In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending."

Transcriptie

1 Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Uitzending: 21 juni 2015 Episode: 2362 Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22, 1250 AA Laren, Opening Welkom in Shepherd's Grove in Garden Grove, Californië. Welkom bij Hour of Power met Bobby Schuller. Ontdek het gezicht en de stem van positief christendom. Samenzang Joyful, Joyful Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen! Welkomstwoord Door Bobby Schuller Dit is de dag die God heeft gemaakt. Daarover zullen we ons verheugen. We zijn ontzettend blij dat u er bent en hopen dat u zich straks bij het weggaan verfrist en vernieuwd zult voelen. Gebed Vader, wij geloven en vertrouwen U met ons leven. Dank U dat we ons vandaag niet hoeven te haasten en onbezorgd kunnen zijn, dat we U in alles kunnen vertrouwen. We vragen U, Vader, ons geloof te versterken ons hoop en moed te geven ons te helpen onze toekomst te bouwen op hoop, niet op gekwetstheid. Heer, we hebben U lief. Wij bidden tot U in Jezus' naam. Amen. Koor "The Church s One Foundation" Vergaard uit alle streken in heel de wereld één is dit ons zalig teken dit hebben wij gemeen één bede Vouwt de handen één zegen breekt het brood één vuurbaak staat te branden in 't duister van de dood De Kerk, zij rust op onze Heer Schriftlezing Matteüs 5:17-19; 13:52 door Rob Jacobson Luistert u ter voorbereiding op de preek naar Jezus' woorden uit Matteüs. Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan blijft elke jota, elke

2 tittel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. God zegene deze lezing van zijn Woord. Instrumentaal HoP Orkest - Concerto for a Flute & Harp Interview - LYNNMARIE RINK = Bobby Schuller en = Lynnmarie Rink Vanmorgen heb ik LynnMarie Rink te gast. Ze is een gelauwerd muzikante, verhalenvertelster en motivatie-performer. Ze groeide op in een groot katholiek gezin, even buiten Cleveland, Ohio. Haar vader speelde ook accordeon en leerde haar dat muziek de geest van mensen kan veranderen. Daar zijn wij ook van overtuigd. Hij was ook alcoholist en leerde haar om, net als hij, haar pijn te verbergen achter de accordeon. Ze heeft over de hele wereld gespeeld en is vijf keer genomineerd voor een Grammy. De eerste vrouw die dat heeft bereikt. Wauw. In 2006 stortte haar wereld in toen ze een zoon met Downsyndroom kreeg. Vier jaar lang ontliep ze de waarheid maar op een dag wist God haar te bereiken en begon haar genezing. Ze heeft 13 platen gemaakt en gewerkt met grote namen als Vince Gill, Air Supply, Ricky Skaggs en Willie Nelson. Niet mis. Ze heeft een solovoorstelling gemaakt. In 2016 komen haar memoires uit. Graag een applaus voor LynnMarie Rink. Dag LynnMarie. Bedankt voor de uitnodiging. We hebben hier nooit eerder een accordeonist gehad. Maar de accordeon ondervindt nu een grote herwaardering, geloof ik. Dank je wel. Mag ik je vragen iets te spelen? Voor mij ligt het net zo: Ik heb niet eerder in een kerkdienst gespeeld. Maar is een polka goed? Geen enkel bezwaar. Dit is een kerk, het moet over Jezus gaan. Ja, even serieus. Jezus dus. Je kwam tot geloof toen je studeerde. Daar ontmoette je je man. Ja. Er gebeurt van alles in het leven. Toen ik nog op school zat, overleed mijn moeder plotseling aan kanker. Ik ging op zoek naar mijn geloof en merkte dat God veel meer een relatie met mij wilde dan ik binnen de katholieke kerk had ontwikkeld. Zo simpel was het. Hij is er dagelijks voor me, dat is een persoonlijke relatie. Maar ondanks die persoonlijke relatie kun je best met de pijn uit je jeugd blijven zitten. Het betekent niet dat voortaan alles geweldig zal gaan. Ik kende mezelf totaal niet. Toen ik 40 was en te horen kreeg dat mijn kind Downsyndroom zou hebben stortte mijn wereld in. Ik kon amper nog ademhalen. Ik wilde niet de moeder van een gehandicapt kind zijn. Negen maanden gingen voorbij en ik dacht constant aan zelfmoord. En toen de zuster de baby in mijn armen legde voelde ik niks. Dat is moeilijk om te zeggen maar het was zo. Een paar jaar bleef ik doen alsof. Maar op een dag zei God: Stop. Ik had besloten te stoppen met optreden. Ik had mijn showpakjes opgeborgen en keek naar buiten. Ik zag me opeens met James langs de weg staan een paar jaar later, wachtend op de schoolbus. Maar wat er aan kwam rijden was geen gewone schoolbus maar een klein busje. Ik viel op mijn knieën en schreeuwde tegen God: God, ik kan er met mijn hoofd niet bij dat ik een gehandicapt kind heb. En diep in mijn ziel kreeg ik antwoord: Je hoeft er met je hoofd niet bij te kunnen als je er maar bij kunt met je hart. Ik viel op mijn knieën. Ik begreep het. Ik kon hem niet repareren en dat hoefde ik ook niet. Ik dacht: Heel poëtisch, God, maar hoe moet ik van hem houden? Ik weet wat ik nu hoor te doen en hoor te voelen maar ik voel het niet. Dus wat moet ik doen? Toen maakte God mijn wasdroger onklaar. De laatste strohalm?

3 Hij doet alles om je aandacht te krijgen. Ik naar de winkel voor een nieuwe Electrolux. Ik merk dat ik word gevolgd door een oudere dame. Ze vraagt me: Is dit uw zoontje? Ja, zei ik. Ze ging verder: Ik heb net mijn jongen begraven. Hij was 61 en hij had Downsyndroom. Mensen wilden dat ik hem liet opnemen maar ik heb altijd voor hem gezorgd. Mag ik je iets zeggen? vroeg ze. Ze zei: Ik weet hoe zwaar het is. Maar ik verzeker je: Als je niet aan de toekomst denkt, je angst loslaat en in het moment leeft, zal je meer liefde voelen dan je ooit had verwacht. Ik begon te huilen, zij ook en ik zie dat zelfs de verkoopster staat te huilen. Dus die witgoedzaak liet even zijn zachte kant zien.op de parkeerplaats gingen we nog even naar een band luisteren. Na een nummer komt de keyboard-speelster naar me toe. Uw zoontje? vraag ze. Ja, zeg ik. Ze zegt: m'n broertje heeft Down-syndroom. Ik hou zielsveel van hem. Ze zei: Ik weet hoe moeilijk het is, ik zie het aan mijn moeder. Maar het komt goed. Niet tobben over morgen, niet in angst leven. Leef in het nu en je zult meer liefde voelen dan je ooit had verwacht. En ze holt terug naar het podium. Ik dacht: Zei ze nou exact hetzelfde als die andere vrouw? Dan word ik op mijn schouder getikt. Ik denk: Hopelijk heb ik nu een Electrolux gewonnen. Het was een dame die zei: Ik wil u voorstellen aan mijn jongen. We lopen naar haar auto,ze opent de achterdeur en daar ligt op kussens een jongen van een jaar of twaalf, zo te zien. Heel broos, ineengedoken. Hij had een chromosoomgebrek, kon amper horen en niet spreken. Maar hij weet dat je er bent, zei ze. Ze legt mijn hand op zijn wang en zegt: Onze zoon Brian. Ze zegt: Brian, dit is een hele bijzondere mama met een prachtig zoontje. Ze neemt mijn hand en zegt: Laat hem opnemen, zeiden ze, maar ik heb altijd voor hem gezorgd. Hij is nu 52. Ze zei: Ik zou alle jonge moeders als jij willen zeggen: Vergeet de toekomst, laat je angst los leef in het nu en je zult meer liefde voelen dan je ooit had gedacht. En zo is het gegaan. Ik zette James weer in zijn stoeltje en bij het uitparkeren keek ik achterom, zag hem zitten en voor het eerst in vierenhalf jaar zei ik: Ik hou van je. Ik keek in de spiegel om mijn tranen te drogen en dacht voor het eerst, daar heb je hem. Dat is hem. Schitterend. Is die uit Sports Illustrated? Precies, dat was het. Ik moest eerst mezelf kennen en van mezelf houden om van hem te kunnen houden en in mezelf Gods stem te verstaan. Het was een lange weg. Ik zag die dag dat ik zelf ook gehandicapt was. Want dat zijn we allemaal, op verschillende manieren. Acceptatie, daar begon het mee. Als je ervoor blijft vluchten kom je niet verder. Maar zodra je accepteert wat God je heeft gegeven dan gaat er 'n wereld voor je open. Dan strekt Hij zijn hand naar je uit en zegt: Ik zal je helpen op dit pad. We gaan samen. We zijn erg blij met je verhaal. Het was een groot voorrecht. Koor "Lord, You Have Been our Dwelling Place Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht Here, Gij zijt ons een toevlucht Geweest Gij zijt ons een toevlucht geweest Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest eer de bergen Geboren waren en gij de aarde had voortgebracht Gij zijt ons een toevlucht geweest leer ons zo onze Dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen verzadig ons in de morgenstond opdat wij ons verheugen Opdat wij ons verheugen opdat wij ons verheugen al onze dagen Here, Gij zijt ons een toevlucht Geweest van geslacht tot geslacht Here, Gij zijt ons een toevlucht geweest Gij zijt ons een toevlucht Geweest o God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis bewijs ook ons uw trouw en Macht wees eeuwig ons tehuis Solo Mindy Kim - Ave Maria Wees gegroet Maria wees gegroet Maria

4 Preek "Follow the Rabbi: Becoming a Rabbi" door Bobby Schuller Vandaag besluiten we de reeks 'volg de rabbi'. En ik wil tot slot erop wijzen dat de rabbi's uit Jezus' tijd, als ze discipelen tot zich riepen dat deden om hen op te leiden tot rabbi. Daarmee bedoel ik: Discipelen maken is een onlosmakelijk onderdeel van het discipel-zijn. Ik weet nog dat ik voor het eerst iemand tot geloof bracht. Ik was op een feestje. Ik dacht dat God wilde dat ik daar was om mijn licht te laten schijnen. Ik vertelde daar aan een meisje mijn eigen levensverhaal. Ik was niet van plan haar te bekeren. Maar ze was drugsverslaafd, ze was depressief en haar vriend mishandelde haar. We zaten daar urenlang en ik vertelde haar gewoon hoe Jezus en zijn evangelie mijn leven hadden veranderd. Daarna kwam dat meisje tot geloof. Daar baden we samen voor. Later is ze jeugdpastor geworden bij een baptistenkerk. Toen ik wegging, was ik vervuld van diepe vreugde en blijdschap. De Bijbel zegt dat alle engelen zich verheugen als iemand tot geloof komt als dat verdwaalde schaap of die verloren dochter wordt teruggevonden. Mijn boodschap van vandaag komt hierop neer: Als gelovigen worden we geacht ons geloof te delen met anderen. Als elke gelovige op de wereld zijn geloof ieder jaar met één persoon zou delen zou ieder mens meermalen de boodschap van het evangelie krijgen. Dat is niet niks. Als jij in je leven een paar mensen weet te bereiken, kan je de loop van de geschiedenis voorgoed beïnvloeden. Deze reeks ging over het joodse van de evangeliën. Daarbij ging het meermalen over het systeem van discipelschap. In Jezus tijd waren er rabbi's die rondtrokken en alleen de allerbeste leerlingen wilden. Ze namen alleen de allerslimste Tora-studenten die er ook nog eens knap uit moesten zien. Alleen zulke studenten kozen ze. Maar Jezus stapte af op vissers, belastinginners, prostituees en zei: Jullie kunnen mijn discipelen zijn. En wat zo mooi is: In Jezus' tijd was het doel van dat discipelen werven om ze op te leiden tot rabbi's. Begrijpt u wel? Eén van de doelen die rabbi's voor ogen stonden bij de discipelkeuze was om die mensen op een dag zelf tot rabbi te maken. Maar Jezus pakte het heel anders aan. Hij koos die mensen en zoals we in de Bergrede zien: Hij zegt niet: Ik ben het licht in de wereld, maar: Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie zijn het licht in de wereld, het zout van de aarde. Jullie gaan de wereld veranderen. Onderdeel van het discipelschap is dat u op een dag ook de stap moet zetten om rabbi te worden, discipelmaker te worden, iemand die een licht in de duisternis is, die zijn geloof wil delen en wil onderwijzen wat wij geloven. Hoe worden we geroepen ons geloof te delen? Ik ben blij dat u het vraagt. Ik vertel het u graag. Matteüs 13 is een overbekend hoofdstuk, vooral onder theologen. Want daar wordt door Jezus uitgebreid ingegaan op wat het Koninkrijk van God is. Het staat voor alles waar Jezus het over heeft maar Hij spreekt erover in gelijkenissen. Over zaad, dat deels op de weg valt, deels op goede grond, deels tussen de distels. Dan volgt een gelijkenis over onkruid dat een vijandig iemand tussen de tarwe zaait. Het schiet samen op maar het onkruid wordt verbrand en de tarwe geoogst. Dan gaat het over geloof als een mosterdzaadje. Dan volgt de parel van grote waarde dan het verhaal van een grote visvangst. Alle vis wordt aan land gebracht. De goede vis houden ze, de slechte wordt weggegooid. En er wordt apocalyptische taal gebruikt over de schapen en geiten, over wat er met iedereen gaat gebeuren. Beangstigende woorden. Jezus gaat zitten met zijn apostelen aan het eind van hoofdstuk 13 en zegt: 'Begrijpen jullie alles wat Ik zeg?' Zien jullie hoe belangrijk dit is? Het lot van mensen staat op het spel. Zullen ze wel of niet het Koninkrijk van God ingaan? En de discipelen zeggen: Ja Heer... En dan antwoordt Jezus dit, Bent u er klaar voor? Hij zegt: Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het Koninkrijk van de Hemel op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Dat is een prachtige manier om te zeggen hoe je het evangelie moet delen. In Jezus' dagen was gastvrijheid zo een belangrijk onderdeel van het religieuze en culturele leven van zijn volk. Dat is nog steeds in hoge mate zo in het Midden-Oosten. Alles draait om gastvrijheid. Ik liep met Jan van den Bosch in Jeruzalem. Hij vertelde mij over de gastvrijheid van Palestijnse moslims. Ik zal het bewijzen, zei hij. Hij liep naar een willekeurige deur toe, klopte aan en een moslim-man opende de deur. Een lange Hollander en een Amerikaan met al zijn vooroordelen over Palestijnen. En ik ben in Israël. Hoe gaat dit aflopen? De man opent de deur en Jan zegt iets in het Arabisch. De man nodigde ons met een glimlach binnen, omhelsde ons. Een volslagen vreemdeling zette ons aan zijn tafel, bracht thee, iets te eten, stelde vragen, verwelkomde ons. We werden bediend als in een vijfsterrenrestaurant. Het was verbluffend, de gastvrijheid en de geïnteresseerdheid van die man. Wat ik pas later begreep, was dat dit onderdeel was van zijn religieuze plicht: een vreemdeling welkom heten. En zo was het in die dagen ook voor de meeste joden. Gastvrijheid was

5 de kern van het joodse medeleven met onbekenden. En hier gaat het me vooral om: In deze passage zegt Jezus: Evangeliseren is mensen uitnodigen in je huis en je schatten tevoorschijn halen. Met andere woorden: Gastvrijheid is het voertuig voor evangelisatie in het Koninkrijk van God. Ik zeg het nog eens. Verbreiding van het geloof moet voor gelovigen vooral gastvrijheid zijn. Met andere woorden: Je geloof delen met je naasten in het leven is als iemand uitnodigen in je huis, hem te laten plaatsnemen vragen of hij trek heeft en dan je koelkast induiken. Misschien pak je het porseleinen servies, een goeie fles wijn, een lekker stuk vlees. Je gaat koken en zet je gast 'nieuwe en oude dingen' uit je voorraadkamer voor. Zo moet evangeliseren eruit zien voor een christen. Het mag niet bot zijn of beledigend of opdringerig. Het gaat erom dat je iemand uitnodigt in je geestelijke huis om deel te hebben aan de schatten die je hebt, en zeggen: Ik heb niet alles, maar dit heb ik wel. Wil je er iets van? Dat zie ik als kern van een evangelisatie die de wereld kan veranderen. Dat is het soort leven dat mensen van het duister naar het licht kan brengen. Het is als iemand uitnodigen in je geestelijke woning. Vaak denken we dat we niets aan te bieden hebben. 'Ik heb alleen frisdrank en crackers in huis.' Het maakt juist helemaal niet uit of je een 300 jaar oude Bordeaux schenkt of frisdrank. Wat je maar hebt, kan je delen met de wereld. En dat vergeten we vaak. We denken: Alleen als ik Bijbelschool heb gedaan, al heel lang christen ben of alles perfect doe, heb ik een zoekende wereld iets te bieden. Maar dat is de grootste misvatting die er is. Je toekomst is van zoveel betekenis als je het idee aanvaardt dat God je wil gebruiken om iets goeds te doen in het leven van je naasten. Als je iemand uitnodigt tot het geloof en hij reageert positief dan beleef je een van de gelukkigste dagen van je hele leven. Het is zo heerlijk om te weten dat ik iets goeds heb gedaan in andermans leven door gewoon een beetje lef te tonen en erop te vertrouwen dat de Heilige Geest mij zal influisteren hoe ik iets ten goede kan doen in iemands leven. In de Grote Zendingsopdracht, aan het eind van Matteüs: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Een bekende passage. Interessant is hier, dat het woord 'ga' in het Grieks een passief participium aoristus is. Doet u het daarvoor? Een passief participium aoristus impliceert dat je het woord 'ga' kunt vertalen als 'gegaan zijn'. Of: 'al gaande'. In de Grote Zendingsopdracht ligt de nadruk niet zozeer op gaan maar betekent meer: Als je voortgaat door je leven, je wereld maak dan overal discipelen. Jezus weet dat ze ook letterlijk op pad moeten want ze zullen vervolgd worden, tot slaaf gemaakt, verstrooid. Hij zegt: Al voortgaand moet je discipelen maken. Ik hanteer het 5 meter-principe. Ik heb het er eerder over gehad. U bent geroepen om contact te maken met iedereen in de 5 meter om u heen. Jezus wil dat we onze naaste liefhebben: degene die naast ons woont. We denken vaak: Ik moet ieder mens ter wereld bereiken. Welnee. U moet contact maken met de mensen in een straal van 5 meter om u heen. Als je zegt: Heer, waar ik ook ga en wat ik ook doe, ik ben bereid mijn leven en geloof te delen met anderen dan zal Hij het werk dat jij in de wereld doet, zegenen. We moeten ook bedenken over de dingen in onze voorraadkamer dat je niet kunt geven wat je niet hebt. Een innerlijk gebedsleven is van cruciaal belang als jij iets ten goede wilt veranderen in de wereld. Ik zie vaak predikanten die uitgedroogd zijn en een moord zouden plegen voor een glas water terwijl ze zelf met een slang mensen staan nat te spuiten. Ze dringen anderen een vorm van religie op terwijl ze zelf vergaan van de dorst. Hier gaat het om: Ongeacht wie je bent, je wordt opgeroepen om je geloof te delen met anderen en om discipelen te maken. Ik heb vijf ideeën voor u die stuk voor stuk doenlijk zijn voor iedereen in deze zaal en iedereen thuis. Ik hou niet van lijstjes, maar dit zijn de belangrijkste vijf. Nummer 1. Haalbaar voor iedereen: Liefdewerk. Liefdewerk. Liefde en mededogen. Liefde is meer dan wat ook een kenmerk van een christen. Het is dat waar ons geloof niet buiten kan. Wie niet liefheeft, maar zich wel christen noemt, is geen christen. Liefde is datgene waarin we het meest lijken op God en Jezus. Dat betekent dat je elke dag te laat mag komen als je de kans krijgt iemand liefde te betonen. Heeft u het gehoord? Elke dag kan het gebeuren dat uw leven wordt onderbroken door God die u oproept om iemand anders liefde te betonen. Nummer 2: Bid voor mensen. Je kunt bidden voor iedereen. Ik heb gebeden met de meest onverwachte mensen. Je gaat bestellen bij Starbucks en zegt: Hoe gaat het ermee, Joe? Goed, zegt Joe. Als iemand zegt 'het gaat goed', is er iets mis. Dan zeggen we 'kan niet beter'. Als iemand zegt 'het gaat goed' is er iets mis. 'Wat is er dan?' vraag je. Dat zal iemand waarschijnlijk vertellen en dan moet u het lef hebben om deze woorden eruit te gooien. Doe het gewoon! Mag ik met je bidden? Doe het. Al heb je het nog nooit gedaan. Het zal fantastisch zijn. En let op wat er gebeurt. Je stem zal trillen, je krijgt het er amper uit, maar je zegt: Mag ik met je bidden? En als je dat zegt, let dan op wat er gebeurt in de ogen van die persoon. Ze zullen je aankijken op een manier die je niet kent. Je legt je hand op iemands schouder

6 en bidt gewoon 15 seconden. Alleen: 'Heer ik bid voor Joe's zuster. Wilt U haar helpen? In Jezus' naam, amen.' Dat is alles, mensen. Het zal iemands leven grondig veranderen. Het zal gericht raken op God. En zeker als God reageert op jouw gebed en die persoon helpt. God doet graag wonderen in het leven van ongelovigen. Vooral mensen zonder geloof krijgen een extra dosis. Van een of ander. Dus bid voor iemand. Nummer 3. Wees rustig, luisterend aanwezig voor hen die lijden. Velen van u praten te veel. Ik zelf ook, nu ook. Iemand die lijdt, wil geen antwoorden hoeft geen wijze raad, geen advies. Die wil alleen maar dat je er bent, een kop thee inschenkt dat je bij hem of haar zit en niks zegt. Er kan een enorme kracht uitgaan van rustig luisterend aanwezig zijn. Stel vragen, maar probeer geen antwoorden te geven. Jij kunt een gebroken hart niet helen, dat kan alleen Jezus. Je kunt wel genezend zijn door je aanwezigheid. Nummer 4. Vertel je verhaal. Dat is de beste manier om iemand over te halen Jezus eens een kans te geven. Ik zie vaak mensen tot geloof komen als ik mijn verhaal vertel. Wie al lang christen is, denkt vaak dat hij geen verhaal heeft. John kan vertellen: Ik was verslaafd, ging de bak in na een paar moorden maar ik vond Jezus en toen gebeurden er wonderen. De meesten hebben niet zo een verhaal. Heeft u het wel vertel het dan vooral. Maar ben je kerkelijk opgevoed en al 30 jaar christen vertel dat dan, vertel wat Jezus betekent in je leven. Ben je christelijk opgevoed, geef dan je christelijke visie. Zeg: Ik ben opgegroeid met Bijbellezing en geloof in Jezus. Mijn ouders maakten ook fouten maar toch was het goed om die basis te hebben. Zou jij dat ook niet willen? Als je vertelt wat God heeft gedaan in jouw leven zullen mensen dat ook willen. Bid dan met ze en hun leven zal veranderd worden. Ten slotte iets wat iedere flierefluiter kan. Nummer 5. Dit kan iedereen. Dit is de makkelijkste. Als je niet voor iemand kunt bidden, liefdewerk verrichten en geen luisterend oor kunt zijn kies dan voor nummer 5: vraag iemand mee naar de kerk. Wat ik vooral wil overbrengen is dit: We spelen allemaal verschillende rollen in de geloofsontwikkeling van anderen. Sommigen ploegen de grond, anderen zaaien. Sommigen verzorgen de plant, anderen oogsten. Maar wat God u ook opdraagt, wees iemand die gereed is om te handelen als een rabbi in naam van Jezus, en u zult merken hoe uw leven opbloeit. En daardoor komt het dat er zoveel geluk en vreugde wordt gebracht als u God toestaat u te gebruiken tot heil van anderen. Op een hele fundamentele manier. Investeren in mensen is de beste investering van je tijd. Dan zal je aan het eind van je leven zeggen: Ik ben niet rijk geworden, maar ik heb veel voor mensen betekend. Dat is iets dat altijd waarde houdt en dat je mee kunt nemen als je sterft. Investeer in mensen. Geloof in mensen. Hou van mensen. U weet niet alle antwoorden, moet nog veel leren. U zegt: ik ben nog maar net christen. Gefeliciteerd. Ga nu je geloof delen. Het is goed nieuws. Word actief in de wereld om je heen. Laten we bidden. Gebed Heer, we komen tot U in Jezus' naam. Ik vraag U om de mensen hier en iedereen die achter de buis zit te voorzien van moed. Als iemand over zijn problemen praat, dat we dan de moed hebben te zeggen: Mag ik met je bidden? Deze week zult U ons daartoe allemaal uitdagen. Als het zover is, Heer, laat niemand dan afhaken maar laat iedereen het toestaan dat U door ons heen werkt. Geef ons uw helende aanwezigheid. Stop nooit om gewonde harten te helen. U heeft ons zo vaak genezen. We hebben U lief. In Jezus' naam, amen. Zegen De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Moge Hij u zijn vrede geven. Als u thuiskomt en als u weggaat. Als u slaapt en als u weer ontwaakt. Als u werkt en als u vrij bent. Als u lacht en als u huilt. Totdat u voor Jezus staat op de dag dat de zon niet ondergaat en niet opgaat. Amen. Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl

Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren. www.jongkatholiek.nl Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren www.jongkatholiek.nl Waken voor Pasen Een toolkit voor een bijzondere nacht met jongeren Een eenmalige uitgave van Jong Katholiek 2011 SRKK, Utrecht www.jongkatholiek.nl

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven...

Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012. In vrede leven... Lifeline Magazine 17e jaargang, nummer 3 september - oktober - november 2012 In vrede leven... 2 LifeLine In dit nummer 4 Bezoek uit de schoorsten 7 Met stomheid geslagen 10 Geen woorden maar daden colofon

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 Jaargang 2 Nummer 6 Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 In dit nummer : M@ilbox! Kampdata Cambodja-m@il! Een kerst om nooit te vergeten Romeinen Vragenbox?????? De geheime gang Puzzelbox Bileam, de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

En wij?deze woorden zijn voor ons overbekend. Misschien zo bekend dat we er geen emotie bij voelen. Toch zijn ze ook voor ons bestemd.

En wij?deze woorden zijn voor ons overbekend. Misschien zo bekend dat we er geen emotie bij voelen. Toch zijn ze ook voor ons bestemd. Preek van Kees de Graaf Lezen: Lucas 10:1-3; Lucas 10:17-22 en Matteus 11:20-27 Tekst: Matteus 11:28-30 Tekst: 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust

Nadere informatie

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965

Dutch The Rapture 65-1204. Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7. De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Dutch The Rapture 65-1204 Predikingen door William Marrion Branham in de dagen van de stem Openbaring 10:7 De Opname Yuma, CA. USA 4 december 1965 Inleiding De opmerkelijke bediening van William Branham

Nadere informatie

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009

IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1. Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 IK HOU VAN DE GEMEENTE WERKPLAATS OM DISCIPELEN TE MAKEN 1 Jan Pool (senior voorganger van Shelter Haarlem) Zondag 8 maart 2009 U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 3 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE

ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE ALLE DAGEN: OB+BB 01 THEMALIED: IEMAND ALS RUTH YOU TUBE/E & R 02 - EEN LICHTJE AAN DE HORIZON YOU TUBE 01. IEMAND ALS RUTH KIJK DAAR LOPEN RUTH EN NAOMI ZOMAAR TWEE VROUWEN HAND IN HAND MET HUN HELE HEBBEN

Nadere informatie

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*):

Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Leden van de werkgroepen en voorbereidingsgroep(*): Ver. van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor te Bunschoten Maartje van Kesteren* van Amerongen 2981395 Mariska Huijgen* De Wegwijzer 2983055 Aline

Nadere informatie

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood

Jozef Rulof. Zij die terugkeerden uit de dood Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Zij die terugkeerden uit de dood Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten

Nadere informatie

2013-05-25. Het Grote Geheel deel 1

2013-05-25. Het Grote Geheel deel 1 2013-05-25 Het Grote Geheel deel 1 Dag allemaal, Een man kwam aan bij het appartement van zijn vriendin, maar ze was nog niet klaar, dus maakt hij zichzelf nuttig door de schone vaat uit de vaatwasser

Nadere informatie