D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D. A. S. Journaal N 1. Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Januari - Februari 2011"

Transcriptie

1 N 1 Januari - Februari 2011 D. A. S. Journaal Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

2 Benzine of olie o I n ons vorig nummer wezen we op de risico s van besneeuwde en beijzelde wegen. Maar wat zijn de gevolgen voor automobilis- ten die slippen op stookolie, benzine of olievlekken die opduiken nadat de sneeuw van het wegdek werd geruimd? Te oordelen naar de uitgebreide rechtspraak doen deze ongevallen zich vaak voor. Tegen wie kan een bestuurder zonder omnium verzekering zich dan keren voor het herstel van zijn schade? Inhoud Benzine of olie op de openbare weg = gevaar! 2 Vraag & antwoord Verzekering B.A. Auto Verdwijning van het risico Terugbetaling 4 Makelaar Aansprakelijkheid 4 Aansprakelijkheid Fietser brengt een andere fietser ten val B.A. Familiale verzekering Aansprakelijkheid van het Gewest 5 Verzekering B.A. Auto Gemeenschappelijk Motor Waarborg Fonds Niet verzekerd slachtoffer 5 Verkeer Ongeval op kruispunt Tegen strijdige versies 6 Doorzoeken van voertuig door politie 7 Verzekering B.A.-Uitbating Twee polissen 7 INFO Aankoop van een gebrekkig voertuig Snel reageren wettelijk verplicht 2 8 Voor een bestuurder is benzine of olie op de openbare weg een toevallig feit (onvoorspelbaar element dat elke fout uitsluit), meestal veroorzaakt door een onbekend motorvoertuig (niet geïdentificeerd). Verhaal op de overheid Het slachtoffer kan altijd de bewaarder van de openbare weg aanspreken, met name de gemeente, beheerder van de gemeentewegen, of het Gewest (Vlaams of Waals), beheerder van regionale en snelwegen. Hij moet alleen bewijzen dat op het ogenblik van zijn slippartij, de openbare weg gebrekkig was en niet voldeed aan zijn normale structuur (abnormaal kenmerk). Elke bewaarder van een gebrekkige zaak is vermoedelijk aansprakelijk op grond van art.1384 al.1 van het Burgerlijk Wetboek en moet het slachtoffer schadeloosstellen zelfs als hij niet op de hoogte was van dit gebrek dat niet aan hem te wijten is. Als het defect aan de weg werd vastgesteld, kan de eigenaar van het beschadigde voertuig schadevergoeding krijgen van de gemeente of de regio. De meest recente rechtspraak gaat immers steeds vaker in de richting van een aansprakelijke overheid op grond van art.1384 al.1 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de openbare weg waarop het ongeval plaatsvond tot het Gewest behoort, probeert deze laatste gewoonlijk om de aansprakelijkheid van de gemeente te betrekken (op basis

3 p de openbare weg = gevaar! van art van het Burgerlijk Wetboek en art van de Gemeentewet). Bij abnormaal gevaar moet de gemeente immers instaan voor de veiligheid op de openbare wegen van het Gewest die haar grondgebied doorkruisen (behalve autowegen). Gemeente en Gewest kunnen aldus samen (in solidum) veroordeeld worden. Maar de gemeente kan haar aansprakelijkheid ontlopen door aan te voeren dat zij slechts een middelenverbintenis (en geen resultatenverbintenis ) aangegaan heeft. Door te argumenteren dat zij niet voortdurend alle percelen van het wegennet kan onderzoeken en door aan te tonen dat zij niet voor het gevaar werd gewaarschuwd, bewijst de gemeente dat zij de vereiste maatregelen niet heeft kunnen nemen om de veiligheid van het wegennet te waarborgen en bijgevolg niet aansprakelijk is. Al deze processen vertragen vanzelfsprekend de schadevergoeding van de slachtoffers Als de gemeente en/of het Gewest aansprakelijk gesteld worden, kunnen ze nog altijd de fout van het slachtoffer inroepen. Een onaangepaste snelheid, een rijfout of een overdreven snelheid kan aanleiding geven tot een gedeeltelijke aansprakelijkheid van de bestuurder (zelden de volledige aansprakelijkheid). Gemeente en/ of Gewest maken hier gretig gebruik van! Verhaal op het Gemeenschappelijk Motor Waarborg Fonds (GMWF) Als men geen gebrek van het wegennet kan inroepen, is er nog altijd de mogelijkheid verhaal uit te oefenen op het GMWF. Maar men mag hierbij niet vergeten dat het Fonds nooit tussenkomt voor de eigenaar van het voertuig dat slachtoffer werd van toeval. Dit werd bij wet bepaald! Als echter bewezen wordt dat de olievlekken afkomstig zijn van een niet geïdentificeerd motorrijtuig, moet het Fonds verplicht tussenkomen. De wet (nieuw art.19bis-13, 3 van de wet van , in werking gesteld op ) bepaalt dat het Fonds de lichamelijke letsels moet dekken, evenals de materiële schade voor zover de bestuurder belangrijke lichamelijk letsels (overlijden, permanente arbeidsonbekwaamheid van minstens 15%, volledige tijdelijke arbeidsonbekwaamheid van minimum 1 maand of hospitalisatie van minstens 7 dagen) heeft opgelopen. Quid wanneer een voertuig slipt op olie of benzine en een ander voertuig aanrijdt? Verhaal op het GMWF is in dit geval altijd mogelijk. Als het slachtoffer (eigenaar van het aangereden voertuig) kan aantonen dat het ongeval te wijten is aan een toeval, heeft hij recht op volledige schadevergoeding. Maar aangezien benzine of olie op de openbare weg meestal afkomstig is van een niet geïdentificeerd voertuig, moet het GMWF slechts tussenkomen voor de lichamelijke letsels van de bestuurder van het aangereden voertuig. Het Fonds zal de materiële schade van dit voertuig alleen vergoeden als de lichamelijke letsels aanzienlijk zijn (zie supra). Er kan niet meer worden besloten tot het bestaan van een toevallig feit als bewezen wordt dat het ongeval veroorzaakt werd door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld (Cass )! Eens het slachtoffer werd schadeloosgesteld, kan het GMWF art.1384 al.1 van het Burgerlijk Wetboek niet meer inroepen om zijn uitgaven te verhalen op de gemeente of het Gewest. Deze vordering is volgens het hof van Cassatie (arrest van ) alleen voorbehouden aan de schadelijders! Voor het herstel van hun schade, stellen slachtoffers best de overheid (gemeente of Gewest) aansprakelijk als bewaarder van een gebrekkige openbare weg Conclusie Verkeersongevallen te wijten aan stookolie, benzine of olie op de openbare weg achtergelaten door niet geïdentificeerde voertuigen, worden zelden minnelijk geregeld. Meestal monden zij uit in processen waarbij partijen de aansprakelijkheid op elkaar afschuiven. Tijdig een solide rechtsbijstandverzekering aangaan is dan ook het advies aan uw verzekerden! 3

4 VRAAG & ANTWOORD Volgens de modelovereenkomst, wordt het nietverbruikte premiegedeelte op het einde van de overeenkomst teruggestort. 4 1Verzekering B.A. Auto Verdwijning van het risico Terugbetaling In twee dossiers ondervind ik moeilijkheden met de B.A.-autoverzekeraar. In het eerste dossier nam de zoon van mijn cliënt de beslissing niet meer met zijn eigen voertuig maar met het voertuig van zijn ouders te rijden. Hij stuurde zijn kentekenplaat terug naar de DIV. In het tweede dossier, heeft een cliënt een verzekering voor zijn motor, die gecombineerd is met een autoverzekering. Hij beslist zijn motorverzekering te beëindigen. In beide dossiers, weigert de B.A.-autoverzekeraar het niet gebruikte deel van de premie terug te storten. In het tweede dossier, beroept de verzekeraar zich op een clausule van de verzekeringsovereenkomst die stelt dat in geval van verdwijning van het risico, de premie aan de maatschappij verworven blijft. Wat denkt u hiervan? Art. 35 van de modelovereenkomst (K.B ) bepaalt dat indien het risico verdwijnt, de verzekeringnemer de verzekeraar hiervan onmiddellijk op de hoogte moet brengen. Eens hij van de verdwijning van het risico werd geïnformeerd, moet de verzekeraar het contract schorsen. Art. 34 van dezelfde overeenkomst bepaalt dat wanneer het contract wordt opgeschort, de verzekeringnemer die het omschreven of enig ander voertuig in het verkeer brengt daarvan mededeling moet doen aan de verzekeraar. Indien de overeenkomst niet opnieuw in werking wordt gesteld, neemt zij een einde op de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag. Indien de schorsing echter gebeurt binnen de 3 maanden voor de eerstvolgende jaarlijkse premievervaldag, neemt de overeenkomst een einde op de volgende jaarlijkse vervaldag. Wij zien daarom niet waarom de B.A.-autoverzekeraar het niet-gebruikte premiegedeelte niet zou terugbetalen aan de verzekeringnemer. De bijzondere bepaling dat, in geval van verdwijning van het risico, de premie verworven blijft aan de maatschappij lijkt ons dan ook onwettig want in strijd met het dwingende karakter van het K.B. van Makelaar Aansprakelijkheid Een van mijn cliënten verwijt mij dat ik zijn voertuig niet voldoende in omnium liet verzekeren. Deze cliënt kocht een occasiewagen die 6 maanden oud was en slechts een kleine twintigduizend kilometers had gereden. Op verzoek van cliënt en op basis van de door hem verschafte inlichtingen, heb ik de waarde van het voertuig aan de omnium verzekeraar medegedeeld. De waarde werd bepaald op basis van de aankoopfactuur van het voertuig en de waarde van de accessoires. Na een ongeval werd dit voertuig total loss verklaard. De omniumverzekeraar liet aan mijn cliënt weten dat hij de schade zou vergoeden op basis van het aangegeven bedrag, wat logisch is. Mijn cliënt verwijt mij nu dat ik hem niet heb aangeraden de cataloguswaarde van zijn voertuig te verzekeren en dat hij hierdoor onderverzekerd is. Wat moet ik doen? Eerst en vooral moet u aantonen dat uw cliënt u wel degelijk heeft verzocht zijn voertuig te laten

5 verzekeren op basis van de documenten die hij u heeft overhandigd, om zo van een kleinere premie te genieten. Als u dit kunt bewijzen, zal uw cliënt zelf moeten aantonen dat u uw adviesplicht verzuimde door hem niet aan te raden eerder de cataloguswaarde dan de aankoopwaarde van zijn voertuig te verzekeren. Het is immers hij die de uitvoering van een verbintenis vordert die het bestaan daarvan moet bewijzen (art.1315 van het Burgerlijk Wetboek). Dit bewijs lijkt praktisch onmogelijk. Als u dit niet kunt bewijzen, kan u nog altijd gebruik maken van een argument dat algemeen door de rechtspraak wordt aanvaard. U kunt immers aanvoeren dat uw cliënt niet heeft gereageerd bij ontvangst van zijn omnium verzekeringspolis. Met een minimum aan kennis, moest uw cliënt immers beseffen dat het risico dat hij wilde verzekeren niet overeenstemde met wat in de polis was bepaald. Hij had daarom sneller moeten reageren. Aangezien hij zijn verzekeringspolis heeft aanvaard, kan men ervan uitgaan dat hij ook akkoord ging. 3Aansprakelijkheid Fietser brengt een andere fietser ten val B.A. Familiale verzekering Aansprakelijkheid van het Gewest Mijn cliënt is een fietsliefhebber die samen met vrienden regelmatig een fietstocht maakt in de provincie Limburg. De groep fietsers reed op het fietspad en mijn cliënt reed op een ijzeren buis ongeveer 50 cm lang, die in het voorwiel van de fietser achter hem terechtkwam. Deze fietser kwam ten val en werd zwaar gewond. Over welke verhaalvordering beschikt het slachtoffer van dit ongeval? Kan hij zich richten tot de B.A. Familiale verzekeraar (BAF) van mijn cliënt? Of kan de overheid belast met het onderhoud van de openbare weg aansprakelijk gesteld worden? Het feit dat uw cliënt op een ijzeren buis reed die in het wiel van zijn vriend terechtkwam kan volgens ons niet als een fout beschouwd worden. Het gaat hier om een toevallig feit! Zijn BAF verzekeraar moet bijgevolg niet tussenkomen. Het Vlaamse Gewest zou echter aansprakelijk gesteld kunnen worden in haar hoedanigheid van bewaarder van een gebrekkig fietspad. Uit de rechtsleer van het hof van Cassatie blijkt dat: - een zaak gebrekkig is in de zin van art.1384 al.1 van het Burgerlijk Wetboek als zij een abnormaal kenmerk vertoont dat in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; - een zaak gebrekkig is als zij in haar geheel een abnormaal karakter vertoont; - het abnormale karakter geen betrekking moet hebben op een permanent element inherent aan de zaak (dat wil zeggen dat een zaak die je toevoegt aan een andere zaak deze laatste zaak een abnormaal kenmerk kan geven). Men kan bijgevolg stellen dat het fietspad dat de groep fietsers gebruikten wel degelijk gebrekkig was en dat het Vlaamse Gewest hiervoor aansprakelijk is. 4Verzekering B.A. Auto Gemeenschappelijk Motor Waarborg Fonds Niet verzekerd slachtoffer Door een plotse onpasselijkheid achter het stuur (toeval), verliest een bestuurder (A) de controle over zijn voertuig en rijdt tegen een ander voertuig waarvan de bestuurder (B) gekwetst wordt. 5

6 VRAAG & ANTWOORD Normaliter moet het Gemeenschappelijk Motor Waarborg Fonds (GMWF) bestuurder B schadeloosstellen (materiële en lichamelijk schade). Nu blijkt dat bestuurder B niet verzekerd was omdat hij zijn verzekeringspremie niet betaald had (opgeschorte dekking). Kan het GMWF daarom zijn tussenkomst weigeren? De bestuurder die een ongeval veroorzaakt nadat hij onpasselijk werd (verlies van bewustzijn, infarct, enz.) is niet aansprakelijk voor dit ongeval. Deze malaise is een geval van overmacht (toeval) op voorwaarde dat hij volkomen onvoorzien was. Als de malaise voorspelbaar was (medische voorgeschiedenis), is er geen sprake van toeval. Eens de malaise van de bestuurder aangetoond, zal de B.A.-autoverzekeraar zijn tussenkomst weigeren aangezien zijn verzekerde niet aansprakelijk is. Het is dan het GMWF dat de (materiële en lichamelijke) schade van het slachtoffer (B) voor zijn rekening zal nemen. Maar art.21, 2, van het koninklijk besluit van bepaalt dat wanneer de verzekeringsplicht niet werd nagekomen, het GMWF niet verplicht is de eigenaar, bestuurder, houder en de verzekeringnemer van het bij het ongeval betrokken voertuig te vergoeden. Dit is hier het geval. Deze uitsluiting is slechts van toepassing als de bestuurder of houder wist dat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd. Dus als bestuurder (B), slachtoffer van het ongeval wist dat hij met een niet verzekerd voertuig reed, zal hij van het GMWF geen enkele schadevergoeding moeten verwachten. Nog maar eens het bewijs dat rijden zonder verzekering zeer onaangename verrassingen in petto kan hebben 5Verkeer Ongeval op kruispunt Tegenstrijdige versies Op een kruispunt met verkeerslichten, reed mijn cliënte door het groene licht om links op het kruispunt af te slaan. Zij stopte midden op het kruispunt om voorrang te verlenen aan de tegenliggers. Op het ogenblik dat een tegenligger gestopt was voor het verkeerslicht, vertrok zij opnieuw. Terwijl zij naar links afsloeg, stak een bromfietser het stilstaande voertuig voorbij en reed met hoge snelheid het kruispunt op. De botsing was onvermijdelijk. Mijn cliënte is van oordeel dat zij het recht aan haar kant heeft en dat de bromfietser het verkeerslicht niet respecteerde. De bromfietser echter beweert dat het verkeerslicht op oranje stond en dat hij niet tijdig kon stoppen. Wie is hier aansprakelijk? Dit soort ongevallen is frequent en wordt meestal beslecht met een rug aan rug regeling als geen enkele getuigenis de versie van één van de partijen bevestigt. De Wegcode (W.C.) legt aan beide partijen verplichtingen op. De bestuurder die op een kruispunt naar links wil afslaan moet, volgens art W.C., voorrang verlenen aan de tegenligger maar deze verplichting verdwijnt als de tegenligger moet stoppen wegens een oranjegeel of rood licht. De bestuurder die zich in aanwezigheid van een oranjegeel licht bevindt, moet volgens art W.C. stoppen, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht het teken zo dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen. De rechtspraak was lang van mening dat de bestuurder die in een kruispunt links afslaat altijd voorrang moet verlenen aan zijn tegenligger. Vandaag is dit anders. 6

7 Als in dit geval geen getuigenis voorhanden is om uit te maken welke bestuurder de Wegcode overtreden heeft, is een rug aan rug regeling de gepaste oplossing. 6Doorzoeken van voertuig door politie Kan de politie overgaan tot het doorzoeken van een voertuig dat zich op de openbare weg bevindt? Is dit geen inbreuk op het privéleven? Kan men zich hiertegen verzetten? Kan men na een fouillering de gegrondheid ervan betwisten en eventueel schadevergoeding eisen? De politie mag een voertuig onder bepaalde voorwaarden doorzoeken. Art.29 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992 bepaalt dat de politieambtenaren kunnen overgaan tot het doorzoeken van een voertuig of enig ander vervoermiddel (zowel in het verkeer als geparkeerd op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke plaatsen) indien zij redelijke gronden hebben om te denken dat het voertuig of vervoermiddel werd gebruikt, wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt: - om een misdrijf te plegen; - om een voor de openbare orde gevaarlijk voorwerp, overtuigingsstukken of bewijsmateriaal in verband met een misdrijf op te slaan of te vervoeren. De wet verduidelijkt wat bedoeld wordt met redelijke gronden : gedragingen van de bestuurder of de passagiers, materiële aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats. Zoals men kan vaststellen, beschikt een politieagent over een grote beoordelingsmacht om een voertuig te doorzoeken en niemand zal de gegrondheid achteraf betwisten. 7Verzekering B.A.-Uitbating Twee polissen Ik heb een probleem in verband met verzekeringspolissen. Op 01/12/2001 liet ik een cliënt een verzekeringsovereenkomst sluiten met Maatschappij X met vervaldag op 01/12/2002 en jaarlijkse stilzwijgende verlenging. In 2009 heeft dezelfde cliënt bij een collega een andere overeenkomst van hetzelfde type gesloten met Maatschappij Y met inwerkingtreding op 01/12/2009. De premie voor deze overeenkomst werd betaald. Aangezien het contract bij Maatschappij X niet werd opgezegd 3 maanden vóór de vervaldag van 01/12/2009, heeft Maatschappij Y de betaalde premie terugbetaald. Kan men de overeenkomst met Maatschappij Y opzeggen aangezien de overeenkomst met Maatschappij X nog altijd niet werd opgezegd? Wij hebben hier te maken met twee geldige verzekeringsovereenkomsten met hetzelfde onderwerp en hetzelfde belang. In dit geval gaat men ervan uit dat het verzekeringscontract dat eerst werd ondertekend de overhand heeft (Overeenkomst Assuralia n 530 betreffende art.45 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst). Voor het antwoord op uw vraag, verwijzen wij naar art.30 1, alinea 2 van de wet van op de landverzekeringsovereenkomst: De partijen mogen de overeenkomst echter opzeggen wanneer, tussen de datum van het sluiten en die van de inwerkingtreding ervan, een termijn van meer dan één jaar verloopt. Van deze opzegging moet uiterlijk drie maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst kennis gegeven worden. 7

8 INFO Aankoop van een gebrekkig voertuig Snel reageren wettelijk verplicht 8 Bij de aankoop van een nieuwe of een tweedehandswagen komt men soms voor verrassingen te staan Zo werd een van onze verzekerden onlangs geconfronteerd met een pijnlijk avontuur. Begin 2008 kocht hij een nieuw voertuig waarmee hij het eerste jaar heel tevreden was. Helaas kreeg hij vanaf eind 2008 ernstige problemen omdat zijn auto vaak niet wou starten. Herhaaldelijk moest hij zijn voertuig tot bij de autodealer laten slepen. Hij kreeg telkens te horen dat het probleem opgelost was maar helaas werd hij opnieuw ontgoocheld. Men stelde wel voor om zijn voertuig terug te nemen maar tegen dergelijke voorwaarden dat hij verkoos zijn voertuig te behouden. Totaal ontmoedigd, verzoekt verzekerde ons de verkoop te laten annuleren en een schadevergoeding te vorderen voor de ondervonden last. Het gaat hier zonder enige twijfel om een verborgen gebrek. In verband met een verborgen gebrek van een verkochte zaak, bepaalt artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek dat De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is. Het is dus absoluut noodzakelijk dat een vordering binnen een korte tijd wordt ingesteld. Twee jaar wachten vooraleer een koopvernietigende vordering in te stellen beantwoordt dus niet aan voornoemd art De rechtspraak is in dit verband zeer streng. De recente wet van 01/09/2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van niet conforme consumptiegoederen brengt geen soelaas aangezien hier ook de rechtsvordering verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop het gebrek aan overeenstemming werd vastgesteld. Bij gebrek aan een rechtsvordering binnen korte tijd, kan dus alleen nog met de directie van het automerk onderhandeld worden met het oog op een oplossing die beide partijen tevredenstelt. Als uw klant geconfronteerd wordt met een probleem van verborgen gebrek of niet-overeenstemming, verlies dan geen tijd: maak zo snel mogelijk uw dossier over aan uw Rechtsbijstand verzekeraar. Nog een laatste opmerking in verband met de aankoop van een tweedehandswagen bij een particulier: de verkoper kan zich op de aankoopfactuur altijd vrijwaren tegen verborgen gebreken! Uitgegeven door de verzekeringsmaatschappij D.A.S. n.v. Redactieraad: Gérard André, Isabelle Mattelaer, Reinilde van Bergen. Lloyd Georgelaan Brussel Tel Fax Jaarlijks abonnement 10 nrs.: 40 EUR (37,74 + 2,26 BTW). Speciale prijs D.A.S.-producenten 10 nrs.: 23,55 EUR (22,22 + 1,33 BTW)

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012

D.A.S. Journaal N 4. Risicoaanvaarding. April - Mei 2012 N 4 April - Mei 2012 D.A.S. Journaal Risicoaanvaarding Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012

D.A.S. Journaal N 10. Diefstal in hotels. December - Januari 2011-2012 N 10 December - Januari 2011-2012 D.A.S. Journaal Diefstal in hotels Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6,

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012 N 6 Juni - Juli 2012 D.A.S. Journaal Houd de dief! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Houd

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012

D.A.S. Journaal N 5. Schadevergoeding van technologische ongevallen. Mei - Juni 2012 N 5 Mei - Juni 2012 D.A.S. Journaal Schadevergoeding van technologische ongevallen Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel.

D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. D.A.S. SPECIAAL - Schade aan de woning: voor de verdediging van Kevin en Marie betaalde D.A.S. verbazend veel. Een nieuwe waterzuiveringsinstallatie naast je deur. Maar de stabiliteit van je woning komt

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011

D.A.S. Journaal N 5. Een malaise achter stuur. Mei - Juni 2011 N 5 Mei - Juni 2011 D.A.S. Journaal Een malaise achter stuur Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

Consumentenkrediet en eventuele sancties. oktober - November 2012. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 8 oktober - November 2012 D.A.S. JournaAl Consumentenkrediet en eventuele sancties Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011

D.A.S. Journaal N 8. Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Oktober - November 2011 N 8 Oktober - November 2011 D.A.S. Journaal Heeft de B.A. Autoverzekeraar wel recht op verhaal? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G.

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1. De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2. De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen. 3. De verzekering van leerlingen en leerkrachten.

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-160 d.d. 22 mei 2012 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, prof. mr. M.L.Hendrikse en mr. E.M. Dil-Stork, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

1. D.A.S.-SPECIAAL - De toestand van onze wegen... Problemen met schade door putten in de wegen zijn nog altijd niet opgelost.

1. D.A.S.-SPECIAAL - De toestand van onze wegen... Problemen met schade door putten in de wegen zijn nog altijd niet opgelost. 1. D.A.S.-SPECIAAL - De toestand van onze wegen... Problemen met schade door putten in de wegen zijn nog altijd niet opgelost. Enkele tips voor een efficiënter verhaal De wegbeheerder (gemeente, provincie

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.10.0651.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0651.F AXA nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen E. M. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND

COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND C.O.B. 12 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE EEN BEDING HOUDENDE EENZIJDIGE AANPASSING VAN EEN PREMIE VAN EEN VERZEKERINGSPOLIS RECHTSBIJSTAND Brussel, 21 oktober 2003 2 Advies over een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

BOVAG Autoverzekering PLUS

BOVAG Autoverzekering PLUS BOVAG Autoverzekering PLUS Polisvoorwaarden BVP 0113 1. Beschrijving van begrippen 1. Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2. Wat verwachten wij van u? 3. Vanaf wanneer bent u verzekerd? 2.

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval

Agent. Dossierbeheer. Schadegeval Schadeaangifte BA, LO en Rechtsbijstand Defendo Aangifte Lichamelijke Ongevallen (anders dan arbeidsongevallen) Aangifte Defendo - Rechtsbijstand Aangifte Burgerrechterlijke aansprakelijkheid minimum 1

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En in het verkeer zit een ongeluk in een

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 129 d.d. 17 mei 2011 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van Consument is beschadigd geraakt

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2012 P.11.1908.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1908.N I R. L. M. P., inverdenkinggestelde. eiser, met als raadsman mr. Michaël Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent. II M. G.

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Zorgeloos fietsen met Pack Fietser* De enige ongevallenverzekering, met bijstand, voor u en uw fiets!

Zorgeloos fietsen met Pack Fietser* De enige ongevallenverzekering, met bijstand, voor u en uw fiets! Zorgeloos fietsen met Pack Fietser* De enige ongevallenverzekering, met bijstand, voor u en uw fiets! Met de fiets naar het werk, naar school of op fietstocht? Voeg het Pack Fietser toe aan uw B.A. Gezin.

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Schadeverzekering voor Opzittenden VSVOVIB141 Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Volop in Bedrijf-pakket zijn voor de Schadeverzekering voor Opzittenden tevens onderstaande

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY

REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY INLEIDING Dit document bevat de regels die gelden voor het getrouwheidsprogramma van AXA Belgium "MyAXA Fidelity" (hierna "het Programma"). Dit document bevat

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

De medische fout. december - januari 2012-2013. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang

De medische fout. december - januari 2012-2013. Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang N 10 december - januari 2012-2013 D.A.S. JournaAl De medische fout Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T Rolnummer 5127 Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim

Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Gedrag bij een ongeval, vluchtmisdrijf en schuldig verzuim Juli 10 Hilde Peeters Jaarlijks worden duizenden mensen geconfronteerd met een verkeersongeval, soms ook een ongeval met zware gevolgen. Hoe reageer

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie