NC V. Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend. eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NC V. Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend. eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING"

Transcriptie

1 NC V R UITGAVE eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING 89 e jaargang - februari 2012 Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend

2 winterreizen Inhoud Brief aan de lezers 3 Reisje Zeeland 4 Prigro-treinreizen 5 Rondreis Marokko 8 Costa Rica 10 Van de redactie Nu eens even geen wensen, maar complimenten! We zijn deze keer opvallend goed aan de gang geweest. De kopij was ruim voor de deadline bij de eindredactie. Er was gelegenheid om wat dingen aan te passen. Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, zijn vrijwel alle foto s binnen of ligt er een toezegging dat ze komen! Er gingen bovendien aardig wat beste wensen met de kopij mee. Dat we dit nog mogen meemaken Naar de bergen 11 Actief in de sneeuw 12 Fietsen en varen 13 Verenigingsraad 14 Dagtochten LEC 16 Colofon Redactie: Loek Boer, Andries Ratsma, Margrit Idsinga, Hans Abma. eindredactie en correcties: Hedda en Hans Abma. ontwikkeling & Realisatie: Publi House Publishers bv, druk: Drukkerij Roelofs, uitgever: het NCRV-Reismagazine is een uitgave van de Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging. secretaris HoofdbestuuR ncrv: K. Herder, Wagnerlaan 5, 9402 SG Assen, telefoon (0592) , PenningmeesteR HoofdbestuuR ncrv: A.P. van Vliet, Molenkreek 3, 8032 JJ Zwolle, telefoon (038) , ledenadministratie ncrv: p/a Stroomdal 53, 8332 KG Steenwijk, telefoon (0521) , internet: voor informatie over alle reizen en algemene informatie over de NCRV Het lidmaatschap is overeenkomstig het verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen voor het volgende verenigingsjaar steeds voor 1 december van het lopende jaar (alleen schriftelijk). Bij niet tijdige opzegging blijft u lid tot 31 december van het volgende jaar (statuten art. 31). Deelnemers die geen lid zijn van de NCRV betalen een toeslag van 15,- p.p. op de in de NCRV-gidsen en/of de NCRV Reismagazines genoemde reissommen. de contributie voor Het verenigingsjaar 2012 Voor echtparen/partners Voor alleengaanden 2 21,- per jaar 18,50 per jaar informatie, boekingen en aanvragen NCRV-gidsen hotel- en actieve reizen (0172) , (tenzij in de gidsen en/of NCRV-Reismagazines anders vermeld). informatie, boekingen en aanvragen NCRV-gidsen Kampeerreizen (0187) , aanvragen NCRV-Reismagazines (0521) Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Hans Abma, (010) , Het volgende NCRV-Reismagazine verschijnt omstreeks 5 mei InzendIngen artikelen Inzenden kopij vóór 5 april aan Hedda Abma, en aan Bij gecompliceerde artikelen graag vooraf overleg over omvang en illustraties. copyright: Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke goedkeuring van de NCRV. De informatie in deze uitgave is uitermate zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. De uitgever is evenwel niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheid en eventuele onvoorziene gevolgen. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, meehechters, bijsluiters e.d. Zowel de reizen die zijn vermeld in de NCRV-gidsen als die welke uitsluitend zijn gepubliceerd in de NCRV- Reismagazines, worden formeel door High Flight International te Alphen aan den Rijn georganiseerd onder het label NCRV-reizen en vallen daarmee onder haar wettelijke aansprakelijkheid. Als u met eigen vervoer vanuit uw woonplaats naar uw startplaats rijdt of aan het eind van de reis terugrijdt naar uw woonplaats, aanvaardt de NCRV geen aansprakelijkheid voor eventuele calamiteiten tijdens deze trajecten. Hetzelfde geldt als u tijdens de reis excursies maakt, die niet in het reisprogramma zijn opgenomen en derhalve niet in één van onze gidsen of NCRV-Reismagazines zijn vermeld. Voor inzenders van kopij is het belangrijk dat ze deze pagina 2 van het Reismagazine in de gaten houden. Als er een wijziging in de verschijningsdata en dus van de deadlines wordt doorgevoerd, dan leest u dat hier! In dit blad ziet u, dat de afdeling NCRVactief de wintersport voor haar rekening neemt. Verder ontdekt u, dat de reis naar Fuengirola doorgaat. Er is een spread gemaakt van de reis naar Marokko. Op twee tegenover elkaar liggende pagina s wordt hier veel aandacht aan besteed, omdat deze reis niet in de Zomergids voorkomt. Het is een eigen-initiatiefreis, waarbij gewerkt wordt met een Nederlandse gids die al jaren in dat land woont. En verder pakt de Landelijke Excursie Commissie nogal flink uit omdat het nieuwe jaaroverzicht is verschenen. Als u dat overzicht nog niet automatisch ontvangt, kunt u zich op de verzendlijst laten zetten door mij even te bellen via (078) of te mailen Twee regionale afdelingen komen ook weer met leuke plannen. En zo gaan we met frisse moed het nieuwe seizoen in. Andries Ratsma Wilt u voortaan uw artikelen enz. sturen aan de in het colofon genoemde adressen? Andries Ratsma heeft nl. het eindredacteurschap overgedragen aan Hans en Hedda Abma. Tripjes Landelijke Excursie-Commissie: 23 febr. Utrecht, tentoonstelling Pelgrims onderweg april: Tussen Ooster- en Westerschelde 24 mei. Rotterdam, Oude Haven en Noordereiland

3 BRIEF AAN DE LEZERS Geachte dames en heren, Zo, het jaar is alweer een aardig eindje op streek. Wat de NCRV betreft mogen we tot nu toe niet klagen, want we hebben al flink wat boekingen binnen op onze in de Zomergids 2012 vermelde reizen. Over de Zomergids gesproken: daar hebben we veel complimenten over gekregen. Natuurlijk stonden er ook dit jaar weer wat foutjes in - dat is niet te voorkomen, hoezeer je ook je best doet - maar gelukkig waren het maar kleine oneffenheden. Hoe dan ook: de tevredenheid overheerste. En daar mogen we met name NCRV-ALGEMEEN eindredacteur Menno Mollema een pluim voor geven. Het aantal boekingen ligt tot dusver behoorlijk ver voor op dat in dezelfde periode van Wel zijn wat de reisbestemmingen betreft de onderlinge verschillen groot. Een paar (vaar)reizen zijn nu al vol, maar op enkele andere is nog geen enkele boeking binnen. Ik hoop dat dit gauw gebeurt. Verenigingsraad Medio december was de jaarlijkse vergadering van onze Verenigingsraad. Alles verliep daar weer in pais en vree. Persoonlijk ben ik daar niet zo blij mee. Ik zou wel weer eens van die heftige discussies willen meemaken, zoals die nog niet eens zo erg lang geleden plaatsvonden. Er waren toen geachte afgevaardigden, die zodra ze achter de microfoon gingen staan ervoor zorgden dat een aantal Hoofdbestuursleden spontaan begon te bibberen. Ik herinner me namen van heren als Buitenhuis, Mottier, Termorshuizen en anderen, die vaak een flinke portie gezonde kritiek uitten en niet alles zondermeer voor lief namen. Dat kwam de kwaliteit van de vergadering en de bereikte resultaten alleen maar ten goede. Vooral de penningmeester (een andere dan nu), verantwoordelijk voor het financiële beleid en de begroting, werd behoorlijk aangepakt en heeft heel wat zweetdruppeltjes moeten laten. Hoewel ook lid van het Hoofdbestuur, bleef ik als verantwoordelijke voor de reizen en de PR gelukkig meestal redelijk buiten schot. Misschien mede daarom genoot ik altijd erg van de soms heftige debatten. Nu ik niet meer in het Hoofdbestuur zit, heb ik bij onze vergaderingen van de Verenigingsraad vaak de neiging er eens flink tegenaan te gaan. Maar ik ben erelid, dus formeel mag ik mijn mond niet eens opendoen. Gelukkig hanteert onze voorzitter in dit verband de regeltjes niet al te exact, maar ik moet er natuurlijk wel voor zorgen het niet te bont te maken. Dus hoop ik dan maar op de andere aanwezigen in de zaal. In de vergadering van december j.l. werden gelukkig inderdaad zo hier en daar nog wel wat kritische opmerkingen gemaakt (met name door de afgevaardigden van de afdelingen Kampeerrreizen en Apeldoorn), maar voor de rest ging alles kabbelend voort. Men is blijkbaar tevreden over het gevoerde beleid en de geboekte resultaten. Dat geldt ook wel voor mij, maar dat neemt niet weg dat er altijd wel iets te wensen of te verbeteren is. Kritiek met een positieve grondtoon houdt een bestuur alert. Inhoudelijk ga ik op de gehouden vergadering niet in, omdat er elders in dit blad van de hand van Margrit Idsinga een verslag over is opgenomen. Laten we het geheel samenvatten met: alles verliep plezierig. Dat is ook heel wat waard! Heden en toekomst En nu het heden en de naaste toekomst. Het in de Verenigingsraad aanvaarde beleidsplan en de daarop gebaseerde PR- en actieplannen zullen snel tot uitvoering worden gebracht. Gezien onze beperkte financiële middelen mogen we daar geen wonderen van verwachten, maar binnen de mogelijkheden moet wel worden geprobeerd de resultaten van de inspanningen optimaal te doen zijn. Zo zullen we onze reizigers absoluut ook buiten ons eigen ledenbestand moeten gaan vinden, mede wegens de steeds verdergaande veroudering van dat bestand. Natuurlijk zonder dat onze trouwe leden minder welkom zouden zijn! Iedereen die een realiseerbare bijdrage kan leveren, hoe klein ook, in de vergroting van de naamsbekendheid van onze vereniging en in het aanleveren van reizigers, nodig ik dringend uit dat te laten blijken. U kunt hierover altijd contact met me opnemen, liefst per telefoon of . Ik geef uw informatie dan door aan de verantwoordelijke leden van het Hoofdbestuur. Tenslotte nog een paar woorden over de nieuwe BTWregeling. Zoals ik al eerder schreef moeten per 1 april alle reisorganisaties voortaan over hun resultaten 19% BTW afdragen. De NCRV heeft, evenals de meeste andere organisaties, e.e.a. al doorberekend in de prijzen van Een aantal reisbedrijven is van plan in een later stadium alsnog een toeslag te heffen op de reeds gepubliceerde reissommen en een paar neemt in 2012 de consequenties van deze maatregel nog voor eigen rekening. Hoe dan ook: als u uitgaat van de in de Zomergids gepubliceerde bedragen merkt u er verder niets van, onze prijzen blijven onze prijzen. Dit was het dan voor deze keer. Ik groet u weer hartelijk en wens u veel gezondheid en reisplezier. De NCRV heeft u dit jaar veel moois te bieden! Met een hartelijke groet, Hans Abma (010) , 3

4 HOTEL- EN VAARREIZEN Laatste kans! Geniet van de bloesem en Zeeuwse schoonheid met Piet en Maria Bikker Velen van u hoef ik niet te vertellen dat een Piet-Bikker-reis bij de NCRV een fenomeen is. Onbekend is hoeveel reizen hij, samen met zijn echtgenote Maria, voor de NCRV heeft geleid. Maar zeker is dat zij altijd weer zorgden voor een zeer gevarieerd, creatief en leuk programma! Ook nu weer hebben Piet en Maria een erg leuk, maar ook instructief en ontspannen programma samengesteld: U komt met eigen vervoer naar Bergen op Zoom. De koffer gaat in de bus en het programma begint met koffie en gebak. Over de stad zal ik het hier niet hebben, daarover hoort u genoeg ter plaatse. We rijden vervolgens over een van de smalste stukjes van Nederland, langs het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Dit gebied werd in 1530 door de Sint- Felixvloed overstroomd en maakt nu deel uit van de Oosterschelde. In dit gebied lagen 18 dorpen en de stad Reimerswaal. Hoeveel mensenlevens er te betreuren waren is niet bekend. Het land is niet meer teruggewonnen van de zee. Ons einddoel is Wemeldinge, onze uitvalsbasis voor de komende dagen. De met leilinden beplante Dorpsstraat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In vroeger tijd leefde men van de vis- en oestervangst, inmiddels hebben de toeristen het dorpje gevonden. Drie sluizen herinneren nog aan de oude tijd, de pleziervaart maakt er nu gebruik van. Eén van de hoogtepunten van deze reis is een bezoek aan Tholen, op dag twee. We hopen daar een geboren eilandbewoner in de bus te krijgen, die ons graag veel wil vertellen en laten zien. Bijvoorbeeld Stavenisse, één van de in 1953 zwaarst getroffen dorpen van het rampgebied. Hij weet ook heel veel van de natuur en wil ons zoveel mogelijk met allerlei interessante zaken confronteren. Gelukkig spreekt hij naast het Zeeuwse dialect ook verstaanbaar Nederlands! De derde dag staat een prachtige tocht met de bus over Zuid-Beveland op het programma. De gids weet natuurlijk als geen ander waar de mooiste plekjes zijn. De middag is vrij. Nou ja, als u dat wilt kunt u lekker zelf doen wat u wilt, zoals rustig in het hotel blijven. Maar er is ook een ontspannend keuzeprogramma. Zo kunt u een bezoek aan de schitterende stad Goes brengen, met voor wie dat wil een korte stadswandeling en eventueel een bezichtiging van de kerk. Of een bezoek aan de Sequoiahof: een ruim twee hectare grote tuin, met meer dan 500 hoogstambomen en een vergelijkbare hoeveelheid struiken, heesters en planten, waarin de inspirerende kunstzinnigheid van eigenaar Jos de boventoon voert. Een andere mogelijkheid is om een rustige fietstocht te maken van 10 tot 15 kilometer of het curiosamuseumpje in Wemeldinge te gaan bezoeken. Dit wordt vast moeilijk kiezen! Ook de laatste dag wordt goed besteed met een boottocht over de Oosterschelde. U hebt zicht op de indrukwekkende Deltawerken, oesterbanken en zandplaten, deels begroeid met groene zeekraal. En misschien zien we wel zonnebadende bruinvissen. Na de warme afscheidslunch brengt de bus ons weer naar station Bergen op Zoom, vanwaar u de thuisreis kunt vervolgen. Waarom de opvallend kop boven dit artikel? Piet en Maria hebben, met pijn in het hart, besloten dat dit hun laatste reisje wordt dat ze voor de NCRV organiseren. De leeftijd gaat een rol spelen, de energie neemt wat af, eens komt er een eind aan Uw laatste kans dus om een echte Piet- Bikker-reis mee te maken, met zoals u ziet een als vanouds boeiend en interessant programma. Laat die kans niet voorbijgaan! Pak de telefoon of schrijf een en geef u op. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Overigens: niets menselijks is Piet vreemd. Kijk dus niet vreemd op als hij toch nog eens een leuke excursie verzint Margrit Idsinga Luctor et Emergo ; hotel-/busreis; april (4 dagen); bus vanaf en tot Bergen op Zoom; 385,- p.p.; toeslag eenpersoonskamer 30,- ; halfpension, 2 x koffie, 1 x gebak, 1 x koffietafel, 2 x lunch, warme afscheidslunch. Zie Zomergids, pag. 10. Informatie en boeking bij Piet Bikker, (030) , of bij Margrit Idsinga, (030) , 4

5 Prigroreizen/treinreizen Prigro reis staat voor PRIvé-GROepsreis. Dit betekent dat er geen vast programma is en dat u zich naar eigen keuze bij de andere deelnemers kunt aansluiten, dan wel alleen of samen op pad kunt gaan. De reisleiding zal regelmatig een programmavoorstel doen, maar u beslist zelf of u daaraan wilt deelnemen: niets moet, veel mag. Deze zomer hebben we vier Prigroreizen in de Zomergids staan, namelijk: Inzell, 17 t/m 25 juli (9 dagen), vanaf 695,- p.p. (pag. 13). Inzell in de Chiemgau Deze reisbestemming kreeg het afgelopen jaar een dikke 9 van de deelnemers en staat er daarom weer bij. Riezlern in het Kleinwalsertal, 6 t/m 14 augustus (9 dagen), vanaf 745,- p.p. (pag.12). Dit is een nieuwe bestemming in een prachtig dal; met de gratis bus en bergbanen kunnen we het hele dal verkennen. Brilon in het Sauerland, 20 t/m 28 augustus (9 dagen), vanaf 750,- p.p. (pag.11). Na jaren terug in het programma. Een leuke stad en een bestemming voor rustzoekers. Adelboden, 31 juli t/m 8 augustus (9 dagen), vanaf 925,- p.p. (pag. 14). Een bekende bestemming voor veel deelnemers aan NCRV-reizen, dit jaar weer op het programma. Ook hier gratis gebruik van bus en banen. Er zijn bij de hiergenoemde reizen veel eenpersoonskamers beschikbaar. HOTEL- EN VAARREIZEN Inzell, een klein gemoedelijk dorp in het zuidoosten van Duitsland. Het is al weer heel wat jaren geleden dat Kees Verkerk, Ard Schenk, Jan Bols en niet te vergeten Atje Keulen- Deelstra hier op de ijsbaan vele medailles wonnen. Maar ook in de zomer is het heerlijk een vakantie door te brengen in dit Luftkurort, gelegen in een mooie omgeving met bergen, weiden en bossen. Er zijn verschillende wandelingen te maken over weiden of door het bos naar een Alm. Een mooie wandeling is naar de Falkensee, aan de voet van de Falkenstein, of naar de Frillensee, op 1000 meter hoogte en het koudste meer van Duitsland. Hier werden 50 jaar geleden in de winter de eerste schaatswedstrijden van Inzell gehouden, nog voor de bouw van de ijsbaan (1965) aan de rand van het dorp. Deze ijsbaan is de afgelopen jaren omgebouwd tot een mooie overdekte baan, waar ook de Nederlandse schaatsers in de zomer komen trainen. Leuk om eens te gaan kijken. Vanuit Inzell zijn er verschillende uitstapjes of excursies te maken. Er is een goede gratis busverbinding met de omliggende plaatsen, o.a. Ruhpolding, Berchtesgaden met de Königssee en Bad Reichenhall met o.a. het Zoutmuseum. Of u kunt -tegen een kleine bijbetaling- naar Salzburg. Verder is er een mooi natuurbad. En heeft u zin in een rustig dagje, dan is het goed toeven op een bankje tussen de bloemen in het Kurpark of langs het water van de Rote Traun. Een ritje per paardenkoets is ook een belevenis. Dit is een prigroreis (zie artikel hierboven). We verblijven in het rustig gelegen Aparthotel Seidel. Bertha de Graaf Inzell; treinreis; 17 t/m 25 juli (9 dagen); halfpension; tweepersoonskamer 695,- p.p.; toeslag alleengebruik tweepersoonskamer 95,-; informatie en boeking: Bertha de Graaf, De Waterkamer 142, 7325 HX Apeldoorn, (055) , ; zie Zomergids, pag. 13. Riezlern in het Kleinwalsertal Ontdek de zomer in de bergen. De zon op je huid voelen, diep inademen, de geur van verse Alpenkruiden in je neus. Tijdens het wandelen energie opdoen, eenvoudig van het leven genieten. Bovengenoemde termen typeren het Kleinwalsertal, met haar geheel eigen charme. Als een parel in een oester ligt het omsloten door de bergen. Behorend bij Oostenrijk, alleen bereikbaar via Duitsland, bevolkt door Zwitsers uit de Wallis, heeft het door de eeuwen heen haar geheel eigen karakter behouden. Door de veelzijdige invloeden is er een unieke cultuur ontstaan. In dit dal liggen vier dorpen; Riezlern, Hirschegg, Mittelberg en Baad, op hoogtes tussen de 1086 en 2536 meter. Met het gratis busvervoer door het gehele dal en het gratis gebruik van de bergbanen, zowel in het Kleinwalsertal als in Oberstdorf, is het voor iedereen mogelijk op een gemakkelijke manier dit mooie gebied te verkennen. Ons hotel Walser-Stuba ligt net buiten het centrum van Riezlern, te voet zo n tien minuten. De bushalte van de gratis bus is vlakbij het hotel. Dit is een prigroreis (zie bovenste artikel op deze pagina). Bertha de Graaf Kleinwalsertal, 6 t/m 14 augustus; 9 dagen; dagtrein; reissom 745,- p.p. ; toeslag eenpersoonskamer 95,- ; informatie en boeking: zie reis Inzell (hierboven). Zie Zomergids, pag

6 HOTEL- EN VAARREIZEN De winterzonreis naar Fuengirola gaat door! De oproep in het vorige Reismagazine heeft geholpen: het aantal boekingen op onze winterzonreis naar Fuengirola is inmiddels zodanig groot geworden, dat de reis naar dit sprankelende oord doorgang kan vinden. Fuengirola: zon, strand, verrukkelijke temperaturen en een schitterend achterland, waarnaar prachtige excursies kunnen worden gemaakt, zoals naar Granada, Córdoba en Ronda. Al vele jaren gaat de NCRV er met veel plezier naar toe en ook eind februari zal deze reis ongetwijfeld weer een groot succes worden. Als u snel boekt kunt u nog mee, want de reis is nog niet geheel vol. Veel plezier aan de Costa del Sol! Hans Abma O ja, Stephani van der Rande is weer uw reisleidster! Korte informatie over onze vaarrreizen Zeecruises: Als vanouds is het aantal aanmeldingen voor onze zeecruises heel hoog. Ze zullen dan ook ongetwijfeld weer doorgaan. U kunt nog wel boeken. De twaalfdaagse voorjaarscruise Naar de Baltische landen voert u naar de schitterende steden Hamburg, Tallinn (de prachtige hoofdstad van Estland), Kopenhagen, Stockholm en als hoogtepunt Sint-Petersburg (twee dagen). In deze ongelooflijk fraaie stad krijgt u van ons een gratis excursie naar een prachtig paleis aangeboden. Vertrek op 10 mei a.s. Prijzen vanaf 1115,- p.p., op basis van een tweepersoonshut. Extra aantrekkelijk is het feit, dat u al in Amsterdam op het uitmuntende cruiseschip MSC Lirica kunt stappen. U eindigt uw cruise eveneens in Amsterdam. U hoeft dus niet te vliegen en uren op Schiphol door te brengen! Zie voor uitgebreide informatie pagina 6 van de Zomergids. Degenen die de warmte willen opzoeken zullen zeker kiezen voor onze achtdaagse cruise De Parels van de Middellandse Zee. U vliegt naar Barcelona en stapt daar op het fantastisch mooie cruiseschip Sovereign, het vlaggenschip van Pullmancruises. De Sovereign brengt u naar Villefranche-sur-Mer (met vandaar een door ons aangeboden gratis excursiemogelijkheid naar Monte Carlo!), Livorno (een prachtige stad, met excursiemogelijkheden naar o.a. Florence, Pisa en Lucca), Civitavecchia (van waaruit u Rome kunt bezoeken), Napels (met vele excursiemogelijkheden, zoals naar Pompeï of de Vesuvius) en Tunis. Na een dag op zee arriveert u weer in Barcelona. Daar proberen we nog een excursie te maken (niet inbegrepen), alvorens we weer naar Schiphol terugvliegen. De reis begint op 1 september. Een heel groot voordeel ervan is, dat de reis op basis van all inclusive is. Dat betekent dat aan boord niet alleen alle maaltijden, maar ook alle drankjes, die anders altijd behoorlijk duur zijn bij de prijs zijn inbegrepen (m.u.v. de meest exclusieve). Dat spaart u heel veel euro s uit! Prijzen vanaf 1205,- p.p., op basis van een tweepersoonshut. Zie voor uitgebreide informatie pagina 8 van de Zomergids. Zojuist ontvingen we het verschrikkelijke bericht dat door een fout van de kapitein het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia vlak vóór een Italiaans eilandje is gekapseisd. Ik verzeker u, dat de kans dat ons iets dergelijks zal overkomen uiterst miniem is. Ten eerste vaart ons Spaanse cruiseschip zo lang mogelijk minstens 10 kilometer uit de kust en niet voor de show vlak langs eilandjes of iets dergelijks. Ten tweede is het half zo groot als die kolossale Costa Concordia, waardoor onze Sovereign veel wendbaarder is. En ten derde zal iedere kapitein van een cruiseschip voortaan nóg alerter zijn. Rivierreizen: Onze op 31 maart a.s. vertrekkende vaarreis Parijs-Dordrecht (pag. 4 van de Zomergids) is geheel volgeboekt. Er is inmiddels zelfs al een wachtlijst aangelegd. Als u nog niet geboekt hebt kunt u die mooie reis dus wel vergeten. Op 30 juni vertrekt onze achtdaagse rivierreis door Zuidwest-Nederland. Een schitterende route vanuit Middelburg, met een heerlijk klein passagiersschip (de Zwaantje, van alle gemakken voorzien). Bezocht worden Bruinisse, Dordrecht, Gorinchem, Schoonhoven, Vianen en Fuengirola, vliegreis; 23 februari 8 maart (15 dagen); tweepersoonskamer 999,- p.p.; toeslag eenpersoonskamer 255,-; halfpension; verlenging naar keuze mogelijk; zie pag. 14 Wintergids; voor informatie Hans Abma, (010) , Boekingen via (0172) Willemstad. Helaas voor u: ook hier is het aantal boekingen zó voorspoedig gegaan dat er nog slechts één tweepersoonshut vrij is. Dus alleen als u met uw tweeën heel snel reageert kunt u nog boeken. De prijs is 671,- p.p. op basis van een tweepersoonshut. Zie voor uitgebreide informatie pagina 5 van onze Zomergids. Wilt u varen combineren met fietsen, dan hebben we nóg een reismogelijkheid voor u. Op 23 juni vertrekt, eveneens met de Zwaantje, onze altijd gezellige vaar-/ fietsreis, die u, ook vanuit Middelburg, door Zeeland en een stukje België (Gent en omgeving) voert. Ook op deze reis zijn al veel aanmeldingen, maar op het moment dat ik dit schrijf is er nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Zie ook het artikel over deze reis op pagina 13 van dit blad en pagina 23 van de Zomergids. Hans Abma 6

7 Onze NCRV-Puzzel Hieronder vindt u een combi-woordzoeker. We zoeken de hoofdsteden van onderstaande landen. Deze hoofdsteden streept u weg in het diagram (horizontaal en verticaal v.v.). Let op: IJ wordt geschreven als Y. U houdt dan een woord over dat echt voor de NCRV geldt. Dit woord kunt u op een (brief)kaart schrijven, met vermelding van naam en adres en sturen naar: NCRV-puzzel, Schiedamseweg 155, 3134 BH Vlaardingen of mailen naar: Uiterste inzenddatum 1 april (geen grap!). ALBANIë AUSTRALIë BRAZILIë BULGARIJE CANADA COSTA RICA DUITSLAND EGYPTE ESTLAND FRANKRIJK HONGARIJE ITALIë ISRAëL MAROKKO NAMIBIë OEKRAïNE OOSTENRIJK TUNESIë ZWEDEN B S I N U T P A R Y S U O I C A I R O T T E N F N Y L R E B A R S N I O T T A W A B O A I A N N E N E W A M N L G M E L A Z U R E J L E C A N B E R R A O A M L O H K C O T S S T S E P A D E O B W E V E I K E O H D N I W O O B R A S I L I A N Onder de inzenders met de juiste oplossing wordt een GRATIS DAGEXCURSIE VAN DE LEC verloot. U mag zelf weten aan welke excursie u wilt deelnemen (vóór 31 januari 2013). De gewonnen prijs is niet persoonsgebonden. De oplossing van de vorige puzzel luidt: reizen verrijkt De gelukkige winnaar is: mevr J. Scheper uit Zwolle. Van harte gefeliciteerd!! De LEC-waardecheque is inmiddels verstuurd. Hedda Abma Woensdag 21 maart: bezoek aan Den Bosch Halverwege de negentiende eeuw werd serieus overwogen om de oude Sint- Janskathedraal in Den Bosch in schoonheid te laten sterven. Zo staat het letterlijk in de archieven. Afbeeldingen tonen dat de kerk er rampzalig aan toe was. Dit heeft men toch niet laten gebeuren! Al heel kort na de afronding van de tweede restauratie ( ) werden ernstige vormen van verwering zichtbaar en er dreigde gevaar door vallende stenen. In de laatste fase van de huidige restauratie zijn bv. van het transept zesduizend zandsteenblokken stuk voor stuk verwijderd en na vervanging van de roestige ankers teruggeplaatst. Na 12 jaar restauratie was hij in 2011 weer in volle glorie te bewonderen. Ik schreef al eerder over de engel met het mobieltje! U kunt hem/haar bereiken op nummer: (0900) (80 ct per minuut!). Het kerkbestuur heeft serieus overleg gevoerd over hoe de stem van de engel moest klinken Als u wilt, kunt u dit dus zelf horen door de engel te bellen! Meer informatie over deze excursie op pagina 16 van dit blad, in het Reismagazine van december 2011 en de mailing van de LEC. Margrit Idsinga Kijken met je hart Iconen Deze zomer was ik op vakantie op de Griekse eilanden. Je vindt daar, behalve strand, zon en palmen, heel veel kerken en nog veel meer kapelletjes. Alles blinkend wit geschilderd en met een hemelsblauw koepeldak. Wit en blauw zijn echt de kleuren van Griekenland, die vind je overal terug. Tweemaal heeft onze groep in zo n kapel de zondagsdienst kunnen houden. Soms liepen we er alleen even in om te kijken, even af te koelen, te rusten of een kaarsje aan te steken. De meeste kerken zijn Grieks Orthodox. We hebben er veel bekeken en bewonderd. Niet alleen de iconen zijn bijzonder, ook de vele muurschilderingen vallen op. Dat zijn vooral mensfiguren met een aureool, dus kennelijk heiligen. In één kerk verbaasde ik me zo over het grote aantal mensen, ten voeten uit geschilderd op alle beschikbare stukken muur, dat ik ze geteld heb. Ik kwam tot tachtig! Nog afgezien van de iconen vóór in de kerk, dat was een lange rij portretten! Wie waren al die heiligen en wat zouden ze betekenen voor de gelovigen, vroeg ik me af. Bij iedere figuur stonden wel enkele Griekse letters, maar die maakten me ook niet veel wijzer. In de godsdienst gaat het toch vooral om geestelijke zaken, om devotie en levenshouding. Zouden deze figuren martelaren zijn geweest, een heldendood gestorven zijn? Of hadden zij iets geweldigs gepresteerd misschien en daarom hier geschilderd zijn, als een voorbeeld voor alle gelovigen? Maar hoe kon dat dan werken, als je de verhalen die daarbij hoorden niet kende? Of werden hier gewoon mensen vereerd? Niemand kon het me vertellen. En ook in het boekje over Griekenland, met allerlei informatie over het land, heb ik hierop geen antwoord kunnen vinden. Loek Boer 7 NCRV-ALGEMEEN

8 HOTEL-EN VAARREIZEN NIEUW, NIET IN DE ZOMERGIDS!! Rondreis door verrassend Marokko Land van historie, cultuur, mysterie en islam Marokko is een kleurrijk en fascinerend land in de Noord-Afrikaanse (Maghreb)regio, met prachtige afwisselende landschappen. Koningssteden met een rijke historie en cultuur en tradities van Arabische en Berberorigine. Daarnaast zijn er moderne ontwikkelingen in de infrastructuur, architectuur en technologie. Elke regio heeft een eigen verhaal, heeft eigen gewoonten en gebruiken. Overal vindt u een gastvrije bevolking en heerlijke Marokkaanse gerechten, zoals tajines, couscous en mintthee. In een tiental dagen maken we een rondreis door noord en midden Marokko met de bus, o.a. via Oujda, Berkane, Fes, Rabat, Essaouira en Marrakech. Er reist een Nederlandse gids met ons mee, die geruime tijd in Marokko woonde. Programma: Dag 1 Reis Amsterdam - Oujda. Transfer naar Hotel Ibis Moussafir. Kennismaking met het oude centrum van Oujda. We bezoeken de Kerk Sint-Louis en ontmoeten Père Lepine, die al veertig jaar werkzaam is als pastor en sociaal-diakonaal werker in noordoost Marokko. Dag 2 Op weg naar Berkane, centrum van citrusvruchten met haar sinaasappel- en mandarijnenplantages, brengen we een bezoek aan de textielfabriek van een Nederlands- Marokkaanse ondernemer. Verder is Berkane bekend vanwege het Nederlands Steunpunt voor Remigranten. We maken kennis met het Regionale Educatieve Centrum voor Ecologie en Cultuur, gevestigd in een voormalige kerk. Daarna maken we een tocht door het prachtige grot- en berggebied in de omgeving van Zegzel en Taforhalt, waar een milieugroep zich inzet voor ecotoerisme. Dag 3 Reis via Taza naar de koningsstad Fes. Met twee overnachtingen in Hotel Batha, een smaakvol traditioneel hotel, nabij één van de Babs (poorten) van de medina (oude stad). Rondleiding door de Middeleeuwse binnenstad, met haar fascinerende smalle straatjes, winkeltjes, ambachten, geuren en kleuren. Fes, de stad van wetenschap, oude Koranscholen en universiteit, architectuur, werkplaatsen voor keramiek, weven, stoffen, leer- en koperbewerking. Dag 4 Een bezoek aan het Historisch Museum van Fes en een excursie door het prachtige landschap naar het verderop gelegen Volubilis (Oulili), een oude Romeinse ruïnestad met mooie vergezichten. Vervolgens bezoeken we het nabijgelegen bedevaartsoord Moulay Idriss. 8 Dag 5 Naar de koningsstad Rabat, een stad met mooie paleizen en stadsmuren. We logeren

KTA Brakel op twinningreis naar Marokko

KTA Brakel op twinningreis naar Marokko KTA Brakel op twinningreis naar Marokko Respect, gelijkwaardigheid en diversiteit zijn de sleutelwoorden in een twinningproject tussen een Vlaamse en Marokkaanse school. Een twinning wordt opgezet op basis

Nadere informatie

11- daagse studierondreis door Amerika

11- daagse studierondreis door Amerika 11- daagse studierondreis door Amerika Van San Francisco via Death Valley, Grand Canyon naar Las Vegas 8-18 februari 2014 Met onderweg bezoek aan o.a.: World Ag Expo, grote landbouwbeurs in Tulare Boerderijen

Nadere informatie

Uniek aan deze reis Naast highlights van Marokko ook onbekende hoogtepunten als de Ourikavallei

Uniek aan deze reis Naast highlights van Marokko ook onbekende hoogtepunten als de Ourikavallei Hoogtepunten Marokko Langs de kleurrijke koningssteden 8-daagse vliegreis Verzorging halfpension Verblijf in 5 hotels Rondreis 1320 km Hoogtepunten van deze reis Marrakech, Fès, Meknès en Rabat Hassan

Nadere informatie

Spanje. Vlieg met ons mee naar Spanje!

Spanje. Vlieg met ons mee naar Spanje! Spanje Vlieg met ons mee naar Spanje! Vlieg met ons mee naar Spanje! Vlieg met ons mee naar Spanje - Zonnig, bruisend en spectaculair *Spaanse keuken *Heerlijke tapas *Sprankelende Cava *Indrukwekkend

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar

Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar Hotel Alahuar Spanje Alicante Vall de Laguar 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel Alahuar - (Spanje Alicante Vall de Laguar) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017

Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017 Andalusië Spanje 5 okt - 12 okt 2017 Als in Nederland de herfst z n intrede doet, vieren wij nog even de Spaanse zomer. Met gemiddeld 23 graden is Andalusië een heerlijke najaarsbestemming. We gaan 8 dagen

Nadere informatie

PROGRAMMA TRANSMONGOLIË GROEPSREIS (onder voorbehoud)

PROGRAMMA TRANSMONGOLIË GROEPSREIS (onder voorbehoud) PROGRAMMA TRANSMONGOLIË GROEPSREIS (onder voorbehoud) Dag 1 Vlucht naar Moskou. Na aankomst op de luchthaven wordt u naar het hotel gebracht. U verblijft 3 nachten in Hotel Cosmos; meer informatie over

Nadere informatie

Meerdaagse Tour vanuit Chang Mai Een Actief Thais Bergdorp-Belevenis

Meerdaagse Tour vanuit Chang Mai Een Actief Thais Bergdorp-Belevenis Vertrek vanuit Chang Mai: woensdag en zondag met de dagtrein 3 dagen Vertrek vanuit Bangkok: dinsdag en zaterdag met de nachttrein Dag 1 U wordt opgehaald van Ban Bin treinstation per lokale open taxi.

Nadere informatie

Busreis Karinthie 15 t/m 25 mei 2017

Busreis Karinthie 15 t/m 25 mei 2017 Busreis Karinthie 15 t/m 25 mei 2017 Maandag Heenreis Nadat u een kopje koffie hebt gedronken in Zeddam beginnen we aan onze reis. Deze eerste dag rijden we naar Zuid Duitsland waar we de eerste nacht

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

14-daagse Avontuurlijk Suriname

14-daagse Avontuurlijk Suriname REIZEN - VOYAGES Tel.32-3-238.11.03 Fax.32-3-238.71.58 Bresstraat, 14 IATA : 08210381 2018 Antwerpen licentie : A 1275 BELGIUM www.coconuttravel.be/suriname/ info@coconuttravel.be www.coconuttravel.be

Nadere informatie

Californië. 11 februari - 22 februari

Californië. 11 februari - 22 februari Californië 11 februari - 22 februari 12-daagse rondreis Californië Californië is een van de belangrijkste landbouwgebieden van Amerika. Door het gunstige klimaat worden hier veel verschillende gewassen

Nadere informatie

Okay-reizen organiseert reizen met begeleiding voor mensen die niet (meer) alleen op reis kunnen of willen.

Okay-reizen organiseert reizen met begeleiding voor mensen die niet (meer) alleen op reis kunnen of willen. BROCHURE 2014 Okay-reizen organiseert reizen met begeleiding voor mensen die niet (meer) alleen op reis kunnen of willen. Het verzorgen van een reis op maat is onze specialiteit. Hierdoor kunnen wij reizen

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN DRIEDAAGSE VAASSAN MARSSI FINLAND In het land van de middernachtzon en de 1001 meren wordt al sinds 1988 een wandeldriedaagse georganiseerd. Vanaf 1998 is deze tocht onderdeel

Nadere informatie

REIZENSYLVIE stelt voor

REIZENSYLVIE stelt voor REIZENSYLVIE stelt voor Groepscruise Oost-Middellandse Zee In samenwerking met : Periode : 05/06/2012-17/6/2012 Het begint met een tijdloze reis aan boord van een ruim, middelgroot schip. Het eindigt met

Nadere informatie

ERVAAR REIZEN ERVAAR JONGERENREIZEN. Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl

ERVAAR REIZEN ERVAAR JONGERENREIZEN. Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl Meikoel 3 I 6001 EE Weert I Limburg Nederland 0495-45 66 15 I Contact@ErvaarReizen.nl ERVAAR JONGERENREIZEN Rondreis The essence of Egypt van 10-02-2013 tot 17-02-2013 Hartelijk dank voor je belangstelling

Nadere informatie

Natuur en Cultuur. Dag 1 Maun

Natuur en Cultuur. Dag 1 Maun BOTSWANA SELF DRIVES Natuur en Cultuur Dag 1 Maun U haalt de 4x4 op bij het vliegveld en krijgt een uitgebreide 1-2 uur durende overdracht van de auto, de uitrusting en de route. Er is volop gelegenheid

Nadere informatie

Ontdek de parel van Frans-Polynesië

Ontdek de parel van Frans-Polynesië Ontdek de parel van Frans-Polynesië DOMPEL JE VOLLEDIG ONDER IN DE PARADIJSELIJKE SCHOONHEID VAN 118 ONGEREPTE EILANDEN. LAAT JE VERLEIDEN DOOR DE TROPISCHE TEMPERATUREN, EINDELOZE STRANDEN EN KRISTALHELDER

Nadere informatie

BEGELEIDE MEERDAAGSE TREKKING LANGS DE LAUGAVEGUR

BEGELEIDE MEERDAAGSE TREKKING LANGS DE LAUGAVEGUR BEGELEIDE MEERDAAGSE TREKKING LANGS DE LAUGAVEGUR Deze wandelreis in internationaal gezelschap focust volledig op de Laugavegur, de bekendste trekking van IJsland die in 7 dagen van het geothermisch gebied

Nadere informatie

Op culinaire ontdekkingstocht naar de Baskische kust Donderdag 8 oktober t/m zondag 11 oktober 2015

Op culinaire ontdekkingstocht naar de Baskische kust Donderdag 8 oktober t/m zondag 11 oktober 2015 Gastronomie & Architectuur Op culinaire ontdekkingstocht naar de Baskische kust Donderdag 8 oktober t/m zondag 11 oktober 2015 Aan de Noordkust van Spanje liggen de goudgele stranden en groene heuvels

Nadere informatie

De steden van Andalusië (8 dagen) - groepsreis

De steden van Andalusië (8 dagen) - groepsreis Website: www.tejedatravel.com Email: info@tejedatravel.com De steden van Andalusië (8 dagen) - groepsreis Deze reis is samengesteld om de belangrijkste steden van Andalusië te ontdekken. U reist in een

Nadere informatie

!!! Reisprogramma: Natuur en strand extensie, Thailand. Dag 1, Krabie

!!! Reisprogramma: Natuur en strand extensie, Thailand. Dag 1, Krabie Reisprogramma: Natuur en strand extensie, Thailand Dag 1, Krabie Krabi, in Zuid Thailand, aan de kust van de Andamanse Zee vlakbij het Than Bok Khorani National park is bekend om zijn karst rots formaties

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

BALI - MENSEN MET BEPERKING - 7 DAGEN

BALI - MENSEN MET BEPERKING - 7 DAGEN BALI - MENSEN MET BEPERKING - 7 DAGEN Tourcode: PMDJ-7D-Beperking Bali In samenwerking met onze lokale medewerkers te Bali hebben we voor mensen met een beperking een speciaal programma opgesteld. Vanuit

Nadere informatie

ETHIOPIË... MAAR DAN ANDERS!

ETHIOPIË... MAAR DAN ANDERS! ETHIOPIË... MAAR DAN ANDERS! REISSCHEMA 9-daagse reis DAG 1 ADDIS ABEBA-JIMMA Je wordt opgehaald bij het hotel of de luchthaven door de Engelstalige chauffeur en vertrekt richting het zuidwesten. De rit

Nadere informatie

ERVAAR REIZEN. ERVAAR AFRIKA Zuid Afrika. Boek uw georganiseerde rondreis voor 2014. Aanvang rondreis: 3 Juni 22 Juli 19 Augustus

ERVAAR REIZEN. ERVAAR AFRIKA Zuid Afrika. Boek uw georganiseerde rondreis voor 2014. Aanvang rondreis: 3 Juni 22 Juli 19 Augustus ERVAAR AFRIKA Zuid Afrika Boek uw georganiseerde rondreis voor 2014. Aanvang rondreis: 3 Juni 22 Juli 19 Augustus Hartelijk dank voor uw belangstelling in Ervaar Reizen. Speciaal voor diegene die een fantastische

Nadere informatie

Programma Go-out wandel midweek Cochem 2 tot en met 6 november 2015

Programma Go-out wandel midweek Cochem 2 tot en met 6 november 2015 Programma Go-out wandel midweek Cochem 2 tot en met 6 november 2015 Cochem ligt midden in de vulkaan Eifel. Het landschap kenmerkt zich door heuvels, akkerlanden en kleine dorpjes. Dwars door Cochem stroomt

Nadere informatie

Foto Avontuur Thailand

Foto Avontuur Thailand Foto Avontuur Thailand 2 Thailand You don't take a photograph, you make it. Ansel Adams Inhoud 3. Programma 4. Foto Avonturen 5. Locaties 7. Groepen 10. Workshops 12. Thema s 13. Vaardigheden 14. Onze

Nadere informatie

La Palma paradijs voor buitenmensen

La Palma paradijs voor buitenmensen La Palma paradijs voor buitenmensen 1 Copyright 2014 Hein van Engelen Eerste druk in eigen beheer Foto s Marian Lamens en Bert van Rijssen ISBN 9789402119435 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

9 daagse kameeltrektocht door de woestijn van Sudan de schatten van Meroe

9 daagse kameeltrektocht door de woestijn van Sudan de schatten van Meroe Desert Trail Sudan 9 daagse kameeltrektocht door de woestijn van Sudan de schatten van Meroe Profiel Per 4x4 en Soedan kameel Over zandduinen, langs bergmeren en historische plaatsen Sprookjesachtige landschappen

Nadere informatie

ETHIOPIË... MAAR DAN ANDERS!

ETHIOPIË... MAAR DAN ANDERS! DAG 1 AMSTERDAM of BRUSSEL-ADDIS ABEBA ETHIOPIË... MAAR DAN ANDERS! 14-daagse rondreis Noord Historische route + Simien Mountains En route Vlucht naar Addis Abeba vanuit Amsterdam (met overstap) of Brussel

Nadere informatie

SkiSafari Dolomiti 2017

SkiSafari Dolomiti 2017 10-daagse skireis naar de Italiaanse Dolomieten Onbezorgd tochten maken op de fantastische pistes van de Dolomieten. Elke dag ski je op nieuwe pistes en geniet je van de magnifieke uitzichten. Skiën doe

Nadere informatie

From Buddha to Laozhe

From Buddha to Laozhe From Buddha to Laozhe 20 daagse wandelreis rond de heilige bergen van China Profiel Wandelen naar spirituele hoogten Adembenemende landschappen Uitgebreide kennismaking Boeddhisme en Taoïsme Een wandelavontuur

Nadere informatie

Lotza's Studios Griekenland Santorini Finikia

Lotza's Studios Griekenland Santorini Finikia Lotza's Studios Griekenland Santorini Finikia 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Lotza's Studios - (Griekenland Santorini Finikia) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

16 Daagse Reis, Beklimming Kilimanjaro met Safari verlenging

16 Daagse Reis, Beklimming Kilimanjaro met Safari verlenging 16 Daagse Reis, Beklimming Kilimanjaro met Safari verlenging We beklimmen de Kilimanjaro via de Marangu Route, dit is de oudste route en ook de enige route waar u verblijft in hutten. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Antigua, Guatemala

Vrijwilligerswerk in Antigua, Guatemala EASY LANGUAGES Vrijwilligerswerk in Antigua, Guatemala Programma overzicht: Vanaf 18 jaar Vrijwilligerswerk in diverse sectoren Verblijf vanaf 4 weken Met of zonder Spaanse cursus Accommodatie in gastgezin

Nadere informatie

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten,

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Met trots presenteren wij ons programma voor de reis naar Melun (Région Ile-de-France- Fontainebleau). We zijn erin geslaagd een afwisselend programma samen te stellen. Net als vorig jaar

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

onze gids en tolk kunnen we met ze praten. We overnachten weer in yurts.

onze gids en tolk kunnen we met ze praten. We overnachten weer in yurts. Dag 1: Bishkek De vlucht uit Amsterdam landt om 15:10 in Bishkek, waar jullie gids staat te wachten. We rijden naar Bishkek en checken in in een prettig 3* hotel, waar je je op kunt frissen. Daarna gaan

Nadere informatie

14 daagse rondreis. Sri Lanka. Cultuur & meer

14 daagse rondreis. Sri Lanka. Cultuur & meer 14 daagse rondreis Sri Lanka Cultuur & meer Sri Lanka is al duizenden jaren een trekpleister voor handelaren, ontdekkingsreizigers en Boeddhistische monniken. Door het klimaat, de edelstenen en de unieke

Nadere informatie

Fly & drive Andalusië

Fly & drive Andalusië Page 1 of 5 Fly & drive Andalusië In Spanje stichtten de Arabieren een rijk dat een hoge beschaving en een grote welvaart kende, waarbij de rest van Europa verbleekte. De belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Sneeuw & IJsrijden Oostenrijk 2018

Sneeuw & IJsrijden Oostenrijk 2018 Sneeuw en IJsrijden Een unieke rijvaardigheidstraining in Oostenrijk. Volledig verzorgde reis inclusief voor groepen van 16 personen. Sneeuw & IJsrijden Oostenrijk 2018 Over Adventure King Buiten is onze

Nadere informatie

Hotel El Horcajo Spanje Andalusië Ronda

Hotel El Horcajo Spanje Andalusië Ronda Hotel El Horcajo Spanje Andalusië Ronda 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel El Horcajo - (Spanje Andalusië Ronda) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad: Ja Airco:

Nadere informatie

Welmanstudio Fotoreizen. Schotland 5 daagse reis in het voorjaar

Welmanstudio Fotoreizen. Schotland 5 daagse reis in het voorjaar Welmanstudio Fotoreizen Schotland 5 daagse reis in het voorjaar Welmanstudio Fotoreizen Programma Schotland, voorjaarsreis 2018 Schotland 5 daagse reis in het voorjaar Glens, Beinns en Lochs in een ruig

Nadere informatie

Kruger National Park Safari

Kruger National Park Safari Kruger National Park Safari 4 dagen, kampeerreis Deze reis is ook beschikbaar als kleine groepsreis (max 12 reizigers), zie voor de actuele prijzen de website. Maaltijden: Startpunt rondreis: Eindpunt

Nadere informatie

Wandelen over de Chinese draak

Wandelen over de Chinese draak Wandelen over de Chinese draak 10 daagse wandelreis over de Chinese muur Profiel Uitdagende wandeltocht De mooiste secties van de 6000 km lange Chinese muur Adembenemende landschappen Uitgebreide kennismaking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen april 2017

Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen april 2017 Nieuwsbrief Cursusproject De Ronde Venen april 2017 Hoewel ons voorjaarsprogramma nog niet is afgelopen, zijn we al druk bezig met de organisatie en voorbereiding van het programma voor het komende najaar.

Nadere informatie

SADS Giro di Marokko 2015 Info avond, 14 november 2014

SADS Giro di Marokko 2015 Info avond, 14 november 2014 SADS Giro di Marokko 2015 Info avond, 14 november 2014 1 8 Daagse Fly & Drive rondreis Marokko, inclusief: Retour vliegticket NL / Zuid Spanje Vertrek NL 18 april 2015 Vertrek Zuid Spanje 25 april 2015

Nadere informatie

Finca Las Longueras Spanje Gran Canaria Valle de Agaete

Finca Las Longueras Spanje Gran Canaria Valle de Agaete Finca Las Longueras Spanje Gran Canaria Valle de Agaete 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Finca Las Longueras - (Spanje Gran Canaria Valle de Agaete) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten

Nadere informatie

KLINKEN IN SENEGAL Februari 2014

KLINKEN IN SENEGAL Februari 2014 KLINKEN IN SENEGAL Februari 2014 In november 2011 heb ik met de stichting Zaouli een yogareis gemaakt naar Abene in het zuiden van Senegal. Het programma was gevarieerd, met dagelijks een yogales en veel

Nadere informatie

Verslag fietsreis 2 Denemarken van 2 t/m 9 juli 2017

Verslag fietsreis 2 Denemarken van 2 t/m 9 juli 2017 Verslag fietsreis 2 Denemarken van 2 t/m 9 juli 2017 Keurig op tijd arriveert de bus in Tonden met hierin al de dames die in Zaltbommel zijn opgestapt. Na wisseling van de oprij-chauffeur en de koffers

Nadere informatie

14 daagse rondreis. Sri Lanka. Safari & meer

14 daagse rondreis. Sri Lanka. Safari & meer 14 daagse rondreis Sri Lanka Safari & meer Sri Lanka is een tropisch eiland op een unieke locatie in de wereld. De natuur is zo overweldigend dat het eiland in de oudheid de mooiste namen kreeg, zoals

Nadere informatie

Op naar Rome. 5 t/m 9 november 2018

Op naar Rome. 5 t/m 9 november 2018 Op naar Rome! Op naar Rome 5 t/m 9 november 2018 Samen op reis gaan, en zeker op pelgrimage, is meestal een zeer verrijkende ervaring. Je stapt uit je eigen leefwereld en je gaat met elkaar op reis. Onderweg

Nadere informatie

Finca Son Sama Spanje Mallorca Llucmajor

Finca Son Sama Spanje Mallorca Llucmajor Finca Son Sama Spanje Mallorca Llucmajor 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Finca Son Sama - (Spanje Mallorca Llucmajor) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad: Ja Airco:

Nadere informatie

De muziekreis naar Valkenburg.

De muziekreis naar Valkenburg. De muziekreis naar Valkenburg. 24 maart 2014 Vandaag gaan we met het Buitenhof naar Valkenburg voor de muziekreis. De begeleiders Marij en Henk gaan al vroeg op pad om iedereen op te halen. Marij haalt

Nadere informatie

INSPIRATIEREIS 2017/ DAGEN TANZANIA

INSPIRATIEREIS 2017/ DAGEN TANZANIA INSPIRATIEREIS 2017/2018 12 DAGEN TANZANIA 1 Dag 1 Aankomst op Kilimanjaro International Airport. Wij halen jullie op van het vliegveld, en brengen jullie naar Arusha Villa. Hier ontvangen we jullie ontvangen

Nadere informatie

Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin

Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin Het is een volledig nieuw programma maar we zullen

Nadere informatie

Op (cruise)vakantie als dialysepatiënt, een geweldige ervaring!

Op (cruise)vakantie als dialysepatiënt, een geweldige ervaring! Op (cruise)vakantie als dialysepatiënt, een geweldige ervaring! Dialysevakanties & dialysecruises Agenda 1) Wie zijn wij? 2) Wat kunnen wij voor u betekenen? 3) Waarom uw dialysevakantie bij Santé Reizen

Nadere informatie

Borgo Artimino Italië Toscane Artimino

Borgo Artimino Italië Toscane Artimino Borgo Artimino Italië Toscane Artimino 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Borgo Artimino - (Italië Toscane Artimino) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad: Ja Airco:

Nadere informatie

Mysterieus en culinair Marrakech

Mysterieus en culinair Marrakech Mysterieus en culinair Marrakech 25/05 tot 29/05/2018 5 dagen, 4 nachten Beleef tijdens deze citytrip de sprookjesachtige Arabische sfeer van duizend-en-eennacht. Geen betere plaats om kennis te maken

Nadere informatie

Moezel: Moselsteig Deel 2: Bullay - Zeltingen. 13 t/m 15 februari 2017

Moezel: Moselsteig Deel 2: Bullay - Zeltingen. 13 t/m 15 februari 2017 Moezel: Moselsteig Deel 2: Bullay - Zeltingen 13 t/m 15 februari 2017 Maandag 13 feb Heel - Reil 220 km De weerberichten hadden al geruime tijd aangegeven dat er een paar mooie zonnige dagen zouden komen

Nadere informatie

23-Daagse rondreis Guatemala

23-Daagse rondreis Guatemala 23-Daagse rondreis Guatemala Dag 1, 06 januari 2017: Amsterdam (Madrid) - Guatemala City - Antigua Vertrek vanaf Amsterdam voor de vliegreis per Iberia naar Guatemala City via Madrid. Maar weinig landen

Nadere informatie

Musicians Round House Griekenland Corfu Vatos

Musicians Round House Griekenland Corfu Vatos Musicians Round House Griekenland Corfu Vatos 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Musicians Round House - (Griekenland Corfu Vatos) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Egypte BEGELEIDE RONDREIS 15 DAGEN

Egypte BEGELEIDE RONDREIS 15 DAGEN Egypte BEGELEIDE RONDREIS 15 DAGEN ONTDEK HET PRACHTIGE Egypte BEGELEIDE RONDREIS 15 DAGEN CAÏRO HURGHADA ESNA LUXOR KOM OMBO ASWAN Beste Blauwe Vogel-vriend, Toen ik 7 jaar jong was, reisde ik voor het

Nadere informatie

Dag 1 Amsterdam/Düsseldorf - Colombo. Dag 2 Aankomst en transfer naar Indische Oceaan. Dag 3 Indische Oceaan - Wilpattu - Anuradhapura.

Dag 1 Amsterdam/Düsseldorf - Colombo. Dag 2 Aankomst en transfer naar Indische Oceaan. Dag 3 Indische Oceaan - Wilpattu - Anuradhapura. Dagprogramma Dag 1 Amsterdam/Düsseldorf - Colombo Vlucht van Amsterdam of Düsseldorf naar Colombo, waar je de volgende dag aankomt. Dag 2 Aankomst en transfer naar Indische Oceaan Aankomst in Colombo,

Nadere informatie

November 2010. Nieuwsbrief 1

November 2010. Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 1 Finse, Noorwegen Hallo! Welkom bij mijn eerste echte nieuwsbrief. Mijn intentie is om ongeveer elke 2 a 3 maanden een nieuwsbrief te maken met mijn belevenissen. Ik kreeg dit idee van mijn

Nadere informatie

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING EUROCULT LITO VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING Postbus 13050 3507 LB Utrecht Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht Tel: 030

Nadere informatie

EYE FOR DETAIL Routebeschrijving unieke 22-daagse fotoreis

EYE FOR DETAIL Routebeschrijving unieke 22-daagse fotoreis EYE FOR DETAIL Routebeschrijving unieke 22-daagse fotoreis Maroantsetra Masoala Oog voor detail Ontdek de schatten van het bijzondere eiland Madagascar. Neem deel aan deze unieke fotoreis door Madagascar,

Nadere informatie

WAAR GAAN WE NAARTOE?

WAAR GAAN WE NAARTOE? WAAR GAAN WE NAARTOE? De familie Janssens wil op uitstap. Maar vader, moeder en de kinderen hebben hun eigen wensen! Kan je de familie helpen? Bekijk de brochures. Welke uitstap is goed voor iedereen?

Nadere informatie

Arrangement. Exclusieve rondreis Peru. 15 dagen/13 nachten

Arrangement. Exclusieve rondreis Peru. 15 dagen/13 nachten Exclusieve rondreis Peru Groepsreizen, Incentives & Vakanties Arrangement Exclusieve rondreis Peru 15 dagen/13 nachten Peru, één van Zuid-Amerika s meest authentieke landen, herbergt een zeldzame mengeling

Nadere informatie

Quinta das Vinhas Portugal Madeira Estreito da Calheta

Quinta das Vinhas Portugal Madeira Estreito da Calheta Quinta das Vinhas Portugal Madeira Estreito da Calheta 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Quinta das Vinhas - (Portugal Madeira Estreito da Calheta) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten

Nadere informatie

Reisaanbod. Fietsen van Médoc wijnstreek tot de Atlantische kust Ref : A0702. De reis

Reisaanbod. Fietsen van Médoc wijnstreek tot de Atlantische kust Ref : A0702. De reis Fietsen van Médoc wijnstreek tot de Atlantische kust Ref : A0702 Moeilijkheidsgraad Duur Plaats Formule Prijs Zeer makkelijk 7 dagen (6 nachten) Van Bordeaux tot Arcachon Kamer met ontbijt Vanaf 849 /pers

Nadere informatie

Studiereisverslag Star Clipper

Studiereisverslag Star Clipper Studiereisverslag Star Clipper 14 t/m 18 augustus 2005, aangeboden door VCK Zeereizen. 1 Een geweldig zeilavontuur! U hoeft niet zelf te helpen, maar het mag wel! Informele sfeer, geen formele avonden.

Nadere informatie

TOSCANE & VENETIE. SRC-Cultuurvakanties - Oude Boteringestraat 37-39 - 9712 GD Groningen

TOSCANE & VENETIE. SRC-Cultuurvakanties - Oude Boteringestraat 37-39 - 9712 GD Groningen TOSCANE & VENETIE Italië is geliefd bij vele cultuurliefhebbers. En dat is ook niet vreemd: dit prachtige land wordt gekenmerkt door een overvloed aan kunst en cultuur! U ziet er bijna letterlijk de kunst

Nadere informatie

De Blauwe Vogel 1609 KROATIE. Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Split met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 *

De Blauwe Vogel 1609 KROATIE. Reisfamilie Carlier. ELEGANTE CRUISE vanuit Split met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 * De Blauwe Vogel 1609 Reisfamilie Carlier KROATIE ELEGANTE CRUISE vanuit Split met ons nieuw schip M/S ATLANTIC 5 * split omis brac bol Makarska 38 deelnemers per vertrekdatum Het nieuwe deluxe schip M/S

Nadere informatie

Foto Avontuur Zuid Afrika

Foto Avontuur Zuid Afrika Foto Avontuur Zuid Afrika 2 Zuid Afrika You don't take a photograph, you make it. Ansel Adams Inhoud 3. Programma 4. Foto Avonturen 5. Locaties 7. Groepen 10. Workshops 12. Thema s 13. Vaardigheden 14.

Nadere informatie

Wintersport 2016 naar Oostenrijk

Wintersport 2016 naar Oostenrijk Wintersport 2016 naar Oostenrijk Dit jaar organiseren Jan Broekman en Annemiek Paulussen weer de wintersportvakantie van De Wissel. We vertrekken op vrijdag 11 maart en komen we op zondag 20 maart met

Nadere informatie

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013.

Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. Fiets vakantie Gran Canaria oktober 2013. In de zomer van 2013 is het plan geboren om met de racefiets een weekje te fietsen op Gran Canaria. 11 oktober is na wat voorbereiding de vertrek datum gevonden.

Nadere informatie

Extensie Drakensbergen voor de Het beste van KZN reis

Extensie Drakensbergen voor de Het beste van KZN reis Extensie Drakensbergen voor de Het beste van KZN reis Extensie D rakenbergen aan Het Beste van KwaZulu-Natal De onderstaande extensie betreft een additionele 6 dagen welke aan de Het beste van KZN reis

Nadere informatie

ANDALUSIe. GEMAAKT DOOR Samantha

ANDALUSIe. GEMAAKT DOOR Samantha ANDALUSIe GEMAAKT DOOR Samantha ANDALUSIË Het mooie Andalusie, het land van de olijven, sinaasappels, zonnebloemen, mooie bergketens en valleien, leuke witte bergdorpen met mooie pleintjes, is een brug

Nadere informatie

Casa el Castanar Spanje Gran Canaria Fontanales

Casa el Castanar Spanje Gran Canaria Fontanales Casa el Castanar Spanje Gran Canaria Fontanales 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Casa el Castanar - (Spanje Gran Canaria Fontanales) - 3 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden

Nadere informatie

Marokko. 5 t/m 12 maart 2011

Marokko. 5 t/m 12 maart 2011 Marokko 5 t/m 12 maart 2011 Deze keer een heel andere vakantie dan we gewend zijn: een groepsreis (25 personen) met collega s van Wim naar Marokko. De reis is georganiseerd door zijn Marokkaanse collega

Nadere informatie

Romantiek. in een sprookjeslandschap. Op een boogscheut van het. drukke Gent treffen we het. Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein

Romantiek. in een sprookjeslandschap. Op een boogscheut van het. drukke Gent treffen we het. Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein Romantiek in een sprookjeslandschap Tekst: Fanny Storms Fotografie: Park van Beervelde Op een boogscheut van het drukke Gent treffen we het Park van Beervelde aan. Wanneer we het domein betreden worden

Nadere informatie

informatiebundel Groepsreis met individuele inschrijving 8-daagse Kroatië De Datum De prijs

informatiebundel Groepsreis met individuele inschrijving 8-daagse Kroatië De Datum De prijs informatiebundel 8-daagse Kroatië Groepsreis met individuele inschrijving Istrië met haar charmante badplaatsen, haar adembenemende archipel van Brijuni en haar Slavische, Romaanse en Germaanse invloeden

Nadere informatie

Hotel Cambiocavallo Italië Sicilië Pozzallo

Hotel Cambiocavallo Italië Sicilië Pozzallo Hotel Cambiocavallo Italië Sicilië Pozzallo 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Hotel Cambiocavallo - (Italië Sicilië Pozzallo) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad:

Nadere informatie

Kruger National Park Safari

Kruger National Park Safari Kruger National Park Safari 4 dagen, accommodatiereis Deze reis is ook beschikbaar als kleine groepsreis (max 12 reizigers), zie voor de actuele prijzen de website. Maaltijden: Startpunt rondreis: Eindpunt

Nadere informatie

Croatia Adventure zondag 22 mei - zaterdag 28 mei 2016

Croatia Adventure zondag 22 mei - zaterdag 28 mei 2016 Croatia Adventure zondag 22 mei - zaterdag 28 mei 2016 EEN VERRASSENDE RIT DOOR CROATIA, MONTENEGRO EN BOSNIA HERZEGOVINA. Croatia Adventure Een verrassende rit door Croatia, Montenegro en Bosnia Herzegovina.

Nadere informatie

Reisplan van dag tot dag

Reisplan van dag tot dag Reisplan: 130914-23-daagse WK Bridgereis-1302 tel: 040 255 4182 gsm: 06 53 180736 info@indonesiatravel.nl Voor de heer/mevrouw: Bridgeliefhebber Activiteit Dag 1 - Zaterdag 14 - Vertrek naar Indonesië

Nadere informatie

Ga mee op een fantastische fotoreis!

Ga mee op een fantastische fotoreis! Ga mee op een fantastische fotoreis! Tijdens deze fotoreis nemen we je mee naar de mooiste paarden van Noord-Portugal! Fotografeer hét prachtige ras waar Portugal om bekend staat: de Lusitano. Ook de Spaanse

Nadere informatie

Fascinerend Zweden! 13 16/17 juni ATC Nederland Veilig op reis met Pelikaan Reizen!

Fascinerend Zweden! 13 16/17 juni ATC Nederland Veilig op reis met Pelikaan Reizen! Fascinerend Zweden! 13 16/17 juni 2017 ATC Nederland 161109-04 Veilig op reis met Pelikaan Reizen! Zweden is het grootste land van het Scandinavisch schiereiland. Het land strekt zich uit van de gematigde

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

In de sporen van Marco Polo naar China

In de sporen van Marco Polo naar China In de sporen van Marco Polo naar China 40 daagse autoreis via de legendarische zijderoute Profiel Met uw eigen classic, 4x4 of motorfiets van Nederland naar China Vooral over verharde wegen en gravel roads

Nadere informatie

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start.

BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK. Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. BEELDHOUWEN EN SCHILDEREN IN NOORD FRANKRIJK ATELIER MOOI WERK Na lang voorbereiden gaat in deze zomer mijn eerste cursus in Frankrijk van start. In Noord Frankrijk, 385 km van Den Haag, net onder de Franse

Nadere informatie

Informatie Oranje Huis / Duivels Huis Brazilië

Informatie Oranje Huis / Duivels Huis Brazilië Informatie Oranje Huis / Duivels Huis Brazilië Net als tijdens het EK in Charkov beiden we ook in Brazilië de mogelijkheid te verblijven in het Oranje Huis / Duivels Huis. Het Oranje en Duivels Huis wordt

Nadere informatie

CHINA, de belangrijkste hoofdsteden van het keizerrijk Beijing en Xian

CHINA, de belangrijkste hoofdsteden van het keizerrijk Beijing en Xian CHINA, de belangrijkste hoofdsteden van het keizerrijk Beijing en Xian 10 daagse groepsreis onder begeleiding van Chinakenner Ng Sauw Tjhoi 17 oktober 26 oktober 2013 China moet je niet alleen zien, maar

Nadere informatie

Victoria Watervallen en het beste van Botswana

Victoria Watervallen en het beste van Botswana Victoria Watervallen en het beste van Botswana 7 daagse reis door oogstrelende en waterrijke natuurpracht Profiel Geheel verzorgd Safari in Afrika s mooiste safarigebied: Chobe en Okavango Delta Eén van

Nadere informatie

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN

JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN JAGOTRAVEL WANDELSPORTREIZEN PRIMAVERA VIERDAAGSE MALLORCA PAGUERA SPANJE In navolging van de bekende Vierdaagse van Nijmegen wordt er nu ook op het bekende toeristeneiland Mallorca een wandelvierdaagse

Nadere informatie

Whiskyreis Schotland

Whiskyreis Schotland Slijterij Bij Bert Whiskyreis Schotland 01 03 oktober 2017 The Travel Club Teun van Wel 1 Pagina Bij Bert gaat op whiskyreis, en u mag mee! Dit najaar gaat het gebeuren, op whiskyreis met slijterij Bij

Nadere informatie

FOTO- OPDRACHT 5. NatGeoFoto. Fotografie: Susan Seubert

FOTO- OPDRACHT 5. NatGeoFoto. Fotografie: Susan Seubert NatGeoFoto STADSGEZICHTEN FOTO- OPDRACHT 5 Fotografie: Susan Seubert STADSGEZICHTEN Van bergen en valleien tot eilanden en steden: de Amerikaanse National Geographic-fotograaf Susan Seubert fotografeerde

Nadere informatie