Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008"

Transcriptie

1 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 11 december 2008 Meer mantelzorgers recht op vergoeding Staatssecretaris Bussemaker past de financiële regeling voor mantelzorgers aan voor Meer mensen komen daardoor in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers het compliment positief waarderen. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Het spreekt vanzelf dat mantelzorgers die op grond van de gehanteerde criteria niet in aanmerking kwamen voor een compliment, daar soms teleurgesteld over waren. Ik kan mij dat goed voorstellen. Sinds 2007 kunnen mantelzorgers per jaar maximaal 250,- ontvangen. Doel van de regeling is om financiële waardering uit te spreken voor de mantelzorger. Door de regeling te verruimen kunnen wellicht meer mensen aanspraak maken op het mantelzorgcompliment. Als mantelzorger kan men maar één mantelzorgcompliment ontvangen, ook al zorgt de mantelzorger voor meer mensen. Degene die zorg ontvangt van diverse mantelzorgers, bepaalt zelf wie het mantelzorgcompliment ontvangt. Om ervoor te zorgen dat meer mensen het mantelzorgcompliment krijgen, past Bussemaker de regeling in 2009 aan: In 2009 wordt bij zorgvragers die een AWBZ-indicatie hebben voortaan verondersteld dat mantelzorg aanwezig is. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoeft niet meer de inzet van mantelzorgers vast te stellen. Bussemaker roept gemeenten op om te investeren in mantelzorg. Ze gaat erop toezien dat gemeenten in hun plannen een aantal basisfuncties voor mantelzorgondersteuning opnemen. Daarbij kun je denken aan respijtzorg, informatiepunten en meer aandacht voor zwaarbelaste mantelzorgers aldus de staatssecretaris. Meer informatie? Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Nurhayat Öztürk van Zorgbelang Gelderland, Ook kunt u meer informatie vinden op de volgende sites: en Van ouders, voor ouders Bijeenkomst Oudernetwerk Jeugdzorg Zaterdag 31 januari 2009 Tijd: uur Locatie: nog niet bekend Het Oudernetwerk Jeugdzorg i.o. bestaat uit ouders die ervaring hebben in het omgaan met hulpverlening vanuit de jeugdzorg. Het netwerk is nog in oprichting en organiseert daarom ontmoetingen met ouders die ervaring hebben (gehad) met jeugdzorg. Thema: jeugdzorg Verhaal, ontmoeting, workshops Deze bijeenkomst is alleen voor ouders Gratis toegang Voor de lunch wordt gezorgd Kinderopvang aanwezig Meer informatie en aanmelding Hellen Houterman (Zorgbelang Gelderland), telefoonnummer Truus Jonker (ouder van de initiatiefgroep), telefoonnummer

2 Grote opkomst bij startbijeenkomsten PGB Platforms in regio Oost-Veluwe en regio Nijmegen Op donderdag 11 en maandag 29 september 2008 zijn in respectievelijk Apeldoorn en Wijchen de startbijeenkomsten voor een PGB platform gehouden. Dat deze platforms voorzien in een behoefte bleek uit het hoge aantal aanmeldingen. Op beide middagen waren meer dan 50 aanwezigen. Er moesten zelfs mensen teleurgesteld worden omdat de ruimte in de zalen beperkt was. Tijdens deze startbijeenkomsten werden eerst ervaringen uitgewisseld. Gebrek aan informatie en communicatie wordt door veel PGB-houders als het grootste knelpunt ervaren. Ook slechte bejegening en gebrek aan begrip worden vaak genoemd als prioriteit voor verbetering. Belangrijke punten die vragen om actie. Ook u kunt meedoen! Graag gaat Zorgbelang Gelderland samen met de PGB-houders aan de slag om het PGB beter te maken. Woont u in de regio Oost-Veluwe of in de regio Nijmegen? En heeft u een PGB in het kader van de Wmo? Meldt u dan nu aan voor het PGB platform! U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten en kunt uw eigen ervaringen kwijt in een vragenlijst die we twee keer per jaar versturen. Voor meer informatie en om u aan te melden kunt u contact opnemen met Leonie Wiekamp, Indicatiestelling Zorgbelang Gelderland gaat onderzoek doen naar indicatiestelling bij gemeenten. Bij een indicatiestelling wordt bepaald of u recht heeft op zorg. Gemeenten stellen indicaties voor voorzieningen zoals vervoer, rolstoelen of woningaanpassingen. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er het nodige veranderd op het gebied van indicatiestelling bij gemeenten. Het meest duidelijk is dit voor wat betreft de hulp bij het huishouden, waarvoor de indicatie nu ook via de gemeente wordt gesteld. Zorgbelang Gelderland wil graag weten hoe Gelderse gemeenten indicaties stellen. En ook hoe cliënten deze indicatiestelling ervaren. Wilt u ook uw ervaringen inzetten? Als u ervaring heeft met indicatiestelling voor Wmo voorzieningen, kunt u zich bij ons aanmelden voor deelname aan dit onderzoek. U krijgt dan per post of per mail een korte vragenlijst toegestuurd. Met uw ervaringen gaan we aanbevelingen doen aan cliënten die te maken krijgen met een indicatiestelling. U kunt zich aanmelden bij Selma Roos via telefoonnummer of

3 Wmo-beleid gemeenten vergeleken Informatie voor burgers op Wmo-kaart Bij het vergelijken van het Wmo-beleid van de Gelderse gemeenten, valt op hoe goede voorbeelden inspiratie kunnen bieden. Er zijn gemeenten die bij het opstellen van hun Wmobeleid een stapje harder lopen en op onderdelen goed scoren. Zo oordeelt Zorgbelang Gelderland dat 43 beschikbare gemeentelijke Wmo-beleidsplannen onder de loep nam. Tegelijkertijd valt op dat het voor gemeenten lastig is om Wmo-beleid te baseren op de vraag van de burger. Het Rijk veronderstelt dat gemeenten het beste weten wat hun burgers nodig hebben. Toch ontbreekt er nog vaak plaatselijke beleidsinformatie over de doelgroepen. Dat type Wmobeleidsplannen is meer een vertaling van bestaand welzijnsbeleid, dat nu de terminologie van de prestatievelden volgt. Met het schrijven van een meerjarenbeleidsplan elke vier jaar voldoet een gemeente aan haar wettelijke verplichting. Sommigen grijpen het beleidsplan aan voor nieuw beleid zoals bedoeld, maar anderen zijn al blij als zij minimaal kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichting. Mogelijk krijgen zij nog moeilijk zicht op de kwetsbare burger. Cliënt voorop Bij het vergelijken van de beleidsplannen stelde Zorgbelang Gelderland de cliënt voorop. Hoe bevorderen gemeenten de eigen regie en keuzevrijheid van cliënten? Hoe stellen zij burgers centraal bij de organisatie van maatschappelijke ondersteuning? Hebben gemeenten speciale aandacht voor kwetsbare burgers? En baseren gemeenten hun beleid wel op gegevens en advies van cliënten en burgers? Zorgbelang maakt met haar analyse zichtbaar of gemeenten (willen) presteren op deze thema s en waar ze op de goede weg zijn. Wmo-kaart op website Zorgbelang Gelderland Door de analyse van de beschikbare Gelderse beleidsplannen heeft Zorgbelang Gelderland voor gemeenten en Wmo-raden veel praktische informatie. Op de burger toegespitste informatie van Wmovoorzieningen per gemeente is op de website van Zorgbelang Gelderland te vinden. Via de Wmo-kaart van Gelderland op kunnen zij van hun voorzieningen kennisnemen en deze vergelijken met andere gemeenten. Meer informatie Gemeenten kunnen voor een verdiepende vergelijking van de eigen plannen contact opnemen met Gé Hoeijmakers, medewerker team lokale participatie van Zorgbelang Gelderland. Zijn telefoonnummer is of per zorgbelanggelderland.nl. Voor gemeenten en Wmo-raden die geïnteresseerd zijn in gerichte adviezen vanuit het perspectief van de burger zeker de moeite waard.

4 Interview met Joop Helder Op een mooie herfstmiddag bel ik aan bij Joop Helder. De ontvangst is hartelijk met een kopje thee en wat lekkers. We hebben een afspraak voor een interview over cliëntenparticipatie in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Joop is bestuurslid van de Landelijke Vereniging van Thuislozen (LVT), zit als zodanig ook in het bestuur van de Nederlandse Patiënten- en consumentenfederatie (NPCF), bezoekt regelmatig congressen en symposia en is lid van het platform van Omnizorg Apeldoorn. En over dat laatste wil ik hem graag spreken. Omnizorg Apeldoorn Sinds september 2008 heeft Omnizorg haar deuren geopend voor dak- en thuislozen, verslaafden en GGz-cliënten. In het gebouw worden allerlei verschillende functies ondergebracht voor opvang, wonen, zorg en werk. Omnizorg is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Apeldoorn, Tactus Verslavingszorg, RIBW Oost-Veluwe en IrisZorg. In het platform van Omnizorg zat een vertegenwoordiging van cliënten uit de doelgroepen. Zij hebben meegedacht over het concept en de uitvoering van Omnizorg. Het platform heeft ondermeer een reglement voor een cliëntenraad opgesteld. zijn. Toch is het belangrijk dat ook deze groep mensen haar stem laat horen. Deze functie zal Joop in de komende tijd samen met andere vrijwilligers gaan vervullen. Vanuit een kantoorruimte onder in het Omnizorggebouw wordt advies gegeven over administratie, financiën en regelgeving voor dak- en thuislozen, verslaafden en GGz cliënten in de breedste zin van het woord. Door dit persoonlijk contact is het mogelijk om leden voor een cliëntenraad te werven. Nieuwe taken, voor een toch al druk bezet man. Ach, zegt Joop, ik wil niet te veel, ik heb te weinig tijd. Leonie Wiekamp Wanneer ik Joop vraag naar wat gemeenten en organisaties kunnen doen om deze cliëntenparticipatie te bevorderen is het even stil. Die hele Wmo is hartstikke mooi, maar zie jij een zwerver al bij de wethouder aan tafel zitten? Ik dacht het niet! is zijn reactie. Het idee van participatie is mooi, maar in de praktijk staan beide groepen erg ver van elkaar af. Cliëntenparticipatie Joop benadrukt dat er iemand nodig is die kennis heeft van deze groep mensen en kennis van de organisatie om een cliëntenraad te vormen. Iemand die zowel door de doelgroep als door de organisatie vertrouwd wordt. Een bruggenbouwer. Deze persoon heeft de contacten in de doelgroep en kan mensen die geschikt zijn voor een cliëntenraad persoonlijk benaderen. Joop: Je moet dezelfde taal spreken als de mensen. Joop adviseert ook een goede onafhankelijke voorzitter. Iemand die leiding kan geven aan deze groep mensen en de structuur kan bewaken. Om een cliëntenraad een mogelijkheid te geven om goed te functioneren, is dat echt nodig. Joop Helder (achterste rij 2 e van links) 1 Bruggenbouwer Ook binnen Omnizorg is het lastig om cliëntenparticipatie te bewerkstelligen. Het is niet eenvoudig om de juiste mensen te vinden. Veel bezoekers van Omnizorg interesseert het helemaal niets, voor anderen is het bijna onmogelijk omdat ze analfabeet

5 Brede netwerken binnen de Wmo De Wmo biedt volop mogelijkheid voor burgerparticipatie. Het schoolvoorbeeld hiervan is misschien wel een breed netwerk. In een breed netwerk zitten verschillende (vertegenwoordigers van) gebruikers van de Wmo om de tafel. Iedereen is welkom, en de samenstelling kan, afhankelijk van het thema, veranderen. Het doel is: gezamenlijk belangen te behartigen richting gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere partijen. Hoe ze dat doen? Dat is aan het brede netwerk te bepalen! Acht kenmerken van een breed netwerk 1. Lobby van Wmo-consumenten 2. Geen rechtspersoon 3. Geen formele structuur 4. Tal van belangengroepen aan tafel 5. Spreiding over de negen prestatievelden 6. Dynamische, integrale samenstelling 7. Onafhankelijke positie, veel bewegingsvrijheid 8. Bepalen eigen agenda In een aantal gemeenten in Gelderland draait inmiddels een breed netwerk Wmo. Deze netwerken voldoen niet per definitie aan alle acht bovenstaande kenmerken. Een netwerk kan zich aanpassen aan de lokale situatie en rekening houden met de oude verhoudingen en situaties. Daarmee is het een instrument op maat. Hieronder volgt een schets van vier Wmo-netwerken in Gelderland. 1. Culemborg Op 27 juni 2008 is, op initiatief van de Stichting Gehandicaptenraad Culemborg, een breed Wmo-netwerk in Culemborg van start gegaan. Ze hebben dit initiatief genomen om meer signalen en knelpunten uit de Culemborgse samenleving te kunnen oppikken. Bij de start waren 25 verschillende belangengroepen aanwezig. In de komende tijd zal er tijd gestoken worden in het versterken van het onderlinge contact. Momenteel zoeken enkele leden van de Gehandicaptenraad contact met belangengroepen om een nieuw thema te agenderen voor de volgende netwerkbijeenkomst in Nijkerk In Nijkerk opende de wethouder op 24 oktober jl. een grote netwerkmarkt. Op deze markt waren lokale belangengroepen aanwezig met stands. Ook de Wmo-adviesraad Nijkerk presenteerde zich op deze markt. Burgers konden informatie krijgen over de activiteiten van de deelnemende belangengroepen. Daarnaast was het voor de belangengroepen een mogelijkheid om elkaars activiteiten te leren kennen en te netwerken. 3. Barneveld In Barneveld zijn 18 wijk- en dorpsplatforms actief. Gezamenlijk hebben zij een, door de gemeente ondersteund, centraal overleg. Op 20 november jl. vond een centraal overleg plaats met als thema de Wmo. De Wmo-raad zoekt contact met dit netwerk van platforms omdat zij dicht bij de mensen in de wijk staan. Graag zou de Wmo-raad in de toekomst zien dat de wijkraden, Gehandicaptenraad en andere belangenorganisaties samenwerken om enkele gemeenschappelijke agendapunten te ontwikkelen. 4. Wageningen Op initiatief van de Cosbo Wageningen (samenwerkingsverband van de ouderenbonden) is al enkele jaren een breed Wmo netwerk actief in Wageningen. De Cosbo hecht veel waarde aan samenwerking, aangezien een versnipperde inzet van belangen niet effectief is in een gemeente. Het netwerk is proactief, ze wacht niet op uitnodigingen van bijvoorbeeld de gemeente, maar zoekt zelf contact met dienstverlenende organisaties. Daarmee ontwikkelt het brede Wmo netwerk haar eigen agenda. Als luis in de pels heeft het netwerk de kwaliteit van de dienstverlening aan de mantelzorg op de agenda gezet. Het steunpunt mantelzorg werkt nu niet naar wens en het netwerk gaat verder op onderzoek uit. Meer informatie? Kent u ook een netwerk in Gelderland? Bent u bezig met het opstarten van een breed Wmo netwerk? Of wilt u gewoon meer weten over de mogelijkheden van een breed netwerk? Neem dan contact op met Sebo Woldringh via telefoonnummer of sebo

6 Gemeenten temperen verwachtingen van inwoners Gemeenten in Oost-Gelderland schrijven, ondanks wettelijke verplichtingen, maar weinig in hun beleidsplannen over vrije keuze van huishoudelijke zorg of hulpmiddelen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht gemeenten evenwel maatregelen te nemen ter bevordering van de keuzevrijheid. Toch zijn er amper richtinggevende uitlatingen te vinden over keuzevrijheid. Dat is merkwaardig. Wat beweegt gemeenten meer accent te gaan leggen op het realiseren van collectieve voorzieningen in plaats van het stimuleren van individuele keuzevrijheid? Zorgbelang Gelderland denkt dat gemeenten het vergulden van het recht op vrije keuze al snel te duur vinden. Gemeenten vrezen een toenemend gebruik van voorzieningen en temperen zo de verwachtingen van hun inwoners. Zo geeft Bronckhorst bijvoorbeeld prioriteit aan collectief gebruik en het toegangsbeleid. Montferland presenteert het stimuleren van collectief gebruik als innovatie. Winterswijk en Oude IJsselstreek doen helemaal geen uitlatingen over keuzevrijheid. Dit concludeert Gé Hoeijmakers, die alle beleidsplannen Wmo van de Gelderse gemeenten heeft geanalyseerd vanuit cliëntenperspectief. Op 2 oktober hield hij een inleiding in de Radstake in Heelweg voor de Wmo-raden en belangenorganisaties. Hij adviseerde hen om het thema keuzevrijheid hoog op de agenda te zetten bij de gemeenten. In de toekomst dreigen immers zelfstandigheid en eigen regie van groepen mensen met een beperking onder druk te komen staan. Meer informatie? Wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met Gé Hoeijmakers van Zorgbelang Gelderland, Wmo monitor: durf meer met ongeveer De Wet maatschappelijke ondersteuning wil het meedoen van alle burgers aan de samenleving bevorderen. Maar lukt dat ook? Welke kansen en mogelijkheden zijn er om inwoners te stimuleren en te zorgen voor sociale samenhang in buurten, wijken en kernen? En hoe kun je dat meten? Gelderland ingediend voor de ontwikkeling van het meetinstrument, de zogenaamde Wmo monitor. De gemeenten Heumen en Wijchen en woningcorporatie Talis hebben gegevens nodig die op wijkniveau iets vertellen over leefbaarheid en participatiegraad. Zorgbelang Gelderland ziet erop toe dat aandacht voor burgerperspectief en kwetsbare groepen in de monitor een plek krijgen. Dat gaat gebeuren in goed overleg met de plaatselijke Wmo-raden en door consultatie van specifieke doelgroepen en wijkraden. Voor Wmo-raden en belangenorganisaties is de monitor in de toekomst een belangrijke informatiebron voor hun advisering van de gemeente en standpuntbepaling over Wmo beleid. Het wiel gaat niet opnieuw uitgevonden worden. Er is immers al veel informatie voorhanden. Het project is erop gericht om, uitgaande van bestaande informatiebronnen, informatie te ordenen en alleen aanvullend onderzoek te doen waar dat nodig is. Gestart wordt met de prestatievelden over leefbaarheid en informatie, advies en ondersteuning. De monitor kan uitgroeien tot een monitor die door alle Gelderse gemeenten gebruikt kan gaan worden. Spectrum, Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling, gaat de monitor uitvoeren. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gé Hoeijmakers van Zorgbelang Gelderland, zorgbelanggelderland.nl Onder het motto Meten is weten, maar durf meer met ongeveer, hebben verschillende organisaties een aanvraag bij de provincie

7 Zo kan het ook In deze nieuwe rubriek benoemen we goede Wmo ervaringen met gemeenten in Gelderland. Er gaan regelmatig dingen niet goed en er is nog heel wat te verbeteren, maar.zo kan het ook! Meneer Jansen, woonachtig in de gemeente Zutphen, heeft al geruime tijd huishoudelijke verzorging. Naar volle tevredenheid komt er elke dinsdagmorgen een dame van de thuiszorg om zijn huis schoon te maken. De laatste tijd komt meneer Jansen s morgens echter langzaam op gang. De medewerker van de thuiszorg elke keer goed ontvangen, is voor hem eigenlijk niet meer haalbaar. Graag zou hij s middags thuiszorg willen ontvangen, hij neemt hiervoor telefonisch contact op met het Wmo loket van de gemeente Zutphen. Aan de telefoon wordt een afspraak met hem gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek, afgelegd door de leidinggevende van het Wmo loket, wordt de situatie helder in kaart gebracht en wordt gezocht naar de best haalbare oplossing. De indicatie huishoudelijke verzorging 1 wordt omgezet in huishoudelijke verzorging 2 en de zorg wordt in het vervolg geleverd van uur tot uur. Een oplossing waar zowel de gemeente als meneer Jansen erg tevreden mee zijn! Deze casus is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. De naam van meneer Jansen is gefingeerd. Wijziging van de Wmo voor sterkere positie van cliënten De ministerraad heeft op het voorstel van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief. Daarin staat een wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangekondigd om de positie van de cliënt beter te beschermen. De Wmo heeft als uitgangspunt dat cliënten hulp in natura krijgen. Steeds meer thuiszorgaanbieders sturen alfahulpen naar cliënten zonder dat de cliënt weet dat hij in feite werkgever is van deze alfahulp. De Wmo is nu zo gewijzigd dat wordt uitgesloten dat de zorgaanbieder de huishoudelijke hulp in natura via een alfahulp aan de cliënt levert. Zorgaanbieders gaan terug naar hun oorspronkelijke functie: het leveren van ondersteuning in natura. huis (de regeling waar de alfahulp formeel onder valt). Dit kan bijvoorbeeld als de cliënt de vaste hulp wil houden. Dit is alleen mogelijk nadat de gemeente de burger daarover volledig heeft geïnformeerd en de burger vervolgens expliciet instemt met een andere keuze dan voor ondersteuning in natura. De wijziging heeft ook een positief effect op de arbeidsmarkt. De alfahulp komt door de maatregel weer terug in zijn zuivere vorm, zoals bedoeld in de Regeling Dienstverlening aan huis. Bij een gedwongen overgang van loondienst naar alfahulp gaan thuiszorgmedewerkers erop achteruit in arbeidsvoorwaarden en -rechten, bijvoorbeeld WW of WIA. (bron:invoeringwmo.nl) Om de keuze van een burger voor een alfahulp mogelijk te houden, wordt in de wet geregeld dat de cliënt naast een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget ook kan kiezen voor een financiële vergoeding voor het inhuren van een huishoudelijke hulp die valt onder de Regeling Dienstverlening aan

8 Estafettecolumn Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief. Een belangenbehartiger vertelt een persoonlijk verhaal aan de hand van een gerichte vraag. De pen wordt nadien weer doorgegeven aan een ander, wederom met een prikkelende vraag. Rosemarie Kamphuisen, voorzitter van de COSBO, een samenwerkingsverband van de drie ouderenbonden in de gemeenten Rheden en Rozendaal, vertelde in de vorige nieuwsbrief haar verhaal. Deze keer geeft zij het woord aan dhr. Theo Zents, onder andere lid Wmo-raad Oost-Gelre. Rosemarie s vraag: Theo, hoe kunnen we mensen ondersteunen die zelf niet in staat zijn hun recht te halen op allerlei uitkeringen en voorzieningen? Mag dat ook wat kosten? En wie zal dat betalen? Hoe kunnen we (als belangenbehartigers) deze groep mensen ondersteunen? Zelf moeten we niet aan voorlichting over gemeentelijke regelingen beginnen. Wie duizelt het niet bij de woorden: maatschappelijke participatie; bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en 65-plussers, regeling voor duurzame gebruiksgoederen, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke heffingen en langdurigheidtoeslag? Voorlichting en informatievoorziening zijn taken van de gemeenten. Veel geld blijft op de plank liggen vanwege onbekendheid. In mijn gemeente werd in 2007 voor de minimaregelingen 16% niet verbruikt. Wat kunnen we als lokale belangenbehartiger doen om meer bekendheid te geven aan het minimabeleid? De Wmo-raad kan hierin een belangrijke rol spelen. Vraag informatie over de onderbesteding van de regelingen voor de minima. Ga in overleg met de gemeente en stel een plan op voor het opsporen van de doelgroep Organiseer bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties die direct contact hebben met de doelgroep. Laat de voorlichting op deze bijeenkomsten over aan de gemeentelijke sociale dienst. Vrijwilligersorganisaties die te maken hebben met de doelgroep kunnen zijn: Diaconie, Vincentiusvereniging, Humanitas, Seniorenbonden, Zonnebloem, klussendienst, ouderenadviseurs, parochiële caritas instelling. Maak afspraken met de organisaties over voorlichting, doorverwijzing en uitwisseling van ervaringen. Benader de politiek voor formatie-uitbreiding bij het Algemeen Maatschappelijk Werk voor coaching en om te fungeren als spil/regisseur naar de sociale dienst (de gemeente betaalt de extra formatie bij het AMW). Theo Zents geeft het stokje door aan Bertus Hakvoort, lid van het klantenplatform ambulancedienst Noord-Oost Gelderland. De vraag aan hem luidt: Bertus, zijn er oplossingen voor de problemen bij de continuïteit van de ambulancedienst? Hoe kun je als klantenplatform daadwerkelijk invloed uitoefenen op een optimaal functionerende ambulancedienst? Colofon Deze nieuwsbrief Wmo wordt uitgebracht door Zorgbelang Gelderland Zorgbelang Gelderland ter informatie van de lidorganisaties, vrijwilligers en de Gelderse Postbus EH Arnhem gemeenten. IJsselburcht BP Arnhem Voor meer informatie: Leonie Wiekamp, Liesbeth Zwanepol Telefoon Redactie: Leonie Wiekamp, Liesbeth Zwanepol Fax Eindredactie: Kay van den Bosch, Kim Scheffers

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Doetinchem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Ede 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Elburg 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lochem 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Oldebroek 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Nijmegen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Lingewaal 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Neder-Betuwe 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015

Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief. De stand van zaken medio 2015 Onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit cliëntenperspectief De stand van zaken medio 2015 AVI-toolkit 22 April 2015 Inhoudsopgave Onafhankelijke cliëntondersteuning... 3 1. Het belang van onafhankelijke

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Programma Lokale Versterking GGz

Programma Lokale Versterking GGz Programma Lokale Versterking GGz Presentatie resultaten 20 mei 2009 Missie programma GGz Mensen met een psychische beperking of een verslavingsprobleem, vrouwen uit de vrouwenopvang, dak- en thuislozen

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint

Mezzo s Mantelzorglijn en Sociaal Juridische Dienst. Mezzo maakt bewust, ondersteunt, adviseert en traint Mezzo is de landelijke vereniging van en voor mantelzorgers en anderen die op vrijwillige basis zorg verlenen aan hun naasten. Dat het belangrijk is dat wij bestaan in 2014 is nog eens extra onderstreept

Nadere informatie

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015

Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 Voortgang Wmo en Jeugdwet gemeente Buren Vierde kwartaalrapportage 2015 1. Inleiding Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Zowel voor de veranderingen in het sociaal domein als voor de monitoring van die

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek

Verordening op de Wmo-raad Oude IJsselstreek De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 oktober 2006, gelet op de artikelen 84 en 149 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat moet?

1. Inleiding. 2. Wat moet? 1. Inleiding Inwoners van onze gemeente hebben behoefte aan een centrale plek van waaruit informatie, advies, ondersteuning en begeleiding wordt geboden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze vaststelling

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Vanaf 30 september. Werkzaamheden riolering

Vanaf 30 september. Werkzaamheden riolering Vanaf 30 september Werkzaamheden riolering In de week van 30 september wordt gestart met het vervangen van delen van de riolering in Hoogeind en de weg die parallel loopt aan Provincialeweg 42a tot en

Nadere informatie

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Commentaar van de Seniorenraad op het Beleidsplan 2008-2011 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) INLEIDING De Seniorenraad heeft van het College van burgemeester en wethouders van Boxmeer het verzoek

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Ontstaan van PMO Sociale Samenhang Conferenties Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kennismaken met de gemeenteraad Zutphen 9 september 2013 Even voorstellen wie wij zijn: Connie van der Tuin -de voorzitter Erik Rossel -de secretaris Dinie Roeterdink

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 12 maart 2009

Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 12 maart 2009 Wmo/AWBZ Met actuele informatie over ontwikkelingen en activiteiten nr 12 maart 2009 Pakketmaatregelen AWBZ De AWBZ wordt (opnieuw) gewijzigd. Veel cliëntgroepen maken zich daar op dit moment erg ongerust

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Tevredenheid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heid over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De vragenlijst start hier 1. Volgens onze gegevens heeft u in / hulp bij het huishouden ontvangen. Hoe lang ontvangt u al hulp bij

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013

Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 Jaarverslag Zorg 2013: Individuele voorzieningen Wmo 2013 ALGEMEEN De individuele voorzieningen Wmo betreffen vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woonvoorzieningen en hulp bij het huishouden. Onderstaand

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten?

In gesprek over de Wmo Wat kunt u verwachten? U ontvangt deze informatie, omdat u binnenkort een gesprek heeft met een medewerker van het team maatschappelijke ondersteuning. Het gesprek kan bij u thuis plaats vinden of op een andere locatie. Aanleiding

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Zuid-Holland Noord Meedoen mogelijk maken Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren Na haar beroerte wilden we niet dat mijn

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de gemeente Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Huidige situatie in de gemeente 4 Nieuwe gemeentetaken voor mensen met een beperking 4 Hoe

Nadere informatie

Uitvoering Wmo in 2015

Uitvoering Wmo in 2015 Uitvoering Wmo in 2015 Werkbijeenkomst gemeente Mill en Sint Hubert 11 september 2014 H.J. (Eric) van Maaren Beleidsadviseur Sociaal Domein Werkorganisatie CGM Beleidskaders Wmo 2015 Wettelijk beleid Gemeentelijk

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Dagbehandeling De Horst

Dagbehandeling De Horst Dagbehandeling De Horst U wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar zonder extra ondersteuning lukt dat niet meer. U wordt ouder en krijgt geheugenproblemen. Het is niet meer zo gemakkelijk

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4

Uitgelicht: Adviezen participatieraad Asten Bijlage 4 Uitgelicht: Adviezen participatieraad Bijlage 4 4. Algemeen: VISIE EN UITGANGSPUNTEN De PR onderschrijft de visie dat niet vanuit beperkingen maar vanuit mogelijkheden, participatie en kansen gedacht moet

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN ONDERZOEKSPLAN HULP BIJ HET HUISHOUDEN Rekenkamer Utrecht, 15 februari 2016 AANLEIDING Rijksbeleid Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van kracht geworden. Op grond

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 11 februari 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding

Kenmerk 13s058 / augustus 2013. Inleiding Kenmerk 13s058 / augustus 2013 Inleiding In de komende maanden en jaren krijgen gemeenten te maken met een drietal decentralisaties van de rijksoverheid naar de gemeentelijke overheid waarvan die in meer

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment Culemborg Aanvraagformulier juli Algemene toelichting

Mantelzorgcompliment Culemborg Aanvraagformulier juli Algemene toelichting Mantelzorgcompliment Culemborg 2015 Aanvraagformulier juli 2015 Algemene toelichting Dit aanvraagformulier behoort bij de regeling Mantelzorgcompliment Culemborg 2015. Wij adviseren u eerst kennis te nemen

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding

Wmo maatwerkvoorziening. Individuele begeleiding Wmo maatwerkvoorziening Individuele begeleiding Individuele begeleiding Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 4 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen 7 Hoe meld ik me

Nadere informatie

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen

Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen Handleiding Indicatiestelling Wmo-voorzieningen voor gebruikers van Wmo-voorzieningen en degenen die hun belangen behartigen Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Wij horen erbij! In gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over meedoen in de samenleving

Wij horen erbij! In gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over meedoen in de samenleving Wij horen erbij! In gesprek met mensen met een verstandelijke beperking over meedoen in de samenleving Colofon (Eind)redactie Joke Stoffelen Zorgbelang Gelderland Tekeningen Marc Reijs Bureau Edubooks

Nadere informatie