Thema: Verandering door vernieuwing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema: Verandering door vernieuwing"

Transcriptie

1 hervormingsavond programmaboek 26 oktober Thema: Verandering door vernieuwing Sprekers: Ds. A.A. Egas, Ds. J.C. de Groot en de heer J.A. van Delden Musici: Het Con allure kamerorkest o.l.v. Martin de Deugd, Lisanne Leeuwenkamp, Marco den Toom, Lennart Moree, Marjolein de wit, Yta van der Zwaag & het Groot Nederlands Jongerenkoor

2

3 fotografie + ontwerp Liefde, vriendschap & familie. Mooie relaties verdienen het om vast gelegd te worden. En dat doe ik graag, samen met jullie! Wil je graag net even iets meer voor je bruiloft? Ik kijk er naar uit om jullie stijl compleet te mogen maken met jullie persoonlijke kaarten of andere huisstijl elementen voor de bruiloft. Neem contact met me op om te zien of mijn werk jullie aanspreekt en wat ik voor jullie zou kunnen beteken. hier... had uw advertentie kunnen staan. Wilt u ook adverteren in één van onze programmaboekjes stuur dan een naar

4 Kies voor wereldwijde ervaring, kleine groepen en een goede sfeer. Ga ook m ee! Kijk voor onze nieuwe reizen op a vantareizen.nl Melkrundvee Paarden Vleeskalveren Konijnen Varkens Schapen Pluimvee Voor meer informatie of een vrijblijvend advies: Voor maatwerk in mengwerk! Hoofdweg WR Ederveen

5 hervormingsavond programmaboek 26 oktober voorwoord Verandering door vernieuwing Wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds Wat geeft de bijbel zelf hier kernachtig weer wat de Goddelijke visie is op verandering. Daarom in dit voorwoord geen lange zinnen van mijzelf. Alleen maar het vriendelijke verzoek of u tijdens deze avond de onderstaande verzen uit Romeinen 12 een aantal keren wilt lezen, in ieder geval vanavond meer dan één keer, en deze echt tot u door laat dringen. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Ik wens u een gezegende avond toe! Jacco van Delden Voorzitter stichting OneDay

6

7 programma hervormingsavond Palladio (Jenkins) Het Con Allure kamerorkest 2. Opening Verandering door Vernieuwing bij de eerste christenen Jacco van Delden 3. Psalm 133 koor en samenzang (Vers 1 Koor, Vers 3 samenzang - Op hele noten) Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En t leven tot in eeuwigheid. 4. Breng Dank aan de Eeuwige Het Groot Nederlands Jongerenkoor & Lisanne Leeuwenkamp 5. Psalm 25 Het Groot Nederlands Jongerenkoor 6. Andante non troppo - C. Stamitz (Uit Concert voor fluit en orkest in G-Dur:) Marjolein de Wit met het Con Allure Kamerorkest 7. Verandering door Vernieuwing tijdens de reformatie Ds. A.A. Egas Tijdens de samenzang, na de meditatie van Ds. Egas, is er collecte. We zijn dankbaar dat wij als stichting het afgelopen jaar voldoende giften binnenkregen om het weeshuis in Roemenie wat wij steunen te voorzien van voldoende geld om de huis-houdelijke kosten te dekken. Deze gratis hervormingsavond kost echter veel geld om te organiseren. Omdat wij het belangrijk vinden dat wij als christenen in Nederland minimaal één dag per jaar samen komen om te beseffen hoe verdrietig het is dat er zoveel verschillende kerken zijn hebben wij ook dit jaar deze avond georganiseerd. Er is echter (nog) niet genoeg geld om de kosten te dekken voor deze avond. Daarom willen wij u vriendelijk vragen of u ons financieel wilt laten merken dat ook u deze avond belangrijk vindt. Met een euro per persoon gaan we het namelijk niet redden helaas...uiteraard kunnen wij niet in uw portomonee kijken en daarom vragen wij u om slechts te geven wat u kunt missen. Als er meer geld binnenkomt dan nodig is om de kosten te dekken zal dat meerdere uiteraard besteed worden aan één van de doelen die wij steunen in Roemenie of India. Wij danken u heel hartelijk voor uw gift, excuus dat wij zo aan moeten dringen, wij hebben daar zelf ook een hekel aan (aan dat aandringen om geld). We willen echter erg graag deze hervormingsavond blijven organiseren en hebben helaas geen andere keuze dan u om hulp te vragen. hervormingsavond 26 oktober

8

9 programma hervormingsavond Psalm 116:2, Psalm 42:3 & Psalm 118:14 (samenzang) Psalm 116 : 2 Ik lag gekneld in banden van den dood, Daar d angst der hel mij allen troost deed missen; Ik was benauwd, omringt door droefenissen; Maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. Psalm 42 : 3 O mijn ziel, wat buigt g u neder? Waartoe zijt g in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; Zoek in s Hoogsten lof uw lust; Want Gods goedheid zal uw druk Eens verwiss len in geluk Hoop op God, sla t oog naar boven Want ik zal Zijn naam nog loven. Psalm 118: 14 Gij zijn mijn God, U zal ik loven, Verhogen Uwe majesteit; Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; U prijz ik tot in eeuwigheid. Laat ieder t HEEREN goedheid loven, Want goed is d Oppermajesteit; Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 10. Machtig God, sterke Rots Het Groot Nederlands Jongerenkoor. Laatste refrein samenzang (let op de dirigent!) Samenzang: Prijst de Vader, prijst de Zoon. Prijst de Geest, die in ons woont. Prijst de Koning der heerlijkheid. Prijst Hem tot in eeuwigheid. 11. Neem mijn leven, laat het HEER, toegewijd zijn aan Uw eer Het Con Allure Kamerorkest 12. Thank you Lord Lisanne Leeuwenkamp 13. Vreugde, vreugde, louter vreugde Koor en Samenzang Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. Hij, die zoekend doolt in t duister, vindt het licht bij U alleen. 9. I surrender all Het Groot Nederlands Jongerenkoor & Lisanne Leeuwenkamp hervormingsavond programmaboek 26 oktober

10

11 Melodie van het genieten! Kaas, buitenlandse kaas, vleeswaren, delicatesses, wijnen, vers belegde broodjes. Theo van Dongen Specialist in genieten Reigerhof KE Nieuwerkerk a/d IJssel Tel Onze nieuwe najaars-collectie is compleet. Onze winkel ligt vol met de nieuwe najaars-collectie. Diverse kleuren en modellen, groot en klein. Kortom voor iedere smaak hebben wij een passende hoed. hoedenspeciaalzaak Nelly WHITELY - WEBA HATS COMPLIT - MAYSER KLAUS SOHN - FACINATION - FAVORITE FAILSWORTH - STESON - SEEBERGER PASSIGATTI - FERCHI EN VEZZOSSI. Dam 42 - Alblasserdam Tel Vrijdagavond koopavond. Maandag gesloten. eci n

12 chedichtbij.nl De toekomst waar ik van droom, is op de CHE dichtbij gekomen Wendy Klein, student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bekijk hier mijn droom en opleiding Open Dag zaterdag 9 november NIEUW: bezoek tijdens onze open dag STUDIEKEUZE- VOORLICHTING door Paulien Vervoorn Droom eens hardop. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe denk jij je talenten te gaan gebruiken? Waar je ook van droomt, je toekomst kan binnenkort beginnen. Kom naar de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en verzeker je van persoonlijke begeleiding en uitdagend onderwijs. Dichtbij en ín de praktijk. Zo groei je in alle opzichten: als professional én als christen. En jij? Blijf niet dromen. Breng je toekomst dichtbij en kom naar de CHE! DICHTBIJ JEZELF Bedrijfskunde MER Human Resource Management SPH MWD Leraar Basisonderwijs Verpleegkunde Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing Journalistiek Communicatie

13 programma hervormingsavond 2013 Duizend lichten, duizend kleuren zijn de weerglans van uw pracht Daarmee wilt Gij mensen beuren uit hun zorgen, uit hun nacht. Op een zee van licht en zangen voert Gij ons tot U omhoog. Gij, HEER, zijt ons hoogst verlangen doof niet voor Uw licht ons oog. Wil ons van uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog, Gever van `t onsterfelijk leven, die tot ons U nederboog. Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn. Laat ons Heer, door uw liefde eeuwig in uw vreugde zijn 14. Verandering door Vernieuwing bij christenen vandaag Ds. J.C. de Groot 15. Lichtstad met uw paarlen poorten (samenzang) Lichtstad met uw paarlen poorten, Wond re stad zo hoog gebouwd Nimmer heeft men op deez aarde, Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. refrein Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, Luist ren naar zijn liefdestem. Daar geen rouw meer en geen tranen In het nieuw Jeruzalem. Heilig oord vol licht en glorie Waar de boom des levens bloeit En de stroom van levend water Door de gouden godsstad vloeit. refrein Wat een vreugde zal dat wezen Straks vereend te zijn met Hem In die stad met paarlen poorten In het nieuw Jeruzalem. 16. Ariosa (Bach) Martin de Deugd met Het Con Allure Kamerorkest 17. The Power of Your love Lisanne Leeuwenkamp 18. Sinfonia uit Cantate 29-Johann Sebastian Bach Lennart Moree met het Con Allure Kamerorkest 19. Let Thy holy spirit Het Groot Nederlands Jongerenkoor 20. Rejoice in the Lord always Het Groot Nederlands Jongerenkoor 21. Sluiting hervormingsavond programmaboek 26 oktober

14 hervormingsavond programmaboek 26 oktober programma hervormingsavond Een vaste burcht is onze God Vers 1 en 2 Groot Nederlands Jongerenkoor; Vers 4 samenzang Vers 4: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. en zal geen duimbreed wijken. Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken! Delf vrouw en kind ren `t graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken! V Van Erkel Produceert & Presenteert Etaleren & Decoreren Wij danken u hartelijk voor uw komst en wensen u een goede reis naar huis en een gezegende zondag! Bijna alle nummers die u vanavond hoorde staan op de CD Hope in the Lord. Door deze CD te kopen helpt u stichting OneDay. Bij voorbaat dank! V V V V Restylen & Verlichten Presentatie & Winkelmaterialen Beleving & Communicatie Auto- & Gevelreclame Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. [Psalm 138:3] V Vlaggen & Spandoeken Opweg 90B Schoonhoven

15 De ambachtelijke bouwer Den Hoed Aannemers: de ambachtelijke bouwers Jacobikerk, Utrecht Den Hoed Aannemers B.V. bestaat al sinds Vanaf 2002 staat de derde RESTAURATIE generatie aan het roer en leidt Gerard den Hoed het bedrijf. Het is een allround bouwbedrijf dat meegaat met zijn tijd. Den Hoed bedient zowel particulieren als bedrijven. De hoofdmoot van de werkzaamheden bestaat uit restauratie. Daarnaast vormen nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie ongeveer een derde van de werkzaamheden. Verder is Den Hoed actief op het gebied van herinrichting en herbestemming van bestaande gebouwen. Wat alle projecten van deze aannemer kenmerkt, is de kennis van en de liefde voor het ambacht. En de uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. De Sint-Joriskerk, Amersfoort - Deelrestauratie en herinrichting Gerard den Hoed: De ervaring en specialistische kennis die in meer dan 75 jaar is opgebouwd binnen het bedrijf koesteren we. Ons personeelbestand kenmerkt zich door een hoog opleidings- en ervaringsniveau. Met deze ervaring en expertise hebben we alle antwoorden op de meest uiteenlopende bouwvraagstukken die we in de praktijk tegenkomen. Van het klantenwerk, de kleine of grotere projecten bij particulieren, zoals aanbouwen en vervanging van houtwerk tot meerjarenonderhoud van cultureel erfgoed. Maar ook voeren wij bedrijfsverbouwingen en kantooruitbreidingen uit. Onze klanten kiezen voor ons omdat wij kwaliteit leveren voor een uitstekende prijs. Veelzijdig Door de jaren is de nadruk komen te liggen op ambachtelijkheid en realiseren we veel restauratie- en renovatieprojecten. Tegenwoordig hebben we ook steeds meer projecten in het kader van herbestemming van (cultuur) historische gebouwen en monumenten. Het bijzondere is, dat geen enkel project hetzelfde is. Je weet nooit wat je tegenkomt. Maar een ding is zeker: wij maken er wat moois van. We voldoen niet voor niets aan vele kwaliteitsnormen, zoals de Erkend Restauratie Bouwbedrijf (ERB)-erkenning, die gesteld worden aan de bedrijfsorganisatie, het vakmanschap en de deskundigheid op het specifieke gebied van restauratie. Vakgroep Restauratie Den Hoed Aannemers B.V. is een van de elf oprichters van de Vakgroep Restauratie. De leden van deze vakgroep zorgen voor een landelijke dekking en hebben als doel kwaliteitsborging van restauratiewerk en kennisoverdracht van vakmanschap. Herinrichting De vraag naar herinrichting van kerken en andere gebouwen ten behoeve van veranderd gebruik stijgt. Kerken hebben tegenwoordig te maken met een terugloop van leden. Daardoor is het steeds moeilijker om de exploitatie sluitend te maken. Door de kerkruimte multifunctioneel en flexibel te maken, is het mogelijk om aan de kerk gerelateerde activiteiten, zoals vergade ringen, concerten en lezingen te organiseren. Daarvoor moet het interieur wel aangepast worden aan de eisen van deze tijd. Ook moeten er voorzieningen komen die een breder gebruik mogelijk maken, zoals toiletgroepen, garderobes, horecavoorzieningen en bekabeling. Op dit gebied hebben we in de vorm van bouwteams verschillende projecten succesvol uitgevoerd. Dit is een goed voorbeeld van ambachte lijk herstelwerk. De werkzaamheden be ston den uit een kaprestauratie, het herstellen van scheuren in onderliggende ge welven, muren en het natuur-steenwerk aan het zuidelijk entreeportaal. Verder zijn er nieuwe voorzieningen voor breder gebruik aangebracht. Er is inbouw over de hele breedte van de meest weste lijke travee gerealiseerd. Deze inbouw bevat nieuwe toiletten, garderobe, bergruim te en een uitgiftebalie voor consumpties. ONDERHOUD Woonzorgboerderij De Hoekse Gang, Bergambacht - Herbestemming Boerderij De Hoekse Gang in Bergambacht is een voorbeeld van herbestemming. Deze voormalige boerderij is gerenoveerd en is tegenwoordig de woon- en werklocatie van mensen met een intensieve zorgvraag. In de woonboerderij zijn 16 appartementen over twee verdiepingen gerealiseerd. Den Hoed Aannemers B.V. Postbus 79 I 2860 AB Bergambacht I T

16 De dromen van later vragen nu al om een wijze beslissing Rivium Boulevard 34, Capelle aan den IJssel Postbus 84030, 3009 CA Rotterdam mr. drs. J.P. (Hans) Vogelaar T. +31 (0) F. +31 (0)

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst.

Deze Ark Liedbundel: Deze bundel is samengesteld door: leden van de Taakgroep Eredienst en de leiding van de Kindernevendienst. U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (Ps. 22: 4) In de Bijbel nemen liederen een belangrijke plaats in; dit blijkt o.a. uit de omvang van het boek der Psalmen. De dichter van Psalm 22 geeft

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Vooraf zingen we het Lied van de maand 517

Vooraf zingen we het Lied van de maand 517 Liturgie voor de morgendienst in kerkcentrum Open Hof Op 18 januari 2015 om 9:30 uur Voorganger: Pastoraal werker Gert den Boef Organist: Harry Hamer Vooraf zingen we het Lied van de maand 517 Christus,

Nadere informatie

Weekbrief ZONDAG 14-06-2015. 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke

Weekbrief ZONDAG 14-06-2015. 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke ZONDAG 14-06-2015 09.30 uur Avondmaalviering Ds. E.A. van Hoof Thema: God doet het onmogelijke 18.30 uur Avonddienst Ds. E.M. de Jong Thema: PRAISE Kom allen naar Mij toe, die afgemat en belast zijn, en

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie

Dag Tijdstip Tekst Lied Wie 27 april t/m 1 mei Dag Tijdstip Tekst Lied Wie Maandag Voor vertrek Prediker 3:1-15 Gezang 161 OD Lunch Spreuken 19:15 Psalm 145:4 NB Diner 1 Timoteüs 4:6-10 E&R 84 JH Avondsluiting Matteüs 6:25-33 Gezang

Nadere informatie

- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com

- DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com JOKE BUIS - DE JOHANNES DE HEER STUDIO SESSIES de copyrights van alle liederen worden geadministreerd door Smallstonemediasongs.com liedtekst-aanpassingen: Matthijn Buwalda en Kees Kraayenoord www.jokebuis.nl

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Rijkdom & Christendom Als christen met geld omgaan Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het doel van deze scriptie 2 Wat is rijkdom, geld en luxe?

Nadere informatie

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 2. INTOCHTSLIED: EL 218 VERS 1,2 EN 3: 1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest breekt alle talen en doet ons elkaar

Nadere informatie

HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen)

HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen) HGJB-Liedbundel Op Toonhoogte Overzicht liederen en rubrieken (totaal 467 liederen) Nummer Titel 1 Psalm 019 Psalmen en psalmliederen 2 Psalm 025 Psalmen en psalmliederen 3 Psalm 027 Psalmen en psalmliederen

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Bonisa. Bonisa Bonisa. China

Bonisa. Bonisa Bonisa. China Bonisa Z E N D I N G Bonisa Z E N D I N G...geeft gij hun te eten. Zij zeiden tot Hem: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen. En Hij zei: Brengt Mij die hier. Mattheüs 14 : 16b-18 China Bonisa

Nadere informatie

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11

Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gods weg Ds. J. IJsselstein - 1 Samuël 2: 1-11 Gemeente, wij vervolgen in deze dienst de geschiedenis van Hanna en Samuël. Hanna heeft gebeden bij de tabernakel. Ze heeft haar ziel, haar stille tranen

Nadere informatie

Jaargang 2 2013 NR:5. Wie is de Reisleider

Jaargang 2 2013 NR:5. Wie is de Reisleider Jaargang 2 2013 NR:5 Wie is de Reisleider pag.17 pag.09 pag.10 schilders, behangers en afwerkers D.J.F. Amptmeijer Loseweg 96 7315 BH Apeldoorn 055-521 98 82 06-546 870 42 Onder de naam Stimulus Personeelsadvies

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Geestelijke liederen - uitgave 1979. Lied 1

Geestelijke liederen - uitgave 1979. Lied 1 Geestelijke liederen - uitgave 1979 Lied 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op zich nam; wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008

Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Preek gehouden in Hardenberg-Baalderveld-Oost op zondag 2 november 2008 Liturgie Votum/zegengroet Ps. 84: 1,2,3 Wet Lb. 95 Gebed Psalm 1 Gz. 63 Preek over Psalm 1 Gz. 131: 1,4,5,9 Gebed Collecte Ps. 84:

Nadere informatie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. MEDEDELINGEN: Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders geluk te

Nadere informatie