nummer 150 zesendertigste jaargang nr. 3 Midden-Delfkrant september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 150 zesendertigste jaargang nr. 3 Midden-Delfkrant september 2012"

Transcriptie

1 nummer 150 zesendertigste jaargang nr. 3 Midden-Delfkrant september 2012

2 Colofon Redactioneel Midden-Delfkrant nr e jaargang nummer 3, sept Uitgave van de Midden-Delfland Vereniging, Schipluiden Verschijnt viermaal per jaar Losse nummers 3,00 Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier Redactie Pia van Oord (hoofdredacteur) Frits van Ooststroom Annemiek van Adrichem Katinka Buters (eindredacteur) Burgemeester Musquetiersingel GG Schipluiden Medewerkers aan dit nummer: Tiny van der Meer, Henk Groenendaal (fotografie), Gemma Buters, Arie van der Kooij, Cor Nonhof, Kees van Paassen, Suzanne Wardenaar, Gemma van Winden-Tetteroo, Arie van Woerden Opmaak en druk Stout Grafische Dienstverlening, Vlaardingen Vormgeving: Klaas Bloem Zoals in elke zomer in Midden-Delfland keert na half september de rust weer. De tuinfeesten zijn voorbij, de vakanties genoten en de sterke verhalen over regenval op de camping en tegenwind op de fiets gevormd. Misschien dat de nazomer het nog een beetje goedmaakt? De Midden-Delfland Dag in juni was in ieder geval extra feestelijk vanwege het mooie weer. Daarover vindt u in dit nummer een fotoreportage. Goed nieuws: ook leden kunnen nu een fruitboom adopteren. U leest het in een vervolg op de Bomenplantactie. We zijn nog steeds in het zevende lustrumjaar, dus halen we met drie Leden van het eerste uur weer herinneringen op en publiceren we graag de winnende foto s van de fotowedstrijd Grens tussen stad en platteland. Ook de eerste inzendingen van kinderen kunnen we plaatsen: zij bieden ons een heel eigen kijk op Midden-Delfland. Verder in dit nummer ook veel vertrouwds: het portret van een markante Midden-Delflander is ditmaal van Anny Tetteroo-van Zeijl, de vrouw die meer dan 30 jaar het thuisfront vormde van de veeverloskundige Kees Tetteroo. We publiceren alweer het laatste deel van de Hermelijn-avonturen van de hand van Kees van Paassen, wij hopen dat hij voor ons nog meer in petto heeft. Frits van Ooststroom beschrijft de lotgevallen van Spieringshoek in Schiedam aan de hand van het verdwenen inrijhek en we kunnen lezen over paddenpoelen in het recreatiegebied Zuidrand, die door de KNNV Delfland zijn geïnventariseerd. Ook de vaste rubrieken zijn paraat: Vockestaert attendeert ons op het tweesporenbeleid van de gemeente, de vereniging presenteert nieuwe themawandelingen en op de achterpagina gaan kinderen dit keer bloemen plukken. In dit nummer ook twee bladzijden met allerlei nieuwtjes uit het gebied: van een nog te bouwen bijenhuis, een nieuwe uitgave over Midden-Delfland tot - eindelijk - lagere waterschapslasten voor agrariërs. Veel leesplezier gewenst en een zonnige, fruitige herfst. Kopij en suggesties voor artikelen zijn van harte welkom bij de redactie Overname van artikelen is in veel gevallen mogelijk na overleg met de redactie Verantwoording Publicatie van artikelen hoeft niet te betekenen dat hiermee de mening van de Midden-Delfland Vereniging wordt weergegeven Abonnementen Door lid te worden van de Midden- Delfland Vereniging ontvangt u dit blad. Minimum contributie is 17,50 per jaar. Aanmelding door storting op (ING) of (Rabobank) ten name van Midden-Delfland Vereniging Schipluiden o.v.v. nieuw lid en uw naam, adres, woonplaats INHOUD Controversieel / Ben van der Velde Als ik je moeder maar aan de lijn had... / Gemma van Winden-Tetteroo Kilometerslange kavels / Pia van Oord Bomenactie 2012 / Govert van Oord Fotowedstrijd Nieuws en wetenswaardigheden Leden van het eerste uur Midden-Delfland Dag / Annemiek van Adrichem Het hek van de boerderij Spieringshoek / Frits van Ooststroom Paddenpoelen / Huub van t Hart Blote voeten pad Hermelijn verliefd op jacht / Kees van Paassen De Bezetting Speelt Polderlandschap laten zoals het is? / Arie van Woerden Uit de winkel Themawandelingen, Midden-Delfland picknick Verenigingsnieuws Lui / Roelof uit Beijerse Bloemen plukken / Suzanne Wardenaar Opzegging uitsluitend schriftelijk met inachtneming van vier weken opzegtermijn aan het eind van het jaar Foto voorzijde: Jaagpadbruggetje van de Trekkade langs de Trek- of Noordvliet ter hoogte van Duifpolder te Maasland. Foto Tiny van der Meer. Rechterpagina, boven: Zuidbuurt ter plaatse van Blankenburg-tunneltracé. Foto Tiny van der Meer. 2 Midden-Delfkrant 150

3 Controversieel Het lijkt sinds de val van het kabinet Rutte wel een toverwoord. Belangrijke beslissingen worden tot na een nieuw te vormen kabinet opgeschort. Controversieel heten die belangrijke besluiten opeens. Natuurlijk kunnen de meningen verschillen over wat al dan niet belangrijk is en wat al dan niet moet worden uit- of afgesteld. Bij een aantal beleidsbeslissingen was ik overigens allang voor de val van het kabinet van mening dat die controversieel waren, zoals de omstreden Blankenburgtunnel. Welke besluiten dat nog meer zijn ga ik jullie natuurlijk niet vertellen. De Midden-Delfland Vereniging is geen politieke beweging en de mening van de voorzitter hierover doet al helemaal niet ter zake. Geen politieke beweging, maar we bemoeien ons wel met politieke besluiten. Zeker als die besluiten tegen de doelstellingen van de vereniging ingaan. Daar zijn we uiteindelijk 35 jaar geleden voor opgericht. En daarom moeten we alert zijn. Alert zijn op ontwikkelingen in Schiedam waar de groene vingers naar Midden- Delfland dreigen te worden volgebouwd. Alert zijn op voorgenomen besluiten die het cultuurhistorisch erfgoed betreffen zoals de sloop van het jaagpadbruggetje langs de Schie. Alert zijn op mogelijke ongewenste (bouw)ontwikkelingen aan de Maaslandse Dam. Alert zijn op nog meer infrastructuur in ons gebied. Alert zijn op de gevolgen van de veel te hoge waterschapslasten voor de veehouderij. Aan al die zaken die onze alertheid vragen, liggen politieke besluiten ten grondslag. Wij willen en zullen bij al die onderwerpen ons geluid indringend laten horen, waar die democratische besluiten ook worden genomen. Allemaal hebben wij daar deze week invloed op gehad door het uitbrengen van onze stem voor de Tweede Kamer. En daarmee ook voor of tegen de Blankenburgtunnel. De Midden-Delfland Vereniging blijft met alle macht proberen die landelijke en vooral de plaatselijke politiek te beïnvloeden. Dat zijn we aan u, onze leden verplicht. Daarom komen wij voor ons gebied op zonder binding met welke politieke partij dan ook. En zullen wij altijd alle voor Midden-Delfland belangrijke, al dan niet controversiële zaken aan de orde stellen. Dat kan alleen met gewicht met een sterke vereniging. Lid worden is dit jaar wel heel aantrekkelijk want wie wil er niet vijf jaar van een fruitboom plukken? Het planten van een boom staat voor hoop voor de toekomst. Een vruchtvolle toekomst van Midden-Delfland waar de Midden-Delfland vereniging zich met hart en ziel aan verbindt. Ben van der Velde voorzitter Midden-Delfland Vereniging zesendertigste jaargang nr 3, september

4 Er zijn beroepen, zeker vroeger, waarbij de vrouw op de achtergrond stond. Maar bij het vak van jouw vader als veeverloskundige had je moeder een ontzettend belangrijke rol. Ik heb er bewondering voor dat ze altijd heel netjes en vriendelijk bleef aan de telefoon, ook als een boer ongeduldig voor de tweede keer belde, zegt veehouder Jan van den Berg uit Schipluiden. Iedere boer weet dat elke minuut telt, wanneer de bevalling bij een dier niet voorspoedig verloopt en je dus dringend om professionele hulp verlegen zit. Als we je moeder maar aan de lijn hadden, dan wisten we dat het goed kwam. Anny Tetteroo van Zeijl had de praktijk toch niet willen missen: Ik leefde er in. Als ik je moeder maar aan En zo ga ik, als de redactie om een interview in de veeartsensfeer vraagt, dit keer bij mijn eigen 90-jarige moeder Anny Tetteroo-van Zeijl op bezoek om herinneringen op te halen aan het verdwenen, maar dankbare vak dat mijn vader ( ) decennialang met veel liefde uitoefende: dat van veeverloskundige. Vader Kees kwam graag bij de boeren. Het beroep was al sinds 1840 in de familie. Petrus Tetteroo ( ) castreerde biggen en paarden en verloste varkens, paarden en koeien op vakkundige wijze. Zijn zoon Cornelis en later kleinzoon Hendricus volgden hem op in de praktijk. Cornelis ( ) vestigde zich aan de Woudseweg bij Den Hoorn. Als er een koe in nood was, kwam de boer hem vaak met paard en wagen halen, weet Anny Tetteroo van Zeijl te vertellen. Opoe Antje de Vreede was een zeer kordate dame. Als haar man niet thuis was, nodigde zij de boer binnen om een bakkie te doen om zo de wachttijd te korten. Grootvader had zelf ook wel een gerij maar zijn paard kon niet de hele dag in touw zijn. Beide grootvaders Een mooie geschiedenis die Anny uit de overlevering is bijgebleven is het verhaal van de twee grootvaders. Haar eigen opa Willem van Zeijl had een boerderij aan de Wateringse Zweth. Bij gebrek aan telefoon ging hij, zelfs midden in de nacht, binnendoor lopend naar de Woudseweg om de veeverloskundige te roepen als dat nodig was. Buitenom met paard en wagen zou hem zeker drie uur kosten! Willem van Zeijl hielp het instrumentarium van Cornelis Tetteroo dragen. Als het karwei op de boerderij achter de rug was, kreeg de veeverloskundige koffie en brood met gebakken ei. Vervolgens bracht boer Van Zeijl hem weer een eindje weg zodat hij in de donkere nacht niet van vermoeidheid in het water zou lopen. Die boer en de verloskundige konden toen niet vermoeden dat hun kleinkinderen, Kees en ik, ooit meer dan 50 jaar getrouwd zouden zijn, zegt Anny met zichtbaar genoegen verlossingen De derde generatie werd gevormd door Hendricus Tetteroo ( ). Hendricus trouwde en kreeg twee zonen en drie dochters. De Hendrikus Tetteroo aan het werk: biggen castreren. 4 Midden-Delfkrant 150

5 de lijn had, dan kwam het wel goed jongste zoon, Kees, volgens goed gebruik vernoemd naar zijn opa, was voorbestemd om de opvolging in de veeverloskunde te garanderen en ging al heel jong mee de pad op. Nauwgezet hield Kees zijn werkzaamheden bij zodat we nu kunnen lezen dat hij in maart 1939 zijn eerste verlossing deed bij een boer aan de Ommedijk. Onder toezicht van mijn Vader zo staat erbij. Kees Tetteroo zou verlossingen, nageboorten en castraties verrichten in zijn eigen praktijk. Maar verlossingen betekende wel keer telefoon, vertelt Anny, want de mensen belden vaak nog een keer of mijn man al onderweg was of om te melden dat het kalf inmiddels geboren was. Alleen de dominee in t Woudt had telefoon maar men durfde die man natuurlijk nooit te storen. En dus werd er bij Tetteroo aangebeld, al was dat midden in de nacht, als dokter Reijnders gewaarschuwd moest worden voor een ernstig zieke of voor de bevalling van een buurvrouw. Zo waren wij altijd overal van op de hoogte en door de telefoon gaf de dokter door of wijkzuster Petronella of vroedvrouw juffrouw Jongeneelen gebeld moest worden. Pakje brood De praktijk van Kees Tetteroo bestreek een enorm gebied: van het Westland tot een groot gedeelte van Delfland. Waarneming was daardoor lastig te regelen; de veeverloskundige was dus eigenlijk altijd bereikbaar. Al snel had Kees geen tijd meer voor zijn toneelclub of het werk als gemeenteraadslid. Alleen zijn grote hobby, de modelvliegtuigbouw, bleef hij trouw zolang dat mogelijk was. Wij kinderen wisten niet beter: thuis Moeder Anny begin vijftiger jaren op het erf met de intussen onmisbaar geworden auto van vader Kees. Als een bevalling niet vanzelf ging, werd Kees Tetteroo erbij geroepen. Telefoon! Die telefoon loopt als een rode draad door het leven van mijn ouders en van ons gezin. Toen Kees en Anny de praktijk overnamen en zij zich in het ouderlijk huis vestigden, waren zij de enigen in de wijde omgeving die over telefoon beschikten. Dat was niet alleen nuttig voor de praktijk, de mensen uit de buurt maakten er graag gebruik van als dat nodig was. zesendertigste jaargang nr 3, september

6 Kees Tetteroo. Alle foto s zijn van, of komen uit de collectie van de auteur. draaide alles om de boeren en om de praktijk. Als mijn vader in de kerk zat en er kwam een spoedgeval dan werd één van ons met een briefje gestuurd om te waarschuwen. Verder was er een afspraak met boerin Martina van Paassen-Sunder. Zij had telefoon. Als Kees zijn lijst van klanten afwerkte en er was een dringende boodschap, dan zette Tien Sunder op mijn verzoek een krant zichtbaar voor het raam van haar boerderij aan de Gaagweg. Als hij daar langs reed was dat voor Kees een teken dat hij het thuisfront moest bellen, lacht Anny. En als hij over de Woudseweg kwam richting het volgende spoedgeval dan werd er een kind aan de weg gezet met een pakje boterhammen in de hand. Zo kon Kees snel verder maar had hij toch wat te eten. Ken je man drek komme? Zonder mijn vrouw had ik dit werk nooit kunnen doen. Zij was altijd thuis om de telefoon aan te pakken en de zaken te regelen, daar ben ik haar heel dankbaar voor, zei Kees Tetteroo toen hij in 1983 op voorspraak van een aantal boeren een koninklijke onderscheiding kreeg. Inderdaad was Anny zijn steun en toeverlaat in de praktijk. Bij nacht en ontij werd de hulp van Kees ingeroepen. Ik heb een koe met lijf uit, ken je man drek komme? riep de boer door de telefoon als het allemaal mis dreigde te gaan. En ondanks de weinige communicatiemiddelen wist Anny Tetteroo van Zeijl haar man steeds op te sporen als hij elders in de uitgebreide praktijk bezig was. Vooral in het koude en soms zelfs ijzige vroege voorjaar was het ongelooflijk druk. We hebben éénmaal een maand maart gehad waarin Kees slechts twee nachten door kon slapen, herinnert Anny zich. In die tijd had zijzelf ook geen echte nachtrust want zij nam de telefoon aan en belde haar man na als er weer een volgend spoedgeval kwam. En als de klus geklaard was, kreeg zij een paar ijskoude benen in bed. Kwam Kees pas s morgens vroeg thuis, dan maakte Anny gauw iets te eten, de kinderen moesten rustig zijn en er ging een stofdoek om de klink van de deur zodat er geen herrie was terwijl vader probeerde een paar uurtjes te slapen. Als hij heel laat in de avond weer naar een noodgeval moest, ging Anny weleens mee om hem onderweg wakker te houden. Later stuurde ze een van de kinderen mee. Geroepen voor dieren, luisteren naar mensen Anny: De boeren waren altijd opgelucht als ze zijn auto het erf op zagen rijden. Het emmertje warm water, een stukje zeep en een handdoek waren al in gereedheid gebracht. Toen Kees tijdens een sneeuwrijke koude winternacht bij een verlossing aan de Kwakelweg geroepen werd, zei de boer na afloop: Ik blijf je nakijken tot ik de koplampen van je auto de Gaagweg weer op zie draaien zodat ik zeker weet dat je hier niet het weggetje afglijdt. Boer Hofstede van de Zouteveenseweg vond het op een nacht te glad en te gevaarlijk om Kees te laten komen en hij belde of hij goede raad kon krijgen via de telefoon. Maar mijn man ging liever zelf toch op pad om het dier te helpen. Kees bleef onder alle omstandigheden rustig. Dat was ontzettend prettig, zegt veehouder Jan van den Berg uit eigen ervaring. Zo n bevalling die uit de hand loopt, is toch altijd spannend, dan is de houding van de hulpverlener van groot belang. De boeren hadden veel vertrouwen in hun veeverloskundige en dat leidde vaak tot persoonlijke verhalen. Pas na zijn dood hoorden wij van veel mensen hoe belangrijk mijn vader voor hen geweest is. Hij werd geroepen voor de dieren, maar hij luisterde naar de mensen, zei een van zijn klanten zo mooi. Drukte Kees maakte geen onderscheid tussen katholieke en protestante klanten en was daarmee zijn tijd vooruit. Ook gebeurde het dat een boer belde om hulp maar er direct bij meldde dat hij eigenlijk geen geld had om dat te betalen. Weet die koe daarvan? vroeg Kees Tetteroo. En hij ging gauw aan het werk. Hij was geliefd bij de boeren en wist precies waar de koffie het lekkerst was, maar soms kieperde hij het bruine vocht weleens stiekem weg als het serviesgoed niet zo proper was. En hij heeft een keer een veel te vette pannenkoek in zijn binnenzak laten glijden, herinnert Anny zich. Zelf kwam zij door de drukke praktijk en de zorg voor de zes kinderen nauwelijks toe aan het vrouwengilde of een beetje tijd voor haarzelf. Vaak genoeg moest zij alleen naar een feestje of een receptie als haar man juist weggeroepen was. Waterleiding kwam pas in huis toen ze 12,5 jaar getrouwd waren en in die tussentijd waste Anny de vuile kleding die haar man mee naar huis bracht, met putwater op een houtfornuis in de schuur. De komst van de semafoon gaf veel meer rust en efficiency, en toen een van de kinderen tijdens de ergste drukte mee ging helpen in de praktijk, bracht dat zeker verlichting. Om gezondheidsredenen moest Kees de praktijk in het begin van de jaren 80 toch beëindigen. Geen boer meer aan de deur om medicijnen te halen, geen roodgloeiende telefoon. Anny Tetteroo-van Zeijl kijkt er met een goed gevoel op terug. Voor mij had Kees geen ander beroep hoeven hebben, ik kon het met alle boeren goed vinden. En die drukke praktijk? Ach, ik leefde erin. Gemma van Winden-Tetteroo 6 Midden-Delfkrant 150

7 Kilometerslange kavels Historie en landschap van de Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft begin 2012 haar nieuwste publicatie gepresenteerd: Historie en landschap van de Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder. Deze drie polders hebben een gezamenlijke ontstaans- en bewoningsgeschiedenis en vormen landschappelijk en cultuurhistorisch een eenheid. Zij omvatten een omvangrijk gebied dat loopt van de oude Maasdijk in Maassluis tot aan de Vlaardingervaart tussen Schipluiden en Vlaardingen. Met het oog op de waardevolle lintbebouwing van de Weverskade in Maassluis en de actuele ontwikkelingen in de aangrenzende Dijkpolder, is dit vierde polderboekje aan een overwegend Maassluise delegatie aangeboden. Op de grotendeels in originele staat uit 1891 verkerende boerderij Weverskade 86 werd het boekje in ontvangst genomen door de Maassluise wethouders G. van der Wees, Cultuur en Monumenten, Dit gebied kent een aantal opvallende elementen, waarmee het zich van andere polders onderscheidt. Zo heeft het een groot aantal en ook heel verschillende bruggen en andere watergebonden bouwwerken, zoals betonnen platingen invloed aan om de meest waardevolle boerderijen en andere bouwwerken aan de Weverskade te behouden. Het boekje bevat een beschrijving van de geologische, archeologische, waterstaat- Voormalig zomerhuis Westgaag 1, Maasland. Foto Frits van Ooststroom. en A. Keijzer, Ruimtelijke Ordening, en (walbeschoeiing met aanlegmogelijk- kundige en historisch-bestuurlijke situ- door H. Horlings, wethouder Ruimte- heid) langs de Weverskade en waterke- atie van het onderzoeksgebied; het geeft lijke Ordening van Midden-Delfland en ringen in de boezem van de Westgaag. inzicht in de bewoningsgeschiedenis, de F.aBuijsrogge, general manager Lely Daarnaast zijn er o.a. bij de Maaslandse cultuurhistorische waarde van woningen, Vastgoed in Maassluis en verantwoorde- Dam en de Weverskade nog veel herin- boerderijen, bruggen en andere bouw- lijk voor de woningbouwontwikkeling in neringen zichtbaar aan de glastuinbouw, werken en sluit af met een overzicht van de Dijkpolder. zoals houten tuinderschuren, druiven- de meest waardevolle clusters in het kassen en karakteristieke woonhuizen. gehele gebied. Het boekje bevat acht Kilometerslange kavels kaartjes, die de beschrijvingen duidelijk Het onderzoeksgebied wordt in het Zomerhuizen samenvatten, en een groot aantal foto s. noorden begrensd door de Westgaag Er zijn op verschillende plaatsen in het Met dit boekje is het vierde deel (Spartelvaart) en Oostgaag, in het oosten gebied bij boerderijen zgn. zomerhuizen verschenen van een serie die voor alle door de Vlaardingervaart, in het zuiden aangetroffen; sommige zijn nu pas ont- polders van heel Midden-Delfland wordt door de Noordvliet en in het westen door dekt, zoals het zomerhuis op het erf van uitgevoerd. De auteurs zijn Epko Bult, de Maasdijk. De ontginningskavels strek- de boerderij Weverskade 118. Het rijke Frits van Ooststroom, Jacques Moerman, ten zich uit van de Maasdijk helemaal tot bebouwingslint van de Weverskade is de Pia van Oord, Henk Groenendaal (foto s aan de Vlaardingervaart, een totale leng- grootste verrassing van het onderzoek. en lay out) en Nicoline van der Kooij te van ruim 6 kilometer. Nog altijd is waar Met deze publicatie wordt de project- (kaarten). Alle delen zijn op de site van de te nemen dat meerdere perceelsloten ontwikkelaar van de Dijkpolder op zijn stichting te downloaden: doorlopen in de drie polders. In de zes- wenken bediend bij zijn intentie om van In samenwerking met de stichting Groen tiende eeuw zijn er nog grondbezitters de Weverskade een inspiratiebron en de Goud is voor dit project meerjarige on- die in de drie polders percelen bezitten, ruimtelijke ruggengraat van de nieuwe dersteuning verkregen van de gemeente die in elkaars verlengde liggen. De Duitse plannen te maken. Het is de bedoeling Midden-Delfland, de provincie Zuid- Orde was zo n grondeigenaar, evenals de om hier de komende 10 jaar een groot Holland en de Europese Unie. rijke Maaslandse boerenfamilie Thuen ( t Hoen). De Zuidgaag en de Middel- aantal nieuwe woningen te bouwen in een op de landschappelijke kwaliteiten Pia van Oord watering doorsnijden de oorspronkelijke van Midden-Delfland geënte woonwijk. voorzitter stichting Midden-Delfland is ontginningseenheid. De stichting wendt op dit moment haar Mensenwerk zesendertigste jaargang nr 3, september

8 Op de Midden-Delfland Dag is door de vereniging een nieuwe ledenwerfactie in gang gezet om de doelstelling van 3500 leden voor een 35-jarige vereniging te ondersteunen. De vereniging heeft (in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland) afgesproken om 500 hoogstamfruitbomen van oude, streekeigen rassen te gaan planten aan de Maaslandse Dam in Midden-Delfland. Bomenactie 2012 Nieuwe leden maken Midden-Delfland groener De Maaslandse Dam is een oud tuinbouwgebiedje (langs de Oostgaag, in de buurt van de Kwakelweg) waar de tuinderijen zijn gesloopt en waar in de toekomst bedrijvigheid moet komen, gericht op het versterken van de functies van Midden-Delfland. Het idee is dat daar recreatiebedrijfjes komen, welzijnsinstellingen, zorgboerderijen, outdoor-bedrijfjes, enzomeer, die Midden-Delfland aantrekkelijker maken voor bezoekers. In het ruimtelijke plan voor de Maaslandse Dam worden deze speciale activiteiten en bedrijven omlijst door groene zomen die uit boomgaarden bestaan van speciale fruitrassen. De eerste 500 bomen voor die groene zones worden door nieuwe leden van de Midden-Delfland Vereniging geplant en door hen voor de komende vijf jaar geadopteerd. De gemeente Midden-Delfland garandeert dat de bomen in de publieke zones komen te staan en dus later niet hoeven wijken voor bebouwing. De Midden-Delfland Vereniging heeft een actieve eigen bomengroep, die het onderhoud en snoeiwerk de komende jaren wil begeleiden. Leden die dat willen kunnen daarbij worden ingeschakeld, zeker als ze zijn bijgespijkerd door één van die instructieve snoeicursussen van KNNV Delfland. Goede actie Dit is om meerdere redenen een goede actie. Natuurlijk werken we op deze manier aan de versterking van de Midden-Delfland Vereniging. Het planten van 500 hoogstamfruitbomen in Midden-Delfland versterkt daarnaast de authentieke sfeer van het gebied. De actie draagt verder bij aan het in stand houden van oude fruitrassen in Midden-Delfland zoals de Bellefleur, de Zwijndrechtse Wijnpeer, de Williamspeer, de Sterappel, de Opalpruim en nog veel meer gouwe ouwe fruitsoorten (in totaal wel 25). En de actie betrekt 500 mensen bij het toekomstige wel en wee van deze fruitbomen. Eerst al bij de boomplantdag in februari-maart 2013 en vervolgens door de jaarlijkse oogstfeesten, met ingang van najaar Alle betrokkenen leren zo wat er nodig is om goede fruitopbrengsten te genereren. Natuurlijk betrekt het de planters ook bij de toekomst van Midden-Delfland en die van de Maaslandse Dam in het bijzonder, die op een aantal punten helaas onzeker is geworden (zie bij Verenigingsnieuws het artikel van bestuurslid Roelof uit Beijerse (pag. 26). Door de hoge grondprijzen en de economische teruggang dreigt de gewenste ontwikkeling van de Maaslandse Dam te stagneren. De Midden-Delfland Vereniging en de leden van de vereniging die hier een boom adopteren, geven in elk geval een krachtig signaal af dat Midden-Delfland hen veel waard is en dat de toekomst van het gebied groen moet zijn, gericht op het versterken van de authenticiteit en de gebruikswaarde voor de (stedelijke) liefhebbers. Rijke appeloogst in boomgaard aan de Westgaag. Foto Pia van Oord. Nu ook een adoptieboom voor actieve leden! Veel trouwe leden vroegen of zij ook een fruitboom in Midden-Delfland kunnen adopteren. Het bestuur heeft in antwoord daarop besloten om ook bestaande leden de mogelijkheid te geven een boom aan de Maaslandse Dam te adopteren. Wel gekoppeld aan de werving van nieuwe leden - want daar zijn de bomen in eerste instantie voor bedoeld. Elk lid dat via de site of op e e n van de komende evenementen 2 nieuwe leden aanmeldt, krijgt nu zelf ook een adoptieboom naar keuze. Uiteraard zolang de voorraad strekt! Neem aspirantleden mee naar de picknick op 22 september in de Zoutenveensepolder en maak ze zijn meteen lid van de Midden-Delflandfamilie! Nieuwe leden die zich vanaf nu aanmelden, krijgen de resterende nummers van 2012 gratis en betalen pas vanaf 1 januari 2013 het lidmaatschap voor 2013 en 2014: 17,50 per jaar 8 Midden-Delfkrant 150

9 Uitslag fotowedstrijd Grens tussen stad en platteland De fotowedstrijd in de vorige krant heeft veel mooie foto s van Midden-Delfland opgeleverd. Beelden zoals wij het graag zien, de stad is daarop ver te zoeken. De jury heeft dan ook besloten de opdracht ruim te nemen. De winnende foto is van Harry Olsthoorn. In de verte is de skyline van Rotterdam te zien en wordt Midden- Delfland net in het zonnetje gezet. De jury vond dat deze foto toont dat Midden Delfland 7 dagen per week, 24 uur per dag de moeite waard is. De fotograaf heeft een overnachting in B&B het Regthuis gewonnen. Een aantal andere foto s kreeg een eervolle vermelding en die willen wij u natuurlijk niet onthouden. Een ervan gaat naar Reinier van der Zande voor Diner in het Groen. Hij maakte deze foto op de Maaslandse Dam tijdens het bezoek van VROM / Mooi Nederland! Deze foto geeft aan dat de grens tussen stad en platteland niet groot hoeft te zijn, en dat het elkaar juist kan versterken. Diner in het Groen, gewoon doen! Willem Overkleeft maakte een prachtige foto van klaprozen vanuit een kikkerperspectief. De foto is bijzonder kleurrijk en de bebouwing op de achtergrond geeft de foto iets spannends. De jury bestond uit Ed Buying (fotograaf van Buying Images en docent bij fotograferenleren.nl) en Annemiek van Adrichem (fotograaf, bestuurs- en redactielid van de vereniging). Het volledige juryrapport met alle foto s is te vinden op Boven: De winnende foto Tanthof1 van Harry Olsthoorn. Links: Diner in het Groen. de tafel van Reinier van der Zande. Onder: Klaprozen van Willem Overkleeft zesendertigste jaargang nr 3, september

10 Prieel Baarslust In maart 2009 wijdde Frits van Ooststroom zijn aflevering van de bouwhistorische verkenningen aan villa Baarslust, die aan de Gaagweg in Schipluiden stond. Kort erna is de villa gesloopt. Het zeer verwaarloosde gietijzeren prieel, dat achter de villa aan de Zijde stond, verdween ook, maar niet voor lang. Het is onlangs geheel gerestaureerd en terug geplaatst in de romantische tuin van Op Hodenpijl, waar het uitstekend op zijn plaats is. Dat is een groot compliment waard aan de huidige eigenaar, de buurman van het vroegere Baarslust. (PvO) Voorgevel prieel Baarslust, foto D.R. Donker Visualisatie David Veldhoen i.s.m. Harry Kerssen. Melarium: ode aan bijen èn imkers Het gerestaureerde prieel in de tuin van Op Hodenpijl. Foto Pia van Oord. Deze zomer verscheen een opvallend berichtje in de pers: er zal in het Ackerdijkse Bos een bijenhuis van twee verdiepingen met uitkijkplatform worden gebouwd in een boomgaard van 60 halfstamfruitbomen. De illustratie was zo mogelijk nog opvallender: het leek nog het meest op een in de polder geland ruimtevaartuig. Het Melarium is ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar David Veldhoen en wordt geheel zelfvoorzienend. De KNNV afdeling Delfland gaat het Melarium beheren en heeft de Imkervereniging Delft Westland bereid gevonden om er een ervarings- en demonstratiecentrum voor de imkeropleiding te vestigen met ruimte voor tien korven. Een mooi vooruitzicht omdat het besluit valt in het Jaar van de Bij. Bijen zijn belangrijk, omdat onze voedselvoorziening voor een groot deel afhankelijk is van de bestuivende arbeid van bijen. In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland. De verschraling van het bloemenaanbod in het Nederlandse landschap maakt dat vele soorten wilde bijen in gevaar zijn. Daarom is 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de bij. Kijk voor meer informatie op De bouw kan in 2013 plaatsvinden. Opdrachtgever is de Provincie Zuid- Holland. Kijk voor meer afbeeldingen van het ontwerp op kunstgebouw.nl/publiek/actueel/2010/landschapsparkmiddendelfland. php. We zullen hier in een volgend nummer op terugkomen. (PvO) Honingbij. Foto Laurence Packer. 10 Midden-Delfkrant 150

11 Twee gezichten van Midden-Delfland Nu in boekvorm Diegenen die de afleveringen van Twee gezichten van in de kranten Schip- Hoorn (vanaf 2002) en later in De Schakel (vanaf 2005) de afgelopen jaren hebben uitgeknipt en bewaard, kunnen nu hun collectie van de hand doen! Alle afleveringen zijn gebundeld in een prachtig boek: Twee gezichten van Midden-Delfland. In het boek zijn de meeste afbeeldingen in kleur te bewonderen en niet zelden is een derde afbeelding toegevoegd. De teksten zijn hier en daar geactualiseerd en aangepast aan nieuw historisch onderzoek. Toegevoegd is een hoofdstuk met beschrijvingen van de woonkernen in Midden-Delfland: de dorpen Maasland, Schipluiden, Den Hoorn, t Woudt en de buurtschap De Zweth en het bebouwingslint langs de Gaag. De plaats van de afbeeldingen is terug te vinden op een reeks kaartjes. Het gros van de 110 beschrijvingen is gemaakt door Trudy Werner-Berkhout en Jacques Moerman. Gastauteurs waren Marie-Louise ten Horn-van Nispen, Klaas Boschma en Hans van Buuren. Alle foto s van de nieuwe situaties werden genomen door Henk Groenendaal, de oude afbeeldingen zijn verzameld uit alle hoeken en gaten en daardoor vaak uniek. Het is kostelijk om de oude en nieuwe situaties te vergelijken. Soms is er weinig veranderd, andere keren is de situatie haast onherkenbaar veranderd. Vaak is dat helaas een verarming. Het zal zo nu en dan wel moeilijk zijn geweest voor de fotograaf om hetzelfde standpunt in te nemen als de maker van de oude afbeelding, maar juist dat vergroot de herkenbaarheid. Al met al is het een kostelijk boek geworden met alleszins leesbare teksten en heel veel mooie plaatjes. Een verrijking ook van de geschiedschrijving van Midden-Delfland. En, zoals de burgemeester van de gemeente Midden- Delfland in het voorwoord schrijft: Het is uw gunst bijzonder waardig. De uitgave is te koop in Museum De Schilpen in Maasland en Museum Het Tramstation in Schipluiden voor 24,95. (FvO) Holierhoekse Polder. Foto Frits van Ooststroom. Waterschapslasten boeren in 2013 omlaag Op de laatste dag voor het reces heeft de Tweede Kamer ingestemd met een kleine wijziging in de Waterschapswet. Dat mag een succes worden genoemd van de gezamenlijke lobby (van LTO Delflands Groen, Midden- Delfland Vereniging, Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland) die er vanuit Midden- Delfland is gevoerd bij de politiek. Staatssecretaris Atsma kwam er afgelopen winter voor naar het gebied. Euvel was het hoge aandeel van infrastructuur op het totale oppervlak, dat leidde tot een onredelijke economische rekenwaarde van de agrarische grond. Door nu een opslagpercentage voor wegen in te voeren gaan de tarieven voor agrariërs omlaag. Voor eigenaren van wegen gaan de kosten wel stijgen. Het besluit moet dit najaar nog wel de instemming krijgen van de Eerste Kamer. Als het Hoogheemraadschap eind dit jaar een positief besluit heeft genomen kunnen de tarieven in 2013 omlaag. (PvO) zesendertigste jaargang nr 3, september

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast

Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Het Rechthuis: van herberg tot gastvrij Bed & Breakfast Donderdag 8 juli 2011 door Gemma van Winden-Tetteroo Jakob en Marja voor hun prachtig verbouwde Rechthuis. Schipluiden De zon kruipt bijna weg achter

Nadere informatie

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km

Midden-Delflandroute. Route. 47.1 km Route 6 47.1 km Midden-Delflandroute Midden-Delfland is een mini-groen Hart, dat ingeklemd ligt tussen Den Haag, Rotterdam en Delft. Het is nog steeds verrassend rustig en landelijk in dit mooie polderland.

Nadere informatie

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST!

OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! ietsroute Hoogland West OPDRACHTEN bij de FIETSEXCURSIE van het project MOOI HOOGLAND-WEST! 5 4 6 3 2 1 Let op het verkeer en zet je fiets goed aan de kant! Mooi Hoogland-West! 1 Bolle akker locatie 1

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen.

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen. Lente groep 3/4 inhoud blz Lente 3 1 Langer licht 4 2 Bollen 5 3 Wakker worden 6 4 Frisse blaadjes 7 5 Kikkerdril 8 6 Op reis 9 7 In de wei 10 8 Er op uit! 11 9 Filmpjes 12 Werkblad winter 13 Schrijf je

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging)

Midden-Delfland als Wandellandschap. Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Midden-Delfland als Wandellandschap Presentatie door Hein van Bohemen (voorzitter werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging) Wandelpaden in Midden-Delfland voor het voetlicht Opbouw van de presentatie:

Nadere informatie

Lente. groep 3, 4 en 5

Lente. groep 3, 4 en 5 Lente groep 3, 4 en 5 Inhoud Lente 3 1. Langer licht 4 2. Bollen 5 3. Wakker worden 6 4. Frisse blaadjes 7 5. Kikkerdril 8 6. Op reis 9 7. In de wei 10 8. Er op uit! 11 9. Filmpjes 12 Werkblad lente 14

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Op 4 november jl. was de première van de documentaire over de ruilverkaveling en streekverbetering die rond 1960 heeft plaatsgevonden in polder

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij Inleiding Vroeger woonde ik in Caddum. Ik ben daar niet geboren. Maar ik woon daar vanaf mijn derde jaar. Caddum is een klein dorp op de Veluwe. Echt een boerendorp. De meeste mensen in het dorp zijn boer.

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Hub. Leufkens bij de Wimmenumermolen door Eric Zwijnenberg, april 2008

Hub. Leufkens bij de Wimmenumermolen door Eric Zwijnenberg, april 2008 Hub. Leufkens bij de Wimmenumermolen door Eric Zwijnenberg, april 2008 Hoe kwam ik in aanraking met het werk van Leufkens? Op 1 maart 2009 hield ik in Gasterij 't Woud een lezing voor de bewoners van Wimmenum

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Bodyprotectors. Beestjes in het bos STAL T REELAER NIEUWSBRIEF. Interessante informatie: In dit nummer: Teken 1. Ruiter en paard van de maand!

Bodyprotectors. Beestjes in het bos STAL T REELAER NIEUWSBRIEF. Interessante informatie: In dit nummer: Teken 1. Ruiter en paard van de maand! STAL T REELAER NIEUWSBRIEF Interessante informatie: De nieuwe cross hindernissen zijn inmiddels in gebruik genomen. Op 17 april is het lente concours. Nog niets te doen in de mei vakantie? Kijk op pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

~theater~ rollenspel. Instructie voor de leerkracht

~theater~ rollenspel. Instructie voor de leerkracht ~theater~ rollenspel Instructie voor de leerkracht De leerlingen repeteren het rollenspel. Groep 1 met 15 leerlingen, spelen het verhaal, Tammo en Trijntje en de opstandelingen. Groep 2 met 15 leerlingen,

Nadere informatie

Lesbrief. Bij ons in het dorp Jan Terlouw

Lesbrief. Bij ons in het dorp Jan Terlouw Lesbrief Bij ons in het dorp Jan Terlouw Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Set: CD+ 4 VERMOMMINGEN "De boerderij"

Set: CD+ 4 VERMOMMINGEN De boerderij Set: CD+ 4 VERMOMMINGEN "De boerderij" Ref. 66010 Ref. 66010 Set: CD + VERMOMMINGEN De Boerderij INHOUD EN BESCHRIJVING Set bestaande uit 4 maskers (maat voor 3-7 jarigen) + AUDIO CD MP3 (zonder afbeeldingen)

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de Familie Heydra Omstreeks het jaar 1870 woonde als jong gehuwd paar Leonardus (Leen Heydra, de zoon van Johannes Heydra en Anna de Vette, op de flinke en oude boerderij

Nadere informatie

Vallis ❿ 61. Prachtige gebouwen en panorama's

Vallis ❿ 61. Prachtige gebouwen en panorama's Route 6 60 Vallis 61 Prachtige gebouwen en panorama's In Vaals en Lemiers getuigen monumentale gebouwen van een bewogen verleden. De groene heuvels in de omgeving bieden allerlei fascinerende vergezichten.

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 1 Je ouders zijn ook maar mensen 11 2 Eerst ruzies, nu ook nog de scheiding 21 3 Dit is niet eerlijk! 31 4 Wat cijfers ons leren 41 5 En toen veranderde mijn wereld 51 6 Bij wie

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden

Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden Danio Rerio Del 69 2013 Jos Koster gefeliciteerd, door het bestuur en de leden Op zaterdagavond 23 maart was de uitslag van de Districtskeuring van het district Zuidholland Noord. Jos Koster verdedigde

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Wandeling rond Tanthof

Wandeling rond Tanthof Wandeling rond Tanthof Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV afdeling Delfland Postbus 133 2600 AC DELFT afdelingdelfland@knnv.nl www.knnv.nl/afdelingdelfland http://twitter.com/#!/knnvafddelfland

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Vormgeving: Brein Boerderei (Eline Mechielsen) Inhoud: HCO (Wessel Stet en Fabienne Peters)

Vormgeving: Brein Boerderei (Eline Mechielsen) Inhoud: HCO (Wessel Stet en Fabienne Peters) 2 Vormgeving: Brein Boerderei (Eline Mechielsen) Inhoud: HCO (Wessel Stet en Fabienne Peters) Wat kom je te weten? JOUW SCHOOL STAAT OP EEN EEUWENOUDE PLEK. WAT SPEELDE ZICH DAAR 800 JAAR GELEDEN AF? FLORIS

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds,

Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds, Najaarsnieuwsbrief van het manegepaarden pensioenfonds, Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel gebeurd, hoog tijd dus om al dit nieuws weer eens met u te delen. Diana Om te beginnen hebben we 12

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender

Uiltje gemist? kalender 17 maart 2016 kalender Data Vrijdag 18 maart Kunstatelier 4 Week 12 Tussentijdse rapportage groepen 1-2 Vrijdag 25 maart Vrije dag voor alle kinderen Maandag 28 maart 2 e Paasdag Dinsdag 29 maart Vrije

Nadere informatie

Moeder worden, moeder zijn

Moeder worden, moeder zijn Moeder worden, moeder zijn Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Postbus 10208 1001 EE Amsterdam Telefoon: (020) 520 60 70 Fax: (020) 520 60 61 E-mail: info@eenvoudigcommuniceren.nl Website: www.eenvoudigcommuniceren.nl

Nadere informatie

Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat

Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat Slachthuisstraat 12 t/m 23, 84 t/m 98 en 130 t/m 144 Hoek Pladellastraat en Merovingenstraat Soort : Tekststenen (2 stuks) en Gevelstenen (12 stuks) Naam : - Opdrachtgeefster : Prè-wonen Datering : 2007

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

uitga uitg v a e v 2013

uitga uitg v a e v 2013 Lente uitgave 2013 groep 3/4 inhoud blz. Lente 3 1. Langer licht 4 2. Bollen 5 3. Wakker worden 6 4. Frisse blaadjes 7 5. Kikkerdril 8 6. Op reis 9 7. In de wei 10 8. Er op uit! 11 9. Filmpjes 12 Werkblad

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Op één voetje en één kleppertje

Op één voetje en één kleppertje Op één voetje en één kleppertje Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Het was één groot feest!

Het was één groot feest! Het was één groot feest! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

Juryrapport verlichting Feestweek Hoornaar. Taferelen buurtverenigingen. 1 De kromme Giessen Elfstedentocht

Juryrapport verlichting Feestweek Hoornaar. Taferelen buurtverenigingen. 1 De kromme Giessen Elfstedentocht Juryrapport verlichting Feestweek Hoornaar Taferelen buurtverenigingen 1 De kromme Giessen Elfstedentocht Bijzonder origineel, humor en goed uitgewerkt zijn de belangrijkste redenen voor deze eerste plaats.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum.

Mijn Mokum is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het Amsterdam Museum. 2 INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is gemaakt door het. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het museum. In dit werkboekje

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Ruim perceel. Landelijk wonen. Hoogwaardige afwerking. Vernieuwbouwde woonboerderij. Bijgebouw met mogelijkheden

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Ruim perceel. Landelijk wonen. Hoogwaardige afwerking. Vernieuwbouwde woonboerderij. Bijgebouw met mogelijkheden Huizen van Hoekstra & van Eck Beets 31 B, 1475 JC Beets Landelijk wonen Vernieuwbouwde woonboerderij Hoogwaardige afwerking Ruim perceel Bijgebouw met mogelijkheden H11 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop! Molens zijn markante monumenten in ons Hollandse landschap. In Zuid-Holland staan maar liefst 228 van

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

China. - Tibet Cultuur- les 2.

China. - Tibet Cultuur- les 2. China Pagina 1 - Tibet Cultuur- les 2. Colofon Les voor groep 7/8 50 minuten Aardrijkskunde Leerkracht - handreiking Inleiding In deze les willen we ons verdiepen in de situatie van Tibet. Wat speelt daar

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Tuintrip: +!717973!911562! kktkt. Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire. Nazomeren Pompoenseizoen Dahlia. Tuintrend Wilgentenen Buitenhaard

Tuintrip: +!717973!911562! kktkt. Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire. Nazomeren Pompoenseizoen Dahlia. Tuintrend Wilgentenen Buitenhaard WWW.GARDENZINE.NL SEPTEMBER 2009 3,95 H E T T I J D S C H R I F T V O O R D E T U I N, S E R R E E N H E T T E R R A S +!717973!911562! kktkt Tuintrip: Kleurenparadijs: Tuinfestival aan de Loire Nazomeren

Nadere informatie

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage De Buitenplaats Welkom in Geldermalsen Wonen in de Betuwe Nieuwbouwproject De Plantage, dé plek voor heerlijk wonen, lekker leven. Jonge stellen, gezinnen met kinderen

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie