Inhoudsopgave. Van de redactie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Van de redactie"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Opinie door Ds. Bram Tack... 2 Van de kerkenraad, gemeenteavond... 3 Open Doors, Kirgizië... 3 Meditatie door Jan Müller... 4 Duurzaam kerk zijn door Marianne Schipperus... 4 Geloof op maandag door Rien Rolloos... 5 Berichten van de pastores wijkteams west en oost... 6 In memoriam... 7 Mutaties Emmaüs Groene Hart Feest van de Geest Van de taakgroepen en commissies Collecteopbrengsten juli Financiële thermometer Emmaüs Verantwoording giften Ontmoetingen onder de koffie Collecte 13 september Stg. Chris Inzameling Voedselbank Luisteren naar de stilte ( Alg. Kerkenraad) Ap Normaal Amnesty brief september Leesrooster Taizé Taizé daar word je wijzer van Met spoed gezocht gastouders catechese Musical Van Kaft to Kaft Liesje KIAWW Medewerkers voor rommelmarkt september Kerk en media Contactbanden Kerkplein B.O.C.-nieuws Agenda Kerk in de week Kinderpagina Kindernevendienst en High Tea Kidsclub 18 september Kidsclub gaat door Sirkelslag Kids Kindermiddag 25 september t Centrum Jongerenpagina Zomerkamp Leusden succes Tienerkamp Hulshorst weer voorbij Meet & World Servants Jongeren Prikbord Dank Carin de Lange, Jannie Zaal Dank Jan en Fien Kempe, Jan en Ans Spaans 28 Dank Kees en Gerda van Os, Astrid Swieb Liesje PCOB contactbijeenkomst Vrouwen koffieochtend Vrijwilligers gezocht PDC Laus Deo concert Pagina Hervormd Bodegraven Nieuwerbrug Zingen voor Israël Mutaties Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug Gespreksgroep Rouwverwerking Veilig aangekomen in Verre Oosten Kerkdiensten Prot. Wijkgemeente Emmaüs Weeksluitingen Vijverhof Dovendiensten Van de redactie et thema van deze KERKMAG is duurzaam H kerk zijn. Wat kunnen we als kerk, of beter gezegd, als Emmaüsgemeente met duurzaamheid? En wat bedoelen we dan met duurzaamheid. Alles moet tegenwoordig duurzaam zijn en iedereen moet duurzaam handelen. Als je dat niet doet als organisatie zet je jezelf op achterstand. Duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip geworden; je kunt er van alles en nog wat onder schuiven. Duurzaamheid lijkt een religie geworden. In de Rubriek Opinie schrijft Bram Tack daarover, mede naar aanleiding van het gedachtegoed van Wubbo Ockels. En wat mag duurzaamheid ons kosten? Marianne Schipperus doet suggesties voor onze gemeente. Is het een afweging van kosten en baten of is het een opdracht? Jong geleerd is oud gedaan; ook Liesje is al bezig met duurzaamheid! In dit nummer van KERKMAG, bij het begin van het vergaderseizoen, veel aankondigingen van komende activiteiten. Er is al een kort verslag van de World Servants jongeren van hun werkvakanties deze zomer. Speciale aandacht vragen we voor de gemeenteavond op 7 oktober. Uw aanwezigheid daar wordt zeer op prijs gesteld. Namens de redactie van KERKMAG, Gert Bregman PS. meer over duurzaamheid op: of Voor KERKMAG van oktober 2015 moet de kopij op 25 september 2015 binnen zijn! Let op: gebruik het juiste adres: KERKMAGazine BODEGRAVEN 1 september 2015

4 Opinie Duurzaam kerk zijn Genoeg! ubbo Ockels was astronaut en hoogleraar W duurzame technologie in Delft. Hij leed aan een ernstige ziekte en was er van doordrongen dat de mensheid bezig is het leven op aarde onmogelijk te maken. In zijn eigen woorden: "Het is genoeg. We zijn te ver gegaan! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd. We vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen. We moeten veranderen. We moeten een ander pad kiezen. We moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken doen." Ik vrees dat hij gelijk heeft, want de klimaatsverandering is nu al begonnen en steeds meer wetenschappers waarschuwen dat onze kinderen en kleinkinderen met ernstige gevolgen te maken krijgen. Hergebruik Uiteraard kunnen we ook als kerk veel doen. Samen met kerkrentmeesters en beheerders kunnen we onze gebouwen duurzamer inrichten en gebruiken. We kunnen groepen vormen waarin we kennis delen over isolatie en zonnepanelen op de daken van onze huizen. We kunnen aansluiten bij initiatieven in Bodegraven-Reeuwijk en meedenken over duurzaamheid in voeding, huishouden en vervoer. We doen al veel aan hergebruik. Ik denk aan de zendingswinkel en aan onze 'rommelmarkten'. Wellicht is dit nog uit te breiden met iets als een reparatiecafé en het gezamenlijk gebruik van auto's, ladders, gereedschap, enz. Van onze jongeren kunnen we leren hoe je dit via internet handig regelt. Inspiratie Maar de kerk moet nog meer doen. Wubbo Ockels meende dat religieuze inspiratie nodig is om een andere weg in te slaan en hij schreef kort voor zijn dood een indringende oproep: "Onze wil is de sleutel. Het geloof in de mensheid zal ons die wil geven. Onze religie zal ons helpen om die wil te uiten. Deze religie moet z'n vorm krijgen: we moeten symbolen, rituelen en kunst maken om ons geloof in de mensheid te uiten. Vooral de jeugd moet aangesproken worden. Zij zijn de toekomst: ze willen genieten van de natuur en van de aarde. Hun idolen kunnen een voorbeeld zijn. Festivals kunnen de boodschap uitstralen. Artiesten kunnen de juiste woorden vinden, die hun harten raken. Laat elk van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat elk van ons zijn geloof uitspreken in een duurzame mensheid." Belijdenis Volgens mij was Wubbo Ockels hier te optimistisch, want religie is niet maakbaar. Een nieuwe religie van duurzaamheid bedenken en verwachten dat die aanhangers vindt is nu eenmaal niet realistisch. Ik ben het wel met Ockels eens dat duurzaamheid religieuze inspiratie nodig heeft, want het gaat om veel meer dan technische vernieuwing. We moeten onze levensstijl echt veranderen en daarvoor hebben we motivatie nodig uit het diepste niveau van het bestaan. Volgens mij is het nodig dat de godsdiensten op dit gebied dienstbaar worden. Ik ben er van overtuigd dat alle grote religies kunnen bijdragen aan inspiratie tot duurzaamheid. Christenen herkennen in de Bijbel grote liefde voor de natuur als schepping van God. Zie bijvoorbeeld psalm 104. En ook in onze liederen klinkt veel verwondering op dit gebied. Verder maakt de christelijke kerk in haar belijdenis transparant hoe zij gelooft. Zo legt ze vrijmoedig haar uitgangspunten op tafel. Onze PKN heeft al elf van deze geschriften en die zijn afkomstig uit de 2 e t/m de 20 e eeuw. Deze elf verbinden ons met de oecumenische, de reformatorische en en de lutherse geloofstradities. Wellicht wordt het dus tijd voor een twaalfde belijdenis over de zorg voor de aarde; ons huis van heden. Hierbij leest u mijn voorstel. Huis van heden Wij geloven dat de aarde niet van ons is. Ze is Gods eigendom en wij mogen haar bewonen. God de Schepper heeft zich verbonden met de wind en de wolken, met de aardbodem en de zee, met planten en dieren. Hij schiep de mens om de aarde te dienen en te bewaren, met eerbied voor al wat leeft. Tot Zijn eer zullen wij duurzaam leven, KERKMAGazine BODEGRAVEN 2 september 2015

5 de aarde zo heel mogelijk doorgeven aan onze kinderen en ons verzetten tegen elk geloofsidee dat de aarde minder is dan de hemel. Christus leefde van wat voor handen is. Hij droeg zijn leerlingen op de resten van de maaltijd te verzamelen en Hij verstond de kunst van de soberheid. Christenen weten zich geroepen Hem ook hierin na te volgen. Eerbiedig te gebruiken wat ons wordt toevertrouwd en ons te verzetten tegen de verspilling. De Geest woont overal en schenkt ons het besef dat we deel uit maken van een groter geheel. Hij leert ons liefde en zorgvuldigheid voor ieder mens, dier, plant en ding. Hij voedt in ons de hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ook deze liefde en deze hoop verplichten ons tot goede zorg voor onze planeet. De Geest wekt in ons het verlangen meer te zijn. En wekt het verzet tegen het idee dat meer hebben gelukkig maakt. Ds. Bram Tack Kirgizië: Vluchten enige optie voor Batima e jonge studente Batima* kwam een jaar geleden tot geloof. Een keuze die haar door de fa- D milie niet in dank werd afgenomen. Na een flinke afranseling zag ze nog maar één mogelijkheid: vluchten. Familieleden nodigden Batima uit om op bezoek te komen. Bij haar aankomst begonnen Batima s oudere broers en een zus op haar in te slaan. Daarna werd ze vastgebonden. Door de broers werd ze onder druk gezet haar geloof op te geven. Haar mobiele telefoon en id-kaart werden afgepakt. Batima zag kans te ontsnappen. Ze wordt opgevangen op een plek die haar familie niet kent. Van de kerkenraad Gemeenteavond Emmaüs lle gemeenteleden van wijkgemeente Emmaüs A worden hierbij van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse gemeenteavond op woensdag 7 oktober om uur in t Centrum. Voor het eerste deel van de avond is uitgenodigd: ds. Couvée van de Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam die ons zal vertellen over het werk in de bekende Pauluskerk in het centrum van Rotterdam. Het tweede deel van de avond zal besteed worden aan het werk binnen de taakgroepen. Een kort verslag van de activiteiten van de taakgroepen zal de laatste zondagen voor 7 oktober in de kerk liggen (bij de zondagsbrief). Van harte welkom! Batima's armen en benen zijn bont en blauw Bid om gezondheid en een spoedig herstel voor Batima. Ondanks haar fysieke conditie, blijft Batima positief. Bid dat ze dit vasthoudt en niet op een later moment alsnog verbitterd raakt of kwaad wordt. Bid dat Batima s broers en haar zus beseffen wat ze hebben gedaan en daar spijt van krijgen. Bid dat dit voor hen een reden zal zijn om zelf op zoek te gaan naar de waarheid. * Batima heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld. KERKMAGazine BODEGRAVEN 3 september 2015

6 Meditatie Duurzaam kerk zijn at zegt mij dat? Om een duidelijk beeld te W krijgen is het belangrijk om de juiste betekenis van het woord duurzaam te kennen. Enig onderzoek gaf de volgende drie betekenissen: 1. langdurend; 2. weinig aan slijtage of bederf onderhevig; 3. het milieu weinig belastend. Ook heb ik de afgelopen weken opgelet hoe vaak het woord duurzaam wordt gebruikt. Zowel op radio en tv en in de krant ben ik het vaak tegen gekomen. Helaas wordt het heel vaak gebruikt om juist aan een ander te laten zien en horen hoe gewichtig en belangrijk de persoon zou kunnen zijn die het woord duurzaam in de mond neemt. Vaak wordt het geheel en al uit zijn verband gerukt! Bij aanbiedingen op het gebied van duurzame energie wordt er nog al eens behoorlijk op een verkeerde manier omgegaan met het woord duurzaam. Vanuit commerciële belangen worden wel eens vreemde constructies aangeprezen. De betekenis van duurzaam wordt dan geweld aangedaan. Het lijkt mij goed, na deze nogal scherpe inleiding, om terug te keren naar het duurzaam kerk zijn. Om hier iets over te zeggen wil ik mij vasthouden aan de betekenis van duurzaam wat ik als eerste heb genoemd: langdurend. Velen hebben hier over geschreven, bekenden en onbekenden. Maar toch allen met een drijfveer om van alles op tafel te krijgen om maar steeds te kunnen voortbestaan of te kunnen overleven. Veel kerkenraden zullen in de komende jaren er over mee kunnen praten: nieuwe en emotionele vraagstukken die loskomen als overwogen wordt kerkgebouwen af te stoten. Door het teruglopende kerkbezoek zijn er steeds minder kerken nodig. Maar er is ook minder geld om kerken te onderhouden. Herkent u iets van wat wij als wijkgemeente Emmaüs vorig jaar hebben meegemaakt? Is er een spanningsveld zichtbaar geworden? Ik durf er geen antwoord op te geven omdat ik weet dat de toewijding aan God centraal moet staan. Daaruit zal dan een kerk-zijn ontstaan waarvan spanningsvelden zullen wegsmelten. Hoe zal dan de kerk zich verder ontwikkelen? Daar kan ik met vertrouwen een positief antwoord op geven. We hebben allen talenten gekregen en deze mogen we gebruiken om samen de kerk te mogen hebben. Een kerk waarin alles samenkomt, Gods grote liefde en de enorme inzet van ons mensen. We kunnen het niet alleen en daarom mogen we bidden en zingen: Heer wees mijn gids op heel mijn levenspad, Wees Gij mijn gids. Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, Wees Gij mijn gids, Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor, Dan ben k gerust en veilig volg k uw spoor. Als we ons hierop vertrouwen dan ben ik er zeker van dat onze kerk duurzaam is! Jan Müller Duurzaam kerk zijn H et septembernummer van KERKMAG heeft als thema: Duurzaam kerk zijn. Een heel open begrip waar je van alles bij kunt bedenken o.a. Duurzaam wat betreft de bouw en inrichting Duurzaam wat betreft het personeel Duurzaam wat betreft de (niet)leden Duurzaam wat betreft uitstraling naar anderen Bij het begrip duurzaam kerk zijn komt bij mij de vraag naar boven of duurzaam kerk zijn niet begint bij duurzaam kerklid zijn. En ja, ik denk dat duurzaam kerk zijn daarmee begint. In een organisatie als onze wijkgemeente heb je voortrekkers nodig die de gemeente bewust maken van allerlei aspecten op het gebied van duurzaamheid. Maar om het beleid vervolgens te ontwikkelen en uit te voeren zijn mensen nodig die begrijpen dat deze maatregelen nodig zijn en die bereid zijn om daaraan bij te dragen. En voor elk van deze rollen is het nodig dat we bewust bezig zijn met duurzaamheid op het gebied van milieu. Voorbeeld: Als we vinden dat we als kerk minder energie zouden moeten gebruiken en meer gebruik moeten maken van groene stroom en zonneenergie betekent dat dat gebruikers van de ruimtes de lichten uit doen en de verwarming terug draaien als ze de ruimte verlaten. Het zou kunnen betekenen dat we moeten besluiten om van energieleverancier te wisselen of een investering te doen voor de aanschaf van zonnepanelen. Dan is het van belang dat kerkenraad en gemeente zich achter deze besluiten stellen en niet alleen de afweging maken van de kosten die dit met zich meebrengt. Duurzaam ondernemen is ook een opdracht. God vraagt ons goed voor elkaar en de aarde te zorgen. Dat kan alleen als we ons bewust zijn van de gevolgen die onze besluiten hebben voor de aarde en voor onze medemensen nu en in de toekomst. Dat vraagt iets van ons: een inspanning, een investering en misschien ook wel een stapje terug. Marianne Schipperus-van der Pol KERKMAGazine BODEGRAVEN 4 september 2015

7 Duurzaam omgaan met oude metalen paarde u vroeger ook de doppen van melk- en S papflessen? Ze werden ingezameld en verkocht. De opbrengst was voor de zending. Je gooide ze niet weg. Dat doen we ook nu niet met onze oude metalen, toch? Maandelijks leest u in KERKMAG de oproep om ze in te leveren of ze bij u thuis te laten ophalen. Waarom? 1. Het brengt geld op voor de projecten van de World Servants. U leest daar regelmatig over in ons KERKMAGazine. Zelf ben ik in 2012 mee geweest met een groep volwassenen, de meesten vanuit onze Emmaüsgemeente, naar Ghana. We bouwden daar drie lerarenwoningen. (Zie de foto van ons bezig zijn.) In het jaar daaraan voorafgaand was ik lid van de oud-ijzerploeg en zamelden we voor ca ,- oude metalen in. Geloof op maandag In de grote blauwe container, op het erf bij Piet Voshart aan de Buitenkerk, kom je dan ook van alles tegen: oude fietsen, aanhangwagens, radiatoren, cv-ketels, wasmachines, schuur- en winkelopruimingen, oud gereedschap, en wat u maar bedenken kunt. Kees Pool ziet er op toe dat het kaf van het koren gescheiden wordt. Dat wil zeggen dat bijv. een cv-ketel vakkundig wordt gesloopt en het rood koper, messing (= geel koper), roestvrij staal, lood, zink e.d., wordt gescheiden van het ijzer. Zo brengt een gedemonteerde ketel véél meer op dan wanneer je hem zo inlevert. De cvketel van de foto hieronder bracht ruim 100,- op, omdat er ook een rood koperen voorraadvat bij zat. Rood koper brengt bijvoorbeeld 4,35 op per kg. en oud ijzer 0,15 per kg. Achter de woning van Kees Pool aan de Oud Bodegraafseweg is het dan ook regelmatig een uitdragerij van te slopen spullen en een sortering van oude metalen. Zijn inspanning levert elke keer weer honderden euro s op. De grote blauwe container bij Piet Voshart is door Christiaan Zwaan in bruikleen verkregen van zijn werkgever. Prachtig toch? Als de container vol is, zorgt Christiaan met zijn grote bedrijfsauto voor afvoer naar de schroothandel. En 5000 kg. oud ijzer is toch maar weer 750,-! Spaart u mee? Ter ondersteuning van de projecten van de World Servants en voor behoud van het milieu. 2. Het spaart het milieu. De grondstoffen voor het maken van metalen als koper, messing, brons, lood, roestvrij staal, zink, aluminium raken minder snel uitgeput. Omdat daarvoor oude metalen worden gerecycled (= weer opnieuw gebruikt). En er is ook veel minder energie nodig om bijvoorbeeld nieuw koper te maken, wanneer daarvoor oud koper wordt gebruikt in plaats van kopererts. Rien Rolloos KERKMAGazine BODEGRAVEN 5 september 2015

8 Berichten van de pastores Meeleven oor alle meeleven dat getoond werd na het V overlijden van mijn moeder wil ik u hartelijk danken. In het pastoraat ben ik gewend mee te leven met anderen. Het is een vreemde gewaarwording aan de ontvangende kant te staan. Uw belangstelling doet mij goed! Esther Dijkstra-Rensen Uit het oog, maar niet uit het hart aarom willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, groeten en andere D tekenen van medeleven en zorg die wij in de afgelopen tijd mochten ontvangen. Zoiets doet enorm goed. Het geeft steun en verlicht een gevoel van eenzaamheid. Gelukkig gaat het langzamerhand beter. De rust en ruimte van de zomer heeft daar zeker ook toe bijgedragen. Hoewel de spanning in lijf en leven absoluut niet verdwenen is en ook de zorgen om de kinderen niet als sneeuw voor de zon zijn opgelost, hebben we de afgelopen maanden samen wel nieuwe mogelijkheden en wegen gevonden. Het ziet er naar uit dat de komende tijd nog wel intensief zal zijn, maar de vooruitzichten zijn goed. Vanaf 1 september zal ik gedeeltelijk weer aan de slag gaan. Eerst voor 50%, maar de verwachting is dat dit in redelijk korte tijd (twee á drie maanden) kan groeien naar fulltime. Heel af en toe zult u mij in deze eerste periode als voorganger tijdens een kerkdienst tegenkomen. Want hoewel ik dat heel graag doe, is het ook een deel van het werk dat veel tijd vraagt. Deze eerste periode zal ik mij vooral richten op het pastoraat om de draad van het werk via het gesprek en persoonlijke ontmoetingen weer op te kunnen pakken. Daarnaast zal ik stukje bij beetje weer gaan meedraaien in werkgroepen en kerkenraad. Als u dit leest hebben wij elkaar wellicht zelfs al even gesproken. Want terwijl ik dit schrijf is het de bedoeling om komende zondag (dus: afgelopen zondag 30 augustus) voor een eerste keer weer aanwezig te zijn tijdens een viering. Daarnaast zal ik in ieder geval ook aanwezig zijn bij de startzondag. Laten we hopen en bidden dat het een moment voor een goede nieuwe start samen mag zijn. Met vriendelijke groet, Ds. Leo (en Sandra) Webbink Pastoraat n de afgelopen twee maanden overleden Cornelia Creutzburg van Seventer, Harmpje Bikker I Mulder, Jan Cornelis Schouten, Margaretha Marie Thijssen - Breukink en Antonie Wijers. Het In Memoriam vindt u elders. Jongerengespreksgroepen en Xplore In september starten de jongerengespreksgroepen en Xplore. Alle jongeren die ingeschreven staan bij wijkgemeente Emmaüs in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar hebben in juni thuis de folder ontvangen. De informatie over de jongerengespreksgroepen is ook te vinden in het hart van het V & T boekje dat bij deze KERKMAG wordt bezorgd. Heb jij je al aangemeld? We zien uit naar je komst. Meer informatie bij Mirjam Wieman High Tea op 11 oktober Graag attenderen we ouders met kinderen en grootouders met kleinkinderen tot 12 jaar op de High Tea op zondagmiddag 11 oktober. Tijdens deze High Tea maken we door middel van verschillende workshops op een interactieve manier kennis met de Samenleesbijbel en is er aansluitend gelegenheid tot ontmoeting. Enkele Voorproefjes van de Samenleesbijbel liggen nog op de boekentafel in de ontmoetingsruimte. Helmi Karssen en Ivanka Druijf Kerkdiensten p zondag 13 september vieren we de startzondag. O Het jaarthema voor Emmaüs wordt Groeien in geloof en voor deze zondag kozen we de term 'steen voor steen' uit Efeze 2: Vanuit Christus groeit het hele gebouw, steen voor steen, tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. Na de dienst is er zoals altijd koffie en limonade, vervolgens gaan we natuurlijk constructief aan de slag en rond 12 uur sluiten we af met een lunch, verzorgd door de Taakgroep Diaconaat. We hopen dat u/je erbij kan zijn. KERKMAGazine BODEGRAVEN 6 september 2015

9 In Memoriam Belzig Van donderdag 3 t/m zondag 6 september hopen we met een delegatie vanuit Emmaüs in het oosten van Duitsland te zijn. We zien uit naar de ontmoeting en uitwisseling met onze Duitse vrienden en we bidden om een voorspoedige heen- en terugreis. Studieverlof Zoals u wellicht weet, is het vroegere studieverlof van drie maanden per vijf jaar vervangen door de permanente educatie. Predikanten volgen nu zes cursussen die inclusief voorbereiding en uitwerking twee maanden tijd vragen en daarnaast mogen we één maand vrij studeren. Voor mij is dat deze maand september. Ik hoop een aantal Bijbelse studies te lezen uit 'Als de goden zwijgen' van Miskotte. Dit is een theologisch standaardwerk over het Oude Testament. Daarnaast staat het nieuwe boek 'Vreemd en bizar'van Piet Schelling over lastige Bijbelverhalen op mijn programma. En verder hoop ik enkele studiedagen en symposia te bezoeken. Met de kerkenraad zal ik overleggen wanneer ik de tijd die het vervangen van collega Leo Webbink deze maand vraagt, later kan inhalen. Belijdeniscatechese; je eigen aandeel in geloof en kerk Collega Leo Webbink is dit seizoen aan de beurt voor deze catechese, maar we hebben nog niet besloten of hij die daadwerkelijk gaat invullen; zo niet dan vervang ik graag. Als dit blad verschijnt zal duidelijk zijn op wie van ons je dit seizoen kunt rekenen als je overweegt belijdenis te doen. De eerste bijeenkomst zullen we vermelden in de zondagsbrief en als je meer wilt weten kun je met mij contact opnemen. Xplore XL Gespreksgroep voor jarigen Deze groep start iets later dan anders; op zondagavond 18 okt. Welkom weer. Hopelijk zien we elkaar op de najaarszendingsmarkt en ik wens u een maand met veel goeds en geloof. Ds. Bram Tack Harmpje Bikker Mulder p 30 juni is overleden Harmpje Bikker Mulder. Zij is 82 jaar geworden. Hanny Mulder O werd geboren in het oosten van ons land en kwam als klein meisje naar Bodegraven. Daar leerde zij Jan Bikker kennen, met wie zij 63 jaar getrouwd was. Zij kregen een dochter en een zoon, die later met hun partners voor drie kleindochters zorgden. Zij maakte heel bewust de oorlog mee en verbleef daarna een paar maanden in Engeland om aan te sterken. Weer terug in Nederland moest er gewerkt worden. Het was de tijd van de wederopbouw. Jan en Hanny begonnen hun huwelijk in een tijd waarin je lang niet alles kon krijgen. Maar uiteindelijk konden zij genieten van alles wat mogelijk werd. Vaak waren er zorgen om de gezondheid van Hanny en in die periodes had ze veel aandacht en liefde nodig. Maar toen haar man enkele jaren geleden ook gezondheidsproblemen kreeg was zij sterk genoeg om er voor hem te zijn. In de afscheidsplechtigheid die voorafging aan de crematie ging het dan ook over de liefde, zoals die beschreven wordt in 1 Korintiërs 13. En we zongen liederen die vaak klonken in Rijngaarde 203. Er werd geluisterd naar Nederland zingt, naar ome Arie en er werd door Jan op het keyboard gespeeld. Dan zong Hanny mee. In Zijn armen is zij veilig, Hij verlaat haar nimmermeer. Haar man, kinderen en kleinkinderen kijken in liefde terug op wie zij was. Dat geloof, hoop en liefde, maar vooral de liefde, hen mag dragen in de tijd die komt. Esther Dijkstra-Rensen wijkteam west pastores: Esther Dijkstra ds. Leo Webbink wijkteam oost pastores: Ivanka Druijf ds. Bram Tack KERKMAGazine BODEGRAVEN 7 september 2015

10 In Memoriam Cox Creutzburg van Seventer p 5 juli overleed Cornelia van Seventer (Cox) O op 87 jarige leeftijd. Geboren in Amsterdam op 1 december De tweede wereldoorlog heeft grote invloed gehad op het dagelijks leven, een periode, waar ze juist de laatste jaren veel over vertelde. Cox ontmoette Lou Creutzburg en zij woonden de eerste jaren van hun huwelijk in Amsterdam; daar werd hun dochter Mary-Lou geboren. Vanwege het werk van haar man is de familie naar Bodegraven verhuisd, waar zij vele jaren met plezier hebben gewoond. Zij waren trotse en lieve grootouders van twee kleinkinderen. Het leven van Cox veranderde ingrijpend toen haar man 11 jaar geleden overleed. De laatste jaren van haar leven woonde zij in de Savelberg in Gouda. In de dienst van Woord en Gebed lazen we enkele verzen uit de 1 e brief van Johannes. Woorden waarin de liefde centraal staat. Woorden van de liefde die uitgaat van God voor ons mensen, door de komst van zijn Zoon naar deze wereld. En woorden die ons aansporen elkaar lief te hebben. Cox Creutzburg leefde haar geloof in de dingen die ze deed, haar ruimhartigheid, in de woorden die ze sprak en haar open mind om de mens als tegenover te zien en niet de groep of de identiteit die diegene vertegenwoordigde. We zongen liederen van verwachting en hoop. Aansluitend op de dienst in de Ontmoetingskerk hebben we mevrouw Creutzburg begraven in het familiegraf in Amsterdam. Dat de liefde van God tot troost en kracht mag zijn voor haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen. Ivanka Druijf den Hoedt Jan Cornelis Schouten orig jaar november kwam hij vanuit Krimpen V aan de Lek naar Bodegraven, want gezien zijn conditie werd thuis wonen steeds moeilijker. In Rijngaarde was kleinere woonruimte, dochter Astrid Swieb en haar gezin waren dicht in de buurt en goede zorg kon geregeld worden. Al spoedig voelde hij zich verbonden met Bodegraven, met Rijngaarde en met onze gemeente. Jan Cornelis Schouten, geboren in 1925 in Rotterdam, werd in de oorlog opgepakt bij een razzia om in Duitsland te gaan werken. Hij ontsnapte en liep door de winter terug naar zijn ouderlijk huis. Later werd hij uitgezonden naar Indië en graag was hij militair gebleven, maar dat kon niet. Hij trouwde met Leny Kers en samen kregen ze twee kinderen: Astrid en Jan-Kees. Door avondstudie en door zijn inzet overdag kon hij een mooie carrière maken bij de GGD in de Maasstad. Met veel liefde stond hij in het leven. Voor jong en oud was hij een boeiende gesprekspartner, want hij wilde weten waar je mee bezig was en vroeg door naar de bijzonderheden. Hij hield van muziek, zong graag en speelde gitaar. Hij heeft veel gevaren met het plezierjacht en voor het klussen kon hij alles gebruiken. Samen met Leny, kinderen en kleinkinderen mocht hij dit voorjaar het 60- jarig jubileum van hun huwelijk vieren. En toen duidelijk werd dat hij niet meer beter kon worden heeft hij zijn levenseinde moedig onder ogen gezien. Op maandag 27 juli is hij overleden en op het overlijdensbericht staat hij afgebeeld als militair, want dat is altijd een belangrijk deel van zijn identiteit gebleven. De familie, waaronder de drie kleindochters, hadden een belangrijke rol in de afscheidsdienst op zaterdag 1 augustus op Vredehof en daar hebben we hem ook begraven. Voor zijn echtgenote Leny, kinderen en kleinkinderen zal het verlies groot zijn. We wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid. Ds. Bram Tack KERKMAGazine BODEGRAVEN 8 september 2015

11 In Memoriam Margaretha Marie Thijssen - Breukink geboren 21 december 1931 overleden 30 juli 2015 n Amsterdam werd ze geboren en in 1969 kwam I ze met haar man en kinderen in Bodegraven wonen. Daartussen ligt haar jeugd in Overveen bij Haarlem, waar ze op tienjarige leeftijd haar vader verloor, haar rechtenstudie in Leiden en in 1963 haar huwelijk met Wim Thijssen, die ze in het zondagsschoolwerk in Overveen had leren kennen. Omdat haar man als ingenieur werkte op de Rijkswerf in Den Helder gingen ze daar wonen en daar werden ook hun twee dochters geboren. Toen Wim in 1969 overgeplaatst werd naar Den Haag kozen wat Margreet betreft aanvankelijk met tegenzin Bodegraven als woonplaats. Hier, in ons midden, heeft Margreet, tot 2000 met haar man en later alleen geleefd en dat op een manier die voor velen onvergetelijk zal blijven, zowel wat betreft haar bijzondere persoonlijkheid als wat haar werkzaamheid aangaat. Tijdens de uitvaartdienst in de Dorpskerk op 5 augustus jl. hebben haar dochters Marion en Ingrid en haar kleinzoon Jerom met veel warmte haar leven geschetst: een lieve en zorgzame mamma en oma. In de schriftlezing en meditatie hebben we Margreets leven overdacht in het licht van wat in Handelingen 9 geschreven staat van Dorkas: zij deed veel goeds voor anderen. Margreet vroeg weinig aandacht voor zichzelf, zelfs niet toen ze lichamelijk invalide werd, maar ze gaf aandacht in brede kring en op allerlei wijze. Haar huis was een gastvrij huis voor familie en vrienden, ook voor de Bijbelkring die destijds door haar man was opgezet. Ze zette zich in voor kerk en samenleving. Bejaarden, zieken, de bewoners van Vijverhof mochten rekenen op een bezoekje of een kaartje. Bijzondere aandacht had ze voor haar kinderen. Haar werk voor haar huwelijk bij Pro Juventute zette ze a.h.w. voort in zondagsschoolarbeid en in het bijzonder in de kinderkerk van wijkgemeente 3, waarvan zij de ziel was. We vroegen ons af wat de bron van zo n vruchtbaar leven is. Van Dorkas staat geschreven dat ze een discipelin van Jezus was. We vonden het antwoord in 1 Johannes 4: Christus liefde wordt een werkelijkheid in ons door de Heilige Geest. Daarvan zongen we, met liederen die Margreet zelf in haar Liedboek had aangegeven. Haar toch nog onverwachte overlijden laat in brede kring een pijnlijk lege plaats achter. Haar nagedachtenis zij ten zegen. Ds. T. Poot Antonie Wijers p 16 augustus overleed op 82 jarige leeftijd O Antonie Wijers. Ton werd op 23 oktober 1932 geboren als tweede zoon, in een gezin met drie jongens. Opgegroeid in Leiderdorp, waar hij zijn vrouw Deli vanuit de schoolbanken en in de kerk leerde kennen. Zij trouwden op 2 mei Samen met dochter Marijke vormden ze een hecht gezin, waar iedereen welkom was. Ton Wijers hield van de zee. Na zijn dienst bij de marine werkte het gezin op de binnenvaart, later als vertegenwoordiger en op de markt. Hij leefde vanuit het vertrouwen dat in alles wordt voorzien. Voorafgaand aan de crematie zongen en lazen wij in de Dankdienst voor zijn leven woorden uit psalm 139: Heer, U kent mij, op al mijn wegen komt Gij mij tegen, Uw rechterhand houdt mij vast. Dat leven vanuit het vertrouwen dat in alles wordt voorzien gold niet alleen voor de goede en mooie momenten in het leven, juist ook in de dagen van aanvechting en verdriet. Ik moest over een lange brug, maar nu ben ik thuis. Op de rouwkaart staat de afbeelding van een lange brug. Het is een afbeelding die zijn leven tekent. Deze brug verwijst naar 25 jaar geleden, toen Ton zijn eerste hartinfarct kreeg. Daarna zouden er nog twee hartinfarcten en twee herseninfarcten volgen. De liefde binnen het hechte gezin en de humor, de blijdschap om de komst van een achterkleinkind en zijn vertrouwen dat in alles wordt voorzien, gaven kracht om over de lange brug te gaan. Maar nu is hij Thuis. Bidden wij zijn vrouw, dochter, schoonzoon en kleinkinderen de geborgenheid van God toe in de tijd die komt. Ivanka Druijf den Hoedt KERKMAGazine BODEGRAVEN 9 september 2015

12 Mutaties Emmaüs Geboren Op 8 augustus 1015 Samuel Pim van Vliet, zoon van Bas van Vliet en Klaartje van Vliet Rolloos Gedoopt Op 12 juli 2015 Tobias Foppe Jan Steenhoven zoon van Johan en Annamarie Steenhoven van Wensveen Verhuisd Mevr. C.J.M. Spee Dhr. B. C. Baars van Vrije Nesse 70, 2411GR, (W-4) naar Groene Zoom 155, 2411SP, (W-6) Mevr. N. Bos-Verhorst Dhr. H. Bos Mevr. M. Bos van Emmakade 157, 2411JJ, (O-4) naar Burg. v. D. de Bruijnstr 3, 2411AN, (W-2) Mevr. H.C. Radstake Rovers van Rijngaarde 121, 2411EW, (RVOM-R) naar Burg. v. D. de Bruijnstr 23, 241AP, (RVOM-V) Dhr J.N.C. Schonewille van Scheisloot 12, 2411WL,(O1) naar Akkermunt 27, 2412AE,(O3) Dhr N.J. Schonewille Mevr. J.H.P. Schonewille-Kerkvliet Dhr. J.A. Schonewille van Zwenkgras 17, 2411DZ, (O-5) naar Akkermunt 152, 2412AE, (O-3) Dhr. R. Vork van Populierenhof 105, 2411SZ, (W-6) naar Wilgenoord 23, 2411TC, (W-5) Dhr. L.J. de Wilde van Beekstraat 115 5, 6811DZ, Arnhem, (O-5) naar Antoniushof 145, 3583ZG, Utrecht, (O-5) Dhr. A. Koster Mevr. M. Koster-Hogerwerf van Molendijk 12, 3466NB, Waarder, (W-6) naar Goudseweg 153, 2411HK, (W-6) Mevr. H.G.A. Boekenstein van Brugstraat 12C, 2411BN, (W-3) naar Vlijt en Phoenix 17, 2411WT, (O-1) Mevr. L.J. Kemp van v. Hasseltlaan 488, 2625JE, Delft, (W-1) naar Kloosterkade 139, 2628HZ, Delft, (W-1) Ingekomen uit Rotterdam Mevr. Y. de Bruin Buitenkerk 52, 2411PC, (W-2) Dhr. S. Siegers Populierenhof 105, 2411SZ, (W-6) uit Den Haag Dhr. A.W.G. Berendsen Mevr. J.J. Endendijk Prinsenstraat 81, 2411TP, (W-3) Vertrokken naar Amersfoort Dhr. A. van Spronsen Mevr. J. van Spronsen-van der Horst Merel 24, 2411KN, (O-4) naar Alphen a/d Rijn Mevr. A. van Dijk Reigeroord 42, 2411LE, (O-4) naar Apeldoorn Dhr. R.L. Baan Kievitsheuvel 88, 2411LN, (O-4) Op eigen verzoek uitgeschreven Mevr. S.M. Heijink Groene Ree 6, 2411ZG, (O-6) Dhr. C.A. de Jong Noordstraat 24, 2411BJ, (O-1) Mevr. N. Nobel in t Veld Dhr. I.S. Nobel Mevr. S.M. Nobel Goudseweg 17, 2411HG, (W-4) Op eigen verzoek overgeschreven naar Hervormd 2 Mevr. M.H. Visser Zwaluw 61, 2411MG, (O-5) Overleden Op 30 juni op de leeftijd van 82 jaar Mevr. H. Bikker Mulder Rijngaarde 203, 2411EX, (RVOM-R) Op 5 juli op de leeftijd van 87 jaar Mevr. C. Creutzberg - van Seventer Savelberghof 200, 2805RX, Gouda (W-6) Op 27 juli op de leeftijd van 89 jaar Dhr. J.C. Schouten Rijngaarde 324, 2411EX, (RVOM-R) Op 30 juli op de leeftijd van 83 jaar Mevr. M.M. Thijssen-Breukink Raadhuisplein 33, 2411BD, (W-2) Op 16 augustus op de leeftijd van 82 jaar Dhr. A. Wijers Rijngaarde 8, 2411EV, (RVOM-R) Geef uw verhuizing door aan het kerkelijk bureau KERKMAGazine BODEGRAVEN 10 september 2015

13 eest van de Geest is een landelijk initiatief en F wordt sinds 2006 georganiseerd. Het thema voor 2016 is: Vrijheid van Geest. Onze gemeente heeft besloten in 2016 aan Feest van de Geest deel te nemen. We doen dat in samenwerking met een groot aantal andere kerken en organisaties binnen de regio van het Groene Hart. Doel Doel van Feest van de Geest is kerk en kunst met elkaar te verbinden. Kunstenaars maken een nieuw werk dat geïnspireerd is op het Pinksterverhaal. Zo komen kerkleden en niet-kerkleden op een nieuwe en bijzondere manier met kunst en het Pinksterthema in aanraking. Kunstenaars krijgen de gelegenheid om een kerkgebouw als expositieruimte te benutten in de hoop dat hun werk een breed publiek krijgt. De wederzijdse bevruchting van kerk/ geloof en cultuur speelt daarin een belangrijke rol. Evenals het bereiken van een grotere openheid en toegankelijkheid van de kerkgebouwen. Kunst en kunstenaar Het kunstwerk wordt geëxposeerd in het betreffende kerkgebouw gedurende de periode Hemelvaart t/m Pinksteren Een tekst met toelichting op het werk staat erbij. Het kerkgebouw is dan gedurende de lange weekenden van uur geopend. De kunstenaar zal af en toe aanwezig zijn. Er kan een kleine expositie zijn van ander werk van dezelfde kunstenaar in de nevenruimte. Tijdens de Pinkstervieringen speelt het kunstwerk een rol in de dienst. De kunstenaar kan tijdens de viering een toelichting geven, uiteraard in samenspel met de voorganger. Aanvullend aan het beeldend kunstwerk kunnen er presentaties zijn van andere kunstvormen met hetzelfde thema. U kunt denken aan muziek, gedichten, voordrachten, film, etc. Publiciteit en activiteiten Feest van de Geest krijgt landelijk ruime algemene publiciteit. Binnen de regio denken we aan het gericht uitnodigen en actief mee laten doen van diverse groepen. Denk daarbij aan scholen, kerkenraden, jongerengroepen, bewoners van bejaardenhuizen, maar ook individuele leden van onze kerk en andere kerken. Doelgroepen De doelgroepen zijn leden van zowel onze eigen kerkgemeenschap als van andere kerkgemeenschappen. Maar ook kerkverlaters, buitenkerkelijken, kunstliefhebbers en toeristen. Door de laagdrempeligheid van het project komen mensen in aanraking met kerkgebouwen, de kerkelijke gemeente en de geëxposeerde kunst. Zo kunnen vooroordelen worden weggenomen. De kerken laten met dit project zien in de samenleving te staan en open te staan voor veranderende mensen en ideeën. De samenwerking Als gemeente doen wij mee in een groter regionaal verband, het cluster, dat werkt onder de naam Feest van de Geest Groene Hart. De deelnemers zijn: Emmaüsgemeente Bodegraven met de Ontmoetingskerk en de Lutherkerk, De Veste Gouda, Ontmoetingskerk Gouda, Westerkerk Gouda, De Open Poort Harmelen, Hervormd Woerden West en Noord in de Petruskerk, Lutherse kerk Woerden, Opstandingskerk Woerden, Kruiskerk Woerden, Hervormde Gemeente Haastrecht, Gereformeerde Kerk Haastrecht, De Lichtkring Alphen, de Adventskerk Alphen, Gereformeerde kerk Waarder, PG Monfoort, Hervormde Gemeente Schoonhoven, Parochie St. Johannes de Doper met kerken in Bodegraven, Boskoop, Moordrecht, Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en een kunstenaarsgroep van Ipse de Bruggen. Tot nu toe 23 organisaties. Het cluster werkt vanuit een stichting waarin diverse gemeenschappelijke zaken worden geregeld, zoals de sponsorwerving, publiciteit, contact kunstenaars en financiën. Iedere kerkelijke gemeente organiseert de eigen lokale activiteiten met een eigen lokale werkgroep. Deze lokale activiteiten worden aangestuurd door een plaatselijke coördinator. Voor onze gemeente is dat ondergetekende. Geïnteresseerd? Wilt u meedoen? Gert Jan Meijers, KERKMAGazine BODEGRAVEN 11 september 2015

14 Van de taakgroepen en commissies Beheer en Financiën Collecteopbrengsten juli jul KIA/WW (CooP-Africa) 379,72 Kerkenwerk Emmaüs 306,61 Jongerendienst (Dwelling Places) 104,35 12-jul Diaconie (Rudolphstichting) 450,57 Kerkenwerk Emmaüs 428,50 19-jul KIA/WW 514,90 Kerkenwerk Emmaüs 494,62 26-jul KIA/WW 437,54 Kerkenwerk Emmaüs 432,95 juli Busjes tbv Kinderen in Myanmar 282,20 Totaal juli 3.831,96 Verantwoording ontvangen giften Via Janneke Benedictus 25,- bestemd voor de voedselbank (diaconie). Via Joke Duim 25,- voor Emmaüs. Via Corrie van Os 10,- voor de Commissie Meeleven. Via Nieske Bogaard 10,- voor het kerkenwerk van Emmaüs. Via Esther Dijkstra verschillende giften van in totaal 60,- voor het kerkenwerk van Emmaüs. Dank aan alle gevers en geefsters Pieter Tijsterman, Taakgroep Beheer en Financiën Financiële Thermometer Emmaüs ieronder de stand van zaken met H betrekking tot de ontvangen vrijwillige bijdragen, collecten en giften/ acties opgenomen tot en met april. De vrijwillige bijdragen betreffen het totaal van kerk, diaconie en KIAWW. Hiervan is 89% voor de kerk, 6% voor de diaconie en 5% voor KIAWW. Pieter Tijsterman, Taakgroep Beheer & Financiën Vrijwillige bijdragen Begroot Toegezegd Ontvangen Nog te ontvangen toezeggingen Ontvangen zonder toezegging Ontvangen nabetaling Totaal ontvangen Collecten wijkgemeente Begroot Ontvangen tot en met juli Nog te ontvangen Giften algemeen Begroot Ontvangen tot en met juli Nog te ontvangen 700 p 29 september is er weer een gezellige koffieochtend. Komt u ook?. We ontmoeten el- O kaar in een ontspannen sfeer, drinken een kopje koffie of thee, maken een praatje en informeren naar elkaar. Zoals u weet zijn deze ontmoetingsochtenden elke laatste dinsdag van de maand. Een aantal mensen van de taakgroep diaconaat zijn daarbij aanwezig. Zo staan ook op dinsdagochtend 29 september de deuren van t Centrum van de Ontmoetingskerk weer vanaf 9.30 uur tot uur open. Loop eens binnen. Taakgroep Diaconaat KERKMAGazine BODEGRAVEN 12 september 2015

15 Collecte 13 september e meeste emotionele schade van de cliënten D die binnenkomen bij De Hoop is ontstaan in hun kinderjaren. Else Vlug en Teun Stortenbeker zagen de nood van de (christelijke) kinderen, die niet bij hun ouders terecht konden voor steun of vragen. Dit werd in 1990 aanleiding om een kindertelefoon op te zetten. Deze kindertelefoon is uitgegroeid tot een stichting. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. Het geloof dat in Gods ogen ieder mens waardevol is en dat er voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. Bijna 40 jaar na het begin van De Hoop is de steun en het gebed van kerken en vrienden nog even hard nodig. Uw steun, bemoediging en vriendschap zijn dus van harte welkom! De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaring bedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop. Chris is voor het grootste deel van het werk afhankelijk van giften. Wij bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Taakgroep Diaconaat Inzameling p zondag 13 september 2015 zullen wij, voorafgaand aan de startzondag, opnieuw een inza- O meling houden voor de voedselbank. Al uw nonfoodartikelen mag u voor of na de dienst weer inleveren in de daarvoor bestemde dozen. De voedselbank is vanaf november actief in Bodegraven zelf en wordt gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers die zich iedere donderdagmiddag inzetten voor het verdelen van de pakketten. Nu de distributie vanuit Bodegraven zelf plaats vindt betekent dit ook dat al wat opgehaald wordt verdeeld wordt onder de inwoners van Bodegraven. We hopen weer te mogen rekenen op een goede opbrengst. Artikelen Wasmiddel, tandpasta, zeep, badschuim, jam, hagelslag, pindakaas, verpakte kaas, fruit in blik, soep in blik, sauzen, frisdrank, sapjes, iets te snoepen voor de kinderen, enz., enz. Namens de diaconie, Jolanda Goede Van de kerkenraad Luisteren naar de stilte met Mirjam van der Vegt a een heerlijke zomer N waarin u misschien wel iets van de stilte heeft geproefd, komt de tweede avond over Luisteren naar de stilte en naar elkaar in zicht. Schrijfster en stiltetrainster Mirjam van der Vegt komt op dinsdag 13 oktober naar Bodegraven om verder na te denken over stilte. Want, wat gebeurt er eigenlijk als we stil zijn? Waarom is stil zijn zo moeilijk en welke handvatten kun je gebruiken om toch stil te worden? De avond is een initiatief van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bodegraven, waar wijkgemeente Emmaüs en de Hervormde wijkgemeente toe behoren. Na vier avonden met evenzoveel sprekers volgt in mei 2016 een gemeentereis naar het klooster van Himmerod in de Duitse Eifel. Arie de Rover verzorgde 14 april een avond met het thema Gebrek aan stilte is geen geluidsprobleem, maar een hartkwaal. Mirjam van der Vegt (www.mirjamvandervegt.nl) is dinsdag 13 oktober vanaf uur onze gast.- Reserveer deze datum vast in uw agenda! De locatie wordt later in de zondagsbrief en op de website bekendgemaakt. Van harte welkom! KERKMAGazine BODEGRAVEN 13 september 2015

16 Ap Normaal verwondert zich elke maand over een bizar nieuwsbericht. Hoe denkt de Bijbel hierover? Uit het nieuws Weldoener betaalt parkeerboete jonge moeder in Australië en Australische moeder die enkele dagen met E haar baby in het ziekenhuis had gelegen, vond bij haar vertrek een parkeerboete onder de ruitenwissers. Daaraan vastgemaakt was een briefje van een passant, die de boete al had betaald. ''Hallo, ik zag dat er een parkeerboete op je auto lag. Ik weet zeker dat wat je ook meemaakt in het ziekenhuis heftig genoeg is. Dus ik heb voor je betaald'', schreeft de barmhartige passant, die alleen ondertekende met 'Laura'. ''Hopelijk gaat het wat beter'', voegde ze er nog aan toe. De automobiliste zette een foto van het briefje op een website voor jonge moeders, waar het tienduizenden keren werd 'geliked'. Uit de Bijbel in Gewone Taal Jesaja 53:10-12 Gods dienaar zal weer leven Gods dienaar heeft de schuld van de mensen weggenomen. Daarom zal hij weer leven, en hij zal veel nakomelingen krijgen. Hij zal ervoor zorgen dat Gods plannen uitgevoerd worden. Als zijn lijden voorbij is, zal hij weer leven in het licht. En hij zal begrijpen wat God voor de mensen gedaan heeft. God zal zijn dienaar belonen De Heer zegt: Mijn dienaar heeft de schuld van veel mensen gedragen. Daarom zal ik hem veel macht geven. Hij zal net zo machtig zijn als de machtigste koningen van de wereld. Alle mensen zullen zien dat mijn dienaar een goed mens is. Ze dachten dat hij een misdadiger was. Maar mijn dienaar wilde sterven voor de mensen. Hij heeft de schuld van veel mensen gedragen. En hij heeft vergeving gevraagd voor misdadigers. Activisten gemarteld om bekentenis af te dwingen Septemberbrief 2015: Iran e activisten Hossein Ali Mohammadi en Taha D Kermani werden op 12 mei veroordeeld in Iran tot tien jaar gevangenisstraf. Ze stonden terecht voor het verbranden van de nationale vlag van Iran. Mohammadi en Kermani zetten zich in voor de rechten van de Azerbeidzjaanse minderheid in Iran. Hun veroordeling lijkt politiek gemotiveerd. De twee mannen werden in november 2013 opgepakt en 42 dagen lang zonder aanwezigheid van een advocaat ondervraagd. De ondervragers martelden hen om een bekentenis af te dwingen. Ze sloegen hen met riemen en gingen op hun schouders zitten terwijl ze moesten hurken. Op basis van de zo verkregen bekentenissen werden Mohammadi en Kermani veroordeeld tot tien jaar cel. De mannen gingen hiertegen in beroep. Kermani ontvluchtte Iran toen hij op borgtocht vrij was. Schrijf alsjeblieft vóór 1 oktober 2015 naar de Iraanse autoriteiten en roep hen op om de veroordeling te vernietigen en Mohammadi onmiddellijk vrij te laten. Na de morgendienst van zondag 6 september worden de brieven aangereikt. Truus Nell, Michiel Karssen, Edith Vermeij Wilt u de brief nog per krijgen, stuur dan een mailtje naar Asha Bruinsma Doet u mee, want schrijven helpt! KERKMAGazine BODEGRAVEN 14 september 2015

17 Taizé-leesrooster 2 september t/m 9 oktober 2 wo (Mt 6:19-21) Jezus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Verzamel schatten in de hemel. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 3 do (Ps 27) Mijn hart zegt u na, Heer: Zoek mijn nabijheid! Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. 4 vr (1 Kor 3:18-23) Paulus schreef: Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. 5 za (1 Pe 4:7-11) Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus. 6 zo (Mc 7:31-37) Jezus nam de doofstomme man apart en zei tegen hem: Effata!, wat betekent: Ga open! Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 7 ma (Ps 138) De Heer ziet naar de nederige om. Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. 8 di (Lc 1:39-56) Maria zei: De Heer trekt zich het lot aan van zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid. 9 wo (Hnd 20:17-38) Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. 10 do (Js 56:1-7) Dit zegt de Heer: De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen: De Heer zondert mij zeker af van zijn volk. Ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. 11 vr (1 Pe 3:8-12) Petrus schreef: Vergeld geen kwaad met kwaad. Streef voortdurend vrede na. 12 za (Ef 3:14-21) Moge God uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. 13 zo (Mc 8:27-35) Jezus vroeg zijn leerlingen: Wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: U bent de messias. 14 ma (Nah 1:7-8) De Heer is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen. 15 di (Lc 4:42-44) Jezus zei: Ik moet het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. 16 wo (Lc 6:27-35) Jezus zegt: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 17 do (Js 44:1-5) Dit zegt de Heer: Wees niet bang, mijn dienaar, die ik heb uitgekozen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over jou. 18 vr (Rom 6:8-14) Paulus schreef: Stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 19 za (Jak 1:5-8) Jakobus schreef: God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en zonder verwijt. 20 zo (Mc 9:30-37) Jezus zegt: Wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. 21 ma Matteüs (Mt 9:9-13) Jezus zag bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: Volg mij. Hij stond op en volgde hem. 22 di (Ef 6:18-20) Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor heel Gods volk. 23 wo (Joh 6:35-40) Jezus zei: Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. 24 do (Heb 1:1-14) Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. 25 vr (Zach 8:16-23) Hier moeten jullie je aan houden: Spreek de waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede door eerlijk en rechtvaardig recht te spreken. 26 za (Da 3:51-90 (A:65-67)) Al wie nederig is en God vereert, prijs de Heer, bezing hem in eeuwigheid. Eeuwig duurt zijn erbarmen. 27 zo (Mc 9:38-48) Jezus zegt: Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. 28 ma (Ex 20:1-21) God sprak: Ik ben de Heer, uw God, die u uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. 29 di (Heb 13:17-25) Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige herder van de schapen, van de doden heeft weggeleid, u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. 30 wo (2 Kor 1:3-7) Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. 1 do (Ps 63) God, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam. Uw liefde is meer dan het leven. teksten voor elke dag 2 vr (Mt 5:1-12) Jezus zegt: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 3 za (Ps 36) Bij u, God, is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. 4 zo (Mc 10:2-16) Jezus zegt: Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. 5 ma (1 Kor 2:1-9) Paulus schreef: Wij verkondigen wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. 6 di (Ps 119:25-32) Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, Heer, want u geeft mij ruimte. 7 wo (Mi 7:7-8) Ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht. 8 do (Jr 12:1-3a) Jeremia zei: U kent mij, Heer, u ziet mij, u weet dat ik u in mijn hart draag. 9 vr (1 Kor 10:12-13) Paulus schreef: God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. KERKMAGazine BODEGRAVEN 15 september 2015

18 Taizé - daar word je wijzer van Van 12 tot 19 juli waren een groep jongeren uit het Groene Hart met Dirk Jan Warnaar en Jan van Wermeskerken in Taizé. Een impressie: et laatste stukje, dàt is het H mooist. Die pakweg 25 kilometer door de glooiende Bourgondische heuvels. Jan (van Wermeskerken) maakt nog een extra ommetje. Dan voel je het weer Taizé en kun je haast niet wachten om die laatste heuvel op te rijden en dat gevoel te hebben van 'thuis'. Maar eerst nog inchecken, op de nogal chaotische Taizémanier. 'Het zijn allemaal vrijwilligers, daar komt het door' zei de broeder. Mijn opmerking 'dan moet u ze misschien toch ietsje beter instrueren' viel zichtbaar niet in goede aarde. Broeders van Taizé zijn niet zo gewend aan een kanttekening. Iets minder druk dan verwacht, dus de tenten kunnen bij elkaar. Beetje klungelen want niet ieder is gewend een tent op te zetten. Vechten om de rubber hamer, samen komen we er uit. De eerste dienst heeft een rustgevend koraalvoorspel van Bach vooraf, klinkend over de luidsprekers. Knarsend en piepend opent zich zo nu en dan een rolluik om weer een gedeelte bij de kerkzaal te voegen. Tweeduizend jongeren vullen de kerk, zingen hun lied en houden zich stil. Een mooie koele avond onder een indrukwekkende sterrenhemel. De eerste nacht in de tent. Moniek schrijft: Tent vreemd veilig voel ik mij hier klein en nietig als ik ben toegedekt door een wollen deken van eindeloos blauw gedragen door een matras van eeuwig groen leg ik mij neer in de geborgenheid van een volmaakte schepping Jan en ik worden geacht ons te voegen bij de volwassenen. Ontbijt met koffie, dat wel! Maar we missen het vertrouwde broodje met een reepje chocola dat wel bij de jongeren wordt geserveerd. We redden ons met de jam die de wespen minstens zo lekker vinden als wij. We slaan ons er, letterlijk, doorheen. Broeder John zal deze week de inleider zijn bij de Bijbelstudies voor volwassenen. Zijn keuze is gevallen op de scheppingsverhalen uit Genesis. Er moeten gespreksgroepen worden gevormd en net iets te overhaast vallen Jan en ik in een Duitstalige groep: een ouderwetse pastoor, een esoterische Nederlandse die geen hekel heeft aan praten, een man met een licht verstandelijke beperking, een lieve uitgetreden non die Ursula heet (ja,ja, inderdaad, Rob de Nijs, 'Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula), nog een paar verdwaalde Godzoekers en natuurlijk wij, de twee oudjes uit het Groene Hart. Ook de jongeren luisteren naar inleidingen over verschillende thema's, vinden hun gespreksgroepen, genieten van contacten en vriendschappen. Die eerste ochtend zoek ik rond de middag even de stilte in de schaduw onder een boom, trachtend in gedachten te zijn bij de uitvaartdienst van de zus van een goede vriendin. Vijf weken geleden sprak ik haar nog in ogenschijnlijk blakende gezondheid. Maar plots bleek ze zo ernstig ziek dat niets meer kon helpen. Links hoor ik de klokken van Taizé, rechts de op afstand passerende TGV, de hoge snelheidstrein. Ik schrijf: Er luidden klokken hier, zo net nog, half één - en vaker, drie maal daags, als pillen van de dokter die ook niet helpen ondanks bange hoop - verwaaid over de weidse heuvels Wat verder weg een trein, wie weet van waar naartoe? Probeer geloof maar in de rails te houden, want trekken pijnen daar een wissel op rest er niet meer dan slechts een koele bries hoewel de storm in mij niet is gaan liggen. Een paar dagen later schrijft Moniek: Verlos me storm in mijn hoofd gedachten flitsen heen en weer donderen botsend tegen elkaar achter mijn ogen vallen druppels mij het zicht ontnemend onrustig zoek ik Jou mijn Verlosser zoals Jij toen de storm op het meer beval te liggen maan Jij nu de storm in mijn hoofd Het is een bijzondere week in Taizé want een aantal arme Franse gezinnen zijn uitgenodigd om hier een weekje vakantie te vieren. Veel kinderen dus. Tijdens de stilte in een avonddienst valt een kind in de armen van de moeder in slaap. Zeer vertederend. Het zachte snurken van het jochie is tot op meters afstand te horen. Net te veel voor de brave KERKMAGazine BODEGRAVEN 16 september 2015

19 kerkwacht die de moeder zachtjes maant om, met het kind, de kerk te verlaten. Dat wekt wrevel in onze groep. 'Het kan toch niet waar zijn dat zo'n kind de kerk uit moet?' Ik stuur direct na de dienst een mailtje aan broeder Sebastiaan (we kennen elkaar) en krijg per kerende post reactie. Was inderdaad een actie van een overijverige 'stiltebewaarster'. Maar de strakke Taizéregels gaan toch knellen. Diezelfde avond komt een jong stel ons even na tienen vertellen dat we op tijd naar bed moeten. Jan concludeert niet ten onrechte dat de broeders van Taizé altijd loftuitingen en sympathie krijgen maar de minder sympathieke klusjes, het handhaven van de door hen ingestelde, soms belachelijk irritante regels, overlaten aan de 'volunteers'. Dat roept ergernis op, die we, recalcitrant als we zijn, nog uitvoerig bespreken alvorens aan de oproep gehoor te geven. Desalniettemin blijft Taizé heel goed voelen. De alles doordrenkende liefde doet ergernis verdwijnen als sneeuw voor de zon, die ons enkele dagen meer dan overdadig beschijnt. Moniek blijkt, zo horen we de volgende morgen, een gedicht te hebben geschreven over dat slapende jochie: Laat de kinderen zoals een kind puur en echt zich in volledige overgave vlijt tegen moeders borst zich geborgen wetend in haar koesterende liefde zo wil ik komen Heer, tot U vernieuw mijn kind-zijn maak mij weer puur en echt herstel mijn vermogen tot overgave zodat ik steeds opnieuw als dat kind tot U kan komen We raken met de groep dagelijks in gesprek over van alles. School en thuis, vriendschappen en liefdes. Ook veel over geloven en zeker over twijfel. Vaak heel persoonlijke verhalen die tussen de tenten zijn gebleven. Hooguit wat flarden krijgen plek in een gedicht. Moniek schrijft: Zomaar even soms duik je zomaar even op stap je vanuit je schaduwrijke plaats net buiten het bereik van mijn gedachten plotseling in het volle licht van mijn bestaan word je telkens bijna tastbaar tot je wederom vervaagt Zelf raak ik wat ontmoedigd door de Duitse pastoor (aardige man, overigens) die mij haarfijn weet uit te leggen waarom hij mij in zijn kerk de communie zou weigeren. Lutheranen gaan nog wel, maar protestanten zijn hem een doorn in het oog. Mijn argument dat ik niet begrijp waarom gezond verstand uitgeschakeld moet worden om te kunnen geloven krijgt van hem weinig begrip. Wel van zuster Ursula. Maar welhaast erger nog is zijn idee van het Nederlandse euthanasiebeleid. Het kost Jan veel moeite hem uit te leggen dat het echt anders is dan hij denkt, maar we hebben niet het idee dat het bij hem 'landt'. Mijn zo nu en dan heftig oprispende aversie tegen betweterige theologen probeer ik, bijtend op mijn tong, voor mij te houden en slechts te verwoorden op papier: Van lieverlee vertrouw ik ze niet meer, zij die proberen Jou te vatten in hun woorden die doen of zij dat rechtstreeks van Jou hoorden maar slechts wat boeken lazen, zeer geleerd, dat wel. Wat valt er meer te zeggen dan 'Jij bent '? En verder blijft het bij wat vroom ver gissen. Als Jij in alles bent, dan ben Je niet te missen zal Jij voor eeuwig in en om ons zijn. Want ook nu geldt weer dat het wonderlijk inspirerende van Taizé het wint van de twijfel. Iets wat niet te duiden is helpt te zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons verdeelt. Enkele meiden uit onze groep hebben een bijzondere ontmoeting. Daisy schrijft het op: Na elk avondgebed nemen een aantal broeders plaats in de kerk om met jongeren te praten. Zo ook frère Alois, de leider van de broeders. Na het avondgebed op 16 juli 2015 besloten Femke, Gwenda en ik om naar hem toe te gaan. Er stond al een kleine rij mensen voor ons, dus we moesten even geduld hebben voor we hem konden spreken. Toen wij aan de beurt waren, begonnen we het gesprek door onszelf voor te stellen en te zeggen uit welk land we afkomstig waren. Wat opviel is dat frère Alois een zachte stem en een vriendelijk gezicht heeft. Frère Alois begon (de aanleiding kunnen wij ons niet meer herinneren) te spreken over de grote vluchtenlingenproblematiek van onze huidige samenleving. Dit is ook één van de thema's die in Taizé besproken wordt met de jongeren. Een aantal uitspraken van hem willen wij graag delen. Hij zei dat 'hun kracht (van de vluchtelingen) om hierheen te komen, veel sterker is dan onze kracht (de westerse samenleving) om hen tegen te houden'. Verder gaf hij aan dat het gebleken is dat veel vluchtelingen in vluchtelingenkampen tegenwoordig goed opgeleide mensen zijn. Zijn slotak- KERKMAGazine BODEGRAVEN 17 september 2015

20 koord: wij moeten geen angst voor hen hebben. Hij vroeg ons dit te vertellen aan de mensen in ons eigen land. Hij besloot ons gesprek door ons alle drie een kruisteken op ons voorhoofd te geven. Hierna vroegen wij of we een gebed mochten uitspreken. We legden al onze handen op elkaar en begonnen te bidden. We baden voor een goede tijd in Taizé en vroegen God of hij deze gemeenschap wil zegenen, met name tijdens de activiteiten rondom de jubileumweek in augustus. Na dit gebed namen we afscheid van elkaar. Het was voor ons een mooi moment. Na het feest van het licht op zaterdagavond verlaten we, zowel uiterlijk als innerlijk bepakt en bezakt, die inspirerende heuvel in Bourgondië. Wat het zoal met je doet, zo'n weekje? Huisdichteres Moniek weet het te vatten in twee gedichten: Het spel bijna raakte ik hen kwijt enkel mezelf plaatsend op het podium van mijn bestaan verloor ik ze uit oog en hart spelend de hoofdrol in mijn eigen stuk de spot slechts op mij gericht mijn tegenspelers buiten spel gezet tot ik verbaasd wachtend op juist dát uitblijvende tegenspel besefte dat mijn rol enkel waarde krijgt wanneer ze wordt gespeeld in relatie met én tot hen Exit mijn naasten Tot volgend jaar, dierbaar Taizé. Dirk Jan hier sta ik hopeloos verdwaald omringd door al mijn gedachten midden in het doolhof dat ik zelf creëerde moe van het alsmaar rondjes lopen in mijn hoofd zoekend naar een uitgang die ik zelf onvindbaar maakte besluit ik te zitten even slechts te zijn op adem te komen en dan zie ik al rustend de gedachten om me heen transparanter worden vanzelf de uitgang onthullend Zin om in 2016 mee te gaan? We gaan, vrijwel zeker, van 17 tot 24 juli Laat van je horen: Met spoed gezocht: Gastouders voor catechese! et nieuwe kerkelijk jaar lijkt nog ver weg, H maar toch zijn we met Taakgroep Jongeren alweer bezig met de voorbereiding voor het catechese-seizoen 2015/2016. Zoals u wellicht bekend is, wordt de catechese in onze gemeente verzorgd door gastouders, die daarin begeleid worden door Ivanka Druijf - den Hoedt. Het jaarthema voor onze Emmaüsgemeente voor aankomend seizoen is 'Groeien in geloof'. Dit jaar willen we juist bij de catechese ook ouderen betrekken om jongeren te helpen in hun zoektocht naar God. U zult daar later meer van horen. Afgelopen jaren hebben we steeds gastouders kunnen vinden, die onze jongeren ("discipelen in opleiding") enthousiast hebben begeleid in hun zoektocht naar het geloof. Gelukkig hebben we een aantal vrijwilligers bereid gevonden om nog een jaar door te gaan als gastouder, maar er gaan ook een aantal gastouders stoppen. Dus zoeken wij voor het komende seizoen met spoed nieuwe gastouders/vrijwilligers! Wie wil/kan ons aankomend seizoen helpen? Per seizoen zijn er ongeveer 10 catechese-avonden van 1-1,5 uur (vijf in de periode tot december en vijf in de periode vanaf januari). De catechese wordt op zondag 10 april 2016 gezamenlijk afgesloten met de Xplore-dienst om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk. U kunt zich aanmelden als koppel, maar uiteraard ook individueel. U hoeft de onderwerpen voor de avonden niet zelf te bedenken, daarbij wordt u geholpen door Ivanka. Alstublieft, wilt u onze jongeren helpen op hun weg naar God? Meldt u zich aan bij Mirjam Wieman of bij Ivanka Druijf! Of stel uw vragen aan één van ons als u eerst meer wilt weten! Mirjam Wieman Medewerker Taakgroep Jongeren of Ivanka Druijf den Hoedt Kerkelijk Werker, catecheet KERKMAGazine BODEGRAVEN 18 september 2015

21 National Celebration Choir gaat met publiek op zoek naar De Bron in musical Van Kaft tot Kaft innen en buiten de kerk putten mensen hoop B en inspiratie uit de Bijbel. Het Boek heeft een belangrijke plaats in het leven van veel mensen; vooral als manier om bij De Bron uit te komen. Maar wat gebeurt er als je de Bijbel heel letterlijk neemt? De musical Van Kaft tot Kaft van het National Celebration Choir heeft die vraag uitgewerkt in een ontroerend, leuk en opbouwend verhaal. In september wordt de musical op 3 plaatsen in het land opgevoerd. Van Kaft tot Kaft is een gloednieuwe musical van het National Celebration Choir. Nadat ze vijf jaar geleden met de musical Connected door het land trok, smaakten de reacties naar meer. Met Van Kaft tot Kaft is het de groep gelukt om een verhaal te brengen waarin vrijwel iedereen zich zal herkennen. In de musical wordt een bonte verzameling mensen gevolgd wiens kerkelijk leven ondersteboven komt te staan als besloten wordt dat het anders moet. Sommige leden gaan de Bijbel heel erg letterlijk nemen. Er volgt een zoektocht met een lach en een traan, komische confrontaties en een diep verlangen om uit te komen bij de Bron. De musical Van Kaft Tot Kaft gebruikt zang, drama en toneel om de zoektocht naar de Bron op een verrassend aansprekende manier tot leven te brengen. Het landelijk koor hoopt mensen door deze musical te ontroeren, op te bouwen en te raken. Het script van Van Kaft Tot Kaft is geschreven door Maarten Wassink en Talitha Nap. De uitvoeringen zullen in de volgende plaatsen zijn: Gouda Goudse Waarden Alphen a/d Rijn Ashram College Lutten zaterdag 12 september zondag 27 september zaterdag 3 oktober Over het National Celebration Choir Het National Celebration Choir is een landelijk gospelkoor met leden uit alle hoeken van het land en uit verschillende kerken en gemeenten. Het koor staat onder leiding van Maarten Wassink. Kijk voor meer informatie (ook over de optredens) op Duurzaam kerk zijn Waarom wordt er altijd naar de kosten gekeken? En ook nog eens met anderen vergeleken? Ik denk dat we beter eens goed kunnen praten over alle nog te ontdekken baten! de opa van Heeft u hierover een idee? Verras er dan de redactie mee! KERKMAGazine BODEGRAVEN 19 september 2015

22 Van de taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd et nieuwe kerkseizoen H gaat weer van start. Ook wij als taakgroep gaan ons weer beraden welke projecten we volgend jaar zullen ondersteunen. Want dat is onze taak: het steunen van mensen in andere landen en culturen, om een menswaardig bestaan te kunnen hebben en als christen in de ondersteuning van hun geloof, in hun land en in de cultuur waarin zij leven. Dit lijken grote woorden, maar Vrede en Gerechtigheid blijven de twee pijlers van ons christen-zijn. Wij proberen er in alle bescheidenheid onze bijdrage aan te leveren. Verder is er in september tijdens de najaarsmarkt ook weer de jaarlijkse rommelmarkt. De projecten die hiermee worden gesteund, samen met de inkomsten van de Zendingskringloopwinkel, staan in de KERKMAG van juli-augustus Maar deze maand krijgt ook de wereldvrede een belangrijke plaats. Vredesweek 2015 De Vredesweek is een jaarlijks terugkerende themaweek georganiseerd door PAX en vele lokale Ambassades van Vrede. De Vredesweek 2015 begint op zaterdag 19 en eindigt op zondag 27 september, met op 20 september de Vredeszondag. Tijdens deze week organiseren veel vrijwilligers in heel Nederland honderden evenementen die in het teken staan van vrede. Wat hierna volgt is overgenomen van de website van Kerk in Actie: De wereld lijkt verscheurd te worden door oorlog en geweld. Mensen verlangen hartstochtelijk naar vrede. Vanuit dat verlangen staan op veel plekken in de wereld mensen op om met elkaar te werken aan vrede. Want uiteindelijk is hun verlangen naar vrede groter dan hun angst voor geweld. In de Vredesweek staat de Protestantse Kerk daarom stil bij het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX en zoeken vooral naar bruggenbouwers. De kracht van radio Er is moed voor nodig om in tijden van oorlog verbinding te zoeken met elkaar. In Mali hebben twee moedige bruggenbouwers elkaar gevonden: de christelijke radiojournalist Adjan en de imam Wangara. De radicale islam is sterk in opkomst in dit land, waar al jarenlang geweld heerst. Er is veel onderling wantrouwen tussen christenen en moslims. Adjan en Wangara gaan samen, met steun van Kerk in Actie, radioprogramma s maken over vrede en verzoening. Adjan gelooft in de kracht van radio: Radio heeft een enorm bereik, ook in de dorpjes ver buiten de stad. De stem van de tolerante imam kan hierdoor heel ver dragen. Na de uitzending praten mensen in de dorpen in groepjes door over de boodschap van vrede. Sommigen durven voor het eerst iets te delen over hun ervaringen in de oorlog. Met hun programma s bereiken deze twee mannen duizenden mensen in een door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. De droom van de bisschop In Soedan stond bisschop Paride Taban op. Hij stichtte het vredesdorp Kuron Peace Village, dat gesteund wordt door PAX. Zijn verlangen: Een gemeenschap waar mensen met verschillende etnische en religieuze achtergrond samenleven in vertrouwen, harmonie en vriendschap. Drie dingen zijn belangrijk om zijn droom waar te maken, gelooft bisschop Taban. In zijn dorp wil hij mensen leren om genoeg voedsel te produceren, zodat honger vrede niet in de weg staat. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen moeten gelijke kansen hebben om onderwijs te volgen en leren van en over de ander. En het dorp mag geen gesloten gemeenschap zijn, maar moet in open verbinding staan met de omgeving. PAX helpt met het trainen van lokale veiligheidscomités en ondersteunt een groep lokale jongeren die in de omgeving van Kuron theaterstukken opvoert om problemen als veeroof, alcoholisme en huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Kerk in Actie en Pax ondersteunen deze moedige bruggenbouwers in Mali en Soedan en andere vredesprojecten overal ter wereld.- Op zondag 20 september is het Vredeszondag. Dan zal de collecte ook voor het werk van deze bruggenbouwers bestemd zijn. Namens taakgroep Kerk in Actie Wereldwijd, Bert Uithol KERKMAGazine BODEGRAVEN 20 september 2015

23 ROMMELMARKT september 2015 Protestantse Zendingscommissie Bodegraven in het Anker en op het Ankerplein 11 en 12 september 2015 Medewerkers gevraagd V oor de 45e keer hopen we met de zendingscommissie in september een grote rommelmarkt te houden waarvan de opbrengst naar de Gereformeerde Zendingsbond, Kerk in Actie, de Inwendige Zendingsbond en Youth for Christ gaat. Daarom vragen wij u dringend ons te komen helpen. We hopen dat vele oude en nieuwe medewerkers zich enthousiast zullen opgeven om mee te doen. Het is leuk werk en er is van alles te doen. Hieronder vindt u een overzicht van 20 taken waaruit u kunt kiezen. Achter elke taak staat hoeveel personen we ongeveer nodig hebben. Vooral voor het inrichten van t Anker en het verkopen hebben we veel mensen nodig. Het kost wat tijd en moeite, maar u krijgt er veel voor terug. Mogen we op u rekenen? Protestantse Zendingscommissie Om te weten wanneer u ons komt helpen vragen we u bij de aanmelding aan te geven welke taak of taken u wilt vervullen. NB Noteer de taken die u gaat vervullen ook in uw eigen agenda! Wij rekenen op u! U kunt zich aanmelden bij: Elly Roseboom, Hofstede 2, , Meld u aan onder vermelding van de volgende gegevens: Naam: Adres: : : Ik help bij taaknrs.: Takenoverzicht Rommelmarkt 2015 Nr Datum Van Tot Activiteit Nodig 1 vr 4 sep Zaal Anker klaarmaken 6 2 za 5 sep Laden bij Van Dam *)(meubels voor Anker) 20 3 za 5 sep Inrichten Anker 10 4 ma 7 sep Inpakken winkel 8 5 do 10 sep Laden winkel/van Dam*) overig 12 6 vr 11 sep Uitladen 10 7 vr 11 sep Kramen inrichten en prijzen 20 8 vr 11 sep Kramen inrichten en prijzen 20 9 vr 11 sep Kramen inrichten en prijzen vr 11 sep Verkoop vr 11 sep Verkoop vr 11 sep Verkoop vr 11 sep Verkoop vr/za Bewaking 3 15 za 12 sep Verkoop za 12 sep Verkoop za 12 sep in overleg Lege winkel schoonmaken 4 18 za 12 sep Opruimen za 12 sep Anker schoonmaken en inruimen ma 14 sep in overleg Winkel opnieuw inrichten 10 *) Weijland 6, Nieuwerbrug KERKMAGazine BODEGRAVEN 21 september 2015

24 Kerk en Media ontactbanden: het verzoekplatenprogramma C met geestelijke muziek, door en voor luisteraars, is te beluisteren: Elke woensdagavond van tot uur via de kerkradio en de computer op (opnames diensten Ontmoetingskerk meeluisteren). Elke donderdagavond van tot uur op radio Bodegraven (103.4 via de kabel of via de ether). Via de website van de Emmaüsgemeente kunt u de uitgezonden programma s alsnog beluisteren (opnames diensten Contactbanden). 2 en 3 september Vanavond brengen we de herhaling van het programma met muzikale groeten en felicitaties voor jarigen tot en met 27 augustus. We wensen u een goed luisteruur toe. 9 en 10 september Hartelijk welkom bij de nieuwe uitzending van Contactbanden. Uw verzoeken voor jarigen tot en met 10 september komen vanavond aan de beurt, en ook sterkte wensen en hartelijke groeten. We hopen weer op een mooi luisteruur. 14 september Graag ontvangen we uw bijdrage voor de volgende Contactbandenuitzending die zal worden uitgezonden op 23 en 24 september. Jarigen tot deze datum kunt u blij maken met een muzikale felicitatie, maar ook uw groeten en medeleven willen wij graag doorgeven. Uw verzoek is welkom tot 14 september om uur. 16 en 17 september Herhaling van de voorgaande uitzending. 23 en 24 september Vanavond kunt u luisteren naar de uitzending van Contactbanden betreffende de periode van 11 tot en met 24 september. Een goed uur toegewenst. 28 september Vanavond 28 september vergaderen wij weer, uw verzoeken zijn tot uur welkom op onderstaande adressen. Jarigen tot en met 8 oktober kunnen worden verrast met een mooi lied. We horen weer graag van U. Uw aandacht voor elkaar wordt zeer gewaardeerd. 30 september en 1 oktober We herhalen de voorgaande uitzending, waarin felicitaties tot en met 24 september. 7 en 8 oktober Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van Contactbanden. We hopen weer op een mooi uur met door u en voor u aangevraagde muziek. Uw verzoek voor een muzikale felicitatie, groet, bemoediging of medeleven is van harte welkom op een van onderstaande adressen: door een aan Contactbanden p/a Watersnip 46, 2411 MD, (Nel Ubels) Contactbandenbrievenbus in Vijverhof (bij de balie) Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde (in de hal) bij de medewerkers van Contactbanden. Het cd-boek met aan te vragen muziek is in te zien in t Centrum van de Ontmoetingskerk, de boekentafel in de Dorpskerk, bij de Contactbandenbrievenbus in Rijngaarde en op aanvraag te verkrijgen bij de medewerkers van Contacbanden. Digitaal: het Contactbandenboek met alle aan te vragen muziek is ook in te zien op wie is wie Contactbanden cb-boek. We wensen u veel gebruiksgemak met deze digitale aanvulling. Een eventuele bijdrage is welkom op rekening NL81 INGB t.n.v. Contactbanden te Bodegraven. Veel luistergenoegen toegewenst en een hartelijke groet van het team van Contactbanden. Kerkplein 15 erkplein 15 is het zondagmorgenprogramma K van Radio Bodegraven, de lokale omroep voor Bodegraven, de Meije en Nieuwerbrug. In het programma Kerkplein 15 is iedere week een kerkdienst te beluisteren van één van de deelnemende kerk-/geloofsgenootschappen. De planning voor de komende weken is als volgt: 6 sep Evangelisatiekring Bodegraven 13 sep Pinkstergemeente Morgenstond 20 sep PGB Hervormd Wijk 1 Dorpskerk Ds. M.J. van Oordt, opening winterwerk 27 sep PGB Hervormd Wijk 2 Dorpskerk Ds. P.F. Bouter 4 okt PGB Emmaùs Ontmoetingskerk Ds. A.P. Tack Israelzondag 11 okt Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ds. J.M. Batteau, IJsselstein KERKMAGazine BODEGRAVEN 22 september 2015

25 Andere religieuze programma s bij Radio Bodegraven: Op donderdagavond kunt u luisteren naar: Gospel time Gewijde Muziek Contactbanden Toetsen & Snaren van uur van uur van uur van uur Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt op zondagmorgen herhaald van uur, dus voorafgaand aan Kerkplein 15 dat om 9.00 uur begint en tot uur duurt. Kerkplein 15 is te ontvangen op de volgende frequenties: 103,4 via de kabel en via de ether. Gert Bregman Eindredacteur Kerkplein B.O.C.-nieuws p zaterdag 19 september komen wij O uw oud papier en karton weer ophalen. De opbrengst van 20 juni was kg (4 weken). De opbrengst van 18 juli was kg (4 weken) Overige ophaaldagen in 2015: 17 oktober 21 november Uw B.O.C.-team 12 december Agenda Kerk in de week Datum Tijd Activiteit Plaats 2 sep Bezorging KERKMAG nr. 8: september 4 sep Rommelmarkt: 't Anker klaar maken t Anker 5 sep 9.00 Inleveren oude metalen World Servants Buitenkerk 57a 5 sep 7.30 Rommelmarkt: Meubels laden Weijland 6 5 sep 8.30 Rommelmarkt: Inrichten t Anker t Anker 5 sep 9.00 Inzameling oude metalen World Servants Buitenkerk 57a 7 sep Rommelmarkt: Inpakken voorraad Zendingswinkel Spoorstraat 16 9 sep PCOB Contactbijeenkomst Rijngaarde 10 sep Rommelmarkt: Laden overig 11 sep 6.00 Rommelmarkt: Uitladen Ankerplein 11 sep 7.00 Rommelmarkt: Kramen inrichten Ankerplein 11 sep Start Rommelmarkt Ankerplein 12 sep e dag Rommelmarkt Ankerplein 12 sep Start opruimen Rommelmarkt Ankerplein 12 sep Musical Van Kaft tot Kaft Gouda Goudse Waarden 18 sep Kids Club t Centrum 19 sep BOC 25 sep Kopijsluiting KERKMAG nr.9: oktober 25 sep Kindermiddag t Centrum 27 sep Musical Van Kaft tot Kaft Alphen a/d Rijn Ashram College 29 sep 9.30 Ontmoeting onder de koffie t Centrum 29 sep Zingen voor Israël Dorpskerk 2 okt MEET &. t Centrum 3 okt 9.00 Inzameling oude metalen World Servants Buitenkerk 57a 6 okt Vrouwen Koffie Ochtend t Anker 7 okt Bezorging KERKMAG nr. 9: oktober 7 okt Gemeenteavond t Centrum 13 okt Luisteren naar de stilte (Prot. Gem. Bodegraven) (wordt nog bekend gemaakt) 24 okt Lutherdecade/Lutherdag Breda Lutherse Kerk 7 nov Petite Messe Solennelle Gouda St Janskerk KERKMAGazine BODEGRAVEN 23 september 2015

26 Kindernevendienst n september vertellen we in de kindernevendienst verhalen over de profeten Elia en Elisa. In I deze verhalen is het grootste niet altijd het beste. Een machtige koning is niet sterker dan een profeet die het woord van de Heer verkondigt. En een hele groep van 450 profeten van de stoere god Baäl is niet meer dan die ene profeet van de Heer. Hoe groter, hoe beter? Dat zit in de Bijbel vaak net even anders. Juist in het kleine zit soms iets heel waardevols, iets heel kostbaars. Tijdens de startzondag, zondag 13 september, zal er ook kindernevendienst zijn. We hebben al iets leuks bedacht om met elkaar te doen, maar wat, dat blijft nog even een verrassing. Kidsclub Knutselmiddag 18 september Thema: Vrolijke vlinders Waar: Op de jeugdzolder van t Centrum, Willemstraat 15 (via buitentrap) Wanneer: Vrijdag 18 september van tot uur (je mag gelijk uit school komen) HIGH TEA + oor ouders/verzorgers, kinderen, grootouders en kleinkinderen in t Centrum V Zondagmiddag 11 oktober Inloop Workshops n.a.v.de Samenleesbijbel High Tea Jij komt toch OOK? Wie: Kinderen van groep 3 t/m groep 7 (kinderen van groep 1 en 2 mogen komen met een ouder of verzorger) Info: KERKMAGazine BODEGRAVEN 24 september 2015

27 De Kidsclub gaat door n de vorige KERKMAG deden we een oproep, omdat we mensen te kort kwamen en we zijn erg I blij te kunnen vertellen dat Gijs Teekens ons komt helpen om er weer leuke middagen van te maken. Voor wie ons nog niet zo goed kent: de Kidsclub is voor kinderen van de basisschool. Voor kinderen die in de groepen 1 of 2 zitten vragen we of een ouder of verzorger erbij kan blijven. Kinderen uit de groepen 3 t/m 7 zijn welkom op de jeugdzolder van t Centrum (Willemstraat 15). Meestal bedenken we een leuke knutselactiviteit die bij het seizoen past. We kijken altijd een filmpje van een bijpassend Bijbelverhaal en we zingen of luisteren naar christelijke liederen. ebt u kinderen die in groep 1, 2 of 3 zitten, H schrijf deze middag dan op in uw agenda! De kinderen krijgen op school ook nog een uitnodiging. op vrijdagmiddag 25 september 2015 om uur in t Centrum van de Ontmoetingskerk Spoorstraat 11 Heb je zin om te komen dan ben je op vrijdagmiddag vanuit school (vanaf uur) van harte welkom. We wachten altijd op de kinderen die later uit school zijn, maar we beginnen dan alvast met wat drinken en een kleine activiteit. De middagen duren tot uur en van de kinderen die gebracht worden, horen we graag even of de kinderen zelf naar huis mogen of opgehaald worden. Data Kidsclub najaar 2015: 18 september 30 oktober 20 november 11 december Tot dan! Mirjam Wieman en Nathalie de Boer Sirkelslag Kids 2015 ok dit jaar doen we weer mee met Sirkelslag O Kids. Dit is voor kinderen die in groep 6, 7 of 8 van de basisschool zitten. Onze groepen zijn al aangemeld! Doe jij ook weer mee? Hou dan de volgende KERKMAG en de website (www.pge.nu) in de gaten voor meer info. Tot dan! Groetjes Bas en Klaartje Op 3 christelijke scholen in Bodegraven krijgen de kinderen in groep 1, 2 en 3 het boekje Jezus houdt van alle kinderen!. Tevens zit daar een uitnodiging bij om te komen naar de kindermiddag, die dit jaar in de Ontmoetingskerk wordt gehouden. Waarom een kindermiddag? Een kindermiddag is er om samen met kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar te komen. Samen door de kerk lopen, met de dominee praten, bij het orgel kijken, liedjes zingen. We willen er een gezellige middag van maken. Voor wie? Voor alle kinderen die in groep 1, 2 en 3 zitten. Vorig jaar waren de reacties van ouders en kinderen erg enthousiast. Er waren ook veel kinderen met een ouder. Het zou fijn zijn, als er dit jaar ook veel kinderen komen! Hebt u geen oppas voor bijv. jongere kinderen, geen probleem. Ze mogen gerust meekomen. Natuurlijk mag u andere ouders/verzorgers met kind(-eren) meenemen. De middag zal vooral gericht zijn op de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. Wij hopen op uw komst. Mieke Brusse KERKMAGazine BODEGRAVEN 25 september 2015

28 Zomerkamp Leusden groot succes aterdag 18 juli zijn we weer teruggekeerd uit Z de bossen van Leusden in Bodegraven. We hebben met elkaar een super gave week gehad. Zo hebben we verschillende spellen gedaan, zijn we naar het Henschotermeer geweest en zijn we de stad Amersfoort ingegaan. Tijdens deze week hebben we ook met elkaar stilgestaan bij het Bijbelthema Op een onbewoond eiland?. We hebben iedere dag een Bijbelverhaal besproken en zo met elkaar ontdekt dat je eigenlijk nooit alleen bent en altijd op God kunt vertrouwen. Het was een geweldige week en weer een groot feest om dit met elkaar mee te maken. Voor meer berichten kun je terecht op de Facebookpagina van het kamp; facebook.com/kampleusden. Hier hebben we een aantal foto s op gezet, ook hebben we dagelijks het kampjournaal opgenomen en hier geplaatst. Op deze pagina zullen we de komende tijd nog wat foto s en filmpjes plaatsen. We willen graag iedereen die deze week tot zo`n mooie week heeft gemaakt bedanken. Zo willen we Jocotrans en Ep van Rijn bedanken voor het brengen en halen van onze fietsen en bagage. Ook Ivanka Druijf die op zondag met ons de kampdienst heeft gedaan willen we bedanken. Ook alle kinderen die met ons zijn meegegaan deze week willen we bedanken. Jullie waren weer een leuke groep! Maar bovenal willen wij God danken voor de week die Hij ons heeft gegeven. We danken Hem voor alles wat we mochten ontvangen. We hebben het erg gezellig gehad. We hebben met en van elkaar mogen leren. Dank aan Hem die dat mogelijk maakt. Ook willen we God danken dat er geen grote ongelukken zijn gebeurd. Hij heeft ons beschermd en bewaard en in veiligheid weer teruggebracht. Namens de leiding, Tim van Rijn Tienerkamp Hulshorst weer voorbij.. n de eerste vakantieweek vond het allereerste I Tienerkamp Hulshorst plaats! Op maandag 13 juli vertrokken we richting YMCA kampterrein in Hulshorst. Daar stonden de tenten voor ons klaar en met 14 tieners en 5 leiding kon het programma beginnen! De vier dagen in Hulshorst stonden in het teken van diverse activiteiten, zoals vlaggenroof, levend stratego, smokkelspel, een spel in de stad en veel vrije tijd. Dinsdagochtend bezochten we een klimbos en daar ontpopten zich heel wat apen in de bomen. In deze vier dagen doorliepen we ook een 5-kamp, waar een felle strijd losbarstte tussen de drie teams. Elke dag hielden we een SU-tje (stil uurtje) om na te denken over het Bijbelthema: Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Daarbij spraken we iedere dag over: dankbaarheid, vergeving en deden we een spel over onze Bijbelkennis. Op 16 juli was het feest helaas alweer voorbij en stonden de ouders klaar om de tieners naar hun eigen bed brengen. KERKMAGazine BODEGRAVEN 26 september 2015

29 en aantal vrijdagen in het jaar een gezellige E avond van uur tot uur voor jongeren van 15 t/m 18 jaar op de Jeugdzolder van t Centrum. Dat is MEET& Afgelopen jaar hebben we o.a. een film gekeken, gegamed met playstation en Wii, gelasergamed en spelletjes gedaan (Weerwolven, 30 seconds, etc.). Benieuwd naar wat we dit jaar gaan doen? De eerste MEET&.. avond is op vrijdag 2 oktober. Zet ook de volgende data vast in je mobiel: 27 november, 5 februari, 1 april en 1 juni. Wil je op de hoogte gehouden worden van wat we gaan doen op de MEET& avonden? App dan je 06- nummer door dan word je toegevoegd in de groepsapp van MEET& of stuur je mailadres. Ook ideeën voor invulling van de avonden zijn welkom. Groetjes en tot ziens! Bas en Klaartje van Vliet World Servants Jongeren elga was van 6 tot en met 25 juli in Malawi. H Hier heeft zij met haar groep een school en een lerarenwoning gebouwd. Het was een geslaagd project. essa was van 3 tot en met 25 juli in Guatemala. T Tijdens het project heeft zij met haar groep een deel van een school gebouwd. Het gebouw is nog niet af, maar de doelstellingen zijn wel bereikt. De lokale aannemer zal het gebouw afmaken. Het was een hele mooie ervaring. urjan, Marius, Sjoerd en Lucas waren van 23 juli J tot en met 11 augustus in Ecuador. Hier hebben zij gewerkt aan een centrum voor cacaoverwerking. Het project was een groot succes. illem, Izaura, Marijke en Sanne waren van 25 W juli tot en met 15 augustus in Bolivia. Daar hebben zij twee klaslokalen gebouwd, waarvan het dak nog ontbreekt en de fundering gestort van twee andere lokalen. Het was een fantastisch project. KERKMAGazine BODEGRAVEN 27 september 2015

30 Prikbord aarten, bloemen, bezoekjes, telefoontjes en K de bloemen uit de kerk. Heel veel dank voor al het medeleven in de afgelopen maanden. Ik ben blij weer aan het gewone leven te kunnen deelnemen. Carin de Lange Lieve mensen, eel hartelijk bedankt voor de bloemen en de H vele kaarten die ik mocht ontvangen. Hartelijke groeten, Kees en Gerda van Os artelijk dank voor de kaarten die ik heb gekregen en voor de bloemen uit de kerk. Ze H hebben een tijd gestaan. Het gaat weer wat beter met me. Ik ben blij dat ik weer thuis ben. Jannie Zaal, Ingelanden 34 Dank artelijk dank voor de kaarten, de bloemen H uit de kerk met de vele handtekeningen die ik na mijn plotselinge ziekenhuisopname mocht ontvangen. Dit meeleven deed ons goed. Voor verder herstel kan ik thuis revalideren. Een vriendelijke groet, Jan en Fie Kempe amens de hele familie wil ik iedereen die N heeft meegeleefd tijdens de ziekte en het overlijden van onze man, vader en opa Jan C. Schouten heel erg bedanken. De vele bezoekjes van "kerkmensen" hebben hem goedgedaan. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de vele kaarten die wij als familie mochten ontvangen. Fijn dat er zoveel mensen om je heen staan. Astrid Swieb-Schouten Duurzaam kerk zijn Hartelijk dank! oor de omstandigheden wat laat, maar wij D willen langs deze weg nog hartelijk dank zeggen voor alle blijken van belangstelling en meeleven, in welke vorm dan ook, bij ons 65- jarig huwelijk en tijdens de revalidatie in Gouda. De revalidatie gaat nog door, we hopen op verdere resultaten. Overigens zijn we dankbaar en blij, dat we weer samen kunnen wonen. Veel licht aan is fijn, kan met lezen behulpzaam zijn. Gedimd licht maakt knus Kan ook goed zijn dus! Jan en Ans Spaans, Populierenhof 35 KERKMAGazine BODEGRAVEN 28 september 2015

31 Uitnodiging Fietstocht naar Istanbul e PCOB afd. Bodegraven-Reeuwijk nodigt u uit D voor de contactbijeenkomst op woensdag 9 september om uur in de grote zaal van Rijngaarde in Bodegraven. Pieter Tijsterman gaat ons vertellen over de fietstocht die hij gemaakt heeft naar Istanbul in Turkije. Belangstellenden zijn van harte welkom. Vrouwen Koffieochtend p 6 oktober hopen we weer aan O een nieuw seizoen te beginnen. Het thema is Geroepen om... Wij willen jullie dan ook weer van harte uitnodigen om deze ochtenden bij te wonen. Tijd en plaats zijn hetzelfde: 't Anker, Pastorieplein en de aanvang is uur. Vanaf 9.30 uur is de koffie al klaar. Ook is er oppas aanwezig. Wilt u/jij meer informatie dan mag u/jij bellen: Op de vrouwen-koffieochtenden willen we elkaar bemoedigen vanuit Gods Woord; vertrouwend en wetend dat God ons leidt, vasthoudt, draagt en beschermt. Vrijwilligers gezocht e Herberg is een pastoraal centrum in Oosterbeek, waar gasten 3 tot 6 weken verblij- D ven. Herberggasten hebben te maken met zorgen op veel gebieden in hun leven. De gasten worden begeleid door een professioneel team, ondersteund door vrijwilligers. Op dit moment is de Herberg op zoek naar: Stafvervangers Op de avonden en in de weekenden, als de teamleden afwezig zijn, trekken vrijwilligers met hen op. Deze gastvrouwen en/of gastheren (stafvervangers) zijn dan intensief bij de gasten betrokken. Stafvervangers werken altijd in tweetallen. De Herberg is op zoek naar stafvervangers voor de weekenden. Zij worden in onderling overleg 1 x per 4 tot 6 weken voor een etmaal of voor de zondagavond ingeroosterd. Koetshuisvrijwilligers In het Koetshuis van de Herberg worden regelmatig groepen ontvangen voor allerlei activiteiten. De activiteiten vinden vaak plaats op zaterdagen, maar ook van maandag tot en met vrijdag. Voor praktische werkzaamheden worden vrijwilligers ingezet (5 à 10 maal per jaar). Aanmelden Hebt u belangstelling voor vrijwilligerswerk in de Herberg en/of wilt u meer informatie, kijk dan op of mail naar COV Laus Deo Gouda: Petite Messe Solennelle van G. Rossini aterdag 7 november 2015 om uur geeft Z de Christelijke Oratorium Vereniging Gouda LAUS DEO een concert in de Sint Janskerk te Gouda. Op het programma staat het oratoriumwerk Petite Messe Solennelle van G. Rossini. Dit indrukwekkende werk wordt o.l.v. dirigent Gerben Budding met professionele solisten en muzikale begeleiding van een harmonium en vleugel uitgevoerd. De toegangsprijs incl. consumptie en programmaboekje bedraagt 18,00. Informatie via tel: en KERKMAGazine BODEGRAVEN 29 september 2015

32 Kerkdiensten Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug zondag 6 september Dorpskerk 9.30 Ds. P.F. Bouter wijk Ds. M. van Dam, Baarn wijk 1 Bethlehemkerk 9.30 Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug wijk Kand. J. Domburg, Alphen aan den Rijn wijk 2 zondag 13 september Dorpskerk 9.30 Ds. D.G.R.A. Beekman, Noorden wijk Ds. P.F. Bouter wijk 2 Bethlehemkerk 9.30 Kand. J. Domburg, Alphen a/d Rijn wijk Ds. M.J. van Oordt wijk 1 zondag 20 september Dorpskerk Ds. M.J. van Oordt wijk Ds. A. van de Meer, Zeist wijk 2 Bethlehemkerk Ds. P.F. Bouter wijk Ds. A.D.J. Wessels, Schelluinen wijk 1 zondag 27 september Dorpskerk Ds. P.F. Bouter wijk Ds. M.J. van Oordt wijk 1 Bethlehemkerk Ds. D. Siebelink, Reeuwijk wijk 2 Brugkerk Ds. Z. de Graaf, Katwijk aan den Rijn wijk 1 zondag 4 oktober Dorpskerk Ds. P.F. Bouter, voorbereiding H.A. wijk Ds. M.J. van Oordt wijk 1 Bethlehemkerk Ds. M.J. van Oordt, voorbereiding H.A. wijk Ds. G.H. Molenaar, Doornspijk wijk 2 zondag 11 oktober Dorpskerk Ds. P.F. Bouter, Heilig Avondmaal wijk Ds. P.F. Bouter, Heilig Avondmaal en nabetrachting wijk 2 Bethlehemkerk Ds. M.J. van Oordt, Heilig Avondmaal wijk Ds. M.J. van Oordt, Heilig Avondmaal en nabetrachting wijk 1 Zingen voor Israël op 29 september O p dinsdag 29 september a.s. organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk een koor- en samenzangavond in de Dorpskerk, Oude Markt 1 in Bodegraven. De avond wordt gehouden onder het motto Zingen voor Israël en begint om uur. Vanaf uur zal er echter al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door het Mannenkoor Canticum uit Gouda onder leiding van Henri Adema en door Jongerenkoor Speranza uit Barneveld onder leiding van Ria van den Noort. Mark Brandwijk zal dit jongerenkoor begeleiden. Het mannenkoor wordt begeleid door organist Bert Roest. Naast koorzang zal er ook dit keer weer veel samenzang zijn. De avond wordt geopend door ds. M.J. van Oordt. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. Wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israӫl, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn. KERKMAGazine BODEGRAVEN 30 september 2015

33 Mutaties Hervormd Bodegraven-Nieuwerbrug Geboren Op 21 mei Rafael Andreas van Dam (Rafael) Spoorstraat 18, 2411 EE Bodegraven Op 28 mei Adriana Johanna Steinfort (Anna) Oranjeplantsoen 19, 2411 XA Bodegraven Verhuisd Mevr. T. Voordouw, Achter Nieuwstraat 21 naar Hoornblad 52, 2411 MH Bodegraven Mevr. A. Plomp, Hollandshof 23 naar Rijngaarde 130, 2411 EW Bodegraven Mevr. C. Laban en mevr. M. Laban, W. de Zwijgerstr. 17K naar Nieuwstraat 40, 2411 EL Bodegraven Dhr. F.F. Verzijl, Oranjelaan 1c naar Zuidzijde 34, 2411 RR Bodegraven Vertrokken Mevr. N.P de Bruin van Vromade 41 naar Gouda Overgekomen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Alphen a/d Rijn Fam. P.J. Boerefijn, Rosmolen 90, 2406 JW Alphen a/d Rijn uit de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven Dhr. M. Bos, Prinsenstraat 78, 2411 TS Bodegraven uit de Hersteld Hervormde Gemeente te Putten Mevr. M.D. Bos-Prins, Prinsenstraat 78, 2411 TS Bodegraven Wijkgemeente 1 Predikant: Ds. M. J. van Oordt, Dirk Bavolaan 10, 2411 TX , Scriba: A.J. Smits, Oude Markt 1, 2411 AW , Bijstand in het pastoraat: Ds. C.J.W. Verboom, Zwenkgras 13, 2411 DZ , Wijkgemeente 2 Predikant: Ds. P.F. Bouter, Burg. G.R. Vonklaan 15, 2411 AX , Scriba: W. Braaksma, Dronensingel 149, 2411 GX , Bijstand in het pastoraat: Ds. C.J.W. Verboom, Zwenkgras 13, 2411 DZ , Gespreksgroep Rouwverwerking na verlies partner lleen komen te staan door het overlijden van A uw partner is een ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor het overlijden zelf, maar zeker ook voor de tijd erna. De eerste tijd is er vaak steun van familie en vrienden en heeft u het druk met alles wat geregeld moet worden. Daarna wordt het stil. Stichting christelijke hulpverlening het Swanenburghshofje organiseert een gespreksgroep waarin u, onder leiding van twee deskundige vrijwilligers, met elkaar in gesprek gaat over uw ervaringen, verdriet en vragen waar u tegenaan loopt zoals: hoe richt ik mijn leven nu in, waar vind ik mensen om over mijn situatie te praten en hoe geef ik opnieuw zin aan mijn leven. De groep zal bij voldoende aanmelding- starten in oktober Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het Swanenburghshofje, Groeneweg 42 Gouda Veilig aangekomen in het Verre Oosten ij kregen bericht van Jaap & Els en de kinderen dat ze weer veilig zijn aangekomen. W Zij schrijven: We hebben een goede reis gehad en zijn blij en dankbaar dat we allemaal met al onze spullen veilig zijn aangekomen in Azië. Eerst verblijven we in een grote stad op ongeveer honderd kilometer van de plaats waar we wonen en werken. We hebben hier gesprekken met onze teamleiders. Els en de kinderen moeten hier medisch gekeurd worden voor het verblijfsvisum. Daarna hopen we met onze auto door te reizen naar ons huis en ons werk. Een hartelijke groet van ons allen, Jaap&Els, Benjamin, Thomas, Juliëtte, Lukas KERKMAGazine BODEGRAVEN 31 september 2015

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer

en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer Dienst in de Dorpskerk Heemskerk 3 mei 2015 en in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, onze Heer voorganger: ds Marco Visser vleugel: David Rip voorlezer: Corry van Gemeren ouderling: Feija Stuart diaken:

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden. LEESROOSTER VAN TAIZÉ voor de 40dagentijd wo. 5 maart ASWOENSDAG Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas

Protestants Kralingen. 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg. geloof en twijfel. Corinne Vonaesch: Thomas Protestants Kralingen 27 april 2014, Hoflaankerk ds Ilse Hogeweg Tweeling van geloof en twijfel Corinne Vonaesch: Thomas orgelspel verwelkoming door de ouderling aanvangslied: [allen gaan staan] 645, Zing

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog!

Zondag 16 oktober Welkom in De Regenboog! Zondag 16 oktober 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Peter ten Kleij Ouderling van dienst: Bertus Konijnenbelt Organist: Jan Ebeltjes Lector: Jorieke Poorterman Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Nada te turbe Laudate Omnes gentes

Nada te turbe Laudate Omnes gentes Gebedsviering Ten Bos op zondag 19 juni 2011 VOORAF INSTRUMENTAAL Nada te turbe Laudate Omnes gentes INLEIDING Le. 1 Welkom op deze eerste zondag na Pinksteren waarop we het feest van de Drievuldigheid

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan?

Christendom. Wat uit dit geloof spreekt je aan? Christendom In Christendom zijn de Bijbel en Jezus het belangrijkste. In de wereld is het de grootste godsdienst, gevolgd door de Islam. In het Christendom geloven de mensen in één God, die uit Drie Personen

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

EEN VERWONDERDE BOODSCHAP

EEN VERWONDERDE BOODSCHAP Joh. 4:29 - gehouden op 16092012 - p. 1 EEN VERWONDERDE BOODSCHAP Liturgie Votum en groet Zingen: Psalm 125:1.2 Gebed Schriftlezing; Joh. 4:5-30 Zingen: Liedboek 75:4.5.6 Preek: Joh. 4:29 Zingen: Ps. 36:2.3

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april 2014 19. 00 uur in de Emmaüskerk te Lewenborg de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Jelle Hoft Jesse Gerrits

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

Welkom in onze slotdienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in onze slotdienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in onze slotdienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 7 vers 37 t/m 39 Voorzang: Samen zijn wij hier gekomen Psalm 81 vers 1 en 12 Lied 125 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Lied 113

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK?

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? Zondag 5 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 91a. Bemoediging: voorganger : Onze hulp is in de naam

Nadere informatie