Organisatie van grote activiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisatie van grote activiteiten"

Transcriptie

1 Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011

2 Inhud 1 Think befre yu act Tips vr een stresslze rganisatie Plannen Delegeren Transparantie: werkinstrumenten gebruiken Evalueren Werkinstrumenten Draaibek Begrting Checklist Werklijst (shiftlijst) Tips vr de praktische rganisatie Vrbereiding Dag zelf cntrle taakverdeling en afspraken inrichting en veiligheid financies barbeheer Dag erna pruimen en cntrle materiaal financies dag erna evaluatie Wettelijke kant van de zaak Materiaal en lgistiek Materiaal Uitleendiensten Cmmercieel circuit Materiaal aankpen Lgistiek Ruimtes indelen Opbuw en afbraak Materiaalbeheer Afval en pkuis Brnnen

3 6 Bijlages Vrbeeldje draaibek Vrbeeld activiteitenbegrting Vrbeeldje checklist eetfestijn Vrbeeld shiftlijst

4 He grt is een grte activiteit? Als we het hebben ver grte activiteiten, bedelen we in deze bundel evenementen waar veel persnen p één lcatie verzameld zijn. In hlebi- en transgenderverenigingen gaat dit vaak ver feesten (fuif, jubileum, ). Tch zijn er ng een aantal andere grte activiteiten die tch iets meer rganisatrische vaardigheden vergen. We denken dan aan een trni, een rmmelmarkt, een grtere ntmetingsdag f een grts pgezette (sensibiliserende) actie. Jubileum Tneel Fuif Eetfestijn f barbecue Sprttrni Sensibiliserende actie Ontmetingsdag 1 Think befre yu act 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie Plannen Jaarplanning Het kan handig zijn m p vrhand een jaarplanning klaar te hebben. Op deze manier weet iedereen wanneer er tijd vrijgemaakt met wrden. Indien een jaarplanning pstellen je te zwaar lijkt, dan kan je ervr kiezen m p krtere termijn een agenda p te stellen. Het is niet z meilijk m de kalender vl te prppen met tffe activiteiten znder rekening te huden met de beschikbare medewerkers. Als je minder medewerkers hebt, plan je beter minder activiteiten. Z kan je de activiteiten die je det, beter den. Traditie vs. vernieuwing Heel vaak buwt een vereniging een traditie p. Elk jaar pnieuw is er in maart de fuif en in mei het vetbaltrni. Er gaat niets bven de kracht van herhaling, zeker naar naambekendheid te. Tch is het belangrijk m niet vastgerest te geraken. Vaak kmen er alleen maar activiteiten bij en valt er niets weg. Sms is het enthusiasme wat weg en blijft men de activiteit tch rganiseren uit gewnte. Hu hier dus zeker rekening mee in de planning en de uitwerking van activiteiten. Een planningsmment Een gede planning, vertrekkende vanuit een evaluatie, kan je nmgelijk maken p een drukke bestuursvergadering naast een hele reeks andere punten. Het kan handig zijn er een middag, dag f zelfs weekend van te maken. Z kan je eens verder kijken dan vlgende week f deze maand en langer stilstaan bij wat je vereniging nd aan heeft. Dit kan tevens bijdragen aan de werksfeer tussen de medewerkers. Z n planningsmment slaagt alleen als iedereen weet waarm je het det en er zin in heeft. Praat daarm vraf met je medewerkers ver wat zij verwachten. Betrek zveel mgelijk medewerkers in de vrbereiding. Het is beter en k leuker als je het gewicht van z n dag niet in je eentje met dragen. Datum kiezen Verzeker je ervan dat de gekzen datum vr je activiteit geen cnflict met andere evenementen plevert. Kijk p de hlebi- en transgenderkalender(s) naar andere jaarlijkse evenementen en acties. Behed je vr datumcnflicten met schlfeesten, truwfeesten enz. waardr vrijwilligers zich niet kunnen vrijmaken. 4

5 Ervaring drgeven Met het g p de tekmst is het belangrijk m de ervaringen dr te geven. De rganisatr kan alles wel in zijn f haar hfd zitten hebben, maar het is een stuk handiger vr het nageslacht als de planning p papier staat. Vr bepaalde zaken met je gewn vreg geneg zijn m ze aan te vragen f te bespreken; denk maar aan verlichting- en geluidsinstallaties, zalen vr feesten, Vaak leer je dingen dr vallen en pstaan. Maar uiteindelijk kan je k veel p vrhand vrkmen dr een gede vrbereiding. Niet iedere generatie medewerkers met dezelfde futen maken. Dingen ged drgeven is al de helft van het werk. He kan je dit nu den? Maak een draaibek per activiteit met.a. nuttige adressen f maak een bundeltje vr het hele werkjaar. Zrg ervr dat er elk jaar in de vrbereidende werkgrep k enkele nieuwe medewerkers zitten. Op die manier zrg je ervr dat k het cllectief geheugen in de grep blijft Delegeren Delegeren f zelf rganiseren Een evenement rganiseren is een evenwichtsefening tussen alles zelf strak in handen huden en lslaten f delegeren. Het ene uiterste is de gebren rganisatr die zelf de tuwtjes in handen wil huden. Vaak is dit een echte cntrlefreak. Het andere uiterste is de chatische rganisatr die enthusiast en gedreven van de ene taak in de andere vliegt. Vaak hebben deze persnen weinig verzicht ver het gebeuren. Beide uitersten verrzaken heel wat stress bij de rganisatr. Deze stress kan absluut vermeden wrden. Guden stelregel: zrg ervr dat je als rganisatr van alles p de hgte bent en verdeel de taken zveel mgelijk. Juw taak is het verzicht behuden. Dit is dus niet hetzelfde als alles zelf uitveren! Indien mgelijk valt het zelfs aan te raden m zelf géén verantwrdelijkheid p te nemen vr een activiteit f thema. Ptentieel benutten en waarderen Als rganisatr is het ntzettend belangrijk dat je het ptentieel in de vereniging ten vlle benut. Elke medewerk(st)er is wel in iets ged. Hiervr is het belangrijk m mensen gerust te stellen: je zal het wel kunnen, ik weet dat je de geschikte persn bent hiervr. Vertruwen geven det mensen sms echt pen bleien. Als rganisatr met je hier wel ver enige inschattingsvaardigheden beschikken. Echt verantwrdelijkheid geven Het is belangrijk m k écht verantwrdelijkheid te geven aan medewerkers. Als rganisatr met je de medewerker f een werkgrep het vlle vertruwen geven. Dit wil dus niet zeggen dat er geen verzicht f terugkppeling met zijn. Dit wil wel zeggen dat je mensen een stuk vertruwen en carte blanche geeft. Sturen en bijsturen Als rganisatr met je ervr zrgen dat de planning en afspraken zveel mgelijk gerespecteerd wrden; dat alles gebeurt wat met gebeuren. Een planning is k nit af: er kan steeds bijgestuurd f aangevuld wrden. Een planning is k meer dan een lijst die aan het begin van een werkjaar gemaakt wrdt. Ze wrdt regelmatig bvengehaald en besprken, aangepast en hermaakt. Online zijn er heel wat instrumenten beschikbaar m de transparantie z hg mgelijk te maken. Dit kan k via het nieuwe extranet van çavaria (http://extranet.cavaria.be), aan te vragen bij de reginale medewerker. 5

6 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten gebruiken Zie verder Evalueren Evaluatie In de evaluatie met je terug gaan kijken naar de delstellingen. Heb je bereikt wat je wilde bereiken? Waren er effectief meer uders aanwezig? Heeft iedereen zich geamuseerd? De evaluatie gebeurt best grndig dr het rganiserende werkgrepje, vral in functie van een vlgende editie. Dit kan gaan van het bnnetjessysteem tt het inhudelijke prgramma. Daarna kan je ng een meer glbale evaluatie huden p de kernvergadering. Iedereen kan dan eens ventileren wat hij/zij ervan vnd. Je kan k direct kijken f je de activiteit k het jaar erp wilt rganiseren f niet. Heel wat leuke evaluatiemethdieken en tips vind je p Leer uit je futen Schrijf in een verslagje wat beter anders aangepakt was. Dat kan je meegeven aan de medewerkers die de vlgende activiteit in elkaar steken. Z hef je als grep niet elk jaar dezelfde fut te maken. Je kan de punten uit de evaluatie k direct terug verwerken in het draaibek f de checklist. Op die manier vrkm je zeker dat futen pnieuw gemaakt wrden. 1.2 Werkinstrumenten We bekijken krt vlgende instrumenten: draaibek, begrting, checklist en werklijst (f shiftlijst). Het kan handig zijn m deze instrumenten k nline te plaatsen. Dat verhgt de transparantie Draaibek Bij de meeste activiteiten is het handig m een algemeen draaibek te maken. Hierin staat het vlledige verlp van de activiteit van A tt Z. Vr een filmavnd kan dit zich beperken tt een A4 tje; vr een fuif zal dit wellicht enkele pagina s zijn en vr een sprttrni f jubileum een heuse bundel. Bij een grtere activiteit (vb. feestweekend) kan het interessant zijn m meerdere draaibeken te maken: 1. Een algemeen draaibek (verzicht vr iedereen) 2. Eén f meerdere specifieke draaibeken vr de technische pleg vr de tneelregie vr de catering He ziet z'n draaibek er nu uit? Tips Datum Uur wat waar wie Meer infrmatie Schrijf altijd namen p, k als iedereen gewn verwacht wrdt te kmen helpen. Vergeet zeker niet de pkuis/afbraak k in het draaibek te vermelden en k hier de taken p vrhand te verdelen. Een vrbeeldje vind je in bijlage. 6

7 1.2.2 Begrting In een activiteitenbegrting vermeld je de verwachte financiële nksten (het budget dat je wilt spenderen) en een idee van de verwachte winst (pbrengsten). Verlies hier zeker de nderliggende mtivatie van je activiteit niet uit het g: als je een evenement rganiseert dat bedeld is m geld in het laatje te krijgen, pas er dan zeker vr p dat je niet al te kwistig met je geldbrnnen vr bijvrbeeld inkleding mgaat. Een vrbeeldje vind je in bijlage Checklist Een checklist is eigenlijk een lijst van alle dingen die meten gebeuren. Je kan deze lijst systematisch afvinken, zdat je een ged verzicht hebt ver wat ng met gebeuren. Ok hier maak je terug een algemene rganisatiechecklist (vb. draaibek drgestuurd, lcatie vastgelegd, ). Je splitst deze best p in vrbereiding, tijdens de activiteit en achteraf. Je kan de taken dan ng indelen naar thema f naar tijd (x aantal weken vr het initiatief f per maand). Tips Bij het pstellen van een checklist is het handig m terug te tellen vanaf de datum van het evenement: 4 weken vr het evenement met de prmtie verspreid wrden, 5 weken vr het evenement met de prmtie dus klaar zijn, 6 weken vr het evenement met de layut dus klaar zijn en naar de drukker gestuurd wrden, Bij grtere activiteiten kan je met verschillende specifieke checklists werken: een checklist vr materiaal, een checklist vr eten en drank, Een handige tip: zet de checklist (f een stuk ervan) nline f hang ze p tijdens een bestuur f activiteit. Op die manier kan iedereen die (virtueel) langslpt ng dingen erbij schrijven. Vr fuiven vind je een checklist p Een vrbeeldje vind je in bijlage Werklijst (shiftlijst) Een werklijst wrdt best p vrhand ingevuld. Je kan dit den dr de lijst p vrhand rnd te laten gaan p een vergadering f activiteit, nline te laten invullen f via mail medewerkers te vragen vr een bepaalde taak (en dus zelf de lijst bijeen te puzzelen). Tips Als de lijst af is, zrg dan zeker dat iedereen deze ng eens te zien krijgt (via mail, via internet, tijdens een vergadering,). Z vrkm je misverstanden. Zrg vr een lijst met gsm-nummers van de medewerkers. Z kan je bellen wanneer iemand te laat is. Tijdens het evenement hang je de lijst p verschillende plaatsen p, zdat iedereen ged zijn taak kent. Bij grtere evenementen zals feestweekends kan je best alle medewerkers een geplastificeerd kaartje geven met hun taken p (datum, uur, plaats, taak). Als rganisatr zrg je er ver het algemeen vr dat je zelf nergens p de werklijst staat. Z heb je je handen vrij m nverwachte situaties het hfd te bieden. Op die manier ben je k vrij m eventueel de pers f speciale gasten te wrd te staan. Een vrbeeldje vind je in bijlage. 7

8 2 Tips vr de praktische rganisatie Brn: 2.1 Vrbereiding prgramma/cncept vastleggen een geschikte lcatie en datum zeken deelverantwrdelijken f werkgrepje (zie bven) cntracten checklist en begrting pstellen (zie werkinstrumenten papierwinkel (zie wetgeving) zaal materiaal en lgistiek (inrichting enz.) (zie verder) spnsring prmtie 2.2 Dag zelf cntrle Het is belangrijk m vr de start van het evenement samen met de zaaluitbater een inventaris p te maken, niet alleen van drank en glazen maar k van eventuele schade in het gebuw. Z vermijd je dat je verantwrdelijk gesteld wrdt vr schade die de vrige gebruikers hebben aangebracht. Je det dit best met twee mensen van de rganisatie. Lees p vrhand ng eens ged alle cntracten na. Test de muziek- en lichtinstallatie. Zrg ervr dat de cntrle bij de inkm ged gerganiseerd is. Gebruik eventueel nadarafsluiting, z kan je de mensen die binnenkmen en buitengaan beter van elkaar scheiden en maak je cntrle eenvudiger. Vrzie steeds een geslten ds f bx (met gleuf) waarin de gebruikte drankbnnen kunnen wrden gedepneerd taakverdeling en afspraken Vraag alle medewerkers zeker p het afgesprken uur aanwezig te zijn. Zrg vr een lijst met gsm-nummers van de medewerkers. Z kan je bellen wanneer iemand te laat is. Spreek vraf af heveel drankbnnen de vrijwillige medewerkers krijgen en verspreid ze vr het evenement begint. Maak een verzicht van wie waar en welke uren helpt en hang dit p verschillende plaatsen p. Hang een lijstje p met deelverantwrdelijken met gsm-nummers m te cntacteren bij prblemen. Is het vr iedereen duidelijk tt he laat - er inkm wrdt gevraagd; - er cnsumptiebnnen wrden verkcht; - er drank verkrijgbaar is; - er muziek wrdt gedraaid? inrichting en veiligheid Zrg vr de inrichting van de zaal f het terrein en zet alles p tijd klaar. Plaats een (ged zichtbare) drankbnnenstand. Het best is een geslten stand met lket. 8

9 Zrg vr een lijst met nuttige telefnnummers (plitie, brandweer, dkter van wacht, leverancier drank). Zrg ervr dat de lcatie steeds vlt bereikbaar blijft vr de hulpdiensten. Cntrleer de nduitgangen, deze mgen niet geslten zijn financies Ga na wie wanneer met wrden betaald en zrg dat het geld ter beschikking is. Vrzie vldende wisselgeld vr de verschillende kassa s (bnnetjes, inkm). Stel iemand aan die regelmatig het geld uit de diverse kassa's gaat weghalen m een te grte heveelheid cash geld te vermijden barbeheer Tijdens een fuif f eetfestijn is de bar een belangrijke brn van inkmsten. Ervaringen leren echter de winst vaak 20 à 25% lager ligt dan verwacht. Er bestaan verschillende mgelijke rzaken: Slechte cntrle p het (her)gebruik van de bnnetjes Medewerkers die drank weggeven aan vrienden f die zelf drinken znder een drankbn in te leveren Drankbnnen die verdwijnen in de zakken van Medewerkers die geen ervaring hebben met tappen Te veel aangeslten vaten p het einde van het evenement Wij geven je enkele tips m de bar efficiënt te beheren: Bij elke bruwerij kan je gratis terecht vr een tapcursus, vr een rganisatie kan dit bvendien een interessante activiteit zijn. Maak zwel vr als na het evenement een stck p van de drank. Je kan dit best met twee medewerkers den. Tel altijd de vlle flessen en vaten en nit het leegged! Werk altijd met een drgeeftg. Z kan je de hele zaak beter cntrleren en lpt alles meer gerdend. Je schenkt je dranken best niet te lang p vrhand in, niemand drinkt graag lauwe cnsumpties. Zelfs een pint in een plasticbeker met ged gepresenteerd wrden. Duid een tgverantwrdelijke aan. Deze persn cntrleert f alles ged verlpt. Hij/zij kan k zrgen vr het aansluiten van de biervaten en het regelmatig bijvullen van de frig s. De kartnnen dzen, kisten f emmers vr de gebruikte drankbnnen meten cnsequent gebruikt wrden. Medewerkers beln je niet dr hen de ganse tijd gratis te laten drinken achter de tg. Beter is hen achteraf uit te ndigen vr een medewerkersfeestje (bij de evaluatie). Of je rganiseert achteraf een leuke uitstap vr de medewerkers. Wanneer een evenement gerganiseerd wrdt dr meerdere rganisaties neemt de kans p misbruiken te. Het gevaar bestaat dat medewerkers zich niet echt verantwrdelijk velen vr het (eind)resultaat. De cntrle p de tg zal dan k strenger meten zijn. Je kan een tgverantwrdelijke uit een andere rganisatie bij de dienstdende pleg plaatsen. Bepaal de prijs van je cnsumpties in functie van de sm die je verschuldigd bent aan de bruwer en/f de zaaluitbater. Hu er k rekening mee dat de prijs van je cnsumpties mee in aanmerking genmen wrdt bij de berekening van Sabam. 2.3 Dag erna pruimen en cntrle Je kan best nmiddellijk na het evenement pruimen. Op dat mment zijn de medewerkers immers ng aanwezig. Spreek p vrhand duidelijk af wie pruimt! Spreek p vrhand ged af met de zaaluitbater wat er wrdt verstaan nder pruimen. Ok het buitenterrein verdient een grndige beurt. Papier en bekers meten er niet blijven liggen. 9

10 Als je panelen, brden f wegwijzers hebt geplaatst langs penbare wegen, ruim ze p. Cntrleer f er nergens schade is, zwel binnen als buiten. De samen met de zaaluitbater de stckcntrle, z wrden discussies vermeden materiaal Denk eraan dat uitgeleend materiaal p tijd terug met zijn. Plaats nadarafsluiting bij elkaar zdat de gemeentedienst dit gemakkelijk kan pladen. Bij eventuele schade is het vaak gedkper m zelf de herstellingen uit te veren. Bespreek dit met de zaaluitbater. Breng k de verzekeringsmaatschappij tijdig p de hgte van eventuele schadegevallen financies dag erna Wacht niet te lang met de betalingen (SABAM, zaaluitbater, bruwer, ). De medewerkers zullen graag weten wat hun inspanningen hebben pgeleverd. Zrg vr een financieel verslag evaluatie Een evaluatie wrdt vaak vergeten! Nchtans kan je leren uit de futen en het vlgende keer beter den. Een evaluatiemment kan wrden aangegrepen m al de medewerkers te bedanken vr hun inspanningen. Evalueer alle fasen: de vrbereiding, de dag zelf en het pruimen. De checklist kan een handige leiddraad vrmen vr de evaluatie. 3 Wettelijke kant van de zaak Als je je waagt aan de rganisatie van een grte activiteit f evenement, met je vlden aan een heel aantal wetten en reglementen. Het prbleem is dat tallze van die reglementen verschillen van gemeente tt gemeente. Hiernder krijg je een beknpt verzicht van wat z ged als veral met en niet mag. Infrmeer tijdig bij je gemeentebestuur. En laat je niet afschrikken dr deze lijst, maar gebruik hem bijvrbeeld als checklist vr een prbleemls feest. Lcatie Smmige zalen beschikken ver een permanente vergunning m evenementen zals fuiven te rganiseren. Vraag de uitbater m infrmatie. Organiseer je je evenement in een zaal znder permanente vergunning f in penlucht, dan met je zeker het gemeentebestuur p de hgte brengen. Vergunningen vr eten en drank In smmige gemeenten met je een aanvraag indienen m sterke drank te mgen schenken. Vr 'eenmalige evenementen znder handelskarakter' heb je geen vergunning ndig vr eetwaren. Cmmerciële verkpers hebben zelf een vergunning (vb. frietkraam, cateringbedrijf, ). Auteursrechten Als je in het penbaar muziek maakt f speelt f een film vertnt, met je daar auteursrechten vr betalen. De inning van de auteursrechten vr muziek en films is in handen van SABAM. De aanvraag met ten minste 10 dagen p vrhand ingediend wrden. Er zijn enkele manieren m een krting te krijgen p het basistarief muziek. De je geen aanvraag f betaal je de verschuldigde rechten niet p vrhand, dan kan je een bete krijgen. SABAM vert geregeld cntrles uit p grte evenementen. Meer inf p 10

11 Je kan de kstprijs drukken dr te kijken naar de tabel met minimumbedragen vr inkm en drankprijs. Eén eurcent minder vragen en je kmt in een andere schijf terecht. dr je zaal af te bakenen in het geval je de zaal niet vlledig gebruikt. Ok de uitverders en prducenten van de muziekstukken hebben recht p een vergeding: de billijke vergeding. (In de praktijk gaat het dan m platenmaatschappijen en de grepen die muziek uitveren die dr anderen gecmpneerd is.) Je bent als rganisatr vrijgesteld van aangifte als de zaaluitbater een jaartarief betaald heeft. Meer inf p Je kan de kstprijs drukken dr verschillende ppervlaktes waar een verschillende activiteit drgaat apart aan te geven en dus k af te bakenen; het aantal luidsprekers te beperken (als de ppervlakte niet afgebakend kan wrden); sms is het gedkper m de ppervlakte bewust niet af te bakenen buiten; het aantal meter lpende tg te beperken. Geluidsverlast De milieuwetgeving rnd geluidsverlast is vrij uitgebreid. Veel hangt af van de lcatie (zaal, al dan niet met permanente erkenning, f in penlucht) en het tijdstip (tussen u en 7.00 u gelden strenge vrschriften). De burgemeester kan echter tijdelijk afwijkingen testaan. Je kan veel prblemen vrkmen dr vraf de buren te cntacteren. Geef hen een duidelijke uitleg ver wat je rganiseert, ndig hen uit en bezrg hen een GSM-nummer waarp ze je tijdens het evenement kunnen cntacteren. Waarschijnlijk zullen ze bij prblemen eerst ju, en dan pas de plitie verwittigen. Alchl en drugs Schenk nit alchlische dranken aan jngeren nder de 16 jaar f aan drnken persnen. Dit is strafbaar! Sterke dranken zijn verbden te schenken aan alle jngeren nder de 18 jaar. Medewerkers mgen tijdens het evenement geen alchl drinken. Druggebruik telaten kan niet. Er wrdt hier geen nderscheid gemaakt tussen sft- f harddrugs. Tlereren wrdt dr de rechtspraak truwens beschuwd als aanzetten tt. Het gluikend telaten is dus een verzwarende mstandigheid en is dus strafbaar. Verzekering Als je een evenement pzet, is een gede verzekering nntbeerlijk. In ruil vr een (verhudingsgewijs) kleine premie zal de verzekering bij een ngeval de ksten vergeden. Die ksten kunnen bijvrbeeld bij brand, schade aan elektrnische testellen f ngevallen met lichamelijke schade erg hg plpen. Bij çavaria zijn vrijwilligers in de verenigingen swies verzekerd vr burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De verzekering BA dekt je in tegen schade f ngevallen die dr ju verrzaakt wrden, maar waar anderen, derden, het slachtffer van zijn. Vr grte evenementen is dit echter nvldende. Je kan een fferte vragen aan nze verzekeringsagent (met 40% krting als aangeslten vereniging bij çavaria en WJNH). Mgelijke verzekeringen vr grte evenementen: Cntractuele aansprakelijkheid: cntractuele verbintenis niet f futief naleven (vb. schade aan geleend f gehuurd materiaal). BA explitatie f uitbating: vr schade aan derden dr nvrijwillige fut rganisatie f medewerker Brand: vr schade aan gebuw en/f inbedel dr brand- f waterschade Objectieve aansprakelijkheid brand en ntplffing: vr lichamelijke schade dr brand f ntplffing (meestal dr de verhuurder) 11

12 Lichamelijke ngevallen: vr lichamelijke schade medewerkers (50% betaald dr çavaria, vr jngerengrepen betaalt WJNH verige 50%) Verzekering alle risic's: vr waardevlle vrwerpen (vandalisme, brand, strm, diefstal) Vestiaire: vr verlies f diefstal vrwerpen in vestiaire Evenementenplis/verenigingsplis: cmbinatie BA, rechtsbijstand en ngevallen Je kan je niet laten verzekeren vr wat wettelijk niet tegelaten is; een verzekering tegen betes wegens geluidsverlast is bijvrbeeld niet mgelijk. Publiciteit Flyers meten vrzien zijn van naam en adres van een verantwrdelijke uitgever. Druk k de vlgende zin af: Niet p de penbare weg gien. Vzw's meten k hier de naam van hun vzw en het adres van de zetel bijplaatsen. Op een affiche vermeld je wie wat wanneer waar met wie. Op de affi che met k de naam van een verantwrdelijke uitgever staan, met vermelding van zijn privé-adres (het adres van de vereniging is dus niet vldende!). Deze persn dient meerderjarig te zijn en in België te wnen. Vzw's meten de naam van hun vzw en het adres van de zetel k vermelden. Vzw f feitelijke vereniging Mcht er tch iets nverwachts gebeuren, dan kan je als rganisatr aansprakelijk gesteld wrden. He grter je rganisatie, he grter de risic s. Organiseert je grep geregeld grte evenementen (>500 man), dan met je verwegen m een vzw-structuur aan te nemen. 4 Materiaal en lgistiek 4.1 Materiaal Uitleendiensten Heel wat materiaal kan je p vrhand bestellen bij de gemeentelijke f prvinciale uitleendienst. Dit met uiteraard wel tijdig gebeuren. Prvincie Antwerpen (audivisueel) Prvincie Vlaams-Brabant Prvincie Limburg Prvincie Ost-Vlaanderen Prvincie West-Vlaanderen Cmmercieel circuit Ben je te laat f is het materiaal niet (meer) beschikbaar, kijk dan in het cmmercieel circuit. Uiteraard zal hier de kstprijs heel wat hger zijn. Vrbeeldje: vr z'n 300 met het mgelijk zijn geluid en licht te huren vr een kleine fuif. Kijk eerst f je via via geen firma kan vinden die een prijsje wil maken. Vind je niemand, kijk dan eens in de guden gids (www.gudengids.be) en zek een firma in je 12

13 buurt. Je kan best aan verschillende firma s tegelijk een fferte vragen. Z kan je de prijs/kwaliteit beter vergelijken. Lees ged het cntract na en zrg dat alle afspraken hierin vermeld staan (vb. uur van afhaling, installatie f levering,) Verlichtingsapparatuur verhuur 1690 Geluidsinstallaties verhuur Materiaal aankpen Op langere termijn kan je k zrgen dat materiaal dat nit beschikbaar is in uitleendiensten, aangekcht wrdt. Je kan de suggestie geven aan de gemeente. Kleiner materiaal kan je k zelf aankpen. Kijk wel f het vldende vrdelig is. Hiervr bereken je de kstprijs van het huren p langere termijn (vb. 5 jaar aan 50 eur = 250 eur). Je vergelijkt deze prijs met de kstprijs van een eventuele aankp. Eventueel reken je hier k ng verhuur aan derden in. Als het niet gigantisch verschilt, kan het interessant zijn m tt een aankp ver te gaan. 4.2 Lgistiek Ruimtes indelen Het is belangrijk m p vrhand ged je ruimtes in te delen. Je maakt een eenvudig plannetje van de beschikbare lkalen f terreinen en duidt hierp aan wat waar plaatsvindt. Plannetjes kan je gemakkelijk visualiseren in allerlei grafische cmputerprgramma s zals phtshp f publisher. Vr activiteiten in penlucht kan je k luchtft s bewerken (vb. via Een ged plan maakt de pbuw stukken gemakkelijker. Iedereen weet direct waar wat met kmen. Uiteraard is alles sterk afhankelijk van de grtte van je activiteit. Mgelijke aanduidingen Onthaal/inschrijvingen Medewerkersruimte Materiaal Eetstanden Afvalbakken WC s EHBO Pdium Vrbeeldje indeling ruimtes 13

14 4.2.2 Opbuw en afbraak Bij heel grte activiteiten kan je naast je algemeen draaibek k ng een lgistiek draaibek maken. Bij een kleinere activiteit, zals een filmavnd, is dit uiteraard niet ndig. Een lgistiek draaibek werkt p dezelfde manier als een gewn draaibek. Alleen zal je hier alles i.v.m. lgistiek vermelden. De leveringen en wie wanneer de leverancier ntvangt f helpt afladen. De lgistieke pbuw en wie wat wanneer zal den (vb. nadars zetten, bar buwen met stellingen, ) Hetzelfde vr de afbraak (vb. wanneer kmt de gemeente de nadarhekkens terughalen, wie ntvangt en helpt de gemeente?) Materiaalbeheer Op grte activiteiten kan het interessant zijn m iets meer aandacht te schenken aan het materiaalbeheer. Dit is uiteraard zeer afhankelijk van het type activiteit. Bij een festival f feestweekend is dit een must; bij een eetfestijn zal dit wellicht niet allemaal ndig zijn. Deze zaken kan je best k in het (lgistieke) draaibek pnemen. Tips Maak een materiaallijst per deelactiviteit. Vrzie een aparte ruimte vr materiaal. Je kan per deelactiviteit het materiaal klaarzetten f leggen in curverbxen met een duidelijke aanduiding erp van de activiteit. Hu er rekening mee dat het meeste materiaal z drg mgelijk met bewaard wrden. Laat k zeker geen vedingsprducten ls liggen (zelfs als ze verpakt zijn!). Je kan een deelverantwrdelijke aanduiden vr het materiaal (een tijdelijke materiaalmeester). Maak duidelijk dat iedereen mee verantwrdelijk is vr het materiaal. Gebruikt materiaal wrdt teruggelegd waar het genmen werd. De laatste shift ruimt het gebruikte materiaal p. Je kan iemand aanstellen die de hele dag maar één taak heeft, nl. het rndlpen met materiaal. Z vermijd je dat anderen meten weglpen van hun taak. Zrg zeker vr een gede verpakking van materiaal. Veel schade wrdt immers verrzaakt dr verver. Denk eraan dat duur materiaal verzekerd kan wrden, k persnlijk materiaal (extra verzekering alle risic s). Vrzie een lijst met cntactadressen, telefnnummers en inf ver de leveranciers Afval en pkuis Denk p vrhand ged na he je de pkuis gaat rganiseren. Vrkmen en srteren van het afval vr en tijdens de activiteit bespaart meestal al heel wat werk. Zet k deze aandachtspunten in het (lgistieke) draaibek. Vergeet de pkuis niet p de werklijst te zetten. Vrzie vldende afvalbakken. Werk met herbruikbare bekers. 5 Brnnen Saerens, I. (ed.) (2004). Handbek manifestaties en evenementen, integrale veiligheid. Uitgeverij Pliteia Pppunt, Frmaat en Fuifpunt (2010). Fuiven, cncerten, festivals rganiseren, een praktische gids. 14

15 6 Bijlages 1 Vrbeeld draaibek 2 Vrbeeld begrting 3 Vrbeeld checklist 4 Vrbeeld shiftlijst 5 Checklist fuiven Fuifpunt 6 SABAM aanvraagfrmulier + tarieven 7 Billijke Vergeding tarieven 15

16 6.1 Vrbeeldje draaibek Pride-actie p de Grte Markt Vrbeeld 1 Vrijdag 26/03 Uur Wat Plaats Wie Inf (zeker cntactgegevens) 19u Opbuw pdium Grte markt Jan, Stijn, Liesbet, Pieter en Kris Pdium geleverd dr technische dienst gemeente (tel 02/555555) - afspraak gemaakt dr Kris (0476/22222) Zaterdag 27/03 Uur Wat Plaats Wie Inf (zeker cntactgegevens) 9u.30 Afhalen licht en geluid Uitleendienst gemeente Jan en Stijn Snekstraat 1, 2000 bxl, waarbrg afspraak gemaakt dr Kris (0476/222222) 9u30 Spandeken en Grte Markt Liesbet, Pieter, Kris Materiaal geverd dr Kris ballnnen hangen, pbuw stand 14u Onthaal dj Grte markt Kris Tel dj:. 15u Onthaal Schepen Grte markt Kris (peningsspeech) 18u Opruimen Jan, Stijn, Liesbet, Pieter en Kris Materiaal uitleendienst in aut Jan (terugbrengen maandag) Maandag 28/03 Uur Wat Plaats Wie Inf (zeker cntactgegevens) 9u.30 Terugbrengen licht Uitleendienst Jan en Stijn Snekstraat 1, 2000 bxl - waarbrg 100 en geluid gemeente terugvragen Vrbeeld 2 Vrijdag 10 ktber 8.30u: Afhalen materiaal uitleendienst Snekstraat 1, bxl Waarbrg: 0 eur Huurgeld: 142,50 eur Sandrien en Jke 8u30: laden materiaal Jan en Stijn brengen een aanhangwagen mee naar het rze huis. Wie helpt laden? u30: start pbuw p de Grte Markt Wie? Taken Pdiums pzetten Licht en geluid Stand klaarzetten Banners en ballnnen phangen 12u30: eten + laatste afspraken Daarna ng verder installeren 15u: start event 16

17 6.2 Vrbeeld activiteitenbegrting Actie wereldaidsdag Grte Markt UITGAVEN Drukwerk 220,00 Begrting Afrekening Opmerkingen Flyer 70,00 bij flyer.be Affiche 150,00 Huur materiaal Licht en geluid 70,00 50,00 bij stad Pdium 20,00 bij stad Aankpen Drank Inkledingsmateriaal Verzekering en vergunningen Extra verzekering event Sabam en Billijke vergeding Medewerkers Kilmetervergeding chauffeurs Drankbnnetjes Diverse Onvrziene ksten (schade,) TOTAAL UITGAVEN 290,00 INKOMSTEN Verkp drank 250,00 Subsidie stad 500,00 TOTAAL INKOMSTEN 750,00 SALDO (inkmsten - uitgaven) 460,00 17

18 6.3 Vrbeeldje checklist eetfestijn Vrbeeld 1 (naar thema) OP VOORHAND Prgramma vastleggen O Brainstrm in september O Datum bepalen O Lcatie bepalen O Werkgrepje prichten september januari Bekendmaking O Nieuwsbrief en website september: aankndiging O Opmaken uitndiging in december O Nieuwsbrief en website januari: uitndiging/flyer Draaibek en werklijst O Checklist te den O Draaibek pmaken O Draaibek verdelen 1 week p vrhand O Werklijst pmaken O Werklijst 3 weken p vrhand nline zetten Geldzaken O Begrting O Spnsring O Wisselgeld bank Papierwinkel O Aanvraag materiaal uitleendienst O SABAM aanvragen (10 dagen p vrhand) O Billijke vergeding O Extra verzekeringen O Afspraken met gemeente O Zaal O Cntract pmaken O Afspraken rnd pkuis (kuisgerief aanwezig?) O Afval: vuilniszakken aanwezig? O Drank en frig's ter plaatse? O Materiaal O Aankp drank en eten, afspraken bruwer (a. frig's, pdienbladen, ) O Licht en geluid DAG ZELF Afspraken zaal O Aanwezig materiaal checken O Afspraken zaal checken (vlgens cntract) O Drank tellen O Zaal inrichten O Klaarzetten en inrichten zaal O Klaarzetten nthaaltafel (met inschrijvingslijst en kassa met wisselgeld) O Materiaal lkaal inrichten O Inrichten bar (bnnetjes, bnnetjesds, drank,,) O Muziekinstallatie en belichting O Ophangen werklijst en nuttige telefnnummers achter bar O Bewegwijzering O Aangeven waar men mag parkeren en langs waar men binnen mag kmen. O Geldzaken O Envelppes met geld klaarleggen vr cntante betalingen. O Vldende wisselgeld O Veiligheid? Afspraken medewerkers O Afspraken verlpen met iedereen O Taken (werklijst) verlpen O Opkuisregeling verlpen O ACHTERAF O Afrekening en betalingen O Terugveren materiaal O Verslagje met ft s nieuwsbrief en website O Evaluatie p bestuur 18

19 Vrbeeld 2 (naar tijdstip) OP VOORHAND Wanneer Wat September Oktber Nvember Brainstrm bestuur datum en lcatie bepalen Werkgrepje prichten Aankndiging datum in grepsblaadje Planning en begrting pmaken Nakijken vereiste vergunningen Opmaken en verspreiden uitndiging TIJDENS ACHTERAF 19

20 6.4 Vrbeeld shiftlijst Takenlijst 15 januari :00-20:00 vrbereid ing (19u- 20u) receptie bar pkuis vestiaire 20:00-22:00 22:00-00:30 00:30-3:00 3:00-5:00 5:00-6:00 20

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013

VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013 VERSLAG OUDERRAAD 8 augustus 2013 AANWEZIG: Kris, Kurt, Stéphanie, Sphie, Jrunn, Cathy, Vanessa V AGENDAPUNTEN: 1. Overlpen en gedkeuring vrig verslag / 2. Financiën Enkel ng een kleine uitgave gemaakt

Nadere informatie

Model-veiligheidsplan

Model-veiligheidsplan Mdel-veiligheidsplan Inleiding Vr evenementen waarbij meer dan 500 bezekers p hetzelfde mment aanwezig zijn en die plaatsvinden in de penlucht f een tent is een veiligheidsplan verplicht. Bij de verige

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Fiche 1 : Draaiboek organisatie

Fiche 1 : Draaiboek organisatie Fiche 1 : Draaibek rganisatie Een praktische handleiding bij de rganisatie van een sprtevenement I nleiding Een sprtevenement steunt p een ged drdacht draaibek. Uit ndervinding weten we dat duidelijke

Nadere informatie

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS

OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS OPLEIDING FUIFCOACH: DE INHOUD DE TOTALE VORMING BESTAAT UIT 4 DAGDELEN EN IS GRATIS SESSIE 1 16 APRIL 2013 (18U - 22U) Wettelijk kader van de fuifcach (1 lesuur) kennismaking met de lkale plitiezne rl

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL DEN HULST

OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL DEN HULST OUDERRAAD VRIJE BASISSCHOOL DEN HULST Verslag van de vergadering van 7 nvember 2012. Aanwezig: Elena, Kathleen, Kim, Nëlla, Ans, Juf Ingrid Verntschuldigd: Marijke, Ria, Shirley, Juf Martine, Anniek 1.

Nadere informatie

Hergebruikinitiatieven

Hergebruikinitiatieven Hergebruikinitiatieven Principe: materialen en verpakkingen hergebruiken vr ze afval wrden Hergebruik betekent de terugwinning en het hergebruik van prducten f nderdelen ervan: hergebruik van de verschillende

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen.

Jij bent de centrale contactpersoon en staat in contact met de permanentieverantwoordelijke van Rode Kruis-Vlaanderen. CHECKLIST IN NOOD Jij bent de centrale cntactpersn en staat in cntact met de permanentieverantwrdelijke van Rde Kruis-Vlaanderen. Juw vrnaamste taak is dan k INFORMEREN de ndige infrmatie verzamelen en

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix

Huishoudelijk reglement Muziekcentrum Trix Huishudelijk reglement Muziekcentrum Trix Aard van de activiteiten De lkalen van Trix wrden niet ter beschikking gesteld vr de vlgende activiteiten f deleinden: Activiteiten die verlast verrzaken aan de

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42 Verslag udercmité 1 december 2015 Aanwezig: Verntschuldigd: Els, Lieve, An, Jke, Anne, Kris, Wim V, Wim S, Sara, Rsa, Miranda, Kaat, Gerlinde, Björn (directeur) en Marian Pipke, Pieter, Linde, Steffi,

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 21/10/2014

Verslag Ouderraad Edugo Sint-Vincentius 21/10/2014 Verslag Ouderraad Edug Sint-Vincentius 21/10/2014 Aanwezig: Verntschuldigd: Katy, Jachim, juf Annelies, juf, Ann, Laure, Juf veerle, Juf Evelien, Sefanie, Nancy, Lien, Pugh-An, Juf Ingebrg, Karen, Jeren,

Nadere informatie

Kantines tegen voedselverspilling

Kantines tegen voedselverspilling Kantines tegen vedselverspilling Principe: zwel klanten als kantinepersneel aanspren m vedselverspilling te verminderen Kantines van administraties, ng's, schlen f bedrijven zijn plekken waar grte heveelheden

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen

Relatiegeschenk. Design en Maatschappij. ontwerpen Relatiegeschenk Design en Maatschappij ntwerpen STAP 1 Wat is de pdracht? Ontwerp vr een winkel f bedrijf bij ju in de buurt een relatiegeschenk. Een relatiegeschenk geef je aan juw klanten m ze aan juw

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw

Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw Datum 01.04.2015 Interne Clubreglement BBC Wytewa vzw ARTIKEL 1 Dit reglement is van tepassing p alle leden van de Basketbalclub Wytewa vzw en de leden van de VZW. Wie als lid verbnden is, f tetreedt,

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

LEIDRAAD INTERPROVINCIALE JEUGDOPLEIDINGSTORNOOIEN versie 23 april 2014

LEIDRAAD INTERPROVINCIALE JEUGDOPLEIDINGSTORNOOIEN versie 23 april 2014 LEIDRAAD INTERPROVINCIALE JEUGDOPLEIDINGSTORNOOIEN versie 23 april 2014 1. ALGEMEEN De interprvinciale jeugdpleidingstrnien zijn trnien waar de diverse selectiegrepen van de vijf Vlaamse prvincies tegen

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Informatiebrochure competitiezwemmers januari 2014

Informatiebrochure competitiezwemmers januari 2014 Infrmatiebrchure cmpetitiezwemmers januari 2014 TRAININGEN Maandag: - 18u tt 19u drgtraining - 19u tt 20u zwemtraining Wensdag: - 17u30 tt 18u30 drgtraining - 18u40 tt 19u30 zwemtraining Vrijdag: - 19u50

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang

Huishoudelijk reglement Tussen Schoolse Opvang bs De Merwednk Merwe Dnk 4 6 4207 XB Grinchem Tel: 06-21601220 Fax: 0183 681109 ts@bs-de-merwednk.nl www.bs-de-merwednk.nl Huishudelijk reglement Tussen Schlse Opvang In dit reglement wrden de dagelijkse

Nadere informatie

Yut-Nol-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen)

Yut-Nol-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen) Yut-Nl-E 1 (Uit: Kinderrechtenspelen) Yut-Nl-E is een eeuwenud Kreaans gezelschapsspel dat traditineel p udejaarsavnd gespeeld wrdt. Typisch zijn het specifieke spelbrd en de "dbbelsteen" die uit 4 huten,

Nadere informatie

Organisatie Wedstrijden synchroon zwemmen. Een praktische handleiding bij het organiseren van wedstrijden synchroon zwemmen

Organisatie Wedstrijden synchroon zwemmen. Een praktische handleiding bij het organiseren van wedstrijden synchroon zwemmen Organisatie Wedstrijden synchrn zwemmen Een praktische handleiding bij het rganiseren van wedstrijden synchrn zwemmen 1 Inhud Inhud... 2 1. Verlp tewijzing wedstrijd synchrn zwemmen... 3 1.1. neem een

Nadere informatie

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA

Koninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw. De (UIT)BETALINGEN door de CLUB : KOSTENNOTA Kninklijke Atletiekclub A.S. RIEME vzw De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA RL: 39 Datum uitgave : 20 ktber 2012 Versie: 1 De (UIT)BETALINGEN dr de CLUB : KOSTENNOTA... 1 1 Srten van (uit)betalingen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)

Toelichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Telichting bij het Criterium Vlaams-Brabant (CVB) Uitgangspunten Het Criterium Vlaams-Brabant (CVB)is de pvlger van het B-Circuit. De hfdredenen vr deze wijziging zijn: Het Prvinciaal Bestuur stelt vast

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

Het bestuur bestaat uit

Het bestuur bestaat uit Het bestuur bestaat uit Vrzit(s)ter : Nele Snauwaert Ondervrzit(s)ter : Ken Billaert Secretaris : Marleen Vanneste Penningmeester : Pascal Walrave Juridisch Expert : Pascal Walrave Hfdverantwrdelijke sprtieve

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal

Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Bedrijfshulpverlening BHV Limeshal Calamiteitenplan Belangrijke telefnnummers Plitie 112 0900-8844 Brandweer 112 0900-8844 Ambulance 112 0900-8844 Sprtspectrum 0172-474985, 06-51458741 & 06-43726826 (TD)

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart

Voor. Introductie. Internet. Installatie. Voorbereiding. Opstart Vr Intrductie Internet Kennismaking en infrmatiemment Samen uitzeken f Bednet in deze mstandigheden een ged idee is Speedtest uitveren: http://www.bednet.be/speedtest Bednet werkt enkel p bekabeld netwerk!

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Richtlijn overdracht naar KADOC

Richtlijn overdracht naar KADOC Richtlijn verdracht naar KADOC Waarm bewaren? - Administratieve redenen: Een ged gerdend archief werkt kstenbesparend en verhgt het rendement en de efficiëntie van de rganisatie drdat dcumenten snel teruggevnden

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Duurzaam ontbijt met eerlijke landbouwproducten van bij ons en het zuiden.

Duurzaam ontbijt met eerlijke landbouwproducten van bij ons en het zuiden. Buurtntbijt Mndial 1. Wat Duurzaam ntbijt met eerlijke landbuwprducten van bij ns en het zuiden. 2. Recept De milieu- en natuurbeweging wil aandacht vragen vr de millenniumdelstellingen, in het bijznder

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Organiseer jij een fuif of optreden? Gebruik de FUIFWIJZER. Politiezone Gavers. Tel. (056) 73 35 11. - DE Fuifwijzer - 2008 -

Organiseer jij een fuif of optreden? Gebruik de FUIFWIJZER. Politiezone Gavers. Tel. (056) 73 35 11. - DE Fuifwijzer - 2008 - Organiseer jij een fuif f ptreden? Gebruik de FUIFWIJZER Plitiezne Gavers Tel. (056) 73 35 11 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF 1. De rganisatie - Wat gebeurt vraf? - Wat de je tijdens de activiteit? - Wat gebeurt

Nadere informatie

Tips voor opbouw standjes: Het verleidelijke standje

Tips voor opbouw standjes: Het verleidelijke standje Tips vr pbuw standjes: Het verleidelijke standje Verenigingen wrden vaak uitgendigd m hun werking vr te stellen p beurzen, markten en andere publieke activiteiten. Vaak gaan milieu- en natuurverenigingen

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche Sturen p Cijfers in de vetverzrgingsbranche 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het prgramma Sturen p Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie met daarp ingericht zijn.

Nadere informatie