Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dutch! A Beginning Textbook for University Students. LinguaText Ltd. and. University of Texas MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVERE"

Transcriptie

1 Go Dutch! A Beginning Textbook for University Students BY MARIAN DE VOOGHT and ANDRE LEFEVERE University of Texas LinguaText Ltd.

2 LinguaText, Ltd. General Editors Eduardo M. Dias Thomas A. Lathrop Dutch Advisor: Chris Salcedo Copyright 1995, 2015 by LinguaText, Ltd. 103 Walker Way Newark, DE (302) Download the free audio lessons for this book from the publisher s website: Manufactured in the United States of America ISBN

3 Contents 111 INTRODUCTION v HET LEVEN EN DE AVONTUREN VAN JAN RAAP 1 Jan Raap, P. I Our hero introduces himself Jan compares Dutch and American detectives De Hammett Agency Sleuthing in the Netherlands and the U. S Jan Raap discusses fashion Wonen in Amsterdam Our hero describes his apartment The tour of Jan's apartment continues Problemen Jan muses about evil Jan Raap's deep thoughts continue Mijn laatste zaak Our hero tells of his last case One more time: How the case began Hoe maakt u het? Onze held ontmoet een mooie vrouw De feiten in de zaak Hebt u kinderen? Jan praat verder met de vrouw Jan stelt de vrouw nog meer vragen Hoe laat is het? SO Jan eet en drinkt flink SO Een vreemde man Langzaam maar zeker In het restaurant Jan praat met zijn mysterieuze collega Het doosje Het wordt allemaal nog spannender Wat zat er in het doosje? Spreken is zilver Jij en jou Prietpraat De Gouden Kris Eva staat haar mannetje Wat wil ze en wat mag ze? Naar Belgie Hoe kan het ook anders Rotweer Het hol van de leeuw Net als in de films

4 iv Go Dutch! Bestaat het huis wel? In de nesten Ze stonden op ons te wachten Het begin van het einde De Bulgaarse terroriste Onze held raakt de draad kwijt Jan herinnert zich Palma De redding is nabij Wat krijgen we nou? Hoe zit het met Eva? Het hart van het beest Had ik dit maar geweten! Een paard Er is iets op til Een knop die alles in de lucht laat vliegen Liesbet heeft een beter plan Een mooi paar Onze held gaat met vakantie Daar gaat de telefoon SURVIVAL DUTCH 1 Naar Nederland Check-in Aankomst Douane en imrnigratie... : De trein Een kamer vinden Koken in de keuken Eten Kleren Geld Badkamer Lichaam Postkantoor Auto Weer of geen weer Openbaar vervoer Gebouwen Het cafe Uit eten De bibliotheek Het kantoor......, IRREGULAR VERBS GRAMMAR SUMMARY VOCABULARY INDEX

5 Introduction I T IS OUR BELIEF that language learning must be fun if it is to be effective. We have, therefore, constructed this book around a parody of a Private Eye story. We have opted for this particular type of ironic text because it is both fun and functional. We adopted a narrative form to help students achieve comprehension on the level of the text, not just on the level of word and sentence. To further enhance comprehension on the textual level, students are asked to rewrite/retell parts of the narrative from the point of view of characters other than the hero, Jan Raap. The story is supplemented by "countertexts" called "Van de andere kant bekeken." These texts are fictitious reactions from fictitious people who are supposed to have read the main text and express their opinions on it. The book also contains twenty-one units of "Survival Dutch," which provides students with the vocabulary necessary to function in every day situations in the Netherlands and Flanders. Both the text of the main story and the Survival Dutch units are supplemented by vocabulary lists. These vocabulary lists are not given after the countertexts. However, the words used in each countertext are listed in the Dutch-English vocabulary at the end of the book. We have done this on purpose to stimulate the students' capacity for contextual understanding. In each unit students are introduced to the grammar of Dutch, so that they become familiar with the structure of the language and are able not only to understand the texts written for them, but also to express themselves. Every item of grammatical comprehension can be practiced by means of assignments supplied in each unit. Since students do not learn in a uniform tempo, those who want to go faster than their peers are encouraged to do so. They can refer to the grammatical explanations in the body of the book or to the review section at the end of the book to look up and learn those grammatical elements they think they need for the production of their own texts. In this way individual creativity is encouraged, but not to the detriment of group learning. If students master all the vocabulary used in the Jan Raap story and the v

6 vi Go Dutch! Survival Dutch sections of this book, they will know the thousand most commonly used Dutch words and phrases. A novel feature in this book are the lists of derivations appended to each unit. Since Dutch exhibits a fair degree of logic in its use of affixes, listing derivations is an easy and rewarding way of quickly expanding one's vocabulary. The Dutch-English vocabulary list contains about five hundred of these derivations, not all of which are commonly used, but they are all fun to know. We have only introduced derivations from the thousand most commonly used words. It is suggested that students and their instructor follow the progression of the Jan Raap narrative. The Survival Dutch units can be phased in whenever the instructor thinks students are ready for them. Listening comprehension is enhanced by means of a tape, which contains pronunciation examples and the Survival Dutch conversations. Students can use the tape for homework and self-study. Students can also be asked to transcribe the tape and give alternative answers to the questions asked on it. Go Dutch is designed to take the anxiety out of language learning and to give the student a workable command of spoken and written Dutch in a school year. Enjoy. MARIAN DE VOOGHT ANDRE LEFEVER

7 1 Jan Raap, P.l. Our hero introduces himself : ' Goedemorgen, mijn naam is Jan Raap. Ik werk in Amsterdam. Ik ben prive-detective. Ik werk voor een baas. Hij heeft een kleine zaak, de Hammett Agency. Hij is een kleine man met een groot hoofd, een dikke buik en dunne armen en benen. Hij heeft kleine ogen en een grote mond. Wij hebben nog twee andere detectives, een man en een vrouw. De naam van de man is Karel. De naam van de vrouw is Liesbet. Karel is lang en mager, hij heeft grote voeten en het gezicht van een baby. Hij heeft ook een lange neus en grote oren. Bijzonder mooi is hij niet. De vrouw heeft mooi blond haar, groene ogen en rode lippen. Ze heeft ook een mooi figuur. "Voor mijn werk", zegt ze, "bijzonder handig, soms." ander other arm arm het been leg bijzonder especially, special blond blond buik belly de the dik fat dun thin een a, one en and het figuur figure het gezicht face goed good goedemorgen good morning groen green groot big het haar hair handig handy, skillful het hoofd head klein small lang tall, long lip lip mager thin, skinny mijn my mond mouth mooi beautiful Verbs: ik ben; zijn, wasfwaren, ben geweest I am; to be ik heb; hebben, had/hadden, gehad I have; to have ik werk; werken I work; to work ik zeg; zeggen, zei/zeiden, gezegd I say; to say morgenfmorgens morning, tomorrow naam name neus nose niet not het oog eye ook also het oor ear rood red soms sometimes van of voet foot voor for vrouw woman het werk work zaak business 1. Wie who is Jan Raap? 1

8 2 Go Dutch! 2. Waar where werkt Jan? 3. Hoeveel how many detectives heeft de Hammett Agency? 1. About the Vocabulary ' / Dutch has three articles: de, het, een. Een means a, an. Both de and het mean the. In Dutch, some nouns use de and some use het. Since most Dutch nouns are de words, only het words will be identified as such. Dutch nouns usually form their plural by adding en to the singular: vrouw woman becomes vrouwen women. Some nouns have irregular plurals, such as kamerfkamers and stad/steden. Irregular plurals are indicated in the vocabulary list and should be memorized. Verbs are listed with the "1"-form of the present tense (ik... ). If a verb is regular, that is, using the same stem for every form of every tense, it is followed only by its infinitive (the "to"-form): Ik werk, werken I work, to work. If a verb is irregular, that is, different tenses use different stems, four forms, called "principal parts," are listed. With these four forms, you can formulate all the forms of the verb. These four parts are: the infinitive, the past tense singular, the past tense plural, and the past participle (used to form the "perfect tense" [I have been, we have sung]).' For instance: zien, zag/zagen, gezien to see, (I) saw/(we) saw, seen. These forms should also be memorized so that when you get to the new verb tenses, you'll be ready to go. A few verb expressions begin with het instead of ik. These are impersonal expressions, and no ik form is possible: het betekent; betekenen it means; to mean. Consonants Dutch consonants are pronounced the same way as English consonants, with some exceptions: th is simply pronounced "t," as in "theologie" theology. gas in gaan to go, gooien to throw, and the ch as in lachen to laugh, and licht light are hard in the North of the Netherlands, soft in the South 1 Notice that the past participle of zijn is preceded by ben whereas the other past participles of the vocabulary list are not. You will continue to notice that some verbs use ben and others do not. If you have studied German, French, or Italian, you may suspect why ben is there. If not, for the moment, it deals with the formation of the perfect tense, and if you learn the past participles that take ben now, it'll make the learning of the perfect tense a lot easier when it comes.

9 and in Flanders. In English they sound like the ch in "Bach" the way Germans pronounce it. sch has no equivalent in English. The sound is a combination of s + ch. Compare the Dutch "schril" with its English counterpart "shrill." The difference is that you would pronounce "shrill" with the Dutch s + ch, and not with the English sh. ng is pronounced like English -ng, as in zingen to sing. t in -tie, as in politie police, natie nation, sounds like ts as in English Mitzi, or just like a plain s. sj in doosje little box, meisje little girl, sounds like English sh in show. Dutch has no aspiration after k, p and t, as in kot sty, pot jar, tot until. Vowels Dutch has short vowels and long vowels. Vowels spelled with two letters are always long; vowels spelled with one letter can be short or long. a, as in man man sounds like the a in English large, but shorter. aa, as in maan moon, sounds like the a in Chicago, but longer. au, as in rauw raw, sounds like the ou in English ouch. e, as in met with, sounds like the e in English let. ee, as in nee no, sounds like the a in English late. eeu, as in leeuw lion, has no English equivalent. It is pronounced like Dutch ee, followed by an English w. ei, as in brein brain, has no English equivalent. It comes closest to the ay in English say. eu as in deur door, corresponds more or less to the vowel in English bird. i, as in dit this, sounds like the i in English it. ie, as in niet not, sounds like the ee in English see, but shorter. ieu, as in nieuw new, has no English equivalent. It is pronounced like Dutch ie, followed by an English w. ij, as in rijk rich, sounds the same as ei. o, as in pot pot, corresponds more or less to the o in English hot. oe as in doen to do, sounds like the oo in English school. oo, as in dood dead, sounds like the o in English go. ou, as in rouw mourning, sounds the same as au. u, as in fut spunk, sounds like the e in English the, when it is not pronounced "thee." ui, as in lui lazy, corresponds more or less to the New York/East Coast pronunciation of the ur in murder as in muider. uu as in muur wall, sounds like the u in the French pronunciation of the u in mur or the German ii as in Tiir. 3

10 4 Go Dutch! Canal in Amsterdam, without tourists. Aa, ee, oo, uu followed by one consonant drop one letter whenever the consonant is followed by an unstressed e (the sound of English e in "the" mentioned above). The technical term for this sound is schwa. We'll use it from now on. Schwa appears in the unstressed endings -en, -er, -e, -lijk, -elijk and -ig. but maan moon becomes manen moons maand month stays maanden months A, e, o, u (written with one letter), are considered short vowels. When they are followed by one consonant, that consonant will be doubled whenever it is followed by a schwa. but man man becomes mannen men mand basket stays manden baskets This spelling rule is very important because the schwa is used to make the plural of nouns and of verbs, and the comparative of adjectives. So with a long vowel followed by one consonant you get: aap/apen ape/apes ik slaap/wij slapen I sleep/we sleep laag/lager low/lower

11 With a short vowel followed by a single consonant, on the other hand, you get: zakfzakken bag/bags ik stop/stoppen I stop/to stop dun/dunner thin/thinner F and s change when they are positioned between any vowel-except short a, e, i, o, u-and a schwa: F becomes v: brief becomes brieveni ik schrijf becomes wij schrijven. But straf becomes straffen. S becomes z: blaas becomes blazen. But vis becomes vissen. 5 BRIEFLY WHAT YOU REALLY NEED TO REMEMBER: maanfmanen manfmannen maandfmaanden mandfmanden huis/huizen brief/brieven 4. The Verbs Hebben and Ziin t :: As in most European languages, hebben to have and zijn to be are irregular in Dutch. You will be learning the subjects (personal pronouns) together with the forms of the verb. HEBBEN singular singular ZIJN ik heb plural wij hebben jij, u hebt jullie hebben hij, zij, het heeft zij hebben ik ben plural wij zijn jij, u bent jullie zijn hij, zij, het is zij zijn i : ~ I ~ w ow. o m-- W-«o o o o j NOTE: With all verbs, the plural forms are the same as the infinitive.

12 6 Go Dutch! Dutch has a polite form for the second person singular: u, and a more colloquial form: jij. This is the form you would use with fellow students. In general, you use u for people older than yourself, or when you do not know them very well. Jij, zij, wij are the stressed forms of the pronoun; the unstressed forms je, ze, we are also used. In conversations the unstressed forms are used most of the time. If you want to emphasize you, she, they or we, you use the stressed forms Zij and ze can mean both she and they. Jan compares Dutch and American detectives i i ::::: i... Wij zijn een kleine zaak. Wij hebben drie kamers in een huis aan een gracht, midden in de stad, dichtbij het station. Jullie hebben grate zaken in Amerika. Jullie zijn ook een groat land. Nederland is een klein land. In Amerika hebben ze veel meer detectives, kijk maar naar de televisie. Magnum, en zo. In Amerika betalen ze detectives ook goed. Ik heb zelden geld aan het einde van de maand. "Jij hebt geen geld, Jan", zegt mijn baas, "omdat jij niet zuinig bent." Hij heeft geld, hij is rijk, maar ik ben arm. "Jij telt je geld niet", zegt mijn baas nog, "daarom ben je arm." Mijn baas is niet mijn vriend. Gelukkig praat hij niet vaak met mij. Gewoonlijk doet hij de deur dicht en dan telefoneert hij de hele tijd. arm poor bij by daarom that's why deur door dicht close bet eindefeindes end en zo and the like bet geld money gelukkig fortunately, happy gewoonlijk usually gracht canal heel whole bet huis house kamer/kamers room bet land country maand month meer more met with midden in in the middle of naar at Nederland The Netherlands nog still omdat because rijk rich stad/steden city bet station/stations station televisie/ televisies television tijd time vaak often veel many vriend friend zelden rarely zuinig frugal Verbs: ik tel; tellen I count; to count ik kijk; kijken, keek/keken, gekeken llook; to look ik doe; doen, deed/deden, gedaan I do; to do ik praat; praten I speak; to speak ik betaal; betalen I pay; to pay ik telefoneer; telefoneren I phone; to phone

13 7 Assignments A. Fill in the blanks. Use words from the vocabulary under the readings. 1. De baas van de Hammet Agency is een man. 2. De baas heeft een groot een dikke en dunne 1 en 3. Karel is lang en. Hij is niet mooi. 4. Liesbet is een 5. Zij heeft haar en ogen. 6. De detectives hebben een zaak. 7. Zij hebben drie in een huis aan een 8. Jan heeft geld aan het einde van de 9. De baas heeft geld: hij is 1 maar Jan is 10. De baas praat niet met Jani telefoneert hij de tijd. B. Fill in the correct forms of "hebben" or "zijn." (pl.) means "plural." Example: Jan arm becomes Jan is arm. De mannen grote neuzen becomes De mannen hebben grote neuzen. 1. Ik een dikke baas. 2. Jij blauwe ogen. 3. jij een groene rok? 4. De vrouw rijk. 5. Wij arm. 6. Wij geen geld. 7. jullie zuinig? 8. Zij (pl.) niet gelukkig. 9. De detectives drie kamers in een huis aan een gracht. 10. Karel mooi? 11. De baas een rood hoofd. 12. Jij bijzonder zuinig! 13. jij ook gelukkig? 14. Ik niet rijk. 15. Jullie een huis midden in de stad. 16. Jan een dunne baas?

14 8 Go Dutch! C. Answer the following questions. Use the right forms of hebben or zijn. Example: Heeft Karel kleine oren? Nee, hij heeft grate oren. 1. Is de Hammett Agency een grate zaak? Nee, het "Hebben jullie grate zaken in Amerika?" "Ja, wij... " 3. Hebben Amerikaanse detectives veel geld? Ja, zij Heeft Jan Raap geld? Nee, hij "Ben jij arm, Jan?" "Ja, ik "Heb ik een rijke baas?" "Ja, Jan, jij... " D. Write down the following adjective +noun combinations correctly. Example: groot+e oor+en becomes grate oren 1. rood+e lip+en 4. dun+e man+en 2. klein+e zaak+en 5. rijk+e vrouw+en 3. dik+e baas+en 6. groot+e land+en Amsterdam Police. The horses are native, too.

15 9 Van de andere kant bekeken Halla allemaal! Mijn naam is Liesbet. Ik ben een vrouw. Jan Raap, Karel en ik zijn prive-detectives. Wij hebben interessante zaken. Jan zegt: "Liesbet, jij bent mooi. Dat is goed voor het werk. Maar Karel heeft het gezicht van een baby, dat is niet goed voor onze zaak." Mijn figuur is niet handig voor mijn werk. Te veellastige mannen! Jan Raap is een goede detective en een leuke man. Maar hij is soms ook een beetje sexistisch. Jammer! Dag! Veelliefs van Liesbet Basic Words and Derivations < < The word list at the end of every chapter contains words that you already know. These basic words can be combined into new words in two ways. One way is to combine two words. If you combine huis with kamer you get huiskamer living room. If you combine huis with baas you get huisbaas, landlord. Another way is to add prefixes and suffixes to the basic word. Prefixes go in front of the basic word. Here are the most common prefixes: be- often makes the basic word more intense. Compare denken to think and bedenken to invent. ge- indicates a feature of the basic word. Compare lijn line, and gelijnd ruled. It also functions as the prefix of the past participle. her- indicates repetition. Compare kennen to know, and herkennen to recognize. on- indicates the opposite of the basic word. Compare gelukkig happy, and ongelukkig unhappy. ont- also often indicates the opposite of the basic word. Compare dekken to cover, and ontdekken to discover. ver- indicates change, sometimes for the worse. Compare vallen to fall and vervallen to decay. arm do en dun geld gelukkig goed haar hand ik verarm; verarmen I impoverish; to impoverish ik verdoe; verdoen I waste; to waste ik verdun; verdunnen I make thinner; to make thiner ik vergeld; vergelden I repay; to repay ongelukkig unhappy gegoed well off ik onthaar; ontharen I remove hair; to remove hair onhandig clumsy

16 10 huis ki;ken land mager niet praten ri;k stad werken zeggen zuinig ik verhuis; verhuizen I move house; to move house ik behuis; behuizen I give housing to; to give housing to ik bekijk; bekijken I observe; to observe ik beland; belanden I end up; to end up ik vermager; vermageren I lose weight; to lose weight ik vernietig; vernietigen I destroy; to destroy ik bepraat; bepraten I talk into; to talk into ik verrijk; verrijken I enrich; to enrich verstedelijking urbanization ik verwerk; verwerken I process; to process ik bewerk; bewerken I work on; to work on ik ontzeg; ontzeggen I deny; to deny ik bezuinig; bezuinigen I cut back; to cut back Cio Dutch!

17 De Hammett Agency Sleuthing in the Netherlands and the Het werk van de Hammett Agency is niet zo spannend als op de televisie. Daar heeft de detective geen ogenblik rust. In de zaak is het vaak heel rustig. De buren weten soms niet eens dat we in het huis zijn. Ik ben ook geen Sherlock Holmes (ik ken hem niet) en Liesbet is geen Miss Marple. We hebben geen grote auto's en we hebben vaak ook geen mooie vrouwen. We hebben wel af en toe een moord, of een ontvoering, een kidnapping, zoals jullie dat zeggen. Wij zijn niet zo gek op moorden, want dan heb je last met de politie, de echte, en die laten we liever met rust. Ik zie liever de hielen van een agent dan zijn tenen. agent policeman moord murder rustig quiet, af en toe now niet zo not as peaceful and then het ogenblik spannend auto/auto's car moment exciting daar there ontvoering teen toe dan then kidnaping want because echt real op on we hebben wei geen not a politie police we do have hiel heel rust rest (zo)als like, as liever rather Verbs: ik ben gek op; gek zijn op, wasfwaren gek op, gek geweest op I am crazy about; to be crazy about ik heb last met; last hebben met, hadfhadden last met, last gehad met I am in trouble with; to be in trouble with ik laat met rust; met rust Iaten, lietflieten met rust, met rust gelaten I leave in peace; to leave in peace ik weet; weten wist/wisten, geweten I know; to know ik ken; kennen I know; to know ik zie; zien, zag/zagen, gezien I see; to see 1. Waarom why is het werk van de Hammett Agency niet zo spannend als op de televisie? 11

18 12 Go Dutch! 2. Waarom zijn de detectives van de Hammett Agency niet zo gek op moorden? Dutch verbs consist of a stem and an ending. In the verb werken to work, for example, werk- is the stem, and -en is the ending. The stem and the ending together are called the infinitive, the to form of the verb: to work. To make the present tense of most verbs: For the singular: delete the ending, so that you only keep the stem. For the verb werken, the stem is werk-. Add t in the second you jij and third he hij, zij, het person singular. For the verb werken, this form is werkt. For the plural, use the infinitive. WERKEN to work singular 1 ik werk plural wij werken 2 jij, u werkt jullie werken 3 hij, zij, het werkt zij werken So you just have to remember three forms: werk, werkt, werken. With the verbs staan to stand, slaan to hit, gaan to go, doen to do, zien to see, the stems are sta-, sla-, ga-, doe-, zie-. For the rest, these verbs follow the rule given above, except that sta, sla and ga double the a before the t in the second and third person singular. VERBS WITH STEMS ENDING VOWELS ik sta I stand ik sla I hit ik ga I go ik doe I do ik zie I see jij, u staat jij, u slaat jij, u gaat jij, u doet jij, u ziet hij, zij staat hij, zij slaat hij, zij gaat hij, zij doet hij, zij ziet...i

19 You never see a double consonant at the end of the stem of a verb. In a verb like winnen to win, therefore, the stem is win, and the conjugation is: ik win, jij wint, hij wint. Remember: s changes into z in the plural when between all vowelsexcept short a, e, i, o, u-and a schwa: ik kies/wij kiezen I /we choose but ik kus/wij kussen!/we kiss. F changes into v in the plural when between all vowels-except short a, e, i, o, u-and a schwa: ik schrijf/wij schrijven I/we write but ik bof/wij boffen I am/we are lucky. 13 Parking along the canals-put on the handbrake 1. How to Make a Sentence > Dutch word order often gives foreign learners grief, for the paradoxical reason that it is more flexible than the word order of many other European languages. It would be confusing at this point to try to list all the possible ways of making a sentence in Dutch. Instead, we shall give you a virtually foolproof way to make correct sentences. Don't be alarmed if you notice that the natives form their sentences differently. They will understand you and you will understand them. The nucleus of all sentences is always Subject + Verb (SV) or Verb + Subject (VS). You can expand the nucleus into two basic sentence patterns by adding an Object (0) or a Predicate (P). The object is the part of the sentence that "undergoes" the activity of the verb. For instance, in "I read the book/' the activity of reading is done to the book, so "the book" is the object. 2 2 Techincally, there are two kinds of objects: DIRECT and INDIRECT. The direct object is what "gets verbed" (I see the movie-the movie gets seen; Mary kisses

20 14 Cio Dutchl, I The predicate is the part of the sentence (very often an adjective or adverb) which describes the condition of the subject, or which specifies the way in which the activity of the verb is carried out. For instance, in "I am happy," "happy" is the predicate since it describes the condition of "I". In "I walk slowly," "slowly" is the predicate since it specifies "walk." Subject + Verb + Object/Predicate = SVO/P Ik lees het hoek I read the book. Ik ben gelukkig I am happy. SVO/P is used in statements. Verb + Subject+ Object/Predicate= VSO/P Lees ik het hoek? Do I read the book~ Ben ik gelukkig? Am I happy~ Morgen lees ik het hoek Tomorrow I read the book. Vandaag ben ik gelukkig Today I am happy. VSO/P? is used in questions. VSO/P is also used whenever a word other than the subject begins the sentence: Lees ik het hoek? Morgen lees ik het hoek. NOTE: The second person singular (jijfje) drops the -t in VSO/P sentences. 3 Jij bent gelukkig You are happy, BUT Ben jij gelukkig? Are you happy~ And: Thuis ben jij gelukkig At home you are happy. And: Jij loopt naar huis You walk home, BUT Loop jij naar huis? Do you walk home~ And: Morgen loop jij naar huis. Tomorrow you walk home. NOTE: Dutch does not use the verb "do" as an auxiliary in questions and negations. So, "Does it rain?" is just: "Regent het?" Similarly, "I don't go home." is just: "lk ga niet naar huis." Fred-Fred gets kissed); the indirect object gets the direct object (We send the message to our parents-the message gets sent, but our parents get the message; Fred gives Mary the perfume-the perfume gets given, but Mary gets the perfume). 3 The u form, if you were wondering, keeps the final -t-: Bent u gelukkig.

21 15 3. Governance ),:i:-:.:.:.:.'-' ''' '''''''''''''''''''''''''''''''"'''''"'''''''' ''' Remember, the subject "governs" the verb, i. e. if the subject is in the first person singular, so is the verb: I go ik ga. If the subject is in the third person singular, so is the verb: he goes hij gaat. If the subject is in the plural, so is the verb: we go wij gaan. This may be hard to remember at first, because in English you only have two verb forms in the present tense: go and goes. In Dutch you have: ga, gaat, gaan, and you must remember to use them correctly. We gaan ook niet zo leuk gekleed als de detectives op TV. In Amsterdam is het te koud en te nat voor al die dingen uit Hawaii, T-shirts en zo. Liesbet draagt gewoonlijk een broek met een bloes en een sjaal. Ze is gek op sjaaltjes. Ze draagt vaak laarzen, maar ze draagt bijna nooit een rok. Jammer, want ze heeft mooie benen. Ik niet. Ik stop mijn benen in jeans, dan zie ik ze niet meer. Ik werk in de zaak van negen tot vijf, en natuurlijk ook in de stad. We werken vaak aileen. Karel draagt altijd een pak, met hemd en das, soms ook een hoed. Liesbet werkt niet 's avonds, of 's nachts. Ik werk liever niet in het weekeinde. "Jij werkt liever helemaal niet", zegt mijn baas. Hij werkt ook niet. Hij zit in zijn stoel, met de telefoon in de hand, en hij zegt altijd: "Jullie werken niet genoeg." aileen alone, het hemd shirt 's avonds in only hoed hat the evening altijd always jammer pity 's nachts at night als like koud cold sjaalfsjaals scarf bijna almost laarsflaarzen stoel chair bloes blouse boot te too broek pants leuk nice telefoon/ das tie nat wet telefoons het ding thing natuurlijk of phone genoeg enough course uit from hand hand nooit never het weekeinde/ helemaal niet het pak suit weekeindes not at all rok skirt weekend Verbs: ik ga gekleed; gekleed gaan, ging/gingen gekleed, gekleed gegaan I am dressed; to be dressed ik draag; dragen; droegfdroegen, gedragen I wear, I carry; to wear, to carry ik zit; zitten, zat/zaten, gezeten I sit; to sit ik stop; stoppen I put; to put

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30

Woord vooraf 5. 2 Zinnen 29 1 Hoe maak je een zin? 29 2 Hoe maak je een vraag? 30 Inhoud Inhoud Woord vooraf 5 Hoofdstuk 1 7 Grammatica A1. Wat zijn de regels? 1 Woorden 8 1 Mensen en dingen 8 2 Zijn, Hebben en dingen doen 11 3 Woorden voor personen 21 4 Mensen en dingen beschrijven

Nadere informatie

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one

CHAPTER LEERROUTE. 8 eight chapter one 1 Conne CHAPTER LEERROUTE 1 2 3 4 5 6 7 TOETS 8 eight chapter one ctions 1 Hoeveel vrienden heb jij? Veel of weinig; vrienden of kennissen? Hoe belangrijk zijn vrienden voor je? Waar vind je ze: online

Nadere informatie

Gender Recognition on Dutch Tweets

Gender Recognition on Dutch Tweets Computational Linguistics in the Netherlands Journal 4 (2014) 171-190 Submitted 06/2014; Published 12/2014 Gender Recognition on Dutch Tweets Hans van Halteren Nander Speerstra Radboud University Nijmegen,

Nadere informatie

Aart Rembrandt. First Dutch Reader for beginners Bilingual for speakers of English

Aart Rembrandt. First Dutch Reader for beginners Bilingual for speakers of English Aart Rembrandt First Dutch Reader for beginners Bilingual for speakers of English 1 Audio tracks are available on the home page lppbooks.com Mirrors of the home page: audiolego.com www.dual-language-graded-readers-for-beginners.com

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vmbo k. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vmbo k Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs eindredactie Charmaine André Sicco Gjaltema Annette Lether Arne van Diemen Annette Lether Sylwia Falínska

Nadere informatie

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds

WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds WOOF, DADDY een toneelstuk van Bryan Reynolds genlyseerd door Saskia Polderman met bijdragen van Stan Limburg Marcel Misset 1 SCENE 1: BAAIERT TOHUBOHU (=chaos, confusion): KUST VAN LONG ISLAND - ZONSOPGANG...

Nadere informatie

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 vwo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 vwo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Nynke Bottinga Johan Cranen Marijke van Dijk Carolyn van Koperen-Fredrikz Nathalie Meeuwsen Joyce de Ruiter

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE:

INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: SPEED READING 1 SNELLEZEN INSTRUCTIONS: INSTRUCTIE: 1. Read the book in one hour. Learn the exercises. 1. Lees dit boek in één uur. Leer de oefeningen. 2. Practice exercises daily. Do them faster everyday.

Nadere informatie

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN

OVER PEOPLE STORIES EUROPE FROM TULIPS TO TICKETS FROM OUR SHOPS IN WORLD OF DELIGHTS WORLD OF DELIGHTS LET S RUN THA T STORE FROM TULIPS TO TICKETS LET S RUN THA T STORE OVER 60 SHOPS IN EUROPE STORIES FROM OUR PEOPLE WORLDOFDELIGHTS.COM EXPLORE OUR NEW BOAT TRIPS & EXCURSIONS

Nadere informatie

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3 d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3 Contents DIS Flights... 3 The Sinterklaas Windmill... 4 Sinterklaas: A Great Dutch Tradition...

Nadere informatie

Black Books, Subtitling a Comedy-Series Using Every Trick in the Book

Black Books, Subtitling a Comedy-Series Using Every Trick in the Book Black Books, Subtitling a Comedy-Series Using Every Trick in the Book (Black Books) Valerie Vastbinder 3500721 Ina Boudier-Bakkerlaan 187 3582 ZJ Utrecht 4 juli 2014 BA Thesis First Supervisor: Dr. O.R.

Nadere informatie

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443

DG390 User Focus and Perspective Basics. Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 DG390 User Focus and Perspective Basics Allitze Faro s131819 Dominique Fürst s139501 Cesar de Schepper s110443 Date: 10-1-2014 1 Table of Contents Introduction page 3 Context of Use Analysis page 4 Context

Nadere informatie

Jouw persoonlijke Communicatie Stijl Profiel

Jouw persoonlijke Communicatie Stijl Profiel Jouw persoonlijke Communicatie Stijl Profiel Het meeste materiaal in dit document is in het Engels om zo dicht mogelijk bij het originele materiaal te blijven. Het neemt jou mee om eerst binnen enkele

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org

A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org A project with undocumented people in amsterdam edition 01 / summer 2009 www.redocumented.org EDOCUMENTED REDOCUMENTED Geen mens is illegaal, was een belangrijke kreet van een campagne tegen het vreemdelingenbeleid

Nadere informatie

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :)

Mywayfr en effet, une bonne base win-win pour chaque partie :) 1 Dear reader, I have to confess something, but please, don tell my creatives: I started my professional life as a Market Researcher. Later, when I came home to advertising, I was always fascinated by

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is.

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is. Summer 2015 EDITORIAL Honesty or the lack thereof will reflect on your personal and business relationships and will positively or negatively impact on your personal brand. In my article HONESTY A value

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Jonathan Price: I would allow everyone to pass

Jonathan Price: I would allow everyone to pass Andreas Kinneging: Over de plichten van de mens en de student MAANDBLAD VAN DE JURIDISCHE FACULTEITSVERENIGING GROTIUS JAARGANG 35 NR 8 Jonathan Price: I would allow everyone to pass Cultuur The Ultimate

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003

apparently What the British say Khan Academy Ashes WOLV Shanghai Elvira Tromp uit de lichting 2003 apparently Ashes WOLV Shanghai What the British say Khan Academy Elvira Tromp uit de lichting 2003 Ouderkrant Wolfert TTO nummer 37 maart 2011 apparently COLOFON Schoolleiding Wolfert Tweetalig Schoolleiding

Nadere informatie

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town.

Queen s Day. Smartkids opent. Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president. New company in Town. Double Dutch nr1 double dutch 2007 april Coming up Queen s Day Op de valreep, 10 vragen aan Kees & Gerrion Welterusten mijnheer de president Vraag & aanbod Condex, yellow pages for construction boekbespreking

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen

Stepping Stones 3 havo. Stonesvertalingen Stepping Stones 3 havo Stonesvertalingen Vierde editie Noordhoff Uitgevers, Groningen auteurs Jos de Boer Marijke van Dijk Fleur Kierstra Carolyn van Koperen-Fredriksz Annemarieke Lente Renate Moorman

Nadere informatie

Hello everybody and welcome

Hello everybody and welcome Inhoud Editorial Editorial...3 Chairman s note...4 From the dean...5 Rubrieken Foreign Student...17 In the spotlight...18 Je moeder!...26 GEWIS & Waarachtig...28 Onderwijs Education first!...16 Werken

Nadere informatie