> < > Vaste term (EUR/jaar) 11,99 84,91 584, ,46 - -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0-5 000 5 001-150 000 150 001-1 000 000 > 1 000 000 < 10 000 000 > 10 000 000. Vaste term (EUR/jaar) 11,99 84,91 584,36 3226,46 - -"

Transcriptie

1 TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER INTER-ENERGA Opgelegd door de CREG Geldig voor de periode van 1 januari tot 31 maart 2007 TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER NIET TELEGEMETEN KLANTEN * TELEGEMETEN KLANTEN * DOORVOER T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) > < > I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN 1) Het periodiek tarief voor de activiteit van overbrenging met het net Vaste term (EUR/jaar) 11,99 84,91 584, , Proportionele term (EUR/kWh) 0, , , , , , , , Capaciteit (EUR/maxcap) , , ) Het periodiek tarief voor de metingactiviteit Jaaropname - YMR (EUR/jaar) Monthly Meter Reading - MMR (EUR/jaar) Automatic Meter Reading - AMR (EUR/jaar) 4,76-144, ,00 3) Het periodiek tarief voor het systeembeheer (EUR/kWh) 4) De éénmalig toe te passen tarieven voor de plaatsing of de wijziging van een aansluiting zie afzonderlijke tariefbladen zie afzonderlijke tariefbladen II. TARIEVEN VOOR DE COMPLEMENTAIRE DIENSTEN Ontspanning bij de klant III. TARIEVEN VOOR DE SUPPLEMENTAIRE DIENSTEN IV. BELASTINGEN, HEFFINGEN, TOESLAGEN, BIJDRAGEN EN RETRIBUTIES 1) de toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen (EUR/kWh) 0, , , , , , ) Niet-gekapitaliseerde lasten van het verleden (EUR/kWh) 0, , , , , , ) de lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies (EUR/kWh) 0, , , , , , * : zie TOEWIJZINGS- EN FACTURATIEMODALITEITEN TOEWIJZINGSMODALITEITEN > De toewijzing van een gebruiker in jaaropnamesysteem aan één van de tariefcategorieën, T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van zijn laatst gemeten verbruik omgerekend naar één jaar met behulp van zijn SLP met KCF. > De toewijzing van een gebruiker in maandopnamesysteem aan één van de tariefcategorieën, T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie naar één jaar indien onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar.** > De toewijzing van een gebruiker uitgerust met een telemetersysteem aan één van de tariefcategoriën T5 of T6 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie volgens profiel van de klant in geval van onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar. > Voor nieuwe gebruikers gebeurt de toewijzing op basis van een geschat jaarverbruik en de keuze van een meteringsysteem ** Van de regel om T4 gedurende het ganse kalenderjaar toe te passen kan worden afgeweken indien 3 voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn : ten eerste : de klant (of zijn energieleverancier) vraagt uitdrukkelijk om het tarief te veranderen; ten tweede : het bewijs wordt geleverd dat het reële of verwachte jaarverbruik lager ligt dan de drempel van 1 miljoen kwh ;en ten derde het nieuwe verbruikspeil is duurzaam (meer dan één jaar). De rechtzetting gebeurt met retro-actieve kracht. FACTURATIEMODALITEITEN > Voor de gebruiker in jaaropnamesysteem dient eerst, op basis van zijn gemeten verbruik omgerekend naar één jaar, het tarief (T1, T2, T3 of T4) bepaald te worden. Indien dit tarief verschilt van het tarief waaraan de tussentijdse facturen werden opgesteld, dan heeft de gebruiker recht op het meest gunstige tarief (= best billing principe). Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kwh over de verschillende tariefperioden verdeeld te worden op basis van SLP met KCF. Voor de facturatie van de vaste term en de meteringkost worden de jaartarieven geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt. > De gemeten kwh van een gebruiker in maandopnamesysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. De vaste term en de meteringkost worden geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt. > De gemeten kwh en capaciteiten van gebruikers uitgerust met een telemeteringsysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. > Onderbreekbare klanten: een tariefreductie kan worden toegekend indien de netgebruiker onderbreekbaar is en op voorwaarde dat deze reductie in overeenstemming staat met de kostenbesparing die de DNB hierdoor realiseert. 1/7

2 AANSLUITINGSTARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTER-ENERGA 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting: Er is een distributieleiding lagedruk of middendruk (tot max 5 bar) met voldoende capaciteit beschikbaar De gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan 16m³/h De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar Aansluitingen van appartementen waarop het aantal toegangspunten kleiner of gelijk is aan 3 en de aansluitcapaciteit per toegang beperkt is tot 10m³/h behoren ook tot de standaard gasaansluitingen De basisinstallatie van een nieuwe standaard gasaansluiting omvat volgende werken: Plaatsen van teller en afsluiter in de woning Aanleg van de dienstleiding Tellerkast voor buitenopstelling igv huishoudelijke MD aansluiting (meerprijs voor PVC kast) Onderboring van de rijweg Uitgezonderd: Indien de DNB binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan rekent de DNB de onderboring aan. In de werken zijn NIET inbegrepen: plaatsen wachtbuizen op privé terrein maken werkput aan de gevel (1mx1mx1m) Tellerkast voor buitenopstelling Plaatsen van ondergrondse afsluiter indien nodig Maximale lengte De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 2 meter, en de totale aansluitlengte op privé terrein (vanaf de rooilijn tot aan de eerste teller) tot 15 meter. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte. Vanaf 1 januari 2006 wordt er door de DNB een bijkomende korting van 100 (incl. BTW) gegeven aan de klanten die in een bestaande woning een nieuwe aardgasaansluiting plaatsen. Deze korting is van toepassing tot uitputting van het Fluxysfonds. Alle commerciële premies worden slechts definitief toegekend op voorwaarde dat de meter ten laatste 1 jaar na de realisatie van de aansluiting geopend wordt en gelden slechts éénmaal per verbruiksadres. De kortingen gelden enkel voor nieuwe aansluitingen en niet voor aanpassingen achteraf. Maken van de muurdoorvoer (niet van toepassing bij nieuwbouw of bij gegoten kelder) Standaardaansluiting voor één leverpunt Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, max 6 m³/h, incl. tot 15m aansluitleiding op privédomein) 719,01 870,00 per st Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (max. 10 m³/u) incl. ontspanner 719,01 870,00 per st & Korting aardgasaansluiting, type G4/G6-519,01-628,00 per st ofwel totaal na korting Nettoprijs standaardaansluiting aardgas (G4) - incl. commerciële actie, excl. "Fluxys" 200,00 242,00 per st Woningen of appartementen vanaf 2 woongelegenheden* (2 leverplaatsen) Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, max 6m³/h) 719,01 870,00 per st & Korting aardgasaansluiting, type G4/G6-519,01-628,00 per st ofwel totaal na korting Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, max 6m³/h) - incl. commerciële actie, excl. "Fluxys" 200,00 242,00 per st Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar met korting) 200,00 242,00 per st Actie "Fluxysfonds" Enkel van toepassing bij enkelvoudige aansluiting G4/G6, tot uitputting fluxysfonds en indien binnen voorwaarden (zie folder) Actie "Fluxysfonds" aansluiten van bestaande woning (ombouw) -82,65-100,01 per st Bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting) 242,15 293,00 per st 2/7

3 1.2. Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/h) (nieuwbouw of bestaand gebouw) De installatie omvat volgende werken Leveren en plaatsen van de dienstleiding en teller Dienstleiding max 15 m op privé terrein (van rooilijn tot teller) Ondergrondse ingangsafsluiter Eventueel plaatsen van cabine (zie periodieke vergoedingen) Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/h) De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning. Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend. Aansluiting aardgas, meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & 15m leiding op privédomein 1.719, ,00 per st Aansluiting aardgas, meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & 15m leiding op privédomein 1.950, ,00 per st Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter 917, ,01 per st Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter 1.148, ,00 per st Industriële aansluitingen (boven 40 m³/h) De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter. Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6 Basisforfait Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, incl. 15m leiding op privédomein 1.289, ,00 per st Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100, incl. 15m leiding op privédomein 1.917, ,01 per st Bijkomende industriële meter vanaf G40 (excl. meter) 484,30 586,00 per st alsook volgens type meter(s): Meter G , ,00 per st Meter G , ,00 per st Meter G100 - rotor 1.471, ,99 per st Meter G160 - rotor 1.942, ,00 per st Meter G250 - rotor 2.107, ,00 per st Meter G400 - rotor 5.685, ,00 per st Meter G650 - turbine 6.057, ,00 per st Meter G turbine 6.743, ,00 per st Meter G turbine 7.446, ,00 per st Meter G4/G6 93,39 113,00 per st Meter G16 328,10 397,00 per st Meter G25 602,48 729,00 per st alsook eventueel: Volumeherleidingsapparaat (verplicht vanaf G250) 3.512, ,00 per st Telelezing gas (vanaf jaarverbruik 1 mio m³ verplicht) 5.322, ,00 per st Reduceeruitrusting bij middendrukaansluiting: zie 6 - Periodieke aansluitvergoedingen 1.3. Aansluiting na netuitbreiding op basis van rendabiliteitsstudie door netbeheerder 1.4. Studiekosten Oriënterende studie Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting. Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief. De gegevens vervat in het voorontwerp van aansluiting binden noch de distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige wijze. De prijs wordt bepaald volgens capaciteit van de meter. Oriënterende studie t.e.m. G250 gratis per Oriënterende studie >G ,00 302,50 per 3/7

4 1.4.1 Detailstudie Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een voorstel van aansluitingscontract. De eventuele aangerekende kosten voor een vroegere oriëntatiestudie voor dezelfde variant van de aansluiting worden in mindering gebracht van de kosten voor de detailstudie. Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten Detailstudie G4 t.e.m. G25: geen studie gratis per Detailstudie G40 t.e.m. G ,00 302,50 per Detailstudie G ,00 907,50 per Detailstudie vanaf G , ,00 per 2 Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD BTWe BTWi(21%) aantal De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen 2.1. Aanpassing type meter op bestaande leiding: Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4) 82,64 99,99 per st Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25->G16) 231,40 279,99 per st 2.2. Aanpassing type meter met vervanging leiding (verzwaring) Verzwaring aansluitleiding: herplaatsing nieuwe leiding, zie nieuwe aansluiting & Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname' & Volgens type van de nieuwe meter: Meter G , ,00 per st Meter G , ,00 per st Meter G100 - rotor 1.471, ,99 per st Meter G160 - rotor 1.942, ,00 per st Meter G250 - rotor 2.107, ,00 per st Meter G400 - rotor 5.685, ,00 per st Meter G650 - turbine 6.057, ,00 per st Meter G turbine 6.743, ,00 per st Meter G turbine 7.446, ,00 per st Meter G4/G6 93,39 113,00 per st Meter G16 328,10 397,00 per st Meter G25 602,48 729,00 per st 2.2. Bijplaatsen meter vanaf G16 Indien op zelfde aansluitleiding Bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting) 242,15 293,00 per st Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter 917, ,01 per st Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter 1.148, ,00 per st 2.3. Verplaatsing aansluitleiding & Verplaatsing aansluitleiding, gedeelte herplaatsing nieuwe leiding, zie nieuwe aansluiting Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname' 2.4 Verplaatsing van de meter/meterkast op verzoek van de klant Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen (zie suppl.) 82,64 99,99 per st Verplaatsen meterkast aardgas, excl. materialen (zie suppl.) 82,64 99,99 per st 2.5 Wegname van de aansluiting (bij enkelvoudige aansluiting) of van de meter (enkel mogelijk voor bijkomende meters) Wegname van de aansluiting & (laatste) meter op verzoek van de klant G4/G6 173,55 210,00 per st Wegname van de aansluiting & (laatste) meter op verzoek van de klant G16- G25 (25 m³/h - 40 m³/h) 431,40 521,99 per st Wegname aansluiting op initiatief verdeler gratis per st Wegname van bijkomende meter(s) op verzoek van de klant 82,64 99,99 per st 2.6 Modernisering aardgasnet Wegname aansluiting op initiatief verdeler gratis per st Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering mits verbruiker binnen 2 jaar gratis per st Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering: indien geen verbruiker na 2 jaar, zie nieuwe aansluiting zonder kortingen 4/7

5 2.7 Ter beschikking stellen telpulsen Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 10 m³/h met impulsgever 95,04 115,00 per st alsook eventueel indien teller vervangen dient te worden: zie prijzen 'meter' volgens type onder Supplementen BTWe BTWi(21%) aantal De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 2 meter, en de totale aansluitlengte op privé terrein (vanaf de rooilijn tot aan de eerste teller) tot 15 meter. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte. Als alternatief kan de klant opteren om zijn gasteller nabij de rooilijn in een kast te plaatsen. De klant is vrij deze kast zelf te leveren of de opdracht aan de DNB te geven. De DNB stelt voor om de kast door de DNB te laten leveren, vermits de teller pas wordt geopend indien deze beschermd is tegen beschadiging en alle weersinvloeden, dit om corrosie te vermijden. De kast wordt als supplement aangerekend. Indien de DNB verplicht is om een aansluiting met huishoudelijk verbruik af te takken op een hoofdleiding middendruk klasse B, dan is de klant omwille van veiligheidsoverwegingen verplicht om de teller op te stellen in een door DNB geleverd PVC kastje. De kast wordt eveneens als supplement aangerekend. 3.1 Graafwerk en boringen op privé-terrein Graafwerken excl. wachtbuis (per m) 61,98 75,00 per m Graafwerken met inbegrip levering wachtbuis (per m) 68,43 82,80 per m Graven buitenput 123,97 150,00 per st Onderboring Basisforfait onderboring 198,35 240,00 per m & Onderboring, component volgens lengte (per m) 44,63 54,00 per m Doorboring binnenmuur of vloer 15,70 19,00 per st Doorboring en afdichting fundering of buitenmuur 19,01 23,00 per st 3.2 Levering gladde wachtbuis (per m) 6,45 7,80 per m 3.3 Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. graafwerken Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) buiten, bijkomend gedeelte privédomein buiten 6,98 8,45 per m Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen: Basisforfait toeslag binnenleiding >2m 150,41 182,00 per st alsook Aardgasleiding staal (<2") binnen, bijkomend gedeelte >2m 23,72 28,70 per m 3.4 Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm 195,04 236,00 per st Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm 269,42 326,00 per st Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm 641,32 776,00 per st alsook Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden 123,97 150,00 per st 3.6 Plaatsing en levering meterkast (tot en met meter G6) 138,02 167,00 per st 3.7 Toeslag overkants aansluiten indien toegestaan door netbeheerder bovenop forfait nieuwe aansluiting (zie 1.1): Voorlopige overkantse aansluiting: basisforfait onderboring - onderboring straat en gedeelte openbaar domein 198,35 240,00 per st Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m) 44,63 54,00 per m Supplement leiding, zelfde prijzen als onder Supplementen (vervolg, professionele aansluitingen) BTWe BTWi(21%) aantal 4.1 Volumeherleidingsapparaat (verplicht vanaf G250) 3.512, ,00 per st 4.2 Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. graafwerken Bijkomende leiding privédomein buiten - PE t.e.m prof/ind 6,98 8,45 per m Bijkomende leiding privédomein buiten - PE prof/ind 24,38 29,50 per m Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind 23,72 28,70 per m Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind 31,07 37,59 per m 4.3 Telelezing gas (vanaf jaarverbruik 1 mio m³ verplicht) 5.322, ,00 per st 5/7

6 4.4 Ter beschikkingstellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter: Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 10 m³/h met impulsgever 95,04 115,00 per st Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 25 m³/h met impulsgever 334,71 405,00 per st Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter vanaf 40 m³/h met impulsgever 361,98 438,00 per st alsook desgevallend: Vervangen meter zonder impulsuitgang door meter met impulsuitgang, zie prijs afzonderlijke teller (industrie) 4.5 Supplement meterkast voor gasaansluitingen > G6 Meterkast G16 637,19 771,00 per st Meterkast G25 680,99 824,00 per st Meterkast G , ,00 per st 5 Diverse prestaties en diensten BTWe BTWi(21%) aantal Diverse prestaties en diensten, dubbele aanrekening bij interventie buiten kantooruren Inningskosten (geen BTW) 28,10 per st 5.2. Uit- en indienststelling bij wanbetaling/drop Afsluiten van de meter 51,82 62,70 per st Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan) 319,01 386,00 per st Herindienststelling 51,82 62,70 per st 5.3. Onbedoelde energielevering door distritienetbeheerder Toeslag wegens fraude 551,24 667,00 per st Onbedoelde energielevering door DNB - gas 29,09 35,20 per MWh 5.4. Kosten Nutteloze verplaatsing (aardgas) 51,82 62,70 per st Gewone verplaatsing (aardgas), reden 51,82 62,70 per st Niet respecteren basisopstelling of afmetingen aardgas 150,41 182,00 per st 5.5. Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant Afsluiten van de meter 51,82 62,70 per st Herindienststelling 51,82 62,70 per st 5.6. Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting) gratis per st 5.7. Herplaatsing van de verzegeling Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels 51,82 62,70 per st 5.8. Ijken van de meter op de ijkbank Ijking bij foutieve meter gratis per st Ijking meter G4/G6 (in geval meter niet-foutieve meter) 414,88 502,00 per st Nazicht gasdruk door DNG (in geval druk correct blijkt) 124,79 151,00 per st 5.9. Tussentijdse meteropname aardgas 51,82 62,70 per st 5.10 Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in 83,47 101,00 per Amp 6/7

7 6 Reduceercabine & onderhoud: eenmalige en periodieke vergoeding BTWe BTWi(21%) aantal Indien een cabine noodzakelijk is wordt deze enkel verhuurd door tegen de hieronder vermelde maandelijkse huurprijzen. Het tarief wordt aangerekend voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een ontspanningsinstallatie. De bruto capaciteit van de meetinstallatie, het type cabine en het aanwezig zijn van een kast zijn de variabelen van het tarief. De nieuwe klanten hebben geen mogelijkheid om de cabine aan te kopen, vermits de aansluiting het geheel van de uitrusting is om de installaties van een distributienetgebruiker met de distributieleiding te verbinden, en bevat de dienstleiding en de meetinrichting. Het onderhoud in het onderhoudscontract omvat: - onderhoud: nazicht en reiniging - vervanging van filterelement - vervanging van niet metalen afdichtingelementen - vervanging van zachte delen van de regelaar - kleine corrosiewerende behandeling - herstellen van kleine storingen - interventies ingeval van defect aan het gasstation indien dit veroorzaakt is door een uitval van een onderdeel van het gasstation, de werkuren, verplaatsing deze interventie zijn ten laste van de distributienetbeheerder De dienstverlening omvat geen: - bouwkundige werkzaamheden indien gebouw eigendom is van klant - herstelling van schade door verkeerd gebruik (zoals overbelasting, interventies door derden,...) - herstelling van schade door nalatigheid (zoals onverzorgde behuizing zonder bescherming tegen klimaatinvloeden, niet verwittigen van distributienetbeheerder bij regeling en onderhoud door derden) - materialen die hierboven niet vermeld zijn 6.1. Periodieke vergoedingen, DNB Interenerga BTWe BTWi(21%) aantal Huur drukreduceeruitrusting - dubbele lijn huur reduceeruitrusting - tot en met 250 Nm³/u 85,12 103,00 per maand huur reduceeruitrusting >250 Nm³/u tot 500 Nm³/h 134,71 163,00 per maand huur reduceeruitrusting >500 Nm³/u tot 1500 Nm³/h 169,42 205,00 per maand huur reduceeruitrusting >1500 Nm³/u tot 2500 Nm³/h 211,57 256,00 per maand huur reduceeruitrusting >2500 Nm³/u tot 3500 Nm³/h 254,55 308,01 per maand Onderhoud gaskabine en reduceeruitrusting onderhoud cabine - tot en met 1500 Nm³/h 100,00 121,00 per maand onderhoud cabine - >1500 Nm³/u tot 2500 Nm³/h 130,58 158,00 per maand onderhoud cabine - >2500 Nm³/u tot 3500 Nm³/h 161,98 196,00 per maand Huur van een standaard kast voor drukreductie Vervallen Alu-kast 44,30 53,60 per maand Vervallen (Polyesterkast 5 bar - 25 Nm³/h dubbele lijn) 26,94 32,60 per maand Vervallen Polyesterkast LD 12,81 15,50 per maand Diverse huren Huur corrector (volumeherleiding) 35,21 42,60 per maand Huur tijdelijke middendrukcabine (per begonnen dag) 1.495, ,00 per dag In dienst nemen tijdelijke middendrukcabine 746,28 903,00 per st Uit dienst nemen tijdelijke middendrukcabine 373,55 452,00 per st 7 Grondwerken op openbaar domein aardgas (volgens betreffende DNB) BTWe BTWi(21%) aantal Tabel grondwerken op openbaar domein, aardgas - Interelectra Grondwerken op openbaar domein, Interelectra 24,21 29,29 per m 7/7

Tarieven aansluitingen aardgas 2009-2012 Distributienetbeheer aardgas: IVEG 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal

Tarieven aansluitingen aardgas 2009-2012 Distributienetbeheer aardgas: IVEG 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting: Er

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen aardgas 2009-2012 Distributienetbeheer aardgas: Inter-Energa 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal

Tarieven aansluitingen aardgas 2009-2012 Distributienetbeheer aardgas: Inter-Energa 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting: Er

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen aardgas 2014 Distributienetbeheer aardgas: IVEG 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel

Tarieven aansluitingen aardgas 2014 Distributienetbeheer aardgas: IVEG 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel Tarieven aansluitingen aardgas 2014 Distributienetbeheer aardgas: IVEG 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) Elke gasaansluiting

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen aardgas 2014 Distributienetbeheer aardgas: Interenerga 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel

Tarieven aansluitingen aardgas 2014 Distributienetbeheer aardgas: Interenerga 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel Tarieven aansluitingen aardgas 2014 Distributienetbeheer aardgas: Interenerga 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) Elke gasaansluiting

Nadere informatie

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6-10 m³/u)

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6-10 m³/u) 1 Nieuwe aansluitingen gas 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6-10 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting: Er is een distributieleiding

Nadere informatie

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) 1.1.1 Standaardaansluiting voor één leverpunt

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) 1.1.1 Standaardaansluiting voor één leverpunt 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal artikel 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting:

Nadere informatie

Infrax West - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname

Infrax West - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname Infrax West - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven - Afname NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) 0-5 000 5 001-150

Nadere informatie

TELEGEMETEN KLANTEN *

TELEGEMETEN KLANTEN * TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER IVERLEK Opgelegd door de CREG Geldig voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2006 NIETTELEGEMETEN KLANTEN * TELEGEMETEN KLANTEN * DOORVERVOER TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER

Nadere informatie

TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERELECTRA-PLIGAS Goedgekeurd door de CREG geldig van 1 januari tot 31 december 2004

TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERELECTRA-PLIGAS Goedgekeurd door de CREG geldig van 1 januari tot 31 december 2004 TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERELECTRA-PLIGAS Goedgekeurd door de CREG geldig van 1 januari tot 31 december 2004 TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN KLANTENGROEP

Nadere informatie

6,09 157,00 - zie afzonderlijke tariefbladen

6,09 157,00 - zie afzonderlijke tariefbladen DNB INTERGEM TARIEFLIJST 2008 NIETTELEGEMETEN KLANTEN * TELEGEMETEN KLANTEN * DOORVERVOER TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) Allin tarief 0 5 000

Nadere informatie

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6-10 m³/u)

1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6-10 m³/u) 1 Nieuwe aansluitingen gas 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6-10 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting: Er is een distributieleiding

Nadere informatie

Schijven in kwh Prijs. Tarief voor doorvoer 0,0008700 EUR/kWh

Schijven in kwh Prijs. Tarief voor doorvoer 0,0008700 EUR/kWh TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER IVERLEK Opgelegd door de CREG - geldig voor de periodes van 1 januari tot 31 maart, van 1 april tot 30 juni, van 1 juli tot 30 september en van 1 oktober tot en

Nadere informatie

Infrax West - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname

Infrax West - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname Infrax West - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven - Afname NIET-TELEGEMETEN KLANTEN (*) TELEGEMETEN KLANTEN (*) Doorvervoer (*) T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) All-in

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen aardgas 2017 Distributienetbeheer aardgas: 2017 Infrax West BTWe BTWi(21%) aantal artikel 1 Nieuwe aansluitingen gas

Tarieven aansluitingen aardgas 2017 Distributienetbeheer aardgas: 2017 Infrax West BTWe BTWi(21%) aantal artikel 1 Nieuwe aansluitingen gas 1 Nieuwe aansluitingen gas 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G6-10 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting:. Er is een distributieleiding

Nadere informatie

Intergem - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname

Intergem - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname Intergem - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) 0-5 000 5 001-150

Nadere informatie

TELEGEMETEN KLANTEN 5,94 157,00 -

TELEGEMETEN KLANTEN 5,94 157,00 - DNB IMEWO TARIEFLIJST 2011 NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN DOORVERVOER PERIODIEKE TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER (Art 9-11-12-13 - KB 02/09/2008-Gas (*)) T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik

Nadere informatie

1/7. 1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) 1.1.2 Meervoudige laagspanningsaansluitingen

1/7. 1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) 1.1.2 Meervoudige laagspanningsaansluitingen Infrax West, Internerga, IVEG & PBE 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning BTWe BTWi(21%) aantal artikel Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen

Nadere informatie

TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER WVEM Goedgekeurd door de CREG Geldig voor de periode van 1 januari tot 31 december 2005 1/12.

TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER WVEM Goedgekeurd door de CREG Geldig voor de periode van 1 januari tot 31 december 2005 1/12. TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER WVEM Goedgekeurd door de CREG Geldig voor de periode van 1 januari tot 31 december 2005 TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN 1) Tarief

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2014 Distributienetbeheer elektriciteit: Infrax West, Interenerga, IVEG & PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2014 Distributienetbeheer elektriciteit: Infrax West, Interenerga, IVEG & PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning BTWe BTWi(21%) aantal artikel Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2008 Distributienetbeheer elektriciteit: WVEM BTWe BTWi(21%) aantal

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2008 Distributienetbeheer elektriciteit: WVEM BTWe BTWi(21%) aantal 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) 1.1.2 Meervoudige laagspanningsaansluitingen

1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) 1.1.2 Meervoudige laagspanningsaansluitingen Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2014 Distributienetbeheer elektriciteit: Infrax West 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning BTWe BTWi(21%) aantal artikel Alle aansluitvergoedingen zijn

Nadere informatie

KLANTENGROEP 1 KLANTENGROEP 2. Schijven Prijs I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN Jaarschijf kwh Maandschijf kwh Jaarschijf GWh Maandschijf kwh (3)

KLANTENGROEP 1 KLANTENGROEP 2. Schijven Prijs I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN Jaarschijf kwh Maandschijf kwh Jaarschijf GWh Maandschijf kwh (3) TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER IVERLEK Opgelegd door de CREG Geldig voor de periodes van 1 april tot 30 juni en van 1 juli tot 30 september 2005 TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER KLANTENGROEP 1 KLANTENGROEP

Nadere informatie

Gaselwest - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname

Gaselwest - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname Gaselwest - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) 0-5 000 5 001-150

Nadere informatie

Sibelgas - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname

Sibelgas - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven Afname Sibelgas - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) 0-5 000 5 001-150

Nadere informatie

1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) 1.1.2 Meervoudige laagspanningsaansluitingen

1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) 1.1.2 Meervoudige laagspanningsaansluitingen Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning BTWe BTWi(21%) aantal Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen

Nadere informatie

Studiekosten in functie van het aan te sluiten vermogen

Studiekosten in functie van het aan te sluiten vermogen ## GASELWEST Tarieven aansluiting aardgas 2017 Studiekosten in functie van het aan te sluiten vermogen Vermogen Oriënterende studie Detailstudie 7,65%

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2009-2012 Distributienetbeheer elektriciteit: Inter-Energa BTWe BTWi(21%) aantal

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2009-2012 Distributienetbeheer elektriciteit: Inter-Energa BTWe BTWi(21%) aantal 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor zover de woning aansluitbaar

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

PERIODIEKE TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER (Art KB 02/09/2008-Gas (*)) I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet (Art 11 1)

PERIODIEKE TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER (Art KB 02/09/2008-Gas (*)) I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet (Art 11 1) DNB IVERLEK TARIEFLIJST 2014 NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN DOORVERVOER PERIODIEKE TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER (Art 9-11-12-13 - KB 02/09/2008-Gas (*)) T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik

Nadere informatie

TELEGEMETEN KLANTEN 5,87 157,00 -

TELEGEMETEN KLANTEN 5,87 157,00 - DNB SIBELGAS TARIEFLIJST 2012 NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN DOORVERVOER PERIODIEKE TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER (Art 9-11-12-13 - KB 02/09/2008-Gas (*)) T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik

Nadere informatie

Nieuwe aansluitingen Elektriciteit - laagspanningsnet en laagspanningspost 2006 versie 1/9/2005

Nieuwe aansluitingen Elektriciteit - laagspanningsnet en laagspanningspost 2006 versie 1/9/2005 Nieuwe aansluitingen Elektriciteit - laagspanningsnet en laagspanningspost 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning BTWe BTWi(21%) aantal Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd

Nadere informatie

Voor DNB WVEM : levering aansluitkabel en plaatsing op privé-domein opgedragen aan klant conform richtlijnen.

Voor DNB WVEM : levering aansluitkabel en plaatsing op privé-domein opgedragen aan klant conform richtlijnen. 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning BTWe BTWi(21%) aantal Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor

Nadere informatie

1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva)

1.1 Nieuwe aansluitingen laagspanningsnet. 1.1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning BTWe BTWi(21%) aantal artikel Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor

Nadere informatie

TRANS HS 26-1 kv TRANS-LS. HOOFDV zonder piekmeting. zonder piekmeting

TRANS HS 26-1 kv TRANS-LS. HOOFDV zonder piekmeting. zonder piekmeting Infrax West - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven - Afname TRANS HS 26-1 kv TRANS-LS LS PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER Globalisation code BTW - % (***) Type voeding HOOFDV HULPV HOOFDV

Nadere informatie

1.1 Nieuwe aansluiting middenspanningsnet

1.1 Nieuwe aansluiting middenspanningsnet 1 Nieuwe aansluitingen middenspanningsnet 1-26kV Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij

Nadere informatie

Gaselwest - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2016 - Afname

Gaselwest - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2016 - Afname Gaselwest - AARDGAS - Tarieflijst distributienettarieven 2016 - Afname NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) All-in tarief

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2015 Distributienetbeheer elektriciteit: 2015 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2015 Distributienetbeheer elektriciteit: 2015 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor zover het gebouw aansluitbaar

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2015 Distributienetbeheer elektriciteit: 2015 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - middenspanning 2015 Distributienetbeheer elektriciteit: 2015 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen middenspanning Bij een middenspanningsaansluiting is het vermogen en het kabeltracé niet in de forfaitaire vergoeding begrepen. Een detailstudie wordt aangerekend bij elke vraag

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2016 Distributienetbeheer elektriciteit: 2016 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor zover het gebouw aansluitbaar

Nadere informatie

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker Tarieven Pidpa U vindt hier de tarieven voor: Verhuizen Bouwen en verbouwen drinkwater Bouwen en verbouwen riolering Bouwen en verbouwen keuring Specifieke prestaties Overige diensten Kosten bij niet tijdige

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2017 Distributienetbeheer elektriciteit: 2017 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE (Vlaanderen)

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2017 Distributienetbeheer elektriciteit: 2017 Infrax West, Interenerga, IVEG en PBE (Vlaanderen) 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor zover het gebouw aansluitbaar

Nadere informatie

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa medewerker Tarieven Pidpa U vindt hier de tarieven voor: Verhuizen Bouwen en verbouwen drinkwater Bouwen en verbouwen riolering Bouwen en verbouwen keuring Specifieke prestaties Overige diensten Kosten bij niet tijdige

Nadere informatie

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term.

Indien er in een maand geen verbruik is : is er alleen de aanrekening van de kw-term. EXPLOITATIEJAAR 2005 opmerking : PERIODE : 01-07-2005-30-09-2005 INTERMOSANE Hoogspanning Laagspanning (2) (3) (4) (5) TransHS 26-1kV TransLS LS II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief

Nadere informatie

IVEG 2006. Standaard Bestekprijzen Aansluitingen Middenspanning 2006 (SBA MS 2006)

IVEG 2006. Standaard Bestekprijzen Aansluitingen Middenspanning 2006 (SBA MS 2006) IVEG 2006 Aansluiting MS 1000 kva en < 400m van het bestaande MS-net De totale kostprijs wordt samengesteld uit: Verbindingsmof (3f) - 0,1 of 2 0,1 of 2 Eindmof binneninstallatie (3f) 4,3 of 2 4,3 of 2

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : juli-augustus-september 2004

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : juli-augustus-september 2004 P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : juli-augustus-september 2004 INFRASTRUCTUURDEEL Middenspanning Transformatie MS/LS (4) Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te leggen

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit

a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit a. Nettarieven BLAD 1 Basis: Technisch reglement Distributie Elektriciteit / 01.07.03 KB Tariefstructuur en boekhouding distributie Elektriciteit Aansluiting op Vermogen/ Tarieven voor gebruik van het

Nadere informatie

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2005

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2005 P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2005 INFRASTRUCTUURDEEL Tranformatie HS/MS Middenspanning Transformatie MS/LS (4) Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te

Nadere informatie

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2008

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2008 P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2008 INFRASTRUCTUURDEEL Tranformatie HS/MS Middenspanning Transformatie MS/LS (4) Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te

Nadere informatie

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa-medewerker. Verplaatsingskost 54,03 ff 6%

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa-medewerker. Verplaatsingskost 54,03 ff 6% Tarieven Pidpa U vindt hier de tarieven voor: - Verhuizen - Bouwen en verbouwen drinkwater - Bouwen en verbouwen riolering - Bouwen en verbouwen - ontwikkelingen - Bouwen en verbouwen - keuring - Specifieke

Nadere informatie

Hoogspanning. 26-1kV (=Hoogspanning DNB)

Hoogspanning. 26-1kV (=Hoogspanning DNB) Trans (=HS/ gelijkgestelden) II Tarief gebruik net (art.5 kb 11.7.2002): tarief tarief tarief tarief tarief tarief tarief tarief 1. Tarief voor onderschreven en bijkomend vermogen : onderschreven bijkomend

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Tom Feys Verantwoordelijke Facturatie & Inningen https://be.linkedin.com/in/tomfeys

Nadere informatie

Modaliteiten van de ter beschikking stelling

Modaliteiten van de ter beschikking stelling Modaliteiten van de ter beschikking stelling Algemeen: Er is een principieel akkoord van de distributienetbeheerder (DNB) tot het ter beschikking stellen van uitgangsimpulsen van de gasmeetinstallatie

Nadere informatie

Model van stramien van het verslag over de kwaliteit van de prestaties voor gas van de Brusselse distributienetbeheerder - Sibelga

Model van stramien van het verslag over de kwaliteit van de prestaties voor gas van de Brusselse distributienetbeheerder - Sibelga REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20110527-113) betreffende het Model van stramien van het verslag over de kwaliteit van de prestaties voor gas

Nadere informatie

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2003

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2003 P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2003 INFRASTRUCTUURDEEL Middenspanning Transformatie MS/LS Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te leggen kabel Orientatiestudie

Nadere informatie

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa-medewerker. Verplaatsingskost 55,11 ff 6%

Tarieven Pidpa. Verhuizen. Overname van bestaande watermeter met plaatsbezoek van Pidpa-medewerker. Verplaatsingskost 55,11 ff 6% Tarieven Pidpa U vindt hier de tarieven voor: - Verhuizen - Bouwen en verbouwen drinkwater - Bouwen en verbouwen riolering - Bouwen en verbouwen - ontwikkelingen - Bouwen en verbouwen - keuring - Specifieke

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

26-1 kv. HULPV piekmeting. HOOFDV piekmeting. HOOFDV zonder piekmeting. HULPV zonder piekmeting

26-1 kv. HULPV piekmeting. HOOFDV piekmeting. HOOFDV zonder piekmeting. HULPV zonder piekmeting Infrax West - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven vanaf 01/08/ t.e.m. 31/12/ - Afname TRANS HS 26-1 kv TRANS-LS LS PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER Globalisation code BTW - % (***)

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11 Distributienetbeheer elektriciteit: 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd

Nadere informatie

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2012 Distributienetbeheer elektriciteit: Interenerga

Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 2012 Distributienetbeheer elektriciteit: Interenerga Tarieven aansluitingen elektriciteit - laagspanning 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning BTWe BTWi(21%) aantal artikel Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Tarievenlijst 2016 Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 7 TARIEVENLIJST 2016 Onderstaand treft u de prijsgegevens

Nadere informatie

Maximumprijs aardgas Niet beschermde gedropte klanten

Maximumprijs aardgas Niet beschermde gedropte klanten Toepasbaar vanaf 01/07/2015 tem 31/12/2015 c /kwh 21% BTW incl. Energie 3,809 3,809 Transport 0,178 0,178 Distributie 2,516 1,386 Totaal (excl. heffingen) 6,503 5,373 Distributie 25,66 88,97 Het distributietarief

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Gasaansluitingen. Douwe Koops, adviseur Componenten AsM Enexis

Gasaansluitingen. Douwe Koops, adviseur Componenten AsM Enexis Gasaansluitingen Douwe Koops, adviseur Componenten AsM Enexis Agenda: Inleiding Aansluitproces Normen en eisen Aansluitingen op lage druk net Aansluitingen op hoge druk net Vragen en discussie Definitie

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw

Specifieke kosten en vergoedingen Incl. btw Excl. btw Administratieve kosten voor herinneringen Voor privé-klanten Voor professionele klanten Administratieve kosten voor aanvraag van de factuur Tussentijdse factuur 4,50 3,72 Volledige gedetailleerde factuur:

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw

De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw De muurdoorgang en multiplexplaat bij nieuwbouw Inhoud De nutsleidingen binnenbrengen... 3 Definities... 3 De wachtbuizen... 3 De energiebocht/energiesteen plaatsen... 4 Energiebocht voor opstelling op

Nadere informatie

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SinDs De invoering van De ELeKtriCiteitsWet 1998 en De GasWet Bestaat er

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015

Welkom. Partnerwerking Eandis. oktober 2015 Welkom Partnerwerking Eandis oktober 2015 Agenda 3. Aansluiten van eengezinswoning Aanvraag registreren Eenvoudige niet-eenvoudige aansluiting Tijdsverloop Technische en bouwkundige voorwaarden Uitvoering

Nadere informatie

DISTRIBUTIENETTARIEVEN versie DECEMBER 2008

DISTRIBUTIENETTARIEVEN versie DECEMBER 2008 DISTRIBUTIENETTARIEVEN - 2009-2012 - versie DECEMBER 2008 PBE INFRASTRUCTUURDEEL Tranformatie HS/MS Middenspanning Transformatie MS/LS (4) Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te leggen kabel

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor zover het gebouw aansluitbaar

Nadere informatie

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor zover het gebouw aansluitbaar

Nadere informatie

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11

1.1 Laagspanningsaansluiting (tot 25 kva) Aansluitingen Infrax 2017 v4-y LS MS Gas zonder markering.xlsx 1/11 1 Nieuwe aansluitingen laagspanning Alle aansluitvergoedingen zijn slechts geldig voor zover de klant gezorgd heeft voor de leveringen en werken die hem worden toevertrouwd en voor zover het gebouw aansluitbaar

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

InterEnerga - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven Afname

InterEnerga - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven Afname InterEnerga - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven - Afname TRANS HS 26-1 kv TRANS-LS LS PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER Globalisation code BTW - % (***) Type voeding HOOFDV HULPV HOOFDV

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 6 Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst In deze folder vindt

Nadere informatie

Je aftakking op het drinkwaternet

Je aftakking op het drinkwaternet Je aftakking op het drinkwaternet (Ver)bouw je? Dan is het belangrijk dat je in je woning tijdig over drinkwater beschikt. Deze folder legt stap voor stap uit hoe je een aftakking op het drinkwaternet

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015)

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2008

P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2008 P.B.E. - TARIEVEN VOOR AANSLUITING OP HET DISTRIBUTIENET : DIENSTJAAR 2008 INFRASTRUCTUURDEEL Tranformatie HS/MS Middenspanning Transformatie MS/LS (4) Laagspanning Aansluitvermogen Lengte nieuw aan te

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Intergem - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Injectie

Intergem - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Injectie Intergem - ELEKTRICITEIT - Tarieflijst distributienettarieven 2015 - Afname TRANS HS >26-36 kv 26-1 kv TRANS-LS LS PROSUMENTEN MET TERUGDRAAIENDE TELLER VELDNAAM Globalisation code BTW - % (¹) Type voeding

Nadere informatie

Verhuisdocument voor uw organisatie

Verhuisdocument voor uw organisatie Verhuisdocument voor uw organisatie Deel 1: Mijn nieuwe locatie Pagina 1 van 6 1. Mijn nieuwe locatie: mijn gegevens Klantennummer contactpersoon Telefoon Wij verhuizen naar volgende (nieuwe) locatie Datum

Nadere informatie