e. I n de kortende maanden z a l de Raad u i t de opgedane e r v a r i n g e n c o n c l u s i e s moeten t r e k k e n en aan de hand van de r e c e n t ontvangen Commissiev o o r s t e l l e n overeenstemming moeten b e r e i k e n o v e r de w i j z e waarop h e t Fonds moet worden g e c o n t i n u e e r d. 2 P_e omvan FT- V g n h e t I''o nd s. Hoewel h e t Fonds a a n v a n k e l i j k een r o l was als toebedeeld een d e r f l a n k e r e n d e p o l i t i e k e i n s t r u m e n t e n v a n de SKÖ en i n d a t k a d e r de b e l a n g r i j k s t e r e g i o n a l e heden moest t e g e n onevenwichtig- gaan i s d a a r - met de EmU z e l f - w e i n i g van t e r e c h t gekomen, i n t e g e n d e e l de r e g i o n a l e w e l v a a r t s v e r s c h i l l e n z i j n s i n d s 1975 a l l e e n n o g toegenomen. Zolang de k e r n p r o b l e m e n b i n n e n de Gemeenschap n i e t z i j n o p g e l o s t en de d i v e r g e n t i e v a n de economieën n i e t t o t s t a a n i s g e b r a c h t z u l l e n h e t R e g i o n a l e Fonds en de andere financiële i n s t r u menten d a a r t e g e n ook m a c h t e l o o s staan. N i e t t e m i n v r a a g t de Commissie om een e x t r a financiële i n s p a n n i n g en s^ett een v e r h o g i n g v a n h e t Fondsbudget ( v a n 500 m i l j o e n t o t 750 m i l j o e n RE) v o o r. Hoewel h e t dn de rede zou l i g g e n d a t h i e r o v e r - e v e n a l s d r i e J a a r geleden e e r s t een b e s l i s s i n g w o r d t genomen a l s overeenstemming i s b e r e i k t v a t w i j verd,er met h e t Fonds w i l l e n i s t e v o o r z i e n d a t de Raad i n h e t k a d e r van de c o n c e. r t a t i. e n r o c e d u r e met h e t Parlement nu v e e l e e r d e r t o t een b e s l i s s i n g moet komen. D u i t s l a n d, N e d e r l a n d en België, de b e l a n g r i j k s t e n e t t o b e t a l e r s z u l l e n d a a r b i j de m e e r d e r h e i d van h e t Parlement en de andere L i d - S t a t e n t e g e n o v e r z i c h z i e n.

2 Het i n i n d i t verband m i t t i p : de omvang ven h e t EKÖJ? n i e t op z i c h z e l f t c b e z i e n, doch i n de o n d e r l i n g e mttmï hang met de v e r s c h i l l e n d e andere iendsen i n h e t t o t a l e EG-Budget van de a f g e l o p e n j a r e n en i n h e t p e r s p e c t i e f van e - ook door Nederland pwtfßfit geachte - coördinatie van de foaascü, alsmede i n h e t l i c h t van h e t (nog n i e t v e r schenen) C o m m i s s i e v o o r s t e l om de KG een o m v a n g r i j k e e i g e n leningcanaciteit t e verschafien. MM LOGL hansholtreserve 325 Totaal 987 Ten fro ede aan Wed. 617* 1.7% 2.8% ' % T 53^] * 1660 Het v a l t op d a t de p o s t v o o r h e t EK01T met 50% i s opget r o k k e n en d a t h e t v o l g e n s de Commissie b l i j k b a a r genoeg h e e f t aan een s t i j g i n g met een i n f l a t i e c o r r e c t i e van 11%. De Commissie zou gevraagd kunnen worden welke daarbij zijn maatstaven aangelegd. Het l i j k t gewenst e r van N e d e r l a n d s e k a n t de nadruk op t e leggen d a t deze,budget-nosten i n de n a a s t e toekomst worden onderbouwd met een ma_cjro-economische p r i o r i t. e i j z s t e l ^. linpr zodat een b u d g e t t a i r e m e e r j a r e n r a m i n g kan worden opge-. s t e l d, t e n e i n d e een j a a r l i j k s t o u w t r e k k e n t u s s e n Raad, Commissie en P a r l e m e n t t e voorkomen. I n t u s s e n i s een d e r g e l i j k k w a n t i t a t i e f i n z i c h t i n de b e h o e f t e n op d i t moment ( n o g ) n i e t b e s c h i k b a a r ( z i e ook 5 s l o t ). V/ij zouden e r op moeten a a n d r i n g e n d a t deze gegevens i n i e d e r g e v a l b e s c h i k b a a r z i j n v o o r de begroting-197? Voor v a t b e t r e f t h e t HSF w o r d t h e t b e e l d van h e t J a a r l i j k s e s t i j g i n g s p e r c e n t a g e s c h e e f g e t r o k k e n door o v e r l o o p p o s t e n naar volgende j a r e n.

3 Z o l a n g c r n en a n d e r n i e t g e r e p e l d rijke toetssteen bereid zijn is - hier lint i n corprrumautair p e r s p e c t i e f en r e g i o n a l e bespreekbaar s t i j g i n g van b e t Fonds e n, een s t i j g i n g n e t een c o r r e c t i e op z i j n p l a a t s is houdendheid t e b e t r a c h t e n i s r e e ë l dat bepaalde rechten Tenslotte gelegen i n het p e r s p e c t i e f zijn zekere argumenten gelegen i n Zo z i j n zelf. Zoals de F o n d s o p e r a t i e s nog i n het i s v a n een L G - i n d u s t r i e e l de L i d - B t a t e n t o e t s e n n o g n i e t a l l e s t e u n aan de d o o r B r u s s e l hier- z a l worden v a l t daarop nog g e b a s e e r d op c o m m u n a u t a i r e b e l c i u s c r i t e r i a programma's (mede omdat sectorbcleid), hun a a n v r a g e n gevraagde Regionale v o o r Pond Ge- Ontwikkelings- ( w a a r d o o r de C o i r m i s s i e - d i e n s t c n v e e l a l alles l e i d t e r t o e d a t h e t Fonds op z i j n m e r i t e s en w e r k i n g z o u m o e t e n niet.iedere pakken. de e. o ö - r d i n a t i e Voorstellen terzake zijn d a t deze b e k e n d handelingen Bruto- of Zoals gevraagd zijn als opnie;. vraag v a n de Fondsen d e n k t aan te t o t nu t o e u i t g e b l e v e n. De G i o l i t t i 'zou d i e n e n t e worden. Het i s van i n september de w e r k e l i j k e naar belang onder- beginnen/ netto-fonds. door commissaris Den K?ag r e e d s g e ï n d i c e e r d, Fonds, kennen; worden, g f i v m l w e r d. op d i t p u n t v e r a n t w o o r d e l i j k e C o m m i s s a r i s z i j n denkbeelden ander 3 jaar I n m i d d e l s moet o o k ^ d u i d e l i j k h e i d o n t s t a a n o v e r de hoe de Commissie veel geheel k u n n e n doen dan de g e v r a a g d? g e l d e n a u t o m a t i s c h t o e t e Dit is ontlenen. er i n d i t o p z i c h t e r n o g geen s n r a k e van i n de komende j a r e n. H e t g e v a a r onder nog nader u i t e e n g e z e t niet 1975?). de 750 m i l j o e n R t e r u g onze o p i n i e o v e r de w e r k i n g v a n h e t Fonds af te dingen. inflatie- l i d - s t a t e n aan hun h u i d i g e n u o t a zullen willen een afvragen ( t. o. v. W/3 of t. o. v. Fen a n d e r a r g u m e n t orn t. a. v. zou tegenover z i c h kunnen o f ook b i e r n i e t s l e c h t s toetredingen nroblemen te stellen - Wederland 7 1 c b t e r u g h o u d e n d n o o t e n o p s t e l l e n 'de v e r d e r e belang- v o o r de v r a a g o f de L i d - B t a t e n w e r k e l i j k hun s o c i a a l - e c o n o m i s c h e aanzienlijke een Giolitti w i l de Commissie ruwweg g e z e g d, n i e t b e p e r k e n nieuwe werkgelegenheid t i j d e n s d i e n s bezoek aan de r o l van h e t t o t de s c h e u r i n g van i n de arme, p e r i f e r e regio's met g r o o r

4 w e r k l o o s h e i d, maar och meer h e t accent lo.rt.m t de c r e a t i e van a l t e r n a t i e v e werkgelcpenheid door Eö-steun t e geven asn de n a t i o n a l e h e r s t r u c t u r e r i n g s - cn r e c o n v e r s i e i n spanningen i n de oude, c e n t r a a l gelopen i n d u s t r i e g e b i e d e n. grensgebieden en andere s p e c i f i e k e d o e l e n. H i e r v o o r w i l de Coiiïüoie een o v e r i ^ e u s ( n u nog) r e l a t i e f b e p e r k t d e e l van het Fonds r e s e r v e r e n (100 m i l j o e n RE). b i t b e t e k e n t ook d a t de Commissie n r i n c i n i e o l b l i j f t fcie^ei Btm&telTeXG v o o r de f o r m u l e van een b r u t o - f o n d s waaraan a l l e L i d - B t a t e n b i j d r a g e n en w a a r u i t a l l e n ontvangen. Hoewel Nederland zich d e s t i j d s b i j de o p z e t van h e t Fonds n o g a l k r a c h t i g h e e f t i n gezet v o o r een n e t t o - F o n d s, d a t \ i i t s l u i t e n d aan de a l l e r armste r e g i o ' s tegemoet zou moeten komen, z i j n e r argumenten die e r v o o r p l e i t e n d a t Mederland t h a n s accoord gaat met de b r u t o - f o r m u l e. Net name i n h e t p e r s p e c t i e f van de t o e t r e d i n g kan a l d u s immers worden voorkomen d a t h e t Fonds d e n a t u r e e r t tot een i n s t r u m e n t ' v o o r de s i m p e l e o v e r d r a c h t van financiële m i d d e l e n. Een ander v o o r d e e l i s d a t h e t Fonds dan - met de andere, o n d e r l i n g t e coördineren financiële i n s t r u m e n t e n beschikbaar b l i j f t a l s m i d d e l om t e komen t o t een communau- t a i r e aanpak van h e t r e g i o n a a l, s o c i a a l, i n d u s t r i e e l sector- beleid. 4. De t w e e d e l i n g : p r o t e r e flexibiliteit. Z o a l s reeds geïndiceerd w i l de Commissie een t w e e d e l i n g i n h e t Fonds aanbrengen: a_. o n d e r s t e u n i n g v a n de n a t i o n a l e r e g i o n a l e i n s p a n n i n g i n de bestaande p r o b l e e m g e b i e d e n v i a h e t t h a n s g e b r u i k e l i j k e Fondsmechanisme en b i n n e n de d e s t i j d s v o o r i e d e r e l i d s t a a t v a s t g e l e g d e o u o t a. H i e r b l i j f t a l l e s, op een k l e i n e a a n p a s s i n g h i e r en daar na, b i j h e t oude. Door de auoter i n g s p e r c e n t a g e s van d r i e j a a r g e l e d e n zonder meer o v e r t e nemen, komt 75% van h e t Fonds t e r e c h t i n de meest a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s (Zuid-Italië, I e r l a n d, V.K., Groenland) de r e s t komt t e r e c h t i n de minder a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s, waaronder onze IPK-gebieden. b. h e t nieuwe i n de aanpak i s v o o r a l gelegen i n de s p e c i a l e t r a i i c h e d i e de Commissie w i l bestemmen v o o r a k t i e s t e r

5 o n d e r s t e u n i n g van o f a l s complement op snfler cö!»s*tj.nn\jtfiir b e l e i d, v o o r a k t i e s i n de Frcnsgebieden en v o o r noodhulp i n onvoorziene omstandigheden (rampen?). Omdat o v e r de omvang en de bestemming van de progekten van t e v o r e n w e i n i g v e l t t e zeggen h e e f t de Oommissie h i e r geen o u o t e r i n g v o o r z i e n ; z i j v o l s t a a t s l e c h t s met de i n d i c a t i e d a t de r e l d e n i n d r i e j a r i g e p e r i o d e n "evenw i c h t i g " o v e r de L i d - S t a t e n moet worden v e r d e e l d. De i n t e r v e n t i e s mogen z i c h ook r i c h t e n op andere de n a t i o n a l e probleemgebieden, m i t s d i e aan een dan aantal i n d i c a t o r e n v o l d o e n ( o. a. omvang w e r k l o o s h e i d, s t r u c t u r e l e problemen, m i g r a t i e e.d. ) en kunnen i n b e g i n s e l dus i n de h e l e Gemeenschap p l a a t s v i n d e n. De v r a a g r i j s t o f deze v r i j v è r g earde. f 1 e r i b i 1 i t e i t n i haar r e g i o n a l e ' d o e l v o o r b i j d r e i g t t e s c h i e t e n : a l l e h u i d i g e,, nauw o m l i j n d e c r i t e r i a waaraan de Fondssteun nu i s gebonden ( d e e l n e m i n g s p e r c e n t a g e, b e p e r k i n g van de s t e u n t o t de n a t i o n a l e p r o b l e e m g e b i e d e n, het v e r p l i c h t e i n p a s s i n g van p r o j e k t i n een ' r e g i o n a a l ontwikkelingsprog;ramma) worden nu l o s g e l a t e n en h e t i s de Raad d i e d a a r o v e r, op v o o r s t e l van de Commissie, met g e k w a l i f i c e e r d e meerder- h e i d een b e s l i s s i n g moet nemen. D i t v e r o n d e r s t e l t met name dat de Raad h e t eens i s o v e r communautaire p o l i t i e k e a k t i e s i n bepaalde industrie- sectoren ( s t a a l, scheepsbouw, t e x t i e l ) en de kans daarop l i j k t v o o r a l s n o g m i n i m a a l. N i e t t e m i n i s van Nederlandse k a n t sympathie v o o r h e t u i t g a n g s p u n t van de Commissie u i t g e s p r o k e n en w i j zouden dit opnieuw kunnen b e v e s t i g e n * T e g e l i j k e r t i j d r i j s t dan de v r a a g o f d i t d o e l k a n worden b e r e i k t a l s de Raad i n deze v o l l e d i g h e t l a a t s t e woord w o r d t gegeven. I n d i t opz i e n t kan erop worden gewezen d a t een o v e r e e n k o m s t i g a r t. van h e t ES F de l a a t s t e j a r e n onwerkbaar" i s g e b l e k e n. D u i t s l a n d, g e s t e u n d door N e d e r l a n d, b e p l e i t nu a f s c h a f f i n g van art. 4 EBF en w i l een o p l o s s i n g waarbi.i de r o l van de Raad a a n z i e n l i j k wordt ingeperkt t e n bate van de Commissie, hec i s van belang d a t de ivederlandse s t a n d p u n t b e p a l i n g x.o a...* en i^-vüt- op d i t - p u n t met e l k a a r sporen. V/at h i e r v a n ook z i j " v a s t moet s t a a n d a t h e t Fonds a) z i j n s p e c i f i e k r e g i o n a a l - p o l i t i e k e k a r a k t e r n i e t mag

6 v e r l i e z e n (en v e r v a t e r e n t o t een s o o r t i n & u s t r d e - p o l i t i e k i n s t r u m e n t ) en b') n i e t ma worden m i s b r u i k t v o o r steun aan onrendabele p r o d u k t i e s ( d. v. z. de steun moet g e r i c h t z i j n op r e c o n v e r s i e i n v e s t e r i n g e n i n h e t k a d e r van een r.rtmmimxlt^ir h e r s t r u c t u r e r i n g s p l a n ). Al ria-n n i e t quotering U i t h e t voorbaande b l e e k d a t de Commissie de e e r s t e t r a n c h e van h e t Fonds o v e r de l i d s t a t e n v i l b l i j v e n v e r d e l e n o v e r e e n k o m s t i g de d r i e j a a r g e l e d e n door de r e g e r i n g s l e i d e r s v a s t g e s t e l d e cueteringr«de v r a a g i s o f deze c i j f e r s, d i e d e s t i j d s a l een grove b e n a d e r i n g waren van de v e r h o u d i n g e n, nu nog v o o r i e d e r aanvaardbaar z i j n : de d i v e r g e n t i e t u s s e n de n a t i o n a l e economieën i s a l l e e n maar v e r d e r v o o r t g e s c h r e d e n, zodat de p e r c e n t a g e s v r i j w e zeker n i e t meer k l o p p e n met de w e r k e l i j k h e i d. Hen kan i n d i t l i c h t dan z e l f s de v r a a g s t e l l e n o f oen aandeel van 1.7% n i e t wat aan de hoge k a n t zou z i j n! Om de k o e h a n d e l d a a r o v e r t e v e r m i j d e n moet worden o v e r wogen o f w i j n i e t zouden moeten p l e i t e n v o o r een r a d i c a l a f s c h a f f i n g ven de' q u o t e r i n g. De P r r i j s e Top van einde nam de oevlucht t o t deze n o o d o p l o s s i n g, nadat v e r g e e f s v/as gezocht n a a r een f o r m u l e v o o r de d i s t r i b u t i e van de Fondsmiddelen aan de hand van r e g i o n a l e p r i o r i teiten. De e r v a r i n g v,an de a f g e l o p e n j a r e n l e e r t d a t tegen q u o t e r i n g g r o t e bezwaren z i j n aan t e v o e r e n : er van a f g e z i e n d a t deze i n f e i t e s t r i j d i g z i j n met de communaut a i r e f i l o s o f i e, geeft z i j aanleiding t o t verstarring, het s t i m u l e e r t de n e i g i n g van de l i d s t a t e n hun quotum u i t t e p u t t e n zonder gedwongen t e worden goede p r o j e k t e n i n t e dienen.

7 Verwijzende naar h e t f e i t d a t ook de andere $anë8em geen q u o t e r i n g kennen ( a l l e e n een " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l : Nederland t r e k t a l j a a r en dag ongeveer d e z e l f d e p e r c e n tages u i t b e t EöïT en h e t LOGFL), zou Heder 1 end z i c h tegen o u o t e r i n g r o e t e n k a n t e n en p l e i t e n v o o r u i t k e r i n g op b a s i s van p r i o r i t e i t e n. D a a r b i j zou n i e t, z o a l s t h a n s, moeten worden u i t g e g a a n van een v e r d e l i n g o v e r de L i d - ^ t a t e n doch ven een p r i o r i t e i t s t e l l i n g p e r r e g i o op b a s i s van o b j e c t i e v e c r i t e r i a, d i e passen i n h e t macro-economisch b e e l d van de Gemeenschap a l s g e h e e l. D i t l i g t ook geheel i n de l i j n ven de Commissie d i e w i ] d a t de Ka ad na een g r o n d i g e v o o r b e r e i d i n g p e r tv?ee jaar dergelijke p r i o r i t e i t e n vaststelt. De b e d o e l i n g i s d a t de C o m i t é ' s v o o r R e g i o n a l e P o l i t i e k en Economische P o l i t i e k z i c h o v e r de v o o r s t e l l e n van de Commissie uitspreken. Ook a l i s de a a n w i j z i n g van r e g i o ' s n a a r p r i o r i t e i t bij de t o t s t a n d k o m i n g van h e t Fonds op g r o t e p r a k t i s c h e problemen g e s t u i t, toch l i j k t van deze p r i n c i p i ë l e h e t de m o e i t e waard opnieuv gedachte u i t t e gaan. 1 Het bestaan van een s o o r t " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l b e h o e f t hiermee n i e t in strijd te z i j n, deze b i e d t t e n m i n s t e h e t v o o r d e e l van een p o t e n t i ë l e dynamiek. Zolang de p r i o r i t e i t e n a l s h i e r b e d o e l d b i j gebrek de c i j f e r s nog n i e t kunnen worden v a s t g e s t e l d, aan zou een c u o t e r i n g v e l l i c h t nog een b e p e r k t e p e r i o d e moeten worden geaccepteerd. / 6. De w e r k i n p van h e t toewijzinrsnechanisme Nederland h e e f t e i n d e 1976 b i j de b e s p r e k i n g van het 1e J a a r v e r s l a g van h e t Fonds i n h e t k a d e r van de Paad. reeds t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t d a t de h u i d i g e v e r o r d e n i n g a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r s n i p p e r i n g. v a n het_fonds over t e v e e l p r o j e k t e n, en d a t met name de k w a l i t e i t van de p r o j e k t e n d i e de L i d - S t a t e n aanbrengen, v e e l t e wensen o v e r l a a t. De w i j z e waarop de C o m m i s s i e - d i e n s t e n z i c h t o t nu toe hebben gekweten van hun t a a k een s e l e c t i e aan t e brengen

8 in do v o o r s t e u n BëMftCvelëG p r o j e k t e n ifi n a a r n i e t i n o l i e opzichten bevredigenei g e v o e l t. OTÏZC meninp - L r bestaat e e r z s l i n p : om d e Commissie op d i t p u n t g r o t e r e "bevoegdheden t e geven: e r b e s t a a t j u i s t b e h o e f t e aan een v e r s c h e l p i n g v a n de toev;i j z i n g s c r i t o r i a en v a n de c o n t r e i e m o g e l i j k heden v o o r de Commissie e n e r z i j d s en h a n d h a v i n g v a n de behoord el.i ngsbevoegdheden v a n h e t Beheerscomité a n d e r z r d s. I r daarom b e h o e f t e aan een t i g r s t r e k k i n g v a n d e c r i t e r i a en aan d e u g d e l i j k e motiveringen. moet aan l i e t v e r e i s t e d a t de p r o j e k t e n moeten p a s s e n i n r e g i o n a l e programma's - a l s d e z e e i n d 1977 alle ontwikkelings gereed z i j n - strak de hand vjorden gehouden. L»e i n f r a s t r u c t u u r - p r o j e k t e n dienen d i r e c t gerelateerd te blijven aan h e t creëren v a n w e r k g e l e g e n h e i d. De industriële - p r o j e k t e n zij i n sensibele sectoren plaatsvinden zouden - v o o r z o ^ - moeten p a s s e n i n een c o m m u n a u t a i r e r k e n d o m s c h a k e l i n g s - o f h e r s t r u c t u r e r i n g programma. Teneinde zoveel m o g e l i j k Nederland verder o v e r z i c h t t e houden zcu moeten b e e l e i t e n de r e l a t i e f m i d d e l e n v a n h e t Fonds z o v e e l m o g e l i j k de g r o t e r e, h e t p u b l i e k bescheiden t e ^pj^centperen aansurekend.e p r o j e k t e n. Waf h e t Comité R e g i o n a l e B e l e i d b e t r e f t v a l t s t a t e r e n d a t d i t z i c h nog onvoldoende h e e f t kunnen t r e r e n op h e t o n t w i k k e l e n het regionale riserende niveau. bet lijkt rijp concen-j d a t de d i s c u s - boven h e t t e c h n i s c h e Met h e t o o g h i e r o p reriodieke kontakten t e con- v a n een c o m m u n a u t a i r e aanpak v a n j b e l e i d. Be t i j d s i e s nu w o r d e n u i t g e t i l d cp lijkt en i n v e n t a - hetbelangrijk met h e t Comité e c o n o m i s c h e P o l i t i e k, - ± >GFL en h e t üsi' t e l e g g e n en d e z e zo m o g e l i j k t e formaliseren. Tegen de o n t w i k k e l i n g v a n een t r i p a r t i t e samengesteld Permanent Comité v o o r de R e g i o n a l e P o l i t i e k, l i j k e n voor- a l s n o g een a a n t a l b e z w a r e n, met name v a n p r a k t i s c h e en institutionele aard, t e bestaan. H i euwe f i n a n c i erinrrstrcchanismen Uit de o n t w e r p v e r o r d e n i n g b l i j k t d a t de Commissie z i c h v o o r s t e l t een t w e e t a l n i e u w e i n s t r u m e n t e n t e r finan-

9 vnn h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e CT'v'p^en. cinrjng B ) rentf}?ipnijh. ca t i nr. De Conir:i.rpie s t e l t v o o r co m o g e l i j k h e i d t e openen t o t h e t v e r 1 en en v e n r e n t e sub s i d i e s op BIB-, LGK L~ d an v;el eventuele E G - l e n i n g e n san k l e i n e en middelgrote o n d e r n e m i n g e n g e l e g e n i n de zwakke r e g i o ' s, d n de oude verordening bestond e l de m o g e l i j k h e i d, v a n s u b s i d i e op E I B i e n i n g e n t. b. v. H i e r v;erd n a u w e l i j k s gebruik verordening.) r e n t e p e i l v o r m t m.n. v o o r de k l e i n e r e b e d r i j v e n eer. barrière teit nu i n f r a s t r u c t u u r p r o j ek t e r v a n gemaakt. Deze moge- l i j k h e i d v e r v a l t i n de nieuv.e Het rente- t o t d e z e k r e d i e t e n. T e n e i n d e de r van deze i n s t r u m e n t e n rentesubsidies e.ffektivi- t e v e r h o g e n v i l de Commissi' verlenen van maximaal doch n i e t h o g e r dan 40% v a n de n o r m a l e k a p i t a a l m a r k t r e n t e betrokken lid-staat. Hoewel r e n t e s u b s i d i e s vergemakkelijken, een i n de de t o e g a n g t o t de k a p i t a a l m a r k t kleven aan h e t v o o r g e s t e l d e systeem a a n t a l b e z w a r e n. H e t s y s t e e m d o o r k r u i s t de nationaü regelingen streeks stelt d a a r de b e t r o k k e n ondernemingen z i c h r e c h t - t o t de Commissie d i e n e n t e v e n d o n. Lp Commissie dan de p r i o r i t e i t e n bonificatie aan d.'e hoge v a s t. Daarnaast l i j k t de kant. b) r>g-l en i n gen In de t o e l i c h t i n g op de n i e u w e v e r o r d e n i n g Commissie aan d a t z i j b i n n e n k o r t van i n de n o o d z a k e l i j k de u i t g a v e n voorzien. de aan de Kaad h a a r ideeën z a l voórl'eggen m. b. t. h e t u i t g e v e n teneinde kondigt van geachte verdere Hz-lening'. stijging v o o r h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e kunnen Verdere d e t a i l l e r i n g ontbreekt op d i t moment nog. Coöndinat i e v a n de k o n d s e n G e z i e n de b e p e r k t is een b e t e r e beschikbare budgettaire middelen coördinatie en samenhang v a n de v e r s c h i l l e n d c o m m u n a u t a i r e.financiële i n s t r u m e n t e n van groot belang. De E u r o p e s e Raad. v a n november j. 1. h e e f t d i t r e e d s benad r u k t. De Oommissie h e e f t r e g i o n a a l commissaris Giolitti

10 b e l a s t mot tlfc c o b ' r d i n n t i e v n n de r e r n c n i l l e n d e fondsen en b e r e i d t t h a n s v c o r s t e l l e n t e r z a k e v o o r. I)e v e r b e t e r i n g v a n de co ördinatie en cr.ipctihf.mr: Fondsen k a n z i c h r i c h t e n op de v o o r b e r e i d i n g s l u i t v o r m i n g op n a t i o n a a l diverse der v r n de b e - n i v e a u, op h e t n i v e a u v a n de Comité's en op C o m m i s s i e - n i v e a u alsmede O D de criteria, op b a s i s w a a r v a n de i n t e r v e n t i e s u i t de Fondsen plaatsvinden. Deze i n t e r v e n t i e s zouden z i c h moeten r i c h t e n op d i e n a t i o n a l e programma's en p r o g e k t e n d i e v o l d o e n aan op c o m m u n a u t a i r n i v e a u v a s t g e s t e l d e criteria. Opgemerkt z i ; j d a t de coördinatie r e k e n i n g d i e n t t e h ou d en in e t h e t s p e c i f i ek e k a r a k t e r van e i k i n e t r u EI en t en de d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e p e r k i n g e n. De coördinatie dient zich vooral lapping t e r i c h t e n oo h e t voorkomen v a n o v e r - dan v e l t e g e n s t r i j d. i p : h e d e n en h e t b e v o r d e r e n v a n de e f f i c i e n c y v a n de b e p e r k t e m i d d e l e n z o n d e r e v e n u e l de besluitvormingsliónom 16 j u n i ^977 / onnodig t e verlengen.

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 juli 2011 (27.07) (OR. en) 13234/11 E V 630 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 18 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP

... I... EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP EUROPESE RAAD TE FONTAINEBLEAU CONCLUSIES VAN HET VOORZITTERSCHAP De Europese Raad heeft op zijn bijeenkomst van 25 en 26 juni 1984 te Fontainebleau de besluiten aangenomen waarmee de vraagstukken worden

Nadere informatie

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen "behandeld:

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen behandeld: Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese I n t e g r a t i e - en A s s o c i a t i e p r o b l e m e n van 29 maart 1976 De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

t o t de Europese v e r h o u d i n g t o t de VS en de NAVO z i j n

t o t de Europese v e r h o u d i n g t o t de VS en de NAVO z i j n Aan: De m i n i s t e r - p r e s i d e n t Van: Drs. J.W. H o l t s l a g B e t r e f t : Rapport-Tindemans ïïc I n 1 heb i k een a a n t a l k a n t t e k e n i n g e n m i j n e r z i j d s opgenomen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0051 (NLE) 6144/15 VOORSTEL van: ingekomen: 3 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN 97 EDUC

Nadere informatie

NOTA "A"-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers

NOTA A-PUNT het Comité van permanente vertegenwoordigers Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 juni 2002 (07.06) (OR. fr,en,de) 9628/02 PUBLIC LIMITE ELARG 201 NOTA "A"-PUNT van: het Comité van permanente vertegenwoordigers aan: de Raad Betreft: UITBREIDING

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

"Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten.

Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. "Verordening voor de bevordering van jeugdparticipatie aan sportieve activiteiten Aalten. Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het jeugd participatiefonds: -een door de raad ingesteld

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts

Bestuurskamer. Wij Beatrix, enzovoorts Bestuurskamer Ontwerp- Besluit van (datum) houdende opheffing Bedrijfschap voor de Groothandel en de Tussenpersonen in Aardappelen, Bedrijfschap Groothandel in Bloemkwekerijprodukten, Bedrijfschap Groothandel

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 30 januari 2002 PE 307.207/12-20 AMENDEMENTEN 12-20 Ontwerpverslag Carlos Bautista Ojeda over de financiering van in het kader

Nadere informatie

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen ACTTVA balans per 31 december 2014 2013 00 Vaste actíva Ons Huis Landerijen 10.800 36.935

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 maart 2004 (22.03) (OR. fr) 7537/04 EEE 19 ENV 173 TRANS 123 MI 85 INGEKOMEN DOCUMENT van: mevrouw Patricia BUGNOT, directeur, namens de secretaris-generaal van de

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.3.2017 COM(2017) 134 final ANNEX 1 BIJLAGE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE EN HET COMITE

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 18 mei 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 juni 2012 (12.06) (OR. en) 11197/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0145 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 11 juni 2012 (12.06) (OR. en) 11197/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0145 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 juni 2012 (12.06) (OR. en) 11197/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0145 (COD) A TIDUMPI G 52 COMER 143 WTO 220 CODEC 1636 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1 EUROPEES PARLEMENT 999 004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3 mei 00 000/035(COD) PE ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 mei 00 met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

- b Onderdanen van een van de Lid-Staten van de E.E.G. die zijn:

- b Onderdanen van een van de Lid-Staten van de E.E.G. die zijn: er een betrekking te vervullen. Hoewel ook zij thans niet vallen onder de omschrij- ving van art. 91 Vb., dienen zij toch, in afwachting van een noodzakelijke aanpassing van de Gemeenschaps- bepalingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van

Advies nr. 7/2014. Verordening (EG, Euratom) nr. 1150/2000 houdende toepassing van Advies nr. 7/2014 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, en artikel 322, lid 2, VWEU) over een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

ONTWERP- NOTULEN. van de 2185e zitting van de Raad (JEUGDZAKEN) gehouden te Brussel op 27 mei 1999

ONTWERP- NOTULEN. van de 2185e zitting van de Raad (JEUGDZAKEN) gehouden te Brussel op 27 mei 1999 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 1999 (20.07) (OR. f) 8757/99 LIMITE PV/CONS 33 JEUN 37 ONTWERP- NOTULEN van de 2185e zitting van de Raad (JEUGDZAKEN) gehouden te Brussel op 27 mei 1999 DG J

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86

PUBLIC. Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 8424/09 LIMITE COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 april 2009 (07.04) (OR. en) 8424/09 LIMITE PUBLIC COMPET 196 E V 287 CHIMIE 33 MI 144 E T 86 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 1 april

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 24 f e b r u a r i 1978 i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur

Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 24 f e b r u a r i 1978 i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur MINISTERRAAD E x - n r Nr.8208 Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur 1 Aanwezig: de m i n i s t e r s Wiegel ( v o o r z i t

Nadere informatie

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing gemeente Eindhoven WC+ Concert)staf Besruursstrvsteriesr Retoursdres postbus gorso, 36oo EB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeid door he noaing

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (OR. en) 10626/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (OR. en) 10626/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2011 (OR. en) 10626/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (CNS) POSEIDOM 7 POSEICAN 7 POSEIMA 6 REGIO 43 INST 272 UD 128 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.1.2011 COM(2011) 10 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2011 2012 33 087 (R1971) Wijziging van de artikelen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds inzake de hervorming van het College van Bewindvoerders;

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7791/17 ADD 1 TELECOM 76 COMPET 226 MI 288 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 23 maart 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 april 2009 (OR. en) 2008/0122 (COD) PE-CONS 3735/08 JUSTCIV 269 JURINFO 90 CODEC 1904 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 266/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 266/3 7.10.2008 Publicatieblad Europese Unie L 266/3 VERORDENING (EG) Nr. 976/2008 VAN DE COMMISSIE 6 oktober 2008 tot wijziging Verordeningen (EG) nr. 2430/1999, (EG) nr. 418/2001 en (EG) nr. 162/2003 wat betreft

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 februari 2005 (OR. en) 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van het

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2005) 526 definitief. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 oktober 2005 (25.10) 13693/05 Interinstitutioneel dossier: 1992/0449 (COD) SOC 414 CODEC 938 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2009 (OR. en) 11738/09 SOC 424 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking Ministerie van i'financiën Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking Op basis van de in het rapport Werner en het rapport Ansiaux ontwikkelde gedaohten over een Europees Fonds voor Monetaire Samenwerking

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens STEMMINGSUITSLAGEN BIJLAGE Afkortingen en tekens + aangenomen - verworpen vervallen Ing. ingetrokken HS (...,...,...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen tegen, onthoudingen) ES (...,...,...)

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. 24 juli 2002 PE /am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. 24 juli 2002 PE /am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 24 juli 2002 PE 316.350/am.1-14 AMENDEMENTEN 1-14 Ontwerpverslag (PE 316.350) Philip Bushill-Matthews Groei- en werkgelegenheidsinitiatief

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 16 december 2002 PE 316.394/10-24 AMENDEMENTEN 10-24 Ontwerpadvies (PE 316.394) Luciana Sbarbati inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.11.2002 L 324/53 RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 november2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2006 (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) 12131/6/06 REV 6 ADD 1 ENV 429 CODEC 826 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk standpunt

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 723/2009 van de Raad betreffende een

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2008 (OR. en) 2006/0298 (COD) LEX 868 PE-CONS 3684/1/07 REV 1 DRS 52 CODEC 1284 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie