Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formaatbeschrijving SWIFT MT942"

Transcriptie

1 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.2, april 2014 Namens FL-Services Contactadres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus HG Utrecht

2 Inhoud 1 Algemene informatie Bestandsstructuur 3 2 Het SWIFT MT942 Unstructured exportformaat Toelichting 5 3 Beschrijving inhoud Bestandsheader Veld:20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Veld :34F: Onder- en bovengrensindicator Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip Veld :61: Afschriftregel Veld :86: Omschrijving Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen 7 4 Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat Veld :20: Referentienummer Transactie Veld :25: Rekeningnummer Veld :61: Afschriftregel Veld :86: Omschrijving Opties 9 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured 11 Bijlage 2: SEPA returncodes voor SWIFT MT942 Structured 16 Bijlage 3: Change Log 17 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 2

3 1 Algemene informatie Officieel heet dit rapportageformaat MT 942 Interim Transaction Report [ MT 942 Interimtransactierapport ]. Het wordt gebruikt om nadere gegevens of een overzicht te verschaffen van de debet- of creditboekingen op de rekening vanaf: Het laatste afschrift (MT940) of saldorapport (MT941), of Het laatste interimtransactierapport (verstuurd in de periode beginnend bij het laatste afschrift of saldorapport. De door RCM geleverde SWIFT MT942 is niet geheel SWIFT-conform. Als maximumlengte zijn bijvoorbeeld meer dan 2000 tekens toegestaan. Andere afwijkingen worden aangegeven waar relevant. In RCM kunt u kiezen tussen twee soorten SWIFT MT942 formaten: SWIFT MT942 Unstructured SWIFT MT942 Structured Beide formaten worden besproken in de volgende hoofdstukken. Het SWIFT MT942 Structured is een uitgebreidere versie van Unstructured, de uitbreidingen worden aangegeven in hoofdstuk Bestandsstructuur Elke geëxporteerde SWIFT MT942 begint met header veld 942, en wordt gevolgd door velden 20, 25, 28(C), 34F (twee keer), 13D, (meerdere) 61, 0 tot 6 velden 86 en 90 (twee keer). Als een MT942 wordt geëxporteerd voor meerdere rekeningen en/of afschriften, dan is de volgorde gelijk aan de volgorde zoals zichtbaar in RCM De bestandsnaam structuur van een SWIFT MT942 Unstructured is <rekeningnummer><muntsoort>< MT942file ><datum in EEJJMMDD formaat><.txt > De bestandsnaam structuur van een SWIFT MT942 Structured is hetzelfde maar bevat als derde onderdeel MST942file i.p.v. MT942file. Als een MT942 wordt geëxporteerd voor meerdere rekeningen en/of afschriften, dan wordt <rekeningnummer><muntsoort> in de bestandsnaam vervangen door het gebruikersnummer waarmee de export plaatsvindt. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 3

4 2 Het SWIFT MT942 Unstructured exportformaat Elk informatieblok in een klantafschriftbericht wordt voorafgegaan door een veld (label, tag). De inhoud van het veld kan uit verschillende elementen bestaan. Veld Subveld Verplicht / Optioneel Veldnaam Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel!=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst :942: V 5x; Niet conform SWIFT :20: V Referentienummer transactie :21: O Referentienummer transactie :25: V Identificatie van de rekening 16x 16x; Niet geleverd door RCM. 35x, identificatie van rekening. :28C: V Afschriftnummer/ Vaste waarde 1/1. Volgnummer :34F: V Ondergrensindicator 3!a[1!a]15d Veld wordt twee keer geleverd met vaste waardes respectievelijk <muntsoort>c0,00 en <muntsoort>d0,00, bv., EURC0,00. :13D: V Indicatie Datum / Tijdstip 6!n4!n1x4!n :61: O [0-n] Afschriftregel 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c 1 V Valutadatum 6!n 2 O Boekdatum [4!n] 3 V (Teruggedraaid) Debet / Credit- Kenmerk 2a 4 O Kapitaalcode [1!a] 5 V Bedrag 15d 6 V Identificatiecode Transactiesoort 1!a3!c 7 V Referentie Rekeninghouder 8 O Referentie van de rekeninghoudende instantie 9 O Aanvullende gegevens :86: O [0-n] Informatie voor Rekeninghouder :90D: O Aantal en totaal van Boekingen :90C: O Aantal en totaal van 5n3!a15d Boekingen Boekingen Formaatbeschrijving SWIFT MT x [//16x] [34x] 6*65x 5n3!a15d

5 Veld Subveld Verplicht / Optioneel Veldnaam :86: O Informatie voor rekeninghouder Formaat, Inhoud, Optie []=optioneel!=vaste lengte a=alfabetisch x=alfanumeriek d=numeriek met decimaal scheidingsteken c=waarden codelijst Wordt niet geleverd door RCM. 2.1 Toelichting Elke regel eindigt met een wagenterugloop/regelopschuiving (ASCII-hex0D0A). Het bestand begint met de waarde :942: op de eerste regel. Elk afschrift in het bestand begint met een veld-20. Een groep bestaande uit veld-61 en -86 kan herhaaldelijk terug komen voor elk rapport. rekeningnummer en daarvan het oudste afschrift het eerst). Formaatbeschrijving SWIFT MT942 5

6 3 Beschrijving inhoud 3.1 Bestandsheader Bestandsheader Alfanumeriek 5 :942: Vaste waarde, komt maar één keer voor in het bestand. 3.2 Veld:20: Referentienummer Transactie Voor Rabo-rekeningen: Recordcode Alfanumeriek 4 :20: Vaste waarde. Formaat Alfanumeriek 4 942A Vaste waarde die aanduidt dat intradag transacties in het SWIFT MT942 Unstructured formaat geëxporteerd zijn. Boekdatum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD. Tijdstip Numeriek 6 Formaat: UUMMSS. Voor niet-rabo rekeningen, de veld-20 referentie uit de originele MT Veld :25: Rekeningnummer Recordcode Recordcode 4 :25: Identificatie van de rekening Alfanumeriek 35 RCM-conventie voor Rabobankrekeningen: AAA of anders 35x. Niet- Rabobank rekeningen worden weergegeven in het formaat waarin de rekeningen ontvangen werden van de rekeninghoudende bank. 3.4 Veld :28C: Afschriftnummer/Volgnummer Recordcode Alfanumeriek 5 :28C: Afschriftnummer Numeriek 5 Vaste waarde 1/ Veld :34F: Onder- en bovengrensindicator Recordcode Alfanumeriek 5 :34F: Muntsoort Alfabetisch 3 Debet / credit indicatie 1 C of D voor credit en debet respectievelijk. Bedrag Numeriek 8 0,00 Vaste waarde 0,00. Veld komt twee keer voor. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 6

7 3.6 Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip Recordcode Alfanumeriek 5 :13D: Datum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD. Time Numeriek 4 Formaat: HHMM. Teken en tijdcorrectie Vaste waarde Veld :61: Afschriftregel Recordcode Alfanumeriek 4 :61: Valutadatum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD Debet / Credit Alfanumeriek 1-2 Waarde: "D", "C", RD of RC. R=Teruggedraaid [Reversed] Bedrag Numeriek 15d Transactiesoort Alfanumeriek 4 NMSC Referentie voor de Rekeninghouder Alfanumeriek 16 Als het rekeningnummer van de tegenpartij niet bekend is, krijgt het veld de waarde: "NONREF" 3.8 Veld :86: Omschrijving Veldcode Alfanumeriek 4 :86: Omschrijving Alfanumeriek 6*65 Betalingsinformatie. Alle eventueel aanwezige beschrijvingen van de transactie. 3.9 Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen Recordcode Alfanumeriek 5 :90D: Muntsoort Alfabetisch 3 Bedrag Numeriek 15d Totaalbedrag van de debetboekingen in het rapport. In afwijking van het SWIFT formaat wordt het Aantal boekingen niet weergegeven. In het SWIFT formaat zijn er 5 posities beschikbaar tussen Recordcode en Muntsoort om aantal boekingen weer te geven Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen Recordcode Alfanumeriek 5 :90C: Valuta Alfabetisch 3 Bedrag Numeriek 15d Totaalbedrag van de creditboekingen in het rapport. In afwijking van het SWIFT formaat wordt het Aantal boekingen niet weergegeven. In het SWIFT formaat zijn er 5 posities beschikbaar tussen Recordcode en Muntsoort om aantal boekingen weer te geven. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 7

8 4 Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat Het SWIFT MT942 Structured Exportformaat is grotendeels gelijk aan het SWIFT MT942 Unstructured formaat. Het belangrijkste verschil is dat het omschrijvingsveld, veld-86, codes bevat. Door de codes kan meer informatie gepresenteerd en herkend worden, bijvoorbeeld, een afkeurreden/returncode is herkenbaar middels code /RTRN/. Bijlage 1 bevat een overzicht van welke codes u kunt verwachten voor verschillende betaalscenario s. Onderstaand vindt u de verschillen ten opzichte van het SWIFT MT942 Unstructured formaat. 4.1 Veld :20: Referentienummer Transactie Recordcode Alfanumeriek 4 :20: Vaste waarde Format Alfanumeriek Vaste waarde Code gebruiksregel Alfanumeriek 1 S Vaste waarde. Boekdatum Numeriek 6 Formaat: JJMMDD. Tijdstip Numeriek 6 Formaat: UUMMSS. 4.2 Veld :25: Rekeningnummer Recordcode Recordcode 4 :25: Identificatie van de rekening Alfanumeriek 35 RCM-conventie voor Rabo en niet- Rabo-rekeningen indien mogelijk in IBAN formaat aanwezig in dit formaat <IBAN><spatie><MUNTSOORT> (bv. NL96RABO USD. 4.3 Veld :61: Afschriftregel Referentie voor de Rekeninghouder Alfanumeriek 16 Kan MARF (mandaatreferentie), EREF (End-to-end referentie ) en/of PREF (batchreferentie) bevatten. Deze worden volledig gevuld in veld-86. Transactiesoort Alfanumeriek 4 Transactiesoort voorafgegaan door N, bv. N127. De mogelijke transactiesoortcodes zijn beschikbaar op rt in sectie Demos & downloads. 4.4 Veld :86: Omschrijving Veldcode Alfanumeriek 4 :86: Mandaatreferentie Alfanumeriek 35 /MARF/ De mandaatreferentie wordt voorafgegaan door /MARF/. End-to-endreferentie Alfanumeriek 35 /EREF/ De end-to-end-referentie wordt voorafgegaan door /EREF/. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 8

9 Batchreferentie Alfanumeriek 35 /PREF/ De batchreferentie van een SEPA batch wordt voorafgegaan door code PREF. Retour reden Alfanumeriek 4 /RTRN/ Uitvalcode uit het R-bericht. Zie bijlage 1 voor de meest relevante codes die voor kunnen komen inclusief omschrijving. Rekeningnummer tegenpartij Tegenpartij Alfanumeriek 70 /ACCW/ Rekeningnummer van de tegenpartij, plus eventueel BIC of lokale bankcode. Is een optie, zie 4.5 Opties. /BENM/ of /ORDP/ Code die voorafgaat aan de tegenpartij gegevens. Naam Alfanumeriek 70 /NAME/ Naam van de tegenpartij. ID Alfanumeriek 35 /ID/ ID van de tegenpartij, tenzij het de Creditor ID betreft, dan wordt deze alleen meegegeven achter code /CSID/. Adres Alfanumeriek 70 /ADDR/ Adres van de tegenpartij, optie, zie 4.5 Opties. Omschrijvingsregels Alfanumeriek 140 /REMI/ De omschrijvingsregels kunnen gestructureerd en/of ongestructureerd aanwezig zijn. Indien gestructureerd wordt de waarde /REMI/ gevolgd door de vier codes in onderstaande regel. Bij ongestructureerd worden de omschrijvingsregels achter code /REMI/ geplaatst. Gestructureerde omschrijvingsregels CDTRREFTP//C D/SCOR/ISSR/ CUR/CDTRREF /<betalingske nmerk. Gestructureerd 16-cijferig betalingskenmerk volgens de Currencestandaard. Incassant ID Alfanumeriek 70 /CSID/ Incassant ID (ook wel crediteuridentificatie of creditor ID genoemd). Vereveningsdatum Alfanumeriek 10 /ISDT/ Interbancaire vereveningsdatum van de transactie. Uiteindelijke tegenpartij /ULTD/ of /ULTB/ Naam Alfanumeriek 70 /NAME/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij. ID Alfanumeriek 35 /ID/ ID van de uiteindelijke tegenpartij. Doeleinde /PURP/ Doel van de betaling of incasso, informatief. Doeleinde code Alfanumeriek 4 /CD/ Code van vier posities. 4.5 Opties De volgende opties zijn beschikbaar: Formaatbeschrijving SWIFT MT942 9

10 Bedrag met voorloopnullen, bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D worden aangevuld met nullen tot 15 posities. Punt (.) als decimaal scheidingsteken, de komma in bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D wordt vervangen door een punt. Rekeningnummer tegenpartij toevoegen, het rekeningnummer en eventueel BIC of bankcode van de tegenpartij wordt toegevoegd aan veld 86 achter code ACCW. Adresgegevens toevoegen, de adresgegevens van de tegenpartij worden, indien beschikbaar, toegevoegd achter code ADDR. Betalingskenmerk toevoegen, het betalingskenmerk wordt toegevoegd, voorafgegaan door vaste tekst: o BETALINGSKENM.: <betalingskenmerk> o BETALINGSKENM. <betalingskenmerk> o Betalingskenmerk: <betalingskenmerk> o BETKENM.: <betalingskenmerk> o <betalingskenmerk> (deze optie kent geen tekst voorafgaand aan het betalingskenmerk) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 10

11 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured Aandachtspunten: * Codes en omschrijvingen worden alleen gemeld indien de informatie in de transactie aanwezig is. * De codes worden in de aangegeven volgorde in veld-86 opgenomen. Bij onvoldoende ruimte zal de informatie aan het eind worden weggelaten. * Indien sprake is van SRI dan wordt dit als volgt opgebouwd: /REMI//CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/CUR/CDTRREF/<Creditor Reference> * SEPA Euro-incasso initiatie: alleen waarde batchboeking true is toegestaan bij de Rabobank. Rabobank volgt hierbij de bruto-boekingsmethodiek. * SEPA Eurobetaling initiatie: batch óf losse opdrachten. Bij batchboeking true volgt Rabobank de brutoboekingsmethodiek, batchboeking false zorgt voor losse opdrachtverwerking. * In geval van batchboeking true worden specifieke referenties die horen bij de individuele opdrachten, niet teruggekoppeld. De structuur van veld-86 is afhankelijk van het type transactie en de verantwoording hierover. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende transactiescenario s: Scenario 1a Verantwoording van U een uitgaande SEPA betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking false. een SEPA afschrijving, 1b geld werd afgeschreven omdat: U een uitgaande SEPA betaalbatch heeft verstuurd tlv uw rekening (batchbooking true ). 2 Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. 3 Een eerder bijgeschreven SEPA creditering geretourneerd is. 4 Een eerder bijgeschreven incasso geretourneerd is. 5 Verantwoording van Een tegenpartij via een SEPA betaalopdracht aan u betaald heeft. een SEPA bijschrijving, 6 geld werd bijgeschreven omdat: U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een SEPA incasso (altijd batchbooking true ). 7 Een eerdere uitgaande SEPA betaalopdracht geretourneerd is. 8 U bent eerder geïncasseerd, deze SEPA incasso is geretourneerd. 9a 9b 10a 10b Verantwoording van een niet-sepa afschrijving, geld werd afgeschreven omdat: Verantwoording van een niet-sepa bijschrijving, geld werd bijgeschreven omdat: U een betaalopdracht heeft verstuurd tlv uw rekening. Een tegenpartij bij u heeft geïncasseerd. Een tegenpartij via een niet-sepa betaalopdracht aan u betaald heeft. U heeft geïncasseerd bij een tegenpartij via een NL-incasso. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 11

12 Onderstaande tabel toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-sepa betalingen en voor geretourneerde SEPA betalingen. Omschrijving Inhoud 1a SCT debet 1b SCT debet 3 Terugboeking SCT debet 5 SCT credit 7 Terugboeking SCT credit 9a CT (non-sepa) debet 10a CT (non-sepa) credit Losse opdracht Batch Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Veldcode :86: End-to-end referentie /EREF/ Batchreferentie /PREF/ Reden retour /RTRN/ Rekeningnummer van de tegenpartij, BIC of /ACCW/ local bankcode Wordt als optie geboden binnen RCM. Naam van de tegenrekeninghouder /BENM//NAME/ BENM ORDP ORDP BENM BENM ORDP /ORDP//NAME/ Identificatie van de tegenrekeninghouder /ID/ 1 Adres van de tegenrekeninghouder /ADDR/ 2 Wordt als optie geboden binnen RCM Omschrijvingsregels /REMI/ Gestructureerde omschrijvingsregels /REMI//CDTRREFTP//CD/SCOR/ISSR/C UR/CDTRREF/ Vereveningsdatum /ISDT/ Naam van de uiteindelijke tegenpartij /ULTD//NAME/ /ULTB//NAME/ Identificatie van de uiteindelijke tegenpartij /ID/ Doeleinde /PURP/ Doeleinde code /CD/ 1 Indien de naamgegevens niet aanwezig zijn en het ID wel, dan wordt ID vooraf gegaan met BENM of ORDP i.e. /BENM//ID/ of /ORDP//ID/ Voorbeeld waarbij de naam aanwezig is: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Voorbeeld waarbij de naam niet aanwezig is: BENM//ID/ ADDR volgt altijd op NAME en/of ID. Voorbeeld: BENM//NAME/Janssen/ID/123456/ADDR/Bosweg 1/ Formaatbeschrijving SWIFT MT942 12

13 Voorbeeld: in scenario 1 maakt u een bedrag over aan begunstigde XYZ Corporation via een Eurobetaling. U heeft bij de initiatie een End-to-end referentie van ABCD opgegeven en u heeft gekozen voor betalingsinformatietype Unstructured met als betalingsinformatie Purchase of goods. De verantwoording over deze transactie kan er in het SWIFT MT940 Structured formaat in veld-86 dan als volgt uit zien: :86:/EREF/ ABCD/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PURCHASE OF GOODS/ISDT/ Als deze opdracht geweigerd wordt door de (bank van de) begunstigde (scenario 7), bijvoorbeeld omdat de bank van de begunstigde de rekening van de begunstigde heeft gesloten, dan kan de verantwoording er als volgt uitzien: :86:/EREF/ ABCD/RTRN/AC04/BENM//NAME/XYZ Corporation/REMI/PU RCHASE OF GOODS/ISDT/ De retour code is toegevoegd aan de originele informatie, de omschrijving van de returncode kan opgezocht worden in bijlage 2. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 13

14 Onderstaande table toont per scenario welke codes aanwezig kunnen zijn voor SEPA en non-sepa incasso s en voor geretourneerde SEPA incasso s. Omschrijving Inhoud 2 SDD debet 4 Terugboeking SDD 6 SDD credit 8 Terugboeking SDD credit 9b DD (non-sepa) debet 10b DD (non-sepa) credit debet Losse opdracht Losse opdracht Batch Losse opdracht Losse opdracht Losse opdracht Veldcode :86: Mandaatreferentie /MARF/ End-to-end referentie /EREF/ Batchreferentie /PREF/ (=Batch ID) Reden retour /RTRN/ Rekeningnummer van de tegenpartij, BIC of lokale bankcode Naam van de tegenrekeninghouder Identificatie van de tegenrekeninghouder /ACCW/ Wordt als optie geboden binnen RCM /BENM//NAME/ /ORDP//NAME/ ORDP BENM 3 ORDP BENM ORDP /ID/ 4 Omschrijvingsregels /REMI/ Incassant-ID /CSID/ Naam van de uiteindelijke /ULTD//NAME/ tegenpartij /ULTB//NAME/ Identificatie van de uiteindelijke /ID/ tegenpartij Doeleinde /PURP/ 3 Gegevens van de debtor worden met dit codeword meegegeven. 4 Indien de naamgegevens niet aanwezig zijn en het ID wel, dan wordt ID vooraf gegaan met BENM of ORDP i.e. /BENM//ID/ of /ORDP//ID/. Voorbeeld waarbij de naam aanwezig is: /BENM//NAME/Janssen/ID/ Voorbeeld waarbij de naam niet aanwezig is: BENM//ID/ Formaatbeschrijving SWIFT MT942 14

15 Omschrijving Inhoud 2 SDD debet 4 Terugboeking SDD 6 SDD credit 8 Terugboeking SDD credit 9b DD (non-sepa) debet 10b DD (non-sepa) credit debet Doeleinde code /CD/ Formaatbeschrijving SWIFT MT942 15

16 Bijlage 2: SEPA returncodes voor SWIFT MT942 Structured Als een SEPA betaling of incasso geretourneerd wordt dan wordt de opdracht voorzien van een returncode. Deze codes worden in het SWIFT MT942 Structured formaat opgenomen in veld-86. In deze tabel staan de meest verwachte returncodes vermeld inclusief een omschrijving. Returncode Omschrijving AC01 AC04 AC06 AC13 AG01 AG02 AGNT AM04 AM05 BE04 BE05 CURR CUST CUTA DUPL FF01 FF05 FOCR MD01 MD02 MD06 MD07 MS02 MS03 PC01 PC02 PC03 RC01 RR01 RR02 RR03 RR04 R001 R002 R003 R004 SL01 TECH TM01 UPAY Rekeningnummer onjuist Rekeningnummer gesloten Euro-incasso blokkade Geïncasseerde rekening is een particuliere rekening Administratieve reden Fout bestandsformaat Onjuist BIC bank begunstigde Administratieve reden Duplicaat opdracht Adres begunstigde ontbreekt Opdrachtgever onbekend Incorrecte muntsoort Weigering debiteur Afgekeurd Duplicaat opdracht Fout bestandsformaat Incasso type is onjuist Annuleringsverzoek Geen machtiging Onjuiste machtiging Geïncasseerde heeft verzocht het geld terug te storten Administratieve reden Geweigerd door debiteur Geweigerd door bank Technische reden Technische reden Technische reden BIC onjuist Administratieve reden NAW debiteur ontbreekt NAW crediteur ontbreekt Administratieve reden Opdracht niet toegestaan Opdracht te vroeg of te laat Rekeningnummer niet gevonden Niet toegestaan op G-rekening Administratieve reden Technische reden Ontvangen na cut-off tijdstip Opdracht niet toegestaan Formaatbeschrijving SWIFT MT942 16

17 Bijlage 3: Change Log Titel : Formaatbeschrijving MT942 Versie : Versie 2.2 Datum : Namens : Rabobank Financial Logistics Portal Contact : Rabobank International, Graadt van Roggenweg 400 Postbus CA Utrecht Change Log Datum Versie Type Wijziging Reden Wijziging Versie 1.0 Splitsen Formatenboek in afzonderlijke Formaatbeschrijvingen, hier Formaatbeschrijving MT942. Gebruiksvriendelijk heid Versie 1.0 Versie wijziging van Versie 1.0 naar Versie 2.0. Technisch Versie 1.9 SWIFT MT942 Structured toegevoegd aan formaatbeschrijving Versie 2.1 Foutieve verwijzingen naar MT940 i.p.v. MT942 verwijderd. Fout Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, veld-20 referentie begint voor Rabo-rekeningen met 942S in plaats van 942A Versie 2.1 Voor SWIFT MT940 Structured, veld-25 bevat een IBAN en muntsoort indien beschikbaar Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie Bedrag met voorloopnullen bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D aan te vullen tot 15 posities met voorloopnullen Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie Punt (.) als decimaal scheidingsteken de komma in bedragen in velden 34F, 61, 90C en 90D te vervangen door een punt Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om via optie Rekeningnummer tegenpartij toevoegen het tegenrekeningnummer toe te voegen aan veld-86, eventueel gevolgd door een BIC of bankcode Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om, indien beschikbaar, via optie Adresgegevens toevoegen de adresgegevens van de tegenpartij toe te voegen in veld Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, het is mogelijk om een betalingskenmerk toe te voegen via optie Betalingskenmerk toevoegen Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, bijlage toegevoegd met SEPA returncodes Versie 2.1 Voor SWIFT MT942 Structured, subveld 6 transactiesoortcode van veld-61 bevat, in plaats van alleen DDT of TRF, transactiesoortcodes als opgenomen op in sectie Downloads, document Transaction description RCM. Inhoudelijk Onderscheid maken tussen exportformaten IBAN migratie Klantverzoek Klant verzoek Verbetering Verbetering Verbetering Verbetering Verbetering Formaatbeschrijving SWIFT MT942 17

18 Versie 2.2 Sectie 1.1 Bestandsstructuur toegevoegd aan hoofdstuk 1. Aanvulling Versie 2.2 Formaat gecorrigeerd voor veld 90C in eerste tabel in hoofdstuk Versie 2.2 Formaat gecorrigeerd voor veld 28C in eerste tabel in hoofdstuk Versie 2.2 Tabel in 3.2 Veld:20: Referentienummer Transactie vervangen Versie 2.2 Aangegeven voor veld-28 in tabel in hoofdstuk 2 en in 3.4 Veld:28C: Afschriftnummer/Volgnummer dat veld altijd waarde 1/1 bevat. Correctie. Correctie. Correctie. Correctie Versie 2.2 Tabel in 3.6 Veld :13D: Indicatie Datum/Tijdstip gecorrigeerd. Correctie Versie 2.2 Regel Naam bij rekeningnummer tegenpartij verwijderd uit tabel in 3.7 Veld :61: Afschriftregel Versie 2.2 Tabel in 3.9 Veld :90D: Aantal en totaal van boekingen gecorrigeerd Versie 2.2 Tabel in 3.10 Veld :90C: Aantal en totaal van boekingen gecorrigeerd Versie 2.2 Verwijzingen in 4.4 Veld :86: Omschrijving naar 2.5 Opties gecorrigeerd naar 4.5 Opties Versie 2.2 Betaalscenario s ingevoegd als Bijlage 1 om aan te geven wanneer welke codes verwacht kunnen worden in veld-86 van een MT942 Structured. Correctie. Correctie. Correctie. Correctie. Verduidelijking. Formaatbeschrijving SWIFT MT942 18

Formaatbeschrijving SWIFT MT942

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Versie, datum 2.3, november 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contactadres Rabobank Nederland Croeselaan

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT942. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT942 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT942 Versie, datum 2.0, 1 oktober 2012 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Technische formaatbeschrijving 4 Bijlage 1: SEPA structuur in veld 86 van SWIFT MT942 Structured

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving SWIFT MT942 Structured Versie 1.1.1 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Technische formaatbeschrijving 4 3 Veld 86: Omschrijving 9 Bijlage 1: SEPA Returncodes

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro))

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured. Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Internetbankieren Professional (RIB (Pro)) COLOFON Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 1.1 november 2013 Namens Contact adres

Nadere informatie

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT942 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT942 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 2015 INHOUD 1. MT942 STRUCTURED INTERIM TRANSACTIE RAPPORT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 MT942S structuur 3 1.3 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving

MT940 Structured versie 1.3.1. Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 1.3.1 Formaatbeschrijving Inhoud 1. HET SWIFT MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 2. TECHNISCHE BESCHRIJVING 4 3. VELD 86: OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured

Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Rabo Cash Management Colofon Titel Formaatbeschrijving SWIFT MT940 Structured Versie, datum 3.33, November 2014 Namens Zakelijke Klantkanalen Contact adres Rabobank

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2. Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving MT940 Structured versie 2.2 Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct September 2017 Inhoud 1. MT940 STRUCTURED EXPORTFORMAAT 3 1.1 Algemene informatie 3 1.2 Formaatstructuur 3 1.3 Valutair

Nadere informatie

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving MT940. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving MT940 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving MT940 Versie, datum 2.4, 1 januari 2013 Namens Contact adres Rabobank FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus

Nadere informatie

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de formaten MT940 Structured en MT940 Unstructured Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Beschrijving van de verschillen 4 Bijlage: Change Log 8 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Internetbankieren (Professional) Oktober 2015 Versie 1.1 1 Inhoudsopgave 1 CAMT.053 Exportformaat

Nadere informatie

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002 IN RDC 14 BIJLAGE 3: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk

MT940. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk MT940 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting voor Mijn ING Zakelijk Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen.

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw)

Rabo Internetbankieren (Pro) Formaat beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Formaat beschrijving CSV (Kommagescheiden Nieuw ) Rabo Internetbankieren (Pro) COLOFON Titel Formaat Beschrijving CSV (kommagescheiden nieuw) Versie date 1.1, Namens Contact adres Rabobank Rabobank Nederland,

Nadere informatie

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel

PAIN.002. Formaatbeschrijving functioneel PAIN.002 Formaatbeschrijving functioneel Januari 2015 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO S 4 BIJLAGE 1: EXPORTEREN VAN PAIN.002 IN RCM 13 BIJLAGE 2: DOWNLOADEN VAN PAIN.002

Nadere informatie

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting

GMU01 / GMU02. Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting GMU01 / GMU02 Formaatbeschrijving SEPA-toelichting Consumenten en bedrijven maken steeds vaker gebruik van SEPA-betalingen. Daarom is het belangrijk dat

Nadere informatie

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct

Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Colofon Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect & SWIFT FileAct Versie, datum 2.6, juni 2015

Nadere informatie

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving

CAMT.053 versie 1.1.1. Formaatbeschrijving CAMT.053 versie 1.1.1 Formaatbeschrijving Oktober 2015 Inhoud 1. CAMT.053 EPORT FORMAAT 3 1.1 CAMT.053 beschrijving 3 1.2 CAMT.053 structuur 3 1.3 Technische indeling 3 1.1 Tekenset 4 1.2 Berichtstructuur

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Rabobank Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect, SWIFT FileAct, Rabo Cash Management,

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management

Transactiesoortcodes. Rabo Cash Management Transactiesoortcodes Rabo Cash Management COLOFON Titel Transactiesoortcodes Rabo Cash Management Versie, datum 2.1, 7 mei 2013 Namens FL-Services Rabobank, 2013 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.0 - June 2012 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en Swift ABN AMRO Bank N.V. 2012 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional)

Transactiesoortcodes. Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Transactiesoortcodes Rabo Direct Connect SWIFT FileAct Rabo Cash Management Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoud 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 1.1 SWIFT MT940/MT942 Unstructured 3 1.2 SWIFT MT940 Extended,

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens MT940 - SEPA Versie 1.01 November 2012 Exportformaten Van Lanschot Online Bankieren Pagina 1 Exportformaten Online Bankieren Van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie 1.0 Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 1.1 CAMT.053 Beschrijving... 3 1.2 CAMT.053 Structuur... 3 1.2.1 Introductie... 3 1.2.2 Technische indeling...

Nadere informatie

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional

Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw. Rabo Internetbankieren Professional Verschillen tussen de bestandsformaten ERI/MUT.ASC en CSV nieuw Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 3 2 BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLEN 4 BIJLAGE: CHANGE LOG 7 Rabobank Verschillen

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving

CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die worden gescheiden

Nadere informatie

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2

ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 Leeswijzer ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description v3.2 March 2014 Version 3.2 Leeswijzer: voor ING IBP Structured and Unstructured MT940 and MT942 Format Description 1 Introductie

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving XML SEPA CT. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving XML SEPA CT Rabo Internetbankieren (Professional) Inhoudsopgave 3 3 3 4 4 4 6 6 6 8 8 9 14 19 21 Formaatbeschrijving XML SEPA CT maart 2014 2 1 Algemeen Rabobank ondersteunt het importeren

Nadere informatie

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden

Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens. Tekst-bestanden Formaten van Online Bankieren voor Exporteren van gegevens Tekst-bestanden Versie 2.00 Juli 2015 Exportformaten Inleiding Exportformaten Online Bankieren @ Van Lanschot Bankiers N.V. 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten

Vraag en antwoord over testen bestandsformaten Vraag en antwoord over testen bestandsformaten SWIFT MyStandards Readiness Portal In dit document vindt u een kort en praktisch overzicht van de meest gestelde vragen over en meest voorkomende fouten bij

Nadere informatie

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving

Wijzigingen in. Money Manager. Bestandsbeschrijving Wijzigingen in Bestandsbeschrijving Documentversie: 3.1 Datum: 22 november 2011 Versie 3.0 Transactie importbestanden Pagina 2 van 9 Transactie importbestanden: Wijzigingen betaal bestandsformaat EDI/Payext:

Nadere informatie

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942

Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Formaatverschillen: Gevolgen SEPA voor MT940/942 Version 1.4 January 2014 Van toepassing op Access Direct, Access Online, Internet Bankieren en SWIFT ABN AMRO Bank N.V. 2013 Hoewel de informatie in dit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving XML SEPA CT

Formaatbeschrijving XML SEPA CT Formaatbeschrijving XML SEPA CT RDC (Rabobank Direct Connect) Rabobank Formaatbeschrijving XML SEPA CT - RDC (Rabobank Direct Connect) November 2015 Versie 2.1 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Structuur 4 Segmentbeschrijving

Nadere informatie

MT940 Formaatbeschrijving

MT940 Formaatbeschrijving MT940 beschrijving MT940 Customer Statement Message is een internationale standaard voor elektronische rekeningafschriften. Triodos Bank verstrekt afschriften in dit formaat aan haar klanten, zodat zij

Nadere informatie

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving PAIN.002, functioneel Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Augustus 2016 Inhoud 1. PAIN.002 STATUS EXPORTFORMAAT 3 2. PAIN.002 SCENARIO

Nadere informatie

BTL91. Formaatbeschrijving

BTL91. Formaatbeschrijving BTL91 Formaatbeschrijving Februari 2015 INHOUD 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91

Formaatbeschrijving BTL91 September 2014 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING 7 BIJLAGE A LANDCODE EN REKENINGNUMMER 17 BIJLAGE B SPECIFICATIE REKENINGNUMMERS

Nadere informatie

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving

Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Kommagescheiden CSV en Tekst Formaatbeschrijving Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V. ( ING ) en slechts bedoeld ter informatie. Ondanks dat ING uiterste zorg heeft besteed aan het samenstellen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 6 Rabobank Formaatbeschrijving

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 4 1.1 Beschrijving 4 1.2 Algemene kenmerken 4 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 5 2

Nadere informatie

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk

CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk CSV Formaatbeschrijving CSV (Comma Separated Values) is het oudste en eenvoudigste bestandsformaat dat er bestaat. Het bestaat uitsluitend uit tekstgegevens, die

Nadere informatie

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand.

Internet Bankieren. De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Internet Bankieren De voorwaarden voor een correct BTL91 bestand. Deze formaatspecificatie is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenlandse betaalopdrachten in ABN AMRO Internet Bankieren. 1.

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 2017 v1.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014

Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Formaatbeschrijving Exportformaten BNG Betalingsverkeer 2014 Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl oktober-2014 Contactpersoon BeB Productmanagement T 070 3750 750 F 070 3750

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij lokale Rabobanken November 2015 Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional

Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek. Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het incasso-adresboek Rabo Internetbankieren Professional Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Het CSV-formaat voor het incasso-adresboek 3 3. Change Log 5 2 1 Algemeen

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar.

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar. Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij Rabobank Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling Januari 2017 Een aandeel in elkaar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eurobetaling 4 2.1 Betalingen

Nadere informatie

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij de Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar

Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij de Rabobank. Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling. Een aandeel in elkaar Tijdslijnen girale verwerking voor zakelijke klanten bij de Rabobank 198 mm (2/3 van de pagina) Eurobetaling, Euro-incasso en Wereldbetaling 140 mm (2/3 van de pagina) April 2017 B Een aandeel in elkaar

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6. Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Credit Transfer Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Version 6.0 Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA Credit

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053

Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.5, april 2014 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2014 Niets uit dit werk mag worden

Nadere informatie

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands

Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Van Lanschot addendum on the XML message for SEPA Direct Debit Initiation Implementation Guidelines for the Netherlands Dit document Klanten van Van Lanschot Bankiers kunnen SEPA incasso-opdrachten (SDD,

Nadere informatie

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing.

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM Elektronische output

Nadere informatie

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management

Formatenboek. Versie, datum Project. 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Formatenboek Versie, datum Project 6.0, 10 maart 2011 Rabo Cash Management Colofon Titel Formatenboek Versie, datum 6.0, 10 maart 2011 Onze referentie Formatenboek COS Namens Corporates, Operations & Services

Nadere informatie

Informatiewijzer MT940 rapportage

Informatiewijzer MT940 rapportage Informatiewijzer MT940 rapportage MT940 rapportage uit Mijn SNS Zakelijk Verwerkt u de gegevens vanuit Mijn SNS Zakelijk in uw eigen boekhoudprogramma? En maakt u daarvoor gebruik van het rapportageformaat

Nadere informatie

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand

Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Formaatbeschrijving betalen-adresboek in CSV bestand Rabo Internetbankieren Professional Formaatbeschrijving CSV-bestanden voor het betalen-adresboek in RIB Professional Oktober 2016 Versie 1.0 1 Inhoud

Nadere informatie

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving pain.002, technisch. Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving pain.002, technisch Rabo Cash Management, Rabo Direct Connect, Rabo Internetbankieren (Pro) & SWIFT FileAct Inhoudsopgave 1 Pain.002 exportformaat... 3 1.1 Pain.002 beschrijving...

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SWIFT MT103

Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) Rabobank Formaatbeschrijving SWIFT MT103 Rabo Cash Management (RCM) November 2015 Versie 1.0 1 INHOUD SWIFT MT103: SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN September 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen gewenste componenten 6

Nadere informatie

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso

Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Handleiding en Voorschriften Europese Incasso Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat zijn de kenmerken van Europese Incasso? 2. Hoe stel ik een machtiging samen? 3. Hoe lever ik Europese Incasso aan? 4. Wat zijn

Nadere informatie

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3?

Welke gevolgen heeft een migratie van DOM80 naar SDD (SEPA) in CODA2.3? Financial S upp ly C hai n SEPA Handleiding CODA2.3 voor Europese domiciliëringen versie maart 2014 www.ing.be/sepa Deze beknopte handleiding is een hulpmiddel bij uw migratie van Belgische domiciliëringen

Nadere informatie

SEPA: Europa gaat over op IBAN

SEPA: Europa gaat over op IBAN SEPA: Europa gaat over op IBAN Delft, 17 september 2012 Rob Timmers Agenda Waarom SEPA? Wat verandert er voor u? Kansen en uitdagingen van SEPA Tijdlijnen SEPA Waarom SEPA? Lissabon agenda ; Europa wil

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Cash Management (RCM), Rabo Direct Connect (RDC) & SWIFT FileAct Augustus 2016 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING

Nadere informatie

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa

Impact van SEPA op de MT940-942 rapportering (België) versie augustus 2014. ing.be/sepa Financial Supply Chain SEPA Impact van SEPA op de T940-942 rapportering (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Introductie 1 Welke impact heeft de migratie naar SCT en SDD (SEPA) op T940/T942? 1 Customer

Nadere informatie

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen

Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013. Implementeren en testen Angela Vermulst, Raoul van Neer, Bert Cleveringa Hoevelaken, 17 september 2013 Implementeren en testen Test strategie Implement. Guidelines Example Files Format Validation Tool ING Reporting Simulator

Nadere informatie

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands.

Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Van Lanschot addendum op de XML message for Bank to Customer Statement (camt.053) Implementation Guidelines for the Netherlands. Inleiding De exportformaten die u kunt gebruiken in Online Bankieren zijn

Nadere informatie

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving SEPA CT importformaat Rabo Cash Management Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Beschrijving 3 1.2 Algemene kenmerken 3 1.3 Verschil tussen Importeren opdrachten en Importeren batches 3 2

Nadere informatie

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reason-/foutcodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan Inleiding Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij van hun Nederlandse bank de (nieuwe) SEPA reasoncodes ontvangen Dit wordt met

Nadere informatie

Starten met de Euro-incasso

Starten met de Euro-incasso Starten met de Euro-incasso Het Nederlandse betalingsverkeer wordt steeds Europeser. Europese landen en banken werken aan de invoering van één Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, afgekort

Nadere informatie

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014

Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso. Scipio Update 2014 Overschakelen van ClieOp03 incasso naar Euro-incasso Scipio Update 2014 januari 2014 Inleiding In Europa wordt het betalingsverkeer gestandaardiseerd. Automatische afschrijvingen en overschrijvingen in

Nadere informatie

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging

Handleiding. Bedrijven SEPA Machtiging Handleiding Bedrijven SEPA Machtiging Inhoud 1. INLEIDING 2. INLOGGEN BEDRIJVEN SEPA MACHTIGING 3. RAADLPLEGEN MACHTIGING 4. AANMAKEN MACHTIGING 5. WIJZIGEN MACHTIGING 6. VERWIJDEREN OF INTREKKEN VAN EEN

Nadere informatie

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940

Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Whitepaper Bespaar tijd met de export MT940 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 MT940 ALGEMEEN.... 3 MT940 EXPORT FILE... 3 AUTOMATISCHE KOPPELING... 4 WELKE BOEKHOUDSYSTEMEN?... 4 SPECIFICATIES MT940 EXPORT...

Nadere informatie

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012

SEPA testevent voor softwareleveranciers. ABN AMRO 25 september 2012 SEPA testevent voor softwareleveranciers ABN AMRO 25 september 2012 Agenda SEPA presentatie ABN AMRO 1 Welke ondersteuning kan ik verwachten? 2 Technische documentatie en voorbeeldbestanden 3 Validatie

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. CSV Formatenboek. Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren CSV Formatenboek Internet Bankieren - CSV Formatenboek 1 Inhoudsopgave Rekeningnaam en nummer export 3 Dagafschrift export 4 Betaling en incasso

Nadere informatie

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan. Inleiding Bij Europese incasso verandert de terugmelding In de praktijk Uitgangspunten en generieke adviezen Welke

Nadere informatie

Bedrijven SEPA machtiging

Bedrijven SEPA machtiging Bedrijven SEPA machtiging Via Rabo Financial Logistics Portal (RFLP) kunt u gebruik maken van de toepassing Bedrijven SEPA machtiging om een machtiging te registreren voor Bedrijven Euroincasso s. Zonder

Nadere informatie

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional)

Formaatbeschrijving BTL91. Rabo Internetbankieren (Professional) Formaatbeschrijving BTL91 Rabo Internetbankieren (Professional) Juli 2017 INHOUDSOPGAVE 1. BTL91 IMPORT FORMAAT 3 2. BTL91 IMPORT FORMAATSTRUCTUUR 3 3. BTL91 RECORDINDELING 4 4. BTL91 RUBRIEKBESCHRIJVING

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.052

Formaatbeschrijving CAMT.052 Rabo Cash Management Colofon Titel Versie, datum 1.01, februari 2015 Namens FL-Services Contact adres Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626 3500 HG Utrecht Rabobank, 2015 Niets uit dit werk mag

Nadere informatie

Mohamed Amri. Manager productmanagement

Mohamed Amri. Manager productmanagement 24 mei 2012 Mohamed Amri Manager productmanagement o MKB ers, middelgrote bedrijven: onbekend met SEPA en gevolgen voor eigen organisatie o Gemeenten, MKB ers en middelgrote bedrijven: onvoorbereid

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar

augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar augustus 2015 Handleiding Euro-incasso Incasseren met boekhoudpakket Een aandeel in elkaar Inhoud 1 Inleiding 2 De Euro-incasso 2.1 Algemeen 2.2 Incasseren in het buitenland 2.3 Het incassocontract 2.4

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving

VERWINFO Betalingsinformatie Bestandsbeschrijving Definitief Classificatie: OPEN Versie 4.1-1 november 2009 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Inhoud...4 2.2 Verstrekking...6 2.3 Wijziging...6 2.4 Testen...6 3 Technisch... 7 3.1 Structuur...7

Nadere informatie

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving

ClieOp 03 Bestandsbeschrijving Inhoud 1 Inleiding...3 2 Algemeen...4 2.1 Aanlevering... 4 2.2 Postbankrekeningen... 5 2.3 Wijziging... 7 2.4 Testen... 7 2.5 Controles zakelijke betalingen... 7 2.6 Controles incasso... 9 3 Technisch...10

Nadere informatie

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker

IBAN BIC Service. Gebruikersinstructies. IBAN BIC MultiChecker IBAN BIC Service Gebruikersinstructies IBAN BIC MultiChecker Disclaimer Dit document is door de stichting IBAN Service NL opgesteld. De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het opstellen van

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CT-XML importformaat. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CT-XML importformaat Rabo Cash Management Inhoud 1 Algemeen... 4 1.1 Beschrijving... 4 1.2 Algemene kenmerken... 4 2 Structuur... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Technische indeling... 5 2.3

Nadere informatie

Mijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving

Mijn ING Zakelijk. MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Mijn ING Zakelijk MT940 IBAN Elektronisch rekeningafschrift Formaatbeschrijving Deze formaat beschrijving is geldig vanaf 1 augustus 2014. De informatie uit deze beschrijving kan wijzigen. Kijk voor actuele

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Snelstartgids Access Online Betalingen en Rapportage Voor het gebruik van de applicatie en de meest gebruikte functies in overzichtelijke stappen. Algemeen De snelstartgids Betalingen en Rapportage is

Nadere informatie

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank.

Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. Over op IBAN en SEPA Wat betekent dat voor uw organisatie? Wij zijn uw bank. 1 Over op IBAN en SEPA Op dezelfde manier betalen in heel Europa, dat is het doel van SEPA (Single Euro Payments Area). Vanaf

Nadere informatie

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN

SWIFT for Corporates. Handleiding SWIFT FIN SWIFT for Corporates Handleiding SWIFT FIN Augustus 2016 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. WAT IS RABOBANK SWIFT FOR CORPORATES? 4 3. HET INRICHTEN VAN RABOBANK SWIFT FIN 6 3.1 Aanvragen benodigde componenten 6

Nadere informatie

Rabo Internetbankieren Professional

Rabo Internetbankieren Professional Rabo Internetbankieren Professional Wereldbetaling U doet een Wereldbetaling als u in vreemde valuta betaalt of in euro s naar een land buiten het SEPA-gebied. Via de menu-optie Nieuwe opdracht krijgt

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. MT940/942 formaatspecificaties

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. MT940/942 formaatspecificaties Deutsche Bank www.deutschebank.nl MT940/942 formaatspecificaties Inhoud 1. SWIFT MT940/MT942 03 2. Standaard SWIFT MT940 dagafschrift 04 2.1 Informatie over producten en kanalen 04 2.2 Opmerkingen over

Nadere informatie

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7

MRI IN CSV FORMAAT. Beschrijving bestandsindeling. Definitieve versie. Equens SE 25 juli 2014. Versie 1.7 MRI IN CSV FORMAAT Beschrijving bestandsindeling Definitieve versie Equens SE 25 juli 2014 Classificatie: Versie 1.7 Openbaar Versie geschiedenis Versie no. Versie datum Status Auteur Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Formaatbeschrijving CAMT.053. Rabo Cash Management

Formaatbeschrijving CAMT.053. Rabo Cash Management Formaatbeschrijving CAMT.053 Rabo Cash Management COLOFON Titel Formaatbeschrijving CAMT.053 Versie, datum 1.1, maart 2013 Namens Contact adres FL-Services Rabobank Nederland, Croeselaan 18, Postbus 2626

Nadere informatie

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3.

BTL91. Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken. 2. Recordtypes. 3. BTL91 Dit formaat is uitsluitend bedoeld voor de verwerking van buitenland betaalopdrachten. 1. Kenmerken Formaat Maximale Recordlengte 192 Einde record Veldscheidingsteken Veldidentificatie 2. Recordtypes

Nadere informatie

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking >

Wijzigingen SEPA. Inhoud. Algemeen. Wijzigingen in < Parameters - Boeking > Wijzigingen SEPA Inhoud Deze handleiding is helaas nog niet volledig vertaald naar het Nederlands. Wij doen ons uiterste best om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. Mocht u een tekst niet begrijpen

Nadere informatie

SEPA Direct Debit. AssuWare

SEPA Direct Debit. AssuWare 2014 SEPA Direct Debit AssuWare Sepa Direct Debit Handleiding voor het gebruik van ARBIS Sepa Direct Debit (PAIN) 2 Disclaimer De ARBIS SEPADD incassomodule is een extra hulpmiddel voor het incasseren

Nadere informatie