Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen"

Transcriptie

1 Mfnfetflrto v*ti Ëc&nomtofthe Zaken Ditcciorant-Gencmnl voor de Buitenlandse Economische Betrekkingen B e t r e f t : H'erfiien:i nn: vpn. het I;u_ror><2f.e Ropiona 1 e Qntwlkkel:ina;s- 1. Einde 1977 l o o p t de d r i e j a r i g e a a n l o o p o e r i o d e van h e t Europese R e g i o n a l e Fonds t e n e i n d e. I n de kortende maanden z a l de Raad u i t de opgedane e r v a r i n g e n c o n c l u s i e s moeten t r e k k e n en aan de hand van de r e c e n t ontvangen Commissiev o o r s t e l l e n overeenstemming moeten b e r e i k e n o v e r de w i j z e waarop h e t Fonds moet worden g e c o n t i n u e e r d. 2 P_e omvan FT- V g n h e t I''o nd s. Hoewel h e t Fonds a a n v a n k e l i j k een r o l was als toebedeeld een d e r f l a n k e r e n d e p o l i t i e k e i n s t r u m e n t e n v a n de SKÖ en i n d a t k a d e r de b e l a n g r i j k s t e r e g i o n a l e heden moest t e g e n onevenwichtig- gaan i s d a a r - met de EmU z e l f - w e i n i g van t e r e c h t gekomen, i n t e g e n d e e l de r e g i o n a l e w e l v a a r t s v e r s c h i l l e n z i j n s i n d s 1975 a l l e e n n o g toegenomen. Zolang de k e r n p r o b l e m e n b i n n e n de Gemeenschap n i e t z i j n o p g e l o s t en de d i v e r g e n t i e v a n de economieën n i e t t o t s t a a n i s g e b r a c h t z u l l e n h e t R e g i o n a l e Fonds en de andere financiële i n s t r u menten d a a r t e g e n ook m a c h t e l o o s staan. N i e t t e m i n v r a a g t de Commissie om een e x t r a financiële i n s p a n n i n g en s^ett een v e r h o g i n g v a n h e t Fondsbudget ( v a n 500 m i l j o e n t o t 750 m i l j o e n RE) v o o r. Hoewel h e t dn de rede zou l i g g e n d a t h i e r o v e r - e v e n a l s d r i e J a a r geleden e e r s t een b e s l i s s i n g w o r d t genomen a l s overeenstemming i s b e r e i k t v a t w i j verd,er met h e t Fonds w i l l e n i s t e v o o r z i e n d a t de Raad i n h e t k a d e r van de c o n c e. r t a t i. e n r o c e d u r e met h e t Parlement nu v e e l e e r d e r t o t een b e s l i s s i n g moet komen. D u i t s l a n d, N e d e r l a n d en België, de b e l a n g r i j k s t e n e t t o b e t a l e r s z u l l e n d a a r b i j de m e e r d e r h e i d van h e t Parlement en de andere L i d - S t a t e n t e g e n o v e r z i c h z i e n.

2 Het i n i n d i t verband m i t t i p : de omvang ven h e t EKÖJ? n i e t op z i c h z e l f t c b e z i e n, doch i n de o n d e r l i n g e mttmï hang met de v e r s c h i l l e n d e andere iendsen i n h e t t o t a l e EG-Budget van de a f g e l o p e n j a r e n en i n h e t p e r s p e c t i e f van e - ook door Nederland pwtfßfit geachte - coördinatie van de foaascü, alsmede i n h e t l i c h t van h e t (nog n i e t v e r schenen) C o m m i s s i e v o o r s t e l om de KG een o m v a n g r i j k e e i g e n leningcanaciteit t e verschafien. MM LOGL hansholtreserve 325 Totaal 987 Ten fro ede aan Wed. 617* 1.7% 2.8% ' % T 53^] * 1660 Het v a l t op d a t de p o s t v o o r h e t EK01T met 50% i s opget r o k k e n en d a t h e t v o l g e n s de Commissie b l i j k b a a r genoeg h e e f t aan een s t i j g i n g met een i n f l a t i e c o r r e c t i e van 11%. De Commissie zou gevraagd kunnen worden welke daarbij zijn maatstaven aangelegd. Het l i j k t gewenst e r van N e d e r l a n d s e k a n t de nadruk op t e leggen d a t deze,budget-nosten i n de n a a s t e toekomst worden onderbouwd met een ma_cjro-economische p r i o r i t. e i j z s t e l ^. linpr zodat een b u d g e t t a i r e m e e r j a r e n r a m i n g kan worden opge-. s t e l d, t e n e i n d e een j a a r l i j k s t o u w t r e k k e n t u s s e n Raad, Commissie en P a r l e m e n t t e voorkomen. I n t u s s e n i s een d e r g e l i j k k w a n t i t a t i e f i n z i c h t i n de b e h o e f t e n op d i t moment ( n o g ) n i e t b e s c h i k b a a r ( z i e ook 5 s l o t ). V/ij zouden e r op moeten a a n d r i n g e n d a t deze gegevens i n i e d e r g e v a l b e s c h i k b a a r z i j n v o o r de begroting-197? Voor v a t b e t r e f t h e t HSF w o r d t h e t b e e l d van h e t J a a r l i j k s e s t i j g i n g s p e r c e n t a g e s c h e e f g e t r o k k e n door o v e r l o o p p o s t e n naar volgende j a r e n.

3 Z o l a n g c r n en a n d e r n i e t g e r e p e l d rijke toetssteen bereid zijn is - hier lint i n corprrumautair p e r s p e c t i e f en r e g i o n a l e bespreekbaar s t i j g i n g van b e t Fonds e n, een s t i j g i n g n e t een c o r r e c t i e op z i j n p l a a t s is houdendheid t e b e t r a c h t e n i s r e e ë l dat bepaalde rechten Tenslotte gelegen i n het p e r s p e c t i e f zijn zekere argumenten gelegen i n Zo z i j n zelf. Zoals de F o n d s o p e r a t i e s nog i n het i s v a n een L G - i n d u s t r i e e l de L i d - B t a t e n t o e t s e n n o g n i e t a l l e s t e u n aan de d o o r B r u s s e l hier- z a l worden v a l t daarop nog g e b a s e e r d op c o m m u n a u t a i r e b e l c i u s c r i t e r i a programma's (mede omdat sectorbcleid), hun a a n v r a g e n gevraagde Regionale v o o r Pond Ge- Ontwikkelings- ( w a a r d o o r de C o i r m i s s i e - d i e n s t c n v e e l a l alles l e i d t e r t o e d a t h e t Fonds op z i j n m e r i t e s en w e r k i n g z o u m o e t e n niet.iedere pakken. de e. o ö - r d i n a t i e Voorstellen terzake zijn d a t deze b e k e n d handelingen Bruto- of Zoals gevraagd zijn als opnie;. vraag v a n de Fondsen d e n k t aan te t o t nu t o e u i t g e b l e v e n. De G i o l i t t i 'zou d i e n e n t e worden. Het i s van i n september de w e r k e l i j k e naar belang onder- beginnen/ netto-fonds. door commissaris Den K?ag r e e d s g e ï n d i c e e r d, Fonds, kennen; worden, g f i v m l w e r d. op d i t p u n t v e r a n t w o o r d e l i j k e C o m m i s s a r i s z i j n denkbeelden ander 3 jaar I n m i d d e l s moet o o k ^ d u i d e l i j k h e i d o n t s t a a n o v e r de hoe de Commissie veel geheel k u n n e n doen dan de g e v r a a g d? g e l d e n a u t o m a t i s c h t o e t e Dit is ontlenen. er i n d i t o p z i c h t e r n o g geen s n r a k e van i n de komende j a r e n. H e t g e v a a r onder nog nader u i t e e n g e z e t niet 1975?). de 750 m i l j o e n R t e r u g onze o p i n i e o v e r de w e r k i n g v a n h e t Fonds af te dingen. inflatie- l i d - s t a t e n aan hun h u i d i g e n u o t a zullen willen een afvragen ( t. o. v. W/3 of t. o. v. Fen a n d e r a r g u m e n t orn t. a. v. zou tegenover z i c h kunnen o f ook b i e r n i e t s l e c h t s toetredingen nroblemen te stellen - Wederland 7 1 c b t e r u g h o u d e n d n o o t e n o p s t e l l e n 'de v e r d e r e belang- v o o r de v r a a g o f de L i d - B t a t e n w e r k e l i j k hun s o c i a a l - e c o n o m i s c h e aanzienlijke een Giolitti w i l de Commissie ruwweg g e z e g d, n i e t b e p e r k e n nieuwe werkgelegenheid t i j d e n s d i e n s bezoek aan de r o l van h e t t o t de s c h e u r i n g van i n de arme, p e r i f e r e regio's met g r o o r

4 w e r k l o o s h e i d, maar och meer h e t accent lo.rt.m t de c r e a t i e van a l t e r n a t i e v e werkgelcpenheid door Eö-steun t e geven asn de n a t i o n a l e h e r s t r u c t u r e r i n g s - cn r e c o n v e r s i e i n spanningen i n de oude, c e n t r a a l gelopen i n d u s t r i e g e b i e d e n. grensgebieden en andere s p e c i f i e k e d o e l e n. H i e r v o o r w i l de Coiiïüoie een o v e r i ^ e u s ( n u nog) r e l a t i e f b e p e r k t d e e l van het Fonds r e s e r v e r e n (100 m i l j o e n RE). b i t b e t e k e n t ook d a t de Commissie n r i n c i n i e o l b l i j f t fcie^ei Btm&telTeXG v o o r de f o r m u l e van een b r u t o - f o n d s waaraan a l l e L i d - B t a t e n b i j d r a g e n en w a a r u i t a l l e n ontvangen. Hoewel Nederland zich d e s t i j d s b i j de o p z e t van h e t Fonds n o g a l k r a c h t i g h e e f t i n gezet v o o r een n e t t o - F o n d s, d a t \ i i t s l u i t e n d aan de a l l e r armste r e g i o ' s tegemoet zou moeten komen, z i j n e r argumenten die e r v o o r p l e i t e n d a t Mederland t h a n s accoord gaat met de b r u t o - f o r m u l e. Net name i n h e t p e r s p e c t i e f van de t o e t r e d i n g kan a l d u s immers worden voorkomen d a t h e t Fonds d e n a t u r e e r t tot een i n s t r u m e n t ' v o o r de s i m p e l e o v e r d r a c h t van financiële m i d d e l e n. Een ander v o o r d e e l i s d a t h e t Fonds dan - met de andere, o n d e r l i n g t e coördineren financiële i n s t r u m e n t e n beschikbaar b l i j f t a l s m i d d e l om t e komen t o t een communau- t a i r e aanpak van h e t r e g i o n a a l, s o c i a a l, i n d u s t r i e e l sector- beleid. 4. De t w e e d e l i n g : p r o t e r e flexibiliteit. Z o a l s reeds geïndiceerd w i l de Commissie een t w e e d e l i n g i n h e t Fonds aanbrengen: a_. o n d e r s t e u n i n g v a n de n a t i o n a l e r e g i o n a l e i n s p a n n i n g i n de bestaande p r o b l e e m g e b i e d e n v i a h e t t h a n s g e b r u i k e l i j k e Fondsmechanisme en b i n n e n de d e s t i j d s v o o r i e d e r e l i d s t a a t v a s t g e l e g d e o u o t a. H i e r b l i j f t a l l e s, op een k l e i n e a a n p a s s i n g h i e r en daar na, b i j h e t oude. Door de auoter i n g s p e r c e n t a g e s van d r i e j a a r g e l e d e n zonder meer o v e r t e nemen, komt 75% van h e t Fonds t e r e c h t i n de meest a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s (Zuid-Italië, I e r l a n d, V.K., Groenland) de r e s t komt t e r e c h t i n de minder a c h t e r g e b l e v e n r e g i o ' s, waaronder onze IPK-gebieden. b. h e t nieuwe i n de aanpak i s v o o r a l gelegen i n de s p e c i a l e t r a i i c h e d i e de Commissie w i l bestemmen v o o r a k t i e s t e r

5 o n d e r s t e u n i n g van o f a l s complement op snfler cö!»s*tj.nn\jtfiir b e l e i d, v o o r a k t i e s i n de Frcnsgebieden en v o o r noodhulp i n onvoorziene omstandigheden (rampen?). Omdat o v e r de omvang en de bestemming van de progekten van t e v o r e n w e i n i g v e l t t e zeggen h e e f t de Oommissie h i e r geen o u o t e r i n g v o o r z i e n ; z i j v o l s t a a t s l e c h t s met de i n d i c a t i e d a t de r e l d e n i n d r i e j a r i g e p e r i o d e n "evenw i c h t i g " o v e r de L i d - S t a t e n moet worden v e r d e e l d. De i n t e r v e n t i e s mogen z i c h ook r i c h t e n op andere de n a t i o n a l e probleemgebieden, m i t s d i e aan een dan aantal i n d i c a t o r e n v o l d o e n ( o. a. omvang w e r k l o o s h e i d, s t r u c t u r e l e problemen, m i g r a t i e e.d. ) en kunnen i n b e g i n s e l dus i n de h e l e Gemeenschap p l a a t s v i n d e n. De v r a a g r i j s t o f deze v r i j v è r g earde. f 1 e r i b i 1 i t e i t n i haar r e g i o n a l e ' d o e l v o o r b i j d r e i g t t e s c h i e t e n : a l l e h u i d i g e,, nauw o m l i j n d e c r i t e r i a waaraan de Fondssteun nu i s gebonden ( d e e l n e m i n g s p e r c e n t a g e, b e p e r k i n g van de s t e u n t o t de n a t i o n a l e p r o b l e e m g e b i e d e n, het v e r p l i c h t e i n p a s s i n g van p r o j e k t i n een ' r e g i o n a a l ontwikkelingsprog;ramma) worden nu l o s g e l a t e n en h e t i s de Raad d i e d a a r o v e r, op v o o r s t e l van de Commissie, met g e k w a l i f i c e e r d e meerder- h e i d een b e s l i s s i n g moet nemen. D i t v e r o n d e r s t e l t met name dat de Raad h e t eens i s o v e r communautaire p o l i t i e k e a k t i e s i n bepaalde industrie- sectoren ( s t a a l, scheepsbouw, t e x t i e l ) en de kans daarop l i j k t v o o r a l s n o g m i n i m a a l. N i e t t e m i n i s van Nederlandse k a n t sympathie v o o r h e t u i t g a n g s p u n t van de Commissie u i t g e s p r o k e n en w i j zouden dit opnieuw kunnen b e v e s t i g e n * T e g e l i j k e r t i j d r i j s t dan de v r a a g o f d i t d o e l k a n worden b e r e i k t a l s de Raad i n deze v o l l e d i g h e t l a a t s t e woord w o r d t gegeven. I n d i t opz i e n t kan erop worden gewezen d a t een o v e r e e n k o m s t i g a r t. van h e t ES F de l a a t s t e j a r e n onwerkbaar" i s g e b l e k e n. D u i t s l a n d, g e s t e u n d door N e d e r l a n d, b e p l e i t nu a f s c h a f f i n g van art. 4 EBF en w i l een o p l o s s i n g waarbi.i de r o l van de Raad a a n z i e n l i j k wordt ingeperkt t e n bate van de Commissie, hec i s van belang d a t de ivederlandse s t a n d p u n t b e p a l i n g x.o a...* en i^-vüt- op d i t - p u n t met e l k a a r sporen. V/at h i e r v a n ook z i j " v a s t moet s t a a n d a t h e t Fonds a) z i j n s p e c i f i e k r e g i o n a a l - p o l i t i e k e k a r a k t e r n i e t mag

6 v e r l i e z e n (en v e r v a t e r e n t o t een s o o r t i n & u s t r d e - p o l i t i e k i n s t r u m e n t ) en b') n i e t ma worden m i s b r u i k t v o o r steun aan onrendabele p r o d u k t i e s ( d. v. z. de steun moet g e r i c h t z i j n op r e c o n v e r s i e i n v e s t e r i n g e n i n h e t k a d e r van een r.rtmmimxlt^ir h e r s t r u c t u r e r i n g s p l a n ). Al ria-n n i e t quotering U i t h e t voorbaande b l e e k d a t de Commissie de e e r s t e t r a n c h e van h e t Fonds o v e r de l i d s t a t e n v i l b l i j v e n v e r d e l e n o v e r e e n k o m s t i g de d r i e j a a r g e l e d e n door de r e g e r i n g s l e i d e r s v a s t g e s t e l d e cueteringr«de v r a a g i s o f deze c i j f e r s, d i e d e s t i j d s a l een grove b e n a d e r i n g waren van de v e r h o u d i n g e n, nu nog v o o r i e d e r aanvaardbaar z i j n : de d i v e r g e n t i e t u s s e n de n a t i o n a l e economieën i s a l l e e n maar v e r d e r v o o r t g e s c h r e d e n, zodat de p e r c e n t a g e s v r i j w e zeker n i e t meer k l o p p e n met de w e r k e l i j k h e i d. Hen kan i n d i t l i c h t dan z e l f s de v r a a g s t e l l e n o f oen aandeel van 1.7% n i e t wat aan de hoge k a n t zou z i j n! Om de k o e h a n d e l d a a r o v e r t e v e r m i j d e n moet worden o v e r wogen o f w i j n i e t zouden moeten p l e i t e n v o o r een r a d i c a l a f s c h a f f i n g ven de' q u o t e r i n g. De P r r i j s e Top van einde nam de oevlucht t o t deze n o o d o p l o s s i n g, nadat v e r g e e f s v/as gezocht n a a r een f o r m u l e v o o r de d i s t r i b u t i e van de Fondsmiddelen aan de hand van r e g i o n a l e p r i o r i teiten. De e r v a r i n g v,an de a f g e l o p e n j a r e n l e e r t d a t tegen q u o t e r i n g g r o t e bezwaren z i j n aan t e v o e r e n : er van a f g e z i e n d a t deze i n f e i t e s t r i j d i g z i j n met de communaut a i r e f i l o s o f i e, geeft z i j aanleiding t o t verstarring, het s t i m u l e e r t de n e i g i n g van de l i d s t a t e n hun quotum u i t t e p u t t e n zonder gedwongen t e worden goede p r o j e k t e n i n t e dienen.

7 Verwijzende naar h e t f e i t d a t ook de andere $anë8em geen q u o t e r i n g kennen ( a l l e e n een " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l : Nederland t r e k t a l j a a r en dag ongeveer d e z e l f d e p e r c e n tages u i t b e t EöïT en h e t LOGFL), zou Heder 1 end z i c h tegen o u o t e r i n g r o e t e n k a n t e n en p l e i t e n v o o r u i t k e r i n g op b a s i s van p r i o r i t e i t e n. D a a r b i j zou n i e t, z o a l s t h a n s, moeten worden u i t g e g a a n van een v e r d e l i n g o v e r de L i d - ^ t a t e n doch ven een p r i o r i t e i t s t e l l i n g p e r r e g i o op b a s i s van o b j e c t i e v e c r i t e r i a, d i e passen i n h e t macro-economisch b e e l d van de Gemeenschap a l s g e h e e l. D i t l i g t ook geheel i n de l i j n ven de Commissie d i e w i ] d a t de Ka ad na een g r o n d i g e v o o r b e r e i d i n g p e r tv?ee jaar dergelijke p r i o r i t e i t e n vaststelt. De b e d o e l i n g i s d a t de C o m i t é ' s v o o r R e g i o n a l e P o l i t i e k en Economische P o l i t i e k z i c h o v e r de v o o r s t e l l e n van de Commissie uitspreken. Ook a l i s de a a n w i j z i n g van r e g i o ' s n a a r p r i o r i t e i t bij de t o t s t a n d k o m i n g van h e t Fonds op g r o t e p r a k t i s c h e problemen g e s t u i t, toch l i j k t van deze p r i n c i p i ë l e h e t de m o e i t e waard opnieuv gedachte u i t t e gaan. 1 Het bestaan van een s o o r t " i n f o r m e l e " v e r d e e l s l e u t e l b e h o e f t hiermee n i e t in strijd te z i j n, deze b i e d t t e n m i n s t e h e t v o o r d e e l van een p o t e n t i ë l e dynamiek. Zolang de p r i o r i t e i t e n a l s h i e r b e d o e l d b i j gebrek de c i j f e r s nog n i e t kunnen worden v a s t g e s t e l d, aan zou een c u o t e r i n g v e l l i c h t nog een b e p e r k t e p e r i o d e moeten worden geaccepteerd. / 6. De w e r k i n p van h e t toewijzinrsnechanisme Nederland h e e f t e i n d e 1976 b i j de b e s p r e k i n g van het 1e J a a r v e r s l a g van h e t Fonds i n h e t k a d e r van de Paad. reeds t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t d a t de h u i d i g e v e r o r d e n i n g a a n l e i d i n g g e e f t t o t v e r s n i p p e r i n g. v a n het_fonds over t e v e e l p r o j e k t e n, en d a t met name de k w a l i t e i t van de p r o j e k t e n d i e de L i d - S t a t e n aanbrengen, v e e l t e wensen o v e r l a a t. De w i j z e waarop de C o m m i s s i e - d i e n s t e n z i c h t o t nu toe hebben gekweten van hun t a a k een s e l e c t i e aan t e brengen

8 in do v o o r s t e u n BëMftCvelëG p r o j e k t e n ifi n a a r n i e t i n o l i e opzichten bevredigenei g e v o e l t. OTÏZC meninp - L r bestaat e e r z s l i n p : om d e Commissie op d i t p u n t g r o t e r e "bevoegdheden t e geven: e r b e s t a a t j u i s t b e h o e f t e aan een v e r s c h e l p i n g v a n de toev;i j z i n g s c r i t o r i a en v a n de c o n t r e i e m o g e l i j k heden v o o r de Commissie e n e r z i j d s en h a n d h a v i n g v a n de behoord el.i ngsbevoegdheden v a n h e t Beheerscomité a n d e r z r d s. I r daarom b e h o e f t e aan een t i g r s t r e k k i n g v a n d e c r i t e r i a en aan d e u g d e l i j k e motiveringen. moet aan l i e t v e r e i s t e d a t de p r o j e k t e n moeten p a s s e n i n r e g i o n a l e programma's - a l s d e z e e i n d 1977 alle ontwikkelings gereed z i j n - strak de hand vjorden gehouden. L»e i n f r a s t r u c t u u r - p r o j e k t e n dienen d i r e c t gerelateerd te blijven aan h e t creëren v a n w e r k g e l e g e n h e i d. De industriële - p r o j e k t e n zij i n sensibele sectoren plaatsvinden zouden - v o o r z o ^ - moeten p a s s e n i n een c o m m u n a u t a i r e r k e n d o m s c h a k e l i n g s - o f h e r s t r u c t u r e r i n g programma. Teneinde zoveel m o g e l i j k Nederland verder o v e r z i c h t t e houden zcu moeten b e e l e i t e n de r e l a t i e f m i d d e l e n v a n h e t Fonds z o v e e l m o g e l i j k de g r o t e r e, h e t p u b l i e k bescheiden t e ^pj^centperen aansurekend.e p r o j e k t e n. Waf h e t Comité R e g i o n a l e B e l e i d b e t r e f t v a l t s t a t e r e n d a t d i t z i c h nog onvoldoende h e e f t kunnen t r e r e n op h e t o n t w i k k e l e n het regionale riserende niveau. bet lijkt rijp concen-j d a t de d i s c u s - boven h e t t e c h n i s c h e Met h e t o o g h i e r o p reriodieke kontakten t e con- v a n een c o m m u n a u t a i r e aanpak v a n j b e l e i d. Be t i j d s i e s nu w o r d e n u i t g e t i l d cp lijkt en i n v e n t a - hetbelangrijk met h e t Comité e c o n o m i s c h e P o l i t i e k, - ± >GFL en h e t üsi' t e l e g g e n en d e z e zo m o g e l i j k t e formaliseren. Tegen de o n t w i k k e l i n g v a n een t r i p a r t i t e samengesteld Permanent Comité v o o r de R e g i o n a l e P o l i t i e k, l i j k e n voor- a l s n o g een a a n t a l b e z w a r e n, met name v a n p r a k t i s c h e en institutionele aard, t e bestaan. H i euwe f i n a n c i erinrrstrcchanismen Uit de o n t w e r p v e r o r d e n i n g b l i j k t d a t de Commissie z i c h v o o r s t e l t een t w e e t a l n i e u w e i n s t r u m e n t e n t e r finan-

9 vnn h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e CT'v'p^en. cinrjng B ) rentf}?ipnijh. ca t i nr. De Conir:i.rpie s t e l t v o o r co m o g e l i j k h e i d t e openen t o t h e t v e r 1 en en v e n r e n t e sub s i d i e s op BIB-, LGK L~ d an v;el eventuele E G - l e n i n g e n san k l e i n e en middelgrote o n d e r n e m i n g e n g e l e g e n i n de zwakke r e g i o ' s, d n de oude verordening bestond e l de m o g e l i j k h e i d, v a n s u b s i d i e op E I B i e n i n g e n t. b. v. H i e r v;erd n a u w e l i j k s gebruik verordening.) r e n t e p e i l v o r m t m.n. v o o r de k l e i n e r e b e d r i j v e n eer. barrière teit nu i n f r a s t r u c t u u r p r o j ek t e r v a n gemaakt. Deze moge- l i j k h e i d v e r v a l t i n de nieuv.e Het rente- t o t d e z e k r e d i e t e n. T e n e i n d e de r van deze i n s t r u m e n t e n rentesubsidies e.ffektivi- t e v e r h o g e n v i l de Commissi' verlenen van maximaal doch n i e t h o g e r dan 40% v a n de n o r m a l e k a p i t a a l m a r k t r e n t e betrokken lid-staat. Hoewel r e n t e s u b s i d i e s vergemakkelijken, een i n de de t o e g a n g t o t de k a p i t a a l m a r k t kleven aan h e t v o o r g e s t e l d e systeem a a n t a l b e z w a r e n. H e t s y s t e e m d o o r k r u i s t de nationaü regelingen streeks stelt d a a r de b e t r o k k e n ondernemingen z i c h r e c h t - t o t de Commissie d i e n e n t e v e n d o n. Lp Commissie dan de p r i o r i t e i t e n bonificatie aan d.'e hoge v a s t. Daarnaast l i j k t de kant. b) r>g-l en i n gen In de t o e l i c h t i n g op de n i e u w e v e r o r d e n i n g Commissie aan d a t z i j b i n n e n k o r t van i n de n o o d z a k e l i j k de u i t g a v e n voorzien. de aan de Kaad h a a r ideeën z a l voórl'eggen m. b. t. h e t u i t g e v e n teneinde kondigt van geachte verdere Hz-lening'. stijging v o o r h e t r e g i o n a l e b e l e i d t e kunnen Verdere d e t a i l l e r i n g ontbreekt op d i t moment nog. Coöndinat i e v a n de k o n d s e n G e z i e n de b e p e r k t is een b e t e r e beschikbare budgettaire middelen coördinatie en samenhang v a n de v e r s c h i l l e n d c o m m u n a u t a i r e.financiële i n s t r u m e n t e n van groot belang. De E u r o p e s e Raad. v a n november j. 1. h e e f t d i t r e e d s benad r u k t. De Oommissie h e e f t r e g i o n a a l commissaris Giolitti

10 b e l a s t mot tlfc c o b ' r d i n n t i e v n n de r e r n c n i l l e n d e fondsen en b e r e i d t t h a n s v c o r s t e l l e n t e r z a k e v o o r. I)e v e r b e t e r i n g v a n de co ördinatie en cr.ipctihf.mr: Fondsen k a n z i c h r i c h t e n op de v o o r b e r e i d i n g s l u i t v o r m i n g op n a t i o n a a l diverse der v r n de b e - n i v e a u, op h e t n i v e a u v a n de Comité's en op C o m m i s s i e - n i v e a u alsmede O D de criteria, op b a s i s w a a r v a n de i n t e r v e n t i e s u i t de Fondsen plaatsvinden. Deze i n t e r v e n t i e s zouden z i c h moeten r i c h t e n op d i e n a t i o n a l e programma's en p r o g e k t e n d i e v o l d o e n aan op c o m m u n a u t a i r n i v e a u v a s t g e s t e l d e criteria. Opgemerkt z i ; j d a t de coördinatie r e k e n i n g d i e n t t e h ou d en in e t h e t s p e c i f i ek e k a r a k t e r van e i k i n e t r u EI en t en de d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e p e r k i n g e n. De coördinatie dient zich vooral lapping t e r i c h t e n oo h e t voorkomen v a n o v e r - dan v e l t e g e n s t r i j d. i p : h e d e n en h e t b e v o r d e r e n v a n de e f f i c i e n c y v a n de b e p e r k t e m i d d e l e n z o n d e r e v e n u e l de besluitvormingsliónom 16 j u n i ^977 / onnodig t e verlengen.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument D014779/01 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 juli 2011 (27.07) (OR. en) 13234/11 E V 630 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 18 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen "behandeld:

Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese. De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen behandeld: Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese I n t e g r a t i e - en A s s o c i a t i e p r o b l e m e n van 29 maart 1976 De Coördinatie Commissie h e e f t op 29 maart de v o l g e n de onderwerpen

Nadere informatie

t o t de Europese v e r h o u d i n g t o t de VS en de NAVO z i j n

t o t de Europese v e r h o u d i n g t o t de VS en de NAVO z i j n Aan: De m i n i s t e r - p r e s i d e n t Van: Drs. J.W. H o l t s l a g B e t r e f t : Rapport-Tindemans ïïc I n 1 heb i k een a a n t a l k a n t t e k e n i n g e n m i j n e r z i j d s opgenomen

Nadere informatie

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds)

Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (Europees Globaliseringsfonds) Met behulp van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) kan de Europese Unie steun verlenen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009

L 73/12 Publicatieblad van de Europese Unie 19.3.2009 L 73/12 Publicatieblad de Europese Unie 19.3.2009 VERORDENING (EG) Nr. 214/2009 VAN DE COMMISSIE 18 maart 2009 tot wijziging Verordening (EG) nr. 1800/2004 wat betreft de voorwaarden voor de verlening

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS

Committee / Commission CONT. Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS Committee / Commission CONT Meeting of / Réunion des 12 & 13/09/2005 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Chris HEATON-HARRIS NL NL Ontwerpamendement 6450 === CONT/6450=== Basislijn

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen

JAARREKEl\ING. te Geldermalsen. 20r4 HERVORMDE GE,MEENTE. van de Diaconie. opgesteld door het college van diakenen JAARREKEl\ING van de Diaconie HERVORMDE GE,MEENTE te Geldermalsen 20r4 opgesteld door het college van diakenen ACTTVA balans per 31 december 2014 2013 00 Vaste actíva Ons Huis Landerijen 10.800 36.935

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 13 december 2011 (OR. en) 2011/0209 (COD) PE-CO S 70/11 CODEC 2165 AGRI 804 AGRISTR 74 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE'' taken

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE'' taken P a w l -i «TrtnrfcPTi F.-urnr>ese Unie MINISTERIE VAN BUITENLANDSE'' taken PLEIN 23 - S-GRAVENHAGE - TEL. 614941 w [j AAN: De M i n i s t e r - P r e s i d e n t, V o o r z i t t e r van de Raad v o o

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

- b Onderdanen van een van de Lid-Staten van de E.E.G. die zijn:

- b Onderdanen van een van de Lid-Staten van de E.E.G. die zijn: er een betrekking te vervullen. Hoewel ook zij thans niet vallen onder de omschrij- ving van art. 91 Vb., dienen zij toch, in afwachting van een noodzakelijke aanpassing van de Gemeenschaps- bepalingen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink.

Nieuwsbrief 4. April 2013. Contactgegevens. Tel 078-6920070 Fax 078 6920079 Mob 06 53 96 88 22 E-mail info@benthink.nl http://www.benthink. Nieuwsbrief 4 April 2013 Verhuurdersheffing zorgt voor forse verhoging bedrijfslasten. O p 1 3 f e b r u a r i h e e ft minister Blok het Woonakkoord g e p r e s e n t e e r d o v e r d e i n k o m e n

Nadere informatie

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing

Besruursstrvsteriesr. Betreft cie MO: Voorstel tot het vaststellen van de Verordening aanpassing gemeente Eindhoven WC+ Concert)staf Besruursstrvsteriesr Retoursdres postbus gorso, 36oo EB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO) Behandeid door he noaing

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (OR. en) 10626/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 mei 2011 (OR. en) 10626/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 mei 2011 (OR. en) 10626/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (CNS) POSEIDOM 7 POSEICAN 7 POSEIMA 6 REGIO 43 INST 272 UD 128 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 24 f e b r u a r i 1978 i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur

Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g 24 f e b r u a r i 1978 i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur MINISTERRAAD E x - n r Nr.8208 Notulen van de v e r g a d e r i n g gehouden op v r i j d a g i n h e t Catshuis, aangevangen s middags om 2 uur 1 Aanwezig: de m i n i s t e r s Wiegel ( v o o r z i t

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 februari 2005 (OR. en) 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van het

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP 02/2895 AOW en 05/6118 AOW in het geding tussen: [appellant], wonende te Spanje, appellant, en U I T S P R A A K de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, gedaagde.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 februari 2004 (27.02) (OR. en) 6548/1/04 REV 1 SOC 83 SAN 34 TRANS 82 MAR 24 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2009 (OR. en) 11738/09 SOC 424 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid

Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Ontwerpbegroting 2013: investeren in groei en werkgelegenheid Brussel, 25 april 2012 De vandaag door de Commissie voorgestelde EU-ontwerpbegroting voor 2013 geeft invulling

Nadere informatie

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens

STEMMINGSUITSLAGEN. Afkortingen en tekens STEMMINGSUITSLAGEN BIJLAGE Afkortingen en tekens + aangenomen - verworpen vervallen Ing. ingetrokken HS (...,...,...) hoofdelijke stemming (aantal stemmen voor, aantal stemmen tegen, onthoudingen) ES (...,...,...)

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING

REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING L 82/56 2.6.204 REGLEMENTEN VAN ORDE EN REGLEMENTEN VOOR DE PROCESVOERING REGLEMENT VAN ORDE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK, Gezien

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 november 2006 (OR. en) 12131/6/06 REV 6 ADD 1. Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) ENV 429 CODEC 826 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2006 (OR. en) Interinstitutioneel Dossier: 2006/0005 (COD) 12131/6/06 REV 6 ADD 1 ENV 429 CODEC 826 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk standpunt

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 11160/09 LIMITE E V 448 E T 146

PUBLIC. Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 11160/09 LIMITE E V 448 E T 146 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2009 (22.06) (OR. en) 11160/09 LIMITE PUBLIC E V 448 E T 146 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 17 juni 2009 aan: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21 O TWERP- OTULE - ADDE DUM 1 Betreft: 2848e zitting van de Raad van de Europese Unie (O DERWIJS,

Nadere informatie

MINISTERIE V A N BUITENLANDSE Z A K E N. Kenmerk:

MINISTERIE V A N BUITENLANDSE Z A K E N. Kenmerk: MINISTERIE V A N BUITENLANDSE Z A K E N P L E I N 23 ' S - G R A V E N H A G E T E L. 614941 Onderwerp: Betrekkingen Suriname en Nederlandse A n t i l l e n met de EG Kenmerk: DIE/AE-288260 B i j g a a

Nadere informatie

BETREFT : Advies bij het voorstel van verordening tot openbaarmaking van persoonsgegevens binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

BETREFT : Advies bij het voorstel van verordening tot openbaarmaking van persoonsgegevens binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid. KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

aangegaan i s een k w e s t i e van p o l i t i e k o o r d e e l en p o l i t i e k e k e u z e.

aangegaan i s een k w e s t i e van p o l i t i e k o o r d e e l en p o l i t i e k e k e u z e. Een Europese parallelle munt In!eirting 1, E v e n a l s i n het r a p p o r t S p i e r e n b u r g wordt h i e r u i t g e g a a n van de w e n s e l i j k h e i d van een v e r d e r e uitbouw van de

Nadere informatie

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT

INFORMATIECAMPAGNE OVER MOBILITEIT EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Werkgelegenheidsstrategie en Europees Sociaal Fonds - Beleidsontwikkeling en coördinatie Diensten voor arbeidsvoorziening OPROEP TOT HET INDIENEN

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD)

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPVERSLAG. Begrotingscommissie 2008/2095(BUD) EUROPEES PARLEMENT 2004 Begrotingscommissie 2009 2008/2095(BUD) 13.5.2008 ONTWERPVERSLAG over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2008 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2008 (00000/2008

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT TRANS 134 CODEC 408 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 20 april 2004 (OR. en) 2002/0025 (COD) C5-0156/04 PE-CONS 3641/04 TRANS 134 CODEC 408 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k.

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Kooiweg 2 Zwolle Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Op een mooie locatie gelegen in het buitengebied van Zwolle ligt dit agrarisch bedrijf, welke ook geschikt is voor een particulier. De boerderij is zeer centraal

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

1+!! 13! 1! !!"#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!!

1+!! 13! 1! !!#!!!!$% %!! ! & ' %! $% +!!! !!! (!!! !!)&!! ) * ) )+!! ), -! (. & / ! $% $!!// !! # $% %!!!! ! / /!! #&$0 $!!!!! 1 "# % % ' ) ) * ) ) ), -. # #0 % % 1 12 1 13 1 % % % - 2 %.4# - % - % - " # " % %. % # #%' 4 55 4 55. % 7 "" 489 Colofon BRUGnieuws is een uitgave van de Vereniging Ontwikkelingshulp DE BRUG, bestemd

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN

EUROPEES PARLEMENT. Commissie verzoekschriften MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie verzoekschriften 2009 19.12.2007 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 1374/2002, ingediend door Petros Tselepidis, (Griekse nationaliteit), namens de "Vereniging

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 20 juni 2007 (OR. en) 2006/0127 (COD) LEX 801 PE-CONS 3617/3/07 REV 3 SOC 166 CODEC 432 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij Portugal wordt gemachtigd tot een verlaging van de accijns in de autonome regio Madeira

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015

Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Datum van inontvangstneming : 02/10/2015 Vertaling C-460/15-1 Zaak C-460/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 augustus 2015 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland)

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 maart 2012 (OR. en) 7909/12 Interinstitutioneel dossier: 2012/0052 ( LE) ACP 37 FI 217 PTOM 7 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 20 maart 2012 Nr. Comdoc.: COM(2012)

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 28 juni 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden

O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 juni 2008 (20.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0013 (COD) 8332/08 ADD 1 REV 1 AVIATIO 89 CODEC 455 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft: Voorstel voor

Nadere informatie

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

RESTREINT UE. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11

Inhoud Vooraf De Organisatie Activiteiten en projecten in Nederland Projecten Somalië 9 Colofon 11 Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 4 De Organisatie 5 - Organisatie ontwikkelingen 6 Activiteiten en projecten in Nederland 7 - Spreekuren 7 - Ontmoeting 7 - Bespreking taboe onderwerpen 8 - Conferentie gemeente

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 april 2007 (17.04) (OR. en) 8340/07 DEVGEN 51 RELEX 232 FIN 173 WTO 67 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2012 (21.11) (OR. en) 16449/12 AGRILEG 170 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 15 november 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

.-, JAARREKENING RAPPORT. Inhoudsopgave. Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

.-, JAARREKENING RAPPORT. Inhoudsopgave. Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen. Grondslagen voor de financiële verslaggeving ïl.- Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Samenstellingsverklaring Algemeen 2 J JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 3 1 december 214 Staat van baten en lasten over 214 Toelichting

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. Enschede en Hengelo

Burgemeester en Wethouders van de gemeenten. Enschede en Hengelo Overeenkomst inzake samenwerking op het terrein van het Bbz, Ioaz en aanverwante zelfstandigenregelingen Met perspectief op een Twentse samenwerking binnen het Twentebedrijf Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, L 219/10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 800/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van verslagleggingsprocedures en andere praktische regelingen betreffende de financiering van operationele

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE L 3/41 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/9 VAN DE COMMISSIE van 5 januari 2016 betreffende het gezamenlijk indienen en het uitwisselen van gegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het

Nadere informatie

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk;

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk; Overeenkomst inzake de samenwerking op het terrein van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen door de gemeenten Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Noordoostpolder en Urk d.d. 1 januari 2005 De colleges

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE. van 17.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.12.2014 C(2014) 10125 final UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 17.12.2014 tot goedkeuring van bepaalde elementen van het samenwerkingsprogramma "Interreg V-A Vlaanderen-Nederland"

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN 1.8.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 205/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN BESLUIT VAN DE RAAD van 24 juli 2012 betreffende het door de Europese Unie in het Gemengd

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 299/10 NL UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1090/2014 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 2014 tot van permethrine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 8 en 18 (Voor

Nadere informatie

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Softwarerichtlijn. 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Softwarerichtlijn 5.5.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 111/16 RICHTLIJN 2009/24/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's

Nadere informatie

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008

VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 VERORDENING PA SUBSIDIES STRUCTUURVERSTERKING BROOD EN BANKET 2008 Verordening van het Productschap Akkerbouw van 5 juni 2008 houdende regels ter zake van subsidies voor de structuurversterking voor de

Nadere informatie