nummer 150 zesendertigste jaargang nr. 3 Midden-Delfkrant september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 150 zesendertigste jaargang nr. 3 Midden-Delfkrant september 2012"

Transcriptie

1 nummer 150 zesendertigste jaargang nr. 3 Midden-Delfkrant september 2012

2 Colofon Redactioneel Midden-Delfkrant nr e jaargang nummer 3, sept Uitgave van de Midden-Delfland Vereniging, Schipluiden Verschijnt viermaal per jaar Losse nummers 3,00 Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier Redactie Pia van Oord (hoofdredacteur) Frits van Ooststroom Annemiek van Adrichem Katinka Buters (eindredacteur) Burgemeester Musquetiersingel GG Schipluiden Medewerkers aan dit nummer: Tiny van der Meer, Henk Groenendaal (fotografie), Gemma Buters, Arie van der Kooij, Cor Nonhof, Kees van Paassen, Suzanne Wardenaar, Gemma van Winden-Tetteroo, Arie van Woerden Opmaak en druk Stout Grafische Dienstverlening, Vlaardingen Vormgeving: Klaas Bloem Zoals in elke zomer in Midden-Delfland keert na half september de rust weer. De tuinfeesten zijn voorbij, de vakanties genoten en de sterke verhalen over regenval op de camping en tegenwind op de fiets gevormd. Misschien dat de nazomer het nog een beetje goedmaakt? De Midden-Delfland Dag in juni was in ieder geval extra feestelijk vanwege het mooie weer. Daarover vindt u in dit nummer een fotoreportage. Goed nieuws: ook leden kunnen nu een fruitboom adopteren. U leest het in een vervolg op de Bomenplantactie. We zijn nog steeds in het zevende lustrumjaar, dus halen we met drie Leden van het eerste uur weer herinneringen op en publiceren we graag de winnende foto s van de fotowedstrijd Grens tussen stad en platteland. Ook de eerste inzendingen van kinderen kunnen we plaatsen: zij bieden ons een heel eigen kijk op Midden-Delfland. Verder in dit nummer ook veel vertrouwds: het portret van een markante Midden-Delflander is ditmaal van Anny Tetteroo-van Zeijl, de vrouw die meer dan 30 jaar het thuisfront vormde van de veeverloskundige Kees Tetteroo. We publiceren alweer het laatste deel van de Hermelijn-avonturen van de hand van Kees van Paassen, wij hopen dat hij voor ons nog meer in petto heeft. Frits van Ooststroom beschrijft de lotgevallen van Spieringshoek in Schiedam aan de hand van het verdwenen inrijhek en we kunnen lezen over paddenpoelen in het recreatiegebied Zuidrand, die door de KNNV Delfland zijn geïnventariseerd. Ook de vaste rubrieken zijn paraat: Vockestaert attendeert ons op het tweesporenbeleid van de gemeente, de vereniging presenteert nieuwe themawandelingen en op de achterpagina gaan kinderen dit keer bloemen plukken. In dit nummer ook twee bladzijden met allerlei nieuwtjes uit het gebied: van een nog te bouwen bijenhuis, een nieuwe uitgave over Midden-Delfland tot - eindelijk - lagere waterschapslasten voor agrariërs. Veel leesplezier gewenst en een zonnige, fruitige herfst. Kopij en suggesties voor artikelen zijn van harte welkom bij de redactie Overname van artikelen is in veel gevallen mogelijk na overleg met de redactie Verantwoording Publicatie van artikelen hoeft niet te betekenen dat hiermee de mening van de Midden-Delfland Vereniging wordt weergegeven Abonnementen Door lid te worden van de Midden- Delfland Vereniging ontvangt u dit blad. Minimum contributie is 17,50 per jaar. Aanmelding door storting op (ING) of (Rabobank) ten name van Midden-Delfland Vereniging Schipluiden o.v.v. nieuw lid en uw naam, adres, woonplaats INHOUD Controversieel / Ben van der Velde Als ik je moeder maar aan de lijn had... / Gemma van Winden-Tetteroo Kilometerslange kavels / Pia van Oord Bomenactie 2012 / Govert van Oord Fotowedstrijd Nieuws en wetenswaardigheden Leden van het eerste uur Midden-Delfland Dag / Annemiek van Adrichem Het hek van de boerderij Spieringshoek / Frits van Ooststroom Paddenpoelen / Huub van t Hart Blote voeten pad Hermelijn verliefd op jacht / Kees van Paassen De Bezetting Speelt Polderlandschap laten zoals het is? / Arie van Woerden Uit de winkel Themawandelingen, Midden-Delfland picknick Verenigingsnieuws Lui / Roelof uit Beijerse Bloemen plukken / Suzanne Wardenaar Opzegging uitsluitend schriftelijk met inachtneming van vier weken opzegtermijn aan het eind van het jaar Foto voorzijde: Jaagpadbruggetje van de Trekkade langs de Trek- of Noordvliet ter hoogte van Duifpolder te Maasland. Foto Tiny van der Meer. Rechterpagina, boven: Zuidbuurt ter plaatse van Blankenburg-tunneltracé. Foto Tiny van der Meer. 2 Midden-Delfkrant 150

3 Controversieel Het lijkt sinds de val van het kabinet Rutte wel een toverwoord. Belangrijke beslissingen worden tot na een nieuw te vormen kabinet opgeschort. Controversieel heten die belangrijke besluiten opeens. Natuurlijk kunnen de meningen verschillen over wat al dan niet belangrijk is en wat al dan niet moet worden uit- of afgesteld. Bij een aantal beleidsbeslissingen was ik overigens allang voor de val van het kabinet van mening dat die controversieel waren, zoals de omstreden Blankenburgtunnel. Welke besluiten dat nog meer zijn ga ik jullie natuurlijk niet vertellen. De Midden-Delfland Vereniging is geen politieke beweging en de mening van de voorzitter hierover doet al helemaal niet ter zake. Geen politieke beweging, maar we bemoeien ons wel met politieke besluiten. Zeker als die besluiten tegen de doelstellingen van de vereniging ingaan. Daar zijn we uiteindelijk 35 jaar geleden voor opgericht. En daarom moeten we alert zijn. Alert zijn op ontwikkelingen in Schiedam waar de groene vingers naar Midden- Delfland dreigen te worden volgebouwd. Alert zijn op voorgenomen besluiten die het cultuurhistorisch erfgoed betreffen zoals de sloop van het jaagpadbruggetje langs de Schie. Alert zijn op mogelijke ongewenste (bouw)ontwikkelingen aan de Maaslandse Dam. Alert zijn op nog meer infrastructuur in ons gebied. Alert zijn op de gevolgen van de veel te hoge waterschapslasten voor de veehouderij. Aan al die zaken die onze alertheid vragen, liggen politieke besluiten ten grondslag. Wij willen en zullen bij al die onderwerpen ons geluid indringend laten horen, waar die democratische besluiten ook worden genomen. Allemaal hebben wij daar deze week invloed op gehad door het uitbrengen van onze stem voor de Tweede Kamer. En daarmee ook voor of tegen de Blankenburgtunnel. De Midden-Delfland Vereniging blijft met alle macht proberen die landelijke en vooral de plaatselijke politiek te beïnvloeden. Dat zijn we aan u, onze leden verplicht. Daarom komen wij voor ons gebied op zonder binding met welke politieke partij dan ook. En zullen wij altijd alle voor Midden-Delfland belangrijke, al dan niet controversiële zaken aan de orde stellen. Dat kan alleen met gewicht met een sterke vereniging. Lid worden is dit jaar wel heel aantrekkelijk want wie wil er niet vijf jaar van een fruitboom plukken? Het planten van een boom staat voor hoop voor de toekomst. Een vruchtvolle toekomst van Midden-Delfland waar de Midden-Delfland vereniging zich met hart en ziel aan verbindt. Ben van der Velde voorzitter Midden-Delfland Vereniging zesendertigste jaargang nr 3, september

4 Er zijn beroepen, zeker vroeger, waarbij de vrouw op de achtergrond stond. Maar bij het vak van jouw vader als veeverloskundige had je moeder een ontzettend belangrijke rol. Ik heb er bewondering voor dat ze altijd heel netjes en vriendelijk bleef aan de telefoon, ook als een boer ongeduldig voor de tweede keer belde, zegt veehouder Jan van den Berg uit Schipluiden. Iedere boer weet dat elke minuut telt, wanneer de bevalling bij een dier niet voorspoedig verloopt en je dus dringend om professionele hulp verlegen zit. Als we je moeder maar aan de lijn hadden, dan wisten we dat het goed kwam. Anny Tetteroo van Zeijl had de praktijk toch niet willen missen: Ik leefde er in. Als ik je moeder maar aan En zo ga ik, als de redactie om een interview in de veeartsensfeer vraagt, dit keer bij mijn eigen 90-jarige moeder Anny Tetteroo-van Zeijl op bezoek om herinneringen op te halen aan het verdwenen, maar dankbare vak dat mijn vader ( ) decennialang met veel liefde uitoefende: dat van veeverloskundige. Vader Kees kwam graag bij de boeren. Het beroep was al sinds 1840 in de familie. Petrus Tetteroo ( ) castreerde biggen en paarden en verloste varkens, paarden en koeien op vakkundige wijze. Zijn zoon Cornelis en later kleinzoon Hendricus volgden hem op in de praktijk. Cornelis ( ) vestigde zich aan de Woudseweg bij Den Hoorn. Als er een koe in nood was, kwam de boer hem vaak met paard en wagen halen, weet Anny Tetteroo van Zeijl te vertellen. Opoe Antje de Vreede was een zeer kordate dame. Als haar man niet thuis was, nodigde zij de boer binnen om een bakkie te doen om zo de wachttijd te korten. Grootvader had zelf ook wel een gerij maar zijn paard kon niet de hele dag in touw zijn. Beide grootvaders Een mooie geschiedenis die Anny uit de overlevering is bijgebleven is het verhaal van de twee grootvaders. Haar eigen opa Willem van Zeijl had een boerderij aan de Wateringse Zweth. Bij gebrek aan telefoon ging hij, zelfs midden in de nacht, binnendoor lopend naar de Woudseweg om de veeverloskundige te roepen als dat nodig was. Buitenom met paard en wagen zou hem zeker drie uur kosten! Willem van Zeijl hielp het instrumentarium van Cornelis Tetteroo dragen. Als het karwei op de boerderij achter de rug was, kreeg de veeverloskundige koffie en brood met gebakken ei. Vervolgens bracht boer Van Zeijl hem weer een eindje weg zodat hij in de donkere nacht niet van vermoeidheid in het water zou lopen. Die boer en de verloskundige konden toen niet vermoeden dat hun kleinkinderen, Kees en ik, ooit meer dan 50 jaar getrouwd zouden zijn, zegt Anny met zichtbaar genoegen verlossingen De derde generatie werd gevormd door Hendricus Tetteroo ( ). Hendricus trouwde en kreeg twee zonen en drie dochters. De Hendrikus Tetteroo aan het werk: biggen castreren. 4 Midden-Delfkrant 150

5 de lijn had, dan kwam het wel goed jongste zoon, Kees, volgens goed gebruik vernoemd naar zijn opa, was voorbestemd om de opvolging in de veeverloskunde te garanderen en ging al heel jong mee de pad op. Nauwgezet hield Kees zijn werkzaamheden bij zodat we nu kunnen lezen dat hij in maart 1939 zijn eerste verlossing deed bij een boer aan de Ommedijk. Onder toezicht van mijn Vader zo staat erbij. Kees Tetteroo zou verlossingen, nageboorten en castraties verrichten in zijn eigen praktijk. Maar verlossingen betekende wel keer telefoon, vertelt Anny, want de mensen belden vaak nog een keer of mijn man al onderweg was of om te melden dat het kalf inmiddels geboren was. Alleen de dominee in t Woudt had telefoon maar men durfde die man natuurlijk nooit te storen. En dus werd er bij Tetteroo aangebeld, al was dat midden in de nacht, als dokter Reijnders gewaarschuwd moest worden voor een ernstig zieke of voor de bevalling van een buurvrouw. Zo waren wij altijd overal van op de hoogte en door de telefoon gaf de dokter door of wijkzuster Petronella of vroedvrouw juffrouw Jongeneelen gebeld moest worden. Pakje brood De praktijk van Kees Tetteroo bestreek een enorm gebied: van het Westland tot een groot gedeelte van Delfland. Waarneming was daardoor lastig te regelen; de veeverloskundige was dus eigenlijk altijd bereikbaar. Al snel had Kees geen tijd meer voor zijn toneelclub of het werk als gemeenteraadslid. Alleen zijn grote hobby, de modelvliegtuigbouw, bleef hij trouw zolang dat mogelijk was. Wij kinderen wisten niet beter: thuis Moeder Anny begin vijftiger jaren op het erf met de intussen onmisbaar geworden auto van vader Kees. Als een bevalling niet vanzelf ging, werd Kees Tetteroo erbij geroepen. Telefoon! Die telefoon loopt als een rode draad door het leven van mijn ouders en van ons gezin. Toen Kees en Anny de praktijk overnamen en zij zich in het ouderlijk huis vestigden, waren zij de enigen in de wijde omgeving die over telefoon beschikten. Dat was niet alleen nuttig voor de praktijk, de mensen uit de buurt maakten er graag gebruik van als dat nodig was. zesendertigste jaargang nr 3, september

6 Kees Tetteroo. Alle foto s zijn van, of komen uit de collectie van de auteur. draaide alles om de boeren en om de praktijk. Als mijn vader in de kerk zat en er kwam een spoedgeval dan werd één van ons met een briefje gestuurd om te waarschuwen. Verder was er een afspraak met boerin Martina van Paassen-Sunder. Zij had telefoon. Als Kees zijn lijst van klanten afwerkte en er was een dringende boodschap, dan zette Tien Sunder op mijn verzoek een krant zichtbaar voor het raam van haar boerderij aan de Gaagweg. Als hij daar langs reed was dat voor Kees een teken dat hij het thuisfront moest bellen, lacht Anny. En als hij over de Woudseweg kwam richting het volgende spoedgeval dan werd er een kind aan de weg gezet met een pakje boterhammen in de hand. Zo kon Kees snel verder maar had hij toch wat te eten. Ken je man drek komme? Zonder mijn vrouw had ik dit werk nooit kunnen doen. Zij was altijd thuis om de telefoon aan te pakken en de zaken te regelen, daar ben ik haar heel dankbaar voor, zei Kees Tetteroo toen hij in 1983 op voorspraak van een aantal boeren een koninklijke onderscheiding kreeg. Inderdaad was Anny zijn steun en toeverlaat in de praktijk. Bij nacht en ontij werd de hulp van Kees ingeroepen. Ik heb een koe met lijf uit, ken je man drek komme? riep de boer door de telefoon als het allemaal mis dreigde te gaan. En ondanks de weinige communicatiemiddelen wist Anny Tetteroo van Zeijl haar man steeds op te sporen als hij elders in de uitgebreide praktijk bezig was. Vooral in het koude en soms zelfs ijzige vroege voorjaar was het ongelooflijk druk. We hebben éénmaal een maand maart gehad waarin Kees slechts twee nachten door kon slapen, herinnert Anny zich. In die tijd had zijzelf ook geen echte nachtrust want zij nam de telefoon aan en belde haar man na als er weer een volgend spoedgeval kwam. En als de klus geklaard was, kreeg zij een paar ijskoude benen in bed. Kwam Kees pas s morgens vroeg thuis, dan maakte Anny gauw iets te eten, de kinderen moesten rustig zijn en er ging een stofdoek om de klink van de deur zodat er geen herrie was terwijl vader probeerde een paar uurtjes te slapen. Als hij heel laat in de avond weer naar een noodgeval moest, ging Anny weleens mee om hem onderweg wakker te houden. Later stuurde ze een van de kinderen mee. Geroepen voor dieren, luisteren naar mensen Anny: De boeren waren altijd opgelucht als ze zijn auto het erf op zagen rijden. Het emmertje warm water, een stukje zeep en een handdoek waren al in gereedheid gebracht. Toen Kees tijdens een sneeuwrijke koude winternacht bij een verlossing aan de Kwakelweg geroepen werd, zei de boer na afloop: Ik blijf je nakijken tot ik de koplampen van je auto de Gaagweg weer op zie draaien zodat ik zeker weet dat je hier niet het weggetje afglijdt. Boer Hofstede van de Zouteveenseweg vond het op een nacht te glad en te gevaarlijk om Kees te laten komen en hij belde of hij goede raad kon krijgen via de telefoon. Maar mijn man ging liever zelf toch op pad om het dier te helpen. Kees bleef onder alle omstandigheden rustig. Dat was ontzettend prettig, zegt veehouder Jan van den Berg uit eigen ervaring. Zo n bevalling die uit de hand loopt, is toch altijd spannend, dan is de houding van de hulpverlener van groot belang. De boeren hadden veel vertrouwen in hun veeverloskundige en dat leidde vaak tot persoonlijke verhalen. Pas na zijn dood hoorden wij van veel mensen hoe belangrijk mijn vader voor hen geweest is. Hij werd geroepen voor de dieren, maar hij luisterde naar de mensen, zei een van zijn klanten zo mooi. Drukte Kees maakte geen onderscheid tussen katholieke en protestante klanten en was daarmee zijn tijd vooruit. Ook gebeurde het dat een boer belde om hulp maar er direct bij meldde dat hij eigenlijk geen geld had om dat te betalen. Weet die koe daarvan? vroeg Kees Tetteroo. En hij ging gauw aan het werk. Hij was geliefd bij de boeren en wist precies waar de koffie het lekkerst was, maar soms kieperde hij het bruine vocht weleens stiekem weg als het serviesgoed niet zo proper was. En hij heeft een keer een veel te vette pannenkoek in zijn binnenzak laten glijden, herinnert Anny zich. Zelf kwam zij door de drukke praktijk en de zorg voor de zes kinderen nauwelijks toe aan het vrouwengilde of een beetje tijd voor haarzelf. Vaak genoeg moest zij alleen naar een feestje of een receptie als haar man juist weggeroepen was. Waterleiding kwam pas in huis toen ze 12,5 jaar getrouwd waren en in die tussentijd waste Anny de vuile kleding die haar man mee naar huis bracht, met putwater op een houtfornuis in de schuur. De komst van de semafoon gaf veel meer rust en efficiency, en toen een van de kinderen tijdens de ergste drukte mee ging helpen in de praktijk, bracht dat zeker verlichting. Om gezondheidsredenen moest Kees de praktijk in het begin van de jaren 80 toch beëindigen. Geen boer meer aan de deur om medicijnen te halen, geen roodgloeiende telefoon. Anny Tetteroo-van Zeijl kijkt er met een goed gevoel op terug. Voor mij had Kees geen ander beroep hoeven hebben, ik kon het met alle boeren goed vinden. En die drukke praktijk? Ach, ik leefde erin. Gemma van Winden-Tetteroo 6 Midden-Delfkrant 150

7 Kilometerslange kavels Historie en landschap van de Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft begin 2012 haar nieuwste publicatie gepresenteerd: Historie en landschap van de Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder. Deze drie polders hebben een gezamenlijke ontstaans- en bewoningsgeschiedenis en vormen landschappelijk en cultuurhistorisch een eenheid. Zij omvatten een omvangrijk gebied dat loopt van de oude Maasdijk in Maassluis tot aan de Vlaardingervaart tussen Schipluiden en Vlaardingen. Met het oog op de waardevolle lintbebouwing van de Weverskade in Maassluis en de actuele ontwikkelingen in de aangrenzende Dijkpolder, is dit vierde polderboekje aan een overwegend Maassluise delegatie aangeboden. Op de grotendeels in originele staat uit 1891 verkerende boerderij Weverskade 86 werd het boekje in ontvangst genomen door de Maassluise wethouders G. van der Wees, Cultuur en Monumenten, Dit gebied kent een aantal opvallende elementen, waarmee het zich van andere polders onderscheidt. Zo heeft het een groot aantal en ook heel verschillende bruggen en andere watergebonden bouwwerken, zoals betonnen platingen invloed aan om de meest waardevolle boerderijen en andere bouwwerken aan de Weverskade te behouden. Het boekje bevat een beschrijving van de geologische, archeologische, waterstaat- Voormalig zomerhuis Westgaag 1, Maasland. Foto Frits van Ooststroom. en A. Keijzer, Ruimtelijke Ordening, en (walbeschoeiing met aanlegmogelijk- kundige en historisch-bestuurlijke situ- door H. Horlings, wethouder Ruimte- heid) langs de Weverskade en waterke- atie van het onderzoeksgebied; het geeft lijke Ordening van Midden-Delfland en ringen in de boezem van de Westgaag. inzicht in de bewoningsgeschiedenis, de F.aBuijsrogge, general manager Lely Daarnaast zijn er o.a. bij de Maaslandse cultuurhistorische waarde van woningen, Vastgoed in Maassluis en verantwoorde- Dam en de Weverskade nog veel herin- boerderijen, bruggen en andere bouw- lijk voor de woningbouwontwikkeling in neringen zichtbaar aan de glastuinbouw, werken en sluit af met een overzicht van de Dijkpolder. zoals houten tuinderschuren, druiven- de meest waardevolle clusters in het kassen en karakteristieke woonhuizen. gehele gebied. Het boekje bevat acht Kilometerslange kavels kaartjes, die de beschrijvingen duidelijk Het onderzoeksgebied wordt in het Zomerhuizen samenvatten, en een groot aantal foto s. noorden begrensd door de Westgaag Er zijn op verschillende plaatsen in het Met dit boekje is het vierde deel (Spartelvaart) en Oostgaag, in het oosten gebied bij boerderijen zgn. zomerhuizen verschenen van een serie die voor alle door de Vlaardingervaart, in het zuiden aangetroffen; sommige zijn nu pas ont- polders van heel Midden-Delfland wordt door de Noordvliet en in het westen door dekt, zoals het zomerhuis op het erf van uitgevoerd. De auteurs zijn Epko Bult, de Maasdijk. De ontginningskavels strek- de boerderij Weverskade 118. Het rijke Frits van Ooststroom, Jacques Moerman, ten zich uit van de Maasdijk helemaal tot bebouwingslint van de Weverskade is de Pia van Oord, Henk Groenendaal (foto s aan de Vlaardingervaart, een totale leng- grootste verrassing van het onderzoek. en lay out) en Nicoline van der Kooij te van ruim 6 kilometer. Nog altijd is waar Met deze publicatie wordt de project- (kaarten). Alle delen zijn op de site van de te nemen dat meerdere perceelsloten ontwikkelaar van de Dijkpolder op zijn stichting te downloaden: doorlopen in de drie polders. In de zes- wenken bediend bij zijn intentie om van In samenwerking met de stichting Groen tiende eeuw zijn er nog grondbezitters de Weverskade een inspiratiebron en de Goud is voor dit project meerjarige on- die in de drie polders percelen bezitten, ruimtelijke ruggengraat van de nieuwe dersteuning verkregen van de gemeente die in elkaars verlengde liggen. De Duitse plannen te maken. Het is de bedoeling Midden-Delfland, de provincie Zuid- Orde was zo n grondeigenaar, evenals de om hier de komende 10 jaar een groot Holland en de Europese Unie. rijke Maaslandse boerenfamilie Thuen ( t Hoen). De Zuidgaag en de Middel- aantal nieuwe woningen te bouwen in een op de landschappelijke kwaliteiten Pia van Oord watering doorsnijden de oorspronkelijke van Midden-Delfland geënte woonwijk. voorzitter stichting Midden-Delfland is ontginningseenheid. De stichting wendt op dit moment haar Mensenwerk zesendertigste jaargang nr 3, september

8 Op de Midden-Delfland Dag is door de vereniging een nieuwe ledenwerfactie in gang gezet om de doelstelling van 3500 leden voor een 35-jarige vereniging te ondersteunen. De vereniging heeft (in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland) afgesproken om 500 hoogstamfruitbomen van oude, streekeigen rassen te gaan planten aan de Maaslandse Dam in Midden-Delfland. Bomenactie 2012 Nieuwe leden maken Midden-Delfland groener De Maaslandse Dam is een oud tuinbouwgebiedje (langs de Oostgaag, in de buurt van de Kwakelweg) waar de tuinderijen zijn gesloopt en waar in de toekomst bedrijvigheid moet komen, gericht op het versterken van de functies van Midden-Delfland. Het idee is dat daar recreatiebedrijfjes komen, welzijnsinstellingen, zorgboerderijen, outdoor-bedrijfjes, enzomeer, die Midden-Delfland aantrekkelijker maken voor bezoekers. In het ruimtelijke plan voor de Maaslandse Dam worden deze speciale activiteiten en bedrijven omlijst door groene zomen die uit boomgaarden bestaan van speciale fruitrassen. De eerste 500 bomen voor die groene zones worden door nieuwe leden van de Midden-Delfland Vereniging geplant en door hen voor de komende vijf jaar geadopteerd. De gemeente Midden-Delfland garandeert dat de bomen in de publieke zones komen te staan en dus later niet hoeven wijken voor bebouwing. De Midden-Delfland Vereniging heeft een actieve eigen bomengroep, die het onderhoud en snoeiwerk de komende jaren wil begeleiden. Leden die dat willen kunnen daarbij worden ingeschakeld, zeker als ze zijn bijgespijkerd door één van die instructieve snoeicursussen van KNNV Delfland. Goede actie Dit is om meerdere redenen een goede actie. Natuurlijk werken we op deze manier aan de versterking van de Midden-Delfland Vereniging. Het planten van 500 hoogstamfruitbomen in Midden-Delfland versterkt daarnaast de authentieke sfeer van het gebied. De actie draagt verder bij aan het in stand houden van oude fruitrassen in Midden-Delfland zoals de Bellefleur, de Zwijndrechtse Wijnpeer, de Williamspeer, de Sterappel, de Opalpruim en nog veel meer gouwe ouwe fruitsoorten (in totaal wel 25). En de actie betrekt 500 mensen bij het toekomstige wel en wee van deze fruitbomen. Eerst al bij de boomplantdag in februari-maart 2013 en vervolgens door de jaarlijkse oogstfeesten, met ingang van najaar Alle betrokkenen leren zo wat er nodig is om goede fruitopbrengsten te genereren. Natuurlijk betrekt het de planters ook bij de toekomst van Midden-Delfland en die van de Maaslandse Dam in het bijzonder, die op een aantal punten helaas onzeker is geworden (zie bij Verenigingsnieuws het artikel van bestuurslid Roelof uit Beijerse (pag. 26). Door de hoge grondprijzen en de economische teruggang dreigt de gewenste ontwikkeling van de Maaslandse Dam te stagneren. De Midden-Delfland Vereniging en de leden van de vereniging die hier een boom adopteren, geven in elk geval een krachtig signaal af dat Midden-Delfland hen veel waard is en dat de toekomst van het gebied groen moet zijn, gericht op het versterken van de authenticiteit en de gebruikswaarde voor de (stedelijke) liefhebbers. Rijke appeloogst in boomgaard aan de Westgaag. Foto Pia van Oord. Nu ook een adoptieboom voor actieve leden! Veel trouwe leden vroegen of zij ook een fruitboom in Midden-Delfland kunnen adopteren. Het bestuur heeft in antwoord daarop besloten om ook bestaande leden de mogelijkheid te geven een boom aan de Maaslandse Dam te adopteren. Wel gekoppeld aan de werving van nieuwe leden - want daar zijn de bomen in eerste instantie voor bedoeld. Elk lid dat via de site of op e e n van de komende evenementen 2 nieuwe leden aanmeldt, krijgt nu zelf ook een adoptieboom naar keuze. Uiteraard zolang de voorraad strekt! Neem aspirantleden mee naar de picknick op 22 september in de Zoutenveensepolder en maak ze zijn meteen lid van de Midden-Delflandfamilie! Nieuwe leden die zich vanaf nu aanmelden, krijgen de resterende nummers van 2012 gratis en betalen pas vanaf 1 januari 2013 het lidmaatschap voor 2013 en 2014: 17,50 per jaar 8 Midden-Delfkrant 150

9 Uitslag fotowedstrijd Grens tussen stad en platteland De fotowedstrijd in de vorige krant heeft veel mooie foto s van Midden-Delfland opgeleverd. Beelden zoals wij het graag zien, de stad is daarop ver te zoeken. De jury heeft dan ook besloten de opdracht ruim te nemen. De winnende foto is van Harry Olsthoorn. In de verte is de skyline van Rotterdam te zien en wordt Midden- Delfland net in het zonnetje gezet. De jury vond dat deze foto toont dat Midden Delfland 7 dagen per week, 24 uur per dag de moeite waard is. De fotograaf heeft een overnachting in B&B het Regthuis gewonnen. Een aantal andere foto s kreeg een eervolle vermelding en die willen wij u natuurlijk niet onthouden. Een ervan gaat naar Reinier van der Zande voor Diner in het Groen. Hij maakte deze foto op de Maaslandse Dam tijdens het bezoek van VROM / Mooi Nederland! Deze foto geeft aan dat de grens tussen stad en platteland niet groot hoeft te zijn, en dat het elkaar juist kan versterken. Diner in het Groen, gewoon doen! Willem Overkleeft maakte een prachtige foto van klaprozen vanuit een kikkerperspectief. De foto is bijzonder kleurrijk en de bebouwing op de achtergrond geeft de foto iets spannends. De jury bestond uit Ed Buying (fotograaf van Buying Images en docent bij fotograferenleren.nl) en Annemiek van Adrichem (fotograaf, bestuurs- en redactielid van de vereniging). Het volledige juryrapport met alle foto s is te vinden op Boven: De winnende foto Tanthof1 van Harry Olsthoorn. Links: Diner in het Groen. de tafel van Reinier van der Zande. Onder: Klaprozen van Willem Overkleeft zesendertigste jaargang nr 3, september

10 Prieel Baarslust In maart 2009 wijdde Frits van Ooststroom zijn aflevering van de bouwhistorische verkenningen aan villa Baarslust, die aan de Gaagweg in Schipluiden stond. Kort erna is de villa gesloopt. Het zeer verwaarloosde gietijzeren prieel, dat achter de villa aan de Zijde stond, verdween ook, maar niet voor lang. Het is onlangs geheel gerestaureerd en terug geplaatst in de romantische tuin van Op Hodenpijl, waar het uitstekend op zijn plaats is. Dat is een groot compliment waard aan de huidige eigenaar, de buurman van het vroegere Baarslust. (PvO) Voorgevel prieel Baarslust, foto D.R. Donker Visualisatie David Veldhoen i.s.m. Harry Kerssen. Melarium: ode aan bijen èn imkers Het gerestaureerde prieel in de tuin van Op Hodenpijl. Foto Pia van Oord. Deze zomer verscheen een opvallend berichtje in de pers: er zal in het Ackerdijkse Bos een bijenhuis van twee verdiepingen met uitkijkplatform worden gebouwd in een boomgaard van 60 halfstamfruitbomen. De illustratie was zo mogelijk nog opvallender: het leek nog het meest op een in de polder geland ruimtevaartuig. Het Melarium is ontworpen door de Amsterdamse kunstenaar David Veldhoen en wordt geheel zelfvoorzienend. De KNNV afdeling Delfland gaat het Melarium beheren en heeft de Imkervereniging Delft Westland bereid gevonden om er een ervarings- en demonstratiecentrum voor de imkeropleiding te vestigen met ruimte voor tien korven. Een mooi vooruitzicht omdat het besluit valt in het Jaar van de Bij. Bijen zijn belangrijk, omdat onze voedselvoorziening voor een groot deel afhankelijk is van de bestuivende arbeid van bijen. In de afgelopen jaren is er een onrustbarende bijensterfte in Nederland. De verschraling van het bloemenaanbod in het Nederlandse landschap maakt dat vele soorten wilde bijen in gevaar zijn. Daarom is 2012 uitgeroepen tot het Jaar van de bij. Kijk voor meer informatie op De bouw kan in 2013 plaatsvinden. Opdrachtgever is de Provincie Zuid- Holland. Kijk voor meer afbeeldingen van het ontwerp op kunstgebouw.nl/publiek/actueel/2010/landschapsparkmiddendelfland. php. We zullen hier in een volgend nummer op terugkomen. (PvO) Honingbij. Foto Laurence Packer. 10 Midden-Delfkrant 150

11 Twee gezichten van Midden-Delfland Nu in boekvorm Diegenen die de afleveringen van Twee gezichten van in de kranten Schip- Hoorn (vanaf 2002) en later in De Schakel (vanaf 2005) de afgelopen jaren hebben uitgeknipt en bewaard, kunnen nu hun collectie van de hand doen! Alle afleveringen zijn gebundeld in een prachtig boek: Twee gezichten van Midden-Delfland. In het boek zijn de meeste afbeeldingen in kleur te bewonderen en niet zelden is een derde afbeelding toegevoegd. De teksten zijn hier en daar geactualiseerd en aangepast aan nieuw historisch onderzoek. Toegevoegd is een hoofdstuk met beschrijvingen van de woonkernen in Midden-Delfland: de dorpen Maasland, Schipluiden, Den Hoorn, t Woudt en de buurtschap De Zweth en het bebouwingslint langs de Gaag. De plaats van de afbeeldingen is terug te vinden op een reeks kaartjes. Het gros van de 110 beschrijvingen is gemaakt door Trudy Werner-Berkhout en Jacques Moerman. Gastauteurs waren Marie-Louise ten Horn-van Nispen, Klaas Boschma en Hans van Buuren. Alle foto s van de nieuwe situaties werden genomen door Henk Groenendaal, de oude afbeeldingen zijn verzameld uit alle hoeken en gaten en daardoor vaak uniek. Het is kostelijk om de oude en nieuwe situaties te vergelijken. Soms is er weinig veranderd, andere keren is de situatie haast onherkenbaar veranderd. Vaak is dat helaas een verarming. Het zal zo nu en dan wel moeilijk zijn geweest voor de fotograaf om hetzelfde standpunt in te nemen als de maker van de oude afbeelding, maar juist dat vergroot de herkenbaarheid. Al met al is het een kostelijk boek geworden met alleszins leesbare teksten en heel veel mooie plaatjes. Een verrijking ook van de geschiedschrijving van Midden-Delfland. En, zoals de burgemeester van de gemeente Midden- Delfland in het voorwoord schrijft: Het is uw gunst bijzonder waardig. De uitgave is te koop in Museum De Schilpen in Maasland en Museum Het Tramstation in Schipluiden voor 24,95. (FvO) Holierhoekse Polder. Foto Frits van Ooststroom. Waterschapslasten boeren in 2013 omlaag Op de laatste dag voor het reces heeft de Tweede Kamer ingestemd met een kleine wijziging in de Waterschapswet. Dat mag een succes worden genoemd van de gezamenlijke lobby (van LTO Delflands Groen, Midden- Delfland Vereniging, Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland) die er vanuit Midden- Delfland is gevoerd bij de politiek. Staatssecretaris Atsma kwam er afgelopen winter voor naar het gebied. Euvel was het hoge aandeel van infrastructuur op het totale oppervlak, dat leidde tot een onredelijke economische rekenwaarde van de agrarische grond. Door nu een opslagpercentage voor wegen in te voeren gaan de tarieven voor agrariërs omlaag. Voor eigenaren van wegen gaan de kosten wel stijgen. Het besluit moet dit najaar nog wel de instemming krijgen van de Eerste Kamer. Als het Hoogheemraadschap eind dit jaar een positief besluit heeft genomen kunnen de tarieven in 2013 omlaag. (PvO) zesendertigste jaargang nr 3, september

Midden-Del --- ---- -._"", losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr.

Midden-Del --- ---- -._, losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. Midden-Del losse nummers f 3,50 Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. 2, juni 1984 ---- -._"", --- 2 Midden-Delfkrant REDACTIONEEL achtste jaargang nr. 2, juni 1984 De

Nadere informatie

Uithoorn weert doorgaand verkeer door centrum. Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen

Uithoorn weert doorgaand verkeer door centrum. Gemeente De Ronde Venen woest over de plannen Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 15 oktober 2014 2 KORT NIEUWS: Drie verdachten vast voor overval De Ronde Venen - Maandag 13 oktober 2014 hield de recherche twee verdachten

Nadere informatie

Voorne-Putten Rozenburg

Voorne-Putten Rozenburg ichterbij Voorne-Putten Rozenburg De Landtong Bijzondere tegenstelling Nieuw cultureel seizoen van start! Waar moet je zijn? Het Streekarchief? Heel interessant! De ledenraad? Die heeft echt inhoud. Magazine

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

Hans en Mai van De Schalmei

Hans en Mai van De Schalmei De Par tituur Wijkblad voor Neerbosch-Oost - jaargang 17 - nummer 2 - april 2012 Hans en Mai van De Schalmei En verder: bloemenman Justin Disveld, Leonie Hendriks wethouder Bert Jeene, wijkbeheerder Jolande

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - voorjaar 2012

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - voorjaar 2012 ichterbij Kromme Rijnstreek Wonen en leven Duurzame energie Herman Wijffels Innovatieprijs Overwinning is enorme kans! Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo Familie Van Leeuwen Monumentaal

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los

wijkblad Een mooie Koningsdag in Berg en Bos wijkvereniging Berg en Bos Inhoud informatie van uw wijk juni 2015 Door Leen Los juni 2015 2 Inhoud wijkblad informatie van uw wijk wijkvereniging Berg en Bos Notulen Jaarvergadering 2 Van de voorzitter 5 Waterpolotoernooi 6 Picknick in Stadspark Berg & Bos 6 Met veilig gevoel op vakantie

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top

Doen! op het platteland? Jongeren in actie op het platteland. 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Dromen op het platteland? Doen! 4 Erik Stevens 6 Esther Brandsma 7 Henri Heetland 8 Jantine van den Top Jongeren in actie op het platteland 10 Suzan Koop 11 Chris Swaanen 12 Karen Schenk 14 Frank Smits

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners

Modder aan je broek. Verhalen over het aanleggen van natuurlijke speelplekken samen met bewoners Een natuurlijke speelplek in de woonwijk biedt kinderen de kans om dichtbij huis en school heerlijk buiten te spelen. Boompje klimmen, vlotje varen, bloemen plukken, verstoppertje spelen in de struiken;

Nadere informatie

Stadsboer worden in Stadshagen?

Stadsboer worden in Stadshagen? Wijkkrant 13e jaargang mei 2015 04 De Krullevaar 14 Klusclub Meanderhof 19 Repaircafé 03 Opknapbeurt De Wade 05 Marietje Kesselsproject 10 Koningsdagfoto s 11 Photowalks Stadsboer worden in Stadshagen?

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie