18 april 2016 Aviodrome, Lelystad Namens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "18 april 2016 Aviodrome, Lelystad Namens"

Transcriptie

1 18 april 2016 Aviodrome, Lelystad Namens

2 OPENING Joost Meijs Eindhoven Airport/NVL

3 Dagvoorzitter Coert Munk - NVL Deel 1: Procesgang en rapport Deel 2: Reactie op het proces en onderdelen van het rapport door betrokken partijen

4 TGAL procesverantwoordelijke de lusten en de lasten enkele waarnemingen Erik Lagerweij - NVL

5 Aanleiding TGAL Groei van de grote commerciële Luchtvaart Gevoel van verdringing bij GA gebruikers Afspraken Alderstafels SPL, Eindhoven, Lelystad Behoud van GA zeer van belang voor grote commerciële luchtvaart Invulling capaciteitsbehoefte GA luchtvaart door Provincies (RBML gevolg) en het Rijk (I&M) Onvoldoende zicht op mogelijkheden GA in NL

6 Activiteiten in de tijd uitgezet 2013 Knelpuntennotitie capaciteit GA sector 2013 Position paper GA luchthavenvisie 2014 Projectplan Toekomstvaste GA locaties: Taakomschrijving proces coördinator (onafhankelijk) Commitment I&M (financieel/ oppakken GA beleid) Commitment betrokken partijen (input en timing) Kick off bijeenkomst 26 mei 2014 Verwachtte termijn afronding TGAL februari 2015

7 Enkele waarnemingen tijdens proces Samenwerking niet vanzelfsprekend Heilige huisjes/verborgen agenda s bestaan Vertrouwen en wantrouwen Luchtruim (3D) check extra complex door; Beschikbare capaciteit LVNL (ook prioritering) Veel EU/Nationale wijzigingsprojecten Luchtruim Onderzoek economische effecten GA zeer van belang voor goede afwegingen

8 Mission Impossible? In 2015 ontstond forse vertraging in uitvoering 3D luchtruimcheck GA sector partijen raakten verdeeld over voortgang/inbreng en deelname aan TGAL Vertraging leek lange tijd niet oplosbaar De aanhouder wint, maar ten koste van wat; Rol/taak proces coördinator Rol/taak uitvoerende begeleider NVL Rol/taak bestuur NVL (als opdrachtnemer TGAL)

9 Enkele waarnemingen na afloop van het proces Samenwerking is duidelijk gegroeid Heilige huisjes zijn ter discussie gesteld Wantrouwen liep geleidelijk over in vertrouwen Luchtruim (3D) check uiteindelijk waardevol uitgevoerd door 3 de segment in te voegen (nog niet vast te stellen = oranje gebieden) Het Rijk (I&M) en de Provincies (ICL) stelden zich steeds meer constructief op toen resultaten van het onderzoek inzichtelijk werden

10 Betrokken partijen We begonnen met: KNVvL AOPA NACA NVL LVNL (CLSK) Business Aviation partijen MRO partijen Toehoorders: I&M Provincies (ICL) We eindigden met: Alle partijen in de linker kolom aangevuld met; Darpas & Puca ANWB MAA KLPD Luchtvaartpolitie CLSK/Min. van Defensie PAL- V Helikopter partijen

11 Inhoudelijke toelichting en algemene conclusies rapport Chris Lorraine Lorraine Consulting

12 Toekomstvaste General Aviation Locaties GA Symposium 18 April 2016, CHRIS LORRAINE EHLE 18/04/16 12

13 Inhoud Inleiding Beschrijving TGAL Projectplan Proces Verloop & Uitdagingen Uitkomsten: Het Rapport Aanbevelingen De niet concrete uitkomsten KNVvL 6 juli

14 Inleiding Introductie: wie staat voor u In maart 2014 benaderd: Onafhankelijk procescoördinator TGAL (?) Reactie: Heb wat ruimte over in april / mei Na inleidend gesprek / goedkeuring in april 2014 begonnen. Wat is een Onafhankelijk procescoördinator TGAL Voor de regie van het komende proces gaat gewerkt worden met een procescoördinator, die zoveel mogelijk onafhankelijk is van de sectorpartijen en het Ministerie. Dat geeft het Ministerie en de GA-sector de grootste kans op een breed gedragen advies, terwijl de sectorpartijen alle een gelijkwaardige inbreng kunnen leveren, binnen de kaders van hun specifieke branche en/of verenigingsdoelstellingen. 14

15 Beschrijving TGAL STAS I&M daagt GA uit, binnen bestaande beleidskaders; Opdrachtgevers: KNVvL / AOPA / NVL / NACA (projectplan) = de sector ; Overige Deelnemers: Min I&M; Toehoorders: Provincies (ICL), MRO, BA, LVNL, Defensie; Doel: onderzoeken waar in Nederland toekomstbestendige mogelijkheden zijn voor GA-activiteiten en wat zowel luchtzijdig als landzijdig nodig is, om die mogelijkheden te realiseren. Het proces richt zich dus op het driedimensionaal accommoderen van alle gebruikersgroepen binnen de GA, inclusief sociaal-recreatieve luchtvaart, MOR en Business Aviation. KNVvL 6 juli

16 Projectplan In de Luchtvaartnota is opgenomen dat het Rijk gebruikersgroepen van de GA gericht wil accommoderen. In de Luchtruimvisie is aangegeven hoe het toekomstig gebruik van het luchtruim in Nederland eruit ziet. De prioriteit in de TMA Schiphol ligt bij het mainportgebonden verkeer. Aan de Alderstafel Lelystad en Eindhoven wordt ingezet op groei van het commerciële verkeer op die luchthavens. Als gevolg daarvan ontstaat in de GA-sector een spanning: enerzijds ligt er een opgave om GA te accommoderen anderzijds wordt deze verdrongen van de genoemde locaties. Een duidelijke oplossing is er (nog) niet. De provincies zijn over het algemeen bevoegd gezag van burgerluchthavens, uitgezonderd luchthavens van nationale betekenis. Provincies kiezen bij de afweging van belangen soms voor een ander belang dan luchtvaart. 16

17 Projectplan II Het Rijk start een proces met de GA organisaties, het regionaal bevoegd gezag (provincies) en de betrokken Luchtverkeersdienstverleners (LVNL & Defensie) om te komen tot toekomstvaste oplossingen voor GA activiteiten. Daarbij geldt: Het Rijk faciliteert; bovengenoemde partijen dragen zelf onderzoeksgegevens en oplossingen aan. Kaders worden gegeven door de Luchtvaartnota (inclusief de Aldersakkoorden) en de Luchtruimvisie. Afsluitend symposium in maart 2015 gepland. 17

18 Proces Bestaande onderzoeken / rapporten raadplegen; Inventarisatie: Bestaande luchthaven / vliegveld capaciteit (NVL, KNVvL, AOPA); Behoefte GA-sector (KNVvL, AOPA); Luchtzijdige inpasbaarheid 3D Toets LVNL Defensie / Luchtmacht Concept eindrapport 2 x verspreid onder deelnemers (en toehoorders) voor commentaar. 18

19 Verloop & Uitdagingen 1 e constatering: GA is meer dan KNVvL, NVL, AOPA en NACA; Overige betrokkenen benaderen en betrekken (RPAS, Politie, ANWB ); Benaderd worden door belanghebbenden betrekken. Gegevens van (recreatieve) GA-sector komen traag binnen = vertraging; Capaciteit (prioriteit) LVNL = knelpunt = vertraging; Commitment partijen om proces te voltooien bedreiging voor project; Uitblijven besluiten voorgenomen luchtruim wijzigingen (4 e Fix etc) = minder definitieve uitspraken; Resultaat: Een jaar vertraging en een rapport minder Rood Groen dan aanvankelijk gedacht. 19

20 Uitkomsten: Het Rapport Concrete- en niet concrete uitkomsten; Bestaande activiteiten / locaties: Groen, Oranje of Rood: Groen: 89 / 66 Oranje: 9 / 8 Rood: 3 / 3 Potentiële nieuwe locaties: Betuwe, Zwolle, Noordoost Noord-Holland; Bijvangst 20

21 Aanbevelingen Rapport De combinaties van locaties / activiteiten die in de 3D Toets als Oranje zijn beoordeeld verder uit te werken op de momenten dat de benodigde informatie over luchtruimwijzigingen beschikbaar komt; Voor het Nationaal Parachute Centrum Teuge te onderzoeken: het gebruik van FUA-tools om de problematiek binnen aanvaardbare grenzen te houden; of routes voor de grote luchtvaart omgelegd kunnen worden en wat daarvan de kosten zijn; De mogelijkheid de huidige maximale hoogte voor valschermspringen op Midden Zeeland te verhogen. De discussie tussen overheid (Rijk en provincies) en GA-sector over de potentiële nieuwe locaties die uit luchtzijdig oogpunt als kansrijk zijn beoordeeld te starten; De in een separate communicatie aan Min I&M gecommuniceerde onderwerpen, die als bijvangst van dit proces zijn geïdentificeerd, in de agenda van het reguliere GAplatform op te nemen. 21

22 De niet concrete uitkomsten Primeur ondanks belemmeringen hebben partijen volgehouden; Het proces is afgerond; een basis om dialoog voort te zetten; Binnen de GA-sector zijn (voorzichtige) keuzes gemaakt, binnen bestuurlijke mogelijkheden; Voor LVNL 6 maanden geleden niet gelooft dat we konden zijn waar we nu staan. 22

23 Het TGAL Rapport is opgesteld m.m.v.: KNVvL NVL AOPA Netherlands NACA DARPAS & PUCA Business Aviation in NL MRO Sector PAL-V KLPD Luchtvaartpolitie ANWB MAA LVNL Min van Defensie & CLSK Min I&M IPO-ICL 23

24 Deel 2: Reactie op het proces en onderdelen van het rapport door betrokken partijen

25 Reactie Ministerie van I&M Paul van Gurp Manager Luchtruim DGB

26 Ronald Schnitker Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart

27 PAUZE tot uur

28 Mark Rademaker Aircraft Owners & Pilots Association

29 Jasper Daams Luchtverkeersleiding Nederland

30 LVNL en Toekomstvaste GA-Locaties Jasper Daams

31 Staatssecretaris Dijksma: Alle vormen van GA hebben de mogelijkheid om hun activiteiten in Nederland te kunnen uitvoeren. Zowel nu als in de toekomst. LVNL en Toekomstvaste GA-Locaties 18 april 2016

32 Luchtverkeersleiding Nederland Bezoekadres Stationsplein ZuidWest CV SCHIPHOL Postadres Postbus ZT SCHIPHOL T +31 (0) F +31 (0) E W

33 Economische betekenis GA in Nederland Jonathan de Bruijne Buck Consultants

34 Reactie Interprovinciaal Overleg Josan Meijers Gedeputeerde Staten van Gelderland

35 Economische betekenis van General Aviation in Nederland Jonathan de Bruijne Senior adviseur Lelystad, 18 april 2016 Buck Consultants International Postbus BL Nijmegen Telnr : Mobiel : Fax :

36 Wat is de economische betekenis van General Aviation in Nederland? Buck Consultants International,

37 Waarom dit onderzoek? Onderzoek toekomst vaste general aviation locaties (TGAL) Integraal voeden discussie toekomst vast accommoderen general aviation: capaciteit en economie Gefragmenteerd beeld van economische betekenis en kansen general aviation Onderzoekresultaten uit 2014 Buck Consultants International,

38 General Aviation in Nederland Vliegvelden in Nederland A: Luchthavens van nationale betekenis : Schiphol Eindhoven Airport Groningen-Eelde Airport Maastricht Aachen Airport Rotterdam Den Haag Airport Lelystad Airport Enschede Airport Twente Den Helder Airport (militair veld) B: Luchthavens van regionale betekenis: Buck Consultants International, Vliegveld Ameland Vliegveld Drachten Vliegveld Hilversum Vliegveld Hoogeveen Vliegveld Oostwold Kempen/Budel Airport Seppe Airport Teuge Airport Texel Airport Midden-Zeeland Airport C: Groot aantal velden voor MLA, zweefvliegen en hang- en paraglider-acitiviteiten

39 # Vliegtuigbewegingen (vtb) In 2013 was het aantal GA-vliegtuigbewegingen Nationale betekenis: vtb (48%) Regionale betekenis: vtb (52%) Luchthaven van nationale betekenis Luchthaven van regionale betekenis Bron: CBS, 2013 en opgave luchthavens Buck Consultants International,

40 Vliegvelden van regionale betekenis Ontwikkeling vliegtuigbewegingen ( ) % +20% -23% Vliegtuigbewegingen naar type (2013) Vliegtuigbewegingen naar veld (2013) Bron: CBS, 2013 en opgave luchthavens Buck Consultants International,

41 Unmanned 200 bedrijven (productie en services) in verschillende staten van professionaliteit Totale werkgelegenheid in de sector ca. 750 banen Sector georganiseerd in branchevereniging DARPAS. Ruim 70 leden, waarvan: 81% operators 12% fabrikanten 7% scholen/consultants Locatie bedrijven niet luchthavengeboden Buck Consultants International,

42 GA activiteiten op drie schaalniveaus Luchthavens van regionale betekenis* Ameland Budel Drachten Hilversum Hoogeveen Midden-Zeeland Oostwold Seppe Teuge Texel Luchthavens van nationale betekenis 1 Schiphol 2 Burgerluchthavens nationale betekenis Rotterdam-The Hague Airport Maastricht Aachen Airport Groningen Eelde Airport Lelystad Airport Enschede Airport Twente 3 Militaire luchthavens Eindhoven Airport Den Helder Airport Overig Nederland General Aviation activiteiten elders in Nederland Unmanned * Alleen luchthavens met een luchthavenbesluit zijn in deze studie meegenomen Buck Consultants International,

43 Economische betekenis Economische effecten van general aviation Buck Consultants International,

44 Bepalen van de effecten Directe effecten Vestigingen, werkgelegenheid en TW Topdown (data-analyse) vs. bottom up (check velden en sector) Indirecte effecten Werkgelegenheid Via multiplier van directe effecten Toegevoegde waarde Op basis van directe werkgelegenheid Gebruik van kengetallen (TW per werknemer) Buck Consultants International,

45 Economische betekenis General Aviation Op luchthaven Buiten luchthaven Totaal Luchthavens van nationale betekenis Luchthavens van regionale betekenis Elders in Nederland Unmanned Economische betekenis GA Nederland Vliegtuigbewegingen NB. NB Bedrijfsvestigingen Directe werkgelegenheid Indirecte werkgelegenheid (achterwaarts) Totale werkgelegenheid Toegevoegde waarde (mln.)* * De toegevoegde waarde is berekend over de directe werkgelegenheid Buck Consultants International,

46 Welke bedrijfsactiviteiten zijn dominant? 1% 9% 27% 63% Luchtvaartactiviteiten Horeca MRO Overige activiteiten Buck Consultants International,

47 Geografische spreiding over de velden Vestigingen Werkgelegenheid Toegevoegde waarde 12% 23% 11% 23% 39% 22% 41% 18% 20% 54% 18% 15% Luchthavens van nationale betekenis dominant (WGH, TW) GA elders in Nederland gelijke omvang met luchthaven van regionale betekenis Buck Consultants International,

48 Recreatie Recreatieve betekenis GA Recreatieve waarde passief actief Jaarlijks bezoeken mensen velden van regionale velden Gemiddelde besteding bedraagt 3,00-6,00 (NBTC-NIPO en impactmodel vrijetijdsector) Jaarlijkse recreatieve bestedingen 1,8 3,8 mln. Circa actieve beoefenaard van de luchtsport De bestedingen per beoefenaar varieert sterk en is afhankelijk de type beoefening Gemiddelde besteding van een luchtsportbeoefenaar is per jaar Totale bestedingen bedragen 37 mln. Buck Consultants International,

49 Resultaten in perspectief Conclusies De GA-sector is zeer divers, zowel qua activiteiten als qua bedrijfslocaties Economische betekenis is met ruim banen een toegevoegde waarde van mln. substantieel, maar sector is wel conjunctuurgevoelig De sector staat onder druk (afname lesvluchten) Economische kansen zitten in niches (MRO, business aviation, logistiek) Recreatie belangrijke economische drager, maar TW is beperkt Buck Consultants International,

50 Aanbevelingen Waar zit economie? Confrontatie capaciteit en economie Waar versterken, consolideren (keuzes maken?) Kwadrant 1: gelukkig niet Kwadrant 2: versterk economisch basis Kwadrant 3: activiteiten naar andere locaties? Kwadrant 4: status quo of versterken van economische betekenis Buck Consultants International,

51 Aanbevelingen Wat is het onderscheidend vermogen van de luchthaven: Weet wat onderscheidend vermogen (GA-activiteiten) van de luchthaven is en zet hier op in (van single naar mixed use) Veel economisch activiteit buiten de luchthaven: hoe trek je deze naar de luchthavens toe (wat is je propositie)? Unmanned is groeimarkt: waar en hoe accommodeer je deze activiteit? Kans of bedreiging? Is de luchthaven de juiste locatie of juist elders? Van focus op vliegbewegingen naar beter benutten van economische kansen (innovaties en ontwikkelingen) Buck Consultants International,

52 Vragen? Buck Consultants International,

53 REACTIE INTERPROVINCIAAL OVERLEG OP PROCESGANG EN RAPPORT TOEKOMSTVASTE GENERAL AVIATION-LOCATIES Josan Meijers, Gedeputeerde Staten van Gelderland Provincie Gelderland 2 mei 2016

54 Wat hebben de provincies geleerd van het TGAL-proces? Basis voor samenwerking is verbeterd. Meer inzicht in de veelkleurigheid van de GA-sector. Totaaloverzicht van alle gebruikte velden ontbreekt. Provincie Gelderland 2 mei

55 Algemene reactie van de provincies Eerst de bestaande terreinen optimaal benutten. Nieuwe locaties: lastig realiseerbaar, maar bereid tot meedenken. Maximaal één uur rijafstand is onvoldoende zwaarwegend argument. Beter totaaloverzicht van gebruikte terreinen is noodzakelijk, bijvoorbeeld via meldingsplicht. Provincie Gelderland 2 mei

56 Reactie provincies op de beoogde nieuwe GA-locaties Betuwe: ruimtelijke inpassing wordt lastig. Regio Zwolle: twijfel bij nut en noodzaak. Vergroot de bestaande zorgen over toekomst zweefvliegterrein Lemelerveld in relatie tot routestructuur Lelystad Airport. Noordoost Noord-Holland: zorgen over relatie met naburige windenergie-plannen. Provincie Gelderland 2 mei

57 Afsluiting Joost Meijs

PRESENTATIE KNVvL 06 Juli 2015, CHRIS LORRAINE

PRESENTATIE KNVvL 06 Juli 2015, CHRIS LORRAINE Toekomstvaste General Aviation Locaties PRESENTATIE KNVvL 06 Juli 2015, CHRIS LORRAINE EHTE 06 juli 2015 1 Waar ging het ook weer over? Toekomstvaste General Aviation Locaties Wie en wat ben ik? Programma

Nadere informatie

Economische betekenis van General Aviation in Nederland

Economische betekenis van General Aviation in Nederland Economische betekenis van General Aviation in Nederland Inhoud Blz. 1 Achtergrond en aanleiding 1 2 General Aviation in Nederland 2 3 Trends en ontwikkelingen in de GA-sector 3 4 Economische betekenis

Nadere informatie

TGAL Rapport EINDRAPPORT ONDERZOEK TOEKOMSTVASTE GENERAL AVIATION LOCATIES IN NEDERLAND. Chris Lorraine versie definitief

TGAL Rapport EINDRAPPORT ONDERZOEK TOEKOMSTVASTE GENERAL AVIATION LOCATIES IN NEDERLAND. Chris Lorraine versie definitief TGAL Rapport EINDRAPPORT ONDERZOEK TOEKOMSTVASTE GENERAL AVIATION LOCATIES IN NEDERLAND Chris Lorraine 1-2-2016 versie definitief INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING... - 2-1 INLEIDING... - 5-1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Luchthavens in Nederland

Luchthavens in Nederland Fact Sheet Luchthavens in Nederland In deze fact sheet worden de belangrijkste feiten, cijfers en ontwikkelingen weergeven die over de Nederlandse luchthavens gaan. Alleen de luchthavens die aangesloten

Nadere informatie

KNVvL beschouwingen bij het eindrapport TGAL

KNVvL beschouwingen bij het eindrapport TGAL Mij is gevraagd om in het kort te reageren op het eindrapport Toekomstvaste General Aviation Locaties. Ik wil dit graag doen vanuit het perspectief van alle luchtsporters, waarvan de meesten zijn aangesloten

Nadere informatie

Economische betekenis van General Aviation in Nederland. Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Economische betekenis van General Aviation in Nederland. Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Economische betekenis van General Aviation in Nederland Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Nijmegen, 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderzoekskader 3 General

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation

Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon Doelstelling Terms of Reference (ToR) Overlegplatform General Aviation Het Overlegplatform General Aviation (hierna: het platform)

Nadere informatie

REACTIE AOPA-NL NAAR AANLEIDING CONSULTATIEDOCUMENT LUCHTRUIMVISIE

REACTIE AOPA-NL NAAR AANLEIDING CONSULTATIEDOCUMENT LUCHTRUIMVISIE REACTIE AOPA-NL NAAR AANLEIDING CONSULTATIEDOCUMENT LUCHTRUIMVISIE Inleiding De Aircraft Owners & Pilots Association (AOPA-NL) heeft kennis genomen van het consultatiedocument Luchtruimvisie. Hoewel het

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M.

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M. Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving Versie 25 september 2014 M. de Groot Aanleiding Plan van Aanpak Luchthaven besluit door Provincie Gelderland

Nadere informatie

Advies Lelystad Airport

Advies Lelystad Airport Advies Lelystad Airport Toelichting op uitwerking en resultaat van opdracht aan Alderstafel Lelystad door Hans Alders 1 Context Alderstafel Advies Alderstafel Schiphol (2008) en reactie kabinet en Kamer

Nadere informatie

Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim

Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport. Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim Factsheet aansluitroutes Lelystad Airport Aansluitingen tussen de B+ vliegroutes en de snelwegen in het hogere luchtruim Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2015 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

Werkprogramma Alderstafel Lelystad 2.0

Werkprogramma Alderstafel Lelystad 2.0 Werkprogramma Alderstafel Lelystad 2.0 1. Algemene uitgangspunten Het Werkprogramma van de Alderstafel Lelystad bevat een aantal uitgangspunten. Twee daarvan verdienen aandacht bij het opstellen van versie

Nadere informatie

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport

Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Samenvatting Regionaal-Economische betekenis Lelystad Airport Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Trends in de luchtvaart 2 3 SWOT Lelystad Airport 2 4 Scenario s 5 5 Economische betekenis 5 6 Hoe nu verder? 7

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink

Vliegverkeer. Toenemende overlast Eindhoven Airport. Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Vliegverkeer Toenemende overlast Eindhoven Airport Overleg Bewonersplatform Woensel-Noord 1 December 2016 Voorbereid door: Willem van den Brink Wat is er aan de hand? Toename vliegbewegingen van 33000

Nadere informatie

TGAL Rapport. 4CA.t Unmanned. Chris Lorraine versie definitief. MRO Business Aviation

TGAL Rapport. 4CA.t Unmanned. Chris Lorraine versie definitief. MRO Business Aviation AIRCRAFT OWNn5 AND PILOTS ASSOCIAnON 4CA.t Unmanned MRO Business Aviation TGAL Rapport EINDRAPPORT ONDERZOEK TOEKOMSTVASTE GENERAL AVIATION LOCATIES IN NEDERLAND Chris Lorraine 122016 versie definitief

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014

LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 LVNL FACTS & FIGURES Peildatum 31 december 2014 Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst

Nadere informatie

LVNL FACTS & FIGURES

LVNL FACTS & FIGURES LVNL FACTS & FIGURES Organisatieprofiel - 1 LVNL is sinds 1 januari 1993 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Daarvoor was LVNL onderdeel van het directoraat-generaal Rijksluchtvaartdienst van het Ministerie

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8.rz8oc).oox Inboeknummer Dossiernummer 84S.ao8 4 november zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Eindhoven Airport. Inleiding De luchtvaartwereld is volop in beweging. Op

Nadere informatie

, 5 FEB 2009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

, 5 FEB 2009. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De heer J.G.M. Alders Ubbo Emmiussingel 41 9711 BC GRONINGEN Plesmanweg 1-6 2597 )G Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den

Nadere informatie

Luchtruim Lelystad. En de gevolgen voor Overijssel en de Aero Club Salland in het bijzonder.

Luchtruim Lelystad. En de gevolgen voor Overijssel en de Aero Club Salland in het bijzonder. Luchtruim Lelystad En de gevolgen voor Overijssel en de Aero Club Salland in het bijzonder. agenda Geschiedenis Luchtvaarttermen Bestaande situatie Inpassen uitbreiding luchthaven Lelystad Gevolgen voor

Nadere informatie

Vliegverkeer Eindhoven Noord

Vliegverkeer Eindhoven Noord Vliegverkeer Eindhoven Noord Toenemende overlast Eindhoven Airport Document voor Dorpsraad Acht Achtergrond, aanleiding, feiten, aanbevelingen Voorbereid: 9 juni 2016 Toenemende overlast Eindhoven Airport

Nadere informatie

LUCHTVERKEERSCOMMISSIE

LUCHTVERKEERSCOMMISSIE LUCHTVERKEERSCOMMISSIE > Retouradres Postbus 20904 2500 EX Den Haag Ministerie Infrastructuur en Milieu Luchtverkeerscommissie Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20904 2500 EX Den Haag Contactpersoon cc:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 115 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM AANTEKENEN Gedeputeerde Staten van Groningen Per adres: afdeling Omgeving&Milieu Postbus 610 9700 AP GRONINGEN Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.C.M. van der

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Luchtvaart. SSP Special. ALoS. Safety Performance. Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Luchtvaart. SSP Special. ALoS. Safety Performance. Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014 ALoS SSP IenM Safety Performance SMS Sector SSP Special Veiligheidsnetwerk 8 oktober 2014 Carel Wassink Adviseur Veiligheid Directoraat-generaal Bereikbaarheid 8 oktober 2014 2 ALoS Safety Performance

Nadere informatie

LUCHTHAVENRUIMTE VOOR GENERAL AVIATION 2025

LUCHTHAVENRUIMTE VOOR GENERAL AVIATION 2025 LUCHTHAVENRUIMTE VOOR GENERAL AVIATION 2025 POSITION PAPER LUCHTHAVENRUIMTE VOOR GA 2025 POSITION PAPER PAG 1 VAN 26 Colofon Aangeboden op 30 september 2013 aan Wilma Mansveld, Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Inventarisatie General Aviation Nederland

Inventarisatie General Aviation Nederland Inventarisatie General Aviation Nederland Platform Nederlandse Luchtvaart In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL Lelystad, maart 2008 1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze

Nadere informatie

Procedures RTHA 2014

Procedures RTHA 2014 Procedures RTHA 2014 Steven van der Kleij Manager Informatie, Capaciteit en Beleid Procedures Bestemmingsplan Luchthavenbesluit Procedure bestemmingsplan Regelt de ontwikkeling van het terrein (ruimtelijke

Nadere informatie

Onderwerp Kabinetsreactie op het advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol en de regio voor de middellange termijn (tot en met 2020)

Onderwerp Kabinetsreactie op het advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol en de regio voor de middellange termijn (tot en met 2020) abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 10 oktober 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM-2008/1181 Doorkiesnummer - Bijlage(n) 1 Uw kenmerk

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland; 2 Regels voor het luchthavenluchtverkeer. Besluiten vast te stellen: 1 Algemeen. 3 Milieugebruiksruimte

Provinciale Staten van Noord-Holland; 2 Regels voor het luchthavenluchtverkeer. Besluiten vast te stellen: 1 Algemeen. 3 Milieugebruiksruimte Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Helihaven Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet

Nadere informatie

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport

Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad. Uitbreidingsplannen Lelystad Airport Aan de Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Werkgroep Vliegop uit Biddinghuizen Dorpsbelangen Biddinghuizen Postbus 2 8256ZG Biddinghuizen www.dorpsbelangen.net secretariaat@dorpsbelangen.net

Nadere informatie

via Participatieormulier (Internet) Betreft: herziene en uitgebreide zienswijze Ontwerp luchthavenbesluit en MER luchthaven Lelystad

via Participatieormulier (Internet) Betreft: herziene en uitgebreide zienswijze Ontwerp luchthavenbesluit en MER luchthaven Lelystad Zweefvliegclub Flevo Zweefvliegveld Biddinghuizen Mosselweg 10a 8256 RB Biddinghuizen Voorzitter: Joop Ramaekers email: voorzitter@zcflevo.nl Mobiel: +31 6 10556652 Aan: Staatssecretaris van Infrastructuur

Nadere informatie

Kansen voor luchthaven gebonden activiteiten op Twente Airport

Kansen voor luchthaven gebonden activiteiten op Twente Airport Kansen voor luchthaven gebonden activiteiten op Twente Airport Second opinion Inhoud Blz. 1 Vooraf 1 2 Vraagstelling 2 3 Aanpak 2 4 Bevindingen 3 5 Conclusie 10 Bijlage 1: Gebruikte literatuur 11 Uitgevoerd

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 'voor de kwaliteit van de leefomgeving' Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Betreft: Ernstige tekortkomingen in wetvoorstel

Nadere informatie

Ontwikkeling Lelystad Airport

Ontwikkeling Lelystad Airport Ontwikkeling Lelystad Airport Presentatie en toelichting van het Aldersadvies Lelystad Airport door Hans Alders Informatiebijeenkomsten juni / juli 2014 1 Opdracht Alderstafel Lelystad Advies Schiphol

Nadere informatie

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013

Luchthaven Twente. Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal. Luchtzijdige Bereikbaarheid. 28 oktober 2013 Luchthaven Twente Luchtzijdige Bereikbaarheid Presentatie Gemeenteraad Oldenzaal 28 oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Bestaande situatie 3. Ontwerp vliegprocedures & route 4. Vervolg 2 3 Aanleiding

Nadere informatie

ons kenmerk: PRO/LO/i2012/024/4048 bijlage(n): 1. Toetsingsvlak VDF 2. Tekstvoorstel

ons kenmerk: PRO/LO/i2012/024/4048 bijlage(n): 1. Toetsingsvlak VDF 2. Tekstvoorstel emeente Beek A: nee N: nee 2ink06092 4/09/202 ROBW Gemeente Beek Afdeling Ruimtelijke Ordening T.a.v. M. Hurkens Postbus 20 69 KA BEEK Luchtverkeersleiding Nederland Air Traffic Control the Netherlands

Nadere informatie

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst Ruim een halfjaar bewonersdeelname Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september 2015 Rob Lutgerhorst Ondewerpen: Het oude en nieuwe overlegstelsel Aldersakkoord: onderhandelingsakkoord

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 16 september 2013 Betreft Rijksprogramma SMASH > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE Arnhem, 29 maart 2012 2 Inhoud jaarverslag 2011 van de Commissie Regionaal Overleg Teuge 1 Inleiding 4 2 Samenstelling Commissie en secretariaat 5 3 Samenvatting

Nadere informatie

Deel 3: Het route-optimalisatieproces

Deel 3: Het route-optimalisatieproces Deel 3: Het route-optimalisatieproces Milieueffectrapport Lelystad Airport 2014 Deel 3: Het route-optimalisatieproces Colofon Opdrachtgever : Luchthaven Lelystad N.V. Bestemd voor : D. Hoekstra, H. Lagerweij

Nadere informatie

Luchtverkeerscenarios voor Twente Airport

Luchtverkeerscenarios voor Twente Airport Luchtverkeerscenarios voor Twente Airport Doorvertaling uit de rapportage Kansen voor luchthavengebonden activiteiten op Twente Airport 30 april 2015 Inhoud Achtergrond van de vraag naar luchtverkeerscenarios

Nadere informatie

Werkgelegenheidseffecten Eindhoven Airport. Uitgevoerd door Stratagem Strategic Research BV

Werkgelegenheidseffecten Eindhoven Airport. Uitgevoerd door Stratagem Strategic Research BV Werkgelegenheidseffecten Eindhoven Airport Uitgevoerd door Stratagem Strategic Research BV 12 maart 2012 1 Inleiding In 2007 hebben Stratagem en Ecorys onderzoek verricht naar de toenmalige en mogelijk

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Inventarisatie General Aviation Nederland

Inventarisatie General Aviation Nederland Inventarisatie General Aviation Nederland Platform Nederlandse Luchtvaart In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL Lelystad, maart 2008 1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze

Nadere informatie

Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant

Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Beleidsnota luchtvaart Noord-Brabant Auteur J.H.M. Wassenberg M.J.A.J. Schoenmaker Datum 10 december 2010 Documentnummer 2375178 Inhoud Samenvatting 2 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

INVESTEREN IN UW REGIO

INVESTEREN IN UW REGIO INVESTEREN IN UW REGIO HEEFT DE TOEKOMST AIRPORTHOLLAND O B L I G A T I E S - O N T W I K K E L I N G - V A S T G O E D Looptijd 3 jaar Vast rendement van 8% Rente per 4 weken uitgekeerd Inhoudsopgave

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1475481 Behandelend ambtenaar : J.H.M. (Hans) Wassenberg Directie/bureau : Ecologie/ Bureau

Nadere informatie

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren pagina 1 van 8 Page 1 LTA-Someren Secretariaat LTA-Someren P/a J. van Lierop Limburglaan 36 5712PM Someren info@heidehoeve.nl - 1 - Datum 7 juni 2014 Onderwerp: LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport

Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport Voorzitter BRR Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport Contact Dhr. K. de Jong T 070-441 82 97 k.de.jong@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

Bekend met Tracken middels Flarm?

Bekend met Tracken middels Flarm? Bekend met Tracken middels Flarm? Heeft Flarm in (Club)kist? Wat is GliderNet eigenlijk? Een platform Waarmee vliegbewegingen Middels een zender en ontvanger Gecentraliseerd worden gebundeld In één datastroom

Nadere informatie

Met deze brief willen we u kort informeren over het proces en uiteindelijke resultaat.

Met deze brief willen we u kort informeren over het proces en uiteindelijke resultaat. Bezoekadres Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen M \ / % G E M E E N T E Kaag en Braassem Postadres Postbus 1,2370 AA Roelofarendsveen T: (071) 332 72 72 E: info@kaagenbraassem.nl w: www.kaagenbraassem.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 263 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Marktinteresse Lelystad Airport

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 19 maart 2014 Betreft Marktinteresse Lelystad Airport > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Onderwerp Actualisatie Luchtvaartnota "Concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie"

Datum 14 januari 2011 Onderwerp Actualisatie Luchtvaartnota Concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie a 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Uw kenmerk - Bijlage(n) - Datum 14 januari 2011 Onderwerp Actualisatie

Nadere informatie

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde

Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde 'voor de kwaliteit van de leefomgeving' Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA den Haag Betreft: Ernstige tekortkomingen in RBML

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 februari 2013, tot vaststelling van de Luchthavenregeling MLA Middenmeer.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 februari 2013, tot vaststelling van de Luchthavenregeling MLA Middenmeer. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 4 februari 2013, tot vaststelling van de Luchthavenregeling MLA Middenmeer. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Memo van de gedeputeerde

Memo van de gedeputeerde Provincie Noord-Brabant Memo van de gedeputeerde C.A. van der Maat Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking Datum 17 juli 2017 Documentnummer 4213073 Onderwerp Reactiebrief m.b.t. de ontwikkeling Eindhoven

Nadere informatie

AOPA. Nederland. Aircraft Owners and Pilots Association

AOPA. Nederland. Aircraft Owners and Pilots Association AOPA Nederland Aircraft Owners and Pilots Association AOPA-NL is de professionele belangenbehartiger voor de vliegers en vliegtuigeigenaren in Nederland maakt deel uit van IAOPA Europe en is daarmee vertegenwoordigd

Nadere informatie

Kennisnotitie Luchtvaart Drenthe. Feiten over de (Drentse) Luchtvaart in vogelvlucht

Kennisnotitie Luchtvaart Drenthe. Feiten over de (Drentse) Luchtvaart in vogelvlucht Kennisnotitie Luchtvaart Drenthe Feiten over de (Drentse) Luchtvaart in vogelvlucht 6 oktober 2009 Inhoud 1. Inleiding 1.1. Van Kennisnotitie naar Beleidsvisie Luchtvaart 1.2. Leeswijzer 2. Een beeld van

Nadere informatie

Luchthaven Hilversum Beleid

Luchthaven Hilversum Beleid Luchthaven Hilversum Beleid Nederland kent naast Schiphol een groot aantal andere luchthavens. Voor deze luchthavens is nieuw beleid ontwikkeld, dit is uitgewerkt in De Regelgeving burgerluchthavens en

Nadere informatie

Vliegverkeer boven Gelderland

Vliegverkeer boven Gelderland Vliegverkeer boven Gelderland Informatie over vliegverkeer boven Gelderland In deze brochure vindt u informatie over de diverse soorten luchtvaart, welke regels er gelden in de luchtvaart en waar u met

Nadere informatie

Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens

Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens ICAO Annex Aerodromes In hoofdstuk 4 van Annex Aerodromes zijn voorschriften opgenomen over hoogterestricties van objecten op en rond luchthavens.

Nadere informatie

LUCHTHAVEN TEUGE. Onderzoek naar economische effecten en ontwikkelingsrichtingen

LUCHTHAVEN TEUGE. Onderzoek naar economische effecten en ontwikkelingsrichtingen LUCHTHAVEN TEUGE Onderzoek naar economische effecten en ontwikkelingsrichtingen LUCHTHAVEN TEUGE Onderzoek naar economische effecten en ontwikkelingsrichtingen Projectnummer 923 Aangeboden aan: Stuurgroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Alderstafel Lelystad

Jaarverslag 2015 van de Alderstafel Lelystad Jaarverslag 2015 van de Alderstafel Lelystad Zoals afgesproken in het werkprogramma van de Alderstafel Lelystad wordt jaarlijks verslag gedaan aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en aan

Nadere informatie

Onderzoek Deloitte en Plan van Aanpak Teuge Airport

Onderzoek Deloitte en Plan van Aanpak Teuge Airport Onderzoek Deloitte en Plan van Aanpak Teuge Airport M.H. de Groot 11 November 2011 Agenda Huidige situatie (zie bijlage) Conclusies Deloitte Vraagstuk Plan van Aanpak Conclusies Deloitte: (1) Stakeholders:

Nadere informatie

2. De opgave van de Luchtruimvisie

2. De opgave van de Luchtruimvisie Notities bij het onderstaande document de Groene markering komt van AOPA en de rode teksten zijn door de KNVvL ingevoegd. Concept beleidsnotitie Luchtruimvisie betekenis voor General Aviation Conceptversie

Nadere informatie

HANS ALDERS. Aan De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag. Groningen, april 2015.

HANS ALDERS. Aan De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag. Groningen, april 2015. HANS ALDERS Aan De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. J. Mansveld Postbus 20906 2000 EX Den Haag Groningen, april 2015. Geachte staatssecretaris, Op 30 maart 2012 is het Advies over

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 18 januari 2011 Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding. Door een wijziging

Nadere informatie

Procedures RTHA 2014

Procedures RTHA 2014 Procedures RTHA 2014 Steven van der Kleij Manager Informatie, Capaciteit en Beleid Ontwikkeling vliegverkeer Luchthavenbesluit (Operationele vergunning) Geluidsruimte Jaarlijkse Emmer geluid Mag niet overstromen

Nadere informatie

PRESENTATIE Eindhoven Airport. Airneth 14 februari 2013

PRESENTATIE Eindhoven Airport. Airneth 14 februari 2013 PRESENTATIE Eindhoven Airport Airneth 14 februari 2013 Ondernemingsvisie Eindhoven Airport Een goede internationale bereikbaarheid faciliteert de regio Zuidoost-Brabant bij de economische ontwikkeling.

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 december 2011, tot vaststelling van de Luchthavenregeling Slootdorp. Provinciale Staten van Noord-Holland; Gelet op de voordracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Startnota Luchtruimvisie

Startnota Luchtruimvisie Startnota Luchtruimvisie Een veilig, flexibel, efficiënt en kosteneffectief gebruik van het luchtruim voor een optimale netwerkkwaliteit en een concurrerende en duurzame luchtvaart Startnota Luchtruimvisie

Nadere informatie

Vliegverkeer boven Gelderland

Vliegverkeer boven Gelderland Vliegverkeer boven Gelderland juni 2012 Informatie over vliegverkeer boven Gelderland In deze brochure vindt u informatie over de diverse soorten luchtvaart, welke regels er gelden in de luchtvaart en

Nadere informatie

telefaxnummer (026)

telefaxnummer (026) Bezoekadres Postadres Gebouw Marktstate Postbus 9090 Eusebiusplein 1a 6800 GX Arnhem 6811 HE Arnhem telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-malladrespost@gelderland.nl Gemeente Elburg

Nadere informatie

Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE! Informatie- en demo. 14 November 2014

Lelystad Airport JA! Geluidsoverlast NEE! Informatie- en demo. 14 November 2014 Informatie- en demo 14 November 2014 Agenda Doel van de avond De keuzes van de Alderstafel Hoe Alders vliegtuiglawaai laat verdwijnen Demonstratie vliegtuiglawaai Hoger is beter! Doel van de avond Bespreken

Nadere informatie

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes De Toekomst van Bedrijventerreinen Gusta Renes Inleiding Beeldvorming bedrijventerreinen Veel (nieuwe) bedrijventerreinen Veel grond beschikbaar voor uitgifte Weinig samenwerking tussen gemeenten Lage

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 936 Luchtvaartbeleid Nr. 258 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL

ONTWERP-RAADSVOORSTEL ONTWERP-RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen kaders ontwikkelingen Eindhoven Airport Bijlage nr. : Cie gz 9 04 2009. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: De komende maanden zullen gesprekken

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 4 van 2013 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van provinciale staten van Zeeland van 21 december 2012, houdende de vaststelling van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

Nadere informatie

Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens

Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens Provincie Noord-Holland Versie 5 juli 2010 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten 3 1.2 Doelstelling 4 1.3 Leeswijzer 4 2 BELEID EN REGELGEVING VOOR REGIONALE

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2008 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

VOORKOM LUCHTRUIMSCHENDINGEN

VOORKOM LUCHTRUIMSCHENDINGEN VOORKOM LUCHTRUIMSCHENDINGEN Airspace Infringements Leaflet - editie 1, voorjaar 2016 Wat is een luchtruimschending? Luchtruimschendingen (airspace infringements) zijn voorvallen waarbij een vliegtuig

Nadere informatie