> < > Vaste term (EUR/jaar) 11,99 84,91 584, ,46 - -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0-5 000 5 001-150 000 150 001-1 000 000 > 1 000 000 < 10 000 000 > 10 000 000. Vaste term (EUR/jaar) 11,99 84,91 584,36 3226,46 - -"

Transcriptie

1 TARIEVEN AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER INTER-ENERGA Opgelegd door de CREG Geldig voor de periode van 1 januari tot 31 maart 2007 TARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEER NIET TELEGEMETEN KLANTEN * TELEGEMETEN KLANTEN * DOORVOER T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD Jaarverbruik (kwh) Jaarverbruik (kwh) > < > I. TARIEVEN VOOR DE BASISDIENSTEN 1) Het periodiek tarief voor de activiteit van overbrenging met het net Vaste term (EUR/jaar) 11,99 84,91 584, , Proportionele term (EUR/kWh) 0, , , , , , , , Capaciteit (EUR/maxcap) , , ) Het periodiek tarief voor de metingactiviteit Jaaropname - YMR (EUR/jaar) Monthly Meter Reading - MMR (EUR/jaar) Automatic Meter Reading - AMR (EUR/jaar) 4,76-144, ,00 3) Het periodiek tarief voor het systeembeheer (EUR/kWh) 4) De éénmalig toe te passen tarieven voor de plaatsing of de wijziging van een aansluiting zie afzonderlijke tariefbladen zie afzonderlijke tariefbladen II. TARIEVEN VOOR DE COMPLEMENTAIRE DIENSTEN Ontspanning bij de klant III. TARIEVEN VOOR DE SUPPLEMENTAIRE DIENSTEN IV. BELASTINGEN, HEFFINGEN, TOESLAGEN, BIJDRAGEN EN RETRIBUTIES 1) de toeslagen of heffingen ter financiering van de openbare dienstverplichtingen (EUR/kWh) 0, , , , , , ) Niet-gekapitaliseerde lasten van het verleden (EUR/kWh) 0, , , , , , ) de lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies (EUR/kWh) 0, , , , , , * : zie TOEWIJZINGS- EN FACTURATIEMODALITEITEN TOEWIJZINGSMODALITEITEN > De toewijzing van een gebruiker in jaaropnamesysteem aan één van de tariefcategorieën, T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van zijn laatst gemeten verbruik omgerekend naar één jaar met behulp van zijn SLP met KCF. > De toewijzing van een gebruiker in maandopnamesysteem aan één van de tariefcategorieën, T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie naar één jaar indien onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar.** > De toewijzing van een gebruiker uitgerust met een telemetersysteem aan één van de tariefcategoriën T5 of T6 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie volgens profiel van de klant in geval van onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar. > Voor nieuwe gebruikers gebeurt de toewijzing op basis van een geschat jaarverbruik en de keuze van een meteringsysteem ** Van de regel om T4 gedurende het ganse kalenderjaar toe te passen kan worden afgeweken indien 3 voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn : ten eerste : de klant (of zijn energieleverancier) vraagt uitdrukkelijk om het tarief te veranderen; ten tweede : het bewijs wordt geleverd dat het reële of verwachte jaarverbruik lager ligt dan de drempel van 1 miljoen kwh ;en ten derde het nieuwe verbruikspeil is duurzaam (meer dan één jaar). De rechtzetting gebeurt met retro-actieve kracht. FACTURATIEMODALITEITEN > Voor de gebruiker in jaaropnamesysteem dient eerst, op basis van zijn gemeten verbruik omgerekend naar één jaar, het tarief (T1, T2, T3 of T4) bepaald te worden. Indien dit tarief verschilt van het tarief waaraan de tussentijdse facturen werden opgesteld, dan heeft de gebruiker recht op het meest gunstige tarief (= best billing principe). Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kwh over de verschillende tariefperioden verdeeld te worden op basis van SLP met KCF. Voor de facturatie van de vaste term en de meteringkost worden de jaartarieven geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt. > De gemeten kwh van een gebruiker in maandopnamesysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. De vaste term en de meteringkost worden geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt. > De gemeten kwh en capaciteiten van gebruikers uitgerust met een telemeteringsysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd. > Onderbreekbare klanten: een tariefreductie kan worden toegekend indien de netgebruiker onderbreekbaar is en op voorwaarde dat deze reductie in overeenstemming staat met de kostenbesparing die de DNB hierdoor realiseert. 1/7

2 AANSLUITINGSTARIEVEN DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTER-ENERGA 1 Nieuwe aansluitingen gas BTWe BTWi(21%) aantal 1.1. Nieuwe aansluitingen lagedruk (max G10-16 m³/u) Elke gasaansluiting die voldoet aan al de volgende voorwaarden is een standaard gasaansluiting: Er is een distributieleiding lagedruk of middendruk (tot max 5 bar) met voldoende capaciteit beschikbaar De gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager of gelijk aan 16m³/h De gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 25 of 21 mbar Aansluitingen van appartementen waarop het aantal toegangspunten kleiner of gelijk is aan 3 en de aansluitcapaciteit per toegang beperkt is tot 10m³/h behoren ook tot de standaard gasaansluitingen De basisinstallatie van een nieuwe standaard gasaansluiting omvat volgende werken: Plaatsen van teller en afsluiter in de woning Aanleg van de dienstleiding Tellerkast voor buitenopstelling igv huishoudelijke MD aansluiting (meerprijs voor PVC kast) Onderboring van de rijweg Uitgezonderd: Indien de DNB binnen afzienbare tijd een netuitbreiding langs zijn kant van de woning voorziet en de klant op deze netuitbreiding niet kan wachten, dan rekent de DNB de onderboring aan. In de werken zijn NIET inbegrepen: plaatsen wachtbuizen op privé terrein maken werkput aan de gevel (1mx1mx1m) Tellerkast voor buitenopstelling Plaatsen van ondergrondse afsluiter indien nodig Maximale lengte De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 2 meter, en de totale aansluitlengte op privé terrein (vanaf de rooilijn tot aan de eerste teller) tot 15 meter. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte. Vanaf 1 januari 2006 wordt er door de DNB een bijkomende korting van 100 (incl. BTW) gegeven aan de klanten die in een bestaande woning een nieuwe aardgasaansluiting plaatsen. Deze korting is van toepassing tot uitputting van het Fluxysfonds. Alle commerciële premies worden slechts definitief toegekend op voorwaarde dat de meter ten laatste 1 jaar na de realisatie van de aansluiting geopend wordt en gelden slechts éénmaal per verbruiksadres. De kortingen gelden enkel voor nieuwe aansluitingen en niet voor aanpassingen achteraf. Maken van de muurdoorvoer (niet van toepassing bij nieuwbouw of bij gegoten kelder) Standaardaansluiting voor één leverpunt Standaardaansluiting aardgas (21/25 mbar, meter G4, max 6 m³/h, incl. tot 15m aansluitleiding op privédomein) 719,01 870,00 per st Nieuwe aansluiting aardgas meter G6 (max. 10 m³/u) incl. ontspanner 719,01 870,00 per st & Korting aardgasaansluiting, type G4/G6-519,01-628,00 per st ofwel totaal na korting Nettoprijs standaardaansluiting aardgas (G4) - incl. commerciële actie, excl. "Fluxys" 200,00 242,00 per st Woningen of appartementen vanaf 2 woongelegenheden* (2 leverplaatsen) Standaardaansluiting aardgas appartement met eerste meter (type G4, max 6m³/h) 719,01 870,00 per st & Korting aardgasaansluiting, type G4/G6-519,01-628,00 per st ofwel totaal na korting Nettoprijs aansluiting appartement en eerste meter aardgas (G4, max 6m³/h) - incl. commerciële actie, excl. "Fluxys" 200,00 242,00 per st Bijkomende meter, gelijktijdig met basisaansluiting (niet cumuleerbaar met korting) 200,00 242,00 per st Actie "Fluxysfonds" Enkel van toepassing bij enkelvoudige aansluiting G4/G6, tot uitputting fluxysfonds en indien binnen voorwaarden (zie folder) Actie "Fluxysfonds" aansluiten van bestaande woning (ombouw) -82,65-100,01 per st Bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting) 242,15 293,00 per st 2/7

3 1.2. Nieuwe aansluitingen professionele klanten vanaf G16 (max 25 m³/h) (nieuwbouw of bestaand gebouw) De installatie omvat volgende werken Leveren en plaatsen van de dienstleiding en teller Dienstleiding max 15 m op privé terrein (van rooilijn tot teller) Ondergrondse ingangsafsluiter Eventueel plaatsen van cabine (zie periodieke vergoedingen) Kleinzakelijke aansluitingen (tot max. 40 m³/h) De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting, de ondergrondse afsluiter en de ontspanning. Indien een kast noodzakelijk is, wordt dit als supplement aangerekend. Aansluiting aardgas, meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & 15m leiding op privédomein 1.719, ,00 per st Aansluiting aardgas, meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & 15m leiding op privédomein 1.950, ,00 per st Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter 917, ,01 per st Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter 1.148, ,00 per st Industriële aansluitingen (boven 40 m³/h) De prijs omvat het plaatsen van de aansluiting en de ondergrondse afsluiter. Indien een cabine noodzakelijk is wordt dit bijkomend aangerekend: zie verder onder 6 Basisforfait Basisforfait industriële aansluiting G40 t.e.m. G65, incl. 15m leiding op privédomein 1.289, ,00 per st Basisforfait industriële aansluiting vanaf G100, incl. 15m leiding op privédomein 1.917, ,01 per st Bijkomende industriële meter vanaf G40 (excl. meter) 484,30 586,00 per st alsook volgens type meter(s): Meter G , ,00 per st Meter G , ,00 per st Meter G100 - rotor 1.471, ,99 per st Meter G160 - rotor 1.942, ,00 per st Meter G250 - rotor 2.107, ,00 per st Meter G400 - rotor 5.685, ,00 per st Meter G650 - turbine 6.057, ,00 per st Meter G turbine 6.743, ,00 per st Meter G turbine 7.446, ,00 per st Meter G4/G6 93,39 113,00 per st Meter G16 328,10 397,00 per st Meter G25 602,48 729,00 per st alsook eventueel: Volumeherleidingsapparaat (verplicht vanaf G250) 3.512, ,00 per st Telelezing gas (vanaf jaarverbruik 1 mio m³ verplicht) 5.322, ,00 per st Reduceeruitrusting bij middendrukaansluiting: zie 6 - Periodieke aansluitvergoedingen 1.3. Aansluiting na netuitbreiding op basis van rendabiliteitsstudie door netbeheerder 1.4. Studiekosten Oriënterende studie Het doel van een oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van aansluiting. Het indienen van een aanvraag voor een oriënterende studie is facultatief. De gegevens vervat in het voorontwerp van aansluiting binden noch de distributienetbeheerder, noch de aanvrager van de oriënterende studie op enige wijze. De prijs wordt bepaald volgens capaciteit van de meter. Oriënterende studie t.e.m. G250 gratis per Oriënterende studie >G ,00 302,50 per 3/7

4 1.4.1 Detailstudie Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van een voorstel van aansluitingscontract. De eventuele aangerekende kosten voor een vroegere oriëntatiestudie voor dezelfde variant van de aansluiting worden in mindering gebracht van de kosten voor de detailstudie. Voor standaard gasaansluitingen zijn er geen studiekosten Detailstudie G4 t.e.m. G25: geen studie gratis per Detailstudie G40 t.e.m. G ,00 302,50 per Detailstudie G ,00 907,50 per Detailstudie vanaf G , ,00 per 2 Aanpassingen aan bestaande installaties huishoudelijke klanten LD BTWe BTWi(21%) aantal De kortingen voor nieuwe aansluitingen gelden niet voor aanpassingen 2.1. Aanpassing type meter op bestaande leiding: Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G4->G6, G6->G4) 82,64 99,99 per st Verzwaring of verlaging op zelfde aansluitleiding (G16->G25, G25->G16) 231,40 279,99 per st 2.2. Aanpassing type meter met vervanging leiding (verzwaring) Verzwaring aansluitleiding: herplaatsing nieuwe leiding, zie nieuwe aansluiting & Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname' & Volgens type van de nieuwe meter: Meter G , ,00 per st Meter G , ,00 per st Meter G100 - rotor 1.471, ,99 per st Meter G160 - rotor 1.942, ,00 per st Meter G250 - rotor 2.107, ,00 per st Meter G400 - rotor 5.685, ,00 per st Meter G650 - turbine 6.057, ,00 per st Meter G turbine 6.743, ,00 per st Meter G turbine 7.446, ,00 per st Meter G4/G6 93,39 113,00 per st Meter G16 328,10 397,00 per st Meter G25 602,48 729,00 per st 2.2. Bijplaatsen meter vanaf G16 Indien op zelfde aansluitleiding Bijplaatsen meter (type G4 of G6) op bestaande aansluiting (niet cumuleerbaar met korting) 242,15 293,00 per st Bijkomende meter G16 (max. 25 m³/u) incl. ontspanner & meter 917, ,01 per st Bijkomende meter G25 (max. 40 m³/u) incl. ontspanner & meter 1.148, ,00 per st 2.3. Verplaatsing aansluitleiding & Verplaatsing aansluitleiding, gedeelte herplaatsing nieuwe leiding, zie nieuwe aansluiting Wegname bij verplaatsing aansluitleiding, zie 'wegname' 2.4 Verplaatsing van de meter/meterkast op verzoek van de klant Verplaatsing teller op zelfde aansluitleiding, excl. materialen (zie suppl.) 82,64 99,99 per st Verplaatsen meterkast aardgas, excl. materialen (zie suppl.) 82,64 99,99 per st 2.5 Wegname van de aansluiting (bij enkelvoudige aansluiting) of van de meter (enkel mogelijk voor bijkomende meters) Wegname van de aansluiting & (laatste) meter op verzoek van de klant G4/G6 173,55 210,00 per st Wegname van de aansluiting & (laatste) meter op verzoek van de klant G16- G25 (25 m³/h - 40 m³/h) 431,40 521,99 per st Wegname aansluiting op initiatief verdeler gratis per st Wegname van bijkomende meter(s) op verzoek van de klant 82,64 99,99 per st 2.6 Modernisering aardgasnet Wegname aansluiting op initiatief verdeler gratis per st Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering mits verbruiker binnen 2 jaar gratis per st Heraansluiting aardgas ter gelegenheid van sanering: indien geen verbruiker na 2 jaar, zie nieuwe aansluiting zonder kortingen 4/7

5 2.7 Ter beschikking stellen telpulsen Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 10 m³/h met impulsgever 95,04 115,00 per st alsook eventueel indien teller vervangen dient te worden: zie prijzen 'meter' volgens type onder Supplementen BTWe BTWi(21%) aantal De maximum lengte van de dienstleiding binnen in de woning is beperkt tot 2 meter, en de totale aansluitlengte op privé terrein (vanaf de rooilijn tot aan de eerste teller) tot 15 meter. Naast een supplement per meter leiding zal de DNB een forfaitaire toeslag aanrekenen bij overschrijding van de maximum lengte. Als alternatief kan de klant opteren om zijn gasteller nabij de rooilijn in een kast te plaatsen. De klant is vrij deze kast zelf te leveren of de opdracht aan de DNB te geven. De DNB stelt voor om de kast door de DNB te laten leveren, vermits de teller pas wordt geopend indien deze beschermd is tegen beschadiging en alle weersinvloeden, dit om corrosie te vermijden. De kast wordt als supplement aangerekend. Indien de DNB verplicht is om een aansluiting met huishoudelijk verbruik af te takken op een hoofdleiding middendruk klasse B, dan is de klant omwille van veiligheidsoverwegingen verplicht om de teller op te stellen in een door DNB geleverd PVC kastje. De kast wordt eveneens als supplement aangerekend. 3.1 Graafwerk en boringen op privé-terrein Graafwerken excl. wachtbuis (per m) 61,98 75,00 per m Graafwerken met inbegrip levering wachtbuis (per m) 68,43 82,80 per m Graven buitenput 123,97 150,00 per st Onderboring Basisforfait onderboring 198,35 240,00 per m & Onderboring, component volgens lengte (per m) 44,63 54,00 per m Doorboring binnenmuur of vloer 15,70 19,00 per st Doorboring en afdichting fundering of buitenmuur 19,01 23,00 per st 3.2 Levering gladde wachtbuis (per m) 6,45 7,80 per m 3.3 Leveren en plaatsen van bijkomende leiding buiten, excl. graafwerken Aardgasleiding PE (t.e.m. 63mm) buiten, bijkomend gedeelte privédomein buiten 6,98 8,45 per m Leveren en plaatsen van bijkomende leiding binnen: Basisforfait toeslag binnenleiding >2m 150,41 182,00 per st alsook Aardgasleiding staal (<2") binnen, bijkomend gedeelte >2m 23,72 28,70 per m 3.4 Leveren en plaatsen van een buitenafsluiter Buitenafsluiter - leiding diameter t.e.m. 40 mm 195,04 236,00 per st Buitenafsluiter - leiding diameter 63 mm 269,42 326,00 per st Buitenafsluiter - leiding diameter 110 mm 641,32 776,00 per st alsook Toeslag indien buitenafsluiter achteraf moet geplaatst worden 123,97 150,00 per st 3.6 Plaatsing en levering meterkast (tot en met meter G6) 138,02 167,00 per st 3.7 Toeslag overkants aansluiten indien toegestaan door netbeheerder bovenop forfait nieuwe aansluiting (zie 1.1): Voorlopige overkantse aansluiting: basisforfait onderboring - onderboring straat en gedeelte openbaar domein 198,35 240,00 per st Voorlopige overkantse aansluiting: component volgens lengte (per m) 44,63 54,00 per m Supplement leiding, zelfde prijzen als onder Supplementen (vervolg, professionele aansluitingen) BTWe BTWi(21%) aantal 4.1 Volumeherleidingsapparaat (verplicht vanaf G250) 3.512, ,00 per st 4.2 Leveren en plaatsen bijkomende leiding, excl. graafwerken Bijkomende leiding privédomein buiten - PE t.e.m prof/ind 6,98 8,45 per m Bijkomende leiding privédomein buiten - PE prof/ind 24,38 29,50 per m Bijkomende leiding privédomein binnen - staal < 2" - prof/ind 23,72 28,70 per m Bijkomende leiding privédomein binnen - staal vanaf 2" - prof/ind 31,07 37,59 per m 4.3 Telelezing gas (vanaf jaarverbruik 1 mio m³ verplicht) 5.322, ,00 per st 5/7

6 4.4 Ter beschikkingstellen telpulsen, voor zover beschikbaar op meter: Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 10 m³/h met impulsgever 95,04 115,00 per st Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter tot 25 m³/h met impulsgever 334,71 405,00 per st Ter beschikking stellen telpulsen bij aardgasmeter vanaf 40 m³/h met impulsgever 361,98 438,00 per st alsook desgevallend: Vervangen meter zonder impulsuitgang door meter met impulsuitgang, zie prijs afzonderlijke teller (industrie) 4.5 Supplement meterkast voor gasaansluitingen > G6 Meterkast G16 637,19 771,00 per st Meterkast G25 680,99 824,00 per st Meterkast G , ,00 per st 5 Diverse prestaties en diensten BTWe BTWi(21%) aantal Diverse prestaties en diensten, dubbele aanrekening bij interventie buiten kantooruren Inningskosten (geen BTW) 28,10 per st 5.2. Uit- en indienststelling bij wanbetaling/drop Afsluiten van de meter 51,82 62,70 per st Afsluiting aan het net (plaatsen & sluiten afsluitkraan) 319,01 386,00 per st Herindienststelling 51,82 62,70 per st 5.3. Onbedoelde energielevering door distritienetbeheerder Toeslag wegens fraude 551,24 667,00 per st Onbedoelde energielevering door DNB - gas 29,09 35,20 per MWh 5.4. Kosten Nutteloze verplaatsing (aardgas) 51,82 62,70 per st Gewone verplaatsing (aardgas), reden 51,82 62,70 per st Niet respecteren basisopstelling of afmetingen aardgas 150,41 182,00 per st 5.5. Uit- en indienststellen aan de meter op vraag van klant Afsluiten van de meter 51,82 62,70 per st Herindienststelling 51,82 62,70 per st 5.6. Eerste indienststelling (nieuwe aansluiting) gratis per st 5.7. Herplaatsing van de verzegeling Zegelbreuk niet-toegestane verbreking van de zegels 51,82 62,70 per st 5.8. Ijken van de meter op de ijkbank Ijking bij foutieve meter gratis per st Ijking meter G4/G6 (in geval meter niet-foutieve meter) 414,88 502,00 per st Nazicht gasdruk door DNG (in geval druk correct blijkt) 124,79 151,00 per st 5.9. Tussentijdse meteropname aardgas 51,82 62,70 per st 5.10 Beschermingsstroom kathodische bescherming, all-in 83,47 101,00 per Amp 6/7

7 6 Reduceercabine & onderhoud: eenmalige en periodieke vergoeding BTWe BTWi(21%) aantal Indien een cabine noodzakelijk is wordt deze enkel verhuurd door tegen de hieronder vermelde maandelijkse huurprijzen. Het tarief wordt aangerekend voor het ter beschikking stellen en het onderhouden van een ontspanningsinstallatie. De bruto capaciteit van de meetinstallatie, het type cabine en het aanwezig zijn van een kast zijn de variabelen van het tarief. De nieuwe klanten hebben geen mogelijkheid om de cabine aan te kopen, vermits de aansluiting het geheel van de uitrusting is om de installaties van een distributienetgebruiker met de distributieleiding te verbinden, en bevat de dienstleiding en de meetinrichting. Het onderhoud in het onderhoudscontract omvat: - onderhoud: nazicht en reiniging - vervanging van filterelement - vervanging van niet metalen afdichtingelementen - vervanging van zachte delen van de regelaar - kleine corrosiewerende behandeling - herstellen van kleine storingen - interventies ingeval van defect aan het gasstation indien dit veroorzaakt is door een uitval van een onderdeel van het gasstation, de werkuren, verplaatsing deze interventie zijn ten laste van de distributienetbeheerder De dienstverlening omvat geen: - bouwkundige werkzaamheden indien gebouw eigendom is van klant - herstelling van schade door verkeerd gebruik (zoals overbelasting, interventies door derden,...) - herstelling van schade door nalatigheid (zoals onverzorgde behuizing zonder bescherming tegen klimaatinvloeden, niet verwittigen van distributienetbeheerder bij regeling en onderhoud door derden) - materialen die hierboven niet vermeld zijn 6.1. Periodieke vergoedingen, DNB Interenerga BTWe BTWi(21%) aantal Huur drukreduceeruitrusting - dubbele lijn huur reduceeruitrusting - tot en met 250 Nm³/u 85,12 103,00 per maand huur reduceeruitrusting >250 Nm³/u tot 500 Nm³/h 134,71 163,00 per maand huur reduceeruitrusting >500 Nm³/u tot 1500 Nm³/h 169,42 205,00 per maand huur reduceeruitrusting >1500 Nm³/u tot 2500 Nm³/h 211,57 256,00 per maand huur reduceeruitrusting >2500 Nm³/u tot 3500 Nm³/h 254,55 308,01 per maand Onderhoud gaskabine en reduceeruitrusting onderhoud cabine - tot en met 1500 Nm³/h 100,00 121,00 per maand onderhoud cabine - >1500 Nm³/u tot 2500 Nm³/h 130,58 158,00 per maand onderhoud cabine - >2500 Nm³/u tot 3500 Nm³/h 161,98 196,00 per maand Huur van een standaard kast voor drukreductie Vervallen Alu-kast 44,30 53,60 per maand Vervallen (Polyesterkast 5 bar - 25 Nm³/h dubbele lijn) 26,94 32,60 per maand Vervallen Polyesterkast LD 12,81 15,50 per maand Diverse huren Huur corrector (volumeherleiding) 35,21 42,60 per maand Huur tijdelijke middendrukcabine (per begonnen dag) 1.495, ,00 per dag In dienst nemen tijdelijke middendrukcabine 746,28 903,00 per st Uit dienst nemen tijdelijke middendrukcabine 373,55 452,00 per st 7 Grondwerken op openbaar domein aardgas (volgens betreffende DNB) BTWe BTWi(21%) aantal Tabel grondwerken op openbaar domein, aardgas - Interelectra Grondwerken op openbaar domein, Interelectra 24,21 29,29 per m 7/7

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS REGLEMENT BETREFFENDE DE AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET LAGEDRUK OF MIDDENDRUK (

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Typereglement - Elektriciteit in laagspanning van toepassing voor de verkoop van elektriciteit geleverd door het distributienet aan de afnemers

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer :

Tel / GSM: Tel / GSM:. E-mail : E-mail :. Straat : Huisnummer : Gemeente : Postnummer : F/035/B/2/013 AANVRAAG RIOOLAANSLUITING Gemeentebestuur Nevele DEPARTEMENT GRONDGEBIEDZAKEN Dienst Planning Aan het college van Burgemeester en Schepenen Cyriel Buyssestraat 15-17 9850 Nevele Naam aanvrager

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit FIX Tussen : Referentie: AM: Eneco België B.V., met zetel te Rotterdam en met bijkantoor te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005

Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005 Voorlopige Tarieven Elia System Operator N.V. 01-01-2005-31-03-2005 De tariefstructuur bestaat uit vier onderscheiden elementen: (i) (ii) (iii) (iv) de tarieven voor de aansluiting (zie verder onder A);

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014]

Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] Algemene leveringsvoorwaarden elektriciteit Eneco België B.V. voor beroeps- of bedrijfsmatige doeleinden [01.07.2014] ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIEREGELS 1. In deze Overeenkomst wordt verstaan

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning

Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Aansluiting op het distributienet elektriciteit Laagspanning Technische voorschriften voor de installateur Inhoud Inleiding... 3 Hoe een aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen?... 4 Definities...

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET FOTOVOLTAÏSCHE ZONNE-ENERGIE : AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET De distributienetbeheerder beschouwt de fotovoltaïsche installatie als een gedecentraliseerde productie-eenheid, d.w.z. een fysieke eenheid

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België

Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Algemene voorwaarden Teruglevering Elektriciteit door Producenten in België Artikel 1. Definities Voor zover niet anders vermeld, gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: Aansluiting

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie