NC V. Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend. eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NC V. Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend. eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING"

Transcriptie

1 NC V R UITGAVE eismagazine VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING 89 e jaargang - februari 2012 Winterzonreis Fuengirola gaat door Extra: rondreis Marokko Costa Rica overweldigend

2 winterreizen Inhoud Brief aan de lezers 3 Reisje Zeeland 4 Prigro-treinreizen 5 Rondreis Marokko 8 Costa Rica 10 Van de redactie Nu eens even geen wensen, maar complimenten! We zijn deze keer opvallend goed aan de gang geweest. De kopij was ruim voor de deadline bij de eindredactie. Er was gelegenheid om wat dingen aan te passen. Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, zijn vrijwel alle foto s binnen of ligt er een toezegging dat ze komen! Er gingen bovendien aardig wat beste wensen met de kopij mee. Dat we dit nog mogen meemaken Naar de bergen 11 Actief in de sneeuw 12 Fietsen en varen 13 Verenigingsraad 14 Dagtochten LEC 16 Colofon Redactie: Loek Boer, Andries Ratsma, Margrit Idsinga, Hans Abma. eindredactie en correcties: Hedda en Hans Abma. ontwikkeling & Realisatie: Publi House Publishers bv, druk: Drukkerij Roelofs, uitgever: het NCRV-Reismagazine is een uitgave van de Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging. secretaris HoofdbestuuR ncrv: K. Herder, Wagnerlaan 5, 9402 SG Assen, telefoon (0592) , PenningmeesteR HoofdbestuuR ncrv: A.P. van Vliet, Molenkreek 3, 8032 JJ Zwolle, telefoon (038) , ledenadministratie ncrv: p/a Stroomdal 53, 8332 KG Steenwijk, telefoon (0521) , internet: voor informatie over alle reizen en algemene informatie over de NCRV Het lidmaatschap is overeenkomstig het verenigingsjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen voor het volgende verenigingsjaar steeds voor 1 december van het lopende jaar (alleen schriftelijk). Bij niet tijdige opzegging blijft u lid tot 31 december van het volgende jaar (statuten art. 31). Deelnemers die geen lid zijn van de NCRV betalen een toeslag van 15,- p.p. op de in de NCRV-gidsen en/of de NCRV Reismagazines genoemde reissommen. de contributie voor Het verenigingsjaar 2012 Voor echtparen/partners Voor alleengaanden 2 21,- per jaar 18,50 per jaar informatie, boekingen en aanvragen NCRV-gidsen hotel- en actieve reizen (0172) , (tenzij in de gidsen en/of NCRV-Reismagazines anders vermeld). informatie, boekingen en aanvragen NCRV-gidsen Kampeerreizen (0187) , aanvragen NCRV-Reismagazines (0521) Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Hans Abma, (010) , Het volgende NCRV-Reismagazine verschijnt omstreeks 5 mei InzendIngen artikelen Inzenden kopij vóór 5 april aan Hedda Abma, en aan Bij gecompliceerde artikelen graag vooraf overleg over omvang en illustraties. copyright: Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder schriftelijke goedkeuring van de NCRV. De informatie in deze uitgave is uitermate zorgvuldig opgesteld en gecontroleerd. De uitgever is evenwel niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheid en eventuele onvoorziene gevolgen. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties, meehechters, bijsluiters e.d. Zowel de reizen die zijn vermeld in de NCRV-gidsen als die welke uitsluitend zijn gepubliceerd in de NCRV- Reismagazines, worden formeel door High Flight International te Alphen aan den Rijn georganiseerd onder het label NCRV-reizen en vallen daarmee onder haar wettelijke aansprakelijkheid. Als u met eigen vervoer vanuit uw woonplaats naar uw startplaats rijdt of aan het eind van de reis terugrijdt naar uw woonplaats, aanvaardt de NCRV geen aansprakelijkheid voor eventuele calamiteiten tijdens deze trajecten. Hetzelfde geldt als u tijdens de reis excursies maakt, die niet in het reisprogramma zijn opgenomen en derhalve niet in één van onze gidsen of NCRV-Reismagazines zijn vermeld. Voor inzenders van kopij is het belangrijk dat ze deze pagina 2 van het Reismagazine in de gaten houden. Als er een wijziging in de verschijningsdata en dus van de deadlines wordt doorgevoerd, dan leest u dat hier! In dit blad ziet u, dat de afdeling NCRVactief de wintersport voor haar rekening neemt. Verder ontdekt u, dat de reis naar Fuengirola doorgaat. Er is een spread gemaakt van de reis naar Marokko. Op twee tegenover elkaar liggende pagina s wordt hier veel aandacht aan besteed, omdat deze reis niet in de Zomergids voorkomt. Het is een eigen-initiatiefreis, waarbij gewerkt wordt met een Nederlandse gids die al jaren in dat land woont. En verder pakt de Landelijke Excursie Commissie nogal flink uit omdat het nieuwe jaaroverzicht is verschenen. Als u dat overzicht nog niet automatisch ontvangt, kunt u zich op de verzendlijst laten zetten door mij even te bellen via (078) of te mailen Twee regionale afdelingen komen ook weer met leuke plannen. En zo gaan we met frisse moed het nieuwe seizoen in. Andries Ratsma Wilt u voortaan uw artikelen enz. sturen aan de in het colofon genoemde adressen? Andries Ratsma heeft nl. het eindredacteurschap overgedragen aan Hans en Hedda Abma. Tripjes Landelijke Excursie-Commissie: 23 febr. Utrecht, tentoonstelling Pelgrims onderweg april: Tussen Ooster- en Westerschelde 24 mei. Rotterdam, Oude Haven en Noordereiland

3 BRIEF AAN DE LEZERS Geachte dames en heren, Zo, het jaar is alweer een aardig eindje op streek. Wat de NCRV betreft mogen we tot nu toe niet klagen, want we hebben al flink wat boekingen binnen op onze in de Zomergids 2012 vermelde reizen. Over de Zomergids gesproken: daar hebben we veel complimenten over gekregen. Natuurlijk stonden er ook dit jaar weer wat foutjes in - dat is niet te voorkomen, hoezeer je ook je best doet - maar gelukkig waren het maar kleine oneffenheden. Hoe dan ook: de tevredenheid overheerste. En daar mogen we met name NCRV-ALGEMEEN eindredacteur Menno Mollema een pluim voor geven. Het aantal boekingen ligt tot dusver behoorlijk ver voor op dat in dezelfde periode van Wel zijn wat de reisbestemmingen betreft de onderlinge verschillen groot. Een paar (vaar)reizen zijn nu al vol, maar op enkele andere is nog geen enkele boeking binnen. Ik hoop dat dit gauw gebeurt. Verenigingsraad Medio december was de jaarlijkse vergadering van onze Verenigingsraad. Alles verliep daar weer in pais en vree. Persoonlijk ben ik daar niet zo blij mee. Ik zou wel weer eens van die heftige discussies willen meemaken, zoals die nog niet eens zo erg lang geleden plaatsvonden. Er waren toen geachte afgevaardigden, die zodra ze achter de microfoon gingen staan ervoor zorgden dat een aantal Hoofdbestuursleden spontaan begon te bibberen. Ik herinner me namen van heren als Buitenhuis, Mottier, Termorshuizen en anderen, die vaak een flinke portie gezonde kritiek uitten en niet alles zondermeer voor lief namen. Dat kwam de kwaliteit van de vergadering en de bereikte resultaten alleen maar ten goede. Vooral de penningmeester (een andere dan nu), verantwoordelijk voor het financiële beleid en de begroting, werd behoorlijk aangepakt en heeft heel wat zweetdruppeltjes moeten laten. Hoewel ook lid van het Hoofdbestuur, bleef ik als verantwoordelijke voor de reizen en de PR gelukkig meestal redelijk buiten schot. Misschien mede daarom genoot ik altijd erg van de soms heftige debatten. Nu ik niet meer in het Hoofdbestuur zit, heb ik bij onze vergaderingen van de Verenigingsraad vaak de neiging er eens flink tegenaan te gaan. Maar ik ben erelid, dus formeel mag ik mijn mond niet eens opendoen. Gelukkig hanteert onze voorzitter in dit verband de regeltjes niet al te exact, maar ik moet er natuurlijk wel voor zorgen het niet te bont te maken. Dus hoop ik dan maar op de andere aanwezigen in de zaal. In de vergadering van december j.l. werden gelukkig inderdaad zo hier en daar nog wel wat kritische opmerkingen gemaakt (met name door de afgevaardigden van de afdelingen Kampeerrreizen en Apeldoorn), maar voor de rest ging alles kabbelend voort. Men is blijkbaar tevreden over het gevoerde beleid en de geboekte resultaten. Dat geldt ook wel voor mij, maar dat neemt niet weg dat er altijd wel iets te wensen of te verbeteren is. Kritiek met een positieve grondtoon houdt een bestuur alert. Inhoudelijk ga ik op de gehouden vergadering niet in, omdat er elders in dit blad van de hand van Margrit Idsinga een verslag over is opgenomen. Laten we het geheel samenvatten met: alles verliep plezierig. Dat is ook heel wat waard! Heden en toekomst En nu het heden en de naaste toekomst. Het in de Verenigingsraad aanvaarde beleidsplan en de daarop gebaseerde PR- en actieplannen zullen snel tot uitvoering worden gebracht. Gezien onze beperkte financiële middelen mogen we daar geen wonderen van verwachten, maar binnen de mogelijkheden moet wel worden geprobeerd de resultaten van de inspanningen optimaal te doen zijn. Zo zullen we onze reizigers absoluut ook buiten ons eigen ledenbestand moeten gaan vinden, mede wegens de steeds verdergaande veroudering van dat bestand. Natuurlijk zonder dat onze trouwe leden minder welkom zouden zijn! Iedereen die een realiseerbare bijdrage kan leveren, hoe klein ook, in de vergroting van de naamsbekendheid van onze vereniging en in het aanleveren van reizigers, nodig ik dringend uit dat te laten blijken. U kunt hierover altijd contact met me opnemen, liefst per telefoon of . Ik geef uw informatie dan door aan de verantwoordelijke leden van het Hoofdbestuur. Tenslotte nog een paar woorden over de nieuwe BTWregeling. Zoals ik al eerder schreef moeten per 1 april alle reisorganisaties voortaan over hun resultaten 19% BTW afdragen. De NCRV heeft, evenals de meeste andere organisaties, e.e.a. al doorberekend in de prijzen van Een aantal reisbedrijven is van plan in een later stadium alsnog een toeslag te heffen op de reeds gepubliceerde reissommen en een paar neemt in 2012 de consequenties van deze maatregel nog voor eigen rekening. Hoe dan ook: als u uitgaat van de in de Zomergids gepubliceerde bedragen merkt u er verder niets van, onze prijzen blijven onze prijzen. Dit was het dan voor deze keer. Ik groet u weer hartelijk en wens u veel gezondheid en reisplezier. De NCRV heeft u dit jaar veel moois te bieden! Met een hartelijke groet, Hans Abma (010) , 3

4 HOTEL- EN VAARREIZEN Laatste kans! Geniet van de bloesem en Zeeuwse schoonheid met Piet en Maria Bikker Velen van u hoef ik niet te vertellen dat een Piet-Bikker-reis bij de NCRV een fenomeen is. Onbekend is hoeveel reizen hij, samen met zijn echtgenote Maria, voor de NCRV heeft geleid. Maar zeker is dat zij altijd weer zorgden voor een zeer gevarieerd, creatief en leuk programma! Ook nu weer hebben Piet en Maria een erg leuk, maar ook instructief en ontspannen programma samengesteld: U komt met eigen vervoer naar Bergen op Zoom. De koffer gaat in de bus en het programma begint met koffie en gebak. Over de stad zal ik het hier niet hebben, daarover hoort u genoeg ter plaatse. We rijden vervolgens over een van de smalste stukjes van Nederland, langs het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Dit gebied werd in 1530 door de Sint- Felixvloed overstroomd en maakt nu deel uit van de Oosterschelde. In dit gebied lagen 18 dorpen en de stad Reimerswaal. Hoeveel mensenlevens er te betreuren waren is niet bekend. Het land is niet meer teruggewonnen van de zee. Ons einddoel is Wemeldinge, onze uitvalsbasis voor de komende dagen. De met leilinden beplante Dorpsstraat is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. In vroeger tijd leefde men van de vis- en oestervangst, inmiddels hebben de toeristen het dorpje gevonden. Drie sluizen herinneren nog aan de oude tijd, de pleziervaart maakt er nu gebruik van. Eén van de hoogtepunten van deze reis is een bezoek aan Tholen, op dag twee. We hopen daar een geboren eilandbewoner in de bus te krijgen, die ons graag veel wil vertellen en laten zien. Bijvoorbeeld Stavenisse, één van de in 1953 zwaarst getroffen dorpen van het rampgebied. Hij weet ook heel veel van de natuur en wil ons zoveel mogelijk met allerlei interessante zaken confronteren. Gelukkig spreekt hij naast het Zeeuwse dialect ook verstaanbaar Nederlands! De derde dag staat een prachtige tocht met de bus over Zuid-Beveland op het programma. De gids weet natuurlijk als geen ander waar de mooiste plekjes zijn. De middag is vrij. Nou ja, als u dat wilt kunt u lekker zelf doen wat u wilt, zoals rustig in het hotel blijven. Maar er is ook een ontspannend keuzeprogramma. Zo kunt u een bezoek aan de schitterende stad Goes brengen, met voor wie dat wil een korte stadswandeling en eventueel een bezichtiging van de kerk. Of een bezoek aan de Sequoiahof: een ruim twee hectare grote tuin, met meer dan 500 hoogstambomen en een vergelijkbare hoeveelheid struiken, heesters en planten, waarin de inspirerende kunstzinnigheid van eigenaar Jos de boventoon voert. Een andere mogelijkheid is om een rustige fietstocht te maken van 10 tot 15 kilometer of het curiosamuseumpje in Wemeldinge te gaan bezoeken. Dit wordt vast moeilijk kiezen! Ook de laatste dag wordt goed besteed met een boottocht over de Oosterschelde. U hebt zicht op de indrukwekkende Deltawerken, oesterbanken en zandplaten, deels begroeid met groene zeekraal. En misschien zien we wel zonnebadende bruinvissen. Na de warme afscheidslunch brengt de bus ons weer naar station Bergen op Zoom, vanwaar u de thuisreis kunt vervolgen. Waarom de opvallend kop boven dit artikel? Piet en Maria hebben, met pijn in het hart, besloten dat dit hun laatste reisje wordt dat ze voor de NCRV organiseren. De leeftijd gaat een rol spelen, de energie neemt wat af, eens komt er een eind aan Uw laatste kans dus om een echte Piet- Bikker-reis mee te maken, met zoals u ziet een als vanouds boeiend en interessant programma. Laat die kans niet voorbijgaan! Pak de telefoon of schrijf een en geef u op. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Overigens: niets menselijks is Piet vreemd. Kijk dus niet vreemd op als hij toch nog eens een leuke excursie verzint Margrit Idsinga Luctor et Emergo ; hotel-/busreis; april (4 dagen); bus vanaf en tot Bergen op Zoom; 385,- p.p.; toeslag eenpersoonskamer 30,- ; halfpension, 2 x koffie, 1 x gebak, 1 x koffietafel, 2 x lunch, warme afscheidslunch. Zie Zomergids, pag. 10. Informatie en boeking bij Piet Bikker, (030) , of bij Margrit Idsinga, (030) , 4

5 Prigroreizen/treinreizen Prigro reis staat voor PRIvé-GROepsreis. Dit betekent dat er geen vast programma is en dat u zich naar eigen keuze bij de andere deelnemers kunt aansluiten, dan wel alleen of samen op pad kunt gaan. De reisleiding zal regelmatig een programmavoorstel doen, maar u beslist zelf of u daaraan wilt deelnemen: niets moet, veel mag. Deze zomer hebben we vier Prigroreizen in de Zomergids staan, namelijk: Inzell, 17 t/m 25 juli (9 dagen), vanaf 695,- p.p. (pag. 13). Inzell in de Chiemgau Deze reisbestemming kreeg het afgelopen jaar een dikke 9 van de deelnemers en staat er daarom weer bij. Riezlern in het Kleinwalsertal, 6 t/m 14 augustus (9 dagen), vanaf 745,- p.p. (pag.12). Dit is een nieuwe bestemming in een prachtig dal; met de gratis bus en bergbanen kunnen we het hele dal verkennen. Brilon in het Sauerland, 20 t/m 28 augustus (9 dagen), vanaf 750,- p.p. (pag.11). Na jaren terug in het programma. Een leuke stad en een bestemming voor rustzoekers. Adelboden, 31 juli t/m 8 augustus (9 dagen), vanaf 925,- p.p. (pag. 14). Een bekende bestemming voor veel deelnemers aan NCRV-reizen, dit jaar weer op het programma. Ook hier gratis gebruik van bus en banen. Er zijn bij de hiergenoemde reizen veel eenpersoonskamers beschikbaar. HOTEL- EN VAARREIZEN Inzell, een klein gemoedelijk dorp in het zuidoosten van Duitsland. Het is al weer heel wat jaren geleden dat Kees Verkerk, Ard Schenk, Jan Bols en niet te vergeten Atje Keulen- Deelstra hier op de ijsbaan vele medailles wonnen. Maar ook in de zomer is het heerlijk een vakantie door te brengen in dit Luftkurort, gelegen in een mooie omgeving met bergen, weiden en bossen. Er zijn verschillende wandelingen te maken over weiden of door het bos naar een Alm. Een mooie wandeling is naar de Falkensee, aan de voet van de Falkenstein, of naar de Frillensee, op 1000 meter hoogte en het koudste meer van Duitsland. Hier werden 50 jaar geleden in de winter de eerste schaatswedstrijden van Inzell gehouden, nog voor de bouw van de ijsbaan (1965) aan de rand van het dorp. Deze ijsbaan is de afgelopen jaren omgebouwd tot een mooie overdekte baan, waar ook de Nederlandse schaatsers in de zomer komen trainen. Leuk om eens te gaan kijken. Vanuit Inzell zijn er verschillende uitstapjes of excursies te maken. Er is een goede gratis busverbinding met de omliggende plaatsen, o.a. Ruhpolding, Berchtesgaden met de Königssee en Bad Reichenhall met o.a. het Zoutmuseum. Of u kunt -tegen een kleine bijbetaling- naar Salzburg. Verder is er een mooi natuurbad. En heeft u zin in een rustig dagje, dan is het goed toeven op een bankje tussen de bloemen in het Kurpark of langs het water van de Rote Traun. Een ritje per paardenkoets is ook een belevenis. Dit is een prigroreis (zie artikel hierboven). We verblijven in het rustig gelegen Aparthotel Seidel. Bertha de Graaf Inzell; treinreis; 17 t/m 25 juli (9 dagen); halfpension; tweepersoonskamer 695,- p.p.; toeslag alleengebruik tweepersoonskamer 95,-; informatie en boeking: Bertha de Graaf, De Waterkamer 142, 7325 HX Apeldoorn, (055) , ; zie Zomergids, pag. 13. Riezlern in het Kleinwalsertal Ontdek de zomer in de bergen. De zon op je huid voelen, diep inademen, de geur van verse Alpenkruiden in je neus. Tijdens het wandelen energie opdoen, eenvoudig van het leven genieten. Bovengenoemde termen typeren het Kleinwalsertal, met haar geheel eigen charme. Als een parel in een oester ligt het omsloten door de bergen. Behorend bij Oostenrijk, alleen bereikbaar via Duitsland, bevolkt door Zwitsers uit de Wallis, heeft het door de eeuwen heen haar geheel eigen karakter behouden. Door de veelzijdige invloeden is er een unieke cultuur ontstaan. In dit dal liggen vier dorpen; Riezlern, Hirschegg, Mittelberg en Baad, op hoogtes tussen de 1086 en 2536 meter. Met het gratis busvervoer door het gehele dal en het gratis gebruik van de bergbanen, zowel in het Kleinwalsertal als in Oberstdorf, is het voor iedereen mogelijk op een gemakkelijke manier dit mooie gebied te verkennen. Ons hotel Walser-Stuba ligt net buiten het centrum van Riezlern, te voet zo n tien minuten. De bushalte van de gratis bus is vlakbij het hotel. Dit is een prigroreis (zie bovenste artikel op deze pagina). Bertha de Graaf Kleinwalsertal, 6 t/m 14 augustus; 9 dagen; dagtrein; reissom 745,- p.p. ; toeslag eenpersoonskamer 95,- ; informatie en boeking: zie reis Inzell (hierboven). Zie Zomergids, pag

6 HOTEL- EN VAARREIZEN De winterzonreis naar Fuengirola gaat door! De oproep in het vorige Reismagazine heeft geholpen: het aantal boekingen op onze winterzonreis naar Fuengirola is inmiddels zodanig groot geworden, dat de reis naar dit sprankelende oord doorgang kan vinden. Fuengirola: zon, strand, verrukkelijke temperaturen en een schitterend achterland, waarnaar prachtige excursies kunnen worden gemaakt, zoals naar Granada, Córdoba en Ronda. Al vele jaren gaat de NCRV er met veel plezier naar toe en ook eind februari zal deze reis ongetwijfeld weer een groot succes worden. Als u snel boekt kunt u nog mee, want de reis is nog niet geheel vol. Veel plezier aan de Costa del Sol! Hans Abma O ja, Stephani van der Rande is weer uw reisleidster! Korte informatie over onze vaarrreizen Zeecruises: Als vanouds is het aantal aanmeldingen voor onze zeecruises heel hoog. Ze zullen dan ook ongetwijfeld weer doorgaan. U kunt nog wel boeken. De twaalfdaagse voorjaarscruise Naar de Baltische landen voert u naar de schitterende steden Hamburg, Tallinn (de prachtige hoofdstad van Estland), Kopenhagen, Stockholm en als hoogtepunt Sint-Petersburg (twee dagen). In deze ongelooflijk fraaie stad krijgt u van ons een gratis excursie naar een prachtig paleis aangeboden. Vertrek op 10 mei a.s. Prijzen vanaf 1115,- p.p., op basis van een tweepersoonshut. Extra aantrekkelijk is het feit, dat u al in Amsterdam op het uitmuntende cruiseschip MSC Lirica kunt stappen. U eindigt uw cruise eveneens in Amsterdam. U hoeft dus niet te vliegen en uren op Schiphol door te brengen! Zie voor uitgebreide informatie pagina 6 van de Zomergids. Degenen die de warmte willen opzoeken zullen zeker kiezen voor onze achtdaagse cruise De Parels van de Middellandse Zee. U vliegt naar Barcelona en stapt daar op het fantastisch mooie cruiseschip Sovereign, het vlaggenschip van Pullmancruises. De Sovereign brengt u naar Villefranche-sur-Mer (met vandaar een door ons aangeboden gratis excursiemogelijkheid naar Monte Carlo!), Livorno (een prachtige stad, met excursiemogelijkheden naar o.a. Florence, Pisa en Lucca), Civitavecchia (van waaruit u Rome kunt bezoeken), Napels (met vele excursiemogelijkheden, zoals naar Pompeï of de Vesuvius) en Tunis. Na een dag op zee arriveert u weer in Barcelona. Daar proberen we nog een excursie te maken (niet inbegrepen), alvorens we weer naar Schiphol terugvliegen. De reis begint op 1 september. Een heel groot voordeel ervan is, dat de reis op basis van all inclusive is. Dat betekent dat aan boord niet alleen alle maaltijden, maar ook alle drankjes, die anders altijd behoorlijk duur zijn bij de prijs zijn inbegrepen (m.u.v. de meest exclusieve). Dat spaart u heel veel euro s uit! Prijzen vanaf 1205,- p.p., op basis van een tweepersoonshut. Zie voor uitgebreide informatie pagina 8 van de Zomergids. Zojuist ontvingen we het verschrikkelijke bericht dat door een fout van de kapitein het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia vlak vóór een Italiaans eilandje is gekapseisd. Ik verzeker u, dat de kans dat ons iets dergelijks zal overkomen uiterst miniem is. Ten eerste vaart ons Spaanse cruiseschip zo lang mogelijk minstens 10 kilometer uit de kust en niet voor de show vlak langs eilandjes of iets dergelijks. Ten tweede is het half zo groot als die kolossale Costa Concordia, waardoor onze Sovereign veel wendbaarder is. En ten derde zal iedere kapitein van een cruiseschip voortaan nóg alerter zijn. Rivierreizen: Onze op 31 maart a.s. vertrekkende vaarreis Parijs-Dordrecht (pag. 4 van de Zomergids) is geheel volgeboekt. Er is inmiddels zelfs al een wachtlijst aangelegd. Als u nog niet geboekt hebt kunt u die mooie reis dus wel vergeten. Op 30 juni vertrekt onze achtdaagse rivierreis door Zuidwest-Nederland. Een schitterende route vanuit Middelburg, met een heerlijk klein passagiersschip (de Zwaantje, van alle gemakken voorzien). Bezocht worden Bruinisse, Dordrecht, Gorinchem, Schoonhoven, Vianen en Fuengirola, vliegreis; 23 februari 8 maart (15 dagen); tweepersoonskamer 999,- p.p.; toeslag eenpersoonskamer 255,-; halfpension; verlenging naar keuze mogelijk; zie pag. 14 Wintergids; voor informatie Hans Abma, (010) , Boekingen via (0172) Willemstad. Helaas voor u: ook hier is het aantal boekingen zó voorspoedig gegaan dat er nog slechts één tweepersoonshut vrij is. Dus alleen als u met uw tweeën heel snel reageert kunt u nog boeken. De prijs is 671,- p.p. op basis van een tweepersoonshut. Zie voor uitgebreide informatie pagina 5 van onze Zomergids. Wilt u varen combineren met fietsen, dan hebben we nóg een reismogelijkheid voor u. Op 23 juni vertrekt, eveneens met de Zwaantje, onze altijd gezellige vaar-/ fietsreis, die u, ook vanuit Middelburg, door Zeeland en een stukje België (Gent en omgeving) voert. Ook op deze reis zijn al veel aanmeldingen, maar op het moment dat ik dit schrijf is er nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Zie ook het artikel over deze reis op pagina 13 van dit blad en pagina 23 van de Zomergids. Hans Abma 6

7 Onze NCRV-Puzzel Hieronder vindt u een combi-woordzoeker. We zoeken de hoofdsteden van onderstaande landen. Deze hoofdsteden streept u weg in het diagram (horizontaal en verticaal v.v.). Let op: IJ wordt geschreven als Y. U houdt dan een woord over dat echt voor de NCRV geldt. Dit woord kunt u op een (brief)kaart schrijven, met vermelding van naam en adres en sturen naar: NCRV-puzzel, Schiedamseweg 155, 3134 BH Vlaardingen of mailen naar: Uiterste inzenddatum 1 april (geen grap!). ALBANIë AUSTRALIë BRAZILIë BULGARIJE CANADA COSTA RICA DUITSLAND EGYPTE ESTLAND FRANKRIJK HONGARIJE ITALIë ISRAëL MAROKKO NAMIBIë OEKRAïNE OOSTENRIJK TUNESIë ZWEDEN B S I N U T P A R Y S U O I C A I R O T T E N F N Y L R E B A R S N I O T T A W A B O A I A N N E N E W A M N L G M E L A Z U R E J L E C A N B E R R A O A M L O H K C O T S S T S E P A D E O B W E V E I K E O H D N I W O O B R A S I L I A N Onder de inzenders met de juiste oplossing wordt een GRATIS DAGEXCURSIE VAN DE LEC verloot. U mag zelf weten aan welke excursie u wilt deelnemen (vóór 31 januari 2013). De gewonnen prijs is niet persoonsgebonden. De oplossing van de vorige puzzel luidt: reizen verrijkt De gelukkige winnaar is: mevr J. Scheper uit Zwolle. Van harte gefeliciteerd!! De LEC-waardecheque is inmiddels verstuurd. Hedda Abma Woensdag 21 maart: bezoek aan Den Bosch Halverwege de negentiende eeuw werd serieus overwogen om de oude Sint- Janskathedraal in Den Bosch in schoonheid te laten sterven. Zo staat het letterlijk in de archieven. Afbeeldingen tonen dat de kerk er rampzalig aan toe was. Dit heeft men toch niet laten gebeuren! Al heel kort na de afronding van de tweede restauratie ( ) werden ernstige vormen van verwering zichtbaar en er dreigde gevaar door vallende stenen. In de laatste fase van de huidige restauratie zijn bv. van het transept zesduizend zandsteenblokken stuk voor stuk verwijderd en na vervanging van de roestige ankers teruggeplaatst. Na 12 jaar restauratie was hij in 2011 weer in volle glorie te bewonderen. Ik schreef al eerder over de engel met het mobieltje! U kunt hem/haar bereiken op nummer: (0900) (80 ct per minuut!). Het kerkbestuur heeft serieus overleg gevoerd over hoe de stem van de engel moest klinken Als u wilt, kunt u dit dus zelf horen door de engel te bellen! Meer informatie over deze excursie op pagina 16 van dit blad, in het Reismagazine van december 2011 en de mailing van de LEC. Margrit Idsinga Kijken met je hart Iconen Deze zomer was ik op vakantie op de Griekse eilanden. Je vindt daar, behalve strand, zon en palmen, heel veel kerken en nog veel meer kapelletjes. Alles blinkend wit geschilderd en met een hemelsblauw koepeldak. Wit en blauw zijn echt de kleuren van Griekenland, die vind je overal terug. Tweemaal heeft onze groep in zo n kapel de zondagsdienst kunnen houden. Soms liepen we er alleen even in om te kijken, even af te koelen, te rusten of een kaarsje aan te steken. De meeste kerken zijn Grieks Orthodox. We hebben er veel bekeken en bewonderd. Niet alleen de iconen zijn bijzonder, ook de vele muurschilderingen vallen op. Dat zijn vooral mensfiguren met een aureool, dus kennelijk heiligen. In één kerk verbaasde ik me zo over het grote aantal mensen, ten voeten uit geschilderd op alle beschikbare stukken muur, dat ik ze geteld heb. Ik kwam tot tachtig! Nog afgezien van de iconen vóór in de kerk, dat was een lange rij portretten! Wie waren al die heiligen en wat zouden ze betekenen voor de gelovigen, vroeg ik me af. Bij iedere figuur stonden wel enkele Griekse letters, maar die maakten me ook niet veel wijzer. In de godsdienst gaat het toch vooral om geestelijke zaken, om devotie en levenshouding. Zouden deze figuren martelaren zijn geweest, een heldendood gestorven zijn? Of hadden zij iets geweldigs gepresteerd misschien en daarom hier geschilderd zijn, als een voorbeeld voor alle gelovigen? Maar hoe kon dat dan werken, als je de verhalen die daarbij hoorden niet kende? Of werden hier gewoon mensen vereerd? Niemand kon het me vertellen. En ook in het boekje over Griekenland, met allerlei informatie over het land, heb ik hierop geen antwoord kunnen vinden. Loek Boer 7 NCRV-ALGEMEEN

8 HOTEL-EN VAARREIZEN NIEUW, NIET IN DE ZOMERGIDS!! Rondreis door verrassend Marokko Land van historie, cultuur, mysterie en islam Marokko is een kleurrijk en fascinerend land in de Noord-Afrikaanse (Maghreb)regio, met prachtige afwisselende landschappen. Koningssteden met een rijke historie en cultuur en tradities van Arabische en Berberorigine. Daarnaast zijn er moderne ontwikkelingen in de infrastructuur, architectuur en technologie. Elke regio heeft een eigen verhaal, heeft eigen gewoonten en gebruiken. Overal vindt u een gastvrije bevolking en heerlijke Marokkaanse gerechten, zoals tajines, couscous en mintthee. In een tiental dagen maken we een rondreis door noord en midden Marokko met de bus, o.a. via Oujda, Berkane, Fes, Rabat, Essaouira en Marrakech. Er reist een Nederlandse gids met ons mee, die geruime tijd in Marokko woonde. Programma: Dag 1 Reis Amsterdam - Oujda. Transfer naar Hotel Ibis Moussafir. Kennismaking met het oude centrum van Oujda. We bezoeken de Kerk Sint-Louis en ontmoeten Père Lepine, die al veertig jaar werkzaam is als pastor en sociaal-diakonaal werker in noordoost Marokko. Dag 2 Op weg naar Berkane, centrum van citrusvruchten met haar sinaasappel- en mandarijnenplantages, brengen we een bezoek aan de textielfabriek van een Nederlands- Marokkaanse ondernemer. Verder is Berkane bekend vanwege het Nederlands Steunpunt voor Remigranten. We maken kennis met het Regionale Educatieve Centrum voor Ecologie en Cultuur, gevestigd in een voormalige kerk. Daarna maken we een tocht door het prachtige grot- en berggebied in de omgeving van Zegzel en Taforhalt, waar een milieugroep zich inzet voor ecotoerisme. Dag 3 Reis via Taza naar de koningsstad Fes. Met twee overnachtingen in Hotel Batha, een smaakvol traditioneel hotel, nabij één van de Babs (poorten) van de medina (oude stad). Rondleiding door de Middeleeuwse binnenstad, met haar fascinerende smalle straatjes, winkeltjes, ambachten, geuren en kleuren. Fes, de stad van wetenschap, oude Koranscholen en universiteit, architectuur, werkplaatsen voor keramiek, weven, stoffen, leer- en koperbewerking. Dag 4 Een bezoek aan het Historisch Museum van Fes en een excursie door het prachtige landschap naar het verderop gelegen Volubilis (Oulili), een oude Romeinse ruïnestad met mooie vergezichten. Vervolgens bezoeken we het nabijgelegen bedevaartsoord Moulay Idriss. 8 Dag 5 Naar de koningsstad Rabat, een stad met mooie paleizen en stadsmuren. We logeren

NC V THEMA: OOST-EUROPA VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING. 91 e jaargang - februari 2014

NC V THEMA: OOST-EUROPA VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING. 91 e jaargang - februari 2014 NC V R UITGAVE e i s m a g a z i n e VAN DE NEDERLANDSE CHRISTELIJKE REIS-VERENIGING 91 e jaargang - februari 2014 THEMA: OOST-EUROPA NCRV-ALGEMEEN Van het hoofdbestuur Oud en nieuw In 2013 is er veel

Nadere informatie

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer M(e)ER weten 11/08 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Interview Delon Carilho MER-student, ondernemer en topsporter p.4

Nadere informatie

REISBELEVINGEN 2015/2016. QualityTime. ontdekken ontmoeten beleven

REISBELEVINGEN 2015/2016. QualityTime. ontdekken ontmoeten beleven 50 JAAR REISBELEVINGEN 2015/2016 ontdekken ontmoeten beleven Reislust 50JAAR VvAA reizen VvAA reizen bestaat 50 jaar. Onbewust gaan mijn gedachten terug naar hoe mijn reislust ontstond en welke reizen

Nadere informatie

RONDREIS MAROKKO 2002. Door koningssteden en oases

RONDREIS MAROKKO 2002. Door koningssteden en oases RONDREIS MAROKKO 2002 Door koningssteden en oases Marokko is al eeuwenlang een schakel tussen Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Overal in dit land tref je sporen aan van zeer uiteenlopende culturen.

Nadere informatie

HET COMPLETE MAGAZINE VOOR VAKANTIE EN VRIJE TIJD. Vakantie 2012

HET COMPLETE MAGAZINE VOOR VAKANTIE EN VRIJE TIJD. Vakantie 2012 HET COMPLETE MAGAZINE VOOR VAKANTIE EN VRIJE TIJD Vakantie 2012 Jaargang 4, December 2011 DUITSLAND Boek 2012 Het magazine voor onafhankelijke reizigers Met attractieve prijzen! Bestel nu voor 7,50 (incl.

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA

Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Kleine Gids voor de COSTA BLANCA Prijs 7,50 incl. btw 1 Colofon 2e druk 2004 CIP gegevens koninklijke bibliotheek, Den Haag M.H. Boulonois Kleine gids voor de Costa Blanca: vraagbaak voor kopers van onroerend

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Argentinië/Antarctica

Argentinië/Antarctica Argentinië/Antarctica (Brazilië, Chili en Paraguay) 6 oktober tot 9 november 2011 Voorwoord Dit is een reisverslag met onze balangrijkste belevenissen maar het is niet volledig. Het geeft wel een goed

Nadere informatie

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009

EENDRACHT EENDRAmagazine Nummer 227 - najaar 2009 EENDRACHT magazine Nummer 227 - najaar 2009 Doelstelling: De stichting streeft naar het maximaal inzetten van de Eendracht voor jongeren om actief alle aspecten van het zeezeilen te beleven Hoofdsponsor:

Nadere informatie

EXTRA special over Estland

EXTRA special over Estland 3 Nordic 21E JAARGANG NUMMER 3 / herfst 2013 BLAREN OP HET PELGRIMSPAD VIKING-EXPOSITIE KOPENHAGEN NOORSE ZUIDKUST LANGANES, IJSLAND KONINKRIJK VAN ZWEEDS GLAS Finse Kota s RECHTSTREEKS NAAR DE NOORSE

Nadere informatie

Griekenland - Grieks Macedonië, 12 dagen Ontdekking van Noord-Griekenland, wandelrondreis met (huur)auto langs hotels

Griekenland - Grieks Macedonië, 12 dagen Ontdekking van Noord-Griekenland, wandelrondreis met (huur)auto langs hotels Wandelreizen / Europa / Griekenland Code 822075 LA individuele reis Niveau Accommodatie Waardering GPS tracks aanwezig Griekenland - Grieks Macedonië, 12 dagen Ontdekking van Noord-Griekenland, wandelrondreis

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Azië ontdekken. Op expeditie met Discoverer. T i j d s c h r i f t v a n c r u i s e w i n k e l

Azië ontdekken. Op expeditie met Discoverer. T i j d s c h r i f t v a n c r u i s e w i n k e l Bij de Maya s en Inca s Azië ontdekken Winkelprijs 3,75 Op expeditie met Discoverer T i j d s c h r i f t v a n c r u i s e w i n k e l CRUISE MAGAZINE INHOUD Pagina 4 Onbeperkt genieten in Azië 8 Natuur

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Reisverhalen Amerika @ www.ontdek-amerika.nl Last Update : Januari 27, 2007

Reisverhalen Amerika @ www.ontdek-amerika.nl Last Update : Januari 27, 2007 Inleiding We hadden een luxe probleem. Eigenlijk, diep in ons hart, wilden we gewoon weer terug naar ons favoriete stukje Amerika: de Grand Circle. Maar we wilden ook wel eens iets anders proberen, er

Nadere informatie

In 2013 opnieuw een AANTREKKELIJK én AANLOKKELIJK AANBOD:

In 2013 opnieuw een AANTREKKELIJK én AANLOKKELIJK AANBOD: 2 Bekaert Seniorenclub vzw is een afdeling van de sociaal-culturele vereniging FedOS vzw, met zetel te Warmoesstraat 13, 1210 Brussel. Hierdoor valt Bekaert Seniorenclub vzw onder toepassing van het decreet

Nadere informatie

Concert voor ontslagen thuiszorgmedewerkers

Concert voor ontslagen thuiszorgmedewerkers augustus aanbieding zie pagina 3 Kijk op pagina 6 t Rond 15 Woudrichem tel: 0183-745209 www.altenaoptiek.nl Oplage: 21.100 exemplaren 130e jaargang no. 32 Donderdag 7 augustus 2014 NU -50% STIHL KANTENMAAIERS

Nadere informatie

COLOFON d'jqc~bs~tqf4g jaargang 13 - maart 2001 verschijnt viermaal per jaar ISSN 0923-1 1458 O Nederlands Genootschap van Sint Jacob

COLOFON d'jqc~bs~tqf4g jaargang 13 - maart 2001 verschijnt viermaal per jaar ISSN 0923-1 1458 O Nederlands Genootschap van Sint Jacob BNESTUUR mw. K. van den Berg, voorzitter F. Brons, bestuurssecretaris J. Hoffman, penningmeester Hl. Schutte, 2' penningmeester mw. H. Pouderoyen, lid J. van der Meulen, lid mw. M. Blokland, lid mw. T.

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Stichting "Sprekend de wereld in"

Stichting Sprekend de wereld in Stichting "Sprekend de wereld in" Reisvereniging voor doven en slechthorenden Travel organization for deaf people Postbus 145, 4570 AC Axel. Netherlands Telefoon: 0115-566303 b.g.g. 06-53747313 E.Mail-adres:sprekenddewereldin@hotmail.com

Nadere informatie

Indonesië - Java & Bali, 20 dagen Plantages, vulkanen en snorkelen, gezinsvakantie langs hotels

Indonesië - Java & Bali, 20 dagen Plantages, vulkanen en snorkelen, gezinsvakantie langs hotels Gezinsvakanties / Azië / Indonesië Code 230302 LA individuele reis Niveau Accommodatie Waardering Indonesië - Java & Bali, 20 dagen Plantages, vulkanen en snorkelen, gezinsvakantie langs hotels Reis met

Nadere informatie

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden.

Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. Smash! Clubblad van Tafeltennisvereniging Woerden. Opgericht op 2 januari 1974. Aangesloten bij NTTB Afdeling Midden. SMASH! verschijnt vijf keer per jaar; oplage 135 exemplaren. Oktober 2012, 34e Jaargang

Nadere informatie

Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek. Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel

Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek. Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel Magazine editie 2015-2016 Verslag van een huwelijksfeest: Een bruiloft als uit een sprookjesboek Tips voor een geslaagde bruiloft op Texel Trouwen en je liefste huisdier mee? Natuurlijk kan dat! Biologische

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Reizigers. Jaap. Willy. Jochem. Marieke

Reizigers. Jaap. Willy. Jochem. Marieke 1 Reizigers Jaap Leeftijd: 57 jaar Relevante reiservaring: wiet roken in Marokko en de hitte van Egypte getrotseerd. Let op: kan zomaar in slaap vallen of weglopen. Willy Leeftijd: 54 jaar (aan het begin

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie