In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending."

Transcriptie

1 Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Uitzending: 21 juni 2015 Episode: 2362 Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22, 1250 AA Laren, Opening Welkom in Shepherd's Grove in Garden Grove, Californië. Welkom bij Hour of Power met Bobby Schuller. Ontdek het gezicht en de stem van positief christendom. Samenzang Joyful, Joyful Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen! Welkomstwoord Door Bobby Schuller Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. We zijn ontzettend blij dat u er bent en hopen dat u zich straks bij het weggaan verfrist en vernieuwd zult voelen. Gebed Vader, wij geloven en vertrouwen U met ons leven. Dank U dat we ons vandaag niet hoeven te haasten en onbezorgd kunnen zijn, dat we U in alles kunnen vertrouwen. We vragen U, Vader, ons geloof te versterken ons hoop en moed te geven ons te helpen onze toekomst te bouwen op hoop, niet op gekwetstheid. Heer, we hebben U lief. Wij bidden tot U in Jezus' naam. Amen. Koor "The Church s One Foundation" Vergaard uit alle streken in heel de wereld één is dit ons zalig teken dit hebben wij gemeen één bede Vouwt de handen één zegen breekt het brood één vuurbaak staat te branden in 't duister van de dood De Kerk, zij rust op onze Heer Schriftlezing Matteüs 5:17-19; 13:52 door Rob Jacobson Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Jezus' woorden uit Matteüs. Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan blijft elke jota, elke

2 tittel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. God zegene deze lezing van zijn Woord. Instrumentaal HoP Orkest - Concerto for a Flute & Harp Interview - LYNNMARIE RINK = Bobby Schuller en = Lynnmarie Rink Vanmorgen heb ik LynnMarie Rink te gast. Ze is een gelauwerd muzikante, verhalenvertelster en motivatie-performer. Ze groeide op in een groot katholiek gezin, even buiten Cleveland, Ohio. Haar vader speelde ook accordeon en leerde haar dat muziek de geest van mensen kan veranderen. Daar zijn wij ook van overtuigd. Hij was ook alcoholist en leerde haar om, net als hij, haar pijn te verbergen achter de accordeon. Ze heeft over de hele wereld gespeeld en is vijf keer genomineerd voor een Grammy. De eerste vrouw die dat heeft bereikt. Wauw. In 2006 stortte haar wereld in toen ze een zoon met Downsyndroom kreeg. Vier jaar lang ontliep ze de waarheid maar op een dag wist God haar te bereiken en begon haar genezing. Ze heeft 13 platen gemaakt en gewerkt met grote namen als Vince Gill, Air Supply, Ricky Skaggs en Willie Nelson. Niet mis. Ze heeft een solovoorstelling gemaakt. In 2016 komen haar memoires uit. Graag een applaus voor LynnMarie Rink. Dag LynnMarie. Bedankt voor de uitnodiging. We hebben hier nooit eerder een accordeonist gehad. Maar de accordeon ondervindt nu een grote herwaardering, geloof ik. Dank je wel. Mag ik je vragen iets te spelen? Voor mij ligt het net zo: Ik heb niet eerder in een kerkdienst gespeeld. Maar is een polka goed? Geen enkel bezwaar. Dit is een kerk, het moet over Jezus gaan. Ja, even serieus. Jezus dus. Je kwam tot geloof toen je studeerde. Daar ontmoette je je man. Ja. Er gebeurt van alles in het leven. Toen ik nog op school zat, overleed mijn moeder plotseling aan kanker. Ik ging op zoek naar mijn geloof en merkte dat God veel meer een relatie met mij wilde dan ik binnen de katholieke kerk had ontwikkeld. Zo simpel was het. Hij is er dagelijks voor me, dat is een persoonlijke relatie. Maar ondanks die persoonlijke relatie kun je best met de pijn uit je jeugd blijven zitten. Het betekent niet dat voortaan alles geweldig zal gaan. Ik kende mezelf totaal niet. Toen ik 40 was en te horen kreeg dat mijn kind Downsyndroom zou hebben stortte mijn wereld in. Ik kon amper nog ademhalen. Ik wilde niet de moeder van een gehandicapt kind zijn. Negen maanden gingen voorbij en ik dacht constant aan zelfmoord. En toen de zuster de baby in mijn armen legde voelde ik niks. Dat is moeilijk om te zeggen maar het was zo. Een paar jaar bleef ik doen alsof. Maar op een dag zei God: Stop. Ik had besloten te stoppen met optreden. Ik had mijn showpakjes opgeborgen en keek naar buiten. Ik zag me opeens met James langs de weg staan een paar jaar later, wachtend op de schoolbus. Maar wat er aan kwam rijden was geen gewone schoolbus maar een klein busje. Ik viel op mijn knieën en schreeuwde tegen God: God, ik kan er met mijn hoofd niet bij dat ik een gehandicapt kind heb. En diep in mijn ziel kreeg ik antwoord: Je hoeft er met je hoofd niet bij te kunnen als je er maar bij kunt met je hart. Ik viel op mijn knieën. Ik begreep het. Ik kon hem niet repareren en dat hoefde ik ook niet. Ik dacht: Heel poëtisch, God, maar hoe moet ik van hem houden? Ik weet wat ik nu hoor te doen en hoor te voelen maar ik voel het niet. Dus wat moet ik doen? Toen maakte God mijn wasdroger onklaar. De laatste strohalm?

3 Hij doet alles om je aandacht te krijgen. Ik naar de winkel voor een nieuwe Electrolux. Ik merk dat ik word gevolgd door een oudere dame. Ze vraagt me: Is dit uw zoontje? Ja, zei ik. Ze ging verder: Ik heb net mijn jongen begraven. Hij was 61 en hij had Downsyndroom. Mensen wilden dat ik hem liet opnemen maar ik heb altijd voor hem gezorgd. Mag ik je iets zeggen? vroeg ze. Ze zei: Ik weet hoe zwaar het is. Maar ik verzeker je: Als je niet aan de toekomst denkt, je angst loslaat en in het moment leeft, zal je meer liefde voelen dan je ooit had verwacht. Ik begon te huilen, zij ook en ik zie dat zelfs de verkoopster staat te huilen. Dus die witgoedzaak liet even zijn zachte kant zien.op de parkeerplaats gingen we nog even naar een band luisteren. Na een nummer komt de keyboard-speelster naar me toe. Uw zoontje? vraag ze. Ja, zeg ik. Ze zegt: m'n broertje heeft Down-syndroom. Ik hou zielsveel van hem. Ze zei: Ik weet hoe moeilijk het is, ik zie het aan mijn moeder. Maar het komt goed. Niet tobben over morgen, niet in angst leven. Leef in het nu en je zult meer liefde voelen dan je ooit had verwacht. En ze holt terug naar het podium. Ik dacht: Zei ze nou exact hetzelfde als die andere vrouw? Dan word ik op mijn schouder getikt. Ik denk: Hopelijk heb ik nu een Electrolux gewonnen. Het was een dame die zei: Ik wil u voorstellen aan mijn jongen. We lopen naar haar auto,ze opent de achterdeur en daar ligt op kussens een jongen van een jaar of twaalf, zo te zien. Heel broos, ineengedoken. Hij had een chromosoomgebrek, kon amper horen en niet spreken. Maar hij weet dat je er bent, zei ze. Ze legt mijn hand op zijn wang en zegt: Onze zoon Brian. Ze zegt: Brian, dit is een hele bijzondere mama met een prachtig zoontje. Ze neemt mijn hand en zegt: Laat hem opnemen, zeiden ze, maar ik heb altijd voor hem gezorgd. Hij is nu 52. Ze zei: Ik zou alle jonge moeders als jij willen zeggen: Vergeet de toekomst, laat je angst los leef in het nu en je zult meer liefde voelen dan je ooit had gedacht. En zo is het gegaan. Ik zette James weer in zijn stoeltje en bij het uitparkeren keek ik achterom, zag hem zitten en voor het eerst in vierenhalf jaar zei ik: Ik hou van je. Ik keek in de spiegel om mijn tranen te drogen en dacht voor het eerst, daar heb je hem. Dat is hem. Schitterend. Is die uit Sports Illustrated? Precies, dat was het. Ik moest eerst mezelf kennen en van mezelf houden om van hem te kunnen houden en in mezelf Gods stem te verstaan. Het was een lange weg. Ik zag die dag dat ik zelf ook gehandicapt was. Want dat zijn we allemaal, op verschillende manieren. Acceptatie, daar begon het mee. Als je ervoor blijft vluchten kom je niet verder. Maar zodra je accepteert wat God je heeft gegeven dan gaat er 'n wereld voor je open. Dan strekt Hij zijn hand naar je uit en zegt: Ik zal je helpen op dit pad. We gaan samen. We zijn erg blij met je verhaal. Het was een groot voorrecht. Koor "Lord, You Have Been our Dwelling Place Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht Here, Gij zijt ons een toevlucht Geweest Gij zijt ons een toevlucht geweest Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest eer de bergen Geboren waren en gij de aarde had voortgebracht Gij zijt ons een toevlucht geweest leer ons zo onze Dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen verzadig ons in de morgenstond opdat wij ons verheugen Opdat wij ons verheugen opdat wij ons verheugen al onze dagen Here, Gij zijt ons een toevlucht Geweest van geslacht tot geslacht Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest Gij zijt ons een toevlucht Geweest o God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis bewijs ook ons uw trouw en Macht wees eeuwig ons tehuis Solo Mindy Kim - Ave Maria Wees gegroet Maria wees gegroet Maria

4 Preek "Follow the Rabbi: Becoming a Rabbi" door Bobby Schuller Vandaag besluiten we de reeks 'volg de rabbi'. En ik wil tot slot erop wijzen dat de rabbi's uit Jezus' tijd, als ze discipelen tot zich riepen dat deden om hen op te leiden tot rabbi. Daarmee bedoel ik: Discipelen maken is een onlosmakelijk onderdeel van het discipel-zijn. Ik weet nog dat ik voor het eerst iemand tot geloof bracht. Ik was op een feestje. Ik dacht dat God wilde dat ik daar was om mijn licht te laten schijnen. Ik vertelde daar aan een meisje mijn eigen levensverhaal. Ik was niet van plan haar te bekeren. Maar ze was drugsverslaafd, ze was depressief en haar vriend mishandelde haar. We zaten daar urenlang en ik vertelde haar gewoon hoe Jezus en zijn evangelie mijn leven hadden veranderd. Daarna kwam dat meisje tot geloof. Daar baden we samen voor. Later is ze jeugdpastor geworden bij een baptistenkerk. Toen ik wegging, was ik vervuld van diepe vreugde en blijdschap. De Bijbel zegt dat alle engelen zich verheugen als iemand tot geloof komt als dat verdwaalde schaap of die verloren dochter wordt teruggevonden. Mijn boodschap van vandaag komt hierop neer: Als gelovigen worden we geacht ons geloof te delen met anderen. Als elke gelovige op de wereld zijn geloof ieder jaar met één persoon zou delen zou ieder mens meermalen de boodschap van het evangelie krijgen. Dat is niet niks. Als jij in je leven een paar mensen weet te bereiken, kan je de loop van de geschiedenis voorgoed beïnvloeden. Deze reeks ging over het joodse van de evangeliën. Daarbij ging het meermalen over het systeem van discipelschap. In Jezus tijd waren er rabbi's die rondtrokken en alleen de allerbeste leerlingen wilden. Ze namen alleen de allerslimste Tora-studenten die er ook nog eens knap uit moesten zien. Alleen zulke studenten kozen ze. Maar Jezus stapte af op vissers, belastinginners, prostituees en zei: Jullie kunnen mijn discipelen zijn. En wat zo mooi is: In Jezus' tijd was het doel van dat discipelen werven om ze op te leiden tot rabbi's. Begrijpt u wel? Eén van de doelen die rabbi's voor ogen stonden bij de discipelkeuze was om die mensen op een dag zelf tot rabbi te maken. Maar Jezus pakte het heel anders aan. Hij koos die mensen en zoals we in de Bergrede zien: Hij zegt niet: Ik ben het licht in de wereld, maar: Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie zijn het licht in de wereld, het zout van de aarde. Jullie gaan de wereld veranderen. Onderdeel van het discipelschap is dat u op een dag ook de stap moet zetten om rabbi te worden, discipelmaker te worden, iemand die een licht in de duisternis is, die zijn geloof wil delen en wil onderwijzen wat wij geloven. Hoe worden we geroepen ons geloof te delen? Ik ben blij dat u het vraagt. Ik vertel het u graag. Matteüs 13 is een overbekend hoofdstuk, vooral onder theologen. Want daar wordt door Jezus uitgebreid ingegaan op wat het Koninkrijk van God is. Het staat voor alles waar Jezus het over heeft maar Hij spreekt erover in gelijkenissen. Over zaad, dat deels op de weg valt, deels op goede grond, deels tussen de distels. Dan volgt een gelijkenis over onkruid dat een vijandig iemand tussen de tarwe zaait. Het schiet samen op maar het onkruid wordt verbrand en de tarwe geoogst. Dan gaat het over geloof als een mosterdzaadje. Dan volgt de parel van grote waarde dan het verhaal van een grote visvangst. Alle vis wordt aan land gebracht. De goede vis houden ze, de slechte wordt weggegooid. En er wordt apocalyptische taal gebruikt over de schapen en geiten, over wat er met iedereen gaat gebeuren. Beangstigende woorden. Jezus gaat zitten met zijn apostelen aan het eind van hoofdstuk 13 en zegt: 'Begrijpen jullie alles wat Ik zeg?' Zien jullie hoe belangrijk dit is? Het lot van mensen staat op het spel. Zullen ze wel of niet het Koninkrijk van God ingaan? En de discipelen zeggen: Ja Heer... En dan antwoordt Jezus dit, Bent u er klaar voor? Hij zegt: Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het Koninkrijk van de Hemel op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dat is een prachtige manier om te zeggen hoe je het evangelie moet delen. In Jezus' dagen was gastvrijheid zo een belangrijk onderdeel van het religieuze en culturele leven van zijn volk. Dat is nog steeds in hoge mate zo in het Midden-Oosten. Alles draait om gastvrijheid. Ik liep met Jan van den Bosch in Jeruzalem. Hij vertelde mij over de gastvrijheid van Palestijnse moslims. Ik zal het bewijzen, zei hij. Hij liep naar een willekeurige deur toe, klopte aan en een moslim-man opende de deur. Een lange Hollander en een Amerikaan met al zijn vooroordelen over Palestijnen. En ik ben in Israël. Hoe gaat dit aflopen? De man opent de deur en Jan zegt iets in het Arabisch. De man nodigde ons met een glimlach binnen, omhelsde ons. Een volslagen vreemdeling zette ons aan zijn tafel, bracht thee, iets te eten, stelde vragen, verwelkomde ons. We werden bediend als in een vijfsterrenrestaurant. Het was verbluffend, de gastvrijheid en de geïnteresseerdheid van die man. Wat ik pas later begreep, was dat dit onderdeel was van zijn religieuze plicht: een vreemdeling welkom heten. En zo was het in die dagen ook voor de meeste joden. Gastvrijheid was

5 de kern van het joodse medeleven met onbekenden. En hier gaat het me vooral om: In deze passage zegt Jezus: Evangeliseren is mensen uitnodigen in je huis en je schatten tevoorschijn halen. Met andere woorden: Gastvrijheid is het voertuig voor evangelisatie in het Koninkrijk van God. Ik zeg het nog eens. Verbreiding van het geloof moet voor gelovigen vooral gastvrijheid zijn. Met andere woorden: Je geloof delen met je naasten in het leven is als iemand uitnodigen in je huis, hem te laten plaatsnemen vragen of hij trek heeft en dan je koelkast induiken. Misschien pak je het porseleinen servies, een goeie fles wijn, een lekker stuk vlees. Je gaat koken en zet je gast 'nieuwe en oude dingen' uit je voorraadkamer voor. Zo moet evangeliseren eruit zien voor een christen. Het mag niet bot zijn of beledigend of opdringerig. Het gaat erom dat je iemand uitnodigt in je geestelijke huis om deel te hebben aan de schatten die je hebt, en zeggen: Ik heb niet alles, maar dit heb ik wel. Wil je er iets van? Dat zie ik als kern van een evangelisatie die de wereld kan veranderen. Dat is het soort leven dat mensen van het duister naar het licht kan brengen. Het is als iemand uitnodigen in je geestelijke woning. Vaak denken we dat we niets aan te bieden hebben. 'Ik heb alleen frisdrank en crackers in huis.' Het maakt juist helemaal niet uit of je een 300 jaar oude Bordeaux schenkt of frisdrank. Wat je maar hebt, kan je delen met de wereld. En dat vergeten we vaak. We denken: Alleen als ik Bijbelschool heb gedaan, al heel lang christen ben of alles perfect doe, heb ik een zoekende wereld iets te bieden. Maar dat is de grootste misvatting die er is. Je toekomst is van zoveel betekenis als je het idee aanvaardt dat God je wil gebruiken om iets goeds te doen in het leven van je naasten. Als je iemand uitnodigt tot het geloof en hij reageert positief dan beleef je een van de gelukkigste dagen van je hele leven. Het is zo heerlijk om te weten dat ik iets goeds heb gedaan in andermans leven door gewoon een beetje lef te tonen en erop te vertrouwen dat de Heilige Geest mij zal influisteren hoe ik iets ten goede kan doen in iemands leven. In de Grote Zendingsopdracht, aan het eind van Matteüs: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een bekende passage. Interessant is hier, dat het woord 'ga' in het Grieks een passief participium aoristus is. Doet u het daarvoor? Een passief participium aoristus impliceert dat je het woord 'ga' kunt vertalen als 'gegaan zijn'. Of: 'al gaande'. In de Grote Zendingsopdracht ligt de nadruk niet zozeer op gaan maar betekent meer: Als je voortgaat door je leven, je wereld maak dan overal discipelen. Jezus weet dat ze ook letterlijk op pad moeten want ze zullen vervolgd worden, tot slaaf gemaakt, verstrooid. Hij zegt: Al voortgaand moet je discipelen maken. Ik hanteer het 5 meter-principe. Ik heb het er eerder over gehad. U bent geroepen om contact te maken met iedereen in de 5 meter om u heen. Jezus wil dat we onze naaste liefhebben: degene die naast ons woont. We denken vaak: Ik moet ieder mens ter wereld bereiken. Welnee. U moet contact maken met de mensen in een straal van 5 meter om u heen. Als je zegt: Heer, waar ik ook ga en wat ik ook doe, ik ben bereid mijn leven en geloof te delen met anderen dan zal Hij het werk dat jij in de wereld doet, zegenen. We moeten ook bedenken over de dingen in onze voorraadkamer dat je niet kunt geven wat je niet hebt. Een innerlijk gebedsleven is van cruciaal belang als jij iets ten goede wilt veranderen in de wereld. Ik zie vaak predikanten die uitgedroogd zijn en een moord zouden plegen voor een glas water terwijl ze zelf met een slang mensen staan nat te spuiten. Ze dringen anderen een vorm van religie op terwijl ze zelf vergaan van de dorst. Hier gaat het om: Ongeacht wie je bent, je wordt opgeroepen om je geloof te delen met anderen en om discipelen te maken. Ik heb vijf ideeën voor u die stuk voor stuk doenlijk zijn voor iedereen in deze zaal en iedereen thuis. Ik hou niet van lijstjes, maar dit zijn de belangrijkste vijf. Nummer 1. Haalbaar voor iedereen: Liefdewerk. Liefdewerk. Liefde en mededogen. Liefde is meer dan wat ook een kenmerk van een christen. Het is dat waar ons geloof niet buiten kan. Wie niet liefheeft, maar zich wel christen noemt, is geen christen. Liefde is datgene waarin we het meest lijken op God en Jezus. Dat betekent dat je elke dag te laat mag komen als je de kans krijgt iemand liefde te betonen. Heeft u het gehoord? Elke dag kan het gebeuren dat uw leven wordt onderbroken door God die u oproept om iemand anders liefde te betonen. Nummer 2: Bid voor mensen. Je kunt bidden voor iedereen. Ik heb gebeden met de meest onverwachte mensen. Je gaat bestellen bij Starbucks en zegt: Hoe gaat het ermee, Joe? Goed, zegt Joe. Als iemand zegt 'het gaat goed', is er iets mis. Dan zeggen we 'kan niet beter'. Als iemand zegt 'het gaat goed' is er iets mis. 'Wat is er dan?' vraag je. Dat zal iemand waarschijnlijk vertellen en dan moet u het lef hebben om deze woorden eruit te gooien. Doe het gewoon! Mag ik met je bidden? Doe het. Al heb je het nog nooit gedaan. Het zal fantastisch zijn. En let op wat er gebeurt. Je stem zal trillen, je krijgt het er amper uit, maar je zegt: Mag ik met je bidden? En als je dat zegt, let dan op wat er gebeurt in de ogen van die persoon. Ze zullen je aankijken op een manier die je niet kent. Je legt je hand op iemands schouder

6 en bidt gewoon 15 seconden. Alleen: 'Heer ik bid voor Joe's zuster. Wilt U haar helpen? In Jezus' naam, amen.' Dat is alles, mensen. Het zal iemands leven grondig veranderen. Het zal gericht raken op God. En zeker als God reageert op jouw gebed en die persoon helpt. God doet graag wonderen in het leven van ongelovigen. Vooral mensen zonder geloof krijgen een extra dosis. Van een of ander. Dus bid voor iemand. Nummer 3. Wees rustig, luisterend aanwezig voor hen die lijden. Velen van u praten te veel. Ik zelf ook, nu ook. Iemand die lijdt, wil geen antwoorden hoeft geen wijze raad, geen advies. Die wil alleen maar dat je er bent, een kop thee inschenkt dat je bij hem of haar zit en niks zegt. Er kan een enorme kracht uitgaan van rustig luisterend aanwezig zijn. Stel vragen, maar probeer geen antwoorden te geven. Jij kunt een gebroken hart niet helen, dat kan alleen Jezus. Je kunt wel genezend zijn door je aanwezigheid. Nummer 4. Vertel je verhaal. Dat is de beste manier om iemand over te halen Jezus eens een kans te geven. Ik zie vaak mensen tot geloof komen als ik mijn verhaal vertel. Wie al lang christen is, denkt vaak dat hij geen verhaal heeft. John kan vertellen: Ik was verslaafd, ging de bak in na een paar moorden maar ik vond Jezus en toen gebeurden er wonderen. De meesten hebben niet zo een verhaal. Heeft u het wel vertel het dan vooral. Maar ben je kerkelijk opgevoed en al 30 jaar christen vertel dat dan, vertel wat Jezus betekent in je leven. Ben je christelijk opgevoed, geef dan je christelijke visie. Zeg: Ik ben opgegroeid met Bijbellezing en geloof in Jezus. Mijn ouders maakten ook fouten maar toch was het goed om die basis te hebben. Zou jij dat ook niet willen? Als je vertelt wat God heeft gedaan in jouw leven zullen mensen dat ook willen. Bid dan met ze en hun leven zal veranderd worden. Ten slotte iets wat iedere flierefluiter kan. Nummer 5. Dit kan iedereen. Dit is de makkelijkste. Als je niet voor iemand kunt bidden, liefdewerk verrichten en geen luisterend oor kunt zijn kies dan voor nummer 5: vraag iemand mee naar de kerk. Wat ik vooral wil overbrengen is dit: We spelen allemaal verschillende rollen in de geloofsontwikkeling van anderen. Sommigen ploegen de grond, anderen zaaien. Sommigen verzorgen de plant, anderen oogsten. Maar wat God u ook opdraagt, wees iemand die gereed is om te handelen als een rabbi in naam van Jezus, en u zult merken hoe uw leven opbloeit. En daardoor komt het dat er zoveel geluk en vreugde wordt gebracht als u God toestaat u te gebruiken tot heil van anderen. Op een hele fundamentele manier. Investeren in mensen is de beste investering van je tijd. Dan zal je aan het eind van je leven zeggen: Ik ben niet rijk geworden, maar ik heb veel voor mensen betekend. Dat is iets dat altijd waarde houdt en dat je mee kunt nemen als je sterft. Investeer in mensen. Geloof in mensen. Hou van mensen. U weet niet alle antwoorden, moet nog veel leren. U zegt: ik ben nog maar net christen. Gefeliciteerd. Ga nu je geloof delen. Het is goed nieuws. Word actief in de wereld om je heen. Laten we bidden. Gebed Heer, we komen tot U in Jezus' naam. Ik vraag U om de mensen hier en iedereen die achter de buis zit te voorzien van moed. Als iemand over zijn problemen praat, dat we dan de moed hebben te zeggen: Mag ik met je bidden? Deze week zult U ons daartoe allemaal uitdagen. Als het zover is, Heer, laat niemand dan afhaken maar laat iedereen het toestaan dat U door ons heen werkt. Geef ons uw helende aanwezigheid. Stop nooit om gewonde harten te helen. U heeft ons zo vaak genezen. We hebben U lief. In Jezus' naam, amen. Zegen De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Moge Hij u zijn vrede geven. Als u thuiskomt en als u weggaat. Als u slaapt en als u weer ontwaakt. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat op de dag dat de zon niet ondergaat en niet opgaat. Amen. Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Sterzingen 2016 Viering

Sterzingen 2016 Viering Sterzingen 2016 Viering Bouwen aan een wereld Sterzanger Vandaag vieren we dat wijze mensen hoopvol op weg wilden gaan. Zij lieten zich leiden door een ster, hadden aandacht voor het nieuwe dat zich aandiende.

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Markus 4:10-20 / Gehouden op 230111 / p. 1 WERKEN AAN JE HART

Markus 4:10-20 / Gehouden op 230111 / p. 1 WERKEN AAN JE HART Markus 4:10-20 / Gehouden op 230111 / p. 1 WERKEN AAN JE HART Liturgie: Votum & groet Zingen: Lied 434:1.2 (liedboek) Wet Zingen: Gezang 155:1.3.4 Gebed Schriftlezing: Mk. 4:1-9 Preek: Mk. 4:10-20 Zingen:

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Openingswoord en kruisteken (allen staan op) Welkom in deze viering. Vandaag wil God tot ons komen in de Woorden van de Schrift. Hij wil tot ons spreken

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen Welkom in deze Jonge gezinnen dienst Thema: Jezus is de Goede Herder Voorganger: Ds J. Hoekman Organist: Marijke Loosman- Pasterkamp Welkom en mededelingen 1 Zingen: Lied 452 ELB Refrein: Jezus is de goede

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken)

Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Een sterke vrouw (bewerking uit het boek Spreuken) Dag en nacht waakt ze. Haar handen kennen geen rust. Haar ogen gaan rond en zien wat gezien moet worden. Haar oren zijn gespitst en horen wat gehoord

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,

1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 22 maart (Heilige Doop en afscheid ambtsdrager) Gezang 481: 1 en 3 1.O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur

Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur Tekst liederen zangdienst 18 september 14.30 uur EvL357 Vreugde, vreugde louter vreugde 1. Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, Schepper, die t heelal verheugde, bron van eeuwige vreugde

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Hoop op God, sla t oog naar boven

Hoop op God, sla t oog naar boven Hoop op God, sla t oog naar boven Samenkomst 2 e paasdag 28 maart 2016 10.00 uur Oosterkerk Ds. Van Mourik Organist: Herman Witter 1. Samenzang: Omdat Hij leeft (OTH 108) Omdat Hij leeft ben ik niet bang

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door:

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Afscheid Kinderkerk. Het leven is een teamsport 3 juli 2016. Lynn Brummelman, Suzanne van Dijk en Naomi Hoentjen.

Afscheid Kinderkerk. Het leven is een teamsport 3 juli 2016. Lynn Brummelman, Suzanne van Dijk en Naomi Hoentjen. Afscheid Kinderkerk Lynn Brummelman, Suzanne van Dijk en Naomi Hoentjen. Het leven is een teamsport 3 juli 2016 Voorganger: ds. Jaap Jonk Samen met: Marije Ebbekink en Linda Koerselman Orgelspel: Stefan

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente,

Preek verlamde man door het dak. Lieve Gemeente, Lieve Gemeente, Waar woont God? Waar is God thuis? Die vraag hebben we hier wel eens besproken n.a.v. ons mooie kerkgebouw. Een mooi huis van God is hier gebouwd. Maar zoals de eerste predikant van deze

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Liefde tussen verraad en verloochening

Liefde tussen verraad en verloochening Liefde tussen verraad en verloochening Het evangelie naar Johannes 13:21-13:38 15-december 2015 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend,

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en afkondigingen

Orgelspel. Welkom en afkondigingen RUST BIJ DE VADER Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 9 maart 2016 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: kinderen zondagsschool en jeugdclubs Aanvang; 9.30 uur 1 Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud

Ziekenzondag. 14 september 2014. Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. : jongerenkoor Aloud Ziekenzondag 14 september 2014 Thema: Er kan zoveel meer. Voorgangers: pastor M.Vet en ds Marina Slot. Ouderling Diaken Mmv. : Tineke Hupkens. : Simon Oudt. : jongerenkoor Aloud Openingslied door jongerenkoor

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen In deze dienst wordt Sophie Boersma gedoopt & Vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Opwekking 672 Kinderopwekking 185 Gezang 125 : 1, 3, 4 en 5 Gezang 167

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor?

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Psalmen Voor

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.

Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. De regenboog God heeft een boog in de wolken geplaatst om ons aan het verbond te laten herinneren. Er zal nooit meer zo n grote zondvloed komen, dat heel de aarde onder water staat. Laten we een regenboog

Nadere informatie

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet.

Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen zien. Wie wil dat niet. 5 e zondag van Pasen - Een woning met vele kamers Bij Johannes 14 : 1-14 Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt. Dat is een verlangen dat wij allemaal, denk ik, wel kennen. Dat we zo graag eens God willen

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Galaten 4:4-7 - Genade

Galaten 4:4-7 - Genade Galaten 4:4-7 - Genade We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun kinderen

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis

Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis Orde van Dienst voor de Oecumenische Vredesdienst op 22 september 2013 In de Heilige Familie Kerk in het Kruis m.m.v. Cantorij Protestantse gemeente o.l.v mevr. Coby Moens; voorgangers: dhr. Sjaak Stegers,ds.

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie