InfoPlus. Verzekeraars kunnen rust bieden. Rondetafelgesprek met ondernemers. InfoPlus over onder nemerssessie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InfoPlus. Verzekeraars kunnen rust bieden. Rondetafelgesprek met ondernemers. InfoPlus over onder nemerssessie"

Transcriptie

1 InfoPlus 08 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars November 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt om bepaalde informatie extra onder uw aandacht te brengen en verschijnt als de actualiteit daartoe aanleiding geeft. Rondetafelgesprek met ondernemers Verzekeraars kunnen rust bieden Verzekeraars kunnen ons faciliteren om beter te ondernemen. Hoe ondernemers dat voor zich zien en wat ze dan nodig hebben, vertelden zij aan verzekeraars tijdens het rondetafelgesprek Over verzekeren dat het Verbond op 15 november organiseerde. De branche heeft hiermee zijn oor te luister gelegd en zo leidde Richard Weurding de middag dan ook in: wij willen horen hoe wij uw dromen mogelijk kunnen maken. InfoPlus over onder nemerssessie Mkb ers, zzp ers en verzekeraars namen plaats aan zes ronde tafels voor twee gespreksrondes in het kader van Verzekeraars- Vernieuwen. In het eerste deel van de sessie stonden ervaringen met verzekeraars centraal; in de tweede gespreksronde gaven ondernemers aan hoe verzekeraars hun ondernemersdromen mogelijk kunnen maken. De twee gespreksrondes, het eindgesprek, het toegelichte CVSonderzoek, gehouden onder ondernemers, en de voordracht van trendwatcher Richard Lamb worden uitgebreid belicht in deze InfoPlus. Wat zijn uw ambities, wensen en dromen? En vooral wat verwacht u van verzekeraars? Dat willen we horen! Verbondsdirecteur Weurding nodigde in zijn inleiding de dertig ondernemers uit vooral kritisch te zijn. Deze groep kwam op uitnodiging van het Verbond voor de rondetafelgesprekken met een twintigtal directieleden van verzekeraars. Deze middag past in een moderne manier van belangenbehartiging, introduceerde Weurding het Verbond. Als brancheorganisatie van de verzekeraars stellen wij het belang van de klant centraal. We nemen de kritiek op de sector serieus en daarom halen wij de buitenwereld graag naar binnen. De verzekeringsbranche wil het oor te luister leggen en horen hoe wij uw dromen mogelijk kunnen maken. Barrières wegnemen Wij willen barrières wegnemen, licht Weurding de kernwaarden van de branche toe: Verzekeraars maken mogelijk. Daarnaast draait het bij verzekeren om het bieden van zekerheid

2 InfoPlus 08 en speelt verzekeren een rol in vele facetten van de samenleving: maatschappelijk betrokken zijn, is dus ook belangrijk. Weurding concludeert dat je verzekeraars de smeerolie van de samenleving kan noemen. Als hij vervolgens de ondernemers aanspreekt Verzekeraars maken ondernemen mogelijk door de risico s over te nemen als de drijvende kracht achter onze Nederlandse economie blijkt het belang van de samenkomst: verzekeraars maken ondernemen mogelijk door de risico s over te nemen, die voor de ondernemer zelf niet draagbaar zijn. Ook dagvoorzitter Roderik van Grieken van het Neder - lands Debat Instituut geeft aan dat het om die reden een interessante middag belooft te worden. Waar de verzekeraar zekerheid wil bieden, is de enige zekerheid die een ondernemer heeft onzekerheid. Dat vindt hij juist spannend, anders was hij geen ondernemer geworden, aldus Van Grieken, zelf ook ondernemer. Ondernemers zijn vaak eigenwijs en heel goed in staat zichzelf te pitchen. En dat is volgens de dagvoorzitter precies nodig om scherpe gespreksrondes in te gaan. Positieve feedback MKB Den Haag en PZO, Platform Zelfstandige Ondernemers, benaderden ondernemers uit allerlei beroepsgroepen om mee te doen. Ondernemers, werkzaam in onder andere de kinderopvang, advocatuur, communicatieadvies, mode en accountancy, uit alle delen van het land, hadden hieraan gehoor gegeven. Het Debat Instituut trainde vooraf enkele Verbondsmedewerkers om als strenge doch rechtvaardige gespreksleiders op te treden. Het was aan hen om door te vragen en de verzekeraars te wijzen op het geven van positieve kritische feedback. De zes rondetafels hadden ook elk een Verbondsnotulist om de gespreksrondes vast te leggen. Hun schriften zullen die middag eindigen als uitgebreide lijsten met ervaringen en ideeën over verzekeringen en verzekeraars, waarmee de verzekeraars aan de slag kunnen. Rode draad van de middag: verzekeraars kunnen meer inspelen op de ondernemersbehoefte: met een goede informatievoorziening en meer maatwerk. Dat levert een goede risicoanalyse op en minder keuzestress, zodat rustig ondernemen mogelijk wordt. 2

3 Gespreksronde 1: ervaringen met verzekeraars Over de bomen en het bos Uit de ervaringen met verzekeraars, trokken de deelnemers één conclusie: verzekeraars moeten terug naar de basis. Het moet weer gaan over de vraag hoe je risico s te lijf kunt gaan. Verkoop geen product, maar denk mee met de ondernemers waar zijn belang zit. Dat hoeft allemaal toch niet zo moeilijk te zijn? Vertrouwen heeft te maken met dienstverlening. Een opmerking van een ondernemer die helaas niet op zichzelf staat. Die goede dienstverlening waarin de klant centraal staat, daar ontbreekt het nog wel eens aan. Dat blijkt als de ondernemers in de eerste gespreksronde hun ervaringen delen met de aanwezige verzekeraars. Dit is de kern van het programma Verzekeraars- Vernieuwen, onder welke vlag de middag wordt georganiseerd. Deze rondetafelgesprekken maken eens te meer de noodzaak van dit programma duidelijk. Verzekeraars moeten van slaap je wel slecht genoeg? naar de vraag waar slaap je slecht van? Te vaak gaat het bij verzekeraars om producten. De vraag die eraan ten grondslag ligt, hoe je een risico te lijf kan gaan, dat wordt vergeten, vat een deelnemer in de plenaire bespreking de ervaringen die aan zijn tafel zijn besproken, samen. Het lijkt erop dat als mijn simpele vraag over een risico bij een verzekeraar komt, er altijd een lastig verzekeringsproduct uit komt rollen. Uit de gespreksrondes van meerdere tafels volgt de conclusie dat verzekeraars meer met ondernemers mee kunnen denken, een helder en begrijpelijk overzicht moeten bieden waar de noodzakelijke risico s liggen en wat de consequenties zijn van de risico s, zodat samen naar een oplossing kan worden gezocht. Een verzekeraar reageert: We kunnen wel steeds nieuwe producten met nieuwe folders in de markt zetten, maar verzekeraars en ondernemers zullen elkaar echt op moeten zoeken. Die partijen moeten elkaars problemen aanhoren en elkaar concrete tips geven. Alleen zo kunnen verzekeraars de stap zetten naar helderheid. Black box Niet alleen de producten met onduidelijke polisvoorwaarden maken verzekeren complex, het geheel aan producten ervaren de ondernemers ook als ondoorzichtig. De enorme diversiteit aan producten maakt dat de ondernemers niet weten waar te beginnen of waar ze goed aan doen. Meerdere ondernemers geven aan door de bomen het bos niet meer te zien. Er blijkt behoefte aan een totaalplaatje. Ondernemers ervaren het aanbod nu nog als een black box. De tips vliegen over tafel: Bied een overzicht wat de ondernemer nodig heeft, op welk moment en in welke situatie, is het verzoek. Sommige ondernemers geven aan dat ze een angst hebben voor langetermijnproducten en bang zijn dubbel verzekerd te zijn of om de verkeerde producten af te sluiten. Dit heeft uitstel van de aanschaf tot gevolg. Bied een overzicht wat de ondernemer nodig heeft, op welk moment en in welke situatie Te complexe, maar ook te weinig gerichte communicatie, blijkt ook aan meerdere tafels een veelgehoorde klacht. Al bij de Kamer van Koophandel tref ik heel generieke informatie, vertelt een ondernemer. Als ik dan tips krijg voor het opzetten van een eigen groentezaak, terwijl ik zelfstandig accountant ben, dan geeft dat bij mij een antireactie. Er kan veel meer en beter op individuele wensen worden ingesprongen. Een verzekeraar trekt het boetekleed aan als hij zegt: Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat wij er als verzekeraars in uitblinken om mensen een complex aan te praten: slaap je wel slecht genoeg? Wij zouden de vraag waar slaap je slecht van? moeten stellen. 3

4 InfoPlus 08 Onderzoek onder ondernemers Behoefte aan contact Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) peilde vooraf aan de bijeenkomst hoe de Nederlandse zzp ers en mkb ers verzekerd zijn en waar hun behoefte ligt. Veel ergernis kan worden weggenomen met een betere en transparantere dienstverlening, aldus Jaap Oudijk, directeur Marketing & Sales van Generali, die de onderzoeksresultaten presenteerde voorafgaand aan de gespreksrondes. Van alle ondernemers, zzp en mkb, geeft het overgrote deel aan dat het grootste winstpunt bij verzekeraars zit in de snelle, goede en vakbekwame manier van schadeafhandeling, vat Jaap Oudijk de positieve ervaringen van de respondenten samen. Op de tweede plaats zijn de ondernemers positief gestemd over goed advies en informatie. Een proactieve houding en een adviseur die meedenkt wordt ook op prijs gesteld door de ondervraagden. Ergernis Veel van de negatieve ervaringen komen voort uit een verkeerde verwachting bij de dekking van de verzekering. Bij de zzp ers is een veel gehoorde klacht het feit dat de dekking niet duidelijk is. Een tweede klacht die veel is opgetekend door zelfstandig ondernemers, is het gebrek aan goede dienstverlening. Verzekeraars en het intermediair praten veel, maar doen weinig, adviesgesprekken kosten veel tijd en papierwerk en het resultaat is nog niet transparant. Ook bij het mkb is er volop ergernis na een trage afhandeling van een schade of na onvolledig of slecht advies. Het mkb maakt zich vooral boos wanneer zij geen of een gedeeltelijke uitkering krijgt. Waar deze groep zich het meest aan ergert is de opstelling van de verzekeraar en de onduidelijke polisvoorwaarden. Pensioen Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 22 procent van de zelfstandigen geen pensioen opbouwt, van de mkb ers is dat 15 procent. De rest van de ondervraagden bouwt zelf pensioen op via een polis of verkoopt bijvoorbeeld zijn bedrijf wanneer hij met pensioen gaat. Ook leert het onderzoek dat 23 procent van de mkb ers geen pensioenvoorzieningen voor zijn personeel heeft getroffen. Arbeidsongeschiktheid Slechts iets meer dan de helft van de zzp ers heeft zijn arbeidsongeschiktheidsrisico afgedekt, tegen 60 procent van het mkb. Het arbeidsongeschiktheidsrisico is Uitdagingen voor verzekeraars, volgens ondernemers Meer maatwerk Betere kennis van ondernemers Betere voorlichting over verzekeren Duidelijkheid en transparantie Goedkopere producten Meer (persoonlijk) contact De uitkomsten van het CVS-onderzoek vormden een vertrekpunt voor de gesprekssessie. CVS-onderzoeker Stephanie Broeder: De uitkomsten van de gespreksrondes komen zeker overeen met de onderzoeksresultaten. De sessie gaf verdieping aan deze uitkomsten. afgedekt door of een verzekering te sluiten of door bijvoorbeeld te rekenen op het inkomen van de partner. Oudijk: De argumenten van ondernemers om geen pensioenvoorziening te regelen of zich niet tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren zijn vooral dat ze het te duur vinden of het nut er niet van inzien. Behoeften Uit de onderzoeksresultaten blijkt tevens dat een groot deel (34 procent van de zzp ers tegenover 50 procent van de mkb ers) regelmatig advies inwint over verzekeringen voor het eigen bedrijf. Informatie wordt voornamelijk ingewonnen via een tussenpersoon. Een groot deel van de ondernemers is dus periodiek wel bezig met verzekeren. Net in als de tweede gespreksronde van het seminar ging ook het onderzoek in op de vraag hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan de continuïteit van de ondernemingen van zzp ers en mkb ers (zie ook het kadertje met de belangrijkste wensen). Verzekeraars kunnen helpen door ondernemers beter in te lichten over de risico s van de bedrijfstak, geven de zzp ers aan. De mkb ers hebben ook behoefte aan contact. Zij willen dat er meer naar ondernemers wordt geluisterd, aldus Oudijk. De resultaten van het onderzoek Ondernemers verzekerd vindt u als bijlage bij deze InfoPlus. 4

5 Trendwatcher Richard Lamb: Innoveer samen! Kansen en risico s herkennen in een veranderende omgeving. Dat zit ondernemers in het bloed. Trendwatcher en futuroloog Richard Lamb belichtte de trends in ondernemen voor 2012 en hoe ondernemers en verzekeraars deze trends kunnen vertalen naar innovaties. Hoe gaat u om met verandering? Stel het stormt, denkt u dan: ha fijn, welke kansen kan ik pakken? Richard Lamb klapt een futuristische paraplu open. De bedenkers van dit exemplaar zagen hun kans: zij maakten een extra grote paraplu met een knik erin zodat die mee kan draaien met de windrichting. Kansen en risico s herkennen en flexibel zijn, daar gaat het volgens Lamb om. In tijden van crisis worden de grootste innovaties bedacht! Als ondernemer ben je steeds op zoek naar de volgende verschijningsvorm toont van een telefoon die tevens scheerapparaat is: heel handig voor in de auto! Trends voor 2012 I want it all and I want it now! Queen schalt uit de luidsprekers. De flitsende presentatie van Lamb toont de zaal in razendtempo de trends van De eerste sluit aan op de achtergrondmuziek: we leven in een nowconomy: we willen alles nu. De internetklant is ongeduldig. Verwachtingsmanagement is dus heel belangrijk. De internetshop die zegt dat hij binnen vier werkdagen levert en het wel in twee dagen kan redden, geeft zichzelf tijd en treft een blij verraste klant. Vier tips op basis van de trends van 2012 Innoveer samen Nodig jongeren uit Omarm de toekomst Maak snelheid aanwezige ondernemers en verzekeraars als trends? Zelfmanagement, virtuele samenwerking en digitalisering, recommandatie en cocreatie. Lamb geeft zijn belangrijkste tips aan ondernemers: Innoveer samen, haal de consument binnen, vooral de jongeren. Lamb is zelf een bevlogen ondernemer en enthousiast spreker over zijn trendwatchpraktijk. Bij het trendwatchen is het belangrijk eerst te kijken naar datgene dat er niet verandert om u heen: een stoel blijft een stoel! Het concept blijft dus hetzelfde. Als ondernemer, ben je volgens Lamb steeds op zoek naar de volgende verschijningsvorm. Speel tijdig in op de veranderingen en ga op zoek naar onverwachte combinaties, roept de futuroloog, terwijl hij een foto In 2012 kiezen we, volgens Lamb, massaal voor beleving in plaats van bezit. En wie speelt er tegenwoordig Wordfreud?, vraagt hij aan de zaal. Een groot deel steekt zijn hand op. Dit een microvlucht voor de recessie-depressie, verklaart Lamb. Als ondernemer moet je kijken hoe je hierop kunt inspelen: wat voor beleving geef je mee aan je producten? Vraag je af of je in deze tijd een dienst kan aanbieden die mensen laat vluchten. En wat ervaren de #mkbsessie Twitteren over deze middag gebeurde volop. Het Verbond had zelfs #mkbsessie geopend. Zo kon de hele wereld meelezen dat Richard Weurding op de #mkbsessie was en lieten ook vele anderen positieve geluiden horen. Zo schreef deelnemer Ernest Buise na afloop: Vanmiddag mooie rondetafel meeting bij Verbond van Verzekeraars: Verzekeraars in gesprek met Ondernemers tijdens #mkbsessie En ondernemer Eefke (Story_ beelden EEFKE) twitterde: Over verzekeren nadenken kan ook leuk en zinvol zijn! Succes met het vervolg. Op naar het raken van #mkbsessie. Richard Weurding besloot de dag met: #mkbsessie: goed idee om na te denken over gezamenlijk kennisplatform! Natuurlijk is er ook ouderwets en anoniem geëvalueerd met schriftelijke formulieren. Hieruit blijkt ook dat ondernemers en verzekeraars de bijeenkomst zeer hebben gewaardeerd. Er is naar ons geluisterd en we willen zeker nog eens verder praten, geeft een ondernemer aan. Het Verbond bekijkt op welke wijze hier vervolg aan kan worden gegeven. 5

6 InfoPlus 08 Gespreksronde 2: dromen verwezenlijken Ouderwetse bedrijfstak moet modern worden Hoe kunnen verzekeraars helpen ondernemersdromen te verwezelijken én hoe kunnen verzekeraars vernieuwen? Die vraag vormde de aftrap voor de tweede gespreksronde. De grote ondernemersdromen bleven uit. Rode draad was ook hier de behoefte aan beter op de ondernemersdoelgroep afgestemde informatie over verzekeringen en gewoon nakomen wat je belooft. Kennisplatform Bij een andere tafel werd de samenwerking opgezocht. Wij grepen de kans aan om eens op een andere manier na te denken over businessmodellen van verzekeraars, licht een ondernemer de uitkomst van zijn gespreksronde toe aan de groep. Wij bespraken een kennisbank of platform waarin zoveel mogelijk ketenpartners, zzp ers, verzekeraars, banken en ook de Kamer van Koophandel, hun krachten bundelen om antwoord te kunnen geven op allerlei praktische vragen. Als kleine ondernemer lijkt het of je steeds het wiel uit moet vinden, terwijl de vragen natuurlijk al eerder beantwoord zijn en verzekeraars kunnen ook daar hun oor te luister leggen en inspelen op de behoeften van de markt. Gevraagd naar de grote dromen van ondernemers, komen vooral veel concrete wensen en vragen naar boven bij deze gespreksronde. Hoe kan ik het beste geld opzijzetten voor mijn pensioen?, vraagt de een. Hij is op zoek naar een onafhankelijk advies. Een ander vraagt zich af hoe ze door het boekwerk met complexe voorwaarden moet komen. Als dat simpeler zou kunnen, overzichtelijker en duidelijker, dan ben ik al een heel eind geholpen. Dan zou ik het zelf lezen, niet hoeven uitbesteden en dat scheelt me weer geld. Ongevraagd advies Ik zoek een product dat aansluit op mijn hybride ondernemerschap, geeft een zzp er aan. Hij is deels in loondienst en deels zelfstandig werkzaam. Mijn manier van werken is iets van deze tijd. Wat ik mis is een proactieve houding. Die proactiviteit blijkt ook bij anderen een wens. Ik zou het best waarderen als ik ongevraagd advies zou krijgen van mijn verzekeraar, geeft een ondernemer aan. Ik heb de verplichting om aan het eind van het jaar de balans op te maken. Dat zou een mooi moment zijn als mijn verzekeraar me dan helpt met het inventariseren van risico s. Een ander wil als starter graag zien welk probleem hij krijgt door geen pensioen op te bouwen: bereken mijn pensioengat. Kortom, verzekeraars kunnen veel meer inspelen op de kennis die ze krijgen en kunnen veel meer sturen. We zullen als verzekeraars ons gezicht meer moeten laten zien Vooral de starters hebben grote behoefte aan een visualisering van de voorwaarden, komt bij de plenaire bespreking naar voren. Wat betekent het als je op het punt staat personeel in dienst te nemen? Verzeker je je dan niet dubbel?, vraagt een startend ondernemer zich af. Een andere starter geeft aan dat een pensioenverzekering of AOV ook te duur is. Een verzekeraar reageert dat de drempel om je in verzekeringen te verdiepen nog te hoog is, terwijl die juist voor starters niet laag genoeg kan zijn. De bulk aan generieke informatie en de grote behoefte aan individualisering is ook in deze ronde onderwerp van gesprek. We segmenteren te weinig, geeft een verzekeraar aan. We kunnen in de dekking en de dienstverlening veel meer inspelen op de individuele behoefte van de ondernemers. En maak individuele wensen in de communicatie zichtbaar! is andere een ondernemerswens. We moeten als ouderwetse bedrijfstak proberen modern te worden, besluit een verzekeraar. Desnoods via Skype, maar we zullen ons gezicht meer moeten laten zien! 6

7 Hoe nu verder? Klantbeleving vooropstellen en beloftes waarmaken Wij willen rust in de tent en u kan ons dat geven, besluit Chris Reitsma van MKB Den Haag de middag. Een mooie boodschap waar Verbondsdirecteur Richard Weurding hem en de zaal voor bedankt. Hij ontvangt uit handen van Reitsma alle rondetafelverslagen. Ons doel was informatie boven tafel te krijgen, dat hebben we gekregen, aldus Weurding. Het is nu aan ons om te helpen om de toekomstdromen die we hoorden, mogelijk te maken. voor jou kan betekenen. Volgens Reitsma moet de sector een radicale verschuiving gaan doormaken. Klantbeleving vooropstellen is hierbij essentieel. Als verzekeraars waar maken wat ze zeggen, dan heb ik er genoeg aan dat we één keer per jaar door de zaakjes lopen. Gevraagd naar zijn beleving van de middag, schetst Chris Reitsma, bestuurslid van MKB Den Haag, een mooi beeld: Ik zie verzekeren als een soort wasstraat van risico s waar je ingaat en waarbij de verzekeraar dan zegt wat hij Aan de slag Reitsma overhandigde symbolisch alle aanbevelingen uit de diverse gesprekken aan Weurding. De roep om begrijpelijker, laagdrempelige informatie, een betere begeleiding van starters, meer maatwerk voor zzp ers, dat is Weurding bijgebleven. Maar ook dat we, zoals Reitsma zojuist aangaf, moeten staan voor wat we beloven, zonder kleine lettertjes. Hij prijst de zeer bruikbare feedback die hij van de ondernemers heeft gekregen. Het was een boeiende bijeenkomst met goede input. Ik heb veel nieuwe geluiden gehoord. Het Verbond en de verzekeringsmaatschappijen kunnen aan de slag om hun diensten en producten beter aan te sluiten op de behoeften van ondernemers. Verbond in gesprek met de samenleving De sessie van rondetafelgesprekken met ondernemers was de tweede van een reeks van vier, waarmee het Verbond in gesprek gaat met verschillende groepen in de samenleving. De eerste sessie was een jongerendebat dat afgelopen juli plaatsvond en waarover ook een InfoPlus verscheen. De gespreksreeks heeft tot doel van de diverse groepen te horen hoe ze tegen verzekeraars aankijken. Het Verbond legt tijdens deze sessies daadwerkelijk het oor te luisteren, benadrukt beleidsadviseur Annemieke van Kaam. Vanuit onze kernwaarden zoeken we het debat op. Volgend jaar vinden nog gesprekken plaats met ouderen en gezinnen. Samenstelling en productie: afdeling Dienstverlening & Informatie Fotografie: Roger van der Kraan Voor meer informatie over de inhoud van deze InfoPlus: Annemieke van Kaam-van Westhreenen, telefoon: , 7

8 Bijlage bij InfoPlus Rondetafelgesprek met ondernemers (november 2011) Resultaten onderzoek Ondernemers verzekerd Onderzoeksopzet Het Verbond van Verzekeraars heeft begin oktober een onderzoek verricht onder ondernemers om te onderzoeken hoe zij hun pensioen dan wel arbeidsongeschiktheid hebben geregeld en welke ervaringen zij hebben gehad met verzekeraars. Het onderzoek is gehouden onder in totaal 510 ondernemers: 418 mkb ers met maximaal vijftig werknemers en 92 zzp ers. Het onderzoek is volledig online uitgevoerd. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 11 t/m 17 oktober 2011 en is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Resultaten onderzoek 1. Welke verzekering(en) heeft u voor uw bedrijf afgesloten? (meerdere antwoorden mogelijk) ZZP MKB Bedrijfsaansprakelijkheid % Bedrijfsinventarisverzekering Personenautoverzekering (WA en/of casco) Ziekteverzuimverzekering 9 55 Arbeidsongeschiktheidsverzekering Bedrijfsrechtsbijstand Gebouwenverzekering Pensioen voor medewerkers 3 40 WIA-verzekering 5 33 Reisverzekeringen Ongevallen Collectief 5 21 Vrachtautoverzekering 8 21 Milieuschade 9 21 Verzekering voor ongekentekende voertuigen 4 18 Pensioen voor eigenaar 8 15 Technische verzekeringen 1 8 Geen van bovenstaande verzekeringen Indien (mede)eigenaar of zzp er: hoe bouwt u uw pensioenvoorziening op? ZZP MKB Ik heb zelf een lijfrente of koopsompolis afgesloten bij een verzekeraar % Ik spaar zelf bij een bank voor mijn oude dag Ik verkoop mijn bedrijf wanneer ik met pensioen ga Ik bouw een reserve op via de FOR Ik doe niet aan pensioenopbouw Via een DGA Pensioen 4 12 Ik ben van plan om de overwaarde van mijn woning op te nemen als pensioenvoorziening 18 8 Via een bedrijfstakpensioenfonds 4 6 Ik bouw momenteel pensioen op via mijn huidige werkgever, aangezien ik nog gedeeltelijk in loondienst ben 4 3 Ik bouw momenteel pensioen op via mijn vorig dienstverband, aangezien ik na uitdiensttreding de mogelijkheid kreeg mijn pensioenopbouw voort te zetten 0 2 Via een ondernemingspensioenfonds (alleen gesteld aan mkb) 2 1 Anders, namelijk 11 4 Weet niet 4 2

9 Bijlage bij InfoPlus Rondetafelgesprek met ondernemers (november 2011) 3. Indien geen pensioenpolis afgesloten bij verzekeraar: waarom heeft u geen pensioenpolis afgesloten bij een verzekeraar? Zie het nut er (nog) niet van in % Heb ik geen geld voor Ben ik nog niet aan toegekomen 9 2 Ik heb geen adviseur die mij kan vertellen hoe ik dat moet doen 0 0 Ik weet niet hoe ik dat moet doen 0 0 Anders, namelijk Weet niet 9 7 ZZP MKB 4. Indien mkb: hoe heeft uw bedrijf momenteel de pensioenvoorziening voor werknemers geregeld? Bij een bedrijfstakpensioenfonds % 37 Er is geen pensioenvoorziening geregeld voor de werknemers 23 Bij een verzekeraar 22 Bij een ondernemingspensioenfonds 3 Anders, namelijk 11 Weet niet 3 5. Indien (mede)eigenaar of zzp er: hoe heeft u momenteel het risico voor als u arbeidsongeschikt wordt afgedekt? (meerdere antwoorden mogelijk) Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar % Ik heb het risico van arbeidsongeschiktheid niet afdekt Ik verkoop mijn onderneming als ik arbeidsongeschikt word 7 6 Ik spaar zelf bij een bank voor mijn arbeidsongeschiktheid 6 5 De inkomsten van mijn partner zijn voldoende om ons te voorzien in het levensonderhoud 9 4 Ik ben vrijwillig verzekerd via het UWV 2 2 Ik ben verzekerd via de WIA, omdat ik naast mijn ondernemerschap ook nog in loondienst werk bij een werkgever 2 0 Anders, namelijk 6 2 Weet niet 1 0 ZZP MKB MKB 6. Indien geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij verzekeraar: waarom heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij een verzekeraar? Ik heb er geen geld voor % Ik zie het nut er (nog) niet van in Ik heb het wel aangevraagd, maar ik ben geweigerd 1 3 Ik ben er nog niet aan toegekomen 3 1 Ik heb geen adviseur die mij kan vertellen hoe ik dat moet doen 0 0 Ik weet niet hoe ik dat moet doen 0 0 Anders, namelijk Weet niet 4 5 ZZP MKB 2

10 Bijlage bij InfoPlus Rondetafelgesprek met ondernemers (november 2011) 7. Waar wint u meestal advies in over de verzekeringen die er zijn voor uw bedrijf? ZZP MKB Bij een tussenpersoon % Bij een bank Bij een verzekeraar Bij de ondernemersvereniging 2 1 Anders, namelijk 12 5 Weet niet Indien (mede)eigenaar of zzp er: welke van onderstaande uitspraken is het meest op u van toepassing? ZZP MKB Ik win regelmatig advies in over verzekeringen voor mijn bedrijf % Ik heb advies ingewonnen over verzekeringen voor mijn bedrijf toen ik mijn bedrijf opstartte en daarna nog enkele keren Ik heb advies ingewonnen over verzekeringen voor mijn bedrijf toen ik mijn bedrijf opstartte en daarna nooit meer 16 8 Ik heb nooit advies over verzekeringen ingewonnen 7 2 Weet niet Heeft u zelf wel eens een positieve dan wel negatieve ervaring gehad met een (van uw) verzekeraar(s) over een bedrijfsverzekering? Nee % Ja, positieve en negatieve ervaringen Ja, positieve ervaringen Weet niet 3 8 Ja, negatieve ervaringen 10 6 ZZP MKB 10. Waar had de positieve ervaring betrekking op? (de meest voorkomende antwoordcategorieën) zzp ers: Snelle afhandeling van een claim Goed advies of goede informatie gekregen m k b e r s : Snelle afhandeling van een claim Goed advies of goede informatie gekregen Premieverlaging Verzekeraar dacht mee met de klant 11. Waar had de negatieve ervaring betrekking op? zzp ers: De dekking bleek niet overeen te komen met de verwachtingen Geen uitkering na indienen van een claim m k b e r s : De dekking bleek niet overeen te komen met de verwachtingen Geen (volledige) uitkering na indienen van een claim Trage afhandeling van de claim Slecht advies Tegenvallende opbrengsten pensioen Hoge premie 12. Hoe kunnen verzekeraars ondernemers helpen? zzp ers: Meer maatwerk bieden Betere kennis van de risico s van de bedrijfstak van de ondernemer Betere voorlichting over verzekeringen Duidelijkheid en transparantie Goedkopere producten m k b e r s : Meer maatwerk bieden Betere kennis van de risico s van de bedrijfstak van de ondernemer Betere voorlichting over verzekeringen Duidelijkheid en transparantie Goedkopere producten Meer luisteren naar ondernemers Meer (persoonlijk) contact 3

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering,

Zeg wat je vindt. Elk idee is welkom. van het Verbond. Denk aan studiefinanciering, InfoPlus 05 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Juli 2011 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Eenvoudige(r) poliswaarden? Het kan!

Eenvoudige(r) poliswaarden? Het kan! InfoPlus 02 Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars Maart 2012 InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een speciale uitgave die wordt gebruikt

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie?

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Pensioenbewustzijn Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Financial Services Management Project 70 Auteurs Datum Evie Joosten 25 mei 2010 Paul Megens Maikel van

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Betreft: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea: Durf te Veranderen

Betreft: adviesrapport AOV Schadeservice Achmea: Durf te Veranderen Van de Ven Adviesbureau Onderwijsboulevard 215 5223 DE s-hertogenbosch Martin Kroos Afdeling Schadeservice Achmea Spoorlaan 298 5017 JZ TILBURG s-hertogenbosch, 5 december 2013 Betreft: adviesrapport AOV

Nadere informatie

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen

pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? lorraine vesterink over passievitaliteit aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina 1 april 2012 HOE DOE JE DAT NOU? jaargang 13 - juni 2012 - nummer 3 lorraine vesterink over passievitaliteit PEILING ZELFSTANDIGEN INDEX 2012 aukje nauta: vitaliteit begint met zelfvertrouwen pagina

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Een samenvatting van zijn presentatie is te vinden op pagina 2.

Een samenvatting van zijn presentatie is te vinden op pagina 2. InfoPlus Uitgave voor leden van het Verbond van Verzekeraars April Januari 2014 2015 01 Internet of things InfoPlus bevat actuele informatie voor leden van het Verbond van Verzekeraars. InfoPlus is een

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen Kennis van zaken over Schade- en Inkomensverzekeringen Wij verzekeren bij mensen die we kennen Snel aan het werk, blije werkgever Logisitieke propositie op maat gesneden Nummer 6, Najaar 2012 WOORD VOORAF

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie