BIJZONDER BESTEK IBZ/DGCC/AL/2013/003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK IBZ/DGCC/AL/2013/003"

Transcriptie

1 IBZ/DGCC/AL/2013/003/NL/ Deel II v4 FOD BINNENLANDSE ZAKEN CRISISCENTRUM Hertogstraat 53 in 1000 Brussel LOBBENS Marc Tel 02/ Fax 02/ BIJZONDER BESTEK IBZ/DGCC/AL/2013/003 VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING VAN EEN SYSTEEM VOOR HET ALARMEREN EN HET INFORMEREN VAN DE BEVOLKING - PILOOTFASE VOOR REKENING VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CRISISCENTRUM DEEL II: BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Juli 2013

2 Inhoudstafel 1 Doelstelling van de opdracht 3 2 Algemeenheden Ontwikkelingsmodel Architectuur van het systeem Beheersfaciliteiten van het systeem Hiërarchische organisatie van de entiteiten 7 3 Standaarddiensten Voorbereiding van de alarmering door de overheden Activering van de alarmering door de overheid Rapportering aan de overheden Inschrijving op het systeem Alarmering aan de bevolking Compatibiliteit met andere alarmsystemen Module GIS (Geographic Information System) 14 4 Begeleidingsdiensten 17 2

3 1 Doelstelling van de opdracht De hoofdbetrachting van crisiscommunicatie bestaat er enerzijds in de bevolking te waarschuwen voor een noodsituatie en op de hoogte te brengen van de situatie en van het verloop ervan, evenals van de door de overheid getroffen maatregelen en de aanbevelingen. De doelstelling van de opdracht is om een piloot-systeem voor het alarmeren en het informeren van de bevolking (SAIB) ter beschikking te stellen van de Belgische federale overheden die belast zijn met het crisisbeheer. Dat systeem moet tegelijkertijd doeltreffend, krachtig en evolutief zijn en dit voor een testfase van maximun twee (2 ) jaar. Deze testfase zal beheerd worden door het federale niveau en op vrijwillige basis ter beschikking gesteld worden van de lokale overheden. Het Crisiscentrum zal de rol van aansturende aanbestedende overheid spelen en zijn competenties aanwenden voor het beheer van dit bestek. Uit de vaststellingen van de verwachtingen van het terrein en de laatste internationale ontwikkelingen in dit domein, kan een duidelijke piste worden gedefinieerd in de richting van: de vermeerdering van de onderling combineerbare alarmeringskanalen; het beheer van deze kanalen door een geïntegreerde tool voor de Alarmering en de Informatie. Deze geïntegreerde tool zou gerealiseerd moeten worden met de volgende algemene eigenschappen: Vereenvoudigd beheer voor de overheden; Inschrijving van de burgers via verschillende communicatiekanalen op een eenvoudige manier Selectie van een gedefinieerde groep of van een zone via grafische interface; Activering via een palet van hulpmiddelen in handen van de betrokken overheden; Verspreiding van het alarm via verschillende communicatiekanalen; Verzameling en volledig verslag van het resultaat van de communicaties Dit bestek heeft tot doel de vraag naar een grootschalig en snel notificatiesysteem via betrouwbare, redundante en beveiligde communicatiemiddelen.dit systeem zal geïnstalleerd worden om cruciale informatie te verzenden waardoor honderden levens gered kunnen worden Het voorgestelde systeem moet specifiek ontwikkeld worden voor de noodcommunicatie en moet worden geleverd als een volledig gehoste toepassing. De oplossing mag niet de aankoop van materiaal, software of bijkomende communicatielijnen vereisen voor de gebruikers, die gekocht, onderhouden of ten laste moeten worden genomen door de aanbestedende overheid, behoudens andersluidende vermelding. De inschrijver moet een oplossing leveren voor de ondersteuning van het onderhoud, teneinde de nieuwe versies, updates en correcties in te voegen die tijdens de duur van het contract worden uitgebracht. In een eerste fase, zal de oplossing worden aangeboden in een aanvangsversie, welke door en op voorstel van de federale overheid, tesamen met een panel van de lokale overheid, zal getest worden gedurende een periode van maximum twee(2 ) ans. 3

4 Na deze testfase zal de aanbestedende overheid toelaten om een nieuwe aanbesteding op te starten voor een meer geavanceerde versie, die progressief verrijkt zal worden door middel de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten ( modules ) en door toevoeging ( integratie ) van nieuwe communicatiekanalen. De lijst van deze ontwikkelingen is niet opgenomen in dit bestek. 4

5 2 Algemeenheden 2.1 Ontwikkelingsmodel Het systeem biedt op transparante en volledig geïntegreerde wijze een toepassing voor alarmbeheer en de connectiviteit met de verschillende communicatiekanelen verbonden aan deze toepassing. De wijze van terbeschikkingstelling is van het type «Software as a Service» (S-a-a-S), voorzien van complete begeleiding- en ondersteuningsdiensten. De klant kan genieten van modulaire toepassingen die aan zijn behoeften kunnen worden aangepast, zonder dat deze zich zorgen hoeft te maken over de functionele technische aspecten De oplossing moet aan de gebruikers ervan een beveiligde toegang verschaffen door het gebruik van een computer, tablet of smartphone voor algemeen gebruik, uitgerust met een browser en internetverbinding. De ter beschikking gestelde interface is ergonomisch en kan complexe alarmschema s definiëren, zonder specifieke informaticakennis, voor het opstellen van de basisprogrammeringen. De software en de systeemgegevens worden gehost op beveiligde servers in de infrastructuur van de inschrijver of zijn partners. Het systeem moet, technisch gezien, een minimale levensduur van vijf (5) jaar hebben. Het systeem zal idealiter toegewezen toegangen tot verschillende telecomleveranciers voorzien. Deze toegangscombinatie zal het systeem een meer uitgebreide en verzekerde capaciteit bieden. De twee landstalen ( minimum Frans en nederlands ) zullen gebruikt worden op de verschillende niveaus van ondersteuning en op de interface: in de menu s, maar ook op het niveau van de onlineen/of offline- gebruiksaanwijzingen, met inbegrip van de foutmeldingen. De gebruiker van het systeem kan de gewenste landstaal zelf kiezen. 2.2 Architectuur van het systeem Voor de levering van de dienst zal het systeem van de inschrijver idealiter worden geïmplementeerd op twee verschillende fysieke lokaties, in vrijstaande gebouwen die op minstens twintig (20) kilometer afstand in vogelvlucht liggen. De inschrijver zal zijn systeem dus hosten in twee datacenters of in twee van zijn gebouwen die dezelfde kenmerken vertonen als een professioneel datacenter. De klassieke kenmerken van het hosten van het systeem, ongeacht of dit op het Belgisch grondgebied of op een buitenlandse site is, worden hieronder vermeld in een indicatieve, nietlimitatieve lijst: Gesitueerd in de nabijheid van een belangrijke communicatieas; Gemakkelijk bereikbare parkeerplaatsen; Bereikbaar met het openbaar vervoer; Toereikende oppervlakte om het basissysteem te herbergen, maar met de mogelijkheid om een maximale uitbreiding te ondersteunen gedurende de volledige duur van het contract; 5

6 Branddetectie met rookdetectoren en bescherming via de reglementaire (brandblussers, haspels, ) en aanvullende middelen (injectiesysteem van inert gas); Krachtig airconditioningsysteem voor controle van de temperatuur/vochtigheid volgens de tolerantienormen; Veiligheidssystemen (camera s, badge, codes, bewaking, ) voor de toegang tot en de bewaking van de lokalen om binnendringing te vermijden; Mogelijkheid om aansluitingen van verschillende telecommunicatieoperatoren (vast, mobiel, internet) te ontvangen; De apparatuur zal bij voorkeur in 19 inch- rack kasten geplaatst worden, op een ondervloer, met bij voorkeur deuren aan de voor- en achterkant, Bekabeling mogelijk via gebruik van UTP-kabels, van coaxkabels of optische vezelkabels (single mode, multimode); Ononderbroken elektrische voeding met voldoende aansluitpunten van 230V met adequate scheiding van de verschillende stroomcircuits en back-upgeneratoren; Ventilatie voorzien voor elke kast met mogelijkheid tot het meten van de temperatuur in de racks; Elektrische netvoeding met door de energieleverancier ontdubbelde ingang; Noodvoeding gebaseerd op een stroomgenerator en reservebrandstoftanks. De inschrijver zal tevens zijn methodologie en de gebruikte standaards toelichten om de informaticabeveiliging van zijn systeem tegen diverse dreigingen (computervirus, cyberaanval, paswoordenbeheer ) te verzekeren. De kenmerken eigen aan de infrastructuur van de inschrijver zullen in het puntsgewijze antwoord in zijn offerte vermeld worden, zowel op het vlak van zijn technologische keuzes, de capaciteitsbeperkingen van zijn infrastructuur als van de modaliteiten van zijn hosting. (Beschrijving beperkt tot maximaal een (1) pagina. 2.3 Beheersfaciliteiten van het systeem Het systeem moet de door de verschillende beheerders uitgevoerde verrichtingen gedurende minstens één jaar opslaan op een informaticadrager opgesteld bij de inschrijver, en de raadpleging van deze historiek mogelijk maken door de aanbestedende overheid. Het zal tevens mogelijk zijn om periodiek een back-up uit te voeren van alle nuttige gegevens en aangeleverde data op een site extern aan de inschrijver. Deze periodiek geëxporteerde gegevens moeten de meest ruime verzameling van gegevens bevatten die de toepassing personaliseren: de alarmscenario s, contactgegevens en gezamenlijke parameters, parameters van de operatoren en beheerders. Het systeem zal een trainingsomgeving (voor het aanleren trainingsmode ) ter beschikking stellen. In dit geval (training mode) zal de leeromgeving precies dezelfde functionaliteiten en menu s bieden als de productieomgeving, met uitzondering van de alarmeringscampagnes die niet echt zullen worden opgestart. De leeromgeving zal het de nieuwe gebruikers mogelijk maken om zich vertrouwd te maken met de bestaande diensten zonder een verkeerde handeling en de werkelijke alarmering van collega s of van de bevolking te riskeren. Ondanks het feit dat de alarmeringscampagnes niet echt opgestart worden door het systeem, zullen alle menu s gebruikt kunnen worden, met inbegrip van de rapportage die willekeurige resultaten zal bevatten, gesimuleerd door de toepassing zelf. 6

7 Voor de gebruikers met het administrator profiel, die eveneens andere gebruikers van op afstand kunnen ondersteunen (Remote Control), zal de inschrijver zijn technische oplossingen voor een interventie toelichten door overname van de controle van de terminal op afstand en van de interactieve communicatiemogelijkheden (chat, spraakoproep, videoconferentie, ) die mogelijk zijn in dit type configuratie. De inschrijver zal de technische mogelijkheden voor een continue supervisie, ook vanop op afstand,van zijn technische installaties door «gevorderde» beheerders van de aanbestedende overheid preciseren. Het doel daarvan is om permanente informatie in real time te geven betreffende de werking van het systeem. (Heartbeat) De inschrijver zal tevens preciseren of de kennis van een computertaal noodzakelijk of nuttig is, op dit ogenblik of in de toekomst, om aan een beperkt aantal «gevorderde» beheerders ( of administrators ) meer specifieke gebruikersconfiguraties toe te vertrouwen. De inschrijver zal verduidelijken welke mogelijkheden het systeem biedt voor de ondersteuning bij het beheer van het contract (weergave op het scherm van de oproepkredieten, automatische opmaak van besteldocumenten of facturen, beheer van documentatie noodplannen, ). 2.4 Hiërarchische organisatie van de entiteiten In België wordt het niveau van het crisisbeheer (en van de noodplanning) afgebakend op basis van verschillende criteria, zoals de aard van de noodsituatie (Seveso, nucleair, terrorisme, ), het aantal slachtoffers, de gevolgen voor het milieu, de economische en maatschappelijke gevolgen, maar vooral de geografische omvang van de crisis. Deze criteria leiden tot drie mogelijke niveaus van crisisbeheer, zoals beschreven in de volgende tabel : NIVEAU Voorwaarden Beheer van de fase De omvang van de noodsituatie vereist het Gemeentelijke fase GEMEENTELIJK beheer ervan op gemeentelijk niveau. afgekondigd en gecoördineerd door de burgemeester PROVINCIAAL FEDERAAL De omvang van de noodsituatie vereist het beheer ervan door de gouverneur of de gevolgen overschrijden het gemeentelijk grondgebied. Verschillende of alle provincies zijn betrokken / De nodige middelen overschrijden die van een gouverneur / Bepaalde aangelegenheden zijn voorbehouden aan het federale niveau (terrorisme, ) (info aan de gouverneur) Provinciale fase afgekondigd en gecoördineerd door de gouverneur (info aan de Minister) Federale fase afgekondigd en nationaal gecoördineerd door de Minister Er zullen dus verschillende types van entiteiten - afhankelijk van het gemeentelijke, provinciaal of federaal niveau - voorzien worden in het systeem De entiteiten op gemeentelijk niveau zullen ter beschikking gesteld worden aan de burgemeesters van de dertig (30 ) piloot-gemeenten ( drie per provincie ). Deze entiteiten vereisen voor maximaal vijf ( 5 ) gebruikers een gepersonaliseerde login en paswoord om het systeem te kunnen gebruiken. 7

8 De entiteiten op provinciaal niverau zullen ter beschikking gesteld worden aan de diensten van de gouverneurs van de tien (10) provincies. Dit type van entiteit vereist maximaal tien (10) gebruikers die een persoonlijke login en wachtwoord krijgen om het systeem te kunnen gebruiken. Op federaal niveau zal het systeem bestemd zijn voor het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken; er moeten maximaal vijfentwintig (25) gebruikers voorzien worden die een persoonlijke login en wachtwoord krijgen om het systeem te gebruiken. Het systeem zal in het begin minimaal driehonderd (300 ) gebruikers/logins kunnen ondersteunen, vrij verdeeld over minimaal vijftig (50 entiteiten, die minimaal twee miljoen ( ) contacten/burgers kunnen bedienen. Het systeem kan dit aanzienlijke aantal verschillende entiteiten en de facturatie van de diensten en van de mededelingen op onafhankelijke wijze beheren. Een globale facturatie aan de leidende aanbestedende overheid is niet toegelaten. Elke gemeente of provincie, als aangeduid door de opdrachtgever, zal worden beschouwd als een onafhankelijke facturatie-entiteit. Er wordt aandacht besteed aan het feit dat de inschrijver in zijn boekhouding en zijn facturatiesysteem eveneens het onderscheiden beheer van de eenmalige kosten voor de installatie, recurrente kosten voor de terbeschikking stelling van de oplossing, de variabele telecommunicatieverbruikskosten. Vanuit het standpunt van de werking van het systeem zal de inschrijver, bij de ingebruikstelling van zijn systeem, rekening moeten houden met de hiërarchie tussen de verschillende overheidsniveaus, evenals met hun respectieve territoriale bevoegdheden. Enerzijds vallen de grondgebieden van de gemeenten onder de verantwoordelijkheid van de burgemeesters en hun bestuur, wat impliceert dat hun informatie- en alarmeringsplicht zich beperkt tot dit precieze grondgebied, ongeacht het gebruikte communicatiekanaal. Het systeem zal dus de aan deze entiteit verbonden mogelijkheden moeten beperken tot het strikte gemeentelijke grondgebied. De provinciale diensten van de gouverneurs zullen niet alleen de mogelijkheid hebben om de verschillende communicatiekanalen te gebruiken voor alle gemeenten binnen hun provincie, maar ook om de acties en rechten van de gemeentelijke gebruikers te kunnen superviseren. Men dient rekening te houden met hetzelfde hiërarchische verband tussen de gebruikers van het federale niveau (bevoegd voor het volledige Belgische grondgebied) en de provincies en gemeenten. Het systeem zal een spoor bewaren van alle bewerkingen aan de configuratie van de personeelsleden gedurende een (1) jaar. Het systeem maakt het de gebruikers mogelijk om deel uit te maken van een onbeperkt aantal groepen. Een aan een groep overgemaakte alarmering zal eveneens worden overgemaakt aan alle subgroepen in deze groep. Het voorgestelde systeem maakt de toegang van op afstand mogelijk voor operatoren die een WEBinterface gebruiken. De operator moet zich identificeren door een login en een wachtwoord in te voeren. Het voorgestelde systeem maakt het mogelijk om al dan niet toegangsrechten inzake visualisering of wijziging (of actie) toe te kennen aan elke operator, idealiter per functionaliteit van de toepassing. 8

9 Het systeem zal het mogelijk maken om een ruime keuze profielen te definiëren, gaande van de eenvoudige toegang, die is beperkt tot de raadpleging van gegevens zonder de mogelijkheid om enig gegeven te wijzigen, tot het meest geavanceerde profiel dat een volledig beheer mogelijk maakt voor een algemene beheerder met de ruimst mogelijke rechten op het systeem. 9

10 3 Standaarddiensten 3.1 Voorbereiding van de alarmering door de overheden De interface maakt de grafische weergave van de alarmschema s mogelijk, evenals het afdrukken van diverse informatie die op het scherm verschijnt of die gevraagd wordt in een verslag. De interface moet over een tekstopmaakprogramma beschikken, met de mogelijkheid om de s en faxen te personaliseren. Dat tekstopmaakprogramma maakt het mogelijk om teksten samen te stellen die afbeeldingen, tabellen en geformatteerde tekst bevatten. Dit programma maakt het tevens mogelijk om documenten opgesteld met een tekstverwerker, hyperlinks en speciale tekens er bij in op te nemen. De inschrijver zal preciseren welke mogelijkheden het systeem biedt voor het creëren van tekstberichten: aaneenschakeling van verschillende teksten (hoofding en slot van standaardberichten),... Idealiter zal de operator, tijdens de voorbereiding van een scenario, het gebruik van de middelen van bevestiging van berichtafgifte al of niet kunnen selecteren, afhankelijk van de omstandigheden, om de beschikbare communicatiekanalen te maximaliseren. De inschrijver zal preciseren welke mogelijkheden het systeem biedt voor de autocontrole en de validering van de door een gebruiker geschreven procedure, idealiter op automatische wijze. 3.2 Activering van de alarmering door de overheid Het systeem zal het mogelijk maken om één van de voorgeprogrammeerde scenario s op het platform te selecteren. De personen die zijn ingeschreven voor de ontvangst van deze oproepen, moeten door de operator geselecteerd kunnen worden op basis van de geografische criteria (plaats, postcode, straat, wijk, ), taalkundige criteria, of op basis van het behoren tot parametreerbare groepen van personen (voorbeeld: geneesheren). De operator codeert vrij het over te maken bericht en selecteert het te gebruiken communicatiemiddel (SMS, , fax, spraakbericht). Om de overheden zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden, zal het systeem de volgende verschillende types van activeringen kunnen ondersteunen (onmiddellijk of op een later tijdstip): - door invoering op een computer, tablet of smartphone verbonden met het internet (via browser); - en/of door eenvoudige oproep naar een spraakserver via een klassiek telefoontoestel; - en/of door verzending van een gestructureerde SMS; - en/of door verzending van een gestructureerde ; - en/of door gebruik van een mobiele-applicatie. De inschrijver zal preciseren welke mogelijkheden door het systeem worden aangeboden. 10

11 Het systeem zal het de gemachtigde gebruikers mogelijk maken om alarmen te activeren en om verschillende groepen op de hoogte te stellen vanaf een eenvoudige webinterface. Een manuele oproep wordt geactiveerd via het klavier en/of het scherm door een gemachtigde operator, die de te bereiken adressen ( of telefoonnummer) invoert of selecteert. De operator selecteert het (de) te gebruiken contactmiddel(en) (SMS, , fax, spraak, ) en codeert vrij het over te maken bericht. De operator zal het verloop van de oproepen kunnen opvolgen. Het systeem moet ook toelaten om een gestarte procedure vroegtijdig af te breken en de geplande communicaties stop te zetten. Het systeem moet het de beheerders mogelijk maken om een termijn te bepalen tussen de ingave en de verzending van berichten naar verschillende geadresseerden, zonder echter een nieuwe escalatieprocedure te creëren. Het systeem zal het mogelijk maken om escalatiestrategieën en strategieën inzake het stellen van prioriteiten tot stand te brengen teneinde de manier waarop de verzendingen van berichten worden uitgevoerd zo goed mogelijk te beheren, naargelang de omstandigheden van de te beheren crisissen. 3.3 Rapportering aan de overheden Voor een optimale opvolging van de alarmeringscampagne en van het globale gebruik van het platform, zal het systeem een geïntegreerd rapporteringssysteem bevatten, dat in staat zal zijn om de informatie te verzamelen, deze samen te vatten en: - de verslagen weer te geven op het scherm van een computer die verbonden is met het internet; - een verslag per naar een vooraf gedefinieerd adres te sturen; De inschrijver zal in zijn offerte de export- of raadplegingsmogelijkheden van verslagen of van uittreksels van verslagen naar andere rapporteringssoftware of andere toestellen toelichten, volgens de standaardmogelijkheden van het systeem of via ontwikkelingen. Daartoe zullen de verslagen beschikbaar moeten zijn in verschillende bruikbare formaten naargelang het toestel dat de informatie ontvangt: formaat CSV, PDF, HTML, XLS,... In het geval waarin een integratie werd verwezenlijkt met een GIS (Grafisch Informatiesysteem), zal de inschrijver preciseren welke mogelijkheden het systeem biedt voor de weergave van de rapportering op een kaart, die de gegevens van het GIS en de resultaten integreert. De rapportering zal beschikbaar zijn op het einde van de campagne, maar eveneens, in real time, tijdens de campagne, volgens een parametreerbare vernieuwingstijd. Er zal geen enkele bewerking nodig zijn op het niveau van de operator om deze automatische vernieuwing te krijgen. De verslagen zullen eveneens opgevraagd kunnen worden in de loop van de campagne of op basis van een voorgeprogrammeerde drempel: een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 30 minuten) na de lancering, een percentage (bijvoorbeeld 50 %) van bereikte contacten, of elk ander type van programmering dat een meerwaarde geeft aan de functionaliteit. Een systematische archivering van alle verzonden berichten en van de inhoud ervan zal voorzien worden voor een minimale periode van één (1) jaar, waarin de gedetailleerde informatie die werd opgeslagen tijdens een oproepcampagne in detail zal kunnen worden geraadpleegd. De globale 11

12 resultaten opgeslagen tijdens de campagnes moeten geraadpleegd kunnen worden gedurende de volledige duur van de opdracht. Er zullen door de operator commentaren onder de vorm van vrije tekst bijgevoegd kunnen worden aan deze verslagen om de campagne te contextualiseren. De minimale gegevens die in de verslagen vermeld moeten worden, zijn: - Data/uren van activering; - Identiteit van de lanceerder van de procedure; - Data/uren van het einde van de campagne; - Verzonden berichten; - Aantal uitgevoerde/geprogrammeerde oproepen; - Aantal oproeppogingen (totaal en per contact); - Aantal bevestigde/onbeantwoorde/niet tot het einde beluisterde oproepen. Wat de globale resultaten betreft, zal het systeem het mogelijk maken om het aantal antwoorden per antwoordtijd, per doelgroep, per antwoordkeuze en per elke andere rangschikking die een meerwaarde geeft aan de voorgestelde statistieken, te zien. Alle andere nuttig bijkomende informatie in het voorgestelde systeem moet gespecificeerd worden in het antwoord van de inschrijver, die bij zijn documentatie printscreens of afdrukken van standaardverslagen of uitgewerkte verslagen kan bijvoegen. 3.4 Inschrijving op het systeem De minimale gegevens voor een contact geregistreerd via: a) internet zijn : - Naam; - Voornaam; - Functie; - Organisatie; - Adres; - De verschillende contactnummers of adressen; - Aanvullende parameters vrij toe te voegen door de opdrachtgever. De toevoeging van contacten in de databank van het systeem moet mogelijk zijn door: - rechtstreekse codering in de interface; - import van lijsten in klassiek formaat (Excel of CSV). De verrijking en het updaten van de informatie van de databank van het systeem moet mogelijk zijn door: - initiële inschrijving van de burger via internet; - via een campagne die een geautomatiseerde update via internet mogelijk maakt b) sms door de vermelding IN of OUT en de postcode op te nemen in het gestructureerd bericht. Automatisch wordt er een antwoord verstuurd met de status van de inschrijving en de hyperlink naar de webinschrijving. 12

13 Het systeem moet verschillende methodes kunnen gebruiken om met de gebruikers te communiceren afhankelijk van de dienstroosters van de gebruikers en het uur en de dag van de notificatie. Het systeem moet het mogelijk maken om een voorkeursrangschikking van de toestellen voor alle gebruikers te configureren, maar ook om de standaardvolgorde te wijzigen, indien de machtiging wordt gegeven door de beheerder. 3.5 Alarmering aan de bevolking Eens de activering door één van de gebruikers werd gevraagd, maakt het platform het mogelijk om de volgende types van berichten te sturen naar de geregistreerde contacten: - Spraakberichten naar vaste of mobiele telefoontoestellen; - Schriftelijke berichten naar de mobiele telefoons (SMS - Short Messages Service); - Schriftelijke berichten naar faxtoestellen (fax); - Elektronische berichten ( met of zonder bijgevoegd bestand). - Elektronische brichten via de sociale media Het crisicentrum beschikt over een account op Facebook en ook op Twitter, te consulteren op volgende links : Het systeem moet het mogelijk maken om berichten in de taal van de ontvanger te verzenden; de 3 landstalen (Nederlands, Frans, Duits) en Engels (voor de toeristen) zullen beschikbaar zijn. Het voorgestelde systeem beschikt over een TTS (Text-To-Speech) in deze vier talen, wat het mogelijk maakt om de op het klavier ingevoerde tekstberichten mondeling per telefoon over te maken. De inschrijver zal preciseren of een keuze van het stemtype beschikbaar is. Zelfs als het systeem het mogelijk moet maken om de communicatiemiddelen gebruikt voor dezelfde alarmsequentie te combineren, kan het systeem er eveneens toe gedwongen worden om slechts één enkel type van communicatiemiddel te gebruiken, gekozen door de operator volgens de bijzondere omstandigheden. Elk spraakbericht dat niet tot het einde beluisterd wordt, zal beschouwd worden als zijnde niet afgeleverd en zal bijkomende afleveringspogingen veroorzaken. Het systeem kan verschillende berichten sturen naar verschillende groepen in dezelfde campagne. De inschrijver zal preciseren welke mogelijkheden het systeem biedt voor de combinatie van de verschillende media van een contactpersoon: bepaling van een voorkeursmedium, een voorkeursoproepvolgorde, een mediarooster, gelijktijdige oproepen of cascade, het beheer van het terugbellen van de niet-beantwoorde oproepen en het parametreren van de terugbelintervallen. 13

14 3.6 Compatibiliteit met andere alarmsystemen In het crisisbeheer werkt het Crisiscentrum samen met talrijke private en publieke partners die systemen inzake het vergaren en delen van gegevens bezitten. Het systeem zal toegankelijk zijn om gegevens uit te wisselen met derdensystemen (meteorologische informatie, radiologische metingen, metingen van de verontreiniging, ander alarmsysteem, ) Om zich ervan te vergewissen dat het door de inschrijver voorgestelde systeem in staat is om op eenvoudige en gestructureerde wijze berichten uit te wisselen met compatibele derdensystemen, zal het systeem compatibel moeten zijn met een standaardprotocol erkend voor de uitwisseling van alarmering. Het CAP-protocol (Common Alerting Protocol) gepubliceerd door OASIS in de laatste versie 1.2 van 1 juli 2010, is hiervan een voorbeeld. Het CAP-protocol zorgt ervoor dat alarmeringsbericht gelijktijdig verzonden en verspreid kan worden naar verschillende alarmsystemen. Het Common Alerting Protocol (CAP) is een op XML gebaseerd formaat voor de uitwisseling van alarmeringsgegevens tussen verschillende alarmeringstechnologieën. Deze uitwisselingen van CAP-berichten zullen hetzij afkomstig kunnen zijn van receptoren, van monitoringsystemen of van derdenalarmeringssystemen naar het BE-Alert systeem, hetzij, a contrario, door het BE-Alert systeem naar verspreidingssystemen van partners worden gestuurd om de informatie te verzenden. Een volledige beschrijving van het protocol kan worden gedownload op de website van OASIS: De inschrijver zal preciseren of zijn systeem CAP-compatibel is, en indien dit compatibel is, dan zal hij eveneens preciseren met welke versie(s). Bovendien, indien hij andere gelijkaardige protocollen kent die veel gebruikt worden, zal de inschrijver dit preciseren, alsook of zijn systeem compatibel is met één van deze andere protocollen. 3.7 Module GIS (Geographic Information System) De GIS-uitbreidingsmodule van het systeem zal vooral ertoe dienen om de communicatie aan de personen die voldoen aan bepaalde geografische criteria, zoals bijvoorbeeld de personen die zich in de gevarenzone bevinden, te beperken tot die zone. 14

15 De functie Geocodage maakt het een operator mogelijk om het postadres van een bestemmeling te vermelden. De invoer wordt ondersteund door enkel de geldige provincies/steden/straatnamen aan de gebruiker te tonen. Dit adres zal automatisch verrijkt worden met de geografische gegevens (lengteen breedtegraad) en getoond worden op de kaart. Uit het oogpunt van de gebruiker vormt de functie GIS van Geo-filtering vooreerst de mogelijkheid om de ontvangers van de alarmering te selecteren op basis van hun postadres of hun tijdelijke geografische lokatie. Het invoeren van een geografische groep gebeurt door grafisch een oppervlakte te definiëren en deze op te slaan onder een symbolische naam. In het systeem worden deze geografische groepen analoog aan de andere groepen beheerd. Zij worden geëvalueerd op het ogenblik van de verzending van berichten en kunnen gecombineerd worden met andere groepen. De GIS-filtering kan dus gecombineerd worden met andere aan het systeem inherente filtercriteria. Op die manier kan men bijvoorbeeld een specifiek bericht verzenden aan alle huisartsen die zich op minder dan 30 kilometer van de plaats van een groot incident bevinden. De bepaling van een geografische groep kan op verschillende manieren gebeuren: - Bepaling van een centraal punt en van een afstand; - Bepaling van polygonen. De bepaling van zones in de vorm van een cirkel of een polygoon kunnen worden toegevoegd of geschrapt om het uiteindelijke geheel te vormen. Op die manier zijn allerlei soorten combinaties mogelijk : kruising van twee polygonen, samenvoeging van twee polygonen, respectievelijk het tegendeel van kruising of samenvoeging. 15

16 Deze bepalingen kunnen «ad hoc» gebeuren bij de verzending, of in voorbereiding, bij de definiëring van een procedure. Na het in werking stellen van een procedure of van een alarmering, via de functie Geo-filtering, kan de operator in real time de antwoorden van de gealarmeerde personen opvolgen. Er wordt een kleurencode verbonden aan de gegeven antwoorden. De antwoorden gegeven op een verzoek geven aanleiding tot een verschillende kleur van de iconen op de kaart. Deze opvolging kan gebeuren onder de vorm van een tabel en onder de vorm van een geografische kaart. De gebruiker kan te allen tijde van de ene naar de andere weergave overschakelen. Het gaat hier om de integratie van een standaard GIS-tool in de webinterface van het systeem voor de weergave van cartografische gegevens, de selectie van te alarmeren zones en de rapportage van de campagnes op kaarten. Met deze oplossing worden de kaartachtergronden en de GIS-databank standaard geleverd door de inschrijver. De voorgestelde databank moet minimaal gans België bedekken met een beschikbare resolutie tot op de straat. De types gebruikte licenties zijn bij voorkeur gratis en uitbreidbaar. De inschrijver dient te vermelden of zijn GIS-systeem de import van GIS-layers, afkomstig van andere standaard GIS-applicaties kan importeren, als bovenliggende laag, en zo ja, welke extensies hij kan verwerken. 16

17 4 Begeleidingsdiensten De inschrijver is gehouden om zijn structuur en zijn organisatie aan te passen teneinde een adequate ondersteuning te verschaffen, niet alleen voor de goede werking van zijn systeem, maar eveneens voor een geslaagde en snelle uitvoering van het project in de verschillende lokale overheden. De inschrijver documenteert zijn ondersteunende diensten, inzonderheid met betrekking tot:: - het beheer van de installaties en van de storingen ( subcriterium 3.1) - de opleiding en opvolging van de gebruikers ( subcriterium 3.2) - de aangeboden documentatie via web en op papier ( subcriterium 3.3) Naast de basisopleiding van de beheerders en de operatoren worden verschillende aanvullende diensten verwacht van de aanbestedende overheid, zoals Hulp bij de creatie van de gebruikers en groepen/alarmsequenties, Advies voor de aanpassing van de website van de gemeente/provincie Hulp bij de opstelling van didactische fiches/geheugensteuntjes/procedures Levering van gebruiksaanwijzing/contactnummers/online gids in het frans en het nederlands 17

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden

BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden BE-Alert Informatiebrochure voor de overheden 2 Januari 2017 Alarmering van de bevolking Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is een efficiënte alarmering

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie waarschuw de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie Alarm supervisie... Operator oproep... Informatie transmissie... Interventie opvolging... MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Handleiding voor het beheren van opleidingen

Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding voor het beheren van opleidingen Handleiding coördinator Handleiding voor het beheren van opleidingen HIGIS 2008 http://www.higis.eu.org Higis 13 februari 2008 1/13 Inhoudstafel Beheren van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden

Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden 1 Gebruikershandleiding voor de toepassing DECLAR Fouten melden Inhoudstafel 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Voorafgaande vereisten om verbinding te maken met de toepassing 3 2. Eerste verbinding, registratie

Nadere informatie

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten

Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten Uw partner voor het beheer en de verdeling van uw veiligheidsdocumenten CHEM sa Rue E. Martel, 15-17 7190 Ecaussinnes België Tel. +32 67 49 00 03 - Fax : +32 67 49 02 11 http://www.publichem.com - e-mail

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren

Asset Management. Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren Asset Management Alles in één: registreren, analyseren en rapporteren 1 Inleiding Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen, onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Veroval Medi.connect. Beknopte handleiding SH 7/6/17

Veroval Medi.connect. Beknopte handleiding SH 7/6/17 Veroval Medi.connect Beknopte handleiding SH 7/6/17 Inhoudstafel 1. Veroval -medi.connect installeren 2. Uw bloeddrukmeter installeren 3. Uw ECG installeren 4. Uw personenweegschaal installeren 5. Uw gegevens

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet, het idee Een veilige online oplossing om alle overeenkomsten (verplichtingen) eenvoudig en efficiënt te beheren en bewaken. Met beperkte

Nadere informatie

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad

SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad SMARTSCHOOL VOOR OUDERS Leidraad Inhoudstafel A. Aanmelden 2 B. Profiel en wachtwoord aanpassen 3 C. Smartschool via e-mail 4 D. Startpagina 5 E. Berichten lezen, opmaken, verzenden 6 F. Lessenrooster

Nadere informatie

Direction Générale. Centre de Crise. BE-Alert. Modern technologisch instrument voor efficiënte alarmering

Direction Générale. Centre de Crise. BE-Alert. Modern technologisch instrument voor efficiënte alarmering BE-Alert Modern technologisch instrument voor efficiënte alarmering Direction Générale Centre de Crise Be-Alert: naar een efficiëntere alarmering Wat? FOD Binnenlandse Zaken - AD Crisiscentrum alarmering

Nadere informatie

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum

Gebruikersgids. UPS Factureringcentrum Gebruikersgids UPS Factureringcentrum 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, het merk UPS en de kleur bruin zijn handelsmerken van United Parcel Service of America, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4

1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 DIENST: NEWSLETTER Inhoudsopgave 1 DE DIENST IN HET KORT 3 2 VOORDELEN 3 3 CONTEXT 3 4 HUIDIGE EN DOELKLANTEN 3 4.1 HUIDIGE KLANTEN 3 4.2 DOELKLANTEN 3 5 BESCHRIJVING VAN DE DIENST 4 5.1 ALGEMEEN 4 5.2

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding

Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16. Configuratie handleiding VERSA CONTROL Mobiele App voor VERSA alarmsystemen Versa_control_qs_nl 07/16 Configuratie handleiding Het VERSA, VERSA IP en VERSA Plus alarmsysteem kan ook worden bediend vanaf een mobiel apparaat (Smartphone

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Samen digitaal www.samendigitaal.be/ Gebruikershandleiding Heeft mijn onderneming toegang tot e-box? ders of extra Om e-box en de beveiligde onlinediensten te gebruiken, moet u eerst uw onderneming registreren.

Nadere informatie

EATON Online-catalogus. Content. Handleiding Ver. 09

EATON Online-catalogus. Content. Handleiding Ver. 09 EATON Online-catalogus Handleiding Ver. 09 Content DE SELECTIEHULPMIDDELEN 3 DE ZOEK FUNCTIE 3 DE PRODUCTGROEPEN BOOM 3 SINGEL SPECIFICATIEBLAD 4 LINK NAAR DE CAD DATA 4 DE STUKLIJSTEN 5 DE SNELCONFIGURATIE

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Klanthandleiding. gids voor. Een gebruiksaanwijzing voor DHL klanten

Klanthandleiding. gids voor. Een gebruiksaanwijzing voor DHL klanten Klanthandleiding gids voor DHL E-Billing Een gebruiksaanwijzing voor DHL klanten Versie Januari 2015 2 Klanthandleiding Klanthandleiding 3 inhoud DHL e-billing 4 Hoe online registreren? 5 Handleiding:

Nadere informatie

BE-ALERT OVEREENKOMST

BE-ALERT OVEREENKOMST BE-ALERT OVEREENKOMST Overeenkomst tussen het Crisiscentrum en (organisatie/naam (b.v. Gemeente x, Politiezone y)) Aansluiting bij de opdrachtencentrale vanwege de Federale Overheidsdienst Binnenlandse

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren.

Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Account Account In jouw beveiligde online account kan je overal en altijd evenementen en ticketproducten aanmaken en beheren. Live chat In jouw account kan je direct vragen stellen aan onze specialisten.

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Walstroombeheersysteem.

Walstroombeheersysteem. Walstroombeheersysteem www.techmetrys.eu INHOUD 1. Inleiding... 2 2. Algemene informatie: Walstroomkasten... 2 3. Registratie... 4 4. Activeren deactiveren van een aansluitpunt Medium: Website... 8 5.

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net.

Bestek nr. 16EN/2003/8. Het ontwerpen, ontwikkelen en instandhouden van een webstek Schelderadarketen: www.schelderadar.net. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen afdeling Scheepvaartbegeleiding en Ministerie van Verkeer en Waterstaat afdeling Verkeer

Nadere informatie

online contractbeheer volledige controle over alle contracten

online contractbeheer volledige controle over alle contracten online contractbeheer volledige controle over alle contracten De opzet Een veilige online oplossing om alle voorkomende overeenkomsten,abonnementen etc. eenvoudig en efficiënt te beheren en te bewaken.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MobileCare Webportaal

Gebruikershandleiding MobileCare Webportaal Gebruikershandleiding MobileCare Webportaal 1. Login Pagina Ga naar www.mobile-care.nl kies in het menu voor Inloggen en klik vervolgens op het gewenste inlog portaal (User Login of User Login Advanced).

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys

Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Handleiding beheerders gebruikersgroep NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 81 00 F +31 (0)30 261

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Kan ik toegang verkrijgen tot de e-attijari dienst via mijn gsm?

Kan ik toegang verkrijgen tot de e-attijari dienst via mijn gsm? e-attijari Uw bankdiensten beschikbaar in één klik FAQ Frequently asked Questions e-attijari, wat is dat? e-attijari is een bankdienst op afstand waarmee u uw rekeningen kunt raadplegen, per direct transacties

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GUI 1.2

Gebruikershandleiding GUI 1.2 Gebruikershandleiding GUI 1.2 Auteur: Annemiek Apeldoorn Versie: 1.2 / 24-03-2009 Disclaimer Dit document bevat vertrouwelijke informatie bedoeld voor een specifiek persoon en doel en wordt beschermd door

Nadere informatie

Webportal instellingen

Webportal instellingen Inge Heuvel - van Schaijck --- Online Van: Maarten Heuvel - Online Verzonden: vrijdag 20 juni 2014 22:16 Aan: info@onlinegroep.nl Onderwerp: Online Pro Update 2014.0.0.90: Webportal

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Handleiding Sepa Direct Debit

Handleiding Sepa Direct Debit Handleiding Sepa Direct Debit U vindt volgende informatie terug in deze handleiding: De Europese domiciliëring Inleiding Schuldeiser Mandaten Overzicht en details Een mandaat creëren Een mandaat wijzigen

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door het Crisiscentrum) en

OVEREENKOMST. Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door het Crisiscentrum) en OVEREENKOMST Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door het Crisiscentrum) en (organisatie/naam (b.v. Gemeente x, Politiezone y)) 1 Inleiding Het Crisiscentrum

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Brink Portal

Hoofdstuk 7 Brink Portal Hartelijk welkom bij de Hoofdstuk 7 De Brink internet Portal maakt toegang tot een Brink ventilatiesysteem mogelijk. Na het succesvol registreren in de, is er toegang tot het bedienen van een Brink ventilatiesysteem.

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone

Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Office 365 gebruiken op uw Windows Phone Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw Windows Phone instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw agenda,

Nadere informatie

Callshop Billing System (CBS) 2.0 Callshop Operator gids

Callshop Billing System (CBS) 2.0 Callshop Operator gids Callshop Billing System (CBS) 2.0 Callshop Operator gids Copyright notice & disclaimers Copyright 2002-2006 Worldcall. Alle rechten voorbehouden Callshop Billing System 2.0 Callshop Operator gids, Maart

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform Handleiding EB Online en het Uitwisselingsplatform 2015 Allianz EB Online en het Uitwisselingsplatform - 2 Inhoud 3 Welkom op EB Online en het Uitwisselingsplatform 3 Aanmelden met uw digipass 4 Homepage

Nadere informatie

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik?

Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? mevisco.be Als u op 3 van deze 5 vragen met ja antwoordt moet u zeker blijven zitten!!! U wil besparen op uw water- en energieverbruik? U wil uw verbruik en uw bedrijfsprocessen opvolgen? U wil uw verbruik

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE PHISHING-TEST 2017 GEORGANISEERD DOOR AUDIT VLAANDEREN

BESCHRIJVING VAN DE PHISHING-TEST 2017 GEORGANISEERD DOOR AUDIT VLAANDEREN BESCHRIJVING VAN DE PHISHING-TEST 2017 GEORGANISEERD DOOR AUDIT VLAANDEREN Dit document beschrijft het verloop en de aanpak van de phishing-test die Audit Vlaanderen in 2017 organiseerde voor gemeenten,

Nadere informatie

Handleiding Reseller Controle Paneel

Handleiding Reseller Controle Paneel Handleiding Reseller Controle Paneel Inloggen Om in te loggen in het Controle Paneel kunt u de gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken welke u van ons heeft ontvangen. Nieuw is dat u ook met uw social media

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide

Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide i-minilide is een product van www.microlide.com 32 rue de Tourcoing ZI Romanet 87000 LIMOGES - FRANKRIJK Fax: +33 (0)5 55 31 88 41 contact@microlide.com

Nadere informatie

domovea toegang vanop afstand tebis

domovea toegang vanop afstand tebis domovea toegang vanop afstand tebis INHOUD INHOUD Pagina 1. INLEIDING... 2 1.1 ONDERWERP VAN HET DOCUMENT... 2 1.2 VOORBEREIDINGEN... 2 2.... 3 2.1 VERBINDING MET DE PORTAALSITE DOMOVEA.COM... 3 2.2 EEN

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

De beste Technologie voor uw Veiligheid

De beste Technologie voor uw Veiligheid De beste Technologie voor uw Veiligheid B.V.V.O. Goedgekeurd (Beroepsvereniging Voor de Verzekeringensondernemingen) Onder de volgende nummers: MetaSystem S.p.A. Via Galimberti, 8 42100 Reggio Emilia ITALY

Nadere informatie

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid

Handleiding DocZend. Versie 1.2 januarie 2014. 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Handleiding DocZend Versie 1.2 januarie 2014 2014 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Meterstanden opladen naar EnergieID via de FTP Client functionaliteit van de 2-Wire MEMo webserver.

Meterstanden opladen naar EnergieID via de FTP Client functionaliteit van de 2-Wire MEMo webserver. Meterstanden opladen naar EnergieID via de FTP Client functionaliteit van de 2-Wire MEMo webserver. De 2-Wire MEMo datalogger-webserver genereert eigen verbruiksgrafieken maar heeft daarnaast ook de mogelijkheid

Nadere informatie

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW?

PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? PTV MAP&GUIDE INTRANET WAT IS ER NIEUW? Inhoud Inhoud 1 Wat heeft de nieuwe versie van PTV Map&Guide intranet u te bieden?... 3 2 Wat verandert er bij de licentieverlening?... 3 2.1 U gebruikt op dit moment

Nadere informatie

GEPERSONALISEERDE VELDEN

GEPERSONALISEERDE VELDEN GEPERSONALISEERDE VELDEN Versie 2.5 Maart 2003 INHOUDSTAFEL Algemeen... 3 Praktisch gedeelte... 4 Beschrijving van het scherm:... 4 Toevoegen van een aankruisvakje:... 5 Toevoegen van een veld met het

Nadere informatie