Uitgaven van het Willemsfonds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgaven van het Willemsfonds"

Transcriptie

1 Uitgaven van het Willemsfonds Jaar Vlgnr WFnr Auteur en Titel NN., Vlaemsche bibliographie of lyst der Nederduitsche boeken in België, sedert 1830 uitgegeven, XVI+104p Campens Edward, Leerboek der scheikunde of chemie, ten behoeve van het landhuishoudelyk onderwys, VIII+168p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Comité, gedurende het Bestuerjaer (1e jaar), 10p Steyaert Josse Jan, Beknopte verhandeling over de byzonderste nyverheidstakken in Vlaenderen, 80p Snellaert Ferdinand Augustijn, Oude en nieuwe liedjes, byeen verzameld, III+62+XXXXIVp Bogaert P., Toegepaste spreekwoorden. Een boek voor het volk, 112p NN., Volks-Almanak, voor 1853, bevattende verhalen, liedjes, anekdoten enz. en een spreekwoord per dag (1e jaargang), 112p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Comité, gedurende het Bestuerjaer (2e jaar), 16p Geiregat Pieter, Verhalen voor kinderen, 105p Campens Edward, De Gentsche Diergaerde, XII+120p Zetternam Eugeen, Handboek voor huis- en meubelschilders, vergulders, enz., 82p NN., Volks-Almanak voor 1854 (2e jaargang), 112p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden, gedurende het jaer 1853 (3e jaar), 20p Geiregat Pieter, Verhalen voor jonge lieden, 137p Vandewalle L., Schets van Belgies toestand, met betrekking tot de staetkunde, de zedelyke en stoffelyke belangen des lands, XII+240p Van Kerckhoven Pieter Frans, Volksliedjes, 91p NN., Volks-Almanak voor 1855 (3e jaargang), 128p s.n. Lammens J.B., Een prent verbeeldende de schilders gebroeders Van Eyck, Rubens, Van Dyck, De Craeyer en Teniers, 1p s.n. Lammens J.B., Een prent verbeeldende de letterkundigen Maerlant, Vondel, Cats, Willems en Ledeganck, 1p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1854, gedaen in de algemeene vergadering der inteekenaeren, den 11 february 1855 (4e jaar), 20p Sunaert Adolf, Doorzichtkunde of perspectief, 91p NN., Volks-Almanak, voor 1856, bevattende levensbeschryvingen, verhalen, anekdoten, landbouwkundige raedgevingen, spreekwoorden, spreuken, liedjens, de jaer- en peerdenmarkten, enz. (4e jaargang), 128p NN., Kleine volksalmanak voor 1856, 96p Zetternam Eugeen, Bedenkingen op de Nederlandsche schilderschool, VII+111p NN., De Vlaemsche Zanger. Liedjesboek, 64p. 1

2 s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1855 (5e jaar), 26p Fredericq Cesar A., Inleiding tot de kruidkunde, 192p Hansen C., Lofspraek op Antoon Van Dyck, 24p NN., Volks-Almanak voor 1857 (5e jaargang), 96p Van Ruckelingen L., Vlaemsche Beweging. Bediedenis, doel, invloed, toekomst, 70p Campens Edward, De natuerkunde in de volksscholen. Handleiding voor onderwyzers en leerlingen, 47p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1856 (6e jaar), 16p Goutier-De Smet M., Over de welvoegelykheid, 50p Snellaert Ferdinand Augustijn (ed.), Vlaemsche Bibliographie, of lyst der Nederduitsche boeken, van 1830 tot 1855 in België uitgegeven. Eerste deel, XIV + 230p Geiregat Pieter, Verhalen voor kinderen. Tweede druk, 108p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p NN., Volks-Almanak voor 1858 (6e jaargang), 120p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer 1857 (7e jaar), 15p NN., Volks-Almanak voor 1859 (7e jaargang), 128p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p Heremans Jacob Frans Johan, Nederlandsche dichterhalle. Bloemlezing uit De Nederlandsche Dichters van de vroegste tyden onzer letterkunde tot op onze dagen, volgens dichtvakken en ouderdom gerangschikt. Deel 1, VII+450p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het bestuer, gedurende het jaer 1858, gedaen in de algemeene vergadering der inteekenaren, den 27en maert 1859(8e jaar), 16p NN., Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1860 (8e jaargang), 120p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het bestuer, gedurende het jaer , gedaen in de algemeene vergadering der inteekenaren, den 25 maert 1860 (9e jaar), 8p NN., Volks-Almanak, voor 1861 (9e jaargang), 120p Ternest Ch.L., Beknopte Uitspraekleer der Nederduitsche Tael, 51p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 72p s.n. NN., Verslag over de werkzaemheden van het Bestuer, gedurende het jaer (10e jaar), 19p NN., Volks-Almanak voor 1862 (10e jaargang), 120p NN., Liedjesboek voor De Vlaemsche zanger, 64p NN., Het Vlaemsch in de Kamer der Volksvertegenwoordigers. Zittingen van 3.en en 4.en december 1861, 127p *zie jaar s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden van het Bestuur, gedurende het jaar 1861 (11e jaar), 18p. 2

3 Hufeland Christ. W., Goede raed aen moeders, over de lichamelyke opvoeding der kinderen. Met de aenteekeningen van L.W. Mauthner von Mautstein. Vertaeld naer de achtste hoogduitsche uitgave, door Pieter Geiregat, 201p NN., Volks-Almanak voor 1863 (11e jaargang), 128p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1862 (12e jaar), 24p Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine ekonomist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde. Vertaald uit het Hoogduitsch, 111p NN., Volks-Almanak voor 1864 (12e jaargang), 126p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1863 (13e jaar), 20p NN., Volks-Almanak voor 1865 (13e jaargang), 128p Snellaert Ferdinand Augustijn; Hemelsoet L. (eds.), Oude en nieuwe liedjes. Tweede vermeerderde uitgave, XXXIV + 156p Heremans Jacob Frans Johan, Nederlandsche dichterhalle. Bloemlezing uit de Nederlandsche dichters van de vroegste tyden onzer letterkunde tot op onze dagen, volgends dichtvakken en ouderdom gerangschikt. Tweede deel, 561p Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine ekonomist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde. Vertaald uit het Hoogduitsch. Tweede druk, 112p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1864 (14e jaar), 28p NN., Volks-Almanak voor 1866 (14e jaargang), 128p *zie jaar Smiles Samuel, Help U Zelf! Proeven van geestkracht en volharding uit het leven van beroemde mannen. Uit het Engelsch, 383p de Laveleye Emile, De landbouwkunst in de Nederlanden. België (Uit het Frans vertaald door Felix-A. Boone), 270p s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden gedurende het bestuurjaar 1865, en handelingen der Algemeene Vergadering van 25 maart 1866 (15e jaar), 53p NN., Volks-Almanak voor 1867 (15e jaargang), 128p s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden gedurende het bestuurjaar 1866 (16e jaar), 44p de Laveleye Emile, De landbouwkunst in de Nederlanden. Noord- Nederland. Voorgegaan door een verslag van den heer Leonce de Lavergne over de Landelijke Huishoudkunde in België (Uit het Frans vertaald door Felix-A. Boone), XXIV+237p Rolin-Jaequemyns Gustave, Voordrachten over de Grondwet. Het grondgebied. De grondwettelijke vrijheden, XV+317p De Potter Frans (ed.), Vlaamsche Bibliographie, of lijst der Nederduitsche boeken, van 1830 tot 1855 in België uitgegeven. 2e deel (vollediging der lijst, uitgegeven in 1857), XI+138p NN., Volks-Almanak voor 1868 (16e jaargang), 96p Geiregat Pieter, Verhalen voor jonge lieden. Tweede, herziene en vermeerderde druk, 205p. 3

4 s.n. NN., Verslag over de werkzaamheden gedurende het bestuurjaar 1867 (17e jaar), 59p Fredericq Cesar A., Handboek van gezondheidsleer voor alle standen. Bekroond werk. Tweede, vermeerderde uitgave, X+261p NN., Samenspraken over het sparen, door een lid van de Maatschappij Callier. Vertaald door Napoléon Destanberg, 196p /a 59 De Potter Frans (ed.), Vlaamsche Bibliographie of lijst der Nederduitsche boeken, in België sedert 1830 uitgegeven. 3e deel, Tijdperk , 319p /b s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1868 (18e jaar), 74p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1869, LXXXVI+224p NN., Volks-Almanak voor 1869 (17e jaargang), XVI+112p Mac Leod Sophia (Mevrouw Sophia), De menschen en de dieren. Bekroond met den Eersten Prijs in den wedstrijd, uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij ter bescherming der dieren, te Brussel, 102p Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine economist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde, vertaald uit het Hoogduitsch. Derde druk, IV+142p Campens Edward, Schetsen uit het dierenrijk. Met een groot getal houtsneden. Tweede vermeerderde en verbeterde druk, 160p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1870, XCVII+201p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1870 (18e jaargang), XVI+112p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1869 (19e jaar), 85p Stuart Mill John, Over vrijheid. Uit het Engelsch vertaald door Ph. Van Cauteren, 192p Vuylsteke Julius, Korte statistieke beschrijving van België, LX+384 p Boone Felix-A., De tooverdrank, 212p s.n. De Vijlder G., Grondbeginselen der werkdadige meetkunde, ten gebruike van werklieden en leerlingen van nijverheidscholen, met 265 houtsneden en 491 vraagstukken, VIII+340p s.n. Van Loo Fl., Een plaat voorstellende het stadhuis en het belfort van Gent, volgens de oorspronkelijke plannen, geteekend door Fl. Van Loo, NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1871, LXXVIII+230p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1871 (19e jaargang), XVI+64p s.n. NN., Verslagen over het bestuurjaar 1870 (20e jaar), Rolin-Jaequemyns Gustave, Voordrachten over de Grondwet. Het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden. Eerste deel. Tweede verbeterde druk, VIII+177p Rolin-Jaequemyns Gustave, Voordrachten over de Grondwet. Het grondgebied, de grondwettelijke vrijheden. Tweede deel. Tweede verbeterde druk, 183p De Vigne Julius Octaaf, Kiezershandboek of uitleggingen op de Belgische kieswetten, XVI+204p. 4

5 Mac Leod Sophia (Mevrouw Sophia), De menschen en de dieren. Bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd, uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij ter bescherming der dieren, te Brussel. Tweede druk, 102p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1872, CXIV+204p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1872 (20e jaargang), VIII+115p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1871 (21e jaar), CXIVp Ternest K.L., Uitspraakleer der Nederlandsche taal. Tweede gans omgewerkte en vermeerderde uitgave, XII+72p De Vigne Julius Octaaf, Belgisch kieswetboek van 18 mei 1872, Nederlandsche vertaling met ophelderingen, 96p s.n. Morel Jul., Handboek der anorganische scheikunde, IV+241p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1873, CXIV+213p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1873 (21e jaargang), 118p s.n. NN., Verslag over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1872 (22e jaar), CVIIIp Rooses Max (ed.), Keus uit de dicht- en prozawerken van Jan Frans Willems Eerste deel, VII+202p Rooses Max (ed.), Keus uit de dicht- en prozawerken van Jan Frans Willems Tweede deel, 195p s.n. Willems Jan Frans, Reinaert de Vos, naar de oudste berijming. Vijfde uitgave, 104p s.n. Royer C.; Van Mierlo G., Practische verhandeling over de Nederlandsche stenographie. Met 8 platen, 67p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1874, CIX+205p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1874 (22e jaargang), VIII+132p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1873 (23e jaar), CIp Martens J., De lichtteekening of photographie op collodion en papier gevolgd van onderrichtingen over het koolprenten, gezegd procédé au charbon, 46p Rooses Max (ed.), Brieven van Jan Frans Willems aan Jer. De Vries, K.A. Vervier, E.J. Potgieter, F.H. Mertens, J.B. David, enz., XV+222p Rooses Max, Levensschets van Jan Frans Willems, 102p Van Der Have J., Filips van Marnix van Sint Aldegonde. Door den Olijftak te Antwerpen, met den eersten prijs bekroond, 104p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1875, CX+214p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1875 (23e jaargang), VIII+128p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1874 (24e jaar), CIIp Vuylsteke Julius (ed.), Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 135 houtsneeplaten. Naar de derde uitgave van het Duitsche werk "Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte" en andere bronnen (Uit het Duits vertaald en omgewerkt), VIII+337p. 5

6 Hübner Otto; Le Hardy de Beaulieu Charles, De kleine economist. Grondbegrippen der staathuishoudkunde, vertaald uit het Hoogduitsch. Vierde druk, 136p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1876, CXXIX+193p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1876 (24e jaargang), VIII+102p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1875 (25e jaar), CXXIIIp NN., Grondbeginselen der natuurkundige aardrijkskunde. Uit het Engelsch, VIII+147p Van Goethem Em.; Benoit, Peter, De pacificatie van Gent, historisch drama in vijf bedrijven en acht tafereelen, 102p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1877, CCXXIX+245p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1877 (25e jaargang), VIII+102p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1876 (26e jaar), CCXXIIp Smiles Samuel, Karakter, IX+381p s.n. De Vijlder G., Grondbeginselen der werkdadige meetkunde ten gebruike van werklieden en leerlingen van nijverheidscholen, met 310 houtsneden en 500 vraagstukken. Tweede druk, XII+404p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1878, CLXX+232p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1878 (26e jaargang), VIII+112p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1877 (27e jaar), CLXIVp Fredericq Cesar A., Handboek van gezondheidsleer voor alle standen. Bekroond werk. Derde, verbeterde en vermeerderde uitgave, VII+280p Micheels Jan, Benjamin Franklin, een levensbeeld, VII+120p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1877 verschenen, 39p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1879, CXCII+22+89p s.n. NN., Volks-Almanak voor 1879 (27e jaargang), VIII+96p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1878 (28e jaar), CCIXp Stamm Ferdinand, Waar woon ik? Waar leef ik? Een volksboek. Naar het Hoogduitsch, 290p. 145 s.n. *zie jaar s.n. *zie jaar s.n. *zie jaar s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, en muziekwerken, in België in 1878 verschenen, 44p Vuylsteke, Julius (ed.), Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 128 houtsneeplaten. Naar het Duitsche werk "Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte" en andere bronnen (vertaald uit het Duits en omgewerkt). Tweede herziene uitgave, VIII+343p. 6

7 s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der bouwkunst. Vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 51 Houtsneeplaten, 88p s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der beeldhouwkunst. Vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 34 Houtsneeplaten, 76p s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der schilderkunst tot de 16e eeuw.vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 23 Houtsneeplaten, 83p s.n. NN., Overzicht van de geschiedenis der schilderkunst.16e-19e eeuw. Vrij naar het Hoogduitsch werk: Leitfaden für den Unterricht in der Kunstgeschichte. Met 20 Houtsneeplaten, 84p *zie jaar s.n. NN., Volks-Almanak voor 1880 (28e jaargang), VIII+127p s.n. Stamm Ferdinand, De groote, wijde wereld. Naar het Hoogduitsch, 95p s.n. Stamm Ferdinand, Planten en dieren. Naar het Hoogduitsch, 85p s.n. Stamm Ferdinand, De mensch. Naar het Hoogduitsch, 112p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1880, CCXXI+120p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1879 (29e jaar), CCXXIp De Rycker L., Het grondwettelijk Bestuur van het oude Gent, VII+131p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken en kaarten, in België in 1879 verschenen, 48p s.n. Morel Jul., Handboek der anorganische scheikunde. Tweede, geheel omgewerkte uitgave, XII+256p /a 94 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1881, LX p /b 94 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, pp s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1880 (30e jaar), LX+163p Fredericq Paul, Marnix en zijne Nederlandsche geschriften, X+114p Theyskens Jozef, Over het misbruiken van het bovennatuurlijke. Voordrachten in het bereik van iedereen, 85p. 163 s.n. *zie jaar s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België in 1880 verschenen, 52p /a 97 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1882, LXVII+112p /b 97 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1881 (31e jaar), LXVII+194p Fredericq Cesar A., De wilde bloemen. Inleiding tot de kruidkunde. Tweede, herziene en vermeerderde uitgave, VIII+230p. 7

8 NN., Wettelijke bepalingen over het gebruik en onderwijs der Nederlandsche taal in België, 64p Loveling Virginie (Walter W.G.E.), In onze Vlaamsche gewesten. Politieke schetsen. Tweede uitgave, 130p Mac Leod Sophia (Mevrouw Sophia), De menschen en de dieren. Bekroond met den eersten prijs in den wedstrijd, uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij ter bescherming der dieren, te Brussel. Derde druk, 104p Ternest K.L., Uitspraakleer der Nederlandsche taal. Derde uitgave, XII+72p Fredericq Cesar A., Grondregels der gezondheidsleer. Vierde, verbeterde en vermeerderde uitgave. Bekroond werk, VII+147p Fredericq Cesar A., Lichaamsongelukken. Hulpmiddelen vóór de aankomst van den geneesheer. Vierde, verbeterde en vermeerderde uitgave, VIII+146p /a 101 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1883, LXXVI p /b 101 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1882 (32e jaar), LXXVI+254p Courtmans-Berchmans Johanna, Het geschenk van den jager. Bekroond door het Belgisch staatsbestuur met den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde ( ). Vierde uitgave, 133p de Laveleye Emile, Voorzitter Garfield. Vertaald uit het Fransch, 32p Mac Leod Julius, Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde. Algemeene dierkunde. Met eene titelplaat en 61 door den schrijver gegraveerde figuren, 151p /a 105 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1884, LXXXII p /b 105 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor Bijvoegsel, p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1883 (33e jaar), LXXXII+217p Bergmann Tony (Tony), Ernest Staas, advocaat. Schetsen en beelden. Bekroond met den vijfjaarlijkschen prijs van Nederlandsche letterkunde, tijdvak Vierde uitgave, XVI+183p Mac Leod Julius, Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde. De werveldieren. Met twee platen en 134 tekstfiguren, VII+184p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1883 verschenen, 53p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds voor 1885, LXXV p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1884 (34e jaar), LXXIX+192p Van Cauteren Ph., Over tabak, 127p. 8

9 Fredericq Paul, De Nederlanden onder Keizer Karel. I. De dertig eerste jaren der 16e eeuw, XIV+194p s.n. Van Den Daele J.H., Lieven Bauwens (Volksboekjes nr 1), 57p. V s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen, in België in verschenen, 88p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1884 verschenen, 48p Stamm Ferdinand, Waar woon ik? Waar leef ik? Een volksboek. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 290p s.n. Stamm Ferdinand, De groote, wijde wereld. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 95p s.n. Stamm Ferdinand, Planten en dieren. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 85p s.n. Stamm Ferdinand, De mensch. Naar het Hoogduitsch. Tweede uitgave, 112p Fredericq Cesar A., De wilde bloemen. Inleiding tot de kruidkunde. Derde uitgave, VIII+239p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1885 (35e jaar), LXXIX+204p s.n. Sleeckx Domien, Anneessens (Volksboekjes nr 2), 60p. V /a 112 Wauters A.J., De Vlaamsche schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door Julius Sabbe. Eerste aflevering, 188p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1885 verschenen, 53p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1886 (36e jaar), LXXVII+267p /b 112 Wauters A.J., De Vlaamsche schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door Julius Sabbe. Tweede aflevering, XVI+pp Seresia Alf., Kerk en staat onder de Frankische koningen der VIe eeuw, VIII+161p Havard Henry, De Hollandsche schilderkunst. Uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat. Met 91 figuren, 232p s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1886 verschenen, 55p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1887 (37e jaar), LXXVI+158p s.n. De Cock A., Simon Stevin (Volksboekjes nr 3), 63p. V s.n. V4 Sleeckx Domien, Karel VI en Maria-Theresia (Volksboekjes nr 4), 54p s.n. V5 Sleeckx Domien, Jozef II en zijne regeering (Volksboekjes nr 5), 52p Mac Leod Julius, Leiddraad bij het onderwijzen en aanleeren der dierkunde. De wervellooze dieren, 176p s.n. Gittée August, Vraagboek tot het zamelen van Vlaamsche folkore of volkskunde, 64p. 9

10 s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften, muziekwerken, kaarten, platen en tabellen in België verschenen. Repertorium en bijvoegsel op het tienjarig tijdvak , 59p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1888 (38e jaar), LXIV+188p. 212 s.n.v6 *zie jaar s.n.v7 *zie jaar s.n. NN., Vlaamsche bibliographie. Lijst van Nederlandsche boeken, tijdschriften en muziekwerken, in België in 1887 verschenen, 64p s.n. NN., Aanhangsel behoorende bij de Vlaamsche bibliographie van Aanvullingen en verbeteringen van de Vlaamsche bibliographie van 1887, pp s.n. Sleeckx Domien, De patriottentijd (Volksboekjes nr 6), 55p. V s.n. V7 Sleeckx Domien, De Jacobijnen in België (Volksboekjes nr 7), 59p. 214 s.n. *zie jaar s.n. *zie jaar NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1889 (39e jaar), LXIV+136p s.n. De Cock A., Rembert Dodoens (Volksboekjes nr 8), 60p. V s.n. Vermast A., Jacob Van Maerlant (Volksboekjes nr 9), 60p. V Wattez Omer, Een hoekje van Zuid-Vlaanderen. Oudenaarde, Ronse en omstreken. Met teekeningen van Arm. Heins en eene landkaart, 64p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1890 (40e jaar), LXIV+207p De Geyter Julius, Keizer-Karel en het rijk der Nederlanden in middeleeuwschen versbouw. Tweede uitgave, 243p Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds. Eerste deel. Vaderlandsche en plaatselijke liederen, VIII+180p Teirlinck-Stijns, Arm Vlaanderen. Eerste deel. Tweede uitgave, 299p Teirlinck-Stijns, Arm Vlaanderen. Tweede deel. Tweede uitgave, 362p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1891 (41e jaar), LXIV+107p Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch Liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds. Tweede deel. Balladen en verhalende liederen, enz., 227p Gittée August, Eenige dagen in ons bergland. Met teekeningen van A. Heins en een landkaart, 58p Gilon Ernest, Het onderwijs en de vruchten van het onderwijs. Twee hoofdstukken uit zijn werk: Misères sociales. La lutte pour le bien-être, 76p. 10

11 s.n. Remouchamps Edmond, De tering (Volksboekjes nr 10), 63p. V NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1892 (42e jaar), LXIV+143p Rooses Max; Vuylsteke Julius; Bergmann G., Jan Frans Willems. Levensschets door Max Rooses. Voordracht door Julius Vuylsteke. Herinneringen door G. Bergmann, 144p Gittée August, Bij onze noorderbroeders. Reisindrukken uit Holland. Met twaalf teekeningen door A. Heins en eene kaart, 184p Geiregat Pieter, Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten, ontleend aan Edw. Bellamy, Em. de Laveleye en Ch. Richet, VII+139p NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1893 (43e jaar), LXIV+146p s.n. NN., Lijst van Nederlandsche prijsboeken voor de gestichten van middelbaar onderwijs verzameld en uitgegeven door het Algemeen Bestuur van het Willems-Fonds te Gent, 24p Langerock Hubert, De arbeiderswoningen in België, 59p De Vreught Aug., Afrikaansche volken, 139p /a 135 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1894 (44e jaar). Eerste aflevering, LVI p /b 135 N.N., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1894 (44e jaar). Tweede aflevering, pp. LVII-CVIII p Nemo, De legerquaestie in België, 56p Van De Walle Victor, Eene pleitrede ten gunste der evenredige vertegenwoordiging, 44p Geiregat Pieter, Maatschappelijke vraagstukken. Gedachten ontleend aan Bebel en Richter, 198p Rooses Max, Oude en nieuwe kunst. Het nieuw Antwerpsch museum. Petrus Paulus Rubens. De Hollandsche meesters in den Louvre, 215p /a 140 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1895 (45e jaar). Eerste aflevering, LXII+50p /b 140 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1895 (45e jaar). Tweede aflevering, pp /c 140 NN., Jaarboek van het Willems-Fonds. Verslagen over het bestuurjaar 1895 (45e jaar). Derde aflevering, XXIXp Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. I. Vaderlandsche en plaatselijke liederen. Tweede uitgave, VIII+180p Loveling Virginie, Een dure eed. Tweede uitgave, 204p Scheire Aug., Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de banken van leening vooral met het oog op den berg van barmhartigheid te Gent, 124p Rooses Max, Oude en nieuwe kunst. Brieven over het museum van Weenen. Verlat - Leys - Lies - Dyckmans - Van Lerius - Guffens en Swerts - Schaefels -Lamorinière - H. De Braekeleer - Ooms - Van 11

12 Kuyck - De Rudder - Struys - Verstraete - Crabeels - Luyten, 239p *zie jaar s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Eerste jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Eerste jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Eerste jaargang. Officieel gedeelte, CLXXXp De Quéker K.H., De openbare en de bijzondere weldadigheid. Hare hervorming. Naar het Fransch, 111p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Tweede jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Tweede jaargang. Tweede deel, 256p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Tweede jaargang. Officieel gedeelte, CLIV + 56p s.n. Van Der Ven Florimond, De jeneverplaag. Overgedrukt uit het Tijdschrift van het Willems-Fonds, 39p Seipgens Emile, De Kapelaan van Bardelo. Met het Levensbericht van den Schrijver door Prof. Dr. Jan Ten Brink, XXVI+74p Van Duyse Florimond (ed.), Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. II. Balladen en verhalende liederen, enz. Tweede uitgave, 220p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Derde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Derde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Derde jaargang. Officieel gedeelte, CCXXIVp s.n. Verkest Medard, Een hoekje der Vlaamsche kust. Nieuwpoort - Veurne - Diksmuide, 41p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vierde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vierde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vijfde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Vijfde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Zesde jaargang. Eerste deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. Zesde jaargang. Tweede deel, 384p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen. Zevende jaargang. Eerste deel, 288p. 12

13 Fris Victor, Vlaanderens vrijmaking in Een volksboek, 203p s.n. NN., De slag der Gulden Sporen aan het Volk verhaald, 15p. 270 s.n. *zie jaar s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen. Zevende jaargang. Tweede deel, 288p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen. Achtste jaargang. Eerste deel, 288p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen. Achtste jaargang. Tweede deel, 304p Vuylsteke Julius, Historiebladen. Bloemlezing uit de historische prozaschriften en gedichten van J. Vuylsteke, 183p NN., Uit Noord en Zuid. Novellen van den ouden heer Smits, Tony, Justus Van Maurik, Anna Germonprez, Maurits Wagenvoort, Maurits Sabbe en Top Naeff, 234p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen. Negende jaargang. Eerste deel, 274p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen. Negende jaargang. Tweede deel, 296p s.n. NN., Tijdschrift van het Willems-Fonds. Tiende jaargang, 332p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1906 (56e jaar), 95p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1907 (57e jaar), 59p s.n. NN., Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1908 (58e jaar), 27p NN., Wetten en ambtelijke schikkingen betreffende het gebruik en het onderwijs van de Nederlandsche Taal in België, 62+11p s.n. NN., Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1909 (59e jaar), 30p Sabbe Maurits; Van Buggenhout Constant, De filosoof van 't Sashuis. De wondernacht, 139p /a s.n. NN., Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1910 (60e jaar), 26p /b s.n. NN., Verslag over de jaarlijksche Algemeene Vergadering van het Willems-Fonds gehouden te Gent in het Lakenmetershuis, den 30 October 1910, 28p s.n. NN., Verslag over het Congres te St-Niklaas, Lodewyckx A., Katanga en Zuid-Afrika. Vier lezingen door Dr. A. Lodewijckx met verschillende platen, 136p s.n. NN., Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1911 (61e jaar), 24p. 289 s.n. *zie jaar /a 152 Hoff J.J., De Geschiedenis der Luchtscheepvaart, 182p /b 152 Hoff J.J., De Geschiedenis der Luchtscheepvaart, 190p NN., Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool, 48p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1911 (61e jaar), 68p s.n. Parent Marie, Almanak der Moeders. Tweede uitgave, 46p. 13

14 s.n. NN., Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1912 (62e jaar), 16p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1912 (62e jaar), 68p Boudier-Bakker Ina; Callant Alexis; Verschoren Frans; Streuvels Stijn; Van Gogh-Kaulbach Anna; Naeff Top; Demers Dina; Heimans J.; Van Berken Tine, Novellen voor de jeugd, 169p s.n. NN., Antwoord van Hippoliet Meert op den open brief van den heer Destrée aan Z.M. Koning Albert, 80p Harty Henry, Een Nationaal Vraagstuk. De Voorbereiding van de Jeugd... tot den Krijgsdienst... Derde uitgave. Uit het Fransch vertaald, 122p s.n. NN., Verslag van het Algemeen Bestuur. Bestuurjaar 1913 (63e jaar), 20p s.n. NN., Verslagen over den toestand van het Willems-Fonds gedurende het bestuurjaar 1913 (63e jaar), 76p Grosemans H., Het technisch onderwijs in Vlaanderen en in 't Walenland, 151p NN., Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. I. Vaderlandsche en plaatselijke liederen. Derde druk, 180p NN., Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. II. Balladen en verhalende liederen, enz. Derde druk, 220p Basse Maurits, Het aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde. Eerste deel, 191p Basse Maurits, Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde. Tweede deel, 238p Delen A.J.J., De Ontwikkelingsgang der Schilderkunst te Antwerpen : Quinten Metsijs - Pieter Bruegel - Pieter Pauwel Rubens - Hendrik de Braekeleer, p Buysse Cyriel, Uit de bron, 312p Van Hauwaert O., Vlaamsche oorlogsliteratuur. Bloemlezing, 175p De Meyere Victor, Voor Jong en Oud. Sprookjes, 128p NN., Ons 75-jarig jubelfeest ( ), 226p Van Werveke Alfons, Bijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde van Vlaanderen, 240p /a 123 NN., Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. I. Vaderlandsche en plaatselijke liederen. Vierde druk, 109p /b 123 NN., Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. I. Vaderlandsche en plaatselijke liederen. Tekstboekje. Vierde druk, 63p /a 123 NN., Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. II. Balladen en verhalende liederen, enz. Vierde druk, 128p /b 123 NN., Nederlandsch liederboek uitgegeven door het Willems-Fonds onder het toezicht van Fl. Van Duyse. II. Balladen en verhalende liederen, enz. Tekstboekje. Vierde druk, 93p. 14

15 /a 165 Basse Maurits, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot Eerste deel, 276p /b 165 Basse Maurits, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot Eerste deel. Tweede druk, 276p Basse Maurits, De Vlaamsche Beweging van 1905 tot Tweede deel, 335p Sabbe Julius, Peter Benoit. Zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis. Tweede druk, 118p /a 168 Callant Alexis, Fieke Tofus. Verhaal uit het alledaagsche leven (teekeningen door Edm. Van Offel), 246p /b 169 Mare Eline, Mossieur Sarelke. Tweede druk, 188p NN., Het daghet in den Oosten en twee andere balladen. Met een inleiding door Dr. M. Deruelle en houtsneden van V. Stuyvaert, 92p Van Werveke Alfons, Gedenkbladen uit het leven onzer voorouders, 238p Wesselink Johan, Twaalf verhalen, 84p Demers Frans, Het groote avontuur. Roman uit de tropen, 311p Lippens Léon, Momentopnamen bij de dieren in de wildernis, 115p NN., Facetten. Ter nagedachtenis van Maurits Sabbe, 241p Baekelmans Lode, In den ouden spiegel. Keus uit de werken van Lode Baekelmans, 231p Van Werveke Hans, Brugge en Antwerpen. Acht eeuwen Vlaamsche handel, 216p Deruelle Marcel I.J., Vlaamsche Kunst. Een Bundel Studies, 131p De Maegt Johan, Ontmoetingen, 160p Kenis Paul, Historische verhalen, 255p Van De Velde A.J.J., Lichtzuilen uit het Verleden, 251p /a 182 Van Tichelen Hendrik, Huis en School. Bespiegelingen ten gerieve van ouders en opvoeders, 199p /b s.n. NN., Jan Frans Willems' Herdenking te Gent. 23 juni juni 1946, 23p Van Werveke Hans, Gent. Schets van een Sociale Geschiedenis, p De Coninck Lucien, De lange Weg. De wording van de mens, 269p Claes Tobie, Frans Notelaars. Staatsingenieur (beuzelarijen van vroeger en nu), 191p Lambrechts Pieter, Wat Hellas en Rome ons gaven, p NN., Eeuwfeest van het Willems-Fonds Historisch overzicht : de jongste vijf en twintig jaren ( ), 159p Van der Kerken G., De Afrikaanse bevolking van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Urundi. Haar verleden en haar toekomst, 194p /2 Van Dullemen Inez, Het Wiel. Tweede druk, 75p /3 Kafka Franz, De gedaanteverwisseling, 80p van de Woestijne Karel, Keur uit het werk van Karel van de Woestijne, 192p /2 Jonckheere Karel, Vertellen onder de toverboom. Naar Mayasprookjes, 61p. 15

16 Hoogewerff G.J., Het landschap van Bosch tot Rubens, p Glaser Hugo, De ontdekkers van de mens, 192p De Coninck Roger, Panorama der hedendaagse Franse literatuur ( ), 240p Daisne Johan, Lantarenmuziek. Een nieuwe bundel filmatiek, ter gelegenheid van het 60ste jaarfeest van de bioscoop, 238p Devreker A., Welvaartproblemen in Vlaanderen, 236p Van De Walle A.L.J., Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen, p /a Van Elslander Ant., Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk. I, 74p /b Van Elslander Ant., Cyriel Buysse. Uit zijn leven en zijn werk. II, 81p Morren Paul, Oude en nieuwe gesels. De wereld verenigt haar krachten voor meer gezondheid, 198p Lamberty Max, Wat is Westerse cultuur?, 126p Walravens Jan, Kunsten en Wetenschappen. I. De hedendaagse schilderkunst in België, 74p Gepts Gilberte, Kunsten en Wetenschappen. II. Beeldhouwkunst in België, 90p Bontridder Albert, Kunsten en Wetenschappen. III. De hedendaagse bouwkunst in België. Dialoog tussen licht en stilte, 70p Verhulst Adriaan, Het landschap in Vlaanderen in historisch perspectief, 128p Apostel Leo; Bots Marcel, Pluralisme en verdraagzaamheid, 260p Carlier Libera, Het Oosten is rood, 93p Geirlandt K.J.; Brouwers J.; De Ruyter V.; Van Spaendonck M.; Pelemans W.; Ghysen J.; De Borger R.; Mertens C.; Briers J.; De Bock G.; Schevenhels, L., Facetten van het cultureel leven in Vlaanderen, 242p /a Handtpoorter Fernand, Bel Avenir. Negen absurde verhalen, 120p /b Speliers Hedwig, Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay, 230p /c Pieters Roger, Een doodgewoon mens. En andere verhalen, 150p Van Haegendoren S., Denken over wonen, 119p Schmook Ger, De grote nood aan openbare bibliotheken in België, 79p Van Werveke Hans, Langs Clio's paden, 167p /a Sonneville Johan, Netsky. Roman met nabericht door Paul de Wispelaere, 120p /b Van De Velde Roger, Recht op antwoord. Een pamflet, 123p De Bock Eugène, Ondergang en herstel of het begin van de "Vlaamse Beweging", 292p De Clercq B.J.; Verbist L.; Vandewalle G., Politieke opties. Christelijke democratie. Liberalisme. Socialisme, 189p Uyttersprot Herman, Over Paul van Ostaijen, 165p *zie jaar

17 s.n. Roggeman Willem M., Gedichten De school van het plotseling ontwaken. Met een inleidend essay door Mark Dangin, 165p s.n. Schouwenaars Clem, Gedichten Een ring van granaat, 185p s.n. Van De Waarsenburg Hans, Eenenzestig-negenenzestig powezie. Met een inleiding van Kees Simhoffer, 181p s.n. Van Maele Marcel, Gedichten J'ai fait tout mon possible dans cette entreprise..., 166p Vandenbunder André; Verhulst Adriaan; Hautekiet Walter; Dudman T.J.C.; Broucke Fernand; Koeck Paul; Hinnekint H.; Prevenier Walter; Servaes Jacques; Van Kerkwijk Henk, Massacommunicatie, 96p s.n. NN., Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds , 196p s.n. Meewis Wim, Camiel van Breedam of de laatste dag, wanneer het heidens oog vol is. Met een inleiding door Roger M.J. de Neef (Reeks Beeld/Spraak nr 1), 64p s.n. Huys Paul; Elias Willem, De etser Enk De Kramer. Een situering; Enk De Kramer. Afdrukken van een post-moderne kijk (Reeks Beeld/Spraak nr 2), 64p s.n. Popelier Bert, Roel D'Haese : drie gesprekken (Reeks Beeld/Spraak nr 3), 64p s.n. Meewis Wim, Mark Verstockt of zwichten voor de perfectie. Met een inleiding door Dr. Georges Adé (Reeks Beeld/Spraak nr 4), 56p s.n. NN., Op de lippen van Herman Vanderpoorten, 200p s.n. Waterschoot Hector, Renaat Ivens. Kunst als spel (Reeks Beeld/Spraak nr 5), 64p s.n. Swimberghe Piet, Remy Cornelissen kneedt vuur en verf. Met een inleiding door A. Kinsbergen, Gouverneur van de provincie Antwerpen (Reeks Beeld/Spraak nr 6), 64p s.n. Fontier Jaak, Gilbert Swimberghe (Reeks Beeld/Spraak nr 7), 64p s.n. Meewis Wim, Mara. De eenheid in de diversiteit. Met een inleiding door Dr. Herman Liebaers (Reeks Beeld/Spraak nr 8), 64p s.n. Huys Paul, Dees De Bruyne of het oeuvre als zelfportret (Reeks Beeld/Spraak nr 9), 64p s.n. NN., Frans Grootjans aan het woord. Terugblik in zorg en hoop, 198p s.n. Fontier Jaak, Gaston De Mey (Reeks Beeld/Spraak nr 10), 64p s.n. Garré Gijs, Geo Sempels (Reeks Beeld/Spraak nr 11), 64p s.n. NN., Jonge poëzie. Een poëziewedstrijd van het Willemsfonds, 20p s.n. Elias Willem; Morgan Robert C., Eric Verhal (Reeks Beeld/Spraak nr 12), 64p s.n. Reniers Annie; Deleu Luc R.C., Luc Hoenraet (Reeks Beeld/Spraak nr 13), 64p s.n. Fontier Jaak, Jacky De Maeyer (Reeks Beeld/Spraak nr 14), 64p s.n. Vrielynck Robert; D'hondt Ivan, Jacques Lemaire (Reeks Beeld/Spraak nr 15), 64p. 17

18 s.n. Van Velthoven Harry; Tyssens Jeffrey, Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds ( ), 256 p. 18

Comiteit ter Bevordering van de Nederlandse Zang (1886- )

Comiteit ter Bevordering van de Nederlandse Zang (1886- ) Comiteit ter Bevordering van de Nederlandse Zang (1886- ) Inventaris van het archief (1886-1959) Deelinventaris van het fonds Willemsfondsarchieven Comiteit ter Bevordering van de Nederlandse Zang (1886-

Nadere informatie

c00324 cahier Wij houden van Oranje 66 oude liederen 1597-1900 c00325 stencil Spreuken en gezegden 2800 brabantse spreuken en gezegden

c00324 cahier Wij houden van Oranje 66 oude liederen 1597-1900 c00325 stencil Spreuken en gezegden 2800 brabantse spreuken en gezegden c00321 gids Muziekkalander 1928 c00322 gids Muziekkalender 1930 c00323 gids Muziekkalender 1931 c00324 cahier Wij houden van Oranje 66 oude liederen 1597-1900 c00325 stencil Spreuken en gezegden 2800 brabantse

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11 Inhoudsopgave Voorwoord................................................. 7 Inleiding.................................................. 11 I. Jeugdjaren (1898-1918).................................. 13

Nadere informatie

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55 DIAMANTVERBOND OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 09/06/13. Los om 12:00:00. 8 duiven. 1 PAUWELS FRANS BERLAAR 1 1 13:29:01 09/06 102766 1154.46 2 CEULEMANS JOS BERLAAR 1 1 13:33:40 09/06 105534 1126.70 3 HEYLEN

Nadere informatie

10? Jan. 92. Houwe, , August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1

10? Jan. 92. Houwe, , August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1 10.01.1892, August Vermeylen aan Emmanuel de Bom 1 Houwe, 10? Jan. 92 Vertel me toch eens hoe ver nu de geschiedenis met Clara staat. 1 Dat is nog zoo slecht niet afgeloopen. Nu zult ge ik hoop het, ten

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 13 mei 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0305/SA/1/0295

Nadere informatie

Amsterdam 30 Nov. 91. Amice

Amsterdam 30 Nov. 91. Amice 30.11.1891, Leo Simons aan Emmanuel de Bom 1 Amice Amsterdam 30 Nov. 91 Je zult nu mijn brief wel in handen hebben, 1 denk ik en je eerste vraag beantwoord vinden. 't Doet me goed te hooren dat je flink

Nadere informatie

Waarde de Bom! , Pol de Mont aan Emmanuel de Bom 1

Waarde de Bom! , Pol de Mont aan Emmanuel de Bom 1 28.06.1891, Pol de Mont aan Emmanuel de Bom 1 Waarde de Bom! Ik las dezen morgend, op een mij geworden proef, uw stukje over het vieren van uitheemsche beroemdheden onder ons. 1 Met veel, wat in dat opstelletje

Nadere informatie

Tongeren, den 2 Oktober Mijn waarde De Bom,

Tongeren, den 2 Oktober Mijn waarde De Bom, 02.10.1890 Menard Verkest aan Emmanuel de Bom 1 Mijn waarde De Bom, Tongeren, den 2 Oktober 1890. Hierbij ontvangt ge de Volkskundige mededeelingen terug, welke gij mij geleend hadt. 1 Ons Tooneel is mij

Nadere informatie

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid 1836 Administratie toevertrouwd aan vijf leden benoemd door de gemeenteraad en de burgemeester. Het verdelen van hulp gebeurt door 23 verdelers die elk een wijk

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Albert Deman (pr.) ( Brugge, 21/01/1894 Brugge, 11/08/1979) (ps. Lode van Mandel)

ROESELAARSE AUTEURS. Albert Deman (pr.) ( Brugge, 21/01/1894 Brugge, 11/08/1979) (ps. Lode van Mandel) ROESELAARSE AUTEURS Albert Deman (pr.) (ps. Lode van Mandel) ( Brugge, 21/01/1894 Brugge, 11/08/1979) Biografie Albert Deman werd te Brugge geboren op 21 januari 1894. Hij werd er priester gewijd op 25

Nadere informatie

Bardienst apr ma Karin de Baets. Groene competitive. Datum Dag Naam

Bardienst apr ma Karin de Baets. Groene competitive. Datum Dag Naam Bardienst 2017 Datum Dag Naam 31 mrt vr Pasjesavond 1 apr za Fred van Cauteren 2 apr zo Geenbardienst 3 apr ma Siegfried Jeangout GerritRoelse 4 apr di Marcel de Caluwe Jan van de Walle 5 apr wo Rudy Bracke

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 oktober 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: Vernietiging

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2012 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2012 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

Spojená východoindická společnost. Comenius Státní překlad Bible

Spojená východoindická společnost. Comenius Státní překlad Bible Inleidende les Nederlands, een probatio pennae? Quiz Kongo Peter Stuyvesant Max Havelaar Erasmus Olga Krijtová Anna Franková Nieuw Amsterdam nootmuskaat Flandry Spojená východoindická společnost Comenius

Nadere informatie

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP 2015, gelauwerd in Wachtebeke Orde : 1. Natuurhuis Panneweel, Sint-Gillis-Waas 2. Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, Sint-Niklaas Gezel : 1. Bert Vervaet, Lochristi 2.

Nadere informatie

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid (oud-)leerlingen 17 maart 2010 Guido Raymaekers (59), 1962-1966 16 februari 2010 Jos De Cat (53), oud-leerling TSO 4E 1972-1973 14 februari 2010 Dries De Roover, 6EI 1998-1999, 7IO 1999-2000 24 november

Nadere informatie

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:'

1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' 43 1.3. BLOEMLEZINGEN MET lillrk VAN AUTEURS UIT EEN BEPAALDE REGIO. ;:' --------------------------------------------------------------- 1. Inventaris. Een heleboel bloemlezingen presenteren werk van dic

Nadere informatie

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63 SAMENSPEL DE KEMPEN : Oostmalle - Westmalle - Zoersel - Zandhoven - St.Jozef VOORLOPIGE Uitslag van QUIEVRAI op 12-05-13 229 OUDE Lossing : 90000 uur. Duiven/Liefheb.: ZANDHOVEN: 25d/8L: RIJKEVORSEL: 86d/17L:

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP Inhoudstafel Personen... 2 afgebeelde personen... 2 uitreikende personen... 2 ontvangende personen... 2 Medailleurs:...3 Initialen...

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 24 maart 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 24

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2014 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2014 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 10 december 2013 ZITTINGSBLOK 2 De zitting wordt geopend om 15u. De volgende zaken worden opgeroepen:

Nadere informatie

Oostende, 25 October. 25, Hofstraat, Waarde Stijn,

Oostende, 25 October. 25, Hofstraat, Waarde Stijn, 25.10.1924, Karel van de Woestijne aan Stijn Streuvels 1 Oostende, 25 October. 25, Hofstraat, Waarde Stijn, Ik heb op mij genomen, in December as. op eene feestzitting van de Volksuniversiteit in den Haag

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane BE-A0516_110820_109553_DUT Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in

Nadere informatie

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3 nr1703 1703 nr1704 1704 nr1705 1705/1706 nr1706 nr1707 1707 nr1708 1708/1711 nr1709 nr1710 nr1711 nr1712 1712 - Cijfer op heraldieke leeuw. Type van nr. 849. folder Nr. 23/73 bpost 14/01/1974 14/01/1974

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 9 september 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0599/A/1/0560

Nadere informatie

Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage. Dit werkboekje is van:

Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage. Dit werkboekje is van: Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje.

Nadere informatie

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4 Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES 102025437 17 183,83 2 STOUTEN FLORENT 82055760 17 207,86 3 STOUTEN FLORENT 92071059 17 255,69 4 LENS RUDI 102118938 16 228,95 5 SCHEPERS MAURITS 102026386

Nadere informatie

Veiling Historische Vereniging Haerlem, 11 oktober 2014

Veiling Historische Vereniging Haerlem, 11 oktober 2014 : 1 : Moormann, E.M., Uittenhoeve, W. Van Achilleus tot Zeus, Thema s uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater, 1999, 6 de druk (jubileumeditie) : 2 : Laarhoven, J.

Nadere informatie

** VERBOND BEVEREN - SNVB ** QUIEVRAIN 31 JULI OUDE DUIVEN LOS OM UUR BASIS: 095 KM. Pag. 1.

** VERBOND BEVEREN - SNVB ** QUIEVRAIN 31 JULI OUDE DUIVEN LOS OM UUR BASIS: 095 KM. Pag. 1. ** VERBOND BEVEREN - SNVB ** QUIEVRAIN 31 JULI 2016 136 OUDE DUIVEN LOS OM 11.00 UUR BASIS: 095 KM. Pag. 1. ********************************************************************************************************************************************************

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAPPEN - UNION & LIBERTÉ HALVE FOND

KAMPIOENSCHAPPEN - UNION & LIBERTÉ HALVE FOND KAMPIOENSCHAPPEN - UNION & LIBERTÉ - 2011 HALVE FOND 1. HEGGERICK Michel 20p 372,30% 50 + Diploma 2. VERSTICHEL DANIEL 20p 481,31% 25 3. VANDENHEEDE Fr. & J. 9 15 4. DE SMET Patrick 1 37,84% 15 5. MARCHANT

Nadere informatie

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM

KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM KONINKLIJKE DUIVENMAATSCHAPPIJ RECHT EN PLICHT ZOTTEGEM Kampioenschappen 2013 (voorlopig) Klachten moeten gemeld worden voor 15/10/2013 bij het bestuur 1) Categorie Zware halve fond (1 +2 op alle vluchten

Nadere informatie

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 7 Inhoud Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15 Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 1. De particratie in België, een bloemlezing 22 2. Representatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel ERE 1 Afdeling: 26 deelnemers VAN FRACHEN ELS - 11 rozen 1 401 PALINCKX LUC (HV) HV 120 5,00 2 509 GOETSTOUWERS DANNY SJ 119 4,20 3 101 BOLS ANDRE M 119 4,20 4 111 SEVENANS IGOR M 119 4,20 5 902 AERNOUTS

Nadere informatie

Koopt Brussel dan zooveel schilderijen van Claus, Verstraete, Luyten enz. enz.? Wat beteekent dan uwe vergelijking? 3

Koopt Brussel dan zooveel schilderijen van Claus, Verstraete, Luyten enz. enz.? Wat beteekent dan uwe vergelijking? 3 [12.1891], Paul Buschmann Sr. aan Emmanuel de Bom 1 Zeg eens Emmanuel, dat slot kan er nu absoluut niet door zulle. 1 Neem het mij niet kwalijk, maar voor u zelf kan het er niet door. In het Fransch zouden

Nadere informatie

U aangeboden door Duivenverkoop.be -

U aangeboden door Duivenverkoop.be - U aangeboden door Duivenverkoop.be - www.duivenverkoop.be Vereniging: Einde voorbieden: Datum eindveiling: Recht Voor Allen - Sint-Gillis-Waas Woensdag 01/02/2017 Zaterdag 04/02/2017 Bon Schenker Gegevens

Nadere informatie

Flobertschutterskring de Baronie

Flobertschutterskring de Baronie Cloveniersgilde Sint Bavo H1 221 Jac Dekkers 156 223 Lisette Gosens 151 232 Willem Gosens 156 254 Alex Dekkers 153 Cloveniersgilde Sint Bavo E1 Totaal 616 241 Rien van Baal 156 243 Ad Roks 157 259 Toon

Nadere informatie

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1

Veldhovens Driebanden Toernooi Uitslagen Ronde 1 Veldhovens Driebanden Toernooi 2017-2018 Uitslagen Ronde 1 Eindstand Poule - 1 Datum: 30-08-17 1 Mark Faassen ** 36 38 90 3 0.422 31.66 4.00 35.66 105.500% 2 Joop van Baren ** 42 42 90 4 0.467 30.00 6.00

Nadere informatie

WINTERCOMPETITIE A- REEKS

WINTERCOMPETITIE A- REEKS WINTERCOMPETITIE 55+ 2015 A- REEKS 1 Wijnegem 1 : Bulcke Roger / Goris Leo / Van Dijck Gerard Tel. 03.283 91 49 2 Sodipa 1 : Mortelmans Paul / Deckx Ludo / Van Der Schueren Monique Tel. 0498.015 661 3

Nadere informatie

Antwerpen 17 Juni Waarde Heer en Vriend

Antwerpen 17 Juni Waarde Heer en Vriend 17.06.1891, Cyriel Buysse aan Emmanuel de Bom 1 Waarde Heer en Vriend Antwerpen 17 Juni 1891 Ik kom van Amerika 1 en ben genoodzaakt, wegens mijne zaken, 2 misschien een paar maanden in Antwerpen over

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 23 september 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0650/A/1/0619

Nadere informatie

Zondagsschoolboekjes JNBG. an Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam

Zondagsschoolboekjes JNBG. an Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam Zondagsschoolboekjes an Jeugdcommissie van het Nederlandsch Bijbelgenootschap te Amsterdam Eeuwfeest 47 blz., [1ste druk 1914] Bandontwerper M.J. van Wijk De Bijbel aan een ketting 15 blz., [1ste druk

Nadere informatie

Gilde Sint Antonius Flobert per klasse: Levensmiddelen Gilde Sint Antonius

Gilde Sint Antonius Flobert per klasse: Levensmiddelen Gilde Sint Antonius Gilde Sint - 2016 Klasse: H 6 BEN VERHOEVEN 15 15 16 16 16 16 94 6 BEN VERHOEVEN 15 15 16 16 16 16 94 6 BEN VERHOEVEN 15 15 15 16 16 16 93 6 BEN VERHOEVEN 15 15 15 16 16 16 93 43 ALFONS DAMEN 16 16 16

Nadere informatie

Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) GSA OOST-VLAANDEREN. Patrick VAN RAEMDONCK GSA OOST-VLAANDEREN

Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) GSA OOST-VLAANDEREN. Patrick VAN RAEMDONCK GSA OOST-VLAANDEREN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 12 mei 2015 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen:

Nadere informatie

Asduiven Kleine Hafo 2012 Oude Obrafo Coëf. Jaarse Obrafo Coëf. 1 BUVENS ROGER ,43 1 SPILSTEYNS - VANDENHOVE ,89 2 STOCKX

Asduiven Kleine Hafo 2012 Oude Obrafo Coëf. Jaarse Obrafo Coëf. 1 BUVENS ROGER ,43 1 SPILSTEYNS - VANDENHOVE ,89 2 STOCKX Asduiven Kleine Hafo 2012 Oude Obrafo Coëf. Jaarse Obrafo Coëf. 1 BUVENS ROGER 105092002 5 3,43 1 SPILSTEYNS - VANDENHOVE 112113468 5 3,89 2 STOCKX GEBROEDERS 92067160 5 5,60 2 MASSART VICTOR 112061046

Nadere informatie

MASTERMEETING Alken 16/08/2008

MASTERMEETING Alken 16/08/2008 MASTERMEETING Alken 16/08/2008 verspringen Mas Heren Uur=15:51 1 4529 De Geest Andreas LOOI 5.77m +1.0 59 M45 2 4032 Verstrepen Dirk LYRA 5.01m +3.1 66 4.90m 1.0 M40 3 6402 Driesen Dimitri ACA 4.75m +0.0

Nadere informatie

CHIRO SINGA S LEIDING

CHIRO SINGA S LEIDING CHIRO SINGA S LEIDING Hoofdleiding is aangeduid in het VET 1960-1961 Torck Lucien Teyvaert Gilbert Verzele Hervé Rogge Adelin Ketels Adelin Pater Hippoliet (proost) 1961-1962 Torck Lucien Verzele Hervé

Nadere informatie

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP

AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP AANGIFTEN VAN NALATENSCHAP 1796-begin 20 ste eeuw Inleiding Terug te vinden in de archieven van de registratiekantoren Registratiekantoren Deinze (Fonds F399) en Kruishoutem(F453) (en in vroege Franse

Nadere informatie

J.H. van Dale Sinds mei 1854 was Van Dale hoofdonderwijzer aan de openbare school en sinds oktober 1855 stadsarchivaris in Sluis.

J.H. van Dale Sinds mei 1854 was Van Dale hoofdonderwijzer aan de openbare school en sinds oktober 1855 stadsarchivaris in Sluis. Sinds mei 1854 was Van Dale hoofdonderwijzer aan de openbare school en sinds oktober 1855 stadsarchivaris in Sluis. verhalen over ta al 10 J.H. van Dale 1828-1872 Nijmegen Breda 11 1 5 0 j aa r V a n D

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 25 februari 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0435/A/1/0404

Nadere informatie

North Sea Festival - Inrichting: S.Z.H.C.

North Sea Festival - Inrichting: S.Z.H.C. B01 Boot: Jard B01/1 6 Jungers Rik T01 SZHC A senior B01/2 61 Wouters Leo T11 Robby Fish The Daltons senior B01/3 33 Schoonen Jan T04 Tubertini NL veteraan B01/4 47 Janssens Eddy T08 KZDZ veteraan B01/5

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( )

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( ) Plaatsingslijst Archief H.F.M. Huybers Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: (1841-1842) 1901-1929 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Aanwinsten van HA BLSL Periode 2008/01

Aanwinsten van HA BLSL Periode 2008/01 Aanwinsten van HA BLSL Periode 2008/01 Zonder udc Plaatwerken Godsdienstwetenschap Het boeddhisme / Zeger van Mersbergen. Mechelen : Wolters Documentatiecentrum ; 49). ISBN-13 978 90 301 2471 9 Vergelijkende

Nadere informatie

* SAMENSPEL BEVEREN - SINT-NIKLAAS * * VLUCHT UIT PONT 17 AUGUSTUS JONGE DUIVEN LOS OM 7.30 UUR BASIS: 240 Pag. 1.

* SAMENSPEL BEVEREN - SINT-NIKLAAS * * VLUCHT UIT PONT 17 AUGUSTUS JONGE DUIVEN LOS OM 7.30 UUR BASIS: 240 Pag. 1. * SAMENSPEL BEVEREN - SINT-NIKLAAS * 48078 * VLUCHT UIT PONT 17 AUGUSTUS 2014 702 JONGE DUIVEN LOS OM 7.30 UUR BASIS: 240 Pag. 1. ************************************************************************************************************************************************************

Nadere informatie

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg Max Emanuel en bijgenaamd

Nadere informatie

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge Albert en Elisabeth Marie José van België Plaatskenmerk 28.617 Marie José van België Elisabeth (koningin van België) Albert I (koning van België) Analecta Cartusiana Jaar 1993 Plaatskenmerk 928 D 4 Kloosterorden

Nadere informatie

"Même absent il était présent"

Même absent il était présent "Même absent il était présent" Simon, Frank Barbry, Robert Depaepe, Marc Trefwoorden Delobel, Hilaire 125 jaar Biekorf Trefwoorden Biekorf (tijdschrift) Brugge in 100 objecten Hemeryck, Aleid Trefwoorden

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 Tijdstip Gebeurtenis die de samenstelling van het korps heeft beïnvloed 10.12.2014 96 overlijden Constant SOMERS 21.05.2014 97 overlijden

Nadere informatie

11 EZV-trofee - Inrichting: E.Z.V.

11 EZV-trofee - Inrichting: E.Z.V. B01 Boot: Ronnick B01/1 40 Vanderschaeghe Peter T06 Tubertini België A senior B01/2 89 Verlinden Serge 0 SZHC Antwerpen senior B01/3 54 Devijnck Danny T08 RZC Wommelgem Team senior B01/4 64 Steylaerts

Nadere informatie

Kampioenschappen 2015

Kampioenschappen 2015 Kampioenschappen 2015 Kampioenschap zware fond 1) De clercq Noël 8p coëf 126.55 50 2) V.D. Walle M&F 7p 103.37 40 3) Sardeur Luc 6p 59.54 30 4) Brackenier O & K 6p 96.72 25 5) Van Den Berghe Raf 6p 124.02

Nadere informatie

Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos

Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos pagina 1 van 5 Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos 1 53 1 Nicolaas Hubertus Vos (afb. 1 ) is geboren op 01-08-1850 in Eckelrade-Gronsveld, zoon van Wilhelmus Vos en anna Pleumeeckers. Nicolaas Hubertus

Nadere informatie

PROGRAMMA ACHTER DE VERHALEN 4

PROGRAMMA ACHTER DE VERHALEN 4 PROGRAMMA ACHTER DE VERHALEN 4 WOENSDAG 18 APRIL 2012 ACADEMIEGEBOUW (GRATIS) v.a. 13u00 14u00-14u10 14u10-15u20 15u20-15u45 INSCHRIJVING OPENING CONGRES Door: Wiljan van den Akker (Decaan Geesteswetenschappen

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 april Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 april Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 21 april 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 21

Nadere informatie

Hier leer je verschillende academische teksten lezen, schrijven en voordragen. Deze cursus dient ook als een soort voorbereiding op je scriptie.

Hier leer je verschillende academische teksten lezen, schrijven en voordragen. Deze cursus dient ook als een soort voorbereiding op je scriptie. 1 e Jaar Master (MA) Academisch schrijven Code: MHL 1011 hoorcollege Hier leer je verschillende academische teksten lezen, schrijven en voordragen. Deze cursus dient ook als een soort voorbereiding op

Nadere informatie

Stadswandeling. Kruispoort

Stadswandeling. Kruispoort Brugge Brugge is de hoofdstad van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente telt bijna 117.000 inwoners. Ongeveer 20.000 daarvan wonen in het historisch centrum. In 2002 was Brugge Culturele hoofdstad

Nadere informatie

Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar

Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar 2011-2012 U vindt de reglementen op onze site http://www.kvab.be/prijzen.aspx. I. Laureaat van de Academie De belangrijkste

Nadere informatie

Printed april 12, 2015 at 22:55

Printed april 12, 2015 at 22:55 OPEN -- Overall Stage Results Stage 1 -- Stage 1 1 148 27,52 5,3779 160,0000 100,00 3850 Wagenaars, Dennis 2 155 29,76 5,2083 154,9550 96,85 479 Drummen, Maurice 3 150 29,00 5,1724 153,8863 96,18 412 Rooijendijk,

Nadere informatie

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper Ieper 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper 12 lieve hartjes plukken uit het Roeselaars cultuurfestival 1972 Plaatskenmerk 947 D 53 Roeselare ; tentoonstellingen

Nadere informatie

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG TIENVERBOND QUIEVR. OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 04/05/15. Los om 08:00:00. 297 duiven. PRYS NAAM LIEFHEBBER GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR DAG AFSTAND SNELHEID ------- -------------------------

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF

SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN BLANKENBERGE REKENINGNUMMER BE NIEUWSBRIEF SECRETARIAAT IVAN DE LEU MGR WAFFELAERTLAAN 53 8370 BLANKENBERGE 050 42 84 97 REKENINGNUMMER BE34 4727 0645 2190 REDACTIE NIC OTTEVAERE ERIC DE VILLE IVAN DE LEU LAY OUT FRANKY MAELSTAF NIEUWSBRIEF ZATERDAG

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

District Dender-Waasland Halve Finale Beker van Vlaanderen 2011 Eindstand na ronde 6

District Dender-Waasland Halve Finale Beker van Vlaanderen 2011 Eindstand na ronde 6 District Dender-Waasland Halve Finale Beker van Vlaanderen 2011 Eindstand na ronde 6 Plaats Ploeg Kapitein VP IMP+ IMP- ------ ------------- ------------------ ------ ------- ----- 1 Beveren 8 Ludo Somers

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013

Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 Beknopt verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 OPENBARE ZITTING 1. Mededeling geldigverklaring gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. Kennisname. Er wordt akte genomen van het besluit

Nadere informatie

Bachelorexamen Nederlands

Bachelorexamen Nederlands Bachelorexamen Nederlands 1. Richtlijnen Bachelorexamen Nederlands 1.1. Inleiding 1.2. Scriptie 1.3. Lectuurlijst 1.4. Literair essay 1.5. Map taalkunde 1.6. Map land en volk 1.7. Vertaling 1.8. Conclusie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

INHOUD. SCHEIDING VAN KERK EN STAAT OF ACTIEF PLURALISME? EEN ORIËNTERING VAN HET DEBAT PAUL DE HERT en KAREN MEERSCHAUT... 1

INHOUD. SCHEIDING VAN KERK EN STAAT OF ACTIEF PLURALISME? EEN ORIËNTERING VAN HET DEBAT PAUL DE HERT en KAREN MEERSCHAUT... 1 INHOUD VOORWOORD... v SCHEIDING VAN KERK EN STAAT OF ACTIEF PLURALISME? EEN ORIËNTERING VAN HET DEBAT PAUL DE HERT en KAREN MEERSCHAUT... 1 Maatschappelijke verschuivingen inzake levensbeschouwing en islamvooroordelen...

Nadere informatie

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN Inhoudstafel WOORD VOORAF....................................................... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN 1. Hulpwetenschappen................................................ 1 1.1. Chronologie...................................................

Nadere informatie

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME

TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME TALEN EN CULTUREN VAN GRIEKENLAND EN ROME GRIEKS LATIJN KCV AAN HET STEDELIJK GYMNASIUM JOHAN VAN OLDENBARNEVELT TE AMERSFOORT (Plaatje 1 & 2) De klassieke talen en kcv aan het gymnasium Aan het Gymnasium

Nadere informatie

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin

Examen Geschiedenis. Geef de 7 tijdsvakken: Mintiens Quintin Examen Geschiedenis Geef de 7 tijdsvakken: Prehistorie :... 3500 v.c Stroomculturen : 3500 v.c 800 v.c Klassieke Oudheid : 800 v.c 500 n.c Middeleeuwen : 500 n.c 1450 n.c Nieuwe tijd : 1450 n.c 1750 n.c

Nadere informatie

Einde termijn 2015 Begraafplaats Ekeren

Einde termijn 2015 Begraafplaats Ekeren Einde termijn 2015 Begraafplaats Ekeren Op 31 december 2015 eindigt de termijn van de volgende rustplaatsen: 10 jaar: gewone lijn volle grond 10 jaar: gewone lijn columbarium 25 jaar of meer: concessies

Nadere informatie

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst

word zeker van je zaak met een stageovereenkomst word zeker van je zaak met een stageovereenkomst 1 2 WORD ZEKER VAN JE ZAAK MET EEN STAGE-OVEREENKOMST Voor wie? 18 JAAR? Je bent niet meer leerplichtig, wilt een tof vak leren en tegelijkertijd voor je

Nadere informatie

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( )

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( ) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Deze inventaris kan online geconsulteerd

Nadere informatie

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten

PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten Uitslag Wedvlucht Maaseik 06-08-2011 Los:08.20 Deelnemers:44 Duiven:814 Wind: Oost Zuid Oosten wind PLC Naam Afstand AD/AP Get Ring Tijd Snelheid Punten 1 Jan Smid-de Haan 241,212 23/13 3 1-1128260 11.27.32

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

IV Rood en zwart. I Dag mijnheer Vanriet. Kies drie andere kleuren voor het schilderij van Jos Leonard en kijk, het wordt een heel ander kunstwerk.

IV Rood en zwart. I Dag mijnheer Vanriet. Kies drie andere kleuren voor het schilderij van Jos Leonard en kijk, het wordt een heel ander kunstwerk. Reeds als kleine jongen kwam beeldend kunstenaar Jan Vanriet naar het museum. Het jongetje op het schilderij van Erasmus Quellinus en Jan Fijt heeft hij nog nagetekend toen hij twaalf was. Later bewonderde

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Désiré en Herman Bouchery (1910, 1937, 1943, , ) (D/1986/007)

Stortingslijst van het archief van Désiré en Herman Bouchery (1910, 1937, 1943, , ) (D/1986/007) 095 Stortingslijst van het archief van Désiré en Herman Bouchery (1910, 1937, 1943, 1945-1947, 1953-1958) (D/1986/007) Jenny Franssen Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010

Nadere informatie

Archivalia T.H.M. Akerboom

Archivalia T.H.M. Akerboom Plaatsingslijst Archivalia T.H.M. Akerboom Archiefnummer: 572 Archiefnaam: AKER Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1967-1985 Katholiek Documentatie

Nadere informatie