Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE"

Transcriptie

1 Go Dutch! A Beginning Textbook for University Students BY MARIAN DE VOOGHT and ANDRE LEFEVERE University of Texas LinguaText Ltd.

2 LinguaText, Ltd. General Editors Eduardo M. Dias Thomas A. Lathrop Dutch Advisor: Chris Salcedo Copyright 1995, 2015 by LinguaText, Ltd. 103 Walker Way Newark, DE (302) Download the free audio lessons for this book from the publisher s website: Manufactured in the United States of America ISBN

3 Contents 111 INTRODUCTION v HET LEVEN EN DE AVONTUREN VAN JAN RAAP 1 Jan Raap, P. I Our hero introduces himself Jan compares Dutch and American detectives De Hammett Agency Sleuthing in the Netherlands and the U. S Jan Raap discusses fashion Wonen in Amsterdam Our hero describes his apartment The tour of Jan's apartment continues Problemen Jan muses about evil Jan Raap's deep thoughts continue Mijn laatste zaak Our hero tells of his last case One more time: How the case began Hoe maakt u het? Onze held ontmoet een mooie vrouw De feiten in de zaak Hebt u kinderen? Jan praat verder met de vrouw Jan stelt de vrouw nog meer vragen Hoe laat is het? SO Jan eet en drinkt flink SO Een vreemde man Langzaam maar zeker In het restaurant Jan praat met zijn mysterieuze collega Het doosje Het wordt allemaal nog spannender Wat zat er in het doosje? Spreken is zilver Jij en jou Prietpraat De Gouden Kris Eva staat haar mannetje Wat wil ze en wat mag ze? Naar Belgie Hoe kan het ook anders Rotweer Het hol van de leeuw Net als in de films

4 iv Go Dutch! Bestaat het huis wel? In de nesten Ze stonden op ons te wachten Het begin van het einde De Bulgaarse terroriste Onze held raakt de draad kwijt Jan herinnert zich Palma De redding is nabij Wat krijgen we nou? Hoe zit het met Eva? Het hart van het beest Had ik dit maar geweten! Een paard Er is iets op til Een knop die alles in de lucht laat vliegen Liesbet heeft een beter plan Een mooi paar Onze held gaat met vakantie Daar gaat de telefoon SURVIVAL DUTCH 1 Naar Nederland Check-in Aankomst Douane en imrnigratie... : De trein Een kamer vinden Koken in de keuken Eten Kleren Geld Badkamer Lichaam Postkantoor Auto Weer of geen weer Openbaar vervoer Gebouwen Het cafe Uit eten De bibliotheek Het kantoor......, IRREGULAR VERBS GRAMMAR SUMMARY VOCABULARY INDEX

5 Introduction I T IS OUR BELIEF that language learning must be fun if it is to be effective. We have, therefore, constructed this book around a parody of a Private Eye story. We have opted for this particular type of ironic text because it is both fun and functional. We adopted a narrative form to help students achieve comprehension on the level of the text, not just on the level of word and sentence. To further enhance comprehension on the textual level, students are asked to rewrite/retell parts of the narrative from the point of view of characters other than the hero, Jan Raap. The story is supplemented by "countertexts" called "Van de andere kant bekeken." These texts are fictitious reactions from fictitious people who are supposed to have read the main text and express their opinions on it. The book also contains twenty-one units of "Survival Dutch," which provides students with the vocabulary necessary to function in every day situations in the Netherlands and Flanders. Both the text of the main story and the Survival Dutch units are supplemented by vocabulary lists. These vocabulary lists are not given after the countertexts. However, the words used in each countertext are listed in the Dutch-English vocabulary at the end of the book. We have done this on purpose to stimulate the students' capacity for contextual understanding. In each unit students are introduced to the grammar of Dutch, so that they become familiar with the structure of the language and are able not only to understand the texts written for them, but also to express themselves. Every item of grammatical comprehension can be practiced by means of assignments supplied in each unit. Since students do not learn in a uniform tempo, those who want to go faster than their peers are encouraged to do so. They can refer to the grammatical explanations in the body of the book or to the review section at the end of the book to look up and learn those grammatical elements they think they need for the production of their own texts. In this way individual creativity is encouraged, but not to the detriment of group learning. If students master all the vocabulary used in the Jan Raap story and the v

6 vi Go Dutch! Survival Dutch sections of this book, they will know the thousand most commonly used Dutch words and phrases. A novel feature in this book are the lists of derivations appended to each unit. Since Dutch exhibits a fair degree of logic in its use of affixes, listing derivations is an easy and rewarding way of quickly expanding one's vocabulary. The Dutch-English vocabulary list contains about five hundred of these derivations, not all of which are commonly used, but they are all fun to know. We have only introduced derivations from the thousand most commonly used words. It is suggested that students and their instructor follow the progression of the Jan Raap narrative. The Survival Dutch units can be phased in whenever the instructor thinks students are ready for them. Listening comprehension is enhanced by means of a tape, which contains pronunciation examples and the Survival Dutch conversations. Students can use the tape for homework and self-study. Students can also be asked to transcribe the tape and give alternative answers to the questions asked on it. Go Dutch is designed to take the anxiety out of language learning and to give the student a workable command of spoken and written Dutch in a school year. Enjoy. MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVER

7 1 Jan Raap, P.l. Our hero introduces himself : ' Goedemorgen, mijn naam is Jan Raap. Ik werk in Amsterdam. Ik ben prive-detective. Ik werk voor een baas. Hij heeft een kleine zaak, de Hammett Agency. Hij is een kleine man met een groot hoofd, een dikke buik en dunne armen en benen. Hij heeft kleine ogen en een grote mond. Wij hebben nog twee andere detectives, een man en een vrouw. De naam van de man is Karel. De naam van de vrouw is Liesbet. Karel is lang en mager, hij heeft grote voeten en het gezicht van een baby. Hij heeft ook een lange neus en grote oren. Bijzonder mooi is hij niet. De vrouw heeft mooi blond haar, groene ogen en rode lippen. Ze heeft ook een mooi figuur. "Voor mijn werk", zegt ze, "bijzonder handig, soms." ander other arm arm het been leg bijzonder especially, special blond blond buik belly de the dik fat dun thin een a, one en and het figuur figure het gezicht face goed good goedemorgen good morning groen green groot big het haar hair handig handy, skillful het hoofd head klein small lang tall, long lip lip mager thin, skinny mijn my mond mouth mooi beautiful Verbs: ik ben; zijn, wasfwaren, ben geweest I am; to be ik heb; hebben, had/hadden, gehad I have; to have ik werk; werken I work; to work ik zeg; zeggen, zei/zeiden, gezegd I say; to say morgenfmorgens morning, tomorrow naam name neus nose niet not het oog eye ook also het oor ear rood red soms sometimes van of voet foot voor for vrouw woman het werk work zaak business 1. Wie who is Jan Raap? 1

8 2 Go Dutch! 2. Waar where werkt Jan? 3. Hoeveel how many detectives heeft de Hammett Agency? 1. About the Vocabulary ' / Dutch has three articles: de, het, een. Een means a, an. Both de and het mean the. In Dutch, some nouns use de and some use het. Since most Dutch nouns are de words, only het words will be identified as such. Dutch nouns usually form their plural by adding en to the singular: vrouw woman becomes vrouwen women. Some nouns have irregular plurals, such as kamerfkamers and stad/steden. Irregular plurals are indicated in the vocabulary list and should be memorized. Verbs are listed with the "1"-form of the present tense (ik... ). If a verb is regular, that is, using the same stem for every form of every tense, it is followed only by its infinitive (the "to"-form): Ik werk, werken I work, to work. If a verb is irregular, that is, different tenses use different stems, four forms, called "principal parts," are listed. With these four forms, you can formulate all the forms of the verb. These four parts are: the infinitive, the past tense singular, the past tense plural, and the past participle (used to form the "perfect tense" [I have been, we have sung]).' For instance: zien, zag/zagen, gezien to see, (I) saw/(we) saw, seen. These forms should also be memorized so that when you get to the new verb tenses, you'll be ready to go. A few verb expressions begin with het instead of ik. These are impersonal expressions, and no ik form is possible: het betekent; betekenen it means; to mean. Consonants Dutch consonants are pronounced the same way as English consonants, with some exceptions: th is simply pronounced "t," as in "theologie" theology. gas in gaan to go, gooien to throw, and the ch as in lachen to laugh, and licht light are hard in the North of the Netherlands, soft in the South 1 Notice that the past participle of zijn is preceded by ben whereas the other past participles of the vocabulary list are not. You will continue to notice that some verbs use ben and others do not. If you have studied German, French, or Italian, you may suspect why ben is there. If not, for the moment, it deals with the formation of the perfect tense, and if you learn the past participles that take ben now, it'll make the learning of the perfect tense a lot easier when it comes.

9 and in Flanders. In English they sound like the ch in "Bach" the way Germans pronounce it. sch has no equivalent in English. The sound is a combination of s + ch. Compare the Dutch "schril" with its English counterpart "shrill." The difference is that you would pronounce "shrill" with the Dutch s + ch, and not with the English sh. ng is pronounced like English -ng, as in zingen to sing. t in -tie, as in politie police, natie nation, sounds like ts as in English Mitzi, or just like a plain s. sj in doosje little box, meisje little girl, sounds like English sh in show. Dutch has no aspiration after k, p and t, as in kot sty, pot jar, tot until. Vowels Dutch has short vowels and long vowels. Vowels spelled with two letters are always long; vowels spelled with one letter can be short or long. a, as in man man sounds like the a in English large, but shorter. aa, as in maan moon, sounds like the a in Chicago, but longer. au, as in rauw raw, sounds like the ou in English ouch. e, as in met with, sounds like the e in English let. ee, as in nee no, sounds like the a in English late. eeu, as in leeuw lion, has no English equivalent. It is pronounced like Dutch ee, followed by an English w. ei, as in brein brain, has no English equivalent. It comes closest to the ay in English say. eu as in deur door, corresponds more or less to the vowel in English bird. i, as in dit this, sounds like the i in English it. ie, as in niet not, sounds like the ee in English see, but shorter. ieu, as in nieuw new, has no English equivalent. It is pronounced like Dutch ie, followed by an English w. ij, as in rijk rich, sounds the same as ei. o, as in pot pot, corresponds more or less to the o in English hot. oe as in doen to do, sounds like the oo in English school. oo, as in dood dead, sounds like the o in English go. ou, as in rouw mourning, sounds the same as au. u, as in fut spunk, sounds like the e in English the, when it is not pronounced "thee." ui, as in lui lazy, corresponds more or less to the New York/East Coast pronunciation of the ur in murder as in muider. uu as in muur wall, sounds like the u in the French pronunciation of the u in mur or the German ii as in Tiir. 3

10 4 Go Dutch! Canal in Amsterdam, without tourists. Aa, ee, oo, uu followed by one consonant drop one letter whenever the consonant is followed by an unstressed e (the sound of English e in "the" mentioned above). The technical term for this sound is schwa. We'll use it from now on. Schwa appears in the unstressed endings -en, -er, -e, -lijk, -elijk and -ig. but maan moon becomes manen moons maand month stays maanden months A, e, o, u (written with one letter), are considered short vowels. When they are followed by one consonant, that consonant will be doubled whenever it is followed by a schwa. but man man becomes mannen men mand basket stays manden baskets This spelling rule is very important because the schwa is used to make the plural of nouns and of verbs, and the comparative of adjectives. So with a long vowel followed by one consonant you get: aap/apen ape/apes ik slaap/wij slapen I sleep/we sleep laag/lager low/lower

11 With a short vowel followed by a single consonant, on the other hand, you get: zakfzakken bag/bags ik stop/stoppen I stop/to stop dun/dunner thin/thinner F and s change when they are positioned between any vowel-except short a, e, i, o, u-and a schwa: F becomes v: brief becomes brieveni ik schrijf becomes wij schrijven. But straf becomes straffen. S becomes z: blaas becomes blazen. But vis becomes vissen. 5 BRIEFLY WHAT YOU REALLY NEED TO REMEMBER: maanfmanen manfmannen maandfmaanden mandfmanden huis/huizen brief/brieven 4. The Verbs Hebben and Ziin t :: As in most European languages, hebben to have and zijn to be are irregular in Dutch. You will be learning the subjects (personal pronouns) together with the forms of the verb. HEBBEN singular singular ZIJN ik heb plural wij hebben jij, u hebt jullie hebben hij, zij, het heeft zij hebben ik ben plural wij zijn jij, u bent jullie zijn hij, zij, het is zij zijn i : ~ I ~ w ow. o m-- W-«o o o o j NOTE: With all verbs, the plural forms are the same as the infinitive.

12 6 Go Dutch! Dutch has a polite form for the second person singular: u, and a more colloquial form: jij. This is the form you would use with fellow students. In general, you use u for people older than yourself, or when you do not know them very well. Jij, zij, wij are the stressed forms of the pronoun; the unstressed forms je, ze, we are also used. In conversations the unstressed forms are used most of the time. If you want to emphasize you, she, they or we, you use the stressed forms Zij and ze can mean both she and they. Jan compares Dutch and American detectives i i ::::: i... Wij zijn een kleine zaak. Wij hebben drie kamers in een huis aan een gracht, midden in de stad, dichtbij het station. Jullie hebben grate zaken in Amerika. Jullie zijn ook een groat land. Nederland is een klein land. In Amerika hebben ze veel meer detectives, kijk maar naar de televisie. Magnum, en zo. In Amerika betalen ze detectives ook goed. Ik heb zelden geld aan het einde van de maand. "Jij hebt geen geld, Jan", zegt mijn baas, "omdat jij niet zuinig bent." Hij heeft geld, hij is rijk, maar ik ben arm. "Jij telt je geld niet", zegt mijn baas nog, "daarom ben je arm." Mijn baas is niet mijn vriend. Gelukkig praat hij niet vaak met mij. Gewoonlijk doet hij de deur dicht en dan telefoneert hij de hele tijd. arm poor bij by daarom that's why deur door dicht close bet eindefeindes end en zo and the like bet geld money gelukkig fortunately, happy gewoonlijk usually gracht canal heel whole bet huis house kamer/kamers room bet land country maand month meer more met with midden in in the middle of naar at Nederland The Netherlands nog still omdat because rijk rich stad/steden city bet station/stations station televisie/ televisies television tijd time vaak often veel many vriend friend zelden rarely zuinig frugal Verbs: ik tel; tellen I count; to count ik kijk; kijken, keek/keken, gekeken llook; to look ik doe; doen, deed/deden, gedaan I do; to do ik praat; praten I speak; to speak ik betaal; betalen I pay; to pay ik telefoneer; telefoneren I phone; to phone

13 7 Assignments A. Fill in the blanks. Use words from the vocabulary under the readings. 1. De baas van de Hammet Agency is een man. 2. De baas heeft een groot een dikke en dunne 1 en 3. Karel is lang en. Hij is niet mooi. 4. Liesbet is een 5. Zij heeft haar en ogen. 6. De detectives hebben een zaak. 7. Zij hebben drie in een huis aan een 8. Jan heeft geld aan het einde van de 9. De baas heeft geld: hij is 1 maar Jan is 10. De baas praat niet met Jani telefoneert hij de tijd. B. Fill in the correct forms of "hebben" or "zijn." (pl.) means "plural." Example: Jan arm becomes Jan is arm. De mannen grote neuzen becomes De mannen hebben grote neuzen. 1. Ik een dikke baas. 2. Jij blauwe ogen. 3. jij een groene rok? 4. De vrouw rijk. 5. Wij arm. 6. Wij geen geld. 7. jullie zuinig? 8. Zij (pl.) niet gelukkig. 9. De detectives drie kamers in een huis aan een gracht. 10. Karel mooi? 11. De baas een rood hoofd. 12. Jij bijzonder zuinig! 13. jij ook gelukkig? 14. Ik niet rijk. 15. Jullie een huis midden in de stad. 16. Jan een dunne baas?

14 8 Go Dutch! C. Answer the following questions. Use the right forms of hebben or zijn. Example: Heeft Karel kleine oren? Nee, hij heeft grate oren. 1. Is de Hammett Agency een grate zaak? Nee, het "Hebben jullie grate zaken in Amerika?" "Ja, wij... " 3. Hebben Amerikaanse detectives veel geld? Ja, zij Heeft Jan Raap geld? Nee, hij "Ben jij arm, Jan?" "Ja, ik "Heb ik een rijke baas?" "Ja, Jan, jij... " D. Write down the following adjective +noun combinations correctly. Example: groot+e oor+en becomes grate oren 1. rood+e lip+en 4. dun+e man+en 2. klein+e zaak+en 5. rijk+e vrouw+en 3. dik+e baas+en 6. groot+e land+en Amsterdam Police. The horses are native, too.

15 9 Van de andere kant bekeken Halla allemaal! Mijn naam is Liesbet. Ik ben een vrouw. Jan Raap, Karel en ik zijn prive-detectives. Wij hebben interessante zaken. Jan zegt: "Liesbet, jij bent mooi. Dat is goed voor het werk. Maar Karel heeft het gezicht van een baby, dat is niet goed voor onze zaak." Mijn figuur is niet handig voor mijn werk. Te veellastige mannen! Jan Raap is een goede detective en een leuke man. Maar hij is soms ook een beetje sexistisch. Jammer! Dag! Veelliefs van Liesbet Basic Words and Derivations < < The word list at the end of every chapter contains words that you already know. These basic words can be combined into new words in two ways. One way is to combine two words. If you combine huis with kamer you get huiskamer living room. If you combine huis with baas you get huisbaas, landlord. Another way is to add prefixes and suffixes to the basic word. Prefixes go in front of the basic word. Here are the most common prefixes: be- often makes the basic word more intense. Compare denken to think and bedenken to invent. ge- indicates a feature of the basic word. Compare lijn line, and gelijnd ruled. It also functions as the prefix of the past participle. her- indicates repetition. Compare kennen to know, and herkennen to recognize. on- indicates the opposite of the basic word. Compare gelukkig happy, and ongelukkig unhappy. ont- also often indicates the opposite of the basic word. Compare dekken to cover, and ontdekken to discover. ver- indicates change, sometimes for the worse. Compare vallen to fall and vervallen to decay. arm do en dun geld gelukkig goed haar hand ik verarm; verarmen I impoverish; to impoverish ik verdoe; verdoen I waste; to waste ik verdun; verdunnen I make thinner; to make thiner ik vergeld; vergelden I repay; to repay ongelukkig unhappy gegoed well off ik onthaar; ontharen I remove hair; to remove hair onhandig clumsy

16 10 huis ki;ken land mager niet praten ri;k stad werken zeggen zuinig ik verhuis; verhuizen I move house; to move house ik behuis; behuizen I give housing to; to give housing to ik bekijk; bekijken I observe; to observe ik beland; belanden I end up; to end up ik vermager; vermageren I lose weight; to lose weight ik vernietig; vernietigen I destroy; to destroy ik bepraat; bepraten I talk into; to talk into ik verrijk; verrijken I enrich; to enrich verstedelijking urbanization ik verwerk; verwerken I process; to process ik bewerk; bewerken I work on; to work on ik ontzeg; ontzeggen I deny; to deny ik bezuinig; bezuinigen I cut back; to cut back Cio Dutch!

17 De Hammett Agency Sleuthing in the Netherlands and the Het werk van de Hammett Agency is niet zo spannend als op de televisie. Daar heeft de detective geen ogenblik rust. In de zaak is het vaak heel rustig. De buren weten soms niet eens dat we in het huis zijn. Ik ben ook geen Sherlock Holmes (ik ken hem niet) en Liesbet is geen Miss Marple. We hebben geen grote auto's en we hebben vaak ook geen mooie vrouwen. We hebben wel af en toe een moord, of een ontvoering, een kidnapping, zoals jullie dat zeggen. Wij zijn niet zo gek op moorden, want dan heb je last met de politie, de echte, en die laten we liever met rust. Ik zie liever de hielen van een agent dan zijn tenen. agent policeman moord murder rustig quiet, af en toe now niet zo not as peaceful and then het ogenblik spannend auto/auto's car moment exciting daar there ontvoering teen toe dan then kidnaping want because echt real op on we hebben wei geen not a politie police we do have hiel heel rust rest (zo)als like, as liever rather Verbs: ik ben gek op; gek zijn op, wasfwaren gek op, gek geweest op I am crazy about; to be crazy about ik heb last met; last hebben met, hadfhadden last met, last gehad met I am in trouble with; to be in trouble with ik laat met rust; met rust Iaten, lietflieten met rust, met rust gelaten I leave in peace; to leave in peace ik weet; weten wist/wisten, geweten I know; to know ik ken; kennen I know; to know ik zie; zien, zag/zagen, gezien I see; to see 1. Waarom why is het werk van de Hammett Agency niet zo spannend als op de televisie? 11

18 12 Go Dutch! 2. Waarom zijn de detectives van de Hammett Agency niet zo gek op moorden? Dutch verbs consist of a stem and an ending. In the verb werken to work, for example, werk- is the stem, and -en is the ending. The stem and the ending together are called the infinitive, the to form of the verb: to work. To make the present tense of most verbs: For the singular: delete the ending, so that you only keep the stem. For the verb werken, the stem is werk-. Add t in the second you jij and third he hij, zij, het person singular. For the verb werken, this form is werkt. For the plural, use the infinitive. WERKEN to work singular 1 ik werk plural wij werken 2 jij, u werkt jullie werken 3 hij, zij, het werkt zij werken So you just have to remember three forms: werk, werkt, werken. With the verbs staan to stand, slaan to hit, gaan to go, doen to do, zien to see, the stems are sta-, sla-, ga-, doe-, zie-. For the rest, these verbs follow the rule given above, except that sta, sla and ga double the a before the t in the second and third person singular. VERBS WITH STEMS ENDING VOWELS ik sta I stand ik sla I hit ik ga I go ik doe I do ik zie I see jij, u staat jij, u slaat jij, u gaat jij, u doet jij, u ziet hij, zij staat hij, zij slaat hij, zij gaat hij, zij doet hij, zij ziet...i

19 You never see a double consonant at the end of the stem of a verb. In a verb like winnen to win, therefore, the stem is win, and the conjugation is: ik win, jij wint, hij wint. Remember: s changes into z in the plural when between all vowelsexcept short a, e, i, o, u-and a schwa: ik kies/wij kiezen I /we choose but ik kus/wij kussen!/we kiss. F changes into v in the plural when between all vowels-except short a, e, i, o, u-and a schwa: ik schrijf/wij schrijven I/we write but ik bof/wij boffen I am/we are lucky. 13 Parking along the canals-put on the handbrake 1. How to Make a Sentence > Dutch word order often gives foreign learners grief, for the paradoxical reason that it is more flexible than the word order of many other European languages. It would be confusing at this point to try to list all the possible ways of making a sentence in Dutch. Instead, we shall give you a virtually foolproof way to make correct sentences. Don't be alarmed if you notice that the natives form their sentences differently. They will understand you and you will understand them. The nucleus of all sentences is always Subject + Verb (SV) or Verb + Subject (VS). You can expand the nucleus into two basic sentence patterns by adding an Object (0) or a Predicate (P). The object is the part of the sentence that "undergoes" the activity of the verb. For instance, in "I read the book/' the activity of reading is done to the book, so "the book" is the object. 2 2 Techincally, there are two kinds of objects: DIRECT and INDIRECT. The direct object is what "gets verbed" (I see the movie-the movie gets seen; Mary kisses

20 14 Cio Dutchl, I The predicate is the part of the sentence (very often an adjective or adverb) which describes the condition of the subject, or which specifies the way in which the activity of the verb is carried out. For instance, in "I am happy," "happy" is the predicate since it describes the condition of "I". In "I walk slowly," "slowly" is the predicate since it specifies "walk." Subject + Verb + Object/Predicate = SVO/P Ik lees het hoek I read the book. Ik ben gelukkig I am happy. SVO/P is used in statements. Verb + Subject+ Object/Predicate= VSO/P Lees ik het hoek? Do I read the book~ Ben ik gelukkig? Am I happy~ Morgen lees ik het hoek Tomorrow I read the book. Vandaag ben ik gelukkig Today I am happy. VSO/P? is used in questions. VSO/P is also used whenever a word other than the subject begins the sentence: Lees ik het hoek? Morgen lees ik het hoek. NOTE: The second person singular (jijfje) drops the -t in VSO/P sentences. 3 Jij bent gelukkig You are happy, BUT Ben jij gelukkig? Are you happy~ And: Thuis ben jij gelukkig At home you are happy. And: Jij loopt naar huis You walk home, BUT Loop jij naar huis? Do you walk home~ And: Morgen loop jij naar huis. Tomorrow you walk home. NOTE: Dutch does not use the verb "do" as an auxiliary in questions and negations. So, "Does it rain?" is just: "Regent het?" Similarly, "I don't go home." is just: "lk ga niet naar huis." Fred-Fred gets kissed); the indirect object gets the direct object (We send the message to our parents-the message gets sent, but our parents get the message; Fred gives Mary the perfume-the perfume gets given, but Mary gets the perfume). 3 The u form, if you were wondering, keeps the final -t-: Bent u gelukkig.

21 15 3. Governance ),:i:-:.:.:.:.'-' ''' '''''''''''''''''''''''''''''''"'''''"'''''''' ''' Remember, the subject "governs" the verb, i. e. if the subject is in the first person singular, so is the verb: I go ik ga. If the subject is in the third person singular, so is the verb: he goes hij gaat. If the subject is in the plural, so is the verb: we go wij gaan. This may be hard to remember at first, because in English you only have two verb forms in the present tense: go and goes. In Dutch you have: ga, gaat, gaan, and you must remember to use them correctly. We gaan ook niet zo leuk gekleed als de detectives op TV. In Amsterdam is het te koud en te nat voor al die dingen uit Hawaii, T-shirts en zo. Liesbet draagt gewoonlijk een broek met een bloes en een sjaal. Ze is gek op sjaaltjes. Ze draagt vaak laarzen, maar ze draagt bijna nooit een rok. Jammer, want ze heeft mooie benen. Ik niet. Ik stop mijn benen in jeans, dan zie ik ze niet meer. Ik werk in de zaak van negen tot vijf, en natuurlijk ook in de stad. We werken vaak aileen. Karel draagt altijd een pak, met hemd en das, soms ook een hoed. Liesbet werkt niet 's avonds, of 's nachts. Ik werk liever niet in het weekeinde. "Jij werkt liever helemaal niet", zegt mijn baas. Hij werkt ook niet. Hij zit in zijn stoel, met de telefoon in de hand, en hij zegt altijd: "Jullie werken niet genoeg." aileen alone, het hemd shirt 's avonds in only hoed hat the evening altijd always jammer pity 's nachts at night als like koud cold sjaalfsjaals scarf bijna almost laarsflaarzen stoel chair bloes blouse boot te too broek pants leuk nice telefoon/ das tie nat wet telefoons het ding thing natuurlijk of phone genoeg enough course uit from hand hand nooit never het weekeinde/ helemaal niet het pak suit weekeindes not at all rok skirt weekend Verbs: ik ga gekleed; gekleed gaan, ging/gingen gekleed, gekleed gegaan I am dressed; to be dressed ik draag; dragen; droegfdroegen, gedragen I wear, I carry; to wear, to carry ik zit; zitten, zat/zaten, gezeten I sit; to sit ik stop; stoppen I put; to put

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation

Handouts - lesson 4 - #dutchgrammar - 9 april the verb. het werkwoord. regular verb conjugation #dutchgrammar for beginners - lesson 4 1 the verb het werkwoord 2 to watch ik kijk jij kijkt u kijkt hij kijkt zij kijkt het kijkt wij jullie zij 3 most verbs end with: -en first person singular: without

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%)

Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten. Totaal percentage (%) Toetsonderdeel R T1 T2 I Totaal aantal items Totaal aantal punten A Vocabulary 2 6 8 8 B Vocabulary 2 4 2 8 8 C Grammar 2 5 1 8 8 D Grammar 1 8 1 10 10 E Grammar 3 7 10 10 F Grammar 1 7 8 8 G Grammar 7

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships?

You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? 1 Animal friends read Lees de tekst. Waar gaat deze tekst over? Animal friends You probably know animals can have best friends too. But what do you think about these special friendships? Look at this mouse

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten?

Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? 1 Let s celebrate! read Deze tekst gaat over Engelse en Amerikaanse feesten. Ken je deze feesten? Let s celebrate! Guy Fawkes Night People in Britain celebrate Guy Fawkes Night. It s on the 5th of November.

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn.

Het verschil met de zinnetjes uit les1 is dat deze zinnen ontkennende zinnen zijn. ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON TWO Beste leerling! Fijn dat je aan deze tweede les begonnen bent! We hebben het nog even over de planning van het huiswerk. Leerlingen hanteren meestal de volgende regel:

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar

In touch with the Dutch. Ghislaine Giezenaar In touch with the Dutch Ghislaine Giezenaar The Dutch language What is Dutch? Some facts and figures Language and culture test Dutch = Nederlands Nederlands (Dutch) = the native language for the people

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study

studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham garage car exchange / use of car study Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche https://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord.

Listen. Twenty One Pilots Niveau 3a Song 4 Lesson B Worksheet. a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Listen a Luister naar wat Leo, Tina en Martin vertellen. Omcirkel het juiste antwoord. 1 Leo is a kid / a teenager / a grown-up. 2 Tina is a kid / a teenager / a grown-up. 3 Martin is a kid / a teenager

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

k ga naar school go to school

k ga naar school go to school Nederlandstalig onderwijs k ga naar school go to school Nederlands English k ga naar school go to school Wat heb ik goed geslapen. Mama helpt me bij het wassen en aankleden. Ze vertelt me dat ik mijn knuffel

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij

The secret key. Worksheet. flash info. Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij 1 The secret key read Lees de tekst en kruis het juiste antwoord aan. Deze tekst hoort bij informatie over buslijnen een game een reclame flash info inside outside cross the road binnen(in) buiten steek

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Things to do before you re 11 3/4

Things to do before you re 11 3/4 Counting Crows 1 Things to do before you re 11 3/4 Lees de tekst en beantwoord de vragen. - Maak deze zin af: De schrijver van de tekst vindt dat kinderen - Welke dingen heb jij wel eens gedaan? Kruis

Nadere informatie

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2

Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Discover FILE 6 DISCOVER BK 2 Your favourite pizza, a Rolls Royce, your favourite movie... All these things have to be made before we can eat or enjoy them! In this file you will discover how things are

Nadere informatie

Animals 1 - Describe your Pet

Animals 1 - Describe your Pet Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Gonnie de Vries 27 October 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/67811 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Examen Moderne Vreemde Taal Engels

Examen Moderne Vreemde Taal Engels Examen Moderne Vreemde Taal Engels Niveau : KSE Opgavenummer : EN(0) Examenduur : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 6 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in Beantwoord de vragen zo

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France

garage Preferred period: 4 weeks, May 2012 Preferred destination: France Madness 1 Home swap Flash info read Bekijk de website en lees de tekst. Wat is het Nederlandse woord voor home swap? studeerkamer open haard bad douche http://www.homeswapinternational.com/greatbritain-cheltenham

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Choices elementary GRAMMAR

Choices elementary GRAMMAR Choices elementary GRAMMAR Module 1 present simple p.15 Vorm Hele werkwoord (zonder to) Derde persoon (he/she/it) + (e)s I eat pizza. The cat eats fish. Mom washes my dirty clothes. Module 1 present simple

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

1. U moet iets belangrijks aan uw chef vertellen. Hij is aan het praten met iemand anders. Wat vraagt u?

1. U moet iets belangrijks aan uw chef vertellen. Hij is aan het praten met iemand anders. Wat vraagt u? Situatie 1: U vraagt of iemand iets goed vindt. You ask if someone has no objections against something. U vraagt toestemming. You ask for permission. Mag ik + een infinitief (heel werkwoord) aan het eind

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 6.1: Partytime! Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: crisps, chips, grapes, fruit salad, strawberries, apples,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop?

Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? Gym Class Heroes ft. Adam Levine 1 Hiphop Deze tekst gaat over hiphop. Wat is hiphop? 1 We ll start with the arms. Make a nice box with your arms. Hip-hop Hip-hop dance started many years ago, in the 1970

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden.

English is everywhere. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game. Lees de tekst. Omcirkel de Engelse woorden. one English is everywhere Test Luister naar wat Daniel vertelt. Welke Engelse woorden hoor je? Kruis ze aan. hi morning mouse cool help desk hello computers mail school game Lees de tekst. Omcirkel de

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

Group 2a 1. How many children do you have in your class?

Group 2a 1. How many children do you have in your class? Drop Out Center Questions March 12&13 Group 2a 1. How many children do you have in your class? Ik heet Vinayagamoorthy, ik ben 13 jaar oud en ik zit in groep 6 hier. Ik zit op een openbare school met alleen

Nadere informatie

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd )

PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) PRESENT CONTINUOUS ( duurvorm in de tegenwoordige tijd ) Hoe? Vervoeging Vorm van het werkwoord to be + werkwoord + ing Je kiest de vorm van to be die bij het onderwerp past Achter het werkwoord plaats

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum?

Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? 1 Shopping mall Het liedje van Jessie J gaat over wat je kunt kopen. Lees het informatiebord van het winkelcentrum. Hoe heet dit winkelcentrum? The Tower - Shopping mall 1 Bookshop Blackwell s Waterstones

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 3.1: School Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. - Nouns: school, teacher, playground, head teacher, classroom, pencil,

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee

Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3. Chapter 1. Stone 1. Zo toon je interesse in iemand. Zo vertel je wat er aan de hand is. Zo leef je met iemand mee Stonesvertalingen VMBO-TL klas 3 Chapter 1 Stone 1 Zo toon je interesse in iemand How do you feel? How is life? What's wrong with you? What's bothering them? You look happy. You seem worried. Hoe voel

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 1 De cursus Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie