Organisatie van grote activiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie van grote activiteiten"

Transcriptie

1 Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011

2 Inhud 1 Think befre yu act Tips vr een stresslze rganisatie Plannen Delegeren Transparantie: werkinstrumenten gebruiken Evalueren Werkinstrumenten Draaibek Begrting Checklist Werklijst (shiftlijst) Tips vr de praktische rganisatie Vrbereiding Dag zelf cntrle taakverdeling en afspraken inrichting en veiligheid financies barbeheer Dag erna pruimen en cntrle materiaal financies dag erna evaluatie Wettelijke kant van de zaak Materiaal en lgistiek Materiaal Uitleendiensten Cmmercieel circuit Materiaal aankpen Lgistiek Ruimtes indelen Opbuw en afbraak Materiaalbeheer Afval en pkuis Brnnen

3 6 Bijlages Vrbeeldje draaibek Vrbeeld activiteitenbegrting Vrbeeldje checklist eetfestijn Vrbeeld shiftlijst

4 He grt is een grte activiteit? Als we het hebben ver grte activiteiten, bedelen we in deze bundel evenementen waar veel persnen p één lcatie verzameld zijn. In hlebi- en transgenderverenigingen gaat dit vaak ver feesten (fuif, jubileum, ). Tch zijn er ng een aantal andere grte activiteiten die tch iets meer rganisatrische vaardigheden vergen. We denken dan aan een trni, een rmmelmarkt, een grtere ntmetingsdag f een grts pgezette (sensibiliserende) actie. Jubileum Tneel Fuif Eetfestijn f barbecue Sprttrni Sensibiliserende actie Ontmetingsdag 1 Think befre yu act 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie Plannen Jaarplanning Het kan handig zijn m p vrhand een jaarplanning klaar te hebben. Op deze manier weet iedereen wanneer er tijd vrijgemaakt met wrden. Indien een jaarplanning pstellen je te zwaar lijkt, dan kan je ervr kiezen m p krtere termijn een agenda p te stellen. Het is niet z meilijk m de kalender vl te prppen met tffe activiteiten znder rekening te huden met de beschikbare medewerkers. Als je minder medewerkers hebt, plan je beter minder activiteiten. Z kan je de activiteiten die je det, beter den. Traditie vs. vernieuwing Heel vaak buwt een vereniging een traditie p. Elk jaar pnieuw is er in maart de fuif en in mei het vetbaltrni. Er gaat niets bven de kracht van herhaling, zeker naar naambekendheid te. Tch is het belangrijk m niet vastgerest te geraken. Vaak kmen er alleen maar activiteiten bij en valt er niets weg. Sms is het enthusiasme wat weg en blijft men de activiteit tch rganiseren uit gewnte. Hu hier dus zeker rekening mee in de planning en de uitwerking van activiteiten. Een planningsmment Een gede planning, vertrekkende vanuit een evaluatie, kan je nmgelijk maken p een drukke bestuursvergadering naast een hele reeks andere punten. Het kan handig zijn er een middag, dag f zelfs weekend van te maken. Z kan je eens verder kijken dan vlgende week f deze maand en langer stilstaan bij wat je vereniging nd aan heeft. Dit kan tevens bijdragen aan de werksfeer tussen de medewerkers. Z n planningsmment slaagt alleen als iedereen weet waarm je het det en er zin in heeft. Praat daarm vraf met je medewerkers ver wat zij verwachten. Betrek zveel mgelijk medewerkers in de vrbereiding. Het is beter en k leuker als je het gewicht van z n dag niet in je eentje met dragen. Datum kiezen Verzeker je ervan dat de gekzen datum vr je activiteit geen cnflict met andere evenementen plevert. Kijk p de hlebi- en transgenderkalender(s) naar andere jaarlijkse evenementen en acties. Behed je vr datumcnflicten met schlfeesten, truwfeesten enz. waardr vrijwilligers zich niet kunnen vrijmaken. 4

5 Ervaring drgeven Met het g p de tekmst is het belangrijk m de ervaringen dr te geven. De rganisatr kan alles wel in zijn f haar hfd zitten hebben, maar het is een stuk handiger vr het nageslacht als de planning p papier staat. Vr bepaalde zaken met je gewn vreg geneg zijn m ze aan te vragen f te bespreken; denk maar aan verlichting- en geluidsinstallaties, zalen vr feesten, Vaak leer je dingen dr vallen en pstaan. Maar uiteindelijk kan je k veel p vrhand vrkmen dr een gede vrbereiding. Niet iedere generatie medewerkers met dezelfde futen maken. Dingen ged drgeven is al de helft van het werk. He kan je dit nu den? Maak een draaibek per activiteit met.a. nuttige adressen f maak een bundeltje vr het hele werkjaar. Zrg ervr dat er elk jaar in de vrbereidende werkgrep k enkele nieuwe medewerkers zitten. Op die manier zrg je ervr dat k het cllectief geheugen in de grep blijft Delegeren Delegeren f zelf rganiseren Een evenement rganiseren is een evenwichtsefening tussen alles zelf strak in handen huden en lslaten f delegeren. Het ene uiterste is de gebren rganisatr die zelf de tuwtjes in handen wil huden. Vaak is dit een echte cntrlefreak. Het andere uiterste is de chatische rganisatr die enthusiast en gedreven van de ene taak in de andere vliegt. Vaak hebben deze persnen weinig verzicht ver het gebeuren. Beide uitersten verrzaken heel wat stress bij de rganisatr. Deze stress kan absluut vermeden wrden. Guden stelregel: zrg ervr dat je als rganisatr van alles p de hgte bent en verdeel de taken zveel mgelijk. Juw taak is het verzicht behuden. Dit is dus niet hetzelfde als alles zelf uitveren! Indien mgelijk valt het zelfs aan te raden m zelf géén verantwrdelijkheid p te nemen vr een activiteit f thema. Ptentieel benutten en waarderen Als rganisatr is het ntzettend belangrijk dat je het ptentieel in de vereniging ten vlle benut. Elke medewerk(st)er is wel in iets ged. Hiervr is het belangrijk m mensen gerust te stellen: je zal het wel kunnen, ik weet dat je de geschikte persn bent hiervr. Vertruwen geven det mensen sms echt pen bleien. Als rganisatr met je hier wel ver enige inschattingsvaardigheden beschikken. Echt verantwrdelijkheid geven Het is belangrijk m k écht verantwrdelijkheid te geven aan medewerkers. Als rganisatr met je de medewerker f een werkgrep het vlle vertruwen geven. Dit wil dus niet zeggen dat er geen verzicht f terugkppeling met zijn. Dit wil wel zeggen dat je mensen een stuk vertruwen en carte blanche geeft. Sturen en bijsturen Als rganisatr met je ervr zrgen dat de planning en afspraken zveel mgelijk gerespecteerd wrden; dat alles gebeurt wat met gebeuren. Een planning is k nit af: er kan steeds bijgestuurd f aangevuld wrden. Een planning is k meer dan een lijst die aan het begin van een werkjaar gemaakt wrdt. Ze wrdt regelmatig bvengehaald en besprken, aangepast en hermaakt. Online zijn er heel wat instrumenten beschikbaar m de transparantie z hg mgelijk te maken. Dit kan k via het nieuwe extranet van çavaria (http://extranet.cavaria.be), aan te vragen bij de reginale medewerker. 5

6 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten gebruiken Zie verder Evalueren Evaluatie In de evaluatie met je terug gaan kijken naar de delstellingen. Heb je bereikt wat je wilde bereiken? Waren er effectief meer uders aanwezig? Heeft iedereen zich geamuseerd? De evaluatie gebeurt best grndig dr het rganiserende werkgrepje, vral in functie van een vlgende editie. Dit kan gaan van het bnnetjessysteem tt het inhudelijke prgramma. Daarna kan je ng een meer glbale evaluatie huden p de kernvergadering. Iedereen kan dan eens ventileren wat hij/zij ervan vnd. Je kan k direct kijken f je de activiteit k het jaar erp wilt rganiseren f niet. Heel wat leuke evaluatiemethdieken en tips vind je p Leer uit je futen Schrijf in een verslagje wat beter anders aangepakt was. Dat kan je meegeven aan de medewerkers die de vlgende activiteit in elkaar steken. Z hef je als grep niet elk jaar dezelfde fut te maken. Je kan de punten uit de evaluatie k direct terug verwerken in het draaibek f de checklist. Op die manier vrkm je zeker dat futen pnieuw gemaakt wrden. 1.2 Werkinstrumenten We bekijken krt vlgende instrumenten: draaibek, begrting, checklist en werklijst (f shiftlijst). Het kan handig zijn m deze instrumenten k nline te plaatsen. Dat verhgt de transparantie Draaibek Bij de meeste activiteiten is het handig m een algemeen draaibek te maken. Hierin staat het vlledige verlp van de activiteit van A tt Z. Vr een filmavnd kan dit zich beperken tt een A4 tje; vr een fuif zal dit wellicht enkele pagina s zijn en vr een sprttrni f jubileum een heuse bundel. Bij een grtere activiteit (vb. feestweekend) kan het interessant zijn m meerdere draaibeken te maken: 1. Een algemeen draaibek (verzicht vr iedereen) 2. Eén f meerdere specifieke draaibeken vr de technische pleg vr de tneelregie vr de catering He ziet z'n draaibek er nu uit? Tips Datum Uur wat waar wie Meer infrmatie Schrijf altijd namen p, k als iedereen gewn verwacht wrdt te kmen helpen. Vergeet zeker niet de pkuis/afbraak k in het draaibek te vermelden en k hier de taken p vrhand te verdelen. Een vrbeeldje vind je in bijlage. 6

7 1.2.2 Begrting In een activiteitenbegrting vermeld je de verwachte financiële nksten (het budget dat je wilt spenderen) en een idee van de verwachte winst (pbrengsten). Verlies hier zeker de nderliggende mtivatie van je activiteit niet uit het g: als je een evenement rganiseert dat bedeld is m geld in het laatje te krijgen, pas er dan zeker vr p dat je niet al te kwistig met je geldbrnnen vr bijvrbeeld inkleding mgaat. Een vrbeeldje vind je in bijlage Checklist Een checklist is eigenlijk een lijst van alle dingen die meten gebeuren. Je kan deze lijst systematisch afvinken, zdat je een ged verzicht hebt ver wat ng met gebeuren. Ok hier maak je terug een algemene rganisatiechecklist (vb. draaibek drgestuurd, lcatie vastgelegd, ). Je splitst deze best p in vrbereiding, tijdens de activiteit en achteraf. Je kan de taken dan ng indelen naar thema f naar tijd (x aantal weken vr het initiatief f per maand). Tips Bij het pstellen van een checklist is het handig m terug te tellen vanaf de datum van het evenement: 4 weken vr het evenement met de prmtie verspreid wrden, 5 weken vr het evenement met de prmtie dus klaar zijn, 6 weken vr het evenement met de layut dus klaar zijn en naar de drukker gestuurd wrden, Bij grtere activiteiten kan je met verschillende specifieke checklists werken: een checklist vr materiaal, een checklist vr eten en drank, Een handige tip: zet de checklist (f een stuk ervan) nline f hang ze p tijdens een bestuur f activiteit. Op die manier kan iedereen die (virtueel) langslpt ng dingen erbij schrijven. Vr fuiven vind je een checklist p Een vrbeeldje vind je in bijlage Werklijst (shiftlijst) Een werklijst wrdt best p vrhand ingevuld. Je kan dit den dr de lijst p vrhand rnd te laten gaan p een vergadering f activiteit, nline te laten invullen f via mail medewerkers te vragen vr een bepaalde taak (en dus zelf de lijst bijeen te puzzelen). Tips Als de lijst af is, zrg dan zeker dat iedereen deze ng eens te zien krijgt (via mail, via internet, tijdens een vergadering,). Z vrkm je misverstanden. Zrg vr een lijst met gsm-nummers van de medewerkers. Z kan je bellen wanneer iemand te laat is. Tijdens het evenement hang je de lijst p verschillende plaatsen p, zdat iedereen ged zijn taak kent. Bij grtere evenementen zals feestweekends kan je best alle medewerkers een geplastificeerd kaartje geven met hun taken p (datum, uur, plaats, taak). Als rganisatr zrg je er ver het algemeen vr dat je zelf nergens p de werklijst staat. Z heb je je handen vrij m nverwachte situaties het hfd te bieden. Op die manier ben je k vrij m eventueel de pers f speciale gasten te wrd te staan. Een vrbeeldje vind je in bijlage. 7

8 2 Tips vr de praktische rganisatie Brn: 2.1 Vrbereiding prgramma/cncept vastleggen een geschikte lcatie en datum zeken deelverantwrdelijken f werkgrepje (zie bven) cntracten checklist en begrting pstellen (zie werkinstrumenten papierwinkel (zie wetgeving) zaal materiaal en lgistiek (inrichting enz.) (zie verder) spnsring prmtie 2.2 Dag zelf cntrle Het is belangrijk m vr de start van het evenement samen met de zaaluitbater een inventaris p te maken, niet alleen van drank en glazen maar k van eventuele schade in het gebuw. Z vermijd je dat je verantwrdelijk gesteld wrdt vr schade die de vrige gebruikers hebben aangebracht. Je det dit best met twee mensen van de rganisatie. Lees p vrhand ng eens ged alle cntracten na. Test de muziek- en lichtinstallatie. Zrg ervr dat de cntrle bij de inkm ged gerganiseerd is. Gebruik eventueel nadarafsluiting, z kan je de mensen die binnenkmen en buitengaan beter van elkaar scheiden en maak je cntrle eenvudiger. Vrzie steeds een geslten ds f bx (met gleuf) waarin de gebruikte drankbnnen kunnen wrden gedepneerd taakverdeling en afspraken Vraag alle medewerkers zeker p het afgesprken uur aanwezig te zijn. Zrg vr een lijst met gsm-nummers van de medewerkers. Z kan je bellen wanneer iemand te laat is. Spreek vraf af heveel drankbnnen de vrijwillige medewerkers krijgen en verspreid ze vr het evenement begint. Maak een verzicht van wie waar en welke uren helpt en hang dit p verschillende plaatsen p. Hang een lijstje p met deelverantwrdelijken met gsm-nummers m te cntacteren bij prblemen. Is het vr iedereen duidelijk tt he laat - er inkm wrdt gevraagd; - er cnsumptiebnnen wrden verkcht; - er drank verkrijgbaar is; - er muziek wrdt gedraaid? inrichting en veiligheid Zrg vr de inrichting van de zaal f het terrein en zet alles p tijd klaar. Plaats een (ged zichtbare) drankbnnenstand. Het best is een geslten stand met lket. 8

9 Zrg vr een lijst met nuttige telefnnummers (plitie, brandweer, dkter van wacht, leverancier drank). Zrg ervr dat de lcatie steeds vlt bereikbaar blijft vr de hulpdiensten. Cntrleer de nduitgangen, deze mgen niet geslten zijn financies Ga na wie wanneer met wrden betaald en zrg dat het geld ter beschikking is. Vrzie vldende wisselgeld vr de verschillende kassa s (bnnetjes, inkm). Stel iemand aan die regelmatig het geld uit de diverse kassa's gaat weghalen m een te grte heveelheid cash geld te vermijden barbeheer Tijdens een fuif f eetfestijn is de bar een belangrijke brn van inkmsten. Ervaringen leren echter de winst vaak 20 à 25% lager ligt dan verwacht. Er bestaan verschillende mgelijke rzaken: Slechte cntrle p het (her)gebruik van de bnnetjes Medewerkers die drank weggeven aan vrienden f die zelf drinken znder een drankbn in te leveren Drankbnnen die verdwijnen in de zakken van Medewerkers die geen ervaring hebben met tappen Te veel aangeslten vaten p het einde van het evenement Wij geven je enkele tips m de bar efficiënt te beheren: Bij elke bruwerij kan je gratis terecht vr een tapcursus, vr een rganisatie kan dit bvendien een interessante activiteit zijn. Maak zwel vr als na het evenement een stck p van de drank. Je kan dit best met twee medewerkers den. Tel altijd de vlle flessen en vaten en nit het leegged! Werk altijd met een drgeeftg. Z kan je de hele zaak beter cntrleren en lpt alles meer gerdend. Je schenkt je dranken best niet te lang p vrhand in, niemand drinkt graag lauwe cnsumpties. Zelfs een pint in een plasticbeker met ged gepresenteerd wrden. Duid een tgverantwrdelijke aan. Deze persn cntrleert f alles ged verlpt. Hij/zij kan k zrgen vr het aansluiten van de biervaten en het regelmatig bijvullen van de frig s. De kartnnen dzen, kisten f emmers vr de gebruikte drankbnnen meten cnsequent gebruikt wrden. Medewerkers beln je niet dr hen de ganse tijd gratis te laten drinken achter de tg. Beter is hen achteraf uit te ndigen vr een medewerkersfeestje (bij de evaluatie). Of je rganiseert achteraf een leuke uitstap vr de medewerkers. Wanneer een evenement gerganiseerd wrdt dr meerdere rganisaties neemt de kans p misbruiken te. Het gevaar bestaat dat medewerkers zich niet echt verantwrdelijk velen vr het (eind)resultaat. De cntrle p de tg zal dan k strenger meten zijn. Je kan een tgverantwrdelijke uit een andere rganisatie bij de dienstdende pleg plaatsen. Bepaal de prijs van je cnsumpties in functie van de sm die je verschuldigd bent aan de bruwer en/f de zaaluitbater. Hu er k rekening mee dat de prijs van je cnsumpties mee in aanmerking genmen wrdt bij de berekening van Sabam. 2.3 Dag erna pruimen en cntrle Je kan best nmiddellijk na het evenement pruimen. Op dat mment zijn de medewerkers immers ng aanwezig. Spreek p vrhand duidelijk af wie pruimt! Spreek p vrhand ged af met de zaaluitbater wat er wrdt verstaan nder pruimen. Ok het buitenterrein verdient een grndige beurt. Papier en bekers meten er niet blijven liggen. 9

10 Als je panelen, brden f wegwijzers hebt geplaatst langs penbare wegen, ruim ze p. Cntrleer f er nergens schade is, zwel binnen als buiten. De samen met de zaaluitbater de stckcntrle, z wrden discussies vermeden materiaal Denk eraan dat uitgeleend materiaal p tijd terug met zijn. Plaats nadarafsluiting bij elkaar zdat de gemeentedienst dit gemakkelijk kan pladen. Bij eventuele schade is het vaak gedkper m zelf de herstellingen uit te veren. Bespreek dit met de zaaluitbater. Breng k de verzekeringsmaatschappij tijdig p de hgte van eventuele schadegevallen financies dag erna Wacht niet te lang met de betalingen (SABAM, zaaluitbater, bruwer, ). De medewerkers zullen graag weten wat hun inspanningen hebben pgeleverd. Zrg vr een financieel verslag evaluatie Een evaluatie wrdt vaak vergeten! Nchtans kan je leren uit de futen en het vlgende keer beter den. Een evaluatiemment kan wrden aangegrepen m al de medewerkers te bedanken vr hun inspanningen. Evalueer alle fasen: de vrbereiding, de dag zelf en het pruimen. De checklist kan een handige leiddraad vrmen vr de evaluatie. 3 Wettelijke kant van de zaak Als je je waagt aan de rganisatie van een grte activiteit f evenement, met je vlden aan een heel aantal wetten en reglementen. Het prbleem is dat tallze van die reglementen verschillen van gemeente tt gemeente. Hiernder krijg je een beknpt verzicht van wat z ged als veral met en niet mag. Infrmeer tijdig bij je gemeentebestuur. En laat je niet afschrikken dr deze lijst, maar gebruik hem bijvrbeeld als checklist vr een prbleemls feest. Lcatie Smmige zalen beschikken ver een permanente vergunning m evenementen zals fuiven te rganiseren. Vraag de uitbater m infrmatie. Organiseer je je evenement in een zaal znder permanente vergunning f in penlucht, dan met je zeker het gemeentebestuur p de hgte brengen. Vergunningen vr eten en drank In smmige gemeenten met je een aanvraag indienen m sterke drank te mgen schenken. Vr 'eenmalige evenementen znder handelskarakter' heb je geen vergunning ndig vr eetwaren. Cmmerciële verkpers hebben zelf een vergunning (vb. frietkraam, cateringbedrijf, ). Auteursrechten Als je in het penbaar muziek maakt f speelt f een film vertnt, met je daar auteursrechten vr betalen. De inning van de auteursrechten vr muziek en films is in handen van SABAM. De aanvraag met ten minste 10 dagen p vrhand ingediend wrden. Er zijn enkele manieren m een krting te krijgen p het basistarief muziek. De je geen aanvraag f betaal je de verschuldigde rechten niet p vrhand, dan kan je een bete krijgen. SABAM vert geregeld cntrles uit p grte evenementen. Meer inf p 10

11 Je kan de kstprijs drukken dr te kijken naar de tabel met minimumbedragen vr inkm en drankprijs. Eén eurcent minder vragen en je kmt in een andere schijf terecht. dr je zaal af te bakenen in het geval je de zaal niet vlledig gebruikt. Ok de uitverders en prducenten van de muziekstukken hebben recht p een vergeding: de billijke vergeding. (In de praktijk gaat het dan m platenmaatschappijen en de grepen die muziek uitveren die dr anderen gecmpneerd is.) Je bent als rganisatr vrijgesteld van aangifte als de zaaluitbater een jaartarief betaald heeft. Meer inf p Je kan de kstprijs drukken dr verschillende ppervlaktes waar een verschillende activiteit drgaat apart aan te geven en dus k af te bakenen; het aantal luidsprekers te beperken (als de ppervlakte niet afgebakend kan wrden); sms is het gedkper m de ppervlakte bewust niet af te bakenen buiten; het aantal meter lpende tg te beperken. Geluidsverlast De milieuwetgeving rnd geluidsverlast is vrij uitgebreid. Veel hangt af van de lcatie (zaal, al dan niet met permanente erkenning, f in penlucht) en het tijdstip (tussen u en 7.00 u gelden strenge vrschriften). De burgemeester kan echter tijdelijk afwijkingen testaan. Je kan veel prblemen vrkmen dr vraf de buren te cntacteren. Geef hen een duidelijke uitleg ver wat je rganiseert, ndig hen uit en bezrg hen een GSM-nummer waarp ze je tijdens het evenement kunnen cntacteren. Waarschijnlijk zullen ze bij prblemen eerst ju, en dan pas de plitie verwittigen. Alchl en drugs Schenk nit alchlische dranken aan jngeren nder de 16 jaar f aan drnken persnen. Dit is strafbaar! Sterke dranken zijn verbden te schenken aan alle jngeren nder de 18 jaar. Medewerkers mgen tijdens het evenement geen alchl drinken. Druggebruik telaten kan niet. Er wrdt hier geen nderscheid gemaakt tussen sft- f harddrugs. Tlereren wrdt dr de rechtspraak truwens beschuwd als aanzetten tt. Het gluikend telaten is dus een verzwarende mstandigheid en is dus strafbaar. Verzekering Als je een evenement pzet, is een gede verzekering nntbeerlijk. In ruil vr een (verhudingsgewijs) kleine premie zal de verzekering bij een ngeval de ksten vergeden. Die ksten kunnen bijvrbeeld bij brand, schade aan elektrnische testellen f ngevallen met lichamelijke schade erg hg plpen. Bij çavaria zijn vrijwilligers in de verenigingen swies verzekerd vr burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De verzekering BA dekt je in tegen schade f ngevallen die dr ju verrzaakt wrden, maar waar anderen, derden, het slachtffer van zijn. Vr grte evenementen is dit echter nvldende. Je kan een fferte vragen aan nze verzekeringsagent (met 40% krting als aangeslten vereniging bij çavaria en WJNH). Mgelijke verzekeringen vr grte evenementen: Cntractuele aansprakelijkheid: cntractuele verbintenis niet f futief naleven (vb. schade aan geleend f gehuurd materiaal). BA explitatie f uitbating: vr schade aan derden dr nvrijwillige fut rganisatie f medewerker Brand: vr schade aan gebuw en/f inbedel dr brand- f waterschade Objectieve aansprakelijkheid brand en ntplffing: vr lichamelijke schade dr brand f ntplffing (meestal dr de verhuurder) 11

12 Lichamelijke ngevallen: vr lichamelijke schade medewerkers (50% betaald dr çavaria, vr jngerengrepen betaalt WJNH verige 50%) Verzekering alle risic's: vr waardevlle vrwerpen (vandalisme, brand, strm, diefstal) Vestiaire: vr verlies f diefstal vrwerpen in vestiaire Evenementenplis/verenigingsplis: cmbinatie BA, rechtsbijstand en ngevallen Je kan je niet laten verzekeren vr wat wettelijk niet tegelaten is; een verzekering tegen betes wegens geluidsverlast is bijvrbeeld niet mgelijk. Publiciteit Flyers meten vrzien zijn van naam en adres van een verantwrdelijke uitgever. Druk k de vlgende zin af: Niet p de penbare weg gien. Vzw's meten k hier de naam van hun vzw en het adres van de zetel bijplaatsen. Op een affiche vermeld je wie wat wanneer waar met wie. Op de affi che met k de naam van een verantwrdelijke uitgever staan, met vermelding van zijn privé-adres (het adres van de vereniging is dus niet vldende!). Deze persn dient meerderjarig te zijn en in België te wnen. Vzw's meten de naam van hun vzw en het adres van de zetel k vermelden. Vzw f feitelijke vereniging Mcht er tch iets nverwachts gebeuren, dan kan je als rganisatr aansprakelijk gesteld wrden. He grter je rganisatie, he grter de risic s. Organiseert je grep geregeld grte evenementen (>500 man), dan met je verwegen m een vzw-structuur aan te nemen. 4 Materiaal en lgistiek 4.1 Materiaal Uitleendiensten Heel wat materiaal kan je p vrhand bestellen bij de gemeentelijke f prvinciale uitleendienst. Dit met uiteraard wel tijdig gebeuren. Prvincie Antwerpen (audivisueel) Prvincie Vlaams-Brabant Prvincie Limburg Prvincie Ost-Vlaanderen Prvincie West-Vlaanderen Cmmercieel circuit Ben je te laat f is het materiaal niet (meer) beschikbaar, kijk dan in het cmmercieel circuit. Uiteraard zal hier de kstprijs heel wat hger zijn. Vrbeeldje: vr z'n 300 met het mgelijk zijn geluid en licht te huren vr een kleine fuif. Kijk eerst f je via via geen firma kan vinden die een prijsje wil maken. Vind je niemand, kijk dan eens in de guden gids (www.gudengids.be) en zek een firma in je 12

13 buurt. Je kan best aan verschillende firma s tegelijk een fferte vragen. Z kan je de prijs/kwaliteit beter vergelijken. Lees ged het cntract na en zrg dat alle afspraken hierin vermeld staan (vb. uur van afhaling, installatie f levering,) Verlichtingsapparatuur verhuur 1690 Geluidsinstallaties verhuur Materiaal aankpen Op langere termijn kan je k zrgen dat materiaal dat nit beschikbaar is in uitleendiensten, aangekcht wrdt. Je kan de suggestie geven aan de gemeente. Kleiner materiaal kan je k zelf aankpen. Kijk wel f het vldende vrdelig is. Hiervr bereken je de kstprijs van het huren p langere termijn (vb. 5 jaar aan 50 eur = 250 eur). Je vergelijkt deze prijs met de kstprijs van een eventuele aankp. Eventueel reken je hier k ng verhuur aan derden in. Als het niet gigantisch verschilt, kan het interessant zijn m tt een aankp ver te gaan. 4.2 Lgistiek Ruimtes indelen Het is belangrijk m p vrhand ged je ruimtes in te delen. Je maakt een eenvudig plannetje van de beschikbare lkalen f terreinen en duidt hierp aan wat waar plaatsvindt. Plannetjes kan je gemakkelijk visualiseren in allerlei grafische cmputerprgramma s zals phtshp f publisher. Vr activiteiten in penlucht kan je k luchtft s bewerken (vb. via Een ged plan maakt de pbuw stukken gemakkelijker. Iedereen weet direct waar wat met kmen. Uiteraard is alles sterk afhankelijk van de grtte van je activiteit. Mgelijke aanduidingen Onthaal/inschrijvingen Medewerkersruimte Materiaal Eetstanden Afvalbakken WC s EHBO Pdium Vrbeeldje indeling ruimtes 13

14 4.2.2 Opbuw en afbraak Bij heel grte activiteiten kan je naast je algemeen draaibek k ng een lgistiek draaibek maken. Bij een kleinere activiteit, zals een filmavnd, is dit uiteraard niet ndig. Een lgistiek draaibek werkt p dezelfde manier als een gewn draaibek. Alleen zal je hier alles i.v.m. lgistiek vermelden. De leveringen en wie wanneer de leverancier ntvangt f helpt afladen. De lgistieke pbuw en wie wat wanneer zal den (vb. nadars zetten, bar buwen met stellingen, ) Hetzelfde vr de afbraak (vb. wanneer kmt de gemeente de nadarhekkens terughalen, wie ntvangt en helpt de gemeente?) Materiaalbeheer Op grte activiteiten kan het interessant zijn m iets meer aandacht te schenken aan het materiaalbeheer. Dit is uiteraard zeer afhankelijk van het type activiteit. Bij een festival f feestweekend is dit een must; bij een eetfestijn zal dit wellicht niet allemaal ndig zijn. Deze zaken kan je best k in het (lgistieke) draaibek pnemen. Tips Maak een materiaallijst per deelactiviteit. Vrzie een aparte ruimte vr materiaal. Je kan per deelactiviteit het materiaal klaarzetten f leggen in curverbxen met een duidelijke aanduiding erp van de activiteit. Hu er rekening mee dat het meeste materiaal z drg mgelijk met bewaard wrden. Laat k zeker geen vedingsprducten ls liggen (zelfs als ze verpakt zijn!). Je kan een deelverantwrdelijke aanduiden vr het materiaal (een tijdelijke materiaalmeester). Maak duidelijk dat iedereen mee verantwrdelijk is vr het materiaal. Gebruikt materiaal wrdt teruggelegd waar het genmen werd. De laatste shift ruimt het gebruikte materiaal p. Je kan iemand aanstellen die de hele dag maar één taak heeft, nl. het rndlpen met materiaal. Z vermijd je dat anderen meten weglpen van hun taak. Zrg zeker vr een gede verpakking van materiaal. Veel schade wrdt immers verrzaakt dr verver. Denk eraan dat duur materiaal verzekerd kan wrden, k persnlijk materiaal (extra verzekering alle risic s). Vrzie een lijst met cntactadressen, telefnnummers en inf ver de leveranciers Afval en pkuis Denk p vrhand ged na he je de pkuis gaat rganiseren. Vrkmen en srteren van het afval vr en tijdens de activiteit bespaart meestal al heel wat werk. Zet k deze aandachtspunten in het (lgistieke) draaibek. Vergeet de pkuis niet p de werklijst te zetten. Vrzie vldende afvalbakken. Werk met herbruikbare bekers. 5 Brnnen Saerens, I. (ed.) (2004). Handbek manifestaties en evenementen, integrale veiligheid. Uitgeverij Pliteia Pppunt, Frmaat en Fuifpunt (2010). Fuiven, cncerten, festivals rganiseren, een praktische gids. 14

15 6 Bijlages 1 Vrbeeld draaibek 2 Vrbeeld begrting 3 Vrbeeld checklist 4 Vrbeeld shiftlijst 5 Checklist fuiven Fuifpunt 6 SABAM aanvraagfrmulier + tarieven 7 Billijke Vergeding tarieven 15

16 6.1 Vrbeeldje draaibek Pride-actie p de Grte Markt Vrbeeld 1 Vrijdag 26/03 Uur Wat Plaats Wie Inf (zeker cntactgegevens) 19u Opbuw pdium Grte markt Jan, Stijn, Liesbet, Pieter en Kris Pdium geleverd dr technische dienst gemeente (tel 02/555555) - afspraak gemaakt dr Kris (0476/22222) Zaterdag 27/03 Uur Wat Plaats Wie Inf (zeker cntactgegevens) 9u.30 Afhalen licht en geluid Uitleendienst gemeente Jan en Stijn Snekstraat 1, 2000 bxl, waarbrg afspraak gemaakt dr Kris (0476/222222) 9u30 Spandeken en Grte Markt Liesbet, Pieter, Kris Materiaal geverd dr Kris ballnnen hangen, pbuw stand 14u Onthaal dj Grte markt Kris Tel dj:. 15u Onthaal Schepen Grte markt Kris (peningsspeech) 18u Opruimen Jan, Stijn, Liesbet, Pieter en Kris Materiaal uitleendienst in aut Jan (terugbrengen maandag) Maandag 28/03 Uur Wat Plaats Wie Inf (zeker cntactgegevens) 9u.30 Terugbrengen licht Uitleendienst Jan en Stijn Snekstraat 1, 2000 bxl - waarbrg 100 en geluid gemeente terugvragen Vrbeeld 2 Vrijdag 10 ktber 8.30u: Afhalen materiaal uitleendienst Snekstraat 1, bxl Waarbrg: 0 eur Huurgeld: 142,50 eur Sandrien en Jke 8u30: laden materiaal Jan en Stijn brengen een aanhangwagen mee naar het rze huis. Wie helpt laden? u30: start pbuw p de Grte Markt Wie? Taken Pdiums pzetten Licht en geluid Stand klaarzetten Banners en ballnnen phangen 12u30: eten + laatste afspraken Daarna ng verder installeren 15u: start event 16

17 6.2 Vrbeeld activiteitenbegrting Actie wereldaidsdag Grte Markt UITGAVEN Drukwerk 220,00 Begrting Afrekening Opmerkingen Flyer 70,00 bij flyer.be Affiche 150,00 Huur materiaal Licht en geluid 70,00 50,00 bij stad Pdium 20,00 bij stad Aankpen Drank Inkledingsmateriaal Verzekering en vergunningen Extra verzekering event Sabam en Billijke vergeding Medewerkers Kilmetervergeding chauffeurs Drankbnnetjes Diverse Onvrziene ksten (schade,) TOTAAL UITGAVEN 290,00 INKOMSTEN Verkp drank 250,00 Subsidie stad 500,00 TOTAAL INKOMSTEN 750,00 SALDO (inkmsten - uitgaven) 460,00 17

18 6.3 Vrbeeldje checklist eetfestijn Vrbeeld 1 (naar thema) OP VOORHAND Prgramma vastleggen O Brainstrm in september O Datum bepalen O Lcatie bepalen O Werkgrepje prichten september januari Bekendmaking O Nieuwsbrief en website september: aankndiging O Opmaken uitndiging in december O Nieuwsbrief en website januari: uitndiging/flyer Draaibek en werklijst O Checklist te den O Draaibek pmaken O Draaibek verdelen 1 week p vrhand O Werklijst pmaken O Werklijst 3 weken p vrhand nline zetten Geldzaken O Begrting O Spnsring O Wisselgeld bank Papierwinkel O Aanvraag materiaal uitleendienst O SABAM aanvragen (10 dagen p vrhand) O Billijke vergeding O Extra verzekeringen O Afspraken met gemeente O Zaal O Cntract pmaken O Afspraken rnd pkuis (kuisgerief aanwezig?) O Afval: vuilniszakken aanwezig? O Drank en frig's ter plaatse? O Materiaal O Aankp drank en eten, afspraken bruwer (a. frig's, pdienbladen, ) O Licht en geluid DAG ZELF Afspraken zaal O Aanwezig materiaal checken O Afspraken zaal checken (vlgens cntract) O Drank tellen O Zaal inrichten O Klaarzetten en inrichten zaal O Klaarzetten nthaaltafel (met inschrijvingslijst en kassa met wisselgeld) O Materiaal lkaal inrichten O Inrichten bar (bnnetjes, bnnetjesds, drank,,) O Muziekinstallatie en belichting O Ophangen werklijst en nuttige telefnnummers achter bar O Bewegwijzering O Aangeven waar men mag parkeren en langs waar men binnen mag kmen. O Geldzaken O Envelppes met geld klaarleggen vr cntante betalingen. O Vldende wisselgeld O Veiligheid? Afspraken medewerkers O Afspraken verlpen met iedereen O Taken (werklijst) verlpen O Opkuisregeling verlpen O ACHTERAF O Afrekening en betalingen O Terugveren materiaal O Verslagje met ft s nieuwsbrief en website O Evaluatie p bestuur 18

19 Vrbeeld 2 (naar tijdstip) OP VOORHAND Wanneer Wat September Oktber Nvember Brainstrm bestuur datum en lcatie bepalen Werkgrepje prichten Aankndiging datum in grepsblaadje Planning en begrting pmaken Nakijken vereiste vergunningen Opmaken en verspreiden uitndiging TIJDENS ACHTERAF 19

20 6.4 Vrbeeld shiftlijst Takenlijst 15 januari :00-20:00 vrbereid ing (19u- 20u) receptie bar pkuis vestiaire 20:00-22:00 22:00-00:30 00:30-3:00 3:00-5:00 5:00-6:00 20

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Infrmatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart - mei 2015 - n 5 Gemeentelijk infblad Algemeen Vrije tijd & terisme Welzijn Wnen & milieu Praktische inf Pagina 2-5 Pagina 6-15 Pagina 16-18

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie